Kolejne wyróżnienie dla naszej Spółdzielni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejne wyróżnienie dla naszej Spółdzielni"

Transkrypt

1 maj 2014 (238) nakład: egz. Kolejne wyróżnienie dla naszej Spółdzielni Na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, które odbyło się w dniach maja br. w Domu Polonii w Osiecznicy koło Warszawy ogłoszono wyniki rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013r. przeprowadzonego przez redakcję miesięcznika Domy Spółdzielcze. Kryteria tego corocznego rankingu są wymagające. Ocenie podlega całokształt pracy i działalności spółdzielni, dlatego z dużą satysfakcją informujemy, że nasza Spółdzielnia po raz kolejny została nagrodzona w kategorii Spółdzielnie największe bez przychodu z inwestycji. Dyplom i statuetkę w imieniu naszej Spółdzielni odebrała Kierownik Administracji Żołnierzy Września Joanna Chmielowska. Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) , 54; tel. tel. kom: kom Oferujemy obiady, Oferujemy kolacje organizujemy obiady, przyjęcia kolacje okolicznościowe od 2 do 300 osób (wesela, komunie, stypy, itp.) Organizujemy szkolenia, sympozja przyjęcia okolicznościowe do wynajęcia limuzyna od 2 do 300 osób (wesela, komunie, stypy, itp.) BILARD szkolenia, sympozja DRINK-BAR poleca Lokal z klimatyzacją duży wybór / Płatność alkoholi kartami Serdecznie Państwa zapraszamy! Serdecznie Państwa zapraszamy! Restauracja czynna codziennie Restauracja czynna codziennie ch011k Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej 2014r. MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis tel Relację z pięciu części Walnego Zgromadzenia ChSM zamieszczamy na str. 3-5.

2 strona 2 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 ŻYCIE SPÓŁDZIELNI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA Administracja Zakończono prace związane z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Kingi 14-14b, Wandy 65-69, malowaniem klatek schodowych budynków przy ul. Węglowej 1, 3, remontem instalacji elektrycznej przy ul. Węglowej 5, remontem dachu budynku przy ul. Żołnierzy Września 23 oraz remontem chodników w rejonie ul. Kopalnianej. W kwietniu dokonano przeglądów placów zabaw, wykonane zostały naprawy i malowanie urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic. Dowieziono czysty piasek. Rada Osiedla Dokonano oceny realizacji zadań remontowych za pierwszy kwartał 2014 r. Prace remontowe przebiegają zgodnie z planem. Większość robót ogólnobudowlanych jest już w trakcie realizacji. Rada pozytywnie oceniła tempo i jakość wykonywanych prac. Ponadto oceniono przebieg wiosennych prac porządkowych i omówiono przygotowania do Walnego Zgromadzenia. CHORZÓW BATORY Administracja Zgodnie z harmonogramem dokonano rocznych przeglądów instalacji gazowej, przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych oraz badania skuteczności zerowania z pomiaru oporności izolacji. Firmy sprzątające w ramach prac wiosennych dokonały nasadzeń kwiatów w donicach i na klombach oraz pierwszego koszenia trawy. Firma Metrona przystąpiła do wymiany wodomierzy tradycyjnych, które utraciły ważną cechę legalizacyjną na elektroniczne. Zlecono wykonanie systemu ochrony rur spustowych i rynien przed zamarzaniem przy ul. Strzybnego 5-5b, Farnej 18-18b, Karwińskiej 5-5a, docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Kaliny 98, docieplenie elewacji wraz z wymianą okien i drzwi przy ul. Granicznej 90 (pawilon usługowy), remont balkonów (wymiana płyt osłonowych balustrad balkonów) przy ul. Podmiejskiej 15-25, ułożenie płytek ściennych i podłogowych na korytarzach przy ul. Farnej 15. Zlecono także wymianę drzwi do komory zsypowej i montaż kratki wentylacyjnej w drzwiach wejściowych budynku przy ul. Kochłowickiej 11, ułożenie płytek gresowych na posadzkach korytarzy przy ul. Kaliny 91, wykonanie placyku gospodarczego na kontenery śmieciowe przy ul. Brzozowej 25 oraz utwardzenie płytami ażurowymi terenu w rejonie budynku przy ul. Brzozowej 1. Zakończono prace remontowo-termomodernizacyjne budynku przy ul. Czempiela 42, naprawę ocieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Karpackiej 34, remont dachu budynku przy ul. Czempiela 2, montaż daszku nad wejściem do budynku przy ul. Farnej 9a oraz kapitalny remont dźwigu osobowego przy ul. Granicznej 64, 82. Rada Osiedla Na kwietniowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedla wybrali komisję i omówili sprawy związane z konkursem na najlepiej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy. Na posiedzenie Rady Osiedla przybyli mieszkańcy z ul. Kochłowickiej 15, którzy żądali likwidacji sklepu ogólnospożywczego znajdującego się w ich budynku. Przewodniczący poinformował o podjętych przez Zarząd w tym zakresie działaniach. Na zakończenie omówiono sprawy wniesione oraz sprawy bieżące. CENTRUM Administracja W kwietniu br. zakończono wymianę okienek piwnicznych w pięciu budynkach przy ul. Słowiańskiej 2-40 oraz w budynku przy ul. Bogedaina 24-24a. Wykonano wymianę uszkodzonych płytek PCV na wykładzinę techniczną na posadzkach czterech korytarzy lokatorskich w budynku przy ul. Ks. Władysława Opolskiego 3. Zakończono roboty związane z dociepleniem stropodachów budynków przy ul. Majętnego 8, 10, 12, 14, 16. Wykonano poprawki malarskie po dewastacjach w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych budynków przy ul. Księcia Władysława Opolskiego 1, 3, 5, a także częściową wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Rycerskiej 20, Konopnickiej 25b, Dąbrowskiego 40, Słowiańskiej 24. Aktualnie trwają roboty remontowo-termorenowacyjne na elewacjach budynków przy ul. Krakusa 12, Katowickiej 136-a-b i Księcia Władysława Opolskiego 7. Na bieżąco prowadzone są wiosenne prace porządkowe, uzupełniono odeskowanie piaskownic i ławek, przemalowano urządzenia sportowe i zabawowe oraz osłony placyków gospodarczych, wymieniony został piasek w piaskownicach. Trwają wiosenne przeglądy budynków i ich otoczenia oraz zakończono przeglądy urządzeń zabawowych i sportowych. Rada Osiedla W kwietniu br. Rada Osiedla Centrum zapoznała się z oceną stanu technicznego najstarszych zasobów mieszkalnych. Zgodnie z opracowanym harmonogramem Rada bierze udział w przeglądach budynków i ich otoczenia. Rozpatrywane były również sprawy bieżące. RÓŻANA-GAŁECZKI Administracja W kwietniu 2014 w zasobach Administracji Różana Gałeczki wykonano remont dachu budynku przy ul. Młodzieżowej 37 oraz remont daszku nad wejściem do budynku przy ul. Młodzieżowej 43. Wymienione zostały piony wodno-kanalizacyjne w budynkach przy ul. Wiosennej 14 i Sportowej 13 oraz przyłącza kanalizacyjne przy budynkach ul. Wiosenna 8-12 i Gałeczki 43. Wybudowano nowy placyk gospodarczy przy ul. Gałeczki 45. Trwały prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Sportowej 10, rozpoczęto prace malarskie przy ul. Gałeczki 5 i 7. Prowadzone były również okresowe kontrole szczelności instalacji gazowych, a także przeglądy kominiarskie i przeglądy instalacji elektrycznych oraz realizacja wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie. Rada Osiedla Podczas kwietniowego posiedzenia Rada Osiedla Różana Gałeczki omówiła sprawy związane z zaległościami w opłatach za mieszkaniach w zasobach administracji. Rada zajmowała się także problematyką związaną z przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia ChSM oraz rozpatrywała sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców Osiedla. GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych medial, ul. Katowicka 105, tel , fax , Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM, ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel ,

3 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 3 Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej 2014 Walne Zgromadzenie przeprowadzono zgodnie ze statutem, w pięciu częściach, które odbyły się w tym roku w dniach od 12 do 16 maja. Pierwszego dnia spotkali się spółdzielcy z terenu Administracji Żołnierzy Września, drugiego spółdzielcy zamieszkali na terenie Administracji Chorzów Batory, trzeciego dnia spółdzielcy z obszaru Administracji Centrum, a czwartego zamieszkali w rejonie Administracji Różana-Gałeczki. Ostatnia część maratonu zarezerwowana była dla członków oczekujących ChSM. Spotkania odbywające się od poniedziałku do czwartku zorganizowano tradycyjnie w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Dąbrowskiego, część piątą w Klubie ChSM Pokolenie przy ul. Młodzieżowej. Frekwencja utrzymana była na poziomie z lat ubiegłych. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywały się według tego samego programu. Po formalnym otwarciu następował wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia, po czym przewodniczący przedstawiał zebranym porządek obrad. Następnie przeprowadzano wybór komisji skrutacyjnej Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Grzegorz Gowarzewski przedstawiał sprawozdanie Zarządu z działalności ChSM w roku 2013, Członek Zarządu, Małgorzata Aksamska przedstawiała sprawozdanie finansowe za ten sam okres, a zastępca prezesa Piotr Zozgórnik prezentował realizację funduszu remontowego za 2013 rok. Ponadto Prezes Zarządu składał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie ChSM oraz informację w zakresie realizacji wniosków polustracyjnych. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 przedstawiał jej sekretarz Krzysztof Łazikiewicz. Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej ChSM Ryszard Pawlik zdał relację z konferencji na temat prawnej i faktycznej pozycji polskiej spółdzielczości, która odbyła się w Warszawie i dotyczyła m.in. planowanych zmian w prawie spółdzielczym. Zdaniem Ryszarda Pawlika projekty nowych przepisów spółdzielczych faktycznie stanowią pełzającą likwidację spółdzielczości. Ze spółdzielcami podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia spotykał się prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, który mówił o współpracy miasta z ChSM i budżecie obywatelskim. W kolejnym punkcie obrad komisja skrutacyjna przedstawiała sprawozdanie na temat prawomocności danej części Walnego Zgromadzenia. Podczas każdej z części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w głosowaniach, rozpatrywano odwołania członków ChSM od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu ich z listy członków Spółdzielni w związku z zadłużeniem (odwołania te przedstawiała zebranym Radca Prawny ChSM Bożena Chycka). Następnie

4 strona 4 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 odbywały się głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok Prezesowi Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu oraz zastępcy prezesa inż. Piotrowi Zozgórnikowi i Członkowi Zarządu ChSM mgr Małgorzacie Aksamskiej. Głosowano także nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok, zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013r., zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013r., ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2014/2015r., przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2014, a także zbycia niezabudowanej nieruchomości przy ul. 3. Maja, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego ChSM. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia przebiegały sprawnie, prowadzone przez Prezydia wybrane dla każdej części Walnego Zgromadzenia. Podczas części pierwszej (obejmującej Rejon Administracyjny Żołnierzy Września funkcję przewodniczącego sprawowała Joanna Chmielowska, a sekretarzem był Stefan Dudek. Podczas części drugiej (obejmującej Rejon Administracyjny Chorzów Batory ) obradom przewodniczył Waldemar Kołodziej zaś sekretarzem była Ewa Godek. Podczas trzeciej części Walnego Zgromadzenia (Rejon Administracyjny Centrum ) przewodniczącym obrad był Jerzy Farat, a sekretarzem Krzysztof Łazikiewicz. Podczas części czwartej Walnego Zgromadzenia (Rejon Administracyjny Różana-Gałeczki ) obradom przewodniczył Romuald Brol, a funkcję sekretarza pełnił Andrzej Klimas. Piątej części obrad z udziałem członków oczekujących przewodniczyła Beata Franek, sekretarzem był Roman Myrkwa. W kilku punktach obrad przewidziano miejsce na dyskusję. Podejmowano m.in. kwestie związane z termomodernizacją zasobów, z montażem wodomierzy elektronicznych i miejscami parkingowymi na terenie ChSM. Przedyskutowano problemy w relacjach z dostawcami

5 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 5 ciepła i wody, a także kwestie wzajemnych rozliczeń finansowych. Poruszono w dyskusji również temat okresu trwania sezonu grzewczego. Protokoły z przebiegu poszczególnych części obrad są dostępne w siedzibie ChSM przy ul. Kopalnianej 4a (Dział Organizacji i Kadr). Wyniki obrad stanowią dalszą część sprawozdania z Walnego Zgromadzenia ChSM. KrzyK, wojz Zdjęcia: Mariusz Banduch, Marcin Bulanda WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DNIACH r. Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok, zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013r., zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013r., udzielenia absolutorium za 2013 rok Członkowi Zarządu Prezesowi Spółdzielni inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu, udzielenia absolutorium za 2013 rok Członkowi Zarządu Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni inż. Piotrowi Zozgórnikowi, udzielenia absolutorium za 2013 rok Członkowi Zarządu mgr Małgorzacie Aksamskiej, ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2014/2015r., przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku zbycia niezabudowanej nieruchomości przy ul. 3-ego Maja stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej ChSM odbyły się w dniach 27 marca oraz 24 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z porządkiem obrad Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła opinię biegłego rewidenta dotyczącą badania bilansu za 2013 rok. Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ChSM za 2013 rok oraz protokół pokontrolny z wycinkowej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, która obejmowała okres II kwartału 2013 roku i dotyczyła usług obcych, a także zakresu przekroczenia mocy grzewczej. Na posiedzeniach Plenum Rady omówiono zakres przygotowań do Walnego Zgromadzenia oraz podjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ChSM. Prezes Zarządu inż. Grzegorz Gowarzewski przedstawił Radzie sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 rok, oraz analizę realizacji wniosków polustracyjnych. Rada Nadzorcza zapoznała się także z przedstawionymi przez Członka Zarządu mgr Małgorzatę Aksamską wynikami działalności gospodarczej ChSM za I kwartał 2014 roku. Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy dotyczące członkostwa w Spółdzielni i podjęła uchwały w tym zakresie. inż. Krzysztof Łazikiewicz sekretarz RN ChSM

6 strona 6 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia stan na dzień r. Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Położenie Uwagi 1. ul. Cieszyńska 10 lok. I 95,00 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 2. ul. St. Batorego 64 lok. I 211,60 piętro - pawilon 3. ul. St. Batorego 96 lok. II 33,60 parter - budynek wielorodzinny 4. ul. ks. Czempiela 2 lok. I 61,70 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 5. ul. Kochłowicka 15 lok. I 80,20 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 6. ul. Dąbrowskiego 64A lok. I 56,20 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 7. ul. Katowicka 73 lok. I 130,10 parter - budynek wielorodzinny 8. ul. Katowicka 121 lok. I 293,00 parter - budynek wielorodzinny 9. ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 lok. VI 18,10 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 10. ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 lok. VIII 31,50 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 11. ul. Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. III 41,00 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 12. ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 lok. II 144,40 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 13. ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 lok. III 131,00 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 14. ul. św. Pawła 4A lok. I 11,70 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 15. ul. ks. Gałeczki 36 lok. I 133,70 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 16. ul. Górnicza 30 lok. I 64,60 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 17. ul. Górnicza 32 lok. I 26,30 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. Stawka za najem wynosi od 10,63zł netto za m² i uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej Dla lokali usytuowanych w pomieszczeniach piwnicznych stawka wynosi 7,56zł netto za m² Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami: poz. 1 - administracja "Żołnierzy Września" przy ul. Lompy 11, tel. 32 / lub 32 / poz administracja "Chorzów Batory" przy ul. Strzybnego 4, tel. 32 / lub 32 / poz administracja "Centrum" przy ul. ks. bpa Krasickiego 7A, tel. 32 / lub 32 / poz administracja "Różana-Gałeczki" przy ul. ks. Gałeczki 41, tel. 32 / lub 32 / Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32 / wewn. 303 ŻYJ BEZPIECZNIEJ W DZIELNICY INFORMUJE RADZI OSTRZEGA Komisariat Policji I w Chorzowie tel , telefon alarmowy 997 W JAKI SPOSÓB NAJCZĘŚCIEJ DZIAŁAJĄ OSZUŚCI: Oszuści najczęściej nie działają w pojedynkę. Dzwoniąc do drzwi naszego mieszkania oświadczają, że przychodzą np. w sprawie zwrotu należnego podatku, wymiany okien, przyznanej pomocy w dofinansowaniu do lekarstw i leczenia lub pod jakimkolwiek innym powodem, który umożliwi im dostanie się do mieszkania. Będąc już w mieszkaniu osoba taka stara się odwrócić naszą uwagę najczęściej prosząc o szklankę wody lub o okazanie ostatniego odcinka renty, dowodu opłaty za energię elektryczną lub czynsz, itp. Gdy pokrzywdzony jest zajęty szukaniem wymienionych dokumentów oszuści w tym czasie przeszukują pozostałe pomieszczenia dokonując kradzieży pieniędzy, biżuterii lub innych przedmiotów wartościowych po czym szybko opuszczają mieszkanie. W JAKI SPOSÓB UCHRONIĆ SIĘ PRZED OSZUSTAMI? Zanim otworzysz drzwi swojego mieszkania spójrz przez wizjer, załóż łańcuch i sprawdź kto stoi za drzwiami. Jeżeli nie jesteś pewny, kim jest osoba składająca Ci wizytę poproś ją o okazanie dowodu tożsamości, legitymacji służbowej, itp. - uczciwa osoba nie obrazi się. Jeżeli nie jesteś pewny kim jest osoba składająca Ci wizytę - pozostaw ją za drzwiami Nie ulegaj presji jego opowieści, legendy. Nie daj się wziąć na litość. Należnych zwrotów pieniędzy nigdy żadna instytucja nie przysyła do domu gotówką, zawsze przekazem lub przelewem na konto. Zwracaj uwagę na osoby odwiedzające Twój blok - nie wpuszczaj przez domofon osób których nie znasz, które np. twierdzą że chcą się tylko dostać do sąsiada. STARAJ SIĘ NIE NARAŻAĆ NIEPOTRZEBNIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli coś podejrzewasz, zadzwoń na POLICJĘ! Tel. 997

7 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 7 Uroki Dolinek Krakowskich Długi majowy weekend był okazją dla seniorów z klubu Pokolenie do wspólnej wędrówki po Dolinkach Krakowskich. Wycieczkę rozpoczęto w Dolince Racławki, gdzie zwiedzono m.in. XV wieczny drewniany Kościółek w Paczółtowicach. Na trasie wycieczki znalazła się Dolinka Eliaszówki, gdzie szczególną uwagę skupiono na Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Czernej, podziwiając Sanktuarium i cenny obraz Matki Boskiej Szkaplerznej oraz piękny park leśny ze stacjami Drogi Krzyżowej. Odwiedzono także ruiny Diabelskiego Mostu nad Eliaszówką. Kolejnym odwiedzonym miejscem były podkrakowskie Krzeszowice, gdzie piękny park z licznymi okazami starodrzewia otacza Pałac Potockich. Wszystkich zauroczył odnowiony rynek z kamieniczkami i nowoczesną fontanną. Ławeczki i kwiatowe klomby przyciągają turystów, mieszkańców i dzieci, zaś w przytulnych kawiarenkach trudno znaleźć wolne miejsca. Po miłym odpoczynku wycieczka ruszyła do najładniejszej z podkrakowskich dolinek Dolinki Mnikowskiej. Po obydwu stronach rozlewającego się potoku ciągną się przepiękne wysokie wapienne ostańce Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na jednej z największych skał namalowany jest obraz Matki Boskiej, a pod nim ołtarz. W tym szczególnym miejscu w Dni Świąteczne odprawiane są Msze Święte. Udział w takim nabożeństwie był dla chorzowian niezwykłym przeżyciem. Zwłaszcza śpiew pieśni cudownie roznosił się wśród skał. - To było wspaniałe i niezapomniane przeżycie. Wycieczka była cudowna, spędziliśmy wspólnie piękny szczęśliwy dzień. Wróciliśmy do Chorzowa zadowoleni, że to właśnie dzięki spotkaniom w Klubie ChSM Pokolenie mamy możliwość tak pięknie razem spędzać naszą jesień życia. Bardzo dziękujemy Dyrekcji i Zarządowi Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za to, że o nas pamiętają mówi Irena Pąchalska. - Zapraszamy Członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej chętnych do udziału w naszych spotkaniach do Klubu ChSM Pokolenie przy ul. Młodzieżowej 29, w każdy poniedziałek o godz dodaje. Informacje telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. od do pod numerem PATRONI SPÓŁDZIELCZYCH ULIC Józef Lompa Józef Lompa urodził się 29 czerwca 1797 roku w Oleśnie, zmarł w Woźnikach 29 marca 1863 roku. Był znanym górnośląskim działaczem, publicystą, poetą i tłumaczem, aktywnie zaangażowanym przede wszystkim w działalność na rzecz odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku i krzewienia oświaty ludowej. Był autorem polskich podręczników szkolnych. W rodzinnej miejscowości ukończył naukę elementarną oraz pobierał nauki gry na organach i skrzypcach. W latach kształcił się w katolickim seminarium we Wrocławiu, następnie pracował m.in. jako nauczyciel szkół elementarnych. Przyczynił się do utworzenia szkoły podstawowej w Lubszy koło Lublińca, gdzie przez ok. 30 lat pracował jako nauczyciel. Za aktywność społeczno-narodową zwolniony dyscyplinarnie przez władze pruskie, został pozbawiony służbowego mieszkania i prawa do emerytury. Osiadł w Woźnikach, gdzie przyjął posadę tłumacza sądowego. Był inicjatorem założenia Towarzystwa Nauczycieli Polaków oraz Towarzystwa Pracujących dla Oświaty Ludu Górnośląskiego w Bytomiu, założył Czytelnię Ludową w Lubecku koło Lublińca. Dorobek pisarski Józefa Lompy jest według. różnych źródeł szacowany na około 100 utworów napisanych w języku polskim.

8 strona 8 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 Moja ciałość Najważniejszym ośrodkiem polskiej pantomimy jest oczywiście Wrocław ze swoim Teatrem Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. W Tychach od czterdziestu lat działa Amatorski Teatr Ruchu i Pantomimy Migreska, który także posiada ugruntowaną pozycję w tym nurcie przekazu artystycznego. Adresowany do młodych ludzi w wieku lat wychował kilka pokoleń pasjonatów sztuki. Z tej grupy wyszedł m.in. popularny mim Ireneusz Krosny, znany ze scen kabaretowych. Migreskę założył i prowadzi pedagog Zbigniew Skorek. Jedną z propozycji repertuarowych grupy można było zobaczyć 11 kwietnia 2014 roku w klubie ChSM Pokolenie. Etiuda Moja ciałość to mieszanka słowa i ruchu, która dotyka poważnego problemu anoreksji wśród młodzieży. Inscenizacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem chorzowskiej publiczności. Relacja wideo z przedstawienia: ChSM, TKKF, MORiS, URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI ZAPRASZA WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO LAT 15 NA XLIII LETNIĄ SPARTAKIADĘ DZIECI I MŁODZIEŻY W DNIU 31 MAJA 2014 ROKU NA BOISKU MORiS-U PRZY UL. LOMPY 10A Zapraszamy do udziału w następujących dyscyplinach:»» BIEG NA 60 M»» SKOK W DAL»» SLALOM SPRAWNOŚCIOWY»» RZUT PIŁKĄ PALANTOWĄ»» WYŚCIG NA HULAJNOGACH Zapisy przyjmowane będą w dniu imprezy od godz. 9:30-10:00 NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ MEDALE I NAGRODY Każdy z uczestników może wziąć udział w dwóch dowolnie przez siebie wybranych konkurencjach. Prosimy wszystkich uczestników Spartakiady o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej! FESTYN boisko przy ul. Astrów/Gałeczki W programie: 15:30 rozpoczęcie festynu program sceniczny dla dzieci 16:45 występ zespołu Wspomnienie występ zespołu tanecznego dzieci Arabeska 18:10 muzyka biesiadna Dariusz Nowicki 19:30 występ Duetu KARO Zakończenie Ponadto - mała gastronomia - blok rekreacyjny dla dzieci - inne atrakcje Współorganizatorzy imprezy: ChSM oraz TKKF, MORiS i UM Chorzów

9 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 9 Maj - czas pełnej wiosny, umajonych łąk, zielonych gór i dolin, urokliwych cienistych gaików i tych szemrzących, krętych strumyków. Czas pięknie uśmiechniętych promieni słonecznych oraz rozpoczynającego się od wczesnego świtu koncertu ptasiego śpiewu i jazgotu. Dla katolików to miesiąc maryjny i nieprzypadkowo w jego urokliwych dniach jest jeden szczególny poświęcony tej, co dała nam życie - matce. Słowo mama w fonetycznych odmianach, jako pierwsze wypowiadane jest przez dzieci zaczynające swoją przygodę z mową w tak wielu językach na świecie, często też jest słowem ostatnim na ustach tych, którzy odchodzą na drugą stronę. Bogata jest treść słowa mama. Bezgraniczna i bezinteresowna miłość. Oddanie i troska o byt, zdrowie oraz właściwe wychowanie swoich dzieci. Ochrona przed zagrożeniami i pragnienie, by jej potomstwo miało dobrze ułożone życie, było szczęśliwe niezależnie od wieku. Majowe święto wdzięczności Wielkim smutkiem i zatroskaniem są dla niej nasze trudne problemy, niepowodzenia i kłopoty. Mimo upływu lat jej dom jest dla nas bezpieczną, przepełnioną dobrocią i miłością przystanią. To taki punkt zborny. Jej odejście często zamyka czas wspólnoty rodzinnej. Nie wszystkim jest dane doświadczać matczynego macierzeństwa, być obdarowanymi tą niezwykłą miłością przez wiele lat swojego życia. Czasami choroba, nieszczęście, czy też tragiczna chwila pozbawiają dzieci tej najważniejszej dla nich osoby. Wtedy też jej rolę przejmuje ktoś inny - babcia, starsza siostra, ciocia lub jakaś inna kobieta starająca się zastąpić tę po drugiej stronie i w miarę swych starań dobrze pełnić matczyną posługę. Są też przypadki, gdy ojciec sam przejmuje podwójną rolę i czyni wszystko, by brak matki był przez dzieci jak najmniej odczuwalny. Takim wzorcowym przykładem całkowitego ojcowskiego oddania się dziecku był ojciec naszego świętego Jana Pawła II. Jego rodzicielski trud w decydującym stopniu ukształtował osobowość tego wielkiego człowieka, który przez całe swoje życie pielęgnował pamięć o matce, która przedwcześnie odeszła do wieczności. Tę synowską miłość i pamięć tak pięknie ukazał w poświęconym jej wierszu: Karol Wojtyła Emilii Matce mojej Matka Nad Twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty - O, ileż lat to już było bez Ciebie duchu skrzydlaty. Nad Twoją białą mogiłą, od lat tylu już zamkniętą, spokój krąży z dziwną siłą, z siłą, jak śmierć niepojętą. Nad Twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad Twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem - o, jak to dawno już było - jak się dziś zdaje malutkim. Nad Twoją białą mogiłą o Matko zgasłe Kochanie - me usta szeptały bezsiłą: - Daj wieczne odpoczywanie. Te cytowane poetyckie strofy świętego niech będą dla nas zachętą do większej wdzięczności dla naszych matek. Te żyjące obdarzać dobrym słowem i miłymi gestami, nie tylko w dniu ich święta. A tym po drugiej stronie ofiarować modlitwę i w chwilach zadumy przywoływać czas, gdy były z nami. Ryszard Pawlik

10 strona 10 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 Kulinarne poświąteczne spotkanie W poświątecznym tygodniu, w dniu 23 kwietnia br., zgodnie z wieloletnim obyczajem odbyło się spotkanie tych, którzy pielęgnują tradycję świątecznych wypieków oraz wykonują oryginalne potrawy na wielkanocny stół. W czasie prezentacji tych kulinarnych dobroci, powołana komisja konkursowa dokonała oceny urody i smaku oraz oryginalności tego, co na stole. Owocem pracy komisji była następująca klasyfikacja: 1 miejsce zdobyły jajka faszerowane autorstwa kulinarnego pani Zofii Kowalczewskiej, 2 miejsce zdobyły babka cytrynowa, mazurek oraz sernik (serduszko) wypieku pani Anny Lachowicz, 3 miejsce zdobyły pasztet i pascha, dzieło rąk pani Janiny Musioł. Tradycyjnie wszyscy biorący udział w konkursie zostali obdarowani okolicznościowymi dyplomami. To coroczne spotkanie jest organizowane przez Koło Klimzowiec Związku Górnośląskiego i Klub ChSM Pokolenie.

11 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 11 Inspiracje młodych Kolejne spotkanie Klubu Artystycznego Kolaż odbyło się 25 kwietnia br. w spółdzielczym Pokoleniu przy ul. Młodzieżowej. Wieczór pod hasłem Inspiracje poświęcono młodym, ambitnym artystom. Publiczności zaprezentowała się wokalistka Samuela Szajkowska, która przygotowała recital złożony z utworów autorskich i własnych interpretacji znanych piosenek. Bohaterem spotkania był także fotografik Jakub Piechota. Kierownik Klubu Ireneusz Warta i metodyk wychowania plastycznego Irena Czarnota, podobnie jak licznie zgromadzona publiczność nie szczędzili im komplementów. Do klubu przychodzi wielu młodych ludzi o bogatych, różnorodnych zainteresowaniach i talentach. U nas mają możliwość, by zaprezentować się publiczności. Cieszę się, że może to być dla nich pierwszy krok do przyszłej kariery podkreśla Ireneusz Warta. Zdjęcia: Mariusz Banduch Relacja wideo: 13 maja br. w ramach spotkań Klubu Artystycznego Kolaż zorganizowano wernisaż wystawy fotografii Urszuli Wilk Kolory Azji, prezentującej pełne barw ujęcia z Indii, Nepalu, Kambodży, Sri Lanki i Tajlandii. Autorka zdjęć już kilkakrotnie miała okazję odwiedzić te egzotyczne dla nas rejony świata za sprawą kontaktów z chorzowskim liceum im. Juliusza Słowackiego i swej aktywności w Stowarzyszeniu Przyjaciół Słowaka szkoła ta słynie z regularnych wypraw geograficznych. Majowa wystawa to już kolejna prezentacja bogatych archiwów fotograficznych Urszuli Wilk. Spotkanie uświetnił występ działającego w Pokoleniu zespołu tańca indyjskiego Natarang. Zdjęcia: Jan Mieńciuk

12 strona 12 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 DROBNE DROBNE USŁUGI ABSOLUTNA OKAZJA na zakup detaliczny markowych rowerów po cenach hurtowych. Chorzów, ul. Styczyńskiego 12 ABSOLUTNIE BEZ ZAŚWIADCZEŃ ZUS, PIT, US. Kredyt dla Małych Firm. tel. (32) ANTYKI, STAROCIE; skup, likwidacja mieszkań. Płatność gotówką, tel ARCHITEKTURA, PROJEKTOWANIE wnętrz, tel AUTO SKUP (dojazd do klienta) tel CAŁODOBOWO MONTAŻ, naprawa piecyków gazowych (Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych, remonty łazienek, tel. (32) , CHEMIA, MATEMATYKA, tel CYKLINOWANIE, TARASY, lastriko, gazownictwo, serwis, Junkers, tel CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerki, tel CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerki, sprzątanie Klar Express, Krzysztof Babiarz, tel CZYSZCZENIE TAPICEREK, dywanów, zabieramy, tel CZYSZCZENIE WYKŁADZIN, tapicerek, dywanów (odbieramy), tel CZYSZCZENIE DYWANÓW, wykładzin, tapicerek, PRO- MOCJA, tel CZYSZCZENIE DYWANÓW, wykładzin, tapicerek KAR- CHEREM. Skuteczne odplamianie. Dojazd gratis, tel. (32) , GAZOWE URZĄDZENIA naprawa, konserwacja, montaż, tel HYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ 24h, tel KOREPETYCJE j. Polski, tel KOREPETYCJE matematyka, chemia tel , - dojazd gratis KOMPUTERY, POMOC, technik informatyk, tel KOMPLEKSOWE REMONTY, tel KOMPLEKSOWE REMONTY mieszkań o2.pl, tel KREDYTY ODDŁUŻENIOWE do 200 tys., szybkie chwilówki do 1000zł bez Bik. Chorzów tel. (32) ŁAZIENKI, USŁUGI remontowe, tel MALOWANIE, TAPETOWANIE, gładzie, tel MEBLE NA WYMIAR, kuchnie, zabudowy wnęk, tel MEBLE KUCHENNE i szafy na wymiar, projekt gratis, tel MONTAŻ TV SAT, sprzedaż akcesoriów, tel MYCIE OKIEN tel NADZÓR BUDOWALNY, prowadzenie budowy, kosztorysowanie, tel OSUSZANIE, WYNAJEM osuszaczy, wtórne izolacje, pomiary wilgotności, tel NOWE CHWILÓWKI tel NAUCZYCIELKA WYCHOWANIA przedszkolnego zaopiekuje się dzieckiem tel PRZEPROWADZKI tel REMONTY KOMPLEKSOWE, kafelkowanie, tel REMONTY KOMPLEKSOWE, kafelkowanie, hydraulika, tel REMONTY MIESZKAŃ tel REMONTY SOLIDNIE, tel REMONTY, WYKOŃCZENIA wnętrz. Karol Ocylok, tel SERWIS OKIEN PCV tel SKUP MIESZKAŃ za gotówkę!!! (również zadłużonych), propozycja dobrej i uczciwej współpracy. Opcjonalnie oferujemy poszukiwania nabywcy na mieszkanie. Posiadamy dużą bazę klientów. Kontakt Anna Duda Agencja Nieruchomości LOKATOR tel.: Ruda Śląska Wirek ulica 1 Maja 227 Zapraszamy do Agencji z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. TELEWIZORY NAPRAWY u klienta tel TRANSPORT rzeczy, tel USŁUGI REMONTOWO budowlane wod. kan. kompleksowo A-Z, szybko, solidnie, tel USŁUGI STOLARSKIE, tapicerskie, inne, tel USŁUGI TRANSPORTOWE, przeprowadzki, tanio, tel ZATRUDNIĘ SERWISANTA do maszyn spalinowych Rotool Chorzów, tel. (32) ZŁOTA RĄCZKA drobne naprawy (np. elektryka, hydraulika, tapicerka, ślusarstwo, budowlanka, regulacja okien), kompleksowe remonty, tanio i solidnie, tel ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub osobą starszą, tel SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ 1,2,3,4 pokoje na 1 pokój Gagarina 33 m 2 78 tys., Czempiela i Jubileuszowa fajne kawalerki LOKATOR tel pokoje Odrowążów 60 m tys., Niemcewicza 1 piętro 40 m tys. po remoncie LOKATOR tel pokoje Chorzów Stary 39 m 2 68 tys. po remoncie, Podmiejska 47 m 2 95 tys., Cieszyńska 40 m 2 69 tys., ok. Parku Róż 54 m 2 95 tys. C.O. miejskie, Brzozowa 39 m 2 90 tys. LOKATOR tel pokoje Słowiańska 1 piętro, Cieszyńska 48 m 2, Stabika 48 m tys., Gwarecka 48 m tys. LOKATOR tel Kupię mieszkanie w Chorzowie Sprzedam mieszkanie w centrum Chorzowa w kamienicy 108,60 m 2, 4 pokoje, łazienka i przedpokój, 2 balkony, C.O. gazowe, komórka na półpiętrze, 195 tys. do negocjacji, tel Mieszkanie do wynajęcia na Osiedlu Irys - 3 pokoje częściowo umeblowane + kuchnia i łazienka w pełni wyposażone. tel.: Kupię kawalerkę na I piętrze lub na parterze w okolicach Chorzowa Batorego, ul. Brzozowa, Czempiela, Jubileuszowa. tel.: Mieszkanie do wynajęcia Chorzów Stary, 40 m 2. tel.: Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe 32,9 m 2 (2 piętro), C.O., nie wymagające remontu przy ul. Ryszki na 2 lub 3-pokojowe własnościowe w Chorzowie. tel.: Sprzedam dom wolnostojący w centrum Chorzowa (110 m 2 ) z działką (605 m 2 ), tel Zamienię kawalerkę PGM - 25,32 m 2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka + WC) w Chorzowie Batorym, C.O., budynek ocieplony, wymienione okna, III piętro, winda, na większe (2 lub 3 pokoje) o podobnym standardzie. tel.: lub Zamienię mieszkanie komunalne, komfortowe w Chorzowie, 70 m 2, 3 pokoje oddzielne, WC i łazienka oddzielne, C.O. własne, na dwa mieszkania komunalne, komfortowe, 1 - pokojowe lub jedno 2 - pokojowe w Chorzowie lub w Katowicach. tel.: Zamienię mieszkanie 79 m 2 w Chorzowie Batorym (koło zajezdni ul. Chodkiewicza), 3 piętro - 2 pokoje, kuchnia z jadalnią, WC i łazienka z ogrzewaniem C.O. na gaz - zamienię na mniejsze do 50 m 2 w okolicach Chorzowa lub Świętochłowic. tel.: Sprzedam mieszkanie 69 m 2, w Chorzowie przy ul. Krakusa, wysoki standard, na VI piętrze. tel.: Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o powierzchni 62 m 2 nadający się na sklep lub małą gastronomię. Chorzów ul. Krzyżowa. tel.: Sprzedam komfortowe mieszkanie, własnościowe (48 m 2 ), 2 pokoje oddzielne, duży balkon, I piętro (w atrakcyjnej dzielnicy Chorzowa - Wzgórze Redena). tel.: Sprzedam mieszkanie własnościowe 52 m 2 (parter), 2 pokoje, ul. Rodz. Oswaldów. Cena 158 tys. tel.: Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze 52 m 2 (2 pokoje, oddzielne wejścia, po remoncie, wymienione okna) przy ul. Kochłowickiej, bez pośredników, tel.: (32) Kupię mieszkanie spółdzielcze o pow m 2 do II piętra w rejonie ul. Kościuszki, Konopnickiej, Gajowej w Chorzowie. tel.: Zamienię mieszkanie spółdzielcze z księgą wieczystą, 36 m 2, II piętro, winda na osiedlu Ryszki na mieszkanie równorzędne w rejonie ulic Kościuszki, Konopnickiej, Gajowej w Chorzowie. tel.: Sprzedam mieszkanie własnościowe w Chorzowie na os. Pnioki ul. Nowaka 9. Mieszkanie jest wyremontowane, 63 m 2 + zabudowana część korytarza + garderoba, parter, C.O. tel.: Zamienię mieszkanie 33 m 2 (pokój, kuchnia, łazienka wraz z ubikacją) z zasobów PGM na terenie Chorzowa II na większe (2, 3 pokoje) również na terenie Chorzowa II., tel.: Sprzedam lub wynajmę mieszkanie komfortowe o pow. 33 m 2 przy ul. Ryszki. Mieszkanie gotowe do zamieszkania od zaraz. tel.: , Sprzedam mieszkanie Katowice - Janów, 2 pokoje, kuchnia z oknem, ok. 39 m 2. tel.: Wynajmę mieszkanie - nowe, 2 pokojowe, 49 m 2 na ul. Waxmana w Chorzowie zł z czynszem. tel Mieszkanie w centrum Chorzowa o pow. 46,5 m 2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój), słoneczne, parter, C.O. - zamienię na mniejsze o pow. do 34 m 2 lub sprzedam. tel.: (32) (po godz. 17:30). Mieszkanie do wynajęcia, 40 m 2, po remoncie, Chorzów Stary. tel.: Zamienię mieszkanie (kawalerka), pokój + kuchnia + łazienka, C.O., na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z C.O. Spłacę zadłużenie. Chorzów tel.: Do wynajęcia 30 m 2, po remoncie w Chorzowie.tel

13 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 13 Zamienię mieszkanie 74 m 2, Chorzów Batory: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, ogrzewanie gazowe + kominek po remoncie na m 2 z C.O. miejskim. Może być zadłużone. tel.: , po godz tel. (32) Sprzedam mieszkanie w Chorzowie przy ul. Gwareckiej, II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, C.O. z podzielnikiem. Niski czynsz. Budynek ocieplony. Możliwość dokupienia garażu murowanego m od mieszkania. tel.: lub Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe przy ul. Wiślan w Świętochłowicach, 45,04 m 2 + piwnica 4,8 m 2, 2 balkony. Możliwość zakupienia wraz z mieszkaniem ogródka (POD Wieczorka). tel.: Sprzedam mieszkanie w Chorzowie - Klimzowcu, 48 m 2, ul. Wiosenna, parter, 2 pokoje, kuchnia z oknem, balkon. Cena zł (do negocjacji). tel.: Sprzedam mieszkanie przy ul. Gwareckiej, VIII piętro, 52,m 2 tel.: Szukam mieszkania na terenie Chorzowa(za odstępne, spłacę zadłużenie lub zamienię za dopłatą), 3 pokojowe, czynszowe, spółdzielcze, z C.O. Posiadam mieszkanie 2 pokojowe z własnym C.O., nie zadłużone, niski czynsz. tel.: Oferujemy do wynajmu jednopokojowe mieszkanie po generalnym remoncie w zadbanej kamienicy w Chorzowie tel Sprzedam garaż dwustanowiskowy przy ul. Piotra tel Pilnie kupię mieszkanie w zasobach ChSM tel Sprzedam mieszkanie przy ul. Ryszki, 69 m 2, 4 piętro w cenie zabudowana kuchnia i dwie zabudowane szafy. Cena 219 tys. tel Zamienię własnościową kawalerkę - 32 m 2, balkon, II piętro (winda) na Klimzowcu na większe mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z C.O. w Chorzowie. Dam odstępne lub spłacę zadłużenie tel Sprzedam ładną kawalerkę (z balkonem i C.O.) w pobliżu ul. Gałeczki - 32 m 2, II piętro (winda). tel Kupię mieszkanie 3 pokojowe w Chorzowie z C.O. tel Kupię wyremontowane 2 pokojowe mieszkanie (do 45 m 2 ) w rejonie ulic Młodzieżowa, Ryszki, Gałeczki z C.O., tel Sprzedam mieszkanie na Osiedlu Irys, XIII piętro, blok nr 5, 3 pokoje 60,5 m 2, komórka na piętrze, urządzone. tel.: Sprzedam mieszkanie M-3 w Chorzowie przy ul. Rozbarskiej o pow. 51,02 m 2, na I piętrze, umeblowane. Cena ,00 zł tel. (32) , Zamienię mieszkanie 71,50 m 2 w Chorzowie Starym po remoncie (3 pokoje, kuchnia, duża łazienka i przedpokój) wyposażone w C.O. własne węglowe (można przerobić na gazowe) na mniejsze do 50 m 2. z C.O. miejskim lub innym w Chorzowie. Mogę spłacić niewielkie zadłużenia. tel Szukam mieszkań w Chorzowie w metrażu od m 2 w cenie do 450 tys. Proszę o kontakt tel Sprzedam mieszkanie własnościowe w Świętochłowicach 4 pokojowe, wysoki parter o pow. 74 m 2. Cena 195 tys. tel Po generalnym remoncie sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe spółdzielcze z księgą wieczysta 28 m 2 w Radomsku woj. Łódzkie, pokój, kuchnia, łazienka, korytarz, balkon, licznik wody, c.o., na mieszkanie własnościowe w Chorzowie, może być do remontu. tel Kupię 2 lub 3 pokojowe mieszkanie w rejonie ulic Młodzieżowa, Ryszki, Gałeczki z C.O. tel lub Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 80 m 2 (56,4 + 23,6 przynależne) w Chorzowie przy ul. Grunwaldzkiej. Cena zł tel Wynajmę mieszkanie 1 pokojowe na parterze po generalnym remoncie tel Zamienię własnościową kawalerkę 28 m 2 na M-3, 2 pokojową przy ul. Bocznej. tel Sprzedam mieszkanie 36 m 2 w części umeblowane w Świętochłowicach. Cena 115 tys. tel Wynajmę mieszkanie po kapitalnym remoncie na ul. Długiej 46. tel Sprzedam mieszkanie na Klimzowcu, 2 pokoje, 38 m 2, bez pośredników. Cena 115 tys.- do negocjacji. tel.: Kupię mieszkanie w Chorzowie Batorym, 2,3 pokoje, powyżej 40 m 2. tel oraz Odstąpię Bar piwny SEVEN przy ul. Stalmacha 7, Odstępne do uzgodnienia. tel Sprzedam mieszkanie własnościowe 47,30 m 2 położone na 2 piętrze 4 piętrowego bloku, słoneczne, cieple, 3 pokoje, kuchnia, osobno ubikacja i łazienka oraz balkon. Tel Kupię mieszkanie 3 pokojowe z C.O. miejskim na terenie Chorzowa II bez pośredników. tel Zamienię mieszkanie - kawalerka 35 m 2, pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, pełny komfort (C.O., bieżąca ciepła woda), 6 piętro (winda), balkon na 2 małe pokoje o tym samym standardzie w Chorzowie centrum. tel lub (32) Sprzedam mieszkanie ul. Gwarecka 2 pokoje - 34,4 m 2 IV piętro, nowe okna, meble w zabudowie. Do zamieszkania: tel Zamienię mieszkanie - ul. Gwarecka, 2 pokoje, 34,4 m 2, IV piętro - do zamieszkania; na większe (może być do remontu lub zadłużone). tel.: Wynajmę lub sprzedam mieszkanie słoneczną kawalerkę w centrum Chorzowa 35 m 2, umeblowaną, dwa balkony, duży ustawny pokój i kuchnia, łazienka i WC osobno. tel.: (32) lub , Zamienię mieszkanie 35 m 2 (2 pokoje) własnościowe przy ul. Słowiańskiej w Chorzowie na większe (3 pokoje) na tym samym osiedlu lub w okolicy. Mieszkanie mieści się na 3 piętrze, nie jest zadłużone. Tel lub (IV, V) Zdecydowanie kupię mieszkanie 2 p. 34 m 2-40 m 2 w centrum Chorzowa. Możliwość zapłaty gotówką. tel Zamienię mieszkanie z PGM - u przy ul. Chopina o pow. 113 m 2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i 2 komórki, balkon), słoneczne, ogrzewane na gaz, komfortowe na mieszkanie ok. 50 m 2 (2 pokoje, łazienka) w centrum. tel Sprzedam mieszkanie 48 m 2 na ul. Gałeczki. W mieszkaniu 2 oddzielne pokoje, pomieszczenie na garderobę, na korytarzu komórka, piwnica, C.O. tel lub Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze o pow. 48 m 2, II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, nowe okna drewniane, mieszkanie słoneczne. Chorzów ul. Gwarecka. tel Zamienię mieszkanie w Chorzowie przy ul. A. Mielęckiegio (32 m 2 ) na 1 piętrze (pokój, kuchnia, przedpokój), ogrzewanie elektryczne, zamienię na mieszkanie 2 pokojowe m 2 w Chorzowie. Spłacę zadłużenie. tel Bytom ul. Olimpijska - pow. 37 m 2 (pokój z dużym balkonem, kuchnia, łazienka, przedpokój) 7 piętro, centralna ciepła woda, C.O. zamienię na podobne w Chorzowie bez zadłużenia. tel Sprzedam mieszkanie w Rudzie Śląskiej Godula 32,5 m 2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, własne C.O. węglowe + ogrzewanie elektryczne nowy piec akumulacyjny (taryfa nocna), niski czynsz, cena 65 tys. tel Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie pow m 2 + komórka lokatorska o pow. 3 m 2 i balkon 9m 2. w Chorzowie okolice Amelung. III piętro, budynek jest na terenie zamkniętym, miejsca parkingowe przydzielone do mieszkań. B. dobra lokalizacja, tel Zamienię mieszkanie własnościowe 43 m 2 w Siemianowicach Śląskich Os. Młodych 7 piętro, na kawalerkę własnościową na osiedlu Różana Gałeczki. Względnie kupię. tel Zamienię mieszkanie 38 m 2, 2 pokojowe w bloku z C.O. w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września na większe spółdzielcze bądź własnościowe z dopłatą. tel Do wynajęcia słoneczna, komfortowa kawalerka, IV piętro blok o niskiej zabudowie pow. 30 m 2 - widna kuchnia, pokój, łazienka z ubikacją i przedpokój. Mieszkanie w pełni wyposażone. tel , cena: 750,00 zł/m-c 60 m 2 do wynajęcia. Mieszkanie M-3 kuchnia, łazienka, WC, w Chorzowie Batorym przy ul. Podmiejskiej, C.O. okna plastikowe, tel Garaż wynajmę, ul. Węglowa, wjazd od Styczyńskiego, murowany, środkowy, oświetlenie, kanał. Ocieplona brama. Umowa. Cena 240 zł m-c. tel Kupię garaż na Klimzowcu. tel Pilnie sprzedam mieszkanie własność hipoteczna, os. Irys ul. Opolskiego XII p. bez pośredników, pow. 60 m 2 + komórka + piwnica. Zdjęcia W rozliczeniu może być samochód. tel Wynajmę pokój os. Irys, najlepiej studentce, Chorzów, umeblowane tel Zamienię mieszkanie PGM, 2 pokoje 38 m 2, kuchnia, łazienka, balkon C.O. parter, ul. Gagarina, na większe z C.O. + balkon, tel Mieszkanie do wynajęcia, 38 m 2, ul. Kazimierza Wielkiego, ChSM, umeblowane i wyposażone, 2 pokoje, tel , Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe + kuchnia, C.O. w Chorzowie, 4 piętro, tel. (32) Zamienię mieszkanie PGM 3 pokojowe, pełny komfort (C.O., łazienka, ciepła woda) w Chorzowie, ul. 3 Maja, na mieszkanie w zasobach PGM, na parterze z podwórkiem, 2 lub 3 pokojowe z C.O. Najchętniej w domku jedno lub dwurodzinnym, tel Sprzedam mieszkanie w Chorzowie przy ul. Brzozowej - 3 piętro (blok 4 piętrowy), widok z balkonu na ogródki działkowe. Mieszkanie gotowe do natychmiastowego zamieszkania, pełne umeblowanie pozostaje dla kupującego. Do mieszkania przynależy garaż z możliwością dokupienia. Tel (V, VI) Mieszkanie do wynajęcia w Chorzowie przy ul. Krzywej. Oferuję Państwu do wynajęcia mieszkanie 1 pokojowe (26m²) w bardzo atrakcyjnej cenie mieszkanie w Chorzowie, na atrakcyjnym i zielonym osiedlu Klimzowiec, na 7 piętrze bloku po termomodernizacji. Cena 799,00 zł + media. Tel (V, VI) Do wynajęcia 30 m 2, po remoncie, w Chorzowie. Tel Kupię kawalerkę na pierwszym piętrze lub na parterze w okolicach Chorzowa Batorego, ul. Brzozowa, Czempiela, Jubileuszowa. Tel

14 strona 14 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, przy ul. Kopalnianej 4A ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych: Lp. Adres mieszkania Powierzchnia /m²/ Wartość rynkowa 1. ul. Karpacka 9/1 51, zł 2. ul. Karpacka 9/2 44, zł 3. ul. Kaliny 62/25 36, zł 4. ul. Farna 17/3 102, zł 5. ul. Karpacka 23/5 46, zł 6. ul. Dyrekcyjna 4/12 61, zł 7. ul. Barska 6/7 43, zł 8. ul. Barska 2/1 45, zł 9. ul. M. Konopnickiej 15/11 36, zł 10. ul. Kazimierza 10/39 30, zł 11. ul. T. Kościuszki 24/4 26, zł 12. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 66/3 117, zł 13. ul. Gwarecka 63/13 34, zł 14. ul. Gwarecka 39/25 47, zł 15. ul. Sportowa 13/2 27, zł 16. ul. Sportowa 13/20 27, zł Szczegółowy opis lokali oraz regulamin przetargu jest opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Spółdzielni. Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych w Spółdzielni potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie własności tych lokali. W przypadku braku ofert ze strony członków oczekujących, na w/w lokale zostanie rozstrzygnięty przetarg otwarty, na który ofertę może złożyć każda zainteresowana osoba. Termin składania ofert: Członkowie oczekujący ChSM do r. do godz. 13:00. Pozostałe osoby do r. do godz. 17:00. Oferty należy składać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. Otwarcie ofert na lokale, których nie wskazali członkowie oczekujący nastąpi w dniu r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, p. nr 28. Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko- -Mieszkaniowy, tel ,wew Spółdzielnia może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn. Kupię udziały w kamienicy może być pod zarządem PGM, wartość udziału bez znaczenia. tel REMONTY od malowania do kafelkowania oraz drobne naprawy tel lub NAPRAWA PIECYKÓW GAZOWYCH tel , INSTALACJA WOD-KAN-GAZ CENTRALNE OGRZEWANIE SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZ. SKUP MIESZKAŃ natychmiastowa płatność gotówką spłata zadłużeń, hipotek, zajęć komornicznych itp. wolne lokale zastępcze i zamiany pomoc w uregulowaniu stanu prawnego tel Mieszkania do sprzedaży Chorzów, ul. Styczyńskiego, M-2, 26 m 2, cena ,- Chorzów, ul. Czempiela, M-2, 30 m 2, cena ,- Chorzów, ul. Jubileuszowa, M-2, 33 m 2, cena ,- Chorzów, ul. Nowaka, M-2, 32 m 2, cena ,- Chorzów, ul. Morcinka, M-2, 30 m 2, cena ,- Świętochłowice ul. Wiślan, M-2, 31 m 2, cena ,- Chorzów, ul. Krasickiego, M-3, 55 m 2, cena ,- Chorzów Batory, ul. Brzozowa, M-3, 38 m 2, cena ,- Chorzów, ul. Gałeczki, M-3, 48 m 2, cena ,- Chorzów, ul. Nowaka, M-3, 50 m 2, cena ,- Katowice Janów, os. Zamkowe, M-3, 38 m 2, cena ,- Chorzów, ul. Krasickiego, M-6, 110 m 2, dwupoziomowe, cena: ,- Chorzów, ul. Ryszki, M-5, 3 pokojowe, 73 m 2, cena ,- Domy do sprzedaży Chorzów, ul. Mościckiego/AKS, parter willi o pow. 120 m 2, działka 550 m 2, garaż, cena ,- Poszukujemy mieszkań, domów i działek dla klientów naszego biura. Oferty zdjęciowe na

15 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 15 WYCIECZKA DLA SAMOTNYCH SPÓŁDZIELCÓW Jak trafić do Klubu ChSM Pokolenie? W dniu r. odbędzie się wycieczka dla samotnych Spółdzielców. Docelowym miejscem wyjazdu będą Tychy Paprocany. Chętni Spółdzielcy mogą zgłaszać swój udział w wycieczce we właściwych dla ich miejsca zamieszkania Administracjach w terminie do r. Przy zapisie przyjmowana będzie odpłatność w wysokości 15 zł, która w przypadku rezygnacji nie będzie zwracana. INFORMATOR CENTRALA ChSM: do 3; ; sekretariat prezesa i dyrektora ds. ekonomicznych: : fax: dyrektor ds. techn. i eksploatacji: ADMINISTRACJE ChSM os. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11 tel ; os. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4 tel , os. Centrum, ul. Krasickiego 7a tel , os. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41 tel , INNE POGOTOWIE AWARYJNE Zakład Robót Konserwacyjno-Remontowych: , Klub ChSM Pokolenie ul. Młodzieżowa 29, tel POGOTOWIA ratunkowe: 999, , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ADO-MED 2 przy ul. Stefana Batorego 19 (nr tel i tel ). energetyczne i oświetlenia ulic: 991, , wod.- kan.: , dźwigowe (całodobowe): gazowe Zakład urządzeń dzwigowych Eldźwig : Spółdzielnia Kominiarzy: , Dział Usług: Straż Pożarna: 998, Komenda Miejska Policji: Straż Miejska: GODZINY PRACY CHSM poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do środa od 7.00 do piątek 7.00 do DYŻURY RADY NADZORCZEJ - poniedziałek: środa: DYŻURY RAD OSIEDLI Rada Osiedla Żołnierzy Września - w każdą środę od godz do Rada Osiedla Chorzów Batory - w każdą środę od do Rada Osiedla Centrum - w każdą środę od do Rada Osiedla Różana- Gałeczki - w każdą środę od do DYŻURY KAS: Dyrekcja Spółdzielni, ul. Kopalniana 4a Kasa na parterze czynna: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 14.30, w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7:00 do 12.30, Przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do i od do w środy od do i od do w piątki od 9.15 do 9.30 i od do Kasa na I piętrze czynna przez przez ostatnie 10 dni roboczych każdego miesiąca: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7.00 do Przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do 10:45 i od do w środy od do i od do w piątki od 9.30 do 9.45 i od do Kasy w Administracjach Osiedli Centrum, ul. Krasickiego 7a, Różana-Gałeczki, ul. Ks. Gałeczki 41. czynne: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 14.30, w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7.00 do przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do i od do w środy od do i od do 15.00, w piątki od 9.15 do 9.30 i od do Kasa w Administracji Osiedla Chorzów-Batory, ul. Strzybnego 4, czynne: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 14.30, w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7.00 do przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do i od do w środy od do i od do 14.30, w piątki od 9.15 do 9.30 i od do

16 strona 16 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 ARTYKUŁ SPONSOROWANY Innowacja na rynku chwilówek W Chorzowie swoją placówkę otworzyła firma Kredigo, działająca od 2008 roku ogólnopolska sieć, oferująca pożyczki krótkoterminowe w standardzie niespotykanym dotąd na naszym rynku. Kredigo to szybka decyzja, brak ukrytych kosztów i pełna wiarygodność. Wszyscy to obiecują, lecz tylko nieliczni dotrzymują słowa. - Pożyczek udzielamy na okres do czterech tygodni, z możliwością przedłużenia tego terminu po spłacie kosztów. Wysokość otrzymanej pożyczki jest uzależniona od wysokości uzyskiwanego dochodu mówi Michał Buchta z chorzowskiego oddziału Kredigo. - Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie. Decyzję podejmujemy zwykle do godziny od złożenia wniosku. Jeżeli decyzja jest pozytywna, pieniądze wypłacamy od razu do rąk Klienta. Pod względem jakości obsługi Kredigo w niczym nie ustępuje największym bankom. Sieć nie stosuje tanich chwytów typu każdy od ręki dostanie u nas pożyczkę. Pod tym względem firma wyróżnia się wyważonym podejściem i uczciwością wobec swoich Klientów. - Osoby, które mają tzw. zajęcie komornicze i u nas nie dostaną pożyczki dowiadujemy się w Kredigo. Stosujemy taką politykę, ponieważ nie chcemy zarabiać za wszelką cenę, wpędzając osoby będące już w finansowych tarapatach w jeszcze większe kłopoty. Adresując swą ofertę do wiarygodnych Klientów sami stajemy się bardziej wiarygodni, a to dla nas cel nadrzędny. To bez wątpienia wyróżnia Kredigo na tle konkurencji. Różnic świadczących na korzyść Kredigo jest jednak więcej a do najistotniejszych należy faktyczny brak ukrytych kosztów pożyczki, dzięki czemu Klient od początku wie ile i za co będzie płacił. Ta zasada pomaga firmie Kredigo budować z Klientami długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. - W tym samym celu wystrzegamy się nachalnej reklamy oraz jakiejkolwiek agresji w promowaniu swoich produktów finansowych podkreśla Michał Buchta. - Wychodzimy z założenia, że najlepszą reklamą jest zadowolenie Klientów, którzy doceniając naszą wiarygodność i rzetelność polecą nasze usługi kolejnym osobom. Na tzw. reklamę szeptaną mogą się zdawać tylko firmy najlepsze, świadome tego jak ważne jest profesjonalne i uczciwe podejście do każdego Klienta. Na rynku usług finansowych takich firm jest niewiele, ale Kredigo bez wątpienia znajduje się w tym ekskluzywnym gronie. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pożyczkę w Kredigo? - Nasza oferta skierowana jest do osób uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę oraz rencistów i emerytów. Osoby zainteresowane pożyczką zobowiązanie są do przedstawienia dokumentu tożsamości oraz udokumentowania dochodu wyjaśnia pan Buchta. - W przypadku osób zatrudnionych w formie umowy o pracę należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy oraz ostatni wyciąg z konta potwierdzający wpływ wynagrodzenia. Jeśli Klient jest emerytem bądź rencistą niezbędne jest przedstawienie aktualnej decyzji o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia i wyciąg z rachunku bankowego lub w przypadku osób otrzymujących świadczenie drogą pocztową ostatni odcinek od listonosza. Kredigo, oddział Chorzów, ul. Szabatowskiego 10, tel

17 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 17 DREWNO szeroki asortyment PANELE PODŁOGOWE przywóz + montaż gratis KOREK NATURALNY KASETONY, PANELE, LISTWY (styropianowe, powlekane, PCV) DRZWI -składane -przesuwne -harmonijkowe FARBY, LAKIERY silikony, narzędzia i inne PPHU JENEX Chorzów, ul. Truchana 6 tel od

18 strona 18 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży LATO 2014 w Kucobach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą obozu żeglarskiego oraz kursu żeglarza w Siemianach. Szczegóły na Informacje i zapisy prowadzone są przez Hufiec ZHP Chorzów, Chorzów, Plac Hutników telefon W ofercie między innymi: kolonie dziecięce, obozy wielospecjalnościowe, obozy konne, obóz artystyczny, obóz ratowniczy z kursem pierwszej pomocy. Aktywny program, fachowa kadra wychowawcza, domowe żywienie i atrakcyjne ceny (już od 890 zł). Szczegóły na Informacje i zapisy prowadzone są przez Hufiec ZHP Chorzów, Chorzów, Plac Hutników telefon GABINET FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY Chorzów, ul. Górnicza 15 tel , wt. - czw , pt sb cennik+promocje na CZYSZCZENIE DYWANÓW KOMPLETÓW WYPOCZYNKOWYCH SOLIDNIE tel SKUP MIESZKAŃ za gotówkę (też zadłużonych) tel TANIE MIESZKANIA: Ruda Śląska Wirek, ul 1 Maja 227

19 nr 5/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 19 Regulamin Konkursu Na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy Celem konkursu jest poprawa estetyki zasobów mieszkaniowych Spółdzielni poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych i zieleni balkonowej przez jej mieszkańców. 1. Konkurs organizowany jest jeden raz w roku w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 września i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: - balkony - ogródki przydomowe 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez ChSM. 3. Konkurs składa się z dwóch etapów: I. dokonanie wizytacji zasobów przez przedstawicieli Komisji Konkursowej w celu wytypowania uczestników Konkursu. Przy ocenie Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę balkonu lub ogródka przydomowego oraz aranżację i wypielęgnowanie zieleni. II. wyłonienie laureatów Konkursu. 4. Ocena kwalifikacyjna przeprowadzona jest przez Komisję Konkursową raz w roku w okresie letnim. 5. Oceny przebiegu konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w składzie: - przedstawiciel Rady Osiedla - pracownik administracji osiedla - przedstawiciel Komisji Społeczno-Kulturalnej - pracownik Działu Organizacji i Kadr 6. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach: a) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w Spółdzielni b) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy na Osiedlu. 7. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień. 8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu październiku każdego roku, a wyniki opublikowane zostaną w Wiadomościach Spółdzielczych. 9. Laureaci zostaną zaproszeni do Klubu ChSM w miesiącu październiku (każdego roku) na rozstrzygnięcie konkursu. 10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych. Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej KUPON- ZGŁOSZENIE Proponuję do oceny Komisji Konkursowej następujący balkon / ogródek przydomowy*, którego wykonawcą i opiekunem jest: NAZWISKO... IMIĘ... ADRES... UWAGA: Dodatkowo można zgłosić osoby pielęgnujące istniejącą zieleń. Dane osobowe zgłaszającego: NAZWISKO... IMIĘ... ADRES... Kupon zgłoszeniowy złożony w Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kopalnianej 4a lub w Administracjach Osiedli w terminie do 29 sierpnia br. bierze udział w losowaniu nagród książkowych.

20 strona 20 Wiadomości Spółdzielcze nr 5/2014 WULKANIZACJA OPONY SPRZEDAŻ SERWIS KLIMATYZACJA odgrzybianie ozonowe Czynne pon - pt sob Chorzów, ul. Leśna 9, tel AUTO SKUP osobowe, dostawcze, stan obojętny tel , płacimy gotówką CHORZÓW CHORZÓW, STYCZYŃSKIEGO 22 tel, fax: STACJA KONTROLI POJAZDÓW A,B,T,E do 3,5 t również zasilane gazem L NAUKA JAZDY KAT B Kursy kwalifikacyjne kat. C SERWIS RTV NAPRAWA SPRZĘTU RTV MONTAŻ ANTEN TELEWIZORY - PLAZMA, LCD KAMERY APARATY CYFROWE PILOTY SAT DVB DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY TEL SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ pomoc w uregulowaniu stanu prawnego, lokale zastępcze lub zamiany, odstępne, przeprowadzki, spłata zadłużeń, hipotek, zajęć komorniczych itp. tel skupmieszkan.eu ZŁOTA RĄCZKA Naprawy (np. instalacji elektrycznych, instalacji hydraulicznych) ślusarstwo, tapicerstwo, regulacja i naprawa okien, budowlanka, remonty, tanio solidnie, tel

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 30.10.2013 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 04.12.2013 Nr Dzielnica Ulica Ilość

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości

Agencja Nieruchomości Agencja Nieruchomości Kraków/Katowice Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. http:// KATOWICE GESTIDOM Sp. z o.o. oddział I ul. Kościuszki 5, 40-049 Katowice & 032.203.33.53, 203.33.05

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 95 000 zł Przestawiam Państwu słoneczną kawalerkę o powierzchni

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 16.11.2014 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 21.02.2014 Nr Dzielnica Ulica Ilość

Bardziej szczegółowo

**6) ul. Wieczorka 4/ 18 ( obecnie ul. Bohaterów Westerplatte 28b/5 ) o pow. 36,94 m² 1 pokój, kuchnia- parter Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.

**6) ul. Wieczorka 4/ 18 ( obecnie ul. Bohaterów Westerplatte 28b/5 ) o pow. 36,94 m² 1 pokój, kuchnia- parter Instalacje: elektryczna ; wod.- kan. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał 41-100 Siemianowice Śl., ul. Bohaterów Westerplatte 22 ( Wieczorka 7A ) Tel. 32/ 766-8027 informuje, że 15.02.2017 r. - o godz. 12:15 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 11.08.2014 Nr Dzielnica Ulica Ilość

Bardziej szczegółowo

:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał 41-100 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 22 ( Wieczorka 7A ) Tel. 32/ 766-8027 informuje, że 15.02.2017 r. - o godz. 12:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

/ :00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

/ :00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał 41-100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 32/ 766-8027 informuje, że 17.10.2016 r. - o godz. 12:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY ), którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

/ :00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

/ :00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał 41-100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 32/ 766-8027 informuje, że 14.07.2016 r. - o godz. 12:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY ), którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE Dane firmy: Oferent: Pro Consilio Sp. z o. o. ul. Rynek 12 49-200, Grodków tel.: 77 414 20 38 kontakt@proconsilio.pl www.proconsilio.pl Osoba do kontaktu: Katarzyna Najda tel. 77 4142038 e-mail: najda@proconsilio.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 69 800 zł Szanowni Państwo chciałabym przedstawić 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 49m znajdującego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 18.04.2014 Nr Dzielnica Ulica Ilość

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 93 000 zł Oferujemy Państwu przestronne 4 pokojowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!!

Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!! Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!! http:///ogloszenie/pokaz/wynajem-mieszkanie-wroclaw-wtorny-pelny-rozklad-strzezone- Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Lista ofert z dnia: Dzielnica Ulica Ilość pokoi. Nr oferty

Lista ofert z dnia: Dzielnica Ulica Ilość pokoi. Nr oferty 213BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia:28.12.2016 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

PONOWNIE W CZOŁÓWCE RANKINGU SPÓŁDZIELNI

PONOWNIE W CZOŁÓWCE RANKINGU SPÓŁDZIELNI maj 2016 (262) ISSN 1233-0256 GAZETA BEZPŁATNA nakład: 15 000 egz. PONOWNIE W CZOŁÓWCE RANKINGU SPÓŁDZIELNI Na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli spółdzielczości mieszkaniowej, który odbył się w dniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 14.09.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13 /2016 z dnia 14 września 2016r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13 /2016 z dnia 14 września 2016r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13 /2016 z dnia 14 września 2016r. Regulamin dotyczący zasad: instalowania reklam, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garażu i miejsc postojowych pozostających

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY NR 3 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16 (m. Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: 1. Lokal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Lista ofert z dnia: Dzielnica Ulica Ilość pokoi. Nr oferty

Lista ofert z dnia: Dzielnica Ulica Ilość pokoi. Nr oferty 213BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia:04.01.2017 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r.

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r. Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu 25.06.2009 r. 1. Lucyna Siwek - Prezes Zarządu SM Nowy Dwór 2. Elwira Kordys - Zastępca Prezesa SM Nowy Dwór II. Porządek Obrad: 1. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCJI. Katowice, ul. Niedurnego 2/5

OFERTA INWESTYCJI. Katowice, ul. Niedurnego 2/5 OFERTA INWESTYCJI Katowice, ul. Niedurnego 2/5 DLACZEGO KATOWICE? KATOWICE Jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w 2015 roku kontynuowała kolejny rok swojej kadencji w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 06.09.2011 r.

Protokół nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 06.09.2011 r. Protokół nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 06.09.2011 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI 80-339 Gdańsk-Oliwa Al. Grunwaldzka 569 tel./fax 0 58 552-00-08, 0 58 552-09-42 Gdańsk 25 maja 2009r. Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Robotniczej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Medale dla najlepszych

Medale dla najlepszych czerwiec 2016 (263) ISSN 1233-0256 GAZETA BEZPŁATNA nakład: 15 000 egz. Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej 2016 Szczegóły na stronach 3-9 Medale dla najlepszych www.chsm.com.pl sekretariat@chsm.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon...

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon... Metryczka mieszkania Część I Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania.....dzielnica...... Imię i nazwisko sprzedającego...... telefon...... Imię i nazwisko pośrednika...... nr licencji. telefon...

Bardziej szczegółowo

Lista ofert z dnia: Dzielnica Ulica Ilość pokoi. Nr oferty

Lista ofert z dnia: Dzielnica Ulica Ilość pokoi. Nr oferty 213BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 04.02.2015 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Informację o terminach i miejscu pięciu części

ZAWIADOMIENIE. Informację o terminach i miejscu pięciu części maj 2011 05 (202) ZAWIADOMIENIE nakład: 15 000 egz. ZARZĄD CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHORZOWIE działając na podstawie 60 ust. 1 Statutu ChSM zwołuje Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 800 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 800 zł MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 40 m, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 79 800 zł Przedstawiam Państwu pokojowe mieszkanie o powierzchni 40m znajdujące się w Centrum Siemianowic

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 9)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 9)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 9)2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna Wachowska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin kolejności wyboru uczestników inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Spółdzielnię.

Regulamin kolejności wyboru uczestników inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Spółdzielnię. Rok założenia 1959 Certyfikat Jakości TÜV NORD CERT w zakresie: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Nr 78 100 034648-108 wg normy ISO 9001 : 2008 Regulamin kolejności wyboru uczestników inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości Brody, Plac Zamkowy 3 Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,30 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kuchnia Kliknij i łazienka z WC i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory Cena 29 800 zł Przedstawiam Państwu przestronne 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 83m2 położone w Chorzowie Batorym przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r. Regulamin dotyczący zasad: instalowania reklam, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garażu i miejsc postojowych pozostających

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Miasta, potrzeby remontowe oraz plan remontów na lata

Aktualny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Miasta, potrzeby remontowe oraz plan remontów na lata Załącznik nr 3 do Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021 Aktualny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Miasta, potrzeby remontowe oraz plan remontów na lata 2017-2021

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Front odnowionej kamienicy

Front odnowionej kamienicy Oferta nr.: 4074 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 05.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE RESTAURACJA CASINO CLUB

ZAWIADOMIENIE RESTAURACJA CASINO CLUB kwiecień 2015 (249) nakład: 15 000 egz. RESTAURACJA CASINO CLUB Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej) tel. 32 247 70 54, tel. kom: 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy obiady, kolacje Organizujemy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr XV/67/15 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow.

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow. Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA Przedmiotem oferty jest najem pomieszczeń administracyjno-biurowych znajdujących się na I i II

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE CZERWIEC 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SM WZGÓRZE W OŻAROWIE ZA ROK 2013 W roku 2013 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

12/DM/341/10 Stargard Szczeciński, ul. J. Śniadeckiego 5c/2, Tel , lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 43,90m 2, co sieciowe, pow. uzysk.

12/DM/341/10 Stargard Szczeciński, ul. J. Śniadeckiego 5c/2, Tel , lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 43,90m 2, co sieciowe, pow. uzysk. Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Nakło nad Notecią, ul. Pocztowa 9. Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Nakło nad Notecią, ul. Pocztowa 9. Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie Adres nieruchomości Nakło nad Notecią, ul. Pocztowa 9 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Reda, ul. Zuchów. Dom wolno stojący na sprzedaż. Dane nieruchomości: Opis nieruchomości: Liczba pokoi: Piętro/Pięter. Rok budowy: Jasna kuchnia:

Reda, ul. Zuchów. Dom wolno stojący na sprzedaż. Dane nieruchomości: Opis nieruchomości: Liczba pokoi: Piętro/Pięter. Rok budowy: Jasna kuchnia: Reda, ul. Zuchów Dom wolno stojący na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: TY839413 Powierzchnia: 410,00 m Pow. działki: 759,00 m Liczba pokoi: 8 Piętro/Pięter 1/1 Rok budowy: 009 Balkon: Balkon

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK Rada Nadzorcza, działając w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, Statutu oraz Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2011 z dnia r.

Protokół Nr 14/2011 z dnia r. Protokół Nr 14/2011 z dnia 05.04.2011 r. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 05.04.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

PLN. Gdańsk. Hausen.pl - Twój nowy dom. Infolinia: POZIOMY 3-poz. POWIERZCHNIA 48.

PLN. Gdańsk. Hausen.pl - Twój nowy dom. Infolinia: POZIOMY 3-poz. POWIERZCHNIA 48. Gdańsk Gołębia 415 000 PLN (8 522 PLN/m²) POWIERZCHNIA 48.7 m² ILOŚĆ POKOI 2 pokoje ROK BUDOWY 1960 r. PIĘTRO 1 piętro POZIOMY 3-poz. strona: 1/8 Mieszkanie ok. 49m2 w Gdańsku Wrzeszczu w świetnej lokalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Liczba mieszkańców Miasta Ruda Śląska (stan na dzień 31.12.2014r.) 140 669 osób Liczba gospodarstw domowych oczekujących

Bardziej szczegółowo

Poldertocht 8 Leiderdorp

Poldertocht 8 Leiderdorp Poldertocht 8 Leiderdorp Cena: 275.000 Opis Zaczynamy sprzedaje ten dom z otwartym domu we wtorek, 10 stycznia 16: 00-17: 00 pm. Możesz przyjść odwiedzić to mieszkanie bez obowiązku podczas dni otwartych.

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE,

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE, PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE, które odbyło się w czterech częściach w dniach 30 maja, 1, 2 i 3 czerwca 2016 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku-

- tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku- Załącznik do uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 09.04.2013r. Regulamin Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - tekst jednolity na dzień 09 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nowy dom w doskonałej cenie

Nowy dom w doskonałej cenie Nowy dom w doskonałej cenie http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-jelenia-gora-wtorny-nowy-dom-w-doskonalej- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Liczba pokoi

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom Oferta LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska W związku z prowadzoną przez nas inwestycją mieszkaniową budowa osiedla Słoneczna Kotlina przy ulicy Lwowskiej w Jaśle, pragniemy przedstawić

Bardziej szczegółowo

Henryk Gołębiowski. Jan Kucza. Antoni Pielok. Uchwała nr 1/2011

Henryk Gołębiowski. Jan Kucza. Antoni Pielok. Uchwała nr 1/2011 Ruda Śląska, dn. 08.06.2011r. Protokół z obrad kolegium w sprawie autoryzacji treści uchwał z czterech części Walnego Zgromadzenia Członków MGSM Perspektywa przeprowadzonych w dniach od 30.05.2011r. do

Bardziej szczegółowo

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie...

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010 Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... GESTIDOM SP. Z O.O. - Oddział IV 2 1 i 2-POKOJOWE od 25m² STARE PODGÓRZE - mieszkania od 25 do 52 m² w kameralnej kamienicy.

Bardziej szczegółowo

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Rojewo nr 118/3. Zdjęcie przedmiotu wynajmu. Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 3 o

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Rojewo nr 118/3. Zdjęcie przedmiotu wynajmu. Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 3 o Adres nieruchomości Rojewo nr 118/3 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 74,70

Bardziej szczegółowo