DB2010.PL. budowy oraz odtworzenia chodnika w miejscowościach Struga i Lubomin. Niestety, do dziś - mimo obietnic - inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DB2010.PL. budowy oraz odtworzenia chodnika w miejscowościach Struga i Lubomin. Niestety, do dziś - mimo obietnic - inwestycja"

Transkrypt

1 nr 27 (202) ISSN NAKŁAD ŁĄCZNY egz. Wojewódzka blokada MOSKITIERY na każdy wymiar BMR sp. z o.o. ul Wysockiego 27, Wałbrzych Ciesz się świeżym uczciwa cena wysoka jakość SPRAWDŹ! tel.: , Promocyjne ceny na serwis klimatyzacji Auto serwis Pit-Car... tel ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin 21 lipca, między godziną a 12.00, nie będzie można poruszać się po drogach wojewódzkich nr 375 i 376, przebiegających przez gminę Stare Bogaczowice. Mieszkańcy wsi Chwaliszów, Struga, Lubomin i Stare Bogaczowice zablokują na godzinę przejazd w proteście przeciwko braku reakcji na wnoszone od lat prośby o remonty dróg i budowę chodników na drogach wojewódzkich. powietrzem Czarę goryczy sołtysów przelał brak reakcji na ich pismo, skierowane 7 lipca tego roku do Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego. - Od kilkunastu lat mieszkańcy oraz władze Gminy Stare Bogaczowice zabiegają u zarządcy dróg nr 375 i 376, jakim jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, o odbudowę, remonty, a także budowę chodników w czterech sołectwach: Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Struga, Lubomin. Z roku na rok obietnice w zakresie poprawy tej infrastruktury są przesuwane przez kolejne Zarządy Służby. Poza Jabłowem, gdzie miał miejsce społeczny protest, od wielu lat nie został zbudowany, wyremontowany, odtworzony ani jeden metr chodnika, przy jednoczesnym znacznym wzroście ruchu na drogach wojewódzkich 375 i 376 napisali sołtysi wsi Chwaliszów, Struga, Lubomin i Stare Bogaczowice. - W roku ubiegłym, w obecności przedstawicieli środków masowego przekazu, została publiczne złożona obietnica w zakresie Kierowcy muszą w poniedziałek liczyć się z blokadami dróg nr 375 i 376 w gminie Stare Bogaczowice. budowy oraz odtworzenia chodnika w miejscowościach Struga i Lubomin. Niestety, do dziś - mimo obietnic - inwestycja nie została rozpoczęta, a władze DSK, warunkując wykonanie nawierzchni jezdni łącznie z chodnikiem, odwlekają jej realizację w bliżej nieokreśloną przyszłość i nie potrafią określić terminu jej wykonania. Wojewoda na to zadanie wydał pozwolenie na budowę. Ponadto w miejscowościach: Struga, Lubomin, Stare Bogaczowice, Chwaliszów, poza dwoma (zlokalizowanymi w Strudze i Lubominie), nie ma przejść dla pieszych i jeśli zestawić to z brakiem chodników oraz brakiem właściwego odwodnienia i utrzymania poboczy oraz uszkodzonej nawierzchni jezdni, składa się to na ponury obraz braku bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich na terenie naszej gminy. Zwracamy uwagę, że wielokrotnie otrzymywaliśmy obietnice budowy odwodnień, np. w Chwaliszowie od posesji nr 35 do posesji nr 45, gdzie drogą po deszczach płynie całą szerokością jezdni woda, a w Strudze zabiegamy o wykonanie odwodnienia od zjazdu z obwodnicy Szczawna Zdroju do posesji nr 52A, która permanentnie jest zalewana wodą spływającą poboczami. Niestety, w tym przypadku również nasze starania nie znajdują żadnego odzewu. Od kilku lat prosimy, monitujemy, przypominamy o wycince krzewów i samosiejek rosnących na poboczach dróg i wycince drzew rosnących w pasie drogi, w tym przypadku także - nie wiedzieć czemu - lakier samochodów użytkowników tychże dróg jest systematycznie uszkadzany. W ostatnim miesiącu nasilił się ruch drogami przebiegającymi przez Gminę Stare Bogaczowice spowodowany remontem drogi krajowej nr 35 na wjeździe do Wałbrzycha, co spowodowało znaczny wzrost w ruchu na drogach 375 i 376, a co za tym idzie i zagrożenia dla pieszych i rowerzystów. Zarządca dróg nie podjął żadnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przez: wprowadzenie ograniczeń prędkości, stosownego oznakowania lub skierowania patroli policyjnych. Zarówno czas jak i zasięg problemu nierozwiązywany przez wiele lat przez DSK doprowadził do sytuacji, w której lokalna społeczność zapowiedziała obywatelski protest podkreślają sołtysi.

2 Wałbrzych ul. Chrobrego 41 (wjazd za pogotowiem) Tel: REZONANS MAGNETYCZNY wynik w 24 h (wysyłamy opisy badań również na maila) KUPON RABATOWY 5% DO CENA PROMOCYJNA OD 290 zł * Szybka i profesjonalna obsługa. Zapraszamy Hunwejbini to niekoniecznie tylko przeszłość Janusz Bartkiewicz Tak, jak się spodziewałem, mój tekst pt. Bolszewicy u bram zamieszczony w nr 25/2014 Tygodnika DB 2010 spowodował, iż odezwał się ktoś, kto poczuł się w obowiązku, aby postawić mnie do kąta i wdeptać w ziemię, wykazując moją arogancję, ignorancję i bark kultury osobistej. Uczynił to niejaki pan Łukasz Apołenis, o którym nigdy w życiu nie słyszałem, ale przecież nie o każdym muszę cokolwiek wiedzieć, zwłaszcza, gdy ktoś nie ma nic interesującego innym do przekazania. W miarę czytania tekstu autorstwa owego pana, nie mogłem się powstrzymać od uśmiechu zażenowania, bo uświadomiłem sobie, że autor tej nieporadnej filipiki, która miała mnie wdeptać w ziemię, przedstawia dosyć żałosny obraz rozdygotanego w emocjach człowieka, któremu emocje te tak mocno zasłaniają obiektywną rzeczywistość, że nie potrafi dojrzeć, iż świat jest zupełnie inny, niżby on chciałby, aby był. Nie wchodząc przeto nadmiernie w polemikę, zwrócę się jeno z prośbą, aby mnie w sprawach kultury (w tym osobistej) nie pouczał, bo z jego tekstu wynika, że kultura, tak jak ją postrzega, jest całkowicie obca nie tylko ludziom kulturalnym, ale i ludziom kultury, którzy z natury kulturalni są, a przynajmniej być powinni. Niech pan, szanowny panie Łukaszu Apołenis, nie wspomina o demokracji, albowiem pański tekst wskazuje, że nie ma pan najmniejszego pojęcia, czym owa demokracja jest i jakimi zasadami się kieruje. Niech pan nie pisze i nie poucza mnie o wolności, bo widać wyraźnie, że dla pana wolność, to tylko i wyłącznie prawo dla ograniczania swobody innych. A to już przerabialiśmy przez lata nastałe po bolszewickiej rewolucji w 1917 roku i mamy tego (przynajmniej ja) po dziurki w nosie. Tenże obrońca wolności i demokracji made in PiS raczył był napisać, że dzięki kilkudziesięciu osobom, w tym poseł A. Zalewskiej, skutecznie udało się zaprotestować przeciwko egzaltacji antychrześcijańskiego wystąpienia, które nazwano ( ) sztuką. Widać, że autor tych słów używa wyrazów, których znaczenia nie rozumie, więc radziłbym mu zajrzeć do jakichś słowników, a może i encyklopedii, aby sprawdzić, co owe słowa, których z lubością nadużywa, znaczą. Ja posłużę się przykładem, aby unaocznić, co słowo protest oznacza. Otóż we Wrocławiu, również z uwagi na spektakl Golgota Picnic, pod tamtejszym Teatrem Polskim zebrała się o wiele większa grupa przeciwników tej inscenizacji, aby wyrazić swoje niezadowolenie, czyli protest. Stali przed teatrem z transparentami i głośno to niezadowolenie wyrażali, ale do teatru nie wtargnęli. Bo oni właśnie protestowali i okazali odrobinę kultury osobistej. Ale Wrocław to duże miasto. Natomiast w Wałbrzychu grupa jakichś odpowiedników chińskich hunwejbinów z czasów rewolucji kulturalnej Mao Zedonga, wtargnęła do teatru i zwykłym chamskim zachowaniem uniemożliwiła kulturalnym ludziom wysłuchanie i podyskutowanie nad filozoficznym przesłaniem sztuki argentyńskiego dramatopisarza Rodrigo Garcii, który w różnych alegorycznych przecież obrazach i tekstach stara się przedstawić wszelkie marności tego świata. Wtargnięcie do teatru i przerwanie przemocą (niekoniecznie fizyczną) spektaklu nie jest protestem, a czynem zawierającym w sobie znamiona przestępstw określonych w kodeksie karnym w art., art.,194, 216, 226, ale przede wszystkim w art. 260 kk. który stanowi, że kto przemocą lub groźbą bezprawną udaremnia przeprowadzenie odbywanego zgodnie z prawem zebrania, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Ponadto to chuligańskie wtargnięcie do teatru i zachowanie się tej trzody pańskiej wypełnia znamiona wykroczenia określonego w art. 51 kodeksu wykroczeń, który w 1 stanowi, że kto krzykiem, hałasem, (...) lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny ( ) podlega karze (...). I na koniec tej prawnej części moich uwag, wspomnę tylko, że - zgodnie z art. 191 kk - kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. A teraz z innej beczki. Wałbrzyska Golgota Picnic nie miała charakteru spektaklu, bo było to zebranie kulturalnych ludzi, którzy chcieli się czegoś ważnego dla nich dowiedzieć, a teatr zorganizował im to w formie wydarzenia kulturalnego na miarę organizowanych tam od lat Kanap Teatralnych, które również nie mają charakteru komercyjnego. Bo teatr, poza działalnością gospodarczą, spełnia pewną misję, która widać takim ludziom, jak pan Ł. Apołenis, jest całkowicie obca i niezrozumiała. Może ktoś temu panu doradzi, by zapoznał się ze statutem teatru i jego regulaminem, a także ze stosowną ustawą, którą uchwalił polski Sejm. Teatr dramatyczny jest finansowany z środków publicznych, a więc i podatków - mieszkańców województwa dolnośląskiego poucza mnie rzeczony Ł. Apołenis. No właśnie. Tyle, że tenże Łukasz Apołenis jest chyba święcie przekonany, iż znaczna część tychże mieszkańców to przestępcy podatkowi, którzy jak ognia unikają urzędu skarbowego. Być może iluś się takich znajdzie, ale pan Ł. Apołenis niech przyjmie do wiadomości, że podatki płacą również ludzie innych wyznań, a nawet tacy jak ja - ateiści - i dlatego mają prawo, aby w teatrze odbywały się też inscenizacje, które nie koniecznie muszą odpowiadać ideologii i stopniu percepcji jego samego, jak i jego partyjnej koleżanki, pani poseł Anny Zalewskiej. W Polsce nie ma przymusu chodzenia do teatru i jeżeli taki Łukasz Apołenis dowie się, że w teatrze grana jest sztuka, która dla niego wydaje się obrazoburcza, to niech idzie do kościoła i pomodli się za grzeszników, którzy ją wystawiają i tych, którzy przyszli ją obejrzeć. Pan Bóg zapewne bardziej się z takiej postawy ucieszy, bo będzie ona wyrazem wiary jego trzody, w to, że modlitwa do niego ma moc sprawczą. Burdy w teatrze świadczą o tym, że ludzie pokroju tych, którzy w imię obrony chrześcijaństwa porzucają modlitwy na rzecz prymitywnych zachowań agresywnych, absolutnie w zbawczą moc modłów nie wierzą. Niech się więc zastanowią, czy dane im będzie zażywać wiecznych rajskich rozkoszy, czy w potępieniu cierpieć w piekle nieustające spektakle, które na ziemskim łez padole krzykiem i wyzwiskami zagłuszali. I na koniec mam osobistą prośbę do tego pana. Jak już (tfuj ) władzę weźmiecie i mnie skutego o świcie do lochu wrzucicie, to niech dane mi będzie siedzieć z posłem Niesiołowskim. Solidaruch, ale na pewno będę mógł z nim ciekawe dysputy prowadzić. Naciągacze! - W związku z docierającymi do naszego przedsiębiorstwa informacjami, dotyczącymi pojawienia się w niektórych częściach Wałbrzycha osób podających się za pracowników naszego przedsiębiorstwa, informujemy, że odczyty wodomierzy odbywają się według dobrze znanego harmonogramu mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Ponadto nasi pracownicy nie przyjmują żadnych wpłat gotówkowych. Prosimy zachować ostrożność, a w razie wątpliwości legitymować osoby podające się za naszych pracowników, a przede wszystkim nie wpłacać żadnej gotówki! W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym przedsiębiorstwem Centrum Obsługi Klienta - tel. 74/ mówi Tomasz Pluta z Wałbrzyskich Wodociągów. Drugi dom Rodzinne Ogrody Działkowe w Mieroszowie zapraszają do udziału w drugim konkursie fotograficznym Działka, mój drugi dom. Konkurs ma charakter otwarty. Fotografujący mogą zgłosić maksymalnie 5 prac i przesłać je do 29 sierpnia 2014 roku. Celem konkursu jest propagowanie piękna ogrodów działkowych. Konkurs ma ukazać wszelkie zalety posiadania działki i zachęcić nowe osoby do rozpoczęcia piękniej przygody z ogrodem działkowym. Regulamin konkursu dostępny jest na

3 Wodny kryzys Lokatorzy wielu mieszkań komunalnych w Głuszycy zostali zaskoczeni informacją, że 29 lipca zostaną pozbawieni dostaw wody do mieszkań, choć większość z nich na bieżąco opłaca rachunki. Gmina Głuszyca ma zadłużenie wobec wspólnot mieszkaniowych, bo nie płaci od początku roku wyjaśnia zarządca nieruchomości. Działanie zarządcy jest bezprawne, a opłaty za wodę i ścieki są przez gminę regulowane podkreśla burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec. wynika, że najważniejszym obowiązkiem właściciela, w tym gminy, jest terminowe regulowanie opłat. 28 czerwca, na sesji Rady Miejskiej Głuszycy, publicznie prosiłem panią burmistrz o uregulowanie zaległości i dałem czas do 29 lipca, bo nie można pogłębiać strat wspólnoty argumentuje Grzegorz Walczak z firmy GP Walczak. Tymczasem Alicja Ogorzelec, burmistrz Głuszycy, nie zgadza się ze stanowi- Zapraszamy na jazdy konne oraz przejażdżki bryczką dla dzieci i dorosłych ul. Ciernie 82, Świebodzice Tel , Ogłoszenia podobnej treści pojawiły się w wielu wspólnotach mieszkaniowych w gminie Głuszyca. - Mój problem jest taki, że Gmina Głuszyca, w związku ze swoimi kłopotami finansowymi, nie płaci wodociągom za wodę i zarządca nieruchomości wywiesił ogłoszenie o planowanym odcięciu wody dnia r Sam zarządca nie jest do tego uprawniony, ale mimo wszystko problem jest. Nie wiem jak w naszym kraju można dopuścić do sytuacji, gdzie prawo jest w zasadzie egzekwowane tylko od zwykłego obywatela, ale już od szczebla burmistrza wszystko udaje się jakoś załatwić. Powoli zaczynam wątpić w nasz system napisał do naszej redakcji Czytelnik z Grzmiącej. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że jak zapewnia nasz Czytelnik - na bieżąco reguluje wszystkie opłaty związane z utrzymaniem komunalnego mieszkania. Ustalanie przyczyn tego wodnego kryzysu w gminie Głuszyca rozpoczęliśmy od Wałbrzyskich Wodociągów. - To nie jest nasza inicjatywa zapewnia Tomasz Pluta, rzecznik Wałbrzyskich Wodociągów. Wspólnota mieszkaniowa z ul. Zdrojowej 3 w Grzmiącej nie ma zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki. Także gmina Głuszyca realizuje porozumienie zawarte z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w sprawie spłaty zobowiązań. Jest to inicjatywa zarządcy nieruchomości. Kolejne kroki skierowaliśmy do firmy G.P. Walczak, która zarządza nieruchomością przy ul. Zdrojowej 3 w Grzmiącej. - Gmina od początku roku nie dokonuje należnych wpłat na konto wspólnoty i żyje na kredyt. Problem w tym, że gmina zbiera opłaty za czynsz oraz wodę i ścieki od najemców lokali komunalnych do własnej kasy i nie wiadomo co się dzieje z tymi pieniędzmi, bo nie są one przekazywane na rachunki wspólnot. Sprawy już są w sądach, naliczane są odsetki, a do tego dochodzą koszty rozpraw, za które zapłaci gmina, czyli wszyscy mieszkańcy. To jest idiotyzm! Niestety, problem ten dotyczy wszystkich lokali gminnych, bo prywatni właściciele lokali płacą na bieżąco zaliczki na konto wspólnoty i z nimi takich problemów nie ma. A przecież z ustawy jasno - Komornik może wkrótce zająć rachunek bankowy gminy Głuszyca przestrzega Katarzyna Karkułowska. skiem zarządcy. - Przede wszystkim przekazaliśmy zarządcy wspólnoty i lokatorom informację, że zarządca nie jest uprawniony do odłączenia dostaw wody. Jeśli jednak tak się stanie, to sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Ponadto wystąpiłam do Wałbrzyskich Wodociągów z prośbą o wykaz zadłużonych nieruchomości. Okazało się, że u pana Walczaka zadłużenie występuje tylko w jednej wspólnocie z ul. Bohaterów Getta i to zaledwie na 600 zł. Jest w gminie 5 wspólnot, których mieszkańcy nie płacą za lokale, ale podejmujemy działania windykacyjne. Przyznaję, że są opóźnienia w opłatach za zarządzanie za nasze lokale, ale regulujemy je w miarę posiadanych środków. Uważam, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, bo przez ostatnie 4 lata nikomu z lokatorów mieszkań komunalnych nie odcięto dopływu wody podkreśla burmistrz Głuszycy. Przypomnijmy, że o podobnym problemie w Głuszycy pisaliśmy w Tygodniku DB 2010 (nr 162) 19 września 2013 roku. Już w tedy istniała groźba odcięcia wody niektórym wspólnotom mieszkaniowym, a zarządcy rwali włosy z głowy, bo gmina nie oddawała im pieniędzy za usługi. Jedną z poszkodowanych firm zrządzających wspólnotami był Fach-Man Katarzyny Karkułowskiej, obsługująca 18 wspólnot. Nie dostajemy pieniędzy od gminy od marca. Zaległości sięgają 100 tys. zł mówiła na naszych łamach właścicielka Fach-Mana. Ok. 70 procent tych zaległości, to płatności za zużytą wodę i ścieki. Stąd w różnych punktach miasta, na kamienicach, na czerwonych kartkach, pojawiły się także wtedy ostrzegawcze komunikaty Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o odcięciu dopływu wody, jeśli dług nie zostanie uregulowany. Wtedy, dzięki porozumieniu gminy z Wałbrzyskimi Wodociągami, udało się uniknąć odcięcia dopływu wody do mieszkań, ale problem nie został do końca rozwiązany. - Wspólnoty podały gminę do sądu, dostają nakazy zapłaty i gmina musi im zapłacić. Nakazy dotyczą kwot od kilku nawet do 44 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty postępowania i odsetki. Ale i to nie zawsze pomaga. Jeśli gmina wkrótce nie zastosuje się do wyroków sądu, to skierujemy sprawę do komornika o wyegzekwowanie ponad 60 tysięcy złotych zaległości. Zostanie zablokowany rachunek urzędu i funkcjonowanie gminy zostanie sparaliżowane przestrzega Katarzyna Karkułowska. Robert Radczak

4 DB2010.PL G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J Obniżymy Twoje raty nawet o połowę! także rnikiem z komo ie niezależn od BIK Zadzwoń! czynne: 9-17 Wałbrzych: ul. Główna 11/28 tel , Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II tel , Wspomóż pogorzelców W wyniku rażenia piorunem, 7 lipca 2014 r. w jednym z domów w Starych Bogaczowicach wybuchł pożar. Sprawna akcja strażacka pomogła ocalić dom od całkowitego spalenia. Straty poniesione przez właścicieli domu są duże niezbędna jest wymiana całego dachu oraz remont poddasza i zalanych pomieszczeń. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zawiązał się Społeczny Komitet Pomoc dla Pogorzelców, który zwraca się z apelem o wsparcie finansowe prowadzonej akcji. Pieniądze można wpłacać na specjalnie utworzone w Urzędzie Gminy konto: lub wrzucać do puszek kwestarskich, znajdujących się we wszystkich punktach handlowych na terenie gminy. Za wszelkie wsparcie, w imieniu osób potrzebujących, serdecznie dziękujemy. Ochotnicy na straży OSP Boguszów, jako dziewiąta jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie wałbrzyskim, dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczyste wręczenie dokumentów odbyło się w boguszowskim ratuszu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów w Boguszowie Gorcach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na mocy porozumienia zawartego przez burmistrza Boguszowa Gorc Waldemara Kujawę, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorza Kułaka i Ochotniczą Straż Pożarną Boguszów w Boguszowie Gorcach, reprezentowaną przez prezesa OSP Ryszarda Piwińskiego i naczelnika OSP Roberta Sikorskiego. OSP Boguszów będzie mogła działać nie tylko na terenie naszej gminy, ale również na Burmistrz Waldemar Kujawa i st. bryg. Grzegorz Kułak. terenie powiatu. Przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wiąże się również z możliwościami pozyskiwania środków finansowych na sprzęt i szkolenia a także pozyskiwania samego sprzętu. Uchwalą strategię XXII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się 17 lipca (czwartek) o godz w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 (sala konferencyjna nr II piętro). Radni zajmą się między innymi rozpatrzeniem i podjęciem uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata oraz uchwały w sprawie podziału powiatu wałbrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Walimski boom inwestycyjny Okres letni to czas gorący nie tylko za sprawą słonecznej pogody, ale również ze względu na wiele inwestycji realizowanych w gminie Walim. Sprzyjająca aura w znacznym stopniu pomaga wykonywanym pracom, zmierzającym do polepszenia standardu życia w gminie. Biuro Porad Obywatelskich Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela St.O.P w Wałbrzychu uruchomiło Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego oraz punkty porad w Szczawnie Zdroju, Głuszycy i Kamiennej Górze. - Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Obrona Praw Człowieka i Obywatela St.O.P w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 29 (poniedziałek , wtorek , środa , czwartek ) oraz do punktów porad: Szczawno Zdrój ul. Kościuszki 19 (Teatr Zdrojowy, wejście naprzeciwko urzędu miejskiego, w każdy poniedziałek w godz ); Kamienna Góra - ul. Kościuszki 6 (poniedziałek, ) oraz Głuszyca - ul. Grunwaldzka 26 (czwartek ). Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr w celu umówienia terminu z doradcą. Poszukujemy także wolontariuszy, zarówno studentów jak i osoby już na emeryturze dodaje Wanda Bielańska, prezes Stowarzyszenia Obrona Praw Człowieka i Obywatela St.O.P. (RAD) Pępek Krainy Sowiogórskich Tajemnic powstaje w centrum Walimia. Trwa rewitalizacja parku zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Walimiu, prowadzona pod nazwą Pępek Krainy Sowiogórskich Tajemnic w Centrum Gminy Walim Jest to niezwykłe zadanie, realizowane z dotacji pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 200 tys. zł, polegające na budowie siedmiu pięknych, rekreacyjnych altanek, jednej dużej altany oraz zaplecza sanitarnego. Na terenie parku nasadzona została ozdobna roślinność, a także powstanie audiowizualne drzewko. Trwają również prace polegające na utwardzeniu placu przy kościele św. Jadwigi w Walimiu. Zakończenie tego zadania, finansowanego ze środków budżetu gminy, przewidziane jest na koniec lipca br. Dzięki staraniom gminy, w realizacji są także inwestycje drogowe, finansowane z dotacji celowych budżetu państwa. Ich wynikiem jest odbudowa ponad kilometrowego odcinka ul. Górnośląskiej w Walimiu oraz drogi niezwykle ważnej turystycznie, prowadzącej z Jugowic w kierunku Włodarza. Z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odbudowane zostanie również 300 metrów bieżących drogi w Michałkowej. Natomiast w Walimiu powstanie ok. 80 mb. drogi, będącej łącznikiem pomiędzy ul. Różaną, a drogą powiatową, finansowanej z budżetu gminy. Znaczące utrudnienia w komunikacji sprawił remont ul. 3-go Maja w Walimiu, obejmujący przebudowę jezdni od Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu w kierunku miejscowości Rzeczka. Zakończe- nie inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przewidziane jest na 1 września 2014 roku. Na tym odcinku należy zachować również szczególną ostrożność ze względu na budowę sieci kanalizacyjnej w Walimiu oraz Rzeczce. Planowane zakończenie prac 1 etapu, przewidziane jest na 31 sierpnia 2014 roku. NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH Nasz PRAWNIK Ci pomoże! porady, reprezentacja w sądach pozwy, wnioski, odwołania, rozwody, spadki, podział majątku sprawy komornicze, zajęcia sprawy ZUS i pracownicze sprawy karne, cywilne, rodzinne dochodzenie odszkodowań Najwyższy poziom usług za przystępną cenę! Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI) tel , ,

5 WAKACYJNE OKAZJE CENOWE Niezwykłe uzdrowienia Wałbrzych ul. Sienkiewicza 1 tel.: Zapraszamy: pn-pt , sob BOX STYLE - tania odzież dla całej rodziny Największy w Wałbrzychu sklep z odzieżą używaną - BOX STYLE - został otwarty na Piaskowej Górze przy ul. Długiej 103. Powierzchnia sklepu to aż 1000 metrów kwadratowych, na których jest rozwieszonych 100 tysięcy wieszaków z odzieżą dla całej rodziny. - W naszej ofercie są ubrania takich marek jak: H&M, Vero Moda, Zara, Kappa, Marks & Spencer, Dolce & Gabbana, Adidas, Nike, Atmosphere i wielu innych. W sprzedaży mamy odzież wycenioną oraz na wagę. Poza tym w naszym sklepie można również znaleźć biżuterię, galanterię, kosmetyki, szkło, torebki, paski, obuwie, odzież skórzaną, pościel i kotary. Codziennie jest dokładany nowy towar, a co tydzień robione są nowe wystawki. Zapraszamy we wszystkie dni tygodnia: od poniedziałku do piątku w godzinach od do 19.00, w soboty od do 16.00, a w niedziele od 9.00 do zapraszają właściciele sklepu BOX STYLE przy ul. Długiej 103 w Wałbrzychu. (TP) Armadillo w Książu Największy w Wałbrzychu sklep z odzieżą używaną - BOX STYLE - został otwarty na Piaskowej Górze przy ul. Długiej 103. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wieczór z dokumentem. Tym razem widzowie w zamku Książ będą mieli okazję obejrzeć głośny film pt. Armadillo wojna jest w nas, nagrodzony Nagrodą Krytyków w Cannes w roku Projekcja odbędzie się 23 lipca o godz Armadillo to nazwa wojskowej bazy operacyjnej, zlokalizowanej w prowincji Helmand w południowym Afganistanie. Stacjonuje w niej zazwyczaj około 170 brytyjskich i duńskich żołnierzy. Są wśród nich młodzi ludzie, traktujący wojnę niczym przygodę, test lub wyzwanie, któremu nie da się oprzeć. Jednak w trakcie półrocznego pobytu w bazie ich osobowość ulega zmianie. Do wyjazdu na wojnę pieczołowicie przygotowują się w domach, a na miejscu, podczas nocnych dyżurów, oglądają na laptopach filmy porno i niczym mali chłopcy rozkoszują się wojenką i życiem w żołnierskim plutonie. Ale ta spontaniczna brawura trwa krótko i gwałtownie się kończy. Podczas walk z talibami jeden z żołnierzy zostaje ranny, a jego przerażona twarz dowodzi, że ta wojna wcale nie jest chłopięcą zabawą w bohaterów, czy zwykłą grą w paintball. Z drugiej strony są również cywile; prości afgańscy rolnicy, którzy ze zdziwieniem przyglądają się wojnie. Uczestnicząc w niej biernie ponoszą największe straty. Żyją w poczuciu chaosu, rozdarci pomiędzy dwa fronty: uzbrojonych talibów i zachodnich żołnierzy. Nie mając wyjścia radzą sobie sami, a strach stanowi nieodłączny element ich życia. A wszystko to dzieje się na oczach świata, który, przyjmując rolę niemego świadka, zdaje się nie reagować i milcząco akceptować. - Zapraszamy osoby zainteresowane do sali konferencyjnej na III piętrze zamku Książ w Wałbrzychu w środę, 23 lipca 2014, o godz Wstęp na projekcję jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o awizację udziału w projekcji pod numerem telefonu: lub pod adresami mailowymi: oraz pl apelują organizatorzy seansu. Coraz częściej usłyszeć można w Wałbrzychu o tym niezwykłym uzdrowicielu. Pan Dariusz bo tak mówią o nim chorzy nie obiecuje poprawy, nie zapewnia o wyzdrowieniu. Mówi jedynie, że może spróbować. I proponuje, aby po czterech wizytach poddać się badaniom kontrolnym. Wielu chorych po tych badaniach wraca do niego ze łzami radości w oczach. Wyzdrowieli! - Kiedy pierwszy raz szedłem do pana Dariusza, to musiałem na drugie piętro wjechać windą. Pylica, nadciśnienie, zwężone tętnice grożące by-passami. Dziad i tyle. Minęło nieco ponad półtora miesiąca, a mnie się ciśnienie wyrównało i lekarze nie mogą się nadziwić, że by-passy zupełnie niepotrzebne. No i oddycha mi się lżej, chociaż pan Dariusz mówi, że na pylicę pomóc jest bardzo trudno mówi pan Roman Mojsa i dodaje: - Teraz na to drugie piętro wchodzę szybkim krokiem. Aha, i poprawiły mi się też wyniki prostaty. Podobnie opowiada pani Maria Lissek z Wałbrzycha. Miała guzka w lewej piersi. Po czterech wizytach zmalał o połowę, po kolejnych czterech nie było po nim śladu. Lekarz długo patrzył na kolejne wyniki USG, powtórzył badanie. Bałam się operacji i chociaż nie wierzyłam w uzdrowicieli, to z tego strachu poszłam do pana Darka. No i miałam rację, bo guz znikł bez operacji! A moja lekarka rodzinna wzięła telefon od pana Dariusza. Dla swojej mamy. A pani Joanna Kurewicz nie potrzebowała żadnych badań. Bo trafiła do energoterapeuty z ogromnym wolem tarczycowym. Na tyle dużym, że utrudniało oddychanie i wydawało się, że jedynym ratunkiem jest operacja. Na skorzystanie z bioterapii namówiła ją koleżanka z pracy. - Po trzeciej wizycie u pana Dariusza jeszcze ba- łam się, że to złudzenie. Ale po piątej, gdy założyłam nie noszoną od lat bluzkę, nie miałam już wątpliwości. To pomaga! A teraz, proszę spojrzeć pani Joanna prezentuje swoją szczupłą szyję i pokazuje zdjęcie sprzed roku, na którym wygląda jak pelikan. Lekarz tylko potwierdził poprawę. Podobnie żadnych badań nie potrzebuje pan Dominik Kościuk z Opola, któremu przez kilka miesięcy nie goiła się rana na nodze. A pod dotykiem pana Dariusza wygoiła się w sześć tygodni. Ale sam energoterapeuta kiedy tylko można, namawia na badania kontrolne: - Po pierwsze poprawa, którą odczuwamy sami, może być tylko złudzeniem. A badania dają precyzyjną odpowiedź czy i na ile mój dotyk pomaga. Po drugie badania są okazją do wizyty u lekarza. A ja uważam, że energoterapia powinna uzupełniać medycynę akademicką, a nie zastępować ją wyjaśnia. (ego) Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. Rejestracja tylko telefoniczna, nr

6 Usługi geodezyjno-kartograficzne Jakub Juchniewicz B tel./fax (74) , tel.kom Nowy rozkład 15 Dział Komunikacji Zbiorowej Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapowiada od soboty, 12 lipca, zmianę rozkładu jazdy autobusów linii nr 15. Na wniosek gminy Mieroszów zmiany będą dotyczyły kursów na trasie Wałbrzych Mieroszów. Nowy rozkład jazdy jest do pobrania na stronie. Jedlina stawia na OZE Burmistrz Jedliny-Zdroju zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyli naukowcy z Politechniki Wrocławskiej: prof. Jerzy Keleta i prof. Jerzy Detyna oraz przedstawiciele świata biznesu i samorządu. Podczas spotkania omawiano możliwości zastosowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie uzdrowiska. Podczas spotkania przedstawiono nowoczesne systemy wykorzystywane w wielu miastach. - Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Pozyskiwanie energii z tych źródeł w porównaniu do źródeł tradycyjnych jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. Burmistrz Leszek Orpel zaproponował, aby rozważyć umiejscowienie pilotażowej instalacji na terenie Jedliny-Zdroju, która mogłaby przynieść pozytywny efekt dla mieszkańców, uzdrowiska i środowiska. Na kolejnym spotkaniu przedstawione zostaną projekty zadań mających na celu urealnienie planów mówi Iwona Kupiec-Darmetko, sekretarz miasta Jedlina-Zdrój. Festyny św. Anny Parafia Św. Józefa w Starych Bogaczowicach zaprasza na Weekend ze Świętą Anną w Parafii w Starych Bogaczowicach, którego główna atrakcją będzie festyn dobroczynny na rzecz odrestaurowania Kościoła Św. Józefa w Starych Bogaczowicach. 26 lipca od godz na Stadionie Sportowym w Starych Bogaczowicach będą m. in. rozgrywki piłkarskie o puchar Kapelana Policji, loteria fantowa, licytacja przedmiotów, wiele atrakcji dla dzieci, dobra muzyka, wspólne biesiadowanie, stoiska gastronomiczne. 27 lipca o godz odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem biskupa Adama Bałabucha przy kaplicy św. Anny w Starych Bogaczowicach. Całkowity dochód z sobotniego festynu zostanie przeznaczony na malowanie kościoła św. Józefa. Także w miejscowości Witków w gminie Czarny Bór, już po raz X w ostatni weekend lipca rada parafialna, wraz z księdzem proboszczem Januszem Ospą, organizują Festyn Św. Anny. Rozpoczęcie imprezy planowane jest w sobotę 26 lipca - na godz , a na jej uczestników czeka wiele atrakcji. Wśród nich m.in. przejażdżki konne, zabawy i konkursy, mecz piłkarski Panie kontra Panowie, degustacje wypieków i potraw przygotowanych przez gospodynie. Pierwszy dzień festynu zakończy wieczorna zabawa taneczna. Niedzielny program rozpocznie msza święta odprawiona w południe w kapliczce Św. Anny. Wieczór zaś upłynie pod znakiem operetkowych i musicalowych przebojów, w wykonaniu znanych artystów polskiej sceny muzycznej. Najsłynniejsze arie, czardasze i duety między innymi z takich operetek jak: Księżniczka Czardasza, Hrabina Marica, Wesoła Wdówka, Błękitna Maska, Upiór w Operze, My Fair Lady oraz pieśni neapolitańskie, wykonają: Naira Ayvazyan oraz Tomasz Białek. Polskie Koleje Państwowe 8 lipca tego roku ogłosiły przetarg na rozbiórkę torów na linii kolejowej 285 Wrocław Główny Jedlina Zdrój. Ta informacja zelektryzowała miłośników kolei, wielbicieli dolnośląskich zabytków i turystów, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych zaczęli organizować protesty. Nic dziwnego, ponieważ jest to jedna z najpiękniejszych tras kolejowych w Polsce, wiodąca m.in. przez Sobótkę, Świdnicę, Zagórze Śląskie do Jedliny Zdroju. To właśnie na tej trasie, na pięknie wyremontowanej przez gminę Walim stacji w Jugowicach, odbędą się w ten weekend XII Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu (więcej na rząd pruski przyznał 4,15 mln marek na budowę przedłużenia linii kolejowej 285 od stacji Świdnica Dolne Miasto (obecnie Świdnica Przedmieście) do stacji w Jedlinie Zdroju. Po dokładnie 117 latach dnia spółka PKP ogłosiła przetarg na rozbiórkę odcinka Świdnica Kraszowice Jedlina Zdrój, w której zakłada się rozebranie torowiska (bez wiaduktów i torów przy trwałych przejazdach kolejowych). Dlaczego samorządy skupiające się wokół tego cudu inżynierii nie blokują planów destrukcyjnych betonu państwowego, dlaczego posłowie z ziemi świdnickiej i wałbrzyskiej nie walczą o ratunek dla 285-tki? Czy trudno zagospodarować ten trakt, który jest jednym Uratują linię 285? Dobra wiadomość dla miłośników kolei i turystów. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął we wtorek uchwałę o przejęciu linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny Jedlina Zdrój powiedział Tygodnikowi DB 2010 Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W ten sposób samorządowcy chcą zapobiec fizycznej likwidacji nieczynnej od kilkunastu lat przepięknej linii kolejowej. Linia kolejowa nr 285 jest jedną z najpiękniejszych w Polsce. z najpiękniejszych w kraju, gdzie trasa wije się przez głębokie doliny rzeki Bystrzycy, góry i lasy? To mógłby być potok turystów, praca dla wielu ludzi, nie raz ratunek dla biednych samorządów pytał Adam Grabicki na stronie Świdnickiego Forum Rozwoju (sfr.org.pl). Na plany PKP szybko zareagowały władze województwa dolnośląskiego, które od kilku lat przemierzały się do przejęcia linii 285 Wrocław Główny Jedlina Zdrój. - Nasza reakcja musiała być natychmiastowa powiedział Tygodnikowi DB 2010 Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i jeden z najzagorzalszych orędowników reaktywacji ruchu pociągów na tym szlaku. Zarząd województwa podjął uchwałę intencyjną w sprawie przejęcia tej linii. W praktyce oznacza to odwołanie procedury przetargowej, ogłoszonej przez PKP. Kolejnym etapem będą negocjacje w sprawie ceny przejęcia tej linii. A jak ją przejmiemy, to skierujemy tam szynobusy, które będą kursowały na trasie Wrocław - Sobótka Jedlina Zdrój - Wałbrzych. Niechcący PKP mogą przyczynić się do szybszej realizacji naszych planów. Robert Radczak Biuro Rachunkowo-Doradcze Magdalena Kownacka-Gul ul. Ciernie 161B, Świebodzice tel fax Zacznij działać jeszcze dziś: założenie i zarejestrowanie w KRS spółki z o.o. w 24 godziny!!! założenie i zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę!!! pozyskiwanie środków unijnych oraz z Urzędu Pracy na start!!! oraz rozwój!!! prowadzenie bieżącej obsługi rachunkowo księgowej oraz kadrowej doradztwo finansowe Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

7 DB2010.PL G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

8 S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl Pilnie sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną 1800 m kw. z pozwoleniem na budowę w Jedlinie Zdroju przy ul. Herberta. Tel Zagrają na mundialu? Trzy koszykarki Górnika Wałbrzych uczestniczyły w V Ogólnopolskim Campie Koszykarskim dla Dziewcząt W drodze do Tauron Basket Ligi Kobiet. Do pierwszej piątki zgrupowania wybrana została Aleksandra Wypustek, a Klaudia Kotowska została najlepszym strzelcem w swojej grupie wiekowej. W Twardogórze koło Wrocławia, pod patronatem Polskiego Związku Koszykówki i Tauron Basket Ligi Kobiet, po raz piąty zorganizowane zostało zgrupowanie, w którym wzięło udział 30 utalentowanych młodych koszykarek w wieku lat. W tym gronie były: Aleksandra Wypustek, Klaudia Kotowska i Eliza Murzacz z Górnika Wałbrzych. Kadrę trenerską stanowili trenerzy z ekstraklasowym doświadczeniem: Ryszard Barański i Krzysztof Zajc. W ciągu Stephane Antiga, trener reprezentacji Polski siatkarzy, powołał 17 zawodników na lipcowe zgrupowanie kadry. Znaleźli się w tym gronie dwaj wałbrzyszanie: Krzysztof Ignaczak i Bartosz Kurek. Polacy, którzy nie zdołali zakwalifikować się do turnieju finałowego Ligi Światowej, w dniach lipca w Bełchatowie będą przygotowywali się do mistrzostw świata, które pod koniec sierpnia rozpoczną się w Polsce. W grupie 17 zawodników, których Stephane Antiga powołał na to zgrupowanie, znaleźli się: Piotr Nowakowski, Michał Winiarski, Dawid Konarski, Karol Kłos, Andrzej Wrona, Mariusz Wlazły, Fabian Drzyzga, Łukasz Żygadło, Krzysztof Ignaczak, Paweł Zatorski, Mateusz Mika, Rafał Buszek, Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Paweł Zagumny, Marcin Możdżonek, Grzegorz Bociek. Trener Antiga podał także nazwiska pięciu kolejnych zawodników, których zamierza powołać do 22-osobowej kadry na mistrzostwa świata: Paweł Woicki, Damian Wojtaszek, Łukasz Wiśniewski, Michał Ruciak, Dominik Witczak. W drodze do ekstraklasy ośmiu dni młode zawodniczki miały okazję popracować na techniką indywidualną, poznać rówieśniczki z całej Polski oraz porozmawiać na różne tematy dotyczące profesjonalnej koszykówki. Nie obyło się także bez konkursów i gier, w których można było wygrać nagrody ufundowane przez PZKosz, UKS Lider Swarzędz i MKS Tęcza Leszno. Dziewczęta uczestniczące w tym letnim zgrupowaniu miały także czas na zwiedzenie okolicy i relaks na pobliskim basenie. Wybrano także piątkę campu, w której znalazły się: Aleksandra Wypustek, Weronika Woźniak, Karolina Żmudzińska, Martyna Kowalska i Marta Sztąberska. Wyróżnienie otrzymała także Paulina Krakowczyk, a królową strzelców w dwóch grupach wiekowych zostały Weronika Hipp i Klaudia Kotowska. Przejadą przez urząd! Już czwarty rok z rzędu do gminy Mieroszów zawitają entuzjaści jednej z najbardziej ekstremalnych dyscyplin kolarstwa górskiego, a wszystko za sprawą zawodów EMTB Enduro. Uczestnicy zawodów będą zmagać się z bardzo trudną trasą MTB w górach okalających Mieroszów i Sokołowsko. Trasa poprowadzona będzie po stromych szlakach Gór Suchych. Zanim jednak zawodnicy wyjadą w prawdziwe góry, przejadą przez prolog, czyli pierwszy i bardzo widowiskowy odcinek wyścigu. Rozpocznie się on na ścieżkach enduro nowopowstałego obiektu Bike Arena Parkowa Góra, żeby dalej przejechać przez budynek urzędu miejskiego (!), rynek i długie schody prowadzące w kierunku Ścinawki. Oprócz zawodów enduro będzie można poćwiczyć swoje umiejętności jazdy na rowerze, na specjalnie przygotowanym torze pumptrack pod okiem utytułowanego zawodnika Piotra Szwedowskiego. Start zawodów zaplanowano na sobotę, 19 lipca (godzina 10.00) w rynku w Mieroszowie. Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców o godz na Bike Arenie Parkowa Góra. Więcej informacji na stronie oraz Zachwyceni Aqua-Zdrojem - Wałbrzych i ośrodek Aqua Zdrój to świetne miejsce do przygotowań powiedział portalowi sport. db2010.pl Mike Taylor, selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy. Biało czerwoni od piątku trenują pod Chełmcem, przygotowując się do sierpniowych kwalifikacji do mistrzostw Europy, a w piątek o godz zagrają mecz z Czechami. Reprezentacja Polski w piątek rozpoczęła przygotowania do kwalifikacji do EuroBasketu. 18 lipca o godz zagra sparing z Czechami (więcej o biletach na ten mecz sport.db2010.pl/?p=1155), a kolejnego dnia zamknięte dla kibiców i mediów spotkanie z tym samym przeciwnikiem. Następnie kadra uda się na turniej do Macedonii. Asystentami trenera Mike a Taylora w reprezentacji Środowy mecz kontrolny z Flotą Świnoujście, przegrany 0:1, był ostatnim sprawdzianem piłkarzy Górnika Wałbrzych przed inauguracją nowego sezonu. W sobotę w Białej Podlaskiej wałbrzyszanie zmierzą się z tamtejszym Podlasiem w rundzie przedwstępnej Pucharu Polski. Przed ostatnim sparingiem dolnośląski drugoligowiec zakontraktował pięciu nowych graczy. Zgodnie z naszym informacjami, umowy podpisali: brazylijski obrońca Filipe (dotychczas LZS Piotrówka), Po puchar przez Podlasie napastnik Marcin Orłowski (Radomiak Radom), obrońca Przemysław Cichocki (Czarni Otmuchów), napastnik Kamil Mańkowski (LZS Piotrówka) oraz pomocnik Bartosz Szepeta (Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski). Na mecz z Flotą dotarł kandydat do gry na pozycji stopera - Dawid Siemko z Floty Świnoujście - bo po zakończeniu kariery przez Marka Wojtarowicza i za sprawą kontuzji Jana Bartosa, trener Andrzej Polak ma problem z obsadą tej pozycji. A czasu na poszukiwania jest coraz mniej, bo już w tę sobotę o godz. Polski są: Paweł Turkiewicz, Krzysztof Szablowski i Wojciech Kamiński, który zastąpił wałbrzyszanina Andrzeja Adamka (został pierwszym trenerem Stelmetu Zielona Góra). Za przygotowanie kondycyjne odpowiedzialny jest Dominik Narojczyk, a fizjoterapeutą jest Arkadiusz Markiewicz. Do Wałbrzycha nie przyjechało wielu czołowych graczy, z Marcinem Gortatem i Maciejem Lampe na czele. W grupie, która trenuje, są m.in. Aron Cel, Robert Skibniewski i znany z występów w Górniku Wałbrzych Adam Waczyński. - Jestem pod wielkim wrażeniem zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w Wałbrzychu. Kompleks Aqua Zdrój jest znakomity. A pamiętam, jak w tym miejscu parkowałem samochód, gdy przyjechałem na mecz piłkarzy Górnika powiedział portalowi sport.db2010.pl. - Mamy tu świetne warunki do pracy i bardzo przyjaźnie nastawionych ludzi. Mam do dyspozycji na razie nieliczną, ale bardzo chętną do pracy grupę zawodników. Podoba mi się ich zaangażowanie i podejście do tego, co im proponuję. Wierzę, że wspólna praca przyniesie oczekiwane efekty i sukcesy powiedział portalowi sport.db2010.pl Mike Taylor, trener reprezentacji Polski. W dniach 1-3 sierpnia 2014 roku w Toruniu biało- -czerwoni gościć będą Szwecję, Portugalię i Iran podczas turnieju towarzyskiego. Pierwszy mecz eliminacji do mistrzostw Europy Polska zagra 10 sierpnia w Toruniu. Naszym rywalem będzie reprezentacja Niemiec wałbrzyszanie zagrają z Podlasiem Biała Podlaska w rundzie przedwstępnej Pucharu Polski, a w następny piątek 1 sierpnia o godz zmierzą się w Wałbrzychu w pierwszym meczu II ligi z Błękitnymi Stargard Szczeciński. Górnik Wałbrzych - Flota Świnoujście 0:1 Górnik: Jaroszewski (60 Janiczak) D.Michalak, Siemko, Łaski, G.Michalak, Filipe, Rytko (46 Cichocki), Szepeta (60 Folc), Sawicki, Orłowski (46 Mańkowski), Moszyk.

9 USŁUGI (7) SZOP PRACZ PRANIE TAPI- CERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW, WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ KONKURENCYJNE CENY! TEL: (2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie, TANIO! Tel (2) MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. TANIO! Tel (1) USŁUGI REMONTOWE ŁAZIENKI, KUCHNIE KOMPLEK- SOWO. TEL (2) MIOTEŁKA WAŁBRZYCH SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE, BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE, PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DY- WANY ITP. TEL: (2) Naprawa i sprzedaż maszyn do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel (2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt: KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- Całodobowo. Tel tanio, szybko, profesjonalnie, PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE- RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM I TEKSTÓW CENA ZA STRONĘ DO UZGODNIENIA. TEL PRACA (2) Zatrudnimy agentów ochrony obiektów handlowych w Czarnym Borze. Tel (2) Opiekunka osób starszych - Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie! Praca od zaraz. Kontakt NIERUCHOMOŚCI (2) Do wynajęcia 2-pok. mieszkanie (42m2) na Podzamczu (winda). Tel Super okazja! Uzbrojone działki budowlane, usługowe rejon Poniatów. Tel Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. Obiekt posiada bardzo dobrą lokalizację, położony jest w centrum Wałbrzycha, składa się z trzech pomieszczeń biurowych, holu, łazienki, WC, dogodny parking. Dostępne media : energia elektryczna, woda, własne c.o., linie telefoniczne oraz Internet. Tel MOTORYZACJA (2) Kupię stare motocykle oraz części i boczne wózki motocyklowe. TEL ABC NIERUCHOMOŚCI ul. Broniewskiego 65B Wałbrzych Mieszkania od zł!! Tel.(74) , Pilnie szukamy mieszkań w Wałbrzychu i okolicach dla zdecydowanych klientów! Tel.(74) , pokoje na Piaskowej Górze, 45 m2,cena: 98 tys! Tel. (74) , Piaskowa Góra, 2 piętro w budynku 4-ro piętrowym, 54 m2, cena: 139 tys. Tel. (74) , Kawalerka na Piaskowej górze, cena:59 tys! Tel. (74) , Podzamcze, 3 pokoje, 63 m2, cena: 119 tys! (74) , Wałbrzych, świetna lokalizacja, 44 m2, cena: 42 tys!(74) , Biały Kamień, 26 m2, nowe budownictwo, cena: 50 tys! (74) , Rusinowa, super lokalizacja, zielona okolica,43 m2, cena: 65 tys. Tel. (74) , Wolnostojący dom na działce 1000 m2, na Poniatowie, cena: 139 tys. Tel.(74) , BON - PODZAMCZE,MIESZKANIE, 63 M2, 9 PIĘTRO, 3 POKOJE,JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC, PRZEDPO- KÓJ, TARAS. CENA : ZŁ DO NEGOCJACJI (74) ,(74) BON- BOGUSZÓW GORCE, MIESZ- KANIE, WYSOKI PARTER, 20 M2, 1 POKÓJ, ANEKS KUCHENNY, ŁAZIEN- KA Z WC. CENA : ZŁ - (74) , (74) BON WALIM, 54 M2, 2 POKOJE, 1 PIĘTRO, CZYNSZ 230 ZŁ,OGRÓD, PIWNICA. DO WPROWADZENIA. CENA ZŁ DO NEGOCJACJI - (74) (74) BON DZIAŁKI JUGOWICE, NA OB- SZARZE NOWO PROJEKTOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZIN- NYCH. OD 700 M2 DO 1361 M2. CENA OD ZŁ DO ZŁ - (74) (74) BON - BIAŁY KAMIEŃ,MIESZKANIE-,WYSOKI PARTER, 84 M2, 2 POKOJE-,DUŻA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. OGRÓD: 971 M2, PIWNICA. CENA: ZŁ - (74) BON - NOWE MIASTO, MIESZKANIE, 46 M2, 1 PIĘTRO,2 POKOJE, DUŻA JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. PO REMONCIE, BARDZO DOBRA LOKALIZACJA. CENA : ZŁ - (74) , (74) BON BOGUSZÓW- GORCE, LOKAL DO WYNAJĘCIA I DO SPRZEDAŻY. 75 M2, SALA SPRZEDAŻY, BIURO, 2 MAGAZYNY, WC. CENA SPRZEDAŻY : ZŁ. CENA NAJMU : 400 ZŁ NETTO - (74) BON - SZCZAWNO ZDRÓJ - WYNA- JEM, MIESZKANIE JEDNOPOKOJOWE 35 M2-900 ZŁ, DWU POKOJOWE- 54 M ZŁ, 60 M ZŁ, PO REMONCIE, UMEBLOWANE ( NR OFERTY 1797)- (74) , (74) BON - SZCZAWIENKO, DOM, 181 M2, 5 POKOI, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, GARAŻ W BRYLE, POMIESZCZENIA PIWNICZE ( OKOŁO 50 M2 ), OGRZEWANIE GAZOWE. MOŻLIWOSĆ DOKUPIENIA DZIAŁKI OKOŁO 620 M2. CENA : ZŁ OKAZJA (74) , (74) BON OKOLICE SZCZAWNA-ZDRÓJ, DOM, 261 M2, 4 POKOJE, WIDNA KUCHNIA, DZIAŁKA: 2000 M2, 3 BUDYNKI GOSPODARCZE. CENA: ZŁ - (74) , (74) BON - PIASKOWA GÓRA, 42 M2, 3 PIĘTRO, 2 POKOJE, JASNA KUCH- NIA,ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. CENA : ZŁ DO NEGOCJACJI - (74) , (74) BON - OKOLICE CHEŁMSKA ŚLĄ- SKIEGO, DZIAŁKA 3,30 HA, POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE, PENSONATOWE. MEDIA, CENA ZŁ ( NUMER OFERTY 1441 )- (74) , (74) BON - SOBIĘCIN 1/2 BLIŹNAIKA, 92 M2, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA Z WC. OGRÓD 550 M2, OGRZEWANIE WĘ- GLOWE ( NOWY PIEC ) MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA STRYCHU NA KOLEJNY POKÓJ. CENA ZŁ - (74) , (74) BON DOM, PIASKOWA GÓRA, 85 M2, DZIAŁKA: 200 M2, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA Z MEBLAMI, OGRZEWANIE GAZOE + PIECY NA DREWNO ZŁ DO NEGOCJA- CJI - (74) , (74) BON BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKA- NIE, 22 M2,1 POKÓJ OTWARTY NA KUCHNIE ( W ZABUDOWIE ) ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. CENA : ZŁ - (74) , (74) BON SUPER OFERTA!! JEDLINA ZDRÓJ, MIESZKANIE, PARTER DOMU, 46 M2, DWA POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. Z DOMU BEZPOŚREDNIE WYJŚCIE NA OGRÓD 770 M2. CENA ZŁ - (74) ,(74) BON WALIM, DOM, BLIŹNIAK, 120 M2, DZIAŁKA: 1200 M2, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, DUZY TARAS. CO WĘGLOWE, KOMINKOWE. STAN DOMU : DOBRY. CENA ZŁ - (74) BON WALIM, LOKAL HANDLOWO USŁUGOWY, 20,4 M2, PARTER PRZY GŁÓWNYM CIAGU KOMUNIKACYJ- NYM. CENA : ZŁ - (74) , (74) BON SZCZAWNO-ZDRÓJ, DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 120 M2, GARAŻ, DZIAŁKA OD 170 M2 DO 220 M2. CENA ZŁ ( NR. OFERTY 1593) - (74) BON- PODZAMCZE, MIESZKANIE, 10 PIĘTRO,35 M2,2 POKOJE, JASNA OTWARTA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC I PRZEDPOKÓJ. PO REMONCIE, DO WPROWADZENIA. CENA : ZŁ -(74) , (74) Z A P R A S Z A M Y NIERUCHOMOŚCI-JASIAK, WAŁBRZYCH, ul. LEWARTOWSKIEGO 5, W GODZ TEL JASIAK WAŁBRZYCH, SOBIĘCIN, 74M2, 3 POKOJE, KUCHNIA Z OKNEM, DUŻA ŁAZIENKA. CENA ,- DO NEGOCJACJI. TEL JASIAK WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 47M2, 2 POKOJE, STAN DO WPROWADZENIA. IDEALNA LOKALIZACJA. CENA ,- DO NEGOCJACJI! TEL MS 0596K. JASIAK GŁUSZYCA, 3 POKOJE, 82M2, ŁAZIENKA, ROZKŁADOWE, ZIELONE OTOCZENIE. CENA ,- DO NEGOCJACJI. TEL JASIAK WAŁBRZYCH, NOWE MIA- STO, 41M2, 2 POKOJE, C.O. GAZOWE, DOBRA LOKALIZACJA. CENA ,- DO NEGOCJACJI. TEL MS 0675K. JASIAK WAŁBRZYCH PODZAMCZE, 3 POKOJE, 54 M2, 10 PIĘTRO, DO OD- ŚWIEŻENIA ,- DO NEGOCJA- CJI, TEL MS-0747N JASIAK WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE, 4 POKOJE, 102 M2, PARTER, DO REMONTU, ,- Z OGRÓDKIEM I OSOBNYM WEJŚCIEM, TEL MS-0723N JASIAK-WAŁBRZYCH ŚRÓDMIE- ŚCIE, 1 POKÓJ, 38 M2, 1 PIĘTRO ,- Z OGRZEWANIEM MIEJSKIM, MS-0742N JASIAK BOGUSZÓW GORCE, 2 POKOJE, 58 M2, PARTER Z OSOBNYM WEJŚCIEM I OGRÓDKIEM, ,- TEL MS-0751N JASIAK WAŁBRZYCH, 2 POKOJE, 56 M2, PO KAPITALNYM REMONCIE, PARTER, Z OGRÓDKIEM, ,- WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, MS-0698N JASIAK - OKAZJA! LOKAL UŻYTKOWY W BOGUSZOWIE-GORCACH W RYN- KU, 41M2, DUŻA WITRYNA, CENA DO MAŁEJ NEGOCJACJI. OKAZJA TEL JASIAK - OKAZJA! ROZKŁADOWE I PRZESTRONNE MIESZKANIE, 96 M2, NA II PIĘTRZE W CENTRUM ŚRÓDMIE- ŚCIA, ,- ZŁ. TEL MS-0621 JASIAK - MIESZKANIE, 87 M2, W CI- CHEJ CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA Z DUŻĄ WERANDĄ, I PIĘTRO, ZADBANY BUDYNEK, CENA ,- DO NEGO- CJACJI. TEL MS-0687 PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA DO KUPIENIA W SZCZAWNIE-ZDRO- JU W CICHYM MIEJSCU DO ,- ZŁ, 2-3 POKOI, PARTER DO II PIĘTRA. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. TEL PILNE! JASIAK SŁONECZNE MIESZKANIE Z WIDOKIEM, VII PIĘTRO W WIEŻOW- CU, DWA POKOJE, 51 M2, BALKON, NOWE OKNA PCV. CENA ,- DO NEGOCJACJI! TEL MS-0739B JASIAK DZIAŁKA 6100 M2 OBJĘTA PLANEM ZAGOSPODAROWANIA NA ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ W BOGU- SZOWIE (U PODNÓŻA CHEŁMCA) Z ZABUDOWANIAMI. CENA ,- ZŁ OKAZJA! TEL RS-0039B JASIAK - OKAZJA! DWUPOZIOMOWE MIESZKANIE PRZY UL. BARDOW- SKIEGO W WAŁBRZYCHU, 2 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC, DWIE SYPIALNIE PODDASZOWE. CENA ,- ZŁ DO NEGOCJACJI! KON- TAKT TEL MS-0639B. JASIAK-OKAZJA, KAWALERKA,27M2, 7 PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK, ŚRÓDMIE- ŚCIE, DO NEGOCJACJI, TEL JASIAK-OKAZJA, 2 POKOJE, 41M2, 1 PIĘTRO, NOWE BUDOWNICTWO, OKOLICE BEMA, CENA ZŁ TEL JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE, 35M2,1 PIĘTRO, DO WPROWADZE- NIA, CENA ZŁ, KONTAKT JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, KAWALER- KA, 2 PIĘTRO, 40M2, DO WPROWA- DZENIA + GARAŻ CENA TEL SOWA, HIT!!! Podzamcze, 3 pokoje, 54m2, II piętro, piękny widok, po kapitalnym remoncie. Cena do negocjacji Licencja nr Tel lub SOWA, OKAZJA!!! Piaskowa Góra, 2 pokoje z jasną kuchnią, słoneczne, widok na zieleń, miejsca parkingowe pod budynkiem, po kapitalnym remoncie. Cena do negocjacji.. Licencja nr Tel lub SOWA Boguszów Gorce, 2 pokoje do remontu, 48m2. Cena do negocjacji,. Licencja nr Tel lub SOWA, Szczawienko, 34m2 po kapitalnym remoncie z ogródkiem. Cena do negocjacji. Licencja nr Tel lub SOWA, Świebodzice, 42m2 do odświeżenia. Cena do negocjacji. Licencja nr Tel lub SOWA, Piaskowa Góra, dom w zabudowie szeregowej z zagospodarowanym ogrodem. Cena do negocjacji. Licencja nr Tel lub SOWA, Boguszów Gorce, atrakcyjna lokalizacja, 2 pokoje, 40m2. Cena do negocjacji. Licencja nr Tel lub SOWA. Śródmieście, przestronne mieszkanie, 3pokoje, 60m2. Cena do negocjacji. Licencja nr Tel lub SOWA, Biały Kamień, spokojna okolica, 48m2, 2 pokoje. Cena do negocjacji. Licencja nr Tel lub SOWA, Nowe Miasto, kawalerka, 36m2, do remontu. Cena do negocjacji.. Licencja nr 2410, tel , SOWA, Nowe Miasto, 52m2, kawalerka. Cena Licencja nr 2410, tel , SOWA, Rusinowa, 2 pokoje, 39m2, do remontu. Cena do negocjacji. Licencja nr 2410, tel , VICTORIA, Śródmieście, kawalerka po remoncie w cichej części, 33m2, wysoki parter, dom 4- rodzinny. Cena Licencja nr Tel lub VICTORIA, Nowe Miasto, mieszkanie po remoncie, 41m2, 2 pokoje, I piętro. Cena Licencja nr Tel lub VICTORIA, Boguszów mieszkanie po remoncie, 4 pokoje, 80m2, 2 piętro. Cena Licencja nr Tel lub VICTORIA, Mieszkanie po kapitalnym remoncie, 56m2, 2 pokoje, I piętro. Cena Licencja nr Tel lub VICTORIA, Podzamcze, atrakcyjna lokalizacja przy ul. Senatorskiej, 74m2, II piętro. Cena do negocjacji. Licencja nr Tel lub VICTORIA,Walim, ładna kawalerka. Cena Licencja nr Tel lub VICTORIA,Nowe Miasto, piękne mieszkanie, 140m2, 4 pokoje do wprowadzenia. Licencja nr Tel lub VICTORIA, Stary Zdrój, ul. Bardowskiego, po remoncie, 2 pokoje. Licencja nr Tel lub Wałbrzych, Kusocińskiego 5, , PROWIZJA 0%, mieszkanie Piaskowa, 2 pokoje 41m, widna kuchnia, czwarte piętro, cena 86 tys. WGN /3470/. PROWIZJA 0% Nowe Miasto, mieszkanie 2 pokoje, po remoncie do wprowadzenia, 43m, cena 115 tys. WGN /3554/. PROWIZJA 0%, Nowe Miasto, mieszkanie 65m, 3 pokoje,1 piętro, wyjątkowa lokalizacja, cena 199 tys. WGN , /3849/. PROWIZJA 0 %,, bardzo ładny dom na Podgórzu za 315 tys. pow. 100m, działka 12a, do wprowadzenia, WGN /3853/. PROWIZJA 0% dom Piaskowa, cena okazyjna 275 tys.zł, szereg 84m, 3 pokoje, działka 192m,WGN tel /3822/. PROWIZJA 0%, WGN dom w Lubachowie,pow.250m,6 pokoi, działka 1700m,wymaga remontu, 100 tys. zł, /3803/. PROWIZJA 0%, WGN dom w okolicach Glinika, pow.100m, 4 pokoje, działka 8 arów, cena 130 tys. zl tel /3802/. PROWIZJA 0%,WGN Szczawienko, dom szereg, wysoki standard,300m,7 pokoi, działka 365m, cena 645 tys. tel /3788/. PROWIZJA 0 %,WGN Piaskowa, dom szereg, 4 pokoje, działka 240m, garaż, cena 430 tys.neg. tel /3759/. PROWIZJA 0% WGN, okolice Wałbrzycha, willa poniemiecka 200m, 5 pokoi, działka 920m,cena 350 tys. tel ,/3727/. PROWIZJA 0%, WGN Piaskowa, atrakcyjna oferta, dom szereg 4 pokoje, działka 300m, 359 tys. tel /3719/. PROWIZJA 0%, WGN dom w zabudowie szeregowej, 96m, 4 pokoje, działka 300m, cena 250 tys. tel /3716/. PROWIZJA 0%, Szczawienko, dom wysoki standard, szereg 6 pokoi, 235m, działka 419m, cena 650 tys. WGN tel , /3714. PROWIZJA 0%, WGN Rusinowa, ładny do wprowadzenia dom, szreg, pow.176m,5 pokoi, działka 206m, 430 tys /3323/. PROWIZJA 0%,WGN Szczawno, piękna willa poniemiecka 5 pokoi, 240m, działka 840m, cena 999 tys. tel /3309/.

10 Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Willa s.c. Ulica Aleja Wyzwolenia 3/ Wałbrzych tel , kom PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI! WILLA Sprzedamy 2 pokoje, 54m2, Podgórze, ul. Niepodległości, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO NEGOCJACJI! , WILLA Sprzedamy 2 pokoje, 36m2, Podzamcze, parter, balkon, cena 83tys.zł. po częściowym remoncie, , WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 48m2, Podzamcze,1 piętro w czteropiętrowcu, cena zł , WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, wnętrza po remoncie, cena 290 tys.zł , WILLA Okazja! Sprzedamy 2 pokoje z aneksem kuchennym, 41m2, Podgórze, I piętro, cicha okolica, ogródek, cena zł!!! , WILLA Do sprzedania 3 pokoje, po remoncie, P.Góra, ul.nałkowskiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł , WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2 na Podzamczu, 6 piętro, cena 139 tys. zł , WILLA OKAZJA! Sprzedamy 3 pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 80 tys.zł , WILLA - Sprzedamy dom wolno stojący na Podgórzu, po remoncie 119m2, działka: 722m2 cena 210 tys.zł , WILLA Sprzedamy kawalerkę na Białym Kamieniu, po remoncie, 22m2, 37900zł!! , WILLA Sprzedamy rozkładowe 2 pokoje po remoncie, 41m2, Biały Kamień, w bloku, 100 tys.zł , WILLA Sprzedamy dom wolnostojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi, działka 520m2, cena 350 tys.zł!!! do negocjacji, , WILLA Sprzedamy kawalerkę z łazienką i wc na N. Mieście, 1 pięrto, 36m2, cena 42 tys.zł. cicha lokalizacja, , WILLA Sprzedamy pokój z kuchnią na N.Mieście, 41m2, 1 piętro, cena 39 tys.zł , WILLA - Sprzedamy 1 pok, z łazienką i wc, 38m2, Podgórze, okolice Kaszubskiej, 39500zł. balkon, , WILLA Sprzedamy 2 pokoje po remoncie, 2 balkony, Podzamcze, 52 m2, 135 tys. zł , WILLA - Posiadamy mieszkania i domy do wynajęcia na terenie Wałbrzycha, WILLA Sprzedamy 42m2 na Bardowskiego, po remoncie zł , WILLA Sprzedamy 38 m2, 2 pokoje po remoncie na Nowym Mieście, 92 tys.zł , WILLA Sprzedamy dom na Białym Kamieniu, 240 m2, po remoncie, okolice ul. Bema, cena 475 tys. zł , WILLA- Sprzedamy 2 pokoje w spokojnej okolicy Nowego Miasta, słoneczne 52m2, cena zł. do negocjacji , WILLA - OKAZJA! Kawalerka 24m2na Piaskowej Górze, cena 64 tys.zł. DO NEGOCJACJI! , WILLA- Super lokalizacja! Sprzedam 3 pok. 72m2 na Podzamczu, cena 169 tys.zł , WILLA- Sprzedamy dużą kawalerkę na Białym Kamieniu, 39m2, cena 85tys zł , WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 90m2, okolice ul.batorego, 1 piętro, cena 185tys.zł , WILLA OKAZJA! Sprzedamy 5 pokoi po remoncie, B.Kamień, 79m2, cena zł , WILLA- Sprzedamy kawalerkę po remoncie, 1p/4p, 28m2, Piaskowa Góra, 80 tys.zł , WILLA - Sprzedamy kawalerkę na Szczawienku, 26 m2, 45 tys.zł. CENA DO NEGOCJACJI! , jm dom agencja nieruchomości JM DOM Dolnośląskie Centrum Obrotu Nieruchomościami Pl. Tuwima 1, Wałbrzych tel , tel JMDOM do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie 29 m2 Piaskowa góra 750 zł , JM DOM do wynajęcia mieszkanie w Szczawnie Zdroju 2 pokojowe 850 zl , JMDOM do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe Szczawno Zdrój, garaż i ogród do dyspozycji zł , JMDOM do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie Piaskowa Góra 41 m , JM DOM sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 m2 Piaskowa Góra 1 piętro zł do zamieszkania , JM DOM sprzedam kawalerka z jasną kuchnią i balkonem 30 m2 Piaskowa Góra 1 piętro zł do zamieszkania , JM DOM mieszkanie 83 m2 dwupoziomowe Świebodzice z działką i garażem zł , JM DOM mieszkanie 94 m2 Jedlina Zdrój 3 pokoje, zł , JM DOM 1/2 domu Górny Sobięcin 100 m2 z działką 378 m2, zł , JMDOM sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 45 m2 Podgórze zł , JM DOM mieszkanie 65 m2 3- pokojowe 9 piętro, Podzamcze zł , JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 40 m2 Śródmieście po generalny remoncie , , JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 50 m2 Stary Zdrój, ul. Bardowskiego do zamieszkania , , Euro Dom Nieruchomości Pl. Zamenhofa 1/28 (Hala Targowa Manhatan) Wałbrzych Dla zdecydowanych klientów z gotówką pilnie poszukujemy Mieszkania 1, 2, lub 3 pokojowego na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym!!! tel Sprzedam dom wolnostojący o pow 150m z działką 1100m na Podgórzu, cena 249 tys. Tel Sprzedam wyremontowaną szeregówkę na Piaskowej Górze, doskonała lokalizacja, cena 319 tys.tel Dom Jugowice pow 140m działka 366m. Cena 199tys. Tel Dom w zabudowie szeregowej Gaj, pow 112 m2 działka 600 m2 cena 250tys tel OKAZJA!!! MS-1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o pow. 49M2 po kapitalnym remoncie, I piętro, zabudowa kuchenna w cenie, cena 119 tys. Tel OKAZJA!!! Podzamcze 1-piętro, 2 pokoje po kapitalnym remoncie, 48m cena 147 tys MS-1588 Piaskowa Góra kawalerka o pow. 24m. Cena 54 tys. Tel MS-1495 Piaskowa Góra 2-pokoje do odświeżenia pow. 33m. Cena 72 tys. Tel MS Podzamcze 2pokoje rozkładowe 1-piętro pow. 36M Cena 89 tys Tel MS-1450 Podzamcze 2-pokoje po kapitalnym remoncie pow. 48m. 1Piętro Cena 147 tys. Tel MS-1599 Biały Kamień kawalerka do remontu pow. 26m. Cena 28 tys. Tel MS-1574 Piaskowa Góra; 2 pokoje; 34m2; 2 piętro z 10; cena 85 tys do negocjacji tel MS-1298 Biały Kamień 2-pokoje pow. 46M cena 85 tys. Tel MS-1603 Szczawno Zdrój; 2 pok; pow 48m2; cena 139 tys po kapitalnym remoncie tel MS-1383 Śródmieście 3 pokoje o pow. 83 m2 do remontu. Cena 89 tys do negocjacji. Tel MS- Piaskowa Góra 3-pokoje o pow. 45M 3 piętro w 4 piętrowcu. Cena 109 tys. Tel MS-1322 Podamcze 3-pokoje ładne,3piętro o pow. 63m. Cena 155 tys. Tel MS-1600 Podzamcze 3-pokoje pow.60m. Cena 129 tys. Tel MS-1539 Biały Kamień 3-pokoje wyremontowane pow. 58m. Ogródek. Cena 135tys. Tel MS-1403 Śródmieście 3-pokoje pow. 60m. Cena 52 tys. Tel Działki budowlane bogata oferta Wałbrzych i okolice cena już od 25 tys. tel LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o pow. 320 m w Rynku przy parkingu, cena tel Zamienię własnościowe 2 pokoje na Piaskowej Górze o pow. 41M, na kawalerkę również na Piaskowej Górze, tel Bogata oferta wynajmu, ceny już od 600 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, tel Ul. Palisadowa 2c, Wałbrzych Tel , , , Wszystkie oferty biura na stronie: NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ NA PODZAMCZU! RENOMA OKAZJA! PODZAM- CZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 63m2, 4 piętro w 10, po kapitalnym remoncie, cena zł, tel , RENOMA PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro w 4, cena zł, tel , RENOMA PODZAMCZE, ul. Grodzka, 2 pokoje, 35,5m2, 1 piętro w 10, cena zł, tel , RENOMA PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 42m2, 11 piętro w 11, zł, tel , RENOMA PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 63m2, 9 piętro w 10, cena zł, tel , RENOMA PODZAMCZE, 3 pokoje, 58m2, 2 piętro w 7, cena zł, tel , RENOMA PODZAMCZE, ul. Basztowa, 4 pokoje, 84m2, 7 piętro w 10, cena zł, tel , RENOMA PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 4 pokoje, 86m2, 4 piętro w 4, cena zł, tel , RENOMA PODZAMCZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 6 piętro w 7, cena zł, po remoncie, tel , RENOMA PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 54m2, 2 piętro w 4, cena zł, tel , RENOMA PIASKOWA GÓRA, kawalerka z jasną kuchnią, 27m2 z dużym balkonem, parter w 10, zł, tel , RENOMA PIASKOWA GÓRA, 42m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, 4 piętro w 4, cena zł, tel , RENOMA BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, 40m2, parter w 3, do remontu, cena zł, tel , RENOMA BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, 45m2, parter w 2, do remontu, cena zł, tel , RENOMA BIAŁY KAMIEŃ, okolice ul. Piasta, 2 pokoje, 52m2, parter w 2, cena zł, tel , RENOMA SKRAJNA SZEREGÓW- KA NA SZCZAWIENKU Ul. Witosa, 160m2, 5 pokoi, cena zł , RENOMA DOM BIAŁY KAMIEŃ blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 160m2, cena zł MOŻLI- WA ZAMIANA NA 3 POKOJE NA BIAŁYM KAMIENIU , RENOMA DOM LUBOMIN, 7 pokoi, 160m2, działka 1800m2, cena zł , RENOMA DOM PIASKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5 pokoi, 110m2, działka 520m2, cena zł , RENOMA SZEREGÓWKA NA PIASKOWEJ GÓRZE ul. Orłowicza, 160m2, 5 pokoi, cena zł , Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A, tel./fax: oraz , Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w Głuszycy Górnej- parter, 33 m2. Cena 50 tys. zł. tel numer licencji Sprzedam dom w Łomnicy 330 m2, działka 1500 m2, 5 pokoi ( pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne). Cena 850 tys. zł tel numer licencji Sprzedam mieszkanie w Jedlince blisko Głuszycy 60 m2 cena 50 tys. tel numer licencji Sprzedam komfortowe mieszkanie w Głuszycy 98m2, 3 pokoje, pierwsze piętro. Cena 195 tys. zł tel numer licencji Sprzedam dwa mieszkania w Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki standard, zadbana działka, garaż. Cena 240 tys zł. tel numer licencji Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 75 m2, 2 pokoje, ogródek, pierwsze piętro. Cena 139 tys. zł tel numer licencji Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena 129 tys. tel numer licencji Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 110 m2, 3 pokoje do remontu- taras, ogródek. Cena 140 tys. zł tel numer licencji Sprzedam mieszkanie na parterze w Głuszycy 65 m2, 3 pokoje z tarasem i ogródkiem. Cena 130 tys. zł tel numer licencji Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 36 m2, 2 pokoje. Cena 95 tys. zł tel numer licencji Sprzedam dwie działki budowlane w Bolesławicach blisko Świdnicy. Cena 50 zł/m2 netto. tel numer licencji Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 97 m2, 3 pokoje- 1 piętro. Cena 150 tys zł. tel numer licencji Sprzedam działki budowlane w Głuszycy- Zimna Woda m2 38 ty zł i 3395m2 130 tys. zł tel numer licencji Sprzedam komfortowy apartament w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje, kominek, 1 piętro, garderoba. Cena 155 tys. tel numer licencji Sprzedam lokal użytkowy w Głuszycy 200 m2, przy głównej drodze, parter. Cena 120 tys. tel numer licencji Sprzedam część domu do remontu w Ścinawce Dolnej, 107 m2, 4 pokoje, tarasy. Cena 110 tys. zł tel numer licencji Sprzedam dom w Kamiennej Górze, 7 pokoi, działka o pow. 700m2. Cena 425 tys. zł tel numer licencji Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 40 m2, 2 pokoje- do remontu, parter. Cena 31 tys zł. tel numer licencji Sprzedam dom z budynkiem na działalność gosp. w Domanowie powiat kamiennogórski. Cena 160 tys zł. tel numer licencji Sprzedam budynek mieszkalny (5 mieszkań) w Walimiu - działka 4400 m2 cena 205 tys. tel numer licencji Sprzedam działkę budowlaną w Walimiu 5000 m2 cena 150 tys. tel numer licencji Sprzedam dom z działka 1,5 ha blisko Bolkowa 5 km Park Krajobrazowy Chełmy. Cena 250 tys. tel numer licencji Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel numer licencji Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys. zł tel numer licencji

11 USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE TYPU: malowanie, gładzie, płytki, sufity podwieszane, panele, tapety itp. TEL: POŻYCZKA bez BIK bez zdolności kredytowej w bankach szansa z komornikiem CHWILÓWKI na dowód także dla osób bez dochodu KREDYTY KONSOLIDACYJNE Wałbrzych, Piaskowa Góra Hala Manhattan, BOX 54 wejście naprzeciw Rossmann Tel w godz GOTÓWKA DLA KAŻDEGO KREDYTY gotówkowe, konsolidacyjne CHWILÓWKI na dowód POŻYCZKI bez BIK WAŁBRZYCH, AL. WYZWOLENIA 3/2. Tel P.H.U. - MAJA Sp.J. na rynku od 1998 roku. Oferuje ubezpieczenia: - komunikacyjne - majątkowe - grupowe SKŁAD WĘGLA MAXIMUS PROMOCJA!!! WĘGIEL KAMIENNY ORZECH II 27 MJ/kg 580 ZŁ / TONA ORAZ INNE SORTYMENTY W DOBRYCH CENACH ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy tel , WĘGIEL LUZEM I WORKOWANY po 25 kg TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE, WYPALACZ SADZY SADPAL WAKACYJNA PROMOCJA KREDYTOWA!!! GOTÓWKI, KONSOLIDACJE okres do 12 lat bez zaświadczeń NA OŚWIADCZENIE DECYZJA W 1 MINUTĘ! ul.nowy Świat 1A, IIp ul.broniewskiego 65C , SZYBKA POŻYCZKA TEL i inne... Wałbrzych Pl. Magistracki 10 (obok ratusza), ul. Zamkowa 4. Tel. 74/ / Kom Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 17 lipca 2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 II piętro, obok pokoju nr 8 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni. Wynajmę lub sprzedam halę 800 m z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu (koło Starej Kopalni). Tel Wydzierżawię w Wałbrzychu obiekt handlowy o pow. 90m 2 z pełnym zapleczem soc. W atrakcyjnym miejscu Podzamcza ul. JP II. Tel. 74/ , RATY NAPRAWA SKUTERÓW I QUADÓW (odbiór i dowóz) CZĘŚCI DO SKUTERÓW GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 12B BOGUSZÓW GORCE Tel. (74) , WSZYWANIE KREDYTY GOTÓWKOWE DO 150 TYS. HIPOTECZNE, DLA FIRM, ODDŁUŻENIOWE, POŻYCZKI POZABANKOWE DO 24 TYS. POŻYCZKI OD 100 ZŁ DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM ŚWIEBODZICE UL. WAŁBRZYSKA 7A TEL. 74/ , SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ CAŁYCH I USZKODZONYCH oraz motocykli tel DREWNO Redakcja i biuro ogłoszeń Tygodnika DB 2010 ul. Wysockiego 27 w Wałbrzychu (koło Starej Kopalni) czynne od poniedziałku do piątku w godz ESPERALU ROZPAŁKOWE tel TEL: lub montaż anten satelitarnych i naziemnych tel.: i Introligatornia z tradycjami tel. kom Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7 OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM, DOKUMENTÓW ITP. REPERACJE OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI) Gwarantujemy transport Tygodnik DB 2010 Redakcja i biuro ogłoszeń ul. Wysockiego 27, Wałbrzych tel Wydawca: PPHU Media-Plan Redaktor naczelny: Robert Radczak Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

12 DB2010.PL G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

DB2010.PL. Inwestują w szkołę

DB2010.PL. Inwestują w szkołę Czwartek, 4 września 2014 r. nr 33 (208) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Inwestują w szkołę Całkowita wymiana asortymentu. Nowa kolekcja w super cenach. Nowy towar 5 września (piątek) Szczawno

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. KREDYTY gotówkowe konsolidacyjne (prowizja 0%, oprocentowanie już od 5,5%) na oświadczenie

DB2010.PL. KREDYTY gotówkowe konsolidacyjne (prowizja 0%, oprocentowanie już od 5,5%) na oświadczenie nr 3 (226) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA CZAS NAPRAWY INFOLINIA:

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info KREDYTY gotówkowe konsolidacyjne BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA nr 5 (228) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info na oświadczenie KREDYTY POZABANKOWE DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI!!! CHWILÓWKA NA DOWÓD (PIERWSZA DARMOWA)

Bardziej szczegółowo

DMUCHANYCH. Wstyd mi za ciebie WYNAJEM ATRAKCJI. www.dmuchance.hb.pl. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Wielka tragedia. Święto belfrów

DMUCHANYCH. Wstyd mi za ciebie WYNAJEM ATRAKCJI. www.dmuchance.hb.pl. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Wielka tragedia. Święto belfrów ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 17 PAŹDZIERNIKA 2014, NR 528 WAŁBRZYCH Wielka tragedia reklama R0890/14 Wstyd mi za ciebie Duża grupa radnych poczuła się urażona listem,

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA BRAK OPŁAT WSTĘPNYCH

DB2010.PL REKLAMA BRAK OPŁAT WSTĘPNYCH nr 14 (237) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info KREDYTY gotówkowe konsolidacyjne BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Dlaczego Tusk nie dojechał?

DB2010.PL. Dlaczego Tusk nie dojechał? Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki za złomowanie pojazdu właściciel nie ponosi żadnych kosztów! STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10,

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 9 stycznia 2014 r. nr 1 (108) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL REKLAMA

Czwartek, 9 stycznia 2014 r. nr 1 (108) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL REKLAMA Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki za złomowanie pojazdu właściciel nie ponosi żadnych kosztów! STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10,

Bardziej szczegółowo

Miasto żąda zamknięcia składowiska

Miasto żąda zamknięcia składowiska ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 17 LIPCA 2015, NR 564 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA Utrudnienia wydarzenia str. 4 Szkolna wyprawka wydarzenia str. 6 Seniorzy w stolicy Miasto żąda

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Palmiarnia. - To bardzo ważny dzień. Ratujemy palmiarnię, jedną z pięciu w Polsce mówił w środę Roman Szłemej

Palmiarnia. - To bardzo ważny dzień. Ratujemy palmiarnię, jedną z pięciu w Polsce mówił w środę Roman Szłemej ISSN: 17300878 NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 19 TYSIĘCY egz. 7 WRZEŚNIA 2012, NR 423 WAŁBRZYCH REKLAMA R0833/12 Palmiarnia Grodzkość w Trybunale w Zamku Książ wydarzenia str. 3 Państwo nas niańczy

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 listopada 2014 r. nr 42 (149) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL. Książnica jak nowa

Czwartek, 27 listopada 2014 r. nr 42 (149) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL. Książnica jak nowa nr 42 (149) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E KREDYTY gotówkowe na oświadczenie konsolidacyjne bez ograniczeń wiekowych POŻYCZKI POZABANKOWE bez zdolności kredytowej

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL U NAS JUŻ WIOSNA! Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne,

DB2010.PL U NAS JUŻ WIOSNA! Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki Decyzja nr 15 Wojewody

Bardziej szczegółowo

Jak będzie wyglądać nowa siedziba?

Jak będzie wyglądać nowa siedziba? NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0915/13 8 LISTOPADA 2013, NR 483 (111) ŚWIDNICA Dachowanie Jak będzie wyglądać nowa siedziba? Przygotowania do zimy wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Mo-Bruk działa zgodnie z prawem

Mo-Bruk działa zgodnie z prawem NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Mo-Bruk działa zgodnie z prawem - Nie znajduję podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wstrzymania działalności

Bardziej szczegółowo

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0549/13 12 LIPCA 2013, NR 466 WAŁBRZYCH Kolejni absolwenci Nie kuś losu wydarzenia str. 5 Dzisiaj w Głuszycy na cmentarzu komunalnym

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 23 maja 2013 r. nr 80 www.dobryibezpłatny.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Strażacki poligon

Czwartek, 23 maja 2013 r. nr 80 www.dobryibezpłatny.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Strażacki poligon Czwartek, 23 maja 2013 r. nr 80 www.dobryibezpłatny.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Ś W I E B O D Z I C E Strażacki poligon Potężny wybuch gazu, kilka zburzonych budynków, dziesiątki poszkodowanych.

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Głosowanie. czas zacząć. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Śmierć pod gruzami. Nie jestem premierem. Nie poddali się. Fatalny tydzień Górnika. wydarzenia str.

Głosowanie. czas zacząć. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Śmierć pod gruzami. Nie jestem premierem. Nie poddali się. Fatalny tydzień Górnika. wydarzenia str. NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0089/13 8 LUTEGO 2013, NR 445 WAŁBRZYCH Śmierć pod gruzami Głosowanie Nie jestem premierem wydarzenia str. 2 czas zacząć Kapituła

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL DB2010.PL Czwartek, 13 listopada 2014 r. Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości

DB2010.PL. złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości Czwartek, 23 lipca 2015 r. nr 29 (252) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS

Bardziej szczegółowo

Prezes MPK stracił stołek

Prezes MPK stracił stołek NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Prezes MPK stracił stołek 8 LIPCA 2011, NR 362 WAŁBRZYCH Wyrzucą Lendę z SLD? Demokracja po Wałbrzysku wydarzenia str. 4 Na razie nie wiadomo,

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia. z Wałbrzycha.

DB2010.PL. Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia. z Wałbrzycha. STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki Decyzja nr 15 Wojewody

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka na sprzedaż

Dom Dziecka na sprzedaż NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 19 TYSIĘCY egz. Dziękowali za plony 7 WRZEŚNIA 2012, NR 423 (51) ŚWIDNICA Odebrali Złote Godła wydarzenia str. 2 Rządzą w szkołach wydarzenia str. 3 Państwo

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Czterem firmom udało się przebić ofertę MZUK-u, który do tej pory odpowiadał za przewóz wałbrzyszan.

Czterem firmom udało się przebić ofertę MZUK-u, który do tej pory odpowiadał za przewóz wałbrzyszan. ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 16 LISTOPADA 2012, NR 433 WAŁBRZYCH REKLAMA R1097/12 Kto nas będzie Aqua - Zdrój kolejny odcinek Czy Koks ma wszystko duże? wydarzenia str.

Bardziej szczegółowo

Starosta powiatu wałbrzyskiego, Józef Piksa zleci audyt w wydziale, który zajmuje się prowadzeniem akcji zimowej

Starosta powiatu wałbrzyskiego, Józef Piksa zleci audyt w wydziale, który zajmuje się prowadzeniem akcji zimowej NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0390/13 24 MAJA 2013, NR 459 WAŁBRZYCH Ciasne, ale własne wydarzenia str. 3 Duża kasa w małym powiecie Nasz najazd na Kraków humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Przed tygodniem na naszych łamach dużo miejsca poświęciliśmy sprawie zwolnienia z pracy nauczyciela matematyki ze Szkoły Podstawowej

Przed tygodniem na naszych łamach dużo miejsca poświęciliśmy sprawie zwolnienia z pracy nauczyciela matematyki ze Szkoły Podstawowej Czwartek, 2 lipca 2015 r. nr 26 (249) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info OSTATNIE MIEJSCA W HIPER CENIE!!! www.duotravel.pl e-mail biuro@duotravel.pl,

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 288/08 26 lutego 2015 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. PRZEDSIĘBIOR- CA Z KLIMATEM ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna.

Bardziej szczegółowo