Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym"

Transkrypt

1 15 INFORMACJE BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Izba Rzemieślnicza ma nowego dyrektora Obowiązki dyrektora Izby od dnia 10. października 2008 r. pełni dr inż. Zbigniew Blumczyński - absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, następnie dyrektor administracyjny międzywyznaniowego Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu a później współtwórca i dyrektor finansowy akredytowanej przez Państwo wrocławskiej Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. W życiu prywatnym szczęśliwy mąż i ojciec trojga dzieci oraz dziadek dwojga wnucząt. Wędkarz (czasem szalony). Spotkanie Opłatkowe Już po raz kolejny Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu we współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą, pragnąc podtrzymać tradycję i nawiązać do atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, organizuje uroczyste Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2008 r. o godz. 19:00. Wzorem lat poprzednich na miejsce spotkania wybrano siedzibę Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu. Niezmiernie miło nam poinformować, iż program spotkania uświetni ceremonia nadania tytułu Honorowego Mistrza Słowa wybitnemu literatowi - Panu Tadeuszowi Różewiczowi przez Kapitułę Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz uhonorowanie zasłużonych przedsiębiorców, Panów - Bogdana Szewczyka i Mirosława Wróbla - Złotymi Medalami im. Jana Kilińskiego. Relacja z uroczystości wraz ze zdjęciami dostępna będzie wkrótce na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do jej odwiedzania! (www.izba.wroc.pl) Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym Dolnoœl¹ski Certyfikat Gospodarczy jest regionalnym certyfikatem wiarygodnoœci i jakoœci gospodarczej przyznawanym przedsiêbiorcom i produktom przez Województwo Dolnoœl¹skie. W tegorocznej XII ju edycji Kapitu³a pod przewodnictwem Marsza³ka Marka apiñskiego wyró ni³a Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym sieæ nowoczesnych klinik stomatologicznych Dent-a-Medical Sp. z o.o. Dent-a-Medical Sp. z o.o. Wroc³aw, ul. Horbaczewskiego 53a telefon Prezes Zarz¹du Dent-a-Medical Sp. z o.o. Mariusz Andrych odbiera Dolnoœl¹ski Certyfikat Gospodarczy

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Seminarium Nowoczesne technologie w rzemiośle oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach Dolnośląska Izba Rzemieślnicza w partnerstwie z Biurem Konsultacyjnym Industrieberatung Wolański i przy współpracy z Instytutem Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej zorganizowała pierwsze z zamierzonego cyklu seminariów poświęconych nowoczesnym technologiom i ich wdrażaniu w rzemiośle. Inauguracja cyklu odbyła się 4 listopada br. w sali Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Pierwsze seminarium poświęcone zostało tematyce spawalnictwa, kierunkom rozwoju branży oraz praktycznemu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w sektorze rzemiosła oraz MSP. Zaproszeni prelegenci - przedstawiciele wrocławskiego środowiska naukowego: prof. dr hab. Edward Chlebus, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki, prof. dr hab. Andrzej Ambroziak, Kierownik Zakładu Spawalnictwa, kierownictwo SLV Hannover z profesorem Gerdem Kuscherem, dr Rainerem Mittelstädtem oraz przedstawiciele krajowych firm produkcyjnych: inżynier Andrzej Siennicki z firmy Cloos Polska i inżynier Krzysztof Wojtal z Mexpolu zapewnili wysoki poziom merytoryczny prezentowanych referatów. Dzięki uprzejmości władz Instytutu i Wydziału uczestnicy otrzymali możliwość zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów uczelni. Cel seminarium - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wskazanie aktualnych perspektyw w transferze nowych technologii do rzemiosła i sektora MSP, m.in. poprzez nawiązanie partnerskiej współpracy z SLV Hannover - został, według uczestników spotkania, w pełni osiągnięty. Seminarium spotkało się ze sporym zainteresowaniem rzemieślników i przedsiębiorców, a także studentów politechniki. Kontynuacja cyklu Nowoczesne technologie w rzemiośle oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach planowana jest w roku następnym. Zapraszamy i zachęcamy do udziału! O terminach b ę d z ie my i n for mow a l i n a bie ż ą c o n a n a s z e j s t ron ie i nt e r ne t owe j: Jakub Turański INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Kalendarium targów w pierwszej części 2009 r. L.p. Data Nazwa Miejsce stycznia BUDMA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Poznań stycznia WinDoor-tech Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad Poznań lutego INTERBUD Targi Budownictwa Sosnowiec lutego Targi sprzętu jeździeckiego Poznań lutego Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Drzonków lutego Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz Gliwice lutego ŚWIATŁO Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Warszawa lutego EXPOCHEM KATOWICE Targi Przemysłu Chemicznego Katowice 9 27 lutego - 3 marca GARDENIA Targi Ogrodnicze Poznań lutego - 1 marca SiBEx Silesia Building Expo Sosnowiec marca TEX-STYLE - Targi Odzieży, Tkanin i Dodatków Poznań marca BTS - Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Poznań marca Poznański Salon Optyczny 2009 Poznań marca - 4 kwietnia DREMA Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna Poznań marca - 4 kwietnia FURNICA Targi Komponentów do Produkcji Mebli Poznań 16

3 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Jak dochodzić odszkodowania komunikacyjnego w Niemczech BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 I. Wprowadzenie Od ubiegłego roku zgłaszają się do mnie coraz częściej polscy rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych w Niemczech. Duża część spośród nich miała za sobą próby odzyskania odszkodowania przy wsparciu własnych ubezpieczalni lub firm, które z definicji zajmują się obsługą takich spraw. Spora część roszczeń przysługujących wg. prawa niemieckiego nie była w ogóle dochodzona. Wynikało to braku profesjonalnej obsługi bądź też niewiedzy, w tym też polskich rzeczoznawców, którzy nie znają zasad rozliczania szkód w Niemczech. W Niemczech podobnie jak w Polsce obowiązuje generalna zasada, że poszkodowany może dochodzić od sprawcy wypadku, a z praktycznego punktu widzenia patrząc, od ubezpieczalni pojazdu, który spowodował wypadek, odszkodowania za powstałe szkody rzeczowe i osobowe w tym zadośćuczynienia za ból i cierpienia oraz utraconych korzyść spowodowanych wypadkiem. II. Szkody rzeczowe W zależności od rodzaju uszkodzeń poszkodowanemu przysługują w wyniku wypadku następujące rodzaje roszczeń związane przede wszystkim ze szkodami rzeczowymi: Utracona wartość handlowa pojazdu w związku z uszkodzeniami Z reguły może być dochodzona przy pojazdach, które nie są starsze niż 5 lat oraz mają przejechane nie więcej niż km. Zwrot kosztów uszkodzonego mienia w tym przewożonego towaru Wyróżnia się następujące dodatkowe roszczenia majątkowe dochodzone przez poszkodowanego przede wszystkim w związku ze szkodami o charakterze rzeczowym Koszty sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę Zwrot może zostać dokonany tylko w przypadku szkody o wartości co najmniej 700 EUR, co właściwie jest stwierdzane przez rzeczoznawcę w zdecydowanej większości przypadków. Poszkodowanemu przysługuje inaczej niż w Polsce prawo wyboru niezależnego rzeczoznawcy. Rozliczenie z rzeczoznawcą jest zazwyczaj bezgotówkowe. Uwaga: Z reguły rzeczoznawca rozlicza się z ubezpieczalnią sprawcy. Niewskazanym jest powierzenie wykonania opinii rzeczoznawcy, polecanego przez ubezpieczalnię sprawcy. W takim wypadku bezstronność rzeczoznawcy wydaje się być wątpliwa. Koszty doradztwa prawnego przez niemieckiego adwokata związane z dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczalni sprawcy (pojazdu). Uwaga: Inaczej niż w Polsce koszty adwokackie są pokrywane przez ubezpieczalnię już w fazie dochodzenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczalni. Ma to również miejsce w wypadku dobrowolnego uregulowania odszkodowania przez ubezpieczalnię nawet gdy nie dojdzie do żadnej sprawy sądowej. Stąd często adwokaci w ramach doradztwa nie pobierają zaliczki ani innych kosztów, żądając bezpośrednio zwrotu swoich kosztów od ubezpieczalni sprawcy. Koszty wynajmu pojazdu zastępczego Odszkodowanie za niekorzystnie z pojazdu także pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów prywatnych jako utracona korzyść Uwaga: W wypadku uszkodzenia pojazdu służącego celom zarobkowym musi zostać określona konkretna kwota odszkodowania. Stawki za niemożność korzystania z samochodu osobowego kształtują się w zależności od marki oraz roku produkcji samochodu na poziomie pomiędzy 15 a 75 euro za dzień. Koszty postojowe, złomowania oraz wymeldowania oraz zameldowania pojazdu Koszty postojowe samochodów osobowych w Niemczech kształtują się średnio na poziomie EUR za dzień. Faktyczne koszty naprawy uszkodzonego pojazdu lub koszty naprawy wg. kosztorysu lub opinii rzeczoznawcy. Uwaga: Inaczej niż w Polsce w razie dochodzenia kosztów wg. kosztorysu lub opinii nie przysługuje zwrot wyliczonego podatku VAT. Wg. niemieckiego prawa poszkodowany może zdecydować się na remont pojazdu i żądać kosztów naprawy, jeżeli koszty naprawy nie będą przekraczały 130% wartości pojazdu sprzed wypadku. Koszty wyrejestrowania i zarejestrowania przy szkodzie całkowitej Koszty demontażu i montażu urządzeń typu system nawigacji GPS i inne III. Szkody osobowe Zasadniczo wyróżnia się następujące rodzaje szkód osobowych: a. koszty leczenia b. zadośćuczynienia z tytułu odniesionych cierpień i bólu w wyniku wypadku Uwaga: Ubezpieczalnie w Niemczech wypłacają znacznie częściej zadośćuczynienie niż ma to miejsce w Polsce. c. zwiększone potrzeby związane z poniesionymi obrażeniami d. szkody wywołane niemożnością wykonywania dotychczasowego zawodu lub zajęcia e. roszczenia związane ze śmiercią osoby w wyniku wypadku przysługujące najbliższym IV. Podsumowania Przy dochodzeniu szkód komunikacyjnych w Niemczech stosuje się zasady wypłaty odszkodowań, które zasadniczo różnią się od regulacji i praktyki w Polsce. Z punktu widzenia poszkodowanego zasady dotyczące odszkodowań są bardziej korzystne niż w wielu krajach Europy. Roland Myca adwokat niemiecki z kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca z Dortmundu tel. +49 (0) kontakt również w języku polskim 17

4 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 NASZE CECHY Bractwo Rzemiosła Artystycznego 18 Rzemiosło Artystyczne towarzyszy człowiekowi od początku istnienia tego rodzaju jego aktywności, który nazywamy kulturą. Wyroby rzemiosła artystycznego bywają także często jedynym dowodem na istnienie kultury w czasach prehistorycznych. artystycznego, będące nierzadko żywymi muzeami technik wytwarzania przedmiotów kultury materialnej, skazane są na zagładę. Istnieje szansa, że przy rozwoju kraju, po osiągnięciu pewnego poziomu nasycenia produktami masowymi, zapotrzebowanie na produkt indywidualny, wytworzony na bazie lokalnej tradycji, dla zaspokojenia osobliwych jednostkowych potrzeb, będzie powoli rosło. Być może, niektóre zagrożone dzisiaj pracownie i zawody dotrwają do tych czasów. Wrocławskie Bractwo Rzemiosła Artystycznego, założone w 1993 roku przy Izbie Rzemieślniczej, zrzesza w swoich szeregach kilkunastu rzemieślników artystów. Wszyscy oni oprócz tytułu mistrzowskiego lub tytułu Mistrza Rzemiosła Artystycznego mają na swoim koncie liczne sukcesy na wystawach, czy dokonania w postaci elementów wystroju architektonicznego, czy wystroju wnętrz zdobiących nasze miasto. Członkowie Bractwa znani są we Wrocławiu i na Dol- nym Śląsku między innymi z tego, że klient nie usłyszy w odpowiedzi na przedstawione przez siebie problemy, słów tego się nie da zrobić. Ich pracownie doskonale wpisują się w charakter Starego Miasta i razem z galeriami, pracowniami artystów oraz antykwariatami tworzą niepowtarzalny klimat. Rzemieślnicy wykonujący rzemiosło artystyczne muszą posiadać najwyższe umiejętności zawodowe, odpowiednią znajomość historii sztuki, a dodatkowo także to coś, co pozwala oceniać ich wyroby jako dzieła o walorach artystycznych. Prowadzą często pracownie wieloosobowe, ucząc uczniów i zatrudniając wyuczonych przez siebie czeladników. Ratują od zaginięcia nie tylko dawne techniki wytwarzania czy tradycje, ale wszystko to, co można opisać dzisiaj jako niematerialne zabytki kultury. Tej klasy rzemieślnicy, wykonujący rzadkie, często zanikające zawody, uważani są w wielu krajach na świecie za żywe skarby kultury narodowej, za ludzi przenoszących z mistrza na ucznia wartości i umiejętności, czasami nie opisywane i niemożliwe do przekazania inną drogą. Ludomir Domański W Europie nowożytnej rozwój i ekspansja poszczególnych dziedzin rzemiosła wiąże się z istnieniem organizacji zawodowych rzemieślników, zwanych cechami. Cechy i Bractwa pojawiły się w Polsce w średniowieczu jako gotowy produkt, import z Europy Zachodniej, przynosząc ze sobą nie tylko nowe techniki i technologie, ale także nowe wzory i myśli w kulturze i sztuce. Cechy przynosiły także nowe sposoby życia i bycia: systemy nauki zawodu, wymiany doświadczeń pomiędzy warsztatami w całej Europie, systemy stypendialne, świadectwa pracy, szkolenie wojskowe, obrona własnych siedzib i wreszcie sposoby spędzania wolnego czasu. Życie i umieranie było objęte prawem oraz obyczajem cechowym. W miastach rzemiosło było wszystkim, każdy przejaw ludzkiej działalności gospodarczej czy kulturowej, wielcy i mali artyści, wielkie i małe firmy, działały i uczyły innych działania w tym samym, ogarniającym prawie całą Europę systemie. Zasięg tych struktur i rozwiązań kończył się na wschodniej granicy Polski. Ostatnie dziesięciolecie XX w. jest dla nas okresem rewolucyjnych przemian społeczno-gospodarczych. Następuje konfrontacja kapitału gospodarczego Polski z kapitałem państw wysoko uprzemysłowionych. Procesy integracyjne w Europie, podyktowane przede wszystkim względami ekonomicznymi, zagrażają tradycji, kulturze i osobowości regionu na rzecz pop kultury, produktu masowego, taniego i łatwo dostępnego. Naukowo dopracowana presja reklamy, mody i coraz wyższe tempo postępu technicznego niszczą równowagę pomiędzy tym, co ogólne i tym, co osobliwe i rzadkie. W wielu miastach w Polsce presja ekonomiczna powoduje znikanie z centrów miast a także całkowite unicestwienie małych warsztatów i pracowni rzemieślniczych. Tymczasem wiele z nich zasługuje na to, by trwać i rozwijać się, mimo, że często nie potrafią sprostać konkurencji wyrobów masowych. Bez wsparcia ze strony władz regionalnych warsztaty rzemiosła

5 WYDARZENIA BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu W dniu 25 czerwca br. w hotelu Wrocław odbył się Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Obrady otworzył Prezes Izby, Pan Zbigniew Ładziński, który powitał delegatów oraz zaproszonych Gości w osobach: Pani Barbary Zdrojewskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia Pana Adama Grehla Wiceprezydenta Wrocławia Pana Waldemara Siemińskiego Prezesa Wrocławskiej Izby Gospodarczej Pana Henryka Kluski członka Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pana Tadeusza Starucha - Prezesa Opolskiej Izby Rzemieślniczej Pana Macieja Sygita Prezesa Firmy SYGMA Sp. z o. o. Pana Aleksandra Kaczmarka Starszego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów z Bydgoszczy Pana Jarosława Wikiery członka Ogólnopolskiej Kongregacji Przemysłowo Handlowej Pana Kazimierza Wołyńca Pełnomocnika Zarządu Izby ds. Współpracy z Zagranicą, członka DIR we Wrocławiu Pana Juliana Mirskiego właściciela firmy MIR- SKI i DITRICH, członka DIR we Wrocławiu Pana Karola Grzybowskiego Dyrektora Izby Rzemieślniczej w Opolu Pani Lidii Jastrzębskiej Dyrektora Biura Integracji Europejskiej w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie Pani Ewy Pawelec Dyrektora Banku Polskiej Spółdzielczości SA O/Wrocław. Prowadzenie obrad powierzono Panu Stanisławowi Adamskiemu Wiceprezesowi DIR, w skład Prezydium Zjazdu weszli ponadto Pani Halina Ciepiela sekretarz, oraz Pan Tadeusz Kolańczyk. Korzystając ze szczególnej okazji, jaką jest doroczne zebranie przedstawicieli całego dolnośląskiego środowiska rzemieślniczego, Prezes Izby, Pan Zbigniew Ładziński, dokonał uroczystej dekoracji zaproszonych Gości przyznanymi im odznaczeniami. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego otrzymali: Pani Barbara Zdrojewska, Pan Adam Grehl, Pan Waldemar Siemiński, natomiast Dolnośląską Odznakę Rzemiosła - Pan Henryk Kluska, Pan Tadeusz Staruch, Pan Maciej Sygit, Pan Kazimierz Wołyniec, Pan Jarosław Wikiera, Pan Julian Mirski. Po dekoracji głos zabrał Wiceprezydent Wrocławia, Pan Adam Grehl. Serdecznie podziękował za otrzymane wyróżnienie, które jest dla niego potwierdzeniem, że jego praca i aktywność jako samorządowca jest dostrzegana przez społeczeństwo. Podziękował wszystkim rzemieślnikom i przedsiębiorcom za codzienną obecność w życiu gospodarczym miasta i regionu oraz za udział w różnych inicjatywach, które wpływają na rozwój i wizerunek Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Pan Wiceprezydent życzył sprawnego przeprowadzenia remontu budynku Izby. Wyszedł również z propozycją, aby na budynku w widocznym miejscu umieścić znak czasu tak, by dla wszystkich, zarówno mieszkańców jak i turystów wiadome było, że właśnie w tym pięknym wyremontowanym budynku mieści się siedziba rzemieślników dolnośląskich. Pani Barbara Zdrojewska, Przewodnicząca Rady Miejskiej dołączyła do podziękowań Pana Wiceprezydenta, w szczególny sposób podkreślając niezwykle ważną rolę środowiska rzemieślniczego i Izby w budowaniu demokracji lokalnej. 19

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 WYDARZENIA Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Pan Waldemar Siemiński również wyraził podziękowanie za otrzymane wyróżnienie, które jest dla niego zaszczytem, gdyż sam przez 10 lat był rzemieślnikiem, członkiem Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu i posiada tytuł mistrza. INFORMACJE W dalszej części Zjazdu Główny Księgowy Izby, Pani Halina Kotek, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2007 r., które Zjazd jednogłośnie przyjął. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Franciszek Wurszt odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok, także jednogłośnie przyjęte przez Zjazd. Następnie Przewodniczący Zjazdu oddał głos Prezesowi Izby Panu Zbigniewowi Ładzińskiemu, który przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez Izbę w okresie od czerwca 2007 do czerwca 2008 roku. Sprawozdanie zostało z aprobatą przyjęte przez Zjazd, po czym w jawnym głosowaniu Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi za rok Pan Henryk Kluska, Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, przekazal wszystkim obecnym pozdrowienia od Prezesa ZRP Jerzego Bartnika. Podziękował również za zaproszenie i wyróżnienie Dolnośląską Odznaką Rzemiosła. Zjazd zakończył się wspólnym obiadem w restauracji hotelu Wrocław. M.C. Wynajem sal w budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we wrocławiu: bardzo dobra lokalizacja, ścisłe centrum Wrocławia, sale przygotowane zgodnie z życzeniem Wynajmującego pod względem ilości miejsc, nagłośnienia i innych uzgodnień, za dopłatą catering na miejscu. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza posiada trzy sale szkoleniowo konferencyjne: do 50 osób, do 24 osób, do 14 osób. Sale udostępniane są m.in. dla potrzeb kursów, zebrań, szkoleń, konferencji. Udostępniamy także, za odpłatnością, dodatkowy sprzęt konferencyjny laptop, projektor multimedialny, rzutnik, telewizor, tablice Flipchart i magnetyczną, nagłośnienie. Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Doroty Olech, tel. (0-71) w. 26. Stawka za godzinę wynajęcia sali wynosi 50 zł + VAT (Istnieje możliwość negocjacji cen) INFORMACJE Suknia ślubna Zachęcamy do kupna nowej, jednoczęściowej sukni ślubnej w stanie idealnym (nie noszona). Góra sukni prosta, gorsetowa, pozbawiona ramiączek, zdobiona kryształkami. Dół natomiast precyzyjnie marszczony, również ozdobiony kryształkami, tworzącymi delikatne kwiaty, niewielki tren. Suknia zapinana z tyłu na zamek. Kolor: biały Rozmiar: L Cena: zł (do negocjacji). 20 Istnieje możliwość przymierzenia sukni. Zainteresowanych zapraszamy do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny 13. Informacje także pod numerem telefonu: (0-71)

7 21 STOPKA REDAKCYJNA BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Zespół Redakcyjny tworzą: Zbigniew Blumczyński, Jerzy Cackowski, Edyta Cieślak, Krystyna Drozd, Alicja Konat, Aleksander Lepka, Dorota Olech, Jakub Turański. Adres Redakcji: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław tel. (0-71) wew Projekt & Skład: HYPERO MEDIA, Jacek Tchir - Druk: AQRAT Drukarnia Reklama, Wrocław - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Pl. Solny Wrocław skrytka pocztowa 2401 Tel. (071) Fax (0-71) Biuro czynne w godz.: Prezes Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Zbigniew Blumczyński (0-71) Sekretariat Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Imię i nazwisko Telefon Dział Księgowości Z-ca Dyrektora Gł. Księgowy Halina Kotek tel. wew. 30 Gł. Specjalista Grażyna Jabłońska tel. wew. 33 Gł. Specjalista Kasjerka Zofia Lichwa tel. wew. 28 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Naczelnik Działu Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Gł. Specjalista Krystyna Drozd tel. wew. 59 Gł. Specjalista Alicja Konat tel. wew. 43 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Specjalista ds. Funduszy Europejskich Menedżer Klastra Edyta Cieślak tel. wew. 29 Specjalista ds. KSU i Promocji Aleksander Lepka tel. wew. 14 Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą Jakub Turański tel. wew. 14 Stażysta Marta Jakubowska tel. wew. 20 Biuro Projektów UE tel. wew. 49 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Gł. Spesjalista Dorota Olech tel. wew. 26 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia redakcja Nowin Rzemieślniczych pragnie złożyć Wam, Drodzy Czytelnicy najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej radości Wieczerzy Wigilijnej a także zdrowia i szczęścia na wszystkie godziny spędzone w gronie najbliższych. Natomiast w Nowym Roku życzymy pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia wszelkich życzeń i pragnień.

8

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 SENAT IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 MARSZAŁEK SEJMU Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani na otwarcie rynku gospodarki i pracy?

Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani na otwarcie rynku gospodarki i pracy? 2 EUROREGIONALNA KONFERENCJA 347 DNI DO ZNIESIENIA OGRANICZEŃ SWOBODNEGO WYBORU MIEJSCA PRACY I ZAMIESZKANIA MIĘDZY POLSKĄ I NIEMCAMI Motto: Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Krzycki Klub Tenisowy w skrócie KKT zwany dalej Klubem. 2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU REGULAMIN RANKINGU 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu jest Amadeus Art z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 24/5, zwany

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Nowe centrum targowe w aglomeracji śląskiej

Nowe centrum targowe w aglomeracji śląskiej Nowe centrum targowe w aglomeracji śląskiej Expo Silesia położenie i dojazd 10 minut do centrum Katowic 10 minut do Autostrady A4 20 minut do lotniska - Katowice - Pyrzowice 40 minut do lotniska - Kraków

Bardziej szczegółowo

STRAŻY OCHRONY KOLEI

STRAŻY OCHRONY KOLEI Komisja Zakładowa STRAŻY OCHRONY KOLEI Biuletyn informacyjny dla członków organizacji zakładowej i nie tylko nr 10/2011 (20) 18 grudzień 2011roku więcej informacji bieżących na stronie internetowej Komisji

Bardziej szczegółowo

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności.

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. Protokół z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 W zebraniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu podsumowanie Kompleksowo o logistyce tylko na targach w Expo Silesia Ponad dwa tysiące zwiedzających odwiedziło Expo Silesia w dniach 25-27 maja, podczas targów logistyki, magazynowania i transportu oraz

Bardziej szczegółowo

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a PROTOKÓŁ NR 1/2012 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia r.

Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia r. Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia 26.03.2015 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

Księgowość i płace w małej firmie

Księgowość i płace w małej firmie Księgowość i płace w małej firmie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,księgowość i płace w małej firmie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja III. UWAGA!!! Pierwsze zajęcia odbęda się

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej W dniu 19 marca 2013 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 z 2009 r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 6. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 6. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials Nr 6 ISSN 1899-3230 Rok III Warszawa Opole 2010 212 DZIAŁALNOŚĆ ICiMB Minister nauki

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Centrum Konferencyjne Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Hotel Europeum Hotel Europeum to miejsce zaprojektowane bez kompromisów, które za sprawą swojej lokalizacji, wystroju, atmosfery oraz poziomu

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie, które zobowiązuje

Doświadczenie, które zobowiązuje Usługi dostosowane do potrzeb Doświadczony zespół ekspertów Rzetelność i profesjonalizm Rozwój Elastyczność i kompetencja Jako Saltex od 2004 roku z powodzeniem umacniamy swoją pozycję rzetelnego eksperta

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność W dniach 24-26 października 2016 roku we Wrocławiu w Hotelu Novotel odbył się Jubileuszowy

Bardziej szczegółowo

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin / Pokazujemy jak budować sukces organizacji / / Wspieramy dzieląc się wiedzą / / Inspirujemy do działania prezentując dobre praktyki / / Wskazujemy na nowe trendy prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 17 poz. 92 USTAWA. z dnia 22 marca 1989 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 17 poz. 92 USTAWA. z dnia 22 marca 1989 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1989 Nr 17 poz. 92 USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, 1782, z 2016 r. poz. 64. o rzemiośle Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STATUT STOWARZYSZENIA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI CECH RZEMIEŚLNIKÓW ARTYSTÓW

OGÓLNOPOLSKI CECH RZEMIEŚLNIKÓW ARTYSTÓW Szanowni Państwo! 2012 W ramach podsumowania statutowej działalności Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów w 2012 roku na rzecz wspierania i promocji polskiego rzemiosła artystycznego oraz szeroko

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki Barbara Cader-Sroka Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN ds. Współpracy Międzynarodowej Wrocław Stolica Dolnego Śląska mająca prawie 600 000 mieszkańców; Naukowe, przemysłowe i kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r.

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA OFERTA WYNAJMU SAL KONFERENCYJNO SZKOLENIOWYCH Wynajem sal dydaktycznych oraz auli wkładowych to doskonała alternatywa dla sal konferencyjnych w drogich hotelach czy ośrodkach szkoleniowych. Nasze sale

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE 26-29.09.2017 GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA WWW.TRAKOTARGI.PL WSZYSTKIE TORY PROWADZĄ NA MIĘDZYNARODOWE 12.TARGI KOLEJOWE TRAKO 26-29.09.2017

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI WRAZ Z PARTNERAMI zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem Data: 16-17.05.2011 r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1.1. Nazwa Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego Więcej niż agencja badawcza Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego www.asm-poland.com.pl DATA I MIEJSCE Potrzebujesz pozyskać nowych klientów? Chcesz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ***

Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH *** Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH *** 20 lat POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Konferencja Konferencja rzeczoznawców majątkowych to coroczne spotkanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Załącznik do uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB nr 19/IV/R/2014 z dnia 18.12.2014r REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Opolska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

numer 24, styczeń 2013

numer 24, styczeń 2013 numer 24, styczeń 2013 W numerze: Sprawy pozyskane - odszkodowanie za obrażenia spowodowane wypadkiem przy pracy Wywiad z Dyrektorem Departamentu Likwidacji Szkód 1 WYDARZENIA UWAGA ZMIANY! Już wkrótce

Bardziej szczegółowo

SIDE CLUSTER. Domy z przyszłością. S sukces I innowacje D drewno E ekologia

SIDE CLUSTER. Domy z przyszłością. S sukces I innowacje D drewno E ekologia Domy z przyszłością S sukces I innowacje D drewno E ekologia Idea BUDOWAĆ LEPSZE DOMY Z MATERIAŁÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI ENERGOOSZCZĘDNE PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOM EKOLOGICZNE SZYBKIE I ŁATWE W BUDOWIE NIEDROGIE

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY - SIERPIEŃ 2011r.

BIULETYN INFORMACYJNY - SIERPIEŃ 2011r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów SEMINARIA OBLIGATORYJNE SZKOLENIA KONSULTACYJNE SZKOLENIA ZAWODOWE INTEGRACJA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ ODDZIAŁ REGIONALNY ZADANIA ZLECONE PRZEZ KIBR Regionalny Oddział Łódź WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/ Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z podmiotami ekonomii społecznej Lokalizacja Miasta Ruda Śląska Ruda Śląska Źródło: http://mapy.google.pl/ Miasto Ruda Śląska na tle Aglomeracji Śląska

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA HR MANAGER

PROFESJONALNA HR MANAGER PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 PROFESJONALNA HR MANAGER Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP: 954 227

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 12 grudnia 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Poznań, 29 kwietnia 2004 STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów Klubu w dniu 29 kwietnia 2004 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo