Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013."

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux. Praktyczny przewodnik. Wydanie VI w tłumaczeniu Grzegorza Kowalczyka, Grzegorza Kostka, Lecha Lachowskiego i Adama Bąka ISBN: Authorized translation from the English language edition, entitled: A PRACTICAL GUIDE TO LINUX COMMANDS, EDITORS, AND SHELL PROGRAMMING, Third Edition; ISBN X; by Mark G. Sobell; published by Pearson Education, Inc; publishing as Prentice Hall. Copyright 2013 Mark G. Sobell. All rights reserved. No part of this book may be reproduced od transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A., Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis treści WSTĘP WITAMY W SYSTEMACH LINUX I OS X Historia systemów UNIX oraz GNU-Linux UNIX protoplasta systemu Linux...45 Zastój do roku Kolejna odsłona, rok Kod źródłowy jest powszechnie dostępny...47 Baw się dobrze!...48 Dlaczego Linux jest tak wspaniały? Dlaczego Linux jest tak popularny wśród firm produkujących urządzenia oraz wśród programistów?...51 Linux jest przenośny...52 Język C...52 Przegląd systemu Linux Linux posiada interfejs pozwalający na programowanie jądra systemu...54 Linux może obsługiwać wielu użytkowników...54 Linux jest systemem wielozadaniowym...54 Linux udostępnia bezpieczny, hierarchiczny system plików...54 Powłoka interpreter poleceń i język programowania...55 Ogromna kolekcja użytecznych narzędzi...57 Komunikacja międzyprocesowa...57 Zarządzanie systemem...58 Dodatkowe mechanizmy systemu Linux Graficzne interfejsy użytkownika...58 Narzędzia (między)sieciowe...59 Tworzenie oprogramowania...59 Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia... 60

4 12 SPIS TREŚCI I ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMAMI LINUX I OS X WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW LINUX I OS X Konwencje używane w tej książce Logowanie się przy użyciu terminala (emulatora) Praca z poziomu wiersza poleceń powłoki Z której powłoki korzystasz?...69 Poprawianie błędów...69 Powtarzanie i edytowanie poleceń powłoki...71 Polecenia su i sudo: ograniczanie Twojej władzy uprawnienia superużytkownika root Gdzie szukać dokumentacji systemu?...73 Polecenie man wyświetlanie tematów pomocy...73 Polecenie apropos wyszukiwanie słów kluczowych...75 Polecenie info wyświetlanie informacji o narzędziach...76 Opcja --help...78 Polecenie help powłoki bash...79 Uzyskiwanie pomocy...79 Więcej informacji o logowaniu się do systemu oraz o hasłach Co zrobić, kiedy nie możesz się zalogować...82 Logowanie zdalne emulatory terminala, SSH i połączenia typu dial-up...83 Zastosowanie konsoli wirtualnych...83 Wylogowanie z systemu...83 Zmiana hasła użytkownika...84 Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane NARZĘDZIA SYSTEMU LINUX Znaki specjalne Podstawowe narzędzia systemowe Polecenie ls wyświetlanie nazw plików...92 Polecenie cat wyświetlanie zawartości pliku...92 Polecenie rm usuwanie pliku...92 Polecenia less i more wyświetlanie tekstu po jednym ekranie...93 Polecenie hostname wyświetlanie nazwy systemu...93 Praca z plikami Polecenie cp kopiowanie plików...93 Polecenie mv zmiana nazwy pliku...94 Polecenie lpr drukowanie pliku...95 Polecenie grep wyszukiwanie łańcuchów tekstu...96 Polecenie head wyświetlanie początkowych wierszy pliku...96 Polecenie tail wyświetlanie wierszy z końca pliku...97 Polecenie sort wyświetlanie zawartości pliku w określonej kolejności...97 Polecenie uniq usuwanie powtarzających się wierszy z pliku...98 Polecenie diff porównywanie zawartości dwóch plików...98 Polecenie file rozpoznawanie zawartości pliku...99 Symbol potoku komunikacja między procesami Kolejne cztery narzędzia Polecenie echo wyświetlanie tekstu na ekranie Polecenie date wyświetlanie bieżącej daty i czasu...101

5 Spis treści 13 Polecenie script rejestrowanie sesji powłoki Polecenie unix2dos konwersja plików Linux i OS X do formatu Windows Kompresowanie i archiwizacja plików Polecenie bzip2 kompresowanie plików Polecenia bzcat oraz bunzip2 dekompresowanie plików Polecenie gzip kompresowanie plików Polecenie tar pakowanie i rozpakowywanie archiwów Lokalizowanie poleceń Polecenia which i whereis wyszukiwanie narzędzi Polecenie locate wyszukiwanie plików Wyświetlanie informacji o systemie i użytkownikach Polecenie who wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników Polecenie finger wyświetlanie listy użytkowników danego systemu Polecenie uptime wyświetlanie informacji o systemie i jego obciążeniu Polecenie w wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników Polecenie free wyświetlanie informacji o wykorzystaniu pamięci Komunikacja z innymi użytkownikami Polecenie write wysyłanie wiadomości Polecenie mesg blokowanie lub przyjmowanie wiadomości Poczta elektroniczna Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane SYSTEM PLIKÓW Hierarchiczny system plików Pliki katalogów i pliki zwykłe Nazwy plików Katalog roboczy Twój katalog domowy Ścieżki do plików i katalogów Ścieżki bezwzględne Ścieżki względne Praca z katalogami Polecenie mkdir tworzenie katalogów Polecenie cd zmiana katalogu roboczego Polecenie rmdir usuwanie katalogów Korzystanie ze ścieżek Polecenia mv i cp przenoszenie lub kopiowanie plików Polecenie mv przenoszenie katalogów Ważne pliki i katalogi domyślne Prawa dostępu Polecenie ls -l wyświetlanie praw dostępu Polecenie chmod zmiana praw dostępu Argumenty numeryczne polecenia chmod Atrybuty setuid i setgid specjalne prawa dostępu Prawa dostępu do katalogów ACL lista kontroli dostępu Włączanie obsługi list ACL Praca z regułami dostępu Definiowanie reguł domyślnych dla katalogu...144

6 14 SPIS TREŚCI Dowiązania Dowiązania symboliczne Polecenie rm usuwanie dowiązania Odwołania do dowiązań symbolicznych Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POWŁOKA SYSTEMU LINUX Wiersz poleceń Proste polecenia Składnia Przetwarzanie wiersza poleceń Uruchamianie poleceń Edytowanie wiersza poleceń Standardowe wejście i standardowe wyjście danych Ekran jako plik Klawiatura i ekran jako standardowe wejście i standardowe wyjście Przekierowania Potoki danych Przykłady użycia potoków danych Uruchamianie poleceń pracujących w tle Generowanie i rozwijanie nazw plików Znak specjalny? Znak specjalny * Znaki specjalne [ ] Wbudowane polecenia powłoki Podsumowanie rozdziału Polecenia i narzędzia omawiane w tym rozdziale Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane II EDYTORY EDYTOR VIM Historia Poradnik: jak użyć edytora vim do utworzenia i edytowania pliku Uruchamianie edytora vim Tryb komend i tryb wprowadzania Wprowadzanie tekstu Uzyskiwanie pomocy Zakończenie pracy z edytorem Parametr compatible Wprowadzenie do funkcji edytora vim Pomoc w internecie Terminologia Tryby działania Ekran Poprawianie tekstu podczas jego wstawiania Bufor roboczy...202

7 Spis treści 15 Długość wiersza i wielkość pliku Okna Blokady plików Nagłe zakończenie sesji edycji Odzyskanie tekstu po awarii Tryb komend poruszanie kursorem Przeniesienie kursora o znak Przeniesienie kursora do wskazanego znaku Przenoszenie kursora o słowa Przenoszenie kursora o wiersze Przeniesienie kursora o zdania i akapity Przeniesienie kursora na ekranie Wyświetlanie różnych fragmentów bufora roboczego Tryb wprowadzania Wstawianie tekstu Dodawanie tekstu Tworzenie nowego wiersza dla tekstu Zastępowanie tekstu Cytowanie znaków specjalnych w trybie wprowadzania Tryb komend usuwanie i zmiana tekstu Cofanie zmian Usuwanie znaków Usuwanie tekstu Zmiana tekstu Zastępowanie tekstu Zmiana wielkości znaków Wyszukiwanie i zastępowanie Wyszukiwanie znaku Wyszukiwanie ciągu tekstowego Zastąpienie jednego ciągu tekstowego innym Różne polecenia Złączenie Stan Kropka Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tekstu Bufor ogólnego przeznaczenia Odczyt i zapis plików Odczyt pliku Zapis pliku Identyfikacja bieżącego wiersza Ustawianie parametrów Ustawianie parametrów w edytorze vim Ustawianie parametrów w pliku startowym Plik startowy.vimrc Parametry Zaawansowane techniki edycji Wykonywanie poleceń powłoki w edytorze vim Jednostki miary Znak Słowo Słowa ograniczone znakami odstępu Wiersz...231

8 16 SPIS TREŚCI Zdanie Akapit Ekran (okno) Współczynnik powtórzenia Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane EDYTOR EMACS Historia Ewolucja emacs kontra vim Poradnik rozpoczęcie pracy z edytorem emacs Uruchomienie edytora emacs Zakończenie pracy Wstawianie tekstu Usuwanie znaków Przenoszenie kursora Edycja w miejscu położenia kursora Zapisywanie i pobieranie bufora Podstawowe polecenia edycji Klawisze notacja i użycie Polecenia i sekwencje klawiszy Meta+x wykonanie polecenia bez przypisania klawiszy Argumenty liczbowe Punkt i kursor Przewijanie zawartości bufora Usuwanie tekstu Wyszukiwanie tekstu Używanie paska menu za pomocą klawiatury Pomoc dostępna w edytorze Zaawansowana edycja Cofanie wprowadzonych zmian Punkt, znacznik i region Wytnij i wklej wklejanie wyciętego tekstu Wstawianie znaków specjalnych Globalne polecenia dotyczące bufora Wizytowanie i zapisywanie plików Bufory Okna Pierwszoplanowe polecenia powłoki Polecenia powłoki działające w tle Tryby podstawowe edycja w zależności od języka Wybór trybu podstawowego Tryby języków czytelnych dla człowieka Tryb C Dostosowanie wcięć do własnych potrzeb Komentarze Tryby specjalnego przeznaczenia...274

9 Spis treści 17 Więcej informacji Uzyskanie dostępu do emacs Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane III POWŁOKI POWŁOKA BOURNE AGAIN SHELL (BASH) Kilka słów o powłoce bash Pliki startowe Powłoka logowania Powłoki interaktywne (typu non-login) Powłoki nieinteraktywne Konfiguracja plików startowych Polecenie source lub (.) uruchamianie plików startowych w bieżącej powłoce Polecenia, które są symbolami Przekierowywanie standardowego strumienia błędów Tworzenie i uruchamianie prostych skryptów powłoki Polecenie chmod tworzenie plików wykonywalnych Znaki #! definiują typ powłoki Znak # oznacza początek komentarza Wykonywanie skryptów powłoki Operatory sterujące separacja i grupowanie poleceń Znak średnika i znak nowego wiersza oddzielają polecenia Znaki oraz & odseparuj polecenia i zrób coś jeszcze Operatory && i Znak \ oznacza kontynuację wiersza polecenia Sterowanie zadaniami Polecenie jobs wyświetlanie listy zadań Polecenie fg przenoszenie zadania do pracy na pierwszym planie Zawieszanie realizacji zadania Polecenie bg przenoszenie zadania do pracy w tle Wykorzystanie stosu katalogów Polecenie dirs wyświetlanie stosu katalogów Polecenie pushd umieszczenie nazwy katalogu na stosie Polecenie popd zdejmowanie nazwy katalogu ze stosu Parametry i zmienne Zmienne tworzone przez użytkownika Polecenie unset usuwanie zmiennych Atrybuty zmiennych Zmienne środowiskowe Znaki specjalne Ustawienia językowe LC_, czyli zmienne ustawień językowych Polecenie locale wyświetlanie informacji o ustawieniach językowych Konfiguracja ustawień językowych Ustawienia czasu

10 18 SPIS TREŚCI Procesy Struktura procesów Identyfikacja procesów Uruchamianie poleceń Historia poleceń Zmienne, które sterują historią poleceń Ponowne wykonywanie i modyfikacja poleceń Biblioteka Readline Aliasy Zastosowanie apostrofów i cudzysłowu w aliasach Przykłady aliasów Funkcje Sterowanie powłoką bash opcje Opcje wywołania polecenia bash Opcje powłoki Przetwarzanie wiersza poleceń Podstawianie poleceń z historii Podstawianie aliasów Przetwarzanie i skanowanie wiersza polecenia Rozwijanie wiersza polecenia Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POWŁOKA TC SHELL (TCSH) Skrypty powłoki Uruchamianie i zamykanie powłoki TC Shell Pliki startowe Funkcje wspólne powłok Bourne Again Shell i TC Shell Rozwinięcie wiersza poleceń powłoki (zastępowanie) Sterowanie zadaniami Zastępowanie nazw plików Operacje na stosie katalogów Zastępowanie poleceń Przekierowanie standardowego strumienia błędów Praca z wierszem poleceń powłoki Uzupełnianie słów Edycja wiersza poleceń powłoki Poprawianie pisowni Zmienne Zastępowanie zmiennej Zmienne w postaci ciągów tekstowych Tablice zmiennych w postaci ciągów tekstowych Zmienne liczbowe Specjalne postacie zmiennych Zmienne tcsh Struktury sterujące if goto Obsługa przerwań if...then...else...409

11 Spis treści 19 foreach while break i continue switch Wbudowane polecenia powłoki Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane IV NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE PROGRAMOWANIE POWŁOKI BOURNE AGAIN SHELL Struktury sterujące Polecenie if then Polecenie if then else Polecenie if then elif Polecenie for in Polecenie for Polecenie while Polecenie until Polecenia break i continue Polecenie case Polecenie select Dokument Here Deskryptory plików Otwieranie deskryptora pliku Tworzenie duplikatów deskryptorów plików Przykłady użycia deskryptora pliku Ustalenie, czy deskryptor pliku jest powiązany z terminalem Parametry Parametry pozycyjne Parametry specjalne Zmienne Zmienne powłoki Środowisko, zmienne środowiskowe i dziedziczenie Rozwijanie zmiennych o wartości null i zmiennych, które nie są ustawione Zmienne tablicowe Zmienne w funkcjach Wbudowane polecenia powłoki Polecenie type wyświetlanie informacji o innych poleceniach Polecenie read pobieranie danych wpisywanych przez użytkownika Polecenie exec uruchomienie polecenia lub przekierowanie deskryptora pliku Polecenie trap przechwytywanie i obsługa sygnałów Polecenie kill przerywanie i zatrzymywanie działania procesu Polecenie eval skanowanie, przetwarzanie i wykonywanie polecenia powłoki Polecenie getopts przetwarzanie opcji wywołania Lista wybranych, wbudowanych poleceń powłoki Wyrażenia Obliczanie wyrażeń arytmetycznych Obliczanie wyrażeń logicznych (wyrażenia warunkowe)...491

12 20 SPIS TREŚCI Dopasowywanie wzorców tekstu Operatory Domniemana kontynuacja polecenia powłoki Programowanie powłoki Rekurencyjny skrypt powłoki Kolejny skrypt powłoki quiz Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane PERL SKRYPTOWY JĘZYK PROGRAMOWANIA Wprowadzenie do języka Perl Więcej informacji Pomoc Polecenie perldoc Terminologia Uruchamianie programów napisanych w języku Perl Składnia Zmienne Zmienne skalarne Zmienne tablicowe Tablice asocjacyjne Struktury sterujące Polecenia if i unless Polecenie if else Polecenie if elsif else Polecenia foreach i for Polecenia last i next Polecenia while i until Praca z plikami Sortowanie Procedury Wyrażenia regularne Składnia i operator =~ Moduły CPAN Przykłady Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane JĘZYK PROGRAMOWANIA PYTHON Wprowadzenie Wywoływanie Pythona Więcej informacji Zapis do standardowego wyjścia i odczyt ze standardowego wejścia Funkcje i metody Zmienne skalarne, listy i słowniki Zmienne skalarne Listy Słowniki...562

13 Spis treści 21 Struktury sterujące if if...else if...elif...else while for Odczyt danych z pliku oraz zapis w nim danych Dane wejściowe i wyjściowe pliku Obsługa wyjątków Pickle Wyrażenia regularne Definiowanie funkcji Używanie bibliotek Biblioteka standardowa Biblioteki niestandardowe Biblioteki SciPy i NumPy Przestrzeń nazw Import modułu Przykład importowania funkcji Funkcje lambda Listy składane Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane BAZA DANYCH MYSQL Informacje Terminologia Składnia i przyjęte konwencje Więcej informacji Instalacja serwera i klienta MySQL Fedora/RHEL (Red Hat Enterprise Linux) Debian/Ubuntu/Mint opensuse OS X Opcje klienta Konfiguracja MySQL Zdefiniowanie hasła dla użytkownika root bazy danych MySQL Usunięcie użytkowników anonimowych Uruchomienie skryptu bezpiecznej instalacji Plik ~/.my.cnf konfiguracja klienta MySQL Plik ~/.mysql_history historia klienta MySQL Tworzenie bazy danych Dodawanie użytkowników Przykłady Logowanie Tworzenie tabel Dodawanie danych Pobieranie danych...593

14 22 SPIS TREŚCI Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Modyfikowanie danych Utworzenie drugiej tabeli Złączenia Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia JĘZYK PRZETWARZANIA WZORCÓW AWK Składnia Argumenty Opcje Uwagi Podstawy języka Wzorce Akcje Komentarze Zmienne Funkcje Operatory arytmetyczne Tablice asocjacyjne Polecenie printf Struktury sterujące Przykłady Zaawansowane programowanie gawk Polecenie getline kontrolowanie danych wejściowych Koproces dwukierunkowe wejście-wyjście Pobieranie danych wejściowych poprzez sieć Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane EDYTOR SED Składnia Argumenty Opcje Podstawy edytora Adresy Polecenia Struktury sterujące Miejsce przechowywania Przykłady Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia

15 Spis treści 23 V NARZĘDZIA BEZPIECZNEJ SIECI NARZĘDZIE RSYNC SŁUŻĄCE DO BEZPIECZNEGO KOPIOWANIA PLIKÓW Składnia Argumenty Opcje Uwagi Więcej informacji Przykłady Użycie ukośnika (/) na końcu źródła Usuwanie plików Kopiowanie plików do oraz z systemu zdalnego Tworzenie lustrzanej kopii katalogu Tworzenie kopii zapasowej Przywracanie plików Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia OPENSSH BEZPIECZNA KOMUNIKACJA SIECIOWA Wprowadzenie do OpenSSH Jak działa OpenSSH Pliki Więcej informacji Uruchomienie klientów OpenSSH ssh, scp i sftp Szybki start użycie ssh oraz scp do połączenia z serwerem OpenSSH Konfiguracja klientów OpenSSH ssh logowanie lub wykonywanie poleceń w zdalnym systemie scp kopiowanie plików ze zdalnego systemu i do niego sftp bezpieczny klient FTP Pliki konfiguracyjne ~/.ssh/config oraz /etc/ssh/ssh_config Klucze uwierzytelniające automatyczne logowanie ssh-agent przechowywanie kluczy prywatnych Tunelowanie i przekazywanie portów Przekazywanie sesji X Przekazywanie portów Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane VI POLECENIA SYSTEMU LINUX POLECENIA SYSTEMU LINUX Narzędzia służące do wyświetlania i przeprowadzania operacji na plikach Narzędzia sieciowe Narzędzia służące do wyświetlania informacji o stanie systemu i jego zmiany Narzędzia programistyczne Narzędzia różne Standardowe przyrostki multiplikatywne Najczęściej używane opcje Narzędzie sample

16 24 SPIS TREŚCI sample Krótkie omówienie działania danego narzędzia 685 aspell Sprawdza plik pod kątem błędów językowych 687 at Wykonuje polecenie o określonej godzinie 691 busybox Implementuje wiele standardowych narzędzi 694 bzip2 Kompresuje lub dekompresuje pliki 697 cal Wyświetla kalendarz 699 cat Łączy i wyświetla pliki 700 cd Powoduje zmianę katalogu roboczego 702 chgrp Zmienia grupę powiązaną z plikiem 704 chmod Zmienia tryb dostępu (uprawnienia) do pliku 706 chown Zmienia właściciela pliku i (lub) grupę, z którą powiązany jest dany plik 711 cmp Porównuje dwa pliki 713 comm Porównuje posortowane pliki 715 configure Automatycznie konfiguruje kod źródłowy 717 cp Kopiuje pliki 719 cpio Tworzy archiwum, przywraca pliki z archiwum lub kopiuje hierarchię katalogu 723 crontab Zapewnia obsługę plików crontab 728 cut Wybiera znaki lub pola z wierszy danych wejściowych 731 date Wyświetla lub ustawia systemową datę i godzinę 733 dd Konwertuje i kopiuje plik 735 df Wyświetla informacje o poziomie użycia miejsca na dysku 738 diff Wyświetla różnice pomiędzy dwoma plikami tekstowymi 740 diskutil Sprawdza, modyfikuje i naprawia woluminy lokalne 745 ditto Kopiuje pliki, tworzy i rozpakowuje archiwa 748 dmesg Wyświetla komunikaty jądra 750 dscl Wyświetla i zarządza informacjami usługi katalogowej 751 du Wyświetla informacje o użyciu dysku przez hierarchię katalogu i (lub) plik 754 echo Wyświetla komunikat 757 expand/unexpand Konwertuje tabulatory na spacje i spacje na tabulatory 759 expr Oblicza wartość wyrażenia 761 file Wyświetla klasyfikację pliku 764 find Wyszukuje pliki na podstawie zdefiniowanych kryteriów 766 finger Wyświetla informacje o użytkownikach 771 fmt W bardzo prosty sposób formatuje tekst 773 fsck Sprawdza i naprawia system plików 775 ftp Pozwala na kopiowanie plików przez sieć 779 gawk Wyszukuje i przetwarza wzorce w pliku 785 gcc Kompiluje kod źródłowy w językach C i C GetFileInfo Wyświetla atrybuty pliku 790 grep Wyszukuje wzorce w plikach 792 gzip Kompresuje lub dekompresuje pliki 796 head Wyświetla początek pliku 799 join Łączy wiersze z dwóch plików na podstawie wspólnego pola 801 kill Kończy działanie procesu o wskazanym identyfikatorze 803 killall Zakończenie działania procesu o podanej nazwie 805 launchctl Nadzoruje działanie demona launchd 807 less Wyświetla pliki tekstowe po jednym ekranie tekstu w danej chwili 809

17 Spis treści 25 ln Tworzy dowiązanie do pliku 813 lpr Drukuje pliki 815 ls Wyświetla informacje o jednym lub większej liczbie plików 818 make Ustala, który fragment programu wymaga ponownej kompilacji 825 man Wyświetla dokumentację dla poszczególnych narzędzi 830 mc Zarządza plikami w środowisku tekstowym (menedżer Midnight Commander) 833 mkdir Tworzy katalog 839 mkfs Tworzy system plików w urządzeniu 840 mv Zmienia nazwę lub przenosi plik 843 nice Zmienia priorytet polecenia 845 nl Numeruje wiersze zawartości pliku 847 nohup Uruchamia polecenie, które działa po wylogowaniu się 849 od Zrzuca zawartość pliku 850 open Otwiera pliki, katalogi i adresy URL 854 otool Wyświetla obiekty, biblioteki i pliki wykonywalne 856 paste Łączy odpowiadające sobie wiersze plików 858 pax Tworzy archiwum, przywraca pliki z archiwum lub kopiuje hierarchię katalogów 860 plutil Przeprowadza operacje na plikach typu property list 865 pr Stronicuje pliki przeznaczone do wydruku 867 printf Nadaje formatowanie ciągowi tekstowemu i danym liczbowym, a następnie je wyświetla 869 ps Wyświetla informacje o stanie procesu 872 renice Zmienia priorytet procesu 876 rm Usuwa plik (dowiązanie) 877 rmdir Usuwa katalog 879 rsync Bezpiecznie kopiuje pliki oraz hierarchię katalogów poprzez sieć 880 scp Bezpiecznie kopiuje jeden lub więcej plików do lub ze zdalnego systemu 881 screen Zarządza wieloma oknami tekstowymi 882 sed Edytuje plik w sposób nieinteraktywny 887 SetFile Ustawia atrybuty pliku 888 sleep Tworzy proces, który będzie uśpiony przez określony czas 890 sort Sortuje i (lub) łączy pliki 891 split Dzieli plik na sekcje 899 ssh Bezpiecznie uruchamia program lub powłokę w zdalnym systemie 901 sshfs/curlftpfs Montuje katalog serwera OpenSSH lub FTP jako katalog lokalny 902 stat Wyświetla informacje o plikach 905 strings Wyświetla ciągi tekstowe widocznych znaków treści zawartej w pliku 907 stty Wyświetla lub ustawia parametry terminala 908 sysctl Wyświetla i modyfikuje zmienne jądra w trakcie działania programu 912 tail Wyświetla ostatnią część pliku 913 tar Umieszcza pliki w archiwum lub je stamtąd pobiera 916 tee Przekazuje standardowe wejście do standardowego wyjścia, tworząc kopię w jednym lub większej liczbie plików 921 telnet Łączy się poprzez sieć ze zdalnym komputerem 922 test Oblicza wartość wyrażenia 925 top Dynamicznie wyświetla informacje o stanie procesu 928 touch Tworzy plik lub zmienia uprawnienia dostępu do pliku i (lub) datę i godzinę ostatniej modyfikacji pliku 931

18 26 SPIS TREŚCI tr Zastępuje wskazane znaki 933 tty Wyświetla ścieżkę dostępu do terminala 936 tune2fs Zmienia parametry systemów plików ext2, ext3 i ext4 937 umask Określa maskę uprawnień stosowaną podczas tworzenia pliku 939 uniq Wyświetla unikatowe wiersze z pliku 941 w Wyświetla informacje o użytkownikach systemu lokalnego 943 wc Wyświetla liczbę wierszy, słów i bajtów w jednym lub większej liczbie plików 945 which Pokazuje ścieżkę dostępu do wskazanego narzędzia 946 who Wyświetla informacje o zalogowanych użytkownikach 948 xargs Tworzy listę argumentów i uruchamia polecenie 950 DODATKI A WYRAŻENIA REGULARNE Znaki Separatory Proste ciągi znaków Znaki specjalne Kropka Nawiasy kwadratowe Gwiazdki Daszki i znaki dolara Cytowanie znaków specjalnych Reguły Najdłuższe możliwe dopasowanie Puste wyrażenia regularne Oznaczanie wyrażeń Ciągi zastępujące Znak & (ampersand) Cytowane liczby Rozszerzone wyrażenia regularne Podsumowanie B POMOC Rozwiązywanie problemów Wyszukiwanie informacji związanych z systemami Linux i OS X Grupy dyskusyjne systemów Linux i OS X Listy dyskusyjne Definiowanie typu terminala C UAKTUALNIANIE SYSTEMU Narzędzie yum Używanie yum do instalacji, usuwania i uaktualniania pakietów Komendy polecenia yum Polecenie yum grupy Pobieranie pakietów RPM przy użyciu polecenia yumdownloader Konfiguracja polecenia yum...976

19 Spis treści 27 Narzędzie apt-get Używanie apt-get do instalacji, usuwania i uaktualniania pakietów Używanie apt-get do uaktualnienia systemu Inne opcje apt-get Repozytoria sources.list repozytoria przeszukiwane przez apt-get BitTorrent D UWAGI DOTYCZĄCE SYSTEMU OS X Open Directory System plików Niedyskowe systemy plików Wielkość liter /Volumes Rozszerzone atrybuty Fork Atrybuty pliku Listy ACL Aktywacja klawisza Meta dla aplikacji Terminal Pliki startowe Zdalne logowanie Wiele narzędzi nie spełnia wymagań opisanych w dokumencie Human Interface Guidelines Instalacja Xcode i MacPorts Implementacja funkcji Linux w systemie OS X SŁOWNICZEK SKOROWIDZ

20 28 SPIS TREŚCI

21 15 Edytor sed W TYM ROZDZIALE: Składnia Argumenty Opcje Podstawy edytora Adresy Instrukcje Struktury sterujące Miejsce przechowywania Przykłady CELE ROZDZIAŁU Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz potrafił: Używać edytora sed do edycji pliku i zastępowania słów w pliku. Utworzyć program sed, który wstawia bądź zastępuje wiersze w pliku. Zmieniać wieloznakowe ciągi tekstowe w pliku, używając do tego sed. Używać edytora sed do modyfikacji pliku.

Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition)

Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition) Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition) Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk: wstęp, rozdz. 1-17, 27-28, dodatki; Grzegorz Kostek: rozdz. 18 19; Lech Lachowski:

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Promotor: Mgr inż. Antoni Kuźniar Wykonali:

Bardziej szczegółowo

O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp...27. Część I Wprowadzenie do FreeBSD...33. Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35

O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp...27. Część I Wprowadzenie do FreeBSD...33. Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35 Spis treści O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp...27 Część I Wprowadzenie do FreeBSD...33 Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35 Dlaczego warto korzystać z FreeBSD?... 35 Co można zrobić za pomocą FreeBSD?...

Bardziej szczegółowo

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. Tytuł oryginału: Head First C Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-5232-7 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Head First C, 1 st edition, ISBN 9781449399917 David

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA...

29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA... Spis treści Wprowadzenie... 29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA... 37 Rozdział 1. Instalacja systemu Fedora... 39 Nim rozpoczniesz instalację... 40 Planowanie strategii podziału dysków na partycje...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA. SPIS TREœCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA. SPIS TREœCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Modern JavaScript: Develop and Design Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-5148-1 Authorized translation from the English language edition, entitled: MODERN JAVASCRIPT: DEVELOP AND

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23 Spis treści O Autorze...21 Przedmowa...23 Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Fedora Core...35 Fedora Core wizytówka systemu... 36 Czym jest Linux?...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Pro ios 5 Tools: Xcode Instruments and Build Tools

Tytuł oryginału: Pro ios 5 Tools: Xcode Instruments and Build Tools Tytuł oryginału: Pro ios 5 Tools: Xcode Instruments and Build Tools Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: 978-83-246-4887-0 Original edition copyright 2011 by Brandon Alexander, J. Bradford Dillon, and

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo