Oferowane serwery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferowane serwery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty."

Transkrypt

1 Załącznik 3 A. Projekt opisu Przedmiotu Zamówienia (specyfikacja techniczna) Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa i konfiguracja serwerów dla jednostek, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko- Pomorskiego moduł e-kultura. 1. Warunki wstępne Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Oferowane serwery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE (Dyrektywy: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 1999/5/WE i 93/68/EWG) i być oznakowane zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z r. (Dz.U. nr 204 poz z 2004 r.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia r. (Dz.U. 259 poz z 2005 r.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 265 poz z 2005 r.), a w przypadku urządzeń posiadających telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe muszą spełniać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15. kwietnia 2004 r. (Dz. U r. Nr 73 poz. 659 z późn. zm.) i Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171 poz z późn. zm.) - kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej a gwarancja musi pochodzić od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. Oferowane oprogramowanie powinno być w języku polskim. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. Wszystkie wymagane specyfikacją funkcje i cechy muszą być opisane w publicznie dostępnej dokumentacji w dniu złożenia oferty. Gwarancja na urządzenie główne - serwer: 60 miesięcy, z czasem naprawy w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji danego urządzenia (Next Business Day On-Site), pozostałe urządzenia: 36 miesięcy gwarancji, chyba że niniejsza specyfikacja stanowi inaczej. Wszystkie elementy zestawu zostaną oznakowane przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są dostępne na stronie w dziale Promocja - oznakowanie projektu. Strona 1 z 14

2 Wykonawca zainstaluje produkty w miejscach określonych w punkcie 3. niniejszej specyfikacji oraz dokona uruchomienia i konfiguracji. Instalacja i konfiguracja będzie polegała na uruchomieniu serwera, podłączeniu Internetu oraz skonfigurowaniu zewnętrznego interfejsu sieciowego zgodnie z parametrami łącza podanymi na miejscu instalacji przez koordynatora z ramienia partnera projektu. Wykonawca skonfiguruje usługę połączenia terminalowego oraz wykona dokumentację w postaci opisu miejsca instalacji wraz z dokumentacją fotograficzną. Ponadto w raporcie znajdą się wszystkie parametry umożliwiające zdalne zarządzanie serwerem takie hasła dostępu, konfiguracja interfejsów itp. Dokumentacja instalacji będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego. Ponadto protokół odbioru zostanie wcześniej podpisany przez koordynatora z ramienia partnera projektu. Kryteria równoważności. W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza w niniejszej specyfikacji technicznej oferowanie produktów równoważnych rozumie przez to produkty które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt, których jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu. Za równoważne przyjmuje się sprzęt lub oprogramowanie spełniające wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacją techniczną programów wskazanych przez Zamawiającego, jako standard. W przypadku zaoferowania sprzętu lub oprogramowania równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania ze sprzętem lub oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego. Sprzęt dodatkowy, akcesoria i oprogramowanie w ramach wyspecyfikowanych niżej kompletów powinien być dedykowany lub w 100% kompatybilny w stosunku do głównego urządzenia (serwera). 2. Minimalne parametry techniczne zamawianych urządzeń 2.1. Zestaw typu A: Serwer z zestawem akcesoriów 11 kompletów Serwer szt. 1 obudowa: typu rack 19 o wysokości 2U dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli dedykowanymi dla danego typu obudowy wydajność : nie mniejsza niż 320 w teście SPECint 2006 base rate dla serwerów w takiej samej konfiguracji procesorów. Wyniki testów SPEC muszą być wykonane lub dostępne na stronie WWW i dołączone do oferty procesor: min. 2 procesory sześciordzeniowe x86 ze zintegrowanym kontrolerem pamięci, dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych z rozszerzeniem 64bit. płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach, min. 2 gniazda procesora z zainstalowanymi min. 2 procesorami o identycznych parametrach, zintegrowany moduł TPM, min. 3 sloty PCI-Express Gen. 2 w tym 1xPCI-E x16 lub slot umożliwiający instalację karty typu PCI-E x16, 2xPCI-E x4, dedykowany sprzętowy kontroler RAID pamięć RAM: min. 24 GB RDIMM DDR Mhz z technologią Advanced ECC, memory-mirroring, min. 18 gniazd pamięci (9 na procesor) zapewniające możliwość rozszerzenia co najmniej do 192 GB przy Strona 2 z 14

3 uwzględnieniu wymogu ograniczenia liczby modułów do niezbędnego minimum zapewniając najlepszą wydajność, kontroler macierzowy: min. 6Gbps SAS/SATA, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10/5/50 z pamięcią podręczną min. 512 MB dyski: zgodne z kontrolerem w konfiguracji RAID 1/ RAID 1: 2 dyski SAS 300GB rpm i 2 dyski SATA (dopuszczalne near-line SAS) 1000GB 7200 rpm. Serwer powinien zapewniać możliwość rozbudowy obsługi do przynajmniej 8 dysków 2,5 cala Hot-Plug. karta graficzna: obsługująca rozdzielczości min. 1024x768 (32-bitowa głębia koloru) przy częstotliwości odświeżania min. 75Hz. Panel przedni musi posiadać przynajmniej: panel diagnostyczny (umożliwiający odczyt informacji o stanie urządzenia, np. stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnej wysokości temperatury) min. 2 porty USB przycisk włączający diodę identyfikacyjną i przycisk identyfikacyjny diodę statusu pracy serwera kieszenie dysków powinny posiadać diody sygnalizujące status dysku złącze VGA Panel tylni musi posiadać przynajmniej: min. 2 porty USB diodę identyfikacyjną redundantne zasilacze podłączane podczas pracy z diodą informującą o statusie zasilacza złącze szeregowe złącze VGA min. 2 porty RJ45 Gigabit Ethernet obsługujące 10/100/1000 z TOE na płycie głównej. Karta sieciowa musi realizować funkcjonalności Wake on LAN, PXE 2.0, iscsi. 1 port RJ45 dedykowanej karty zarządzającej. Dodatkowe 4 porty Gigabit Ethernet w postaci karty PCI-Express obsługujące 10/100/1000 Mbit/s. Serwer musi posiadać przynajmniej 1 port wewnętrzny USB 2.0 Napęd optyczny: DVD-RW Zasilacze: 2 nadmiarowe zasilacze hot-plug o mocy min. 750W każdy Karta zarządzająca: Dedykowana karta zarządzająca niezajmująca slotu PCI, karta musi zapewniać dostęp do logów z serwera także przy wyłączonym serwerze; zdalnej aktualizacji i konfiguracji BIOS oraz detekcji przed awaryjną, współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwera. Karta musi być wyposażona w dedykowane złącze RJ45 na płycie głównej i zapewniać min następujące funkcjonalności: ogólne: nazwa serwera, SN/Product ID, włączenie diody identyfikacyjnej, nazwa interfejsu zarządzania, aktywne sesje, czas informacje o systemie: informacje o procesorze, pamięci DIMM, kartach sieciowych, temperatura procesora, informacje o wentylatorach, odczyt danych zwracanych przez sensory systemu logi informacyjne, ostrzegawcze Strona 3 z 14

4 media wirtualne umożliwiające podłączanie lokalnych zasobów dyskowych zdalne przyciski: uruchomiania, restartu serwera, konfiguracja automatycznego uruchamiania serwera po przywróceniu zasilania energetycznego wraz z opcją ustawienia odstępu czasu upgrade firmware u konta lokalne: ustawianie nazwy użytkownika, hasła, przyznawanie dostępu zdalnego, zdalnego włączania, konfiguracji ustawień zarządzania, medii wirtualnych ustawienia dostępu: SSH, HTTP bez SSL, HTTP z SSL, złącza szeregowego, minimalna długość hasła, maksymalną ilość niepowodzeń uwierzytelniania przy logowaniu ustawienia bezpieczeństwa: klucz SSH, certyfikat SSL ustawienia sieci: DHCP, wsparcie dla VLAN'ów, IP Address, Subnet Mask, IP adres bramy, nazwa systemu, nazwa domeny, ustawienia negocjacji portu ustawienia zarządzania: alarmy SNMP opcję zdalnej konsoli (tekstowej i graficznej) Wentylatory: min. 5 wentylatorów (ilość nie uwzględnia wentylatorów na procesorach i zasilaczach) zapewniając redundancję, hot-plug, system dynamicznego regulowania obrotów RPM w zależności od warunków pracy serwera (temperatury wewnątrz serwera) Zgodność z systemami operacyjnymi: Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, Linux SuSE Enterprise Server, Oprogramowanie do wirtualizacji minimum VMware ESX 4.1; zgodność z systemami MS Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, musi być potwierdzona na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych. Serwer musi wspierać system wraz z nim zakupiony. Dokumentacja: w języku polskim lub angielskim, obejmującą zakres zagadnień wystarczających dla jego użytkowania, utrzymania i zarządzania (co najmniej do płyty głównej i kontrolera dysków) Oprogramowanie systemowe licencja + nośnik szt.1 Microsoft Windows 2008 Server R2 w wersji Standard z Hyper-V lub równoważne Licencje uzupełniające typu CAL w liczbie wskazanej w części 3 niniejszej specyfikacji Oprogramowanie antywirusowe licencja szt.1 Licencja: na min. 3 lata Typ: zgodny z systemem operacyjnym, dedykowane dla serwerów Szafa serwerowa RACK szt. 1 szerokość: 600 mm; głębokość: 1000 mm; wysokość 22U - 24U drzwi przód i tył: blacha perforowana ściany boczne: blacha pełna Listwa zasilająca szt. 1 Typ: Listwa do montażu w szafach telekomunikacyjnych 19 Wysokość listwy 19": 1U Możliwość instalacji listwy pod różnymi kątami: tak Napięcie znamionowe: 230V AC Strona 4 z 14

5 Prąd maksymalny: 16A Moc przyłączeniowa: 16A/3600W Przewód przyłączeniowy: min. 3m Przekrój przewodu przyłączeniowego: 1,5 mm^2 System ochrony: 2P+Z Stopień ochrony: IP 20 Ilość gniazd: co najmniej Zasilacz awaryjny UPS szt. 1 Parametry techniczne: Moc wyjściowa: min. 1000W / 1500 VA Napięcie wyjściowe: 230V Zniekształcenia dla napięcia wyjściowego: mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu: Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Typ przebiegu: sinusoidalny Gniazda wyjściowe: co najmniej 4 x IEC 320 C13 Nominalne napięcie wejściowe: 230V Gniazdo wejściowe: IEC 320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: +/-20% napięcia wejściowego typ akumulatorów: bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe z odgazowaniem przez zawór (VRLA), zabezpieczenie przed wyciekiem. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: co najmniej 15 minut Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: co najmniej 5 minut Obudowa: do montażu w szafach rack 19 1U-2U Wyposażenie: zestaw montażowy, dokumentacja papierowa lub na cd, oprogramowanie zarządzające na cd Zasada działania: line-interactive Panel informacyjny: tak Alarm dźwiękowy : tak Oprogramowanie monitorujące (AGENT): tak Porty interfejsów: szeregowy lub RJ45. USB Gwarancja: min. 3 lata na urządzenie; min. 2 lata na akumulator Switch zarządzalny szt.1 Obudowa: do montażu w szafie rack 19, 1U Wyposażenie: klamry do montażu w szafach rack Architektura sieci LAN: 1000Base-T Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24x Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 4 porty współdzielone z portami 1000 Base-T lub dedykowane Rozmiar tablicy adresów MAC co najmniej 8000 Prędkość magistrali wewnętrznej co najmniej 48 Gb/s Przepustowość: min 35 Mpps Obsługa standardów i protokołów: IEEE BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab BaseT Strona 5 z 14

6 IEEE 802.3z BaseSX/LX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1p - VLAN priority base IEEE 802.1X - RADIUS authentication; MD5 encryption IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IGMP snooping v1,v2 DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client Telnet STP Root Guard Ustawianie przepustowości dla ruchu przychodzącego/wychodzącego na porcie Możliwość konfigurowania kontroli dostępu za pomocą: adresów MAC, adresów IP, podsieci, typie protokołu, typie serwisu, sieci VLAN, TCP/UDP portów QOS Kontrola burzy broadcast, multicast, unicast Możliwość tworzenia sieci VLAN min. 256 statycznych Zarządzanie: przez przeglądarkę WWW protokoły HTTP/HTTPS oraz wiersz poleceń (CLI), SNMP v1, v2, v3, RMON, SSH 2.2. Zestaw typu B: Serwer z zestawem akcesoriów 2 komplety Serwer szt. 1 obudowa typu tower wydajność nie mniejsza niż 320 w teście SPECint 2006 base rate dla serwerów w takiej samej konfiguracji procesorów. Wyniki testów SPEC muszą być wykonane lub dostępne na stronie WWW i dołączone do oferty procesor: 2 procesory sześciordzeniowe x86 12MB Cache z zintegrowanym kontrolerem pamięci, dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych z rozszerzeniem 64bit. płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach, min. 2 gniazda procesora z zainstalowanymi min. 2 procesorami o identycznych parametrach, zintegrowany moduł TPM, min. 6 gniazd rozszerzeń PCI-Express 2.0 z czego 2 złącza PCIe x8., dedykowany sprzętowy kontroler RAID pamięć RAM: min. 24 GB RDIMM DDR Mhz, z technologią Advanced ECC, przy uwzględnieniu wymogu ograniczenia liczby modułów do niezbędnego minimum zapewniając najlepszą wydajność, min. 12 gniazd pamięci (6 na procesor) zapewniające możliwość rozszerzenia przynajmniej do 192GB przy zapewnieniu funkcjonowania dwóch procesorów. kontroler macierzowy: min. 6Gbps SAS/SATA, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10/5/50 Strona 6 z 14

7 dyski: zgodne z kontrolerem w konfiguracji RAID 1/ RAID 1, 2 dyski SAS 300GB rpm i 2 dyski SATA (dopuszczalne near-line SAS) 1000GB 7200 rpm. Serwer powinien zapewniać możliwość rozbudowy obsługi do przynajmniej 8 dysków hot-plug. karta graficzna: obsługująca: rozdzielczości min. 1024x768 (32-bitowa głębia koloru) przy częstotliwości odświeżania min. 75Hz. Panel przedni musi posiadać przynajmniej: panel diagnostyczny (umożliwiający odczyt informacji o stanie urządzenia, np. stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnej wysokości temperatury) 2 porty USB diodę identyfikacyjną i przycisk identyfikacyjny diodę statusu pracy serwera kieszenie dysków powinny posiadać diody sygnalizujące status dysku Panel tylni musi posiadać przynajmniej: 2 porty USB diodę identyfikacyjną redundantne zasilacze podłączane podczas pracy z diodą informującą o statusie zasilacza złącze szeregowe złącze VGA min. 2 porty RJ45 Gigabit Ethernet obsługujące 10/100/1000 z TOE na płycie głównej. Karta sieciowa musi realizować funkcjonalności Wake on LAN, PXE port RJ45 dedykowanej karty zarządzającej Serwer musi posiadać dodatkowo przynajmniej 2 porty USB 2.0 wewnętrzne. Napęd optyczny: DVD-RW Zasilacze: nadmiarowe zasilacze hot-plug Karta zarządzająca: Dedykowana karta zarządzająca niezajmująca slotu PCI, karta musi zapewniać dostęp do logów z serwera także przy wyłączonym serwerze; zdalnej aktualizacji i konfiguracji BIOS oraz detekcji przed awaryjną, współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwera. Karta musi być wyposażona w dedykowane złącze RJ45 na płycie głównej i zapewniać min następujące funkcjonalności: ogólne: nazwa serwera, SN/Product ID, włączenie diody identyfikacyjnej, nazwa interfejsu zarządzania, aktywne sesje, czas informacje o systemie: informacje o procesorze, pamięci DIMM, kartach sieciowych, temperatura procesora, informacje o wentylatorach, odczyt danych zwracanych przez sensory systemu logi informacyjne, ostrzegawcze media wirtualne umożliwiające podłączanie lokalnych zasobów dyskowych zdalne przyciski: uruchomiania, restartu serwera, konfiguracja automatycznego uruchamiania serwera przy aktywności zasilania wraz z opcją ustawienia odstępu czasu upgrade firmware u konta lokalne: ustawianie nazwy użytkownika, hasła, przyznawanie dostępu zdalnego, zdalnego włączania, konfiguracji ustawień zarządzania, medii wirtualnych ustawienia dostępu: SSH, HTTP bez SSL, HTTP z SSL, złącza szeregowego, minimalna długość hasła, maksymalną ilość niepowodzeń uwierzytelniania przy logowaniu ustawienia bezpieczeństwa: klucz SSH, certyfikat SSL Strona 7 z 14

8 ustawienia sieci: DHCP, wsparcie dla VLAN'ów, IP Address, Subnet Mask, IP adres bramy, nazwa systemu, nazwa domeny, ustawienia negocjacji portu ustawienia zarządzania: alarmy SNMP opcję zdalnej konsoli (tekstowej i graficznej) Wentylatory: min. 4 (ilość nie uwzględnia wentylatorów na procesorach i zasilaczach) zapewniając redundancję, hot-plug, system dynamicznego regulowania obrotów RPM w zależności od warunków pracy serwera (temperatury wewnątrz serwera) Zgodność z systemami operacyjnymi: Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, Linux SuSE Enterprise Server, Oprogramowanie do wirtualizacji minimum VMware ESX 4.1; zgodność z systemami Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, musi być potwierdzona na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych. Serwer musi wspierać system wraz z nim zakupiony. Serwer powinien spełniać minimum poniższe zakresy pracy: Temperatura pracy: stopni Celsjusza Wilgotność pracy: 10-85% bez kondensacji Dokumentacja: w języku polskim lub angielskim, obejmującą zakres zagadnień wystarczających dla jego użytkowania, utrzymania i zarządzania (co najmniej do płyty głównej i kontrolera dysków) Oprogramowanie systemowe licencja + nośnik szt.1 Microsoft Windows 2008 Server R2 Standard z Hyper-V lub równoważne Licencje uzupełniające typu CAL w liczbie wskazanej w części 3 niniejszej specyfikacji Oprogramowanie antywirusowe licencja szt.1 Licencja: na min. 3 lata Typ: zgodny z systemem operacyjnym, dedykowane dla serwerów Listwa zasilająca szt. 1 Napięcie znamionowe: 230V AC Prąd maksymalny: 16A Moc przyłączeniowa: 16A/3600W Przewód przyłączeniowy: min. 3m Przekrój przewodu przyłączeniowego: 1,5 mm^2 System ochrony: 2P+Z Stopień ochrony: IP 20 Ilość gniazd: co najmniej Zasilacz awaryjny UPS szt. 1 Moc wyjściowa: min. 950W / 1500 VA Napięcie wyjściowe: 230V Zniekształcenia dla napięcia wyjściowego: mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu: Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Typ przebiegu: sinusoidalny Strona 8 z 14

9 Gniazda wyjściowe: co najmniej 4 x IEC 320 C13 Nominalne napięcie wejściowe: 230V Gniazdo wejściowe: IEC 320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V Typ akumulatorów: bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe z odgazowaniem przez zawór (VRLA), zabezpieczenie przed wyciekiem. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: co najmniej 15 minut Czas podtrzymania przy obciązeniu 100%: co najmniej 5 minut Obudowa: wolnostojący Wyposażenie: dokumentacja papierowa lub na Cd, oprogramowanie zarządzające na cd Zasada działania: line-interactive Panel informacyjny: tak Alarm dźwiękowy : tak Oprogramowanie monitorujące (AGENT): tak porty interfejsów: szeregowy (RJ45). USB i Smart-Slot Certyfikaty i zgodność z normami: Znak C,CE,EN ,EN ,TUV,VDE Gwarancja: min. 3 lata na urządzenie; min. 2 lata na akumulator Switch zarządzalny szt.1 Parametry techniczne: Obudowa: do montażu w szafie rack 19, 1U Wyposażenie: klamry do montażu w szafach rack Architektura sieci LAN: 1000Base-T Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24x Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 porty współdzielone z portami 1000 Base-T lub dedykowane Rozmiar tablicy adresów MAC co najmniej 8000 Prędkość magistrali wewnętrznej co najmniej 48 Gb/s Przpustowość: min 35 Mpps Obsługa standardów i protokołów: IEEE BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab BaseT IEEE 802.3z BaseSX/LX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1p - VLAN priority base IEEE 802.1X - RADIUS authentication; MD5 encryption IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IGMP snooping v1,v2 Strona 9 z 14

10 DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client TFTP - Trivial File Transfer Protocol Telnet STP Root Guard Ustawianie przepustowości dla ruchu przychodzącego/wychodzącego na porcie Możliwość konfigurowania kontroli dostępu za pomocą: adresów MAC, adresów IP, podsieci, typie protokołu, typie serwisu, sieci VLAN, TCP/UDP portów QOS Kontrola burzy broadcast, multicast, unicast Upgrade firmware'u przez przeglądarkę WWW lub dedykowane oprogramowanie oraz przez TFTP Możliwość tworzenia sieci VLAN Zarządzanie: przez przeglądarkę WWW protokoły HTTP/HTTPS oraz wiersz poleceń (CLI), SNMP v1, v2, v3, RMON, SSH 2.3. Zestaw typu C: Serwer z zestawem akcesoriów 1 komplet Serwer szt. 1 obudowa: typu rack o wysokości 2U, komplet szyn do montażu w szafie 19 wydajność: nie mniejsza niż 320 w teście SPECint 2006 base rate dla serwerów. Wyniki testów SPEC muszą być wykonane lub dostępne na stronie WWW i dołączone do oferty. procesor: min. 2 procesory sześciordzeniowe x86 ze zintegrowanym kontrolerem pamięci, dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych z rozszerzeniem 64bit. płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach, min. 2 gniazda procesora z zainstalowanymi min. 2 procesorami o identycznych parametrach, zintegrowany moduł TPM, min. 3 sloty PCI-Express Gen. 2 w tym 1xPCI-E x16 lub slot umożliwiający instalację karty typu PCI-E x16, 2xPCI-E x4, dedykowany sprzętowy kontroler RAID pamięć RAM: min. 48 GB RDIMM DDR Mhz z technologią Advanced ECC, memory-mirroring, min. 18 gniazd pamięci (9 na procesor) zapewniające możliwość rozszerzenia co najmniej do 192 GB przy uwzględnieniu wymogu ograniczenia liczby modułów do niezbędnego minimum zapewniając najlepszą wydajność, kontroler macierzowy: min. 6Gbps SAS/SATA, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10/5/50/6/60 z pamięcią min. 512 MB dyski: zgodne z kontrolerem w konfiguracji RAID 5, o min. pojemności sumarycznej 2,4 TB, hot-plug. Możliwość zainstalowania min. 8 dysków 2,5 hot-plug lub 6 dysków 3,5 hot-plug. karta graficzna: obsługująca: rozdzielczości min. 1024x768 (32-bitowa głębia koloru) przy częstotliwości odświeżania min. 75Hz. Panel przedni musi posiadać przynajmniej: panel diagnostyczny (umożliwiający odczyt informacji o stanie urządzenia, np. stanie procesora, pamięci, Strona 10 z 14

11 dysków, aktualnej wysokości temperatury) min. 2 porty USB diodę identyfikacyjną i przycisk identyfikacyjny diodę statusu pracy serwera kieszenie dysków powinny posiadać diody sygnalizujące status dysku złącze VGA Panel tylni musi posiadać przynajmniej: min. 2 porty USB diodę identyfikacyjną redundantne zasilacze podłączane podczas pracy z diodą informującą o statusie zasilacza złącze szeregowe złącze VGA min. 2 porty RJ45 Gigabit Ethernet obsługujące 10/100/1000 z TOE na płycie głównej. Karta sieciowa musi realizować funkcjonalności Wake on LAN, PXE 2.0, iscsi boot. 1 port RJ45 dedykowanej karty zarządzającej. Dodatkowe 4 porty Gigabit Ethernet w postaci karty PCI-Express obsługujące 10/100/1000 Mbit/s. Serwer musi posiadać przynajmniej 2 porty USB 2.0 wewnętrzne. Napęd optyczny: DVD-RW Zasilacze: 2 nadmiarowe zasilacze hot-plug o mocy min. 750W każdy Karta zarządzająca: Dedykowana karta zarządzająca niezajmująca slotu PCI, karta musi zapewniać dostęp do logów z serwera także przy wyłączonym serwerze; zdalnej aktualizacji i konfiguracji BIOS oraz detekcji przed awaryjną, współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwera. Karta musi być wyposażona w dedykowane złącze RJ45 na płycie głównej i zapewniać min następujące funkcjonalności: ogólne: nazwa serwera, SN/Product ID, włączenie diody identyfikacyjnej, nazwa interfejsu zarządzania, aktywne sesje, czas informacje o systemie: informacje o procesorze, pamięci DIMM, kartach sieciowych, temperatura procesora, informacje o wentylatorach, odczyt danych zwracanych przez sensory systemu logi informacyjne, ostrzegawcze media wirtualne umożliwiające podłączanie lokalnych zasobów dyskowych zdalne przyciski: uruchomiania, restartu serwera, konfiguracja automatycznego uruchamiania serwera przy aktywności zasilania wraz z opcją ustawienia odstępu czasu upgrade firmware u konta lokalne: ustawianie nazwy użytkownika, hasła, przyznawanie dostępu zdalnego, zdalnego włączania, konfiguracji ustawień zarządzania, medii wirtualnych ustawienia dostępu: SSH, HTTP bez SSL, HTTP z SSL, złącza szeregowego, minimalna długość hasła, maksymalną ilość niepowodzeń uwierzytelniania przy logowaniu ustawienia bezpieczeństwa: klucz SSH, certyfikat SSL ustawienia sieci: DHCP, wsparcie dla VLAN'ów, IP Address, Subnet Mask, IP adres bramy, nazwa systemu, nazwa domeny, ustawienia negocjacji portu ustawienia zarządzania: alarmy SNMP opcję zdalnej konsoli (tekstowej i graficznej) Strona 11 z 14

12 Wentylatory: min. 5 wentylatorów (ilość nie uwzględnia wentylatorów na procesorach i zasilaczach) zapewniając redundancję, hot-plug, system dynamicznego regulowania obrotów RPM w zależności od warunków pracy serwera (temperatury wewnątrz serwera) Zgodność z systemami operacyjnymi: Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, Linux SuSE Enterprise Server, Oprogramowanie do wirtualizacji minimum VMware ESX 4.1; zgodność z systemami Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server, musi być potwierdzona na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych. Serwer musi wspierać system wraz z nim zakupiony. Dokumentacja: w języku polskim lub angielskim, obejmującą zakres zagadnień wystarczających dla jego użytkowania, utrzymania i zarządzania (co najmniej do płyty głównej i kontrolera dysków) Oprogramowanie systemowe licencja kpl.1 2 x Microsoft Windows Server Datacenter 2008 R2 Sngl Academic OPEN 1 License No Level 1 Proc dla serwera z nielimitowaną wirtualizacją lub równoważne Microsoft Windows Server CAL 2008 Sngl Academic OPEN 1 License No Level Device CAL dla 200 urządzeń Oprogramowanie antywirusowe licencja szt.1 Licencja: na min. 3 lata Typ: zgodny z systemem operacyjnym, dedykowane dla serwerów Kaspersky Business Security PUB rozszerzenie posiadanej licencji Szafa szt. 1 parametry techniczne: szerokość: 600 mm; głębokość: 1000 mm; wysokość 22U - 24U drzwi przód i tył: blacha perforowana ściany boczne: blacha pełna Listwa zasilająca szt. 1 Typ: Listwa zarządzalna z portem 100BASE-TX wraz z klamrami do montażu w szafach telekomunikacyjnych RACK 19 Wysokość: 1U Typ gniazda wejściowego IEC320 C20 (16A) Liczba gniazd wyjściowych: 8 szt. Liczba gniazd zasilających 10A IEC C13 8 szt. Długość przewodu zasilającego: 2,5 metra Napięcie wyjściowe: 208V, 230V Napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230V Maksymalny całkowity pobór prądu: 16A Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz Dodatkowe funkcje: możliwość wyłączania i włączania gniazd zasilających z poziomu przeglądarki WWW Gwarancja: min. 24 miesiące Switch zarządzalny szt. 1 Strona 12 z 14

13 Obudowa: do montażu w szafie rack 19, 1U Wyposażenie: klamry do montażu w szafach rack Architektura sieci LAN: 1000Base-T Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24x Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 4x Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 Prędkość magistrali wewnętrznej min. 56 Gb/s Przepustowość min. 41,7 Mpps Bufor pamięci: 512 KB Algorytm przełączania: store-and-forward Obsługa standarów i protokoły: IEEE BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol IEEE 802.1p Priority IGMP Snooping v1,v2 NTP - Network Time Protocol Obsługa routingu statycznego Zarządzanie: przez przeglądarkę WWW protokoły HTTP/HTTPS oraz wiersz poleceń (CLI), SNMP v1, v2, v3, RMON Możliwość konfigurowania kontroli dostępu za pomocą: adresów MAC, adresów IP, typie protokołu Dodatkowe funkcje: struktura drzewa Master/Slave, zarządzanie z poziomu jednego IP w obrębie przełaczników tej samej serii Wymagana zgodność z oprogramowaniem zarządzającym 3Com Network Supervisor 3. Warunki dodatkowe 3.1. Określenie miejsc dostawy i instalacji zamawianego sprzętu oraz liczba licencji uzupełniających Windows Serwer 2008 CAL na stacje robocze do wyspecyfikowanych powyżej serwerów. Licencje będą wykorzystywane przez jednostki organizacyjne zamawiającego, będące partnerami projektu e-usługi. Nazwa jednostki Typ zestawu Ilość CAL Informacje dodatkowe Filharmonia Pomorska im. Ignacego 1 Paderewskiego w Bydgoszczy A 5 ul. Andrzeja Szwalbego 6, Bydgoszcz 2 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu B 5 Rynek Nowomiejski 17, Toruń 3 Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu A 10 Strona 13 z 14

14 ul. Rabiańska 20, Toruń Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Biskupin 17, Gąsawa Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu Wały gen. Sikorskiego 19, Toruń Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, Włocławek Opera "NOVA" w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5, Bydgoszcz Ośrodek Chopinowski w Szafarni Szafarnia, Zabytkowy Pałac, Radomin Pałac Lubostroń Lubostroń, Łabiszyn Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Plac Teatralny 1, Toruń Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, Toruń Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy ul. Długa 39, Bydgoszcz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, Toruń Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy Plac Kościeleckich 6, Bydgoszcz A 15 A 35 A 10 B 45 A 5 A 5 A 15 C 200 A 95 A 5 A 5 Licencja edukacyjna: Microsoft Windows Server CAL 2008 Sngl Academic OPEN 1 License No Level Device CAL Strona 14 z 14

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Załącznik Nr 4 ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Część I 1. Notebook wyposażony w jeden procesor dwurdzeniowy 1 sztuka Notebook z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional SP3 OEM PL równoważny* następującej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia:

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup, dostawa i montaż sprzętu serwerowego na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Informacje o zamawiającym i przedmiocie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwer wraz z oprogramowaniem spełniający poniższe wymagania. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 26.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2010/WL-SI w sprawie zakupu serwerów i oprogramowania do serwerów zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.05.00-00-010/10

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Inwestujemy w Twoją przyszłość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ MONTAŻ SERWERA W RAMACH PROJEKTU BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWEJ GALERII USŁUG WSPIERAJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE ; RPOP.01.01.01-16-

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery Załącznik nr 1c do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery L.p. 1. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

komputerów typu notebook, urządzeń drukujących oraz serwera z systemem operacyjnym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

komputerów typu notebook, urządzeń drukujących oraz serwera z systemem operacyjnym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU (tabele do wypełnienia przez Wykonawcę)

OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU (tabele do wypełnienia przez Wykonawcę) DAG.26.21.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu Nazwa i adres Wykonawcy: OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W Załącznik I do siwz CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Dostawa serwera dwuprocesorowego opartego o procesory 6-rdzeniowe ze wsparciem architektury NUMA SZTUK 2 (dwa) [CPV 48821000-9] (Serwery sieciowe) wraz z macierzą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany. sprzęt L P. Parametry techniczne

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany. sprzęt L P. Parametry techniczne L P Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany Parametry techniczne Ilość sprzęt Gwaran Cena Cena Wartość Wartość (model cja jednostk % jednostkow ogółem ogółem i parametry

Bardziej szczegółowo