Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013."

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux. Praktyczny przewodnik. Wydanie VI w tłumaczeniu Grzegorza Kowalczyka, Grzegorza Kostka, Lecha Lachowskiego i Adama Bąka ISBN: Authorized translation from the English language edition, entitled: A PRACTICAL GUIDE TO LINUX COMMANDS, EDITORS, AND SHELL PROGRAMMING, Third Edition; ISBN X; by Mark G. Sobell; published by Pearson Education, Inc; publishing as Prentice Hall. Copyright 2013 Mark G. Sobell. All rights reserved. No part of this book may be reproduced od transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A., Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis treści WSTĘP WITAMY W SYSTEMACH LINUX I OS X Historia systemów UNIX oraz GNU-Linux UNIX protoplasta systemu Linux...45 Zastój do roku Kolejna odsłona, rok Kod źródłowy jest powszechnie dostępny...47 Baw się dobrze!...48 Dlaczego Linux jest tak wspaniały? Dlaczego Linux jest tak popularny wśród firm produkujących urządzenia oraz wśród programistów?...51 Linux jest przenośny...52 Język C...52 Przegląd systemu Linux Linux posiada interfejs pozwalający na programowanie jądra systemu...54 Linux może obsługiwać wielu użytkowników...54 Linux jest systemem wielozadaniowym...54 Linux udostępnia bezpieczny, hierarchiczny system plików...54 Powłoka interpreter poleceń i język programowania...55 Ogromna kolekcja użytecznych narzędzi...57 Komunikacja międzyprocesowa...57 Zarządzanie systemem...58 Dodatkowe mechanizmy systemu Linux Graficzne interfejsy użytkownika...58 Narzędzia (między)sieciowe...59 Tworzenie oprogramowania...59 Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia... 60

4 12 SPIS TREŚCI I ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMAMI LINUX I OS X WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW LINUX I OS X Konwencje używane w tej książce Logowanie się przy użyciu terminala (emulatora) Praca z poziomu wiersza poleceń powłoki Z której powłoki korzystasz?...69 Poprawianie błędów...69 Powtarzanie i edytowanie poleceń powłoki...71 Polecenia su i sudo: ograniczanie Twojej władzy uprawnienia superużytkownika root Gdzie szukać dokumentacji systemu?...73 Polecenie man wyświetlanie tematów pomocy...73 Polecenie apropos wyszukiwanie słów kluczowych...75 Polecenie info wyświetlanie informacji o narzędziach...76 Opcja --help...78 Polecenie help powłoki bash...79 Uzyskiwanie pomocy...79 Więcej informacji o logowaniu się do systemu oraz o hasłach Co zrobić, kiedy nie możesz się zalogować...82 Logowanie zdalne emulatory terminala, SSH i połączenia typu dial-up...83 Zastosowanie konsoli wirtualnych...83 Wylogowanie z systemu...83 Zmiana hasła użytkownika...84 Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane NARZĘDZIA SYSTEMU LINUX Znaki specjalne Podstawowe narzędzia systemowe Polecenie ls wyświetlanie nazw plików...92 Polecenie cat wyświetlanie zawartości pliku...92 Polecenie rm usuwanie pliku...92 Polecenia less i more wyświetlanie tekstu po jednym ekranie...93 Polecenie hostname wyświetlanie nazwy systemu...93 Praca z plikami Polecenie cp kopiowanie plików...93 Polecenie mv zmiana nazwy pliku...94 Polecenie lpr drukowanie pliku...95 Polecenie grep wyszukiwanie łańcuchów tekstu...96 Polecenie head wyświetlanie początkowych wierszy pliku...96 Polecenie tail wyświetlanie wierszy z końca pliku...97 Polecenie sort wyświetlanie zawartości pliku w określonej kolejności...97 Polecenie uniq usuwanie powtarzających się wierszy z pliku...98 Polecenie diff porównywanie zawartości dwóch plików...98 Polecenie file rozpoznawanie zawartości pliku...99 Symbol potoku komunikacja między procesami Kolejne cztery narzędzia Polecenie echo wyświetlanie tekstu na ekranie Polecenie date wyświetlanie bieżącej daty i czasu...101

5 Spis treści 13 Polecenie script rejestrowanie sesji powłoki Polecenie unix2dos konwersja plików Linux i OS X do formatu Windows Kompresowanie i archiwizacja plików Polecenie bzip2 kompresowanie plików Polecenia bzcat oraz bunzip2 dekompresowanie plików Polecenie gzip kompresowanie plików Polecenie tar pakowanie i rozpakowywanie archiwów Lokalizowanie poleceń Polecenia which i whereis wyszukiwanie narzędzi Polecenie locate wyszukiwanie plików Wyświetlanie informacji o systemie i użytkownikach Polecenie who wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników Polecenie finger wyświetlanie listy użytkowników danego systemu Polecenie uptime wyświetlanie informacji o systemie i jego obciążeniu Polecenie w wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników Polecenie free wyświetlanie informacji o wykorzystaniu pamięci Komunikacja z innymi użytkownikami Polecenie write wysyłanie wiadomości Polecenie mesg blokowanie lub przyjmowanie wiadomości Poczta elektroniczna Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane SYSTEM PLIKÓW Hierarchiczny system plików Pliki katalogów i pliki zwykłe Nazwy plików Katalog roboczy Twój katalog domowy Ścieżki do plików i katalogów Ścieżki bezwzględne Ścieżki względne Praca z katalogami Polecenie mkdir tworzenie katalogów Polecenie cd zmiana katalogu roboczego Polecenie rmdir usuwanie katalogów Korzystanie ze ścieżek Polecenia mv i cp przenoszenie lub kopiowanie plików Polecenie mv przenoszenie katalogów Ważne pliki i katalogi domyślne Prawa dostępu Polecenie ls -l wyświetlanie praw dostępu Polecenie chmod zmiana praw dostępu Argumenty numeryczne polecenia chmod Atrybuty setuid i setgid specjalne prawa dostępu Prawa dostępu do katalogów ACL lista kontroli dostępu Włączanie obsługi list ACL Praca z regułami dostępu Definiowanie reguł domyślnych dla katalogu...144

6 14 SPIS TREŚCI Dowiązania Dowiązania symboliczne Polecenie rm usuwanie dowiązania Odwołania do dowiązań symbolicznych Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POWŁOKA SYSTEMU LINUX Wiersz poleceń Proste polecenia Składnia Przetwarzanie wiersza poleceń Uruchamianie poleceń Edytowanie wiersza poleceń Standardowe wejście i standardowe wyjście danych Ekran jako plik Klawiatura i ekran jako standardowe wejście i standardowe wyjście Przekierowania Potoki danych Przykłady użycia potoków danych Uruchamianie poleceń pracujących w tle Generowanie i rozwijanie nazw plików Znak specjalny? Znak specjalny * Znaki specjalne [ ] Wbudowane polecenia powłoki Podsumowanie rozdziału Polecenia i narzędzia omawiane w tym rozdziale Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane II EDYTORY EDYTOR VIM Historia Poradnik: jak użyć edytora vim do utworzenia i edytowania pliku Uruchamianie edytora vim Tryb komend i tryb wprowadzania Wprowadzanie tekstu Uzyskiwanie pomocy Zakończenie pracy z edytorem Parametr compatible Wprowadzenie do funkcji edytora vim Pomoc w internecie Terminologia Tryby działania Ekran Poprawianie tekstu podczas jego wstawiania Bufor roboczy...202

7 Spis treści 15 Długość wiersza i wielkość pliku Okna Blokady plików Nagłe zakończenie sesji edycji Odzyskanie tekstu po awarii Tryb komend poruszanie kursorem Przeniesienie kursora o znak Przeniesienie kursora do wskazanego znaku Przenoszenie kursora o słowa Przenoszenie kursora o wiersze Przeniesienie kursora o zdania i akapity Przeniesienie kursora na ekranie Wyświetlanie różnych fragmentów bufora roboczego Tryb wprowadzania Wstawianie tekstu Dodawanie tekstu Tworzenie nowego wiersza dla tekstu Zastępowanie tekstu Cytowanie znaków specjalnych w trybie wprowadzania Tryb komend usuwanie i zmiana tekstu Cofanie zmian Usuwanie znaków Usuwanie tekstu Zmiana tekstu Zastępowanie tekstu Zmiana wielkości znaków Wyszukiwanie i zastępowanie Wyszukiwanie znaku Wyszukiwanie ciągu tekstowego Zastąpienie jednego ciągu tekstowego innym Różne polecenia Złączenie Stan Kropka Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tekstu Bufor ogólnego przeznaczenia Odczyt i zapis plików Odczyt pliku Zapis pliku Identyfikacja bieżącego wiersza Ustawianie parametrów Ustawianie parametrów w edytorze vim Ustawianie parametrów w pliku startowym Plik startowy.vimrc Parametry Zaawansowane techniki edycji Wykonywanie poleceń powłoki w edytorze vim Jednostki miary Znak Słowo Słowa ograniczone znakami odstępu Wiersz...231

8 16 SPIS TREŚCI Zdanie Akapit Ekran (okno) Współczynnik powtórzenia Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane EDYTOR EMACS Historia Ewolucja emacs kontra vim Poradnik rozpoczęcie pracy z edytorem emacs Uruchomienie edytora emacs Zakończenie pracy Wstawianie tekstu Usuwanie znaków Przenoszenie kursora Edycja w miejscu położenia kursora Zapisywanie i pobieranie bufora Podstawowe polecenia edycji Klawisze notacja i użycie Polecenia i sekwencje klawiszy Meta+x wykonanie polecenia bez przypisania klawiszy Argumenty liczbowe Punkt i kursor Przewijanie zawartości bufora Usuwanie tekstu Wyszukiwanie tekstu Używanie paska menu za pomocą klawiatury Pomoc dostępna w edytorze Zaawansowana edycja Cofanie wprowadzonych zmian Punkt, znacznik i region Wytnij i wklej wklejanie wyciętego tekstu Wstawianie znaków specjalnych Globalne polecenia dotyczące bufora Wizytowanie i zapisywanie plików Bufory Okna Pierwszoplanowe polecenia powłoki Polecenia powłoki działające w tle Tryby podstawowe edycja w zależności od języka Wybór trybu podstawowego Tryby języków czytelnych dla człowieka Tryb C Dostosowanie wcięć do własnych potrzeb Komentarze Tryby specjalnego przeznaczenia...274

9 Spis treści 17 Więcej informacji Uzyskanie dostępu do emacs Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane III POWŁOKI POWŁOKA BOURNE AGAIN SHELL (BASH) Kilka słów o powłoce bash Pliki startowe Powłoka logowania Powłoki interaktywne (typu non-login) Powłoki nieinteraktywne Konfiguracja plików startowych Polecenie source lub (.) uruchamianie plików startowych w bieżącej powłoce Polecenia, które są symbolami Przekierowywanie standardowego strumienia błędów Tworzenie i uruchamianie prostych skryptów powłoki Polecenie chmod tworzenie plików wykonywalnych Znaki #! definiują typ powłoki Znak # oznacza początek komentarza Wykonywanie skryptów powłoki Operatory sterujące separacja i grupowanie poleceń Znak średnika i znak nowego wiersza oddzielają polecenia Znaki oraz & odseparuj polecenia i zrób coś jeszcze Operatory && i Znak \ oznacza kontynuację wiersza polecenia Sterowanie zadaniami Polecenie jobs wyświetlanie listy zadań Polecenie fg przenoszenie zadania do pracy na pierwszym planie Zawieszanie realizacji zadania Polecenie bg przenoszenie zadania do pracy w tle Wykorzystanie stosu katalogów Polecenie dirs wyświetlanie stosu katalogów Polecenie pushd umieszczenie nazwy katalogu na stosie Polecenie popd zdejmowanie nazwy katalogu ze stosu Parametry i zmienne Zmienne tworzone przez użytkownika Polecenie unset usuwanie zmiennych Atrybuty zmiennych Zmienne środowiskowe Znaki specjalne Ustawienia językowe LC_, czyli zmienne ustawień językowych Polecenie locale wyświetlanie informacji o ustawieniach językowych Konfiguracja ustawień językowych Ustawienia czasu

10 18 SPIS TREŚCI Procesy Struktura procesów Identyfikacja procesów Uruchamianie poleceń Historia poleceń Zmienne, które sterują historią poleceń Ponowne wykonywanie i modyfikacja poleceń Biblioteka Readline Aliasy Zastosowanie apostrofów i cudzysłowu w aliasach Przykłady aliasów Funkcje Sterowanie powłoką bash opcje Opcje wywołania polecenia bash Opcje powłoki Przetwarzanie wiersza poleceń Podstawianie poleceń z historii Podstawianie aliasów Przetwarzanie i skanowanie wiersza polecenia Rozwijanie wiersza polecenia Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane POWŁOKA TC SHELL (TCSH) Skrypty powłoki Uruchamianie i zamykanie powłoki TC Shell Pliki startowe Funkcje wspólne powłok Bourne Again Shell i TC Shell Rozwinięcie wiersza poleceń powłoki (zastępowanie) Sterowanie zadaniami Zastępowanie nazw plików Operacje na stosie katalogów Zastępowanie poleceń Przekierowanie standardowego strumienia błędów Praca z wierszem poleceń powłoki Uzupełnianie słów Edycja wiersza poleceń powłoki Poprawianie pisowni Zmienne Zastępowanie zmiennej Zmienne w postaci ciągów tekstowych Tablice zmiennych w postaci ciągów tekstowych Zmienne liczbowe Specjalne postacie zmiennych Zmienne tcsh Struktury sterujące if goto Obsługa przerwań if...then...else...409

11 Spis treści 19 foreach while break i continue switch Wbudowane polecenia powłoki Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane IV NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE PROGRAMOWANIE POWŁOKI BOURNE AGAIN SHELL Struktury sterujące Polecenie if then Polecenie if then else Polecenie if then elif Polecenie for in Polecenie for Polecenie while Polecenie until Polecenia break i continue Polecenie case Polecenie select Dokument Here Deskryptory plików Otwieranie deskryptora pliku Tworzenie duplikatów deskryptorów plików Przykłady użycia deskryptora pliku Ustalenie, czy deskryptor pliku jest powiązany z terminalem Parametry Parametry pozycyjne Parametry specjalne Zmienne Zmienne powłoki Środowisko, zmienne środowiskowe i dziedziczenie Rozwijanie zmiennych o wartości null i zmiennych, które nie są ustawione Zmienne tablicowe Zmienne w funkcjach Wbudowane polecenia powłoki Polecenie type wyświetlanie informacji o innych poleceniach Polecenie read pobieranie danych wpisywanych przez użytkownika Polecenie exec uruchomienie polecenia lub przekierowanie deskryptora pliku Polecenie trap przechwytywanie i obsługa sygnałów Polecenie kill przerywanie i zatrzymywanie działania procesu Polecenie eval skanowanie, przetwarzanie i wykonywanie polecenia powłoki Polecenie getopts przetwarzanie opcji wywołania Lista wybranych, wbudowanych poleceń powłoki Wyrażenia Obliczanie wyrażeń arytmetycznych Obliczanie wyrażeń logicznych (wyrażenia warunkowe)...491

12 20 SPIS TREŚCI Dopasowywanie wzorców tekstu Operatory Domniemana kontynuacja polecenia powłoki Programowanie powłoki Rekurencyjny skrypt powłoki Kolejny skrypt powłoki quiz Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane PERL SKRYPTOWY JĘZYK PROGRAMOWANIA Wprowadzenie do języka Perl Więcej informacji Pomoc Polecenie perldoc Terminologia Uruchamianie programów napisanych w języku Perl Składnia Zmienne Zmienne skalarne Zmienne tablicowe Tablice asocjacyjne Struktury sterujące Polecenia if i unless Polecenie if else Polecenie if elsif else Polecenia foreach i for Polecenia last i next Polecenia while i until Praca z plikami Sortowanie Procedury Wyrażenia regularne Składnia i operator =~ Moduły CPAN Przykłady Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane JĘZYK PROGRAMOWANIA PYTHON Wprowadzenie Wywoływanie Pythona Więcej informacji Zapis do standardowego wyjścia i odczyt ze standardowego wejścia Funkcje i metody Zmienne skalarne, listy i słowniki Zmienne skalarne Listy Słowniki...562

13 Spis treści 21 Struktury sterujące if if...else if...elif...else while for Odczyt danych z pliku oraz zapis w nim danych Dane wejściowe i wyjściowe pliku Obsługa wyjątków Pickle Wyrażenia regularne Definiowanie funkcji Używanie bibliotek Biblioteka standardowa Biblioteki niestandardowe Biblioteki SciPy i NumPy Przestrzeń nazw Import modułu Przykład importowania funkcji Funkcje lambda Listy składane Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane BAZA DANYCH MYSQL Informacje Terminologia Składnia i przyjęte konwencje Więcej informacji Instalacja serwera i klienta MySQL Fedora/RHEL (Red Hat Enterprise Linux) Debian/Ubuntu/Mint opensuse OS X Opcje klienta Konfiguracja MySQL Zdefiniowanie hasła dla użytkownika root bazy danych MySQL Usunięcie użytkowników anonimowych Uruchomienie skryptu bezpiecznej instalacji Plik ~/.my.cnf konfiguracja klienta MySQL Plik ~/.mysql_history historia klienta MySQL Tworzenie bazy danych Dodawanie użytkowników Przykłady Logowanie Tworzenie tabel Dodawanie danych Pobieranie danych...593

14 22 SPIS TREŚCI Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Modyfikowanie danych Utworzenie drugiej tabeli Złączenia Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia JĘZYK PRZETWARZANIA WZORCÓW AWK Składnia Argumenty Opcje Uwagi Podstawy języka Wzorce Akcje Komentarze Zmienne Funkcje Operatory arytmetyczne Tablice asocjacyjne Polecenie printf Struktury sterujące Przykłady Zaawansowane programowanie gawk Polecenie getline kontrolowanie danych wejściowych Koproces dwukierunkowe wejście-wyjście Pobieranie danych wejściowych poprzez sieć Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane EDYTOR SED Składnia Argumenty Opcje Podstawy edytora Adresy Polecenia Struktury sterujące Miejsce przechowywania Przykłady Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia

15 Spis treści 23 V NARZĘDZIA BEZPIECZNEJ SIECI NARZĘDZIE RSYNC SŁUŻĄCE DO BEZPIECZNEGO KOPIOWANIA PLIKÓW Składnia Argumenty Opcje Uwagi Więcej informacji Przykłady Użycie ukośnika (/) na końcu źródła Usuwanie plików Kopiowanie plików do oraz z systemu zdalnego Tworzenie lustrzanej kopii katalogu Tworzenie kopii zapasowej Przywracanie plików Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia OPENSSH BEZPIECZNA KOMUNIKACJA SIECIOWA Wprowadzenie do OpenSSH Jak działa OpenSSH Pliki Więcej informacji Uruchomienie klientów OpenSSH ssh, scp i sftp Szybki start użycie ssh oraz scp do połączenia z serwerem OpenSSH Konfiguracja klientów OpenSSH ssh logowanie lub wykonywanie poleceń w zdalnym systemie scp kopiowanie plików ze zdalnego systemu i do niego sftp bezpieczny klient FTP Pliki konfiguracyjne ~/.ssh/config oraz /etc/ssh/ssh_config Klucze uwierzytelniające automatyczne logowanie ssh-agent przechowywanie kluczy prywatnych Tunelowanie i przekazywanie portów Przekazywanie sesji X Przekazywanie portów Podsumowanie rozdziału Ćwiczenia Ćwiczenia zaawansowane VI POLECENIA SYSTEMU LINUX POLECENIA SYSTEMU LINUX Narzędzia służące do wyświetlania i przeprowadzania operacji na plikach Narzędzia sieciowe Narzędzia służące do wyświetlania informacji o stanie systemu i jego zmiany Narzędzia programistyczne Narzędzia różne Standardowe przyrostki multiplikatywne Najczęściej używane opcje Narzędzie sample

16 24 SPIS TREŚCI sample Krótkie omówienie działania danego narzędzia 685 aspell Sprawdza plik pod kątem błędów językowych 687 at Wykonuje polecenie o określonej godzinie 691 busybox Implementuje wiele standardowych narzędzi 694 bzip2 Kompresuje lub dekompresuje pliki 697 cal Wyświetla kalendarz 699 cat Łączy i wyświetla pliki 700 cd Powoduje zmianę katalogu roboczego 702 chgrp Zmienia grupę powiązaną z plikiem 704 chmod Zmienia tryb dostępu (uprawnienia) do pliku 706 chown Zmienia właściciela pliku i (lub) grupę, z którą powiązany jest dany plik 711 cmp Porównuje dwa pliki 713 comm Porównuje posortowane pliki 715 configure Automatycznie konfiguruje kod źródłowy 717 cp Kopiuje pliki 719 cpio Tworzy archiwum, przywraca pliki z archiwum lub kopiuje hierarchię katalogu 723 crontab Zapewnia obsługę plików crontab 728 cut Wybiera znaki lub pola z wierszy danych wejściowych 731 date Wyświetla lub ustawia systemową datę i godzinę 733 dd Konwertuje i kopiuje plik 735 df Wyświetla informacje o poziomie użycia miejsca na dysku 738 diff Wyświetla różnice pomiędzy dwoma plikami tekstowymi 740 diskutil Sprawdza, modyfikuje i naprawia woluminy lokalne 745 ditto Kopiuje pliki, tworzy i rozpakowuje archiwa 748 dmesg Wyświetla komunikaty jądra 750 dscl Wyświetla i zarządza informacjami usługi katalogowej 751 du Wyświetla informacje o użyciu dysku przez hierarchię katalogu i (lub) plik 754 echo Wyświetla komunikat 757 expand/unexpand Konwertuje tabulatory na spacje i spacje na tabulatory 759 expr Oblicza wartość wyrażenia 761 file Wyświetla klasyfikację pliku 764 find Wyszukuje pliki na podstawie zdefiniowanych kryteriów 766 finger Wyświetla informacje o użytkownikach 771 fmt W bardzo prosty sposób formatuje tekst 773 fsck Sprawdza i naprawia system plików 775 ftp Pozwala na kopiowanie plików przez sieć 779 gawk Wyszukuje i przetwarza wzorce w pliku 785 gcc Kompiluje kod źródłowy w językach C i C GetFileInfo Wyświetla atrybuty pliku 790 grep Wyszukuje wzorce w plikach 792 gzip Kompresuje lub dekompresuje pliki 796 head Wyświetla początek pliku 799 join Łączy wiersze z dwóch plików na podstawie wspólnego pola 801 kill Kończy działanie procesu o wskazanym identyfikatorze 803 killall Zakończenie działania procesu o podanej nazwie 805 launchctl Nadzoruje działanie demona launchd 807 less Wyświetla pliki tekstowe po jednym ekranie tekstu w danej chwili 809

17 Spis treści 25 ln Tworzy dowiązanie do pliku 813 lpr Drukuje pliki 815 ls Wyświetla informacje o jednym lub większej liczbie plików 818 make Ustala, który fragment programu wymaga ponownej kompilacji 825 man Wyświetla dokumentację dla poszczególnych narzędzi 830 mc Zarządza plikami w środowisku tekstowym (menedżer Midnight Commander) 833 mkdir Tworzy katalog 839 mkfs Tworzy system plików w urządzeniu 840 mv Zmienia nazwę lub przenosi plik 843 nice Zmienia priorytet polecenia 845 nl Numeruje wiersze zawartości pliku 847 nohup Uruchamia polecenie, które działa po wylogowaniu się 849 od Zrzuca zawartość pliku 850 open Otwiera pliki, katalogi i adresy URL 854 otool Wyświetla obiekty, biblioteki i pliki wykonywalne 856 paste Łączy odpowiadające sobie wiersze plików 858 pax Tworzy archiwum, przywraca pliki z archiwum lub kopiuje hierarchię katalogów 860 plutil Przeprowadza operacje na plikach typu property list 865 pr Stronicuje pliki przeznaczone do wydruku 867 printf Nadaje formatowanie ciągowi tekstowemu i danym liczbowym, a następnie je wyświetla 869 ps Wyświetla informacje o stanie procesu 872 renice Zmienia priorytet procesu 876 rm Usuwa plik (dowiązanie) 877 rmdir Usuwa katalog 879 rsync Bezpiecznie kopiuje pliki oraz hierarchię katalogów poprzez sieć 880 scp Bezpiecznie kopiuje jeden lub więcej plików do lub ze zdalnego systemu 881 screen Zarządza wieloma oknami tekstowymi 882 sed Edytuje plik w sposób nieinteraktywny 887 SetFile Ustawia atrybuty pliku 888 sleep Tworzy proces, który będzie uśpiony przez określony czas 890 sort Sortuje i (lub) łączy pliki 891 split Dzieli plik na sekcje 899 ssh Bezpiecznie uruchamia program lub powłokę w zdalnym systemie 901 sshfs/curlftpfs Montuje katalog serwera OpenSSH lub FTP jako katalog lokalny 902 stat Wyświetla informacje o plikach 905 strings Wyświetla ciągi tekstowe widocznych znaków treści zawartej w pliku 907 stty Wyświetla lub ustawia parametry terminala 908 sysctl Wyświetla i modyfikuje zmienne jądra w trakcie działania programu 912 tail Wyświetla ostatnią część pliku 913 tar Umieszcza pliki w archiwum lub je stamtąd pobiera 916 tee Przekazuje standardowe wejście do standardowego wyjścia, tworząc kopię w jednym lub większej liczbie plików 921 telnet Łączy się poprzez sieć ze zdalnym komputerem 922 test Oblicza wartość wyrażenia 925 top Dynamicznie wyświetla informacje o stanie procesu 928 touch Tworzy plik lub zmienia uprawnienia dostępu do pliku i (lub) datę i godzinę ostatniej modyfikacji pliku 931

18 26 SPIS TREŚCI tr Zastępuje wskazane znaki 933 tty Wyświetla ścieżkę dostępu do terminala 936 tune2fs Zmienia parametry systemów plików ext2, ext3 i ext4 937 umask Określa maskę uprawnień stosowaną podczas tworzenia pliku 939 uniq Wyświetla unikatowe wiersze z pliku 941 w Wyświetla informacje o użytkownikach systemu lokalnego 943 wc Wyświetla liczbę wierszy, słów i bajtów w jednym lub większej liczbie plików 945 which Pokazuje ścieżkę dostępu do wskazanego narzędzia 946 who Wyświetla informacje o zalogowanych użytkownikach 948 xargs Tworzy listę argumentów i uruchamia polecenie 950 DODATKI A WYRAŻENIA REGULARNE Znaki Separatory Proste ciągi znaków Znaki specjalne Kropka Nawiasy kwadratowe Gwiazdki Daszki i znaki dolara Cytowanie znaków specjalnych Reguły Najdłuższe możliwe dopasowanie Puste wyrażenia regularne Oznaczanie wyrażeń Ciągi zastępujące Znak & (ampersand) Cytowane liczby Rozszerzone wyrażenia regularne Podsumowanie B POMOC Rozwiązywanie problemów Wyszukiwanie informacji związanych z systemami Linux i OS X Grupy dyskusyjne systemów Linux i OS X Listy dyskusyjne Definiowanie typu terminala C UAKTUALNIANIE SYSTEMU Narzędzie yum Używanie yum do instalacji, usuwania i uaktualniania pakietów Komendy polecenia yum Polecenie yum grupy Pobieranie pakietów RPM przy użyciu polecenia yumdownloader Konfiguracja polecenia yum...976

19 Spis treści 27 Narzędzie apt-get Używanie apt-get do instalacji, usuwania i uaktualniania pakietów Używanie apt-get do uaktualnienia systemu Inne opcje apt-get Repozytoria sources.list repozytoria przeszukiwane przez apt-get BitTorrent D UWAGI DOTYCZĄCE SYSTEMU OS X Open Directory System plików Niedyskowe systemy plików Wielkość liter /Volumes Rozszerzone atrybuty Fork Atrybuty pliku Listy ACL Aktywacja klawisza Meta dla aplikacji Terminal Pliki startowe Zdalne logowanie Wiele narzędzi nie spełnia wymagań opisanych w dokumencie Human Interface Guidelines Instalacja Xcode i MacPorts Implementacja funkcji Linux w systemie OS X SŁOWNICZEK SKOROWIDZ

20 28 SPIS TREŚCI

21 15 Edytor sed W TYM ROZDZIALE: Składnia Argumenty Opcje Podstawy edytora Adresy Instrukcje Struktury sterujące Miejsce przechowywania Przykłady CELE ROZDZIAŁU Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz potrafił: Używać edytora sed do edycji pliku i zastępowania słów w pliku. Utworzyć program sed, który wstawia bądź zastępuje wiersze w pliku. Zmieniać wieloznakowe ciągi tekstowe w pliku, używając do tego sed. Używać edytora sed do modyfikacji pliku.

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP)

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) O autorze 9 Dedykacja 9 Podziękowania 9 Kontakt z Czytelnikami 10 Rozdział 1. Proces zdobywania certyfikatów NCLP i planowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy)

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy) Procesy i shell. Polecenia ps, sleep, exit, jobs, bg, fg, top, kill, bash, tcsh, which, type, whereis, touch. Metaznak & i >>. Dowiązania miękkie i twarde. Proces jest programem, który jest wykonywany

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

Niektóre katalogi są standardowymi katalogami zarezerwowanymi do użytku przez system. Znaczenie wybranych katalogów systemowych jest następujące:

Niektóre katalogi są standardowymi katalogami zarezerwowanymi do użytku przez system. Znaczenie wybranych katalogów systemowych jest następujące: Podstawy systemu Linux Linux jest systemem operacyjnym dla komputerów PC, opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych przez Linusa Torvaldsa. Podobnie jak Unix jest on systemem wielozadaniowym - umożliwia

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak Systemy operacyjne System operacyjny Linux - wstęp Anna Wojak 1 1 Wstęp Linux jest systemem z rodziny Unix. Pierwsza wersja systemu została opracowana w 1969 roku przez K.Thompsona i D.Ritchie Jest to

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Specjalność: Automatyka i Robotyka Rok II Semestr IV 1. Logowanie w systemie Unix. System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Do zalogowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book Tłumaczenie: Dorota Konowrocka-Sawa ISBN: 978-83-283-1246-3 Copyright 2015 by Yoshihito Isogawa. Title of English-language original: The LEGO MINDSTORMS

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux SKRYPTY POWŁOKI mgr inż. Tomasz Borowiec SKRYPTY POWŁOKI - PODSTAWY W Linuksie skrypt jest plikiem tekstowym zawierającym polecenia systemowe

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux Przetwarzanie tekstu 2 Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux filtry programy przetwarzajace pliki (w szczególności tekstowe) w taki sposób, że odczytuja dane (plik wejściowy) ze standardowego

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid)

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid) Ćwiczenie 2 Cel ćwiczenia: Poznanie mechanizmów wejścia/wyjścia, zapoznanie się ze sposobami wyświetlania plików tekstowych i wyszukiwania informacji, podstawowe operacje na plikach tekstowych, zmienne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA, który zawiera: zmienne, konstrukcje warunkowe i iteracyjne (IF-THEN-ELSE, CASE, DO WHILE, DO UNTIL), konfigurowane środowisko użytkownika. METAZNAKI zestaw

Bardziej szczegółowo

Linux: System Plików

Linux: System Plików Linux: System Plików Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Wszystko jest plikiem Obsługa systemu plików Prawa dostępu Wyszukiwanie Mateusz Hołenko Linux: System Plików [2/24] Wszystko

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1)

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) 1. Ustawiamy w biosie bootowanie systemu z CD-ROMu bądź z dyskietki (tworzymy wówczas dyskietki startowe). 2. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania Linux a

Podstawy użytkowania Linux a Podstawy użytkowania Linux a Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Rozpoczynanie pracy z systemem Podstawowe polecenia Pomoc systemowa Interpreter poleceń Mateusz Hołenko Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression)

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression) Sed edytor strumieniowy,sed wczytuje bieżący wiersz pliku do wewnętrznego bufora celem manipulowania tekstem. Wynik jest wysyłany na standardowe wyjście. Oryginalny plik nie jest nigdy zmieniany. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2)

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Wstęp do informatyki stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Lista procesów top Pokaż listę procesów polecenie interaktywne Procesy Uruchamianie w tle. shell nie czeka na zakończenie procesu, można wydawać

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wprowadzenie 11 Adresaci książki 12 Co wyróżnia tę książkę na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna I ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZASADY ZALICZENIA

Pracownia Informatyczna I ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZASADY ZALICZENIA Pracownia Informatyczna I ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZASADY ZALICZENIA 1 Organizacja zajęć ½ semestru mgr Magda Mielczarek Katedra Genetyki, pokój nr 14 e-mail: magda.mielczarek@up.wroc.pl tel: 71-320-57-51 Slajdy

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux. Andrzej Zbrzezny

Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux. Andrzej Zbrzezny Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux Andrzej Zbrzezny 25 października 2012 Rozdział 1 Podstawy konsoli 1.1 Podstawy użytkowania Linuksa w konsoli tekstowej 1. Włączanie i wyłączanie systemu

Bardziej szczegółowo

Trochę o plikach wsadowych (Windows)

Trochę o plikach wsadowych (Windows) Trochę o plikach wsadowych (Windows) Zmienne środowiskowe Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w systemie (Panel sterowania->system- >Zaawansowane ustawienia systemu->zmienne środowiskowe) lub też

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias

Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego.

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Czas realizacji zajęć: 135 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Zmienne śrowiskowe oraz ich eksportowanie, argumenty

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: SYSTEMY OPERACYJNE Czas trwania: semestr IV Przedmiot: obowiązkowy Język wykładowy: polski POZIOM

Przedmiot: SYSTEMY OPERACYJNE Czas trwania: semestr IV Przedmiot: obowiązkowy Język wykładowy: polski POZIOM Kierunek INFORMATYKA Przedmiot: SYSTEMY OPERACYJNE Czas trwania: semestr IV Przedmiot: obowiązkowy Język wykładowy: polski Rodzaj zajęć Prowadzący Liczba godzin Tryb zaliczania Wykład prof. F. Seredyński

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Materiały: www.staff.amu.edu.pl/~evert/asi.php W razie nieobecności proszę o zapoznanie się z materiałem z ćwiczeń w domu Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki skryptowe

KARTA KURSU. Języki skryptowe KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki skryptowe Script languages Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Alfred Budziak Zespół dydaktyczny: dr Olaf Bar mgr Alfred Budziak Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Chemiateoretyczna. Monika Musiał. Ćwiczenia

Chemiateoretyczna. Monika Musiał. Ćwiczenia Chemiateoretyczna Monika Musiał Ćwiczenia SYSTEM LINUX- podstawowe komendy Operacje na katalogach i plikach pwd wypisanie ścieżki do bieża cego katalogu. oznacza katalog bieża cy.. oznacza katalog nadrzȩdny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/semestr 2(rok)/(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś Konsola Linux autor: Mariusz Barnaś Wstęp Pierwsze uruchomienie Operacje na plikach Poruszanie się po katalogach Tworzenie plików i katalogów Wypisanie zawartości katalogu Dowiązania między plikami Łączenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasyczne polecenia: ls [opcje][katalog][pliki] opcje podstawowe -a wyświetla również pliki ukryte -b znaki niedrukowane jako liczby ósemkowe -c sortuje dane zgodnie z datą zmiany -k podaje wielkość pliku

Bardziej szczegółowo

Powłoka (shell) Powłoka ksh

Powłoka (shell) Powłoka ksh Powłoka (shell) Powłoka - interface między użytkownikiem a systemem operacyjnym. Funkcje: interpreter poleceń użytkownika język programowania poleceń Najczęściej stosowane powłoki: Bourne a sh Korna ksh

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenie 2. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy ćwiczenie 2 012b Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia regularne. Wyrażenia regularne 1/41

Wyrażenia regularne. Wyrażenia regularne 1/41 Wyrażenia regularne Wyrażenia regularne 1/41 Wyrażenia regularne 2/41 Po co wyrażenia regularne? Polecenie: $ grep est tekst.txt Zawartość tekst.txt To jest plik tekstowy. Testujemy narzędzie grep. Trzecia

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad II

Pracownia Komputerowa wyk ad II Pracownia Komputerowa wykad II dr Magdalena Posiadaa-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Systemy operacyjne Windows np. Windows 8. Systemy

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz wardecki, wyk II

Pracownia komputerowa. Dariusz wardecki, wyk II Pracownia komputerowa Dariusz wardecki, wyk II Systemy operacyjne Desktopowe Mobilne Systemy operacyjne Systemy Unixowe Windows! Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP... Linux Mac OS X Mountain

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Umożliwia ona pokazanie ukrytych plików i katalogów, nazwa ich zaczyna się od kropki.

Umożliwia ona pokazanie ukrytych plików i katalogów, nazwa ich zaczyna się od kropki. Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Na dowolnej konsoli wirtualnej zaloguj się jako jacek1, katalogiem domowym tego użytkownika jest /home/jacek1. Wszystkie ćwiczenia będziemy wykonywać

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wykład II

Pracownia Komputerowa wykład II Pracownia Komputerowa wykład II dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada 1 Systemy operacyjne! Windows np. Windows 8.! Systemy unixowe:! Linux i Mac OS X 2 Logowanie na konta studenckie!

Bardziej szczegółowo

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1.

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1. Linux podobnie jak MacOS X są systemami opartymi na Unixie. Wiele programów linuxowych działa z poziomu terminala dlatego aby móc ich używać należy poznać podstawowe komendy systemu Unix. Nauczycie się

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie Elementy konstrukcyjne Kolejne wykonywanie kilku poleceń operator ; $ sleep 3 ; import -frame ekran.jpg $ unzip /home/student/muzyka/abba.zip

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Język bash Pierwszy skrypt Rozwinięcia parametryczne Bloki instrukcji Dwa przydatne polecenia Tablice Sprawdzanie warunków Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

(19) (21) CZĘŚĆ I NAUKA POWŁOKI

(19) (21) CZĘŚĆ I NAUKA POWŁOKI Odłóż mysz na bok! W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia obsługiwanie komputera za pomocą komend wpisywanych w linii poleceń było całkiem naturalne. Ten stan rzeczy uległ zmianie wraz z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Operating Systems

Systemy operacyjne Operating Systems Kierunek: Informatyka Przedmiot: Systemy operacyjne Operating Systems Czas trwania: semestr 4 Przedmiot: kierunkowy Język wykładowy: polski Rodzaj zajęć Prowadzący Liczba godzin Tryb zaliczenia Wykład

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Instalacja opensuse Przygotowanie do instalacji Konfiguracja instalacji Zakończenie instalacji Instalacja oprogramowania Program

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. stderr

Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. stderr Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe Czas realizacji zajęć: 180 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Strumienie standardowe i ich przekierowywanie,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie wejścia wyjścia:

Przekierowanie wejścia wyjścia: Przekierowanie wejścia wyjścia: program ma trzy podstawowe strumienie wejścia-wyjścia - standardowe wejście - standardowe wyjście - standardowe wyjście diagnostyczne przekierowanie standardowego wyjścia

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4048 Wersja: 13-12-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików Systemy teleinformatyczne AiR Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY - (portal tbajorek.prz.rzeszow.pl lub www.prz.rzeszow.pl/~tbajorek - dostęp po zalogowaniu: użytkownik:

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Skrypty BASH a. Systemy Operacyjne 2. Mateusz Hołenko. 4 października 2012

Skrypty BASH a. Systemy Operacyjne 2. Mateusz Hołenko. 4 października 2012 Skrypty BASH a Systemy Operacyjne 2 Mateusz Hołenko 4 października 2012 Plan zajęć O skryptach słów kilka... Powłoka, wiersz poleceń Obsługa powłoki bash Składnia języka skryptowego bash a Zadania Mateusz

Bardziej szczegółowo

skrypt powłoki to plik tekstowy, rozpoczynający się sekwencją: pierwsza linia określa powłokę, w której wykonywany jest skrypt; druga to komentarz

skrypt powłoki to plik tekstowy, rozpoczynający się sekwencją: pierwsza linia określa powłokę, w której wykonywany jest skrypt; druga to komentarz Ćwiczenie 6 Skrypty powłoki - programowanie w powłoce bash 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości powłoki bash od strony programistycznej. System UNIX (Linux) pozwala tworzyć skrypty,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Wersja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis obszaru... 4 Towary... 5 Relacje... 6 Edytuj... 7 2.3.1 Konfiguracja... 7 2.3.2 Kategorie... 7 2.3.3 Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia

Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia Wykład: polecenia terminala, manualia systemowe, uprawnienia, kompresja, archiwizacja, ukrywanie plików, sudo su, ps, kill, chmod, chown, tar, gzip, whoami, ls,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Python jest interpreterem poleceń. Mamy dwie możliwości wydawania owych poleceń:

Python jest interpreterem poleceń. Mamy dwie możliwości wydawania owych poleceń: W pierwszym kroku nauczymy się uruchamiać w Pythonie tradycyjny* program ". Dzięki temu nauczysz się pisać w języku Python, a także zapisywać i uruchamiać swoje pythonowe programy. *Jest taka tradycja,

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki Shell podstawy

Wstęp do informatyki Shell podstawy Wstęp do informatyki Shell podstawy Podstawowe polecenia less plik(i) Przeglądaj interaktywnie zawartość plików. Można używać klawiszy kursora, PgDn, PgUp, etc. Koniec pracy (q), wyszukiwanie / Less is

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX system plików System plików systemu UNIX (s5fs) System plików ma strukturę drzewa. Na samym szczycie znajduje się korzeń (root), symbolicznie przedstawiany jako /. Z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

S P I S POLECEŃ LINUXA

S P I S POLECEŃ LINUXA S P I S POLECEŃ LINUXA Polecenia d l a katalogów Wyświetlanie zawartości katalogów ls ls [opcje][katalog][plik] -a (all) listuje również pliki ukryte zaczynające się znakiem».«-b wyświetla znaki niedrukowalne

Bardziej szczegółowo