Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym"

Transkrypt

1 15 INFORMACJE BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Izba Rzemieślnicza ma nowego dyrektora Obowiązki dyrektora Izby od dnia 10. października 2008 r. pełni dr inż. Zbigniew Blumczyński - absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, następnie dyrektor administracyjny międzywyznaniowego Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu a później współtwórca i dyrektor finansowy akredytowanej przez Państwo wrocławskiej Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. W życiu prywatnym szczęśliwy mąż i ojciec trojga dzieci oraz dziadek dwojga wnucząt. Wędkarz (czasem szalony). Spotkanie Opłatkowe Już po raz kolejny Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu we współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą, pragnąc podtrzymać tradycję i nawiązać do atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, organizuje uroczyste Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2008 r. o godz. 19:00. Wzorem lat poprzednich na miejsce spotkania wybrano siedzibę Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu. Niezmiernie miło nam poinformować, iż program spotkania uświetni ceremonia nadania tytułu Honorowego Mistrza Słowa wybitnemu literatowi - Panu Tadeuszowi Różewiczowi przez Kapitułę Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz uhonorowanie zasłużonych przedsiębiorców, Panów - Bogdana Szewczyka i Mirosława Wróbla - Złotymi Medalami im. Jana Kilińskiego. Relacja z uroczystości wraz ze zdjęciami dostępna będzie wkrótce na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do jej odwiedzania! (www.izba.wroc.pl) Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym Dolnoœl¹ski Certyfikat Gospodarczy jest regionalnym certyfikatem wiarygodnoœci i jakoœci gospodarczej przyznawanym przedsiêbiorcom i produktom przez Województwo Dolnoœl¹skie. W tegorocznej XII ju edycji Kapitu³a pod przewodnictwem Marsza³ka Marka apiñskiego wyró ni³a Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym sieæ nowoczesnych klinik stomatologicznych Dent-a-Medical Sp. z o.o. Dent-a-Medical Sp. z o.o. Wroc³aw, ul. Horbaczewskiego 53a telefon Prezes Zarz¹du Dent-a-Medical Sp. z o.o. Mariusz Andrych odbiera Dolnoœl¹ski Certyfikat Gospodarczy

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Seminarium Nowoczesne technologie w rzemiośle oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach Dolnośląska Izba Rzemieślnicza w partnerstwie z Biurem Konsultacyjnym Industrieberatung Wolański i przy współpracy z Instytutem Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej zorganizowała pierwsze z zamierzonego cyklu seminariów poświęconych nowoczesnym technologiom i ich wdrażaniu w rzemiośle. Inauguracja cyklu odbyła się 4 listopada br. w sali Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Pierwsze seminarium poświęcone zostało tematyce spawalnictwa, kierunkom rozwoju branży oraz praktycznemu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w sektorze rzemiosła oraz MSP. Zaproszeni prelegenci - przedstawiciele wrocławskiego środowiska naukowego: prof. dr hab. Edward Chlebus, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki, prof. dr hab. Andrzej Ambroziak, Kierownik Zakładu Spawalnictwa, kierownictwo SLV Hannover z profesorem Gerdem Kuscherem, dr Rainerem Mittelstädtem oraz przedstawiciele krajowych firm produkcyjnych: inżynier Andrzej Siennicki z firmy Cloos Polska i inżynier Krzysztof Wojtal z Mexpolu zapewnili wysoki poziom merytoryczny prezentowanych referatów. Dzięki uprzejmości władz Instytutu i Wydziału uczestnicy otrzymali możliwość zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów uczelni. Cel seminarium - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wskazanie aktualnych perspektyw w transferze nowych technologii do rzemiosła i sektora MSP, m.in. poprzez nawiązanie partnerskiej współpracy z SLV Hannover - został, według uczestników spotkania, w pełni osiągnięty. Seminarium spotkało się ze sporym zainteresowaniem rzemieślników i przedsiębiorców, a także studentów politechniki. Kontynuacja cyklu Nowoczesne technologie w rzemiośle oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach planowana jest w roku następnym. Zapraszamy i zachęcamy do udziału! O terminach b ę d z ie my i n for mow a l i n a bie ż ą c o n a n a s z e j s t ron ie i nt e r ne t owe j: Jakub Turański INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Kalendarium targów w pierwszej części 2009 r. L.p. Data Nazwa Miejsce stycznia BUDMA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Poznań stycznia WinDoor-tech Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad Poznań lutego INTERBUD Targi Budownictwa Sosnowiec lutego Targi sprzętu jeździeckiego Poznań lutego Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Drzonków lutego Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz Gliwice lutego ŚWIATŁO Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Warszawa lutego EXPOCHEM KATOWICE Targi Przemysłu Chemicznego Katowice 9 27 lutego - 3 marca GARDENIA Targi Ogrodnicze Poznań lutego - 1 marca SiBEx Silesia Building Expo Sosnowiec marca TEX-STYLE - Targi Odzieży, Tkanin i Dodatków Poznań marca BTS - Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Poznań marca Poznański Salon Optyczny 2009 Poznań marca - 4 kwietnia DREMA Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna Poznań marca - 4 kwietnia FURNICA Targi Komponentów do Produkcji Mebli Poznań 16

3 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Jak dochodzić odszkodowania komunikacyjnego w Niemczech BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 I. Wprowadzenie Od ubiegłego roku zgłaszają się do mnie coraz częściej polscy rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych w Niemczech. Duża część spośród nich miała za sobą próby odzyskania odszkodowania przy wsparciu własnych ubezpieczalni lub firm, które z definicji zajmują się obsługą takich spraw. Spora część roszczeń przysługujących wg. prawa niemieckiego nie była w ogóle dochodzona. Wynikało to braku profesjonalnej obsługi bądź też niewiedzy, w tym też polskich rzeczoznawców, którzy nie znają zasad rozliczania szkód w Niemczech. W Niemczech podobnie jak w Polsce obowiązuje generalna zasada, że poszkodowany może dochodzić od sprawcy wypadku, a z praktycznego punktu widzenia patrząc, od ubezpieczalni pojazdu, który spowodował wypadek, odszkodowania za powstałe szkody rzeczowe i osobowe w tym zadośćuczynienia za ból i cierpienia oraz utraconych korzyść spowodowanych wypadkiem. II. Szkody rzeczowe W zależności od rodzaju uszkodzeń poszkodowanemu przysługują w wyniku wypadku następujące rodzaje roszczeń związane przede wszystkim ze szkodami rzeczowymi: Utracona wartość handlowa pojazdu w związku z uszkodzeniami Z reguły może być dochodzona przy pojazdach, które nie są starsze niż 5 lat oraz mają przejechane nie więcej niż km. Zwrot kosztów uszkodzonego mienia w tym przewożonego towaru Wyróżnia się następujące dodatkowe roszczenia majątkowe dochodzone przez poszkodowanego przede wszystkim w związku ze szkodami o charakterze rzeczowym Koszty sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę Zwrot może zostać dokonany tylko w przypadku szkody o wartości co najmniej 700 EUR, co właściwie jest stwierdzane przez rzeczoznawcę w zdecydowanej większości przypadków. Poszkodowanemu przysługuje inaczej niż w Polsce prawo wyboru niezależnego rzeczoznawcy. Rozliczenie z rzeczoznawcą jest zazwyczaj bezgotówkowe. Uwaga: Z reguły rzeczoznawca rozlicza się z ubezpieczalnią sprawcy. Niewskazanym jest powierzenie wykonania opinii rzeczoznawcy, polecanego przez ubezpieczalnię sprawcy. W takim wypadku bezstronność rzeczoznawcy wydaje się być wątpliwa. Koszty doradztwa prawnego przez niemieckiego adwokata związane z dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczalni sprawcy (pojazdu). Uwaga: Inaczej niż w Polsce koszty adwokackie są pokrywane przez ubezpieczalnię już w fazie dochodzenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczalni. Ma to również miejsce w wypadku dobrowolnego uregulowania odszkodowania przez ubezpieczalnię nawet gdy nie dojdzie do żadnej sprawy sądowej. Stąd często adwokaci w ramach doradztwa nie pobierają zaliczki ani innych kosztów, żądając bezpośrednio zwrotu swoich kosztów od ubezpieczalni sprawcy. Koszty wynajmu pojazdu zastępczego Odszkodowanie za niekorzystnie z pojazdu także pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów prywatnych jako utracona korzyść Uwaga: W wypadku uszkodzenia pojazdu służącego celom zarobkowym musi zostać określona konkretna kwota odszkodowania. Stawki za niemożność korzystania z samochodu osobowego kształtują się w zależności od marki oraz roku produkcji samochodu na poziomie pomiędzy 15 a 75 euro za dzień. Koszty postojowe, złomowania oraz wymeldowania oraz zameldowania pojazdu Koszty postojowe samochodów osobowych w Niemczech kształtują się średnio na poziomie EUR za dzień. Faktyczne koszty naprawy uszkodzonego pojazdu lub koszty naprawy wg. kosztorysu lub opinii rzeczoznawcy. Uwaga: Inaczej niż w Polsce w razie dochodzenia kosztów wg. kosztorysu lub opinii nie przysługuje zwrot wyliczonego podatku VAT. Wg. niemieckiego prawa poszkodowany może zdecydować się na remont pojazdu i żądać kosztów naprawy, jeżeli koszty naprawy nie będą przekraczały 130% wartości pojazdu sprzed wypadku. Koszty wyrejestrowania i zarejestrowania przy szkodzie całkowitej Koszty demontażu i montażu urządzeń typu system nawigacji GPS i inne III. Szkody osobowe Zasadniczo wyróżnia się następujące rodzaje szkód osobowych: a. koszty leczenia b. zadośćuczynienia z tytułu odniesionych cierpień i bólu w wyniku wypadku Uwaga: Ubezpieczalnie w Niemczech wypłacają znacznie częściej zadośćuczynienie niż ma to miejsce w Polsce. c. zwiększone potrzeby związane z poniesionymi obrażeniami d. szkody wywołane niemożnością wykonywania dotychczasowego zawodu lub zajęcia e. roszczenia związane ze śmiercią osoby w wyniku wypadku przysługujące najbliższym IV. Podsumowania Przy dochodzeniu szkód komunikacyjnych w Niemczech stosuje się zasady wypłaty odszkodowań, które zasadniczo różnią się od regulacji i praktyki w Polsce. Z punktu widzenia poszkodowanego zasady dotyczące odszkodowań są bardziej korzystne niż w wielu krajach Europy. Roland Myca adwokat niemiecki z kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca z Dortmundu tel. +49 (0) kontakt również w języku polskim 17

4 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 NASZE CECHY Bractwo Rzemiosła Artystycznego 18 Rzemiosło Artystyczne towarzyszy człowiekowi od początku istnienia tego rodzaju jego aktywności, który nazywamy kulturą. Wyroby rzemiosła artystycznego bywają także często jedynym dowodem na istnienie kultury w czasach prehistorycznych. artystycznego, będące nierzadko żywymi muzeami technik wytwarzania przedmiotów kultury materialnej, skazane są na zagładę. Istnieje szansa, że przy rozwoju kraju, po osiągnięciu pewnego poziomu nasycenia produktami masowymi, zapotrzebowanie na produkt indywidualny, wytworzony na bazie lokalnej tradycji, dla zaspokojenia osobliwych jednostkowych potrzeb, będzie powoli rosło. Być może, niektóre zagrożone dzisiaj pracownie i zawody dotrwają do tych czasów. Wrocławskie Bractwo Rzemiosła Artystycznego, założone w 1993 roku przy Izbie Rzemieślniczej, zrzesza w swoich szeregach kilkunastu rzemieślników artystów. Wszyscy oni oprócz tytułu mistrzowskiego lub tytułu Mistrza Rzemiosła Artystycznego mają na swoim koncie liczne sukcesy na wystawach, czy dokonania w postaci elementów wystroju architektonicznego, czy wystroju wnętrz zdobiących nasze miasto. Członkowie Bractwa znani są we Wrocławiu i na Dol- nym Śląsku między innymi z tego, że klient nie usłyszy w odpowiedzi na przedstawione przez siebie problemy, słów tego się nie da zrobić. Ich pracownie doskonale wpisują się w charakter Starego Miasta i razem z galeriami, pracowniami artystów oraz antykwariatami tworzą niepowtarzalny klimat. Rzemieślnicy wykonujący rzemiosło artystyczne muszą posiadać najwyższe umiejętności zawodowe, odpowiednią znajomość historii sztuki, a dodatkowo także to coś, co pozwala oceniać ich wyroby jako dzieła o walorach artystycznych. Prowadzą często pracownie wieloosobowe, ucząc uczniów i zatrudniając wyuczonych przez siebie czeladników. Ratują od zaginięcia nie tylko dawne techniki wytwarzania czy tradycje, ale wszystko to, co można opisać dzisiaj jako niematerialne zabytki kultury. Tej klasy rzemieślnicy, wykonujący rzadkie, często zanikające zawody, uważani są w wielu krajach na świecie za żywe skarby kultury narodowej, za ludzi przenoszących z mistrza na ucznia wartości i umiejętności, czasami nie opisywane i niemożliwe do przekazania inną drogą. Ludomir Domański W Europie nowożytnej rozwój i ekspansja poszczególnych dziedzin rzemiosła wiąże się z istnieniem organizacji zawodowych rzemieślników, zwanych cechami. Cechy i Bractwa pojawiły się w Polsce w średniowieczu jako gotowy produkt, import z Europy Zachodniej, przynosząc ze sobą nie tylko nowe techniki i technologie, ale także nowe wzory i myśli w kulturze i sztuce. Cechy przynosiły także nowe sposoby życia i bycia: systemy nauki zawodu, wymiany doświadczeń pomiędzy warsztatami w całej Europie, systemy stypendialne, świadectwa pracy, szkolenie wojskowe, obrona własnych siedzib i wreszcie sposoby spędzania wolnego czasu. Życie i umieranie było objęte prawem oraz obyczajem cechowym. W miastach rzemiosło było wszystkim, każdy przejaw ludzkiej działalności gospodarczej czy kulturowej, wielcy i mali artyści, wielkie i małe firmy, działały i uczyły innych działania w tym samym, ogarniającym prawie całą Europę systemie. Zasięg tych struktur i rozwiązań kończył się na wschodniej granicy Polski. Ostatnie dziesięciolecie XX w. jest dla nas okresem rewolucyjnych przemian społeczno-gospodarczych. Następuje konfrontacja kapitału gospodarczego Polski z kapitałem państw wysoko uprzemysłowionych. Procesy integracyjne w Europie, podyktowane przede wszystkim względami ekonomicznymi, zagrażają tradycji, kulturze i osobowości regionu na rzecz pop kultury, produktu masowego, taniego i łatwo dostępnego. Naukowo dopracowana presja reklamy, mody i coraz wyższe tempo postępu technicznego niszczą równowagę pomiędzy tym, co ogólne i tym, co osobliwe i rzadkie. W wielu miastach w Polsce presja ekonomiczna powoduje znikanie z centrów miast a także całkowite unicestwienie małych warsztatów i pracowni rzemieślniczych. Tymczasem wiele z nich zasługuje na to, by trwać i rozwijać się, mimo, że często nie potrafią sprostać konkurencji wyrobów masowych. Bez wsparcia ze strony władz regionalnych warsztaty rzemiosła

5 WYDARZENIA BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu W dniu 25 czerwca br. w hotelu Wrocław odbył się Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Obrady otworzył Prezes Izby, Pan Zbigniew Ładziński, który powitał delegatów oraz zaproszonych Gości w osobach: Pani Barbary Zdrojewskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia Pana Adama Grehla Wiceprezydenta Wrocławia Pana Waldemara Siemińskiego Prezesa Wrocławskiej Izby Gospodarczej Pana Henryka Kluski członka Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pana Tadeusza Starucha - Prezesa Opolskiej Izby Rzemieślniczej Pana Macieja Sygita Prezesa Firmy SYGMA Sp. z o. o. Pana Aleksandra Kaczmarka Starszego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów z Bydgoszczy Pana Jarosława Wikiery członka Ogólnopolskiej Kongregacji Przemysłowo Handlowej Pana Kazimierza Wołyńca Pełnomocnika Zarządu Izby ds. Współpracy z Zagranicą, członka DIR we Wrocławiu Pana Juliana Mirskiego właściciela firmy MIR- SKI i DITRICH, członka DIR we Wrocławiu Pana Karola Grzybowskiego Dyrektora Izby Rzemieślniczej w Opolu Pani Lidii Jastrzębskiej Dyrektora Biura Integracji Europejskiej w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie Pani Ewy Pawelec Dyrektora Banku Polskiej Spółdzielczości SA O/Wrocław. Prowadzenie obrad powierzono Panu Stanisławowi Adamskiemu Wiceprezesowi DIR, w skład Prezydium Zjazdu weszli ponadto Pani Halina Ciepiela sekretarz, oraz Pan Tadeusz Kolańczyk. Korzystając ze szczególnej okazji, jaką jest doroczne zebranie przedstawicieli całego dolnośląskiego środowiska rzemieślniczego, Prezes Izby, Pan Zbigniew Ładziński, dokonał uroczystej dekoracji zaproszonych Gości przyznanymi im odznaczeniami. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego otrzymali: Pani Barbara Zdrojewska, Pan Adam Grehl, Pan Waldemar Siemiński, natomiast Dolnośląską Odznakę Rzemiosła - Pan Henryk Kluska, Pan Tadeusz Staruch, Pan Maciej Sygit, Pan Kazimierz Wołyniec, Pan Jarosław Wikiera, Pan Julian Mirski. Po dekoracji głos zabrał Wiceprezydent Wrocławia, Pan Adam Grehl. Serdecznie podziękował za otrzymane wyróżnienie, które jest dla niego potwierdzeniem, że jego praca i aktywność jako samorządowca jest dostrzegana przez społeczeństwo. Podziękował wszystkim rzemieślnikom i przedsiębiorcom za codzienną obecność w życiu gospodarczym miasta i regionu oraz za udział w różnych inicjatywach, które wpływają na rozwój i wizerunek Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Pan Wiceprezydent życzył sprawnego przeprowadzenia remontu budynku Izby. Wyszedł również z propozycją, aby na budynku w widocznym miejscu umieścić znak czasu tak, by dla wszystkich, zarówno mieszkańców jak i turystów wiadome było, że właśnie w tym pięknym wyremontowanym budynku mieści się siedziba rzemieślników dolnośląskich. Pani Barbara Zdrojewska, Przewodnicząca Rady Miejskiej dołączyła do podziękowań Pana Wiceprezydenta, w szczególny sposób podkreślając niezwykle ważną rolę środowiska rzemieślniczego i Izby w budowaniu demokracji lokalnej. 19

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 WYDARZENIA Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Pan Waldemar Siemiński również wyraził podziękowanie za otrzymane wyróżnienie, które jest dla niego zaszczytem, gdyż sam przez 10 lat był rzemieślnikiem, członkiem Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu i posiada tytuł mistrza. INFORMACJE W dalszej części Zjazdu Główny Księgowy Izby, Pani Halina Kotek, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2007 r., które Zjazd jednogłośnie przyjął. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Franciszek Wurszt odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok, także jednogłośnie przyjęte przez Zjazd. Następnie Przewodniczący Zjazdu oddał głos Prezesowi Izby Panu Zbigniewowi Ładzińskiemu, który przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez Izbę w okresie od czerwca 2007 do czerwca 2008 roku. Sprawozdanie zostało z aprobatą przyjęte przez Zjazd, po czym w jawnym głosowaniu Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi za rok Pan Henryk Kluska, Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, przekazal wszystkim obecnym pozdrowienia od Prezesa ZRP Jerzego Bartnika. Podziękował również za zaproszenie i wyróżnienie Dolnośląską Odznaką Rzemiosła. Zjazd zakończył się wspólnym obiadem w restauracji hotelu Wrocław. M.C. Wynajem sal w budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we wrocławiu: bardzo dobra lokalizacja, ścisłe centrum Wrocławia, sale przygotowane zgodnie z życzeniem Wynajmującego pod względem ilości miejsc, nagłośnienia i innych uzgodnień, za dopłatą catering na miejscu. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza posiada trzy sale szkoleniowo konferencyjne: do 50 osób, do 24 osób, do 14 osób. Sale udostępniane są m.in. dla potrzeb kursów, zebrań, szkoleń, konferencji. Udostępniamy także, za odpłatnością, dodatkowy sprzęt konferencyjny laptop, projektor multimedialny, rzutnik, telewizor, tablice Flipchart i magnetyczną, nagłośnienie. Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Doroty Olech, tel. (0-71) w. 26. Stawka za godzinę wynajęcia sali wynosi 50 zł + VAT (Istnieje możliwość negocjacji cen) INFORMACJE Suknia ślubna Zachęcamy do kupna nowej, jednoczęściowej sukni ślubnej w stanie idealnym (nie noszona). Góra sukni prosta, gorsetowa, pozbawiona ramiączek, zdobiona kryształkami. Dół natomiast precyzyjnie marszczony, również ozdobiony kryształkami, tworzącymi delikatne kwiaty, niewielki tren. Suknia zapinana z tyłu na zamek. Kolor: biały Rozmiar: L Cena: zł (do negocjacji). 20 Istnieje możliwość przymierzenia sukni. Zainteresowanych zapraszamy do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny 13. Informacje także pod numerem telefonu: (0-71)

7 21 STOPKA REDAKCYJNA BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Zespół Redakcyjny tworzą: Zbigniew Blumczyński, Jerzy Cackowski, Edyta Cieślak, Krystyna Drozd, Alicja Konat, Aleksander Lepka, Dorota Olech, Jakub Turański. Adres Redakcji: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław tel. (0-71) wew Projekt & Skład: HYPERO MEDIA, Jacek Tchir - Druk: AQRAT Drukarnia Reklama, Wrocław - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Pl. Solny Wrocław skrytka pocztowa 2401 Tel. (071) Fax (0-71) Biuro czynne w godz.: Prezes Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Zbigniew Blumczyński (0-71) Sekretariat Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Imię i nazwisko Telefon Dział Księgowości Z-ca Dyrektora Gł. Księgowy Halina Kotek tel. wew. 30 Gł. Specjalista Grażyna Jabłońska tel. wew. 33 Gł. Specjalista Kasjerka Zofia Lichwa tel. wew. 28 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Naczelnik Działu Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Gł. Specjalista Krystyna Drozd tel. wew. 59 Gł. Specjalista Alicja Konat tel. wew. 43 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Specjalista ds. Funduszy Europejskich Menedżer Klastra Edyta Cieślak tel. wew. 29 Specjalista ds. KSU i Promocji Aleksander Lepka tel. wew. 14 Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą Jakub Turański tel. wew. 14 Stażysta Marta Jakubowska tel. wew. 20 Biuro Projektów UE tel. wew. 49 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Gł. Spesjalista Dorota Olech tel. wew. 26 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia redakcja Nowin Rzemieślniczych pragnie złożyć Wam, Drodzy Czytelnicy najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej radości Wieczerzy Wigilijnej a także zdrowia i szczęścia na wszystkie godziny spędzone w gronie najbliższych. Natomiast w Nowym Roku życzymy pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia wszelkich życzeń i pragnień.

8

WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych.

WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. WYDARZENIA Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zgłosił do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 15 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z niemieckimi partnerami - uwagi praktyczne Część druga - kontynuacja z poprzedniego numeru biuletynu 4. Wezwania do zapłaty Jeżeli

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej ISSN 1898-1968 NR 10, kwiecień 2010 Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: >> Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek. >> Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Na targach Po Mistrzowsku Dolnośląscy przedsiębiorcy odwiedzili Drezdeńskie. Seminarium ochrony środowiska

Na targach Po Mistrzowsku Dolnośląscy przedsiębiorcy odwiedzili Drezdeńskie. Seminarium ochrony środowiska WYDARZENIA Seminarium ochrony środowiska Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu z myślą o potrzebach rzemieślników rozpoczęła od października br. we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Straty wody. Pomieszczenia techniczne. Dodatek. specjalny. deskowania i rusztowania MAJ MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA

Straty wody. Pomieszczenia techniczne. Dodatek. specjalny. deskowania i rusztowania MAJ MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek deskowania i rusztowania specjalny 5 2014 MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Straty wody Pomieszczenia techniczne Wyburzenia kominów spis treści 5 2014 10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą!

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! NR 2/2013 (2)! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! Powrót motocrossu 2 Serdecznie zapraszamy do placówek u Spółdzielczego www.okbank.pl CENTRALA BANKU

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. maj 2010 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. maj 2010 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców maj 2010 1 Oferta wynajmu Członek Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, firma ECO ART Ewa Banaszak,

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Informacje BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Informacje Maciej Prószyński Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, 8 czerwca 2009 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo