MAPA RYZYKA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W SALONACH USŁUGOWYCH PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAPA RYZYKA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W SALONACH USŁUGOWYCH PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA"

Transkrypt

1 PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA 1. Ogólna charakterystyka grupy W przeprowadzonym badaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego wzięło udział 26 zakładów fryzjerskich, w tym zakłady wykonujące usługę golenia. Kobiety stanowiły 76,9% ogółu, zaś mężczyźni 23,1% (tab.1.). Tabela 2. prezentuje wiek respondentów z województwa zachodniopomorskiego, największą grupę stanowiły osoby w przedziale lat. 30,8% stanowiły osoby w wieku lat. Tabela 3. przedstawia poziom wykształcenia uczestników, najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym 50%, oraz średnim 26,9%. Po dokonaniu analizy stażu pracy osób biorących udział w badaniu wynika, że minimalny czas stażu to - 4 lata, zaś maksymalny - 52 lata (tab.4). Tabela 1. Struktura płci pracowników wszystkich salonów fryzjerskich włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Płeć Kobieta 474 (92.8%) 20 (76.9%) Mężczyzna 37 (7.2%) 6 (23.1%) Brak danych 8 1 Tabela 2. Wiek pracowników salonów fryzjerskich włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Wiek poniżej 18 r.ż. 0 (0.0%) 0 (0.0%) lat 33 (6.5%) 1 (3.8%) lat 232 (45.6%) 9 (34.6%) lat 182 (35.8%) 8 (30.8%) lat 40 (7.9%) 6 (23.1%) 56 lat i więcej 22 (4.3%) 2 (7.7%) Brak danych 10 1

2 Tabela 3. Wykształcenie pracowników salonów fryzjerskich włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Wykształcenie Podstawowe 4 (0.8%) 0 (0.0%) Zawodowe 246 (48.4%) 13 (50.0%) Średnie 191 (37.6%) 7 (26.9%) Policealne 33 (6.5%) 3 (11.5%) Wyższe licencjackie 19 (3.7%) 1 (3.8%) Wyższe magisterskie 15 (3.0%) 2 (7.7%) Brak danych 11 1 Tabela 4. Staż pracy pracowników salonów fryzjerskich włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria N Średnia SD Min Max Mediana QI.25. QIII.75. Braki p.value Staż pracy Zachodniopomorskie Total Prewencja zakażeń pracowników zakładów fryzjerskich oraz wykonujących usługi golenia Rycina 1. przedstawia jaki sprzęt jednorazowego użytku wykorzystywany był w zakładach fryzjerskich. Okazuje się, że 82,6% salonów fryzjerskich korzystało z rękawiczek, zaś 23,8% - stanowią maszynki do golenia. We wszystkich salonach wykonujących usługę golenia korzystano z rękawiczek diagnostycznych, maszynek do golenia, ostrzy do brzytew, oraz żyletek. Nikt z pracowników nie zdeklarował, iż w salonach korzystano z rękawiczek jałowych. Niespełna 89,0% pracowników salonów fryzjerskich zdeklarowało, że w salonie używano pojemnika do dezynfekcji (ryc.2.). W przypadku zakładów oferujących usługę golenia wszyscy badani zadeklarowali że posiadali i korzystali z takiego pojemnika, zdeklarowali również, iż proces dezynfekcji narzędzi używanych do golenia wykonywany był we własnym zakresie, natomiast sterylizacja nie była wykonywana. Na pytanie, czy korzysta Pan/Pani z płynów do dezynfekcji,

3 wszyscy respondenci zakładów wykonujących usługę golenia odpowiedzieli twierdząco. Jak wynika z ryciny 3. ponad 95,0% pracowników salonów fryzjerskich zdeklarowało, że korzysta z płynów do dezynfekcji. Rycina 4. przedstawia w jakich warunkach przechowywany był sterylny sprzęt i narzędzia. Niespełna 90,0% respondentów zdeklarowało, iż sprzęt w salonie był przechowywany w prawidłowych warunkach, 80,0% - ankietowanych odpowiedziało, że sprzęt i narzędzia przechowywane były z zachowaniem terminu ważności. Natomiast materiały, z których wykonane były meble stanowiące wyposażenie salonu umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję tak zdeklarowało 100% respondentów. Ponad 95,0% respondentów zdeklarowało, że ściany przy umywalkach i zlewach znajdujące się w salonach, wykonane były z materiałów zmywalnych, odpornych na wilgoć i środki dezynfekcyjne. Okazuje się, że w każdym zakładzie objętym badaniem na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdowało się miejsce do mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymania czystości (Ryc.5.) Jak pokazuje rycina 6. ponad 85.0% pracowników salonów fryzjerskich wraz z usługami golenia nie gromadziło odpadów zanieczyszczonych krwią w oznakowanych pojemnikach. Natomiast tylko 15.4% usługodawców gromadziło odpady o ostrych końcówkach w nieprzekłuwalnych pojemnikach (Ryc.7.). 92.6% pracowników salonów zdeklarowało, iż posiadali krótkie, oraz czyste paznokcie, natomiast 37.0% usługodawców na pytanie czy pracownicy zakładów posiadali na dłoniach biżuterię - odpowiada twierdząco. Wszyscy pracownicy salonów oferujących usługę golenia twierdzili, że ręce przed rozpoczęciem golenia brzytwą powinny zostać umyte, oraz poddane dezynfekcji. Ostrza używane do golenia powinny być jednorazowe sterylne, natomiast zużyte zostają wyrzucone do śmieci komunalnych tak deklaruje 100% pracowników objętych badaniem.

4 Ryc. 1. Wykorzystywanie sprzętu jednorazowego użytku Ryc. 2. Pojemniki do dezynfekcji

5 Ryc. 3. Płyny do dezynfekcji Ryc. 4. Warunki przechowywania sterylnego sprzętu i narzędzi

6 Ryc. 5. Wyposażenie zakładu fryzjerskiego

7 Ryc. 6. Gromadzenie odpadów zanieczyszczonych krwią Ryc. 7. Gromadzenie odpadów o ostrych końcówkach

8 3. Wiedza na temat ryzyka zakażeń i czynników etiologicznych przy wykonywaniu usług. Zdaniem 96,3% respondentów podczas zabiegów strzyżenia włosów mogą być przenoszone zakażenia grzybicze, 76,9% ankietowanych twierdzi, że mogą to być zakażenia bakteryjne, zaś 74,1% opowiada się za zakażeniami pasożytniczymi (ryc. 8.). Wszyscy pracownicy salonów fryzjerskich uważali, że proces dezynfekcji (odkażania) niszczy bakterie, 92,6% ankietowanych uważało, iż proces ten działa niszcząco na wirusy i grzyby, niespełna 80,0% opowiedziało się za niszczeniem pasożytów (ryc. 9.). Ponad 96,0% respondentów uważało, że nożyczki przed przystąpieniem do zabiegu powinny być zdezynfekowane. 56,6% ankietowanych było zdania, iż powinny one zostać umyte wodą z mydłem, zaś 11,5% pracowników zdeklarowało, że powinny być wysterylizowane (ryc. 10.). Na pytanie, jakie zakażenia Pana/Pani zdaniem mogą być przenoszone podczas zabiegu golenia brzytwą, 100% respondentów uważało, że może to być zakażenie bakteryjne, oraz grzybicze. Wszyscy pracownicy wykonujący usługę golenia byli zdania, iż proces sterylizacji (wyjaławiania), oraz dezynfekcji (odkażania) niszczy wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. Zdaniem wszystkich respondentów, salonów świadczących usługę golenia proces sterylizacji, dezynfekcji, używanie jednorazowego sprzętu, higiena rąk, zmywanie powierzchni, oraz mycie narzędzi są metodami zabezpieczającymi przed przenoszeniem zakażeń wirusowych.

9 Ryc. 8. Zakażenia przenoszone podczas zabiegów strzyżenia włosów

10 Ryc. 9. Zdanie personelu na temat niszczenia drobnoustrojów podczas dezynfekcji Ryc. 10. Postępowanie z nożyczkami służącymi do strzyżenia włosów

11

12 4. Źródła zdobywanej wiedzy (metody, zakres, szkolenia) Okazuje się, iż ponad 60.0% pracowników salonów fryzjerskich odbyło szkolenie z zakresu zasad dezynfekcji i sterylizacji, a prawie 40.0% z zakresu postępowania poekspozycyjnego. Niespełna 30.0% pracowników wzięło udział w szkoleniu na temat profilaktyki zakażeń krwiopochodnych (ryc. 11.). 75.0% pracowników salonów fryzjerskich zadaje pytania o zakażenie HSV, natomiast, 50.0% z nich pyta o zakażenie HCV, HBV, HIV, oraz VZV (ryc. 12.). Nikt z pracowników salonów wykonujących usługę golenia nigdy nie odbył szkolenia zarówno z zakresu profilaktyki zakażeń krwiopochodnych, zasad dezynfekcji i sterylizacji, oraz postępowania poekspozycyjnego. Głównymi źródłami wiedzy pracowników wykonujących usługę golenia, na temat dezynfekcji, sterylizacji, oraz postępowania poekspozycyjnego, były: internet, ulotki, oraz pozyskiwanie wiedzy od innych osób z branży. Ryc. 11. Uczestnictwo pracowników zakładów w szkoleniach

13 Ryc. 12. Rodzaje weryfikowanych zakażeń wirusowych przez personel zakładów fryzjerskich

14 5. Profilaktyka poekspozycyjna Rycina 13 przedstawia odpowiedzi pracowników salonów fryzjerskich na pytanie, czy zdarzyło się by w czasie zabiegu skaleczył/a się Pan/Pani nożyczkami niespełna 60,0% pracowników odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Wszyscy pracownicy salonów fryzjerskich po zakłuciu przemywali ranę wodą utlenioną lub spirytusem salicylowym, 93,8% z nich tamowało krwawienie, 87,5% myło wodą i mydłem, zaś 68,8% zastosowało dezynfekcję. 80,0% pracowników deklaruje, iż po incydencie zakłucia nie wykonało badania krwi (ryc. 14.). Niespełna 90,0% fryzjerów deklaruje, iż przed przystąpieniem do strzyżenia kolejnego klienta wymienia nożyczki na czyste (ryc. 15.), natomiast 92,3% usługodawców wymienia również grzebień/szczotkę (ryc. 16.). Rycina 17. dotyczy kontroli w zakładach fryzjerskich. Ponad 90,0% zakładów miało przeprowadzoną kontrolę. Jak wynika z ryciny 18., żadnemu z pracownikowi świadczącemu usługę golenia nie zdarzyło się by w czasie zabiegu ukłuł się ostrzem. 100% usługodawców deklaruje, iż przed ponownym goleniem wymienia ostrze na nowe. Ryc. 13. Odpowiedź na pytanie dotyczące skaleczenia się przez pracownika salonu fryzjerskiego nożyczkami

15 Ryc. 14. Postępowanie pracownika salonu fryzjerskiego po zakłuciu narzędziem Ryc. 15. Stan nożyczek przed użyciem ich do kolejnego strzyżenia

16 Ryc. 16. Stan szczotki/grzebienia przed użyciem ich do kolejnego strzyżenia Ryc. 17. Kontrola w zakładzie fryzjerskim

17 Ryc. 18. Odpowiedź na pytanie dotyczące skaleczenia się przez pracownika salonu ostrzem

18 6.Infrastruktura Gabinet zabiegowy, oraz miejsce do przechowywania pojemników na odpady znajdowało się w 85,2% zakładów, 77,8% posiadało pokój socjalny, zaś 66,7% poczekalnię. Natomiast w około 48,0% zakładów nie było samodzielnej toalety i łazienki. Tylko 3,8% zakładów posiadało oddzielną toaletę dla personelu. Niespełna 90,0% zakładów znajdywało się w wyodrębnionej części budynku/lokalu, zaś 15,4% z nich stanowią zakłady zlokalizowane w samodzielnym budynku/lokalu (ryc. 19.) 88,0% gabinetów zabiegowych było wyposażone w umywalkę z ciepła i zimną wodą. Niespełna 85,0% posiadało dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, oraz pojemnik na zużyte ręczniki. 36,0% gabinetów nie posiadało dozownika z płynem do dezynfekcji rąk, zaś 87,0% gabinetów nie dysponowało pojemnikami na odpady medyczne (ryc. 20.). Ponad 95,0% zakładów dysponowałp pojemnikami do dezynfekcji narzędzi, zaś 7,4% pojemnikami na odpady o ostrych końcówkach, 3,7% - posiadło autoklaw (ryc. 21.). W 44,0% zakładów mycie i dezynfekcja narzędzi odbywała się w oddzielnym pomieszczeniu ze stanowiskiem do mycia rąk personelu, natomiast 37,0% zakładów proces ten wykonuje w pomieszczeniu zabiegowym z dodatkowym zlewem co najmniej jednokomorowym (ryc. 22.). Niespełna 19,0% pracowników deklaruje, iż sterylizacja narzędzi wielorazowych w zakładzie nie była wykonywana. Prawie 13,0% zakładów korzystało z umów z podmiotami zewnętrznymi, zaś 8,7% proces ten wykonywało we własnym zakresie (ryc. 23.).

19 Ryc. 19. Lokalizacja zakładu

20 Ryc. 20. Wyposażenie gabinetu zabiegowego Ryc. 21. Wyposażenie stosowane w zakładzie

21 Ryc. 22. Forma mycia i dezynfekcji narzędzi wielorazowych Ryc. 23. Forma wykonywania sterylizacji narzędzi wielorazowych w zakładzie

22 PRACOWNICY SALONÓW KOSMETYCZNYCH I WYKONUJĄCY MAKIJAŻ PERMANENTNY 1. Ogólna charakterystyka grupy Na poziomie województwa Zachodniopomorskiego w badaniu uczestniczyło 42 zakłady kosmetyczne, w tym salony wykonujące makijaż permanentny. Zdecydowana większość respondentów biorących udział w badaniu to kobiety. Stanowiły one 97,5% badanych (tab.5.). Biorąc pod uwagę wiek uczestników, największą grupę stanowiły osoby w przedziale lat. Było to 20 osób tj. 47.6% (tab.6.). Wśród badanych porównywalny był udział osób posiadających wykształcenie średnie 12 respondentów (30.8%), z osobami posiadającymi wykształcenie wyższe licencjackie 11 respondentów (28.2%). Na tym samym poziomie plasują się osoby z wykształceniem policealnym oraz wyższym magisterskim 8 (20.5%).(tab.7.) Po dokonaniu analizy stażu pracy osób biorących udział w badaniu wynika, że minimalny czas stażu to - 1 rok, zaś maksymalny - 31 lat (tab.8).

23 Tabela 5. Struktura płci pracowników wszystkich salonów kosmetycznych włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Płeć Kobieta 804 (99.4%) 39 (97.5%) Mężczyzna 5 (0.6%) 1 (2.5%) Brak danych 15 2 Tabela 6. Wiek pracowników salonów kosmetycznych włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Wiek poniżej 18 r.ż. 3 (0.4%) 2 (4.8%) lat 65 (8.0%) 4 (9.5%) lat 384 (47.3%) 20 (47.6%) lat 241 (29.7%) 9 (21.4%) lat 94 (11.6%) 5 (11.9%) 56 lat i więcej 25 (3.1%) 2 (4.8%) Brak danych 12 0 Tabela 7. Wykształcenie pracowników salonów kosmetycznych włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Wykształcenie Podstawowe 1 (0.1%) 0 (0.0%) Zawodowe 18 (2.2%) 0 (0.0%) Średnie 173 (21.5%) 12 (30.8%) Policealne 271 (33.6%) 8 (20.5%) Wyższe licencjackie 184 (22.8%) 11 (28.2%) Wyższe magisterskie 159 (19.7%) 8 (20.5%) Brak danych 18 3 Tabela 8. Staż pracy pracowników salonów kosmetycznych włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria N Średnia SD Min Max Mediana QI.25. QIII.75. Braki p.value

24 Zmienna Kategoria N Średnia SD Min Max Mediana QI.25. QIII.75. Braki p.value Staż pracy Zachodniopomorskie Total Prewencja zakażeń pracowników zakładów kosmetycznych oraz zakładów wykonujących makijaż permanentny. W zakładach kosmetycznych najczęściej wykorzystywanym sprzętem jednorazowego użytku były rękawiczki diagnostyczne (92.7%), maseczki (88.1%), oraz igły (85.4%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczących wykorzystywanego sprzętu jednorazowego użytku w salonach kosmetycznych przedstawia rycina 24. Do najczęściej używanego sprzętu jednorazowego użytku w salonach kosmetycznych oferujących usługi makijażu permanentnego, zaliczamy igły do makijażu permanentnego (88.5%), rękawiczki diagnostyczne (88.0%), kubeczki na farbę (84.6%), podkłady medyczne (84.0%).(ryc. 25.) Na pytanie jakiego sprzętu Pan/Pani używa odpowiedzi respondentów plasowały się na poziomie 38% zarówno w przypadku autoklawu, sterylizatora oraz myjki ultradźwiękowej (ryc. 26.). W przypadku salonów kosmetycznych wykonujących makijaż permanentny częściej używanym sprzętem była myjka ultradźwiękowa (37.5%), nieco rzadziej autoklaw (20.8%), następnie sterylizator (20.8%) (ryc. 27.). Rycina 28 przedstawia strukturę narzędzi poddawanych sterylizacji. Najczęściej sterylizowanymi narzędziami w salonach kosmetycznych były pęsety (75.6%), oraz cążki (70.7%). Na pytanie czy korzysta Pan/Pani z płynów do dezynfekcji wszyscy pracownicy salonów kosmetycznych odpowiedzieli twierdząco. Identycznie odpowiedzieli respondenci z salonów kosmetycznych dodatkowo wykonujących makijaż permanentny.

25 Zarówno w przypadku salonów kosmetycznych (ryc. 29.), a także salonów kosmetycznych dodatkowo wykonujących makijaż permanentny (ryc. 30.) procesy mycia i dezynfekcji w każdym z zakładów w 100%, dotyczyły małych powierzchni. Przechowywanie sterylnego sprzętu i narzędzi odbywało się w 97.5% przypadków w prawidłowych warunkach z zachowaniem terminu ważności (95.5%). Natomiast wszystkie materiały z których wykonane były meble, stanowiące wyposażenie zakładu, umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję. Pracownicy zakładów kosmetycznych w 97.6% deklarują, iż ściany przy umywalkach i zlewach są wykonane z materiałów zmywalnych oraz odpornych na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych. Jak wynika z uzyskanych danych w 97.6% zakładach kosmetycznych, oraz zakładach wykonujących makijaż permanentny znajduje się miejsce do mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymania czystości. W ponad 95.1% zakładów znajdował się zlew z baterią i dozownikami z mydłem i środkiem dezynfekcyjnym. W niespełna 7,5% występował brak miejsca do przechowywania i przygotowywania roboczych preparatów myjąco-dezynfekujących i środków czystości. Okazuje się, iż w 92.9% wszystkich zakładów świadczących usługi kosmetyczne na terenie województwa zachodniopomorskiego, biorących udział w badaniu, dezynfekcja używanych w salonie narzędzi odbywała się we własnym zakresie, 2.4% respondentów deklaruje, iż dezynfekcja nie była wykonywana (ryc. 31.). Dezynfekcja narzędzi używanych do makijażu permanentnego była wykonywana we własnym zakresie w 79.2% przypadków, zaś 9.5% respondentów deklaruje, iż dezynfekcja wykonywana była w ramach umowy z podmiotem zewnętrznym (ryc. 32.). W przypadku sterylizacji narzędzi używanych w salonach kosmetycznych w 52.% przypadków odbywała się ona we własnym zakresie, 37.8% stanowią umowy z podmiotem zewnętrznym (ryc. 33.). Rycina 34. dotyczy sterylizacji narzędzi w zakładach oferujących usługę makijażu permanentnego. W niespełna 50% była wykonywana we własnym zakresie,

26 natomiast 38.5% respondentów deklaruje, iż nie wie czy sterylizacja jest wykonywana lub potwierdza fakt o jej braku. Na pytanie co robi Pan/Pani z odpadami 81.0% respondentów odpowiedziało, iż odbierane są one przez przedsiębiorstwo zajmujące się odpadami medycznymi, 31.7% respondentów zdeklarowało, iż odpady wyrzucane były do śmieci komunalnych. Żaden z respondentów nie opowiedział się za, paleniem lub zakopywaniem odpadów (ryc. 35.). Zużyte igły pochodzące z salonów kosmetycznych w 94.6% przypadków trafiały do nieprzekłuwalnego pojemnika, oraz przekazywane były firmie utylizującej odpady medyczne. Natomiast 2.9% respondentów zdeklarowało, że zużyte igły poddawane były procesowi dezynfekcji (ryc. 36.). W zakładach oferujących usługę makijażu permanentnego w 96.0% odpady odbierane były przez przedsiębiorstwo zajmujące się odpadami medycznymi. 21% respondentów zdeklarowało, iż odpady te były wyrzucane do śmieci komunalnych, 9.1% ankietowanych segreguje i wyrzuca do pojemników z surowcami wtórnymi (ryc. 37.). Wszyscy pracownicy salonów kosmetycznych wykonujący makijaż permanentny zdeklarowali, iż zużyte igły trafiały, do nieprzekłuwalnego pojemnika, następnie przekazywane były firmie utylizującej odpady medyczne (ryc. 38.). Niespełna 80% pracowników zakładów kosmetycznych zdeklarowało, że odpady zanieczyszczone krwią gromadzili w oznakowanych pojemnikach, natomiast 94,4% osób zdeklarowało, iż odpady o ostrych końcówkach gromadzili w nieprzekłuwalnych pojemnikach. Ponad 95% pracowników posiadało krótkie i czyste paznokcie, zaś 22% deklaruje, że posiadało biżuterię na dłoniach.

27 Ryc. 24. Wykorzystywany sprzęt jednorazowego użytku w salonie kosmetycznym Ryc. 25. Wykorzystywany sprzęt jednorazowego użytku w salonach kosmetycznych oferujących usługi makijażu permanentnego

28 Ryc. 26. Używany sprzęt w salonach kosmetycznych Ryc. 27. Używany sprzęt w salonach kosmetycznych oferujących usługi makijażu permanentnego

29 Ryc. 28. Rodzaje narzędzi poddawane sterylizacji Ryc. 29. Odpowiedź na pytanie, czego dotyczy proces mycia i dezynfekcji w salonach kosmetycznych

30 Ryc. 30. Odpowiedź na pytanie, czego dotyczy proces mycia i dezynfekcji w salonach kosmetycznych wykonujących makijaż permanentny

31 Ryc. 31. Forma dezynfekcji narzędzi używanych w salonie kosmetycznym Ryc. 32. Forma dezynfekcji narzędzi używanych do makijażu permanentnego

32 Ryc. 33. Forma sterylizacji narzędzi używanych w salonie kosmetycznym Ryc. 34. Forma sterylizacji narzędzi używanych do makijażu permanentnego

33 Ryc. 35. Zarządzanie odpadami w salonach kosmetycznych

34 Ryc. 36. Postępowanie ze zużytymi igłami w salonach kosmetycznych Ryc. 37. Zarządzanie odpadami w salonach kosmetycznych oferujących usługę makijażu permanentnego

35 Ryc. 38. Postępowanie ze zużytymi igłami w salonach kosmetycznych oferujących usługę makijażu permanentnego 3. Wiedza na temat ryzyka zakażeń i czynników etiologicznych przy wykonywaniu usług Zdaniem respondentów najczęściej przenoszonymi zakażeniami podczas świadczenia usług kosmetycznych mogą być zakażenia bakteryjne 97.6%, oraz grzybicze 95.2%. Niespełna 90% usługodawców uważało, że może wtedy dojść do zakażenia wirusowego, natomiast ponad 60% twierdziło, iż może to być zakażenie pasożytnicze (ryc. 39.). Proces sterylizacji (wyjaławiania) niszczy bakterie takiej odpowiedzi udzieliło 100% pracowników zakładów kosmetycznych. 97.6% respondentów uważało, iż proces ten niszczy wirusy i grzyby. Natomiast 88.1% pracowników twierdziło, że proces sterylizacji niszczy pasożyty (ryc.40.). Według 83.3% ankietowanych proces dezynfekcji (odkażania) niszczy grzyby, niewiele mniej respondentów, ponieważ 82.9% twierdziło, iż proces ten działa niszcząco na bakterie. 73.2% ankietowanych uważa, że dezynfekcja niszczy wirusy,

36 zaś niespełna 55% twierdzi, że podczas dezynfekcji niszczone są pasożyty (ryc. 41.). Według respondentów proces sterylizacji w 100% zabezpiecza przed przenoszeniem zakażeń wirusowych. Niemniej jednak do równie skutecznych metod respondenci zaliczali: używanie jednorazowego sprzętu 97.6%, higienę rąk 97.6%, oraz zmywanie powierzchni 97.6% (ryc. 42.). Na pytanie kiedy Pan/Pani zmienia rękawiczki 100% respondentów odpowiedziało na nie twierdząco po każdym kliencie oraz gdy ulegną one uszkodzeniu. Nie wiele mniej respondentów udzieliło odpowiedzi, iż rękawiczki zostają zmienione każdorazowo po przerwie w zabiegu (ryc.43.) Wszyscy pracownicy zakładów kosmetycznych uważali, iż przed rozpoczęciem zabiegu kosmetycznego ręce powinny zostać umyte oraz poddane dezynfekcji, natomiast 5.4% uważa, że ręce powinny zostać poddane sterylizacji. Igły wykorzytywane do nakłuć kosmetycznych powinny być jednorazowe sterylne, tak twierdziło 100% pracowników zakładów. 2.6% ankietowanych uważało, iż igły powinny być wielorazowe myte (ryc. 44.). Najwięcej pracowników (92.3%) salonów wykonujących makijaż permanentny twierdziło, iż podczas zabiegu mogą być przenoszone zakażenia bakteryjne, oraz wirusowe 88.5%. Niespełna 70% usługodawców twierdzi, że może dojść do zakażenia grzybiczego, zaś 65.4% respondentów uważa, iż może to być zakażenie pasożytnicze (ryc. 45.). Wszyscy pracownicy zakładów oferujących usługi makijażu permanentnego uważali, że proces sterylizacji niszczy wirusy, bakterie i grzyby. Ponad 90% ankietowanych uważało, iż preces sterylizacji działą niszcząco na pasożyty. 84.6% pracowników salonów wykonujących makijaż permanentny twierdziło, iż dezynfekcja działa niszcząco na wirusy i bakterie. Nieco mniej ankietowanych (84.0%) uważało, że dezynfekcja niszczy grzyby, zaś 44.0% opowiedziało się za niszczącym wpływem dezynfekcji na pasożyty (ryc. 46.). Używanie jednorazowego sprzętu, oraz sterylizacja według pracowników salonów wykonujących makijaż permanentny wykonywanie tych czynności zabezpiecza przed przenoszeniem zakażeń wirusowych (ryc. 47).

37 Rycina 48. prezentuje sytuacje w których pracownicy wykonujący makijaż permenentny zmieniają rękawiczki. Wszyscy respondenci zmieniali rękawiczki po każdym kliencie oraz gdy uległy one uszkodzeniu. Ręce przed rozpoczęciem wykonywania makijażu permanentnego powinny być umyte, oraz poddane dezynfekcji, natomiast igły wykorzystywane do makijażu permanentnego powinny być jednorazowe sterylne tak odpowiedziało 100% usługodawców. Ponad 4% pracowników uważało, że igły powinny być wielorazowe sterylizowane (Ryc.49.).

38 Ryc. 39. Rodzaje zakażeń przenoszonych podczas zabiegów kosmetycznych Ryc. 40. Opinia pracowników na temat wpływu procesu sterylizacji na poszczególne drobnoustroje

39 Ryc. 41. Opinia pracowników na temat procesu dezynfekcji na poszczególne drobnoustroje

40 Ryc. 42. Metody zabezpieczające przenoszenie zakażeń wirusowych Ryc. 43. Odpowiedź na pytanie, kiedy pracownicy zmieniają rękawiczki ochronne

41 Ryc. 44. Opinia pracowników na temat igieł wykorzystywanych do nakłuć kosmetycznych Ryc. 45. Rodzaje zakażeń, które mogą być przenoszone podczas wykonywania makijażu permanentnego

42 Ryc. 46. Opinia pracowników na temat działania procesu dezynfekcji na poszczególne drobnoustroje

43 Ryc. 47. Opinia pracowników na temat metod zabezpieczających przenoszenie zakażeń wirusowych podczas zabiegów Ryc. 48. Okoliczności w których pracownicy wykonujący makijaż permanentny zmieniają rękawiczki ochronne

44 Ryc. 49. Opinia na temat igieł pracowników wykonujących makijaż permanentny 4. Źródła zdobywanej wiedzy Ponad 80.0% respondentów deklaruje, iż odbyło szkolenie z zakresu zasad dezynfekcji oraz sterylizacji, natomiast 54.8% ankietowanych wzieło udział w szkoleniu na temat postępowania poekspozycyjnego. Niespełna 50% ankietowanych uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym profilaktyki zakażeń krwiopochodnych (ryc. 50.). Głównymi źródłami wiedzy pracowników salonów kosmetycznych na temat zakażeń krwiopochodnych, dezynfekcji, sterylizacji oraz postępowania poekspozycyjnego były: kursy dla kosmetyczek (90.5%), internet (87.2%), oraz ulotki i kampanie społeczne (73.7%). Nikt z respondentów nie deklaruje, iż nie poszerza wiedzy w tym zakresie (ryc. 51.). Ponad 80% pracowników salonów wykonujących makijaż permanentny zdeklarowało, iż kiedykolwiek odbyło szkolenie z zakresu zasad dezynfekcji i sterylizacji. 76.9% ankietowanych brało udział w szkoleniu poruszającym

45 tematykę postępowania poekspozycyjnego, natomiast 53.8% deklaruje uczestnictwo w szkoleniu na temat profilaktyki zakażeń krwiopochodnych (ryc. 52.). Jak wynika z ryciny 53. wszyscy ankietowani wykonujący usługę makijażu permanentnego, czerpali wiedzę na temat zakażeń krwiopochodnych, dezynfekcji, sterylizacji oraz postepowania poekspozycyjnego z kursów dla kosmetyczek, również dominującym źródłem informacji w tym zakresie był internet (88.0%). Ryc. 50. Uczestnictwo pracowników salonów kosmetycznych w szkoleniach

46 Ryc. 51. Źródła wiedzy pracowników salonów kosmetycznych na temat dezynfekcji, sterylizacji oraz postępowania poekspozycyjnego Ryc. 52. Uczestnictwo pracowników salonów kosmetycznych oferujących usługę makijażu permanentnego w szkoleniach

47 Ryc. 53. Źródła wiedzy pracowników salonów kosmetycznych oferujących usługę makijażu permanentnego na temat dezynfekcji, sterylizacji oraz postępowania poekspozycyjnego 5.Profilaktyka poekspozycyjna Na pytanie czy zdarzyło się by w czasie zabiegu ukłuł/a się Pan/Pani igłą, 19.0% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Rycina 54. obrazuje zachowanie usługodawców po zakłuciu igłą podczas świadczenia usługi kosmetycznej. Wszyscy respondenci deklarują, iż stosowali dezynfekcję, 71.4% pracowników stosowało metodę wyciskania. 62.5% ankietowanych przemywało wodą i mydłem oraz wodą utlenioną lub spirytusem salicylowym, zaś 28.6% pracowników wykonało badanie krwi. Wszyscy respondenci zdeklarowali, iż przed ponownym nakłuciem wymienili igłę na nową, oraz zmienili rękawiczki ochronne. 23.1% pracowników salonów wykonujących makijaż permanentny zdeklarowało, iż zdarzyło im się podczas zabiegu ukłuć igłą.

48 Rycina 55. prezentuje postępowanie pracowników po zakłuciu - najczęściej stosowali dezynfekcję (83.3%), na tym samym poziomie (66.7%) plasuje się mycie wodą i mydłem, przemywanie woda utlenioną lub spirytusem salicylowym, oraz wyciskanie. 40.0% respondentów zdeklarowało, iż wykonało badanie krwi. Przed przystąpieniem do ponownego nakłucia wszyscy pracownicy wykonujących makijaż permanentny zdeklarowali, iż zmieniają rękawiczki ochronne, oraz wymieniają igłę na nową. Ryc. 54. Postępowanie pracowników po zakłuciu narzędziem podczas wykonywania usługi kosmetycznej

49 Ryc. 55. Postępowanie pracowników po zakłuciu narzędziem podczas wykonywania usługi makijażu permanentnego 6. Infrastruktura Każdy zakład objęty badaniem składał się z gabinetów zabiegowych. Około 36% zakładów nie posiadało samodzielnej toalety i łazienki. Natomiast 7.5% salonów nie posiadało poczekalni dla klientów (ryc. 56.). W niespełna 47% salonów znajdowała się oddzielna łazienka z toaleta dla personelu Większość salonów kosmetyczny (80%) była zlokalizowana w wyodrębnionej części budynku/lokalu, natomiast około 18% to samodzielne budynki/lokale (ryc. 57.). Rycina 57. prezentuje jakie wyposażenie znajdowało się w gabinetach zabiegowych. Każdy z nich wyposażony był w umywalkę z ciepła i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, oraz pojemnik na zużyte ręczniki. 95.1% gabinetów posiada pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, natomiast około 12% gabinetów nie posiada pojemnika na odpady medyczne. Z ryciny 58. wynika, iż najczęściej w zakładach stosowane były pojemniki do dezynfekcji narzędzi (87.5%), oraz pojemniki na odpady o ostrych końcówkach. Natomiast około 65% zakładów nie posiadało autoklawu, zaś około 64% zakładów nie stosuje się myjki ultradźwiękowej.

50 Mycie i dezynfekcja narzędzi wielorazowych njczęsciej (48.6%) odbywały się w pomieszczeniach zabiegowych z dodatkowym zlewem co najmniej jednokomorowym, w ponad 30% czynności te wykonywane były w oddzielnych pomieszczeniach ze stanowiskami do mycia rąk personelu. Ponad 11% respondentów zdeklarowało, iż mycie i dezynfekcja nie są wykonywane (ryc. 59.). Rycina 60. dotyczy formy sterylizacji narzędzi wielorazowych. Większość zakładów (36.6%) wykonywano sterylizację we własnym zakresie. W 35.7% zakładach sterylizacja nie była wykonywana, zaś z umów z podmiotem zewnętrznym korzysta 35.3% zakładów. Ryc. 56. Wyposażenie zakładu

51 Ryc. 57. Lokalizacja zakładu Ryc. 58. Wyposażenie gabinetu zabiegowego

52 Ryc. 59. Stosowany sprzęt w zakładzie Ryc. 60. Forma realizacji procesu mycia i dezynfekcji narzędzi wielorazowych

53 PRACOWNICY STUDIÓW TATUAŻU I PIERCINGU 1. Ogólna charakterystyka grupy W przeprowadzonym badaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego wzięło udział 17 salonów tatuażu i piercingu. Wśród osób uczestniczących w badaniu dominowali mężczyźni 84.2%, zaś kobiety stanowiły 15.8% badanych (tab. 9.) Tabela 10 przedstawia wiek respondentów, największą grupę stanowiły osoby w przedziale lat (47.4%), oraz lat (42.1%). Przedstawiając poziom wykształcenia uczestników badania (tab. 11.) najliczniejsza grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim - 8 osób (44.4%). Po dokonaniu analizy stażu pracy osób biorących udział w badaniu wynika, że minimalny czas stażu to - 1 rok, zaś maksymalny - 20 lat (tab. 12.). Tabela 9. Struktura płci pracowników wszystkich salonów tatuażu włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Płeć Kobieta 61 (25.0%) 3 (15.8%) Mężczyzna 183 (75.0%) 16 (84.2%) Brak danych 12 0 Tabela 10. Wiek pracowników salonów tatuażu włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Wiek poniżej 18 r.ż. 1 (0.4%) 0 (0.0%) lat 20 (8.2%) 1 (5.3%) lat 114 (46.5%) 9 (47.4%) lat 97 (39.6%) 8 (42.1%) lat 10 (4.1%) 1 (5.3%) 56 lat i więcej 3 (1.2%) 0 (0.0%) Brak danych 11 0

54 Tabela 11. Wykształcenie pracowników salonów tatuażu włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria Total Zachodniopomorskie p-value Wykształcenie Podstawowe 4 (1.6%) 2 (11.1%) Zawodowe 43 (17.7%) 4 (22.2%) Średnie 125 (51.4%) 8 (44.4%) Policealne 22 (9.1%) 2 (11.1%) Wyższe licencjackie 22 (9.1%) 2 (11.1%) Wyższe magisterskie 27 (11.1%) 0 (0.0%) Brak danych 13 1 Tabela 12. Staż pracy pracowników salonów tatuażu włączonych do badania (total) oraz salonów z woj. zachodniopomorskiego Zmienna Kategoria N Średnia SD Min Max Mediana QI.25. QIII.75. Braki p.value Staż pracy Zachodniopomorskie Total Prewencja zakażeń Wszyscy ankietowani zdeklarowali, iż w salonach tatuażu w których świadczą usługi wykorzystywano sprzęt jednorazowego użytku taki jak: rękawiczki diagnostyczne, fartuchy ochronne, folie stretch szpatułki do nakładania wazeliny osłony na maszynkę, oraz osłony na kabel (ryc. 61.). Jak ukazuje rycina 62. najczęściej stosowanym urządzeniem w studiach tatuażu był autoklaw rzadziej myjka ultradźwiękowa (25.0%), oraz sterylizator (6.2%). W każdym objętym badaniem studio świadczącym usługi piercingu wykorzystywano: igły wenflonowe, rękawiczki diagnostyczne. Równie często

55 wykorzystywanym sprzętem jednorazowym były fartuchy ochronne (90.0%), oraz podkłady medyczne (90.0%), (ryc.63.). Prawie 38% zakładów wykonujących piercing używało myjki ultradźwiękowej, nieco rzadziej używany był autoklaw (20.8%), oraz sterylizator (20.0%), (ryc. 64.) W 75.0% przypadkach dezynfekcja używanych w salonie tatuażu narzędzi odbywała się we własnym zakresie, 20.0% wykonywała ją w ramach umowy z podmiotem zewnętrznym, natomiast w 23.5% salonach nie była wykonywana (ryc. 65.). Dezynfekcja narzędzi używanych do piercingu w 80.0% zakładów odbywała się we własnym zakresie, zaś 20.0% pracowników zdeklarowało, iż dezynfekcja nie była wykonywana (ryc. 66.). Na pytanie czy korzysta Pan/Pani z płynów do dezynfekcji, wszyscy ankietowani pracujący w salonach tatuażu odpowiedzieli twierdząco, natomiast procesy mycia oraz dezynfekcji dotyczyły głównie małych powierzchni (100%), oraz dużych powierzchni (90%) (ryc. 67.). Wszyscy pracownicy salonów tatuażu objęci badaniem zdeklarowali, iż przechowywanie sterylnego sprzętu i narzędzi odbywało się w prawidłowych warunkach z zachowaniem terminu ważności, natomiast wszystkie materiały z których wykonane były meble stanowiące wyposażenie zakładu, umożliwiają ich mycie i dezynfekcję. Również ściany przy umywalkach i zlewach wykonane były z materiałów zmywalnych, odpornych na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych. Wszystkie zakłady wyposażone były w zlew z baterią i dozownikami z mydłem oraz środkiem dezynfekcyjnym, miejsce do przechowywania i przygotowywania roboczo preparatów myjąco-dezynfekcyjnych oraz środków czystości, miejsce do mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, natomiast w 5.3% zakładów brakowało pomieszczenia lub wydzielonego miejsca na odpady. Wszyscy pracownicy salonów wykonujących usługę piercingu, którzy wzięli udział w badaniu zdeklarowali, iż korzystają z płynów do dezynfekcji. Respondenci zdeklarowali, iż proces mycia i dezynfekcji dotyczył zawsze małych powierzchni, nieco rzadziej dużych powierzchni (90.0%), (ryc. 68.).

56 Jak wynika z ryciny 69. sterylizacja używanych w salonie narzędzi w 50.0% odbywała się we własnym zakresie, 35.7% salonów korzystało z umów z podmiotem zewnętrznym, zaś 29.4% respondentów zdeklarowało, że sterylizacja nie była wykonywana. Ponad 5% salonów tatuażu nie gromadziło odpadów zanieczyszczonych krwią w oznakowanych pojemnikach. Natomiast 100% usługodawców gromadziło odpady o ostrych końcówkach w nieprzekłuwalnych pojemnikach. Wszyscy pracownicy salonów tatuażu dbali o to aby ich paznokcie były zawsze krótkie, oraz czyste. Ponad 10% pracowników odpowiedziało twierdząco na pytanie czy w czasie pracy posiadają biżuterię na dłoniach. Wszystkie odpady z salonów tatuażu na terenie województwa zachodniopomorskiego odbierane były przez przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami medycznymi. Natomiast 5.9% salonów wyrzucało odpady do śmieci komunalnych (ryc. 70.). W 88.2% salonów tatuażu, zużyte igły wyrzucane były do nieprzekłuwalnego pojemnika, a następnie przekazywane firmie zajmującej się utylizacją odpadów medycznych, natomiast w 11.8% salonów igły poddawane są procesowi dezynfekcji (ryc. 71.). Sterylizacja narzędzi używanych do piercingu w 70.0% salonów odbywała się we własnym zakresie, 20.0% salonów korzystało z umowy z podmiotem zewnętrznym, zaś 10.0% usługodawców deklaruje iż sterylizacja w salonie nie była wykonywana (ryc. 72.). Odpady pochodzące z salonów świadczących usługę piercingu na terenie województwa zachodniopomorskiego odbierane były tylko i wyłącznie przez przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami medycznymi.

57 Ryc. 61. Rodzaje wykorzystywanego sprzętu jednorazowego użytku w studiach tatuażu

58 Ryc. 62. Rodzaj wykorzystywanego sprzętu w studiach tatuażu

59 Ryc. 63. Rodzaje wykorzystywanego sprzętu jednorazowego użytku w studiach świadczących usługi piercingu Ryc. 64. Rodzaje wykorzystywanego sprzętu w studiach tatuażu świadczących usługi piercingu

60 Ryc. 65. Formy wykonywania dezynfekcji narzędzi w salonach tatuażu Ryc. 66. Formy dezynfekcji narzędzi używanych do piercingu

61 Ryc. 67. Formy procesów mycia i dezynfekcji w salonach tatuażu Ryc. 68. Formy procesów mycia i dezynfekcji w salonach oferujących usługę piercingu

62

63 Ryc. 69. Formy sterylizacji używanych narzędzi w salonach tatuażu Ryc. 70. Zarządzanie odpadami w salonach tatuażu

64 Ryc. 71. Dalsze postępowanie z igłami zużytymi w salonach tatuażu Ryc. 72. Formy sterylizacji narzędzi używanych do piercingu

65 3. Wiedza na temat ryzyka zakażeń i czynników etiologicznych przy wykonywaniu usług tatuażu i piercingu Zdaniem respondentów podczas zabiegów tatuowania mogą być przenoszone zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze tak uważało 100% respondentów. Ponad 40.0% usługodawców twierdzi, iż może dojść do zakażenia pasożytniczego. Proces sterylizacji niszczy wirusy, bakterie i grzyby tak odpowiedziało 100% respondentów. 86.7% ankietowanych uważało, że podczas sterylizacji niszczone są pasożyty. Zdaniem 88.2% pracowników proces dezynfekcji (odkażania) niszczy grzyby, natomiast 76.5% respondentów uważało, że proces ten działa niszcząco na pasożyty i bakterie (ryc. 73.) Wszyscy pracownicy salonów tatuażu twierdzili, że sterylizacja używanie jednorazowego sprzętu, higiena rąk, zmywanie powierzchni, oraz mycie narzędzi zabezpieczają przed przenoszeniem zakażeń wirusowych. Natomiast około 20.0% ankietowanych nie wiedziało lub uważało, iż proces dezynfekcji nie zabezpiecza przed przenoszeniem zakażeń wirusowych. Wszyscy respondenci zdeklarowali, iż zmieniają rękawiczki po każdym przygotowaniu warsztatu pracy, po każdym kliencie, oraz gdy ulegną uszkodzeniu. 5.9% pracowników zdeklarowalo, iż nie zmienia rękawiczek po dotknięciu przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z wykonywanym zabiegiem, a także aż 28.6% ankietowanych odpowiedziało, że rękawiczki zmieniali na koniec dnia pracy (ryc. 74). Respondenci uważali, iż ręce przed rozpoczęciem zabiegów powinny zostać umyte oraz poddane dezynfekcji, natomiast igły do tatuażu powinny być jednorazowe sterylne. Około 88.0% respondentów nie wiedziało lub uważało, że igły nie powinny być wielorazowe sterylizowane (ryc. 75.). W 70.0% salonów wykonujących piercing sterylizacja używanych narzędzi odbywała się we własnym zakresie, 20.0% korzystało z umów z podmiotami zewnętrznymi, natomiast 10.0% respondentów zdeklarowało, iż sterylizacja w salonie nie była wykonywana (ryc. 76.).

66 Podczas wykonywania piercingu przenoszone mogą być zakażenia wirusowe, bakteryjne, oraz grzybicze tak twierdzili wszyscy pracownicy salonów wykonujących piercing. Połowa respondentów twierdziła, że mogą to być także zakażenia pasożytnicze. Zdaniem wszystkich ankietowanych, proces sterylizacji niszczy wirusy, bakterie, oraz grzyby. 30.0% respondentów nie wiedziało lub uważało, że proces sterylizacji nie niszczy pasożytów. Jak wynika z ryciny 77. zdaniem 80.0% pracowników wykonujących usługę piercingu proces dezynfekcji (odkażania) niszczy wirusy, bakterie oraz grzyby. Połowa objętych badaniem pracowników uważało, iż proces dezynfekcji działa niszcząco na pasożyty. Metodami zabezpieczającymi przed przenoszeniem zakażeń wirusowych są: zmywanie powierzchni, mycie narzędzi, higiena rąk, używanie sprzętu jednorazowego oraz sterylizacja tak zdeklarowali wszyscy pracownicy objęci badaniem. 30.0% ankietowanych nie wiedziało lub uważało, iż dezynfekcja nie zabezpiecza przed przenoszeniem zakażeń wirusowych. Wszyscy pracownicy salonów świadczących usługę piercingu zdeklarowali, że zmieniają rękawiczki po każdym przygotowaniu warsztatu pracy, po każdym kliencie, gdy ulegną one uszkodzeniu, oraz każdorazowo po przerwie w zabiegu, 10.0% pracowników nie zmieniało każdorazowo rękawiczek po dotknięciu przedmiotów nie związanych bezpośrednio z wykonywanym zabiegiem, natomiast 11.1% usługodawców zmieniało rękawiczki na koniec dnia pracy. Przed rozpoczęciem wykonywania modyfikacji ciała ręce powinny być poddane dezynfekcji - tak uważało 100% pracowników salonów wykonujących piercing, natomiast 90% twierdziło, iż powinny być umyte, zaś 10.0% respondentów jest zdania, że ręce powinny być poddane sterylizacji (ryc. 78.). Według wszystkich pracowników salonów świadczących usługę piercingu igły służące do modyfikacji ciała powinny być jednorazowe sterylne, 20.0% z nich twierdziło, że powinny być wielorazowe sterylizowane (ryc. 79.).

67 Ryc. 73. Opinia pracowników salonów tatuażu na temat działania procesu dezynfekcji na poszczególne drobnoustroje

68 Ryc. 74. Odpowiedź na pytanie kiedy pracownicy salonów tatuażu zmieniają rękawiczki ochronne Ryc. 75. Opinia pracowników na temat formy igieł przeznaczonych do tatuowania

69 Ryc. 76. Forma sterylizacji narzędzi używanych do piercingu Ryc. 77. Opinia pracowników na temat wpływu dezynfekcji na poszczególne drobnoustroje

70 Ryc. 78. Opinia pracowników na temat przygotowania rąk przed przystąpieniem do zabiegu modyfikacji ciała Ryc. 79. Opinia pracowników na temat form igieł przeznaczonych do piercingu

71 4.źródła zdobywanej wiedzy Niespełna 60% tatuażystów zdeklarowało, że odbyło szkolenie z zakresu postępowania poekspozycyjnego, natomiast ponad 50.0% z zasad dezynfekcji i sterylizacji. Natomiast 47.1% pracowników odbyło szkolenie na temat profilaktyki zakażeń krwiopochodnych (ryc. 80.). Okazuje się, że głównymi źródłami wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych, dezynfekcji, sterylizacji, oraz postępowania poekspozycyjnego pracowników salonów tatuażu były: internet (76.5%), podręczniki medyczne (70.6%), oraz kursy dla kosmetyczek (64.7%), (ryc. 81.). Jak wynika z ryciny % pracowników wykonujących piercing odbyło szkolenie zarówno z profilaktyki zakażeń krwiopochodnych, zasad dezynfekcji i sterylizacji jak również z postępowania poekspozycyjnego. Głównymi źródłami wiedzy pracowników salonów świadczących usługi piercingu na temat zakażeń krwiopochodnych, dezynfekcji, sterylizacji oraz postępowania poekspozycynego są: internet (80.0%), podręczniki medyczne (70.0%), oraz kursy dla kosmetyczek (66.7%). (ryc. 83.). Ryc. 80. Uczestnictwo pracowników salonów tatuażu w szkoleniach

72 Ryc. 81. Źródła wiedzy pracowników salonów tatuażu na temat dezynfekcji, sterylizacji, oraz postępowania poekspozycyjnego

73 Ryc. 82. Uczestnictwo pracowników wykonujących usługę piercingu w szkoleniach Ryc. 83. Źródła wiedzy pracowników wykonujących usługę piercingu na temat dezynfekcji, sterylizacji, oraz postępowania poekspozycyjnego

74 5. Profilaktyka poekspozycyjna Jak wynika z ryciny 84. ponad 20.0% pracowników salonów tatuażu zdarzyło się w czasie zabiegu ukłuć igłą. Wszyscy pracownicy po takim incydencie wykonali badanie krwi, przemywali ranę wodą i mydłem lub dezynfekowało. Połowa pracowników, która uległa zakłuciu deklaruje, iż przemywa miejsce ukłucia woda utleniona, spirytusem salicylowym lub wyciska (ryc. 85.). Wszyscy pracownicy objęci badaniem odpowiedzieli, iż przed ponownym nakłuciem zmienili rękawiczki ochronne, oraz wymienili igłę na nową. Rycina 86. przedstawia iż, żaden z pracowników salonu świadczącego usługę piercingiu nigdy nie uległ zakłuciu igłą.. Ryc. 84. Odpowiedź pracowników salonów tatuażu na pytanie dotyczące ukłucia się igła podczas zabiegu

75 Ryc. 85. Postępowanie pracowników salonów tatuażu po zakłuciu Ryc. 86. Odpowiedź pracowników wykonujących usługę piercingu na pytanie dotyczące ukłucia się igła podczas zabiegu

76 6. Infrastruktura Wszystkie zakłady na terenie województwa zachodniopomorskiego objęte badaniem, posiadały gabinet zabiegowy, 94.7% zakładach znajdywała się poczekalnia, oraz miejsce do przechowywania pojemników na odpady (94.1%). 36.8% zakładów nie posiadało samodzielnej toalety i łazienki, natomiast w 29.4% salonów nie ma łazienki z toaleta (ryc. 87.). W niespełna 17% zakładów znajduje się oddzielna łazienka z toaleta dla personelu. Prawie 80.0% zakładów znajdowało się w wyodrębnionej części budynku lub lokalu, zaś 43.9% salonów to samodzielne budynki lub lokale (ryc. 88.). Okazuje się, że we wszystkich gabinetach znajdywała się umywalka z ciepła i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik na zużyte ręczniki, oraz pojemnik na odpady medyczne. Zaledwie 5.3% gabinetów zabiegowych nie posiadało dozownika z płynem do dezynfekcji rąk, zaś 5.6% - nie było pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia. Niespełna 95.0% zakładów posiadało pojemniki na odpady o ostrych końcówkach, natomiast 31.6% zakładów nie stosowało się pojemników do dezynfekcji narzędzi. Autoklaw oraz myjkę ultradźwiękową posiadało 42.1% zakładów (ryc. 89.). Mycie i dezynfekcja narzędzi wielorazowych odbywła się w 73.3% zakładów w pomieszczeniach zabiegowych z dodatkowym zlewem co najmniej jednokomorowym, natomiast w ponad 20.0% - nie są wykonywane (ryc. 90.). Proces mycia i dezynfekcji odbywała się w oddzielonym pomieszczeniu ze stanowiskiem mycia rąk personelu w 14.3% zakładów. Rycina 91. dotyczy procesu sterylizacji narzędzi wielorazowych, który to w 43.8% zakładów był przeprowadzany we własnym zakresie, zaś 33.3% korzystało z umów z podmiotami zewnętrznymi, natomiast 31.6% zakładów zdeklarowało, iż sterylizacja nie była wykonywana.

77 Ryc. 87. Pomieszczenia znajdujące się w zakładach Ryc. 88. Lokalizacja zakładów

78 Ryc. 89. Przedmioty/ urządzenia stosowane w zakładach

79 Ryc. 90. Formy procesów mycia i dezynfekcji narzędzi wielorazowych Ryc. 91. Formy procesu sterylizacji narzędzi wielorazowych

PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA

PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA 1. Ogólna charakterystyka grupy W przeprowadzonym badaniu na terenie województwa śląskiego wzięło udział 34 zakładów fryzjerskich, oraz wykonujących

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wiek pracowników zakładów fryzjerskich oraz zakładów udzielających usług

Tabela 1. Wiek pracowników zakładów fryzjerskich oraz zakładów udzielających usług Woj. świętokrzyskie Zakłady fryzjerskie i zakłady udzielające usługi golenia 1. Ogólna charakterystyka W województwie świętokrzyskim w zakładach fryzjerskich oraz udzielających usług golenia najwięcej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA

PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA 1. Ogólna charakterystyka grupy W przeprowadzonym badaniu na terenie województwa dolnośląskiego wzięło udział 41 salonów fryzjerskich które

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W SALONACH USŁUGOWYCH PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA

MAPA RYZYKA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W SALONACH USŁUGOWYCH PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA 1. Ogólna charakterystyka grupy W badaniu wzięło udział 23 zakłady fryzjerskie na terenie województwa lubuskiego. Tabela 1. prezentuje wiek

Bardziej szczegółowo

ABC jak się nie zakazić HCV?

ABC jak się nie zakazić HCV? ABC jak się nie zakazić HCV? Do zakażenia wirusem HCV może dojść wszędzie tam, gdzie wykonywane są zabiegi związane z naruszeniem ciągłości skóry i błon śluzowych, jeżeli nie są przestrzegane procedury

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

SALON FRYZJERSKI. Pozwoli to uniknąć skaleczenia siebie i innych osób.

SALON FRYZJERSKI. Pozwoli to uniknąć skaleczenia siebie i innych osób. SALON FRYZJERSKI 1. Zorganizuj swoje miejsce pracy tak, aby w czasie wykonywania zabiegu strzyżenia lub golenia brzytwą nie było konieczne przechodzenie z niezabezpieczonym ostrym narzędziem. Pozwoli to

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Wymagania. sanitarno higieniczne. oraz sanitarno - techniczne. dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu. i odnowy biologicznej

Wymagania. sanitarno higieniczne. oraz sanitarno - techniczne. dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu. i odnowy biologicznej Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej opracowała: Jolanta Mitan Sekcja Higieny Komunalnej Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r.

Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Leszek Zaleśny 1 PRZEPISY USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych W zakładach kosmetycznych często wykonywane są czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Podczas

Bardziej szczegółowo

Przyjazny i bezpieczny Salon

Przyjazny i bezpieczny Salon CERTYFIKOWANE Rozwiązania SZKOLENIE informatyczne Przyjazny i bezpieczny Salon Sterylizacja i dezynfekcja jako sposoby zapobiegania zakażeniom w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, podologicznych, studiach

Bardziej szczegółowo

Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej opracowała: Jolanta Mitan Sekcja Higieny Komunalnej Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład adów w fryzjersko- kosmetycznych Arkadiusz Chełstowski Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie Potencjalne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Dz.U.04.31.273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Czy bezpieczny sprzęt to tylko sprawa personelu a może to także kwestia bezpieczeństwa pacjenta? Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŻELAZNA FUNDACJA INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY HIGIENY I WYMAGANIA SANITARNE POSTĘPOWANIE W PRACOWNI KOSMETYCZNEJ

ZASADY HIGIENY I WYMAGANIA SANITARNE POSTĘPOWANIE W PRACOWNI KOSMETYCZNEJ ZASADY HIGIENY I WYMAGANIA SANITARNE POSTĘPOWANIE W PRACOWNI KOSMETYCZNEJ 1. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych w pracowni nr 2 każde stanowisko należy odpowiednio przygotować: fotel kosmetyczny

Bardziej szczegółowo

Nasze bezpieczeństwo, to także bezpieczeństwo pacjenta. Ewa Zamojska-Kościów

Nasze bezpieczeństwo, to także bezpieczeństwo pacjenta. Ewa Zamojska-Kościów Nasze bezpieczeństwo, to także bezpieczeństwo pacjenta Brno 2015 Ewa Zamojska-Kościów Dyrektywa 32/2010/UE w sprawie zranień ostrymi narzędziami W bloku operacyjnym powstaje najwięcej powikłań, w tym najgroźniejsze

Bardziej szczegółowo

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 5 Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) - dla ratowników ksrg I. Materiał

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Studio Tatuażu Sabbath Art.Tatiana Wielgosz Mostowa Elbląg Tel

Studio Tatuażu Sabbath Art.Tatiana Wielgosz Mostowa Elbląg Tel Studio Tatuażu Sabbath Art.Tatiana Wielgosz Mostowa 5 82-300 Elbląg Tel. 661 053 117 SPIS SPRAW I. Cel procedury II. III. Przedmiot procedury Zakres procedury IV. Zasady utrzymania higieny rąk personelu

Bardziej szczegółowo

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń.

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń. Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń www.profilaktykazakazen.pl Dezynfekcja sprzętów i powierzchni W przypadku pacjenta, który przebywa w izolatce bardzo ważne jest codzienne

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2)

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. CONTOUR STUDIO Kosmetologia Estetyczna. ul. Legnicka 55/u5, Wrocław

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. CONTOUR STUDIO Kosmetologia Estetyczna. ul. Legnicka 55/u5, Wrocław REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CONTOUR STUDIO Kosmetologia Estetyczna ul. Legnicka 55/u5, 54-203 Wrocław 1 ZAPISY OGÓLNE 1. Wszelkie usługi świadczone przez CONTOUR STUDIO Kosmetologia Estetyczna są wykonywane

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Flis, Katarzyna Pikul. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Streszczenie. 1. Zasady sanitarne w gabinecie kosmetycznym

Aleksandra Flis, Katarzyna Pikul. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Streszczenie. 1. Zasady sanitarne w gabinecie kosmetycznym BEZPIECZNY SALON Aleksandra Flis, Katarzyna Pikul Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Potrzeba higieny jest niezbędnym i koniecznym elementem prawidłowej pracy kosmetyczki.

Bardziej szczegółowo

Eugenia Murawska-Ciatowicz i. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- u "1 (, - WG O RN IC.KI XVI. p?* MEDYCZNE

Eugenia Murawska-Ciatowicz i. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- u 1 (, - WG O RN IC.KI XVI. p?* MEDYCZNE Eugenia Murawska-Ciatowicz i Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- / b, / y 1 u "1 (, - WG O RN IC.KI W W Y D A W N I C T W O XVI. p?* MEDYCZNE Eugenia Murawska-Ciałowicz Marcin Zawadzki Higiena

Bardziej szczegółowo

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu?

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? 1 z 5 2010-07-23 22:01 Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? CZWARTEK, 17 GRUDNIA 2009 Wielu z nas było świadkiem opowieści np. o umywalce, która została zamontowana 3 centymetry za nisko

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie zranieniom w świetle nowej ustawy Rzeszów 2014

Zapobieganie zranieniom w świetle nowej ustawy Rzeszów 2014 Zapobieganie zranieniom w świetle nowej ustawy Rzeszów 2014 Dorota Kudzia-Karwowska Kierownik CS SPSK-M ŚUM w Katowicach Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego 46 C-52 C 115 F-125 F 00:00:20 Każdy, kto wchodzi na teren hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa rybnego musi być ubrany w czyste ubranie robocze i powinien

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2011 MATOSET : oferta setów do procedur DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO BZMM TZMO SA 2011-02-01 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

TAK, jeżeli warunek jest spełniony NIE, jeżeli warunek jest nie spełniony

TAK, jeżeli warunek jest spełniony NIE, jeżeli warunek jest nie spełniony Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 1. UŜycie czynnika biologicznego INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 2. Nazwa przedsiębiorstwa.. 3.

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj ODDZIAŁ KARDIOLOGII ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy myd je często. S.J.

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D)

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Część I: Zasady Higieny (Buchrieser, Miorini) 1 Zasady higieny 1.1 Higiena osobista 2 Higiena rąk 2.1 Podstawy 2.2 Środki wspomagające higienę

Bardziej szczegółowo

Przychodnia weterynaryjna istniejąca przed wejściem w życie ustawy Z dnia 18 grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt## (właściwe zakreślić)

Przychodnia weterynaryjna istniejąca przed wejściem w życie ustawy Z dnia 18 grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt## (właściwe zakreślić) Oświadczenie kierownika przychodni weterynaryjnej o spełnieniu przez gabinet weterynaryjny wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr 11 z 2004

Bardziej szczegółowo

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące 1. Przedmiot opracowania Podstawą opracowania jest: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Proces dekontaminacji narzędzi stomatologicznych w punktach 3. Zdjęcie końcówek stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV

Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV Krzysztof Tomasiewicz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Edukacja Jakie tematy szkoleń (nauczania)?: 1. Co to jest HCV, czym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH

WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku ul. Wałowa 27; 80-858 Gdańsk Gdańsk, dnia 22 maja 2017r. Definicja Zakłady Fryzjerskie zakłady

Bardziej szczegółowo

Zachowuje wszelkie środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie własnemu zakażeniu- stosowanie ochron osobistych

Zachowuje wszelkie środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie własnemu zakażeniu- stosowanie ochron osobistych Jak ma postąpić lekarz pierwszego kontaktu (w POZ), który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą zagrożenie dla zdrowia publicznego w tym: Zachowuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2013 MATOSET : oferta setów do procedur CEWNIKOWANIE BZMM TZMO SA 2011-02-01 aktualizacja 11.04.2013 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

Procedury higieniczne dotyczące personelu

Procedury higieniczne dotyczące personelu Procedury higieniczne dotyczące personelu I. Właściwe przygotowanie rąk do pracy oraz odpowiednia ich higiena: 1. podczas pracy nie nosi się biżuterii 2. paznokcie muszą być krótkie 3. zranienia, otarcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

SafeHair. Pana/Pani informacje będą traktowane anonimowo i z zachowaniem najwyższej poufności!

SafeHair. Pana/Pani informacje będą traktowane anonimowo i z zachowaniem najwyższej poufności! Droga fryzjerko, drogi fryzjerze! Załączona ankieta została opracowana, by w całej Europie zbadać i długofalowo poprawić środki ochrony zdrowia szczególnie ochrony skóry na stanowisku pracy fryzjera. Choroby

Bardziej szczegółowo

Wybrane procedury zapewniające bezpieczeństwo studentów podczas praktycznej nauki zawodu

Wybrane procedury zapewniające bezpieczeństwo studentów podczas praktycznej nauki zawodu Wybrane procedury zapewniające bezpieczeństwo studentów podczas praktycznej nauki zawodu Barbara Prażmowska Wydział Nauk o Zdrowiu CM-UJ Zagadnienia Regulacje prawne dotyczące ochrony zdrowia pracowników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ Lek. med. Jacek Krajewski Praktyka Lekarza Rodzinnego Jacek Krajewski Seminarium Nowe perspektywy w leczeniu HCV znaczenie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 05

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 05 Strona: 1 z 7 Cel: Postępowanie z bielizną szpitalną. Przedmiot: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakres stosowania: Dotyczy wszystkich oddziałów szpitala, w których używana jest bielizna oraz centralnego

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU Formularz wymagań jakościowych Załącznik nr 3A do SIWZ Nr SZW/NZ/2270-73/PN/2011 GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU PAKIET I SYSTEM ZAMKNIĘTY - zad. 1,2 GRUPA II PREPARATY MYCIE I DEZYNFEKCJA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ 1.1.1 Wymagania dotyczące personelu - kwalifikacje Przepis w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Dz.U.2014.925 z dnia 2014.07.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 lipca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1750 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ACADEMY MEDICAL TRAINING AND CONSULTING. Quiz Higiena Rąk proszę postawić znak przy prawidłowej odpowiedzi

ACADEMY MEDICAL TRAINING AND CONSULTING. Quiz Higiena Rąk proszę postawić znak przy prawidłowej odpowiedzi ACADEMY MEDICAL TRAINING AND CONSULTING Quiz Higiena Rąk proszę postawić znak przy prawidłowej odpowiedzi Prawidłowe odpowiedzi i komentarz zaznaczono na zielono 1. Kiedy nie powinieneś użyć alkoholowego

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu

Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia 12.06.2013 r. Strona: 1 z 5 Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM Powinny być stosowane w celu: 1. Redukcji lub eliminacji narażenia pracowników laboratoryjnych, innych osób i środowiska zewnętrznego na potencjalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WALDEMAR OLSZAK Stare Jabłonki 03.-06.10.2009r.

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Dezynfekcja

Oferta handlowa. Dezynfekcja Oferta handlowa Dezynfekcja... z namii to proste Uwaga! Narażasz bezpieczeństwo swoich pracowników i pacjentów! Według najnowszych statystyk, prowadzonych przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych IMP

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego:

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Higiena Rąk kwestionariusz samooceny Ankieta powinna być realizowana oddzielnie na poszczególnych oddziałach. Personel powinien zostać przeszkolony

Bardziej szczegółowo

Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych. w praktyce lekarskiej

Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych. w praktyce lekarskiej Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych w praktyce lekarskiej Szkolenie wewnętrzne OIL Płock Lek. dent. Ewa Szczutowska 17.03.16r Przepisy regulujące wymogi sanitarno

Bardziej szczegółowo

Zasady dezynfekcji w gabinecie

Zasady dezynfekcji w gabinecie 1 z 9 2010-07-23 23:06 Zasady dezynfekcji w gabinecie WTOREK, 23 MARCA 2010 Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości usług musimy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Szaletu na targowisku parkingu miejskim w Lubrańcu przy ulicy Brzeska Nowa LUBRANIEC 2005 Wstęp Przedmiotem opracowania jest Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI Załącznik nr 3.7 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PRACOWNIĄ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNĄ WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRO: 1. Pokój badań 1 2. Łazienka - 4 3. Sale chorych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ..... opracował....... pieczątka zakładu data aktualizacji Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PODSTAWY PRAWNE:

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Higieniczne mycie rąk; Zmiana opatrunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH (opracowanie dla służb medycznych i służb utrzymania porządku

Bardziej szczegółowo

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych.

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. 2. ZAKRES Procedura dotyczy sposobu mycia i dezynfekcji rąk przez

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH Małgorzata Nowicka Regulacje prawne w zakresie użytkowania wyrobów medycznych znajdują się w trzech aktach prawnych: Ustawa o wyrobach medycznych

Bardziej szczegółowo

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki.

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Mycie i dezynfekcje rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G.A.J.Ayliffe a zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN. Technika mycia i dezynfekcji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach Znak: ZP/PRZET/15/1/2014 Wadowice, dnia 14.03.2014r Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach W związku z prowadzonym postępowaniem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 21. Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 21. Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny Procedura 21 Postępowa w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów w trakcie praktycznej nauki zawodu. 2. TERMINOLOGIA Ekspozycja - naraże na

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo