4 listopada 2010 r. - Klub Garnizonowy w Zamościu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 listopada 2010 r. - Klub Garnizonowy w Zamościu"

Transkrypt

1 4 listopada 2010 r. - Klub Garnizonowy w Zamościu Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Doskonalenia Zawodowego W Zamościu W Zamościu

2

3 Spis treści 4 PWSZ w Zamościu kształci nowocześnie, działa lokalnie 5 Bezpłatne studia w Zamościu 5 Nowoczesne kształcenie inżynierów w Zamościu 5 Najnowocześniejsze w regionie laboratoria już od jesieni w Zamościu 10 BIURO KARIER I PRAKTYK STUDENCKICH 11 ZAMOŚĆ Miasto idealne dla studentów 13 POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAMOŚCIU 14 OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W ZAMOŚCIU 17 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ZAMOŚCIU 20 STOWARZYSZENIE JESTEŚMY Z TOBĄ BĄDŹ Z NAMI W ZAMOŚCIU 22 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU 23 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE ODDZIAŁ ZAMOŚĆ 24 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE FILIA W ZAMOŚCIU 25 KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ZAMOŚCIU 25 AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o. o. 26 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. 28 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 28 AVIVA Sp. z o. o. 29 AXA POLSKA S.A. ODDZIAŁ ZAMOŚĆ 30 ING USŁUGI FINANSOWE S.A. 30 NET-GROUP Arkadiusz Belina 31 DREWKOL ZAKŁAD STOLARSKI A.T. Kolaja 32 LUKS KOLOR Dariusz Milewski 32 Usługowy zakład wulkanizacyjny MARGUM 33 PH PROGRESS-CHEM Jan Świć 34 EURO MARKETING Sp. z o.o. 35 SALON URODY KLEOPATRA Magdalena Sieczka 36 PARK Sp. z o.o. 38 PUB NA SZWEDZKIEJ, PRZYSTANEK KAWĘCZYNEK Dorota Kicyk 40 AGENCJA ZATRUDNIENIA FUNDACJI FUGA MUNDI 41 FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY 42 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 43 CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER W LUBLINIE ODDZIAŁ ZAMOŚĆ 44 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 45 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMOŚCIU 46 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZAMOŚCIU 47 CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK Sp. z o.o. 48 Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?

4 PWSZ w Zamościu kształci nowocześnie, działa lokalnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu od stycznia 2009r. realizuje projekt Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat (do grudnia 2011r.), zadania projektu: Wzmocnienie kompetencji merytorycznych i pracowniczych studentów zajęcia fakultatywne z matematyki i fizyki dla studentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz matematyka praktyki zawodowe i staże zawodowe zwiększenie udziału przedsiębiorców w procesie dydaktycznym organizacja comiesięcznych spotkań z pracodawcami rozwój działalności Biura Karier i Praktyk Studenckich. Organizacja seminariów dla studentów nt. poruszanie się na rynku pracy, organizacja szkoleń w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, technik poszukiwania pracy. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla studentów z modułem poradnictwa zawodowego. Wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Wdrażanie platformy distance learning. Kształcenie ustawiczne w dziedzinach technicznych. Organizacja i przeprowadzanie studiów podyplomowych. W ramach projektu prowadzone są bezpłatne studia podyplomowe na kierunkach; Technika z wychowaniem komunikacyjnym (zrealizowane) Zarządzanie bezpieczeństwem (zrealizowane) Zarządzanie jakością (zrealizowane) Maszyny sterowane numerycznie (termin realizacji 2011.) Maszyny przemysłu drzewnego (termin realizacji 2011r.) Projekt Kształcimy nowocześnie.działam lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 4

5 Bezpłatne studia w Zamościu Od wielu lat miasto Zamość czyniło starania o powrót do korzeni związanych z najlepszymi tradycjami akademickimi, takimi jak działalność Akademii Zamojskiej w latach Upór i konsekwencja osób zaangażowanych w zrealizowanie tego celu doprowadziły do powołania w Zamościu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie. Od 01 października 2009 r. na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. PWSZ nadano imię Szymona Szymonowica. PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą: Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny oraz Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych. W 2007 roku Uczelnia odkupiła od miasta budynek, który przeznaczono na Dom Studenta. Nowoczesne kształcenie inżynierów w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu staje się uczelnią kształcącą inżynierów na miarę XXI wieku. Zamojska PWSZ od 2008 roku prowadzi studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn. Studenci mają do wyboru jedną ze specjalności: pojazdy samochodowe, odnawialne źródła energii, maszyny przemysłu drzewnego, eksploatacja samolotów i śmigłowców. Mimo że kierunek ten jest stosunkowo młody w PWSZ, władzom uczelni już udało się pozyskać środki finansowe na nowoczesne kształcenie studentów. Najnowocześniejsze w regionie laboratoria już od jesieni w Zamościu Od października br. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, przedsiębiorcy i pracownicy firm Lubelszczyzny oraz instytucje edukacji technicznej mogą korzystać z innowacyjnych możliwości stworzonych w ramach nowopowstałych laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) PWSZ w Zamościu. Realizowany przez PWSZ w Zamościu projekt Adaptacja i wyposażenie laboratoriów CeBiTT PWSZ Zamość, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zakłada kompleksowe wyposażenie Laboratoriów Mechaniki, Odnawialnych Źródeł Energii oraz Matematyki i Optymalizacji Procesów w zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia badawczo-rozwojowe o wartości ponad 12 mln zł. Nowoczesny sprzęt znajduje się w obiektach przy ul. Zamoyskiego 64 (Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ) oraz ul. Szczebrzeskiej 41 (Centrum Kształcenia Praktycznego) w Zamościu, gdzie od kilku miesięcy trwały prace adaptacyjno-budowlane przygotowujące pomieszczenia do przyjęcia specjalistycznego wyposażenia laboratoriów. W ramach projektu zakupiono ponad 130 maszyn i urządzeń, w tym m.in. nowoczesne urządzenia CNC 5

6 (wypalarka plazmowa, tokarka, wycinarka wodna, centrum pionowe, centrum obróbki drewna); hamownia podwoziowa; linia diagnostyczna z testerami i diagnoskopem; stanowiska do badań silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym; w pełni wyposażone stanowiska do spawania, napawania plazmowego, piaskowania i natryskiwania łukowego; automatyczna stacja meteorologiczna; pracownia Geograficznego Systemu Informacji GIS; analizator elementarny CHNS; kalorymetr; spektrometr absorpcji atomowej; mikroskopy, serwery, zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Od października br. w laboratoriach odbywają się zajęcia dydaktyczne na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz warsztaty praktyczne w ramach prowadzonych przez PWSZ w Zamościu szkoleń specjalistycznych i studiów podyplomowych z zakresu m.in. obsługi maszyn sterowanych numerycznie, diagnostyki pojazdów i silników, odnawialnych źródeł energii oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Samoloty szkoleniowe dla PWSZ Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ w Zamościu, którzy wybiorą specjalność eksploatacja samolotów i śmigłowców będą zdobywać wiedzę praktyczną na samolotach i ich częściach, które uczelnia otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu i Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie. W celu przechowywania samolotów, Uczelnia podjęła współpracę z Aeroklubem Ziemi Zamojskiej. W 2009 roku na lotnisko w Mokrem k. Zamościa trafił odrzutowiec Iskra oraz różne części samolotów i śmigłowców, które posłużą do wyposażenia specjalistycznych laboratoriów z zakresu eksploatacji samolotów i śmigłowców. Laboratoria te są częścią Centrum Badań i Transferu Technologii. Prowadzącymi zajęcia na kierunku mechanika i budowa maszyn są pracownicy naukowo-dydaktyczni m. in. z Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej i specjaliści z Wojskowych Zakładów Lotniczych i Wojskowych Ośrodków Szkolenia Lotniczego. Sukces Zamojskiego Festynu Lotniczego Wynikiem współpracy zamojskiej PWSZ i Aeroklubu Ziemi Zamojskiej jest Zamojski Festyn Lotniczy Zamość-Mokre, który odbył się 8 maja 2010 r. na terenie lotniska w Mokrem k. Zamościa. Była to pierwsza i jedyna tego typu inicjatywa w regionie. Za organizację festynu lotniczego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu została nominowana do finałowej czwórki w plebiscycie Lotnicze Orły 2010 w kategorii Promotor Roku. Kategoria ta skierowana jest do instytucji spoza branży lotniczej, które swoimi działaniami wspierają tą branżę. Komisja konkursowa zdecydowała się wyróżnić zamojską PWSZ za organizację Zamojskiego Festynu Lotniczego Zamość- Mokre, który był największą imprezą lotniczą w regionie. Organizatorom festynu udało się zaprosić najlepszych pilotów wykonujących akrobacje - Jurgis Kairys, Grupa Akrobacyjna Żelazny i Zespół Akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry. W Zamojskim Festynie Lotniczym Zamość Mokre udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. Lotnicze Orły to plebiscyt, stanowiący niespełna półroczną rywalizację, prowadzącą do wyłonienia postaci, firm i instytucji najbardziej wyróżniających się w działalności na rzecz lotnictwa w Polsce w 2010 r. Zwycięzcę, w drodze głosowania na stronie wybiorą Internauci. Głosowanie potrwa od 31 sierpnia do 31 grudnia 2010 r. Zwycięzcy plebiscytu otrzymają statuetkę i tytuł Lotniczy Orzeł 2010 oraz nagrody rzeczowe. Przewidziane są również nagrody dla głosujących. 6

7 7

8 8

9 9

10 BIURO KARIER I PRAKTYK STUDENCKICH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu ul. Hrubieszowska 24, Zamość pokój nr 13 tel. (84) ul. Zamoyskiego 64, Zamość pokój nr 3 tel. (84) Oferta Biura Karier i Praktyk Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu dla Studentów i Absolwentów: Prowadzimy rozmowy doradcze pozwalające lepiej poznać predyspozycje i preferencje zawodowe naszych Studentów i Absolwentów Pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych Udzielamy informacji o lokalnym rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji Organizujemy warsztaty i szkolenia Gromadzimy i udostępniamy oferty pracy, stażów i praktyk Tworzymy bazy danych pracodawców i ich wymagań Tworzymy bazy danych Studentów i Absolwentów PWSZ poszukujących pracy Organizujemy targi pracy i spotkania z pracodawcami Realizujemy projekty skierowane do Studentów naszej uczelni, by wspierać ich na obecnym rynku pracy Przyjmujemy wnioski stypendialne Biuro Karier i Praktyk Studenckich PWSZ uczestniczy w realizacji projektu Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu. W ramach projektu organizowane są liczne seminaria i szkolenia dla studentów naszej uczelni dotyczące poruszania się na rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, technik poszukiwania pracy itp. Biuro Karier i Praktyk Studenckich PWSZ w Zamościu oferuje Pracodawcom: Bezpłatne przekazywanie nadesłanych ofert pracy zainteresowanym studentom i absolwentom Preselekcję kandydatów do pracy, zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami Organizację spotkań ze studentami, prezentację firmy Udział w targach pracy ZAPRASZAMY *** ZAPRASZAMY *** ZAPRASZAMY 10

11 ZAMOŚĆ Miasto idealne dla studentów fot. Urząd Miasta Zamość Zamość nazywany jest Miastem Idealnym, Perłą Renesansu, Miastem Arkad, Padwą Północy i jednym z najwspanialszych zespołów zabytkowych na świecie. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, a w 2007 roku w plebiscycie dziennika Rzeczpospolita zostało uznane za jeden z 7 cudów Polski Zamość założył w 1580 r. hetman i kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski. W obrębie murów miasta znalazły się: rezydencja właściciela, uniwersytet, kościoły, sądy i inne instytucje oraz kamienice mieszczańskie. Wielokulturowy Zamość do którego ściągali Grecy, Ormianie. Żydzi, Niemcy, Włosi, Anglicy i Holendrzy szybko zyskał miano jednego z centrów handlu, nauki i kultury o europejskiej randze. Dziś o wspanialej przeszłości miasta przypominają liczne zabytki. Sercem miasta jest Rynek Wielki jeden z najwspanialszych placów Europy. Otaczają go podcieniowe kamienice mieszczańskie, a dominuje nad nim charakterystyczny ratusz z 52 metrową wieżą. Zamojski Rynek Wielki oraz cały zespół staromiejski każdego roku stanowią magiczną scenografię wydarzeń artystycznych tworzących Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny. Koncerty jazzowe, festiwale muzyczne, teatralne i filmowe, a także spotkania kultur i jarmarki kształtują wizerunek Zamościa jako wyjątkowego na mapie Polski i Europy miejsca, w którym historia ukazuje swoje bogactwo w różnorodnych aspektach nowoczesności. W okresie wakacyjnym, na przełomie czerwca i lipca, Zamość staje się prawdziwą stolicą teatru. Podczas Zamojskiego Lata Teatralnego, wydarzenia uhonorowanego certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, prezentowane są spektakle z udziałem znanych i cenionych teatrów z kraju i zagranicy. Monumentalne widowiska dramatyczne przeplatają się z ofertą teatrów performerowych wykorzystujących nowoczesne, interdyscyplinarne narzędzia sztuki. Wszystko to oczywiście w magicznej scenografii zespołu staromiejskiego. Zamość od wielu lat jest znanym ośrodkiem jazzowym. To właśnie w Hetmańskim Grodzie od ponad 25 lat odbywają się festiwale z cyklu Jazz na Kresach z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku muzycznego. Markę zamojskich festiwali jazzowych współtworzy Jan Ptaszyn Wróblewski, którego charyzma i miłość do muzyki zarażają kolejne pokolenia młodych zamościan. 11

12 Doskonałym przykładem tygla kulturowego oraz przenikania historii i współczesności jest Festiwal Kultury Włoskiej ARTE, CULTURA, MUSICA E ukazujący wielowiekowe związki kultury polskiej i włoskiej w mieście zaprojektowanym przez włoskiego architekta Bernardo Morando. Subtelny klimat odnowionych renesansowych podwórek starego miasta oraz wyjątkowa architektura Rynku Wielkiego wspaniale współgrają z ambitną piosenką i ofertą artystyczną Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty, którego patron właśnie w Zamościu kształtował swoją młodzieńczą wrażliwość na świat piękna i sztuki. Obok Jana Wróblewskiego podczas wielu różnorodnych wydarzeń artystycznych koncertowali w Zamościu między innymi Hanna Banaszak, Zbigniew Namysłowski, Ewa Bem, Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, ZAKOPOWER, Stanisław Sojka, BAJM oraz wiele innych osobowości sceny muzycznej, które każdego roku goszczą w Hetmańskim Grodzie. fot. Urząd Miasta Zamość Oprócz przedsięwzięć kulturalnych realizowanych na najwyższym poziomie Zamość może się również pochwalić najstarszą w kraju orkiestrą symfoniczną o włościańskim rodowodzie, założoną w 1881 roku przez Karola Namysłowskiego, a także największą w Polsce kolekcją ilustracji zgromadzoną w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej. W roku 2010 dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zamość pozyskał nowe przestrzenie do realizacji atrakcyjnych wydarzeń artystycznych. Będą to odnowione obiekty forteczne dawnej niezwyciężonej zamojskiej twierdzy. Staną się one scenografią spotkań, konferencji, wystaw i widowisk historycznych współtworzących współczesne oblicze miasta. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć kulturalnych można znaleźć na stronie internetowej: 12

13 POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAMOŚCIU ul. Plac Wolności 1, Zamość tel. (84) Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy współpracując z gminami, pracodawcami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Do zadań Urzędu należy promowanie zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Celem działalności Urzędu jest przede wszystkim osiągnięcie pełnego i produktywnego zatrudnienia, wysokiej jakości pracy, zwiększenie mobilności na rynku pracy oraz rozwoju zasobów ludzkich. Założone cele realizowane są poprzez usługi i instrumenty rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy m.in.: pośrednictwo pracy polegające na pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy oraz pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia i pośrednictwa pracy, w tym usługi EURES dotyczące zatrudnienia za granicą oraz pomocy pracodawcom w poszukiwaniu pracowników, poradnictwo zawodowe - pomaga w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego poprzez udzielanie informacji zawodowych, porad, prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie preferencji i predyspozycji zawodowych. Klub Pracy - oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe, mające na celu naukę technik poszukiwania pracy, zmianę sposobu myślenia uczestników o własnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz wzbudzenie w nich motywacji do podjęcia działań prowadzących do zmiany tej sytuacji. szkolenia mające na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia W ramach instrumentów rynku pracy Urząd finansuje koszty przejazdu do miejsca pracy lub wybranej formy wsparcia oraz koszty zakwaterowania. Spośród oferowanych przez Urząd form wsparcia największym zainteresowaniem cieszą się: staże bezrobotni nabywają umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. prace interwencyjne mające na celu wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, umożliwiające pracodawcy częściową refundację poniesionych kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy oraz jednorazowe przyznawanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej. Zadania realizowane przez Urząd w coraz większym wymiarze realizowane są w ramach środków pozyskanych z funduszy strukturalnych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizowane przez Urząd dotyczą w szczególności osób bezrobotnych, ale również pracowników Urzędu celem wzmocnienia i rozwoju instytucji. 13

14 OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W ZAMOŚCIU ul. Bazyliańska 3, Zamość tel./fax (84) , (84) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu koordynuje działania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz świadczy usługi edukacyjne na poziomie lokalnym. Nasza działalność ma przede wszystkim charakter profilaktyczny wobec zagrożeń, jakie niosą ze sobą zjawiska bezrobocia oraz zubożenia społeczeństwa i wynikających z nich negatywnych skutków. Terenem naszego działania jest powiat zamojski, biłgorajski, tomaszowski, janowski i hrubieszowski. W ramach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży działa: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Młodzieżowe Biuro Pracy Klub Pracy Młodzieżowe Centrum Kariery Refundacja Wynagrodzeń Pracowników Młodocianych Są realizowane projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres naszej działalności obejmuje m.in.: Poradnictwo zawodowe (indywidualne jak i grupowe), usługi z zakresu pośrednictwa i udostępniania ofert pracy, organizację szkoleń oraz aktywnego wypoczynku dla młodzieży, refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, wdrażanie programów europejskich adresowanych do młodzieży. 14

15 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej MCIZ wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci 49 nowoczesnych centrów informacji edukacyjno - zawodowych i poradnictwa zawodowego. Funkcja mobilności centrum umożliwia dotarcie z jego usługami do najmniejszych nawet miejscowości. Adresatami usług MCIZ jest młodzież w wieku lat. Oferujemy: porady indywidualne i zajęcia grupowe, zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej treningi i warsztaty umiejętności osobistych aktualną informację zawodową w postaci: opisów zawodów filmów o zawodach multimedialnych programów komputerowych metody planowania kariery zawodowej: autotesty psychologiczne indywidualny plan działania Zapewniamy dostęp do informacji o: zawodach możliwości kształcenia rynku pracy Głównym celem działania MCIZ jest umożliwianie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego, elastycz nego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy. Młodzieżowe Biuro Pracy MBP świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy rozpoznając indywidualne potrzeby, zarówno pracowników jak i poszukujących pracy. Nasze pośrednictwo pracy to: pozyskiwanie ofert pracy (stałej i krótkoterminowej) prowadzenie rejestracji osób poszukujących pracy dokonywanie doboru: oferta-kandydat zbieranie informacji o lokalnym rynku pracy 15

16 Każda osoba powyżej 15-go roku życia, poszukująca pracy stałej lub krótkoterminowej może się zarejestrować w Młodzieżowym Biurze Pracy. Rejestracja jest niezależna od rejestracji w powiatowych urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pracy pozyskiwanych przez nasze biuro. Jedną z form działalności Młodzieżowego Biura Pracy jest Klub Pracy. Szkolenia w ramach KP przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które albo nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań na rynku pracy. Uczestnictwo w zajęciach pomaga bezrobotnym zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności i samodzielności. W ramach swojej działalności programowej CEiPM realizuje również różnorodne projekty finansowane ze środków UE adresowane głównie do młodzieży w wieku lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Projekty realizowane przez nas od 2004 r. do chwili obecnej: Twoja Wiedza Twój Sukces Twoja Wiedza Twój Sukces Edukacja Kluczem do przyszłości Twoja Wiedza Twój Sukces Nauka Wiedza Praca Czas na samodzielność Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój Uczestnicy projektów brali udział w kursach językowych, szkoleniach zawodowych (fryzjer z elementami stylizacji i wizażu, barman kelner, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym), spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, lekarzem. Młodzieżowe Centra Kariery Od 1 maja 2009r. do końca grudnia 2013r. Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to OHP jako realizator usług rynku pracy. Na terenie całego kraju jest tworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy i Ośrodków Szkolenia Zawodowego. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu koordynuje działania dwóch nowopowstałych jednostek MCK mających siedzibę w Hrubieszowie i Janowie Lubelskim. Odbiorcami usług MCK jest młodzież w wieku lat, w tym bezrobotna i nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia na rynku pracy: uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Młodzież potrzebująca pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69., poz. 415, z późn. zm.) OHP dokonują zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników. Wszystkie świadczone przez nas usługi są bezpłatne. 16

17 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ZAMOŚCIU ul. Piłsudskiego 36/52, Zamość tel. (84) KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH Nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych ma charakter otwarty i jest konkurencyjny. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, może być powołany: żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową; żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową i po mianowaniu go na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza), jeżeli posiada niższy stopień wojskowy; osoba, która nie spełnia powyższych warunków, ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności, po mianowaniu na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) -jeśli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych NARODOWE SIŁY REZERWOWE 1. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły Rezerwowe. 2. Żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, spełniającego warunki do zawarcia kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do dowódcy jednostki wojskowej, w której ma być nadany przydział kryzysowy. 3. Żołnierz rezerwy może w każdym czasie wycofać wniosek o zawarcie kontraktu, jednak nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczną z wycofaniem wniosku traktuje się odmowę poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej, a także odmowę zawarcia kontraktu. Warunki, które musi spełniać kandydat na żołnierza NSR Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski sześćdziesiąt lat życia. W myśl Ustawy o powszechnym obowiązku obrony - żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. 17

18 Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki: posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej; nie był przeznaczony do służby zastępczej; nie był karany za przestępstwo umyślne; posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów; posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej; zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej; pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez odpowiednią służbę ochrony państwa poświadczenia bezpieczeństwa. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Zasady odbywania służby przygotowawczej. 1. Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. 2. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. 3. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. 4. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie: 1) co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; 2) co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; 3) co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 5. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. 18

19 Czas trwania służby 1. Czas trwania służby przygotowawczej wynosi: 1) dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy; 2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy; 3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy. 2. Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych. Akademia Obrony Narodowej Warszawa al. gen. A. Chruściela 103 tel. (022) Akademia Obrony Narodowej nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych na studiach wyższych - na studiach I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) kształceni są wyłącznie studenci cywilni. Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 49 ul. gen. S. Kaliskiego 2 tel. (022) , Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wrocław ul. Czajkowskiego 109 tel. (071) , a: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Dęblin ul. Dywizjonu 303 nr 12 tel , Szkoła Podoficerska Służb Medycznych Al 1 Maja ŁÓDŹ (042 ) , fax (042 ) Akademia Marynarki Wojennej Gdynia ul. Jana Śmidowicza 69 tel. (058) fax: (058)

20 STOWARZYSZENIE JESTEŚMY Z TOBĄ BĄDŹ Z NAMI W ZAMOŚCIU ul. Piłsudskiego 36, Zamość 20 (Klub Garnizonowy, pok. 118) tel./fax: (84) mobile phone: Stowarzyszenie Jesteśmy z Tobą Bądź z Nami w Zamościu prowadzi działalność statutową od 2001 r. Rozwija inicjatywy na rzecz kultury, edukacji, wychowania, profilaktyki, aktywizacji zawodowej oraz rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym. Realizuje projekty współfinansowane m.in. przez Unię Europejską, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy oraz Budżet Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Realizuje również szereg publicznych zadań zleconych m.in. przez Miasto Zamość czy też Ministerstwo Obrony Narodowej. Cele działalności Stowarzyszenia to m.in.: wszechstronne propagowanie działalności dostrzegającej problemy społeczne, jakie powstają w związku z niekontrolowanym spożywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież uczącą się, dzieci, oraz młodzież wojskową; tworzenie alternatywnych rozwiązań w dziedzinie kultury, bazując na doświadczeniach i osiągnięciach Klubu Garnizonowego istniejącego przy jednostce wojskowej, oraz innych ośrodków kultury; prowadzenie profilaktyki z zakresu problemów alkoholowych wśród młodzieży przedpoborowej i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej; prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej wśród dzieci i młodzieży; tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych; propagowanie i organizowanie wypoczynku, rekreacji i innych form aktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży; wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego szkół w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży; promowanie postaw patriotycznych; aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej; pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych; prowadzenie Nieetatowej Orkiestry Wojskowej; prowadzenie placówek kulturalno - oświatowych i wychowawczych, klubo-kawiarni; wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym; promowanie wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży; aktywizacja środowisk zawodowych oraz środowisk wiejskich w dziedzinie walki z bezrobociem; prowadzenie społecznego ośrodka aktywizacji zawodowej; prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; prowadzenie kształcenia ustawicznego, edukacji dla dorosłych, szkoleń uzupełniających i kursów; udzielanie porad w konstruowaniu projektów finansowych z funduszy Wspólnoty Europejskiej; wspieranie lokalnego rozwoju ekonomicznego, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości lub infrastruktury oraz ekonomii społecznej; inne działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym. W 2008 r Stowarzyszenie Jesteśmy z Tobą Bądź z Nami zrealizowało następujące przedsięwzięcia: Zawody sportowo obronne dla młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego KRESY 2008 Targi Pracy I Zamojskie Targi Organizacji Pozarządowych Zamość 2008

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE Służba przygotowawcza to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje: do służby stałej - na czas nieokreślony; do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie. Żołnierz służby kontraktowej

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Wojska Obrony Terytorialnej Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY Warszawa, 23-24.10.2013 r. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP 1 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Dobry czas na rozwój. szkolenia dla osób po 45 roku życia z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

Dobry czas na rozwój. szkolenia dla osób po 45 roku życia z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie - Dobry czas na rozwój szkolenia dla osób po 45 roku życia z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie Rzeszów, 20 marca 2013 r. Agenda O nas Realizowane projekty Współpraca z

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NADANYCH PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH I PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH ORAZ ODBYWANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI

www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI PORADNIK DLA KANDYDATÓW DLA KOGO ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA? Zawodową

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 55, 07-300

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizuje usługi z zakresu całożyciowego poradnictwa kariery powstało w 1999 roku

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. Kto tworzy Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)? Narodowe Siły

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Wyszukiwarka wolnych stanowisk dla kandydatów na żołnierzy NSR NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, ochotników,

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń Załącznik nr2do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP w Puławach POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH UL. LUBELSKA 2G 24-100 PUŁAWY Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 4-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA MK OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel./fax (68) 452-61-52 e-mail: osiw.zgora@ohp.pl OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP Interesują mnie staże i praktyki: SHtraining - firma szkoleniowa Praktyki w dziale rekrutacji Praktyki przy organizacji szkoleń otwartych Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie Powitanie gości Uroczyste otwarcie konferencji

PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie Powitanie gości Uroczyste otwarcie konferencji PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej, organizacji Junior Achievement Young Enterprise Europe oraz przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie http://pupostroda.pl/strona/centrum-aktywizacji-zawodowej/195 Centrum Aktywizacji Zawodowej Centrum Aktywizacji Zawodowej W Centrum Aktywizacji Zawodowej osoby bezrobotne

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja doradcy klienta

Nowa funkcja doradcy klienta Nowa funkcja doradcy klienta Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27.05.2014r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Do nowych zadań doradcy zawodowego należy pełnienie funkcji doradcy klienta

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski ul. Lubelska 137A 22-100 Chełm KRS: 0000385895 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo