2.4 Podcig B1 +;+# +# '!" +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.4 Podcig B1 +;+# +# '!" +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2"

Transkrypt

1 I. OPIS TECHNICZNY I OLICZENI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwizania konstrukcyjno-materiałowe 2.1 Płyta fundamentowa P!" #$ %& # ' (" # (" ) *+ +,'---. (/!" 0!" 1 $ + 2" 0!& #*,'---3%/4 567.(/8, '"φ9!" 2.2 Wieniec obwodowy W1!"#*,'---3%/456/.(!8,'"φ9%":!&8:!& 2.3 Wieniec W2!"#*,'---3%/456/.(!8,'"φ9(&:!&8:&" 2.4 Podcig 1 +;+# +# '!" +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2 5!" +,'---/.(!,'-< 9(& 2.6 ebra pod cianki działowe F2 >!"#*, '---3%/456!.(! :(&8&8:(& 2.7 Podcig stalowy nad wejciem. *+ (/0(/+# (""0(""09*C! D -EF-<!" 2.8 Konstrukcja dachu G + #+H I +++' :((=& 7" +%& " o 28&J(98" o!098"j(98" o (/8"J(/8"!/! + $ :2=& 99 + /98% " o 98"J(98" o!0/8"j(98" o (/8"J(/8" 2.6 Nadproa okienne i drzwiowe K E(7 19

2 d. 2.1 Płyta fundamentowa P Zestawienie obcie rozłoonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obcienia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Odpór gruntu 5,00 1, ,50 2. Płyta elbetowa grub.35 cm 8,75 1, ,63 Σ: 13,75 1,17 16,13 Schemat statyczny płyty: qo = 16,13 14,95 y x 9,95 Rozpito obliczeniowa płyty l eff,x = 9,95 m Rozpito obliczeniowa płyty l eff,y = 14,95 m Wyniki oblicze statycznych: Kierunek x: Moment przsłowy obliczeniowy M Sdx = 49,89 knm/m Moment przsłowy charakterystyczny M Skx = 42,54 knm/m Moment przsłowy charakterystyczny długotrwały M Skx,lt = 42,54 knm/m Momenty podporowy obliczeniowy M Sdx,p = 111,21 knm/m Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Skx,lt,p = 94,83 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Q ox,max = 80,22 kn/m Zastpcze oddziaływanie podporowe Q ox = 65,41 kn/m Kierunek y: Moment przsłowy obliczeniowy M Sdy = 22,10 knm/m Moment przsłowy charakterystyczny M Sky = 18,84 knm/m Moment przsłowy charakterystyczny długotrwały M Sky,lt = 18,84 knm/m Moment podporowy obliczeniowy M Sdy,p = 49,26 knm/m Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sky,lt,p = 42,01 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Q oy,max = 80,22 kn/m Zastpcze oddziaływanie podporowe Q oy = 50,14 kn/m Dane materiałowe : Grubo płyty 35,0 cm Klasa betonu 20 (C16/C20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciar objtociowy betonu ρ = 25 kn/m 3 Wilgotno rodowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obcienia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 2,86 Stal zbrojeniowa -III (34GS) f yk = 410 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 500 MPa Otulenie zbrojenia przsłowego w kierunku x c nom,x = 20 mm Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x c`nom,x = 20 mm Otulenie zbrojenia przsłowego w kierunku y c nom,y = 25 mm Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y c`nom,y = 25 mm Załoenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szeroko rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugicie a lim = l eff /250 - jak dla stropów (tablica 8) Wymiarowanie wg PN :2002 (metoda uproszczona): Kierunek x: Przsło: Zbrojenie potrzebne s = 4,52 cm 2 /mb. Przyjto φ14 co 20,0 cm o s = 7,70 cm 2 /mb (ρ= 0,24% ) Szeroko rys prostopadłych: w kx = 0,163 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugicie: a x (M Skx,lt ) = 18,80 mm Kierunek y: Przsło: Zbrojenie potrzebne s = 4,13 cm 2 /mb. Przyjto φ14 co 20,0 cm o s = 7,70 cm 2 /mb (ρ= 0,24% ) 20

3 Szeroko rys prostopadłych: w ky = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugicie: a y (M Sky,lt ) = 8,83 mm Ugicie całkowite płyty: Maksymalne ugicie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 13,82 mm < a lim = 39,80 mm Szkic zbrojenia: Kierunek x: Kierunek y: Nr 1 φ14 l = 1021 cm szt Nr 3 φ14 l = 1521 cm szt Schemat rozmieszczenia prtów (dołem i gór): 8x 25,0 29x 20,0 8x 25,0 46x Nr 3 12x 25,0 30,0 44x 20,0 12x 25,0 69x Nr ,0 30,0 Zestawienie stali zbrojeniowej rednica Długo Liczba 34GS Nr φ x , x ,32 Długo wg rednic [m] 2808,30 Masa 1mb prta [kg/mb] 1,208 Masa wg rednic [kg] 3392,43 Masa wg gatunku stali [kg] 3282,0 Razem [kg] 3282 y x 30,0 965,0 30,0 21

4 d. 2.4 Podcig 1 0,25 5,00 0,25 OCIENI N ELCE Zestawienie obcie rozłoonych [kn/m]: Lp. Opis obcienia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Obcienie 12,65 1, ,45 2. Ciar własny belki 3,13 1, ,44 [0,25m 0,50m 25,0kN/m3] Σ: 15,78 1,26 19,89 Schemat statyczny belki 19,89 19,89 Zasig [m] cała belka cała belka DNE MTERIŁOWE I ZŁOENI: Klasa betonu: 20 (C16/C20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciar objtociowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotno rodowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obcienia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,20 Stal zbrojeniowa główna -III (34GS) f yk = 410 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 500 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Stal zbrojeniowa montaowa -III (34GS) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kta nachylenia cisk. krzyulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szeroko rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugicie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYKRESY SIŁ WEWNTRZNYCH Momenty zginajce [knm]: 5,25 52,21 Siły tnce [kn]: 52,21 68,52 52,21 Ugicia [mm]: -52,21 14,04 Obwiednia sił wewntrznych Momenty zginajce [knm]: 52,21 Siły tnce [kn]: 68,52 52,21 22

5 52,21 40,45 Ugicia [mm]: -40,45-52,21 14,04 WYMIROWNIE wg PN :2002 : Przyjte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 50,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przsło - : Zginanie: (przekrój a-a) Moment przsłowy obliczeniowy M Sd = 68,52 knm Zbrojenie potrzebne s = 4,48 cm 2. Przyjto 4φ12 o s = 4,52 cm 2 (ρ= 0,39% ) Warunek nonoci na zginanie: M Sd = 68,52 knm/mb < M Rd = 69,08 knm/mb cinanie: Miarodajna warto obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 40,45 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucitymi φ8 co 340 mm na całej długoci przsła Warunek nonoci na cinanie: V Sd = 40,45 kn < V Rd1 = 55,15 kn SGU: Moment przsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 54,37 knm Szeroko rys prostopadłych: w k = 0,249 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugicie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 14,04 mm < a lim = 26,25 mm Miarodajna warto charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 39,45 kn Szeroko rys ukonych: zarysowanie nie wystpuje SZKIC ZROJENI: a 15 x 33 = 495 2φ φ a Nr1 6φ12 l= Nr2 16φ8 l=143 23

6 a-a Nr 1 50 Nr 1 25 Zestawienie stali zbrojeniowej rednica Długo Liczba St0S-b 34GS Nr [mm] [cm] [szt.] φ8 φ , ,88 Długo wg rednic [m] 22,9 32,8 Masa 1mb prta [kg/mb] 0,395 0,888 Masa wg rednic [kg] 9,0 29,1 Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 30,0 Razem [kg] 39 d. 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2 Wymiary przekroju: Typ przekroju: prostoktny Szeroko przekroju b = 25,0 cm Wysoko przekroju h = 25,0 cm Zbrojenie: Prty podłune φ = 12 mm ze stali -III (34GS) f yk = 410 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 500 MPa Strzemiona φ = 6 mm Parametry betonu: Klasa betonu: 20 (C16/C20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciar objtociowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 16 mm Wilgotno rodowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obcienia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,35 Otulenie: Otulenie nominalne zbrojenia c nom = 20 mm Obcienia: [kn,knm] N Sd N Sd,lt M Sd 1. 52,21 0,00 0,00 Dodatkowo uwzgldniono ciar własny słupa o wartoci N o = 5,16 kn Słup: Wysoko słupa l col = 3,00 m Rodzaj słupa: monolityczny Rodzaj konstrukcji: przesuwna Numer kondygnacji od góry: 1 Współczynnik długoci wyboczeniowej w płaszczynie obcienia β x = 2,00 Współczynnik długoci wyboczeniowej z płaszczyzny obcienia β y = 2,00 ZŁOENI OLICZENIOWE: Sytuacja obliczeniowa: trwała 24

7 WYNIKI - SŁUP (wg PN :2002): y x x 186 h = 250 y b = 250 ciskanie: Przyjto zbrojenie symetryczne wzdłu boków "b" : Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s1 = s2 = 0,94 cm 2 Przyjto po 2φ12 o s = 2,26 cm 2 Przyjto zbrojenie symetryczne wzdłu boków "h" : Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s1 = s2 = 0,94 cm 2. Przyjto po 2φ12 o s = 2,26 cm 2 Łcznie przyjto 4φ12 o s = 4,52 cm 2 (ρ= 0,72% ) Strzemiona: Przyjto strzemiona pojedyncze φ6 w rozstawie co 18,0 cm 25

8 d. 2.7 Podcig stalowy nad wejciem. Schemat statyczny: 22,65 22, ,25 2,95 0,25 3,45 Momenty zginajce [knm]: 5,25-5,25-5,25 5,25 0,41 22,65 - brak ste bocznych na długoci belki; - obcienie przyłoone na pasie górnym belki; 22,65 Wymiarowanie wg PN-90/ y x x y Przekrój : 100x100x6 stal: St3 W x = 59,9 cm 3, J x = 300 cm 4, v = 11,3 cm 2, m = 16,6 kg/m zginanie : klasa przekroju 1 (α p = 1,165) M R = 15,00 knm cinanie : klasa przekroju 1 V R = 140,66 kn Nono na zginanie Współczynnik zwichrzenia ϕ L = 1,000 Moment maksymalny M max = 5,25 knm M max / ϕ L M R = 0,350 < 1 Nono na cinanie Maksymalna siła poprzeczna V max = 22,65 kn V max / V R = 0,161 < 1 Nono na zginanie ze cinaniem V max = 22,65 kn < V o = 0,3 V R = 42,20 kn warunek niemiarodajny Stan graniczny uytkowania (γ f =1,15) Ugicie graniczne f gr = l o / 350 = 9,86 mm Ugicie maksymalne f max = 0,78 mm f max = 0,78 mm < f gr = 9,86 mm 26

9 d. 2.8 Konstrukcja drewniana płatwiowo jtkowa dachu Wi zar na cianie szczytowej 740,3 35,0 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 669,7 720,4 130, , , ,0 1185,0 Geometria ustroju: Kt nachylenia połaci dachowej α = 35,0 o Rozpito wizara l = 11,85 m Rozstaw podpór w wietle l s = 9,75 m Poziom jtki h = 1,30 m Rozstaw krokwi a = 0,90 m Odległo midzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,33 m Usztywnienia boczne jtki - brak Przesuwno jtki - tak Rozstaw podpar murłaty l mo = 1,50 m Wysig wspornika murłaty l mw = 0,73 m Obci enia (wartoci charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (wg PN-82/-02001: Dachówka ceramiczna zakładkowa cigniona): g k = 0,70 kn/m 2, g o = 0,84 kn/m 2 - obcienie niegiem (wg PN-80/-02010/z1/Z1-1: poła bardziej obciona, strefa 1, =210 m n.p.m., nachylenie połaci 35,0 st.): - na stronie nawietrznej s kl = 0,70 kn/m 2, s ol = 1,05 kn/m 2 - na stronie zawietrznej s kp = 0,47 kn/m 2, s op = 0,70 kn/m 2 - obcienie wiatrem (wg PN-77/-02011/Z1-3: strefa III, H = 210,0 m n.p.m., teren, wys. budynku z =7,2 m): - na stronie nawietrznej p kl I = -0,14 kn/m 2, p ol I = -0,19 kn/m 2 - na stronie nawietrznej p kl II = 0,21 kn/m 2, p ol II = 0,27 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,26 kn/m 2, p op = -0,33 kn/m 2 - obcienie jtki q jk = 0,23 kn/m 2, q jo = 0,28 kn/m 2 - ocieplenie dolnego odcinka krokwi (): g kk = 0,18 kn/m 2, g ok = 0,22 kn/m 2 - obcienie jtki robotnikiem F jk = 1,0 kn, F jo = 1,2 kn Dane materiałowe: - krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jtka - brak) z drewna C24 - jtka 2x 6/16 cm z drewna C24 z przewizkami co 96 cm, - murłata 14/14 cm z drewna C24 Załoenia obliczeniowe: - klasa uytkowania konstrukcji: 2 - obcienie niegiem traktuje si jako obcienie redniotrwałe 27

10 WYNIKI Obwiednia momentów: -3,07-3,07 3,03-0,87 0,56 0,56-0,87 3,41 Ekstremalne reakcje podporowe V max = 12,99 kn V min = 2,57 kn H max = 14,38 kn H min = 4,40 kn Wymiarowanie wg PN : 2000 drewno z gatunków iglastych, klasy C24 f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa Krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jtka - brak) z drewna C24 Smukło λ y = 106,6 < 150 λ z = 15,2 < 150 Maksymalne siły i naprenia w przle M = 3,03 knm N = 0,47 kn σ m,y,d = 9,47 MPa σ c,0,d = 0,04 MPa k c,y = 0,275 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,652 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,449 < 1 Maksymalne siły i naprenia na podporze - murłacie M = -0,87 knm N = 17,38 kn σ m,y,d = 4,10 MPa σ c,0,d = 1,78 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,297 < 1 Maksymalne siły i naprenia na podporze - jtce M = -3,07 knm N = 14,30 kn σ m,y,d = 9,60 MPa σ c,0,d = 1,19 MPa k c,y = 0,275 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,985 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,464 < 1 Jtka 2x 6/16 cm z przewizkami co 96 cm; drewno C24 Smukło λ y = 145,0 < 150 λ z = 146,4 < 175 Maksymalne siły i naprenia M = 3,41 knm N = 10,05 kn σ m,y,d = 6,65 MPa σ c,0,d = 0,52 MPa k c,y = 0,154, k c,z = 0,151 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,714 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,719 < 1 Murłata 14/14 cm z drewna C24 Obcienia obliczeniowe q z = 14,43 kn/m q y = 15,98 kn/m Maksymalne siły i naprenia M z = 3,85 knm σ m,z,d = 8,419 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,570 < 1 Cz wspornikowa murłaty Obcienia obliczeniowe q z = 13,04 kn/m q y = 14,29 kn/m Maksymalne siły i naprenia M y = 3,47 knm M z = 3,81 knm σ m,y,d = 7,60 MPa σ m,z,d = 8,33 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,909 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,924 < 1 28

11 2.8.2 Wi zar nad wejciem 586,0 85,8 85,8 85,8 85,8 343,2 380,6 157, ,4 85, , ,5 785,0 Geometria ustroju: Kt nachylenia połaci dachowej α = 46,4 o Rozpito wizara l = 7,85 m Rozstaw podpór w wietle l s = 5,86 m Poziom jtki h = 1,57 m Rozstaw krokwi a = 0,66 m Odległo midzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,33 m Usztywnienia boczne jtki - brak Przesuwno jtki - tak Rozstaw podpar murłaty l mo = 1,50 m Wysig wspornika murłaty l mw = 0,80 m Obci enia (wartoci charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (wg PN-82/-02001: Dachówka ceramiczna zakładkowa cigniona): g k = 0,70 kn/m 2, g o = 0,84 kn/m 2 - obcienie niegiem (wg PN-80/-02010/z1/Z1-1: poła bardziej obciona, strefa 1, =210 m n.p.m., nachylenie połaci 46,3 st.): - na stronie nawietrznej s kl = 0,38 kn/m 2, s ol = 0,58 kn/m 2 - na stronie zawietrznej s kp = 0,26 kn/m 2, s op = 0,38 kn/m 2 - obcienie wiatrem (wg PN-77/-02011/Z1-3: strefa III, H = 210,0 m n.p.m., teren, wys. budynku z =7,2 m): - na stronie nawietrznej p kl = 0,32 kn/m 2, p ol = 0,41 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,26 kn/m 2, p op = -0,33 kn/m 2 - obcienie jtki q jk = 0,23 kn/m 2, q jo = 0,28 kn/m 2 - ocieplenie dolnego odcinka krokwi (): g kk = 0,18 kn/m 2, g ok = 0,22 kn/m 2 - obcienie jtki robotnikiem F jk = 1,0 kn, F jo = 1,2 kn Dane materiałowe: - krokiew 6/16 cm (zaciosy: murłata - 4 cm, jtka - brak) z drewna C24 - jtka 2x 4/16 cm z drewna C24 z przewizkami co 86 cm, - murłata 14/14 cm z drewna C24 Załoenia obliczeniowe: - klasa uytkowania konstrukcji: 2 - obcienie niegiem traktuje si jako obcienie redniotrwałe 29

12 WYNIKI Obwiednia momentów: -0,87-0,87 0,80-0,60 0,45 0,45-0,60 1,28 Ekstremalne reakcje podporowe V max = 6,08 kn V min = 2,25 kn H max = 4,51 kn H min = 0,77 kn Wymiarowanie wg PN : 2000 drewno z gatunków iglastych, klasy C24 f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa Krokiew 6/16 cm (zaciosy: murłata - 4 cm, jtka - brak) z drewna C24 Smukło λ y = 77,8 < 150 λ z = 19,1 < 150 Maksymalne siły i naprenia w przle M = 0,80 knm N = -0,25 kn σ m,y,d = 3,11 MPa σ c,0,d = -0,03 MPa σ t,0,d /f t,0,d + σ m,y,d /f m,y,d = 0,213 < 1 Maksymalne siły i naprenia na podporze - murłacie M = -0,60 knm N = 6,12 kn σ m,y,d = 4,16 MPa σ c,0,d = 0,85 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,286 < 1 Maksymalne siły i naprenia na podporze - jtce M = -0,87 knm N = 4,22 kn σ m,y,d = 3,39 MPa σ c,0,d = 0,44 MPa k c,y = 0,485 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,299 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,162 < 1 Jtka 2x 4/16 cm z przewizkami co 86 cm; drewno C24 Smukło λ y = 74,3 < 150 λ z = 163,0 < 175 Maksymalne siły i naprenia M = 1,28 knm N = 2,82 kn σ m,y,d = 3,74 MPa σ c,0,d = 0,22 MPa k c,y = 0,524, k c,z = 0,123 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,286 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,392 < 1 Murłata 14/14 cm z drewna C24 Obcienia obliczeniowe q z = 9,22 kn/m q y = 6,84 kn/m Maksymalne siły i naprenia M z = 1,65 knm σ m,z,d = 3,602 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,244 < 1 Cz wspornikowa murłaty Obcienia obliczeniowe q z = 8,30 kn/m q y = 6,15 kn/m Maksymalne siły i naprenia M y = 2,66 knm M z = 1,97 knm σ m,y,d = 5,81 MPa σ m,z,d = 4,30 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,597 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,567 < 1 30

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

PROJEKT NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Inwestor: INSTYTUT ZOOTECHNIKI 31-047 KRKÓW, UL. SREGO 2 Lokalizacja: DZ. NR 472/17 W LICCH GMIN ZIERZÓW Temat: PROJEKT NDUDOWY UDYNKU MIESZKLNEGO JEDNORODZINNEGO rana: K O N S T R U K C J Projektował:

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o.

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o. CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY L. p. Wyszczególnienie g k γ f g o Obciążenia stałe 1. 2 x papa asfaltowa 0,1200 1,3 0,1400 2. Ocieplenie żużla

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 SPRAWDZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DLA MIN. ISTNIEJĄCYCH PRZEKROJÓW I MAX. ROZSTAWÓW KROKWI DANE: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 693,6

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ŻELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ŻELBETOWYCH - 1 - Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD Schody Płytowe v.3.0 OLICZENI SCHODÓW ŻELETOWYCH 2005-2014 SPECUD Gliwice utor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia schodów ieg schodowy 1 [obliczenia i szkic

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO 3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO. Podstawa opracowania. - Projekt architektoniczny budynku. - ktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna. PN-82/B-02000 do 02004 Obcienia. PN-77/B-020/z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwi zania konstrukcjno-materiałowe 2.1 Stop fundamentowe F φ 2.2 Słup stalow S φ 2.3 Rama stalowa R 2.4 Płatew stalowa P 2.5 Krokiew stalowa K

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY DO OLICZEŃ STTYCZNYCH 1. PODSTW opracowania: - Zlecenie Inwestora. - Opinia geologiczna. - Projekt budowlany RCHITEKTUR. - Projekty budowlane branżowe. 2. PRZEDMIOT opracowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDOWLANY FILAR USŁUGI BIURO POJEKTÓW I INWESTYCJI Rabka Zdrój ul.sądecka 33h/11 tel

KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDOWLANY FILAR USŁUGI BIURO POJEKTÓW I INWESTYCJI Rabka Zdrój ul.sądecka 33h/11 tel TOM KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej wraz z adaptacja, przebudową i rozbudową na cele edukacyjne i ekspozycyjne. LOKALIZACJA: Poręba Wielka 34-735

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

Projekt konstrukcyjny

Projekt konstrukcyjny - 1 - Projekt konstrukcyjny do projektu budowlanego na rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczowychowawczą typu rodzinnego na terenie Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL. SK Konstrukcje Sylwia Kasperska Biuro Projektów ul. Królowej Jadwigi 27/39, 33-300 Nowy Sącz tel: +48 606 200 405 biuro@skkonstrukcje.pl www.skkonstrukcje.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym);

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym); 6.2. Zestawienie zewnętrznych materiałów i kolorystyki budynku pokrycie dachu - papa termozgrzewalna, kolor szary; obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mgr inż. Jan Kowalski Ttuł: Poz.4.1. Element żelbetowe Przkład 1 - Obliczenia przkładowe programu KEŻ Belka - zginanie - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowch

Bardziej szczegółowo

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria Strona 1 MOP1 Geometria Wysoko ciany H Szeroko ciany B Długo ciany L Grubo górna ciany B5 Grubo dolna ciany B2 2.50 2.00 1.00 0.30 0.30 Minimalna głboko posadowienia Dmin 1.20 Odsadzka lewa B1 1.50 Odsadzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka nr 1364/166

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka nr 1364/166 SPIS TREŚCI 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 WRUNKI GRUNTOWE... 2 1.2 GEOTECHNICZNE WRUNKI POSDOWIENI OIEKTU... 2 1.3 WYTYCZNE POSDOWIENI... 3 1.4 FUNDMENTY... 3 1.5 ŚCINY... 3 1.6 NDPROŻ... 3 1.7 ELKI PODCIĄGI...

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa obiektów MOSIR w Jaśle

Obliczenia statyczne Przebudowa obiektów MOSIR w Jaśle Obliczenia statczne 1. Zbiornik przelewow : 1.1 Strop zbiornika : Przjęto strop żelbetow w postaci płt żelbetowej czteropolowej o grubości 18 cm. - płta p1 : Zestawienie obciążeń rozłożonch [kn/m 2 ]:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

KLATKA CHODOWA FUNDAMENTY...

KLATKA CHODOWA FUNDAMENTY... 2.OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 PODSTAWA FORMALNA I ZAKRES OPRACOWANIA, NAZWA INWESTORA... 3 2.2 - AKTUALNE NORMY I PRZEPISY BUDOWLANE... 3 2.3 PRZEZNACZENIE BUDOWLI I WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE... 3 2.4 OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a :

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : CZERWIEC 2013R Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : Opis techniczny Przedmiot i podstawa opracowania Stan projektowany Opinia możliwości realizacji inwestycji w świetle stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. ZA OÝENIA PROJEKTOWE... 2 1.2. ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY I LITERATURA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA... 3 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com.

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com. Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com.pl Nazwa Projektu: DOBUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania:

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1 4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny konstrukcyjny z częścią obliczeniową. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Warunki gruntowo - wodne. 1.3. Opis ogólny.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WIATY I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WIATY I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WIATY I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Inwestycja: zagospodarowanie części działek 86/2, 85/1, 86/4 - ścieŝki rowerowe o nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA 1.LOKALIZACJA OBIEKTU: 48-210 Biała, ul. Kościuszki, dz. nr 1299,1300 2.PODSTAWA OPRACOWANIA: -Projekt architektoniczny -Wytyczne inwestora -PN-82/B-02001 Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja fragmentu Zespołu Szkół w Ligocie objętego przebudową i adaptacją strychu na sale

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Inwestor: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOW I NADBUDOW BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZEZNACZONEGO NA CENTRUM KULTURY W HARBUTOWICACH

PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOW I NADBUDOW BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZEZNACZONEGO NA CENTRUM KULTURY W HARBUTOWICACH Inwestor: Lokalizacja: GMINA SUŁKOWICE RYNEK 1 3-440 SUŁKOWICE DZIAŁKA NR 1636/1 W HARBUTOWICACH 3-440 SUŁKOWICE Temat: PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOW I NADBUDOW BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZEZNACZONEGO NA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA STROPODACHU BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ Temat/obiekt: KONSTRUCJI WSPORCZEJ POD PANELE PV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDY 1.1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 1.1.1. Obciążenie stałe wg PN-82/B-02001 Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f kn/m 2

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE. Obliczenia statczno-wtrzmałościowe. Załącznik. 1 OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE. Poz. 1. KONSTRUKCJ DCHU ND BUDYNKIEM ZPLECZ. Poz. 1.1. Dach w układzie krokwiowo-kleszczowm. Szkic wiązara 30,0 803,7

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM...14 9.1.3. Płyty...16 9.1.3.1. Płyta poz +3.54 gr.20cm...16 9.1.3.2. Płyta poz +4.80 gr.20 i 16cm...18 9.1.3.3. Płyta poz +8,00

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat:

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat: PROJEKT BUDOWLANY Temat: PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego Obiekt: Zagroda leśna obejmująca: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowo-gospodarczy wraz z infrastrukturą w m. Różańsko, Gm.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20. Obciążenia dachu

Bardziej szczegółowo