biuletyn informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 biuletyn informacyjny nr 1 wrzesień 2013 kadencja Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 65 lat Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu

2 Spis treści Wrocławska Rada FSNT NOT 3 Przesłanie II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich 5 PZITB 6 SITPChem 9 SEP 10 SGP 11 SITG 12 SITK 13 SITMB 14 SITPNIG 15 SITLID 16 SIMP 17 SITR 18 SITO 19 SITSpoż 20 PZITS 22 SITP 23 STOP 24 SWP 25 SITWM 26 SITMN 26 Wydawca: Biuro Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT ul. Piłsudskiego 74, Wrocław tel , fax Redakcja: Krystyna Szcześniak Redakcja wymaga podpisywania zdjęć przez autorów i ich zgody na publikację. Opracowanie graficzne i DTP: EDITUS Sławomir Pęczek tel , Realizacja wydawnicza: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław, ul. Ojca Beyzyma 20b tel./fax , Redakcja przyjmuje materiały wyłącznie w postaci plików elektronicznych: tekst MS Word, zdjęcia JPEG, TIFF. Redakcja zastrzega sobie możliwość skrótów i doboru zdjęć. Materiały prosimy przesyłać na adres: Fot. na okładce: Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Na dobry początek We wszystkich działaniach merytorycznych Oddziału Wrocławskiego NOT, nawiązujących do działalności statutowej, fundamentalną rolę spełniają Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, którym dedykujemy 1 nr Biuletynu. Biuletyn, wydany w dniu Jubileuszu 65-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu, ujmuje składy Zarządu, Komisji i Zespołów WR oraz Zarządów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Stowarzyszenia sfederowane we WR kontynuowały swoją działalność omawianą w obszernym wydawnictwie z okazji 60-lecia WR i mimo, że w większości, zarówno NOT jak i Stowarzyszenia, prezentują się na swoich stronach Internetowych, to uznaliśmy za stosowne w sposób tradycyjny w tym i w kolejnych biuletynach przybliżyć ważniejsze działania zarówno stowarzyszeń jak i Zarządu. Działalność Wrocławskiej Rady jest ściśle związana z działalnością Naczelnej Organizacji Technicznej, która koordynuje wiele naszych przedsięwzięć, jak np. Konkurs Mistrz Techniki, Olimpiadę Wiedzy Technicznej, Konkurs Młody Innowator, w których Komitetach i Komisjach działają nasi członkowie. W ciągu ostatnich pięciu lat odbyły się kolejne Kongresy Techników Polskich, kolejne Forum Inżynierskie, dyskutowano o karcie Inżyniera w jednoczącej się Europie, lobbowano u decydentów w sprawach branż technicznych i w sprawach kształcenia technicznego na wszystkich poziomach, w sprawach kształcenia zawodowego oraz wykreślano kierunki i fi lary działalności. Spotykaliśmy się z inżynierami na Światowych zjazdach inżynierów, w szczególności na Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Warszawie, na którym prezentowano tradycje techniczne na miarę talentów i aspiracji Polaków. Siłą naszych działań jest tradycja i potencjał inżynierski zrzeszony w NOT. To tu, we Wrocławskim NOT działała w latach pięćdziesiątych szkoła inżynierska, to Wrocławski NOT zabierał głos w kluczowych sprawach związanych z działalnością inżynierską i techniczną na Dolnym Śląsku. Do tej tradycji kształcenia i podnoszenia umiejętności zawodowych, spełnienia roli niezależnego doradcy technicznego włodarzom Regionu Dolnego Śląska chcemy wrócić. Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów, cytując tę maksymę Stanisława Staszica, starajmy się być przykładem dla młodych jak być narodowi użytecznymi, aktywizujmy członków naszych stowarzyszeń, aby nie straszne im były kolejne wyzwania. Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT Tadeusz Nawracaj 2

3 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej tel , fax Prezes Zarządu Wiceprezes Tadeusz Nawracaj (PZITB) Czesław Szczegielniak (SITWM) Ryszard Kordas (SEP) Janusz Gondek (SEP) Paweł Zając (SGP) Komisja Rewizyjna Przewodniczący Hubert Bartosz-Bechowski (SITPChem) Wiceprzewodnicząca Anna Mielnik (SGP) Zbigniew Lubczyński (SEP) Krzysztof Lorenz (PZITS) Alicja Dudzik (PZITB) Komisje i Zespoły powołane przez WR w dniu 24 kwietnia 2013 r. Zarząd powołał Komisje w licznym składzie. Znając pasję i aktywność niektórych, ma nadzieję na aktywność wszystkich członków komisji. Komisje i zespoły technicznie obsługują pracownicy biura NOT. KOMISJA WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ Gabriela Bączkowska (SITSpoż.), Alicja Dudzik (PZITB), Mieczysław Gabryszewski, Krystyna Hebdzińska (SITPChem.), Jan Kłębek (SITG), Jerzy Kuźmicki (SITWM), Eugeniusz Laskowski (SITPMB), Jan Lewczyk (SEP), Irena Marczyk (PZITS), Jadwiga Olkiewicz (SWP), Henryk Orzechowski (SIMP), Józef Sambor (SITK), Zbigniew Wojciechowski (STOP), Henryk Zatorski (SITR). KOMISJA KONKURSÓW I NAGRÓD Kazimierz Banyś (SIMP) Przewodniczący Członkowie: Halina Aniołowska (SITPChem.), Jerzy Chorąży (SEP), Janusz Cieślak (STOP), Bogdan Gulanowski (SITSpoż.), Grzegorz Janik (SITWM), Andrzej Klimczak (SGP), Marek Sikora (SITG), Roman Szmigielski (PZITB), Kazimierz Wasilewski (SITK). KOMISJA DS. MŁODEJ KADRY TECHNICZNEJ Jan Pytlarz (SEP) Przewodniczący Łukasz Nieckarz (SITPChem.) I Wiceprzewodniczący Krzysztof Pieczka (SITR) II Wiceprzewodniczący Ewelina Ortyl (SITPChem.) Członkowie: Ewa Burszta-Adamiak (SITWM), Andrzej Bielański (SIMP), Daniel Nowak (STOP), Marcin Regulski (PZITB), Marcin Saltarski (PZITB), Lesław Szymański (SITSpoż.) Ryszard Tarnowski (SITG), Józef Woźniak (SGP). ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ Elżbieta Suppan (PZITB) Przewodnicząca Krzysztof Lorenz (PZITS) Wiceprzewodniczący Małgorzata Biniak-Pieróg (SITWM) Członkowie: Ludwik Bednarz (SITPMB), Tomasz Lesiów (SITSpoż.), Andrzej Moczko (PZITB), Krzysztof Naplocha (STOP), Jerzy Okupnik (SIMP), Elżbieta Paradowska (SWP), Marek Sikora (SITG), Tadeusz Słonka (SITPChem.), Bożena Tabisz (SGP). KOMISJA WSPÓŁPRACY Z UCZELNIAMI Józef Cyganek (SITPMB), Eugeniusz Czyrek (SITSpoż.), Juliusz Deja (SIMP), Teresa Dzikowska (SGP), Ryszard Janik (SITPChem.), Grzegorz Kosobudzki (SEP), Agnieszka Nawirska (PZITS), Piotr Pietraszek (PZITB), Leszek Pływaczyk (SITWM),. Mateusz Stachowicz (STOP), Krystyna Szcześniak (PZITB),. Dariusz Woźniak (SITG). ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z GMINĄ WROCŁAW Maria Grzegorczyk (SGP), Kol. Kazimierz Haber (SITPMB), Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk (PZITB), Barbara Łoś- -Kuchta (SITPChem.), Halina Machowczyk (SITSpoż.), Mirosław Pigiel (STOP), Adam Rogowski (SITR), Mariola Stefanicka (SITG), Czesław Szczegielniak (SITWM), Ryszard Szpadt (PZITS), Andrzej Woźniacki (SIMP). KOMISJĘ INFORMACJI prowadzi Krystyna Szcześniak przy współpracy Barbary Gardynik. Aktywność Komitetów i Zespołów oraz najważniejsze działania Stowarzyszeń dokumentowane będą w Biuletynie WR. Materiały dotyczące tej działalności należy przesyłać w postaci plików elektronicznych (tekst MS Word, zdjęcia JPEG, TIFF) na adres 3

4 Z prac bieżącej kadencji Zarządu Wrocławskiej Rady w zarysie W nowej kadencji Wrocławskiej Rady , inaugurowanej w br., ukonstytuowano Zarząd oraz Komitety i Komisje Zarządu składające się z członków stowarzyszeń sfederowanych we WR FSNT NOT oraz wydelegowano członków Zarządu do prac w Komitetach Rady Głównej NOT. Zarząd, kontynuując prace poprzednich kadencji, koncentrował wysiłki na możliwościach rewitalizacji i utrzymaniu Domu Technika. Wzorem lat ubiegłych podjęto prace nad kolejną już XXXIX edycją Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, Dolnośląską Nagrodą Jakości, Konkursem Mistrz Techniki i konkursem za Wybitne Osiągnięcia Naukowo-Techniczne. W ramach pracy dla młodzieży podjęto prace nad kolejnymi edycjami Olimpiady Wiedzy Technicznej i nad Konkursem Młody Innowator. W bieżącej kadencji troską Zarządu jest również uaktywnienie Ośrodka Innowacji i Zespołu Usług Technicznych NOT. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami zagranicznymi Zarząd, zapraszając do współpracy stowarzyszenia sfederowane we WR, kontynuuje współpracę z Praskim Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym (PVTS) w Pradze, Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów i Techników (VPI) w Austrii, Inżynierów Polskich na Litwie (SITPL) oraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich (SITPF) w Paryżu. W bieżącej kadencji uaktualniono umowę o współpracy z PVTS przyjmując członków stowarzyszeń z Pragi. Uczestniczono w uroczystości nadania tytułu Inżynier Roku w Wilnie i wydano materiały z sympozjum europejskiego organizowanego wspólnie z SITPF we Francji. Zarząd WR wspiera współpracę zagraniczną, którą prowadzą stowarzyszenia. Współpraca Wrocławskiej Rady FSNT NOT ze Stowarzyszeniem Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL) Uroczystość nadania tytułu Inżynier roku 2013, w której uczestniczyła delegacja WR wraz z delegacjami NOT z Polski, w tym prezesa Ewy Mańkiewicz-Cudny z Rady Głównej, oraz delegacjami Europejskiego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Polonijnych, Związków Inżynierów Polskich Francji, ZIP Na pierwszym planie z lewej Inżynier roku Jan Andrzejewski oraz gratulujący T. Nawracaj i R. Kordas; w tle za stołem i pucharem Prezes STIPL J. Mozyro Litwy, Łotwy, Estonii, Związku Polaków Naukowców Litwy, odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w kwietniu br. W domu Kultury Polskiej przybyłych na finał Siódmej edycji konkursu Inżynier Roku, zorganizowana przez STIPL, pod patronatem św. Rafała Kalinowskiego, witał jego kierownik A.Rutkowski wraz z Prezesem Jerzym Mozyro. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Konsul honorowy, Ambasador RP, Posłowie na sejm, członkowie akcji wyborczej Polaków na Litwie, profesorowie i przedsiębiorcy z Litwy, artyści Polonii litewskiej oraz nominowani do tytułu inżyniera roku. Wśród tegorocznej dziesiątki nominantów znaleźli się tacy znani specjaliści, przedsiębiorcy, jak R. Jaświn (budownictwo), T. Kuzborski, właściciel firmy Armada, specjalizującej się w oczyszczaniu wody pitnej, A. Pietrowicz, specjalista Wydziału architektury i budownictwa samorządu rejonu wileńskiego, R. Monkiewicz, kie- rownik wydziału gospodarki komunalnej samorządu rejonu solecznickiego, wykładowca Uniwersytetu im. Gediminasa Jonas Matijošius, Bogumiła Zawadzka, inżynier-elektronik, Mirosław Tarasiewicz, wysoko ceniony specjalista w dziedzinie transportu pasażerskiego oraz W.Aszkiełowicz inż. z rejonu solecznickiego. Wśród nominowanych do tytułu, był również inżynier mechanik, organizatora życia społeczności polskiej w Wilnie Jan Andrzejewski, któremu Komisja Konkursowa nadała tytuł INŻYNIERA ROKU Jan Andrzejewski, ma osiągnięcia nie tylko w działalności STIPL ale wydaje również publikacje z których jedną podarował WR. Wśród licznych gratulacji Janowi Andrzejewskiemu, gratulacje wraz z upominkami od WR FSNT NOT złożyli Prezes Tadeusz Nawracaj oraz sekretarz Ryszard Kordas. Wszyscy zagraniczni uczestnicy delegacji, w tym delegacja WR zostali uhonorowani odznaką STIP Litwy. W przerwie uroczystości goście i uczestnicy z zainteresowaniem oglądali wystawę poetki inż. Ireny Lipskiej, pasjonującej się rysunkiem, która przedstawiła ciekawą serię rysunków koni. Byli również poeta Aleksander Śnieżko, wykonawca ballad Wiktor Dulko, i zespół Zgoda, którzy później wystąpili przed gośćmi. Jak zwykle u gościnnych Inżynierów na Litwie, była możliwość zakupienia wydawnictw, a wszyscy goście, w tym członkowie delegacji WR FSNT NOT zostali obdarowani odznaką STIPL. Przy okazji uroczystości, delegacja WR zwiedziła Wilno z jego najcenniejszymi zabytkami, w tym Cmentarz na Rosie oraz polonika związane z historią i literaturą. Uroczystość w Domu Kultury Polskiej w Wilnie prowadzili: Agnieszka Mozyro, dziewczyna Kuriera sprzed trzech lat, obecnie magistrantka KUL-u oraz inż. Robert Niewiadomski, właściciel i dyrektor wileńskiej spółki Inviktus. 4

5 Współpraca WR FSNT NOT Z Praskim Stowarzyszeniem NT (PVTS) W dniach 22 i 23 maja 2013 r. przebywali z wizytą we Wrocławskiej Radzie FSNT NOT przedstawiciele Praskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego (PVTS). Na zebraniu Zarządu WR FSNT NOT z udziałem Prezesa PVTS ing. Ivo Vitka i członka PVTS ing. Romana Zeissa, omówiono i uzgodniono program współpracy na 2013 r. Prezesi obu Organizacji: Prezes Zarządu WR FSNT NOT Tadeusz Nawracaj i Prezes PVTS Ivo Vitek podpisali Program Współpracy pomiędzy Wrocławską Radą FSNT NOT i Praskim Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym na 2013 r.. Bezpieczne praktyki i środowisko W dniach kwietnia br. WR FSNT NOT, wraz z Samorządem PWr. oraz Forum Uczelni Technicznej, była współorganizatorem seminarium BEZPIECZNE PRAKTYKI i ŚRODOWISKO w auli Politechniki Wrocławskiej. Seminarium wraz z Anną Zagozdon z Samorządu Studenckiego PWr., poprowadził mgr inż. Paweł Zając, członek WR FSNT NOT (SGP). Bezpieczne Praktyki i Środowisko to szkolenia i warsztaty przygotowujące absolwentów podejmujących pracę oraz stażystów. Szkolenia obejmowały m.in. tematykę Prawa Pracy, BHP, ochronę p-poż, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, zagadnienia urządzeń poddozorowych oraz warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie tematy przekazywane były przez wykładowców znających programy nauczania w szkołach wyższych. Uczestnicy seminarium otrzymali certyfikaty (w języku polskim i języku angielskim) zaliczające uczestnictwo w szkoleniu. Przesłanie II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich Inżynier projektuje przyszłość THEODORE VON KÁRMÁN Zgromadzeni w Warszawie w dniach czerwca 2013 roku uczestnicy II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich wyrażają zadowolenie ze spotkania polskich inżynierów z Kraju i z zagranicy, licznie przybyłych z różnych zakątków świata. Polska w 2013 roku jest w ważnej chwili dziejowej. Wynika to między innymi ze światowego kryzysu gospodarczego, silnie dotykającego kraje Unii Europejskiej, w tym spowolnienia polskiej gospodarki. Jest to jednocześnie wielka szansa rozwojowa, którą stwarza budżet Unii Europejskiej na lata , korzystny dla Polski. Projekty realizowane w tym okresie będą tworzyły mapę rozwoju Kraju w przyszłych dekadach. Dlatego tak bardzo jest ważne właściwe zdefiniowanie celów oraz pełne wykorzystanie istniejącego potencjału intelektualnego i materialnego do ich osiągnięcia. We wszystkich zagadnieniach rozwoju naszego Kraju i we wszystkich jego dziedzinach kluczowa jest rola techniki i jej twórców inżynierów. Świadomi tych wyzwań, swej roli i powinności, polscy inżynierowie pracujący w Kraju i za granicą apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej o odważne, pryncypialne i zgodne z dalekosiężną wizją zaplanowanie zrównoważonego rozwoju Polski. Deklarują swój udział w podnoszeniu Kraju na światowy poziom gospodarczy i cywilizacyjny na miarę naszych chlubnych osiągnięć i tradycji technicznych oraz na miarę talentów i aspiracji Polaków. Uczestnicy Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich uznają ideę Zjazdu za cenną i wskazują na potrzebę jego kontynuacji. Umożliwi to pełne wykorzystanie zasobów wiedzy i umiejętności polskich inżynierów rozproszonych po całym świecie. 5

6 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ODDZIAŁ WROCŁAWSKI, pokój 106 tel./fax Przewodniczący Tadeusz Nawracaj Wiceprzewodnicząca Alicja Dudzik Wiceprzewodniczący Zygmunt Matkowski Jerzy Krzyż Piotr Pietraszek Marcin Regulski Janusz Superson Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk Elżbieta Suppan Piotr Szarejko Roman Szmigielski Martyna Bindeman Martyna Hamulska Maria Leśniak-Rotter Jerzy Zatylny Jerzy Magocki Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa założony w 1934 r. działa we Wrocławiu od maja 1946 r. Związany jest z Wrocławską Radą nie tylko przez siedzibę budynek wrocławskiej NOT, w odbudowie której członkowie PZITB brali czynny udział. Działania statutowe prowadzone przez Zarząd PZITB to głównie dbałość o wykonywanie zawodu inżyniera budowlanego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków, jak również pomoc młodzieży w pozyskiwaniu praktyk. Doświadczenia zawodowe inżynierów przekładamy na pracę w Zespole Rzeczoznawców Budowlanych. W bogatym kalendarzu działań na rok 2013, najważniejszymi były Wiosenne Targi Budowlane TARBUD oraz organizacja X edycji Konkursu Wrocławskiego Oddziału PZITB DOLNOŚLĄSKA BUDOWA ROKU. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w trakcie obchodów Dni Budowlanych na Gali inżynierskiej zorganizowanej przez Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do konkursu zgłoszono trzynaście obiektów, którym poświecono specjalny biuletyn. Grand prix zdobyła budowa centrum biurowo-usługowego legnickiego parku technologicznego KGHM-LETIA. 6

7 Gala inżynierska, zgromadziła wielu wspaniałych inżynierów, którzy odbierali nagrody ale też była okazją do uhonorowania młodych za obronione w bieżącym roku prace dyplomowe z budownictwa. Z prac Kół i Komisji Jednym z ostatnich obiektów, które wizytowali członkowie Koła nr 33 PZITB było wyjście techniczne Komisji Wymiany Zawodowej na obiekt nowo budowanej Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Koleżanka Elżbieta Suppan wraz z Kierownikiem Budowy Krzysztofem Pastuszakiem oraz menedżerem Markiem Morką omówili główne założenia projektowe i problemy wykonawcze. Wizytując obiekt, zapoznano się ze zróżnicowanym przeznaczeniem pomieszczeń, specjalistyczną instalacją oraz monitoringiem. 7

8 Koło Młodych przy Kole PZITB Nr 1 wybrało nowy Zarząd w składzie: Przewodnicząca Karolina Mularczyk Z-ca Przewodniczącej Marcin Kornek : Malgorzata Piechota i Katarzyna Maśko Mariusz Siekiera Koło Młodych przy Kole PZITB Nr 1 działa od wielu lat, zrzeszając grono studentów oraz nauczycieli akademickich Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Członkowie Koła pogłębiają wiedzę poprzez organizację spotkań tematycznych ze specjalistami, projektantami i wykonawcami oraz organizując i uczestnicząc w szkoleniach. W ubiegłym roku akademickim w trakcie wyjść technicznych, przebywano i dyskutowano na placach budów kilku ciekawych inwestycji budowlanych prowadzonych na terenie Wrocławia. Między innymi obserwowano ostatnią fazę prac w wieżowcu Sky Tower, poznano charakter prac związanych z wielkowymiarowymi elementami żelbetowymi na budowie Oceanarium i Afrykanarium we wrocławskim ZOO. Na terenie placu budowy Nowego Szpitala Wojewódzkiego oraz kompleksu biurowo-handlowego Delta 44, podobnie jak na innych obiektach, rozmawiano z kierownikami, inżynierami omawiającymi najnowsze technologie wprowadzane na polski rynek. Metody rozbiórek obiektów budowlanych, przybliżył członkom Koła ekspert w tej dziedzinie mgr inż. Marek Łukomski a zagadnienia robót prowadzonych przy autostradowych obwodnicach Wrocławia mgr inż. Władysław Kluczewski. Spotkanie związane z akustyką wnętrz przeprowadzili przedstawiciele firm: Ecophon oraz ISOVER (Saint-Gobain Construction Products). Cementowe podkłady podłogowe i posadzki przedstawiła mgr inż. Lidia Kisielewska doradca techniczny ds. chemii budowlanej firmy Weber. Na innym ze spotkań goszczono Jerzego Palińskiego, przedstawiciela firmy JP Engineers, zajmującej się szeroko rozumianymi robotami żelbetowymi. Szkolenia Allplana-Inżynieria oraz Revit Structure były okazją do zapoznania się z podstawową wiedzą na temat pracy w różnych środowiskach projektowania. Członkowie Koła odwiedzili w tym roku Międzynarodową Konferencję SA HC 2012 Structural Analysis of Historical Constructions, byli na Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD, uczestniczyli także w Międzynarodowych Dniach Domów Pasywnych, zapoznając się m.in. z technologiami stosowanymi przy budowie domu pasywnego w Smolcu. Na podst. tekstu Katarzyny Maśko i Karoliny Mularczyk 8

9 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego ODDZIAŁ WROCŁAWSKI tel Prezes I Wiceprezes II Wiceprezes I II Andrzej Puszyński Ryszard Janik Krystyna Stemler-Korczak Barbara Łoś-Kuchta Hieronim Kozanecki Halina Wójtowicz-Młochowska Hubert Bartosz-Bechowski Krystyna Hebdzińska Tadeusz Słonka Komisja Rewizyjna Przewodnicząca Sąd Koleżeński Przewodnicząca Izabela Polowczyk Halina Aniołowska Danuta Żuchowska Krystyna Chmieleńska Józef Stefaniuk Członkowie Honorowi Prezes Honorowy Tadeusz Kochanek Prezes Honorowy Adam Mazur Honorowy Adam Nowotarski Honorowy Andrzej Matynia Honorowy Krystyna Stemler-Korczak Oddział SITPChem Brzeg Dolny przy PCC Rokita S.A. tel Prezes Wiceprezes Roman Bajda Piotr Magryś Iwona Jarząb Anna Karnas Krzysztof Stanek Ireneusz Wabiński W bieżącym roku, zgodnie z tradycją, uczczono Dzień Chemika prezentacjami, towarzyskim spotkaniem i dyskusjami dotyczącymi działalności statutowej. Zdjęcia z tradycyjnego spotkania z okazji Dnia Chemika

10 Stowarzyszenie Elektryków Polskich ODDZIAŁ WROCŁAWSKI tel./fax , Prezes Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes Prezydium Krzysztof Nowicki Bohdan Synal Ryszard Kordas Andrzej Hachoł Kazimierz Chabowski Tadeusz Olichwer Jan Rudy Mieczysław Bednarski Jacek Floryn Janusz Gondek Jerzy Leszczyński Zenon Okraszewski Jan Pytlarz Stanisław Szyler Ryszard Witczyński Andrzej Zdunek Ostatnie wydarzenia W dniach r. w Jamrozowej Polanie Duszniki odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów Sekcji, Przewodniczących Komisji i Kierowników Agend gospodarczych Oddziału Wrocławskiego SEP. W pierwszej części odbyło się spotkanie członków Prezydium Zarządu Oddziału z prezesami Oddziałów Jeleniogórskiego i Legnickiego na którym przedyskutowano strategię działalności SEP w regionie. W części merytorycznej spotkania wręczono odznaki honorowe i wyróżnienia: Diamentową Odznakę Honorową NOT otrzymał Kol. Jerzy Leszczyński, Złotą Honorową NOT Kol. Andrzej Hachoł, Medalem im. Janusza Groszkowskiego uhonorowany został Kol. Jan Francyk. Jednym z punktów porządku dziennego było wręczenie dyplomów i nagród prezesom kół biorących udział w konkursie o najaktywniejsze koło SEP w Oddziale w roku 2012 oraz podanie wyników konkursu ogólnopolskiego, w którym koła naszego Oddziału rokrocznie zajmują wysokie miejsca. W konkursie centralnym o tytuł najaktywniejszego koła SEP w roku 2012 koła Oddziału Wrocławskiego uzyskały następujące lokaty: Grupa A (do 30 członków) IV miejsce Koło Nr 52 przy Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, V miejsce Koło Nr 69 przy Instytucie Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Grupa B (31-60 członków) I miejsce Koło Nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej, III miejsce Koło Nr 1 przy Instytucie Elektrotechniki Oddział we Wrocławiu, Grupa C (ponad 61 członków) IV miejsce Koło nr 18 przy TAURON Dystrybucja SA, Grupa T (Koła terenowe) I miejsce Koło Nr 43 Wrocław, Grupa S (Koła szkolne i studenckie) I miejsce Akademickie Koło SEP Nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej. Podczas Kolacji koleżeńskiej w grupach i podgrupach omawiano istotne zagadnienia związane z działalnością Oddziału oraz strategię na lata przyszłe a zwłaszcza zbliżające się wybory w kołach, sekcjach, WZDO oraz Walny Zjazd Delegatów SEP. 10

11 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP, Jamrozowa Polana r. Biorąc pod uwagę okoliczności, że posiedzenie odbyło się w Ośrodku Biathlonowym Jamrozowa Polana, w drugim dniu zorganizowany został turniej strzelecki o puchar Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP. Strzelanie odbyło się przy pięknej pogodzie oraz w przyjemnej atmosferze. I miejsce zajął Kol. Jan Pytlarz i otrzymał PUCHAR PRE- ZESA, II miejsce zajął Kol. Piotr Bieniarz, III miejsce zajęła Kol. Eliza Wartacz. Oprac. Jan Rudy, OW SEP Stowarzyszenie Geodetów Polskich ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel./fax Prezes Wiceprezesi Prezydium Prezydium Prezydium Bożena Tabisz Jan Janus Andrzej Klimczak Alicja Meusz Wiesława Wójtowicz Anna Mielnik Krzysztof Goleniowski Józef Woźniak Paweł Zając Prezes Honorowy Prezes Honorowy Franciszek Czerniecki Tadeusz Wiśniewski Katarzyna Cirko Oleandra Grudecka Olgierd Kempa Ryszard Moskalik Lidia Wróbel 11

12 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel./fax Prezes Wiceprezes Z-ca a Z-ca a Marek Sikora Mariola Stefanicka Dariusz Woźniak Jan Kłębek Marta Kozłowska-Golicz Ryszard Tarnowski Wojciech Antończak Andrzej Gonciarz Monika Hardygóra Komisja Rewizyjna Przewodniczący Komisji Komisji Roman Mazur Andrzej Miśta Tomasz Zawadzki Wiesław Frankiewicz Grażyna Górska Andrzej Pomorski Ważnym wydarzeniem, będącym od lat stałym punktem naszej działalności, była zorganizowana przez Stowarzyszenie wraz z Instytutem Górnictwa Politechniki Wrocławskiej XIII edycja Konferencji Kruszywa Mineralne Surowce Rynek Technologie Jakość, która odbyła się w dniach kwietnia 2013 r. w Kudowie Zdroju. Uczestniczyło w niej 249 osób z firm krajowych i zagranicznych. Uroczysty charakter konferencji zbiegł się z obchodami 45-lecia Wydziału 12 Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Zgodnie z dotychczasową formułą nadesłane referaty opublikowano w Pracach Naukowych Instytutu Górnictwa. Obejmowały one szeroką problematykę zagadnień normalizacji, badań surowców i produktów, przeróbki kruszyw, eksploatacji kopalin skalnych z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań krajowego rynku surowcowego.

13 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel./fax Prezes Wiceprezesi Leszek Krawczyk Antoni Szydło Stanisław Szarugiewicz Prezes Honorowy Wacław Piątkowski Mieczysław Lewandowski 13

14 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI, pok. 204 tel , Prezes Wiceprezesi Członkowie Alfred Gordon Ludwik Bednarz Kazimierz Horbaczewski Kazimierz Haber Edward Makowski Wiesława Lis Józef Cyganek Komisja Rewizyjna Przewodniczący Członkowie Stanisław Daniluk Walentyna Trąbińska Janina Sułek W 2012 roku Oddział naszego Stowarzyszenia zorganizował w ramach XXXXVIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki Sympozjum pt. Sekwestracja CO 2 nadzieja polskiej energetyki?. Sekwestracja CO 2 nadzieja polskiej energetyki? że około 85% światowej energii produkuje się obecnie na bazie paliw kopalnych, to znaczy na bazie węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Szybka zmiana na inne paliwa niż kopalne nie jest możliwa. Miałoby to istotne konsekwencje dla światowej ekonomii, dlatego rozwijane są technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla i takie działania są uzasadnione i powszechnie popierane. Mają one na celu głównie uproszczenie i potanienie tych technologii, aby nie wpłynęły w zasadniczy sposób na podniesienie cen energii. Dwutlenek węgla stanowi niewielką część gazów spalinowych emitowanych do atmosfery. W gazach spalinowych emitowanych z elektrowni zawartość CO 2 waha się od 4% w elektrowni opalanej węglem w cyklu kombinowanym do około 14% w gazach spalinowych elektrowni opalanej miałem węglowym. Pozostałe gazy to azot, tlen i para wodna. Ze względu na niską zawartość CO 2 w gazach spalinowych, aby nie operować dużymi ilościami gazów, należy najpierw odseparować i wychwycić CO 2 a następnie składować go. Składowanie odbywa się głównie pod ziemią w wyczerpanych złożach ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, w głębokich solankowych poziomach wodonośnych oraz w nie eksploatowanych pokładach węgla. W referacie wyjaśniono znaczenie używanego powszechnie słowa sekwestracja dla procesu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, celem wstrzymania jego emisji do atmosfery. Wiadomo, że dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych i jego emisja do atmosfery powoduje znaczne ocieplenie klimatu, z jakim mamy obecnie do czynienia i które wywołuje szereg niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dla ludzi na kuli ziemskiej. W różnych krajach świata podjęte zostały próby wyławiania dwutlenku węgla z emitowanych gazów spalinowych przemysłu energetycznego i jego składowanie. Opracowywane i testowane są różne technologie wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych i jego składowania. Konieczność takiego działania wynika z faktu, 14

15 Przykładem wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię, w formację geologiczną w połączeniu z wydobyciem gazu jest złoże Sleipner West pod norweskim sektorem Morza Północnego. Zatłacza się tam co roku prawie milion ton CO 2. W Polsce prowadzi się badania i próbne wtłaczanie dwutlenku węgla w celu opanowania tych technologii, bo my jesteśmy bardzo zainteresowani sekwestracją CO 2. Nasza energetyka jest oparta prawie wyłącznie na węglu i dlatego musimy dążyć do ograniczania emisji CO 2 do atmosfery. Jesteśmy do tego zobowiązywani w układach międzynarodowych, przykładem może być protokół z Kyoto. Chodzi głównie o to, żeby opracować tanie technologie, aby uniknąć znacznego wzrostu ceny energii. Ponieważ jesteśmy dopiero na początku tej drogi i do końca nie wiadomo, jakie będą końcowe efekty tych naszych działań, w tytule referatu postawiono znak zapytania. Prezentację opracował i przedstawił wiceprezes naszego Oddziału kol. Ludwik Bednarz. Temat wzbudził wysokie zainteresowanie w środowisku technicznym oraz w technicznych szkołach średnich, o czym m.in. świadczą poniższe zdjęcia: Nasze sympozjum zostało bardzo wysoko ocenione przez Radę FSN-T NOT. Podkreślono zwłaszcza to, że w imprezie naszej wzięła udział duża grupa młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych we Wrocławiu jak również koledzy z innych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Opracował mgr inż. Alfred Gordon, Prezes ZO SITPMB Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O Wrocław, ul. Ziębicka 44 tel./fax , Prezes Wiceprezesi Członkowie Marzena Majdzik Franciszek Jarosz Karol Kalemba Andrzej Lisowski Mirosław Klimaszewski Bogumiła Konopka Małgorzata Bartos Maria Michalczak Ryszard Krawiec Henryk Huńka Krzysztof Grzegółka Jacek Osiewała Beata Potyrała 15

16 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel Przewodniczący Z-cy Przewodniczącego Członkowie Wojciech Mazur Bernard Konca Jerzy Ślusarczyk Mieczysław Leśniak Jarosław Góral Robert Szlachetko Franciszek Biernacki Tomasz Dziergas Adam Grzelczak Ryszard Pietrzak Nikodem Strzelecki Jan Chilarski Komisja Rewizyjna Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Członkowie: Adam Jaroszyński Witold Kozak Aleksander Szpunt Henryk Bössler Barbara Zawadzka Sąd Koleżeński Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Członkowie: Włodzimierz Sztan Leokadia Skwarnik Danuta Popielas Maria Miśkiewicz Alina Sudał-Kornelewicz Rzecznik Dyscyplinarny Przewodnicząca Zastępcy Grażyna Góral Jerzy Zemlik Halina Uczechowska W miesiącu maju 2013 r. Zarząd Oddziału SITLiD wspólnie z RDLP we Wrocławiu oraz Kołem Zakładowym SITLiD przy RDLP we Wrocławiu przy współudziale przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych zorganizował kursokonferencję dla pracowników biura RDLP we Wrocławiu, której program poszerzył wiedzę nt. gospodarki wodnej na przykładzie Wrocławskiego Węzła Wodnego. 16 W dniach r. Zarząd Oddziału zorganizował wyjazdową kursokonferencję nt. Gospodarka leśna w aglomeracji Warszawskiej. Uczestnicy konferencji zapoznali się m. in. z gospodarką leśną w Nadleśnictwie Celestynów, zwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie, zapoznali się z gospodark ą leśną w Kampinoskim Parku Narodowym oraz zwiedzili zabytki Warszawy.

17 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel Prezes Oddziału Wiceprezes Wiceprezes Oddziału Oddziału Prezydium Andrzej Woźniacki Juliusz Deja Wacław Kollek Władysław Burzyński Bożena Ciałkowska Henryk Orzechowski Waldemar Andrzejewski Mirosław Baran Andrzej Bielański Piotr Cichosz Jan Jantas Jerzy Okupnik Grzegorz Romanik Roman Wróblewski Kalendarium ważniejszych wydarzeń Oddziału SIMP we Wrocławiu w okresie styczeń sierpień roku r.: Opracowanie PLANU DZIAŁANIA Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) nr 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych, którego Oddział SIMP we Wrocławiu jest członkiem. Plan działania jest zwięzłym opisem bieżącego stanu prac normalizacyjnych i planu Komitetu w kontekście ważnych biznesowych, technologicznych, środowiskowych i społecznych prognoz w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych r.: w Sali Domu Technika we Wrocławiu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zgromadzenia Delegatów członków zwyczajnych Wrocławskiej Rady FSNT NOT z udziałem delegatów Oddziału SIMP we Wrocławiu, na którym wybrano władze WRFSNT NOT na kadencję , w tym mgr inż. Tadeusza Nawracaj na Prezesa Zarządu r.: Rozwiązanie na mocy UCHWAŁY ZG SIMP z dnia 24 stycznia 2013 r., Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT we Wrocławiu włączając problematykę rzeczoznawstwa do Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP ODOK we Wrocławiu r.: Zorganizowanie przez Koło SIMP w Politechnice Wrocławskiej cieszącego się dużą popularnością corocznego BALU MECHANIKA integrującego wrocławskie środowisko inżynieryjno-techniczne i gospodarcze mechaników r.: Na terenie Targów Kielce odbyły się VI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEU- MATICON. Na targach w ramach współpracy z Korporacją Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych, członkiem Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii, Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP była współorganizatorem ekspozycji grupowej wystawców członków Korporacji i towarzyszącej jej specjalistycznego seminarium Innowacje Szansą Krajowego Sektora Techniki Płynowej Wobec Turbulentnego Rynku r.: Przyjęcie PLANU PRACY Zarządu Oddziału SIMP we Wrocławiu na rok 2013 oraz powołanie przy Oddziale komisji ds. współpracy z przemysłem r.: Na terenie Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, w miejscowości Kaczorów odbyło się spotkanie Makroregionu Dolnośląskiego w skład którego wchodzą Oddziały SIMP w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze na którym omówiono aktualne problemy działalności SIMP na Dolnym Śląsku. Oddział SIMP we Wrocławiu reprezentowali Kol. Kol. Andrzej Woźniacki Prezes Oddziału i Henryk Orzechowski Zarządu Oddziału r.: Na terenie hotelu Verde Montana w Kudowie Zdroju odbyła się Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna na temat Uszczelniania i Techniki Uszczelniania Maszyn I Urządzeń, której współorganizatorem byli: Sekcja Uszczelnień i Techniki Uszczelniania oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP ODOK we Wrocławiu r.: Opracowanie historii działalności Oddziału SIMP we Wrocławiu do przygotowywanej przez Zarząd Główny SIMP publikacji pt. Historia SIMP w latach

18 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU tel./fax Prezes Wiceprezes Członkowie Zarządu Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Członkowie Piotr Gorzelany Bogusław Huczyński Lech Uzar Czesław Surwiłło Bożena Patkowska-Sokoła Henryk Zatorski Stanisław Stefanko Maciej Dębowski Adam Rogowski Urszula Kozaczuk Sąd Koleżeński Przewodniczący Członkowie Janusz Obrzadek Kazimierz Gidziński, Józef Sobol Przedstawiciel do WR FSNT NOT Bogusław Huczyński Delegat na Krajowy Zjazd SITR Henryk Zatorski Oddział SITR integruje środowisko rolnicze i jego otoczenie wokół postępu naukowo-technicznego i gospodarczego, a także rozwija działalność na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego etycznego członków, ochrony zawodu oraz uprawnień inżynierów i techników rolnictwa. 18 Jest organizatorem szkoleń w zakresie stosowana środków ochrony roślin, kursów dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, pt. Towaroznawstwo skór garbarskich, futrzarskich i futerkowych, szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli Kół Łowieckich, rolników i pracowników samorządów oraz seminariów w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki. Seminaria poruszały aktualne problemy rolnictwa, środowiska, między innymi:

19 1. Bóbr europejski w środowisku przyrodniczym, 2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pompy cieplne, 3. Rośliny pochodzenia nierolniczego jako alternatywne źródło surowca energetycznego do produkcji paliw stałych, 4. Bioaktywne preparaty pochodzenia roślinnego zwierzęcego jako czynnik prozdrowotny w żywieniu człowieka, 5. Stan aktualny i tendencje zmian w ochronie roślin i inne. Oddział SITR wspólnie z Zakładem Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG PJB we Wrocławiu zgłosił na XXXIX Wrocławskie dni Nauki cztery referaty seminaryjne: 1. Czy chwasty mogą być jadalne?, 2. Poznaj swój świat ekologiczny, 3. Biopreparaty w ochronie roślin, 4. Czy warto stosować adiuwanty?. Oddział SITR poza działalnością statutową wykonuje ekspertyzy, opinie i operaty szacunkowe z różnych dziedzin związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i przyrody. Zweryfikował i nadał uprawnienia 23 rzeczoznawcom. Przeważają ekspertyzy z wyceny maszyn i ciągników rolniczych oraz wycena strat w roślinach uprawnych i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną i chronioną. Oddział ściśle współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym, Zakładem Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Dolnośląską Izba Rolniczą, Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innymi jednostkami związanymi z rolnictwem oraz Stowarzyszeniami wchodzącymi w skład WRFSNT NOT w szczególności ze SWP i SIT Spoż. W bieżącym roku Oddział SITR obchodzi Jubileusz 60 -lecia. Z tej okazji odbędzie się w październiku konferencja naukowa pod patronatem Włodzimierza Chlebosza członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Przewodnicząca Barbara Paluch Liberalizacja uwarunkowań, rozproszenie środowiska wyspecjalizowanych firm ogrodniczych sprawiły, że osłabła działalność stowarzyszeniowa. W związku ze wzrastającym zainteresowaniem zawodami takimi jak sadownik, kwieciarz, pieczarkarz rysują się możliwości do wznowienia kursów, które w przeszłości stowarzyszenie prowadziło wraz ze szkołami zawodowymi, spółdzielniami i zakładami ogrodniczymi. 19

20 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI tel./fax , Przewodnicząca Gabriela Bączkowska Zastępcy przewodniczącego Halina Machowczyk Eugeniusz Czyrek Edward Prażnowski Krystyna Kozłowska Małgorzata Kosiorowska Joanna Harasym Członkowie zarządu Bogdan Gulanowski Adam Kostecki Tomasz Lesiów Piotr Łabędzki Jan Maciejewski Marian Paszkiewicz (Legnica) Gertruda Słowińska Lesław Szymański Komisja Rewizyjna Sąd Koleżeński Zbigniew Gawron-Gawrzyński Jadwiga Reymont Helena Frankiewicz Zając Władysław Leśniak Kazimierz Chojnacki Janina Włodarczyk Delegaci na Krajowy Zjazd Gabriela Bączkowska Eugeniusz Czyrek Krystyna Kozłowska Kierunki działalności zarządu Oddziału SITSpoż. 1. Organizacja cyklicznych konferencji naukowo-technicznych o tematyce z zakresu żywności, żywienia i przemysłu spożywczego, głównie w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, czasem połączonych z prezentacją produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, a także organizowanie sympozjów i seminariów o charakterze szkoleniowym w pozostałym okresie roku. 2. Udział członków zarządu w pracach różnych komisji Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 3. Współpraca z uczelniami, w których prowadzi się badania dotyczące żywienia oraz żywności, technologii i zarządzania procesami jej produkcji i dystrybucji, tworzenia nowych systemów żywności i nowych wyrobów. 4. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają podobne zadania statutowe, tyczące się zagadnień żywności i żywienia, oraz z organami samorządu i administracji państwowej w zakresie rozwoju sektora żywnościowego w miarę zgłoszonych przez nie potrzeb. 5. Zainteresowanie młodej kadry technicznej, zatrudnionej w uczelniach i firmach spożywczych, kierunkami działalności Stowarzyszenia oraz możliwością uzyskania uprawnień rzeczoznawcy SITSpoż. 6. Motywowanie członków Stowarzyszenia do aktywności (między innymi poprzez odznaczenia) i współpraca z zarządami kół zakładowych SITSpoż. Ważniejsze wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy Do ważniejszych wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy można zaliczyć dwie konferencje naukowo techniczne i jedno seminarium. 1. W dniach listopada 2012 w auli i w Sali kominkowej Domu Technika NOT odbyła się dwudniowa konferencja nt. Produkty tradycyjne i regionalne oraz żywność ekologiczna z Dolnego Śląska. Była ona połączona z prezentacją produktów na kilkunastu stanowiskach. Przygotowano ją z udziałem Zarządu Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Referat wprowadzający pt. Dolnośląska oferta produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych przygotował i wygłosił p. prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz. 20

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 8 września 2010 podczas

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Straty wody. Pomieszczenia techniczne. Dodatek. specjalny. deskowania i rusztowania MAJ MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA

Straty wody. Pomieszczenia techniczne. Dodatek. specjalny. deskowania i rusztowania MAJ MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek deskowania i rusztowania specjalny 5 2014 MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Straty wody Pomieszczenia techniczne Wyburzenia kominów spis treści 5 2014 10

Bardziej szczegółowo

numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008

numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008 numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008 Najważniejsze osiągnięcia kadencji 2005-2008 Nowa Biblioteka PB Fotoreportaż Młodzi, zdolni Życie Politechniki 1 W n u m e r z e : Siedem pytań

Bardziej szczegółowo

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 Akademicka uroczystość KRONIKA WYDARZEŃ W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Zakończyła się trzecia edycja konkursu "Budownictwo wokół nas" organizowanego przez Podkarpacką Okręgową

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

konto bankowe Oddziału: BISE S.A. II O/WROCŁAW 21 1370 1301 0000 1701 4349 1000 Prezes Oddziału: Krzysztof Nowicki

konto bankowe Oddziału: BISE S.A. II O/WROCŁAW 21 1370 1301 0000 1701 4349 1000 Prezes Oddziału: Krzysztof Nowicki W INFORMATORZE: 2 Słowo Prezesa Oddziału Od Redakcji Kalendarium wydarzeń Spotkanie Noworoczne Wyniki konkursu na najaktywniejsze koło za rok 2006 w Oddziale Wnioski z Seminarium pt.: System kwalifi -

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (60) Listopad/Grudzień 2012 W OBLICZU KRYZYSU str. 40 ZARZĄDZANIE POD ZNAKIEM JAKOŚCI str. 71 PODNOSZENIE WARTOŚCI MARKI

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo