PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca Gazeta Wyborcza 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl"

Transkrypt

1 2 Gimnazja 1 Wrocław PUBLICZNE GIMNAZJA i cz.mat-przyr.) Gimnazjum nr 1 im.hugona 578, w programy własne: angielski, zajęcia artystyczne:chór, przy dwie pracownie pielęgniarka, 4 x tyg. bufet duża sala gimnastyczna, średnia szkoły - 74,5 pkt., część w szkole sprawnie działa Samorząd Dionizego Steinhausa, ul. klasach:30 (jedna rozszerzający niemiecki, włoski, zespół wokalny, teatr, śpiew gimnazjum komputerowe siłownia, mała salka do humanistyczna - 38,5, część Uczniowski, wydawana jest gazetka - Jelenia 7, tel.: , zmiana) zagadnienia z francuski (3-5 x solowy;zajęcia naukowe z działa (32 stanowiska) ćwiczeń - profesjonalny matematyczno-przyrodnicza - 36 PINECHA;udział w programach: matematyki, tyg.w zależności zakresu matematyki, skomputeryzo- sprzęt sportowy Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień informatyki, fizyki, od programu informatyki, biologii, chemii, -wana biblioteka Uczniów, Edukacji Prozdrowotnej, chemii, języka klasy) fizyki, ekologii, historii, publiczna, Bezpieczna Szkoła, Profilaktyki polskiego, geografii, dziennikarstwa i czynna w godz. Uzależnień, Szkoła bez przemocy, dziennikarstwa i mediów;zajęcia sportowe: Szkoła Promująca Turystykę, mediów, treści koszykówka, siatkówka, piłka Przywróćmy Pamięć, Program Szkół europejskich i nożna, piłka ręczna, Uczących Się;współpraca:Uniwersytet obywatel.skich, sztuki lekkoatletyka, tenis stołowy; Wrocławski (Instytut Matematyki, (teatr i śpiew), sportu zajęcia terapeutyczne Instytut Fizyki, Instytut Informatyki, Koło (koszykówka), języka prowadzone przez psychologa i Naukowe Sigma ), Dolnośląskie angielskiego pedagoga;klub Turystyki Stowarzyszenie Zdolne Szkoły, Regionalnej, Klub Europejski, Centrum Edukacji Obywatel.skiej w szkolna grupa Amnesty Warszawie, środowisko lokalne; International, wolontariat placówka w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wpierających Uzdolnienia i w Klubie Szkół Uczących Się;certyfikaty: Szkoła z klasą, Nauczyciel z klasą, Uczniowie z klasą, Szkoła Promująca Zdrowie ;rozwijanie podstaw przedsiębiorczości;w szkole wprowadzono elementy oceniania kształtującego Gimnazjum nr 2 im.józefa 283, w klasach: programy własne:j. angielski (3 x koła:dziennikarskie, Centrum pracownia pielęgniarka, 2 x tyg. sklepik szkolny sala gimnastyczna po średnia szkoły - 57,2 pkt., część certyfikaty: Szkoła dbająca o Mackiewicza, ul.gorlicka 25, polski, przedmioty tyg.), niemiecki turystyczne, chemiczne;teatr Multimedialne, komputerowa, remoncie, boisko ze humanistyczna - 31,2, część bezpieczeństwo, Szkoła towarzystwa tel.: , matematyczno-informaty (1 x tyg., w klasie szkolny METAFORA, zespół czynne Centrum sztuczną nawierzchnią matematyczno-przyrodnicza - 26 dysleksji ;wicemistrzostwo czne, j.niemiecki z programem muzyczny, wolontariat, Klub codziennie Multimedialne (razem Wrocławia i Dolnego Śląska w piłce własnym - Europejski EUROSOFOS, 23 stanowiska) nożnej 4 x tyg.) zajęcia sportowe Gimnazjum nr 3, ul.świstackiego 308, w klasach: angielski, koła:teatralne, plastyczne; 3108 dwie pracownie pielęgniarka, 2 x tyg. boisko, siłownia, dwie Międzygimnazjalny Konkurs 12a, tel.: , , 1 klasa (jedna niemiecki konsultacje:biologia, fizyka, woluminów, komputerowe (22 małe sale, duża w Poetycko-Plastyczny Naszymi - 29 zmiana) (3 x tyg.) matematyka, WOS, historia; czynna. stanowiska), budowie Oczyma ; Matematyczne origami chór szkolny, warsztaty w godz8-14, biblioteka (4 redakcyjne, SKS (zespołowe skomputery- stanowiska) gry sportowe, siatkówka), zowana zajęcia dla dyslektyków, zajęcia wyrównawcze z j.polskiego i matematyki, przygotowanie do egzaminów klas III Gimnazjum nr 4 im.ojca 400, w od 2008/2009 klasa angielski, j.polski, j.angielski, j. ok.9800 dwie pracownie pielęgniarka, 2 x tyg. stołówka (obiad sala gimnastyczna, w szkole działa samorząd szkolny, Świętego Jana Pawła II, ul. klasach:27, sportowa niemiecki niemiecki, informatyka, zespół woluminów, komputerowe za 4,80 zł), siłownia, nowe boisko funkcję rzecznika praw ucznia pełni Paulińska 14, tel.: , w klasach (3 x tyg.) muzyczny CANON, koło czynna w godz. (Macintosh - 11 sklepik szkolny piłkarskie ze sztuczną nauczyciel wybierany przez uczniów; edukacji dziennikarskie, Klub Europejski, 8-14, w trakcie stanowisk, Windows - trawą, boisko do budynek szkoły monitorowany zewnątrz włączającej - Spacery Wrocławskie, Koło komputeryzacji; 12 stanowisk), koszykówki ze sztuczną, i wewnątrz, całodobowa ochrona; ria.pl 21 Teatralne, SKKT, SKS-y, Koło internetowe internetowe Centrum tartanową nawierzchnią pedagog i psycholog zatrudnieni w Miłośników Biblioteki, zajęcia Centrum Informacji placówce;realizacja programów: wyrównawcze - j.polski, Informacji Multimedialnej, Bezpieczna Szkoła, Szkoła Promująca matematyka Multimedialnej Szkolny Ośrodek Zdrowie, Szkoła Promująca Turystykę, Karier Szkoła Promująca Ekorozwój; działalność Grupy Prewencyjnego Wsparcia z udziałem Policji i Straży Miejskiej;tytuł Szkoły z klasą ;przy szkole działa Szkolny Ośrodek Karier (doradca zawodowy);gimnazjum należy do Rodziny Szkół im.jana Pawła II;liczne sukcesy sportowe Gimnazjum nr 5 im.cypriana 447, w programy własne:klasa angielski, koła:promotorów Zdrowia, ok dwie pracownie pielęgniarka, bufet dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 60,2 pkt., część tytuł Szkoły z klasą (pierwsze Kamila Norwida, ul.pawłowa klasach: (jedna sportowa (siatkówka niemiecki teatralne, dziennikarskie, woluminów, komputerowe ( x tyg. siłownia, wielofunkcyjne humanistyczna - 32,9, część gimnazjum we Wrocławiu);programy: 15, tel.: , zmiana) dziewcząt), j.angielski; (3-5 x tyg.) Miłośników Dobrego Kina, Szkolne stanowiska), Szkolne boisko sportowe matematyczno-przyrodnicza MENiS Ocenianie kształtujące, z rozszerzeniem ekologiczne i Ligi Ochrony Centrum Centrum Informacji (6-27,3 Prewencyjna Grupa Wsparcia z programowym:klasa Przyrody, geograficzne, Informacji stanowisk) udziałem Policji i Straży Miejskiej, matematyczno-informaty historyczne, matematyczne, Szkoła Ucząca Się;gimnazjum należy czna (dodatkowy informatyczne, fizyczne, do Dolnośląskiej Sieci Szkół przedmiot - szachy), turystyczno-krajoznawcze, Promujących Zdrowie;współpraca z geograficzna wokalno-instrumentalne, j. Centrum Edukacji Obywatel.skiej; (dodatkowy przedmiot - angielskiego, j.niemieckiego, organizator międzyszkolnych spotkań, turystyka i przygotowujące do egzaminów, olimpiad turystyczno-krajoznawczych, krajoznawstwo), koła sportowe (koszykówka, geograficznych i innych konkursów, dziennikarska, edukacji siatkówka, piłka nożna);klub m.in.międzygimnazjalne Forum włączającej Europejski, zajęcia Europejskie, konkurs Słynni Polacy za wyrównawcze, doradztwo granicą ;spotkania ze znanymi zawodowe osobistościami ze świata nauki i sportu; plenery malarskie;wydawca gazetki Zetka, redaktorzy uzyskują tytuły Pismaka roku ;duże sukcesy sportowe;tygodniowy wyjazd integracyjny do Szklarskiej Poręby dla klas I;nad bezpieczeństwem uczniów czuwa pracownik ochrony Gimnazjum nr 6, al.pracy 24, 240, w od 2008/2009 klasa angielski, koła:językowe, regionalne, ponad 6000 dwie pracownie pielęgniarka, bufet wyremontowany, średnia szkoły - 65,1 pkt., część organizator Międzygimnazjalnego tel.: , klasach: (jedna sportowa (piłka ręczna) niemiecki informatyczne, historyczne, woluminów, komputerowe (20 2 x tyg.;stomatolog, klimatyzowany blok humanistyczna - 33,3, część Konkursu Ekologicznego;uczestnictwo 24, w klasach zmiana) (3-4 x tyg.) matematyczne, biologiczne, czynna w godz. stanowisk) codziennie sportowy - dwie sale matematyczno-przyrodnicza w kampanii społecznej Szkoła bez l, edukacji chemiczne;zajęcia 8-14, gimnastyczne, siłownia, - 31,8 przemocy ;wycieczka integracyjna dla włączającej wyrównawcze, gazetka skomputeryzow cztery boiska klas I - 20 szkolna, szachy, SKS-y, ana wolontariat Gimnazjum nr 7 im.tradycji 436, programy własne: angielski, koła:artystyczne, chemiczne, w budynku dwie pracownie gabinet profilaktyki stołówka, dwie sale gimnastyczne średnia szkoły - 61,1 pkt., część gimnazjum należy do Dolnośląskiej Herbu Wrocławia, ul.kolista 17, w klasach: (jedna informatyczny i niemiecki fizyczne, historyczne, mieści się Filia komputerowe (17 PC i zdrowotnej i pomocy sklepik szkolny (z natryskami), dwa humanistyczna - 27,4, część Sieci Szkół Promujących Zdrowie; tel.: , zmiana) matematyczny, (wiodący - 3 x informatyczne, matematyczne, nr 16 Miejskiej 24 Macintosh) przedlekarskiej boiska sportowe matematyczno-przyrodnicza konsultacje przedmiotowe, wycieczki humanistyczny (j. tyg., dodatkowy - teatralne, szachowe, Biblioteki - 33,7 krajoznawcze, udział w wymianach polski, historia), 2 x tyg.) muzyczne;klub Europejski, Publicznej, międzynarodowych;organizator wychowania fizycznego Klub Młodego Dziennikarza, która pełni konkursów międzyszkolnych: Klub Młodego Twórcy, funkcję dziennikarski Współczesny Wrocław, Dyskusyjny Klub Filmowy, biblioteki Konkurs Piosenki ze Starej Płyty, SKS-y (judo, siatkówka, szkolnej Konkurs Tańca Nowoczesnego;w koszykówka, halówka), szkole działa Rzeczpospolita Szkolna dodatkowy język obcy (własny rząd, sejm, senat), Samorząd (angielski, niemiecki) Uczniowski wielokrotnie nagradzany, co roku jeden z uczniów uzyskuje Mandat Posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie;partie zainteresowań: Cheerliderek, Zdrowa 7, Fantastyki Gimnazjum nr 8, ul.roosvelta 300, klasy przysposabiające angielski, koła:teatralne, chemiczne, 4013 pracownia pielęgniarka, 2 x tyg. bufet dwie sale gimnastyczne, organizator konkursów, wypoczynków 15, tel.: , w klasach: (jedna do pracy o profilu niemiecki (3 x informatyczne, geologiczne, woluminów, komputerowa boisko ze sztuczną letnich i zimowych;udział w do 26 zmiana) gastronomicznym i tyg.) plastyczne, dziennikarskie, SKS skomputery- (14stanowisk), nawierzchnią i programach Wydziału Zdrowia i mechanicznym, klasy zowana biblioteka zapleczem sanitarnym Ochrony Środowiska sportowe z elementami (2 stanowiska) kulturystyki i judo Gimnazjum nr 9, ul. 327, sportowa (piłka nożna) angielski, koła:przedsiębiorczości, dwie pracownie stołówka (obiad dwie wyremontowane średnia szkoły - 66,1 pkt., część organizator i uczestnik wielu Sarbinowska 10, tel.: w klasach: (jedna niemiecki Informatyczne, woluminów, komputerowe za 6 zł), sklepik sale gimnastyczne, humanistyczna - 35,3, część konkursów;współpraca:uniwersytet 37, 27 zmiana) (wiodący - 3 x teatralno-recytatorskie Alfa, czynna. (28 stanowisk), szkolny boisko ze sztuczną matematyczno-przyrodnicza Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, tyg., dodatkowy - Miłośników Wrocławia, w godz 8-15, internetowe Centrum nawierzchnią do piłki - 30,8 Politechnika Wrocławska;ośmioro 2 x tyg.) Przyjaciół Rozumu, internetowe Informacji nożnej, dwa boiska do stypendystów prezydenta miasta Ekologiczne, Ligi Ochrony Centrum Multimedialnej koszykówki, boisko do Wrocławia w uczniowskim programie Przyrody, plastyczne, Informacji (4 stanowiska) piłki ręcznej stypendialnym, laureaci Ligi Naukowej, chemiczne, matematyczne, Multimedialnej wiceinwestorzy Dolnego Śląska geograficzne, biologiczne; kluby:młodego Ekonomisty, Młodego Lingwisty, Miłośników Kina, Szkolny Klub Europejski; warsztaty dziennikarskie, wolontariat, zespół wokalno-instrumentalny Unisono, Liderzy Zdrowia, zajęcia wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, terapia pedagogiczna, wolontariat

2 Wrocław 1 Gazeta Edukacja 3 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 11 marca 2008 Gimnazjum nr 10 z Oddziałami 185, w klasy dwujęzyczne - j. angielski (3 x koła:biologiczne, historyczne, trzy pracownie pielęgniarka, bufet dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 78,2 pkt., część szkoła pod opieką Ambasady Hiszpanii, Dwujęzycznymi, Zespół Szkół klasach: (basen: hiszpański, j.angielski tyg.), hiszpański chemiczne, j.francuskiego, woluminów, komputerowe codziennie siłownia, boisko ziemne, humanistyczna - 40,4, część stypendyści Ministra Edukacji Hiszpanii; Ogólnokształcących nr 3, ) (6 x tyg.) matematyczne, kultury języka;j. skomputery- (54 stanowiska), hala sportowa w matematyczno-przyrodnicza częste akcje charytatywne:zbiórki dla ul.piotra Skargi 29/31, hiszpański, teatr, czytelnia zajęcia zowna (8 stanowisk), budowie - 37,8 schroniska dla zwierząt, pomoc tel.: , sportowe (turystyka rowerowa, biblioteka dzieciom z Domu Dziecka, udział w koszykówka, zajęcia ruchowe (2 stanowiska), Wielkiej Orkiestrze Świątecznej przy muzyce, zapasy), Liga pracownia językowa Pomocy;uczniowie klas III odbywają Ochrony Przyrody (1stanowisko) dwutygodniową podróż studyjno-dydaktyczną do Hiszpanii Gimnazjum nr 11 im.stefana 200, w sportowa (koszykówka, angielski, koła:ekologiczne, bogaty dwie pracownie pielęgniarka, bufet (obiad trzy sale gimnastyczne, średnia szkoły - 58,8 pkt., część program Weekendowe Batorego, ul.wilanowska 31, tel.: klasach: (jedna klasa bezobwodowa), niemiecki (3 x informatyczne, regionalne, księgozbiór, komputerowe codziennie za 4 zł) siłownia, zespół boisk humanistyczna - 31,9, część zagospodarowanie czasu wolnego , zmiana) humanistyczno-teatralna tyg.) dziennikarskie, fizyczne, skomputeryzow (24 stanowiska), sportowo-rekreacyjnych, matematyczno-przyrodnicza wycieczki sobotnio-niedzielne; (współpraca z teatrem chemiczne, historyczne, ana, z biblioteka boisko ze sztuczną - 26,9 organizator dzielnicowych konkursów Arka ), germanistyczne, gitarowe, koło dostępem do (5 stanowisk), nawierzchnią recytatorskich, poetyckich, matematyczno- i warsztaty teatralne we internetu w dwie pracownie dziennikarskich;gimnazjum w sieci -informatyczna, współpracy z teatrem Arka ; czytel.ni multimedialne Dolnośląskich Szkół Promujących biologiczno-ekologiczna Klub Europejski, SKS-y, (6 stanowisk) Zdrowie i Sieci Szkół Promujących zespoły wyrównawcze, Ekorozwój konsultacje ze wszystkich przedmiotów, wolontariat Gimnazjum nr 12, Zespół Szkół 269, w ze zwiększoną ilością angielski, koła:medialne, matematyczne, Biblioteka dwie pracownie pielęgniarka, bufet sala gimnastyczna, średnia szkoły - 56,8 pkt., część w szkole działa samorząd szkolny; nr 24, ul.p.eluarda 51/55, tel.: klasach: (jedna języka obcego niemiecki informatyczne, Publiczna w komputerowe 2 x tyg. siłownia, duże, humanistyczna - 30,3, część gimnazjum bierze udział w wielu , zmiana) (3-4 x tyg.) muzyczno-plastyczne, języków budynku (27 stanowisk), oświetlone boisko ze matematyczno-przyrodnicza projektach edukacyjnych;w budynku obcych;przedsiębiorczość, szkoły, czynna pracownie językowe sztuczną nawierzchnią - 26,5 szkoły mieści się gabinet poradni wolontariat w godz.10-18, (2 stanowiska), pedagogiczno-psychologicznej;udział i skomputery- w każdej sukcesy w wielu konkursach m.in.zdolny zowana klasie 1 komputer Ślązak Gimnazjalista, Mecze Matematyczne, Liga Naukowa, Dolnośląski konkurs na felieton, Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Obcym, konkursy sportowe, plastyczne, przyrodnicze, wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego Gimnazjum nr 13 im.unii 954, w klasy realizujące angielski, koła:matematyczne, fizyczne, dwie pracownie pielęgniarka,. stołówka, duża i mała sala średnia szkoły - 67,5 pkt., część projekty edukacyjne finansowane przez Europejskiej, ul.mikołaja Reja klasach: (jedna programy własne: niemiecki (2-3 x teatralne, dziennikarskie, woluminów, informatyczne (28 4 x tyg sklepik szkolny gimnastyczna, siłownia, humanistyczna - 35,7, część Urząd Miejski: MaFia czyli 1/3, tel.: , zmiana) matematyczno- tyg.w zależności turystyczne Skalnik ; czynna w godz. stanowisk), boisko matematyczno-przyrodnicza matematyczno-fizyczne atrakcje, -fizyczna, od klasy), Niemieckojęzyczna Grupa 8-15, pojedyncze - 31,8 Face to face, czyli bliskie spotkania z matematyczno- francuski Teatralna, chór szkolny La skomputery- stanowiska w klasach kulturą angielską, Mój starszy kolego, przyrodnicza, (3 x tyg.) Tredici Cantante, zespół zowana co mi powiesz o Wrocławiu ciekawego biologiczno-chemiczna, rockowo-jazzowy Crossover, (współpraca z przedszkolami), działań twórczych, Gazetka Szkolna Carpe Diem, Science Lovers ( Miłośnicy nauki ) - młodych dyplomatów, Dziennikarski Klub Uczniowski, warsztaty z j.angielskiego, Pogotowie filologiczna z SKS-y (koszykówka, matematyczne ;certyfikaty: elementami siatkówka, piłka ręczna, zajęcia innowacyjności nauczania j.obcych dziennikarstwa, z aerobiku), warsztaty teatralne, European Language Label 2005, geograficzno-turystyczn wolontariat, zajęcia Szkoły dbającej o bezpieczeństwo, a, europejska, sportowa wyrównawcze tytuł Szkoły z klasą ;gimnazjum w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej;organizator spotkań międzyszkolnych (mecze matematyczne, warsztaty dziennikarskie, pikniki naukowe); uczestnictwo w wymianach i projektach międzynarodowych (Francja, Niemcy, Czechy), obozach naukowych, udział w programie etwinning ;w placówce pracuje trzech pedagogów (w tym pedagog specjalny) i psycholog; współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską A. S. L Kursant SZKOŁA W STREFIE EGZAMINACYJNEJ Kursy co 2 tygodnie oraz weekendy Lekarz na miejscu KAT: A, B, C, D, E; I M-CE W RANKINGU WORD Świadectwa kwalifikacji, uprawnienia na wózki widłowe. Biura: ul. Tarnogajska 5/9 (wejście od Armii Krajowej), ul. Ziębicka 32 (obok WORDU) (0-71) , promocja cenowa!!!

3 4 Gazeta Edukacja 1 Wrocław Gimnazjum nr 14 im.hugona 533, zajęcia dodatkowe w angielski, kluby zainteresowań:klub pracownia pielęgniarka, 3 x tyg. bufet sala gimnastyczna, średnia szkoły - 75,2 pkt., część rodzice zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kołłątaja, ul.kołłątaja 1/6, tel.: w klasach: (jedna formie bloku aktywności niemiecki, Matematyka, Miłośników Sztuki, woluminów, informatyczna boisko, lekcje tańca w humanistyczna - 38,7, część Przyjaciół Gimnazjum nr 14 mają wpływ , 30 zmiana) twórczej, bloku francuski (3 x tyg.; Wolontariusza, Miłośników czynne w godz. (19 stanowisk), Centrum sali teatralnej matematyczno-przyrodnicza na wzbogacanie oferty szkoły, aktywności badawczej; w klasach z Wrocławia, Europejski, 8-17, Centrum Informacyjne (w ramach wf) - 36,5 wspierają uczniów wybitnie klasy z dwoma dwoma językami: Chemika, Teatralny, Informacyjne (12 stanowisk), uzdolnionych fundując stypendia i językami wiodący - 3 x tyg., Informatyka, Biologa, 3 stanowiska w Statuetki Wspaniałego Gimnazjalisty; dodatkowy Przedsiębiorczości, The KF pracowniach udział i sukcesy w wielu konkursach, 2 x tyg.) Klub Filmowy;SKS-y przedmiotowych m.in.najlepszy Samorząd, Najlepsza (siatkówka, koszykówka, piłka Inicjatywa Samorządowa, Wielka nożna, narciarstwo - w ramach Nagroda Wrocławia - Młodzieżowe obozów, zajęcia na lodowiskach Działania Obywatel.skie - Wrocław, l wrocławskich), zespoły My Dolnoślązacy - Kim jestem?, Od wyrównawcze, dodatkowa Solidarności do III RP, nauka j.angielskiego i j.niemieckiego Przedsiębiorczość organizowana (współpraca ze Stowarzyszeniem przez NBP, zdolny Ślązak Przyjaciół Gimnazjum nr 13, zajęcia Gimnazjalista, a także w konkursach płatne) przedmiotowych i sportowych Gimnazjum nr 15, ul.jedności 546, w klasa ekologiczna, angielski, sportowe:koszykówka, czynna trzy pracownie pielęgniarka, 3 x tyg.; stołówka (obiad dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 53,5 pkt., część uczniowie biorą udział w różnych Narodowej 117, tel.: klasach: (jedna turystyczna, niemiecki siatkówka, aerobik, piłka codziennie, komputerowe, stomatolog (umowa za 3,50 zł), siłownia, boisko ze humanistyczna - 28, część konkursach, m.in.konkurs promujący 61, 28 zmiana) informatyczno-matematy (wiodący ręczna, piłka nożna;koła skomputeryzow biblioteka - ogółem z NFZ) sklepik sztuczną nawierzchnią matematyczno-przyrodnicza turystykę, udział w finałach konkursu czna, klasy - 3 x tyg., przedmiotowe, zajęcia ana 38 stanowisk - 25,5 zdolny Ślązak Gimnazjalista, konkurs dwujęzyczne - dodatkowy wyrównawcze z j.polskiego i wiedzy o HIV i AIDS 2 x tyg.) matematyki, chór, zajęcia poetycko-muzyczne, koła informatyczne, gazetka szkolna, wolontariat Gimnazjum nr 16 im.andrzeja 451, w programy własne:z angielski, koła:dziennikarskie, teatralne, trzy pracownie pielęgniarka, 4 x tyg. bufet, stołówka duża sala gimnastyczna średnia szkoły - 62,7 pkt., część gimnazjum w Dolnośląskiej Sieci Szkół Waligórskiego, ul.jemiołowa klasach: rozszerzonymi niemiecki recytatorskie, plastyczne, woluminów, komputerowe w VII LO wyposażona w humanistyczna - 34, część Wspierających Uzdolnienia, certyfikat Szkoły 57, tel.: , 28 treściami z matematyki i (2-5 x tyg. internetowe, matematyczne, internetowe (56 stanowisk), nowoczesny sprzęt, matematyczna - 28,7 Uczącej Się ;programy edukacyjno-wychowawcze: informatyki, biologii i w zależności ekologiczne, turystyczne, Centrum internetowe Centrum dwie małe sale Socrates-Comenius (współpraca ze szkołami we chemii, j.angielskiego, od klasy) fizyczne, chemiczne, muzyczne Informacji Informacji gimnastyczne, boisko Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii), wymiana j.niemieckiego, Trampelufki ;zespół taneczny Multimedialnej Multimedialnej (blok sportowy z polsko-niemiecka ze szkołą w Durmersheim, angielskiego i Bravura Dance, Klub Ośmiu (4 stanowiska), szatniami, natryskami i Szkoła Promująca Zdrowie, Bezpieczna Szkoła niemieckiego, klasa Wolontariat wspierany przez pracownie toaletami) oraz programy wewnątrzszkolne, np.dzień humanistyczna z fundację ŚWIAT NA TAK, koło przedmiotowe z Teatru, Dzień Europejczyka i Języków Obcych; elementami Comenius, SKS dostępem do internetu laureaci i finaliści wielu konkursów, stypendyści dziennikarstwa Nagród Prezydenta Miasta Wrocławia i Burmistrza Gminy Kobierzyce;współpraca: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy, Instytut Austriacki, PWST, Instytut Niskich Temperatur, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Edukacji Ekologicznej Salamandra w Myśliborzu; działalność Grupy Prewencyjnego Wsparcia, opieka pedagoga, psychologa (od września); monitoring na zewnątrz i wewnątrz budynku, obowiązkowe mundurki Gimnazjum nr 17, ul.ślężna 565, w klasy ogólne ze angielski, SKS-y (koszykówka, 6710 dwie pracownie pielęgniarka, 3 x tyg. bufet dwie wyremontowane średnia szkoły - 64,3 pkt., część udział i sukcesy w wielu konkursach 2/24, tel.: , klasach: (przy dużej zwiększoną liczbą niemiecki (2-5 x siatkówka, piłka nożna, tenis woluminów, komputerowe (30 sale gimnastyczne, sala humanistyczna - 35,7, część przedmiotowych i sportowych, warsztaty i rajdy ilości godzin godzin z puli godzin tyg.w zależności stołowy, aerobik);koła: Centrum stanowisk), biblioteka do aerobiku, sala do matematyczno-przyrodnicza integracyjne, opieka psychologa i pedagoga, od dyrektorskich: od klasy) matematyczne, dziennikarskie, Informatyczne (4 stanowiska) tenisa stołowego, - 28,6 spektakle teatralne w domach dziecka, ośrodkach informatyka, matematyczno-informaty ekologiczne, teatralne, turystyki siłownia, nowoczesne pomocy społecznej, szpitalach, hodowla małych j.obce, wf) czna, z dwoma j. regionalnej, informatyczne, boisko (zaplecze z zwierząt, wyjścia do rozgłośni radiowych obcymi, z fizyczne, plastyczne;chór, natryskami, szatniami, i tel.ewizyjnych, redagowanie gazetki rozszerzonym j. zajęcia wyrównawcze z toaletami) szkolnej;programy profilaktyczne, angielskim lub matematyki dla klas I-II, m.in.noe, Akademia Dorosłości, niemiecki, fakultety z przedmiotów Jak radzę sobie ze stresem, dziennikarska, egzaminacyjnych dla klas III, Mówię nie, myślę nie ;warsztaty sportowa zajęcia socjoterapeutyczne, językowe w Londynie i wycieczki konsultacje nauczycieli do miejscowości przygranicznych w celu praktykowania języka obcego;współpraca ze szkołami z Niemiec, Czech i Węgier; wewnętrzny i zewnętrzny monitoring Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, tel Zapraszamy na studia w Politechnice Wrocławskiej. STUDIUM KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 3 Architektura i Urbanistyka 3 Gospodarka Przestrzenna WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO 3 Budownictwo WYDZIAŁ CHEMICZNY 3 Biotechnologia 3 Chemia 3 Inżynieria Chemiczna i Procesowa 3 Technologia Chemiczna 3 Inżynieria Materiałowa WYDZIAŁ ELEKTRONIKI 3 Automatyka i Robotyka 3 Elektronika i Telekomunikacja 3 Informatyka 3 Teleinformatyka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 3 Elektrotechnika 3 Automatyka i Robotyka WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII 3 Górnictwo i Geologia WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA 3 Inżynieria Środowiska 3 Ochrona Środowiska WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 3 Informatyka 3 Zarządzanie WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY 3 Mechanika i Budowa Maszyn 3 Energetyka WYDZIAŁ MECHANICZNY 3 Automatyka i Robotyka 3 Mechanika i Budowa Maszyn 3 Transport 3 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3 Mechatronika WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 3 Matematyka 3 Fizyka 3 Fizyka Techniczna 3 Informatyka 3 Inżynieria Biomedyczna WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI 3 Elektronika i Telekomunikacja Wybierz studia na najlepszej uczelni technicznej w Polsce!

4 Wrocław 1 Gazeta Edukacja 5 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 11 marca 2008 Gimnazjum nr 18 im.armii 670, w poszerzone programy angielski, SKS-y (taniec towarzyski, dwie pracownie pielęgniarka, stołówka, bufet, dwie duże sale średnia szkoły - 61,6 pkt., część programy i projekty edukacyjne: Krajowej, ul.kłodnicka 36, tel.: klasach: (jedna własne nauczania: niemiecki koszykówka, siatkówka, piłka woluminów, komputerowe (26 stomatolog - sklepik szkolny gimnastyczne, salka do humanistyczna - 34,5, część etweening, Cały Wrocław Czyta , zmiana) informatyka, (3 x tyg.) nożna, piłka ręczna, tenis skomputeryzow stanowisk) codziennie gimnastyki korekcyjnej, matematyczno-przyrodnicza Dzieciom, Bezpieczna Szkoła, matematyka z stołowy);koła:turystyczne, ana (obok - sala do tenisa - 27,1 Szkoła bez przemocy, Szkoła informatyką, j.polski z Miłośników Wrocławia i Śląska, sala stołowego, siłownia (z Ucząca Się, program promocji elementami j.niemieckiego, wiedzy multimedialna) certyfikatem zdrowia, profilaktyki uzależnień, dziennikarstwa, obywatel.skiej, historyczne, europejskim), 2 boiska program Prewencyjnej Grupy Wsparcia, wychowanie fizyczne z teatralne, ekologiczne, do koszykówki, 2 boiska program doradztwa i edukacji, elementami aktywności dziennikarskie, edytorskie; do siatkówki, 2 boiska Socrates-Comenius (współpraca, ruchowej, j.angielski, j. zespół wokalny, zajęcia dla do siatkówki, boisko do wymiany ze szkołami w Rumunii, Anglii, niemiecki, biologia z dyslektyków piłki ręcznej, boisko do Włoszech, na Litwie i Węgrzech); elementami ekologii, piłki nożnej, bieżnia zewnętrzny i wewnętrzny monitoring, sztuka z elementami ochrona Solid Security ;organizacja, a edukacji artystycznej, także udział i sukcesy w wielu wychowanie fizyczne w konkursach przedmiotowych i zakresie szkolenia sportowych;tytuł Szkoły z klasą ; koszykówki chłopców udział w akcjach charytatywnych w ramach szkolnego wolontariatu; uczniowie objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dla dzieci z dysleksją;współpraca z licznymi uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, KARANEM, MOPS-em, Poradnią Zdrowia Psychicznego;w szkole działa Otwarta Scena Młodych ; programy własne:program teatralny, wychowanie do życia w rodzinie, klub miłośników książki, szkolny program orientacji zawodowej, program klasy przyrodniczej, wzorce i style myślenia w praktyce szkolnej Gimnazjum nr 19 im.zbigniewa 433, w klasach matematyczno-fizyczna, angielski, fakultety:j.polski, matematyka; pracownia pielęgniarka, 2 x tyg. stołówka (obiad dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 70,3 pkt., część program Socrates-Comenius, wymiany Herberta, ul.dembowskiego 39, 27 (jedna językowa, niemiecki koła:dziennikarskie, woluminów, komputerowa (12 za 3,50 zł), kompleks boisk:do piłki humanistyczna - 37,6, część z Niemcami (Kolonia), Francją, tel.: , zmiana) dziennikarsko-językowa (wiodący x historyczne, czynna w godz. stanowisk), biblioteka sklepik nożnej ze sztuczną matematyczno-przyrodnicza Bułgarią, warsztaty językowe w Anglii; sportowa, techniczna tyg.), angielski, kronikarsko-fotograficzne, 8-14, (4 stanowiska) murawą, koszykówki, - 32,7 dwutygodnik Cogito 19 ;szkoła jest niemiecki, chemiczne, skomputeryzow bieżnia członkiem Stowarzyszenia hiszpański, geograficzno-turystyczne, ana Herbertowskich Szkół (październik francuski biologiczne, plastyczne; zjazd w gimnazjum) (dodatkowo - koła sportowe: 2 x tyg.) koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, aerobik; zespół muzyczny Gimnazjum nr 20 im.prof. 235, w klasach: klasy dla uczniów o angielski, koła:chemiczne, pracownia pielęgniarka, 2 x tyg.; sklepik szkolny, sala gimnastyczna, sala średnia szkoły - 66,9 pkt., część wolontariat na rzecz WOŚP, Schroniska Alfreda Jahna, ul.pautscha 9, 25 (jedna zainteresowaniach niemiecki dziennikarskie, historyczne, woluminów, komputerowa, przeglądy catering (obiad do aerobiku, zespół humanistyczna - 36,2, część dla Kobiet i Matek z Małymi Dziećmi tel.: , zmiana) matematycznych, (wiodący - 3 x teatralne, czynna w godz. biblioteka (14 stomatologiczne, za 8 zł) boisk, zajęcia na krytej matematyczno-przyrodnicza - 30,7 Brata Alberta, Schroniska dla Zwierząt; humanistycznych, tyg., dodatkowy - geograficzno-turystyczne, pracy szkoły, stanowisk) współpraca z pływalni Uniwersytetu organizator Dolnośląskiego Konkursu sportowych 1 x tyg.) biologiczne;klub Europejski, Centrum Akademią Medyczną Przyrodniczego Geograficznego i Konkursu zajęcia sportowe:piłka nożna, Informacji - badania Przyrodniczego;współpraca:Instytut lekkoatletyka, narciarstwo - w Multimedialnej przesiewowe pod Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr; ramach obozów, zajęcia na kątem wczesnego organizacja praktyk studenckich; lodowiskach;odpłatnie - wykrywania chorób certyfikat Szkoły z klasą (od 2003 r.); capoeira i taekwon-do nowotworowych i laureaci i finaliści wielu konkursów; badania otyłości stypendyści Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia i Dolnośląskiej Rady Wpierania Uzdolnień;od 2008/2009 klasa włączająca; w szkole jest monitoring wizyjny i działa Grupa Prewencyjnego Wsparcia Gimnazjum nr 21, ul.św. 629, w 8-15 (jedna klasy z poszerzonymi angielski, koła przedmiotowe: pracownie pielęgniarka, 3 x tyg.; stołówka (obiad dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 62,5 pkt., część aktywnie działają Parlament Uczniowski Jerzego 4, tel.: , klasach:28 zmiana) programami niemiecki (3 x polonistyczne, biologiczne, woluminów, komputerowe, gabinet za 5 zł w kilka boisk, siłownia, humanistyczna - 34,6, część (I miejsca w konkursach na Najlepszy informatyki, matematyki tyg.) matematyczne, historyczne, internetowe kawiarenka stomatologiczny abonamencie, 6 sala do tenisa stołowego matematyczno-przyrodnicza - 27,9 Samorząd Szkolny we Wrocławiu i i informatyki, j. chemiczne, plastyczne, Centrum internetowa, zł - Najciekawszą Inicjatywę Obywatel.ską) angielskiego, j. geograficzne, fizyczne;koła Informacji internetowe Centrum jednorazowy),, Rzecznik Praw Ucznia, Rada Szkoły, niemieckiego, zainteresowań:ekologiczne, Medialnej Informacji bufet, kiosk funkcjonuje wolontariat;certyfikaty: wychowania teatralne, filmowe, Multimedialnej (łącznie spożywczy Szkoła z klasą, Szkoła Wspierająca fizycznego;klasy z dziennikarskie, grafiki prawie 50 stanowisk) Uzdolnienia, Szkoła Dbająca o programem nauki komputerowej, sztuki Bezpieczeństwo, Wrocławska dwóch języków obcych, użytkowej, kabaret, zespół Koncepcja Edukacyjna Od przedszkola klasa sportowa - wokalny, Klub Europejski;koła do gimnazjum, Nauczyciel z klasą koszykarska sportowe:szachy, koszykówka, (sześcioro nauczycieli);udział i siatkówka, piłka ręczna, piłka sukcesy w konkursach przedmiotowych nożna, tenis stołowy, taniec i sportowych;budynek szkoły sportowy, lekkoatletyka, monitorowany i chroniony wychowanie komunikacyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe; indywidualne programy nauczania dla uczniówszczególnie uzdolnionych, zespoływyrównawcze z j.polskiego i matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ al. Wiśniowa 81, Wrocław tel./fax (071) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (po gimnazjum) l ogólne l informatyczne l humanistyczne z poszerzonym j. angielskim TECHNIKUM ELEKTRONICZNE (po gimnazjum) Zawód: l technik elektronik uprawnienia elektryczne dla absolwentów duże możliwości zatrudnienia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (po gimnazjum) - PUBLICZNA l monter elektronik l elektromechanik l ślusarz l elektryk uprawnienia elektryczne i spawalnicze TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE ELEKTRONICZNE (po Zasadniczej Szkole Zawodowej)

5 6 Gazeta Edukacja 1 Wrocław Gimnazjum nr 22 im.lothara 242, w klasy z programem angielski, koła:dziennikarskie, teatralne, 370 woluminów, dwie pracownie gabinet medyczny, sklepik z nowa sala średnia szkoły - 52,5 pkt., część misja szkoły - Wychowanie światłego Herbsta, ul.lubelska 95a, tel.: klasach:18-30 własnym matematyki z niemiecki informatyczne, geograficzne, Centrum komputerowe pielęgniarka, 1 x tyg. bufetem gimnastyczna, siłownia, humanistyczna - 28,7, część Europejczyka mocno związanego z , zastosowaniem (wiodący - 3 x aktywności twórczej, językowe Multimedialne (Windows - 15 boiska do koszykówki, matematyczno-przyrodnicza - 23,8 małą ojczyzną ;współpraca komputerów tyg., dodatkowy - - Socrates, logicznego stanowisk, Macintosh siatkówki, piłki nożnej, zagraniczna i wymiany Matematyka da się 2 x tyg.) myślenia;sks-y (siatkówka, - 10 stanowisk), piłki ręcznej międzynarodowe, Socrates-Comenius lubić, z programem piłka ręczna, piłka nożna, dodatkowe stanowiska - Hiszpania, Litwa, Austria, Szwecja, własnym nauczyciela z koszykówka, aerobic, siłownia); w bibliotece i salach Węgry, Włochy (wymiana językowa); biologii i chemii, z zajęcia wyrównawcze z j. przedmiotowych programy:językowy, matematyczny, naciskiem na realizację polskiego i matematyki, programy miejskie i wojewódzkie w zagadnień bezpłatne konsultacje dla ramach pracy Klubu Szkół Promujących ekologicznych uczniów przy szkole działa Ekologię i ogólnopolskie w ramach Człowiek i świat, klasy drużyna harcerska - Szczep Klubu Szkół Promujących Zdrowie, z programem własnym Płomienie i Młodzieżowe Koło programy profilaktyki, np. Bezpieczna nauczycieli z j. Wędkarskie Szkoła, programy integracyjne - polskiego i matematyki Jesienny Zjazd Gimnazjalistów G22 i Małymi krokami adaptacyjne;organizator i uczestnik osiągamy sukces wielu konkursów;w roku 2007/2008 udział w projekcie E-szkoła ; ochrona fizyczna obiektu oraz monitoring wewnętrzny i zewnętrzny Gimnazjum nr 23 im.wandy 701, w rozszerzone programy angielski, koła przedmiotowe:j.polski, j. ponad dwie pracownie pielęgniarka, 3 x tyg. stołówka, bufet sala gimnastyczna, sala średnia szkoły - 73,3 pkt., część szkoła ma 41 laureatów i finalistów Rutkiewicz, ul.jastrzębia 26, klasach:30 nauczania: niemiecki (2-5 x angielski, j.niemiecki, woluminów, komputerowe, (obiad za 6 zł) ćwiczeń humanistyczna - 38,1, część konkursu zdolny Ślązak Gimnazjalista, tel.: , matematyka, j. tyg.) historyczne, WOS, fizyczne, czynna w godz. biblioteka, stanowiska ogólnorozwojowych, matematyczno-przyrodnicza - 35,2 uczniowie odnoszą wiele sukcesów w angielski, nauki chemiczne, matematyczne, 8-16, administracji (łącznie 30 wielofunkcyjne boisko konkursach przedmiotowych i przyrodnicze, nauka biologiczne, informatyczne, częściowo stanowisk) sportowe ze sztuczną sportowych zarówno na szczeblu dwóch języków obcych geograficzne;koła skomputeryzow nawierzchnią i gminnym, jak i międzynarodowym, zainteresowań:komunikacji ana - oświetleniem, asfaltowe uczestniczą w pracach Parlamentu społecznej, ekologiczne, internetowe boisko do piłki nożnej i Młodzieży Wrocławia;wymiany teatralne, filmowe, Centrum koszykówki międzynarodowe ze szkołą w recytatorskie, plastyczne, Informacji Mettingiem, Zielone Szkoły, edukacyjne muzyczne, Klub Europejski, Multimedialnej wycieczki krajowe i zagraniczne, chór, zespół wokalny;koła wyjazdy na narty i plenery plastyczne; sportowe:tenis, koszykówka, współpraca:politechnika Wrocławska i siatkówka, zajęcia na ściance Częstochowska, Uniwersytet wspinaczkowej;wolontariat Wrocławski, PAN, DZPK, Centrum Edukacji Ekologicznej Salamandra i in.;w szkole pracuje dwóch pedagogów, psycholog i doradca zawodowy, działa Rzecznik Praw Ucznia Gimnazjum nr 24, ul. 468, w klasy sportowe, klasy z angielski, koła:teatralne, europejskie, Biblioteka dwie pracownie gabinet medyczny, sklepik szkolny duża i mała średnia szkoły - 64,5 pkt., część wymiany uczniów ze szkołą partnerską Przybyszewskiego 59, tel.:071 klasach:28 edukacją włączającą niemiecki (4 x biologiczne, matematyczne, Publiczna w komputerowe (24 pielęgniarka, 3 x tyg. (obiad za 3,50-5 (korekcyjna) sala humanistyczna - 35, część w Esens (Niemcy), organizator , tyg., klasa z prawne, geograficzne, edukacji budynku stanowiska), zł) gimnastyczna, matematyczno-przyrodnicza - 29,5 międzygimnazjalnego konkursu edukacją regionalnej, polonistyczne, szkoły, biblioteka tartanowe boiska do Tajemnice zamków i pałaców Dolnego włączającą - 3 x informatyczne, fizyczne, skomputeryzow koszykówki, siatkówki, Śląsku w językach obcych tyg.) artystyczne, młodych ana bieżnia, skocznia humanistów, fotograficzne; zajęcia sportowe, LOP, SKKT, wolontariat Mały Książe Gimnazjum nr 25, ul. 434, w klasach: realizacja autorskiego angielski, koła: trzy pracownie pielęgniarka, sklepik szkolny, trzy sale gimnastyczne, średnia szkoły - 68,3 pkt., część tytuł Szkoły z klasą, Przyjaciela Orzechowa 62, tel.: (jedna programu nauczania niemiecki (3-4 x uzupełniająco-wyrównawcze z woluminów, komputerowe codziennie obiady w sale do tańca i aerobiku, humanistyczna - 35,1, część Osiedla Gaj (przyznany przez Kapitułę 49, zmiana) matematyki z tyg.) j.polskiego i matematyki, j. internetowe (Windows - 30 sąsiadującej boisko, korty tenisowe matematyczno-przyrodnicza - 33,2 Rady Osiedla), gimnazjum w sieci wykorzystaniem rosyjskiego, dziennikarskie, Centrum stanowisk, Macintosh obok SP 90 Szkół Promujących Zdrowie;finaliści i technologii turystyczne, matematyczne, Informacji - 15 stanowisk), dwie laureaci wielu konkursów, m.in.:zdolny informacyjnej - klasa fizyczne, biologiczne, Multimedialnej nowoczesne, Ślązak Gimnazjalista, Szkolny Nobel za matematyczno-informaty chemiczne;zespół tańca multimedialne zaangażowanie w pracę społeczną czna, rozszerzony nowoczesnego, Klub pracownie językowe Pomagam innym, Alfik Humanistyczny zakres nauki j. Humanistów, zajęcia dla i Matematyczny;programy:Debata, angielskiego, młodzieży z dysleksją, Klub NOE, Myślę - nie, mówię - nie ; dodatkowy język obcy Europejczyka, wolontariat, nauczyciele prowadzą jedną godzinę w zależności od języka akcje charytatywne, Rajd konsultacji tygodniowo, prężnie działa nauczanego w szkole Dolnośląski, Rajd Wrocławski, Samorząd Uczniowski (inicjatywy: podstawowej - j. edukacyjne wyjazdy Kiermasz Bożonarodzeniowy, angielski lub j. ekologiczne do Myśliborza, współpraca z domami dziecka i niemiecki, klasa warsztaty plastyczno-teatralne, rodzinami zastępczymi itp.);monitoring dwujęzyczna zajęcia fakultatywne dla i ochroniarz;w szkole zatrudnionych uczniów klas trzecich, szeroki jest dwóch pedagogów, prowadzone są wachlarz zajęć sportowych warsztaty Akademia dla Rodzica, działa Rada Rodziców (roczna składka - 30 zł), uczestnictwo w Młodzieżowych Działaniach Obywatel.skich Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26, 58, w klasach: klasy dwujęzyczne - angielski (5 x koła:strzeleckie, artystyczne, pracownia pielęgniarka, 4 x tyg. sklepik szkolny dwie sale gimnastyczne, w szkole nie przeprowadzono szkoła w trakcie wdrażania programu Zespół Szkół realizacja programu tyg.), niemiecki dziennikarskie;j.włoski, j. woluminów, informatyczna (20 duże boisko jeszcze egzaminu gimnazjalnego MYP, uczniowie biorą udział w Ogólnokształcących nr 5, ul. polskiego i wdrażanie (2 x tyg.) japoński, SKS - koszykówka czynna w godz. stanowisk), pracownia szkolnym programie Pracy na rzecz Grochowa 13, tel.: , programu 9-16, multimedialna (4 społeczności - organizacja akcji międzynarodowego skomputeryzow stanowiska), w charytatywnych, działalność na rzecz Middle Years ana przygotowaniu szkoły, aktywne uczestnictwo w życiu Programme pracownia społeczności (nie tylko szkolnej); komputerowa dla przygotowanie do organizacji wymiany gimnazjum (20 (Niemcy);po trzeciej klasie gimnazjum stanowisk) uczniowie automatycznie zostają uczniami klasy pierwszej LO (nauczanie w pełni po angielsku) i przygotowują się do uczestnictwa w programie Międzynarodowej Matury;uczniowie po 4-5 latach kształcenia mogą bezpłatnie ubiegać się o certyfikat DSD II (j.niemiecki) Gimnazjum nr 27 im. 520, w klasy ogólne angielski, SKS, cheerleaders, wolontariat, czynna w godz. dwie pracownie pielęgniarka, stołówka (obiad duża i mała sala średnia szkoły - 62,8 pkt., część w szkole działa Samorząd Uczniowski Ossolineum, ul.czeska 40, tel.: klasach:26-30 (jedna niemiecki (3 x j.obcy dodatkowy, nieodpłatny 8-16, informatyczne codziennie;gabinet za 3,50 zł dla gimnastyczna, sala humanistyczna - 34,8, część (najlepszy SU w kategorii szkół , zmiana) tyg.) (angielski, niemiecki);zajęcia: skomputeryzow (Windows - 10 stomatologiczny, 2 x ucznia, 7,50 zł tenisa stołowego, boisko matematyczno-przyrodnicza - 28 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), przedmiotowe, informatyczne, ana stanowisk, Macintosh tyg. dla szkolne funkcję Rzeczników Praw Ucznia pełnią ekologiczne, dziennikarskie, - 10 stanowisk), nauczyciela), wybierani przez uczniów nauczyciel i europejskie, obywatel.skie, mediateka (8 sklepik szkolny uczeń;w szkole pracuje doradca teatralne, filmowe, stanowisk), zawodowy (w skomputeryzowanym recytatorskie, wokalne, radiowęzeł (1 Szkolnym Ośrodku Kariery); szachowe, turystyczne stanowisko) gimnazjum w Sieci Szkół Promujących Zdrowie, tytuł Szkoły z klasą ; współpraca z Otwartą Akademią Umiejętności;wymiany międzynarodowe młodzieży z Niemcami;budynek chroniony monitoringiem i monitoringiem wizyjnym Gimnazjum nr 28, ul.zachodnia 480, w 8-15 (jedna klasa sportowa (piłka angielski, zajęcia:matematyczne, dwie pracownie gabinet profilaktyki stołówka, dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 69 pkt., część certyfikaty i tytuły: Szkoła z klasą, 2, tel.: , klasach:25 zmiana) ręczna dziewcząt), niemiecki (3-4 x informatyczne, fizyczne, woluminów, komputerowe (21 lekarskiej - sklepik szkolny siłownia, nowoczesne humanistyczna - 36, część Szkoła Ucząca Się, Szkoła przyjazna klasy z rozszerzonymi tyg.), od nowego chemiczne, biologiczne, czynna w godz. stanowisk + 9 z pielęgniarka, 3 x tyg. (obiad za 3,50 zł) boisko wielofunkcyjne ze matematyczno-przyrodnicza - 33 uczniom, inwestora Moje finanse z zajęciami z j. roku gimnazjum ekologiczne, dziennikarskie, , dostępem sztuczną nawierzchnią klasy do klasy, Nauczyciel z klasą, angielskiego, chce wprowadzić teatralne, poezji i recytacji, skomputeryzow szerokopasmowym), gimnazjum w sieci Szkół Promujących matematyki i j.rosyjski, j. plastyczne, sportowe ana biblioteka Zdrowie;organizator konkursów Asy z informatyki, francuski i j. (koszykówka, siatkówka, piłka szóstej klasy, Międzygimnazjalnego dziennikarstwa i czeski ręczna, aerobik);j.francuski, Konkursu na znak własnościowy edukacji europejskiej, taniec nowoczesny, akrobatyka, księgozbioru, udział w wielu biologii i chemii szachy, zajęcia wyrównawcze i konkursach, m.in.:zdolny Ślązak, Liga pogotowie dydaktyczne, zajęcia Naukowa, Ośmiu Wspaniałych ; terapii pedagogicznej i realizacja programu logopedycznej metodą Socrates-Comenius;udział w akcjach Tomatisa, wolontariat medialnych: Cały Wrocław Czyta Dzieciom, Parada Niepodległości, Góra Grosza ;przedstawiciel w Dolnośląskiej Radzie Dzieci i Młodzieży, trzech stypendystów Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień zdolny Ślązak, udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki;w szkole działa Grupa Prewencyjnego Wsparcia; gazeta szkolna, konsultacje dla uczniów, opieka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna;budynek szkoły całodobowo monitorowany (6 kamer)

6 Wrocław 1 Gazeta Edukacja 7 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 11 marca 2008 Gimnazjum nr 29 im. 530, 8-14 (jedna klasy ogólne angielski, koła:przedmiotowe, pracownia pielęgniarka, sklepik szkolny sala gimnastyczna, sala średnia szkoły - 73,5 pkt., część laureaci i finaliści wielu konkursów, Konstytucji 3 Maja, ul. w klasach: zmiana) niemiecki artystyczne (plastyczne, woluminów, komputerowa 2 x tyg. korekcyjna, boisko do humanistyczna - 38,7, część m.in.zdolny Ślązak Gimnazjalista, Liga Kraińskiego 1, tel.: (3 x tyg.), rosyjski teatralne, filmowe), sportowe czynna w godz. (16 stanowisk), koszykówki, boisko do matematyczno-przyrodnicza Naukowa, Konkurs Wiedzy o 24, (1 x tyg.) (piłka nożna, koszykówka, 8-15, czytel.nia biblioteka piłki nożnej, bieżnia, - 34,8 Wrocławiu, Ogólnopolski Konkurs siatkówka, aerobik), multimedialna (8 stanowisk) skocznia Matematyczny OLIMPUS;dzięki dziennikarskie, turystyczne, współpracy z Narodowym Centrum politologiczne;gimnastyka Kultury w Warszawie i TVP oddział korekcyjna, zajęcia Wrocław szkoła aktywnie współpracuje wyrównawcze, wolontariat z Towarzystwem Polaków im.t.rolle oraz Zespołem Szkół nr 13 w Kamieńcu Podolskim - kontakty z Polonią Ukraińską (poznanie kultury i języka), udział w renowacji polskich cmentarzy na Wschodzie (planowane wyjazdy);współpraca ze szkołą partnerską w Badenii (Niemcy) - wymiany młodzieży Gimnazjum nr 30 im.polonii 530, klasy dwujęzyczne z j. francuski, j.angielski dla klas pracownie pielęgniarka, bufet trzy sale gimnastyczne średnia szkoły - 67 pkt., część wolontariat prowadzony wraz z Francuskiej, ul.jantarowa 5, w klasach: (jedna francuskim, klasy z niemiecki, dwujęzycznych i j.francuski dla woluminów, informatyczne 2 x tyg. (w tym mała do humanistyczna - 36,3, część przedszkolem;wymiany zagraniczne: tel.: , 28 zmiana) programem własnym: angielski, rosyjski klas anglojęzycznych, zajęcia czynna (20 stanowisk), aerobiku), siłownia, matematyczno przyrodnicza Francja (Poitiers, Gimnazjum Henryka matematyczno-informaty (5 x tyg.), przedmiotowe z informatyki, w godz.9-16, biblioteka nowo wyremontowany - 30,7 IV), warsztaty językowe w Londynie, czna, w klasach matematyki, ekologii, koło pracownia obiekt sportowy z tygodniowe warsztaty w Niemczech biologiczno-chemiczna, dwujęzycznych turystyczne Tramp, Koło multimedialna pełnym zapleczem, (Gimnazjum w Rahden), wymiana z z poszerzonym -francuski Przyjaciół Biblioteki, SKS, boisko do piłki nożnej Holandią, wycieczka do Paryża (dla językiem angielskim 9 x tyg. aerobik klas dwujęzycznych);gimnazjum organizuje:wyjazdowe Gimnazjalnia (otrzęsiny), półmetki, Champion dla Uzdolnionych Uczniów i ich Rodziców, ogólnoszkolny Rajd Jesienny, obozy i sympozja w Przesiece; udział i sukcesy w wielu konkursach, m.in.: zdolny Ślązak Gimnazjalista, Międzygimnazjalny Przegląd Zespołów Tanecznych, Kangur Matematyczny, Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Potyczki gimnazjalne Gimnazjum nr 31, Zespół Szkół 291, w realizacja programów: angielski, koła:informatyczne, rowerowe, dwie pracownie pielęgniarka, kawiarenka, trzy sale gimnastyczne, średnia szkoły - 62 pkt., część realizacja programu Informacja nr 3, ul.szkocka 64, tel.: klasach:26 (jedna Autorski program niemiecki fizyczne, chemiczne, woluminów, informatyczne codziennie;gabinet bufet, stołówka siłownia dla dziewcząt, humanistyczna - 33, część zawodowa - wprowadzenie do świata 45 05, zmiana) edukacyjny z (wiodący - 3 x matematyczne, ekologiczne, czynna w godz. (34 stanowiska), stomatologiczny, (obiad za 3 zł) siłownia dla chłopców, matematyczno-przyrodnicza pracy w klasach 3 ;laureaci i finaliści rozszerzonymi tyg., dodatkowy sportowe (piłka nożna, , w pełni biblioteka 2 x tyg. bieżnia, sala do judo i - 29 wielu konkursów na szczeblach treściami z matematyki i - 1 x tyg.) siatkówka, koszykówka), skomputery- (12 stanowisk), aerobiku, boisko ze gminnych i ogólnopolskich;wymiany informatyki w j.łaciński, Miłośników Wrocławia; zowana;obok dodatkowe stanowiska sztuczną murawą młodzieży z niemieckim gimnazjum w gimnazjum, Program zajęcia turystyczne, zajęcia z znajduje się w pracowniach Worms, organizacja międzyklasowych aktywności kulturalnej z kinezjologii edukacyjnej, sala teatralna matematycznych obozów naukowych;współpraca:rada elementami warsztatu warsztaty dziennikarskie, (przedstawienia i na korytarzu Osiedla Muchobór Mały (organizacja dziennikarskiego w zespół wokalny, zajęcia dla, zajęcia z spotkania wigilijnego dla samotnych gimnazjum, Autorski uczniów dyslektycznych, dziedziny mieszkańców osiedla), parafia program edukacyjny szachy, cotygodniowe sztuki) rzymskokatolicka (Dzień Papieski), klasy z rozszerzonymi konsultacje z każdego szkoły podstawowe;organizacja treściami z j. przedmiotu;istnieje możliwość powiatowych eliminacji konkursu niemieckiego zorganizowania dodatkowych zdolny Ślązak Gimnazjalista;przy zajęć opłacanych przez placówce działa jeden z najlepszych rodziców Uczniowskich Klubów Sportowych w Polsce - UKS Talent (łucznictwo, podnoszenie ciężarów);współpraca z uczelniami wyższymi we Wrocławiu (praktyki studenckie, wykłady pracowników Politechniki Wrocławskiej dla uczniów) Gimnazjum nr 32, Zespół Szkół Szkoła przeznaczona nr 8, ul.piesza 1, tel.: do likwidacji 67 Gimnazjum nr 33, Zespół Szkół nr Szkoła przeznaczona 16, ul.hutnicza 45, tel.: do likwidacji Gimnazjum nr 34, ul.zemska 16, 467, w od roku 2008/2009 angielski, koła:edukacji twórczej, czynna w godz. dwie pracownie pielęgniarka, bufet, wyremontowana, średnia szkoły - 60,6 pkt., część międzygimnazjalne konkursy: tel.: , klasach:26 (jedna klasa dwujęzyczna z francuski, teatralne, plastyczne, 8-15, komputerowe codziennie możliwość pełnowymiarowa sala humanistyczna - 33,4, część Ortograficzny, Recytatorski, O Prawach zmiana) wiodącym j.francuskim, niemiecki turystyczne, edukacji biblioteka (21 stanowisk), korzystania z gimnastyczna, sala matematyczno-przyrodnicza Człowieka, współorganizator Festiwalu klasa (wiodący - 3 x ekologicznej, astronomiczne, multimedialna 1 stanowisko w obiadów w gimnastyki korekcyjnej, - 27,2 Piosenki Obcojęzycznej;samorząd sportowo-turystyczna o tyg., dodatkowy matematyczne, informatyczne; gabinecie doradcy sąsiedniej basen, siłownia, sala uczestniczy w wielu akcjach w ramach profilu pływackim -2 x tyg.) zajęcia wyrównawcze:j.polski, zawodowego szkole (obiad tenisa stołowego, sala wolontariatu, m.in. Dziewczynka z matematyka, fizyka, chemia; za 6 zł) taneczna, boisko do gry zapałkami zajęcia sportowe:basen, w koszykówkę i piłkę gimnastyka korekcyjna, grupa nożną taneczna, gry zespołowe, aerobic;liczba zajęć pozalekcyjnych jest uzależniona od liczby uczniów w danym roku szkolnym Gimnazjum nr 35, Zespół Szkół szkoła przeznaczona na 10, ul.poniatowskiego 9, tel.: do likwidacji a

7 8 Gazeta Edukacja 1 Wrocław Gimnazjum nr 37, Zespół Szkół 238, pływanie, piłka ręczna, angielski (3 x zajęcia wyrównawcze z j trzy pracownie pielęgniarka, bufet, stołówka dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 61,9 pkt., część certyfikat Szkoły z klasą, tytuły nr 18, ul.mł.techników 58, tel.: w klasach: (jedna lekkoatletyka, klasa tyg.), niemiecki polskiego i matematyki, woluminów, komputerowe (45 codziennie w sąsiedniej stadion sportowy z humanistyczna - 34,3, część Bezpieczne Gimnazjum, Szkoła , 24 zmiana) informatyczno- (2 x tyg.) fakultety w klasach trzecich - centrum stanowisk), biblioteka szkole bieżnią i kompleksem matematyczno-przyrodnicza Promująca Zdrowie ;udział i sukcesy w matematyczna przygotowujące do Egzaminu multimedialne (4 stanowiska), w podstawowej boisk do koszykówki, - 27,6 wielu konkursach przedmiotowych i Gimnazjalnego, chór szkolny, salach lekcyjnych siatkówki i piłki nożnej sportowych, m.in.:wrocławski Marsz zajęcia dokształcające z (6 stanowisk) Matematyczny na Orientację, Konkurs wolontariuszami;koła: Literacki My Wrocławianie, komputerowe, teatralne, Dolnośląska Gimnazjada Młodzieży historyczne, europejskie, (dwubój nowoczesny dziewcząt), ekologiczne, filatel.istyczne, Dolnośląska Liga Pływacka Klas Edukacja Filmowa, Młody Gimnazjalnych;wymiana młodzieży z Odkrywca, gimnazjum w Lünen (Niemcy);w krajoznawczo-turystyczne, szkole działa samorząd, funkcję Naukowe Koło Matematyczne; Rzecznika Praw Ucznia pełni pedagog; SKS-y (koszykówka dziewcząt, absolwenci kontynuujący naukę - 75 % koszykówka chłopców, LO, 20% LP, 5% ZSZ siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców), siłownia, aerobik Gimnazjum nr 38, Zespół Szkół 340, w klasach: klasy sportowe angielski, koła:językowe, matematyczne w budynku trzy nowoczesne pielęgniarka, bufet (obiad trzy sale gimnastyczne średnia szkoły - 60,6 pkt., część wymiany międzynarodowe z nr 4, ul.powstańców Śląskich (jedna (pływackie, piłkarskie), niemiecki dla uczniów uzdolnionych, mieści się Filia pracownie codziennie;szkoła za 5 zł) (przy każdej szatnie, humanistyczna - 33,7, część Gimnazjum w Rheine (Niemcy); 210/218, tel.: , zmiana) klasy ogólne (w (3-5 x tyg.) matematyczne wyrównawcze, nr 44 Miejskiej komputerowe (45 organizuje badania toalety, natryski), matematyczno-przyrodnicza organizator licznych programów wybranych zwiększona przygotowujące do egzaminu Biblioteki stanowisk), biblioteka dla uczniów, np. siłownia, siłownia - 26,9 profilaktycznych i innych, np. liczba godzin z gimnazjalnego, Publicznej, (5 stanowisk), słuchu, wzroku, terenowa, boisko do piłki Bezpieczna Szkoła, Szkoła matematyki lub fotograficzno-informatyczne, która pełni multimedialne centrum postawy, nożnej ze sztuczną Promująca Zdrowie, Tradycja j.obcych) plastyczne, geograficzne Mój funkcję doradcy zawodowego stomatologiczne murawą i oświetleniem, Zobowiązuje, Liga Klas region - moje miasto, biblioteki (12 stanowisk), boisko do gier ekologiczne;chór, wolontariat, szkolnej, multimedialne zespołowych, basen i siatkówka dla pracownie językowe, sale do ćwiczeń przy ul. dziewcząt/chłopców, piłka woluminów, komputery w Racławickiej (WKS ręczna dla dziewcząt/chłopców czynna pracowniach Śląsk) codziennie do przedmiotowych i godz.18, pokoju nauczycielskim skomputeryzow - ogółem 100 ana (lekcje stanowisk biblioteczne, program współpracy z biblioteką) Gimnazjum nr 39, ul.bücknera 352, klasy ogólne angielski, zajęcia wyrównawcze z j. uczniowie pracownia pielęgniarka, 3 x tyg. sklepik szkolny nowa sala gimnastyczna średnia szkoły - 62,5 pkt., część zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 12, tel.: , w klasach: (jedna niemiecki (3 x polskiego, matematyki i j. korzystają z komputerowa (z pełnym humanistyczna - 33,5, część uczniów słabszych, pomoc dla uczniów zmiana) tyg.) obcych;koła przedmiotowe: Centrum (16 stanowisk - wyposażeniem i matematyczno-przyrodnicza dyslektycznych (zajęcia z matematyczne, Bibliotecznego Macintosh), zapleczem sanitarnym), - 29 pedagogiem);sukcesy sportowe w plastyczno-muzyczne, w Zespole komputery w części boiska sportowe i basen dzielnicy oraz w skali miasta, młodzież teatralne, językowe (np.j. Szkół nr 14 sal przedmiotowych w ZS nr 14, lodowiska bierze udział w konkursach francuski);zajęcia sportowe zimą organizowanych przez władze miasta i (SKS), zajęcia dla dyslektyków, instytucje oświatowe;liczne wyjścia do zajęcia przygotowawcze do teatru, muzeów oraz na koncerty egzaminów dla klas trzecich muzyczne;zajęcia z doradcą zawodowym przez cały rok szkolny; dobrowolna składka na Radę Rodziców Gimnazjum nr 40 im.noblistów 383, klasy ogólne angielski (3 x koła przedmiotowe, SKS-y; w budynku pracownia pielęgniarka, 2 x tyg. sklepik szkolny dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 76,6 pkt., część w gimnazjum realizowany jest Szkolny Polskich, ul.morelowskiego 43, w klasach: (dwie zmiany tyg.), niemiecki kółka:teatralne, dziennikarskie, szkoły mieści komputerowa boiska szkolne, bieżnia humanistyczna - 40,8, część Program Wspierania Uzdolnień oraz tel.: , druga 1 x (2 x tyg.) kabaret, otwarta pracownia się filia (14 stanowisk), matematyczno - 35,8 międzynarodowy program edukacji tyg.dla plastyczna, edukacji Biblioteki biblioteka -przyrodnicza ekologicznej Platform przy współpracy każdej obywatel.skiej, muzyczne, Miejskiej (4 stanowiska) z Politechniką Wrocławską;szkoła klasy) Młodzieżowa Rada Osiedla, należy do Sieci Szkół Promujących wolontariat Zdrowie, uczniowie biorą udział w licznych konkursach Dwujęzyczne Gimnazjum nr 48, 184, w 8-15 (jedna angielski (2 x SKS, przedmiotowe, czynna w godz. trzy pracownie pielęgniarka, bar sala gimnastyczna, średnia szkoły - 81,6 pkt., część warunkiem przyjęcia do szkoły są Zespół Szkół nr 5, ul.hauke klasach: zmiana) tyg.), niemiecki ekologiczne 8-15, komputerowe codziennie siłownia humanistyczna - 42,4, część zdane egzaminy:12 marca.godz.12 - Bosaka 33, tel..: , (8 x tyg., skomputery- (15 stanowisk), matematyczno-przyrodnicza test badający predyspozycje językowe, przedmioty zowana biblioteka (1 stanow.), - 39,2 13 marca, godz.12 - egzamin pisemny z prowadzone w czytel.nia j.polskiego, 14 marca, godz.12 - j.niemieckim: (4 stanowiska), dwie egzamin pisemny z matematyki;tytuł wiedza o krajach pracownie językowe Szkoły Promującej Zdrowie, budynek niemieckojęzyczny (5 stanowisk), szkoły jest chroniony - szkoła bardzo ch, filozofia, 1 komputer dla bezpieczna chemia, biologia) młodzieży pracującej w programie Socrates-Comenius Gimnazjum nr 49 z Oddziałami 288, w wszystkie klasy angielski (5 x tyg. koła przedmiotowe:j.polski, dwie sale pielęgniarka, 4 x tyg. stołówka sala gimnastyczna, sala średnia szkoły - 87 pkt., część międzynarodowa wymiana Dwujęzycznymi, Zespół Szkół klasach: (jedna dwujęzyczne z + 1 x tyg.z native matematyka, historia, biologia, woluminów, informatyczne, szkolna w do aerobiku, sala do humanistyczna - 43,9, część młodzieżowa z uczniami ze szkół w nr 14, ul.brücknera 10, tel..: 32 zmiana) j.angielskim speakerem), chemia;koła zainteresowań: czynna 8-16, mediateka, sekretariat, internacie tenisa stołowego, matematyczno-przyrodnicza Alkmaar i Haarlem (Holandia); , (przedmioty nauczane niemiecki (2 x informatyczne, taneczne, skomputery- pokój nauczycielski, (obiad za 7 zł), siłownia, boisko - 43,1 wolontariat i szkolne koło PCK, zbiórka dwujęzycznie:biologia, tyg.), do wyboru: teatralne, gitarowe, turystyczne, zowana internat - ogółem bufet tartanowe, pieniędzy dla dzieci z Domu Samotnej chemia, fizyka) francuski, sportowe (tenis stołowy, 50 stanowisk pełnowymiarowe boisko Matki Nasz Dom im.wandy hiszpański i koszykówka, siatkówka, trawiaste, basen, Rutkiewicz, udział w ogólnopolskich rosyjski (2 x tyg.) siłownia, brydż), zespół sztuczne lodowisko akcjach charytatywnych Góra Grosza, wokalny Akcja Caritas, Pomóż i TY, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Niedziela Miłosierdzia, Jałmużna Wielkopostna, udział w kwestach na rzecz domów dziecka;udział w Samorządowym Konkursie Nastolatków Ośmiu Wspaniałych ;szkoła jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Wrocławia (www.liganaukowa.pl);w szkole znajduje się laboratorium chemiczne, laboratorium fizyczne, aula na 600 miejsc Gimnazjum Integracyjne nr 50, 160, w klasy ogólne angielski, koła:informatyczne, dwie pracownie pielęgniarka, stołówka (obiad baza sportowa po średnia szkoły - 61,2 pkt., część udział i sukcesy w wielu konkursach, Zespół Szkół nr 11, ul. klasach: (jedna niemiecki polonistyczne, historyczne, woluminów, komputerowe codziennie za 4 zł), dwa remoncie (z szatniami, humanistyczna - 32,7, część m.in.:zdolny Ślązak Gimnazjalista, Grochowa 36/38, zmiana) (wiodący - 3 x matematyczno-przyrodnicze, czynna w godz. (24 stanowiska), sklepiki szkolne natryskami, toaletami matematyczno-przyrodnicza konkursy międzyszkolne o Wrocławiu i tel.: , tyg., dodatkowy - chemiczne, j.niemieckiego; 8-14 biblioteka przystosowanymi - 28,5 Dolnym Śląsku, konkursy językowe 2 x tyg.) zajęcia z przedsiębiorczości, (1 stanowisko) również dla osób powiatowe i ogólnopolskie;organizator koło redakcyjne gazetki niepełnosprawnych) - międzygimnazjalnego konkursu Nasz Kabaczek, szachy, SKS-y, duża sala gimnastyczna głos w sprawie bezpieczeństwa, udział zajęcia rewalidacyjne, (wyposażona w nowy w sesjach Parlamentu Młodzieży wolontariat sprzęt), trzy małe sale Wrocławia (1 mandat) i konkursie do gimnastyki Ośmiu Wspaniałych ;na każdej lekcji korekcyjnej, boiska do są obecni dwaj nauczyciele (jeden koszykówki, siatkówki, posiada dodatkowo przygotowanie piłki ręcznej, piłki nożnej, specjalistyczne);uczniowie szczególnie bieżnia, skocznia uzdolnieni realizują indywidualny program nauczania z określonych przedmiotów;kompleksowa opieka psychologiczno-pedagogiczna, rehabilitacyjna i logopedyczna; gimnazjum w Sieci Szkół Promujących Zdrowie, udział w akcji Uczniowie z klasą ;działania w ramach Grupy Prewencyjnego Wsparcia;zespół ds. wspierania uzdolnień;szkoła jest przystosowana architektonicznie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (windy, toalety, podjazdy), monitoring zewnętrzny Gimnazjum nr 51 dla Dzieci 39, angielski zajęcia rewalidacyjne, sportowe cztery pracownie pielęgniarka, bufet sala gimnastyczna, sala średnia szkoły - 61 pkt., część Słabosłyszących, Zespół Szkół w klasach: (jedna (3 x tyg.) woluminów, komputerowe, codziennie rehabilitacyjna, siłownia, humanistyczna - 34, część Integracyjnych, ul. 6-8 zmiana) czynna w godz. Centrum Informacyjne, boisko matematyczno-przyrodnicza Nowodworska 78/82, tel.: komputery w , pracowniach - ogółem 44 stanowiska Gimnazjum dla Dzieci 37, angielski basen, koła zainteresowań, czynna dwie pracownie pielęgniarka, stołówka (obiad brak sali gimnastycznej średnia szkoły - 47,4 pkt., część ogólnopolskie konkursy dla dzieci Niesłyszących, Ośrodek w klasach: (jedna (3 x tyg.) teatr, zajęcia sportowe, w godz.9-16 komputerowe, trzy codziennie za 8,50 zł) - w budowie nowa humanistyczna - 22,3, część niesłyszących, spartakiady, wymiany Szkolno-Wychowawczy Dzieci 7 zmiana) taneczne, zajęcia plastyczne sale przedmiotowe - szkoła;boiska na terenie matematyczno-przyrodnicza międzynarodowe Niesłyszących, ul.dworska 8, ogółem 25 stanowisk parku - 25,1 tel.: ,

8 Wrocław 1 Gazeta Edukacja 9 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 11 marca 2008 Gimnazjum Integracyjne 51, z rozszerzonym angielski (3 x nieodpłatne - zajęcia w siłowni, czynna dwie nowoczesne pielęgniarka, stołówka, sala gimnastyczna, średnia szkoły - 44,08 pkt., część szkoła nie pobiera żadnych opłat, na (szkoła publiczna prowadzona w klasach: (zajęcia językiem obcym tyg.), niemiecki zajęcia sportowe (sala codziennie pracownie codziennie catering (obiad siłownia, boisko humanistyczna - 24, część terenie szkoły bezpłatny internat dla przez organ niepubliczny), ul pozalekcyjne (2 x tyg.) gimnastyczna, basen), komputerowe za 4,40 zł) matematyczno-przyrodnicza młodzieży spoza Wrocławia (koszt Wejherowska 29, tel.: do 20) ćwiczenia usprawniające, kółka (23 stanowiska) - 20,08 całodziennego wyżywienia 8,50 zł za 26 00, przedmiotowe, informatyczne, dzień), opieka psychologiczna, terapia plastyczne (ceramika), pedagogiczno-logopedyczna; indywidualne i grupowe międzynarodowe wymiany młodzieży, konsultacje z nauczycielami co roku w szkole pracuje wolontariusz z wszystkich przedmiotów (2 zagranicy w ramach programu godz.tyg.) Młodzież ;gimnazjum w Sieci Szkół Promujących Zdrowie, certyfikat Szkoły dbającej o bezpieczeństwo ; budynek chroniony, szkoła i internat dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych;udział i sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych Gimnazjum dla Dzieci 47, angielski (2 x przedmiotowe, informatyczne, biblioteka z na terenie szkoły pielęgniarka;okulista, stołówka (obiad sala miękka, mała średnia szkoły - 46,34 pkt., część w szkole działa samorząd, funkcję Niewidomych i Słabowidzących, w klasach: (jedna tyg.) wokalno-muzyczne, nauka gry czytel.nią i internatu 1 x tyg. za 5,50 zł) siłownia humanistyczna - 25,69, część Rzecznika Praw Ucznia pełni wybierany Ośrodek 5-12 zmiana;po na instrumentach, szachy, matematyczno-przyrodnicza przez wszystkich uczniów nauczyciel; Szkolno-Wychowawczy im. zajęciach zajęcia rewalidacyjne - 20,65 turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne, Marii Grzegorzewskiej, ul. lekcyjnych (logopedyczne, rehabilitacja sportowe;laureaci ogólnopolskiego Kamiennogórska 16, tel.: uczniowie wzroku, terapia konkursu Multitest z matematyki na 56 31, przebywają psychologiczno-pedagogiczna, szczeblu wojewódzkim, konkursów na terenie integracja sensoryczna, zajęcia recytatorskich, wokalnych,.pl, internatu i kompensacyjne, plastycznych, liczne medale w świetlicy) dydaktyczno-wyrównawcze, konkursach sportowych (krajowych i gimnastyka korekcyjna, międzynarodowych):pływanie, piłka rehabilitacja ruchu) toczona, narty;budynek ośrodka jest chroniony Publiczne Gimnazjum 60, klasy ogólne angielski (4 x koła:biologiczne, chemiczne, czynna pracownia pielęgniarka, stołówka (obiad sale gimnastyczne, średnia szkoły - 56,2 pkt., część szkoła prowadzi wolontariat, opieka nad Katolickie im.nmp w klasach: (jedna tyg.), niemiecki muzyczne, informatyczne, j. w godz. informatyczna codziennie;lekarz za 3 zł) siłownia, boisko, basen humanistyczna - 32,2, część dziećmi ze szkoły integracyjnej, opieka Pośredniczki Łask, ul.szkocka 20 zmiana) (2 x tyg.), łaciński angielskiego 8-15 (16 stanowisk) (doraźnie) matematyczno-przyrodnicza nad osobami starszymi w Domu Opieki; 64, tel.: , (1 x tyg., w klasie - 24 wymiana z młodzieżą z Niemiec III), francuski (2 x (Getynga);szkoła organizuje konkursy tyg., dodatkowy) i olimpiady;wychowanie i nauczanie odbywa się w oparciu o katolicki system wartości, szkoła bardzo przyjazna dla ucznia Publiczne Gimnazjum Sióstr 93, angielski (4-3 x biologiczne, historyczne, wolum., pracownia pielęgniarka, sklepik szkolny i sala gimnastyczna średnia szkoły - 79,8 pkt., część szkoła katolicka, żeńska;program Urszulanek Unii Rzymskiej, pl. w klasach: tyg.), niemiecki teatralne, matematyczne, czynna komputerowa codziennie;lekarz, stołówka w LO humanistyczna - 43,2, część wychowawczy szkoły sprowadza się do Nankiera 16, tel.: , 30 (3-2 x tyg.), informatyczne, sportowe, codziennie w (15 stanowisk), 1 tyg. (obiad za 6 zł) matematyczno-informatyczna słowa SERVIAM, czyli służę ludziom, francuski (2 x redakcyjne (szkolne czasie przerw i czytelnia - 36,6 Bogu, ojczyźnie;udział w wielu tyg.) czasopismo WIEDZ-MY), po lekcjach konkursach i wolontariacie na rzecz szkolny klub europejski, zajęcia ubogich zja.wroc.pl na basenie Gimnazjum Plastyczne, 80, reklama wizualna, angielski (3 x tyg.) rysunek i malarstwo, jubilerstwo dwie sale pielęgniarka, sklepik-bufet sala gimnastyczna średnia szkoły - 64,2 pkt., część szkoła organizuje corocznie konkurs Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk w klasach: (jedna formy użytkowe - woluminów, komputerowe (30 codziennie humanistyczna - 37,6, część malarski dla szkół podstawowych i Pięknych im.stanisława 28 zmiana) jubilerstwo czynna. stanowisk), biblioteka matematyczno-przyrodnicza gimnazjalnych Kopystyńskiego, ul.piotra w godz8-15, (5 stanowisk) - 26,6 Skargi 23, tel.: , skomputery zowana Ogólnokształcąca Szkoła 118, w angielski, , czynna pracownia pielęgniarka, 2 x tyg. stołówka (obiad sala gimnastyczna, średnia szkoły - 69,8 pkt., część szkoła organizuje konkursy muzyczne - Muzyczna I i II st.im.karola klasach:20 niemiecki (3 x w godz.9-17 komputerowa (15 za 3,50 zł), boisko humanistyczna - 38,1, część regionalne, krajowe i międzynarodowe Szymanowskiego, ul.łowiecka tyg.) stanowisk), kawiarnia sklepik matematyczno-przyrodnicza 13/17, tel.: , internetowa - 31,7 l, Gimnazjum Sportowe 7, jedna klasa zwiększona liczba angielski (4 x zajęcia sportowe - mały zbiór pracownia pielęgniarka, stołówka w dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 64,9 pkt., część szkoła o profilu sportowym, jako Gimbasket, ul.toruńska 76, godzin wf - do 10 tyg.), niemiecki (3 koszykówka, lekkoatletyka, biblioteczny - komputerowa (8 codziennie; internacie boisko tartanowe do humanistyczna - 37,3, część placówka publiczna istnieje od września tel.: , x tyg.) basen ok.300 książek stanowisk) obowiązkowe Zespołu Szkół koszykówki, boisko do matematyczno-przyrodnicza - 27, (wcześniej niepubliczna); badania dla uczniów nr 14 (obiad za piłki nożnej, bieżnia (wyniki ze szkoły sportowej współpraca dydaktyczna z Wyższą w Przychodni 8 zł), sklepik lekkoatletyczna, niepublicznej) Szkołą Bankową we Wrocławiu; Sportowo-Lekarskiej szkolny lodowisko, basen uczniowie biorą udział w rozgrywkach (co pół roku) młodzieżowych szkół w koszykówce, siatkówce i innych turniejach sportowych, konkursie zdolny Ślązak; przy szkole działa UKS GIMBASKET, w ramach którego uczniowie uczestniczą w rozgrywkach ligii makroregionalnej w koszykówce Gimnazjum Specjalne nr 52 dla 13, angielski (3 x tyg. kółko teatralne i muzyczne biblioteka pracownia pielęgniarka, 4 x tyg. bufet, catering dwie sale gimnastyczne, średnia szkoły - 36,4 pkt., część szkoła przyjmuje uczniów z mózgowym Uczniów z Dziecięcym w klasach:7 + zajęcia skomputery- komputerowa (obiad za 5 zł) sala rehabilitacyjna, humanistyczna - 23,7, część porażeniem dziecięcym i Porażeniem Mózgowym, wyrównawcze zowana (8 stanowisk z boisko matematyczno-przyrodnicza niepełnosprawnościami sprzężonymi, Zespół Szkół nr 21, ul.piotra dla uczniów z oprzyrządowaniem - 12,7 także wymagającymi pomocy w Ignuta 28, tel.: , trudnościami) ułatwiającym dostęp czynnościach samoobsługowych do komputera dla osób (szkoła zatrudnia personel z poważną pomocniczo-opiekuńczy);budynek niepełnosprawnością), szkoły przystosowany do potrzeb osób pojedyncze komputery niepełnosprawnych (winda, podjazdy, w salach lekcyjnych toalety);szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt wspomagający naukę osób niepełnosprawnych; dowozy do i ze szkoły w granicach miasta

9 10 Gazeta Edukacja 1 Wrocław Gimnazjum Specjalne nr 54, 40, drużyna harcerska, zespół sala komputerowa pielęgniarka, catering (obiad sale gimnastyczne, sala prezentacje wokalno-muzyczne dzieci Specjalny Ośrodek w klasach: (jedna muzyczny Iskierki, sekcja (6 stanowisk) codziennie za 3,64 zł) gimnastyki korekcyjnej, niepełnosprawnych, konkursy Szkolno-Wychowawczy nr 9 8 zmiana) sportowa Szansa boisko tematyczne im.j.brzechwy, ul. Wejherowska 28, tel.: , Gimnazjum Specjalne nr 55, 97, angielski (2 x SKS, zespół artystyczny 6 822, czynna dwie pracownie pielęgniarka, 4 x tyg.; stołówka sala gimnastyczna, sala pedagog i psycholog w szkole Specjalny Ośrodek w klasach: (jedna tyg.) w godz.zajęć komputerowe (10 PC i lekarz (obiad za 3 zł) rehabilitacyjna, boisko Szkolno-Wychowawczy nr zmiana) szkolnych, 10 Macintosh), neuropsychiatra, do koszykówki, boisko im.j.korczaka, ul.parkowa czytel.nia czytel.nia 1 x tyg. do piłki nożnej 27, tel.: , multimedialna multimedialna (4 stanowiska) Gimnazjum Specjalne nr 56, 104, w niemiecki (2 x SKS biblioteka sala komputerowa od r.- obiad za 3,50 zł sala gimnastyczna Specjalny Ośrodek klasach: (jedna tyg.) czynna od (11 stanowisk) codziennie Szkolno-Wychowawczy nr zmiana) wtorku do im.józefy Joteyko, ul. piątku, w godz. Kamienna 99/101, tel.: , 1 47, komputer Gimnazjum nr 57, Zespół Szkół 16, nauka pływania jest stały dostęp do opieka medyczna i przerwy na sala gimnastyczna wraz szkoła dla dziewcząt z upośledzeniem Specjalnych nr 27, pl. w klasach: (jedna internetu, pojedyncze rehabilitacyjna w śniadanie i z salą integracji w stopniu umiarkowanym i znacznym; Grunwaldzki 3b, 6-8 zmiana) stanowiska w salach Specjalnym Ośrodku obiad w trakcie sensorycznej, w ZSS jest organizatorem Dolnośląskiego tel.: (bez możliwości Wychowawczym zajęć lekcyjnych przygotowaniu sala Konkursu Kartki Świątecznej, w tym skorzystania z Sióstr Miłosierdzia doświadczania świata roku organizator VII Dolnośląskiego internetu) Bożego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych;wymiana międzynarodowa ze szkołą w Beckum (Niemcy); współpraca z uczelniami wyższymi w ramach praktyk studenckich oraz wolontariatu młodzieży studenckiej; program własny Poznajemy Wrocław - lekcje muzealne i współpraca z teatrami wrocławskimi;placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei Gimnazjum Specjalne nr 58 dla 9, każdy uczeń ma koło teatralne, koło plastyczne biblioteka pracownia pielęgniarka, 3 x tyg. stołówka (obiad sala gimnastyczna w każdym oddziale, oprócz nauczyciela Uczniów z Autyzmem, Zespół w klasach: (jedna indywidualny program głównie dla komputerowa (2 za 5 zł, dieta prowadzącego pracuje pomoc Placówek Oświatowych nr 2, ul. 3 zmiana) edukacyjno-terapeutycz nauczycieli i stanowiska), każdy bezglutenowa - nauczyciela oraz terapeuci (psycholog, Głogowska 30, tel.: , ny oparty na podstawie rodziców oddział ma swój 6 zł) logopeda, rehabilitant ruchu, programowej dla (literatura komputer muzykoterapeuta);współpraca ze uczniów z wspierająca te szkołami ponadgimnazjalnymi, upośledzeniem grupy osób przygotowywanie wolontariuszy do umysłowym w stopniu oraz literatura wpierania rodzin z dziećmi umiarkowanym i dziecięca autystycznymi;organizator znacznym oraz sferze wykorzystywana Ogólnopolskiego Konkursu najbliższego rozwoju do zajęć z Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży z uczniami) Autyzmem;współpraca z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Autyzmu; popołudniowe zajęcia dla młodzieży autystycznej w Klubie Aktywności - Po drodze GIMNAZJA NIEPUBLICZNE Nazwa i adres szkoły: Liczba uczniów Godziny zajęć: Klasy Języki obce: Zajęcia Biblioteka: Dostęp do Opieka Wyżywienie: Obiekty sportowe: Wyniki testów Wysokość Informacje dodatkowe: profilowane: pozalekcyjne: internetu: medyczna: gimnazjalnych wpisowego/czesnego/przez ile w 2007 r.(średnia miesięcy płatne: szkoły;cz.hum. Autorskie Gimnazjum 25, klasa o profilu angielski - 6 x tyg., w cenie czesnego: czynna codziennie, w pracownie pielęgniarka, 1 zajęcia na basenie, dla klasy I do 31 maja - bez wymiana polsko-niemiecka;tydzień Filmu Samorozwoju Gassa, ul. w klasach: lingwistycznym niemiecki, francuski, kółko chemiczne, godz.9-17 komputerowe, x tyg. sali gimnastycznej, wpisowego;czesne zł Dokumentalnego - przegląd, wystawy w Długa 61, tel: do 10 włoski (do wyboru;4 biologiczne, stałe łącze siłowni miesięcznie (płatne przez 12 Galerii Szkolnej;coroczne akcje 67, x tyg.) kawiarenka światłowodowe miesięcy, w klasie III - 10 charytatywne - Góra Grosza, pomoc dla literacka, koło (9 stanowisk) miesięcy) schroniska dla zwierząt, kiermasz ciast szachowe i brydżowe, koło entomologiczne, język migowy, pracownia plastyczna, kółko fotograficzne, kółko informatyczne, wyprawy turystyczne szkolnym autobusem, zajęcia teatralne, filozofia Dwujęzyczne Gimnazjum 86, 8-15 (jedna angielski (4 x tyg.+ nieodpłatne: woluminów, dwie pracownie pielęgniarka, 1 sklepik szkolny, nowoczesne sale średnia szkoły - 82 wpisowe zł (jednorazowo), szkoła wdraża międzynarodowy program ATUT Fundacji Edukacji w klasach: zmiana;zajęcia 1 x tyg.native fakultety bogate zbiory książek komputerowe (w x tyg., umowa catering (obiad sportowe, ogrodzone pkt., część czesne roczne zł nauczania MYP IB - Middle Years Programm Międzynarodowej, ul. do 18 pozalekcyjne speaker;w egzaminacyjne - i podręczników w j. tym Internetowe z prywatną dwudaniowy za boisko, teren do humanistyczna - (możliwość płatności w 10 International Baccalaureate Organization Zielińskiego 38, tel.:071 do 17) programie bloki nauki obcych, czynna w centrum Informacji karetką 8,50 zł), rekreacji 42,9, część ratach) (Organizacji Matury Międzynarodowej) z , zajęć z przedmiotów humanistyczne i godz.10-16, Multimedialnej), pogotowia dystrybutory z matematyczno- Genewy - m.in.cykl aktywizacji społecznej ścisłych po nauki Internetowe Centrum komputery w wodą na przyrodnicza młodzieży (działalność charytatywna, angielsku matematyczno- Informacji salach korytarzach bez - 39,1 Adopcje na odległość, Pochód zaznajamiające z przyrodnicze, Multimedialnej przedmiotowych - ograniczeń Mikołajów );członek światowych organizacji terminologią fakultet fizyczno ogółem 40 edukacyjnych:european Council of związaną z danym -chemiczny, stanowisk International Schools oraz Council of przedmiotem); matematyczny, International Schools, które nadzorują jakość intensywna nauka j. malarski, grupa nauczania szkoły;autorski program niemieckiego (4 x teatralne, kółko przygotowujący uczniów klas III do tyg., kilka razy w informatyczne, egzaminów, strategia nauki - przedmiot roku zajęcia z native karate, SKS ułatwiający przyswajanie informacji;projekt speakerem Osobisty dla uczniów klas II Muttersprachler ) (międzyprzedmiotowy, indywidualny dla każdego ucznia) - pisanie eseju, ;przygotowanie prezentacji multimedialnej; współpraca z Wrocławską Szkołą Międzynarodową;wyjazdy na Białe i Zielone Szkoły, wyjścia do kin, teatrów;organ prowadzący gimnazjum (Fundacja Edukacji Międzynarodowej) jest fundatorem organizatorem konkursów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży;uczniowie gimnazjum kilkakrotnie byli stypendystami konkursu zdolny Ślązak;budynek szkoły monitorowany i chroniony Europejskie Gimnazjum 91, klasa I i II - angielski (6 x tyg.+ nieodpłatne: biblioteka z mediateką pracownia współpraca z możliwość sala sportowa, opłata administracyjna zł certyfikaty i tytuły:międzynarodowy Informatyczno-Językowe w klasach: dwujęzyczna 2 godz.konsultacji), warsztaty komputerowa (18 najbliższą wykupienia siłownia (w momencie wpisania dziecka Certyfikat Jakości ISO 9001 i QNET, Szkoła Sigma, pl.św.macieja 15 angielsko-polsk niemiecki (4 x tyg.+ plastyczne, stanowisk), przychodnią obiadów (obiad na listę uczniów), wpisowe - z klasą, gimnazjum realizuje program 75, tel.: , a, pozostałe 2 godz.konsultacji), muzyczne, koła: biblioteka (7 zdrowia za 7,50 zł), 700 zł, czesne zł Szkoła bez korepetycji, wysokie wyniki w klasy z dodatkowo - j.niemieckiego, stanowisk) sklepik szkolny miesięcznie (wakacje - 20% konkursach językowych i informatycznych; rozszerzonym hiszpański, j.angielskiego, bonifikaty) program wirtualnej szkoły - rodzice mają, j.angielskim, j. francuski, włoski, taneczne, szansę śledzić wyniki dziecka przez Internet; niemieckim i rosyjski informatyczne, współpraca międzynarodowa ze szkołą w informatyką chemiczne, Rzymie, warsztaty językowe w Londynie, koszykówka, Zielone Szkoły w Paryżu, we Włoszech, w siatkówka, piłka Brukseli, Zielone Szkoły z nauką jazdy nożna, siłownia, konnej, windsurfingu, zimą - nauka jazdy na klub europejski, nartach;atrakcyjne zajęcia sportowe (judo, akademia basen, tenis stołowy, siłownia, taniec teatralna; nowoczesny - breakdance, fanki, jazz, częściowo koszykówka, siatkówka, piłka nożna); odpłatne: gazetka szkolna SIGMAK i internetowy j.hiszpański, biuletyn informacyjny;firma ochroniarska, j.francuski, portier przy wejściu, identyfikatory dla j.rosyjski, każdego gościa szkoły, szkoła bardzo j.włoski bezpieczna - bez agresji;konsultacje z każdego przedmiotu w wymiarze 2 godz.tyg.

10 1 WRR Wrocław Reklama 11 l l Gazeta Wyborcza l Wtorek 11 marca

11 12 Gazeta Edukacja 1 Wrocław Nazwa i adres szkoły: Liczba uczniów Godziny zajęć: Klasy Języki obce: Zajęcia Biblioteka: Dostęp do Opieka Wyżywienie: Obiekty sportowe: Wyniki testów Wysokość Informacje dodatkowe: profilowane: pozalekcyjne: internetu: medyczna: gimnazjalnych wpisowego/czesnego/przez ile w 2007 r.(średnia miesięcy płatne: szkoły;cz.hum. Gimnazjum EKOLA, ul. 51, rozszerzony angielski (6 x tyg.), nieodpłatne: woluminów, pracownia pielęgniarka, 1 kawiarenka z wynajmowana sala średnia szkoły - wpisowe zł (opłata program podstawowy MEN jest poszerzony o Tadeusza Zielińskiego w klasach: program z j. niemiecki (3 x tyg.) naukowe - skomputeryzowana komputerowa (15 x tyg., ciepłymi i sportowa - obiekt po 72,5 pkt., część jednorazowa), czesne zł dodatkowe zajęcia edukacyjne:filozofię, 56, tel.: , 17 angielskiego, Wszechnica stanowisk), psycholog, zimnymi kapitalnym remoncie, humanistyczna - miesięcznie (płatne edukację ekologiczną, europejską, klasa I - Edukacyjna, biblioteka (4 codziennie potrawami, basen (1 x tyg.) 40,1, część 12 miesięcy) regionalną, w klasie III dodatkowe zajęcia i oddział Wszechnica stanowiska), obiady - catering matematyczno- obóz naukowy (przygotowanie do dwujęzyczny Przyrodnicza, pracownie przyr odnicza egzaminu);w oddziale dwujęzycznym kółka artystyczne, przedmiotowe - 32,4 zajęcia będą prowadzone przez native sportowe, speakerów;każdy nauczyciel ma bezpłatne dziennikarskie konsultacje;współpraca ze szkołami w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Francji, Turcji i Rumunii;teren szkoły monitorowany, ochrona osobista, budynek wyremontowany i bardzo dobrze wyposażony, laboratorium językowe, sala amfiteatralna;przyjazna i bezpieczna atmosfera;ekola prowadzi także edukację obcokrajowców (International School Ekola); absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w klasach licealnych, przygotowujących do matury międzynarodowej IB;sukcesy w konkursach językowych i innych Gimnazjum Fundacji 25, w klasach: w klasie III angielski (5 x tyg.), nieodpłatne: czynna codziennie, sala informatyczna pielęgniarka, sklepik + catering sala gimnastyczna, średnia szkoły - wpisowe zł (opłata udział w akcjach charytatywnych Primus, ul.matejki 16a, maks.16 fakultety - niemiecki (2 x tyg.) j.angielski, skomputeryzowana (11 stanowisk), codziennie, (obiad za 6,50 zł) boisko 82,99 pkt., część jednorazowa), czesne zł tel.: , humanistyczny j.niemiecki, zajęcia biblioteka pediatra, humanistyczna - miesięcznie (płatne przez 12 i matematyczny teatralne, kółko (6 stanowisk), 1 x tyg. 39,16, część miesięcy) informatyczne, pracownia matematyczno.akron.net.pl, matematyczne, chemiczno-fizyczna -przyr odnicza biologiczne, (1 stanowisko) - 43,38 net.pl plastyczne, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna, szachy, zespół wokalno-taneczny, gry i zabawy ruchowe, koło plastyczno-technic zne, aerobik, koło taneczne;płatne dodatkowo: karate, basen, nauka gry na instrumentach Gimnazjum Lauder-Etz 8, jedna klasa 8-16 (jedna angielski (5 x tyg.), ustalane po czynna codziennie, sala komputerowa pielęgniarka, catering (obiad za sala gimnastyczna, w szkole nie wpisowe zł (opłata dodatkowe przedmioty:filozofia z Chaim, ul.żelazna 57, zmiana) niemiecki (3 x tyg.), naborze, skomputeryzowana (10 stanowisk) codziennie 6,50 zł) boisko przeprowadzono jednorazowa), czesne zł elementami logiki, historia żydowska, tel.: , hebrajski (2 x tyg.) odpowiadające jeszcze testu miesięcznie (płatne przez 12 literatura żydowska zainteresowaniom gimnazjalnego miesięcy) uczniów Gimnazjum 32, w klasach: angielski (5 x tyg., nieodpłatne: woluminów, pracownia gabinet sklepik szkolny duża sala średnia szkoły - 75 wpisowe zł (opłata szkoła organizuje Zielone Szkoły, obozy Stowarzyszenia (maks.18) dodatkowe zajęcia z cotygodniowe czynna 4 x tyg. komputerowa (10 profilaktyki gimnastyczna, pkt., część jednorazowa), czesne roczne językowo-sportowe z udziałem native Edukacyjnego native speakerem; konsultacje z stanowisk) zdrowotnej, siłownia, boisko, czas humanistyczna zł (możliwość płatności w speakerów, wymiany ze szkołami Chrześcijan Arka, ul. nauka chemii, każdego pielęgniarka na krytym basenie 38,1, część ratach - 2, 10, 12) partnerskimi w Walii, Niemczech i Słowacji;w Stalowowolska 24/26, tel.: godziny biblijnej i przedmiotu, chór (wynajmowany od matematyczno-przyr gimnazjum działa Samorząd Uczniowski; , informatyki z szkolny, kółko klubu sportowego) odnicza - 36,9 wpieranie wielu dobroczynnych inicjatyw, elementami j. j.niemieckiego, m.in.pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, angielskiego), kółko pensjonariuszy z domów opieki społecznej, niemiecki (2 x tyg.) j.angielskiego bezdomnych zwierząt;tytuł Szkoły z klasą, (z native uczniowie biorą udział w akcji Uczniowie z speakerem); klasą ;sukcesy w konkursach odpłatne:kółko przedmiotowych i językowych, m.in. informatyczne, Deutschfreund, Lipa 2007, Turniej nauka gry na Wiedzy Ekonomicznej, konkursy z okazji instrumentach Międzynarodowego Dnia Poezji, muzycznych, umuzykalnienie, kółko sportowe, plastyczne, religia Gimnazjum Sportowe 40, (jedna sportowa - angielski (3 godz. w czesnym: uczniowie korzystają z trzy pracownie pielęgniarka bufet hala sportowa (42 m w szkole nie bez wpisowego, czesne 150 zł Mistrzowie Wrocławia w Koszykówce WRO-BASKETBALL, w klasach: zmiana) koszykówka tyg.), niemiecki (2 zajęcia sportowe 3 biblioteki XV LO (LO komputerowe w codziennie, długości), mała sala, przeprowadzono (płatne przez 10 miesięcy) Dziewcząt (Gimnazja), walka w finale (13 ul.wojrowicka 58, tel.: 20 (10 godzin godz.tyg.), z x tyg.po 2 godz. mieści się w tym XV LO, każda po 30 umowa z ZOZ siłownia jeszcze testu marca) gimnazjów na Dolnym Śląsku w , zajęć podziałem na grupy samym budynku) stanowisk gimnazjalnego koszykówce dziewcząt;pedagog szkolny (4 x sportowych (obowiązkowa tyg., 4 godziny tygodniowo - praca z c.pl, tygodniowo w informatyka uczniami);do przyjęcia ważna są wyniki ramach 1 x tyg.) sprawności sportowej, także rozmowa z dydaktyki uczniem i rodzicami;mundurek szkolny - przed strój sportowy południem, trzy razy w tygodniu po dwie godziny wieczorem) Prywatne Gimnazjum 111, (jedna jedna klasa angielski (5 x tyg.), nieodpłatne: woluminów, sala komputerowa pielęgniarka, bufet, sklepik zajęcia z wychowania średnia szkoły - 83,5 wpisowe zł (opłata coroczne wycieczki edukacyjne - Językowe PARNAS, ul. w klasach: zmiana) matematyczna niemiecki (4 x tyg.), warsztaty czynna w godz.9-19, (16 stanowisk), 1 x tyg. szkolny (obiad za fizycznego (sala pkt., część jednorazowa), czesne zł zagraniczne;działania na rzecz Polskiej Akcji Fabryczna 29-31, tel.: do wyboru: teatralne, skomputeryzowana biblioteka (8 ok.10 zł), obok gimnastyczna, humanistyczna - miesięcznie (płatne przez 11 Humanitarnej, udział w akcji Daj siebie , francuski, rosyjski plastyczne, kółka z stanowisk) szkoły 2 stołówki basen) odbywają się 43,4, część miesięcy) innym (opieka nad domami dziecka oraz (klasa II) lub geografii, m.in.w Centrum matematyczno- schroniskiem dla samotnych matek);od roku hiszpański (klasa matematyki, Basenowo-Sportowym -przyrodnicza 1 szkolnego 2007/2008 współorganizator III) - 2 x tyg. chemii, fizyki, Radeco na Nowym - 40, Międzygimnazjalnego Konkursu Geologicznego informatyki Dworze organizowanego pod patronatem Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Prywatne Gimnazjum 224, (jedna angielski, niemiecki nieodpłatne:kółka woluminów, sala informatyczna możliwość sala gimnastyczna, średnia szkoły - wpisowe zł (opłata szkoła organizuje wiele wyjazdów i bierze Salezjańskie im.św. w klasach: zmiana) (4 x tyg., przedmiotowe: skomputeryzowana (12 stanowisk), korzystania z boisko 76,4 pkt., część jednorazowa), czesne zł udział w wielu konkursach, organizuje Forum Edyty Stein, ul.b.prusa 10 obowiązkowe, w matematyczne, biblioteka (2 obiadów w humanistyczna - miesięcznie (płatne przez Młodych Jana Pawła II oraz konkurs biblijny 78, tel.: , grupach do maks. biologiczne, stanowiska) okolicy 41,4, część 12 miesięcy) 12 osób) informatyczne, matematyczno chemiczne, -przyrodnicza nie.pl, plastyczne;kółka pozaprzedmiotowe: ezjanie.pl teatralne, Liturgiczna Służba Ołtarza (grupa ministrantów), dziennikarskie, wolontariat misyjny, schola, SKS (koszykówka, siatkówka) Społeczne Gimnazjum 34, (jedna angielski, niemiecki nieodpłatne:koła: punkt biblioteczny pracownia pielęgniarka, sklepik szkolny sala gimnastyczna w szkoła integracyjna wpisowe zł (opłata budynek bez barier architektonicznych, Amigo z oddziałami w klasach: zmiana) (3-4 x tyg.) plastyczne, otwarty codziennie komputerowa 1 x tyg. pobliskiej szkole - średnia szkoły nie jednorazowa), czesne zł dowóz osób niepełnosprawnych;udział w integracyjnymi, ul filozoficzne, (lektury i atlasy - dla (bilanse), oddaje wyników miesięcznie (płatne przez konkursach plastycznych, muzycznych; Żelazna 36, tel.: wokalno-muzyczne każdego ucznia, bezpłatne uczniów 12 miesięcy) zajęcia wspomagające:biofeedback, 63, (nauka gry na podręczniki, filmy badania słuchu kinezjologia edukacyjna, muzykoterapia, gitarze i flecie), dydaktyczne itp.) i wzroku choreoterapia, zajęcia z neurologopedą,, matematyczne, biblioterapia, terapia zajęciowa, indywidualna informatyczne i grupowa terapia psychologiczna, program reedukacji dzieci i młodzieży z dysleksją w starszym wieku szkolnym, zajęcia rewalidacyjne, terapia wyrównawcze zajęcia zajęcia rodzinnych Berta Hellingera, zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne młodzieży Społeczne Gimnazjum 26, opieka z rozszerzoną angielski (4 x tyg.), warsztaty teatralne tak pediatra, drugie śniadanie, wynajmowane:sale średnia szkoły - indywidualne rozmowy w gimnazjum Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Optimum, ul.rybacka w klasach: (jedna zmiana) siatką godzin niemiecki (3 x tyg.), i pięć bloków 1 x tyg. obiad - catering gimnastyczne, sala 78,1 pkt., część Ludzi Twórczych, Szkolny Klub Europejski; 17, tel.: , maks.14 rosyjski, hiszpański sportowych judo, pływalnia humanistyczna - placówka aktywnie uczestniczy we - fakultet wchodzą w blok 42,6, część Wrocławskim Programie Szkół Promujących zajęć matematyczno-przyr Zdrowie;każdy uczeń jest traktowany obowiązkowych odnicza - 35,5 indywidualnie, placówka zatrudnia doświadczonych i twórczych nauczycieli, którzy wspierają ucznia w procesie nauczania i poznawania świata;sukcesy w wielu konkursach:plastycznym Krasnoludki są na świecie, Deutschfreund 2007, konkursy językowe, humanistyczne, matematyczne;uczeń II klasy jest posłem Dolnośląskiego Sejmiku Młodzieżowego Społeczne Gimnazjum 11, lekcyjne , angielski (2 x tyg.) w czesnym: pracownia pielęgniarka, catering (zupa sala gimnastyczna, uczniowie nie wpisowe zł (opłata jedno z pierwszych na terenie Dolnego Specjalne w klasach: popołudniowe - terapia komputerowa 1 x miesiąc regeneracyjna teren rekreacyjny przystępowali do jednorazowa), czesne zł Śląska i jedyne we Wrocławiu niepubliczne Stowarzyszenia , świetlica psychologiczna (5 stanowisk) - 3 zł, obiad przy szkole egzaminu miesięcznie (płatne przez 10 gimnazjum specjalne - dla dzieci o Handicap, ul.stawowa 1a, - do 18 indywidualna i dwudaniowy miesięcy, w czesnym wszystkie obniżonych zdolnościach intel.ektualnych, tel.: , grupowa, - 6 zł) zajęcia terapeutyczne i podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest pedagogiczna, świetlica) orzeczenie o potrzebie kształcenia logopedyczna, specjalnego wydane przez Poradnię rehabilitacja Psychologiczno-Pedagogiczną;obok nauki ruchowa, zajęcia szkolnej uczniowie objęci są kompleksową na basenie, rehabilitacją prowadzoną w oparciu o indywidualny warsztaty program nauczania i terapii opracowany przez teatralne, nauczycieli i terapeutów pracujących z dzieckiem; warsztaty budynek szkoły chroniony przez ASCO;liczne nagrody i plastyczne, zajęcia i wyróżnienia w konkursach plastycznych komputerowe, i zawodach sportowych organizowanych w zajęcia taneczne ramach Olimpiad Specjalnych ZEBRAŁA JUSTYNAROSIAK

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Poznaj nas bliżej Oferta edukacyjna Szczególne osiągnięcia Zaplecze techniczne i sale szkolne Sport w naszej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Informator - białostockie licea ogólnokształcące czwartek, 22 marzec 2007

Informator - białostockie licea ogólnokształcące czwartek, 22 marzec 2007 Informator - białostockie licea ogólnokształcące czwartek, 22 marzec 2007 Przed gimnazjalistami nie lada zadanie. Muszą wybrać szkołę, w której przyjdzie im zdawać maturę Czasu na podjęcie tej decyzji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU W zabytkowych murach mieszczą się obecnie nowocześnie wyposażone: dwie sale gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, sala ping-pongowa, siłownia, dwie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link.

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link. Jesteśmy szkołą innowacyjną od dwóch lat realizujemy wyjątkową na skalę kraju innowację pedagogiczną - autorską klasę I B matematyczno-fizyczno-informatyczną, w której realizuje się odwróconą szkołę z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 51 w Warszawie

Zespół Szkół nr 51 w Warszawie Zespół Szkół nr 51 w Warszawie Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki w Warszawie Historia Szkoła powstała w 1999 roku. Sztandar Zespołu Szkół nr 51 Współpracuje z Towarzystwem Szkół Twórczych. Struktura

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do oddziału 1preIB i 1 IB-MYP Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

CLV Liceum Ogólnokształcącego

CLV Liceum Ogólnokształcącego Rekrutacja do CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w roku szkolnym 2017/2018 CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi NOWA TWARDA powstaje na bazie Gimnazjum Dwujęzycznego

Bardziej szczegółowo

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do klasy: A, B, E, F) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJA PUBLICZNE. matematyczno

GIMNAZJA PUBLICZNE. matematyczno 8 Gazeta Edukacja 1 Wrocław Wtorek 17 marca 2009 1 Gazeta Wyborcza 1 www.wyborcza.pl GIMNAZJA PUBLICZNE www1wroclaw1gazeta1pl Gimnazjum nr 1 im. 546, w 8 15.20 programy własne: angielski, zajęcia artystyczne:chór,

Bardziej szczegółowo

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Programy edukacyjne w poszczególnych klasach oparte są na tradycji humanistycznej, lingwistycznej i przyrodniczej liceum we współpracy z uczelniami wyższymi Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski,

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 201 5/201 6

na rok szkolny 201 5/201 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLN OKSZTAŁCĄCYCH N R 15 W KRAKOWI E UL. RYDYGIERA 20, 30-695 KRAKÓW, (12).657.75.62, (12).657.05.88, WWW.ZSO15KRAKOW.EDU.PL GIMNAZJUM NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO IInformator d

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 7 / 2 0 1 8 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Obecnie w szkole jest 14 oddziałów.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Obecnie w szkole jest 14 oddziałów. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Obecnie w szkole jest 14 oddziałów. Co roku 70-75% wszystkich uczniów stanowią uczniowie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET Lp. Forma zajęć dodatkowych Dzień tygodnia oraz godziny zajęć 1. 1. Koło plastyczne Środa 15:00-15:45 1. 2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET Koło

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu OFERTA EDUKACYJNA W GIMNAZJUM NR 8 W TORUNIU NA ROK SZKOLNY Absolwenci szkół podstawowych mogą w naszym gimnazjum wybrać jedną z niżej wymienionych klas ogólnych, w których realizowana jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań tel./fax 61 8773632 e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl Gmach Szkoły Nasza lokalizacja Jak do nas dojechać? T: 4, 7, 12, 13 A:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA 2015/16 Informacja o szkole Położenie Dogodny dojazd autobusami ZTM: 136, 179, 193, 195, 209, 210 Szkoła położona jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja Załącznik 2 Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu przydzielana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

1. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:» j. polski» j. angielski» trzeci do wyboru: historia, geografia lub biologia

1. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:» j. polski» j. angielski» trzeci do wyboru: historia, geografia lub biologia Programy edukacyjne w poszczególnych klasach oparte są na tradycji humanistycznej, lingwistycznej i przyrodniczej liceum we współpracy z uczelniami wyższymi Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów stanowią uczniowie spoza rejonu. W bliskim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach Ranking Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2016 III LO w Suwałkach wśród 300 najlepszych liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Jesteśmy szkołą integracyjną, w której każdy czuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych pomysłów.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

BAZA SZKOŁY: KADRA PEDAGOGICZNA

BAZA SZKOŁY: KADRA PEDAGOGICZNA Gimnazjum nr 1 im. Wisławy Szymborskiej w Raciborzu istnieje od roku 1999 i powstało na bazie nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 12. Znajduje się w centrum miasta, przy mało ruchliwej ulicy i jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 GIMNAZJUM NR 33 ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków, tel. 012-657-75-62, 012-657-05-88 http://zso15.krakow.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2008/2009 KRAKÓW 2008

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły 1/ Proponowane profile kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

BAZA SZKOŁY: KADRA PEDAGOGICZNA

BAZA SZKOŁY: KADRA PEDAGOGICZNA Gimnazjum nr 1 w Raciborzu istnieje od roku 1999 i powstało na bazie nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 12. Znajduje się w centrum miasta, przy mało ruchliwej ulicy i jest gimnazjum rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Wychodzimy naprzeciw potrzebom ucznia. Każdy, kto zdecyduje się złożyć dokumenty do naszej Szkołyznajdzie tu swoje miejsce. ul. Sadowa 21, tel./fax.

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoły. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru. Klasa 2 Dodatkowe zajęcia

Oferta szkoły. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru. Klasa 2 Dodatkowe zajęcia Oferta szkoły Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich Dodatkowe zajęcia: Muzycznie i rytmicznie Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru Klasa 2 Dodatkowe zajęcia Kreatywne zajęcia z dźwiękiem,

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA BIOLOGICZNA KLASA MATEMATYCZNO-

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017 / 2018

Rekrutacja 2017 / 2018 Rekrutacja 2017 / 2018 Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018 z rozszerzonymi: Ø matematyką, Ø matematyką, Ø matematyką, Ø językiem angielskim, Ø językiem polskim, fizyką i informatyką biologią, chemią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie UL. OLSZEWSKIEGO JAWORZNO

Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie UL. OLSZEWSKIEGO JAWORZNO Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie UL. OLSZEWSKIEGO 76 43 600 JAWORZNO Kilka słów o naszej szkole: Gimnazjum nr 2 w Jaworznie powstało 15 kwietnia 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 19. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia

Gimnazjum 19. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Gimnazjum 19 Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Kilka słów o nas Szkoła liczy około 250 uczniów Klasy liczą po 18-28 uczniów Zajęcia w godzinach 8 00-15 15 Bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4

MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 DLACZEGO WARTO WYBRAD MG 4? duża, przestronna i dobrze wyposażona placówka nauka na jedną zmianę nowoczesne metody nauczania języków obcych udział w programach europejskich nowoczesny

Bardziej szczegółowo

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście)

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) Zapewni żądnym, wiedzy młodym ludziom rozszerzony zakres nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), możliwość rozwijania

Bardziej szczegółowo

Adam Chmielowski św. Brat Albert (1845-1916) Artysta malarz, działacz społeczno charytatywny, święty. Misja Szkoły Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Wystarczy otworzyć drzwi

Wystarczy otworzyć drzwi Wystarczy otworzyć drzwi Nasza wizytówka Szkoła Podstawowa Nr 3 Łączańska 1 46-100 Namysłów telefon/fax.: (77)410 05 47 e-mail: sp3namyslow @ wodip.opole sp3prus @ o2.pl www.sp3namyslow.pl Szkolne kierownictwo:

Bardziej szczegółowo

www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl

www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl N A S Z P A T R O N Nasza szkoła działa od 1.09.1991 r. Posiada uprawnienia szkoły publicznej od kwietnia 1992 roku. Realizujemy program MENiS, a także poszerzony

Bardziej szczegółowo

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH i PRZEMYSŁU SPOŻWCZEGO W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2012/2013 W ZSChiPS punktowany będzie i oraz dodatkowo dwa przedmioty w zależności od rozszerzenia programowego XII Liceum

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich K R Y T E R I A R E K R U T A C J I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZĄBKOWICACH

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Kierunki kształcenia: Klasa humanistyczno - dziennikarska Przedmioty o rozszerzonym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork Aleja Wojska Polskiego 493 TEL: 55/6471901 FAX: 55/6471908 http://www.malbork.org e-mail: liceum@malbork.org OFERTA ZSP NR 2 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2014. 3-14.02.2014 r.

FERIE ZIMOWE 2014. 3-14.02.2014 r. FERIE ZIMOWE 2014 3-14.02.2014 r. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY - oferta zajęć dla uczniów - ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. J. TISCHNERA W DOBCZYCACH: FERIE NA SPORTOWO 4.02.2014 WTOREK

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 Liceum oferuje absolwentom gimnazjów naukę w pięciu blokach rozszerzeń. Szkoła przygotowuje do zdawania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie

Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie tel./fax: 14622-43-41, 14622-32-21 http://www.zso4.okay.pl dyrzso4@umt.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga. ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA INFORMATYCZNA z rozszerzonym:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 19. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Gimnazjum 19. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Gimnazjum 19 Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Kilka słów o nas Szkoła liczy około 250 uczniów Klasy liczą po 18-28 uczniów Bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe Biblioteka i czytelnia Kompleks

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN. EDUKACJA XXI WIEKU współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT PN. EDUKACJA XXI WIEKU współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Kontynuacja programu rozwojowego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 387 320,00 zł Zajęcia dodatkowe 3109 godzin, w tym: matematyczno przyrodnicze (matematyka, geografia, biologia, fizyka), humanistyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

zespół humanistyczny- j. polski+ WOK+ biblioteka

zespół humanistyczny- j. polski+ WOK+ biblioteka Harmonogram zajęć pozalekcyjnych obowiązkowych w wymiarze 1 godz. tygodniowo organizowanych przez nauczycieli ZSO w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2011/2012 zespół humanistyczny- j. polski+ WOK+ biblioteka

Bardziej szczegółowo