4 listopada 2010 r. - Klub Garnizonowy w Zamościu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 listopada 2010 r. - Klub Garnizonowy w Zamościu"

Transkrypt

1 4 listopada 2010 r. - Klub Garnizonowy w Zamościu Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Doskonalenia Zawodowego W Zamościu W Zamościu

2

3 Spis treści 4 PWSZ w Zamościu kształci nowocześnie, działa lokalnie 5 Bezpłatne studia w Zamościu 5 Nowoczesne kształcenie inżynierów w Zamościu 5 Najnowocześniejsze w regionie laboratoria już od jesieni w Zamościu 10 BIURO KARIER I PRAKTYK STUDENCKICH 11 ZAMOŚĆ Miasto idealne dla studentów 13 POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAMOŚCIU 14 OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W ZAMOŚCIU 17 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ZAMOŚCIU 20 STOWARZYSZENIE JESTEŚMY Z TOBĄ BĄDŹ Z NAMI W ZAMOŚCIU 22 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU 23 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE ODDZIAŁ ZAMOŚĆ 24 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE FILIA W ZAMOŚCIU 25 KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ZAMOŚCIU 25 AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o. o. 26 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. 28 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 28 AVIVA Sp. z o. o. 29 AXA POLSKA S.A. ODDZIAŁ ZAMOŚĆ 30 ING USŁUGI FINANSOWE S.A. 30 NET-GROUP Arkadiusz Belina 31 DREWKOL ZAKŁAD STOLARSKI A.T. Kolaja 32 LUKS KOLOR Dariusz Milewski 32 Usługowy zakład wulkanizacyjny MARGUM 33 PH PROGRESS-CHEM Jan Świć 34 EURO MARKETING Sp. z o.o. 35 SALON URODY KLEOPATRA Magdalena Sieczka 36 PARK Sp. z o.o. 38 PUB NA SZWEDZKIEJ, PRZYSTANEK KAWĘCZYNEK Dorota Kicyk 40 AGENCJA ZATRUDNIENIA FUNDACJI FUGA MUNDI 41 FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY 42 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 43 CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER W LUBLINIE ODDZIAŁ ZAMOŚĆ 44 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 45 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMOŚCIU 46 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZAMOŚCIU 47 CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK Sp. z o.o. 48 Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?

4 PWSZ w Zamościu kształci nowocześnie, działa lokalnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu od stycznia 2009r. realizuje projekt Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat (do grudnia 2011r.), zadania projektu: Wzmocnienie kompetencji merytorycznych i pracowniczych studentów zajęcia fakultatywne z matematyki i fizyki dla studentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz matematyka praktyki zawodowe i staże zawodowe zwiększenie udziału przedsiębiorców w procesie dydaktycznym organizacja comiesięcznych spotkań z pracodawcami rozwój działalności Biura Karier i Praktyk Studenckich. Organizacja seminariów dla studentów nt. poruszanie się na rynku pracy, organizacja szkoleń w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, technik poszukiwania pracy. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla studentów z modułem poradnictwa zawodowego. Wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Wdrażanie platformy distance learning. Kształcenie ustawiczne w dziedzinach technicznych. Organizacja i przeprowadzanie studiów podyplomowych. W ramach projektu prowadzone są bezpłatne studia podyplomowe na kierunkach; Technika z wychowaniem komunikacyjnym (zrealizowane) Zarządzanie bezpieczeństwem (zrealizowane) Zarządzanie jakością (zrealizowane) Maszyny sterowane numerycznie (termin realizacji 2011.) Maszyny przemysłu drzewnego (termin realizacji 2011r.) Projekt Kształcimy nowocześnie.działam lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 4

5 Bezpłatne studia w Zamościu Od wielu lat miasto Zamość czyniło starania o powrót do korzeni związanych z najlepszymi tradycjami akademickimi, takimi jak działalność Akademii Zamojskiej w latach Upór i konsekwencja osób zaangażowanych w zrealizowanie tego celu doprowadziły do powołania w Zamościu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie. Od 01 października 2009 r. na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. PWSZ nadano imię Szymona Szymonowica. PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą: Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny oraz Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych. W 2007 roku Uczelnia odkupiła od miasta budynek, który przeznaczono na Dom Studenta. Nowoczesne kształcenie inżynierów w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu staje się uczelnią kształcącą inżynierów na miarę XXI wieku. Zamojska PWSZ od 2008 roku prowadzi studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn. Studenci mają do wyboru jedną ze specjalności: pojazdy samochodowe, odnawialne źródła energii, maszyny przemysłu drzewnego, eksploatacja samolotów i śmigłowców. Mimo że kierunek ten jest stosunkowo młody w PWSZ, władzom uczelni już udało się pozyskać środki finansowe na nowoczesne kształcenie studentów. Najnowocześniejsze w regionie laboratoria już od jesieni w Zamościu Od października br. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, przedsiębiorcy i pracownicy firm Lubelszczyzny oraz instytucje edukacji technicznej mogą korzystać z innowacyjnych możliwości stworzonych w ramach nowopowstałych laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) PWSZ w Zamościu. Realizowany przez PWSZ w Zamościu projekt Adaptacja i wyposażenie laboratoriów CeBiTT PWSZ Zamość, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zakłada kompleksowe wyposażenie Laboratoriów Mechaniki, Odnawialnych Źródeł Energii oraz Matematyki i Optymalizacji Procesów w zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia badawczo-rozwojowe o wartości ponad 12 mln zł. Nowoczesny sprzęt znajduje się w obiektach przy ul. Zamoyskiego 64 (Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ) oraz ul. Szczebrzeskiej 41 (Centrum Kształcenia Praktycznego) w Zamościu, gdzie od kilku miesięcy trwały prace adaptacyjno-budowlane przygotowujące pomieszczenia do przyjęcia specjalistycznego wyposażenia laboratoriów. W ramach projektu zakupiono ponad 130 maszyn i urządzeń, w tym m.in. nowoczesne urządzenia CNC 5

6 (wypalarka plazmowa, tokarka, wycinarka wodna, centrum pionowe, centrum obróbki drewna); hamownia podwoziowa; linia diagnostyczna z testerami i diagnoskopem; stanowiska do badań silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym; w pełni wyposażone stanowiska do spawania, napawania plazmowego, piaskowania i natryskiwania łukowego; automatyczna stacja meteorologiczna; pracownia Geograficznego Systemu Informacji GIS; analizator elementarny CHNS; kalorymetr; spektrometr absorpcji atomowej; mikroskopy, serwery, zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Od października br. w laboratoriach odbywają się zajęcia dydaktyczne na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz warsztaty praktyczne w ramach prowadzonych przez PWSZ w Zamościu szkoleń specjalistycznych i studiów podyplomowych z zakresu m.in. obsługi maszyn sterowanych numerycznie, diagnostyki pojazdów i silników, odnawialnych źródeł energii oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Samoloty szkoleniowe dla PWSZ Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ w Zamościu, którzy wybiorą specjalność eksploatacja samolotów i śmigłowców będą zdobywać wiedzę praktyczną na samolotach i ich częściach, które uczelnia otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu i Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie. W celu przechowywania samolotów, Uczelnia podjęła współpracę z Aeroklubem Ziemi Zamojskiej. W 2009 roku na lotnisko w Mokrem k. Zamościa trafił odrzutowiec Iskra oraz różne części samolotów i śmigłowców, które posłużą do wyposażenia specjalistycznych laboratoriów z zakresu eksploatacji samolotów i śmigłowców. Laboratoria te są częścią Centrum Badań i Transferu Technologii. Prowadzącymi zajęcia na kierunku mechanika i budowa maszyn są pracownicy naukowo-dydaktyczni m. in. z Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej i specjaliści z Wojskowych Zakładów Lotniczych i Wojskowych Ośrodków Szkolenia Lotniczego. Sukces Zamojskiego Festynu Lotniczego Wynikiem współpracy zamojskiej PWSZ i Aeroklubu Ziemi Zamojskiej jest Zamojski Festyn Lotniczy Zamość-Mokre, który odbył się 8 maja 2010 r. na terenie lotniska w Mokrem k. Zamościa. Była to pierwsza i jedyna tego typu inicjatywa w regionie. Za organizację festynu lotniczego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu została nominowana do finałowej czwórki w plebiscycie Lotnicze Orły 2010 w kategorii Promotor Roku. Kategoria ta skierowana jest do instytucji spoza branży lotniczej, które swoimi działaniami wspierają tą branżę. Komisja konkursowa zdecydowała się wyróżnić zamojską PWSZ za organizację Zamojskiego Festynu Lotniczego Zamość- Mokre, który był największą imprezą lotniczą w regionie. Organizatorom festynu udało się zaprosić najlepszych pilotów wykonujących akrobacje - Jurgis Kairys, Grupa Akrobacyjna Żelazny i Zespół Akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry. W Zamojskim Festynie Lotniczym Zamość Mokre udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. Lotnicze Orły to plebiscyt, stanowiący niespełna półroczną rywalizację, prowadzącą do wyłonienia postaci, firm i instytucji najbardziej wyróżniających się w działalności na rzecz lotnictwa w Polsce w 2010 r. Zwycięzcę, w drodze głosowania na stronie wybiorą Internauci. Głosowanie potrwa od 31 sierpnia do 31 grudnia 2010 r. Zwycięzcy plebiscytu otrzymają statuetkę i tytuł Lotniczy Orzeł 2010 oraz nagrody rzeczowe. Przewidziane są również nagrody dla głosujących. 6

7 7

8 8

9 9

10 BIURO KARIER I PRAKTYK STUDENCKICH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu ul. Hrubieszowska 24, Zamość pokój nr 13 tel. (84) ul. Zamoyskiego 64, Zamość pokój nr 3 tel. (84) Oferta Biura Karier i Praktyk Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu dla Studentów i Absolwentów: Prowadzimy rozmowy doradcze pozwalające lepiej poznać predyspozycje i preferencje zawodowe naszych Studentów i Absolwentów Pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych Udzielamy informacji o lokalnym rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji Organizujemy warsztaty i szkolenia Gromadzimy i udostępniamy oferty pracy, stażów i praktyk Tworzymy bazy danych pracodawców i ich wymagań Tworzymy bazy danych Studentów i Absolwentów PWSZ poszukujących pracy Organizujemy targi pracy i spotkania z pracodawcami Realizujemy projekty skierowane do Studentów naszej uczelni, by wspierać ich na obecnym rynku pracy Przyjmujemy wnioski stypendialne Biuro Karier i Praktyk Studenckich PWSZ uczestniczy w realizacji projektu Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu. W ramach projektu organizowane są liczne seminaria i szkolenia dla studentów naszej uczelni dotyczące poruszania się na rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, technik poszukiwania pracy itp. Biuro Karier i Praktyk Studenckich PWSZ w Zamościu oferuje Pracodawcom: Bezpłatne przekazywanie nadesłanych ofert pracy zainteresowanym studentom i absolwentom Preselekcję kandydatów do pracy, zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami Organizację spotkań ze studentami, prezentację firmy Udział w targach pracy ZAPRASZAMY *** ZAPRASZAMY *** ZAPRASZAMY 10

11 ZAMOŚĆ Miasto idealne dla studentów fot. Urząd Miasta Zamość Zamość nazywany jest Miastem Idealnym, Perłą Renesansu, Miastem Arkad, Padwą Północy i jednym z najwspanialszych zespołów zabytkowych na świecie. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, a w 2007 roku w plebiscycie dziennika Rzeczpospolita zostało uznane za jeden z 7 cudów Polski Zamość założył w 1580 r. hetman i kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski. W obrębie murów miasta znalazły się: rezydencja właściciela, uniwersytet, kościoły, sądy i inne instytucje oraz kamienice mieszczańskie. Wielokulturowy Zamość do którego ściągali Grecy, Ormianie. Żydzi, Niemcy, Włosi, Anglicy i Holendrzy szybko zyskał miano jednego z centrów handlu, nauki i kultury o europejskiej randze. Dziś o wspanialej przeszłości miasta przypominają liczne zabytki. Sercem miasta jest Rynek Wielki jeden z najwspanialszych placów Europy. Otaczają go podcieniowe kamienice mieszczańskie, a dominuje nad nim charakterystyczny ratusz z 52 metrową wieżą. Zamojski Rynek Wielki oraz cały zespół staromiejski każdego roku stanowią magiczną scenografię wydarzeń artystycznych tworzących Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny. Koncerty jazzowe, festiwale muzyczne, teatralne i filmowe, a także spotkania kultur i jarmarki kształtują wizerunek Zamościa jako wyjątkowego na mapie Polski i Europy miejsca, w którym historia ukazuje swoje bogactwo w różnorodnych aspektach nowoczesności. W okresie wakacyjnym, na przełomie czerwca i lipca, Zamość staje się prawdziwą stolicą teatru. Podczas Zamojskiego Lata Teatralnego, wydarzenia uhonorowanego certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, prezentowane są spektakle z udziałem znanych i cenionych teatrów z kraju i zagranicy. Monumentalne widowiska dramatyczne przeplatają się z ofertą teatrów performerowych wykorzystujących nowoczesne, interdyscyplinarne narzędzia sztuki. Wszystko to oczywiście w magicznej scenografii zespołu staromiejskiego. Zamość od wielu lat jest znanym ośrodkiem jazzowym. To właśnie w Hetmańskim Grodzie od ponad 25 lat odbywają się festiwale z cyklu Jazz na Kresach z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku muzycznego. Markę zamojskich festiwali jazzowych współtworzy Jan Ptaszyn Wróblewski, którego charyzma i miłość do muzyki zarażają kolejne pokolenia młodych zamościan. 11

12 Doskonałym przykładem tygla kulturowego oraz przenikania historii i współczesności jest Festiwal Kultury Włoskiej ARTE, CULTURA, MUSICA E ukazujący wielowiekowe związki kultury polskiej i włoskiej w mieście zaprojektowanym przez włoskiego architekta Bernardo Morando. Subtelny klimat odnowionych renesansowych podwórek starego miasta oraz wyjątkowa architektura Rynku Wielkiego wspaniale współgrają z ambitną piosenką i ofertą artystyczną Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty, którego patron właśnie w Zamościu kształtował swoją młodzieńczą wrażliwość na świat piękna i sztuki. Obok Jana Wróblewskiego podczas wielu różnorodnych wydarzeń artystycznych koncertowali w Zamościu między innymi Hanna Banaszak, Zbigniew Namysłowski, Ewa Bem, Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, ZAKOPOWER, Stanisław Sojka, BAJM oraz wiele innych osobowości sceny muzycznej, które każdego roku goszczą w Hetmańskim Grodzie. fot. Urząd Miasta Zamość Oprócz przedsięwzięć kulturalnych realizowanych na najwyższym poziomie Zamość może się również pochwalić najstarszą w kraju orkiestrą symfoniczną o włościańskim rodowodzie, założoną w 1881 roku przez Karola Namysłowskiego, a także największą w Polsce kolekcją ilustracji zgromadzoną w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej. W roku 2010 dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zamość pozyskał nowe przestrzenie do realizacji atrakcyjnych wydarzeń artystycznych. Będą to odnowione obiekty forteczne dawnej niezwyciężonej zamojskiej twierdzy. Staną się one scenografią spotkań, konferencji, wystaw i widowisk historycznych współtworzących współczesne oblicze miasta. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć kulturalnych można znaleźć na stronie internetowej: 12

13 POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAMOŚCIU ul. Plac Wolności 1, Zamość tel. (84) Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy współpracując z gminami, pracodawcami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Do zadań Urzędu należy promowanie zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Celem działalności Urzędu jest przede wszystkim osiągnięcie pełnego i produktywnego zatrudnienia, wysokiej jakości pracy, zwiększenie mobilności na rynku pracy oraz rozwoju zasobów ludzkich. Założone cele realizowane są poprzez usługi i instrumenty rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy m.in.: pośrednictwo pracy polegające na pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy oraz pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia i pośrednictwa pracy, w tym usługi EURES dotyczące zatrudnienia za granicą oraz pomocy pracodawcom w poszukiwaniu pracowników, poradnictwo zawodowe - pomaga w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego poprzez udzielanie informacji zawodowych, porad, prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie preferencji i predyspozycji zawodowych. Klub Pracy - oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe, mające na celu naukę technik poszukiwania pracy, zmianę sposobu myślenia uczestników o własnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz wzbudzenie w nich motywacji do podjęcia działań prowadzących do zmiany tej sytuacji. szkolenia mające na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia W ramach instrumentów rynku pracy Urząd finansuje koszty przejazdu do miejsca pracy lub wybranej formy wsparcia oraz koszty zakwaterowania. Spośród oferowanych przez Urząd form wsparcia największym zainteresowaniem cieszą się: staże bezrobotni nabywają umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. prace interwencyjne mające na celu wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, umożliwiające pracodawcy częściową refundację poniesionych kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy oraz jednorazowe przyznawanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej. Zadania realizowane przez Urząd w coraz większym wymiarze realizowane są w ramach środków pozyskanych z funduszy strukturalnych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizowane przez Urząd dotyczą w szczególności osób bezrobotnych, ale również pracowników Urzędu celem wzmocnienia i rozwoju instytucji. 13

14 OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W ZAMOŚCIU ul. Bazyliańska 3, Zamość tel./fax (84) , (84) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu koordynuje działania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz świadczy usługi edukacyjne na poziomie lokalnym. Nasza działalność ma przede wszystkim charakter profilaktyczny wobec zagrożeń, jakie niosą ze sobą zjawiska bezrobocia oraz zubożenia społeczeństwa i wynikających z nich negatywnych skutków. Terenem naszego działania jest powiat zamojski, biłgorajski, tomaszowski, janowski i hrubieszowski. W ramach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży działa: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Młodzieżowe Biuro Pracy Klub Pracy Młodzieżowe Centrum Kariery Refundacja Wynagrodzeń Pracowników Młodocianych Są realizowane projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres naszej działalności obejmuje m.in.: Poradnictwo zawodowe (indywidualne jak i grupowe), usługi z zakresu pośrednictwa i udostępniania ofert pracy, organizację szkoleń oraz aktywnego wypoczynku dla młodzieży, refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, wdrażanie programów europejskich adresowanych do młodzieży. 14

15 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej MCIZ wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci 49 nowoczesnych centrów informacji edukacyjno - zawodowych i poradnictwa zawodowego. Funkcja mobilności centrum umożliwia dotarcie z jego usługami do najmniejszych nawet miejscowości. Adresatami usług MCIZ jest młodzież w wieku lat. Oferujemy: porady indywidualne i zajęcia grupowe, zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej treningi i warsztaty umiejętności osobistych aktualną informację zawodową w postaci: opisów zawodów filmów o zawodach multimedialnych programów komputerowych metody planowania kariery zawodowej: autotesty psychologiczne indywidualny plan działania Zapewniamy dostęp do informacji o: zawodach możliwości kształcenia rynku pracy Głównym celem działania MCIZ jest umożliwianie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego, elastycz nego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy. Młodzieżowe Biuro Pracy MBP świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy rozpoznając indywidualne potrzeby, zarówno pracowników jak i poszukujących pracy. Nasze pośrednictwo pracy to: pozyskiwanie ofert pracy (stałej i krótkoterminowej) prowadzenie rejestracji osób poszukujących pracy dokonywanie doboru: oferta-kandydat zbieranie informacji o lokalnym rynku pracy 15

16 Każda osoba powyżej 15-go roku życia, poszukująca pracy stałej lub krótkoterminowej może się zarejestrować w Młodzieżowym Biurze Pracy. Rejestracja jest niezależna od rejestracji w powiatowych urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pracy pozyskiwanych przez nasze biuro. Jedną z form działalności Młodzieżowego Biura Pracy jest Klub Pracy. Szkolenia w ramach KP przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które albo nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań na rynku pracy. Uczestnictwo w zajęciach pomaga bezrobotnym zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności i samodzielności. W ramach swojej działalności programowej CEiPM realizuje również różnorodne projekty finansowane ze środków UE adresowane głównie do młodzieży w wieku lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Projekty realizowane przez nas od 2004 r. do chwili obecnej: Twoja Wiedza Twój Sukces Twoja Wiedza Twój Sukces Edukacja Kluczem do przyszłości Twoja Wiedza Twój Sukces Nauka Wiedza Praca Czas na samodzielność Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój Uczestnicy projektów brali udział w kursach językowych, szkoleniach zawodowych (fryzjer z elementami stylizacji i wizażu, barman kelner, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym), spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, lekarzem. Młodzieżowe Centra Kariery Od 1 maja 2009r. do końca grudnia 2013r. Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to OHP jako realizator usług rynku pracy. Na terenie całego kraju jest tworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy i Ośrodków Szkolenia Zawodowego. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu koordynuje działania dwóch nowopowstałych jednostek MCK mających siedzibę w Hrubieszowie i Janowie Lubelskim. Odbiorcami usług MCK jest młodzież w wieku lat, w tym bezrobotna i nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia na rynku pracy: uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Młodzież potrzebująca pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69., poz. 415, z późn. zm.) OHP dokonują zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników. Wszystkie świadczone przez nas usługi są bezpłatne. 16

17 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ZAMOŚCIU ul. Piłsudskiego 36/52, Zamość tel. (84) KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH Nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych ma charakter otwarty i jest konkurencyjny. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, może być powołany: żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową; żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową i po mianowaniu go na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza), jeżeli posiada niższy stopień wojskowy; osoba, która nie spełnia powyższych warunków, ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności, po mianowaniu na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) -jeśli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych NARODOWE SIŁY REZERWOWE 1. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły Rezerwowe. 2. Żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, spełniającego warunki do zawarcia kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do dowódcy jednostki wojskowej, w której ma być nadany przydział kryzysowy. 3. Żołnierz rezerwy może w każdym czasie wycofać wniosek o zawarcie kontraktu, jednak nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczną z wycofaniem wniosku traktuje się odmowę poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej, a także odmowę zawarcia kontraktu. Warunki, które musi spełniać kandydat na żołnierza NSR Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski sześćdziesiąt lat życia. W myśl Ustawy o powszechnym obowiązku obrony - żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. 17

18 Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki: posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej; nie był przeznaczony do służby zastępczej; nie był karany za przestępstwo umyślne; posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów; posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej; zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej; pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez odpowiednią służbę ochrony państwa poświadczenia bezpieczeństwa. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Zasady odbywania służby przygotowawczej. 1. Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. 2. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. 3. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. 4. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie: 1) co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; 2) co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; 3) co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 5. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. 18

19 Czas trwania służby 1. Czas trwania służby przygotowawczej wynosi: 1) dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy; 2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy; 3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy. 2. Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych. Akademia Obrony Narodowej Warszawa al. gen. A. Chruściela 103 tel. (022) Akademia Obrony Narodowej nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych na studiach wyższych - na studiach I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) kształceni są wyłącznie studenci cywilni. Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 49 ul. gen. S. Kaliskiego 2 tel. (022) , Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wrocław ul. Czajkowskiego 109 tel. (071) , a: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Dęblin ul. Dywizjonu 303 nr 12 tel , Szkoła Podoficerska Służb Medycznych Al 1 Maja ŁÓDŹ (042 ) , fax (042 ) Akademia Marynarki Wojennej Gdynia ul. Jana Śmidowicza 69 tel. (058) fax: (058)

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy.

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy. Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na Targach, których organizatorami są Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Inicjatywa adresowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog zawierający dane dotyczące firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy.

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog zawierający dane dotyczące firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy. Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na Targach Pracy, których organizatorami są Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Inicjatywa adresowana

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Enjoy IT tieto.cz Jav a SQ L SAP C # Unix Oracle Exchange

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo