Instrukcja Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Użytkownika"

Transkrypt

1 TornadoAP 1.6 Instrukcja Użytkownika

2 Spis treści Spis treści 1 Wstęp 3 Pierwsze kroki 3 Konfiguracja 3 Aktywacja oprogramowania 4 Konfiguracja sieci bezprzewodowej 5 -> Konfiguracja podstawowa 5 -> Konfiguracja zaawansowana 7 -> Konfiguracja bezpieczeństwa 8 -> Konfiguracja filtra adresów MAC 9 Konfiguracja adresacji IP oraz Bridge 10 Konfiguracja routingu 12 Konfiguracja filtrowania 13 Konfiguracja serwera DHCP 14 Konfiguracja użytkowników 15 Konfiguracja Quality of Service 17 -> Taryfy 19 -> Usługi 21 Udostępnianie połączenia internetowego 23 Konfigurowanie przekierowań portów 24 Konfigurowanie limitów jednoczesnych połączeń 25 Konfigurowanie TTL 26 Konfigurowanie klonowania adresu MAC 27 Konfigurowanie mechanizmu Link Integrity 28 Konfigurowanie mechanizmu ConfGuard 29 Konfigurowanie przekazywania usług 30 -> Przekazywanie DHCP 30 -> Przekazywanie DNS 31 -> Przekazywanie PPPoE 32 Konfiguracja zarządzania Access Pointem 33 -> SSH 33 -> SNMP 34 -> Hasło dostępu 35 -> Synchronizacja czasu 36 Zapisywanie ustawień 37 Monitorowanie 38 Restartowanie urządzenia 39 Watchdog 39 Aktualizowanie oprogramowania 39 Pomoc techniczna 40 2

3 Gratulujemy zakupu TornadoAP! Jest to zaawansowany Access Point, który potrafi pracować jako Bridge lub Router. Ponieważ jest on oparty na platformie Linux możliwości jego konfiguracji są praktycznie nieograniczone. Zaawansowani użytkownicy mogą nawet uzyskać dostęp bezpośrednio do powłoki systemowej i konfigurować AP tak jak zwykły serwer oparty na systemie Linux. Pierwsze kroki Na tylnym panelu Access Pointa znajdują się: Gniazdo zasilania 2 Porty Ethernet Przycisk RESET Gniazdo RP-SMA Jeden z portów Ethernet należy podłączyć do sieci lokalnej. AP można podłączyć do karty sieciowej w komputerze korzystajac z kabla typu skrętka z przeplotem (ang. crossover), lub do switcha obsługujacego sieć lokalną za pomocą kabla "prostego" (ang. straight). Po podłączeniu anteny do gniazda RP-SMA oraz dołączonego do zestawu zasilacza do gniazda zasilania AP będzie już działał. Domyślnie będzie on w sposób przezroczysty łączył sieć kablową, do której jest podłączony za pomocą portu Ethernet z siecią radiową. Klienci powinni łączyć się z siecią o nazwie tornadoap. Konfiguracja W przypadku, gdy domyślna konfiguracja nie zaspokaja Państwa potrzeb konieczne będzie ręczne skonfigurowanie urządzenia. Można w tym celu użyć: - Panelu Zarządzania dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej - Bezpośredniego dostępu do powłoki systemowej z wykorzystaniem protokołu SSH Domyślny adres IP Access Pointa: Nazwa użytkownika Panelu Zarządzania: admin Nazwa użytkownika SSH: root Hasło Panelu Zarządzania oraz SSH: tornado Aby uzyskać dostęp do Panelu Zarządzania przez WWW, należy w swoim komputerze ustawić adres IP znajdujący się w podsieci /24, przykładowa konfiguracja: Adres IP: Maska Podsieci: Więcej informacji pod adresem 3

4 Następnie należy w swojej przeglądarce internetowej wpisać adres: w przypadku problemów z dostępem prosimy wejść pod adres i ręcznie podać przeglądarce nazwę użytkownika oraz hasło. Jeśli zakupili Państwo gotowego Access Pointa natychmiast ukaże się Panel Zarządzania. Jeśli natomiast zakupili Państwo tylko licencję na oprogramowanie konieczna będzie jej aktywacja. Aktywacja oprogramowania Formularz aktywacyjny składa się z trzech pól. IP Address, Subnet Mask, Default Gateway. Należy w nie wpisać odpowiednio adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy takie, aby AP miał na nich dostęp do internetu. Po kliknięciu na przycisk Activate AP zrestartuje się. Za około minutę prosimy ponownie wejść na Panel Zarządzania a ukaże się on już w pełnej wersji. 4

5 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Sekcja konfiguracji sieci bezprzewodowej (Wireless) podzielona jest na kilka sekcji. Konfiguracja podstawowa (Basic) Operational Mode - Wybór trybu pracy urządzenia o Access Point - Praca jako standardowy punkt dostępu. W tym trybie do urządzenia mogą podłączać się użytkownicy korzystający z kart radiowych oraz Access Pointy w trybie klienta. Możliwe jest również skorzystanie z Wireless Distribution System (WDS). Urządzenie obsługuje do ośmiu połączeń WDS. o Wireless Client - Infrastructure - W tym trybie Access Point podłącza się jako klient do innego Access Pointa (pracującego w trybie Access Point). Urządzenie w trybie Wireless Client może pracować jako Bridge lub jako Router. Możliwe jest więc na przykład udostępnienie połączenia internetowego (odbieranego radiem) klientom podłączonym do sieci kablowej - do portów 5

6 LAN urządzenia TornadoAP. Nie trzeba przy tym stosować dodatkowych routerów/serwerów a mimo to do naszej dyspozycji oddane są zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu i zarządzania pasmem - szczegóły w dalszej części opisu. o Wireless Client - Ad-Hoc - Urządzenie działa tak jak w trybie Wireless Client - Infrastructure jednak nie podłącza się do Access Pointa a do innego urządzenia działającego w trybie Ad-Hoc, na przykład karty radiowej. o Wireless Bridge - Point-to-Point - Tryb mostu bezprzewodowego. W trybie tym można w sposób przezroczysty połączyć ze sobą dwie odległe sieci LAN. Oba urządzenia muszą pracować na tych samych kanałach. o Wireless Bridge - Point-to-Multipoint - Tryb mostu bezprzewodowego. W trybie tym można w sposób przezroczysty połączyć ze sobą nawet do dziewięciu odległych sieci LAN. Jedno z urządzeń powinno pracować w trybie Point-to-Multipoint a podłączone do niego urządzenia w trybie Point-to-Point. Możliwe jest również połączenie ze sobą kilku urządzeń w trybie Point-to- Multipoint przez co można np. zapewnić łączność kilku lokalizacji, między którymi nie ma widoczności optycznej. Zalecamy jednak taką konfigurację uruchamiać tylko w trybie routera z odpowiednim filtrowaniem pakietów, aby zachować jak najwyższą wydajność. SSID - Ustawienie nazwy (SSID - Service Set Identifier) sieci bezprzewodowej Channel - Wybór kanału, na którym pracuje urządzenie, wybranie pozycji Auto spowoduje wybranie najlepszego kanału aktualnie dostępnego dla AP Auto Channel Range Zakres, w którym AP ma wyszukiwać najlepszego kanału Wireless Distribution System - Włączenie/wyłączenie systemu WDS. Umożliwia on połączenie ze sobą kilku AP w sieć - klienci połączeni do któregokolwiek z AP będą mogli się komunikować. Bridge/WDS Peer - Konfiguracja partnerów mostu/wds. Należy podać adres MAC bez dodatkowych znaków, np: 00120e

7 Konfiguracja zaawansowana (Advanced) RTS Threshold - Dla pakietów przekraczających podaną wielkość uruchomiony zostanie system rezerwacji medium RTS/CTS Fragmentation Threshold - Pakiety przekraczające podaną wielkość zostaną podzielone na mniejsze Beacon Interval - Informacje o naszej sieci (tzw. Beacon Frames) będą wysyłane w eter w podanych odstępach czasu (w milisekundach) DTIM Period - Co ile ramek Beacon wysyłać DTIM Idle Timeout - Automatyczne rozłączenie użytkownika po upłynięciu podanej liczby sekund nieaktywności Preamble Type - Typ preambuły (długa lub krótka) Transmit Power - Wybór mocy nadawania Basic Rates/Supported Rates - Wybór prędkości działania urządzenia Automatic Rate Fallback - Włączenie/wyłączenie mechanizmu automatycznego doboru prędkości zależnie od jakości sygnału. 7

8 Konfiguracja bezpieczeństwa (Security) Authentication Type - Wybór typu autoryzacji AP Cloaking - Mechanizm ukrywający istnienie sieci przed programami skanującymi Intra BSS Traffic - Niespotykana w sprzęcie tej klasy funkcja umożliwiająca zablokowanie ruchu pomiędzy klientami radiowymi! MAC Address Filtering - Filtr zezwalający na łączenie się do sieci tylko urządzeniom o z góry określonym adresie MAC Encryption - Umożliwia uruchomienie mechanizmów szyfrowania transmisji (kluczem 64 lub 128-bit) 8

9 Konfiguracja filtra adresów MAC (MAC Filter) Jeśli w zakładce Security opcja MAC Address Filtering jest włączona (Enabled) tutaj można dodać adresy MAC urządzeń, które będą mogły łączyć się z nadajnikiem. W pierwsze pole należy wpisać adres MAC bez znaków rozdzielających, np e123456, w drugie z kolei wpisać można dowolny komentarz. Po kliknięciu na przycisk Add wpis zostanie dodany. Każdy dodany wpis można skasować korzystając z przycisku Delete. Aby wyczyścić całą tablicę adresów MAC należy użyć przycisku FLUSH MAC ADDRESSES TABLE. 9

10 Konfiguracja adresacji IP oraz Bridge. TornadoAP umożliwia niezależne skonfigurowanie wszystkich dostępnych interfejsów sieciowych takich jak interfejsy: - LAN (sieć kablowa) - WLAN (sieć radiowa) - WDS (połączenia typu WDS - patrz konfiguracja podstawowa sieci bezprzewodowej) Adres IP oraz maskę podsieci każdego interfejsu można skonfigurować w podmenu IP Addressing. W takiej konfiguracji Access Point działa jako router łączący podane sieci. 10

11 W przypadku, gdy zachodzi konieczność "przezroczystego" połączenia ze sobą sieci podłączonych do kilku różnych interfejsów, należy skorzystać z Bridge. Skonfigurować go można w podmenu Bridging. Dostępne są 2 niezależne interfejsy typu Bridge. Aby połączyć kilka fizycznych interfejsów w jeden wirtualny wystarczy zaznaczyć pola wyboru przy żądanych interfejsach. Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z protokołu Spanning Tree - STP. Możliwe jest także włączenie lub wyłączenie mechanizmu tłumaczenia adresów MAC (MAC Address Translation). Po włączeniu tego systemu wszystkie pakiety, które będą wychodzić interfejsem WLAN będą miały ustawiony adres MAC taki, jak adres MAC Access Pointa, a nie adres MAC nadawcy pakietu. W trybie pracy Wireless Client translacja adresów MAC jest włączana automatycznie. W momencie dodania interfejsów do Bridge przestaje obowiązywać ich konfiguracja IP. Wszystkie te interfejsy widoczne będą pod jednym adresem IP - adresem IP danego Bridge. Adres ten oczywiście można skonfigurować w podmenu IP Addressing. Domyślnie wszystkie interfejsy AP należą do Bridge 1, a więc wszystkie sieci podłączone do AP są ze sobą połączone w sposób przezroczysty - tak jakby zachodziło pomiędzy nimi fizyczne połączenie. Aby więc w takiej sytuacji zmienić adres IP Access Pointa należy zmienić adres IP interfejsu Bridge 1. 11

12 Konfiguracja routingu Podstawowym zagadnieniem przy konfiguracji routingu jest skonfigurowanie bramy domyślnej - Default Route. Można ją ustawić poprzez podanie jej adresu IP w polu Default Route w podmenu Routing oraz kliknięcie na przycisk Save. TornadoAP umożliwia również skonfigurowanie własnej tablicy routingu. Aby dodać wpis należy wypełnić pola na dole tabeli. W pole Name wpisać można dowolną nazwę identyfikującą daną trasę. W pole Network należy wpisać adres IP bądź adres sieci w notacji prefiksowej (np /24), do której trasę chcemy dodać. Z kolei pole Gateway powinno zawierać adres bramy prowadzącej do tego hosta lub sieci. Dodany wpis można oczywiście zmodyfikować, a zmiany zatwierdzić przyciskiem Save. Możliwe jest również skasowanie dodanego wcześniej wpisu - należy w tym celu skorzystać z przycisku Delete. 12

13 Konfiguracja filtrowania TornadoAP umożliwia niezwykle zaawansowane filtrowanie pakietów, przeznaczonych zarówno do samego Access Pointa jak i do podłączonych do niego sieci. Konfiguracja filtrowania odbywa się w podmenu Filtering. Aby dodać nowy wpis należy wypełnić formularz na dole tabeli - w sekcji Add New Filter. W pole Name należy wpisać dowolną nazwę identyfikującą daną regułę filtrowania. W polu Type należy wybrać typ pakietu, może to być pakiet typu: - Routed - pakiet "przechodzący" przez AP - przychodzący do niego na jednym interfejsie, a opuszczający go na innym. - To AP - pakiet skierowany do samego Access Pointa - pakiety tego typu to najczęściej pakiety zarządzania Access Pointem. Regułami tego typu można więc ograniczyć dostęp do zarządzania Access Pointem przez WWW, SSH czy SNMP. W polu Protocol należy wybrać protokół pakietu - TCP lub UDP. Następnie w tabeli umieszczone są dwie sekcje - Source i Destination. W sekcji Source należy określić źródło pakietu. W przypadku pozostawienia pola "pustego" AP nie będzie po prostu zwracał uwagi na wartość danego parametru przy sprawdzaniu czy pakiet kwalifikuje się do odfilftrowania. 13

14 Sekcje Source i Destination składają się z pól IP oraz Port, w które wpisać należy odpowiednio źródłowy/docelowy adres IP oraz port. W polu Interface należy wybrać żródłowy/docelowy interfejs pakietu, lub wybrać wartość ANY jeśli AP ma nie zwracać uwagi na ten parametr. Następnie należy wybrać wartość pola Action. Możliwe wartości to Accept - zaakceptowanie pakietu, lub Drop - odrzucenie go. Po kliknięciu na Add Filter reguła filtrowania zostanie dodana. Dodane reguły można modyfikować i kasować korzystając odpowiednio z przycisków Save oraz Delete. Z kolei przycisk FLUSH FILTERING TABLE służy do czyszczenia całej tablicy filtrowania. Konfiguracja serwera DHCP TornadoAP posiada wbudowany serwer DHCP. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne konfigurowanie stacji klienckich. Konfiguracja serwera DHCP odbywa się z podmenu DHCP Server. Pierwszym krokiem jest włączenie serwera DHCP - wystarczy zmienić wartość pola DHCP Server na Enabled. Następnie należy wybrać, do którego interfejsu podłączeni są klienci, którzy mają być automatycznie konfigurowani (pole Listen for requests on). Jeśli interfejs należy do Bridge należy wskazać interfejs typu Bridge. Następnie należy wskazać początkowy/końcowy (start/end) adres IP. Adresy IP z tego 14

15 zakresu będą przyznawane przez serwer DHCP. Następnie należy podać pozostałe parametry, które mają być skonfigurowane u klientów takie jak: Maska Podsieci (Subnet Mask), Brama domyślna (Default Gateway), Pierwszy serwer DNS (Primary DNS), Drugi serwer DNS (Secondary DNS). Konfigurację należy zapisać poprzez kliknięcie na przycisk Save. Poniżej w tabelce Current DHCP Server Leases, widać aktualne dzierżawy adresów IP, wraz z adresem MAC, który dany adres IP uzyskał. Klientowi zawsze zostanie przydzielony pierwszy wolny adres IP, jednak możliwe jest statyczne zdefiniowanie adresu IP, który zawsze przydzielany będzie klientowi o danym adresie MAC. Szczegóły w "Konfiguracji użytkowników". Konfiguracja użytkowników Konfiguracji użytkowników AP można dokonać w podmenu Subscribers. Dla każdego użytkownika możesz określić Adres IP (lub grupę - w notacji prefiksowej), Adres MAC (w formacie 00:12:0e:12:34:56) oraz komentarz (Comment). Możesz także określić taryfę (Service Plan) określającą parametry łącza internetowego tego użytkownika. Więcej o konfiguracji taryf w rozdziale "Konfiguracja Quality of Service". Można tutaj także włączyć statyczne wpisy DHCP. Po podaniu adresu IP i MAC użytkownika, 15

16 zaznaczeniu pola Static DHCP, oraz uruchomieniu serwera DHCP użytkownik ten za każdym razem będzie otrzymywał z góry określone IP od serwera DHCP (IP przypisane jest do adresu MAC). Po zaznaczeniu pola Static ARP do tablicy ARP AP zostanie dodany statyczny wpis wiążący dane AP z adresem MAC, skutkiem czego z określonego IP będzie mógł korzystać jedynie użytkownik korzystający z urządzenia o przypisanym do niego adresie MAC. Bardziej zaawansowaną wersją tego systemu (umożliwiającą przesyłanie komunikatów i informowanie o prawidłowej konfiguracji dla danego adresu MAC) jest system ConfGuard, o którym więcej przeczytać można w rozdziale "Konfiguracja ConfGuard". Z kolei w pole Allowed Connections można wpisać maksymalną ilość połączeń, które może ustanowić użytkownik. Ograniczenia indywidualne mają pierwszeństwo przed globalnymi (o ograniczeniach globalnych można przeczytać w rozdziale Konfigurowanie limitów jednoczesnych połączeń ). W przypadku pozostawienia pola pustego ilość połączeń nie będzie limitowana, chyba, że adres IP tego użytkownika podlega globalnemu ograniczeniu. Wpisy można oczywiście modyfikować i kasować jak we wszystkich innych tego typu tabelach. Przy każdym wpisie znajduje się przycisk Notify. Służy on do konfiguracji powiadomień użytkowników. Po kliknięciu na niego wystarczy włączyć komunikat (Functionality->Enabled). Następnie wybrać jego typ (Message Type): - Block - Dostęp do sieci zostanie zablokowany a przy próbie otwarcia strony WWW zostanie pokazana podana wiadomość - Notify - Przy otwarciu strony WWW zostanie pokazana podana wiadomość a na dole będzie znajdował się przycisk z podanym tekstem. Po kliknięciu tego przycisku, pokaże się komunikat z podziękowaniem, którego treść również można dowolnie skonfigurować, a dostęp do sieci zostanie przywrócony. W ten sposób można rozsyłać wiadomości wymagające potwierdzenia, jak na przykład informacja o zmianie wysokości abonamentu. Teraz wystarczy już tylko wpisać wiadomość (Message), wiadomość, która ukaże się po kliknięciu na przycisk (Confirmation Message) - w treści obu wiadomości można używać tagów HTML. Ostatnim krokiem jest podanie tekstu, który będzie wyświetlał się na przycisku służącym do potwierdzania wiadomości (Button). 16

17 Konfiguracja Quality of Service Quality of Service to tak naprawdę inteligentne zarządzanie pasmem, dzięki któremu sieć zawsze działa najlepiej jak to możliwe. Podstawowa konfiguracja QoS jest bardzo prosta, wystarczy wybrać, gdzie podłączony jest Internet (Internet is connected to), oraz gdzie podłączeni są użytkownicy (Users are connected to). Następnie należy określić parametry łącza internetowego przepustowość w dół (Downstream) oraz w górę (Upstream). Wartości należy podać w kilobitach na sekundę (kbps). Zalecamy podanie nieco niższych wartości niż graniczne podawane przez Państwa dostawcę usług internetowych. Przy przepustowości rzędu 1024 kbps dobrym wyborem wydaje się być wartość 950 kbps. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu kształtowania ruchu. Można go wybrać niezależnie dla ruchu w dół (Downstream shaping mode) oraz w górę (Upstream shaping mode). Można wybierać spośród następujących sposobów kształtowania ruchu: Users - Dzielenie łącza ze względu na użytkowników. Każdy użytkownik ma określoną przepustowość gwarantowaną, maksymalną i priorytet transmisji ruchu. Osobno klasyfikowany jest tzw. ruch interaktywny, czyli zapytania DNS czy prośby o 17

18 zestawienie połączenia, aby zapewnić jak najmniejsze opóźnienia tego ruchu oraz zarezerwować dla niego konieczną przepustowość Services - Dzielenie łącza ze względu na usługi. Poszczególne rodzaje ruchu mają zagwarantowaną przepustowość, określoną przepustowość maksymalną i priorytet transmisji. Przepustowość w każdej klasie ruchu dzielona jest po równo między użytkowników z niej korzystających Hybrid - Połączenie trybów Users i Services. Każdy użytkownik ma do dyspozycji określone pasmo (gwarancja/max), jednak ruch w obrębie tego pasma podlega priorytetyzacji. Dzięki temu jeśli np. ustawimy poczcie wyższy priorytet niż ruchowi p2p, to nawet gdy użytkownik wysyci całą swoją przepustowość ruchem p2p, to w momencie, gdy będzie chciał na przykład sprawdzić pocztę, przepustowość dostępna dla p2p zmniejszy się o przepustowość wykorzystywaną przez program pocztowy. Dzięki temu czas potrzebny na zrealizowanie operacji zostanie zmniejszony do absolutnego minimum. Po sprawdzeniu poczty p2p znów ruszy "pełną parą" Jeśli chcemy pozostawić użytkownikom podłączonym do nadajnika możliwość wzajemnej komunikacji bez ograniczeń (sieć lokalna), wystarczy zmienić wartość pola Don t Shape LAN na Enabled. Ponieważ priorytet ruchu internetowego jest większy niż ruchu w sieci lokalnej, można bez obaw uaktywniać tą opcję nie powinna zdarzyć się sytuacja, że nadajnik zostanie nadmiernie obciążony przez ruch w sieci lokalnej i nie będzie w stanie jednocześnie udostępniać Internetu. 18

19 W przypadku korzystania z trybów Users lub Hybrid konieczne jest skonfigurowanie taryf w podmenu Service Plans. Nową taryfę można dodać poprzez wypełnienie dolnego formularza Add New Plan. Dostępne są następujące pola: Service Plan Name Dowolna nazwa identyfikująca daną taryfę Downstream Należy wypełnić, jeśli korzystamy z kształtowania Users lub Hybrid dla ruchu w dół o Guaranteed gwarantowana przepustowość każdego użytkownika z tą taryfą. Wartość w kilobitach na sekundę (kbps). Jeśli nie gwarantujemy żadnej przepustowości wystarczy wpisać 1. Suma przepustowości gwarantowanych wszystkich użytkowników nie powinna przekraczać przepustowości łącza w dół o Maximum Maksymalna przepustowość, jaką może uzyskać użytkownik w ruchu w dół. Wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps). o Priority Priorytet ruchu w dół użytkowników z tą taryfą. Najwyższy to Realtime, a najniższy to Lowest. W przypadku dużego obciążenia sieci pakiety od użytkowników z wyższym priorytetem realizowane będą szybciej niż pakiety z niższym 19

20 priorytetem skutkiem będą po prostu niższe opóźnienia w ruchu Upstream Należy wypełnić, jeśli korzystamy z kształtowania Users lub Hybrid dla ruchu w górę o Guaranteed gwarantowana przepustowość każdego użytkownika z tą taryfą. Wartość w kilobitach na sekundę (kbps). Jeśli nie gwarantujemy żadnej przepustowości wystarczy wpisać 1. Suma przepustowości gwarantowanych wszystkich użytkowników nie powinna przekraczać przepustowości łącza w górę o Maximum Maksymalna przepustowość, jaką może uzyskać użytkownik w ruchu w górę. Wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps). o Priority Priorytet ruchu w dół użytkowników z tą taryfą. Najwyższy to Realtime, a najniższy to Lowest. W przypadku dużego obciążenia sieci pakiety od użytkowników z wyższym priorytetem realizowane będą szybciej niż pakiety z niższym priorytetem skutkiem będą po prostu niższe opóźnienia w ruchu Każdą dodaną taryfę można oczywiście modyfikować oraz usunąć korzystając odpowiednio z przycisków Save lub Delete. 20

21 W przypadku korzystania z trybu Services konieczne jest skonfigurowanie przepustowości gwarantowanych i maksymalnych oraz priorytetów dla poszczególnych rodzajów ruchu. Można tego dokonać w podmenu Traffic Queues. Widzimy tutaj następujące rodzaje ruchu: o Interactive Traffic - Ruch interaktywny - prośby o zestawienie połączenia, wiadomości ICMP, zapytania DNS oraz połączenia SSH. Kolejka ta jest używana również przy współdzieleniu łącza w trybie Users o o o Web Traffic - Ruch generowany przy przeglądaniu stron WWW, zarówno niezabezpieczonych jak i podczas korzystania z SSL Mail Traffic - Wszelki ruch związany z wysyłaniem/odbieraniem poczty oraz dostępem do grup dyskusyjnych Peer-to-Peer Traffic - Ruch generowany przez programy typu Peerto-Peer o Other Traffic - Ruch, który nie zakwalifikował się do żadnej z poprzednich klas ruchu Dla każdego rodzaju ruchu skonfigurować można: 21

22 Downstream skonfigurować w przypadku korzystania z trybu Services dla ruchu w dół o Guaranteed Gwarantowana dla danego typu ruchu w dół przepustowość wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps). Suma przepustowości gwarantowanych wszystkich rodzajów ruchu nie powinna przekraczać maksymalnej przepustowości łącza. o Maximum Maksymalna przepustowość, jaką może wykorzystać ten rodzaj ruchu przy ruchu w dół. Wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps) o Priority Priorytet transmisji pakietów danego typu Upstream skonfigurować w przypadku korzystania z trybu Services dla ruchu w górę o Guaranteed Gwarantowana dla danego typu ruchu w dół przepustowość wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps). Suma przepustowości gwarantowanych wszystkich rodzajów ruchu nie powinna przekraczać maksymalnej przepustowości łącza. o Maximum Maksymalna przepustowość, jaką może wykorzystać ten rodzaj ruchu przy ruchu w dół. Wyrażona w kilobitach na sekundę (kbps) o Priority - Priorytet transmisji pakietów danego typu 22

23 Udostępnianie połączenia internetowego Jeśli AP ma działać jako router udostępniający połączenie internetowe należy najpierw skonfigurować adresację IP interfejsu, do którego podłączone jest łącze internetowe oraz interfejsu, do którego podłączona jest sieć lokalna (bądź interfejsów typu bridge). Szczegóły można znaleźć w rozdziale Konfiguracja adresacji IP oraz Bridge. Kolejnym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie bramy domyślnej szczegóły w rozdziale Konfiguracja Routingu. Następnie wystarczy w podmenu NAT wybrać w polu Internet is connected to interfejs, do którego podłączone jest łącze internetowe (fizyczny, bridge lub WDS). W tym momencie można już skonfigurować stację w sieci LAN podając jako adres bramy domyślnej adres IP AP po stronie sieci lokalnej. 23

24 Konfigurowanie przekierowań portów Aby dodać nowe przekierowanie portu wystarczy wejść do podmenu Port Redirection i dodać nowy wpis poprzez wypełnienie formularza Add New Port Redirection. Dostępne są następujące pola: Name Dowolna nazwa identyfikująca przekierowanie Protocol Protokół sieciowy, którego dotyczy przekierowanie Public Sekcja dotycząca publicznego adresu IP w przekierowaniu o IP Publiczny adres IP (Połączenia z tym adresem zostaną przekierowane na podany adres IP w sieci lokalnej) o Port Port w publicznym adresie IP (Połączenia z tym portem na wskazanym adresie IP zostaną przekierowane na podany adres IP w sieci lokalnej) Private Sekcja dotycząca prywatnego adresu IP w przekierowaniu o IP Prywatny adres IP (Na ten adres zostaną przekierowane połączenia na podany publiczny adres IP i port) o Port Port w prywatnym adresie IP (Na ten port zostanie przekierowany ruch z podanego publicznego adresu IP i portu) Następnie należy dodać przekierowanie przyciskiem Add Redirection. 24

25 Tradycyjnie wpisy można modyfikować zmiany należy zatwierdzać odpowiednim przyciskiem Save. Możliwe jest również oczywiście kasowanie wpisów wystarczy kliknąć przycisk Delete. Konfigurowanie limitów jednoczesnych połączeń TornadoAP umożliwia ograniczenie ilości jednoczesnych połączeń, które może otworzyć każdy użytkownik z podanej sieci. Aby włączyć tą funkcję wystarczy wejść do podmenu Connection Limits i zmienić wartość pola Functionality na Enabled. Następnie należy podać adres sieci (Network Address) oraz maskę podsieci (Subnet mask) określające zakres adresów IP, które ma obejmować limit. Ostatnim krokiem jest określenie ile połączeń może otworzyć każdy adres IP z podanej puli (Allowed Connections). Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Save. 25

26 Konfigurowanie TTL TornadoAP umożliwia dowolną zmianę wartości TTL pakietów, które wchodzą do niego na podanym interfejsie. TTL to licznik zawarty w każdym pakiecie, który przy każdym przejściu pakietu przez router ulega zmniejszeniu o 1. Prostym zastosowaniem TTL może być zabezpieczenie się przed dalszym udostępnianiem łącza internetowego. Wystarczy ustawić pakietom wartość TTL na 1, a jeśli spotkają one na swojej drodze router czy komputer udostępniający łącze, automatycznie się zniszczą niemożliwe więc będzie dalsze udostępnienie tak zabezpieczonego łącza. Konfiguracji można dokonać w podmenu TTL Altering. Pierwszym krokiem jest przełączenie pola Functionality na pozycję Enabled. Następnie należy wybrać interfejs pakietom wchodzącym do AP na tym interfejsie zmieniony zostanie TTL (Alter Packets Entering). Następnie należy wybrać wartość pola Action, pole to określa co należy zrobić z wartością TTL pakietu: Increment zwiększyć o zadaną wartość Decrement zmniejszyć o zadaną wartość Set ustawić dokładnie na podaną wartość Ostatnim krokiem jest wypełnienie pola Value. Określa ono o ile zwiększyć/zmniejszyć lub na jaką wartość ustawić TTL pakietu. Zmiany 26

27 należy oczywiście zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Save. Konfigurowanie klonowania adresu MAC Urządzeniu TornadoAP można dowolnie zmienić adres MAC. Dzięki temu, jeśli na przykład u klienta do tej pory było inne urządzenie, można bez problemu zmienić je na TornadoAP i ustawić mu adres MAC starego urządzenia. Dzięki temu czynności konfiguracyjne, jakie trzeba będzie wykonać na serwerach obsługujących sieć zostaną zredukowane do minimum! Aby uruchomić klonowanie adresu MAC należy wejść do menu MAC Cloning, zmienić wartość pola Functionality na Enabled oraz podać adres MAC, który ma mieć urządzenie. Adres należy podać bez żadnych znaków rozdzielających, na przykład 00120e

28 Konfigurowanie mechanizmu Link Integrity Aby zapewnić nieprzerwaną komunikację w sieci urządzenie TornadoAP wyposażono w mechanizm Link Integrity. Mechanizm ten okresowo będzie sprawdzał komunikację w sieci, a w przypadku problemów zrestartuje urządzenie. Aby uaktywnić mechanizm Link Integrity należy wejść do podmenu Link Integrity, a następnie zmienić wartość pola Link Integrity na Enabled. Kolejnym krokiem jest podanie adresu IP hosta referencyjnego z tym adresem AP powinien mieć możliwość nieustannej komunikacji. W tym momencie mechanizm będzie już działał, można jednak zmienić jeszcze ilość pakietów kontrolnych wysyłanych do hosta referencyjnego. Im będzie ich więcej tym pewniejszy wynik pomiaru, jednak większe też obciążenie sieci generowane przez mechanizm. Domyślna wartość 5 powinna sprawdzić się w większości sytuacji. 28

29 Konfigurowanie mechanizmu ConfGuard ConfGuard jest unikatowym mechanizmem, który znacznie zmniejszy częstotliwość występowania pomyłek w konfiguracji u użytkowników. Wystarczy skonfigurować adresy IP oraz MAC użytkowników (patrz rozdział Konfigurowanie użytkowników ) oraz uaktywnić ConfGuard. Jeśli użytkownik będzie chciał uzyskać dostęp do Internetu a jego adres MAC nie będzie zgadzał się z adresem IP zapisanym w AP otrzyma on stosowną informację, wraz z zalecaną poprawną konfiguracją, lub dowolną informację, jeśli jego adres MAC nie jest wpisany do bazy danych Access Pointa. Aby uaktywnić ConfGuard należy wejść do podmenu ConfGuard oraz ustawić wartość pola ConfGuard na Enabled. Następnie należy podać poprawną konfigurację sieci. Należy podać elementy takie jak: Maska podsieci (Subnet Mask), Brama domyślna (Default Gateway), Pierwszy serwer DNS (Primary DNS), Drugi serwer DNS (Secondary DNS). Poniżej można skonfigurować komunikaty, pierwsze 5 pól to po prostu nazwy elementów takich jak adres IP czy maska podsieci. Z kolei Greeting to wiadomość, którą widać nad tabelką z poprawną konfiguracją. Not found to wiadomość, która wyświetli się, gdy adres MAC nie zostanie znaleziony w bazie danych AP. Po tej wiadomości wypisze się jeszcze właśnie ten adres MAC. Przykładowe 29

30 zastosowanie ConfGuard: użytkownikom przypisujemy adresy IP korzystając ze statycznych wpisów DHCP. Poza tym przydzielamy małą pulę adresów serwerowi DHCP. Po takim zabiegu wszystkim legalnym użytkownikom Internet będzie działał bez zarzutu. Jeśli na przykład jednemu z nich zostanie zablokowany Internet a ten będzie chciał sprytnie zmienić swój adres IP na przykład na adres sąsiada to w swojej przeglądarce ujrzy jedynie komunikat o tym, iż jego konfiguracja nie jest poprawna (komunikat można dowolnie ustawić w polu Greeting). Z kolei jeśli do sieci podłączy się jakiś zupełnie nieautoryzowany użytkownik, to ujrzy w przeglądarce jedynie informację skonfigurowaną w polu Not found, gdzie umieścić można na przykład informacje o firmie, cennik czy dane kontaktowe. Konfigurowanie przekazywania usług (Service Relaying) Service Relaying jest usługą, która umożliwia "przejście" przez Access Pointa usług, które na większości innych modeli "zatrzymałyby" się i nie zostały przekazane do sieci/klientów. Usługami takimi są DHCP i PPPoE. Access Point potrafi także pośredniczyć w realizacji zapytań DNS. Przekazywanie DHCP (DHCP Relaying) 30

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows.

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Moduły SCALANCE W mogą pracować zarówno w trybie Access Point, jak i Client. Jeżeli posiadamy w naszej sieci AP oraz stacje

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H 1. Tryby pracy 2. Logowanie do routera 3. Konfiguracja LAN 4. Konfiguracja WLAN 5. Przekierowania portów i UPnP 6. Zmiana hasła 7. Zapisywanie ustawień w pamięci routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego

Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego Mikrotik RB951G-2HnD Strona 1 UWAGA: Przepustowość sieci bezprzewodowej WiFi jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i warunków panujących w najbliższym

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater. /tutorial by piosylant/

Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater. /tutorial by piosylant/ Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater /tutorial by piosylant/ 1. Ustawiamy WS-WN513N1U (będę go dalej nazywał repeaterem) w miejscu, gdzie laptop z Windowsem 7 lub 8 pokaże

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTU RESTARTU SERWERA W SIECI HOSTINGS.PL Poniżej przedstawiamy instrukcja logowania się do portu firmy APC służącego do zdalnego fizycznego restartowania Serwerów dedykowanych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia WiFi TP-LINK TL-WR702N. Wersja 20140428

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia WiFi TP-LINK TL-WR702N. Wersja 20140428 2 2 1 1 Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia WiFi Strona 1 z 8 1. Wstęp. Podłączenie dekodera nc+ do Internetu znacznie rozszerza jego możliwości o coraz większy zakres usług realizowanych

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 1. Konfiguracja WiFi W domyślnej konfiguracji terminal ONT posiada zdefiniowane 4 port ethernet z dostępem do internetu (w trybie NAT oznacza to że urządzenie klienta

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Koncentrator VPN Konfiguracja OpenVPN +Sieci hybrydowe Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Zawartość WSTĘP... 3 KROK 1 WŁĄCZ SERWER OPENVPN... 4 KROK 2 KONFIGURACJA SERWERA... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II

Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II 1. Aneks do filtrowania WAN (firmware V0.05) 2. Aneks do filtrowania LAN IP Filters (firmware A0.05) 3. Aneks do filtrowania LAN MAC Filters (firmware

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo