Oferowane serwery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferowane serwery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty."

Transkrypt

1 Załącznik 3 A. Projekt opisu Przedmiotu Zamówienia (specyfikacja techniczna) Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa i konfiguracja serwerów dla jednostek, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko- Pomorskiego moduł e-kultura. 1. Warunki wstępne Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Oferowane serwery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE (Dyrektywy: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 1999/5/WE i 93/68/EWG) i być oznakowane zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z r. (Dz.U. nr 204 poz z 2004 r.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia r. (Dz.U. 259 poz z 2005 r.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 265 poz z 2005 r.), a w przypadku urządzeń posiadających telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe muszą spełniać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15. kwietnia 2004 r. (Dz. U r. Nr 73 poz. 659 z późn. zm.) i Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171 poz z późn. zm.) - kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej a gwarancja musi pochodzić od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. Oferowane oprogramowanie powinno być w języku polskim. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. Wszystkie wymagane specyfikacją funkcje i cechy muszą być opisane w publicznie dostępnej dokumentacji w dniu złożenia oferty. Gwarancja na urządzenie główne - serwer: 60 miesięcy, z czasem naprawy w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji danego urządzenia (Next Business Day On-Site), pozostałe urządzenia: 36 miesięcy gwarancji, chyba że niniejsza specyfikacja stanowi inaczej. Wszystkie elementy zestawu zostaną oznakowane przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są dostępne na stronie w dziale Promocja - oznakowanie projektu. Strona 1 z 14

2 Wykonawca zainstaluje produkty w miejscach określonych w punkcie 3. niniejszej specyfikacji oraz dokona uruchomienia i konfiguracji. Instalacja i konfiguracja będzie polegała na uruchomieniu serwera, podłączeniu Internetu oraz skonfigurowaniu zewnętrznego interfejsu sieciowego zgodnie z parametrami łącza podanymi na miejscu instalacji przez koordynatora z ramienia partnera projektu. Wykonawca skonfiguruje usługę połączenia terminalowego oraz wykona dokumentację w postaci opisu miejsca instalacji wraz z dokumentacją fotograficzną. Ponadto w raporcie znajdą się wszystkie parametry umożliwiające zdalne zarządzanie serwerem takie hasła dostępu, konfiguracja interfejsów itp. Dokumentacja instalacji będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego. Ponadto protokół odbioru zostanie wcześniej podpisany przez koordynatora z ramienia partnera projektu. Kryteria równoważności. W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza w niniejszej specyfikacji technicznej oferowanie produktów równoważnych rozumie przez to produkty które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt, których jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu. Za równoważne przyjmuje się sprzęt lub oprogramowanie spełniające wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacją techniczną programów wskazanych przez Zamawiającego, jako standard. W przypadku zaoferowania sprzętu lub oprogramowania równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania ze sprzętem lub oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego. Sprzęt dodatkowy, akcesoria i oprogramowanie w ramach wyspecyfikowanych niżej kompletów powinien być dedykowany lub w 100% kompatybilny w stosunku do głównego urządzenia (serwera). 2. Minimalne parametry techniczne zamawianych urządzeń 2.1. Zestaw typu A: Serwer z zestawem akcesoriów 11 kompletów Serwer szt. 1 obudowa: typu rack 19 o wysokości 2U dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli dedykowanymi dla danego typu obudowy wydajność : nie mniejsza niż 320 w teście SPECint 2006 base rate dla serwerów w takiej samej konfiguracji procesorów. Wyniki testów SPEC muszą być wykonane lub dostępne na stronie WWW i dołączone do oferty procesor: min. 2 procesory sześciordzeniowe x86 ze zintegrowanym kontrolerem pamięci, dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych z rozszerzeniem 64bit. płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach, min. 2 gniazda procesora z zainstalowanymi min. 2 procesorami o identycznych parametrach, zintegrowany moduł TPM, min. 3 sloty PCI-Express Gen. 2 w tym 1xPCI-E x16 lub slot umożliwiający instalację karty typu PCI-E x16, 2xPCI-E x4, dedykowany sprzętowy kontroler RAID pamięć RAM: min. 24 GB RDIMM DDR Mhz z technologią Advanced ECC, memory-mirroring, min. 18 gniazd pamięci (9 na procesor) zapewniające możliwość rozszerzenia co najmniej do 192 GB przy Strona 2 z 14

3 uwzględnieniu wymogu ograniczenia liczby modułów do niezbędnego minimum zapewniając najlepszą wydajność, kontroler macierzowy: min. 6Gbps SAS/SATA, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10/5/50 z pamięcią podręczną min. 512 MB dyski: zgodne z kontrolerem w konfiguracji RAID 1/ RAID 1: 2 dyski SAS 300GB rpm i 2 dyski SATA (dopuszczalne near-line SAS) 1000GB 7200 rpm. Serwer powinien zapewniać możliwość rozbudowy obsługi do przynajmniej 8 dysków 2,5 cala Hot-Plug. karta graficzna: obsługująca rozdzielczości min. 1024x768 (32-bitowa głębia koloru) przy częstotliwości odświeżania min. 75Hz. Panel przedni musi posiadać przynajmniej: panel diagnostyczny (umożliwiający odczyt informacji o stanie urządzenia, np. stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnej wysokości temperatury) min. 2 porty USB przycisk włączający diodę identyfikacyjną i przycisk identyfikacyjny diodę statusu pracy serwera kieszenie dysków powinny posiadać diody sygnalizujące status dysku złącze VGA Panel tylni musi posiadać przynajmniej: min. 2 porty USB diodę identyfikacyjną redundantne zasilacze podłączane podczas pracy z diodą informującą o statusie zasilacza złącze szeregowe złącze VGA min. 2 porty RJ45 Gigabit Ethernet obsługujące 10/100/1000 z TOE na płycie głównej. Karta sieciowa musi realizować funkcjonalności Wake on LAN, PXE 2.0, iscsi. 1 port RJ45 dedykowanej karty zarządzającej. Dodatkowe 4 porty Gigabit Ethernet w postaci karty PCI-Express obsługujące 10/100/1000 Mbit/s. Serwer musi posiadać przynajmniej 1 port wewnętrzny USB 2.0 Napęd optyczny: DVD-RW Zasilacze: 2 nadmiarowe zasilacze hot-plug o mocy min. 750W każdy Karta zarządzająca: Dedykowana karta zarządzająca niezajmująca slotu PCI, karta musi zapewniać dostęp do logów z serwera także przy wyłączonym serwerze; zdalnej aktualizacji i konfiguracji BIOS oraz detekcji przed awaryjną, współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwera. Karta musi być wyposażona w dedykowane złącze RJ45 na płycie głównej i zapewniać min następujące funkcjonalności: ogólne: nazwa serwera, SN/Product ID, włączenie diody identyfikacyjnej, nazwa interfejsu zarządzania, aktywne sesje, czas informacje o systemie: informacje o procesorze, pamięci DIMM, kartach sieciowych, temperatura procesora, informacje o wentylatorach, odczyt danych zwracanych przez sensory systemu logi informacyjne, ostrzegawcze Strona 3 z 14

4 media wirtualne umożliwiające podłączanie lokalnych zasobów dyskowych zdalne przyciski: uruchomiania, restartu serwera, konfiguracja automatycznego uruchamiania serwera po przywróceniu zasilania energetycznego wraz z opcją ustawienia odstępu czasu upgrade firmware u konta lokalne: ustawianie nazwy użytkownika, hasła, przyznawanie dostępu zdalnego, zdalnego włączania, konfiguracji ustawień zarządzania, medii wirtualnych ustawienia dostępu: SSH, HTTP bez SSL, HTTP z SSL, złącza szeregowego, minimalna długość hasła, maksymalną ilość niepowodzeń uwierzytelniania przy logowaniu ustawienia bezpieczeństwa: klucz SSH, certyfikat SSL ustawienia sieci: DHCP, wsparcie dla VLAN'ów, IP Address, Subnet Mask, IP adres bramy, nazwa systemu, nazwa domeny, ustawienia negocjacji portu ustawienia zarządzania: alarmy SNMP opcję zdalnej konsoli (tekstowej i graficznej) Wentylatory: min. 5 wentylatorów (ilość nie uwzględnia wentylatorów na procesorach i zasilaczach) zapewniając redundancję, hot-plug, system dynamicznego regulowania obrotów RPM w zależności od warunków pracy serwera (temperatury wewnątrz serwera) Zgodność z systemami operacyjnymi: Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, Linux SuSE Enterprise Server, Oprogramowanie do wirtualizacji minimum VMware ESX 4.1; zgodność z systemami MS Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, musi być potwierdzona na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych. Serwer musi wspierać system wraz z nim zakupiony. Dokumentacja: w języku polskim lub angielskim, obejmującą zakres zagadnień wystarczających dla jego użytkowania, utrzymania i zarządzania (co najmniej do płyty głównej i kontrolera dysków) Oprogramowanie systemowe licencja + nośnik szt.1 Microsoft Windows 2008 Server R2 w wersji Standard z Hyper-V lub równoważne Licencje uzupełniające typu CAL w liczbie wskazanej w części 3 niniejszej specyfikacji Oprogramowanie antywirusowe licencja szt.1 Licencja: na min. 3 lata Typ: zgodny z systemem operacyjnym, dedykowane dla serwerów Szafa serwerowa RACK szt. 1 szerokość: 600 mm; głębokość: 1000 mm; wysokość 22U - 24U drzwi przód i tył: blacha perforowana ściany boczne: blacha pełna Listwa zasilająca szt. 1 Typ: Listwa do montażu w szafach telekomunikacyjnych 19 Wysokość listwy 19": 1U Możliwość instalacji listwy pod różnymi kątami: tak Napięcie znamionowe: 230V AC Strona 4 z 14

5 Prąd maksymalny: 16A Moc przyłączeniowa: 16A/3600W Przewód przyłączeniowy: min. 3m Przekrój przewodu przyłączeniowego: 1,5 mm^2 System ochrony: 2P+Z Stopień ochrony: IP 20 Ilość gniazd: co najmniej Zasilacz awaryjny UPS szt. 1 Parametry techniczne: Moc wyjściowa: min. 1000W / 1500 VA Napięcie wyjściowe: 230V Zniekształcenia dla napięcia wyjściowego: mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu: Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Typ przebiegu: sinusoidalny Gniazda wyjściowe: co najmniej 4 x IEC 320 C13 Nominalne napięcie wejściowe: 230V Gniazdo wejściowe: IEC 320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: +/-20% napięcia wejściowego typ akumulatorów: bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe z odgazowaniem przez zawór (VRLA), zabezpieczenie przed wyciekiem. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: co najmniej 15 minut Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: co najmniej 5 minut Obudowa: do montażu w szafach rack 19 1U-2U Wyposażenie: zestaw montażowy, dokumentacja papierowa lub na cd, oprogramowanie zarządzające na cd Zasada działania: line-interactive Panel informacyjny: tak Alarm dźwiękowy : tak Oprogramowanie monitorujące (AGENT): tak Porty interfejsów: szeregowy lub RJ45. USB Gwarancja: min. 3 lata na urządzenie; min. 2 lata na akumulator Switch zarządzalny szt.1 Obudowa: do montażu w szafie rack 19, 1U Wyposażenie: klamry do montażu w szafach rack Architektura sieci LAN: 1000Base-T Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24x Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 4 porty współdzielone z portami 1000 Base-T lub dedykowane Rozmiar tablicy adresów MAC co najmniej 8000 Prędkość magistrali wewnętrznej co najmniej 48 Gb/s Przepustowość: min 35 Mpps Obsługa standardów i protokołów: IEEE BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab BaseT Strona 5 z 14

6 IEEE 802.3z BaseSX/LX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1p - VLAN priority base IEEE 802.1X - RADIUS authentication; MD5 encryption IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IGMP snooping v1,v2 DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client Telnet STP Root Guard Ustawianie przepustowości dla ruchu przychodzącego/wychodzącego na porcie Możliwość konfigurowania kontroli dostępu za pomocą: adresów MAC, adresów IP, podsieci, typie protokołu, typie serwisu, sieci VLAN, TCP/UDP portów QOS Kontrola burzy broadcast, multicast, unicast Możliwość tworzenia sieci VLAN min. 256 statycznych Zarządzanie: przez przeglądarkę WWW protokoły HTTP/HTTPS oraz wiersz poleceń (CLI), SNMP v1, v2, v3, RMON, SSH 2.2. Zestaw typu B: Serwer z zestawem akcesoriów 2 komplety Serwer szt. 1 obudowa typu tower wydajność nie mniejsza niż 320 w teście SPECint 2006 base rate dla serwerów w takiej samej konfiguracji procesorów. Wyniki testów SPEC muszą być wykonane lub dostępne na stronie WWW i dołączone do oferty procesor: 2 procesory sześciordzeniowe x86 12MB Cache z zintegrowanym kontrolerem pamięci, dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych z rozszerzeniem 64bit. płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach, min. 2 gniazda procesora z zainstalowanymi min. 2 procesorami o identycznych parametrach, zintegrowany moduł TPM, min. 6 gniazd rozszerzeń PCI-Express 2.0 z czego 2 złącza PCIe x8., dedykowany sprzętowy kontroler RAID pamięć RAM: min. 24 GB RDIMM DDR Mhz, z technologią Advanced ECC, przy uwzględnieniu wymogu ograniczenia liczby modułów do niezbędnego minimum zapewniając najlepszą wydajność, min. 12 gniazd pamięci (6 na procesor) zapewniające możliwość rozszerzenia przynajmniej do 192GB przy zapewnieniu funkcjonowania dwóch procesorów. kontroler macierzowy: min. 6Gbps SAS/SATA, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10/5/50 Strona 6 z 14

7 dyski: zgodne z kontrolerem w konfiguracji RAID 1/ RAID 1, 2 dyski SAS 300GB rpm i 2 dyski SATA (dopuszczalne near-line SAS) 1000GB 7200 rpm. Serwer powinien zapewniać możliwość rozbudowy obsługi do przynajmniej 8 dysków hot-plug. karta graficzna: obsługująca: rozdzielczości min. 1024x768 (32-bitowa głębia koloru) przy częstotliwości odświeżania min. 75Hz. Panel przedni musi posiadać przynajmniej: panel diagnostyczny (umożliwiający odczyt informacji o stanie urządzenia, np. stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnej wysokości temperatury) 2 porty USB diodę identyfikacyjną i przycisk identyfikacyjny diodę statusu pracy serwera kieszenie dysków powinny posiadać diody sygnalizujące status dysku Panel tylni musi posiadać przynajmniej: 2 porty USB diodę identyfikacyjną redundantne zasilacze podłączane podczas pracy z diodą informującą o statusie zasilacza złącze szeregowe złącze VGA min. 2 porty RJ45 Gigabit Ethernet obsługujące 10/100/1000 z TOE na płycie głównej. Karta sieciowa musi realizować funkcjonalności Wake on LAN, PXE port RJ45 dedykowanej karty zarządzającej Serwer musi posiadać dodatkowo przynajmniej 2 porty USB 2.0 wewnętrzne. Napęd optyczny: DVD-RW Zasilacze: nadmiarowe zasilacze hot-plug Karta zarządzająca: Dedykowana karta zarządzająca niezajmująca slotu PCI, karta musi zapewniać dostęp do logów z serwera także przy wyłączonym serwerze; zdalnej aktualizacji i konfiguracji BIOS oraz detekcji przed awaryjną, współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwera. Karta musi być wyposażona w dedykowane złącze RJ45 na płycie głównej i zapewniać min następujące funkcjonalności: ogólne: nazwa serwera, SN/Product ID, włączenie diody identyfikacyjnej, nazwa interfejsu zarządzania, aktywne sesje, czas informacje o systemie: informacje o procesorze, pamięci DIMM, kartach sieciowych, temperatura procesora, informacje o wentylatorach, odczyt danych zwracanych przez sensory systemu logi informacyjne, ostrzegawcze media wirtualne umożliwiające podłączanie lokalnych zasobów dyskowych zdalne przyciski: uruchomiania, restartu serwera, konfiguracja automatycznego uruchamiania serwera przy aktywności zasilania wraz z opcją ustawienia odstępu czasu upgrade firmware u konta lokalne: ustawianie nazwy użytkownika, hasła, przyznawanie dostępu zdalnego, zdalnego włączania, konfiguracji ustawień zarządzania, medii wirtualnych ustawienia dostępu: SSH, HTTP bez SSL, HTTP z SSL, złącza szeregowego, minimalna długość hasła, maksymalną ilość niepowodzeń uwierzytelniania przy logowaniu ustawienia bezpieczeństwa: klucz SSH, certyfikat SSL Strona 7 z 14

8 ustawienia sieci: DHCP, wsparcie dla VLAN'ów, IP Address, Subnet Mask, IP adres bramy, nazwa systemu, nazwa domeny, ustawienia negocjacji portu ustawienia zarządzania: alarmy SNMP opcję zdalnej konsoli (tekstowej i graficznej) Wentylatory: min. 4 (ilość nie uwzględnia wentylatorów na procesorach i zasilaczach) zapewniając redundancję, hot-plug, system dynamicznego regulowania obrotów RPM w zależności od warunków pracy serwera (temperatury wewnątrz serwera) Zgodność z systemami operacyjnymi: Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, Linux SuSE Enterprise Server, Oprogramowanie do wirtualizacji minimum VMware ESX 4.1; zgodność z systemami Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, musi być potwierdzona na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych. Serwer musi wspierać system wraz z nim zakupiony. Serwer powinien spełniać minimum poniższe zakresy pracy: Temperatura pracy: stopni Celsjusza Wilgotność pracy: 10-85% bez kondensacji Dokumentacja: w języku polskim lub angielskim, obejmującą zakres zagadnień wystarczających dla jego użytkowania, utrzymania i zarządzania (co najmniej do płyty głównej i kontrolera dysków) Oprogramowanie systemowe licencja + nośnik szt.1 Microsoft Windows 2008 Server R2 Standard z Hyper-V lub równoważne Licencje uzupełniające typu CAL w liczbie wskazanej w części 3 niniejszej specyfikacji Oprogramowanie antywirusowe licencja szt.1 Licencja: na min. 3 lata Typ: zgodny z systemem operacyjnym, dedykowane dla serwerów Listwa zasilająca szt. 1 Napięcie znamionowe: 230V AC Prąd maksymalny: 16A Moc przyłączeniowa: 16A/3600W Przewód przyłączeniowy: min. 3m Przekrój przewodu przyłączeniowego: 1,5 mm^2 System ochrony: 2P+Z Stopień ochrony: IP 20 Ilość gniazd: co najmniej Zasilacz awaryjny UPS szt. 1 Moc wyjściowa: min. 950W / 1500 VA Napięcie wyjściowe: 230V Zniekształcenia dla napięcia wyjściowego: mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu: Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Typ przebiegu: sinusoidalny Strona 8 z 14

9 Gniazda wyjściowe: co najmniej 4 x IEC 320 C13 Nominalne napięcie wejściowe: 230V Gniazdo wejściowe: IEC 320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V Typ akumulatorów: bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe z odgazowaniem przez zawór (VRLA), zabezpieczenie przed wyciekiem. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: co najmniej 15 minut Czas podtrzymania przy obciązeniu 100%: co najmniej 5 minut Obudowa: wolnostojący Wyposażenie: dokumentacja papierowa lub na Cd, oprogramowanie zarządzające na cd Zasada działania: line-interactive Panel informacyjny: tak Alarm dźwiękowy : tak Oprogramowanie monitorujące (AGENT): tak porty interfejsów: szeregowy (RJ45). USB i Smart-Slot Certyfikaty i zgodność z normami: Znak C,CE,EN ,EN ,TUV,VDE Gwarancja: min. 3 lata na urządzenie; min. 2 lata na akumulator Switch zarządzalny szt.1 Parametry techniczne: Obudowa: do montażu w szafie rack 19, 1U Wyposażenie: klamry do montażu w szafach rack Architektura sieci LAN: 1000Base-T Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24x Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 porty współdzielone z portami 1000 Base-T lub dedykowane Rozmiar tablicy adresów MAC co najmniej 8000 Prędkość magistrali wewnętrznej co najmniej 48 Gb/s Przpustowość: min 35 Mpps Obsługa standardów i protokołów: IEEE BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab BaseT IEEE 802.3z BaseSX/LX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1p - VLAN priority base IEEE 802.1X - RADIUS authentication; MD5 encryption IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IGMP snooping v1,v2 Strona 9 z 14

10 DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client TFTP - Trivial File Transfer Protocol Telnet STP Root Guard Ustawianie przepustowości dla ruchu przychodzącego/wychodzącego na porcie Możliwość konfigurowania kontroli dostępu za pomocą: adresów MAC, adresów IP, podsieci, typie protokołu, typie serwisu, sieci VLAN, TCP/UDP portów QOS Kontrola burzy broadcast, multicast, unicast Upgrade firmware'u przez przeglądarkę WWW lub dedykowane oprogramowanie oraz przez TFTP Możliwość tworzenia sieci VLAN Zarządzanie: przez przeglądarkę WWW protokoły HTTP/HTTPS oraz wiersz poleceń (CLI), SNMP v1, v2, v3, RMON, SSH 2.3. Zestaw typu C: Serwer z zestawem akcesoriów 1 komplet Serwer szt. 1 obudowa: typu rack o wysokości 2U, komplet szyn do montażu w szafie 19 wydajność: nie mniejsza niż 320 w teście SPECint 2006 base rate dla serwerów. Wyniki testów SPEC muszą być wykonane lub dostępne na stronie WWW i dołączone do oferty. procesor: min. 2 procesory sześciordzeniowe x86 ze zintegrowanym kontrolerem pamięci, dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych z rozszerzeniem 64bit. płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach, min. 2 gniazda procesora z zainstalowanymi min. 2 procesorami o identycznych parametrach, zintegrowany moduł TPM, min. 3 sloty PCI-Express Gen. 2 w tym 1xPCI-E x16 lub slot umożliwiający instalację karty typu PCI-E x16, 2xPCI-E x4, dedykowany sprzętowy kontroler RAID pamięć RAM: min. 48 GB RDIMM DDR Mhz z technologią Advanced ECC, memory-mirroring, min. 18 gniazd pamięci (9 na procesor) zapewniające możliwość rozszerzenia co najmniej do 192 GB przy uwzględnieniu wymogu ograniczenia liczby modułów do niezbędnego minimum zapewniając najlepszą wydajność, kontroler macierzowy: min. 6Gbps SAS/SATA, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10/5/50/6/60 z pamięcią min. 512 MB dyski: zgodne z kontrolerem w konfiguracji RAID 5, o min. pojemności sumarycznej 2,4 TB, hot-plug. Możliwość zainstalowania min. 8 dysków 2,5 hot-plug lub 6 dysków 3,5 hot-plug. karta graficzna: obsługująca: rozdzielczości min. 1024x768 (32-bitowa głębia koloru) przy częstotliwości odświeżania min. 75Hz. Panel przedni musi posiadać przynajmniej: panel diagnostyczny (umożliwiający odczyt informacji o stanie urządzenia, np. stanie procesora, pamięci, Strona 10 z 14

11 dysków, aktualnej wysokości temperatury) min. 2 porty USB diodę identyfikacyjną i przycisk identyfikacyjny diodę statusu pracy serwera kieszenie dysków powinny posiadać diody sygnalizujące status dysku złącze VGA Panel tylni musi posiadać przynajmniej: min. 2 porty USB diodę identyfikacyjną redundantne zasilacze podłączane podczas pracy z diodą informującą o statusie zasilacza złącze szeregowe złącze VGA min. 2 porty RJ45 Gigabit Ethernet obsługujące 10/100/1000 z TOE na płycie głównej. Karta sieciowa musi realizować funkcjonalności Wake on LAN, PXE 2.0, iscsi boot. 1 port RJ45 dedykowanej karty zarządzającej. Dodatkowe 4 porty Gigabit Ethernet w postaci karty PCI-Express obsługujące 10/100/1000 Mbit/s. Serwer musi posiadać przynajmniej 2 porty USB 2.0 wewnętrzne. Napęd optyczny: DVD-RW Zasilacze: 2 nadmiarowe zasilacze hot-plug o mocy min. 750W każdy Karta zarządzająca: Dedykowana karta zarządzająca niezajmująca slotu PCI, karta musi zapewniać dostęp do logów z serwera także przy wyłączonym serwerze; zdalnej aktualizacji i konfiguracji BIOS oraz detekcji przed awaryjną, współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwera. Karta musi być wyposażona w dedykowane złącze RJ45 na płycie głównej i zapewniać min następujące funkcjonalności: ogólne: nazwa serwera, SN/Product ID, włączenie diody identyfikacyjnej, nazwa interfejsu zarządzania, aktywne sesje, czas informacje o systemie: informacje o procesorze, pamięci DIMM, kartach sieciowych, temperatura procesora, informacje o wentylatorach, odczyt danych zwracanych przez sensory systemu logi informacyjne, ostrzegawcze media wirtualne umożliwiające podłączanie lokalnych zasobów dyskowych zdalne przyciski: uruchomiania, restartu serwera, konfiguracja automatycznego uruchamiania serwera przy aktywności zasilania wraz z opcją ustawienia odstępu czasu upgrade firmware u konta lokalne: ustawianie nazwy użytkownika, hasła, przyznawanie dostępu zdalnego, zdalnego włączania, konfiguracji ustawień zarządzania, medii wirtualnych ustawienia dostępu: SSH, HTTP bez SSL, HTTP z SSL, złącza szeregowego, minimalna długość hasła, maksymalną ilość niepowodzeń uwierzytelniania przy logowaniu ustawienia bezpieczeństwa: klucz SSH, certyfikat SSL ustawienia sieci: DHCP, wsparcie dla VLAN'ów, IP Address, Subnet Mask, IP adres bramy, nazwa systemu, nazwa domeny, ustawienia negocjacji portu ustawienia zarządzania: alarmy SNMP opcję zdalnej konsoli (tekstowej i graficznej) Strona 11 z 14

12 Wentylatory: min. 5 wentylatorów (ilość nie uwzględnia wentylatorów na procesorach i zasilaczach) zapewniając redundancję, hot-plug, system dynamicznego regulowania obrotów RPM w zależności od warunków pracy serwera (temperatury wewnątrz serwera) Zgodność z systemami operacyjnymi: Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, Linux SuSE Enterprise Server, Oprogramowanie do wirtualizacji minimum VMware ESX 4.1; zgodność z systemami Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, musi być potwierdzona na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych. Serwer musi wspierać system wraz z nim zakupiony. Dokumentacja: w języku polskim lub angielskim, obejmującą zakres zagadnień wystarczających dla jego użytkowania, utrzymania i zarządzania (co najmniej do płyty głównej i kontrolera dysków) Oprogramowanie systemowe licencja kpl.1 2 x Microsoft Windows Server Datacenter 2008 R2 Sngl Academic OPEN 1 License No Level 1 Proc dla serwera z nielimitowaną wirtualizacją lub równoważne Microsoft Windows Server CAL 2008 Sngl Academic OPEN 1 License No Level Device CAL dla 200 urządzeń Oprogramowanie antywirusowe licencja szt.1 Licencja: na min. 3 lata Typ: zgodny z systemem operacyjnym, dedykowane dla serwerów Kaspersky Business Security PUB rozszerzenie posiadanej licencji Szafa szt. 1 parametry techniczne: szerokość: 600 mm; głębokość: 1000 mm; wysokość 22U - 24U drzwi przód i tył: blacha perforowana ściany boczne: blacha pełna Listwa zasilająca szt. 1 Typ: Listwa zarządzalna z portem 100BASE-TX wraz z klamrami do montażu w szafach telekomunikacyjnych RACK 19 Wysokość: 1U Typ gniazda wejściowego IEC320 C20 (16A) Liczba gniazd wyjściowych: 8 szt. Liczba gniazd zasilających 10A IEC C13 8 szt. Długość przewodu zasilającego: 2,5 metra Napięcie wyjściowe: 208V, 230V Napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230V Maksymalny całkowity pobór prądu: 16A Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz Dodatkowe funkcje: możliwość wyłączania i włączania gniazd zasilających z poziomu przeglądarki WWW Gwarancja: min. 24 miesiące Switch zarządzalny szt. 1 Strona 12 z 14

13 Obudowa: do montażu w szafie rack 19, 1U Wyposażenie: klamry do montażu w szafach rack Architektura sieci LAN: 1000Base-T Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24x Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 4x Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 Prędkość magistrali wewnętrznej min. 56 Gb/s Przepustowość min. 41,7 Mpps Bufor pamięci: 512 KB Algorytm przełączania: store-and-forward Obsługa standarów i protokoły: IEEE BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol IEEE 802.1p Priority IGMP Snooping v1,v2 NTP - Network Time Protocol Obsługa routingu statycznego Zarządzanie: przez przeglądarkę WWW protokoły HTTP/HTTPS oraz wiersz poleceń (CLI), SNMP v1, v2, v3, RMON Możliwość konfigurowania kontroli dostępu za pomocą: adresów MAC, adresów IP, typie protokołu Dodatkowe funkcje: struktura drzewa Master/Slave, zarządzanie z poziomu jednego IP w obrębie przełaczników tej samej serii Wymagana zgodność z oprogramowaniem zarządzającym 3Com Network Supervisor 3. Warunki dodatkowe 3.1. Określenie miejsc dostawy i instalacji zamawianego sprzętu oraz liczba licencji uzupełniających Windows Serwer 2008 CAL na stacje robocze do wyspecyfikowanych powyżej serwerów. Licencje będą wykorzystywane przez jednostki organizacyjne zamawiającego, będące partnerami projektu e-usługi. Nazwa jednostki Typ zestawu Ilość CAL Informacje dodatkowe Filharmonia Pomorska im. Ignacego 1 Paderewskiego w Bydgoszczy A 5 ul. Andrzeja Szwalbego 6, Bydgoszcz 2 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu B 5 Rynek Nowomiejski 17, Toruń 3 Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu A 10 Strona 13 z 14

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik Nr 2 FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa serwera i sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz skanera

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik FC 1 szt.

1. Przełącznik FC 1 szt. Załącznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Andrespol w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry SO/251-0011/14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lębork, dnia 22.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul. Gdańska 35 84-300 Lębork tel.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I...

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... 4 2 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP II...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię obejmująca instalacje: -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM,

Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM, Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM, szafy RACK 42U z wyposażeniem, zasilacza UPS. Część III obejmuje zakup i dostawę do Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik 1c do SIWZ SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, oraz oferowane parametry. W kolumnie Spełnia

Bardziej szczegółowo