Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne -"

Transkrypt

1 EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan prac na 4 listopada 2011 r Lp Eurokod EN PN-EN 1/1 Eurokod EN 1990:2002 EN 1990:2002/ EN 1990:2002/ A1:2005 2/1 Eurokod 1 EN :2002 EN :2002/ 3/2 EN :2002 EN :2002/ 4/3 EN :2003 EN :2003/ 5/4 EN :2005 EN :2005/ A1:2010 EN :2005/ EN :2005/ ***) Eurocode: Basis of structural design - - Eurocode: Basis of structural design on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures expose to fire on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions A1:2006 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji - - PN-EN :2005 na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania na konstrukcje w warunkach poŝaru - - PN-EN :2005 A1:2010 na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania wiatru PN-EN 1990:2004 Ap1:2004 Ap2:2010 A1:2008 PN-EN :2004 PN-EN :2004/ PN-EN :2004/ PN-EN :2004/ PN-EN :2004/ Ap2:2011 PN-EN :2006 PN-EN :2006/ PN-EN :2006/ PN-EN :2006/ PN-EN :2005 PN-EN :2005/ PN-EN :2005/ PN-EN :2005/ PN-EN :2008 Ap2:2010 Ap3:2011 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji na konstrukcje - Część 1-1: CięŜar objętościowy, cięŝar własny, obciąŝenia uŝytkowe w budynkach na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania na konstrukcje w warunkach poŝaru na konstrukcje - Część 1-3: ObciąŜenie śniegiem na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania wiatru **) Uwagi Ap1 dotyczy korekty błędu w Tablicy A11 Ap2 dotyczy norm oraz innych Zmiana A1 uzupełnia Eurokod EN 1990:2002 o Załącznik A2 Zastosowanie do mostów NA bez postanowień krajowych Ap1 dotyczy norm oraz innych Ap2 dotyczy korekty terminów w Podrozdziałach: 11; 15; 51; 6311; 6312; 64; Załącznik A oraz wartości liczbowych w Załączniku A, Tablica A8 Ap1 dotyczy zmian formalnych oraz innych Ap1 dotyczy korekty wzorów w załącznikach: A i E Ap2 dotyczy norm Ap3 dotyczy korekty zauwaŝonych błędów str 1

2 6/5 Eurokod 1 EN :2003 EN :2003/ 7/6 EN :2005 EN :2005/ 8/7 EN :2006 EN :2006/ 9/8 EN :2003 EN :2003/ on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions on structures Part 1-6: General actions - Actions during execution on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges 10/9 EN :2006 on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery 11/10 EN :2006 on structures - Part 4: Silos and tanks 12/1 Eurokod 2 EN :2004 EN :2004/ EN :2004/ Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - - PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2005 na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania podczas wykonywania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania wyjątkowe na konstrukcje - Część 2: ObciąŜenia ruchome mostów na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania wywołane przez pracę dźwigów i maszyn na konstrukcje - Część 4: Silosy i zbiorniki konstrukcji z betonu -- Część dla budynków PN-EN :2005 PN-EN :2005/ PN-EN :2005/ PN-EN :2005/ PN-EN :2007 PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2007 PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ PN-EN :2009 PN-EN :2009/ PN-EN :2009/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ Ap2: 2010 PN-EN :2008/ PN-EN :2008 EN :2004/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ AC:2011 na konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania termiczne na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania wyjątkowe na konstrukcje - Część 2: ObciąŜenia ruchome mostów na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami na konstrukcje - Część 4: Silosy i zbiorniki dla budynków oraz innych Ap1 dotyczy usunięcia odsyłacza krajowego N6) jako konsekwencji wprowadzenia poprawki europejskiej nie EN :2006/ Ap1 dotyczy korekty błędnie wydrukowanego wzoru (56) Ap2 dotyczy norm str 2

3 13/2 Eurokod 2 EN :2004 EN :2004/ 14/3 EN :2005 EN :2005/ Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Eurocode 2: Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules 15/4 EN :2006 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures 16/1 Eurokod 3 EN :2005 EN :2005/ AC:2006 EN :2005/ 17/2 EN :2005 EN :2005/ (zastąpiła ) 18/3 EN :2006 EN :2006/ 1: General rules and rules for buildings 2: General rules - Structural fire design 3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting 19/4 EN :2006 4: General rules - Supplementary rules for stainless steels PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 Projektowanie na warunki poŝarowe 2: Mosty betonowe: Projektowanie i szczegółowe zasady konstrukcji betonowych - Część 3: Silosy i zbiorniki dotyczące budynków Obliczanie konstrukcji na wypadek poŝaru 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2010 EN :2005/ PN-EN :2010/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2006 EN :2005/ AC:2006 PN-EN :2006/ PN-EN :2006/ PN-EN :2006/ PN-EN :2007 EN :2005/ PN-EN :2007/ Ap1: 2009 PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2007 PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ Projektowanie z uwagi na warunki poŝarowe 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguły konstrukcyjne 3: Silosy i zbiorniki na ciecze dla budynków Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki poŝarowe 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniajace dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno Eurokod 3 -- Projektowanie 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych Ap1 dotyczy poprawek w Tablicach:55; C1; C2; C4 do C9 NA bez postanowień krajowych Ap1 dotyczy uzupełnienia punktu 4235 wzorami na µlt oraz ky str 3

4 20/5 Eurokod 3 EN :2006 EN :2006/ 21/6 EN :2007 EN :2007/ 22/7 EN :2007 EN :2007/ 23/8 EN :2005 EN :2005/ EN :2005/ 24/9 EN :2005 EN :2005/ EN :2005/ 25/10 EN :2005 EN :2005/ EN :2005/ 5: Plated structural elements 6: Strength and Stability of Shell Structures 7: Plated structures subject to out of plane loading 8: Design of joints 9: Fatigue 10: Material toughness and through-thickness properties PN-EN :2006 PN-EN :2007 PN-EN :2007 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN : : Blachownice 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 1-7: Wytrzymałość i stateczność blachownic powierzchniowych przy obciąŝeniach poprzecznych 1-8: Projektowanie węzłów 1-9: Zmęczenie 1-10: Udarność i ciągliwość międzywarstwowa materiału PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2009 EN :2007/ PN-EN :2009/ PN-EN :2009/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2006 EN :2005/ PN-EN :2006/ PN-EN :2006/ PN-EN :2006/ PN-EN :2006/ Ap2:2011 PN-EN :2007 EN :2005/ PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ PN-EN :2007 EN :2005/ PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ PN-EN :2007/ 1-5: Blachownice 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 1-7: Konstrukcje płytowe 1-8: Projektowanie węzłów 1-9: Zmęczenie 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową Ap2 dotyczy równieŝ zmian w Załączniku krajowym NA str 4

5 26/11 Eurokod 3 EN :2006 EN :2006/ 27/12 EN :2007 EN :2007/ 28/13 EN :2006 EN :2006/ 11: Design with tension components 12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 of steel structures - Part 2: Steel Bridges PN-EN :2006 PN-EN :2007 PN-EN : : Konstrukcje cięgnowe 1-12: Dodatkowe reguły stosowania EN 1993 uwzględniające wyŝsze gatunki stali z S700 włącznie 2: Mosty stalowe PN-EN :2008 ERRATA PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2010 EN :2006/ PN-EN :2010/ 1-11: Konstrukcje cięgnowe 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S700 włącznie 2: Mosty stalowe ERRETA dotyczy korekty zapisów w nagłówku Tablicy 22 NA bez postanowień krajowych 29/14 EN :2006 EN :2006/ of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts 30/15 EN :2006 of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys 31/16 EN :2007 EN :2007/ 32/17 EN :2007 EN :2007/ of steel structures - Part 4-1: Silos of steel structures - Part 4-2: Tanks PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2007 PN-EN : : WieŜe, maszty i kominy - WieŜe i maszty 3-2: WieŜe, maszty i kominy Kominy 4-1: Silosy 4-2: Zbiorniki PN-EN :2008 PN-EN :2008/ Ap1:2009 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ Ap2:2010 PN-EN :2008/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2009 EN :2007/ PN-EN :2009/ PN-EN :2009/ PN-EN :2009 EN :2007/ PN-EN :2009/ PN-EN :2009/ 3-1: WieŜe, maszty i kominy - WieŜe i maszty 3-2: WieŜe, maszty i kominy - Kominy 4-1: Silosy 4-2: Zbiorniki Ap1 dotyczy korekty zapisów w Tablicy G2 (b) Ap2 dotyczy norm str 5

6 33/18 Eurokod 3 EN :2007 EN :2007/ 34/19 EN :2007 EN :2007/ 35/20 EN :2007 EN :2007/ 36/1 Eurokod 4 EN :2004 EN :2004/ 37/2 EN :2005 EN :2005/ 38/3 EN :2005 EN :2005/ 39/1 Eurokod 5 EN :2004 EN :2004/ AC:2006 EN :2004/ A1: /2 EN :2004 EN :2004/ of steel structures - Part 4-3: Pipelines of steel structures - Part 5: Piling of steel structures - Part 6: Crane supporting structures Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Eurocode 4: Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design 41/3 EN :2004 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges PN-EN :2007 PN-EN :2007 PN-EN :2007 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2005 PN-EN :2005/ A1:2008 PN-EN :2005 PN-EN : : Rurociągi 5: Palowanie i grodze 6: Konstrukcje wsporcze suwnic konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Część dla budynków konstrukcji stalowobetonowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie na warunki poŝarowe konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków Część 1-2: Odporność na działanie ognia Część 2: Mosty PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2009 EN :2007/ PN-EN :2009/ PN-EN :2009 PN-EN :2009/ PN-EN :2009/ PN-EN :2009/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008 EN :2005/ PN-EN :2008/ PN-EN :2010 EN :2005/ PN-EN :2010/ PN-EN :2010 EN :2004/ AC:2006 oraz zmianą EN :2004/ A1:2008 PN-EN :2010/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2007 PN-EN :2007/ 4-3: Rurociągi 5: Palowanie i grodze 6: Konstrukcje wsporcze dzwignic zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Część dla budynków konstrukcji stalowobetonowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki poŝarowe konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów Eurokod 5 : Projektowanie Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków Część 1-2:Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŝarowe Część 2: Mosty NA bez postanowień krajowych oraz innych nie str 6

7 42/1 Eurokod 6 EN :2005 EN :2005/ EN :2005/ pra1 43/2 EN :2005 EN :2005/ 44/3 EN :2006 EN :2006/ 45/4 EN :2006 EN :2006/ 46/1 Eurokod 7 EN :2004 EN :2004/ 47/2 EN :2007 EN :2007/ 48/1 Eurokod 8 EN :2004 EN :2004/ 49/2 EN :2005 EN :2005/ EN :2005/ EN :2005/ A2:2011 Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing Eurocode 8: Design for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings Eurocode 8: Design for earthquake resistance - Part 2: Bridges PN-EN :2006 prpn-en :2010/ pra1: PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2005 PN-EN :2007 PN-EN :2005 PN-EN :2005/ PN-EN :2006 PN-EN :2006/ PN-EN :2006/ prpn-en :2006/ pra2 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych Projektowanie konstrukcji na wypadek poŝaru 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Badania podłoŝa gruntowego - Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków - Część 2: Mosty PN-EN :2010 EN :2005/ PN-EN :2010/ PN-EN :2010/ PN-EN :2010 PN-EN :2010/ PN-EN :2010/ AC:2011 PN-EN :2010 EN :2006/ PN-EN :2010/ PN-EN :2010/ PN-EN :2010 EN :2006/ PN-EN :2010/ PN-EN :2008 PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ PN-EN :2008/ Ap2:2010 PN-EN :2008/ NA:2011 PN-EN :2009 PN-EN :2009/ PN-EN :2009/ 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych Projektowanie z uwagi na warunki poŝarowe 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŝa gruntowego AC w zatwierdzaniu Ap2 dotyczy wprowadzenia załącznika krajowego NA nie Ze względu na asejsmiczne połoŝenie Polski nie przewiduje się tłumaczenia tego Eurokodu str 7

8 50/3 Eurokod 8 EN :2005 EN :2005/ Eurocode 8: Design for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings 51/4 EN :2006 Eurocode 8: Design for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines 52/5 EN :2004 Eurocode 8: Design for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects 53/6 EN :2005 Eurocode 8: Design for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys 54/1 Eurokod 9 EN :2007 EN :2007/ Part 1-1: General structural rules PN-EN :2005 PN-EN :2005/ PN-EN :2006 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2007 PN-EN :2007/ - Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków - Część 4: Silosy, zbiorniki i rurociągi - Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne - Część 6: WieŜe, maszty i kominy Część 1-1: Reguły ogólne PN-EN :2011 z włączoną zmianą EN :2007/ Część 1-1: Reguły ogólne 55/2 EN :2007 EN :2007/ 56/3 EN :2007 EN :2007/ A1: /4 EN :2007 EN :2007/ EN :2007/ A1:2011 Part 1-2: Structural fire design Part 1-3: Structures susceptible to fatigue Part 1-4: Cold-formed structural sheeting PN-EN :2007 PN-EN :2007/ PN-EN :2007 prpn-en :2007/ A1: PN-EN :2007 PN-EN :2007/ Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek poŝaru Część 1-3: Konstrukcje naraŝone na zmęczenie Część 1-4:Obudowa z blach profilowanych na zimno prpn-en PN-EN :2011 prpn-en EN :2007/ oraz zmianą EN :2007/ A1:2011 Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek poŝaru Część 1-3: Konstrukcje naraŝone na zmęczenie Część 1-4:Obudowa z blach profilowanych na zimno Tłumaczenie będzie rozpoczęte w 2012 r Projekt roboczy (prpn-en ) jest przygotowywany do zatwierdzenia 58/5 EN :2007 EN :2007/ Part 1-5: Shell structures PN-EN :2007 PN-EN :2007/ Część 1-5: Konstrukcje powłokowe prpn-en Część 1-5: Konstrukcje powłokowe Tłumaczenie rozpoczęto w 2011 r Eurokod wprowadzony do zbioru Polskich Norm (w języku oryginału lub przetłumaczony na język polski) str8 *) NA (Załącznik Krajowy) opracowany do polskojęzycznej wersji Eurokodu

9 **) Załącznik Krajowy (NA) dostępny równieŝ w wydaniu oddzielnym (np ) ***) Poprawka ta nie dotyczy Polski, poniewaŝ błąd poprawiono w odnośniku krajowym przy wprowadzaniu polskojęzycznej wersji PN-EN :2008 Kolorem niebieskim zaznaczono wiersz w którym wprowadzono zmiany od czasu poprzedniej aktualizacji UWAGA 1: Wszystkie poprawki (AC i Ap) moŝna bezpłatnie pobrać w sklepie internetowym na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: wwwpknpl UWAGA 2: Poprawka PN-EN :2006/Ap2:2011, zmienia niektóre zapisy w PN-EN :2006 oraz w Załączniku krajowym NA do tej normy Wydany oddzielnie Załącznik krajowy PN-EN :2006/NA:2011 jest nową, aktualną (poprawioną) wersją tego dokumentu str9

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne -

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - EUROKODY wprowadza do zbioru Polskich Norm stan prac na 7 czerwca 2010 r Lp Eurokod EN PN-EN Uwagi numer EN tytuł EN uzna tłumacze NA *) 1/1 Eurokod EN 1990:2002 EN 1990:2002/ 2/2 EN 1990:2002/A1:2005

Bardziej szczegółowo

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Lp. numer EN EN tytuł EN uznanie wersja angielska PN-EN tłumaczenie wersja polska nr PN-EN tytuł PN-EN nr PN-EN tytuł PN-EN NA

Bardziej szczegółowo

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 8 czerwca 2016 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 8 czerwca 2016 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 8 czerwca 2016 r. Lp. numer EN EN tytuł EN uznanie wersja angielska PN-EN tłumaczenie wersja polska nr PN-EN tytuł PN-EN nr PN-EN tytuł PN-EN NA 1)

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Załącznik A Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 102 ds. Podstaw

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej

I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej INWESTOR: NAZWA OBIEKTU: LOKALIZACJA: KRUS CENTRALA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 90 00-08 WARSZAWA GRÓJEC, UL. MSZCZONOWSKA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA 1. Pałkowski Sz.: Obliczanie siatek cięgnowych metodą elementów skończonych. Archiwum Inżynierii Lądowej, Z. 2/1979, str. 177 194.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

Dotyczy PN-EN :2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.30 PN-EN 1996-1-2:2010/AC marzec 2011 Wprowadza EN 1996-1-2:2005/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Instytut Inżynierii Lądowej. Rysunki koncepcyjne Podstawy Mostownictwa materiały edukacyjne

Instytut Inżynierii Lądowej. Rysunki koncepcyjne Podstawy Mostownictwa materiały edukacyjne Instytut Inżynierii Lądowej Rysunki koncepcyjne Podstawy Mostownictwa materiały edukacyjne Dr inż. Mieszko KUŻAWA Wrocław, 15.10.2014 I. Informacje ogólne Dane kontakotwe dr inż. Mieszko Kużawa Geocentrum

Bardziej szczegółowo

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu złoż.3_pnadgen6oo52 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3 mgr inż. Piotr Turkowski Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z Instytutem Techniki Budowlanej związany jest od 2011 roku, zatrudniony w Zakładzie Badań Ogniowych. Autor tłumaczeń,

Bardziej szczegółowo

W 1975 r. przyjęcie przez Komisję Wspólnoty Europejskiej programu opracowywania eurokodów Eurokody rozpoczęto opracowywać od lat 80. ubiegłego wieku.

W 1975 r. przyjęcie przez Komisję Wspólnoty Europejskiej programu opracowywania eurokodów Eurokody rozpoczęto opracowywać od lat 80. ubiegłego wieku. Marina Lapina Eurokody zestaw Norm Europejskich (EN) podających zasady projektowania i wykonania konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym. europejskie normy

Bardziej szczegółowo

Semestr VI W P Semestr VII W P Konstrukcje żelbetowe w 1 2

Semestr VI W P Semestr VII W P Konstrukcje żelbetowe w 1 2 studia I stopnia, kierunek Budownictwo Profil dyplomowania: a) KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, b) KONSTRUKCJE MUROWE Semestr VI W P Semestr VII W P Konstrukcje żelbetowe w 1 2 budownictwie miejskim i przemysłowym

Bardziej szczegółowo

Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i elementów rozciąganych.

Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i elementów rozciąganych. Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i Niniejszy dokument przedstawia krzywe temperatury krytycznej dla belek stalowych i elementów rozciąganych, zaleŝne od wskaźnika

Bardziej szczegółowo

NOWE PODEJŚCIE DO METOD PROJEKTOWANIA ORAZ MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII SPAWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

NOWE PODEJŚCIE DO METOD PROJEKTOWANIA ORAZ MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII SPAWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH NOWE PODEJŚCIE DO METOD PROJEKTOWANIA ORAZ MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII SPAWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk Instytut Spawalnictwa Gliwice Przykłady konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Eurokodów w inżynierii komunikacyjnej

Zakres Eurokodów w inżynierii komunikacyjnej Zakres Eurokodów w inżynierii komunikacyjnej Autor prof. UZ, dr hab. inż. Adam Wysokowski - Uniwersytet Zielonogórski mgr inż. Jerzy Howis - Infrastruktura Komunikacyjna sp. z o.o. Eurokody, bazując na

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Elementy rurowe wypełnione betonem naraŝone na oddziaływanie poŝaru

Plan rozwoju: Elementy rurowe wypełnione betonem naraŝone na oddziaływanie poŝaru Plan rozwoju: Elementy rurowe wypełnione betonem naraŝone na oddziaływanie poŝaru Dokument przedstawia typowe zastosowania, zalety i ograniczenia stosowania elementów rurowych wypełnionych betonem, naraŝonych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 3-1: Wieże, maszty i kominy Wieże i maszty

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 3-1: Wieże, maszty i kominy Wieże i maszty POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.10 PN-EN 1993-3-1:2008/AC wrzesień 2009 Wprowadza EN 1993-3-1:2006/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury Lp. Nazwa Data Dziennik Ustaw "#$" 1. Ustawa Z Dz. U. nr 169 poz. 1386 O normalizacji 2. %'%() * Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 4 marca 1999r. Dz. U. nr 169 poz. 1386 stosowania niektórych polskich

Bardziej szczegółowo

Eurokody w projektowaniu obiektów mostowych z perspektywy polskiego projektanta. Tomasz Kaczmarek ARCADIS Sp. z o.o.

Eurokody w projektowaniu obiektów mostowych z perspektywy polskiego projektanta. Tomasz Kaczmarek ARCADIS Sp. z o.o. Eurokody w projektowaniu obiektów mostowych z perspektywy polskiego projektanta Tomasz Kaczmarek ARCADIS Sp. z o.o. Imagine the result 2 ARCADIS Holandia siedziba główna Belgia Niemcy Brazylia Polska Chile

Bardziej szczegółowo

Przepusty w infrastrukturze

Przepusty w infrastrukturze Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej cz. 13 tekst: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA i WYKONANIA BRAMOWNIC i WYSIĘGNIKÓW DROGOWYCH

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA i WYKONANIA BRAMOWNIC i WYSIĘGNIKÓW DROGOWYCH Nr 01/WPiWBiWD/2013 rev.00 WYTYCZNE PROJEKTOWANIA i WYKONANIA BRAMOWNIC i WYSIĘGNIKÓW DROGOWYCH Opracował: mgr inż. Krzysztof Konecki Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Konstrukcje murowe i drewnianie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-2-204-GT-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.40 PN-EN 1992-1-1:2008/AC marzec 2011 Wprowadza EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część

Bardziej szczegółowo

Przepusty w infrastrukturze

Przepusty w infrastrukturze Projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. IV. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej cz. 16 prof. UZ dr hab. inż. ADAM WYSOKOWSKI, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski mgr

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie. Spis treści

Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie. Spis treści Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie poŝaru Dokument zawiera informacje na temat typowych zastosowań, korzyści i ograniczeń stosowania stropów zespolonych naraŝonych na działanie poŝaru.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru. Spis treści

Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru. Spis treści Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru Dokument zawiera informacje o typowych zastosowaniach, zaletach i ograniczeniach stosowania zespolonych belek i słupów wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 2 Nazwa modułu w języku angielskim Steel structures 2

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (20) opr. P. Kocz r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (20) opr. P. Kocz r. WYKAZ Nr 1/2013 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (21) Wykaz przepisów Lp. 49 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Typowy niski budynek biurowy w Luksemburgu

Studium przypadku: Typowy niski budynek biurowy w Luksemburgu Studium przypadku: Typowy niski budynek biurowy w Luksemburgu WaŜny pięciopiętrowy budynek komercyjny, wykorzystujący konstrukcję zespoloną, zaprojektowany z uŝyciem metod inŝynierii poŝarowej by uzyskać

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA OCENA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZESPOLONYCH STALOWO-BETONOWYCH W WARUNKACH OBCIĄŻEŃ POŻAROWYCH W UJĘCIU PN - EN :2008

OBLICZENIOWA OCENA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZESPOLONYCH STALOWO-BETONOWYCH W WARUNKACH OBCIĄŻEŃ POŻAROWYCH W UJĘCIU PN - EN :2008 OBLICZENIOWA OCENA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZESPOLONYCH STALOWOBETONOWYCH W WARUNKACH OBCIĄŻEŃ POŻAROWYCH W UJĘCIU PN EN 19912:2008 Andrzej BAJ, Andrzej ŁAPKO Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów.

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG Politechnika Gdańska Wydział inżynierii Lądowej i Środowiska Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów.

Bardziej szczegółowo

Geotechnika w budownictwie drogowym Dr inż. Włodzimierz Cichy Wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki

Geotechnika w budownictwie drogowym Dr inż. Włodzimierz Cichy Wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki Geotechnika w budownictwie drogowym Dr inż. Włodzimierz Cichy Wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki Czytając artykuł dotyczący geotechniki w budownictwie drogowym [1] nie znalazłem niestety wytłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wstępne projektowanie belek bez zespolenia. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wstępne projektowanie belek bez zespolenia. Spis treści Informacje uzupełniające: Wstępne projektowanie belek bez zespolenia Podano projektowe wykresy pomocne projektantowi przy wstępnym doborze walcowanych przekrojów dwuteowych na drugorzędne belki bez zespolenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 TECHNOLOGIA Projekt nasypu drogowego zbrojonego geosyntetykami zgodnie z Eurokod-7. Prezentuje: Konrad Rola- Wawrzecki, Geosyntetyki NAUE 1 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2004/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2004/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 91.010.30; 91.080.01 PN-EN 1991-1-1:2004/AC kwiecień 2009 Wprowadza EN 1991-1-1:2002/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1991-1-1:2004

Bardziej szczegółowo

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia ruchome mostów

Dotyczy PN-EN :2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia ruchome mostów POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.040 PN-EN 1991-2:2007/AC kwiecień 2010 Wprowadza EN 1991-2:2003/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG GT-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo specjalne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG GT-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo specjalne Nazwa modułu: Konstrukcje murowe i drewniane Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG-2-204-GT-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo

Bardziej szczegółowo

Czynniki zagrożeń pożarowych

Czynniki zagrożeń pożarowych Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy studia inżynierskie, sem.iv Czynniki zagrożeń pożarowych dr inż. Waldemar Machnowski waldemar.machnowski@p.lodz.pl Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii

Bardziej szczegółowo

Kontakt 1. Spotkania na sali wykładowej lub na salach ćwiczeń 2. W trakcie uzgodnionych godzin konsultacji

Kontakt 1. Spotkania na sali wykładowej lub na salach ćwiczeń 2. W trakcie uzgodnionych godzin konsultacji Wykład nr 1 KONSTRUKCJE DREWNIANE w ramach przedmiotu Konstrukcje murowe i KONSTRUKCJE DREWNIANE Normy i literatura w temacie Konstrukcji drewnianych ich zakres Właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30 PN-EN 1991-1-4:2008/AC listopad 2009 Wprowadza EN 1991-1-4:2005/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Konstrukcje murowe i drewniane Rok akademicki: 2030/2031 Kod: GBG-2-209-RM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Renowacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY Janusz Opiłka POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Warszawa, 30 czerwca 2010 GENEZA PROGRAMU EUROKODÓW 1975 r. Komisja Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Opisano róŝne rodzaje płyt zespolonych stosowanych w budynkach, opisano korzyści ich stosowania oraz kluczowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi. 14 czerwca 2011 r.

Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi. 14 czerwca 2011 r. Zasady systemów z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi 14 czerwca 011 r. stalowych i w warunkach pożarowych Podstawy uproszczonej metody Olivier VASSART - Bin ZHAO Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: System "Slim Floor" w warunkach

Plan rozwoju: System Slim Floor w warunkach Plan rozwoju: System "Slim Floor" w warunkach poŝarowych Dokument przedstawia informacje o typowych zastosowaniach, korzyściach i ograniczeniach stosowania systemu stropów zespolonych "Slim Floor" w warunkach

Bardziej szczegółowo

Agnieszka DĄBSKA. 1. Wprowadzenie

Agnieszka DĄBSKA. 1. Wprowadzenie ANALIZA PODEJŚCIA PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH WEDŁUG PN-EN 1997-1:2008 NA PRZYKŁADZIE ŁAWY PIERŚCIENIOWEJ POD PIONOWYM STALOWYM ZBIORNIKIEM CYLINDRYCZNYM Agnieszka DĄBSKA Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

INTEGRAM 2.0 Budownictwo - wersja podstawowa spis norm PN-71/B-06280

INTEGRAM 2.0 Budownictwo - wersja podstawowa spis norm PN-71/B-06280 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze PN-76/B-03001 PN-76/E-05125 PN-77/B-01050 PN-77/B-02011 PN-77/B-13080

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład III Podstawowe informacje o Eurokodach

Konstrukcje metalowe Wykład III Podstawowe informacje o Eurokodach Konstrukcje metalowe Wykład III Podstawowe informacje o Eurokodach Spis treści Normy #t / 3 EN 1990 #t / 6 EN 1991 #t / 31 EN 1993, EN 1999 #t / 59 Filozofia Eurokodów #t / 62 Inne ważne informacje #t

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (23) opr. P. Kocz r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (23) opr. P. Kocz r. WYKAZ Nr 1/2014 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (23) Wykaz przepisów Lp. 50 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

literatura i wymagania dr inż. Dorota KRAM 1 Wykład nr 1 KONSTRUKCJE DREWNIANE wykład i ćwiczenia

literatura i wymagania dr inż. Dorota KRAM 1 Wykład nr 1 KONSTRUKCJE DREWNIANE wykład i ćwiczenia Wykład nr 1 KONSTRUKCJE DREWNIANE Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli dr inż. Dorota KRAM KONSTRUKCJE DREWNIANE Prowadzący i ich wymagania Normy i literatura w temacie Konstrukcji drewnianych ich zakres

Bardziej szczegółowo

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2 II.B.1 II.B.2 II.B.3 II.B.4 II.B.5 II.B.6 II.B.7 Nazwa przedmiotu (course title) Kod przedmiotu (course code) Typ przedmiotu (type of course) Poziom przedmiotu (level of course) Rok studiów, semestr (year

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI WEDŁUG PN-EN 1990 MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SEMINARIUM PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI WEDŁUG PN-EN 1990 MATERIAŁY SZKOLENIOWE WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA Ul. DWORKOWA 14, 60-602 POZNAŃ http://www.woiib.org.pl, e-mail: wkp@piib.org.pl tel. 61 854 20 10, 61 854 20 12 SEMINARIUM PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Przykład: Dobór grupy jakościowej stali

Przykład: Dobór grupy jakościowej stali ARKUSZ OBLICZENIOWY Dokument Ref: SX005a-EN-EU Strona 1 z 6 Celem przykładu jest wyjaśnienie procedury doboru grupy jakościowej stali według Tablicy 2.1 w normie 1-1, przy projektowaniu prostej konstrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dane: Właściwości materiałów w ścianach wydzielających strefy poŝarowe. Zawartość

Dane: Właściwości materiałów w ścianach wydzielających strefy poŝarowe. Zawartość Dane: Właściwości materiałów w ścianach wydzielających strefy poŝarowe Obliczenie parametrycznej krzywej temperatura-czas, zgodnie z Załącznikiem A normy PN- EN 1991-1-2, wymaga od projektanta uwzględnienia

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Centrum handlowe CACTUS, Esch/Alzette, Luksemburg

Studium przypadku: Centrum handlowe CACTUS, Esch/Alzette, Luksemburg Studium przypadku: Centrum handlowe CACTUS, Esch/Alzette, Luksemburg Konstrukcja tego supermarketu, składająca się z elementów krzywoliniowych, oceniona została pod względem bezpieczeństwa poŝarowego metodą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG-1-502-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P 91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu Podano oznaczenia graficzne

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 10 -

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geotechniczne w świetle przepisów norm światowych i europejskich

Projektowanie geotechniczne w świetle przepisów norm światowych i europejskich Projektowanie geotechniczne w świetle przepisów norm światowych i europejskich Włodzimierz Cichy Normalizacja europejska stanowi dla polskich konstruktorów budowlanych bardzo duże wyzwanie. Zespół norm

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu Specjalność Konstrukcje budowlane i inŝynierskie Kod KBI Przedmiot Konstrukcje betonowe 1 betonowe konstrukcje spręŝone Kod KB1 Semestr 1 Kod 1 2 EU 2 Zo PKT. ECTS 4 2 Katedra/Zakład Kurs egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 50341-2-22:2016 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kv - Part 2-22: National Normative Aspects (NNA) for Poland (based on EN 50341-1:2012) EVS-EN 50341-2-22:2016 EESTI STANDARDI

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (24) opracował zespół pod kier P. Koczwary r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (24) opracował zespół pod kier P. Koczwary r. WYKAZ Nr 2/2014 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (24) Wykaz przepisów Lp. 47 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW ZGINANYCH ZE ZBROJENIEM ZEWNĘTRZNYM

ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW ZGINANYCH ZE ZBROJENIEM ZEWNĘTRZNYM PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (120) 2001 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (120) 2001 Mirosław Kosiorek* Andrzej Borowy** Bogdan Wróblewski*** ARTYKUŁY - REPORTS ODPORNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca) KBO Katedra Budownictwa Ogólnego 266 Projekt budynku apartamentowego w technologii Porotherm Project of the apartments building made with Porotherm technology dr inż. Zofia Gil pierwszy N1 KBI Małgorzata

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (20) opr. P. Kocz 15.08.2012 r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (20) opr. P. Kocz 15.08.2012 r. WYKAZ Nr 2/2012 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (20) Wykaz przepisów Lp. 49 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Przedstawiono zarys podstawowych rozwaŝań dotyczących ekonomicznego projektowania belek drugorzędnych w budynkach. Podano informacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KONSTRUKCJE STALOWE. Wypełnia Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KONSTRUKCJE STALOWE. Wypełnia Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. Wypełnia Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. NUMER WNIOSKU:..... DATA WPŁYWU: dd/mm/rrrr DATA REJESTRACJI: dd/mm/rrrr DANE ORGANIZACJI Nazwa firmy: (producent) Adres zarejestrowania firmy: Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia. Zawartość

Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia. Zawartość Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia Ten dokument podaje informacje o istotnych zagadnieniach dotyczących uwzględniania tarczowej pracy napręŝonego poszycia. Podane są równieŝ główne

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych Zalecenia dotyczące przyjmowania granicznych ugięć i przemieszczeń w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali CO TO JEST CIĄGLIWOŚĆ STALI ZBROJENIOWEJ? Ciągliwość stali zbrojeniowej

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie rozwiązań dwugałęziowych słupów stalowo-betonowych

Kształtowanie rozwiązań dwugałęziowych słupów stalowo-betonowych Kształtowanie rozwiązań dwugałęziowych słupów stalowo-betonowych Dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, mgr inż. Magdalena Szadkowska, mgr inż. Bartosz Grzeszykowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU WYBRANE ZAGADNIENIA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI STALOWYCH. BB-ZU s.3

PLAN WYKŁADU WYBRANE ZAGADNIENIA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI STALOWYCH. BB-ZU s.3 WYBRANE ZAGADNIENIA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI STALOWYCH PLAN WYKŁADU 1. WSTĘPNE DEFINICJE I OKREŚLENIA 2. TYPY KONSTRUKCJI NARAŻONYCH NA ZMĘCZENIE I ŹRÓDŁA OBCIĄŻEŃ ZMĘCZENIOWYCH 3. SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI ZE

Bardziej szczegółowo

ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU

ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU ZAJĘCIA 1 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA SEM. V Literatura

Bardziej szczegółowo

Dane: Tablice z klasyfikacją przekroju europejskich kształtowników walcowanych na gorąco (kształtowniki IPE i HE) Zawartość

Dane: Tablice z klasyfikacją przekroju europejskich kształtowników walcowanych na gorąco (kształtowniki IPE i HE) Zawartość Dane: Tablice z klasyfikacją przekroju europejskich kształtowników walcowanych na gorąco (kształtowniki IPE i HE) Dokument ten zawiera tablice podające klasyfikację przekroju kształtowników IPE i HE, stosownie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Połączenia

Konstrukcje spawane Połączenia Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław Konstrukcje spawane Połączenia 2006, wyd. 3, B5, s. 460, rys. 246, tabl. 67 ISBN 83-204-3229-4 cena 58,00 zł Rabat 10% cena 52,20 W książce w sposób nowatorski przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych elementów konstrukcyjnych

Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych elementów konstrukcyjnych Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych elementów konstrukcyjnych Prof. dr hab. inŝ. Tadeusz ŁAGODA Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydział Mechaniczny Politechnika Opolska Maurzyce (1928)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA CECH FIZYKOMECHANICZNYCH KONSTRUKCYJNYCH STALI NIERDZEWNYCH

SPECYFIKA CECH FIZYKOMECHANICZNYCH KONSTRUKCYJNYCH STALI NIERDZEWNYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (4/14), październik-grudzień 2014, s. 263-282 Izabela TYLEK 1 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003.

X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003. X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003. Materiały z Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej oraz Komisję Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (22) opr. P. Kocz 15.08.2013 r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (22) opr. P. Kocz 15.08.2013 r. WYKAZ Nr 2/2013 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (22) Wykaz przepisów Lp. 50 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo