WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK W STYCZNIOWYM NUMERZE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK W STYCZNIOWYM NUMERZE:"

Transkrypt

1 Nr 1(31) Rok IV Miêdzychód, 18 stycznia 2007 Cena 1,00 z³ ISSN Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie RPR 1985 WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Międzychodzkiej - powrót Międzychodu do Macierzy 27 grudnia 1918 r. wybuchło w Poznaniu Powstanie Wielkopolskie. Jednak wcześniej, bo już w listopadzie tego roku, powstała w Pniewach drużyna Straży i Bezpieczeństw, która w krótkim czasie osiągnęła stan 150 ludzi i zajęła się rozbrajaniem Niemców. Rozgoryczeni współobywatele niemieccy zanieśli do komendy wojskowej garnizonu międzychodzkiego prośbę o wojskową interwencję. 20 grudnia zjawił się w Pniewach uzbrojony oddział niemiecki w sile 50 ludzi z załogującego w Międzychodzie 46 pułku piechoty z nakazem zbadania sytuacji i przygotowania likwidacji oddziału polskiego. Wiadomości o przybyciu żołnierzy niemieckich przyjęli Polacy ze spokojem. Wytłumaczyli i udowodnili, że jedynym ich zamiarem jest utrzymanie ładu w mieście. Uspokojonych Niemców odprowadzono z muzyką i pochodniami na dworzec. W mieście zapanował spokój, a z chwilą oswobodzenia Poznania oddział pniewski obsadził bez rozlewu krwi wszystkie urzędy. Komendę nad miastem powierzono Andrzejowi Degórskiemu. 29 grudnia 1918 r. dołączyły ochotniczo do oddziału pniewskiego drużyny z Dusznik i Podrzewia, a na początku stycznia 1919 r. z Kwilcza - łącznie ok. 100 ludzi. Drużyny te powstały dzięki zabiegom powstańców: Konstantego Chłapowskiego z Mościejewa, Szymandery, Biniasia, Przewoźniaka, Kani i Mikołajczaka. Połączone oddziały w Pniewach otrzymały w początkach stycznia 300 karabinów z magazynów wojskowych poniemieckich w Poznaniu. 6 stycznia 1919 r., po rozdaniu przed kościołem w Kwilczu ulotek Naczelnej Rady Ludowej, zawiązał się oddział powstańczy, nazywany drużyną wolności, liczący 27 osób. Powstańcy kwileccy zajęli bez walki dworzec kolejowy, pocztę i posterunek żandarmerii. W Sierakowie pomimo niekorzystnych warunków (miasto w znacznej części zgermanizowane i 15 km od Międzychodu, gdzie stał załogą Grenzschutz ) działali: Kazimierz Piątkowski, Nepomucen Wołyński, Adam Kowalczyk, Władysław Śliwiński i Augustyn Fengler. Zebrali 30 ludzi. Kiedy w dniu 5 stycznia 1919 r. oddział Grenzschutzu z Międzychodu wpadł do Sierakowa i skradł ze Stada Państwowego 100 ogierów, w odpowiedzi chwycili za broń, tj. 1 karabin i 20 dubeltówek. 7 stycznia o godz. 4 rano na wystrzał z karabinu obsadzili miasto i urzędy. O godz nadeszła pomoc z Pniew i w południe z Szamotuł, które dostarczyły 1 ckm i 30 karabinów. Oddziały powstańcze z Wronek, Sierakowa i Pniew, wzmocnione drużynami okolicznych gmin, zajęły w pierwszych dniach stycznia linię Wronki - Sieraków - Kamionna - Tuczępy, zabezpieczając miasta i wioski. Na północy drużyna z Wronek połączyła się z powstańcami powiatu czarnkowskiego, a na południu oddział pniewski nawiązał łączność z oddziałami ze Lwówka, Opalenicy i Wolsztyna. 8 stycznia 1919 r. drużyny powstańcze powiatu międzychodzkiego i części powiatu szamotulskiego zajęły: drużyny wronieckie - (180 ludzi), pododcinek od J. Białego (płn. zach. Od Wronek) przez Antoniewo, wzdłuż prawego brzegu Warty, przez Chojno, Bukowce, Bucharzewo do Marianowa włącznie, utrzymując łączność z drużynami powiatu czarnkowskiego. Dowódcą pododcinka był sierżant Giś, obwód we Wronkach z dowódcą sierżantem Lewandowskim, drużyny sierakowskie - (ok. 200 ludzi) - odcinek od Marianowa włącznie, Kobylarnia - Chorzępowo - Zatom Stary - dworzec Zatom i dalej Ławica - Popowo włącznie - wysunięty punkt oporu Kolno. Dowódca pododcinka sierżant Olerowski, później aspirant oficerski Adam Kowalczyk. Odwód w Sierakowie - dowódca - sierżant Szostak, drużyny pniewskie - (250 ludzi) - od Popowa włącznie - Prusim - młyn, wieś Pismo wydane przez Bibliotekê Publiczn¹ w Miêdzychodzie, przy wspó³pracy Dzia³u Promocji UMiG, Adres redakcji: Muzeum Regionalne, ul. 17 Stycznia 100; tel , i dworzec - Mechnacz. Dowódca pododcinka - sierżant Szemendera, później sierżant Jędrzejczak, odwód w Kwilczu - dowódca sierżant Kaldowski, Drużyny pniewskie ok. 150 ludzi: Mechnacz włącznie - Mnichy - Tuczępy - Miłostowo - Zębowo włącznie, utrzymując łączność z drużynami nowotomyskimi. Dowódca pododcinka sierżant Roguszka - odwód w Kwilczu. Dowódca frontu od J. Białego do Zębowa - podporucznik Fryder, dowódca I Baonu Grupy Zachodniej. Główne odwody dowódcy frontu stały we Wronkach - jedna kompania, w Kwilczu jedna kompania, w Pniewach też jedna kompania. Na linii zajętych miejscowości przygotowywano przejściową obronę i przysposabiano się do skoncentrowanego uderzenia na Międzychód. Główne siły przeciwnika w rejonie frontowym I Baonu Grupy Zachodniej koncentrowały się w Międzychodzie, ubezpieczając się silnymi placówkami na linii Zatom Nowy - Bielsko - Wiktorowo - Gorzyń - Dormowo. Mieszkańcy Międzychodu mimo kontroli wojskowej w mieście zbierali dane o siłach przeciwnika i przekazywali dowództwu powstańczemu. Taką skrzynką kontaktową był sklep państwa Falkowskich (koło Laufpompy ). Jednym z głównych informatorów był Aleksy Szczęsny, zaprzyjaźniony z oficerami niemieckimi. Wszystkie zebrane na różnych spotkaniach towarzyskich informacje przekazywał żonie, która spisywała je mlekiem na papierze i dostarczała do sklepu Falkowskich. Tam przychodził Wincenty Gałężewski, rybak łowiący na Warcie, brał czyste kartki i przewoził łodzią do Zatomia, gdzie składał w umówionym miejscu. W ten sposób trafiały one do powstańców. Na podstawie meldunków własnych wywiadów i wiadomości otrzymanych od ludności cywilnej stan liczebny sił przeciwnika wynosił: dwa dobrze uzbrojone i technicznie wyposażone baony piechoty, po cztery kompanie strzeleckie i jedna ckm, jedna art. ciężkiej, jeden szwadron kawalerii, straż obywatelska. Te siły odwodowe znajdowały się w Skwierzynie i Międzyrzeczu. Niemcy przygotowywali się do ofensywy na Poznań. W Międzychodzie prężnie działało Tow. Gimnastyczne Sokół, które swoich członków kierowało do kompanii powstańczych, formujących się w Pniewach i Szamotułach. Przerzuty odbywały się grupkami liczącymi po kilka osób. Już 4 stycznia 1919 r. do wojsk powstańczych przedarli się Bernard Marchlik oraz Aleksy i Sylwester Sobocińscy. Po trzech dniach sformowano kolejną grupę, której dowódcą był prawdopodobnie Bronisław Duchnicki, a członkami: Wawrzyn Grajczyk, Roman Maternowski, Maksymilian Biniaś, Leon Wyrwa, Jan Czarnecki, Andrzej Tonak i Czesław Biniaś. Potem do walk powstańczych przyłączyli się inni członkowie Sokoła. C.d. w następnym numerze. Antoni Taczanowski W STYCZNIOWYM NUMERZE: } Ferie zimowe w bibliotece - str. 3 } Co u międzychodzkich przedszkolaków? - str. 3 } Wywiad ze Stefanią Ingarowicz - str. 5 } W Cechu Rzemiosł Różnych świątecznie i uroczyście - str. 6 } Kulturalna Radgoszcz - str. 6 } Ryzykowne zachowania młodzieży cz. I - Okres dorastania jako wiek przemian - artykuł Joanny Wilkońskiej - str. 7 Sk³ad i druk: DRUKARNIA - MIÊDZYCHÓD ul. Sikorskiego 8f, Miêdzychód, tel

2 WIEŚCI Z RATUSZA Wigilia Miejska 2006 Burmistrz Miêdzychodu dzia³aj¹c zgodnie z art. 35 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro - g³ówne wejœcie). Bartkowiak Miłosz, Międzychód, Lenarczyk Gabriela, Międzychód, Pohl Jakub, Międzychód, Ambroszczyk Alicja, Międzychód, Szafrański Mateusz, Radgoszcz, Pilść Jakub, Międzychód. Smarzy Joanna, Kwilcz, Maćkowiak Czesław, Młyniewo, Molik Dorota, Mokrzec, Grześkowiak Maria, Dzięcielin, Pioch Kazimiera, Orle Wielkie, Buczyńska Irena, Kwilcz, Lerch Anna, Międzychód, Buchwald Józef, Miłostowo, Gwizdał Ludwik, Kaczlin, Bielerzewska Pelagia, Międzychód, Kaczanowska Elżbieta , Międzychód, Grzesiak Zofia, Sieraków, Pawelec Jan, Międzychód, Bręcz Zygmunt, Lubosz, Zerbin Eleonora, Międzychód, Cysewski Marek, Piłka. 2 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY SPONSORZY ORAZ MILI WOLONTARIUSZE W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowanie za trud włożony w przygotowanie Wigilii dla podopiecznych OPS oraz za czas poświęcony dla dobra innych, za serce, ciepło i uśmiech ofiarowany tym, których skrzywdził los. Oby Wasz przykład pociągnął za sobą innych, bo największą przyjemnością jest dawać, a nie brać. Jeszcze raz z serca dziękuję Burmistrz Międzychodu Roman Musiał OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) oraz art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) Wojewoda Wielkopolski ZAWIADAMIA Strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu r. postanowieniu o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Lubiatów. SR.II /06 Poznań, dnia r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 i pkt 3, lit. a, art. 376 pkt 3, art. 378 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Międzychód dnia r. nr GKRWIUS-7624/18/06 w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez zespół pod kierownictwem mgr inż. Joanny Zaleskiej-Bartosz z Instytutu Nafty i Gazu, Zakładu Technologii Energii Odnawialnych w Krakowie, ul. Lubicz 25 a uzgadniam przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Lubiatów, następujące warunki realizacji przedsięwzięcia. 1. Należy wykonać pomiary poziomu hałasu w terminie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia eksploatacji, w celu określenia rzeczywistej emisji hałasu z strefy przyodwiertowej, zgodnie z przepisami szczególnymi. 2. Należy w sposób właściwy zabezpieczyć strefy przyodwiertowe przed skutkami przypadkowych rozlewów, upustów z zaworów bezpieczeństwa itp. 3. Ziemię z wykopów należy odkładać w całości, a po wykonaniu prac instalacyjnych należy zagospodarować do zasypania wykopów. 4. Wszystkie urządzenia wydobywcze powinny być hermetyczne. 3. Prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. w miesiącach wrzesień - marzec każdego roku. Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte Zielona Góra UZASADNIENIE Pismem z dnia r. nr GKRWIUS-7624/18/06 Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Lubiatów. Do wniosku został załączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez zespół pod kierownictwem mgr inż. Joanny Zaleskiej-Bartosz z Instytutu Nafty i Gazu, Zakładu Technologii Energii Odnawialnych w Krakowie, ul. Lubicz 25 a. W toku postępowania uzupełniono raport pismami z dnia r. i z dnia r. o dodatkowe informacje dotyczące ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, ochrony powietrza, gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki odpadami. Planowana inwestycja polegająca na wydobywaniu ropy naftowej w maksymalnej ilości 450 tys. t/rok i towarzyszącego gazu ziemnego w maksymalnej ilości 470 mln m 3 /rok, należy do przedsięwzięć wymienionych w 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

3 dowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz ze zm.). Ze względu na to, że będzie ono zlokalizowane na terenie obszaru Natura 2000, na podstawie art. 48, ust. 2 pkt 3 lit. a ww. ustawy - Prawo ochrony środowiska wymaga uzgodnienia z wojewodą. Z przedstawionych materiałów w raporcie i złożonym uzupełnieniu raportu wynika, że przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. W strefie wydobywczej (przyodwiertowej) najbardziej narażona na skażenie różnego rodzaju substancjami chemicznymi jest powierzchnia ziemi i wody podziemne. W związku z tym do postanowienia jako warunek został wpisany obowiązek zabezpieczenia tej strefy przed skutkami przypadkowych rozlewów, upustów z zaworów bezpieczeństwa itp. Również jako warunek do postanowienia został wpisany sposób postępowania z ziemią z wykopów, która powinna być wykorzystana do zasypania tych wykopów. Z oceny wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza zawartej w raporcie, wynika iż emisje powstające ze źródeł na terenie inwestycji nie będą oddziaływały w sposób negatywny na stan zanieczyszczenia powietrza. Z raportu wynika, że strefy przyodwiertowe stanowiące źródło hałasu złoża Lubiatów są położone na terenach leśnych. Aby określić rzeczywistą emisję hałasu ze strefy przyodwiertowej nakłada się na Inwestora obowiązek wykonania pomiarów poziomu hałasu w terminie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia eksploatacji złoża. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w niniejszym postanowieniu. Z analizy przedstawionej w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wynika, że zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na projektowany obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Puszcza Notecka, Shadow List), pod warunkiem prowadzenia prac poza okresem lęgowym ptaków. Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska i art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie. POUCZENIE Na wydane postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Środowiska wniesione za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia. z up. Wojewody Wielkopolskiego Grażyna Smolibowska-Hruszka Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Ferie zimowe 2007 Plan pracy na okres ferii zimowych w bibliotekach publicznych Miasta i Gminy Międzychód od 15 do 27 stycznia br. 01. Styczniowe rocznice: Powrót Międzychodu do Macierzy, Wyzwolenie Międzychodu - pogadanka 18.01, godz Filia Bibl., ul. Piłsudskiego 26.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki 02. Moje miasto, moje osiedle - konkurs rysunkowy 16.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki, Oddz. Dziecięcy 16.01, godz Filia Bibl., Bielsko 03. Głośne czytanie bajek J. Brzechwy połączone z ilustracjami do tekstów 18.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki, Oddz. Dziecięcy 04. Głośne czytanie bajek braci Grimm dla najmłodszych 19.01, godz Filia Bibl., Bielsko 05. Głośne czytanie bajek dla dzieci z kl. I III i przedszkolaków 23.01, godz Filia Bibl., ul. Piłsudskiego 06. Legendy Ziemi Międzychodzkiej 22.01, godz Filia Bibl., Bielsko 23.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki, Oddz. Dziecięcy 07. Poranek bajek dla najmłodszych - Wiersze na Dzień Babci 25.01, godz Filia Bibl., Bielsko 08. Karnawał i ostatki w tradycji polskiej i na świecie - pogadanka 25.01, godz Filia Bibl., ul. Piłsudskiego 09. Gry i zabawy literackie dla dzieci z kl. I - III 25.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki, Oddz. Dziecięcy 16 i 23.01, godz Filie Bibl. 10. Konkurs recytatorski dla najmłodszych - wiersze o dowolnej tematyce 26.01, godz Filia Bibl., ul. Piłsudskiego 26.01, godz Filia Bibl., Bielsko 11. Konkursy plastyczne: Zima - konkurs plastyczny Maska karnawałowa - konkurs plastyczny Filia Bibl., ul. Piłsudskiego W I A D O M O Ś C I z Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy Mikołaj 6 grudnia 2006 r. po raz czwarty Burmistrz Międzychodu zaprosił przedszkolaków do uroczystego zapalenia lampek na choince stojącej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy. Z zaproszenia skorzystaliśmy my przedszkolacy z Przedszkola nr 3 im. J. Brzechwy wraz z przyjaciółmi z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. W postać Mikołaja wcielił się wiceburmistrz Krzysztof Michalski, który w mikołajkowej czapce częstował wszystkich świątecznymi piernikami. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały świąteczne piosenki oraz wręczyły własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami. Na koniec wspólnego spotkania wychowankowie obu przedszkoli ubierali choinkę w holu urzędu. Po powrocie do przedszkola na dzieci już czekał Mikołaj z paczkami dla każdego; a w nich słodycze oraz zabawki.,,święta to czas miłości W miesiącu grudniu po raz kolejny w Przedszkolu nr 3 w Międzychodzie została przeprowadzona akcja,,zróbmy RADOŚĆ IN- NYM patronowana przez Danutę Krawczyk oraz dyr. Katarzynę Hałas. Akcja miała na celu zbiórkę produktów żywnościowych i słodyczy przeznaczonych dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach. W ten sposób placówka już od najmłodszych lat kształci w dzieciach umiejętność okazywania pomocy i sprawiania radości innym, tym bardziej potrzebującym - dzieciom. Dziękujemy naszym rodzicom za ich wielkie serce! Szczególne podziękowanie składamy p. Szcześniak za bezinteresowne dostarczenie darów do Szamotuł.,,Jak co roku w grudniu, wędrują Mikołaje po świecie. Biegają z wielkimi worami i za to są przez nas tak bardzo kochani. I przybył również do Przedszkola nr 3. Jednak jego przyjście poprzedzone było przedstawieniami JASEŁEK, które przygotowały grupy najstarsze wraz z nauczycielkami (D. Świderską oraz M. Wnęk). Stroje małych aktorów oraz scenografia Betlejem wzruszyły wszystkich zaproszonych. W tok tych przedstawień wplecione również zostały utwory literackie oraz piosenki z motywami świątecznymi przygotowane przez dzieci gr. III z nauczycielką D. Krawczyk. Jednak nowością tegorocznych występów było przedstawienie kukiełkowe,,czerwony Kapturek, przygotowane przez rodziców dzieci gr. III. Dzieci były zachwycone i dumne z rodziców - aktorów. Odbył się również występ solowy ucznia ZS nr 2 - Marcina Okupskiego, który zagrał dzieciom na saksofonie i na akordeonie kolędy, które wspólnie wszyscy śpiewaliśmy. Występy te zorganizowała D. Krawczyk. Tego dnia oprócz już wspomnianego Mikołaja, który przybył z worami zabawek oraz słodyczy, tradycyjnie odbyła się w grupach wspólna wigilia, opłatek, kolędy i życzenia. Katarzyna Hałas 3

4 Z YCIA GIMNAZJUM Nr 1 PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA NAUKI: * klasy I wzięły udział w corocznym festynie sportowym Skok w gimnazjalny rok, organizowanym w tym roku przez Gimnazjum nr 2. Bawiliśmy się świetnie, tym bardziej, że impreza była wspaniałą okazją, by poznać rówieśników z sąsiednich szkół; * nasza szkoła organizowała zimowy festyn, który również wpisał się na stałe do kalendarza imprez gimnazjalnych - Mikołajkowy Turniej Wiedzy. Pierwszoklasiści z gimnazjów międzychodzkich i łowyńskiego rywalizowały ze sobą w konkurencjach wymagających sprawności fizycznej i intelektualnej, a także refleksu i odrobiny poczucia humoru. Mamy nadzieję, że impreza podobała się wszystkim uczestnikom; * Samorząd Uczniowski zorganizował 2 dyskoteki: z okazji Dnia Chłopca i andrzejek. Zabawa na obu potańcówkach była udana, o czym świadczy fakt, że każdą z nich kończyliśmy z lekkim niedosytem; * tradycją szkoły jest już jaskinia wróżb i czarów, w którą przemienia się na czas andrzejek szkolna świetlica. Przyjazne wróżki serwowały tam słodkie przysmaki, które wprowadzały wszystkich w czarodziejski nastrój * grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami wzięła udział w Święcie Podgrzybka, a także w marszu na orientację Pyra 2006; * trzecioklasiści uczestniczyli w koncercie po hasłem Twórzmy lepszy świat, odbywającym się nad Wartą. Swoje umiejętności zaprezentowali tam starsi koledzy ze szkół średnich powiatu międzychodzkiego; * uroczyście obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę: w klasach pojawiły się tematyczne gazetki, uczestniczyliśmy również w apelu, który miał na celu uświadomienie nam, jak wielką sprawą jest wolność; * z okazji Świąt Bożego Narodzenia w szkole odbyła się inscenizacja, dzięki której mieliśmy okazję przyjrzeć się polskim świątecznym tradycjom, poznać ich historię i zrozumieć znaczenie wielu obrzędów. Na świątecznych kiermaszach można było zakupić wykonane przez uczniów stroiki, sianko, jemiołę i pyszne wypieki. Klasy orkiestralne dały popis swych umiejętności, które można było podziwiać podczas Wigilii dla rodziców i gości, na szkolnych jasełkach oraz na świątecznym spotkaniu w hali sportowej. * od września w szkole prężnie działa wolontariat. Już nie raz udowodniliśmy, że mamy wielkie serca, co z pewnością zostało docenione przez podopiecznych Domu Dziecka w Krzyżu, Domu Pomocy Społecznej w Zamyślinie i Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie. Zbieraliśmy słodycze, odzież i środki czystości. Jako szkoła po raz kolejny wzięliśmy także udział w akcji Góra Grosza. * w konkursach przedmiotowych wzięło udział 100 uczniów, troje spośród nich zakwalifikowało się do etapów rejonowych. Gratulacje należą się Aleksandrze Żołyniak (język angielski i geografia), Pawłowi Karwatce (historia) i Emilowi Fabianowi (biologia). Mamy też inne osiągnięcia: w Powiatowym Konkursie Recytatorskim W Hołdzie Janowi Pawłowi II zwyciężyła Joanna Chułek, a w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II - Iwona Paroń. I miejsce uzyskaliśmy w Gwiazdkowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych Powiatu Międzychodzkiego. Wszystkim finalistom i zwycięzcom życzymy kolejnych sukcesów! * 14 stycznia włączyliśmy się - jak co roku - w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zbierali pieniądze do puszek, a w hali sportowej, gdzie odbywały się występy, można było zobaczyć również reprezentację naszej szkoły; * z przyjemnością zamieszczamy nazwiska najlepszych uczniów: I a - Kinga Pluskota 5,0, I b - Dominika Napierała 5,08, I b - Marta Błoch 4,75, I d - Magdalena Schubert 5,1, I d - Dominika Czajka 5,0, Id - Weronika Ciepłucha 4,8, I e - Ewelina Walorczyk 4,8, II a - Katarzyna Stecko 5,0, II a - Hanna Bąbelczyk 4,86, II a -Weronika Dobkiewicz 4,86, II a - Marta Czarnecka 4,79, II b - Patrycja Paech 5,0, II b - Patryk Kamiński 4,77, II c - Sandra Skrzypczak 4,83, II d - Karina Kaźmierczak 4,92, II d - Weronika Piorońska 4,85, II d - Klaudia Bengsch 4,77, II e - Katarzyna Królik 5,0, II e - Jagoda Mamet 4,92, II e - Marta Wzientek 4,91, III a - Aleksandra Żołyniak 5,18, III a - Natalia Nowak 5,09, III a - Julia Przybylska 5,0, III a - Katarzyna Cenkier 4,82, III a - Paweł Karwatka 4,8, III b - Iwona Paroń 5,1, IIIb - Michalina Burakowska 4,8, III c - Monika Matysiak 5,17, III d - Katarzyna Ćwiklińska 4,91, III d - Agnieszka Cieciura 4,9, III f - Adrianna Ratajska 5,0, III f - Emil Fabian 5,27. Gratulujemy świetnych wyników i życzymy sukcesów w II półroczu! Przed nami ferie, czyli czas na zasłużony odpoczynek. Miłych wakacji! J 4 Ekonomik nadaje FAJNIE BYĆ MATURZYSTĄ!!! Stary rok już za nami - pożegnaliśmy go bardzo ciekawą inscenizacją. Nowy - jak to zawsze w życiu maturzysty bywa - zaczął się zabawa studniówkową! Kto powiedział, że maturzyści mają ciężko?! J Świąteczna ulica W dniu 22 grudnia 2006 r. uczniowie wystąpili w szkolnych Jasełkach, przygotowanych pod czujnym okiem prof. Iwony Jerzyńskiej i prof. Małgorzaty Skakun. Przedstawienie pod żadnym względem nie przypominało tradycyjnych Jasełek. Nasze miało wymiar symboliczny na miarę wyobraźni młodzieży szkół średnich. Inscenizacja ukazywała świąteczną gorączkę, która towarzyszy ludziom w przeddzień Bożego Narodzenia. Aktorzy wcielili się w samych nas, uświadamiając wszystkim, że w pogoni przygotowań zapominamy o wartościach, jakie wypływają z tych świąt. Bohaterami przedstawienia byli m.in. biznesmeni martwiący się o interesy, nastolatki zajęte prezentami pod choinkę, kłócące się małżeństwo oraz obecny cały czas na scenie Żebrak. Jasełka zakończyły się słowami z Pisma Świętego o narodzeniu Chrystusa, refleksją Nobena i wspólnym śpiewem kolędy. Chociaż istota przedstawienia różniła się od innych uroczystości, występujący uczniowie mieli ogromną tremę: - W przedstawieniu byłam babcią Pelagią, która wraz ze swoją koleżanką zajmowała się najnowszymi plotkami ze swojego środowiska. Moja rola wydawała się prosta, nieraz występowałam przed całą szkołą, ale mimo tego byłam zdenerwowana. Myślę, że Jasełka można uznać za udane - powiedziała Monika Żubik z klasy III b. - Miałam niewiele do powiedzenia w tym przedstawieniu, ale i tak się pomyliłam J. Bardzo podobała mi się scenografia. Mam nadzieje, że młodzież zrozumiała, co chcieliśmy jej przekazać. Wszyscy aktorzy znali sens Jasełek, pani katechetka nam to wszystko świetnie wytłumaczyła - podzieliła się swoimi wrażeniami Alina Czekała z klasy III b. Do występu wszyscy przygotowywali się od listopada. Największym problemem było stworzenie tła przedstawienia, niełatwo przecież szkolna salę gimnastyczną zamienić w świąteczną ulicę. Coraz rzadziej w polskich domach praktykowane są tradycje świąt Bożego Narodzenia. Nie wszyscy już pamiętają o sianku pod obrusem, wolnym miejscu przy stole czy wspólnym śpiewaniu kolęd. Obecnie prawie każdy chce mieć najpiękniejszą i najmodniejszą choinkę oraz jak najwięcej kolorowych lampek w ogrodzie To zaczyna przesłaniać obraz tych najpiękniejszych w roku świąt Bal studniówkowy Wieczór studniówkowy. Wypachnione, odświeżone, z bujnymi fryzurami i w przepięknych kreacjach Panie oraz dostojni i wytworni Panowie, w ciemnych garniturach, pod krawatem. Choć tak wiele ich różni, tego dnia połączył ich wspólny, wyjątkowy wieczór. Wszyscy razem 6 stycznia 2007 r. bawili się na skalmierzyckim parkiecie do białego rana. Część oficjalną balu otworzył polonez. - Według mnie polonez naszej klasy był najlepszy. Nasza studniówka była świetna, bawiliśmy się super! Szkoda tylko, że czas tak szybko upłynął - skromnie oceniała uczennica klasy III a - Natalia Napierała. Później głos zabrali przewodniczący klas, pani dyrektor i rodzice. Następnie był tradycyjny toast lampką szampana, rozdanie koniczynek i wspaniała zabawa. - Nigdy nie zapomnę tego wieczoru. Impreza była dobrze zorganizowana. Bawiłem się cudownie. Szkoda, że studniówkę ma się raz życiu - skomentował Łukasz Dobkiewicz, uczeń klasy IV e. O północy tradycyjnie był tort oraz, będący dużym zaskoczeniem dla nauczycieli, polonez wykonany wspólnie przez klasę III a i pedagogów. Fakt ten zastąpił brakujące na studniówce kabarety, dając wszystkim wiele radości i uśmiechu. - To był interesujący polonez, nauczyciele bardzo dobrze poradzili sobie z nieznanym układem, a III a znakomicie poprowadziła swoich partnerów. Żałuję, że to naszej klasie nie przypadł taki zaszczyt - skomentowała na gorąco Monika Kąkolewska z klasy III b. - Uważam, że studniówka zakończyła się sukcesem organizacyjnym. Uczniowie stanęli na wysokości zadania. Myślę, że jeśli maturzyści na egzaminie dojrzałości będą w takiej formie, jak podczas balu, to o wyniki matury możemy być spokojni - oznajmił jeden z ostatnich nauczycieli schodzących z parkietu - prof. Rafał Litke, wychowawca klasy III a. Maturzystom pozostaje już tylko odliczanie dni do egzaminu dojrzałości. Życzymy Wam, żeby humory nie opuszczały Was także po egzaminach, a po ukończeniu szkoły nie płaczcie, że coś się skończyło, tylko cieszcie się, że przytrafiło się to właśnie Wam! J /pip&dyd/

5 STEFANIA INGAROWICZ - prekursorka UTW w Międzychodzie Stefanię Ingarowicz znamy jako harcerkę, nauczycielkę i instruktorkę, radną, członkinię chóru Lutnia, a od 12 stycznia 1977 r. jako założycielkę Klubu Seniora Złoty Wiek, któremu prezesuje 30 lat. Pani Stefania przekazała Zarządowi UTW wiele cennych materiałów świadczących o kontakcie Złotego Wieku z - pierwszym w Polsce - Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie. Są wśród nich biuletyny, listy, piosenki, a nawet książki. - Pani Steniu, czy może Pani zdradzić okoliczności zaproszenia Waszego Klubu do Warszawy? - Seniorzy-studenci warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwiedzając Międzychód, przyjęli zaproszenie do naszego klubu, gdzie spędzili kilka godzin - Pani Stefania pokazuje kronikę, gdzie pod datą 4 września 2005 r. znajduję zdjęcie, a poniżej czytam: Oczarowani organizacją, piękną siedzibą, a przede wszystkim wspaniałymi ludźmi, którzy to wszystko wymyślili i tak pięknie od 29 lat prowadzą, zapraszamy do naszego Uniwersytetu.- To właśnie wówczas zostawili nam te materiały, uznając nasz klub za mały Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Jakie były początki tego małego UTW przy Klubie Złoty Wiek? - Pomysł założenia w Międzychodzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodził się podczas naszego pobytu w Skwierzynie w maju 2003 r., kiedy to od jednej z tamtejszych seniorek dowiedziałam się o istnieniu w tym mieście filii gorzowskiego UTW. Po zasięgnięciu szczegółowych informacji doszłam do wniosku, że zabiegi prawno-administracyjne niezbędne do utworzenia stowarzyszenia i prowadzenia uniwersytetu pochłonęłyby zbyt wiele energii i czasu. Zdecydowałam jednak niektóre uniwersyteckie formy i metody wprowadzić do naszego Złotego Wieku i od 2 marca 2004 r. realizujemy własny program pod nazwą Edukacja Trzeciego Wieku. - Co w tym programie edukacyjnym Waszego Klubu uważa Pani za najważniejsze? - Przede wszystkim uwzględniamy w nim te formy działalności, które służą podtrzymywaniu polskich tradycji i obrzędów, uzupełniają i poszerzają wiedzę o naszym kraju, regionie i mieście, służą rozwojowi zaintereso- wań i aktywności seniorów. Choć nasz klub czynny jest cały tydzień od do 18.00, to wtorkowe spotkania przeznaczamy głównie na edukację, proponując klubowiczom ciekawe pokazy, odczyty, prelekcje i wykłady. Gościliśmy m.in. posła na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego - Witolda Tomczaka, ornitologa Michała Kupczyka, Józefa Pytonia z Zakopanego, burmistrzów Międzychodu, Romana Musiała i Krzysztofa Michalskiego oraz wielu międzychodzkich twórców i działaczy, a wśród nich: Łucjana Sobkowskiego, Edmunda Stronkę, Krzysztofa Borkowskiego, Mariannę Baturę, Antoniego Taczanowskiego. Przez pewien czas zajęcia choreoterapii prowadziła u nas Joanna Stec, a nasze życie kulturalne znacznie ożywia Teresa Cichosz, często odwiedzając klub w towarzystwie swoich małych chórzystów i wokalistów. Od samego początku istnienia Klubu do najatrakcyjniejszych form kształcenia należały wycieczki i pielgrzymki po Polsce i poza granice kraju, które często pilotował Antoni Taczanowski. W ciągu tych 30 lat zwiedziliśmy Francję, Włochy, Hiszpanię, Austrię, Grecję, a ostatnio Litwę. - Od września ubiegłego roku należy Pani również do naszego Stowarzyszenia, pełniąc funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego i realizuje się jako studentka UTW. Jak godzi Pani te wszystkie obowiązki? - Przyznam szczerze, że coraz trudniej. Lata lecą, a i zdrowia jakby mniej. Robię to, co uważam za konieczne, kierując się potrzebą chwili. Cieszy mnie każdy pomysł dokonania czegoś dobrego. Na szczęście, nie opuszcza mnie humor. Największą siłę daje mi życzliwość międzychodzian, zwłaszcza w tym jubileuszowym, dla mnie szczególnym roku, jako że 15 stycznia Klub obchodzić będzie swoje 30-lecie, niebawem też minie 60 lat mojej pracy zawodowej, a w maju kończę 75 lat. Codziennie zaglądam do Złotego Wieku, bo jemu oddałam połowę mojego życia. Ale jak już mówiłam, założenie w Międzychodzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku od lat było moim marzeniem, więc przyjęłam zaproszenie Tadeusza Środeckiego do jego współtworzenia. Cieszę się, że ta idea spotkała się z tak dużym społecznym poparciem. Szkoda tylko, że moje klubowe edukacyjne wtorki cieszą się nieco mniejszą frekwencją, gdyż część członkiń Klubu uczestniczy w tym samym dniu w zajęciach UTW. Dobrze chociaż, że UTW-owskie lekcje niemieckiego z panią Marią Wrembel odbywają się w naszym Klubie i nie muszę, jako studentka, pędzić na drugi koniec miasta. - Pani Steniu, proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za Pani wieloletnią pracę, zapał i zaangażowanie w stwarzaniu seniorom warunków umożliwiających ustawiczną wszechstronną aktywność. W imieniu Zarządu UTW jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani za cenne dary i wskazówki. Życzę zdrowia i siły na spełnienie wszystkich Pani obowiązków i marzeń. Wywiad przeprowadziła Zofia Głuszak przew. Rady Programowej UTW 3 stycznia 2007 r. POETYCKIE PREZENTACJE Rozmowa telefoniczna Halo! Halo! - słyszysz mnie, kolego? Przestań pytać mnie ciągle - dlaczego chcę już wracać, no nie bądź zdziwiony, że mnie nudzą ulice Lizbony, że choć tak pięknie jest tu na Zachodzie, to mi najpiękniej jest... w Międzychodzie. Nie rozłączaj się, halo! Kolego, powiedziałam może coś głupiego? Tydzień temu dzwoniłam z Kijowa, czy pamiętasz jeszcze moje słowa? Mówiłam wtedy o urokach Wschodu, no i że tęsknię tak... do Międzychodu. Coś mi trzeszczy w słuchawce, kolego; chcesz już kończyć? Czy mówię coś złego? Jeszcze chwileczkę... będąc na urlopie lubię jeździć po całej Europie, przyglądając się jej miast urodzie i ciągle myśląc... o Międzychodzie. No to pa! Pa! Kolego! Do usłyszenia kolejnego. I proszę - pozdrawiaj co dzień wszystkich w Międzychodzie. Eugenia Mieczkowska Spotkanie przy świecach Grudniowy wieczór. Miasto rozświetlone kolorowymi światełkami, których blask odbija się w witrynach sklepowych. Ludzie szybkim krokiem przemierzają międzychodzkie ulice. Śpieszą się do swych domów, bo to przecież czas ostatnich przygotowań do wigilijnej wieczerzy tych rodzinnych i wyjątkowych Świąt. Jakże jednak nie znaleźć czasu, by uczestniczyć w spotkaniu autorskim mojego Profesora od polskiego. Salę kameralną Międzychodzkiego Domu Kultury wypełnili już studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby przeżyć kolejną niezapomnianą lekcję. Przy biurku On - jak kiedyś - mgr Romuald Jankowski. Wokół blask świec i sceneria pięknego jesiennego pejzażu autorstwa p. Mirosławy Jankowskiej. W tle słychać delikatne dźwięki muzyki nastrajającej niezwykle nostalgicznie. Myśli z pogranicza jesieni - zabrzmiało jak temat. Potem usłyszeliśmy przepiękne myśli mistrzów pióra. Na nowo zadźwięczały w mych uszach słowa niedoścignionych: Norwida, Słowackiego, Staffa, Krasickiego, Broniewskiego, Tetmajera, które stały się pretekstem do prezentacji iście wyrafinowanych, filozoficznych sentencji i aforyzmów mojego Profesora. Po raz kolejny usłyszałam i poczułam, że ten tylko ma serce, kto go używa, że człowiek nie może stanąć w miejscu na drodze życiowych dokonań, bo doskonałość może niepokoić. Świat wisi na włosku odpowiedzialności człowieka - zapamiętałam. Jakże dobrze byłoby o tym pamiętać każdego dnia. Przecież nie żyjemy sami dla siebie. Carpe diem! - to nie jedyna maksyma życiowa, bo w każdym człowieku są przecież wszyscy ludzie. Ręczę, że usłyszane myśli skłoniły do refleksji każdego uczestnika spotkania i w ten sposób przygotowały nas duchowo do świat Bożego Narodzenia. Za całą tę mądrość, nastrój i zaproszenie chciałabym dziś mojemu Profesorowi podziękować i mniemam, że nie tylko w swoim imieniu. Joanna Deus-Dobrowolska 5

6 Jeśli człowiek zaduma się nad losem bliźniego i wyciągnie pomocną dłoń do niego, to czy jest coś bardziej na świecie pięknego? GWIAZDKA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9 grudnia 2006 r. w restauracji Carmen w Międzychodzie została zorganizowana gwiazdka dla dzieci niepełnosprawnych. Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Międzychodzie dziękuje wszystkim sponsorom, którzy pomogli w organizacji Gwiazdki dla dzieci niepełnosprawnych. Sprawiliście Państwo dzieciom tyle uciechy! Jakie to ciepłe uczucie patrzeć na ich roześmiane oczy! Dziękujemy, że mimo własnych problemów i trosk życia codziennego rozumiecie Państwo, jak ważne jest dać komuś odrobinę radości, zwłaszcza tym, których los doświadczył i którzy otrzymali od życia zbyt mało. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zawsze liczyć na Państwa pomoc. Ze swej strony Zarząd - Aldona Zajdlic, Barbara Wojtkowiak, Kazimierz May - pragnie w imieniu dzieci z serca podziękować wszystkim sponsorom i życzyć im wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2007 i aby na każdym kroku spotykali się z podobną życzliwością i zrozumieniem, jakie wykazali podając pomocną dłoń naszym podopiecznym. Spotkanie opłatkowe w Cechu 6 stycznia 2007 r. tradycyjnie w święto Trzech Króli w Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckim w Domu rzemiosła w Międzychodzie odbyło się spotkanie opłatkowe rzemieślników i rzemieślników seniorów. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wicewojewoda Wielkopolski Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Międzychód Krzysztof Michalski, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Dorota Kiełbasa, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Stanisław Marczak, Wiceprezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorsców w Gorzowie Wlkp. Kazimierz Sieinski, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie Sławomir Kaczmarek, dyrektor Biblioteki Publicznej w Międzychodzie Antoni Taczanowski, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie Mirosława Borkowicz, Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku Zbigniew Hinc, ksiądz Zbigniew Tokłowicz, przedstawiciel Cechu Włókienniczego w Poznaniu Małgorzata Grzelak, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych z Wolsztyna i Nowego Tomyśla oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z Międzyrzecza i Skwierzyny. Biorących udział w spotkaniu w imieniu Zarządu Cechu i pracowników biura powitał Starszy Cechu Teofil Dobkowicz. W trakcie spotkania zostali odznaczeni na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi dla rozwoju rzemiosła i za działalność społeczną postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ; Srebrnym Krzyżem Zasługi: Feliks Pioch, Brązowym Krzyżem Zasługi: Jarosław Batura, Teofil Dobkowicz, Przemysław Fornalik, Wacław Gursz i Wiesław Molik. Starszy Cechu Teofil Dobkowicz ufundował też nagrody dla seniorów - obrazy otrzymali: Zofia Tomza z Międzychodu, Halina Pawlaczyk z Drezdenka, świeczkę zapachową: Bożena Plewińska długoletni pracownik biura Cechu w Międzychodzie, statuetki Kilińskiego: Franciszek Minge z Międzychodu i Eugeniusz Wilento z Drezdenka. Oprawę muzyczną spotkania przygotował Międzychodzki Dom Kultury. Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki Spadkobiercy idei Międzychodzkiego Towarzystwa Kulturalnego Odpowiadając na liczne zapytania i uwagi czytelników informujemy, że część byłych członków MTK weszło w skład Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Obserwator Międzychodzki, które działało w latach Towarzystwo wydawało miesięcznik o nazwie Obserwator Międzychodzki i zorganizowało wiele ciekawych imprez m.in r. wyjazd członków towarzystwa do Zakopanego, w celu przybliżenia mieszkańcom Podhala postaci dr Andrzeja Chramca - wybitnego górala i wielkopolskiego działacza, czy też w 1995 r. wyjazd do Berlina, w celu odwiedzenia pierwszej powojennej wystawy wybitnego malarza, impresjonisty Lessera Ury międzychodzianina. Od 2000 r. działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej (w skład, którego również wchodzą byli członkowie MTK), które ma liczne inicjatywy związane z rozwojem miasta i gminy i jego promocją. Głównym sukcesem stowarzyszenia była rewitalizacja Parku im. Oskara Tietza w Międzychodzie i zorganizowanie I Światowego Kongresu Międzychodzian w 2004 r. Obecnie członkowie stowarzyszenia pracują nad częścią programu II Światowego Kongresu Międzychodzian, który odbędzie się we wrześniu br. Od 2 lat w Międzychodzie działa Sejmik Kultury, który skupia też byłych członków MTK. Z inicjatywy Sejmiku Kultury, co roku przyznawane są statuetki za działalność kulturalną (indywidualną i zbiorową). Reasumując należy stwierdzić, że byli działacze MTK są nadal aktywni w swojej działalności społecznej na rzecz rozwoju i promocji Ziemi Międzychodzkiej. Redakcja 6 Reaktywacja życia kulturalnego w Radgoszczy Jesienią 2006 r. oddano do użytku nową świetlicę wiejską i remizę strażacką. Mieszkańcy wsi od wielu lat czekali na taki obiekt, gdyż do tej pory nie mieli żadnego publicznego lokalu w którym mogłyby odbywać się zebrania wiejskie czy też inne spotkania okolicznościowe. Wcześniej zebrania organizowano pod tzw. chmurką, a imprezy okolicznościowe w zaadoptowanych przez KGW pomieszczeniach piwnicznych bloków byłego PGR-u. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy bloku byli zadowoleni z takiego rozwiązania. Dochodziło więc do konfliktów między organizatorami imprez a lokatorami bloku. Tak więc z powodu braku stosownego lokalu życie kulturalne powoli zamierało. Od jesieni 2006 r. problem ten przestał istnieć. Radgoszcz ma wreszcie swoją upragnioną świetlicę wiejską, która czeka na ludzi z inicjatywą, a takich we wsi nie brakuje! Pojawił się jednak problem z ogrzewaniem lokalu. Zbliżała się zima i niestety niskie temperatury uniemożliwiały prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Z pomocą pospieszyła operatywna mieszkanka Radgoszczy p. Jadwiga Weigt. Użyczyła pieca kominkowego, który natychmiast został zamontowany i ogrzewa lokal w razie potrzeby. To umożliwiło Barbarze Pietrzak (emerytowanej nauczycielce), Krystynie Rak (przewodniczącej KGW), Grażynie Kmieciak i Iwonie Pietrzyk zorganizowanie mikołajek dla dzieci z Radgoszczy. Dużo inicjatywy i wsparcia wykazali też rodzice. Młodzież zorganizowała dyskotekę, a 12 stycznia 2007 r. z inicjatywy Barbary Pietrzak, Krystyny Rak i Ireny Wapniarz (sołtys) seniorzy wsi Radgoszcz mogli spotkać się przy kawie i słodkim poczęstunku. Starsi mieszkańcy Radgoszczy chętnie skorzystali z zaproszenia i z radością uczestniczyli w tym spotkaniu. Nie zabrakło muzyki, śpiewu i tańców. Mieszkaniec Radgoszczy - Aleksander Bengsch - przygrywał na akordeonie, a pozostali ochoczo śpiewali stare i zapomniane piosenki. Atmosfera była wspaniała. Radość na twarzach uczestników była potwierdzeniem, że ludzie bardzo potrzebują tego typu spotkań towarzyskich, podczas których mogą zapomnieć o codziennych problemach. Impreza zakończona sukcesem, czyli zadowoleniem uczestników i satysfakcją organizatorek stała się motywacją do podejmowania dalszych działań kulturalnych dla mieszkańców Radgoszczy. Pojawiają się nowe pomysły na wykorzystanie lokalu świetlicowego w celu szerzenia kultury. W planach są między innymi: ekspozycja prac malarskich młodych artystów z Radgoszczy, kontynuacja nauki gry na gitarze i kolejne imprezy towarzyskie dla społeczności wiejskiej. Nie pozostaje nic innego jak cieszyć się z reaktywacji życia kulturalnego w małej wioseczce położonej na skraju Puszczy Noteckiej i życzyć wszystkim inicjatorom odważnych marzeń i trafnych decyzji oraz pełnego powodzenia w swoich działaniach. Grażyna Kryger INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIÊDZYCHODZIE Bezpieczne ferie. 15 stycznia br. w województwie wielkopolskim rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe. Duża ilość wolnego czasu, swoboda, chęć przeżycia przygód, może wiązać się z narażeniem dzieci na potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego też w trosce o dobro najmłodszych mieszkańców zwracamy się z prośbą do rodziców, aby przygotowali swoje dzieci na bezpieczne spędzenie wolnych chwil: uczyńcie wszystko, aby zabawy dzieci były zawsze bezpieczne, uczcie je rozwagi, ale i sami bądźcie przewidujący; przestrzegajcie dzieci przed korzystaniem z dzikich lodowisk i ślizgawek, uczcie je, aby były rozważne podczas zabaw na śniegu, uczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności nie otwierały drzwi obcym, zabrońcie im otwierania drzwi domofonem, jeżeli osobą zgłaszająca się jest ktoś obcy, bezwzględnie zakazujcie dzieciom przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy, oddalania się z obcymi, wsiadania do pojazdów kierowanych przez nieznajomych, nauczcie dzieci starannego i bezpiecznego poruszania się po drogach, pamiętajcie, że dziecko uczy się obserwując wasze zachowanie również to nieprawidłowe, np. przechodzenie na czerwonym świetle, nie ujawniajcie dzieciom miejsc przechowywania w domu przedmiotów wartościowych, nie rozmawiajcie przy nich o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach, itp. nauczcie dziecko ważnych numerów telefonów, zróbcie ściągawkę, która przymocujcie w widocznym miejscu, najlepiej blisko aparatu telefonicznego, starajcie się docierać do wszystkich publikacji na temat dzieci, ich wychowania i bezpieczeństwa. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywającej młodzieży szkolnej, m.in. przez częste kontrole pubów, lokali oraz punktów sprzedaży i podawania alkoholu. Wspólnie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą sprawdzać przestrzeganie przez sprzedawców przepisów nakreślonych w Ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania te mają na celu m.in. ograniczanie rosnącej liczby nieletnich pijących alkohol. Prowadzone będą również kontrole autobusów i innych środków transportu, którymi przewożone są dzieci. Istotnym aspektem zapewnienia bezpiecznego wypoczynku będą wspólne kontrole zimowisk, przeprowadzone przez Policję, Sanepid oraz Straż Leśną. Przedmiotem kontroli będzie ocena warunków, w jakich wypoczywają dzieci oraz sposób sprawowania opieki nad nimi przez wyznaczone i uprawnione do tego osoby. Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie

7 Ryzykowne zachowania u młodzieży cz. I Chciałabym zaprosić Państwa do lektury artykułów z cyklu Ryzykowne zachowania u młodzieży. Poruszać tu będę m.in. problematykę uzależnień (alkoholizm, narkomania), zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), myśli i prób samobójczych. Jako wprowadzenie do tych zagadnień proponuję przyjrzenie się ogólnej charakterystyce okresu dorastania (poniższy artykuł), a w następnym numerze relacjom pomiędzy rodzicami i nastolatkami. Okres dorastania jako wiek przemian Adolescencja, czyli dorastanie, jest specyficznym i zarazem najtrudniejszym okresem w całym rozwoju człowieka. Tworzy bowiem pomost między beztroskim dzieciństwem i odpowiedzialną dorosłością. Za początek tej fazy rozwojowej uważa się liczne zmiany anatomiczno-fizjologiczne zachodzące w organizmie, a jej koniec wyznacza osiągnięcie dojrzałości biologicznej (zdolności do rozmnażania się) i psychicznej (zdolności do samodzielnego decydowania o swoim życiu). I. Obuchowska (2002) umownie wyznacza przedział dorastania od około 10. do 20. roku życia, wyróżniając w nim dwie fazy: wczesną, tzn. czas intensywnych przemian organizmu i psychiki oraz późną, czyli okres stabilizacji zaistniałych zmian i wkraczania w życie społeczne. Dorastanie jest tym etapem rozwoju w życiu człowieka, w którym to poszukuje on własnej tożsamości: psychologicznej, psychoseksualnej, interakcyjnej oraz społecznej. Próbuje określić siebie, swój system wartości i cele życiowe, zadając sobie pytania natury egzystencjalnej: Kim jestem? oraz Kim mogę być?. E. Erikson nazywa ten czas kryzysem tożsamości, będącym konfliktem pomiędzy wymaganiami społecznymi a własnymi dążeniami jednostki. Wynikiem pozytywnego rozwiązania jest ukształtowanie się wartości i postaw, mocne poczucie własnego Ja, a także zdolność do podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych (zawodowych, rodzinnych, itd.). Erikson uważa, że to pozwala wejść w dorosłość jako osoba niezależna i silna. Z kolei o niepowodzeniu świadczy odczucie dezorientacji, co do tego kim się jest. W życiu młodego człowieka znaczną dominację wykazuje sfera emocjonalna. Obok uczuć niższych zaspokajających podstawowe potrzeby, rozwijają się także uczucia wyższe: 1) moralne związane z rozwojem społecznym i przyswajaniem norm; 2) społeczne obejmujące uczucia patriotyczne, rodzinne i koleżeńskie; 3) estetyczne rozwijane w kontakcie z kulturą i przyrodą. Na tym etapie rozwoju pojawia się wyraźny wzrost uczuć społecznych, zarówno tych o zabarwieniu negatywnym (gniew, wstyd, nienawiść, zazdrość, lęk), jak i pozytywnym (radość, przyjaźń, życzliwość, miłość). W pierwszej fazie dorastania przeważają te pierwsze. Młodzież bywa przygnębiona, ma pretensje do otaczającego świata i sama nie wie, czego chce. Twierdzi, że spotykają ją tylko złe rzeczy, że życie jest niesprawiedliwe. Odczuwa bezradność i beznadziejność oraz uważa, że jest nikomu niepotrzebna - I. Obuchowska (1996) nazywa taki stan syndromem spadłego liścia. Reakcje emocjonalne adolescentów na drobne sprawy życia codziennego są zwykle nieadekwatne do wywołujących je bodźców, np. u dziewcząt częstą odpowiedzią na pytania rodziców jest wybuch gniewu lub płacz. Takie zachowania są KONKURS PIERWOTNA PROFILAKTYKA WRODZONYCH WAD CEWY NERWOWEJ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie informuje że został ogłoszony KONKURS na scenariusz zajęć edukacyjnych na temat pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad cewy nerwowej dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkolnych pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Zainteresowanych serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. Anastazja Krysztofek-Kinal Sprostowanie i podziękowanie. W Nr 13 Informatora Międzychodzkiego ukazał się artykuł, dotyczący historii Strzelca międzychodzkiego c.d. Spieszymy się sprostować, z upoważnienia p. B. Pohla, kombatanta i honorowego wolontariusza ( Strzelca z okresu międzywojennego, o którym mowa między innymi); - cytat:...w okresie okupacji młodzież miejska była często prowadzona przez okupanta. Winno być: prowokowana przez okupanta. W tymże samym artykule w P.S. do Radnych:...zasiadajcie Państwo z potrzebującymi przy jednym stole..., zamiast :...z potrzebującymi przy stole.... Wiemy, że Radni pomagają, a przy okazji jednak mając nadzieję, że to tylko błąd drukarski, dziękujemy redakcji za to sprostowanie i artykuł oraz wszystkim, którzy pomogli przy zbiórce żywności na Święta i Nowy Rok 2007 dla potrzebujących, a szczególnie kierownictwom i pracownikom: POLO-MARKET, EKO, Biedronki, Państwu Gursz, GS Samopomoc Chłopska, Martynce, Wisience, panu Bąbelek - (sklep na ul. Kaczmarka), hurtowni HAGRA, ks. Dziekanowi Osińskiemu za udzielenie pomieszczenia i cierpliwość, pracownikom Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Międzychodzie, transport zorganizowany przez Burmistrzów, a także udostępnienie magazynku na przechowanie żywności w Starostwie - p. Sekretarz Powiatu; mgr Dorocie Kiełbasie. Za wszelką pomoc darczyńcom i wolontariuszom ze Związku Strzeleckiego STRZELEC - serdecznie dziękujemy w imieniu obdarowanych, życząc: Do Siego Roku Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Ogólnopolskiego - Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych w Międzychodzie. udręką dla otoczenia i powodują trudności wychowawcze. Ten młodzieńczy pesymizm ustępuje miejsca nastrojowi entuzjazmu i radości egzystencji, gdy dochodzi do równowagi emocjonalnej, co ma miejsce w końcowej fazie dojrzewania. Potrzeba miłości do matki i poczucia, że jest się przez nią kochanym, traci swoje dominujące znaczenie z dzieciństwa. Sprawcą jest potrzeba seksualna, która na tym etapie rozwoju zaczyna dochodzić do głosu. W wieku lat obiektem, który ma zaspokajać potrzeby więzi uczuciowej staje się partner płci przeciwnej. Chłopcy coraz częściej plotkują o płci pięknej, a dziewczęta o męskiej części populacji. Wcześniejsze przyjaźnie między osobami tej samej płci nie są już wystarczające i dlatego tworzą się przyjaźnie heteroseksualne. Istotne znaczenie w procesie rozwoju osobowości jednostki odgrywa motywacja. Otóż właściwy kontakt emocjonalny z innymi ludźmi oraz odpowiednie podejście do podejmowanych działań umacnia poczucie własnej wartości, daje poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie wpływa na rozwój woli oraz aktywności. Specyfiką okresu dojrzewania są liczne konflikty motywacyjne. Myślę, że wynikają one głównie z niezgodności wewnętrznych potrzeb dorastającego i oczekiwań otoczenia. Jest to okres burzliwych poszukiwań, działań krótkotrwałych, słomianego zapału i niezorganizowanej aktywności. W nastolatkach rodzi się poczucie mocy związane z potrzebą swobody. Ich pragnienia i pasje zbliżają się do świata dorosłych. W związku z tym domagają się większych praw. Główną aktywnością młodzieży jest nauka. Bywa ona źródłem i sukcesów i niepowodzeń, które mają wpływ na ich dalsze plany życiowe. Wielu osobom zdobywanie wiedzy w szkole kojarzy się z utrapieniem: nauczyciele są wymagający i surowi w ocenie, przez co mogą zniechęcić do najciekawszego przedmiotu, zazdrość i wrogość ze strony rówieśników podcina skrzydła, a do tego niejednokrotnie dochodzi krytyka i niezadowolenie rodziców. To wszystko wpływa na motywację ucznia, niekoniecznie pozytywnie. Młodzi ludzie poza szkołą mają także czas na przyjemności. Są oni pełni różnorodnych pomysłów, ale zazwyczaj albo nie wystarcza im czasu na ich realizację, albo nie mają warunków do rozwoju, albo też brak im odpowiedniej motywacji do działania. Drogi prowadzące do dorosłości bywają trudne. Jednak adolescencja nie może kojarzyć się tylko z doświadczeniami negatywnymi. Sytuacja kryzysu, jaką jest dojrzewanie, daje także możliwość rozwoju psychospołecznego. To okazja do formowania własnej indywidualności, osiągania nowych doświadczeń emocjonalnych, nawiązywania trwałych przyjaźni oraz rozwijania zdolności i zainteresowań. O młodości bardzo pięknie powiedział Jan Paweł II: Młodość to nie tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowiadający określonej liczbie lat, ale to jest zarazem czas dany każdemu człowiekowi i równocześnie zadany mu przez Opatrzność. W tym czasie szuka on ( ) nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć budować. I to właśnie jest najistotniejszy rys młodości ( ) W każdej epoce życia człowiek pragnie być afirmowany, pragnie znajdować miłość. W tej epoce pragnie tego w szczególny sposób, przy czym ta afirmacja nie może być akceptacją wszystkiego bez wyjątku. Młodzi wcale tego nie chcą. Chcą także, ażeby ich poprawiać, chcą, ażeby mówić im tak lub nie. Warto dbać o budowanie mostów w relacjach z nastolatkami i skupiać się na działaniach rozpraszających niepokoje i umacniać młodzież w przekonaniu, iż dojrzewanie mimo tego, że bywa trudne, jest też najpiękniejszym okresem w życiu każdego człowieka. Joanna Wilkońska Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Międzychodzie informuje, że od 1 lutego 2007 r. obsługa klientów będzie się odbywała w następujących godzinach: Poniedziałek Wtorek - Piątek DOMY Z DREWNA od PLN - letniskowe lub całoroczne - z lokalizacją lub bez - stan surowy lub pod klucz Usługi wykończeniowe - płyty GK, malowanie, płytki, itd. - Instalacje, elektryka Szybko, tanio, solidnie tel

8 MIÊDZYCHODZKIE Nie wstydźmy się naszych ojców... Część VIII KALENDARIUM HISTORYCZNE Tworzyli polskość Międzychodu. Lata I 1919 roku (88 lat temu) Powstańcy wielkopolscy przy stratach własnych 9 poległych, 8 rannych i 9 wziętych do niewoli stoczyli zwycięski bój o utraconą uprzednio tego samego dnia Kamionnę. W walce wzięły udział oddziały z Kamionny, Kwilcza oraz załoga Kolna pod dowództwem aspiranta oficerskiego Adama KOWALCZYKA. 17 I 1920 roku (87 lat temu) Do Międzychodu wkroczyły od strony Sierakowa, witane przez polską społeczność miasta, oddziały wojska polskiego, nadzorujące przejmowanie władzy w mieście przez administrację polską. Po 127 latach zaboru, ponad rok później niż inne polskie miasta, Międzychód powrócił do Macierzy. 17 I 1923 roku (84 lat temu) W Klosters (w Szwajcarii) zmarł Oscar TIETZ, ur. 18 IV 1858 roku w Międzychodzie, handlowiec, współzałożyciel i właściciel sieci domów towarowych HerTie, zwany ojcem nowoczesnego handlu, dobroczyńca i obywatel honorowy Międzychodu - ufundował m.in. Park Miejski (noszący dziś jego imię) oraz kompleks obiektów sportowych: stadion, salę sportową i łazienki. 19 I 1920 roku (87 lat temu) Do Międzychodu przybył pociągiem z Poznania gen. Józef DOWBÓR-MUŚNICKI, głównodowodzący Wojsk Wielkopolskich, który na czele komisji składającej się z oficerów wojsk alianckich uroczyście przekazał władzę w mieście władzom polskim. W zbiorach międzychodzkiego Muzeum Regionalnego znajduje się pamiątkowa serwetka z Orłem Białym, na której członkowie komisji złożyli w tym dniu swoje podpisy. 19 I 1945 roku (62 lata temu) Podczas seansu filmowego w międzychodzkim kinie niemieckie władze Międzychodu z burmistrzem Josefem THÜTE zarządziły ewakuację miasta i okolic z powodu zagrożenia zbliżającą się ofensywą wojsk radzieckich. Pociągami wyjechała z miasta większość cywilnych Niemców, na miejscu pozostał natomiast miejscowy oddział Volkssturmu, który m.in. brał udział w walkach koło Podzamcza nad Prosną, gdzie zginął jego dowódca, Sigmund von WILLICH, ostatni właściciel majątków w Gorzyniu i Gorzycku Starym. 21 I 1903 roku (104 lata temu) Śmiercią samobójczą zmarł dr Curt von WILLICH, właściciel majątków w Gorzyniu i Gorzycku Starym, pierwszy starosta powiatu międzychodzkiego w nowych granicach (w 1887 r. z odłączonej części zachodniej utworzono pow. skwierzyński), urząd piastował nieprzerwanie w latach I 1965 roku (42 lata temu) Z okazji 20 rocznicy wyzwolenia Międzychodu swój pierwszy koncert pod batutą kapelmistrza Józefa KINALA zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Międzychodzie. 25 I 1900 roku (107 lat temu) Zmarł w Dobrojewie Stefan KWILECKI, ur. 29 V 1839 r. w Dobrojewie, poseł do parlamentu niemieckiego, działacz wielkopolskich organizacji gospodarczych, właściciel dóbr dobrojewskich, pochowany w krypcie rodowej w Kwilczu. 27 I 1940 roku (67 lat temu) W Forcie VII w Poznaniu hitlerowcy rozstrzelali Bronisława ARENDTA, w latach międzywojennych asesora Wydziału Powiatowego w Międzychodzie, polskiego działacza narodowego, właściciela folwarku w Gralewie, gdzie go aresztowano dnia 28 IX 1939 r., po czym przetrzymywano w więzieniach w Międzychodzie i Skwierzynie. Tego samego dnia w Forcie VII zamordowano również innego międzychodzianina - Adama MAJEWSKIEGO, weterana Powstania Wielkopolskiego, komisarza Straży Granicznej, aresztowanego 17 X 1939 r. i więzionego w Międzychodzie oraz Skwierzynie. 27 I 1945 roku (62 lata temu) Wojska radzieckie po krótkich walkach z wycofującymi się na zachód Niemcami wyzwoliły Międzychód. Tego samego dnia w Pszczewie hitlerowcy rozstrzelali polskich działaczy narodowych i społecznych: Filipa KOCHA i Wincentego WITTCHENA. 28 I 1919 roku (88 lat temu) Rozpoczęła się niemiecka kontrofensywa przeciwko siłom powstańczym, które od przełomu lat 1918/1919 zdołały opanować niemal całą Wielkopolskę. 28 I 1940 roku (67 lat temu) W Forcie VII w Poznaniu zamordowano Michała SKRZYPCZAKA, ur. 27 IX 1888 r., kupca, powstańca wielkopolskiego, w latach burmistrza Międzychodu. Od chwili aresztowania 17 X 1939 r. przebywał w więzieniach w Międzychodzie i Skwierzynie. 29 I 1689 roku (318 lat temu) Zmarł w Lesznie Christoph von UNRUH, syn Georga von UNRUH, ur. 28 V 1624 roku w Międzychodzie, starosta gnieźnieński i wałecki, pułkownik wojsk polskich, właściciel dóbr międzychodzkich, pochowany w kościele ewangelickim w Międzychodzie, gdzie dotąd zachowała się jego płyta nagrobna. Po jego śmierci Międzychód wraz z dobrami odziedziczył syn Bogusław von UNRUH. 30 I 1940 roku (67 lat temu) W Forcie VII w Poznaniu zamordowano ostatniego przedwojennego starostę powiatu międzychodzkiego, Antoniego Zdzisława CZUBIŃSKIEGO, urzędującego w latach Hitlerowcy aresztowali go w Poznaniu i osadzili w więzieniu w Skwierzynie, skąd 27 I 1940 r. przewieźli go do Poznania i po dwóch dniach zamordowali. 31 I 1940 roku (67 lat temu) Zmarł śmiercią męczeńską zamordowany w Forcie VII w Poznaniu płk Wincenty NOWACZYŃSKI, ur. 16 III 1883 r. w Kamionnie, powstaniec wielkopolski, w okresie międzywojennym właściciel majątku w Izdebnie. Aresztowano go 16 X 1939 r. w Chrzypsku Wielkim, później więziono w Międzychodzie oraz Skwierzynie. ap 8 Z wydarzeń tamtych lat... Port Port rzeczny, dziś odbiegający daleko od swej nazwy, tętnił życiem. Wiele towarów masowych przywożono i ekspediowano przy pomocy barek. Działały firmy obsługujące ten obrót: braci Modelskich, Grollmischa i Rothego. Wielu ludzi znajdowało tu dorywcze zatrudnienie. W zimie port często zapełniał się barkami, żegluga zamierała. Oczywiście nasze miasto było tylko drobnym fragmentem w przewozach masowych żeglugi śródlądowej. Jednakże żeglowność Warty w wysokim stopniu doceniana była przez władze zwierzchnie. Powstała koncepcja połączenia drogi wodnej Warty z Kanałem Bydgoskim. Prasa w II połowie lat trzydziestych pisała wiele na ten temat. Nic zatem dziwnego, że któregoś dnia lotem błyskawicy miasto obiegła wieść, że przy brzegach rzeki koło mostu zakotwiczyły jakieś specjalne barki. Był to potężny bagier do przekopywania dna rzeki, barki z taśmociągami i innymi urządzeniami. Oczywiście pognaliśmy na miejsce wydarzenia, bo jakże mogło się coś dziać bez naszego udziału. Do dziś pamiętam nazwy dwóch machin pływających. Były to Gironde i Femina Kemma. Cumowały w Międzychodzie chyba 2-3 dni poczym ruszyły w dalszą trasę w górę rzeki. Bodaj Orędownik Wielkopolski wspominał, że przetarg na te roboty wygrała jakaś francuska firma i ten konwój barek, systemem szlaków śródlądowych odbył trasę z Francji przez Niemcy. Budowa kanału Warta - Gopło posuwała się dość żwawo. Już po wojnie, w latach pięćdziesiątych zorganizowaliśmy sobie włóczęgę kajakową, w której uczestniczyli: Ludwik Wróż, Leon Plota, Alfons Mazana, Jerzy Pawlak i moja osoba. Popłynęliśmy z Solca Kujawskiego Wisłą do ujścia Brdy, przez Bydgoszcz do połączenia Brdy z Notecią, przez Gopło i system kanałów łączących jeziora Ślesińskie i Pątnowskie do Konina i Wartą do Międzychodu. Z ogromną uwagą śledziliśmy system śluz i przekopów na tej niezapomnianej trasie, mając stale przed oczyma te machiny, które było nam dane oglądać u nas nad Wartą. Ruch żeglugowy na Warcie wymuszał stałą troskę o badanie głębokości rzeki, oszlakowanie, pogłębianie koryta, umacnianie brzegów i ostróg. Pieczę nad tymi pracami sprawował p. Radlik. Miał do swej dyspozycji motorówkę, bodaj na napęd parowy. Nosiła dumną nazwę Żóraw ( tak się ongiś pisało) Łódź ta od niepamiętnych czasów stale związana była z widokiem portu. Jak tylko pamiętam, dzielnie służyła swemu administratorowi i chyba nie znała słowa awaria. Jeszcze długie lata po wojnie perkotała na wodach rzeki. Rekreacja Trudno sobie wyobrazić, że mając tak doskonałe warunki uprawiania turystyki i sportów wodnych, nie było zainteresowania tymi dziedzinami. Istniało Międzychodzkie Towarzystwo Wioślarzy. Dzięki ogromnej inwencji i ofiarności pobudowano nad portem hangar na sprzęt pływający i kapitanat klubu. Dorobiono się kilku jednostek pływających typu Hamburka. Prowadzono ożywioną działalność nie tylko w zakresie szkolenia lecz również organizowano wiele rajdów turystycznych na szlakach wodnych. Ożywione kontakty utrzymywano z niemieckim klubem wioślarskim w Skwierzynie. Prawie co roku organizowano z tym klubem regaty na Warcie w Międzychodzie bądź zamiennie w Skwierzynie. Żywo komentowano w mieście wyjazd naszych osad na rajd wioślarski systemem dróg wodnych wokół Berlina. Wioślarze udostępnili część pomieszczeń podparterowych chłopcom z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, przeważnie uczniom rzemieślniczym. Ci młodzieńcy przystąpili do budowy kajaków we własnym zakresie. Nic dziwnego że w okresie letnim ożywiły się wody rzeki i jezior. Za przykładem wioślarzy poszła młodzież gimnazjalna, która też dorobiła się własnego hangaru na sprzęt. Wielkim świętem wodniaków, a jednocześnie przeżyciem dla mieszkańców było Święto Morza obchodzone w dniu św. Jana. Na długo przedtem trwały przygotowania oprawy imprezy. Organizatorami byli wioślarze, młodzież gimnazjalna z KSMM-u. Mam w oczach jedną z tych imprez zorganizowaną w porcie. Tłum widzów zgromadził się wzdłuż brzegu od strony miasta. Kiedy zaczęły zapadać ciemności, po przeciwnej stronie portu zapłonęło duże ognisko rzucając odblask na całe otoczenie. Na tafli wody zaczęły majestatycznie poruszać się pięknie i pomysłowo przystrojone łodzie wioślarskie i kajaki, oświetlone różnokolorowymi lampionami. Duże wrażenie zrobiła na mnie i ten widok zachowałem w pamięci do dziś, dość duża łódź, przemieniona w pięknego łabędzia, który wolniutko przemieszczał się na wodzie. Niezapomniany był podkład muzyczny w wykonaniu Kolejowej Orkiestry Dętej. O północy załoganci puścili na wodę wianki z zapalonymi w środku świeczkami. Łodzie zaczęły powoli dobijać do brzegu, pogasły lampiony, dogasło ognisko. Na wodzie pozostały tylko ogniki wianków. Trudno słowem odmalować urok, czar i atmosferę tej imprezy. Łucjan Sobkowski

9 Andrzej GÓRNIAK pracownik Starostwa Powiatowego Jan GÓRSKI rolnik... HALFAR rzeźnik Zofia GÓRSKA nauczycielka Janina GRAJEWSKA-KLEM nauczycielka Andrzej HAUZA pracownik Starostwa Powiatowego Aleksander GÓRSKI nauczyciel, powstaniec wielkopolski Bronisław GRYSZCZYŃSKI restaurator Antoni HENICZ piekarz, działacz społeczny W imieniu autora zwracamy się z prośbą o kontakt do wszystkich, posiadających informacje bądź materiały związane z ww. osobami. Amatorska Liga Futsalu - Sezon 2006 (I Runda). Tabela końcowa po I rundzie (open):1 m. - SCHED-POL, 10 m., 28 pkt, 37:19, 2 m. - FC LAWETA, 10 m., 24 pkt, 39:14, 3 m. - DRUNKEN TEAM, 10 m., 21 pkt, 39:26, 4 m. - ENEA S.A., 10 m., 16 pkt, 34:30, 5 m. - MARKOMP, 10 m. 18 pkt, 50:24, 6 m. FC SIE- RAKÓW, 10 m., 12 pkt, 41:29, 7 m. - CHRISTIANAPOL, 10 m., 14 pkt, 27:32,- 8 m. - CATERING WYSZYŃSCY, 10 m., 10 pkt, 35:37, 9 m. - PRZYJACIE- LE, 10 m., 9 pkt, 26:38, 10 m. - KOSMOS, 10 m., 7 pkt, 17:41, 11 m. - PAECH, 10 m., 0 pkt, 15:70. Najlepsi strzelcy po I rundzie (open): Cichosz Sławomir - MARKOMP - 14 br., Kruś Marcin - MARKOMP - 14 br., Ziętkowski Sebastian - SCHED-POL - 14 br., Orwat Robert - CATERING WYSZYŃSCY - 13 br., Sawicki Piotr - DRUNKEN TEAM - 13 br., Nerek Rafał - CHRISTIANA- POL - 12 br., Nawrocki Dawid - DRUNKEN TEAM- 11 br., Kaczmarek Piotr - CHRISTIANAPOL - 10 br. Tabela końcowa po I rundzie - Grupa A - 20 lat i starsi: 1 m. - SCHED - POL, 10 m., 28 pkt, 37:19, 2 m. - FC LAWETA, 10 m., 24 pkt, 39:14, 3 m. - DRUNKEN TEAM, 10 m., 21 pkt, 39:26, 4 m. - MAR- KOMP, 10 m., 18 pkt, 50:24, 5 m. - CATERING WYSZYŃSCY, 10 m., 10 pkt, 35:37, 6 m. - KOSMOS, 10 m., 7 pkt, 17:41. Najlepsi strzelcy po I rundzie w Grupie A - 20 lat i starsi: Ziętkowski Sebastian - SCHED-POL - 14 br., Ławrynowicz Dominik - FC LAWETA - 8 br., Sawicki Piotr - DRUNKEN TEAM - 13 br., Cichosz Sławomir, Kruś Marcin - MARKOMP - 14 br., Orwat Robert - CATERING WYSZYŃSCY - 13 br., Pospieszny Michał - KOSMOS - 7 br. Tabela końcowa po I rundzie - Grupa B - 30 lat i starsi: 1 m. - ENEA S.A., 10 m., 16 pkt, 34:30, 2 m. - CHRISTIANAPOL, 10 m., 14 pkt, 27:32, 3 m. - FC SIERAKÓW, 10 m., 12 pkt, 41:29, 4 m. - PRZYJACIELE, 10 m., 9 pkt, 26:38, 5 m. - PAECH, 10 m., 0 pkt, 15:70. Najlepsi strzelcy po I rundzie w Grupie B - 30 lat i starsi: Fojecki Paweł - ENEA S.A. - 8 br., Nerek Rafał - CHRISTIA- NAPOL - 12 br., Walczak Zbigniew - FC SIERAKÓW - 9 br., Ciesielski Arkadiusz - PRZYJACIELE - 6 br., Kaczmarek Piotr - PAECH - 6 br., Łącznie w I rundzie rozgrywek Amatorskiej Ligi Futsalu rozegrano 55 meczy piłki halowej, w okresie od 2 października do 20 grudnia 2006 r. Mecze sędziowali: Leonard Kowalski i Piotr Białkowski, obsługa techniczna: Andrzej Szulc i Wojciech Sikora. Runda rewanżowa rozpocznie się w marcu 2007 r. INFORMACJE SPORTOWE W dniu w Hali Sportowej w Międzychodzie odbył się: TUR- NIEJ FUTSALU JUNIORSKICH DRUŻYN LIGI SOŁECKIEJ GMI- NY MIEDZYCHOD O PUCHAR BURMISTRZA MIĘDZYCHODU zorganizowany przez MOSTiR Mierzyn i UMiG Międzychód, w którym uczestniczyło 6 zespołów juniorskiej ligi sołeckiej. Turniej rozegrano systemem pucharowym do 2 przegranych meczy. Łącznie rozegrano 9 meczy 15 min. - turniej trwał 3 godz. Wyniki spotkań: Mokrzec - Dormowo 4: 0, Gorzyń - Łowyń 1:0, Muchocin - Mokrzec 5:4, Gorzyń - Radgoszcz 2: 1, Radgoszcz - Dormowo 2:1 (Dormowo V-VI m.), Mokrzec - Łowyń 4:3 (Łowyń V-VI m.), Mokrzec - Radgoszcz 3:0 (przegrany - IV m.), Muchocin - Gorzyń 6:1 (finał o I m.), Mokrzec - Gorzyń 2:0 (finał o II i III m.). Tabela końcowa turnieju: 1 m. MUCHOCIN, 2 m. - MOKRZEC, 3 m. GORZYŃ, 4 m. RADGOSZCZ, 5-6 m. ŁOWYŃ - DORMOWO. Zwycięski zespół turnieju MUCHOCIN rozgrywał mecze w składzie: Piotr Holka, Jakub Kowasz, Mikołaj Magdziarz, Artur Trocha, Krzysztof Sprohs, Krzysztof Borowiak, Mateusz Sprohs, Mateusz Jabłoński, Paweł Skrzypczak, Arkadiusz Borowiak. Zespoły zajmujące miejsca od 1 do 4 otrzymały Puchary Burmistrza Międzychodu, które wręczył wiceburmistrz Krzysztof Michalski. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i nagrody w postaci piłek, które wręczali: dyrektor MOSTiR Mierzyn Mirosław Leśny i Stanisław Konopiński - opiekun rozgrywek Ligi Sołeckiej. Turniej sędziowali: Leonard Kowalski i Piotr Białkowski, oprawą techniczną zajmowali się Andrzej Szulc i Wojciech Sikora. Terminarz rozgrywek Wyczynowej Ligi Futsalu - Międzychód na sezon 2007r. - MOSTiR Mierzyn I RUNDA (niedziela), godz : PIZZERIA MC (Sikorski Marcin 2, Nabzdyk Szymon 1) - KS SIERA- KÓW (Orzeł Witold 7, Jenek Adam 5, Sawicki Piotr 2) - wynik 3:14, godz : WARTA JUNIORZY (Przyszczypkowski Marcin 2, Wylegała Marek 1) - CAFE BAGGIO (Brzózka Łukasz 3, Szade Daniel 2, Pawłowski Paweł 1, Kramer Michał 1) - wynik 3:7, godz : PAECH-OLIMP KA- MIONNA (Zwierzchowski Andrzej 1, Nastarowicz Łukasz 1, Kokot Rafał 1, Jabłoński Łukasz 1, Pawlak Szymon 1) - PIEKARNIA ZIOMEK (Gaweł Krzysztof) - wynik: 5:2, godz SCHED-POL (Ziętkowski Sebastian 3, Zietkowski Jacek 1, Demski Paweł 1, Kordyla Przemysław 1) - ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ (Orzeł Bartłomiej 6, Rasztar Ireneusz 2) - wynik: 6:8, (środa) godz : KS SIERAKÓW (Orzeł Witold 2) - PIEKARNIA ZIOMEK (Gaweł Krzysztof 1, Nehring Rafał 1, Dobkowicz Tomasz 1, Wachowiak Krzysztof 1, Kropp Przemysław1 ) - wynik: 2 : 5, godz WARTA JUNIORZY (Dyl Tomasz 1, Wylegała Marek 1) - ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ (Orzeł Bartłomiej 2, Michałek Piotr 1, Anioł Wldemar 1, Gożdzik Łukasz 1) - wynik:2:5, godz PAECH- OLIMP KAMIONNA (Kokot Rafał 2, Zwierzchowski Andrzej 1, Nastarowicz Łukasz 1, Adamski Jakub 1, samobójcza 1) - SCHED-POL (Demski Paweł 1) - wynik: 6:1, godz PIZZERIA MC - CAFE BAGGIO (Kramer Michał 5, Humbla Łukasz 4, Duszny Piotr 4, Frąk Tomasz 2, Wolf Dariusz 1, Brzózka Łukasz 1, Krzyżaniak Krzysztof 1) - wynik: 0:18. Tabela po 2 kolejce rozgrywek: 1 m. CAFE BAGGIO 2 m. 6 pkt, 25:3, 2 m. PA- ECH-OLIMP KAMIONNA 2 m. 6 pkt, 11:3, 3 m. ZB P.GNOIŃSKI ŁO- WYŃ 2 m. 6 pkt, 13:8, 4 m. KS SIERAKÓW 2 m., 3 pkt, 16:8, 5 m. PIE- KARNIA ZIOMEK 2 m., 3 pkt, 7:7, 6 m. SCHED-POL 2 m., 0 pkt, 7:14, 7 m. WARTA JUNIORZY 2 m., 0 pkt, 5:12, 8 m. PIZZERIA MC 2 m., 0 pkt, 3:32. Najlepsi strzelcy po 2 kolejkach: Orzeł Witold - KS Sieraków - 9 br., Orzeł Bartłomiej - ZB P. Gnoiński Łowyń - 8 br., Kramer Michał - Cafe Baggio - 6 br., Jenek Adam - KS Sieraków - 5 br (środa) godz PIZZERIA MC - PIEKARNIA ZIOMEK godz KS SIERAKÓW - SCHED-POL, godz WARTA JUNIORZY - PA- ECH-OLIMP KAMIONNA, godz CAFE BAGGIO-PICCOLO - ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ, (niedziela) godz KS SIERA- KÓW - WARTA JUNIORZY, godz PIZZERIA MC - ZB P.GNO- IŃSKI ŁOWYŃ, godz CAFE BAGGIO-PICCOLO - PAECH- OLIMP KAMIONNA, godz PIEKARNIA ZIOMEK - SCHED- POL, (środa) godz PIEKARNIA ZIOMEK - WAR- TA JUNIORZY, godz PIZZERIA MC - SCHED-POL, godz CAFE BAGGIO-PICCOLO - KS SIERAKÓW, godz ZB P.GNO- IŃSKI ŁOWYŃ - PAECH-OLIMP KAMIONNA, (niedziela) godz PIZZERIA MC - PAECH-OLIMP KAMIONNA, godz SCHED-POL - WARTA JUNIORZY, godz ZB P.GNOIŃ- SKI ŁOWYŃ - KS SIERAKÓW, godz PIEKARNIA ZIOMEK - CAFE BAGGIO-PICCOLO, (środa) godz PIZZERIA MC - WARTA JUNIORZY, godz PAECH-OLIMP KAMIONNA - KS SIERAKÓW, godz SCHED-POL - CAFE BAGGIO-PICCOLO, godz ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ - PIEKARNIA ZIOMEK. 9

10 ZATRUDNIMY rencistów, emerytów do prowadzenia punktów sprzedaży nagrobków w Międzychodzie, posiadających wolny grunt min. 20m 2 w miejscu zamieszkania. Żary, tel tel PHUP BUDMAR Spółka z o.o Poszukuje pracowników na stanowiska: 1. KSIĘGOWA - Wymagania: wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, znajomość zasad księgowania, biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programu Symfonia będzie dodatkowym atutem, dyspozycyjność. 2. MURARZ - Wymagania: wykształcenie w zawodzie, znajomość czytania rysunku technicznego, samodzielność, rzetelność. Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz zgodę n a przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych prosimy przesłać lub złożyć osobiście adres: PHUP BUDMAR Spółka z o.o Międzychód, ul. Sikorskiego 37 POSZUKUJĘ pracowników na stanowiska: Technologa Administratora sklepu internetowego Nastawiacza/brygadzisty Operatora wypalarki laserowej Elektryka naprawy maszyn Mechanika naprawy maszyn Spawacza Tokarza Frezera Szlifierza Informacje można uzyskać pod nr tel i na stronie Zak³ad Wielobran owy WAN Andrzej Wilkoñski ul. Portowa 6, tel , Miêdzychód, kom POLECA: OKNA, DRZWI Z PCV i ALU (równie naprawy pogwarancyjne) ROLETY ALU, ALUZJE, ROLETKI MATERIA OWE (nowe wzory, atrakcyjne ceny) DREWNO BUDOWLANE (wiêÿba, ³aty, tarcica) WYROBY Z METALU - MEBLE KUTE (sto³y, ³ó ka, gazetniki) - KRATY, BRAMY, OGRODZENIA US UGI ŒLUSARSKIE US UGI W ZAKRESIE NAPRAW OPRYSKIWACZY 10

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Witamy. na stronie Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla Was dostępnej. Każdy numer będziemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO program integrujący klasę. Autor programu mgr Ewa Lejowska Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum Zespół Szkół nr 2 ul. Karola Barke 3 13-100, Nidzica Numer 2 03/14 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Witajcie! Nie wiemy, czy zauważyliście, ale WIOSNA TUŻ,TUŻ... Redakcja "NOCKA" KARNAWAŁOWA Klasy 6 wraz z

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Witam Nazywam się Jolanta Otlik i jestem opiekunem Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYDARZENIE DATA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 2 wrzesień Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Hanna Tarachowicz, wychowawcy klas 1.Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011 1. Spotkanie organizacyjne w celu omówienia planu pracy w roku szkolnym 2010/2011-wrzesień 2. Przygotowanie Giełdy Książek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie SZKOLNE KOŁO CARITAS Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie Kim jesteśmy? Jesteśmy wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas. Jest nas około czterdziestu.

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE Grudzień to zawsze miesiąc obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń w naszym przedszkolu. My rozpoczęliśmy go od intensywnych przygotowań

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński Numer II (zima) Pod kierownictwem: Urszuli Nowak Justyny Jedynak W numerze: Podsumowanie grudnia; Ferie zimowe; Walentynki;

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły podstawowej Im. Marii Konopnickiej w Byszewie Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły podstawowej Im. Marii Konopnickiej w Byszewie Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły podstawowej Im. Marii Konopnickiej w Byszewie Rok szkolny 2015/2016 Założenia Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin Odpowiedzialni realizacji 1. I i II wojna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MIESIĄC ZADANIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wrzesień 1.Organizacja

Bardziej szczegółowo

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 2. Bezpieczny pobyt w szkole 3. Jacy jesteśmy wobec siebie?

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W GŁOGÓWKU I GIMNAZJUM NR 3. Opracowała: Grażyna Staś Katarzyna Kędziora

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W GŁOGÓWKU I GIMNAZJUM NR 3. Opracowała: Grażyna Staś Katarzyna Kędziora SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W GŁOGÓWKU I GIMNAZJUM NR 3 Opracowała: Grażyna Staś Katarzyna Kędziora Wstęp Samorząd Uczniowski jest jedną z licznych organizacji, która w istotny sposób wpływa

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

WITAJCIE PO FERIACH!!!

WITAJCIE PO FERIACH!!! SZKOŁA I JA WITAJCIE PO FERIACH!!! MŁODSZY SAMORZĄD SZKOLNY 1 MOJE ZIMOWE PRZYGODY Ferie zimowe spędziłam na wsi u swoich dziadków. Wesoło spędziłam czas. Pewnego razu wybraliśmy się na wycieczkę do lasu.

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak Szkolny Klub Wolontariusza Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak IX ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Liczba uczestników konkursu Przesłano do jury 10 prac.

Wykonanie. Liczba uczestników konkursu Przesłano do jury 10 prac. Zadanie 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

ŻYCZENIA Z SERCA SP3 PŁYNĄCE

ŻYCZENIA Z SERCA SP3 PŁYNĄCE ZADANIA: REALIZACJA DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2016 ROKU Zdrowie psychiczne i rozwój społeczny AKCJE: ŻYCZENIA Z SERCA SP3 PŁYNĄCE CEL: wdrożenie do stosowania w życiu codziennym zasad

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Przyjaźń to skarb. Mikołajki

Przyjaźń to skarb. Mikołajki Wieści z Bajkowej Krainy Styczeń 2016 Przyjaźń to skarb Przyjaźń to skrab. Z takim hasłem 2 grudnia r. nasze przedszkole odwiedził Teatrzyk Arkadia. Razem ze zwierzętami zamieszkującymi las dzieci wyruszyły

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Po raz kolejny 3 grudnia 2015 roku w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015 Terminy Zadania i sposoby ich realizacji Cele Współpraca Cały rok 1. Zapoznanie i

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014 Opiekun SU: Jadwiga Banasik KARTKI Z KALENDARZA 1 Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 2 10 października

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki,

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki, MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R I I I SZKOLNE L I S T O P A D 2 0 1 3 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły

Bardziej szczegółowo

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ;

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ; Wstęp: Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana ścisłym, wzajemnym współdziałaniem. Nadrzędnym celem realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIIOWSKi RAPORT 9

SAMORZĄD UCZNIIOWSKi RAPORT 9 RAPORT 7 17. XII. 2012 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie pod hasłem Poznaj Mojego Pupila. Wytypowani uczniowie przynieśli do szkoły swoje domowe pupile i przygotowali na ich temat interesujące

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. STANISŁAWA STASZICA W GŁOGOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. STANISŁAWA STASZICA W GŁOGOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. STANISŁAWA STASZICA W GŁOGOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci

Bardziej szczegółowo

A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Moja Szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły Wolontariat dla tych, którzy pomagają czy dla tych, którym pomagamy? Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Chętni uczniowie włączyli się do pracy w SU Przewodniczącą SU została uczennica klasy IIe Elżbieta Kunicka Opiekunami SU zostały panie: Barbara Korytko

Bardziej szczegółowo

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz 1 BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie w miastach woj. łódzkiego: 2 KUTNO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu PLAN PRACY PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 Opiekunowie: Koordynator - Małgorzata Chmiel Klasy I-III Julita

Bardziej szczegółowo

Nie jest ważne ile dajemy, ale ile miłości w to wkładamy" Matka Teresa z Kalkuty CZERPIĄ RADOŚĆ POMAGAJĄC INNYM Wielkie Święto tych, którzy pomagają

Nie jest ważne ile dajemy, ale ile miłości w to wkładamy Matka Teresa z Kalkuty CZERPIĄ RADOŚĆ POMAGAJĄC INNYM Wielkie Święto tych, którzy pomagają Nie jest ważne ile dajemy, ale ile miłości w to wkładamy" Matka Teresa z Kalkuty CZERPIĄ RADOŚĆ POMAGAJĄC INNYM Wielkie Święto tych, którzy pomagają innym. Piątego grudnia przypada Międzynarodowy Dzień

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013 WSTĘP Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu

Bardziej szczegółowo

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą...

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą... Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE Jesteśmy uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś w Warszawie, stolicy Polski. Chcielibyśmy opowiedzieć

Bardziej szczegółowo