MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Część 3. Zadania obliczeniowe. (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Część 3. Zadania obliczeniowe. (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami)"

Transkrypt

1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym Część 3. Zadania obliczeniowe (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami) Wrocław, 15 grudzień 2012

2 Wrocław, Szanowni Państwo; kilka tygodni temu zamieściłem na stronie internetowej zestaw 30 zadań z zakresu podejścia dochodowego. W wyniku przekazanych mi mailowo uwag dokonałem pewnych zmian i przedstawiam nową wersję zestawu zadań. Najważniejsze zmiany: przedstawienie wyników każdego z zadań; zmiana 3 ostatnich zadań (poprzednio były to proste, dydaktyczne zadania z zakresu wyceny spółek); wprowadzenie dodatkowej informacji w zadaniu nr 2, na temat liczby dni w miesiącu i w roku; poprawienie danych w zadaniu nr 17; brak było informacji na temat jednostkowej wartości rynkowej prawa własności gruntu. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, sugestie oraz propozycje; w szczególności za wskazanie ewentualnych błędów, jak również za propozycje tematów kolejnych przykładów i zadań. Uwagi proszę przesyłać na adres: Z poważaniem Piotr Cegielski

3 ZADANIA NR 1 5 (poziom trudności: podstawowy) 1. Wyznaczyć przeciętny poziom pustostanów na rynku lokali użytkowych w sytuacji, gdy umowy najmu są z reguły zawierane na czas nieoznaczony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, właściciel lokalu pobiera kaucję równą jednomiesięcznemu czynszowi, umowy z reguły są wypowiadane przez najemców raz na dwa lata, zaś okres niezbędny do znalezienia na rynku nowego najemcy wynosi przeciętnie 4 miesiące. 2. Budynek biurowy o pow. użytkowej m 2 wynajęty jest w 80%, przy stawkach czynszu równych 40,00 zł za 1m 2 pow. użytkowej. Analiza przepływów pieniężnych wykazała, iż 60% wpływów opłacane jest terminowo, 30% płatności jest dokonywanych z opóźnieniem wynoszącym 1 tydzień, zaś 10% płatności jest dokonywanych z opóźnieniem 1 miesiąca. Wyznaczyć poziom strat spowodowanych zaległościami w czynszu, poziom dochodu potencjalnego brutto oraz poziom dochodu efektywnego brutto, jeżeli koszt utraconych korzyści wynosi 6% w skali roku. W obliczeniach założyć, że miesiąc ma 30 dni, zaś rok 365 dni. 3. Analizowany lokal ma powierzchnię użytkową równą 60,00 m 2. W tym okresie lokal był przedmiotem dwóch umów najmu na czas nieoznaczony. Pierwszy najem trwał 12 miesięcy, drugi 8 miesięcy. Pierwszy z najemców korzystał z 2 miesięcznego zwolnienia z płatności czynszu. Ogółem lokal nie był wynajęty przez 4 miesiące, zaś przynosił dochody łącznie przez 18 miesięcy. Wyznaczyć poziom strat spowodowany brakiem dochodów z wynajmu z tytułu pustostanów oraz zwolnień z płatności czynszu. 4. Ośmiokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej równej m 2 w całości przeznaczony jest do wynajmu. Średnia stawka czynszu wynosi 50 złotych za 1m 2 powierzchni użytkowej. Przychód z wynajmu za ostatni miesiąc wyniósł złotych. Obliczyć poziom pustostanów (w ujęciu procentowym). 5. Ośmiokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej równej m 2 w całości przeznaczony jest na wynajem. Parter budynku o powierzchni użytkowej równej 800 m 2 (4 lokale po 200 m 2 każdy) ma stawkę czynszu równą 100 złotych za 1m 2 powierzchni (handel, usługi), na pozostałych kondygnacjach stawka czynszu wynosi 50 złotych za 1m 2 pow. użytkowej. Dwa z czterech lokali na parterze są od trzech miesięcy niewynajęte, pozostałe dwa są oddane w najem na okres 5 lat. Przychód z wynajmu za ostatni miesiąc wyniósł złotych. Zakładając, iż wyniki analizy mają posłużyć określeniu poziomu czynszów dla pomieszczeń biurowych i pustostanów w innym budynku, odpowiedzieć na następujące pytania: Jaki jest poziom pustostanów w ujęciu powierzchniowym całego budynku? Jaki jest poziom pustostanów w ujęciu ekonomicznym dla całego budynku? Jaki jest poziom pustostanów w ujęciu powierzchniowym części biurowej? Jaki jest poziom pustostanów w ujęciu ekonomicznym części biurowej? Jaki jest poziom rocznego dochodu potencjalnego brutto?

4 ZADANIA NR 6 15 (poziom trudności: średni): Dane wspólne do zadań 6 15: Powierzchnia użytkowa nieruchomości (podstawa naliczania czynszu najmu): 100 m 2 Poziom wydatków operacyjnych właściciela nieruchomości w ostatnim roku: zł Poziom rynkowej, miesięcznej stawki czynszu w ostatnim roku: 100 zł za 1m 2 Rynkowy poziom strat z tytułu pustostanów i zwolnień z płatności czynszu: 10% Stopa zwrotu wolna od ryzyka (w ujęciu nominalnym): 5% Premia za ryzyko związane z dochodami rynkowymi: 8% Premia za ryzyko związane z dochodami umownymi: 6% Przewidywany poziom inflacji w skali roku: 3% Dodatkowe informacje: wydatki operacyjne właściciela nieruchomości rosną zgodnie z inflacją; wydatki związane z eksploatacją nieruchomości są ponoszone przez najemcę; w przypadku braku najemcy poziom kosztów eksploatacyjnych jest pomijalny. Założenia upraszczające: zakłada się nieskończony okres zdolności nieruchomości do generowania dochodów z najmu; czynsz płatny jest z dołu, w okresach rocznych. Punktacja: Ocena: Zadanie nr 6: 1 pkt poniżej 18 punktów: 2,0 Zadanie nr 7: 1 pkt od 19 do 26 punktów 3,0 Zadanie nr 8: 2 pkt. od 27 do 34 punktów: 3,5 Zadanie nr 9: 4 pkt. od 34 do 42 punktów: 4,0 Zadanie nr 10: 4 pkt. od 43 do 51 punktów: 4,5 Zadanie nr 11: 6 pkt. od 52 do 60 punktów: 5,0 Zadanie nr 12: 8 pkt. Zadanie nr 13: 8 pkt. Zadanie nr 14: 10 pkt. Zadanie nr 15: 16 pkt. Uwaga: Zadania wykorzystywane na zaliczenie zajęć na UE we Wrocławiu

5 6. Jaka jest wartość nieruchomości, jeśli umowy najmu są zawarte na czas nieoznaczony (przy rynkowych stawkach czynszu), w ostatnim roku czynsz wynosił 100 zł za 1m 2 miesięcznie, a w kolejnych latach stawki czynszu będą rosły zgodnie z inflacją? 7. Jaka jest wartość nieruchomości, jeśli umowy najmu są zawarte na czas nieoznaczony (przy rynkowych stawkach czynszu), w ostatnim roku czynsz wynosił 100 zł za 1m 2 miesięcznie, a w kolejnych latach stawki czynszu będą rosły w tempie 2% rocznie? 8. Jaka jest wartość nieruchomości, na której obowiązuje 5-letnia umowa najmu ze stałym czynszem na poziomie 90,00 zł za 1m 2 miesięcznie, a rynkowe stawki czynszu rosną zgodnie z inflacją? 9. Jaka jest wartość nieruchomości, na której obowiązuje 5-letnia umowa najmu, zgodnie z którą czynsz podlega indeksacji o wskaźnik równy inflacji, jeśli w ostatnim roku stawka czynszu wynosiła 90,00 zł za 1m 2 miesięcznie, a rynkowe stawki czynszu rosną zgodnie z inflacją? 10. Jaka jest wartość nieruchomości, na której obowiązuje 5-letnia umowa najmu z czynszem kroczącym w tempie 5,00 zł rocznie, jeśli w ostatnim roku stawka czynszu wynosiła 90,00 zł za 1m 2 miesięcznie, a rynkowe stawki czynszu rosną zgodnie z inflacją? 11. Jaka jest wartość nieruchomości, na której obowiązuje 5-letnia umowa najmu z czynszem kroczącym w tempie 5,00 zł rocznie, jeśli w ostatnim roku stawka czynszu wynosiła 90,00 zł za 1m 2 miesięcznie, a rynkowe stawki czynszu rosną zgodnie z inflacją, jeśli istnieje 10% ryzyko wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu na koniec 3. roku? 12. Jaka jest wartość nieruchomości, na której obowiązuje 5-letnia umowa najmu z czynszem kroczącym w tempie 5,00 zł rocznie, jeśli w ostatnim roku stawka czynszu wynosiła 90,00 zł za 1m 2 miesięcznie, a rynkowe stawki czynszu rosną zgodnie z inflacją, jeśli prawdopodobieństwo wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu w każdym roku wynosi 10% (począwszy od końca 1. roku)? 13. Jaka jest wartość nieruchomości, na której obowiązuje 5-letnia umowa najmu ze stałym czynszem na poziomie 90,00 zł za 1m 2 miesięcznie, a rynkowe stawki czynszu za najem rosną zgodnie z inflacją, jeśli właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na koniec 3. roku trwania umowy? 14. Jaka jest wartość nieruchomości, na której obowiązuje 5-letnia umowa najmu ze stałym czynszem na poziomie 90,00 zł za 1m 2 miesięcznie, a rynkowe stawki czynszu za najem rosną zgodnie z inflacją, jeśli właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na koniec każdego roku (począwszy od końca 1. roku)? 15. Jaka jest wartość nieruchomości, na której obowiązuje 5-letnia umowa najmu z czynszem kroczącym w tempie 5,00 zł rocznie, jeśli w ostatnim roku stawka czynszu wynosiła 90,00 zł za 1m 2 miesięcznie, a rynkowe stawki czynszu rosną zgodnie z inflacją, jeśli na koniec każdego roku (począwszy od końca 1. roku) zarówno właściciel, jak i najemca, mają prawo wypowiedzieć umowę najmu?

6 ZADANIA NR (poziom trudności: średni): 16. WYZNACZENIE JEDNOSTKOWEJ, RYNKOWEJ STAWKI CZYNSZU BRUTTO: W oparciu o dane zawarte w poniższej tabeli wyznaczyć stawkę czynszu równą jednostkowemu całkowitemu kosztowi wynajmu (Total Occupancy Cost) dla budynku charakteryzującego się następującymi parametrami: Lokalizacja wycenianego budynku (odl. od centrum): 2,800 Standard wycenianego budynku biurowego: A Podstawowe parametry techniczno-użytkowe: tabela w zadaniu nr 17 W analizie należy przyjąć, jako jednostkę porównawczą, 1m 2 powierzchni użytkowej (powierzchnia pokoi biurowych). Przedstawić obliczenia. Lp. Dane z rynku nieruchomości podobnych - budynki i lokale biurowe Jednostkowa stawka czynszu Dodatkowe opłaty eksploatacyjne odl. od centrum standard pow. użytkowa pow. wspólna od pow. użytk. od cz. wspólnych od pow. użytk. od cz. wspólnych 1 0,200 A 100,00 20,00 73,30 zł 73,30 zł 10,00 zł 5,00 zł 2 0,200 A 80,00 20,00 67,20 zł 67,20 zł 15,00 zł 0,00 zł 3 0,500 B 60,00 10,00 63,50 zł 31,80 zł 8,00 zł 4,00 zł 4 0,600 A 240,00 50,00 79,80 zł 39,90 zł 8,00 zł 4,00 zł 5 0,800 B 80,00 15,00 59,50 zł 29,70 zł 10,00 zł 5,00 zł 6 1,000 B 120,00 25,00 67,90 zł 34,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 1,200 A 60,00 10,00 76,00 zł 76,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 8 1,400 B 340,00 80,00 65,30 zł 32,70 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 1,800 B 80,00 20,00 65,50 zł 0,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 10 2,000 C 400,00 80,00 31,20 zł 0,00 zł 8,00 zł 4,00 zł 11 2,500 B 180,00 40,00 50,00 zł 25,00 zł 12,00 zł 0,00 zł 12 2,800 C 240,00 50,00 31,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 13 2,900 C 320,00 55,00 18,10 zł 9,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 14 3,000 B 100,00 15,00 45,80 zł 22,90 zł 15,00 zł 5,00 zł 15 3,200 B 80,00 20,00 59,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 16 4,000 A 240,00 40,00 62,00 zł 31,00 zł 12,00 zł 5,00 zł 17 4,300 A 120,00 20,00 67,30 zł 67,30 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 4,500 C 80,00 15,00 25,10 zł 12,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 19 4,800 B 100,00 20,00 51,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 20 5,000 B 40,00 10,00 48,90 zł 24,40 zł 0,00 zł 0,00 zł Liczba punktów za zadanie nr 16: od 0 do 30

7 17. WYZNACZENIE DOCHODU OPERACYJNEGO NETTO Z NIERUCHOMOŚCI: W oparciu wyniki wcześniejszych obliczeń (zadanie 16) oraz w oparciu o informacje zamieszczone poniżej wyznaczyć roczny dochód operacyjny netto w pierwszym roku (NOI 1) zakładając, iż dane z poprzedniego zadania dotyczą stawek czynszów i opłat obowiązujących w pierwszym roku. Przedstawić obliczenia. Kond. Powierzchnia Powierzchnia komunikacji (ruchu) Pow. pomieszczeń Powierzchnia użytkowa netto (ogólna) poziomej pionowej usługowych biura / handel pomocnicza ,00 150,00 20,00 100,00 550,00 180, ,00 40,00 20,00 0,00 400,00 40, ,00 40,00 20,00 0,00 400,00 40, ,00 40,00 20,00 0,00 400,00 40, ,00 40,00 20,00 0,00 400,00 40, ,00 40,00 20,00 0,00 400,00 40, ,00 40,00 20,00 0,00 400,00 40, ,00 40,00 20,00 0,00 400,00 40, ,00 40,00 20,00 20,00 380,00 40,00 Suma 5 000,00 470,00 180,00 120, ,00 500,00 Dodatkowe informacje: Czynsz najmu lokali handlowych na parterze: 200% stawki czynszu za biura Poziom pustostanów i zwolnień z czynszu (parter): 5% Poziom pustostanów i zwolnień z czynszu (biura): 8% Forma władania gruntem: użytkowanie wieczyste Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,2000 ha Wartość rynkowa 1m 2 prawa własności gruntu: zł Stawka podatku od nieruchomości (grunt): 0,50 zł Stawka podatku od nieruchomości (budynek): 20,00 zł Pozostałe koszty utrzymania nieruchomości (stałe): zł Szacunkowe koszty eksploatacji (przy 100% wynajmie): zł (należy założyć 100% zmienność kosztów eksploatacji) Liczba punktów za zadanie nr 17: od 0 do 30

8 18. OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI: W oparciu wyniki wcześniejszych obliczeń (zadanie 17) oraz w oparciu o informacje zamieszczone poniżej obliczyć wartość rynkową nieruchomości i odpowiadającą tej wartości stopę kapitalizacji przy założeniu, iż wszelkie przepływy pieniężne występują w okresach rocznych, na koniec każdego okresu. Przedstawić obliczenia. Rynkowy wskaźnik LTV (Loan to Value Ratio): 0,75 Rynkowy wskaźnik DCR (Debt Coverage Ratio): 1,25 Średnioroczna inflacja (CPI): 3% Stopa wolna od ryzyka (R F) w ujęciu nominalnym: 5% Efektywne oprocentowanie kredytu (R D): 9% Wymagana stopa zwrotu z kapitału własnego (R E): 20% Okres amortyzacji kredytu: perpetuity W obliczeniach należy założyć, iż stawki czynszu najmu oraz koszty i wydatki operacyjne rosną w każdym roku zgodnie z inflacją. Liczba punktów za zadanie nr 18: od 0 do 40 SPOSÓB PUNKTACJI ORAZ ŁĄCZNA OCENA ZA ROZWIĄZANIE ZADAŃ 16 18: 3,0 - nie mniej niż 51 punktów oraz różnica, względem prawidłowego wyniku, nie więcej niż 25%; 3,5 - nie mniej niż 61 punktów oraz różnica, względem prawidłowego wyniku, nie więcej niż 15%; 4,0 - nie mniej niż 71 punktów oraz różnica, względem prawidłowego wyniku, nie więcej niż 10%; 4,5 - nie mniej niż 81 punktów oraz różnica, względem prawidłowego wyniku, nie więcej niż 5%; 5,0 - nie mniej niż 91 punktów oraz różnica, względem prawidłowego wyniku, nie więcej niż 2%. Uwaga: Powyższe zadania wykorzystywane na zaliczenie zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

9 ZADANIE NR 19 (poziom trudności: podstawowy): Dochód operacyjny netto z nieruchomości hotelu KROKUS w ostatnim roku wyniósł zł. Zakłada się, że w kolejnych latach dochody z nieruchomości będą rosły zgodnie z inflacją, której poziom szacuje się na 2,50% w skali roku. Oszacować wartość rynkową nieruchomości hotelu stosując nominalne oraz realne ujęcie przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej, dla następujących założeń: przepływy pieniężne występują w okresach rocznych, na koniec każdego okresu; okres generowania dochodów z nieruchomości jest nieskończony; stopa wolna od ryzyka (R F) w ujęciu nominalnym jest równa 5,00%; premia za ryzyko (Σrp) jest równa 6,00%; W rozwiązaniu przedstawić obliczenia; w szczególności dowodzące, iż wartość wyznaczona przy założeniu wyrażania dochodów i stóp w ujęciu nominalnym jest równa wartości wyznaczonej przy założeniu dochodów i stóp wyrażonych w ujęciu realnym. Wartość rynkową nieruchomości zaokrąglić do 100 zł. ZADANIE NR 20 (poziom trudności: wysoki): Dochód operacyjny netto z nieruchomości hotelu KROKUS w ostatnim roku wyniósł zł. Zakłada się, że w kolejnych latach dochody z nieruchomości będą rosły zgodnie z inflacją, której poziom szacuje się na 2,50% w skali roku. Oszacować optymalny okres użytkowania nieruchomości (zgodny z aktualnym sposobem użytkowania) oraz wartość rynkową nieruchomości, dla następujących założeń: przepływy pieniężne występują w okresach rocznych, na koniec każdego okresu; możliwy okres generowania dochodów z nieruchomości jest nieograniczony; wartość rynkowa gruntu w chwili wyceny wynosi zł; tempo wzrostu wartości / cen gruntów jest równe 7,50% w skali roku; koszty likwidacji części składowych gruntu (rozbiórka budynku) są pomijalne; stopa wolna od ryzyka (R F) w ujęciu nominalnym jest równa 5,00%; premia za ryzyko (Σrp) jest równa 6,00%. W rozwiązaniu przedstawić obliczenia; optymalny okres użytkowania podać z dokładnością do 1 roku, zaś wartość rynkową nieruchomości zaokrąglić do zł.

10 ZADANIE NR 21 (poziom trudności: podstawowy): W ostatnich pięciu latach dochody z operacyjne netto z nieruchomości hotelu KROKUS przedstawiały się w sposób następujący: rok 2007: zł rok 2008: zł rok 2009: zł rok 2010: zł rok 2011: zł jednocześnie w kolejnych latach inflacja kształtowała się w sposób następujący: rok 2007: 2,50% rok 2008: 4,20% rok 2009: 3,50% rok 2010: 2,60% rok 2011: 4,30% Oszacować wartość rynkową nieruchomości, stosując nominalne oraz realne ujęcie przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej, dla następujących założeń: przepływy pieniężne występują w okresach rocznych, na koniec każdego roku, do nieskończoności; stopa wolna od ryzyka (R F) w ujęciu nominalnym jest równa 5,00%; premia za ryzyko (Σrp) jest równa 9,00%; prognozowana dynamika dochodów operacyjnych jest równa średniej z lat ; prognozowany poziom inflacji jest równy średniej z lat W rozwiązaniu przedstawić obliczenia; w szczególności dowodzące, iż wartość wyznaczona przy założeniu wyrażania dochodów i stóp w ujęciu nominalnym jest równa wartości wyznaczonej przy założeniu dochodów i stóp wyrażonych w ujęciu realnym. Wartość rynkową nieruchomości zaokrąglić do 100 zł. Prawidłowa odpowiedź: zł (rozwiązanie w załączonym arkuszu Excel)

11 ZADANIE NR 22 (poziom trudności: średni): Lokal użytkowy o powierzchni 100 m 2 został oddany w najem na czas oznaczony i przez pięć kolejnych lat generować będzie stałe, w ujęciu nominalnym, dochody z wynajmu równe zł. Koszty i wydatki są w całości pokrywane przez najemców. Rynkowy poziom stawek czynszu za najem podobnych lokali wynosi 200 zł za 1m 2 miesięcznie (przy założeniu najmu na czas oznaczony, na okres 5 lat); tempo wzrostu stawek czynszu jest zgodne z inflacją. Oszacować wartość rynkową nieruchomości, stosując nominalne oraz realne ujęcie przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej, dla następujących założeń: przepływy pieniężne występują w okresach rocznych, na koniec każdego okresu; średnioroczny poziom inflacji w kolejnych latach jest równy 2,50%; stopa wolna od ryzyka (R F) w ujęciu nominalnym jest równa 5,00%; premia za ryzyko (Σrp) jest równa 6,00%; wartość rezydualna jest równa ilorazowi dochodu operacyjnego netto w kolejnym roku oraz stopy kapitalizacji wartości rezydualnej, której wysokość należy obliczyć zakładając, iż poziom ryzyka jest stały (nie uległ zmianie). W rozwiązaniu przedstawić obliczenia; w szczególności dowodzące, iż wartość wyznaczona przy założeniu wyrażania dochodów i stóp w ujęciu nominalnym jest równa wartości wyznaczonej przy założeniu dochodów i stóp wyrażonych w ujęciu realnym. Wartość rynkową nieruchomości zaokrąglić do 100 zł. Prawidłowa odpowiedź: zł (rozwiązanie w załączonym arkuszu Excel)

12 ZADANIE NR 23 (poziom trudności: średni): Lokal użytkowy o powierzchni 100 m 2 został oddany w najem na czas oznaczony i przez pięć kolejnych lat generować będzie stałe, w ujęciu nominalnym, dochody z wynajmu równe zł. Wydatki operacyjne w pierwszym roku wynoszą zł i rosną zgodnie z inflacją. Rynkowy poziom stawek czynszu za najem podobnych lokali wynosi 200 zł za 1m 2 miesięcznie (przy założeniu najmu na czas oznaczony, na okres 5 lat); tempo wzrostu stawek czynszu jest zgodne z inflacją. Oszacować wartość rynkową nieruchomości stosując nominalne oraz realne ujęcie przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej, dla następujących założeń: przepływy pieniężne występują w okresach rocznych, na koniec każdego okresu; średnioroczny poziom inflacji w kolejnych latach jest równy 2,50%; stopa wolna od ryzyka (R F) w ujęciu nominalnym jest równa 5,00%; premia za ryzyko (Σrp) jest równa 6,00%; wartość rezydualna jest równa ilorazowi dochodu operacyjnego netto w kolejnym roku oraz stopy kapitalizacji wartości rezydualnej, której wysokość należy obliczyć zakładając, iż poziom ryzyka jest stały (nie uległ zmianie). W rozwiązaniu przedstawić obliczenia; w szczególności dowodzące, iż wartość wyznaczona przy założeniu wyrażania dochodów i stóp w ujęciu nominalnym jest równa wartości wyznaczonej przy założeniu dochodów i stóp wyrażonych w ujęciu realnym. Wartość rynkową nieruchomości zaokrąglić do 100 zł. Prawidłowa odpowiedź: zł (rozwiązanie w załączonym arkuszu Excel)

13 ZADANIE NR 24 (poziom trudności: wysoki): Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana 10-kondygnacyjnym budynkiem biurowym (podpiwniczenie, parter oraz 8 powtarzalnych kondygnacji biurowych). Należy policzyć dochód efektywny brutto z nieruchomości w latach 1 5, przy następujących danych: Dane użytkowe dotyczące budynku: pow. użytk. podpiwniczenia (parking): m 2 (łącznie 100 miejsc parkingowych) pow. pom. handlowych na parterze: m 2 pow. pokoi biurowych na kondygnacji: m 2 (pow. na powtarzalnej kondygnacji) Miejsca parkingowe są oddawane w najem wyłącznie najemcom pomieszczeń biurowych, proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni. Stawka czynszu wynosi 400 zł miesięcznie za jedno miejsce parkingowe (dane za obecny rok) i rośnie zgodnie z inflacją, której poziom w najbliższych 5 latach szacuje się na 2,50% rocznie. Pomieszczenia handlowe na parterze budynku są oddane w najem na czas oznaczony. Stawka czynszu wynosi 120,00 zł za 1m 2 pow. handlowej miesięcznie i nie podlega indeksacji w trakcie trwania umów. Umowy najmu wygasają za 3 lata. Zakłada się, że najemcy przedłużą najem na kolejnych 5 lat, na analogicznych zasadach, przy czym stawka czynszu w kolejnym okresie będzie wynosić 90% rynkowej stawki czynszu za tego typu powierzchnie (w dacie przedłużania umów najmu). Obecnie poziom rynkowych stawek czynszu za tego typu powierzchnie handlowe wynosi 150,00 zł za 1m 2 pow. handlowej (wynajem na analogicznych zasadach). Stawki czynszu za najem rosną zgodnie z inflacją. Pomieszczenia biurowe na 1. i 2. piętrze są oddane w najem dużej firmie na czas oznaczony. Umowa najmu wygaśnie za 2 lata. Stawka czynszu wynosi 50,00 zł za 1m 2 pow. pokoi biurowych, i nie podlega indeksacji. Prawdopodobieństwo przedłużenia przez tę firmę umowy najmu na okres kolejnych 5 lat wynosi 75%; w takim przypadku czynsz będzie równy 100% czynszowi rynkowemu w dacie aktualizacji, ale nie będzie podlegał indeksacji w trakcie trwania umowy. W przypadku nie przedłużenia umowy najmu, okres niezbędny do znalezienia najemców na tę powierzchnię szacuje się na 6 miesięcy (przy założeniu, iż umowy najmu będą zawierane sukcesywnie w okresie od 4. do 6. miesiąca). Wyższe kondygnacje są przedmiotem umów najmu zawieranych na czas nieoznaczony. Rynkowy poziom stawek czynszu (w przypadku umów najmu zawieranych na czas nieoznaczony) wynosi obecnie 60,00 zł za 1m 2 powierzchni pomieszczeń biurowych, przy czym stawka czynszu podlega co roku indeksacji o wskaźnik inflacji. Poziom strat spowodowany pustostanami (wynik niedopasowania struktury oferowanej powierzchni do zgłaszanego popytu oraz rotacji najemców) wynosi około 10% dochodu potencjalnego brutto.

14 ZADANIE NR 25 (poziom trudności: średni): W chwili obecnej jednostkowa wartość rynkowa mieszkania o powierzchni użytkowej 50,00 m 2 w 30-letnim budynku wynosi zł, koszty zakupu mieszkania oraz przystosowania go do wynajmu wynoszą 5% ceny. Mieszkanie takie można obecnie wynająć przy stawce czynszu równej zł miesięcznie. Poziom strat z tytułu pustostanów (rotacja najemców) szacuje się na 10%. Dodatkowo właściciel zmuszony jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości na poziomie 1 zł / m 2 / miesiąc (koszty mediów pokrywa najemca). Analiza zasad wynajmu wykazała, iż czynsze są waloryzowane raz do roku wskaźnikiem wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych (CPI). W okresie ostatnich 10 lat średnioroczna inflacja wyniosła 3,00%. Szacuje się, iż w okresie najbliższych 5 lat poziom inflacji będzie oscylował wokół 2,50%. Możliwe jest wzięcie kredytu na zakup mieszkania, na okres 30 lat, przy oprocentowaniu równym 6,00% rocznie (stałe raty kredytu). Maksymalna wysokość kredytu wynosi 90% wartości mieszkania (LTV = 0,90). Bank nie wymaga pokrycia płatności kredytowych wpływami z wynajmu. Analiza historycznych danych rynkowych oraz aktualnego stanu rynku finansowego i rynku nieruchomości pozwala na przyjęcie założenia, iż w najbliższych pięciu latach realny poziom wartości mieszkań będzie stały. Jaka jest stopa zwrotu z kapitału własnego (wyznaczona w formule IRR), zakładając, iż sprzedaż mieszkania (z jednoczesną spłatą kredytu), nastąpi po 5 latach od daty zakupu mieszkania? Prawidłowa odpowiedź: 8,94% (stopa zwrotu z kapitału własnego, w formule IRR) (rozwiązanie w załączonym arkuszu Excel)

15 ZADANIE NR 26 (poziom trudności: średni): Inwestor zamierza zakupić lokal użytkowy o powierzchni 100 m 2, będący od 5 lat przedmiotem 10-letniej umowy najmu. Miesięczny przychód z najmu lokalu wynosi 150 zł / m 2 / miesiąc (płatności z dołu); przy czym czynsz nie podlega indeksacji w trakcie trwania umowy najmu (przychody stałe w ujęciu nominalnym). Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem oraz eksploatacją nieruchomości pokrywa najemca (przychód z wynajmu równy jest dochodowi operacyjnemu netto). Przeprowadzona analiza rynku wykazała, iż rynkowy poziom stawek czynszu dla podobnych lokali wynosi obecnie 200 zł / m 2 / miesiąc, przy czym dotyczy to lokali obecnie oddawanych w najem na analogicznych zasadach. Jednocześnie stwierdzono, iż poziom stawek czynszu rośnie zgodnie z inflacją, którą w okresie najbliższych pięciu lat szacuje się na poziomie 2,50% rocznie. Analiza rynku pozwala ponadto na przyjęcie założenia, iż poziom stopy kapitalizacji wartości rezydualnej dla wycenianego lokalu wyniesie 8,50%. Inwestor może uzyskać 30-letni kredyt w wysokości równej 75% ceny lokalu. Oprocentowanie kredytu wynosi 6,50% w skali roku (raty stałe, płatne z dołu raz w roku). Inwestor planuje zbyć lokal po upływie 5 lat, spłacając przy tym jednorazowo cały kredyt. W okresie posiadania nieruchomości dochody netto po spłacie rat kapitałowych będą lokowane na koncie bankowym o oprocentowaniu rocznym równym 5,00%. Inwestor zdecyduje się kupić nieruchomość za cenę, przy której oczekiwana stop zwrotu z kapitału własnego wyniesie co najmniej 20% w skali roku (uwzględniając reinwestycję dochodów). Pomijając koszty transakcyjne, amortyzację oraz podatek dochodowy oraz zakładając, iż wszelkie przepływy pieniężne mają miejsce raz w roku na koniec roku wyznaczyć: wartość nieruchomości z punktu widzenia inwestora (Investment Value); stopę zwrotu z inwestycji (odpowiednik stopy dyskontowej, wyznaczoną w formule IRR); stopę kapitalizacji odpowiadającą zrealizowanej transakcji. Prawidłowa odpowiedź: zł (wartość inwestycyjna nieruchomości) (rozwiązanie w załączonym arkuszu Excel) 10,76% (stopa zwrotu z inwestycji w formule IRR)

16 ZADANIE NR 27 (poziom trudności: wysoki): Planowany jest zakup nieruchomości komercyjnej, z której dochód operacyjny netto w pierwszym roku szacowany jest na poziomie zł, zaś w kolejnych latach dochody będą rosły zgodnie z inflacją. Stopa kapitalizacji wyznaczona ze sprzedaży podobnej nieruchomości (transakcja zawarta 2 lata wcześniej) wynosiła 8,00% przy czym w tamtym okresie banki udzielały kredytów na maksymalnie 75% ceny / wartości nieruchomości (LTV = 0,75), przewidywana inflacja w kolejnych latach wynosiła 3,50%, zaś oprocentowanie kredytu było równe 7,00% (stałe raty kredytu płatne z dołu raz na 12 miesięcy). Wyznaczyć ekwiwalentną stopę kapitalizacji wiedząc, iż w chwili obecnej wskaźnik LTV spadł do poziomu 0,60, oprocentowanie kredytów nie uległo zmianie i wynosi 7,00%, przewidywana inflacja w najbliższych latach wyniesie 2,50%, a wymagana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego, w ujęciu realnym, nie uległa zmianie. Dokonując obliczeń należy założyć 30-letni okres kredytowania inwestycji i 5-letni okres prognozy (czas trwania inwestycji), zarówno dla nieruchomości objętej oszacowaniem, jak i dla nieruchomości stanowiącej podstawę wyznaczenia stopy zwrotu.

17 ZADANIE NR 28 (poziom trudności: średni): W wyniku analizy ustalono, iż raz na 5 lat należy dokonać prac malarskich, których aktualny koszt kształtuje się na poziomie zł, zaś raz na 10 lat dodatkowych prac związanych z wymianą wykładzin, co wiąże się z kosztem (w cenach aktualnych) równym zł. Zakładając, iż wycena nieruchomości zostanie wykonana przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej, dla następujących danych: stopa kapitalizacji prostej (R); 9,0% inflacja / wzrost kosztów robót: nie występuje obliczyć roczny wydatek operacyjny w 1. roku, reprezentujący ww. okresowe koszty remontów. Dokonując obliczeń należy założyć, iż pierwsze nakłady należy ponieść odpowiednio za 5 oraz za 10 lat. ZADANIE NR 29 (poziom trudności: wysoki): W wyniku analizy ustalono, iż raz na 5 lat należy dokonać prac malarskich, których aktualny koszt kształtuje się na poziomie zł, zaś raz na 10 lat dodatkowych prac związanych z wymianą wykładzin, co wiąże się z kosztem (w cenach aktualnych) równym zł. Zakładając, iż wycena nieruchomości zostanie wykonana przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej, dla następujących danych: stopa kapitalizacji prostej (R); 9,0% inflacja / wzrost kosztów robót: 2,5% obliczyć roczny wydatek operacyjny w 1. roku, reprezentujący ww. okresowe koszty remontów. Dokonując obliczeń należy założyć, iż pierwsze nakłady należy ponieść odpowiednio za 5 oraz za 10 lat. ZADANIE NR 30 (poziom trudności: średni): Inwestor, będący właścicielem nieruchomości o wartości rynkowej równej zł, która w ostatnim roku przyniosła dochód efektywny brutto zł, przy wydatkach operacyjnych na poziomie zł, rozważa nakład inwestycyjny w wysokości zł. W wyniku poniesienia tego nakładu poziom stawek czynszu wzrósłby o 10% przy nie zmienionym poziomie wydatków operacyjnych. Okres amortyzacji nakładu wynosi 10 lat. W zadaniu należy obliczyć wartość bieżącą netto inwestycji (NPV) przy założeniu, iż nakład ten ma charakter jednorazowy i odpowiedzieć na pytanie, czy analizowany nakład jest ekonomicznie opłacalny. Odpowiedź uzasadnić. Dokonując obliczeń założyć, iż czynsze i wydatki operacyjne rosną zgodnie z inflacją, której poziom szacuje się na 2,5% w skali roku.

18 ROZWIĄZANIA ZADAŃ: ZADANIE NR 1: Poziom strat spowodowany pustostanami wynosi 11,11% ZADANIE NR 2: Dochód potencjalny brutto: zł Straty spowodowane pustostanami: zł (20,00%) Straty spowodowane zaległościami: 322 zł (0,07%) Dochód efektywny brutto: zł Wskazówka: Strata spowodowana nieterminową płatnością jest równa zyskowi, jaki w danym okresie mogliśmy osiągnąć, gdybyśmy dysponowali daną kwotą terminowo i mogli dokonać reinwestycji. ZADANIE NR 3: Straty spowodowane pustostanami: 16,67% Straty spowodowane zwolnieniami w czynszu: 8,33% ZADANIE NR 4: Poziom strat spowodowanych pustostanami: 20% ZADANIE NR 5: Pustostan powierzchniowy w budynku: 28,00% Pustostan ekonomiczny w budynku: 31,03% Pustostan powierzchniowy części biurowej: 23,81% Pustostan ekonomiczny części biurowej: 23,81% Dochód potencjalny brutto z nieruchomości: zł Wskazówka: Pustostan powierzchniowy (fizyczny) jest to stosunek niewynajętej powierzchni do całkowitej powierzchni przeznaczonej do wynajmu. Pustostan ekonomiczny jest to natomiast iloraz strat na dochodzie potencjalnym (rozumianych jako różnica dochodu potencjalnego i efektywnego) oraz dochodu potencjalnego brutto.

19 ZADANIE NR 6: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł ZADANIE NR 7: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł ZADANIE NR 8: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł ZADANIE NR 9: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł ZADANIE NR 10: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł ZADANIE NR 11: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł ZADANIE NR 12: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł Wskazówka: Prawdopodobieństwo, że na nieruchomości obowiązuje umowa najmu zawarta na czas oznaczony, z każdym rokiem jest coraz mniejsze. ZADANIE NR 13: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł Wskazówka: Należy sprawdzić, czy właścicielowi opłaca się wypowiedzieć umowę najmu. Wartość nieruchomości jest wartością wyższą z obydwu wariantów (wypowiedzenie lub kontynuacja umowy). Analogiczne rozumowanie należy przeprowadzić rozwiązując zadanie nr 14, zaś rozwiązując zadanie nr 15 należy również rozważyć opłacalność wypowiedzenia umowy najmu z punktu widzenia najemcy.

20 ZADANIE NR 14: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł ZADANIE NR 15: Wartość nieruchomości (z dokładnością do 1 zł): zł ZADANIE NR 16: Stawka czynszu brutto (Total Occupancy Cost): 86,00 zł ZADANIE NR 17: Dochód operacyjny netto w 1. toku prognozy: zł ZADANIE NR 18: Wartość rynkowa: zł Wskazówka: Zadanie można rozwiązać na kilka różnych sposobów. Pierwszy sposób polega na odrębnym dyskontowaniu dochodów do kapitału własnego i do kapitału obcego. Drugi sposób polega na wyznaczeniu stopy kapitalizacji stosując zmodyfikowany wzór WACC. Oczywiście obydwa rozwiązania prowadzą do tego samego wyniku. ZADANIE NR 19: Wartość rynkowa nieruchomości: zł ZADANIE NR 20: Optymalny okres użytkowania: Wartość rynkowa nieruchomości: 46 lat zł ZADANIE NR 21: Wartość rynkowa nieruchomości: zł ZADANIE NR 22: Wartość rynkowa nieruchomości: zł

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

STOPA DYSKONTOWA 1+ =

STOPA DYSKONTOWA 1+ = Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA DYSKONTOWA (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer 10 z 2011 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

STOPA KAPITALIZACJI Mnożnikowe metody wyceny:

STOPA KAPITALIZACJI Mnożnikowe metody wyceny: Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA KAPITALIZACJI (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer z 20 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. Imię nazwisko:... numer indeksu:... nr zadania zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE METODA INWESTYCYJNA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY OD A DO Z MATERIAŁ INFORMACYJNY Wrocław, czerwiec 2016 METODA INWESTYCYJNA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY OD A DO Z Szkolenie dwudniowe,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki efektywności inwestycji

Wskaźniki efektywności inwestycji Wskaźniki efektywności inwestycji Efektywność inwestycji Realizacja przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii najczęściej wymaga poniesienia nakładów finansowych na zakup materiałów, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU

STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer 9 z 2011 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV Inwestor: Imię i Nazwisko Obiekt: Dom jednorodzinny Lokalizacja: ul. Słoneczna 10 10-100 SŁONECZNO Data: 01.03.2015 Kontakt: Andrzej Nowak Firma instalatorska ul. Rzetelna

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe Szczegółowy program kursu 1. Budżetowanie i analiza Budżety stanowią dla zarządców jedno z głównych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

PROPERTY FORUM 2012 FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH 18 WRZEŚNIA 2012

PROPERTY FORUM 2012 FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH 18 WRZEŚNIA 2012 PROPERTY FORUM 2012 FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH 18 WRZEŚNIA 2012 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PRZY RÓŻNYCH ZAŁOŻENIACH DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA 1. FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI SCENARIUSZ NR 1 SCENARIUSZ

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 4 maj 2015 r. Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego Wybór metody oceny Przygotowanie danych (prognozy) Wyliczenie wskaźników Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO STANDARDU IV.4 WYBRANE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIOWE. ZASADY WYCENY

KOMENTARZ DO STANDARDU IV.4 WYBRANE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIOWE. ZASADY WYCENY KOMENTARZ DO STANDARDU IV.4 WYBRANE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIOWE. ZASADY WYCENY 1. Użytkowanie. Wartość prawa użytkowania może być określona przy zastosowaniu podejścia dochodowego, metody

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY... 2 3. DEFINICJE... 2

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 05.12.2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa 05.12.2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN w PROCESACH

BIZNESPLAN w PROCESACH BIZNESPLAN w PROCESACH INWESTYCJI RZECZOWYCH Budżet kapitałowy Analiza wykonalności inwestycji (feasibility study) Kryteria i miary oceny inwestycji 4 TWORZENIE BUDŻETU KAPITAŁOWEGO - SCHEMAT Efektywność

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Zadanie Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 200

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Rentowność najmu przebiła lokaty i obligacje

Rentowność najmu przebiła lokaty i obligacje najmu przebiła lokaty i obligacje Autor: Emil Szweda, Bernard Waszczyk, Open Finance 13.09.2010. Portal finansowy IPO.pl Szczyt sezonu najmu, związany z napływem studentów na uczelnie i spadek oprocentowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe Tomasz Balcerak, Anna Główka, Marcin Jamroży, Katarzyna Judkowiak, Renata Kabas-Komorniczak, Grzegorz Stachyra Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe Stan prawny na dzień 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wartość pieniądza w czasie

Temat 1: Wartość pieniądza w czasie Temat 1: Wartość pieniądza w czasie Inwestycja jest w istocie bieżącym wyrzeczeniem się dla przyszłych korzyści. Ale teraźniejszość jest względnie dobrze znana, natomiast przyszłość to zawsze tajemnica.

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures 1 Inwestor ma trzyletnią obligację o wartości nominalnej 2000 zł, oprocentowaną 8% rocznie, przy czym odsetki

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska. 29 Marca 2012

Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska. 29 Marca 2012 Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska 29 Marca 2012 Agenda 1. Co to jest wartość 2. Rola Asset Managera w podnoszeniu wartości 3. Cykl inwestycji - zakup / zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu Zadanie 1. Pan Smith prowadzi prywatny biznes. W ubiegłym roku jego utarg wyniósł 55000, a koszty bezpośrednie 27000. Kapitał finansowy włożony w działalność zakładu wynosił przez cały rok 25000. Stopa

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE DOCHODOWE - CHARAKTERYSTYKA - +48.717 584 283

PODEJŚCIE DOCHODOWE - CHARAKTERYSTYKA - +48.717 584 283 PODEJŚCIE DOCHODOWE - CHARAKTERYSTYKA - +48.717 584 283 info@iccs.pl ul. Rysia 3/2 53-656 Wrocław Modele podejścia dochodowego wywodzą się z wyceny takich instrumentów jak akcje czy obligacje. W podejściu

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent Pojęcie renty Wartość początkowa i końcowa renty Renty o stałych ratach Renta o zmiennych ratach Renta uogólniona Zadanie 1 Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 1 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Zakup lokalu pod własny biznes korzystniejszy od wynajmu

Zakup lokalu pod własny biznes korzystniejszy od wynajmu Raport Lion s Banku, 27.05.2014 r. Zakup lokalu pod własny biznes korzystniejszy od wynajmu Kupić czy wynająć? Takie pytania zadają sobie nie tylko potencjalni nabywcy mieszkań, ale też przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych.

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych. Firma rozważa realizację projektu, polegającego na uruchomieniu produkcji nowego wyrobu. W przygotowanej prognozie założono że nakłady inwestycyjne wniosą 70 000 zł i zostaną zamortyzowane metodą liniową

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego II etap 11.2015 Zadanie 1 1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) 1.1/ podaj

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU. Nie ma nic za darmo

KOSZT KAPITAŁU. Nie ma nic za darmo KOSZT KAPITAŁU Nie ma nic za darmo 1 Skąd się biorą pieniądze w firmie? 2 Koszty pozyskania kapitału tarcza podatkowa Finansowanie działalności związane jest z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Profil wypłaty forward Profil wypłaty dla pozycji długiej w kontrakcie terminowym Long position Zysk/strata Cena spot Profil wypłaty dla pozycji

Bardziej szczegółowo