DECYZJA DNR-2/4/2014 UZASADNIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA DNR-2/4/2014 UZASADNIENIE"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR (14)/13/IS DNR (13)/13/IS Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. DECYZJA DNR-2/4/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza wszczęte z urzędu postępowanie, w sprawie wprowadzonych do obrotu przez importera Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zabawek: 1. pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy , niezgodnej z wymaganiami określonymi w pkt , , 1.5. Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.) oraz w 8 ust. 7 ww. rozporządzenia, 2. karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy , niezgodnej z wymaganiami określonymi w pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do ww. rozporządzenia oraz w 8 ust. 5 ww. rozporządzenia, w związku z wycofaniem ww. wyrobów z obrotu. UZASADNIENIE W toku kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy Małgorzaty Dryjańskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Dryjańska Małgorzata PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE KAMIX w Ostrowie Wielkopolskim, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, stwierdzili w ofercie handlowej ww. zabawki, zakupione przez kontrolowanego przedsiębiorcę od Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, odpowiednio: zabawkę pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy w ilości 35 sztuk (na podstawie faktury VAT Nr 00740/13 z dnia 14 marca 2013 r.), zabawkę karabin Art. No. MPJ99425, kod

2 kreskowy w ilości 36 sztuk (na podstawie faktury VAT Nr 03211/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r.). Jak ustalono w toku kontroli Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zakupiło ww. zabawki od chińskiego przedsiębiorcy IDEAL HOLDINGS (HK) LIMITED Room 14-15, UG/F, South Seas Centre, 75 Mody Road, TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON, HONGKONG, tj.: zabawkę pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy w ilości 288 sztuk, na podstawie faktury Nr K044/33657/3 z dnia 27 stycznia 2013 r., zabawkę karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy w ilości 288 sztuk, na podstawie faktury Nr K044/28963/4 z dnia 5 lipca 2012 r. Zabawka pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy to koło do pchania wykonane z tworzywa sztucznego (miękkiego i sztywnego). Koło ma średnicę ok. 230 mm, po jego wewnętrznej stronie znajdują się 3 plastikowe kulki o średnicy ok. 34 mm, a w środkowej części 2 koła zębate. Koło osadzone jest na widelcu połączonym z drąŝkiem o długości ok. 390 mm, który zakończony jest rączką. W czasie ruchu plastikowe wypustki widelca przesuwają się po zębatych kółkach powodując powstawanie terkoczącego dźwięku. DrąŜek i rączka wymagają montaŝu z kołem. Opakowanie zabawki stanowi przezroczysta torebka foliowa o obwodzie otworu 652,0 mm, zamknięta zgiętą wpół tekturką zszytą metalowymi zszywkami. Na tekturce naklejone są 3 etykiety zawierające następujące informacje i ostrzeŝenia: znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku (0-3), Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniŝej 3 lat, oznakowanie CE, Importer: PHU Merk-Pol Sp. z o.o., ul. Lucerny 25/27, Warszawa, Kraj pochodzenia Chiny, Uwaga! Zawiera małe elementy niebezpieczeństwo połknięcia. Z zabawki dziecko moŝe korzystać tylko pod opieką dorosłych. Opakowanie nie jest zabawką nie udostępniać do zabawy. Obsługa i montaŝ zgodnie z rysunkiem na opakowaniu. Prosimy o zachowanie opakowania w celach informacyjnych. Deklaracja zgodności dostępna w siedzibie firmy PHU Merk-Pol Sp. z o.o., producent: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT DABAN TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT SHANTOU CITY GUANGDONG PROVINCE CHINA, PCHANKA Art. No. MPJ24983, kod kreskowy , Made in China. Badania laboratoryjne przeprowadzone w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sprawozdanie z badań nr 116/2013) wykazały, Ŝe zabawka pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy nie spełnia wymagań określonych w normie PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, tj.: 2

3 pkt 5.1b, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementu (cylindryczne zakończenie drąŝka) mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych części, który moŝe być połknięty lub wprowadzony do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i moŝe stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia; pkt 5.10, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania piłeczki całkowicie przechodzącej przez wzornik E, która moŝe stwarzać ryzyko uduszenia poprzez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych; pkt 6, z uwagi na zaniŝoną grubość folii opakowania (stwierdzono: I arkusz 0,0365±0,0020 mm, II arkusz 0,0356±0,0021 mm, przy wymaganej grubości min. 0,038 mm); pkt 7.1, z uwagi na obecność ostrzeŝenia dotyczącego wieku (0-3), które jest sprzeczne z przeznaczeniem zabawki, biorąc pod uwagę jej funkcje, rozmiar i charakterystykę. Przedmiotowa zabawka, z uwagi na swój wygląd, konstrukcję, wykonanie i funkcje została poddana badaniom laboratoryjnym o surowszych parametrach, właściwym dla zabawek dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy. Zgodnie z wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN/CR Klasyfikacja zabawek. Wytyczne.), zabawki na kołach, łatwe do poruszania i toczenia, klasyfikowane do kategorii O zabawki do pociągania i popychania oraz zabawki wspomagające naukę chodzenia, są przeznaczone dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy. Prosty wzór zabawki pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy , proste działanie na zasadzie przyczynowo skutkowej, jej wygląd i sposób wykonania, a takŝe funkcje, takie jak: pchanie, wydawanie terkoczącego dźwięku, świadczą, Ŝe wzbudzi ona zainteresowanie przede wszystkim najmłodszych dzieci. Zabawka karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy to zestaw złoŝony z karabinu, 5 pocisków, kajdanek i okularów ochronnych, które nie posiadają luźnych elementów mogących dostać się do oka. Karabin ma ok. 550 mm długości i wykonany jest z kolorowego, sztywnego tworzywa sztucznego. Pociski, zakończone przyssawką z materiału spręŝystego, mają ok. 57 mm długości i wykonane są ze sztywnego tworzywa sztucznego. Kajdanki i okulary wykonane są ze sztywnego tworzywa sztucznego, okulary posiadają równieŝ grubą folię. Na opakowaniu zabawki (typu blister) naklejone są 3 etykiety zawierające następujące informacje i ostrzeŝenia: znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku (0-3), Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniŝej 3 lat, oznakowanie CE, Importer: PHU Merk-Pol Sp. z o.o., ul. Lucerny 25/27, Warszawa, Kraj pochodzenia Chiny, Uwaga! Zawiera małe elementy niebezpieczeństwo połknięcia. Z zabawki dziecko moŝe 3

4 korzystać tylko pod opieką dorosłych. Opakowanie nie jest zabawką nie udostępniać do zabawy. Obsługa i montaŝ zgodnie z rysunkiem na opakowaniu. Prosimy o zachowanie opakowania w celach informacyjnych. Deklaracja zgodności dostępna w siedzibie firmy PHU Merk-Pol Sp. z o.o., producent: BOER TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT SHANTOU CITY GUANGDONG PROVINCE CHINA, KARABIN Art. No. MPJ99425, kod kreskowy , Made in China. Badania laboratoryjne przeprowadzone w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sprawozdanie z badań nr 118/2013) wykazały, Ŝe zabawka karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy nie spełnia wymagań określonych w normie PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, tj.: pkt 4.7, z uwagi na obecność dostępnego zadzioru (na ruchomej części jednej z obręczy kajdanek) mogącego stwarzać ryzyko zranienia; pkt b, z uwagi na odłączenie się od pocisku przyssawki, która moŝe dostać się do dróg oddechowych i je zablokować; pkt. 7.1, z uwagi na wprowadzające w błąd ostrzeŝenie o obecności małych elementów (zabawka nie posiada odłączalnych małych elementów) oraz brak słowa OstrzeŜenie przed treścią ostrzeŝenia dotyczącego wieku 0-3. Przedmiotowa zabawka została poddana badaniom laboratoryjnym na zgodność z wymaganiami dla zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku 36 miesięcy i starszych. Pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej takŝe Prezesem UOKiK, zawiadomił Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej takŝe stroną, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów: 1. pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy , niezgodnej z następującymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, tj.: pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego dostępnej piłeczki, która moŝe stwarzać ryzyko uduszenia poprzez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych; 4

5 pkt i pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego elementu (cylindryczne zakończenie drąŝka), który stwarza ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych; pkt 1.5. Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na zaniŝoną grubość folii opakowania, co moŝe stwarzać ryzyko odcięcia dopływu powietrza lub uduszenia (asfiksji) poprzez zewnętrzne zatkanie dróg oddechowych przez usta i nos; 8 ust. 7 rozporządzenia, ze względu na umieszczenie w oznakowaniu zabawki ostrzeŝenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniŝej 3 lat, które jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki; 2. karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy , niezgodnego z następującymi wymaganiami rozporządzenia, tj.: pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na odłączenie się od pocisku przyssawki, która moŝe dostać się do dróg oddechowych i je zablokować; 8 ust. 5 rozporządzenia, ze względu na brak słowa OstrzeŜenie przed treścią ostrzeŝenia dotyczącego ograniczenia wiekowego przeznaczenia zabawki (0-3). Prezes UOKiK w piśmie zawiadamiającym o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego zwrócił się do strony z prośbą o wskazanie, czy przekazane Inspekcji Handlowej faktury: Nr K044/33657/3 z dnia 27 stycznia 2013 r. oraz Nr K044/28963/4 z dnia 5 lipca 2012 r. stanowią jedyne dokumenty zakupu wyrobów od chińskiego przedsiębiorcy, o dostarczenie pełnych list dystrybutorów przedmiotowych zabawek, ze wskazaniem ilości wyrobów dostarczonych kaŝdemu z nich i okresu, w którym były one wprowadzane do obrotu oraz poinformowanie o ilości wyrobów posiadanych w ofercie sprzedaŝy. Strona nie udzieliła odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2013 r. Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni na usunięcie niezgodności ww. wyrobów albo wycofanie ich z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Pismem z dnia 25 września 2013 r. (do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło w dniu 30 września 2013 r.) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poinformowała Prezesa UOKiK, Ŝe zostało zamieszczone ogłoszenie w gazecie o zasięgu ogólnopolskim oraz 5

6 wystosowano pisma do nabywców informujące o stwierdzonych niezgodnościach z prośbą o wycofanie przedmiotowych zabawek z obrotu. Spółka wskazała, Ŝe oświadczenia, pełne listy nabywców oraz ewentualne faktury korygujące zostaną dosłane w ciągu 14 dni. Za opóźnienia spowodowane sezonem wakacyjnym i brakiem nabywców w firmach przeprasza. Do pisma z dnia 25 września 2013 r. załączono wycinek ogłoszenia prasowego oraz wzory pism skierowanych do kontrahentów. W odpowiedzi na powyŝsze Prezes UOKiK pismem z dnia 7 października 2013 r. poinformował stronę, Ŝe oczekuje na przedstawienie w terminie 14 dni dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności bądź wycofanie z obrotu zabawek, tj.: faktur zakupu zabawek (w przypadku gdyby przedstawione Inspekcji Handlowej faktury: Nr K044/33657/3 oraz Nr K044/28963/4 nie były jedynymi dokumentami zakupu wyrobów), list dystrybutorów zabawek ze wskazaną ilością wyrobów dostarczonych kaŝdemu z nich (dla kaŝdego wyrobu oddzielnie), oświadczenia strony o ilości zabawek posiadanych w ofercie sprzedaŝy, dowodów świadczących o usunięciu niezgodności albo faktur korygujących, a w razie braku wyrobów w ofercie sprzedaŝy podpisanych oświadczeń kontrahentów. Prezes UOKiK wskazał ponadto, Ŝe pismo z dnia 25 września 2013 r. podpisane przez wiceprezesa zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze względów formalnych nie moŝe zostać uznane za dowód w sprawie, poniewaŝ zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym wiceprezes zarządu nie jest osobą upowaŝnioną do samodzielnej reprezentacji strony. Przesyłane w toku postępowania pisma powinny być podpisane przez osobę upowaŝnioną wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź pełnomocnika strony. Strona nie przedstawiła dowodów w wyznaczonym terminie. Prezes UOKiK w dniu 19 listopada 2013 r. zlecił Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w celu ustalenia, czy przedsiębiorca wykonał działania określone w postanowieniu z dnia 31 lipca 2013 r. polegające na usunięciu niezgodności bądź wycofaniu z obrotu zabawek: pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy oraz karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 27 listopada 2013 r. 3 grudnia 2013 r. przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie ustalono, Ŝe strona zakupiła zabawki jednorazowo od chińskiego przedsiębiorcy IDEAL HOLDINGS (HK) LIMITED Room 14-15, UG/F, South Seas Centre, 75 Mody Road, TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON, HONGKONG, na podstawie faktur: Nr K044/33657/3 z dnia 6

7 27 stycznia 2013 r. (288 sztuk zabawek pchanka Art. No. MPJ24983) oraz Nr K044/28963/4 z dnia 5 lipca 2012 r. (288 sztuk zabawek karabin Art. No. MPJ99425). W toku kontroli strona przedstawiła dowody potwierdzające wycofanie zabawek z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach zabawek w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, tj.: listy kontrahentów wyrobów, oświadczenia kontrahentów o braku na stanie magazynowym zabawek, faktury korygujące potwierdzające zwrot przez kontrahentów 69 sztuk zabawek pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy oraz 2 sztuk zabawek karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy , a takŝe wycinek ogłoszenia prasowego zamieszczonego w dzienniku ogólnopolskim. W toku postępowania Prezes UOKiK poinformował stronę, Ŝe przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, na podstawie art Kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje jej prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych Ŝądań. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził: Przepis art. 41a ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oceny zgodności, stanowi, Ŝe stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do uŝytku wyrób niezgodny z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest importerem, który wprowadził do obrotu zabawki: pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy ; karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności przez wprowadzenie do obrotu naleŝy rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upowaŝnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyrobu w celu jego uŝywania lub dystrybucji. Natomiast zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy o systemie oceny zgodności za importera uwaŝa się osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 7

8 o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub oddaje do uŝytku wyroby pochodzące z krajów trzecich. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do uŝytku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku zabawek wyroby takie podlegają rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek. Stwierdzone w wyniku badań laboratoryjnych niezgodności uzasadniały wszczęcie z urzędu przez Prezesa UOKiK postępowania administracyjnego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, wobec Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MERK POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów: 1. pchanka Art. No. MPJ24983, kod kreskowy , niezgodnej z następującymi wymaganiami rozporządzenia, tj.: pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego dostępnej piłeczki, która moŝe stwarzać ryzyko uduszenia poprzez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych; pkt i pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego elementu (cylindryczne zakończenie drąŝka), który stwarza ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych; pkt 1.5. Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na zaniŝoną grubość folii opakowania, co moŝe stwarzać ryzyko odcięcia dopływu powietrza lub uduszenia (asfiksji) poprzez zewnętrzne zatkanie dróg oddechowych przez usta i nos; 8 ust. 7 rozporządzenia, ze względu na umieszczenie w oznakowaniu zabawki ostrzeŝenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniŝej 3 lat, które jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki; 2. karabin Art. No. MPJ99425, kod kreskowy , niezgodnego z następującymi wymaganiami rozporządzenia, tj.: 8

9 pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na odłączenie się od pocisku przyssawki, która moŝe dostać się do dróg oddechowych i je zablokować; 8 ust. 5 rozporządzenia, ze względu na brak słowa OstrzeŜenie przed treścią ostrzeŝenia dotyczącego ograniczenia wiekowego przeznaczenia zabawki (0-3). Według 8 ust. 5 rozporządzenia treść ostrzeŝenia powinna być poprzedzona słowem odpowiednio: OstrzeŜenie lub OstrzeŜenia. Na podstawie 8 ust. 7 rozporządzenia na zabawkach nie mogą być umieszczone ostrzeŝenia, o których mowa w pkt załącznika nr 3 do rozporządzenia, jeŝeli są one sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawki, określonym na podstawie ich funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Zgodnie z pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa do rozporządzenia zabawki i ich części muszą mieć takie wymiary, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia uŝytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Na podstawie pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa do rozporządzenia zabawki i ich części przeznaczone dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy, a takŝe wszelkie dające się odłączyć elementy tych zabawek muszą posiadać takie wymiary, aby uniemoŝliwić ich połknięcie lub przedostanie się do dróg oddechowych; dotyczy to takŝe zabawek, które są przeznaczone do wkładania do ust, ich części oraz wszelkich dających się odłączyć elementów tych zabawek. Na podstawie pkt Załącznika Nr 1 Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa do rozporządzenia opakowania, w których znajdują się zabawki podczas sprzedaŝy detalicznej, nie mogą stwarzać ryzyka odcięcia dopływu powietrza ani uduszenia (asfiksji) poprzez zewnętrzne zatkanie dróg oddechowych przez usta i nos. W toku prowadzonego postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiadomiono stronę o moŝliwości podjęcia działań zmierzających do usunięcia niezgodności zabawek bądź wycofania ich z obrotu i powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz wyznaczono stronie termin na ich podjęcie. Poinformowano równieŝ, jakie naleŝy przedstawić dowody na okoliczność podjętych działań. Przedstawione, w toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przez stronę dowody, tj.: listy kontrahentów zabawek, oświadczenia kontrahentów o nieposiadaniu zabawek na stanie magazynowym, faktury korygujące potwierdzające zwrot wyrobów przez kontrahentów oraz wycinek ogłoszenia prasowego zamieszczonego w dzienniku ogólnopolskim, są wystarczającą 9

10 podstawą do uznania, Ŝe zabawki zostały wycofane z obrotu oraz powiadomiono konsumentów o zagroŝeniu stwarzanym przez przedmiotowe wyroby. Zgodnie z art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.) wycofanie z obrotu oznacza, Ŝe wyroby nie będą udostępniane przez stronę postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uŝytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności, organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeŝeli stwierdzi, Ŝe wyrób został wycofany z obrotu. W tym stanie rzeczy postanowiono, jak w sentencji. P o u c z e n i e Na podstawie art oraz art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 43b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), od niniejszej decyzji stronie nie słuŝy odwołanie, jednakŝe strona niezadowolona z niniejszej decyzji moŝe, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku Jadwiga Gunerka Otrzymują: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MERK-POL Sp. z o.o. ul. Bychowska 2A Warszawa Do wiadomości: 1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (D/KA.NU , ) 2. a/a 10

Decyzja DNR-2/374/2011

Decyzja DNR-2/374/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-187(14)/11/KZ Warszawa, 21 grudnia 2011 r. Decyzja DNR-2/374/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/165/2012

Decyzja DNR-2/165/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-61(15)/12/KZ Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. Decyzja DNR-2/165/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/24/2015

DECYZJA DNR-2/24/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-235(11)/14/BB Warszawa, dnia 30 stycznia 2015 r. DECYZJA DNR-2/24/2015 Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-167( 8 )/14/JWS Warszawa, 06 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-154(17 )/11/JWS Warszawa, 04 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-2/340/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-240 (13)/13/KK Warszawa, 22 maja 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 46 /2014

DECYZJA DNR-2/ 46 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-207(24)/13/JWS Warszawa, 12 marca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 46 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-27( 11 )/15/JWS Warszawa, 23 czerwca 2015 r. DECYZJA DNR-2/ 128 /2015 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/3/2015

DECYZJA DNR-2/3/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-102(20)/14/KBO Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. DECYZJA DNR-2/3/2015 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/252/2013

DECYZJA DNR-2/252/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-183(9)/13/WK Warszawa, 17 grudnia 2013 r. DECYZJA DNR-2/252/2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/232/2014

Decyzja DNR-2/232/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-77(28)/14/BB Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Decyzja DNR-2/232/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-18( 9)/13/JWS Warszawa, 31maja 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 182 /2014

DECYZJA DNR-2/ 182 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-29 (28)/14/KK Warszawa, 16 października 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 182 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 5280747 fax. (81) 5280978

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 5280747 fax. (81) 5280978 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38C e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 5280747 fax. (81) 5280978 Lublin, dnia '1 stycznia 2015 r. NB.8361.107A.2014/HŻ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/33/2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/33/2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-252(12)/13/IS Warszawa, dnia 13 lutego 2014 r. DECYZJA DNR-2/33/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr ZA-13/2013

DECYZJA Nr ZA-13/2013 Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie ul. Tomasza Zana 38c Zamość, dnia 31 lipca 2013 r. DECYZJA Nr ZA-13/2013 Na podstawie art. 40j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/116/2013

DECYZJA DNR-2/116/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-287(18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/90/2011

Decyzja DNR-2/90/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-186(17)/10/KS Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Decyzja DNR-2/90/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014

DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Decyzja PU.KB.3.NR.2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź ul. Gdańska 38..... Łódź, dnia 20.01.2015 r. (pieczęć nagłówkowa organu wydającego) Nr akt: DS.8361.162.2014 Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/318/2009. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DECYZJA DNR-2/318/2009. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-63( 14 )/09/JWS Warszawa, 04 grudnia 2009 r. DECYZJA DNR-2/318/2009 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38C e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 528 0747 fax. (81) 528 09 78 NB.8361.19A.2015 Lublin, dnia1ci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-273(16)/14/BB Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza wszczęte z urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-82(19)/12/KG/KW Warszawa, dn. 17 sierpnia 2012 r. DECYZJA DNR-1/93/2012 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 3 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-74-245/( 7 )/09/CS Warszawa, dn. 30 marca 2010r. DECYZJA DIH 2 Nr 21 /2010 Na podstawie art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 12 ust. 1, art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 231 /2013

DECYZJA DNR-2/ 231 /2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-63( 19 )/13/KK Warszawa, 19 listopada 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 231 /2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 23 /2014

DECYZJA DNR-2/ 23 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-171(26)/13/KK Warszawa, 5 lutego 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 23 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005

DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Do badań laboratoryjnych pobrano próby 7 zabawek pochodzących z importu.

Do badań laboratoryjnych pobrano próby 7 zabawek pochodzących z importu. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-07-19 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-07-19 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - II kw.2007 14/2007 Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU DOMOWEGO III KWARTAŁ 2011 R. Stosownie do programu DNR-731-24(1)/11 z dnia 6 lipca 2011r. i planu pracy na III kw. 2011r. przedkładam informację z kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-123(14)/13/AK Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. DECYZJA DNR-1/114/2013 Na podstawie: 1) art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-103(22)/11/BZ Warszawa, dn. 11 października 2011 r. DECYZJA DNR-1/65/2011 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek INFORMACJA o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w III kw. 2008r. kontrole w 15 przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 23.08.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 Nr akt: ŻG - 47 29 / 11 DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-105( 27 )/14/TN Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. DECYZJA DNR-1/120/2014 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu wprowadzającego zabawkę do obrotu

Informacje dotyczące podmiotu wprowadzającego zabawkę do obrotu Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2009-03-12 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-03-12 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - IV kw.2008 49/2008 Informacja

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-98(14)/11/BZ Warszawa, dn. 7 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-1/74/2011 I. Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b, w związku z art. 10 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Prawidłowość oznakowania zabawek - wymagania inne niż zasadnicze

Prawidłowość oznakowania zabawek - wymagania inne niż zasadnicze Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-12-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-12-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - III kw.2008 r. 37/2008 Informacja

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-47(11 )/12/AK Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. DECYZJA DNR-1/70/2012 Na podstawie: 1) art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.161.2014 DECYZJA Nr 17

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 169/2013

DECYZJA DNR-2/ 169/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-289( 19 )/12/KK Warszawa, 29 sierpnia 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 169/2013 Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.201.2011 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 13 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 13 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź \... Łódź, dnia 19.03.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.12.2015 DECYZJA Nr 13

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.130.2014 ZPO Poznań, dnia listopada 2014 r. AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/25/2013

Decyzja DNR-2/25/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-220(18)/12/KS Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Decyzja DNR-2/25/2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 15 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 15 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 10.04.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.49.2015 DECYZJA Nr 15

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 20 /2014

DECYZJA DNR-2/ 20 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-129 (16)/13/KK Warszawa, 3 lutego 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 20 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.172.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica 36 62-800

Bardziej szczegółowo

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 10, tel. (89) 527-27-65, fax. (89) 527-42-51 KŻ.8361.1.2015.MT Olsztyn, dnia 20

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH 023 16(9)09/GS Warszawa, 14 grudnia 2009 r. DECYZJA DIH-1/19/2009 Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.25.2013 ZPO Poznań, dnia października 2013 r. AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

- 17 zabawek wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, - 67 zabawek importowanych przez podmioty polskie.

- 17 zabawek wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, - 67 zabawek importowanych przez podmioty polskie. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-01-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-01-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Zabawki - IV kw. 2006 r. 134 Informacja z wyników kontroli wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań

Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie przeprowadził

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: D/LE.ŻG.8361.22.2012 ZPO Poznań, dnia grudnia 2012 r. TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR9

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR9 Instytut Techniki Górniczej Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 245/DLS/2012 Temat: Badania właściwości mechanicznych, fizycznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek IV kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, data17.01.2014r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w IV kw.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 18 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 18 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 29.04.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.57.2015 DECYZJA Nr 18

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. Pani Urszula Marciniak SKLEP SPOŻYWCZO- MONOPOLOWY ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sprawach kontroli koncentracji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, tj. : 2 hurtowniach:

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 11.10.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.130.2013 DECYZJA Nr 85

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-10 (3)15/AB Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. DECYZJA DIH - IV/11/2015 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR5

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR5 Instytut Techniki Górniczej Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 203/DLS/2012 Temat: Badania właściwości mechanicznych, fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/266/2009

Decyzja DNR-2/266/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-73-232(13)/09/KS Warszawa, dnia 26 października 2009 r. Decyzja DNR-2/266/2009 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 12 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 12 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.03.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.383.2012 DECYZJA Nr 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 29.08.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.153.2014; ŻG.8361.154.2014

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli. wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań IV kw.2009 r.

Informacja z wyników kontroli. wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań IV kw.2009 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-01-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - IV kw.2009 r. 21/2009 Informacja

Bardziej szczegółowo

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.9.2012/27 ZPO Poznań, dnia lutego 2013 r. Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego za II kw. 2013r.

Informacja z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego za II kw. 2013r. Informacja z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego za II kw. 2013r. W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 6 hurtowniach, 9 jednostkach prowadzących sprzedaż detaliczną, w tym w czterech

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 73 / ŻG / 2011

DECYZJA Nr 73 / ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.12.2011 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.271.2011 DECYZJA Nr 73

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań Informacja za III kw. 2012 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. przepisach: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr: PU.KB.12.AN Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Decyzja Nr: PU.KB.12.AN Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź.. Łódź, dnia 07.11.2014 r. ( pieczęć nagłówkowa organu wydającego) Nr akt: DS.8361.280.2014 Decyzja Nr: PU.KB.12.AN.2014

Bardziej szczegółowo