AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach 1985-2012."

Transkrypt

1 Dr inż. arch. Maria Bielak Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydział Architektury Politechnika Śląska w Gliwicach Gliwice r. AUTOREFERAT Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach WYKSZTAŁCENIE 1985r. Tytułu Magistra Inżyniera Architekta uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 1996r. Tytułu Doktora Nauk Technicznych uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Praca Doktorska pt.: Elementy znaczeniowe obiektu architektonicznego na przykładzie ratusza miejskiego PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 1985r. Zatrudnienie na stanowisku stażysty w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. 1986r. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katerze Architektury Przemysłowej i Podstaw Projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1995r. kontynuacja pracy na stanowisku asystenta w Katerze Architektury i Metodyki Projektowania w Zespole Projektowania Obiektów Biurowych. 1996r. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta początkowo w Katedrze Architektury Przemysłowej, a od 2000r. w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania. od października 2011r. Zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania. 1

2 Po obronie w 1985r. Pracy Dyplomowej Magisterskiej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracę zawodową rozpoczęłam półrocznym stażem w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, gdzie awansowałam na stanowisko asystenta. W tym okresie pracowałam także w ramach godzin zleconych na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 1986r. zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Katerze Architektury Przemysłowej i Podstaw Projektowania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. J. Tadeusza Gawłowskiego w Zespole Projektowania Obiektów Handlu i Projektów Realizacyjnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika; który później został przemianowany na Zespół Architektury Energooszczędnej, gdzie pracowałam na stanowisku starszego asystenta. Początkowo problematyką wiodąca prowadzonych prac była tematyka ekologiczna i energooszczędna, a efektem tego był mój udział w przygotowaniu podręcznika pod kierunkiem prof. A. Lisika pt.: Odnawialne źródła energii. [Zał. nr 4.- p.2.1.] Od 1992r. moje zainteresowania ewoluowały w kierunku problematyki projektowania obiektów biurowych, efektem czego było podjęcie tematyki pracy doktorskiej dotyczącej elementów znaczeniowych ratuszy miejskich. Od 1995r. kontynuowałam swoją pracę jako asystent w Katerze Architektury i Metodyki Projektowania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika w Zespole Projektowania Obiektów Biurowych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej. W 1996 roku złożyłam do obrony Pracę Doktorska pt. Elementy znaczeniowe obiektu architektonicznego na przykładzie ratusza miejskiego pod promotorstwem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, praca naukowobadawcza oraz dydaktyczna była kontynuowana przeze mnie na stanowisku adiunkta początkowo w Katedrze Architektury Przemysłowej, a od 2000r. w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania. W latach uczestniczyłam w Projekcie Unii Europejskiej TEMPUS EUROPEAN PROJECT S-JEP pt.: Quality Assessment and Facility Management in Architecture, który wywarł znaczący wpływ na moje późniejsze i obecne zainteresowania naukowe oraz ukierunkowanie działalności dydaktycznej. W ramach tegoż programu poznałam zasady doskonalenia jakości architektury poprzez badania naukowe metodą POE (Post-Occiupancy Evaluation) ocena jakości budynku w trakcie użytkowania. Poznałam związek jakości z wygodą późniejszego użytkowania budynku oraz związkiem jakości projektowania z facility management czyli nowoczesnego zarzadzania budynkami. W trakcie realizowanego programu Tempus uczestniczyłam w wielu pracach badawczych dotyczących oceny jakości obiektów biurowych, a także brałam udział w 1998r. w Międzynarodowej Konferencji Naukowej City and Culture Urban Environment Council w Sztokholmie, gdzie wygłosiłam referat w języku angielskim pt.: Metod of full analysis of denotation of architectureal object illustrated by the example of a town hall. [Zał. nr 4 - p.2.18.,3.1.] 2

3 Po zamknięciu programu TEMPUS została utworzona Katedra Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej i wprowadzone nowe przedmioty takie jak Projektowanie Obiektów Biurowych, Strategia Projektowania (początkowo pod nazwą Facility Management w architekturze) i POE Ocena jakości w architekturze, w których tworzeniu i prowadzeniu brałam czynny udział. [Zał. nr 5.] Przez cały czas od zakończenia Programu TEMPUS kontynuuję badania jakościowe obiektów architektonicznych tak w ramach prac własnych jak i w dydaktyce. Początkowo prace badawcze były prowadzone przeze mnie na obiektach biurowych, potem zainteresowała mnie problematyka związana ze środowiskiem zamieszkania osób starszych. Efektem wieloletnich prac nad badaniem jakości środowiska zbudowanego domów opieki dla seniorów w Polsce i wyrywkowo na świecie są przygotowane przeze mnie publikacje i referaty konferencyjne, a przede wszystkim dwie monografie książkowe; opublikowana w 2010r pt.: Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkani w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady [Zał.nr 4.-p.2.3.,nr 10.-p.1.] oraz wydana w 2011r. monografia habilitacyjna pt.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. 2. PROWADZONE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE Przebieg mojej pracy naukowo-badawczej trwającej nieprzerwanie dwadzieścia pięć lat można podzielić na następujące fazy: [Zał. nr 3. i nr 3.2.] 2.1. Okres początkowy kariery lata problematyka energooszczędna r. Zainteresowanie tematyką związaną z obiektami biurowymi i aspektami ich jakości faza zakończona Pracą Doktorską r. Udział w realizacji Grantu Unii Europejskiej TEMPUS EUROPEAN PROJECT S-JEP pt.: Quality Assessment and Facility Management in Architecture zapoznanie się z problematyką POE (Post- Occupancy Evaluation), programowania funkcjonalno-przestrzennego i Facility Management r. Rozwijanie problematyki badawczej związanej z ocenami jakości budynków stałego pobytu ludzi w wieku senioralnym zakończone przygotowaniem autorskiej monografii pt.: Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady r. Wdrożenie problematyki badawczej w praktykę przygotowanie programu funkcjonalno-przestrzennego dla obiektu Domu Seniora oraz wykonanie projektu koncepcyjnego r. Przygotowanie monografii habilitacyjnej pt.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodku pobytu stałego dla osób starszych r. Kontynuacja problematyki dostosowania środowiska zbudowanego do zmieniających się potrzeb i oczekiwań polskich seniorów. 3

4 Osiągnięcia przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych: AD.2.1. Lata praca w Katedrze Architektury i Metodyki Projektowania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika, gdzie przewodnią tematyką prac naukowych była problematyka związana z ekologią i energooszczędnością. W 1990r. byłam współorganizatorem Wystawy z zakresu Architektury Energooszczędnej i Ekologicznej eksponowanej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach oraz na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. [Zał. nr 9.- p.2.] Efektem podsumowującym pracę był współudział w przygotowaniu podręcznika pod redakcją prof. A. Lisika pt.: Odnawialne źródła energii, wydanego w 1995r. przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, wznowionego w 2002r. [Zał. nr 4.- p.2.1.] AD.2.2. Od 1992r. moje zainteresowania ewoluowały w kierunku problematyki związanej z projektowaniem obiektów biurowych. Wynikiem czego było podjęcie tematyki naukowo-badawczej dotyczącej elementów znaczeniowych obiektu biurowego jakim jest ratusz miejski. Rozpoczęła się też moja praca w Zespole Projektowania Obiektów Biurowych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej. Prowadzone prace badawcze były kontynuowane w corocznych pracach katedralnych BW 468/3/Rar-3/95 Najnowsze tendencje w projektowaniu obiektów biurowych oraz BW 545/Rar-3/96/3 Obiekty biurowe podstawowe problem projektowe. [Zał. nr 3.- p.1.2.] W 1996 roku obroniłam Pracę Doktorska pt. Elementy znaczeniowe obiektu architektonicznego na przykładzie ratusza miejskiego pod promotorstwem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej. [Zał. nr 4.- p.2.30.] Praca Doktorska dotyczyła problematyki świadomego przekazywania przez architekta, za pośrednictwem dzieła architektonicznego i jego elementów, określonych informacji wywoływaniu zamierzonych skojarzeń emocjonalnych u odbiorcy. Podsumowaniem pracy był autorski referat pt. Oddziaływanie rzeczywistości przestrzennej. Elementy znaczeniowe w praktyce projektowej wygłoszony na Konferencji Naukowej Praktyka w architekturze i architektura w praktyce. Komisja Urbanistyki i Architektury PAN i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rybna 1998r. [Zał. nr 4.- p.3.6.] Osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych: AD.2.3. Uczestnictwo w Programie Unijnym [Zał. nr 9.- p.1.] Istotnym etapem pracy zawodowej była wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie udziału w realizacji w latach Grantu Unii Europejskiej TEMPUS EUROPEAN PROJECT S-JEP pt.: Quality Assessment and Facility Management in Architecture ; dotyczącym badań nad jakością życia w środowisku zbudowanym; którego kontraktorem był prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski, a lokalny koordynatorem prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska. 4

5 Partnerami kształcącymi kadrę Katedry Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania byli naukowcy z Uniwersytetów Technicznych w Eindhoven (Technical University of Eindhoven Planning and Building Design Department Holandia), oraz Göteborgu (Chalmers Technical University in Geteborg Faculty of Architecture Szwecja), Szkoły Biznesu z Glasgow (Stratchclyde University in Glasgow Bussines School UK) oraz firmy projektowo konsultingowe z Glasgow i Eindhoven. Wiedza zdobyta w trakcie trwania Programu Tempus dotyczyła dostosowania architektury do potrzeb użytkowników; obejmuje wieloaspektowe oceny architektury i badania jej jakości, programowanie w architekturze oraz wiadomości dotyczące relacji budynek użytkownicy, zarządzanie budynkiem. Efekty trzyletniej nauki oraz wiedzy zdobytej podczas trwania Programu TEMPUS zostały zawarte w rozdziałach trzytomowego wydawnictwa pt. Jakość i zarządzanie w przestrzeni architektonicznej, przygotowanego pod redakcją A. Niezabitowskiego. Mój udział w tym wydawnictwie to: [Zał. nr 4.- p ] Bielak M.: Znaczenie obiektu architektonicznego w przestrzeni miejskiej [w] Tom I: Jakość przestrzeni biurowej. (pod red.) E. Niezabitowska. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1998r. [Zał. nr 10.- p.7.] Bielak M.: Praktyki studenckie programu Tempus [w:] Tom III: Jakość środowiska zbudowanego. (pod red.) J. Faron. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1999r. Bielak M.: Praktyka w Glasgow Aspekty znaczeniowe w obiektach biurowych [w:] Tom III: Jakość środowiska zbudowanego. (pod red.) J. Faron. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1999r. Bielak M.: Praktyka w Glasgow Wnioski końcowe. [w:] Tom III: Jakość środowiska zbudowanego. (pod red.) J. Faron. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1999r. Bielak M.: Praktyka w Goeteborgu Modernizacja i adaptacja dzielnicy portowej [w:] Tom III: Jakość środowiska zbudowanego. (pod red.) J. Faron. Projekt Tempus, Politechnika Śląska, Gliwice.1999r. W latach na bazie zdobytej wiedzy w trakcie trwania Programu Tempus zostały wykonane w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej liczne prace naukowo-badawcze, w których brałam czynny udział. Były to badania jakościowe w oparciu o metodę POE (Post-Occupancy Evaluation), czyli ocenę funkcjonowania obiektu w trakcie jego użytkowania, nad obiektami biurowymi, urzędami miejskimi oraz domami dziecka zlokalizowanymi w Warszawie oraz na terenie województwa śląskiego. Omówione powyżej prace badawcze były kontynuowane w pracach badawczych Katedry Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania takich jak: BK-245/RAr-3/2000 BK-271/RAr-6/2001 Jakość środowiska zbudowanego część I, II, ; BK-203/Rar- 6/2002, BK-263/Rar-6/2003 Jakość środowiska zbudowanego część III i IV 5

6 oraz BW-493/RAr-6/2001, BW-425/RAr-6/2002, BW-223/Rar-6/2003 pod głównym tytułem Studium przypadku w ocenach jakościowych architektury. [Zał. nr 3.- p.2.2. i nr 3.2.] Moje indywidualne opracowania wykonane w ramach ww. prac badawczych pt.: Proces tworzenia jakości środowiska zbudowanego wybranych obiektów architektonicznych badania jakości dla określonych funkcji zawierają opisy wykonanych w ramach tych prac badań jakościowych następujących obiektów (materiały niepublikowane): [Zał. nr 4.- p ] Jakość funkcjonalna obiektu biurowego Urzędu Miejskiego w Rybniku oraz w Jastrzębiu Zdroju, 2000r. Jakość funkcjonalna obiektu biurowego G.Z.G. Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu oraz Bytomiu, 2000r., 2001r. Jakość techniczna obiektu biurowego wysokościowego Chorzowska 50 w Katowicach (funkcja: biurowo usługowa, biura do wynajęcia), 2003r. Jakość techniczna obiektu biurowego Milenium Plaza Katowice, ul. Górnośląska (rok oddania: 2001, funkcja: biurowo usługowa, biura do wynajęcia), 2003r. Jakość techniczna obiektu biurowego Farmacol, Katowice, ul. Rzepakowa, (przebudowa , rok oddania : 1998), 2003r. Badania jakości technicznej i funkcjonalnej obiektu Domu Dziecka nr 2, Gliwice, ul. Zygmunta Starego, 2004r. Znaczącym efektem prowadzonych ww. prac naukowych jest wydany w 2004r. podręcznik dla studentów Wydziału Architektury pod redakcją prof. dr hab. inż. arch. E. Niezabitowskiej pt. Wybrane elementy facility managment w architekturze, którego jestem współautorem. Opracowane przeze mnie rozdziały noszą tytuły: Bielak M.: Tworzenie wizerunku firmy [w] E. Niezabitowska (red) Wybrane elementy facility managment w architekturze. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2004r. [Zał. nr 4.- p.2.8. i nr 10.- p.5.] Bielak M.: Prace dyplomowe [w] E. Niezabitowska (red) Wybrane elementy facility managment w architekturze. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2004r. [Zał. nr 4.- p.2.9. i nr 10.- p.5.1.] Drugim widocznym wynikiem prowadzonych w Katedrze badań są prace projektowe powstałe na przedmiotach o charakterze badawczym: POE Ocena jakości w architekturze, Facility Management Strategie Projektowania oraz prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie prowadzone pod moim promotorstwem, w których zastosowano badania nad jakością środowiska zbudowanego w celu przygotowania programów funkcjonalno-przestrzennych. Efektem prowadzonych prac jest także autorski referat: Badania przedprojektowe. Wprowadzenie, stosowanie metod badawczych w pracach dyplomowych wygłoszony na Konferencji Naukowej Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Architektura a nauka Komisja Urbanistyki i Architektury PAN i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rybna,2002r.[Zał. nr4.-p.3.7.] 6

7 AD.2.4. Wykreowanie tematyki badawczej, sformułowanie tezy rozprawy habilitacyjnej oraz przygotowanie warsztatu badawczego, budowa narzędzi badawczych. Teoretyczne i praktyczne doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia wcześniej omówionych prac badawczych były podstawą do przygotowania autorskiego warsztatu badawczego dla badań nad środowiskiem życia i zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych. Wybór tematyki oraz funkcji obiektu poddanego badaniom, jakim jest Domu Opieki dla ludzi starszych, powstał w wyniku przemyśleń i rozważań własnych nad otaczającą nas rzeczywistością, a także nad tematyką studenckich prac projektowych prowadzonych pod moim kierunkiem w ramach przedmiotu Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej oraz w dyplomach magisterskich. Z biegiem czasu problematyka kształtowania środowiska życia dla osób starszych stała się tematem mojej pracy habilitacyjnej. Tematyka rozważań nad środowiskiem zbudowanym przeznaczonym dla seniorów, nad dostosowaniem go do zmieniających się potrzeb tej grupy naszego społeczeństwa, wpisuje się w aktualny nurt tematyczny związany z demograficznymi procesami starzenia się społeczeństwa. Głównym założeniem podjętych przez mnie prac badawczych było określenie najbardziej odpowiedniego środowiska zbudowanego, czyli optymalnego środowiska życia, w tym miejsca zamieszkania dla osób starszych. Poszukiwania najdogodniejszych warunków egzystencji dla tej grupy społecznej były prowadzone w kontekście czynników fizycznych i psychospołecznych. Dla osiągnięcia założonego celu niezbędne było przeprowadzenie szeregu badań jakościowych na grupie istniejących i funkcjonujących obiektów opiekuńczych przeznaczonych dla ludzi starych, które przeprowadziłam na wybranych obiektach w ramach prac BW i BK Katedry. [Zał. nr 3.- p.2.3. i nr 3.2.] Były to badania prowadzone nad potrzebami i problemami osób starszych niepełnosprawnych względem środowiska zbudowanego jakim jest placówka domu opieki oraz nad specyficznymi zależnościami między jakością środowiska obiektów a potrzebami użytkowników względem ich przestrzeni. Prowadzenie badań jakościowych wg zmodyfikowanej metody P.O.E. (Post- Occupancy Evaluation), gromadzenie danych przydatnych w pracy naukowej. W latach przeprowadziłam osobiście oraz przy częściowym udziale studentów (wg. sporządzonych przeze mnie narzędzi badawczych, wytycznych oraz wskazówek) badania jakościowe przy zastosowaniu zmodyfikowanej przeze mnie Metody Oceny Jakości P.O.E. (Post-Occupancy Evaluation ocena obiektu w trakcie jego użytkowania), na sześciu placówkach opiekuńczych dla ludzi starszych, zlokalizowanych w województwie śląskim oraz trzech położonych w USA, w stanie Maine. W trakcie prowadzanych badań jakościowych poszczególnych obiektów ocena skupiona została na trzech głównych problemach: kryteriach sprawności działania obiektu, grupach użytkowników (mieszkańcach i personelu) oraz na przestrzeni zewnętrznej (ocena lokalizacji, sąsiedztwa, otoczenia budynku) i przestrzeni wewnętrznej (pomieszczenia, ich wyposażenie). 7

8 Efekty kolejnych badań własnych były sukcesywnie przedstawiane i składane w ramach corocznych katedralnych pracach BW r.: BW-436/Rar-6/2004, BW-461/RAr-6/2005,BW-426/RAr-6/2006, BW-485/RAr-6/2007, BW-508/RAr-6/2008, BW-498/RAr 3/2009, pod głównym tytułem: Problemy oceny jakości wybranych obiektów architektonicznych, w tym opracowanie cząstkowe, autorskie pt.: Nowy wzorzec użytkowy dla środowiska zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania oraz BK-223/Rar-6/2009 pt.: Potrzeby użytkownika jako główny czynnik kształtujący jakość środowiska zbudowanego, w tym autorskie opracowanie pt.: Problemy i potrzeby ludzi starszych mające wpływ na kształtowanie środowiska zbudowanego. [Zał. nr 3.- p.2.3. i nr 3.2.] Gromadzone i uzupełniane corocznie materiały stały się podstawą do powstania dwóch autorskich monografii poczynając od sprecyzowania w 2004r. pierwotnego tytułu pracy: Nowy wzorzec użytkowy dla środowiska zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych oraz wstępnego spisu treści pracy habilitacyjnej, poprzez sukcesywne dodawanie nowych fragmentów opracowania i kolejnych wyników badań jakościowych. W 2009r. opracowałam końcowy zbiór danych z badań własnych w postaci wniosków przedstawionych zgodne z listą kategorii jakości pt: Wymagania funkcjonalne domów dla osób starszych. Podsumowaniem całego procesu badawczego było opracowanie obszernej tabeli zbiorczej pt: Lista kryteriów dla nowoprojektowanych obiektów. Tabela ta w sposób szczegółowy przedstawia wymagania stawiane poszczególnym strefom i pomieszczeniom analizowanego obiektu. Zawiera ona zestawienie podsumowujące efekty badań własnych oraz wytyczne i normy projektowe. Istotnym podsumowaniem prac stał się także schemat końcowy pt.: Schemat powiązań funkcjonalnych wspólnoty mieszkaniowej dla osób starszych diagram ilustrujący najdogodniejsze, najkorzystniejsze powiązania, relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi strefami, przestrzeniami obiektu opiekuńczego. Tabela pt.: Wymagania funkcjonalne domów dla osób starszych. Wnioski przedstawione zgodne z listą kategorii jakości, (tabela nr 20, str ) [w] Bielak M.: Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady. (Monografia autorska). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2010r. [Zał. nr4.- p.3.2. i nr10.- p.1.] Tabela zbiorcza pt.: Lista kryteriów dla nowoprojektowanych obiektów. Wymagania dotyczące otoczenia i poszczególnych stref obiektu domu opieki, (tabela nr 30, str ) [w] Bielak M.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. (Monografia habilitacyjna). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2011r. Schemat pt.: Schemat powiązań funkcjonalnych wspólnoty mieszkaniowej dla osób starszych, (schemat nr 8, str. 215) [w] Bielak M.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. (Monografia habilitacyjna). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2011r. 8

9 Równolegle z prowadzeniem prac badawczych brałam czynny udział w konferencjach i seminariach krajowych oraz publikowałam swoje dokonania, prezentując w swych referatach i artykułach wyniki, efekty kolejnych badań i rozważań na temat kształtowania środowiska dostępnego, przyjaznego dla osób starszych, ukształtowanego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Przykładem tej działalności jest autorski rozdział pt: Poszukiwania optymalnego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego domu seniora na podstawie przeprowadzonych badań. [w] monografii pod redakcją prof. L. Frąckiewicz pt. W obliczu starości Tom.II. Wydawnictwo z programu INTERREG IIIC. ROPS. [Zał.nr4.-p.2.4.,nr10.-p.2.] czy autorski rozdział pt: Sytuacja ludzi starszych w Polsce i na świecie oraz ich specyficzne potrzeby dotyczące środowiska zamieszkania. [w] E. Niezabitowska (red) Badania Jakościowe Środowiska zbudowanego, [w] Zachowanie, Środowisko, Architektura Behavior, Environment, Architecture. 4/2006. [Zał. nr 4.- p.2.6. i nr 10.- p.4.] Ważnym etapem pracy zawodowej była współorganizacja oraz uczestnictwo w komitecie naukowym Jubileuszowego Sympozjum Naukowego na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005r. pt: Środowisko zbudowane w służbie człowieka. Człowiek-potrzeby-środowisko. [Zał. nr 9.-p.2] Głównym celem sympozjum było poszukiwanie wzorca przestrzeni wynikającego z potrzeb użytkowników dla ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy oraz przedstawienie wykonanych badań środowiskowych, socjologicznych i jakościowych. W trakcie trwania sympozjum wygłosiłam autorski referat pt.: Poziomy realizacji potrzeb mieszkańców ośrodków pobytu stałego dla ludzi starszych badania jakościowe domu pomocy społecznej w Zabrzu, który został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych. [Zał. nr 4.- p.2.22.,p.3.8. i nr 10.- p.9.1.] Podsumowanie informacji oraz wiedzy zdobytej w trakcie wieloletnich badań nad realnymi warunkami osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku ich życia i zamieszkania. Efektem finalnym prowadzonych przez lata prac badawczych jest opublikowana w 2010r. autorska monografia pt.: Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady. [Zał. nr 4.- p.2.3. i nr 10.- p.1.] Monografia ta uzyskała pozytywne opinie recenzentów dr hab. inż. arch. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Prof. dr hab. Mariana Mitręgi z Zakładu Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stanowi ona sprawozdanie z przeprowadzonych pierwszych w Polsce badań jakościowych w obiektach architektonicznych tego typu i została w 2010r. nominowana przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej do Nagrody Ministra NiSzW. Opublikowana przez mnie monografia jest próbą uzupełnienia istniejącego stanu rzeczy, widocznej luki w naszym ustawodawstwie w zakresie dostępności środowiska zbudowanego placówek opiekuńczych dla osób starych 9

10 i niepełnosprawnych. Wiedza na ten temat jest wciąż niewystarczająca. Propozycja oferowana przez polskie ustawodawstwo dotycząca potrzeb seniorów oraz warunków jakim powinny odpowiadać ośrodki opiekuńcze jest wciąż niedostateczna. Nie uwzględnia ona i nie spełnia potrzeb, które naukowcy związani z tematyką gerontologii, psychologii, fizjologii czy osoby związane z pomocą społeczną uważają za podstawowe dla jakości życia w starszym wieku. AD.2.5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracach projektowych. Zdobytą w trakcie prowadzonych badań wiedzę na temat kształtowania dostępnego, przyjaznego środowiska ludziom wykorzystałam i nadal wykorzystuję przede wszystkim w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz prac magisterskich i projektów inżynierskich z zastosowaniem metod badawczych z zakresu badań nad jakością środowiska zbudowanego. Efektem dodatkowym jest przygotowanie przeze mnie programu funkcjonalnoprzestrzennego do projektu koncepcyjnego oraz wykonanie projektu obiektu Domu Seniora Rajski Stok w Ustroniu w 2010r. (współautorstwo 50% dr K. Fross). [Zał. nr 9.- p.2. i nr 10.A.] Projekt architektoniczny obiektu Domu Seniora Rajski Stok w Ustroniu jest praktycznym podsumowaniem działalności badawczej, powstał on na bazie informacji zawartych w autorskich monografiach. Na podstawie zebranym danych, norm i wytycznym opracowałam program funkcjonalno-powierzchniowy obiektu opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie użytkowania. Był on podstawą do wykonania projektu koncepcyjnego prywatnej placówki opiekuńczej dla seniorów z rozszerzoną ofertą usług wspierających, towarzyszących, udostępnionych dla użytkowników zewnętrznych. Bogata oferta dodatkowych, komercyjnych usług wspomoże ekonomicznie utrzymanie obiektu. AD.2.6. Końcowy efekt pracy naukowo-badawczej. Ostatecznym efektem końcowym trwającej przez pięć lat pracy naukowobadawczej jest wydana w 2011r. monografia habilitacyjna pt.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. W czerwcu 2010r. wzięłam udział w seminarium habilitacyjnym Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie wygłosiłam autorski referat pt. Optymalne środowisko życia i zamieszkania dla osób starszych w kontekście czynników fizycznych i psychospołecznych. Został on pozytywnie przyjęty i wywołał burzliwą dyskusję, a prezentowana w nim praca habilitacyjna oceniona została jako istotny wkład w dyscyplinę naukową: architektury i urbanistyki; spełniająca kryteria stawiane pracom habilitacyjnym (cytat ze Sprawozdania z Seminarium z dnia r.). [Zał. nr 9.- p.5.] Po zamknięciu pewnego etapu pracy naukowej przyszedł czas na dzielenie się jej efektami na konferencjach i seminariach poświęconej ludziom starszym. Wyniki moich prac zaprezentowałam w następujących autorskich referatach: 10

11 Środowisko życia i zamieszkania seniorów w placówkach opiekuńczych referat na Konferencji Naukowej pt.: Przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością Urząd Marszałkowski w Katowicach. Katowice, Listopad. 2010r. [Zał. nr 4.- p.3.10.] Warunki życia pensjonariuszy w domach opieki na podstawie badań własnych referat na Seminarium Naukowym Pol-Senior pt.: Ludzie starsi w środowisku zamieszkania. Komisja Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Maj. 2010r. Artykuł po tym samym tytułem został opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej. Architektura z. 50. [Zał. nr 4.- p.2.12.,3.11. i nr 9.- p.8.] Środowisko zamieszkania osób starszych w Domach Opieki Społecznej w świetle badań jakościowych referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu pt.: Potrzeby a możliwości opieki nad osobami starszymi. Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, Kwiecień. 2011r. Artykuł pod tym samym tytułem został przyjęty do druku w czasopiśmie punktowanym Gerontologia Polska. [Zał. nr 4.- p.2.24.,3.12. i nr 9.- p.7.] Metodologiczne aspekty badań nad kształtowaniem środowiska zbudowanego dla użytkowników grupy wiekowej 50+ referat na XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie pt.: PRZYSZŁOŚĆ MIASTA MIASTO PRZYSZŁOŚCI Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Artykuł pod tym samym tytułem, po recenzji został przyjęty do druku w czasopiśmie technicznym PRZYSZŁOŚĆ MIASTA MIASTO PRZYSZŁOŚCI, Kraków, 2012r. [Referat przyjęty na sesję] [Zał. nr 4.- p.2.26.,3.3., nr 9.- p.10., nr 10.- p.10.] AD.2.7. Obecnie tematyka związana z kształtowaniem otoczenia życia i zamieszkania ludzi starszych i niepełnosprawnych jest kontynuowana przeze mnie w dalszych pracach badawczych. Moje plany badawcze zmierzają do opracowania nowych zróżnicowanych modeli zamieszkania dla osób starszych adekwatnych do zmieniających się potrzeb współczesnych użytkowników jakimi są obecni i przyszli emeryci grupa wiekowa 50+. Obecnie przygotowane i złożone są do recenzji moje dwa artykuły na Konferencję Naukową pt.: Łódzkie Dni Gerontologii Łódź, czerwiec, 2012r.; organizowaną przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej i Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ. Opracowania dotyczą dostosowania środowiska zurbanizowanego do potrzeb i zmieniających się w czasie oczekiwań polskich seniorów: Historia rozwoju domu pobytu stałego dla seniorów w kontekście potrzeb jego użytkowników. [Zał. nr 4.- p.2.28.] Standard życia i zamieszkania osób starszych w placówkach opiekuńczych. [Zał. nr 4.- p.2.29.] 11

12 3. CHARAKTERYSTYKA ROZPRAWY HABILITACYJNEJ [Zał. nr 6.] Monografia habilitacyjna pt.: Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych wydana przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w 2011r., uzyskała pozytywne opinie recenzentów: Prof. dr hab. inż. arch. Hanny Zaniewskiej z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. arch. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej specjalistów w omawianej problematyce. W opracowaniu została wykorzystana wiedza w bardzo szerokim zakresie; poczynając od zagadnień społecznych i demograficznych, poprzez kwestie biologiczne i psychologiczne, po problemy organizacyjne, prawne oraz architektoniczne z jakimi borykają się osoby starsze. Założeniem pracy jest z jednej strony poszerzenie wiedzy w dziedzinie opieki nad ludźmi starszymi, uświadomienie z jakimi realnymi problemami się oni borykają, jakie mają potrzeby i oczekiwania względem otaczającego ich świata oraz jaki ma to mieć wpływ na kształt projektowanego środowiska architektonicznego. Z drugiej strony celem opracowania jest poszukanie odpowiedzi na pytanie: Jak należycie modelować, kształtować środowisko zbudowane przewidziane dla osób starych i niepełnosprawnych, tak aby jak w największym stopniu zabezpieczało ono ich indywidualne problemy, potrzeby i oczekiwania? Omawiana praca stanowi przyczynek do stworzenia teoretycznych założeń kreowania dogodnego, dostępnego środowiska życia i zamieszkania w placówkach opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku. Zbudowanie przyjaznego środowiska, o wysokim komforcie użytkowania dla seniorów, jest zadaniem bardzo złożonym. Stanowi wyzwanie, które warto podjąć, w konsekwencji doprowadzając do stworzenia takiego wzorca użytkowego, który odpowiadałby różnorodnym problemom związanym z dobrym funkcjonowaniem środowiska fizycznego oraz był adekwatny do obecnych wymagań i standardów europejskich, stawianych placówkom o tym profilu. Z uwagi na starzenie się społeczeństwa temat podjęty zarówno w pierwszej monografii jak i w monografii habilitacyjnej jest bardzo aktualny i spotkał się ogromnym zainteresowaniem zarówno Naukowego Towarzystwa Gerontologicznego jak i Fundacji Pomagam, więc jestem, która zgłosiła chęć współpracy nad modelami tego typu mieszkalnictwa i ich realizacją. Dr M. Zrałek przewodnicząca Katowickiego Oddziału PTG w swojej opinii podkreśla wieloaspektowość i interdyscyplinarność podejścia opracowania oraz to, że prace w sposób przystępny przybliżają problemy architektoniczne specjalistom z różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką ludzi starszych. Przedstawione w mojej pracy habilitacyjnej opracowanie problematyki ludzi starych w specyficznym środowisku zamieszkania, jakim są domy pobytu stałego, charakteryzuje się interdyscyplinarnością zawartych treści. Oprócz problematyki architektonicznej, czynników technicznych i funkcjonalnych, rozpatrywane są tu także zagadnienia behawioralne decydujące o jakości życia w środowisku zbudowanym, wynikające z psychologicznych i społecznych potrzeb człowieka takich jak bezpieczeństwo, terytorialność i prywatność. 12

13 4. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA [Zał. nr 5.] Od 1986r. nieprzerwanie uczestniczę w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Architektury oraz prowadzę prace naukowo-badawcze. Przebieg mojej pracy dydaktycznej oraz badawczej można podzielić na dwie główne fazy: okres od 1986r. do 1995r. do obrony pracy doktorskiej oraz od 1996r. do dnia dzisiejszego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przeze mnie w formie wykładów, konsultacji projektowych oraz zajęć seminaryjnych. Początkowo prowadziłam wyłącznie zajęcia projektowe z przedmiotów: Architektura Energooszczędna ( r.), Projektowanie Obiektów Motoryzacyjnych ( r.), Ergonomia ( r.). Etap tej pracy zamyka udział w przygotowaniu podręcznika pt.: Odnawialne źródła energii (pod red. prof. A. Lisika) oraz moment obrony mojej Pracy Doktorskiej. Druga faza pracy dydaktycznej oraz naukowo-badawczej ściśle związana jest z przejściem do Zespołu pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej oraz udziałem w Programie Tempus. Tematykę zajęć prowadzonych obecnie można podzielić na dwie grupy tematyczne: zajęcia projektowe w formie wykładów i konsultacji projektowych: Projektowanie Obiektów Biurowych ( r.), Projektowanie Obiektów Użyteczności Publicznej ( r.), Projektowanie Obiektów Ogólnomiejskich ( r.) oraz zajęcia zawierające problematykę badawczą w formie wykładów, seminariów i konsultacji: POE Ocena jakości w architekturze (1996r., 1997r.), Facility Management Strategie Projektowania ( r.), Metodyka Prac Badawczych ( r.), Oświetlenie w Architekturze ( r.). Prowadzone przez mnie przedmioty projektowe mają program rozszerzony o problematykę przygotowania programów funkcjonalno-przestrzennych na podstawie analiz POE dla projektowanych obiektów, co jest logiczną kontynuacją wiadomości zdobytych przez studentów na przedmiocie Strategia Projektowania. Program przedmiotów projektowych ma za zadanie rozwijanie umiejętność analizowania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów projektowych, definiowania wytycznych projektowych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej u przyszłych architektów. Przedmioty o tematyce badawczej mają za zadanie przygotowanie studentów do pracy w nowej roli architekta eksperta, specjalisty w zakresie programowania, oceny jakości oraz zarządzania przestrzenią i tutaj przede wszystkim wykorzystuje się metodę badawczą POE (Post-Occupancy Evaluation), czyli ocenę funkcjonowania obiektu w trakcie jego użytkowania. Od 1996r., po uzyskaniu stopnia adiunkta, byłam promotorem 68 Prac Dyplomowych Magisterskich oraz 9 Prac Inżynierskich z dziedziny architektury o tematyce przede wszystkim dotyczącej projektowania obiektów biurowych i placówek opiekuńczych dla ludzi starych. Prace dyplomowe pod moim kierunkiem zawsze oparte są na metodach badawczych POE i z zakresu technik badawczych stosowanych w Facility Management, które mają ścisły związek z metodami badawczymi z zakresu badań nad jakością środowiska zbudowanego. W okresie od 1997r. byłam także recenzentem 62 Prac Dyplomowych. 13

14 Interesującym doświadczeniem dydaktycznym było dwukrotne prowadzenie przeze mnie Zagranicznych Praktyk Studenckich w Glasgow UK oraz Goeteborgu Szwecja w ramach Programu TEMPUS w 1997 i 1998r. Głównymi założeniami praktyk było zapoznanie studentów z najnowszymi tendencjami rozwoju zawodu architekta oraz przygotowanie do pracy do nowej roli architekta eksperta, specjalisty od oceny jakości i zarządzania przestrzenią. Zaznajomienie z aspektami znaczeniowymi występującymi w obiektach biurowych oraz ukazanie problemu adaptacji i przekształceń dzielnicy portowej jako procesu etapowego. Efektem praktyk jest napisany wspólnie ze studentami rozdział Nr 5 pt: Praktyki studenckie [w] Jakość i zarządzanie w przestrzeni architektonicznej, pod red. A. Niezabitowski. Tom III: Jakość środowiska zbudowanego, Projekt TEMPUS, Gliwice. 1999r. [Zał. nr 4.- p ] 5. UDZIAŁ W PROGRAMIE UNII EUROPEJSKIEJ r. Uczestnictwo w Grandzie Unii Europejskiej TEMPUS EUROPEAN PROJECT S-JEP pt. Quality Assessment and Facility Management in Architecture (Kontraktor prof. A. Niezabitowski, koordynator lokalny prof. E. Niezabitowska oraz członkowie Katedry Architektury i Metodyki Projektowania). [Zał. nr 9.- p.1.] Cel trzyletniego projektu nauka, propagowanie oraz stopniowe wdrażanie i kontynuowanie tematyki, zagadnień Facility Management w prowadzonych pracach naukowo-badawczych, zajęciach dydaktycznych oraz pracach magisterskich. Trwający trzy lata grand był prowadzony we współpracy z zagranicznymi Uczelniami Technicznych: - Stratchclyde University w Glasgow, Bussines School, Center of Facility Management prof. Keith Alexander, - Technical University of Eindhoven, Faculty of Architecture, Planning and Building Desing Department prof. dr Andreas van Wagenberg, - Chalmers Technical Universuty in Geteborg prof. Joen Sachs oraz firmami projektowo-konsultingowymi: - Firma Ekspercka Andreas van Wagenberg BV, Eindhoven, - Firma Projektowa Architektoniczna Hugh Anderson Association, Glasgow. 6. UDZIAŁ W KONSORCJUM Badania interdyscyplinarne środowiska zbudowanego działającym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach od 2007r. [Zał. nr 9.- p.1.] 7. UDZIAŁ W SZKOLENIACH 7.1. W okresie od 1996r. do 1999r. coroczne, cykliczne uczestnictwo w Zagranicznych Szkoleniach z zakresu Facility Management, wyjazdy dwa razy do roku na pobyt dwutygodniowy do: [Zał. nr 9.- p.1.] Uczelni Technicznych: - Technical University of Eindhoven Planning and Building Design Department, Holandia; - Stratchclyde University in Glasgow Bussines School, UK; - Chalmers Technical University in Geteborg Faculty of Architecture, Szwecja. 14

15 Firm projektowo-konsultingowych: - Firmy Eksperckiej Andreas van Wagenberg BV, Eindhoven; - Firmy Projektowej Architektonicznej Hugh Anderson Association, Glasgow Udział w seminariach naukowych i warsztatach z udziałem zagranicznych partnerów organizowanych corocznie w ramach projektu TEMPUS na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w latach r. [Zał. nr 9.- p.1.] W trakcie trzyletniej współpracy z zagranicznymi specjalistami z dziedziny Facility Management zostały przeprowadzone szkolenia w następujących zagadnieniach: Zarządzania nieruchomościami z nastawieniem na utrzymanie wysokiej sprawności, co wymaga stałej współpracy z architektami i innymi specjalistami. Podnoszenia jakości i wartości rynkowej obiektu w trakcie jego użytkowania. Prowadzenia badań jakościowych w architekturze. Profesjonalnego zainteresowania wszystkimi cyklami życia budynku: od planowania, poprzez programowanie, projektowanie, budowę, eksploatację, modernizację, adaptację z wyburzeniem oraz recykling. Nowej filozofii projektowania w oparciu o dopasowanie rozwiązań projektowych do potrzeb użytkowników i instytucji. Projektowania i programowania z udziałem użytkowników Certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy w charakterze kierownika projektu. Szkolenie organizowane przez Politechnikę Śląską w zakresie: Przygotowania do pracy w charakterze kierownika projektu badawczego, Gliwice 2011r. [Zał. nr 9.- p.9.] 7.4. Szkolenie z zakresu Wiedzy Pedagogicznej i Psychologii przygotowujące do pracy dydaktycznej ze studentami organizowane przez Politechnikę Śląską w 1989r Okresowe szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy organizowane przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. 8. DOROBEK ORGANIZACYJNY 8.1. Współorganizacja Seminarium Naukowego oraz Warsztatów Studenckich pt. Faclilty Management w ramach Programu Tempus z udziałem zagranicznych gości na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice. 1997r. i 1998r. [Zał. nr 9.- p.1.] Seminaria poświęcone były problemom ocen jakości funkcjonowania obiektów biurowych. Rozpatrywany problem dopasowania, dostosowania jakości funkcjonalnej budynku do potrzeb użytkowników na przykładach obiektu G.I.G.-u Główny Instytut Górniczy w Gliwicach oraz obiektu Z.U.S.-u Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu. Równolegle z seminariami organizowane były warsztaty studenckie poświęcone tematyce prezentowanej na seminariach. 15

16 8.2. Organizacja Jubileuszowego Sympozjum Naukowego pt.: Środowisko zbudowane w służbie człowieka. Człowiek potrzeby - środowisko Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2005r. [Zał. nr 9.- p.2.] Uczestnictwo w Komitecie Naukowym. Organizacja Sympozjum (współorganizacja 50% dr inż.arch. K. Fross) Opracowanie i wydanie Materiałów Pokonferencyjnych. (współudział 50% dr inż.arch. K. Fross) Głównymi celami sympozjum było: - Poszukiwanie wzorca przestrzeni wynikającego z potrzeb użytkowników dla ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy. - Prezentacja projektowanych i zrealizowanych domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczych, edukacyjnych, medycznych i rehabilitacyjnych. - Przedstawienie wykonanych badań środowiskowych, socjologicznych oraz jakościowych. - Omówienie aspektów ekonomicznych dotyczących obiektów socjalnych. Poruszane w trakcie sympozjum zagadnienia obejmowały problematykę: społeczną, socjologiczną, psychologiczną, architektoniczną oraz organizacyjno-ekonomiczna. Patroni jubileuszowego sympozjum byli: - Archidiecezja Katowicka - Caritas Archidiecezji Katowickiej - Politechnika Śląska - Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału Pan W Katowicach - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego - Komisja Architektury i Sztuki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej - Wydział Architektury Politechniki Śląskiej - Katedra Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania Przygotowanie udziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Konferencja Naukowa pt: Przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością prezentacja badań własnych i prac studenckich Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu Śląskiego. Urząd Marszałkowski w Katowicach. Katowice, 8 listopad 2010r. [Zał. nr 9.- p.1.] Referat autorski Środowisko życia i zamieszkania seniorów w placówkach opiekuńczych. [Zał. nr 4.- p.3.10.] 8.4. Inicjatywa wprowadzenia i przygotowanie Sesji Architektonicznej z ramienia Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach: pt.: Środowisko życia seniorów XXI wieku zagadnienia z dziedziny planowania przestrzennego i architektury na Konferencję Naukową pt.: ŁÓDZKIE DNI GERONTOLOGII 2012, organizowana przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej oraz Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2012r. [Zał. nr 9.- p.1.] 16

17 8.5. Współorganizowanie Wystawy z zakresu Architektury Energooszczędnej i Ekologicznej eksponowanej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach oraz na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w 1990r. (współudział 33% - dr inż.arch. M. Mikoś- Rytel oraz dr inż.arch. K. Fross). [Zał. nr 9.- p.2.] 8.6. Przygotowanie edytorskie pierwotnej wersji katedralnego podręcznika pt: Wybrane elementy facility managment w architekturze, pod roboczym tytułem Facility management strategie projektowania i złożenie do recenzji wydawniczych. 2002r Okresowe prowadzenie List Obciążeń Dydaktycznych w Katedrze Architektury Obiektów Biurowych i Strategii Projektowania Wydziału Architektury od 2002r. do 2006r. 9. PRACA W KOMISJACH STAŁYCH I DORAŹNYCH 9.1. Komisja Wydziałowa ds. Studenckich i Programu Studiów Udział w zespole rekrutacji kandydatów na I semestr studiów oraz w organizacji egzaminu wstępnego na Wydział Architektury w r Komisja Egzaminacyjna do oceny sprawdzianu z uzdolnień kandydatów do studiów dla kierunku Architektura i Urbanistyka w 2006/2007r Przewodniczenie Komisji Oceniającej Praktyki Zawodowe dla studiów inżynierskich stacjonarnych 2010/2011r. oraz 2011/2012r Przewodniczenie Komisji Obron Projektu Inżynierskiego dla studiów I stopnia, stacjonarnych dla kierunku Architektura i Urbanistyka w 2010/2011r Komisja Egzaminacyjna do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na II stopień (studia magisterskie) dla kierunku Architektura i Urbanistyka w 2010/2011r Uczestnictwo w Egzaminach Wstępnych dla kandydatów na Wydziale Architektury i Urbanistyki, r Coroczny udział w Komisji Dyplomowej Magisterskiej Wydziału Architektury, r. 10. NAGRODY: r. Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej zespołowa stopnia II z tytułu osiągnięć naukowych r. Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej r. Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej r. Nagroda Jubileuszowa z tytułu 20 lat pracy. Gliwice r.... Podpis 17

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej.

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej. AUTOREFERAT 1. Imię i Nazwisko. Klaudiusz Fross 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej. 1990r. Tytułu magistra

Bardziej szczegółowo

Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze

Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1 TOM 1. Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju

Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1 TOM 1. Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1 TOM 1 Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju Wydział Architektury Politechniki Śląskiej Gliwice 2015 Monografia

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A S T U D I A I N Ż Y N I E R S K I E I S T O P I E Ń GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest wykształcenie u studentów zdolności do:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej Marek Adamczewski, ASP Gdańsk Paweł Romanowski Michał Wasilczuk Podstawy wzornictwa. Geneza pomysł Program

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/05 ARCHITEKTURA II STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu

Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu Habitat-środowisko mieszkaniowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchP-H-ŚM-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy architektury i urbanistyki 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Tryb studiów: Stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

CELE STUDIÓW DOKTORANCKICH

CELE STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały Rady Wydziału Architektury z dnia 09.04.2014 r. Studia III stopnia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Cele, efekty i program kształcenia oraz sposób oceny

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 222/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 222/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała nr 222/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia kryteriów ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich dokonywania w Politechnice Lubelskiej Senat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż.

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż. Szkolenia - finansowanie nauki dla doktorantów, z zakresu podnoszenia świadomości prawnej doktorantów oraz efektywnej komunikacji i współpracy w zespole III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013. Część C

UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013. Część C imię i nazwisko rok studiów UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013 Instrukcja do wypełniania wniosku 1. Niniejszy dokument proszę dołączyć do odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

2. Temat i teza rozprawy

2. Temat i teza rozprawy Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E C E N Z J A pracy doktorskiej mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG WG-s Punkty ECTS: 20. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG WG-s Punkty ECTS: 20. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria Nazwa modułu: Seminarium dyplomowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG-2-308-WG-s Punkty ECTS: 20 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r.

SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r. SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAWÓD ARCHITEKT GLIWICE 9-10

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. INSTYTUCJA: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. INSTYTUCJA: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki MIASTO: Wrocław STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny DYSCYPLINA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego). Nazwa Wydziału. Nazwa Katedry 3. Kierownik Katedry 4. Wykonawcy 5. Zadania badawcze

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad organizacji pracy przy aktualizacji bazy wiedzy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim /20...

W N I O S E K. o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim /20... Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego W N I O S E K o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia oraz wygasających jednolitych studiów magisterskich na kierunku Architektura

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Załącznik do uchwały nr 169 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Oferta zajęć dydaktycznych do realizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU NOWY KIERUNEK NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UZ

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU NOWY KIERUNEK NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU NOWY KIERUNEK NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UZ Nazwa kierunku: architektura krajobrazu Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku Asystenta Jednostka organizacyjna Wydział Wydział Lekarski Rodzaj oceny Ocenie

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo