biuletyn informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 biuletyn informacyjny nr 1 wrzesień 2013 kadencja Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 65 lat Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu

2 Spis treści Wrocławska Rada FSNT NOT 3 Przesłanie II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich 5 PZITB 6 SITPChem 9 SEP 10 SGP 11 SITG 12 SITK 13 SITMB 14 SITPNIG 15 SITLID 16 SIMP 17 SITR 18 SITO 19 SITSpoż 20 PZITS 22 SITP 23 STOP 24 SWP 25 SITWM 26 SITMN 26 Wydawca: Biuro Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT ul. Piłsudskiego 74, Wrocław tel , fax Redakcja: Krystyna Szcześniak Redakcja wymaga podpisywania zdjęć przez autorów i ich zgody na publikację. Opracowanie graficzne i DTP: EDITUS Sławomir Pęczek tel , Realizacja wydawnicza: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław, ul. Ojca Beyzyma 20b tel./fax , Redakcja przyjmuje materiały wyłącznie w postaci plików elektronicznych: tekst MS Word, zdjęcia JPEG, TIFF. Redakcja zastrzega sobie możliwość skrótów i doboru zdjęć. Materiały prosimy przesyłać na adres: Fot. na okładce: Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Na dobry początek We wszystkich działaniach merytorycznych Oddziału Wrocławskiego NOT, nawiązujących do działalności statutowej, fundamentalną rolę spełniają Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, którym dedykujemy 1 nr Biuletynu. Biuletyn, wydany w dniu Jubileuszu 65-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu, ujmuje składy Zarządu, Komisji i Zespołów WR oraz Zarządów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Stowarzyszenia sfederowane we WR kontynuowały swoją działalność omawianą w obszernym wydawnictwie z okazji 60-lecia WR i mimo, że w większości, zarówno NOT jak i Stowarzyszenia, prezentują się na swoich stronach Internetowych, to uznaliśmy za stosowne w sposób tradycyjny w tym i w kolejnych biuletynach przybliżyć ważniejsze działania zarówno stowarzyszeń jak i Zarządu. Działalność Wrocławskiej Rady jest ściśle związana z działalnością Naczelnej Organizacji Technicznej, która koordynuje wiele naszych przedsięwzięć, jak np. Konkurs Mistrz Techniki, Olimpiadę Wiedzy Technicznej, Konkurs Młody Innowator, w których Komitetach i Komisjach działają nasi członkowie. W ciągu ostatnich pięciu lat odbyły się kolejne Kongresy Techników Polskich, kolejne Forum Inżynierskie, dyskutowano o karcie Inżyniera w jednoczącej się Europie, lobbowano u decydentów w sprawach branż technicznych i w sprawach kształcenia technicznego na wszystkich poziomach, w sprawach kształcenia zawodowego oraz wykreślano kierunki i fi lary działalności. Spotykaliśmy się z inżynierami na Światowych zjazdach inżynierów, w szczególności na Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Warszawie, na którym prezentowano tradycje techniczne na miarę talentów i aspiracji Polaków. Siłą naszych działań jest tradycja i potencjał inżynierski zrzeszony w NOT. To tu, we Wrocławskim NOT działała w latach pięćdziesiątych szkoła inżynierska, to Wrocławski NOT zabierał głos w kluczowych sprawach związanych z działalnością inżynierską i techniczną na Dolnym Śląsku. Do tej tradycji kształcenia i podnoszenia umiejętności zawodowych, spełnienia roli niezależnego doradcy technicznego włodarzom Regionu Dolnego Śląska chcemy wrócić. Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów, cytując tę maksymę Stanisława Staszica, starajmy się być przykładem dla młodych jak być narodowi użytecznymi, aktywizujmy członków naszych stowarzyszeń, aby nie straszne im były kolejne wyzwania. Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT Tadeusz Nawracaj 2

3 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej tel , fax Prezes Zarządu Wiceprezes Tadeusz Nawracaj (PZITB) Czesław Szczegielniak (SITWM) Ryszard Kordas (SEP) Janusz Gondek (SEP) Paweł Zając (SGP) Komisja Rewizyjna Przewodniczący Hubert Bartosz-Bechowski (SITPChem) Wiceprzewodnicząca Anna Mielnik (SGP) Zbigniew Lubczyński (SEP) Krzysztof Lorenz (PZITS) Alicja Dudzik (PZITB) Komisje i Zespoły powołane przez WR w dniu 24 kwietnia 2013 r. Zarząd powołał Komisje w licznym składzie. Znając pasję i aktywność niektórych, ma nadzieję na aktywność wszystkich członków komisji. Komisje i zespoły technicznie obsługują pracownicy biura NOT. KOMISJA WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ Gabriela Bączkowska (SITSpoż.), Alicja Dudzik (PZITB), Mieczysław Gabryszewski, Krystyna Hebdzińska (SITPChem.), Jan Kłębek (SITG), Jerzy Kuźmicki (SITWM), Eugeniusz Laskowski (SITPMB), Jan Lewczyk (SEP), Irena Marczyk (PZITS), Jadwiga Olkiewicz (SWP), Henryk Orzechowski (SIMP), Józef Sambor (SITK), Zbigniew Wojciechowski (STOP), Henryk Zatorski (SITR). KOMISJA KONKURSÓW I NAGRÓD Kazimierz Banyś (SIMP) Przewodniczący Członkowie: Halina Aniołowska (SITPChem.), Jerzy Chorąży (SEP), Janusz Cieślak (STOP), Bogdan Gulanowski (SITSpoż.), Grzegorz Janik (SITWM), Andrzej Klimczak (SGP), Marek Sikora (SITG), Roman Szmigielski (PZITB), Kazimierz Wasilewski (SITK). KOMISJA DS. MŁODEJ KADRY TECHNICZNEJ Jan Pytlarz (SEP) Przewodniczący Łukasz Nieckarz (SITPChem.) I Wiceprzewodniczący Krzysztof Pieczka (SITR) II Wiceprzewodniczący Ewelina Ortyl (SITPChem.) Członkowie: Ewa Burszta-Adamiak (SITWM), Andrzej Bielański (SIMP), Daniel Nowak (STOP), Marcin Regulski (PZITB), Marcin Saltarski (PZITB), Lesław Szymański (SITSpoż.) Ryszard Tarnowski (SITG), Józef Woźniak (SGP). ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ Elżbieta Suppan (PZITB) Przewodnicząca Krzysztof Lorenz (PZITS) Wiceprzewodniczący Małgorzata Biniak-Pieróg (SITWM) Członkowie: Ludwik Bednarz (SITPMB), Tomasz Lesiów (SITSpoż.), Andrzej Moczko (PZITB), Krzysztof Naplocha (STOP), Jerzy Okupnik (SIMP), Elżbieta Paradowska (SWP), Marek Sikora (SITG), Tadeusz Słonka (SITPChem.), Bożena Tabisz (SGP). KOMISJA WSPÓŁPRACY Z UCZELNIAMI Józef Cyganek (SITPMB), Eugeniusz Czyrek (SITSpoż.), Juliusz Deja (SIMP), Teresa Dzikowska (SGP), Ryszard Janik (SITPChem.), Grzegorz Kosobudzki (SEP), Agnieszka Nawirska (PZITS), Piotr Pietraszek (PZITB), Leszek Pływaczyk (SITWM),. Mateusz Stachowicz (STOP), Krystyna Szcześniak (PZITB),. Dariusz Woźniak (SITG). ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z GMINĄ WROCŁAW Maria Grzegorczyk (SGP), Kol. Kazimierz Haber (SITPMB), Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk (PZITB), Barbara Łoś- -Kuchta (SITPChem.), Halina Machowczyk (SITSpoż.), Mirosław Pigiel (STOP), Adam Rogowski (SITR), Mariola Stefanicka (SITG), Czesław Szczegielniak (SITWM), Ryszard Szpadt (PZITS), Andrzej Woźniacki (SIMP). KOMISJĘ INFORMACJI prowadzi Krystyna Szcześniak przy współpracy Barbary Gardynik. Aktywność Komitetów i Zespołów oraz najważniejsze działania Stowarzyszeń dokumentowane będą w Biuletynie WR. Materiały dotyczące tej działalności należy przesyłać w postaci plików elektronicznych (tekst MS Word, zdjęcia JPEG, TIFF) na adres 3

4 Z prac bieżącej kadencji Zarządu Wrocławskiej Rady w zarysie W nowej kadencji Wrocławskiej Rady , inaugurowanej w br., ukonstytuowano Zarząd oraz Komitety i Komisje Zarządu składające się z członków stowarzyszeń sfederowanych we WR FSNT NOT oraz wydelegowano członków Zarządu do prac w Komitetach Rady Głównej NOT. Zarząd, kontynuując prace poprzednich kadencji, koncentrował wysiłki na możliwościach rewitalizacji i utrzymaniu Domu Technika. Wzorem lat ubiegłych podjęto prace nad kolejną już XXXIX edycją Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, Dolnośląską Nagrodą Jakości, Konkursem Mistrz Techniki i konkursem za Wybitne Osiągnięcia Naukowo-Techniczne. W ramach pracy dla młodzieży podjęto prace nad kolejnymi edycjami Olimpiady Wiedzy Technicznej i nad Konkursem Młody Innowator. W bieżącej kadencji troską Zarządu jest również uaktywnienie Ośrodka Innowacji i Zespołu Usług Technicznych NOT. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami zagranicznymi Zarząd, zapraszając do współpracy stowarzyszenia sfederowane we WR, kontynuuje współpracę z Praskim Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym (PVTS) w Pradze, Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów i Techników (VPI) w Austrii, Inżynierów Polskich na Litwie (SITPL) oraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich (SITPF) w Paryżu. W bieżącej kadencji uaktualniono umowę o współpracy z PVTS przyjmując członków stowarzyszeń z Pragi. Uczestniczono w uroczystości nadania tytułu Inżynier Roku w Wilnie i wydano materiały z sympozjum europejskiego organizowanego wspólnie z SITPF we Francji. Zarząd WR wspiera współpracę zagraniczną, którą prowadzą stowarzyszenia. Współpraca Wrocławskiej Rady FSNT NOT ze Stowarzyszeniem Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL) Uroczystość nadania tytułu Inżynier roku 2013, w której uczestniczyła delegacja WR wraz z delegacjami NOT z Polski, w tym prezesa Ewy Mańkiewicz-Cudny z Rady Głównej, oraz delegacjami Europejskiego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Polonijnych, Związków Inżynierów Polskich Francji, ZIP Na pierwszym planie z lewej Inżynier roku Jan Andrzejewski oraz gratulujący T. Nawracaj i R. Kordas; w tle za stołem i pucharem Prezes STIPL J. Mozyro Litwy, Łotwy, Estonii, Związku Polaków Naukowców Litwy, odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w kwietniu br. W domu Kultury Polskiej przybyłych na finał Siódmej edycji konkursu Inżynier Roku, zorganizowana przez STIPL, pod patronatem św. Rafała Kalinowskiego, witał jego kierownik A.Rutkowski wraz z Prezesem Jerzym Mozyro. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Konsul honorowy, Ambasador RP, Posłowie na sejm, członkowie akcji wyborczej Polaków na Litwie, profesorowie i przedsiębiorcy z Litwy, artyści Polonii litewskiej oraz nominowani do tytułu inżyniera roku. Wśród tegorocznej dziesiątki nominantów znaleźli się tacy znani specjaliści, przedsiębiorcy, jak R. Jaświn (budownictwo), T. Kuzborski, właściciel firmy Armada, specjalizującej się w oczyszczaniu wody pitnej, A. Pietrowicz, specjalista Wydziału architektury i budownictwa samorządu rejonu wileńskiego, R. Monkiewicz, kie- rownik wydziału gospodarki komunalnej samorządu rejonu solecznickiego, wykładowca Uniwersytetu im. Gediminasa Jonas Matijošius, Bogumiła Zawadzka, inżynier-elektronik, Mirosław Tarasiewicz, wysoko ceniony specjalista w dziedzinie transportu pasażerskiego oraz W.Aszkiełowicz inż. z rejonu solecznickiego. Wśród nominowanych do tytułu, był również inżynier mechanik, organizatora życia społeczności polskiej w Wilnie Jan Andrzejewski, któremu Komisja Konkursowa nadała tytuł INŻYNIERA ROKU Jan Andrzejewski, ma osiągnięcia nie tylko w działalności STIPL ale wydaje również publikacje z których jedną podarował WR. Wśród licznych gratulacji Janowi Andrzejewskiemu, gratulacje wraz z upominkami od WR FSNT NOT złożyli Prezes Tadeusz Nawracaj oraz sekretarz Ryszard Kordas. Wszyscy zagraniczni uczestnicy delegacji, w tym delegacja WR zostali uhonorowani odznaką STIP Litwy. W przerwie uroczystości goście i uczestnicy z zainteresowaniem oglądali wystawę poetki inż. Ireny Lipskiej, pasjonującej się rysunkiem, która przedstawiła ciekawą serię rysunków koni. Byli również poeta Aleksander Śnieżko, wykonawca ballad Wiktor Dulko, i zespół Zgoda, którzy później wystąpili przed gośćmi. Jak zwykle u gościnnych Inżynierów na Litwie, była możliwość zakupienia wydawnictw, a wszyscy goście, w tym członkowie delegacji WR FSNT NOT zostali obdarowani odznaką STIPL. Przy okazji uroczystości, delegacja WR zwiedziła Wilno z jego najcenniejszymi zabytkami, w tym Cmentarz na Rosie oraz polonika związane z historią i literaturą. Uroczystość w Domu Kultury Polskiej w Wilnie prowadzili: Agnieszka Mozyro, dziewczyna Kuriera sprzed trzech lat, obecnie magistrantka KUL-u oraz inż. Robert Niewiadomski, właściciel i dyrektor wileńskiej spółki Inviktus. 4

5 Współpraca WR FSNT NOT Z Praskim Stowarzyszeniem NT (PVTS) W dniach 22 i 23 maja 2013 r. przebywali z wizytą we Wrocławskiej Radzie FSNT NOT przedstawiciele Praskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego (PVTS). Na zebraniu Zarządu WR FSNT NOT z udziałem Prezesa PVTS ing. Ivo Vitka i członka PVTS ing. Romana Zeissa, omówiono i uzgodniono program współpracy na 2013 r. Prezesi obu Organizacji: Prezes Zarządu WR FSNT NOT Tadeusz Nawracaj i Prezes PVTS Ivo Vitek podpisali Program Współpracy pomiędzy Wrocławską Radą FSNT NOT i Praskim Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym na 2013 r.. Bezpieczne praktyki i środowisko W dniach kwietnia br. WR FSNT NOT, wraz z Samorządem PWr. oraz Forum Uczelni Technicznej, była współorganizatorem seminarium BEZPIECZNE PRAKTYKI i ŚRODOWISKO w auli Politechniki Wrocławskiej. Seminarium wraz z Anną Zagozdon z Samorządu Studenckiego PWr., poprowadził mgr inż. Paweł Zając, członek WR FSNT NOT (SGP). Bezpieczne Praktyki i Środowisko to szkolenia i warsztaty przygotowujące absolwentów podejmujących pracę oraz stażystów. Szkolenia obejmowały m.in. tematykę Prawa Pracy, BHP, ochronę p-poż, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnienia urządzeń poddozorowych oraz warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie tematy przekazywane były przez wykładowców znających programy nauczania w szkołach wyższych. Uczestnicy seminarium otrzymali certyfikaty (w języku polskim i języku angielskim) zaliczające uczestnictwo w szkoleniu. Przesłanie II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich Inżynier projektuje przyszłość THEODORE VON KÁRMÁN Zgromadzeni w Warszawie w dniach czerwca 2013 roku uczestnicy II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich wyrażają zadowolenie ze spotkania polskich inżynierów z Kraju i z zagranicy, licznie przybyłych z różnych zakątków świata. Polska w 2013 roku jest w ważnej chwili dziejowej. Wynika to między innymi ze światowego kryzysu gospodarczego, silnie dotykającego kraje Unii Europejskiej, w tym spowolnienia polskiej gospodarki. Jest to jednocześnie wielka szansa rozwojowa, którą stwarza budżet Unii Europejskiej na lata , korzystny dla Polski. Projekty realizowane w tym okresie będą tworzyły mapę rozwoju Kraju w przyszłych dekadach. Dlatego tak bardzo jest ważne właściwe zdefiniowanie celów oraz pełne wykorzystanie istniejącego potencjału intelektualnego i materialnego do ich osiągnięcia. We wszystkich zagadnieniach rozwoju naszego Kraju i we wszystkich jego dziedzinach kluczowa jest rola techniki i jej twórców inżynierów. Świadomi tych wyzwań, swej roli i powinności, polscy inżynierowie pracujący w Kraju i za granicą apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej o odważne, pryncypialne i zgodne z dalekosiężną wizją zaplanowanie zrównoważonego rozwoju Polski. Deklarują swój udział w podnoszeniu Kraju na światowy poziom gospodarczy i cywilizacyjny na miarę naszych chlubnych osiągnięć i tradycji technicznych oraz na miarę talentów i aspiracji Polaków. Uczestnicy Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich uznają ideę Zjazdu za cenną i wskazują na potrzebę jego kontynuacji. Umożliwi to pełne wykorzystanie zasobów wiedzy i umiejętności polskich inżynierów rozproszonych po całym świecie. 5

6 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ODDZIAŁ WROCŁAWSKI, pokój 106 tel./fax Przewodniczący Tadeusz Nawracaj Wiceprzewodnicząca Alicja Dudzik Wiceprzewodniczący Zygmunt Matkowski Jerzy Krzyż Piotr Pietraszek Marcin Regulski Janusz Superson Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk Elżbieta Suppan Piotr Szarejko Roman Szmigielski Martyna Bindeman Martyna Hamulska Maria Leśniak-Rotter Jerzy Zatylny Jerzy Magocki Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa założony w 1934 r. działa we Wrocławiu od maja 1946 r. Związany jest z Wrocławską Radą nie tylko przez siedzibę budynek wrocławskiej NOT, w odbudowie której członkowie PZITB brali czynny udział. Działania statutowe prowadzone przez Zarząd PZITB to głównie dbałość o wykonywanie zawodu inżyniera budowlanego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków, jak również pomoc młodzieży w pozyskiwaniu praktyk. Doświadczenia zawodowe inżynierów przekładamy na pracę w Zespole Rzeczoznawców Budowlanych. W bogatym kalendarzu działań na rok 2013, najważniejszymi były Wiosenne Targi Budowlane TARBUD oraz organizacja X edycji Konkursu Wrocławskiego Oddziału PZITB DOLNOŚLĄSKA BUDOWA ROKU. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w trakcie obchodów Dni Budowlanych na Gali inżynierskiej zorganizowanej przez Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do konkursu zgłoszono trzynaście obiektów, którym poświecono specjalny biuletyn. Grand prix zdobyła budowa centrum biurowo-usługowego legnickiego parku technologicznego KGHM-LETIA. 6

7 Gala inżynierska, zgromadziła wielu wspaniałych inżynierów, którzy odbierali nagrody ale też była okazją do uhonorowania młodych za obronione w bieżącym roku prace dyplomowe z budownictwa. Z prac Kół i Komisji Jednym z ostatnich obiektów, które wizytowali członkowie Koła nr 33 PZITB było wyjście techniczne Komisji Wymiany Zawodowej na obiekt nowo budowanej Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Koleżanka Elżbieta Suppan wraz z Kierownikiem Budowy Krzysztofem Pastuszakiem oraz menedżerem Markiem Morką omówili główne założenia projektowe i problemy wykonawcze. Wizytując obiekt, zapoznano się ze zróżnicowanym przeznaczeniem pomieszczeń, specjalistyczną instalacją oraz monitoringiem. 7

8 Koło Młodych przy Kole PZITB Nr 1 wybrało nowy Zarząd w składzie: Przewodnicząca Karolina Mularczyk Z-ca Przewodniczącej Marcin Kornek : Malgorzata Piechota i Katarzyna Maśko Mariusz Siekiera Koło Młodych przy Kole PZITB Nr 1 działa od wielu lat, zrzeszając grono studentów oraz nauczycieli akademickich Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Członkowie Koła pogłębiają wiedzę poprzez organizację spotkań tematycznych ze specjalistami, projektantami i wykonawcami oraz organizując i uczestnicząc w szkoleniach. W ubiegłym roku akademickim w trakcie wyjść technicznych, przebywano i dyskutowano na placach budów kilku ciekawych inwestycji budowlanych prowadzonych na terenie Wrocławia. Między innymi obserwowano ostatnią fazę prac w wieżowcu Sky Tower, poznano charakter prac związanych z wielkowymiarowymi elementami żelbetowymi na budowie Oceanarium i Afrykanarium we wrocławskim ZOO. Na terenie placu budowy Nowego Szpitala Wojewódzkiego oraz kompleksu biurowo-handlowego Delta 44, podobnie jak na innych obiektach, rozmawiano z kierownikami, inżynierami omawiającymi najnowsze technologie wprowadzane na polski rynek. Metody rozbiórek obiektów budowlanych, przybliżył członkom Koła ekspert w tej dziedzinie mgr inż. Marek Łukomski a zagadnienia robót prowadzonych przy autostradowych obwodnicach Wrocławia mgr inż. Władysław Kluczewski. Spotkanie związane z akustyką wnętrz przeprowadzili przedstawiciele firm: Ecophon oraz ISOVER (Saint-Gobain Construction Products). Cementowe podkłady podłogowe i posadzki przedstawiła mgr inż. Lidia Kisielewska doradca techniczny ds. chemii budowlanej firmy Weber. Na innym ze spotkań goszczono Jerzego Palińskiego, przedstawiciela firmy JP Engineers, zajmującej się szeroko rozumianymi robotami żelbetowymi. Szkolenia Allplana-Inżynieria oraz Revit Structure były okazją do zapoznania się z podstawową wiedzą na temat pracy w różnych środowiskach projektowania. Członkowie Koła odwiedzili w tym roku Międzynarodową Konferencję SA HC 2012 Structural Analysis of Historical Constructions, byli na Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD, uczestniczyli także w Międzynarodowych Dniach Domów Pasywnych, zapoznając się m.in. z technologiami stosowanymi przy budowie domu pasywnego w Smolcu. Na podst. tekstu Katarzyny Maśko i Karoliny Mularczyk 8

9 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego ODDZIAŁ WROCŁAWSKI tel Prezes I Wiceprezes II Wiceprezes I II Andrzej Puszyński Ryszard Janik Krystyna Stemler-Korczak Barbara Łoś-Kuchta Hieronim Kozanecki Halina Wójtowicz-Młochowska Hubert Bartosz-Bechowski Krystyna Hebdzińska Tadeusz Słonka Komisja Rewizyjna Przewodnicząca Sąd Koleżeński Przewodnicząca Izabela Polowczyk Halina Aniołowska Danuta Żuchowska Krystyna Chmieleńska Józef Stefaniuk Członkowie Honorowi Prezes Honorowy Tadeusz Kochanek Prezes Honorowy Adam Mazur Honorowy Adam Nowotarski Honorowy Andrzej Matynia Honorowy Krystyna Stemler-Korczak Oddział SITPChem Brzeg Dolny przy PCC Rokita S.A. tel Prezes Wiceprezes Roman Bajda Piotr Magryś Iwona Jarząb Anna Karnas Krzysztof Stanek Ireneusz Wabiński W bieżącym roku, zgodnie z tradycją, uczczono Dzień Chemika prezentacjami, towarzyskim spotkaniem i dyskusjami dotyczącymi działalności statutowej. Zdjęcia z tradycyjnego spotkania z okazji Dnia Chemika

10 Stowarzyszenie Elektryków Polskich ODDZIAŁ WROCŁAWSKI tel./fax , Prezes Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes Prezydium Krzysztof Nowicki Bohdan Synal Ryszard Kordas Andrzej Hachoł Kazimierz Chabowski Tadeusz Olichwer Jan Rudy Mieczysław Bednarski Jacek Floryn Janusz Gondek Jerzy Leszczyński Zenon Okraszewski Jan Pytlarz Stanisław Szyler Ryszard Witczyński Andrzej Zdunek Ostatnie wydarzenia W dniach r. w Jamrozowej Polanie Duszniki odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów Sekcji, Przewodniczących Komisji i Kierowników Agend gospodarczych Oddziału Wrocławskiego SEP. W pierwszej części odbyło się spotkanie członków Prezydium Zarządu Oddziału z prezesami Oddziałów Jeleniogórskiego i Legnickiego na którym przedyskutowano strategię działalności SEP w regionie. W części merytorycznej spotkania wręczono odznaki honorowe i wyróżnienia: Diamentową Odznakę Honorową NOT otrzymał Kol. Jerzy Leszczyński, Złotą Honorową NOT Kol. Andrzej Hachoł, Medalem im. Janusza Groszkowskiego uhonorowany został Kol. Jan Francyk. Jednym z punktów porządku dziennego było wręczenie dyplomów i nagród prezesom kół biorących udział w konkursie o najaktywniejsze koło SEP w Oddziale w roku 2012 oraz podanie wyników konkursu ogólnopolskiego, w którym koła naszego Oddziału rokrocznie zajmują wysokie miejsca. W konkursie centralnym o tytuł najaktywniejszego koła SEP w roku 2012 koła Oddziału Wrocławskiego uzyskały następujące lokaty: Grupa A (do 30 członków) IV miejsce Koło Nr 52 przy Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, V miejsce Koło Nr 69 przy Instytucie Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Grupa B (31-60 członków) I miejsce Koło Nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej, III miejsce Koło Nr 1 przy Instytucie Elektrotechniki Oddział we Wrocławiu, Grupa C (ponad 61 członków) IV miejsce Koło nr 18 przy TAURON Dystrybucja SA, Grupa T (Koła terenowe) I miejsce Koło Nr 43 Wrocław, Grupa S (Koła szkolne i studenckie) I miejsce Akademickie Koło SEP Nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej. Podczas Kolacji koleżeńskiej w grupach i podgrupach omawiano istotne zagadnienia związane z działalnością Oddziału oraz strategię na lata przyszłe a zwłaszcza zbliżające się wybory w kołach, sekcjach, WZDO oraz Walny Zjazd Delegatów SEP. 10

11 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP, Jamrozowa Polana r. Biorąc pod uwagę okoliczności, że posiedzenie odbyło się w Ośrodku Biathlonowym Jamrozowa Polana, w drugim dniu zorganizowany został turniej strzelecki o puchar Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP. Strzelanie odbyło się przy pięknej pogodzie oraz w przyjemnej atmosferze. I miejsce zajął Kol. Jan Pytlarz i otrzymał PUCHAR PRE- ZESA, II miejsce zajął Kol. Piotr Bieniarz, III miejsce zajęła Kol. Eliza Wartacz. Oprac. Jan Rudy, OW SEP Stowarzyszenie Geodetów Polskich ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel./fax Prezes Wiceprezesi Prezydium Prezydium Prezydium Bożena Tabisz Jan Janus Andrzej Klimczak Alicja Meusz Wiesława Wójtowicz Anna Mielnik Krzysztof Goleniowski Józef Woźniak Paweł Zając Prezes Honorowy Prezes Honorowy Franciszek Czerniecki Tadeusz Wiśniewski Katarzyna Cirko Oleandra Grudecka Olgierd Kempa Ryszard Moskalik Lidia Wróbel 11

12 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel./fax Prezes Wiceprezes Z-ca a Z-ca a Marek Sikora Mariola Stefanicka Dariusz Woźniak Jan Kłębek Marta Kozłowska-Golicz Ryszard Tarnowski Wojciech Antończak Andrzej Gonciarz Monika Hardygóra Komisja Rewizyjna Przewodniczący Komisji Komisji Roman Mazur Andrzej Miśta Tomasz Zawadzki Wiesław Frankiewicz Grażyna Górska Andrzej Pomorski Ważnym wydarzeniem, będącym od lat stałym punktem naszej działalności, była zorganizowana przez Stowarzyszenie wraz z Instytutem Górnictwa Politechniki Wrocławskiej XIII edycja Konferencji Kruszywa Mineralne Surowce Rynek Technologie Jakość, która odbyła się w dniach kwietnia 2013 r. w Kudowie Zdroju. Uczestniczyło w niej 249 osób z firm krajowych i zagranicznych. Uroczysty charakter konferencji zbiegł się z obchodami 45-lecia Wydziału 12 Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Zgodnie z dotychczasową formułą nadesłane referaty opublikowano w Pracach Naukowych Instytutu Górnictwa. Obejmowały one szeroką problematykę zagadnień normalizacji, badań surowców i produktów, przeróbki kruszyw, eksploatacji kopalin skalnych z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań krajowego rynku surowcowego.

13 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel./fax Prezes Wiceprezesi Leszek Krawczyk Antoni Szydło Stanisław Szarugiewicz Prezes Honorowy Wacław Piątkowski Mieczysław Lewandowski 13

14 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI, pok. 204 tel , Prezes Wiceprezesi Członkowie Alfred Gordon Ludwik Bednarz Kazimierz Horbaczewski Kazimierz Haber Edward Makowski Wiesława Lis Józef Cyganek Komisja Rewizyjna Przewodniczący Członkowie Stanisław Daniluk Walentyna Trąbińska Janina Sułek W 2012 roku Oddział naszego Stowarzyszenia zorganizował w ramach XXXXVIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki Sympozjum pt. Sekwestracja CO 2 nadzieja polskiej energetyki?. Sekwestracja CO 2 nadzieja polskiej energetyki? że około 85% światowej energii produkuje się obecnie na bazie paliw kopalnych, to znaczy na bazie węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Szybka zmiana na inne paliwa niż kopalne nie jest możliwa. Miałoby to istotne konsekwencje dla światowej ekonomii, dlatego rozwijane są technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla i takie działania są uzasadnione i powszechnie popierane. Mają one na celu głównie uproszczenie i potanienie tych technologii, aby nie wpłynęły w zasadniczy sposób na podniesienie cen energii. Dwutlenek węgla stanowi niewielką część gazów spalinowych emitowanych do atmosfery. W gazach spalinowych emitowanych z elektrowni zawartość CO 2 waha się od 4% w elektrowni opalanej węglem w cyklu kombinowanym do około 14% w gazach spalinowych elektrowni opalanej miałem węglowym. Pozostałe gazy to azot, tlen i para wodna. Ze względu na niską zawartość CO 2 w gazach spalinowych, aby nie operować dużymi ilościami gazów, należy najpierw odseparować i wychwycić CO 2 a następnie składować go. Składowanie odbywa się głównie pod ziemią w wyczerpanych złożach ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, w głębokich solankowych poziomach wodonośnych oraz w nie eksploatowanych pokładach węgla. W referacie wyjaśniono znaczenie używanego powszechnie słowa sekwestracja dla procesu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, celem wstrzymania jego emisji do atmosfery. Wiadomo, że dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych i jego emisja do atmosfery powoduje znaczne ocieplenie klimatu, z jakim mamy obecnie do czynienia i które wywołuje szereg niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dla ludzi na kuli ziemskiej. W różnych krajach świata podjęte zostały próby wyławiania dwutlenku węgla z emitowanych gazów spalinowych przemysłu energetycznego i jego składowanie. Opracowywane i testowane są różne technologie wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych i jego składowania. Konieczność takiego działania wynika z faktu, 14

15 Przykładem wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię, w formację geologiczną w połączeniu z wydobyciem gazu jest złoże Sleipner West pod norweskim sektorem Morza Północnego. Zatłacza się tam co roku prawie milion ton CO 2. W Polsce prowadzi się badania i próbne wtłaczanie dwutlenku węgla w celu opanowania tych technologii, bo my jesteśmy bardzo zainteresowani sekwestracją CO 2. Nasza energetyka jest oparta prawie wyłącznie na węglu i dlatego musimy dążyć do ograniczania emisji CO 2 do atmosfery. Jesteśmy do tego zobowiązywani w układach międzynarodowych, przykładem może być protokół z Kyoto. Chodzi głównie o to, żeby opracować tanie technologie, aby uniknąć znacznego wzrostu ceny energii. Ponieważ jesteśmy dopiero na początku tej drogi i do końca nie wiadomo, jakie będą końcowe efekty tych naszych działań, w tytule referatu postawiono znak zapytania. Prezentację opracował i przedstawił wiceprezes naszego Oddziału kol. Ludwik Bednarz. Temat wzbudził wysokie zainteresowanie w środowisku technicznym oraz w technicznych szkołach średnich, o czym m.in. świadczą poniższe zdjęcia: Nasze sympozjum zostało bardzo wysoko ocenione przez Radę FSN-T NOT. Podkreślono zwłaszcza to, że w imprezie naszej wzięła udział duża grupa młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych we Wrocławiu jak również koledzy z innych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Opracował mgr inż. Alfred Gordon, Prezes ZO SITPMB Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O Wrocław, ul. Ziębicka 44 tel./fax , Prezes Wiceprezesi Członkowie Marzena Majdzik Franciszek Jarosz Karol Kalemba Andrzej Lisowski Mirosław Klimaszewski Bogumiła Konopka Małgorzata Bartos Maria Michalczak Ryszard Krawiec Henryk Huńka Krzysztof Grzegółka Jacek Osiewała Beata Potyrała 15

16 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel Przewodniczący Z-cy Przewodniczącego Członkowie Wojciech Mazur Bernard Konca Jerzy Ślusarczyk Mieczysław Leśniak Jarosław Góral Robert Szlachetko Franciszek Biernacki Tomasz Dziergas Adam Grzelczak Ryszard Pietrzak Nikodem Strzelecki Jan Chilarski Komisja Rewizyjna Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Członkowie: Adam Jaroszyński Witold Kozak Aleksander Szpunt Henryk Bössler Barbara Zawadzka Sąd Koleżeński Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Członkowie: Włodzimierz Sztan Leokadia Skwarnik Danuta Popielas Maria Miśkiewicz Alina Sudał-Kornelewicz Rzecznik Dyscyplinarny Przewodnicząca Zastępcy Grażyna Góral Jerzy Zemlik Halina Uczechowska W miesiącu maju 2013 r. Zarząd Oddziału SITLiD wspólnie z RDLP we Wrocławiu oraz Kołem Zakładowym SITLiD przy RDLP we Wrocławiu przy współudziale przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych zorganizował kursokonferencję dla pracowników biura RDLP we Wrocławiu, której program poszerzył wiedzę nt. gospodarki wodnej na przykładzie Wrocławskiego Węzła Wodnego. 16 W dniach r. Zarząd Oddziału zorganizował wyjazdową kursokonferencję nt. Gospodarka leśna w aglomeracji Warszawskiej. Uczestnicy konferencji zapoznali się m. in. z gospodarką leśną w Nadleśnictwie Celestynów, zwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie, zapoznali się z gospodark ą leśną w Kampinoskim Parku Narodowym oraz zwiedzili zabytki Warszawy.

17 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel Prezes Oddziału Wiceprezes Wiceprezes Oddziału Oddziału Prezydium Andrzej Woźniacki Juliusz Deja Wacław Kollek Władysław Burzyński Bożena Ciałkowska Henryk Orzechowski Waldemar Andrzejewski Mirosław Baran Andrzej Bielański Piotr Cichosz Jan Jantas Jerzy Okupnik Grzegorz Romanik Roman Wróblewski Kalendarium ważniejszych wydarzeń Oddziału SIMP we Wrocławiu w okresie styczeń sierpień roku r.: Opracowanie PLANU DZIAŁANIA Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) nr 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych, którego Oddział SIMP we Wrocławiu jest członkiem. Plan działania jest zwięzłym opisem bieżącego stanu prac normalizacyjnych i planu Komitetu w kontekście ważnych biznesowych, technologicznych, środowiskowych i społecznych prognoz w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych r.: w Sali Domu Technika we Wrocławiu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zgromadzenia Delegatów członków zwyczajnych Wrocławskiej Rady FSNT NOT z udziałem delegatów Oddziału SIMP we Wrocławiu, na którym wybrano władze WRFSNT NOT na kadencję , w tym mgr inż. Tadeusza Nawracaj na Prezesa Zarządu r.: Rozwiązanie na mocy UCHWAŁY ZG SIMP z dnia 24 stycznia 2013 r., Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT we Wrocławiu włączając problematykę rzeczoznawstwa do Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP ODOK we Wrocławiu r.: Zorganizowanie przez Koło SIMP w Politechnice Wrocławskiej cieszącego się dużą popularnością corocznego BALU MECHANIKA integrującego wrocławskie środowisko inżynieryjno-techniczne i gospodarcze mechaników r.: Na terenie Targów Kielce odbyły się VI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEU- MATICON. Na targach w ramach współpracy z Korporacją Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych, członkiem Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii, Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP była współorganizatorem ekspozycji grupowej wystawców członków Korporacji i towarzyszącej jej specjalistycznego seminarium Innowacje Szansą Krajowego Sektora Techniki Płynowej Wobec Turbulentnego Rynku r.: Przyjęcie PLANU PRACY Zarządu Oddziału SIMP we Wrocławiu na rok 2013 oraz powołanie przy Oddziale komisji ds. współpracy z przemysłem r.: Na terenie Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, w miejscowości Kaczorów odbyło się spotkanie Makroregionu Dolnośląskiego w skład którego wchodzą Oddziały SIMP w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze na którym omówiono aktualne problemy działalności SIMP na Dolnym Śląsku. Oddział SIMP we Wrocławiu reprezentowali Kol. Kol. Andrzej Woźniacki Prezes Oddziału i Henryk Orzechowski Zarządu Oddziału r.: Na terenie hotelu Verde Montana w Kudowie Zdroju odbyła się Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna na temat Uszczelniania i Techniki Uszczelniania Maszyn I Urządzeń, której współorganizatorem byli: Sekcja Uszczelnień i Techniki Uszczelniania oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP ODOK we Wrocławiu r.: Opracowanie historii działalności Oddziału SIMP we Wrocławiu do przygotowywanej przez Zarząd Główny SIMP publikacji pt. Historia SIMP w latach

18 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel./fax Prezes Wiceprezes Członkowie Zarządu Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Członkowie Piotr Gorzelany Bogusław Huczyński Lech Uzar Czesław Surwiłło Bożena Patkowska-Sokoła Henryk Zatorski Stanisław Stefanko Maciej Dębowski Adam Rogowski Urszula Kozaczuk Sąd Koleżeński Przewodniczący Członkowie Janusz Obrzadek Kazimierz Gidziński, Józef Sobol Przedstawiciel do WR FSNT NOT Bogusław Huczyński Delegat na Krajowy Zjazd SITR Henryk Zatorski Oddział SITR integruje środowisko rolnicze i jego otoczenie wokół postępu naukowo-technicznego i gospodarczego, a także rozwija działalność na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego etycznego członków, ochrony zawodu oraz uprawnień inżynierów i techników rolnictwa. 18 Jest organizatorem szkoleń w zakresie stosowana środków ochrony roślin, kursów dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, pt. Towaroznawstwo skór garbarskich, futrzarskich i futerkowych, szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli Kół Łowieckich, rolników i pracowników samorządów oraz seminariów w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki. Seminaria poruszały aktualne problemy rolnictwa, środowiska, między innymi:

19 1. Bóbr europejski w środowisku przyrodniczym, 2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pompy cieplne, 3. Rośliny pochodzenia nierolniczego jako alternatywne źródło surowca energetycznego do produkcji paliw stałych, 4. Bioaktywne preparaty pochodzenia roślinnego zwierzęcego jako czynnik prozdrowotny w żywieniu człowieka, 5. Stan aktualny i tendencje zmian w ochronie roślin i inne. Oddział SITR wspólnie z Zakładem Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG PJB we Wrocławiu zgłosił na XXXIX Wrocławskie dni Nauki cztery referaty seminaryjne: 1. Czy chwasty mogą być jadalne?, 2. Poznaj swój świat ekologiczny, 3. Biopreparaty w ochronie roślin, 4. Czy warto stosować adiuwanty?. Oddział SITR poza działalnością statutową wykonuje ekspertyzy, opinie i operaty szacunkowe z różnych dziedzin związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i przyrody. Zweryfikował i nadał uprawnienia 23 rzeczoznawcom. Przeważają ekspertyzy z wyceny maszyn i ciągników rolniczych oraz wycena strat w roślinach uprawnych i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną i chronioną. Oddział ściśle współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym, Zakładem Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Dolnośląską Izba Rolniczą, Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innymi jednostkami związanymi z rolnictwem oraz Stowarzyszeniami wchodzącymi w skład WRFSNT NOT w szczególności ze SWP i SIT Spoż. W bieżącym roku Oddział SITR obchodzi Jubileusz 60 -lecia. Z tej okazji odbędzie się w październiku konferencja naukowa pod patronatem Włodzimierza Chlebosza członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Przewodnicząca Barbara Paluch Liberalizacja uwarunkowań, rozproszenie środowiska wyspecjalizowanych firm ogrodniczych sprawiły, że osłabła działalność stowarzyszeniowa. W związku ze wzrastającym zainteresowaniem zawodami takimi jak sadownik, kwieciarz, pieczarkarz rysują się możliwości do wznowienia kursów, które w przeszłości stowarzyszenie prowadziło wraz ze szkołami zawodowymi, spółdzielniami i zakładami ogrodniczymi. 19

20 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI tel./fax , Przewodnicząca Gabriela Bączkowska Zastępcy przewodniczącego Halina Machowczyk Eugeniusz Czyrek Edward Prażnowski Krystyna Kozłowska Małgorzata Kosiorowska Joanna Harasym Członkowie zarządu Bogdan Gulanowski Adam Kostecki Tomasz Lesiów Piotr Łabędzki Jan Maciejewski Marian Paszkiewicz (Legnica) Gertruda Słowińska Lesław Szymański Komisja Rewizyjna Sąd Koleżeński Zbigniew Gawron-Gawrzyński Jadwiga Reymont Helena Frankiewicz Zając Władysław Leśniak Kazimierz Chojnacki Janina Włodarczyk Delegaci na Krajowy Zjazd Gabriela Bączkowska Eugeniusz Czyrek Krystyna Kozłowska Kierunki działalności zarządu Oddziału SITSpoż. 1. Organizacja cyklicznych konferencji naukowo-technicznych o tematyce z zakresu żywności, żywienia i przemysłu spożywczego, głównie w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, czasem połączonych z prezentacją produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, a także organizowanie sympozjów i seminariów o charakterze szkoleniowym w pozostałym okresie roku. 2. Udział członków zarządu w pracach różnych komisji Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 3. Współpraca z uczelniami, w których prowadzi się badania dotyczące żywienia oraz żywności, technologii i zarządzania procesami jej produkcji i dystrybucji, tworzenia nowych systemów żywności i nowych wyrobów. 4. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają podobne zadania statutowe, tyczące się zagadnień żywności i żywienia, oraz z organami samorządu i administracji państwowej w zakresie rozwoju sektora żywnościowego w miarę zgłoszonych przez nie potrzeb. 5. Zainteresowanie młodej kadry technicznej, zatrudnionej w uczelniach i firmach spożywczych, kierunkami działalności Stowarzyszenia oraz możliwością uzyskania uprawnień rzeczoznawcy SITSpoż. 6. Motywowanie członków Stowarzyszenia do aktywności (między innymi poprzez odznaczenia) i współpraca z zarządami kół zakładowych SITSpoż. Ważniejsze wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy Do ważniejszych wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy można zaliczyć dwie konferencje naukowo techniczne i jedno seminarium. 1. W dniach listopada 2012 w auli i w Sali kominkowej Domu Technika NOT odbyła się dwudniowa konferencja nt. Produkty tradycyjne i regionalne oraz żywność ekologiczna z Dolnego Śląska. Była ona połączona z prezentacją produktów na kilkunastu stanowiskach. Przygotowano ją z udziałem Zarządu Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Referat wprowadzający pt. Dolnośląska oferta produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych przygotował i wygłosił p. prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz. 20

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa W dniu 25 maja 2012r odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów

Bardziej szczegółowo

Historia Powstanie i rozwój Oddziału Wrocławskiego

Historia Powstanie i rozwój Oddziału Wrocławskiego Powstanie i rozwój Oddziału Wrocławskiego Utworzenie stowarzyszenia górniczego na Dolnym Śląsku po wojnie łączyło się z działaniami funkcjonującej już od 1948 roku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości S T O W A R Z Y S Z E N I E G E O D E T Ó W P O L S K I C H Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział SGP w

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE Warszawa 26.11.2014r. Geodezja od czystej mierniczej do interdyscyplinarnej - w 60-letnim przekazie dydaktycznym prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego i prof. dr hab. inż. Janusza Śledzińskiego 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zebranie założycielskie W dniu 22 października 1992 roku, na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ PASAŻERSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

PRZYSZŁOŚĆ PASAŻERSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM PRZYSZŁOŚĆ PASAŻERSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 23.11.2015 r. 46. Szczecińskie Dni Techniki 47. Koszalińskie Dni Techniki Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014 wraz z oraz PKP Cargo S.A. organizują III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH Wrocław, 30 maja 2014 Komunikat nr 1 CEL KONFERENCJI Celem konferencji jest przegląd

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ /tekst jednolity/ Naczelna Organizacja Techniczna przyznaje odznaki honorowe: a) Srebrną Odznakę Honorową NOT b) Złotą Odznakę

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katedra Nauk o Rodzinie Zaprasza na konferencję EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA Katowice, 1 grudnia 2016 Aula Wydziału

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem Radom, 6 lipca 2015 r. Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem W dniu 3 lipca 2015 r. w Domu Technika w Radomiu przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się seminarium na temat: Zarządzanie państwem przez

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ***

Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH *** Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH *** 20 lat POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Konferencja Konferencja rzeczoznawców majątkowych to coroczne spotkanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych 6-7 października 2016 r. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł organizowane w ramach: III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP I. Termin i miejsce Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Koło Naukowe Oikos zapraszają do udziału w: II Konferencji

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWY KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW :13:46

IX MIĘDZYNARODOWY KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW :13:46 IX MIĘDZYNARODOWY KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW 2016-01-07 17:13:46 2 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnym, IX Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 22-23 października 2014 r. Hotel JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Konferencja Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce. Targi EKOTECH 2015, Kielce 05 marca 2015 r. w godz. 12.00-16.00 Organizator: Klaster Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

20 lat Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy zarys

20 lat Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy zarys 20 lat Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy zarys Decyzja I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów o powołaniu regionalnych oddziałów KIBR w miejscowościach, w których są zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE Program konferencji: Aktualny stan gospodarki odpadami. Zapoznanie z aktualnym stanem GO na terenie Krakowa oraz planowanymi kierunkami

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. KOMITETU ZRÓWNOWAśONEJ GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI PAN W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. KOMITETU ZRÓWNOWAśONEJ GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI PAN W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU ZRÓWNOWAśONEJ GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI PAN W 2011 ROKU I. Skład Komitetu Komitet ZrównowaŜonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi został wybrany na kadencję 2007

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Suplementy diety w Polsce - 2008

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Suplementy diety w Polsce - 2008 PATRONAT : dr Kazimierz F. Plocke dr n.med. Andrzeja Wojtyła dr n.farm. Leszek Borkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektor Sanitarny Prezes Urzędu Rejestracji Produktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja Konferencja ENERGETYKA NA TERENACH WIEJSKICH ETW 2012 Energetyka we wsiach i rolnictwie 27-28 marca 2012 r. Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 PATRONAT HONOROWY PATRONAT PARTNERZY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 2 Przedstawiamy Państwu informacje nt. konkursu "Laur Innowacyjności 2015". LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015 V edycja ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rolnicza

Wielkopolska Izba Rolnicza Wielkopolska Izba Rolnicza Wielkopolska Izba Rolnicza jest samorządem zawodowym rolników. Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. izby działają na rzecz rolników, wpływają

Bardziej szczegółowo

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w kadencji 2008 2012

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w kadencji 2008 2012 Koleżanki i Koledzy! Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny 18. już numer Biuletynu Informacyjnego, zawierającego przegląd działalności Zarządu Oddziału w minionym roku, aby tą drogą poinformować

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 kwietnia 2015 r.

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 kwietnia 2015 r. I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 kwietnia 2015 r. Działając na podstawie 10 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH Komunikat nr 2 Serwy koło Augustowa ALBATROS HOTEL&SPA 9-11 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo