Instrukcja Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Użytkownika"

Transkrypt

1 TornadoAP 1.6 Instrukcja Użytkownika

2 Spis treści Spis treści 1 Wstęp 3 Pierwsze kroki 3 Konfiguracja 3 Aktywacja oprogramowania 4 Konfiguracja sieci bezprzewodowej 5 -> Konfiguracja podstawowa 5 -> Konfiguracja zaawansowana 7 -> Konfiguracja bezpieczeństwa 8 -> Konfiguracja filtra adresów MAC 9 Konfiguracja adresacji IP oraz Bridge 10 Konfiguracja routingu 12 Konfiguracja filtrowania 13 Konfiguracja serwera DHCP 14 Konfiguracja użytkowników 15 Konfiguracja Quality of Service 17 -> Taryfy 19 -> Usługi 21 Udostępnianie połączenia internetowego 23 Konfigurowanie przekierowań portów 24 Konfigurowanie limitów jednoczesnych połączeń 25 Konfigurowanie TTL 26 Konfigurowanie klonowania adresu MAC 27 Konfigurowanie mechanizmu Link Integrity 28 Konfigurowanie mechanizmu ConfGuard 29 Konfigurowanie przekazywania usług 30 -> Przekazywanie DHCP 30 -> Przekazywanie DNS 31 -> Przekazywanie PPPoE 32 Konfiguracja zarządzania Access Pointem 33 -> SSH 33 -> SNMP 34 -> Hasło dostępu 35 -> Synchronizacja czasu 36 Zapisywanie ustawień 37 Monitorowanie 38 Restartowanie urządzenia 39 Watchdog 39 Aktualizowanie oprogramowania 39 Pomoc techniczna 40 2

3 Gratulujemy zakupu TornadoAP! Jest to zaawansowany Access Point, który potrafi pracować jako Bridge lub Router. Ponieważ jest on oparty na platformie Linux możliwości jego konfiguracji są praktycznie nieograniczone. Zaawansowani użytkownicy mogą nawet uzyskać dostęp bezpośrednio do powłoki systemowej i konfigurować AP tak jak zwykły serwer oparty na systemie Linux. Pierwsze kroki Na tylnym panelu Access Pointa znajdują się: Gniazdo zasilania 2 Porty Ethernet Przycisk RESET Gniazdo RP-SMA Jeden z portów Ethernet należy podłączyć do sieci lokalnej. AP można podłączyć do karty sieciowej w komputerze korzystajac z kabla typu skrętka z przeplotem (ang. crossover), lub do switcha obsługujacego sieć lokalną za pomocą kabla "prostego" (ang. straight). Po podłączeniu anteny do gniazda RP-SMA oraz dołączonego do zestawu zasilacza do gniazda zasilania AP będzie już działał. Domyślnie będzie on w sposób przezroczysty łączył sieć kablową, do której jest podłączony za pomocą portu Ethernet z siecią radiową. Klienci powinni łączyć się z siecią o nazwie tornadoap. Konfiguracja W przypadku, gdy domyślna konfiguracja nie zaspokaja Państwa potrzeb konieczne będzie ręczne skonfigurowanie urządzenia. Można w tym celu użyć: - Panelu Zarządzania dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej - Bezpośredniego dostępu do powłoki systemowej z wykorzystaniem protokołu SSH Domyślny adres IP Access Pointa: Nazwa użytkownika Panelu Zarządzania: admin Nazwa użytkownika SSH: root Hasło Panelu Zarządzania oraz SSH: tornado Aby uzyskać dostęp do Panelu Zarządzania przez WWW, należy w swoim komputerze ustawić adres IP znajdujący się w podsieci /24, przykładowa konfiguracja: Adres IP: Maska Podsieci: Więcej informacji pod adresem 3

4 Następnie należy w swojej przeglądarce internetowej wpisać adres: w przypadku problemów z dostępem prosimy wejść pod adres i ręcznie podać przeglądarce nazwę użytkownika oraz hasło. Jeśli zakupili Państwo gotowego Access Pointa natychmiast ukaże się Panel Zarządzania. Jeśli natomiast zakupili Państwo tylko licencję na oprogramowanie konieczna będzie jej aktywacja. Aktywacja oprogramowania Formularz aktywacyjny składa się z trzech pól. IP Address, Subnet Mask, Default Gateway. Należy w nie wpisać odpowiednio adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy takie, aby AP miał na nich dostęp do internetu. Po kliknięciu na przycisk Activate AP zrestartuje się. Za około minutę prosimy ponownie wejść na Panel Zarządzania a ukaże się on już w pełnej wersji. 4

5 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Sekcja konfiguracji sieci bezprzewodowej (Wireless) podzielona jest na kilka sekcji. Konfiguracja podstawowa (Basic) Operational Mode - Wybór trybu pracy urządzenia o Access Point - Praca jako standardowy punkt dostępu. W tym trybie do urządzenia mogą podłączać się użytkownicy korzystający z kart radiowych oraz Access Pointy w trybie klienta. Możliwe jest również skorzystanie z Wireless Distribution System (WDS). Urządzenie obsługuje do ośmiu połączeń WDS. o Wireless Client - Infrastructure - W tym trybie Access Point podłącza się jako klient do innego Access Pointa (pracującego w trybie Access Point). Urządzenie w trybie Wireless Client może pracować jako Bridge lub jako Router. Możliwe jest więc na przykład udostępnienie połączenia internetowego (odbieranego radiem) klientom podłączonym do sieci kablowej - do portów 5

6 LAN urządzenia TornadoAP. Nie trzeba przy tym stosować dodatkowych routerów/serwerów a mimo to do naszej dyspozycji oddane są zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu i zarządzania pasmem - szczegóły w dalszej części opisu. o Wireless Client - Ad-Hoc - Urządzenie działa tak jak w trybie Wireless Client - Infrastructure jednak nie podłącza się do Access Pointa a do innego urządzenia działającego w trybie Ad-Hoc, na przykład karty radiowej. o Wireless Bridge - Point-to-Point - Tryb mostu bezprzewodowego. W trybie tym można w sposób przezroczysty połączyć ze sobą dwie odległe sieci LAN. Oba urządzenia muszą pracować na tych samych kanałach. o Wireless Bridge - Point-to-Multipoint - Tryb mostu bezprzewodowego. W trybie tym można w sposób przezroczysty połączyć ze sobą nawet do dziewięciu odległych sieci LAN. Jedno z urządzeń powinno pracować w trybie Point-to-Multipoint a podłączone do niego urządzenia w trybie Point-to-Point. Możliwe jest również połączenie ze sobą kilku urządzeń w trybie Point-to- Multipoint przez co można np. zapewnić łączność kilku lokalizacji, między którymi nie ma widoczności optycznej. Zalecamy jednak taką konfigurację uruchamiać tylko w trybie routera z odpowiednim filtrowaniem pakietów, aby zachować jak najwyższą wydajność. SSID - Ustawienie nazwy (SSID - Service Set Identifier) sieci bezprzewodowej Channel - Wybór kanału, na którym pracuje urządzenie, wybranie pozycji Auto spowoduje wybranie najlepszego kanału aktualnie dostępnego dla AP Auto Channel Range Zakres, w którym AP ma wyszukiwać najlepszego kanału Wireless Distribution System - Włączenie/wyłączenie systemu WDS. Umożliwia on połączenie ze sobą kilku AP w sieć - klienci połączeni do któregokolwiek z AP będą mogli się komunikować. Bridge/WDS Peer - Konfiguracja partnerów mostu/wds. Należy podać adres MAC bez dodatkowych znaków, np: 00120e

7 Konfiguracja zaawansowana (Advanced) RTS Threshold - Dla pakietów przekraczających podaną wielkość uruchomiony zostanie system rezerwacji medium RTS/CTS Fragmentation Threshold - Pakiety przekraczające podaną wielkość zostaną podzielone na mniejsze Beacon Interval - Informacje o naszej sieci (tzw. Beacon Frames) będą wysyłane w eter w podanych odstępach czasu (w milisekundach) DTIM Period - Co ile ramek Beacon wysyłać DTIM Idle Timeout - Automatyczne rozłączenie użytkownika po upłynięciu podanej liczby sekund nieaktywności Preamble Type - Typ preambuły (długa lub krótka) Transmit Power - Wybór mocy nadawania Basic Rates/Supported Rates - Wybór prędkości działania urządzenia Automatic Rate Fallback - Włączenie/wyłączenie mechanizmu automatycznego doboru prędkości zależnie od jakości sygnału. 7

8 Konfiguracja bezpieczeństwa (Security) Authentication Type - Wybór typu autoryzacji AP Cloaking - Mechanizm ukrywający istnienie sieci przed programami skanującymi Intra BSS Traffic - Niespotykana w sprzęcie tej klasy funkcja umożliwiająca zablokowanie ruchu pomiędzy klientami radiowymi! MAC Address Filtering - Filtr zezwalający na łączenie się do sieci tylko urządzeniom o z góry określonym adresie MAC Encryption - Umożliwia uruchomienie mechanizmów szyfrowania transmisji (kluczem 64 lub 128-bit) 8

9 Konfiguracja filtra adresów MAC (MAC Filter) Jeśli w zakładce Security opcja MAC Address Filtering jest włączona (Enabled) tutaj można dodać adresy MAC urządzeń, które będą mogły łączyć się z nadajnikiem. W pierwsze pole należy wpisać adres MAC bez znaków rozdzielających, np e123456, w drugie z kolei wpisać można dowolny komentarz. Po kliknięciu na przycisk Add wpis zostanie dodany. Każdy dodany wpis można skasować korzystając z przycisku Delete. Aby wyczyścić całą tablicę adresów MAC należy użyć przycisku FLUSH MAC ADDRESSES TABLE. 9

10 Konfiguracja adresacji IP oraz Bridge. TornadoAP umożliwia niezależne skonfigurowanie wszystkich dostępnych interfejsów sieciowych takich jak interfejsy: - LAN (sieć kablowa) - WLAN (sieć radiowa) - WDS (połączenia typu WDS - patrz konfiguracja podstawowa sieci bezprzewodowej) Adres IP oraz maskę podsieci każdego interfejsu można skonfigurować w podmenu IP Addressing. W takiej konfiguracji Access Point działa jako router łączący podane sieci. 10

11 W przypadku, gdy zachodzi konieczność "przezroczystego" połączenia ze sobą sieci podłączonych do kilku różnych interfejsów, należy skorzystać z Bridge. Skonfigurować go można w podmenu Bridging. Dostępne są 2 niezależne interfejsy typu Bridge. Aby połączyć kilka fizycznych interfejsów w jeden wirtualny wystarczy zaznaczyć pola wyboru przy żądanych interfejsach. Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z protokołu Spanning Tree - STP. Możliwe jest także włączenie lub wyłączenie mechanizmu tłumaczenia adresów MAC (MAC Address Translation). Po włączeniu tego systemu wszystkie pakiety, które będą wychodzić interfejsem WLAN będą miały ustawiony adres MAC taki, jak adres MAC Access Pointa, a nie adres MAC nadawcy pakietu. W trybie pracy Wireless Client translacja adresów MAC jest włączana automatycznie. W momencie dodania interfejsów do Bridge przestaje obowiązywać ich konfiguracja IP. Wszystkie te interfejsy widoczne będą pod jednym adresem IP - adresem IP danego Bridge. Adres ten oczywiście można skonfigurować w podmenu IP Addressing. Domyślnie wszystkie interfejsy AP należą do Bridge 1, a więc wszystkie sieci podłączone do AP są ze sobą połączone w sposób przezroczysty - tak jakby zachodziło pomiędzy nimi fizyczne połączenie. Aby więc w takiej sytuacji zmienić adres IP Access Pointa należy zmienić adres IP interfejsu Bridge 1. 11

12 Konfiguracja routingu Podstawowym zagadnieniem przy konfiguracji routingu jest skonfigurowanie bramy domyślnej - Default Route. Można ją ustawić poprzez podanie jej adresu IP w polu Default Route w podmenu Routing oraz kliknięcie na przycisk Save. TornadoAP umożliwia również skonfigurowanie własnej tablicy routingu. Aby dodać wpis należy wypełnić pola na dole tabeli. W pole Name wpisać można dowolną nazwę identyfikującą daną trasę. W pole Network należy wpisać adres IP bądź adres sieci w notacji prefiksowej (np /24), do której trasę chcemy dodać. Z kolei pole Gateway powinno zawierać adres bramy prowadzącej do tego hosta lub sieci. Dodany wpis można oczywiście zmodyfikować, a zmiany zatwierdzić przyciskiem Save. Możliwe jest również skasowanie dodanego wcześniej wpisu - należy w tym celu skorzystać z przycisku Delete. 12

13 Konfiguracja filtrowania TornadoAP umożliwia niezwykle zaawansowane filtrowanie pakietów, przeznaczonych zarówno do samego Access Pointa jak i do podłączonych do niego sieci. Konfiguracja filtrowania odbywa się w podmenu Filtering. Aby dodać nowy wpis należy wypełnić formularz na dole tabeli - w sekcji Add New Filter. W pole Name należy wpisać dowolną nazwę identyfikującą daną regułę filtrowania. W polu Type należy wybrać typ pakietu, może to być pakiet typu: - Routed - pakiet "przechodzący" przez AP - przychodzący do niego na jednym interfejsie, a opuszczający go na innym. - To AP - pakiet skierowany do samego Access Pointa - pakiety tego typu to najczęściej pakiety zarządzania Access Pointem. Regułami tego typu można więc ograniczyć dostęp do zarządzania Access Pointem przez WWW, SSH czy SNMP. W polu Protocol należy wybrać protokół pakietu - TCP lub UDP. Następnie w tabeli umieszczone są dwie sekcje - Source i Destination. W sekcji Source należy określić źródło pakietu. W przypadku pozostawienia pola "pustego" AP nie będzie po prostu zwracał uwagi na wartość danego parametru przy sprawdzaniu czy pakiet kwalifikuje się do odfilftrowania. 13

14 Sekcje Source i Destination składają się z pól IP oraz Port, w które wpisać należy odpowiednio źródłowy/docelowy adres IP oraz port. W polu Interface należy wybrać żródłowy/docelowy interfejs pakietu, lub wybrać wartość ANY jeśli AP ma nie zwracać uwagi na ten parametr. Następnie należy wybrać wartość pola Action. Możliwe wartości to Accept - zaakceptowanie pakietu, lub Drop - odrzucenie go. Po kliknięciu na Add Filter reguła filtrowania zostanie dodana. Dodane reguły można modyfikować i kasować korzystając odpowiednio z przycisków Save oraz Delete. Z kolei przycisk FLUSH FILTERING TABLE służy do czyszczenia całej tablicy filtrowania. Konfiguracja serwera DHCP TornadoAP posiada wbudowany serwer DHCP. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne konfigurowanie stacji klienckich. Konfiguracja serwera DHCP odbywa się z podmenu DHCP Server. Pierwszym krokiem jest włączenie serwera DHCP - wystarczy zmienić wartość pola DHCP Server na Enabled. Następnie należy wybrać, do którego interfejsu podłączeni są klienci, którzy mają być automatycznie konfigurowani (pole Listen for requests on). Jeśli interfejs należy do Bridge należy wskazać interfejs typu Bridge. Następnie należy wskazać początkowy/końcowy (start/end) adres IP. Adresy IP z tego 14

15 zakresu będą przyznawane przez serwer DHCP. Następnie należy podać pozostałe parametry, które mają być skonfigurowane u klientów takie jak: Maska Podsieci (Subnet Mask), Brama domyślna (Default Gateway), Pierwszy serwer DNS (Primary DNS), Drugi serwer DNS (Secondary DNS). Konfigurację należy zapisać poprzez kliknięcie na przycisk Save. Poniżej w tabelce Current DHCP Server Leases, widać aktualne dzierżawy adresów IP, wraz z adresem MAC, który dany adres IP uzyskał. Klientowi zawsze zostanie przydzielony pierwszy wolny adres IP, jednak możliwe jest statyczne zdefiniowanie adresu IP, który zawsze przydzielany będzie klientowi o danym adresie MAC. Szczegóły w "Konfiguracji użytkowników". Konfiguracja użytkowników Konfiguracji użytkowników AP można dokonać w podmenu Subscribers. Dla każdego użytkownika możesz określić Adres IP (lub grupę - w notacji prefiksowej), Adres MAC (w formacie 00:12:0e:12:34:56) oraz komentarz (Comment). Możesz także określić taryfę (Service Plan) określającą parametry łącza internetowego tego użytkownika. Więcej o konfiguracji taryf w rozdziale "Konfiguracja Quality of Service". Można tutaj także włączyć statyczne wpisy DHCP. Po podaniu adresu IP i MAC użytkownika, 15

16 zaznaczeniu pola Static DHCP, oraz uruchomieniu serwera DHCP użytkownik ten za każdym razem będzie otrzymywał z góry określone IP od serwera DHCP (IP przypisane jest do adresu MAC). Po zaznaczeniu pola Static ARP do tablicy ARP AP zostanie dodany statyczny wpis wiążący dane AP z adresem MAC, skutkiem czego z określonego IP będzie mógł korzystać jedynie użytkownik korzystający z urządzenia o przypisanym do niego adresie MAC. Bardziej zaawansowaną wersją tego systemu (umożliwiającą przesyłanie komunikatów i informowanie o prawidłowej konfiguracji dla danego adresu MAC) jest system ConfGuard, o którym więcej przeczytać można w rozdziale "Konfiguracja ConfGuard". Z kolei w pole Allowed Connections można wpisać maksymalną ilość połączeń, które może ustanowić użytkownik. Ograniczenia indywidualne mają pierwszeństwo przed globalnymi (o ograniczeniach globalnych można przeczytać w rozdziale Konfigurowanie limitów jednoczesnych połączeń ). W przypadku pozostawienia pola pustego ilość połączeń nie będzie limitowana, chyba, że adres IP tego użytkownika podlega globalnemu ograniczeniu. Wpisy można oczywiście modyfikować i kasować jak we wszystkich innych tego typu tabelach. Przy każdym wpisie znajduje się przycisk Notify. Służy on do konfiguracji powiadomień użytkowników. Po kliknięciu na niego wystarczy włączyć komunikat (Functionality->Enabled). Następnie wybrać jego typ (Message Type): - Block - Dostęp do sieci zostanie zablokowany a przy próbie otwarcia strony WWW zostanie pokazana podana wiadomość - Notify - Przy otwarciu strony WWW zostanie pokazana podana wiadomość a na dole będzie znajdował się przycisk z podanym tekstem. Po kliknięciu tego przycisku, pokaże się komunikat z podziękowaniem, którego treść również można dowolnie skonfigurować, a dostęp do sieci zostanie przywrócony. W ten sposób można rozsyłać wiadomości wymagające potwierdzenia, jak na przykład informacja o zmianie wysokości abonamentu. Teraz wystarczy już tylko wpisać wiadomość (Message), wiadomość, która ukaże się po kliknięciu na przycisk (Confirmation Message) - w treści obu wiadomości można używać tagów HTML. Ostatnim krokiem jest podanie tekstu, który będzie wyświetlał się na przycisku służącym do potwierdzania wiadomości (Button). 16

17 Konfiguracja Quality of Service Quality of Service to tak naprawdę inteligentne zarządzanie pasmem, dzięki któremu sieć zawsze działa najlepiej jak to możliwe. Podstawowa konfiguracja QoS jest bardzo prosta, wystarczy wybrać, gdzie podłączony jest Internet (Internet is connected to), oraz gdzie podłączeni są użytkownicy (Users are connected to). Następnie należy określić parametry łącza internetowego przepustowość w dół (Downstream) oraz w górę (Upstream). Wartości należy podać w kilobitach na sekundę (kbps). Zalecamy podanie nieco niższych wartości niż graniczne podawane przez Państwa dostawcę usług internetowych. Przy przepustowości rzędu 1024 kbps dobrym wyborem wydaje się być wartość 950 kbps. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu kształtowania ruchu. Można go wybrać niezależnie dla ruchu w dół (Downstream shaping mode) oraz w górę (Upstream shaping mode). Można wybierać spośród następujących sposobów kształtowania ruchu: Users - Dzielenie łącza ze względu na użytkowników. Każdy użytkownik ma określoną przepustowość gwarantowaną, maksymalną i priorytet transmisji ruchu. Osobno klasyfikowany jest tzw. ruch interaktywny, czyli zapytania DNS czy prośby o 17

18 zestawienie połączenia, aby zapewnić jak najmniejsze opóźnienia tego ruchu oraz zarezerwować dla niego konieczną przepustowość Services - Dzielenie łącza ze względu na usługi. Poszczególne rodzaje ruchu mają zagwarantowaną przepustowość, określoną przepustowość maksymalną i priorytet transmisji. Przepustowość w każdej klasie ruchu dzielona jest po równo między użytkowników z niej korzystających Hybrid - Połączenie trybów Users i Services. Każdy użytkownik ma do dyspozycji określone pasmo (gwarancja/max), jednak ruch w obrębie tego pasma podlega priorytetyzacji. Dzięki temu jeśli np. ustawimy poczcie wyższy priorytet niż ruchowi p2p, to nawet gdy użytkownik wysyci całą swoją przepustowość ruchem p2p, to w momencie, gdy będzie chciał na przykład sprawdzić pocztę, przepustowość dostępna dla p2p zmniejszy się o przepustowość wykorzystywaną przez program pocztowy. Dzięki temu czas potrzebny na zrealizowanie operacji zostanie zmniejszony do absolutnego minimum. Po sprawdzeniu poczty p2p znów ruszy "pełną parą" Jeśli chcemy pozostawić użytkownikom podłączonym do nadajnika możliwość wzajemnej komunikacji bez ograniczeń (sieć lokalna), wystarczy zmienić wartość pola Don t Shape LAN na Enabled. Ponieważ priorytet ruchu internetowego jest większy niż ruchu w sieci lokalnej, można bez obaw uaktywniać tą opcję nie powinna zdarzyć się sytuacja, że nadajnik zostanie nadmiernie obciążony przez ruch w sieci lokalnej i nie będzie w stanie jednocześnie udostępniać Internetu. 18

19 W przypadku korzystania z trybów Users lub Hybrid konieczne jest skonfigurowanie taryf w podmenu Service Plans. Nową taryfę można dodać poprzez wypełnienie dolnego formularza Add New Plan. Dostępne są następujące pola: Service Plan Name Dowolna nazwa identyfikująca daną taryfę Downstream Należy wypełnić, jeśli korzystamy z kształtowania Users lub Hybrid dla ruchu w dół o Guaranteed gwarantowana przepustowość każdego użytkownika z tą taryfą. Wartość w kilobitach na sekundę (kbps). Jeśli nie gwarantujemy żadnej przepustowości wystarczy wpisać 1. Suma przepustowości gwarantowanych wszystkich użytkowników nie powinna przekraczać przepustowości łącza w dół o Maximum Maksymalna przepustowość, jaką może uzyskać użytkownik w ruchu w dół. Wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps). o Priority Priorytet ruchu w dół użytkowników z tą taryfą. Najwyższy to Realtime, a najniższy to Lowest. W przypadku dużego obciążenia sieci pakiety od użytkowników z wyższym priorytetem realizowane będą szybciej niż pakiety z niższym 19

20 priorytetem skutkiem będą po prostu niższe opóźnienia w ruchu Upstream Należy wypełnić, jeśli korzystamy z kształtowania Users lub Hybrid dla ruchu w górę o Guaranteed gwarantowana przepustowość każdego użytkownika z tą taryfą. Wartość w kilobitach na sekundę (kbps). Jeśli nie gwarantujemy żadnej przepustowości wystarczy wpisać 1. Suma przepustowości gwarantowanych wszystkich użytkowników nie powinna przekraczać przepustowości łącza w górę o Maximum Maksymalna przepustowość, jaką może uzyskać użytkownik w ruchu w górę. Wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps). o Priority Priorytet ruchu w dół użytkowników z tą taryfą. Najwyższy to Realtime, a najniższy to Lowest. W przypadku dużego obciążenia sieci pakiety od użytkowników z wyższym priorytetem realizowane będą szybciej niż pakiety z niższym priorytetem skutkiem będą po prostu niższe opóźnienia w ruchu Każdą dodaną taryfę można oczywiście modyfikować oraz usunąć korzystając odpowiednio z przycisków Save lub Delete. 20

21 W przypadku korzystania z trybu Services konieczne jest skonfigurowanie przepustowości gwarantowanych i maksymalnych oraz priorytetów dla poszczególnych rodzajów ruchu. Można tego dokonać w podmenu Traffic Queues. Widzimy tutaj następujące rodzaje ruchu: o Interactive Traffic - Ruch interaktywny - prośby o zestawienie połączenia, wiadomości ICMP, zapytania DNS oraz połączenia SSH. Kolejka ta jest używana również przy współdzieleniu łącza w trybie Users o o o Web Traffic - Ruch generowany przy przeglądaniu stron WWW, zarówno niezabezpieczonych jak i podczas korzystania z SSL Mail Traffic - Wszelki ruch związany z wysyłaniem/odbieraniem poczty oraz dostępem do grup dyskusyjnych Peer-to-Peer Traffic - Ruch generowany przez programy typu Peerto-Peer o Other Traffic - Ruch, który nie zakwalifikował się do żadnej z poprzednich klas ruchu Dla każdego rodzaju ruchu skonfigurować można: 21

22 Downstream skonfigurować w przypadku korzystania z trybu Services dla ruchu w dół o Guaranteed Gwarantowana dla danego typu ruchu w dół przepustowość wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps). Suma przepustowości gwarantowanych wszystkich rodzajów ruchu nie powinna przekraczać maksymalnej przepustowości łącza. o Maximum Maksymalna przepustowość, jaką może wykorzystać ten rodzaj ruchu przy ruchu w dół. Wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps) o Priority Priorytet transmisji pakietów danego typu Upstream skonfigurować w przypadku korzystania z trybu Services dla ruchu w górę o Guaranteed Gwarantowana dla danego typu ruchu w dół przepustowość wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps). Suma przepustowości gwarantowanych wszystkich rodzajów ruchu nie powinna przekraczać maksymalnej przepustowości łącza. o Maximum Maksymalna przepustowość, jaką może wykorzystać ten rodzaj ruchu przy ruchu w dół. Wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps) o Priority - Priorytet transmisji pakietów danego typu 22

23 Udostępnianie połączenia internetowego Jeśli AP ma działać jako router udostępniający połączenie internetowe należy najpierw skonfigurować adresację IP interfejsu, do którego podłączone jest łącze internetowe oraz interfejsu, do którego podłączona jest sieć lokalna (bądź interfejsów typu bridge). Szczegóły można znaleźć w rozdziale Konfiguracja adresacji IP oraz Bridge. Kolejnym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie bramy domyślnej szczegóły w rozdziale Konfiguracja Routingu. Następnie wystarczy w podmenu NAT wybrać w polu Internet is connected to interfejs, do którego podłączone jest łącze internetowe (fizyczny, bridge lub WDS). W tym momencie można już skonfigurować stację w sieci LAN podając jako adres bramy domyślnej adres IP AP po stronie sieci lokalnej. 23

24 Konfigurowanie przekierowań portów Aby dodać nowe przekierowanie portu wystarczy wejść do podmenu Port Redirection i dodać nowy wpis poprzez wypełnienie formularza Add New Port Redirection. Dostępne są następujące pola: Name Dowolna nazwa identyfikująca przekierowanie Protocol Protokół sieciowy, którego dotyczy przekierowanie Public Sekcja dotycząca publicznego adresu IP w przekierowaniu o IP Publiczny adres IP (Połączenia z tym adresem zostaną przekierowane na podany adres IP w sieci lokalnej) o Port Port w publicznym adresie IP (Połączenia z tym portem na wskazanym adresie IP zostaną przekierowane na podany adres IP w sieci lokalnej) Private Sekcja dotycząca prywatnego adresu IP w przekierowaniu o IP Prywatny adres IP (Na ten adres zostaną przekierowane połączenia na podany publiczny adres IP i port) o Port Port w prywatnym adresie IP (Na ten port zostanie przekierowany ruch z podanego publicznego adresu IP i portu) Następnie należy dodać przekierowanie przyciskiem Add Redirection. 24

25 Tradycyjnie wpisy można modyfikować zmiany należy zatwierdzać odpowiednim przyciskiem Save. Możliwe jest również oczywiście kasowanie wpisów wystarczy kliknąć przycisk Delete. Konfigurowanie limitów jednoczesnych połączeń TornadoAP umożliwia ograniczenie ilości jednoczesnych połączeń, które może otworzyć każdy użytkownik z podanej sieci. Aby włączyć tą funkcję wystarczy wejść do podmenu Connection Limits i zmienić wartość pola Functionality na Enabled. Następnie należy podać adres sieci (Network Address) oraz maskę podsieci (Subnet mask) określające zakres adresów IP, które ma obejmować limit. Ostatnim krokiem jest określenie ile połączeń może otworzyć każdy adres IP z podanej puli (Allowed Connections). Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Save. 25

26 Konfigurowanie TTL TornadoAP umożliwia dowolną zmianę wartości TTL pakietów, które wchodzą do niego na podanym interfejsie. TTL to licznik zawarty w każdym pakiecie, który przy każdym przejściu pakietu przez router ulega zmniejszeniu o 1. Prostym zastosowaniem TTL może być zabezpieczenie się przed dalszym udostępnianiem łącza internetowego. Wystarczy ustawić pakietom wartość TTL na 1, a jeśli spotkają one na swojej drodze router czy komputer udostępniający łącze, automatycznie się zniszczą niemożliwe więc będzie dalsze udostępnienie tak zabezpieczonego łącza. Konfiguracji można dokonać w podmenu TTL Altering. Pierwszym krokiem jest przełączenie pola Functionality na pozycję Enabled. Następnie należy wybrać interfejs pakietom wchodzącym do AP na tym interfejsie zmieniony zostanie TTL (Alter Packets Entering). Następnie należy wybrać wartość pola Action, pole to określa co należy zrobić z wartością TTL pakietu: Increment zwiększyć o zadaną wartość Decrement zmniejszyć o zadaną wartość Set ustawić dokładnie na podaną wartość Ostatnim krokiem jest wypełnienie pola Value. Określa ono o ile zwiększyć/zmniejszyć lub na jaką wartość ustawić TTL pakietu. Zmiany 26

27 należy oczywiście zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Save. Konfigurowanie klonowania adresu MAC Urządzeniu TornadoAP można dowolnie zmienić adres MAC. Dzięki temu, jeśli na przykład u klienta do tej pory było inne urządzenie, można bez problemu zmienić je na TornadoAP i ustawić mu adres MAC starego urządzenia. Dzięki temu czynności konfiguracyjne, jakie trzeba będzie wykonać na serwerach obsługujących sieć zostaną zredukowane do minimum! Aby uruchomić klonowanie adresu MAC należy wejść do menu MAC Cloning, zmienić wartość pola Functionality na Enabled oraz podać adres MAC, który ma mieć urządzenie. Adres należy podać bez żadnych znaków rozdzielających, na przykład 00120e

28 Konfigurowanie mechanizmu Link Integrity Aby zapewnić nieprzerwaną komunikację w sieci urządzenie TornadoAP wyposażono w mechanizm Link Integrity. Mechanizm ten okresowo będzie sprawdzał komunikację w sieci, a w przypadku problemów zrestartuje urządzenie. Aby uaktywnić mechanizm Link Integrity należy wejść do podmenu Link Integrity, a następnie zmienić wartość pola Link Integrity na Enabled. Kolejnym krokiem jest podanie adresu IP hosta referencyjnego z tym adresem AP powinien mieć możliwość nieustannej komunikacji. W tym momencie mechanizm będzie już działał, można jednak zmienić jeszcze ilość pakietów kontrolnych wysyłanych do hosta referencyjnego. Im będzie ich więcej tym pewniejszy wynik pomiaru, jednak większe też obciążenie sieci generowane przez mechanizm. Domyślna wartość 5 powinna sprawdzić się w większości sytuacji. 28

29 Konfigurowanie mechanizmu ConfGuard ConfGuard jest unikatowym mechanizmem, który znacznie zmniejszy częstotliwość występowania pomyłek w konfiguracji u użytkowników. Wystarczy skonfigurować adresy IP oraz MAC użytkowników (patrz rozdział Konfigurowanie użytkowników ) oraz uaktywnić ConfGuard. Jeśli użytkownik będzie chciał uzyskać dostęp do Internetu a jego adres MAC nie będzie zgadzał się z adresem IP zapisanym w AP otrzyma on stosowną informację, wraz z zalecaną poprawną konfiguracją, lub dowolną informację, jeśli jego adres MAC nie jest wpisany do bazy danych Access Pointa. Aby uaktywnić ConfGuard należy wejść do podmenu ConfGuard oraz ustawić wartość pola ConfGuard na Enabled. Następnie należy podać poprawną konfigurację sieci. Należy podać elementy takie jak: Maska podsieci (Subnet Mask), Brama domyślna (Default Gateway), Pierwszy serwer DNS (Primary DNS), Drugi serwer DNS (Secondary DNS). Poniżej można skonfigurować komunikaty, pierwsze 5 pól to po prostu nazwy elementów takich jak adres IP czy maska podsieci. Z kolei Greeting to wiadomość, którą widać nad tabelką z poprawną konfiguracją. Not found to wiadomość, która wyświetli się, gdy adres MAC nie zostanie znaleziony w bazie danych AP. Po tej wiadomości wypisze się jeszcze właśnie ten adres MAC. Przykładowe 29

30 zastosowanie ConfGuard: użytkownikom przypisujemy adresy IP korzystając ze statycznych wpisów DHCP. Poza tym przydzielamy małą pulę adresów serwerowi DHCP. Po takim zabiegu wszystkim legalnym użytkownikom Internet będzie działał bez zarzutu. Jeśli na przykład jednemu z nich zostanie zablokowany Internet a ten będzie chciał sprytnie zmienić swój adres IP na przykład na adres sąsiada to w swojej przeglądarce ujrzy jedynie komunikat o tym, iż jego konfiguracja nie jest poprawna (komunikat można dowolnie ustawić w polu Greeting). Z kolei jeśli do sieci podłączy się jakiś zupełnie nieautoryzowany użytkownik, to ujrzy w przeglądarce jedynie informację skonfigurowaną w polu Not found, gdzie umieścić można na przykład informacje o firmie, cennik czy dane kontaktowe. Konfigurowanie przekazywania usług (Service Relaying) Service Relaying jest usługą, która umożliwia "przejście" przez Access Pointa usług, które na większości innych modeli "zatrzymałyby" się i nie zostały przekazane do sieci/klientów. Usługami takimi są DHCP i PPPoE. Access Point potrafi także pośredniczyć w realizacji zapytań DNS. Przekazywanie DHCP (DHCP Relaying) 30

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R OSBRiDGE 5XLi / 5GXi Instrukcja Konfiguracji Oprogramowanie w wersji 3.30R 1. Ustawienia domyślne i konfiguracja. Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo