AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach 1985-2012."

Transkrypt

1 Dr inż. arch. Maria Bielak Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydział Architektury Politechnika Śląska w Gliwicach Gliwice r. AUTOREFERAT Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach WYKSZTAŁCENIE 1985r. Tytułu Magistra Inżyniera Architekta uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 1996r. Tytułu Doktora Nauk Technicznych uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Praca Doktorska pt.: Elementy znaczeniowe obiektu architektonicznego na przykładzie ratusza miejskiego PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 1985r. Zatrudnienie na stanowisku stażysty w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. 1986r. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katerze Architektury Przemysłowej i Podstaw Projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1995r. kontynuacja pracy na stanowisku asystenta w Katerze Architektury i Metodyki Projektowania w Zespole Projektowania Obiektów Biurowych. 1996r. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta początkowo w Katedrze Architektury Przemysłowej, a od 2000r. w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania. od października 2011r. Zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania. 1

2 Po obronie w 1985r. Pracy Dyplomowej Magisterskiej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracę zawodową rozpoczęłam półrocznym stażem w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, gdzie awansowałam na stanowisko asystenta. W tym okresie pracowałam także w ramach godzin zleconych na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 1986r. zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Katerze Architektury Przemysłowej i Podstaw Projektowania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. J. Tadeusza Gawłowskiego w Zespole Projektowania Obiektów Handlu i Projektów Realizacyjnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika; który później został przemianowany na Zespół Architektury Energooszczędnej, gdzie pracowałam na stanowisku starszego asystenta. Początkowo problematyką wiodąca prowadzonych prac była tematyka ekologiczna i energooszczędna, a efektem tego był mój udział w przygotowaniu podręcznika pod kierunkiem prof. A. Lisika pt.: Odnawialne źródła energii. [Zał. nr 4.- p.2.1.] Od 1992r. moje zainteresowania ewoluowały w kierunku problematyki projektowania obiektów biurowych, efektem czego było podjęcie tematyki pracy doktorskiej dotyczącej elementów znaczeniowych ratuszy miejskich. Od 1995r. kontynuowałam swoją pracę jako asystent w Katerze Architektury i Metodyki Projektowania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika w Zespole Projektowania Obiektów Biurowych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej. W 1996 roku złożyłam do obrony Pracę Doktorska pt. Elementy znaczeniowe obiektu architektonicznego na przykładzie ratusza miejskiego pod promotorstwem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, praca naukowobadawcza oraz dydaktyczna była kontynuowana przeze mnie na stanowisku adiunkta początkowo w Katedrze Architektury Przemysłowej, a od 2000r. w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania. W latach uczestniczyłam w Projekcie Unii Europejskiej TEMPUS EUROPEAN PROJECT S-JEP pt.: Quality Assessment and Facility Management in Architecture, który wywarł znaczący wpływ na moje późniejsze i obecne zainteresowania naukowe oraz ukierunkowanie działalności dydaktycznej. W ramach tegoż programu poznałam zasady doskonalenia jakości architektury poprzez badania naukowe metodą POE (Post-Occiupancy Evaluation) ocena jakości budynku w trakcie użytkowania. Poznałam związek jakości z wygodą późniejszego użytkowania budynku oraz związkiem jakości projektowania z facility management czyli nowoczesnego zarzadzania budynkami. W trakcie realizowanego programu Tempus uczestniczyłam w wielu pracach badawczych dotyczących oceny jakości obiektów biurowych, a także brałam udział w 1998r. w Międzynarodowej Konferencji Naukowej City and Culture Urban Environment Council w Sztokholmie, gdzie wygłosiłam referat w języku angielskim pt.: Metod of full analysis of denotation of architectureal object illustrated by the example of a town hall. [Zał. nr 4 - p.2.18.,3.1.] 2

3 Po zamknięciu programu TEMPUS została utworzona Katedra Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej i wprowadzone nowe przedmioty takie jak Projektowanie Obiektów Biurowych, Strategia Projektowania (początkowo pod nazwą Facility Management w architekturze) i POE Ocena jakości w architekturze, w których tworzeniu i prowadzeniu brałam czynny udział. [Zał. nr 5.] Przez cały czas od zakończenia Programu TEMPUS kontynuuję badania jakościowe obiektów architektonicznych tak w ramach prac własnych jak i w dydaktyce. Początkowo prace badawcze były prowadzone przeze mnie na obiektach biurowych, potem zainteresowała mnie problematyka związana ze środowiskiem zamieszkania osób starszych. Efektem wieloletnich prac nad badaniem jakości środowiska zbudowanego domów opieki dla seniorów w Polsce i wyrywkowo na świecie są przygotowane przeze mnie publikacje i referaty konferencyjne, a przede wszystkim dwie monografie książkowe; opublikowana w 2010r pt.: Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkani w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady [Zał.nr 4.-p.2.3.,nr 10.-p.1.] oraz wydana w 2011r. monografia habilitacyjna pt.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. 2. PROWADZONE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE Przebieg mojej pracy naukowo-badawczej trwającej nieprzerwanie dwadzieścia pięć lat można podzielić na następujące fazy: [Zał. nr 3. i nr 3.2.] 2.1. Okres początkowy kariery lata problematyka energooszczędna r. Zainteresowanie tematyką związaną z obiektami biurowymi i aspektami ich jakości faza zakończona Pracą Doktorską r. Udział w realizacji Grantu Unii Europejskiej TEMPUS EUROPEAN PROJECT S-JEP pt.: Quality Assessment and Facility Management in Architecture zapoznanie się z problematyką POE (Post- Occupancy Evaluation), programowania funkcjonalno-przestrzennego i Facility Management r. Rozwijanie problematyki badawczej związanej z ocenami jakości budynków stałego pobytu ludzi w wieku senioralnym zakończone przygotowaniem autorskiej monografii pt.: Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady r. Wdrożenie problematyki badawczej w praktykę przygotowanie programu funkcjonalno-przestrzennego dla obiektu Domu Seniora oraz wykonanie projektu koncepcyjnego r. Przygotowanie monografii habilitacyjnej pt.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodku pobytu stałego dla osób starszych r. Kontynuacja problematyki dostosowania środowiska zbudowanego do zmieniających się potrzeb i oczekiwań polskich seniorów. 3

4 Osiągnięcia przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych: AD.2.1. Lata praca w Katedrze Architektury i Metodyki Projektowania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika, gdzie przewodnią tematyką prac naukowych była problematyka związana z ekologią i energooszczędnością. W 1990r. byłam współorganizatorem Wystawy z zakresu Architektury Energooszczędnej i Ekologicznej eksponowanej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach oraz na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. [Zał. nr 9.- p.2.] Efektem podsumowującym pracę był współudział w przygotowaniu podręcznika pod redakcją prof. A. Lisika pt.: Odnawialne źródła energii, wydanego w 1995r. przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, wznowionego w 2002r. [Zał. nr 4.- p.2.1.] AD.2.2. Od 1992r. moje zainteresowania ewoluowały w kierunku problematyki związanej z projektowaniem obiektów biurowych. Wynikiem czego było podjęcie tematyki naukowo-badawczej dotyczącej elementów znaczeniowych obiektu biurowego jakim jest ratusz miejski. Rozpoczęła się też moja praca w Zespole Projektowania Obiektów Biurowych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej. Prowadzone prace badawcze były kontynuowane w corocznych pracach katedralnych BW 468/3/Rar-3/95 Najnowsze tendencje w projektowaniu obiektów biurowych oraz BW 545/Rar-3/96/3 Obiekty biurowe podstawowe problem projektowe. [Zał. nr 3.- p.1.2.] W 1996 roku obroniłam Pracę Doktorska pt. Elementy znaczeniowe obiektu architektonicznego na przykładzie ratusza miejskiego pod promotorstwem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej. [Zał. nr 4.- p.2.30.] Praca Doktorska dotyczyła problematyki świadomego przekazywania przez architekta, za pośrednictwem dzieła architektonicznego i jego elementów, określonych informacji wywoływaniu zamierzonych skojarzeń emocjonalnych u odbiorcy. Podsumowaniem pracy był autorski referat pt. Oddziaływanie rzeczywistości przestrzennej. Elementy znaczeniowe w praktyce projektowej wygłoszony na Konferencji Naukowej Praktyka w architekturze i architektura w praktyce. Komisja Urbanistyki i Architektury PAN i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rybna 1998r. [Zał. nr 4.- p.3.6.] Osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych: AD.2.3. Uczestnictwo w Programie Unijnym [Zał. nr 9.- p.1.] Istotnym etapem pracy zawodowej była wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie udziału w realizacji w latach Grantu Unii Europejskiej TEMPUS EUROPEAN PROJECT S-JEP pt.: Quality Assessment and Facility Management in Architecture ; dotyczącym badań nad jakością życia w środowisku zbudowanym; którego kontraktorem był prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski, a lokalny koordynatorem prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska. 4

5 Partnerami kształcącymi kadrę Katedry Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania byli naukowcy z Uniwersytetów Technicznych w Eindhoven (Technical University of Eindhoven Planning and Building Design Department Holandia), oraz Göteborgu (Chalmers Technical University in Geteborg Faculty of Architecture Szwecja), Szkoły Biznesu z Glasgow (Stratchclyde University in Glasgow Bussines School UK) oraz firmy projektowo konsultingowe z Glasgow i Eindhoven. Wiedza zdobyta w trakcie trwania Programu Tempus dotyczyła dostosowania architektury do potrzeb użytkowników; obejmuje wieloaspektowe oceny architektury i badania jej jakości, programowanie w architekturze oraz wiadomości dotyczące relacji budynek użytkownicy, zarządzanie budynkiem. Efekty trzyletniej nauki oraz wiedzy zdobytej podczas trwania Programu TEMPUS zostały zawarte w rozdziałach trzytomowego wydawnictwa pt. Jakość i zarządzanie w przestrzeni architektonicznej, przygotowanego pod redakcją A. Niezabitowskiego. Mój udział w tym wydawnictwie to: [Zał. nr 4.- p ] Bielak M.: Znaczenie obiektu architektonicznego w przestrzeni miejskiej [w] Tom I: Jakość przestrzeni biurowej. (pod red.) E. Niezabitowska. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1998r. [Zał. nr 10.- p.7.] Bielak M.: Praktyki studenckie programu Tempus [w:] Tom III: Jakość środowiska zbudowanego. (pod red.) J. Faron. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1999r. Bielak M.: Praktyka w Glasgow Aspekty znaczeniowe w obiektach biurowych [w:] Tom III: Jakość środowiska zbudowanego. (pod red.) J. Faron. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1999r. Bielak M.: Praktyka w Glasgow Wnioski końcowe. [w:] Tom III: Jakość środowiska zbudowanego. (pod red.) J. Faron. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1999r. Bielak M.: Praktyka w Goeteborgu Modernizacja i adaptacja dzielnicy portowej [w:] Tom III: Jakość środowiska zbudowanego. (pod red.) J. Faron. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1999r. W latach na bazie zdobytej wiedzy w trakcie trwania Programu Tempus zostały wykonane w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej liczne prace naukowo-badawcze, w których brałam czynny udział. Były to badania jakościowe w oparciu o metodę POE (Post-Occupancy Evaluation), czyli ocenę funkcjonowania obiektu w trakcie jego użytkowania, nad obiektami biurowymi, urzędami miejskimi oraz domami dziecka zlokalizowanymi w Warszawie oraz na terenie województwa śląskiego. Omówione powyżej prace badawcze były kontynuowane w pracach badawczych Katedry Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania takich jak: BK-245/RAr-3/2000 BK-271/RAr-6/2001 Jakość środowiska zbudowanego część I, II, ; BK-203/Rar- 6/2002, BK-263/Rar-6/2003 Jakość środowiska zbudowanego część III i IV 5

6 oraz BW-493/RAr-6/2001, BW-425/RAr-6/2002, BW-223/Rar-6/2003 pod głównym tytułem Studium przypadku w ocenach jakościowych architektury. [Zał. nr 3.- p.2.2. i nr 3.2.] Moje indywidualne opracowania wykonane w ramach ww. prac badawczych pt.: Proces tworzenia jakości środowiska zbudowanego wybranych obiektów architektonicznych badania jakości dla określonych funkcji zawierają opisy wykonanych w ramach tych prac badań jakościowych następujących obiektów (materiały niepublikowane): [Zał. nr 4.- p ] Jakość funkcjonalna obiektu biurowego Urzędu Miejskiego w Rybniku oraz w Jastrzębiu Zdroju, 2000r. Jakość funkcjonalna obiektu biurowego G.Z.G. Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu oraz Bytomiu, 2000r., 2001r. Jakość techniczna obiektu biurowego wysokościowego Chorzowska 50 w Katowicach (funkcja: biurowo usługowa, biura do wynajęcia), 2003r. Jakość techniczna obiektu biurowego Milenium Plaza Katowice, ul. Górnośląska (rok oddania: 2001, funkcja: biurowo usługowa, biura do wynajęcia), 2003r. Jakość techniczna obiektu biurowego Farmacol, Katowice, ul. Rzepakowa, (przebudowa , rok oddania : 1998), 2003r. Badania jakości technicznej i funkcjonalnej obiektu Domu Dziecka nr 2, Gliwice, ul. Zygmunta Starego, 2004r. Znaczącym efektem prowadzonych ww. prac naukowych jest wydany w 2004r. podręcznik dla studentów Wydziału Architektury pod redakcją prof. dr hab. inż. arch. E. Niezabitowskiej pt. Wybrane elementy facility managment w architekturze, którego jestem współautorem. Opracowane przeze mnie rozdziały noszą tytuły: Bielak M.: Tworzenie wizerunku firmy [w] E. Niezabitowska (red) Wybrane elementy facility managment w architekturze. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2004r. [Zał. nr 4.- p.2.8. i nr 10.- p.5.] Bielak M.: Prace dyplomowe [w] E. Niezabitowska (red) Wybrane elementy facility managment w architekturze. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2004r. [Zał. nr 4.- p.2.9. i nr 10.- p.5.1.] Drugim widocznym wynikiem prowadzonych w Katedrze badań są prace projektowe powstałe na przedmiotach o charakterze badawczym: POE Ocena jakości w architekturze, Facility Management Strategie Projektowania oraz prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie prowadzone pod moim promotorstwem, w których zastosowano badania nad jakością środowiska zbudowanego w celu przygotowania programów funkcjonalno-przestrzennych. Efektem prowadzonych prac jest także autorski referat: Badania przedprojektowe. Wprowadzenie, stosowanie metod badawczych w pracach dyplomowych wygłoszony na Konferencji Naukowej Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Architektura a nauka Komisja Urbanistyki i Architektury PAN i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rybna,2002r.[Zał. nr4.-p.3.7.] 6

7 AD.2.4. Wykreowanie tematyki badawczej, sformułowanie tezy rozprawy habilitacyjnej oraz przygotowanie warsztatu badawczego, budowa narzędzi badawczych. Teoretyczne i praktyczne doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia wcześniej omówionych prac badawczych były podstawą do przygotowania autorskiego warsztatu badawczego dla badań nad środowiskiem życia i zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych. Wybór tematyki oraz funkcji obiektu poddanego badaniom, jakim jest Domu Opieki dla ludzi starszych, powstał w wyniku przemyśleń i rozważań własnych nad otaczającą nas rzeczywistością, a także nad tematyką studenckich prac projektowych prowadzonych pod moim kierunkiem w ramach przedmiotu Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej oraz w dyplomach magisterskich. Z biegiem czasu problematyka kształtowania środowiska życia dla osób starszych stała się tematem mojej pracy habilitacyjnej. Tematyka rozważań nad środowiskiem zbudowanym przeznaczonym dla seniorów, nad dostosowaniem go do zmieniających się potrzeb tej grupy naszego społeczeństwa, wpisuje się w aktualny nurt tematyczny związany z demograficznymi procesami starzenia się społeczeństwa. Głównym założeniem podjętych przez mnie prac badawczych było określenie najbardziej odpowiedniego środowiska zbudowanego, czyli optymalnego środowiska życia, w tym miejsca zamieszkania dla osób starszych. Poszukiwania najdogodniejszych warunków egzystencji dla tej grupy społecznej były prowadzone w kontekście czynników fizycznych i psychospołecznych. Dla osiągnięcia założonego celu niezbędne było przeprowadzenie szeregu badań jakościowych na grupie istniejących i funkcjonujących obiektów opiekuńczych przeznaczonych dla ludzi starych, które przeprowadziłam na wybranych obiektach w ramach prac BW i BK Katedry. [Zał. nr 3.- p.2.3. i nr 3.2.] Były to badania prowadzone nad potrzebami i problemami osób starszych niepełnosprawnych względem środowiska zbudowanego jakim jest placówka domu opieki oraz nad specyficznymi zależnościami między jakością środowiska obiektów a potrzebami użytkowników względem ich przestrzeni. Prowadzenie badań jakościowych wg zmodyfikowanej metody P.O.E. (Post- Occupancy Evaluation), gromadzenie danych przydatnych w pracy naukowej. W latach przeprowadziłam osobiście oraz przy częściowym udziale studentów (wg. sporządzonych przeze mnie narzędzi badawczych, wytycznych oraz wskazówek) badania jakościowe przy zastosowaniu zmodyfikowanej przeze mnie Metody Oceny Jakości P.O.E. (Post-Occupancy Evaluation ocena obiektu w trakcie jego użytkowania), na sześciu placówkach opiekuńczych dla ludzi starszych, zlokalizowanych w województwie śląskim oraz trzech położonych w USA, w stanie Maine. W trakcie prowadzanych badań jakościowych poszczególnych obiektów ocena skupiona została na trzech głównych problemach: kryteriach sprawności działania obiektu, grupach użytkowników (mieszkańcach i personelu) oraz na przestrzeni zewnętrznej (ocena lokalizacji, sąsiedztwa, otoczenia budynku) i przestrzeni wewnętrznej (pomieszczenia, ich wyposażenie). 7

8 Efekty kolejnych badań własnych były sukcesywnie przedstawiane i składane w ramach corocznych katedralnych pracach BW r.: BW-436/Rar-6/2004, BW-461/RAr-6/2005,BW-426/RAr-6/2006, BW-485/RAr-6/2007, BW-508/RAr-6/2008, BW-498/RAr 3/2009, pod głównym tytułem: Problemy oceny jakości wybranych obiektów architektonicznych, w tym opracowanie cząstkowe, autorskie pt.: Nowy wzorzec użytkowy dla środowiska zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania oraz BK-223/Rar-6/2009 pt.: Potrzeby użytkownika jako główny czynnik kształtujący jakość środowiska zbudowanego, w tym autorskie opracowanie pt.: Problemy i potrzeby ludzi starszych mające wpływ na kształtowanie środowiska zbudowanego. [Zał. nr 3.- p.2.3. i nr 3.2.] Gromadzone i uzupełniane corocznie materiały stały się podstawą do powstania dwóch autorskich monografii poczynając od sprecyzowania w 2004r. pierwotnego tytułu pracy: Nowy wzorzec użytkowy dla środowiska zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych oraz wstępnego spisu treści pracy habilitacyjnej, poprzez sukcesywne dodawanie nowych fragmentów opracowania i kolejnych wyników badań jakościowych. W 2009r. opracowałam końcowy zbiór danych z badań własnych w postaci wniosków przedstawionych zgodne z listą kategorii jakości pt: Wymagania funkcjonalne domów dla osób starszych. Podsumowaniem całego procesu badawczego było opracowanie obszernej tabeli zbiorczej pt: Lista kryteriów dla nowoprojektowanych obiektów. Tabela ta w sposób szczegółowy przedstawia wymagania stawiane poszczególnym strefom i pomieszczeniom analizowanego obiektu. Zawiera ona zestawienie podsumowujące efekty badań własnych oraz wytyczne i normy projektowe. Istotnym podsumowaniem prac stał się także schemat końcowy pt.: Schemat powiązań funkcjonalnych wspólnoty mieszkaniowej dla osób starszych diagram ilustrujący najdogodniejsze, najkorzystniejsze powiązania, relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi strefami, przestrzeniami obiektu opiekuńczego. Tabela pt.: Wymagania funkcjonalne domów dla osób starszych. Wnioski przedstawione zgodne z listą kategorii jakości, (tabela nr 20, str ) [w] Bielak M.: Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady. (Monografia autorska). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2010r. [Zał. nr4.- p.3.2. i nr10.- p.1.] Tabela zbiorcza pt.: Lista kryteriów dla nowoprojektowanych obiektów. Wymagania dotyczące otoczenia i poszczególnych stref obiektu domu opieki, (tabela nr 30, str ) [w] Bielak M.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. (Monografia habilitacyjna). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2011r. Schemat pt.: Schemat powiązań funkcjonalnych wspólnoty mieszkaniowej dla osób starszych, (schemat nr 8, str. 215) [w] Bielak M.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. (Monografia habilitacyjna). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2011r. 8

9 Równolegle z prowadzeniem prac badawczych brałam czynny udział w konferencjach i seminariach krajowych oraz publikowałam swoje dokonania, prezentując w swych referatach i artykułach wyniki, efekty kolejnych badań i rozważań na temat kształtowania środowiska dostępnego, przyjaznego dla osób starszych, ukształtowanego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Przykładem tej działalności jest autorski rozdział pt: Poszukiwania optymalnego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego domu seniora na podstawie przeprowadzonych badań. [w] monografii pod redakcją prof. L. Frąckiewicz pt. W obliczu starości Tom.II. Wydawnictwo z programu INTERREG IIIC. ROPS. [Zał.nr4.-p.2.4.,nr10.-p.2.] czy autorski rozdział pt: Sytuacja ludzi starszych w Polsce i na świecie oraz ich specyficzne potrzeby dotyczące środowiska zamieszkania. [w] E. Niezabitowska (red) Badania Jakościowe Środowiska zbudowanego, [w] Zachowanie, Środowisko, Architektura Behavior, Environment, Architecture. 4/2006. [Zał. nr 4.- p.2.6. i nr 10.- p.4.] Ważnym etapem pracy zawodowej była współorganizacja oraz uczestnictwo w komitecie naukowym Jubileuszowego Sympozjum Naukowego na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005r. pt: Środowisko zbudowane w służbie człowieka. Człowiek-potrzeby-środowisko. [Zał. nr 9.-p.2] Głównym celem sympozjum było poszukiwanie wzorca przestrzeni wynikającego z potrzeb użytkowników dla ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy oraz przedstawienie wykonanych badań środowiskowych, socjologicznych i jakościowych. W trakcie trwania sympozjum wygłosiłam autorski referat pt.: Poziomy realizacji potrzeb mieszkańców ośrodków pobytu stałego dla ludzi starszych badania jakościowe domu pomocy społecznej w Zabrzu, który został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych. [Zał. nr 4.- p.2.22.,p.3.8. i nr 10.- p.9.1.] Podsumowanie informacji oraz wiedzy zdobytej w trakcie wieloletnich badań nad realnymi warunkami osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku ich życia i zamieszkania. Efektem finalnym prowadzonych przez lata prac badawczych jest opublikowana w 2010r. autorska monografia pt.: Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady. [Zał. nr 4.- p.2.3. i nr 10.- p.1.] Monografia ta uzyskała pozytywne opinie recenzentów dr hab. inż. arch. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Prof. dr hab. Mariana Mitręgi z Zakładu Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stanowi ona sprawozdanie z przeprowadzonych pierwszych w Polsce badań jakościowych w obiektach architektonicznych tego typu i została w 2010r. nominowana przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej do Nagrody Ministra NiSzW. Opublikowana przez mnie monografia jest próbą uzupełnienia istniejącego stanu rzeczy, widocznej luki w naszym ustawodawstwie w zakresie dostępności środowiska zbudowanego placówek opiekuńczych dla osób starych 9

10 i niepełnosprawnych. Wiedza na ten temat jest wciąż niewystarczająca. Propozycja oferowana przez polskie ustawodawstwo dotycząca potrzeb seniorów oraz warunków jakim powinny odpowiadać ośrodki opiekuńcze jest wciąż niedostateczna. Nie uwzględnia ona i nie spełnia potrzeb, które naukowcy związani z tematyką gerontologii, psychologii, fizjologii czy osoby związane z pomocą społeczną uważają za podstawowe dla jakości życia w starszym wieku. AD.2.5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracach projektowych. Zdobytą w trakcie prowadzonych badań wiedzę na temat kształtowania dostępnego, przyjaznego środowiska ludziom wykorzystałam i nadal wykorzystuję przede wszystkim w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz prac magisterskich i projektów inżynierskich z zastosowaniem metod badawczych z zakresu badań nad jakością środowiska zbudowanego. Efektem dodatkowym jest przygotowanie przeze mnie programu funkcjonalnoprzestrzennego do projektu koncepcyjnego oraz wykonanie projektu obiektu Domu Seniora Rajski Stok w Ustroniu w 2010r. (współautorstwo 50% dr K. Fross). [Zał. nr 9.- p.2. i nr 10.A.] Projekt architektoniczny obiektu Domu Seniora Rajski Stok w Ustroniu jest praktycznym podsumowaniem działalności badawczej, powstał on na bazie informacji zawartych w autorskich monografiach. Na podstawie zebranym danych, norm i wytycznym opracowałam program funkcjonalno-powierzchniowy obiektu opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie użytkowania. Był on podstawą do wykonania projektu koncepcyjnego prywatnej placówki opiekuńczej dla seniorów z rozszerzoną ofertą usług wspierających, towarzyszących, udostępnionych dla użytkowników zewnętrznych. Bogata oferta dodatkowych, komercyjnych usług wspomoże ekonomicznie utrzymanie obiektu. AD.2.6. Końcowy efekt pracy naukowo-badawczej. Ostatecznym efektem końcowym trwającej przez pięć lat pracy naukowobadawczej jest wydana w 2011r. monografia habilitacyjna pt.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. W czerwcu 2010r. wzięłam udział w seminarium habilitacyjnym Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie wygłosiłam autorski referat pt. Optymalne środowisko życia i zamieszkania dla osób starszych w kontekście czynników fizycznych i psychospołecznych. Został on pozytywnie przyjęty i wywołał burzliwą dyskusję, a prezentowana w nim praca habilitacyjna oceniona została jako istotny wkład w dyscyplinę naukową: architektury i urbanistyki; spełniająca kryteria stawiane pracom habilitacyjnym (cytat ze Sprawozdania z Seminarium z dnia r.). [Zał. nr 9.- p.5.] Po zamknięciu pewnego etapu pracy naukowej przyszedł czas na dzielenie się jej efektami na konferencjach i seminariach poświęconej ludziom starszym. Wyniki moich prac zaprezentowałam w następujących autorskich referatach: 10

11 Środowisko życia i zamieszkania seniorów w placówkach opiekuńczych referat na Konferencji Naukowej pt.: Przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością Urząd Marszałkowski w Katowicach. Katowice, Listopad. 2010r. [Zał. nr 4.- p.3.10.] Warunki życia pensjonariuszy w domach opieki na podstawie badań własnych referat na Seminarium Naukowym Pol-Senior pt.: Ludzie starsi w środowisku zamieszkania. Komisja Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Maj. 2010r. Artykuł po tym samym tytułem został opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej. Architektura z. 50. [Zał. nr 4.- p.2.12.,3.11. i nr 9.- p.8.] Środowisko zamieszkania osób starszych w Domach Opieki Społecznej w świetle badań jakościowych referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu pt.: Potrzeby a możliwości opieki nad osobami starszymi. Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, Kwiecień. 2011r. Artykuł pod tym samym tytułem został przyjęty do druku w czasopiśmie punktowanym Gerontologia Polska. [Zał. nr 4.- p.2.24.,3.12. i nr 9.- p.7.] Metodologiczne aspekty badań nad kształtowaniem środowiska zbudowanego dla użytkowników grupy wiekowej 50+ referat na XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie pt.: PRZYSZŁOŚĆ MIASTA MIASTO PRZYSZŁOŚCI Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Artykuł pod tym samym tytułem, po recenzji został przyjęty do druku w czasopiśmie technicznym PRZYSZŁOŚĆ MIASTA MIASTO PRZYSZŁOŚCI, Kraków, 2012r. [Referat przyjęty na sesję] [Zał. nr 4.- p.2.26.,3.3., nr 9.- p.10., nr 10.- p.10.] AD.2.7. Obecnie tematyka związana z kształtowaniem otoczenia życia i zamieszkania ludzi starszych i niepełnosprawnych jest kontynuowana przeze mnie w dalszych pracach badawczych. Moje plany badawcze zmierzają do opracowania nowych zróżnicowanych modeli zamieszkania dla osób starszych adekwatnych do zmieniających się potrzeb współczesnych użytkowników jakimi są obecni i przyszli emeryci grupa wiekowa 50+. Obecnie przygotowane i złożone są do recenzji moje dwa artykuły na Konferencję Naukową pt.: Łódzkie Dni Gerontologii Łódź, czerwiec, 2012r.; organizowaną przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej i Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ. Opracowania dotyczą dostosowania środowiska zurbanizowanego do potrzeb i zmieniających się w czasie oczekiwań polskich seniorów: Historia rozwoju domu pobytu stałego dla seniorów w kontekście potrzeb jego użytkowników. [Zał. nr 4.- p.2.28.] Standard życia i zamieszkania osób starszych w placówkach opiekuńczych. [Zał. nr 4.- p.2.29.] 11

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL 1/2014 INNOWACJE BIULETYN KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI TESTOWANIE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH MOS-t DO SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa Praca dydaktyczna w okresie do uzyskania kwalifikacji I stopnia. Na stanowisku naukowo dydaktycznym asystenta.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych)

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) Warszawa, lipiec 2013 r. I. Prezentacja informacji ogólnych dotyczących habilitanta 1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu W czerwcu

Bardziej szczegółowo