5 lat PAFERE. Prawie każdy, bez względu na. Ewangeliści państwa opiekuńczego. Ks. Robert Sirico

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 lat PAFERE. Prawie każdy, bez względu na. Ewangeliści państwa opiekuńczego. Ks. Robert Sirico"

Transkrypt

1 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego Nr 17 / lato 2012 ISSN: Nieuniknionym skutkiem dobroczynności ustawowej jest utrzymywanie przeważającej liczby ubogich w bezczynności i łożenie na ich czas wolny od pracy kosztem tych, którzy pracują. Aleksy de Tocqueville Ks. Robert Sirico Ewangeliści państwa opiekuńczego Prawie każdy, bez względu na zapatrywania polityczne, zgadza się z tym, że system państwa opiekuńczego nie zdaje egzaminu. Są jednak tacy, a wśród ni również teologowie i du owni, którzy głoszą, że należy przeznaczać więcej państwowy pieniędzy na rozwiązanie danego problemu społecznego, obrócić się trzy razy i mieć nadzieję, że problem ten rozwiąże się. Społeczni przedstawiciele instytucji religijny okazali się niezdolni do dopasowania się do współczesnej rzeczywistości państwa opiekuńczego. Pomyślmy: kiedy gubernator stanu Michigan, John Engler, odebrał zasiłek -ciu tysiącom zdolnych do pracy jego beneficjentom, głównymi krytykami tej decyzji stali się przywódcy religijni kościołów protestanckiego i rzymsko-katolickiego. Czytaj dalej na str. PAFERE! ły wystąpienia założyciela i wieloletniego lat od powstania prezesa Fundacji PAFERE, Jana Fundacji PAFERE M. Małka oraz prof. Victora Claara w Polsce. Z tej okazji, kwietnia roku w Domu Rzemiosła w Warszawie, odbyła się konferencja połączona z galą wręczenia nagród III edycji konkursu Magister PAFERE. Motywem przewodnim konferencji był problem tzw. szarej strefy w gospodarce. Wykłady oraz panel z Instytutu Actona. Jan M. Małek poświęcił swoje wystąpienie problemowi kradzieży. Kradzież jest złem stwierdził honorowy prezes PAFERE. Jan M. Małek podkreślił, że jest to pogląd, który obowiązuje we wszystkich systemach prawnych oraz we wszystkich religiach. dyskusyjny na ten temat poprzedzi- W kwietniu br. minęło 5 lat Czytaj dalej na str.

2 Z życia Fundacji Temat numeru Spotkania w Łodzi i w Poznaniu W maju prezes Fundacji PAFERE Paweł Toboła-Pertkiewicz gościł z wykładami w Poznaniu (dwukrotnie) oraz w Łodzi. Wszystkie spotkania poświęcone były bieżącej sytuacji prywatnych przedsiębiorców działających w Polsce. Własna firma wielka szansa czy wielki wyzysk to tytuły spotkań jakie odbyły się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Tygodnia Gospodarczego. Studenci oprócz wykładu obejrzeli również film Powołanie przedsiębiorcy. Podobny schemat miało spotkanie ze studentami skupionymi w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży przy Politechnice Poznańskiej oraz w Łodzi, gdzie w siedzibie Regionalnej Izby Handlowej prezes PAFERE spotkał się z łódzkimi przedsiębiorcami. Po wszystkich prezentacjach miała miejsce bardzo ożywiona dyskusja z przyszłymi przedsiębiorcami, jak również tymi, którzy już dziś próbują swoich sił we własnym biznesie. O kawie przy wodzie mineralnej... W kwietniu na zaproszenie PAFERE gościł w Polsce prof. Victor Claar, autor książki o sprawiedliwym handlu. Fundacja zorganizowała debatę sceptyka, czyli prof. Claara, ze zwolennikiem idei Fair Trade u, p. Borysem Bińkowskim z Koalicji na Rzecz Sprawiedliwego Handlu. W progach restauracji Literatka w Warszawie obaj panowie popijając nie kawę, lecz wodę mineralną przez blisko godziny wymieniali argumenty za i przeciw FT. Czy udało się dojść do jakichś wspólnych konkluzji? Zapraszamy na nasz kanał na YT do obejrzenia debaty. IDEE Kwartalnik Fundacji PAFERE, ISSN:. Całkowity koszt egzemplarza biuletynu wynosi,. Wydawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, ul. Adama Mickiewicza /, - Warszawa Redaguje zespół w składzie: Konrad Rajca, Paweł Sztąberek, Paweł Toboła-Pertkiewicz, Piotr Toboła-Pertkiewicz Kontakt: tel.: +, +, fax: + Skład: Maciej Harabasz Druk: ARWIL s.c. tel. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów. Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, będąca niezależną, pozarządową organizacją, wzajmującą się problemami ekonomii, gospodarki, etyki i cywilizacji, została założona przez Jana Michała Małka w roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. Wcześniej fundacja działała jako oddział amerykańskiej Fundacji PAFE- RE Pro Publico Bono, założonej w r. Władze Fundacji: Założyciel i honotowy Prezes Jan Michał Małek Zarząd Fundacji PAFERE Prezes Paweł Toboła-Pertkiewicz Wiceprezes Paweł Sztąberek Członek zarządu Damian Kot Rada Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji Krzysztof Zawitkowski Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Wojciech Popiela Rada Programowa Przewodniczący Rady Programowej Prof. Michał Wojciechowski (Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski) Prof. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski) Andrzej Barański (Herbewo International, Kraków) Jan Wojciech Kubań ( ality Business So ware) Zespół Fundacji PAFERE Sekretarz Fundacji Piotr Toboła-Pertkiewicz Program Magister PAFERE Konrad Rajca Tłumaczenie tekstów Tomasz Tokarski Ostatnie lata euro Kiedy latem roku kończyłem pisać tę książkę, euro takie, jakie miało być w pierwotnych zamierzeniach jego twórców poniosło porażkę. Europejska unia monetarna była od początku eksperymentem z niepewnym zakończeniem, europejskim zagraniem va banque. Euro miałoby szansę, gdyby trzy filary, na których spoczywało, nie zostały naruszone: pakt o stabilności z limitami zadłużenia, wykluczenie odpowiedzialności jednego państwa za długi innego państwa, niezależność Europejskiego Banku Centralnego. Za kilka lat, jeszcze w tym dziesięcioleciu, będziemy musieli odnaleźć się w nowym krajobrazie walutowym. Jeden z możliwych scenariuszy zarysował na łamach Frankfurter Allgemaine Zeitung Philip Plickert. Przebieg wydarzeń może wyglądać następująco: Grecja z recesji wpada w depresję, bezrobocie rośnie do procent, deficyty rosną zamiast maleć, w roku minister finansów podaje się do dymisji, a w roku, kiedy środki z pierwszego programu pomocowego Unii Europejskiej wyczerpują się, Ateny ogłaszają bankructwo państwa. Wcześniej rząd grecki w poufnych rokowaniach z wierzycielami wynegocjował procentową redukcję długu. Banki europejskie mogły tę stratę jakoś ponieść, zwłaszcza, że udało im się sukcesywnie sprzedać Europejskiemu Bankowi Centralnemu większą część posiadanych przez siebie obligacji państw południowej Europy. W EBC Francuza Tricheta na stanowisku zastąpił Włoch Draghi. Berlin nie był w stanie przełamać oporu południowych Europejczyków i przeforsować kandydatury Axela Webera. ( ) Inwestorzy w strefie euro nastawiają się na dewaluację pieniądza. W międzyczasie formuje się w Niemczech nowa partia protestu, która w sondażach osiąga dwucyfrowe poparcie. Kiedy wreszcie Trybunał Konstytucyjny zabrania rządowi topienia kolejnych miliardów z pieniędzy podatników w unię monetarną, rozpoczyna się poszukiwanie alternatyw. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku Niemcy, Austria, kraje Beneluksu i Finlandia postanawiają utworzyć własną unię walutową. Do bloku przystępują również Polska i Czechy. Twarda waluta nowej unii zwyżkuje, waluta reszty starej strefy euro (kraje słabej waluty) traci na wartości. Tyle scenariusz Plickreta, który kończy się względnie dobrze. Wyobrazić sobie można jednak nieco mniej miły rozwój wydarzeń, a mianowicie: klasa polityczna fanatycznie i nazbyt długo trwa przy fikcji euro, Niemcy wykrwawiają się finansowo, nakłada się podatki na konta bankowe i nieruchomości, wywłaszcza się obywateli z ich oszczędności za pomocą inflacji, następuje ucieczka od niemieckich obligacji, a w konsekwencji na łeb i na szyję spada wartość ubezpieczeń na życie wraz z metamorfozą unii monetarnej w unię redystrybucji i transferów. Także w Niemczech ulega destrukcji bogactwo i drastycznie spada poziom życia, a Unia Europejska ulega degeneracji, zamieniając się w strefę, gdzie panuje prawna niepewność, a zakres wolności kurczy się coraz bardziej. Trzykrotnie w minionym stuleciu Niemców nawiedzały reformy walutowe: w roku, kiedy w momencie wybuchu wojny władze zrezygnowały ze standardu złota, w roku, kiedy wszystko stracili i w roku, kiedy ich zasoby gotówkowe straciły ponad proc. wartości. W tym dziesięcioleciu nie musimy obawiać się kolejnej reformy walutowej. Poziom zadłużenia państwa nie jest dostatecznie wysoki, Niemcy nie są zadłużone za granicą, która mogłaby wymusić taki krok. Roland Leuschel i Claus Vogt, którzy uważają, że inflacyjny system papierowego pieniądza bez pokrycia poniósł fiasko, potrafią sobie wyobrazić ponowne wprowadzenie standardu złota. Ich zdaniem już w roku starych euro będzie można wymienić na nowe złote euro. Na ten temat można snuć różne spekulacje, ale nie jest to scenariusz nazbyt przekonujący. Mają słuszność o tyle, że ponowne powiązanie pieniądza ze złotem jest rzeczywistą alternatywą dla 2 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / lato 2012 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / lato

3 Temat numeru Temat numeru systemu papierowego pieniądza bez pokrycia, który niszczy dobrobyt, wywołuje kryzysy, finansuje wojny i umożliwia budzące lęk skoncentrowanie władzy w rękach garstki ludzi. Jedyną alternatywą, którą klasa polityczna byłaby w stanie z ogromnymi oporami rzecz jasna zaakceptować, byłoby utrzymanie euro, skoro już jest, przy równoczesnym wprowadzeniu walut narodowych, najpierw jako pieniądza księgowego, a po okresie przejściowym, jako gotówki. Ostatecznie rynek rozstrzygnąłby o tym, który pieniądz zyska przewagę. Rynek najtrafniej oceni, który pieniądz lepiej nadaje się na lokowanie w nim oszczędności, w którym warto rozliczać eksport i inne transakcje. Tym samym, również kraje południowej Europy odzyskałyby walutową elastyczność, niezbędną, aby gospodarczo stanąć na nogi. Dla Niemiec marka stanowi ultima ratio, którego Bundesbank nigdy (w tajemnicy) definitywnie nie wykluczał, ale dla politycznego establishmentu powrót do niej jest ciągle czymś niewyobrażalnym. Nasze elity bardziej boją się niemieckiej odrębnej drogi, niż wspólnej drogi w przepaść. Nie wolno nie doceniać ich woli politycznej, chęci utrzymania euro wbrew ekonomicznemu rachunkowi i za wszelką cenę ( niech kosztuje, ile chce ). Właściwe ryzyko dla klasy rządzącej Europą kryje się w buncie narodów. Co prawda, zatkano im usta traktatem z Maastricht i traktatem lizbońskim, zastraszono tak jak zastraszono niemiecki parlament z maju roku bzdurnym argumentem o braku alternatywy. Jednak, któż to może wiedzieć, kiedy apatia i wściekłość przerodzą się w rebelię? Na dłuższą metę demokracje (dyktatury zresztą również) nie są odporne na wolę ludu. Niekiedy historia robi niespodziewany skok jakościowy od gospodarczo-walutowej mizerii do nowego politycznego krajobrazu. Tak było w przypadku rewolucji francuskiej, a ostatnio rozpadu bloku wschodniego. Lata, kiedy euro było (pozornie) silną walutą są już za nami. Ostatnie lata unii długów właśnie się zaczęły. Bruno Bandulet Artykuł stanowi fragment rozdziału VI książki Ostatnie lata euro. Raport o walucie, której nie chcieli Niemcy, Wydawnictwo Wektory, Bielany Wrocławskie. Stypendyści PAFERE na ACTON Univeristy Prof. Milton Friedman przewidywał upadek euro Milton Friedman, amerykański ekonomista, zdobywca Nagrody Nobla i jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów XX wieku jeszcze w roku na krótko przed swoją śmiercią mówił w jednym z wywiadów, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że składająca się z wówczas państw strefa euro może rozpaść się w przeciągu następnych pięciu lat. W wywiadzie dla EUobserver profesor Friedman argumentował, że istnieje silne prawdopodobieństwo, że strefa euro rozpadnie się w ciągu lat, ponieważ nawarstwiają się różnice między państwami. Nie twierdzę, że to pewne, ale bardzo prawdopodobne. Sugerował też, że euro mogłoby być zastąpione starymi walutami narodowymi. Nowe państwa członkowskie nowe problemy Przyszłość strefy euro Jaka przyszłość czeka strefę euro? Istnieje poważne ryzyko, że strefa euro rozpadnie się. Cztery państwa są w zasadzie niewypłacalne i jeśli państwa Unii Europejskiej postanowią próbować ratować je (czytaj: ratować ich wierzycieli), efekt będzie po prostu taki, że więcej państw stanie się niewypłacalnych. Wydaje się, że kilka państw będzie musiało ogłosić umorzenie swych długów, a następnie podjąć decyzję o wyjściu ze strefy euro, by powrócić do konkurencyjnych kursów walutowych. Jeśli Unia Europejska zaradzi kryzysowi w perspektywie krótkoterminowej, odbędzie się to tylko i wyłącznie poprzez masowy dodruk pieniędzy, co wywrze na Europie negatywne konsekwencje, będzie również powtórzeniem tych samych błędów. Czy Grecja opuści strefę euro jako pierwsza? Myślę, że Grecja opuści strefę euro, a jeśli to się stanie, europejska waluta dokona również ewakuacji z innych słabych gospodarek i banków, z obawy przed tym, że również one opuszczą strefę euro. Wówczas stanie się to samospełniającym się proroctwem. Wydaje mi się, że Grecja, Cypr, Portugalia i być Głównym argumentem Friedmana był fakt, że trudno stworzyć unię gospodarczą między państwami, mającymi znacząco różniące się gospodarki, kultury i języki. Uważał, że problemy te będą narastać, gdy do strefy euro dołączą kolejne państwa. Co prawda przyznał, że w rzeczywistości, myślę, że do tej pory euro daje sobie dość dobrze radę, Zaznaczył też jednak, że pojawiają się problemy, tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że do Unii Europejskiej przyjętych zostało nowych państw. Nowi członkowie są prawnie zobowiązani do przyjęcia wspólnej waluty i czwórka z nich (Cypr, Estonia, Litwa i Słowenia) już zadeklarowała, że chce to uczynić najszybciej, jak się da. Cele gospodarcze UE to piękny sen Profesor Friedman nie był również optymistą, jeśli chodzi o szanse UE na zrealizowanie narzuconych sobie celów gospodarczych, znanych jako Strategia Lizbońska. W tym samym wywiadzie powiedział: Nie, nie sądzę, by UE mogła dogonić gospodarczo Stany Zjednoczone do r. To piękny sen, dobra nadzieja i życzę im dobrze, świat na tym skorzysta. Jednakże szanse na osiągnięcie tego są bardzo nikłe. Reszta świata nie będzie przecież stała w miejscu. Ani Indie nie będą stały w miejscu, ani Chiny, ani USA. Przestańcie dusić nasze gospodarki! Milton Friedman, zdobywca Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w r. miał dla UE sporo rad. Nie ma żadnej wątpliwości, co UE powinna zrobić: znieść przepisy i regulacje. Położyć kres wysokim wydatkom państwowym. Europejska gospodarka jest przeciążona regulacjami. Gospodarki pojedynczych państw mają się dobrze, nałożyły jednak na siebie ciężar przepisów, które je hamują zakończył Friedman. Opracował: Tomasz Tokarski może Irlandia opuszczą strefę euro. Jak wygląda strefa euro ze szwedzkiej perspektywy? Kraju, który pozostaje poza strefą? Czy żałujecie swojej decyzji, czy też większość obywateli chciałaby jak najszybciej zamienić koronę na euro? Niemal nikt tu nie wierzy, że powinniśmy wejść do strefy euro. Zwolennikami takiego rozwiązania jest co najwyżej około % wyborców. Jednym z głównych efektów kryzysu jest to, że rząd stał się bardziej rozważny. Przestał on wydawać zbyt dużo, a w dłuższej perspektywie obniżył również podatki oraz poziom wydatków na pomoc społeczną, by skłonić ludzi do poszukiwania pracy. Rozwiązania te sprawdzają się dotychczas doskonale w naszym kraju. Niezależnie od tego nie mamy, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy, aż takich problemów z długiem publicznym. Szwedzki dług to niby aż, ale w porównaniu z innymi zaledwie proc. naszego PKB i w ostatnich latach na szczęście nie wzrasta. Oczywiście zmienny kurs euro wpływa na poziom naszego eksportu, ale uniknięcie fluktuacji kursów nie jest ceną dla której warto byłoby przyłączać się do euro. Dziękuję za rozmowę. Johan Norberg senior fellow w amerykańskim CATO Institute, autor książek Financial Fiasco oraz przetłumaczonej na j. polski Spór o globalizację. Podobnie jak w ubiegłym roku, również i tego lata, dwóch przedstawicieli Fundacji PAFERE wzięło udział w -dniowym seminarium w Grand Rapids na temat relacji wolnorynkowego kapitalizmu z chrześcijaństwem. Warto podkreślić, że wśród ponad uczestników, ponad osób to przybysze z Polski. Fundację PA- FERE reprezentowali w tym roku Tomasz Tokarski, ubiegłoroczny praktykant, a obecnie członek zespołu Fundacji, a także Piotr Zapałowicz, tegoroczny zwycięzca konkursu Magister PAFERE. Jak napisał w swojej relacji Piotr Zapałowicz: Acton University to świetna okazja, by dowiedzieć się wiele na temat związków filozofii chrześcijańskiej z wolnym rynkiem, oraz by nawiązać rewelacyjne kontakty edukacyjne i towarzyskie. Każdemu polecam tę konferencję, a sam niewątpliwie będę chciał powrócić na nią za rok! a Tomasz Tokarski dodał, że Niezatartym wspomnie- niem pozostanie przyjazna i otwarta atmosfera, niczym w sporej, bo liczącej osób, wolnorynkowej rodzinie. Arthur Brooks, prezes AEI, w swym wystąpieniu wspomniał o rodzinnej dyskusji przy stole, podczas której źle wykorzystał kilkadziesiąt sekund, podczas których, jak mówił, bronił wolnego rynku w taki sposób, że wśród rozmówców powstało wrażenie, że jego największą troską były pieniądze, a nie ludzie. Oby współpraca, którą umożliwia Instytut Actona oraz wiedza wyniesiona z Acton University przyczyniły się do tego, że będziemy potrafili lepiej bronić przyświecających nam ideałów wolności, własności i odpowiedzialności. Obaj stypendyści otrzymali wsparcie w wysokości złotych każdy oraz pokrycie kosztów udziału w samej konferencji wraz z zakwaterowaniem. Pozostaje mieć nadzieję, że wiedza wyniesiona z AU będzie procentować w przyszłości. 4 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / lato 2012 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / lato

4 Wywiad Nie dla europejskiego, opiekuńczego superpaństwa Na temat kondycji europejskiego modelu gospodarczego i perspektyw na przyszłość z dr. Samuelem Greggiem z Acton Institute rozmawia Tomasz Tokarski. Co poszło nie tak w Europie, że doświadcza ona tak głębokiego kryzysu fiskalnego? Jest kilka przyczyn, ale głównym powodem jest dominująca kultura gospodarcza, która panuje w Europie, w szczególności w Europie Wschodniej. Podkreśla ona znaczenie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i jeszcze raz bezpieczeństwa. Upatruje w państwie głównego podmiotu, który ma brać na siebie rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych. W głębszym zaś wymiarze, przyczyn kryzysu upatrywałbym w czymś, co nazwę sekularyzmem zniknięciu z Europy, w wielu aspektach, prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Jakie są Pańskie poglądy na temat Unii Europejskiej oraz europejskiej waluty jako idei politycznych? Europa istniała przed obecnym projektem unijnym i będzie również istniała po jego kresie. Unia forsuje idee tożsamości i spójności dla ludzi żyjących na całym kontynencie europejskim, które nie zależą od istniejących aktualnie, w XXI wieku, struktur politycznych. Unia jest zatem środkiem do osiągnięcia samego celu, a nie celem samym w sobie. Jeśli okaże się przeszkodą czy też wypaczeniem dla rozwoju zintegrowanej Europy w pełnym tych słów znaczeniu, nie ma żadnego powodu, by dalej obstawać przy jej istnieniu. Jeśli chodzi zaś o euro, należy pamiętać, że jest to na wskroś projekt polityczny. Dlaczego? Ponieważ idea suwerenności jest ściśle powiązana z zagadnieniem zdolności do posiadania jednej waluty w obrębie jednej, suwerennej i nakreślonej przez granice państwowe, struktury. Wielu europejskich liderów obawia się tego, dlatego dążą do utrzymania euro niemal za wszelką cenę. Wiedzą bowiem, że jeżeli okaże się, że euro nie sprawdzi się jako waluta gospodarcza, niektóre państwa Samuel Gregg opuszczą strefę euro, inne zaś nigdy do niej nie wejdą, co będzie oznaczało, że idea paneuropejskiego superpaństwa jest fałszywa. Głównym celem europejskiej waluty nie jest ekonomia, ale polityczna integracja i ustanowienie suwerenności unijnej nad suwerennością narodową. Czy europejskie kraje powinny się zatem integrować? Jeżeli tak - w jaki sposób, by zapewnić ochronę wolności i suwerenności? Uważam, że integracja państw w Europie jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Ponieważ wierzę w wolny handel oraz w to, że granice państwowe nie powinny być sztuczną przeszkodą dla tworzenia się i wzrastania wspólnej kultury europejskiej i społeczeństw. Jednak, z drugiej strony, uważam również, że integracja ta nie powinna być kojarzona z rozwojem ponadnarodowych i paneuropejskich struktur politycznych, które szukają możliwości powiązania ze sobą państw europejskich, nie zważając na to, że różnią się one znacznie między sobą kulturalnie, politycznie i gospodarczo. Jeśli zatem integracja europejska ma mieć miejsce, dobrze by było, gdyby miała charakter gospodarczy i następowała jako ruch oddolny, w rozumieniu wolnej wymiany między ludźmi i swobodnego przekraczania granic, również jeżeli chodzi o kapitał, a nie jako rozwiązanie narzucane z góry. Tę drugą opcję obserwujemy obecnie w Europie jako dominującą. Jest to również zjawisko, które powoduje problem demokratycznej legitymizacji. Powodem, dla którego wielu europejskich liderów nie zgodzi się na dalsze, pogłębiające integrację polityczną traktaty jest to, że zdają sobie sprawę, że trudno będzie przekonać do tego mieszkańców Europy. Co trzeba zrobić, by rozwiązać trwający obecnie kryzys zadłużenia w Europie, a czego nie należy robić, by zapobiec powtórzeniu się go w przyszłości? Myślę, że trzeba zrobić dwie rzeczy, by w sposób trwały uporać się z kryzysem zadłużenia. Pierwszą jest konieczność znaczącego zredukowania wydatków publicznych, czyli państwa opiekuńczego, na gruncie europejskim. Jednakże, programy oszczędnościowe to nie wszystko. Potrzeba również znaczącej deregulacji, nie tylko na poziomie unijnym, ale również krajowym. Innymi słowy, konieczna jest gospodarcza liberalizacja w obrębie państw europejskich. Programy oszczędnościowe to tylko połowa pracy, którą należy wykonać. Uwolnienie gospodarki tak, by w naturalny sposób zorientowana była na wzrost, a nie na postrzeganą w kontekście politycznym redystrybucję, jest drogą do przezwyciężenia kryzysu zadłużenia w Europie. Niestety, na chwilę obecną nie widzę wśród większości europejskich liderów woli, by owej liberalizacji dokonać. Wiemy, że odrzucenie standardu złota pozwoliło na inflację i kreowanie pustego pieniądza. Czy w obecnych czas możliwy jest powrót do jakiejś formy zdrowego pieniądza? Standard złota sprawdził się nadzwyczajnie. Co ciekawe, nie był rozwiązaniem narzuconym przez rząd, ale pojawił się jako naturalna forma pieniądza. Państwa w sposób dobrowolny zgodziły się wejść do stref walutowych, w których obowiązywały ścisłe zasady emisji pieniądza oraz utrzymywania jego wartości poprzez powiązanie go ze złotem czy srebrem. Sprawdzało się to bardzo dobrze w przeszłości. Czy oznacza to, że musimy powrócić do jakiejś formy standardu złota? Nie musi to być standard złota per se. Znacznie ważniejszym zagadnieniem jest to,w jaki sposób skonstruować walutę, by uniemożliwić państwu przypadkowe zmiany wartości waluty. Standard złota był jedną z dróg, by to osiągnąć, jestem jednak otwarty na inne możliwości pozbawienia państwa zdolności wpływania na wartość pieniądza. Na przykład? Jest wiele przykładów. Pieniądz prywatny jest jedną z możliwości, proponowaną przez niektórych. Inną opcją jest konkurencja walut, by ludzie mogli wybrać, w jakiej walucie chcą dokonywać transakcji czy będą to funty, franki, czy nawet euro cokolwiek, co doprowadzi do przekonania, że zdrowe waluty będą powszechnie używane, a słabe i bez wartości zostaną wyparte z rynku. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Tomasz Tokarski Jako pierwszy głos na konferencji z okazji 5-lecia zabrał założyciel PAFERE, Jan Michał Małek W krótkiej natomiast wskazane są rządowe interwencje. Zdawał on sobie sprawę ze szkodliwości interwencjonizmu w dłuższym horyzoncie czasowym, ale jednocześnie powtarzał, że «w dłuższej perspektywie, wszyscy będziemy martwi». Ważne jest «to co teraz». A co czeka nasze dzieci jest mało istotne. Victor Claar podkreślił, że idee Keynesa umarły, gdyż zawierały złe założenia dla polityki państwa wobec gospodarki; były nietrafionym modelem makroekonomicznym. Rząd nigdy nie wyda pieniędzy ludzi lepiej niż mogliby to zrobić oni sami, nawet jeśli intencje rządu są szlachetne stwierdził prelegent. Dodał, że Keynes błędnie zakładał, że gospodarką można zarządzać jak każdym innym matematyczno-fizycznym modelem naukowym. Jednostki są jednak tak zróżnicowane, że wymykają się analizie typowej dla modeli naukowych. W tej kwestii Keynes nie miał racji nie docenił inteligencji zwykłych ludzi działających na rynku. Prof. Claar zaznaczył, że popularność idei Keynesa wynikała z tego, że idealnie wstrzelił się on z nimi we właściwy czas. Politycy te idee podchwycili, bo dzięki nim mieli zajęcie, mogli sprawiać wrażenie, że ciężko pracują dla społeczeństwa. Konkluzja z wystąpienia prof. Claara jest następująca: keynesizm, jako myśl ekonomiczna upadł, wciąż jednak stanowi dużą pokusę dla polityków zabiegających o popularność oraz dla banków centralnych. Kolejny mówca, prof. Michał Wojciechowski, przewodniczący Rady Programowej PAFERE mówił na te- Czytaj dalej na str. ciąg dalszy ze str. Jan M. Małek: Wszystkie kryzysy gospodarcze to skutek kradzieży, która objawia się na różne sposoby: inflacja, zadłużenie, korupcja, przywileje, bankowość oparta na rezerwie cząstkowej. ( ) Państwo, które okrada własnych obywateli jest szkodnikiem. ( ) Ludzie dziś wyobrażają sobie państwo jako boga, który ma spełniać wszystkie życzenia. Tymczasem państwo opiekuńcze jest bankrutem. Jan M. Małek dodał, że misją PA- FERE jest uświadamiać ludziom, że państwo nie jest mądrzejsze od nich samych, że Polskę uratować może tylko wolna i zbudowana na etyce gospodarka. Do tego musimy dążyć podsumował wieloletni prezes Fundacji PAFERE, Jan M. Małek. Kolejnym mówcą był prof. Victor Claar z Instytutu Actona. Jego wykład przybliżył postać Johna Keynesa, ekonomisty, którego idee wywarły duży wpływ na politykę gospodarczą wielu państw w XX wieku. Victor Claar: Patrząc na historię problemów gospodarczych lat -tych XX wieku, widzimy, że klasyczna ekonomia miała rację. ( ) Nie brakowało jednak głosów, czy aby na pewno ( ) Ciężkie lata -te, olbrzymie bezrobocie, rodziły wątpliwości, czy Adam Smith i jego koncepcja niewidzialnej ręki rynku, na pewno miał rację. ( ) Keynesowska szkoła ekonomii podkreślała, że gospodarka jest czymś bardzo wrażliwym i niestabilnym, dlatego potrzebne są interwencje rządowe, by utrzymać system w równowadze. ( ) Keynes uważał, że decentralizacja jest w dłuższej perspektywie dobra. 6 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / lato 2012 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / lato

5 Fotoreportaż Gościem specjalnym konferencji był prof. Victor Claar ciąg dalszy ze str. mat szarej strefy oraz moralnych aspektów jej funkcjonowania. Wymienił on różne obszary, w których ona istnieje, nie pomijając wątku, że w pewnych sytuacjach może być ona nieuczciwą konkurencją dla legalnie działających biznesów. Zdarza się jednak, że również legalne przedsięwzięcia gospodarcze mają możliwości nie zawsze uczciwego eliminowania konkurencji, np. poprzez praktyki monopolistyczne stwierdził prof. Michał Wojciechowski. Dodał on, że mimo wielu zastrzeżeń, szara strefa jest zjawiskiem moralnie pozytywnym, a dla klienta często bardzo korzystnym. Nawet jeśli państwo na tym cierpi, bo traci np. na podatku dochodowym, to ma już dochody choćby z podatku VAT. Piotr Zapałowicz Porównanie polityki gospodarczej rządów Augusto Pinocheta w Chile i Hugo Cháveza w Wenezueli I miejsce Paweł Kłobukowski Rockefellerowie kontra zatrzymani w czasie (porównanie modelu rozwoju dwóch mazowieckich gmin) II miejsce Zdaniem prof. Wojciechowskiego, należy oczywiście dążyć do ograniczania szarej strefy, jednak w warunkach obecnie panujących jest to bardzo trudne. Szarej strefie sprzyja komplikacja prawa z jaką mamy do czynienia w Unii Europejskiej. Gdyby zatem chcieć przestrzegać wszystkich przepisów to gospodarka musiałaby chyba całkowicie stanąć - stwierdził. Jeśli chcemy doprowadzić do likwidacji szarej strefy musimy uwolnić gospodarkę - zakończył. Kolejnym punktem konferencji była debata poświęcona m.in. problemowi szarej strefy. Uczestniczyli w niej pp.: Andrzej Barański z krakowskiej firmy Herbewo, Wojciech Kubań z firmy komputerowej QBS, Piotr Lisiecki z firmy drobiarskiej Olgierd Sroczyński Krytyka etatyzmu w myśli Adama Krzyżanowskiego i Ludwiga von Misesa III miejsce Jury konkursu Magister PAFERE oraz koordynator Konrad Rajca z Olsztyna oraz Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Prywatni przedsiębiorcy podzielili się problemami, jakie doskwierają tym, którzy tworzą miejsca pracy próbując zaprezentować możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej obecnie się znajduje prywatny biznes. W II części konferencji odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w III edycji konkursu Magister PAFERE. Po wystąpieniach jurorów, swoje prace zaprezentowali zwycięzcy tegorocznego konkursu. Są one, podobnie jak wystąpienia uczestników konferencji, na naszym kanale na YouTube. Anna Balawajder Przedsiębiorczość młodych materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniżej 25 roku życia Wyróżnienie specjalne Paweł Sztąberek Natalia Horodecka Ogólne kodeksy etyczne jako wyraz międzynarodowych standardów postępowania w sferze działalności gospodarczej Wyróżnienie Porównanie polityk gospodarczych rządów Augusto Pinocheta w Chile i Hugo Cháveza w Wenezueli będzie tematem książki, która ukaże się nakładem Fundacji PAFERE jako część I Nagrody w III edycji konkursu Magister PAFERE. Autor pracy, Piotr Zapałowicz, streszcza dla czytelników IDEI zawartość swojej pracy i dlaczego warto będzie sięgnąć po nią po ukazaniu się drukiem. Ze względu na obszerność dzieła, książka ukaże się dopiero jesienią r. Współczesna historia Chile i Wenezueli wciąż wzbudza ogromne emocje, często prowokując wiele osób do zażartych dyskusji, nawet w Polsce. Odpowiedzi na wszystkie nurtujące Polaków pytania stricte polityczne, socjologiczne i historyczne pozostawmy badaczom tych dziedzin, a gdy źródła są niejednoznaczne niech każdy oceni według własnego sumienia. Jest jednak inny aspekt rządów Augusto Pinocheta i Hugo Cháveza, który stanowi dobry pretekst do rozmyślań i dyskusji: ich polityka gospodarcza. Zarówno wśród działaczy lewicy, jak i prawicy, ale także badaczy naukowych, pokutuje mnóstwo mitów związanych z reformami przeprowadzonymi przez administrację wojskową w Chile w latach -. Lewicowcy zwracają uwagę, że przysłużyły się one jedynie najbogatszym, pozostawiając ogromne rzesze biednych samym sobie; twierdzą, że obniżyła się jakość i dostępność usług medycznych, ubezpieczeń społecznych, edukacji, zniszczono społeczeństwo obywatelskie, a w rządzie szerzyły się korupcja i grabieże. Niektórzy prawicowcy z kolei czczą Augusto Pinocheta jak ikonę, bohatera; uważają, że wyzwolił Chilijczyków od groźby komunizmu, pozwolił bogacić się każdemu, a wolnorynkowe reformy, których był architektem, doprowadziły do niespotykanego wzrostu i rozwoju ( cudu ) gospodarczego zacofanego, odciętego od świata kraju. Co się tyczy polityki gospodarczej Hugo Cháveza, w Polsce nie jest ona dobrze znana. Wciąż brakuje całościowych opracowań dotyczących zastosowanych reform, a wiedza polskiego czytelnika opiera się jedynie na jednostkowych relacjach z tego dalekiego kraju, reprodukowanych w mediach. Przeciętny Polak nie jest nawet świadomy, że ten raj na owy idzie dziś własną ścieżką rozwoju, tak odmienną od innych krajów-eksporterów ropy na owej. W mediach zwraca się jedynie uwagę na aspekty polityczne działającego obecnie reżimu, bez analizy jego podejścia do gospodarki. Moja praca próbuje zmierzyć się z dogmatami dotyczącymi obu krajów powtarzanymi w mediach, a także w świecie ekonomii, by od naukowej strony z udziałem wielu źródeł chilijskich, wenezuelskich, północnoamerykańskich i innych przedstawić wreszcie prawdziwy i pełny obraz polityki gospodarczej junty wojskowej w Chile oraz rządu boliwariańskiego w Wenezueli. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania: kto był autorem reform gospodarczych w Chile, a kto w Wenezueli? Jakie były podejścia junty wojskowej i rządu Hugo Cháveza do gospodar- Książka Wolny rynek a socjalizm XXI w. Hugo Chávez Augusto Pinochet ki i z jakich uwarunkowań wynikały? Jak przebiegała chronologia wprowadzania przemian? Jakie były przedmiotowe polityki rządów? Czy polityka ekonomiczna Augusto Pinocheta była w pełni spójna z ideami wolnorynkowymi? Czy polityka gospodarcza Hugo Cháveza jest w pełni spójna z ideami socjalistycznymi? Jakie są krótko- i długoterminowe efekty tychże polityk gospodarczych? Co było powodem cudu gospodarczego w Chile? Jaka w tym wszystkim była rola reform rządu wojskowego, a co jeszcze wpłynęło na rozwój gospodarczy kraju w latach. i. XX w.? Jakie problemy napotkali w ostatnich latach włodarze Wenezueli? Jakie reformy wprowadzono i w jaki sposób? Na co przeznacza się tzw. renty naftowe? Jaka przyszłość czeka boliwariańską Wenezuelę? Pracę wieńczy porównanie obu polityk gospodarczych. Czytelnik nie znajdzie tu łatwych odpowiedzi, opartych na dogmatach ekonomicznych czy politycznych. Choć oprócz suchej analizy danych i informacji znajdzie również wnioski i oceny, liczę na to, że podejdzie do nich z otwartym umysłem, a wręcz krytycznie. Dzięki wielości źródeł z pełnego spektrum politycznego i ekonomicznego, każdy może dokonać własnej oceny. Piotr Zapałowicz 8 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / lato 2012 Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / lato

Jak hartował się dług

Jak hartował się dług Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego Nr 14 / zima 2011 ISSN: 1898-5866 Jestem wyznawcą zasady, iż dług publiczny to nic innego jak publiczna plaga, a w ustroju republikańskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE GADOMSKI O problemach EURO PUBLICEWICZ jak oszczędzamy ORŁOWSKI O prognozach nr 9 2012 abc inwestowania Magazyn o oszczędz a niu i inwestowaniu uwaga! fantastyczne nagrody w dwóch konkursach BPH TFI Tylko

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Profesor Andrzej Chochół wybrany

Profesor Andrzej Chochół wybrany Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 4 (49) kwiecień maj 2012 Profesor Andrzej Chochół wybrany na rektora UEK kadencji 2012 2016 Polska gospodarka według Balcerowicza Akademia

Bardziej szczegółowo

RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO!

RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO! RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO! O Akcji Jako eksperci rynku złota jesteśmy zatroskani ryzykiem jakie niesie ze sobą przechowywanie polskich rezerw złota poza granicami kraju. Dlatego domagamy się sprowadzenia

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Nr 1(1)/2012MG. 6Jak. str. zmierzyć szczęście? Co ty wiesz o bezrobociu? str. str. Parabanki. 9str. Rekrutacja. talentów INNY. str.

Nr 1(1)/2012MG. 6Jak. str. zmierzyć szczęście? Co ty wiesz o bezrobociu? str. str. Parabanki. 9str. Rekrutacja. talentów INNY. str. młodzież Nr 1(1)/2012MG i gospodarka 6Jak zmierzyć szczęście? str. 12 str. Parabanki str. 15 Co ty wiesz o bezrobociu? str. 9str. Rekrutacja talentów 18 INNY punkt widzenia 2 Drodzy Czytelnicy, oddajemy

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Numer 120 grudzień 2011 Koniec świata stawek godzinowych? Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1 Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza czwartą edycję konkursu Kryształowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego. biznes? własny. Rozdział pierwszy

Dlaczego. biznes? własny. Rozdział pierwszy Rozdział pierwszy Dlaczego własny biznes? 1. Przedsiębiorczość na świecie na przełomie XX i XXI wieku Zmiany w sferze technologii Przełomowe rozwiązania organizacyjne Zmiany preferencji konsumentów Postępująca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

Wiedza ekonomiczna czy chciwość czyli, co ma piernik do wiatraka?

Wiedza ekonomiczna czy chciwość czyli, co ma piernik do wiatraka? Wiedza ekonomiczna czy chciwość czyli, co ma piernik do wiatraka? Publikacja pokonferencyjna XXIII Tygodnia Ekonomicznego (8 12 kwietnia 2013 r.) Pod redakcją naukową dr Henryka Ponikowskiego Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Austerity Revisited, czyli ponownie o zacieśnieniu fiskalnym

Austerity Revisited, czyli ponownie o zacieśnieniu fiskalnym Austerity Revisited, czyli ponownie o zacieśnieniu fiskalnym Simeon Diankow 127/2013 Austerity Revisited, 127 seminarium BRE-CASE, Warszawa, 13 czerwca 2011 r. 1 Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania inwestuj z pasją Budżetowy zawrót głowy nr 6 2010 Tylko u nas: Lewandowski o transformacji Boni czy fedak emerytury 2011

abc inwestowania inwestuj z pasją Budżetowy zawrót głowy nr 6 2010 Tylko u nas: Lewandowski o transformacji Boni czy fedak emerytury 2011 Boni czy fedak emerytury 2011 GADOMSKI POD GILOTYNĄ DŁUGU Lewandowski o transformacji nr 6 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Budżetowy zawrót głowy BPH TFI Rating dla BPH Aktywnego Zarządzania Magazyn

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ. Dział. Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960

DZIAŁ. Dział. Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960 DZIAŁ Dział Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960 1 DZIAŁ Dział tutaj brak jeszcze spisu treści, potrzebuję z rozpiska na poszczególne działy oraz co do wyróżnienia 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 11 14 15 16 18

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA E X C A T H E D R A SPIS TREŚCI Ex cathedra 3 Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy? KATARZYNA ŻUKROWSKA 15 Znak zmian na polskim rynku pracy różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

nr 3/2014 luty Kobiety NOWEJ GENERACJI POLSKA w strefie Euro Jak zarobić NA DYWIDENDZIE DROGA do podatkowego raju

nr 3/2014 luty Kobiety NOWEJ GENERACJI POLSKA w strefie Euro Jak zarobić NA DYWIDENDZIE DROGA do podatkowego raju nr 3/2014 luty Kobiety NOWEJ GENERACJI Jak zarobić NA DYWIDENDZIE POLSKA w strefie Euro DROGA do podatkowego raju 2 3 SKN Stratolog Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K C M Y CM MY CY CMY K Pieniądz wolny od odsetek i inflacji Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię? Margrit Kennedy we współpracy z Declanem Kennedym ilustracje Helmut Creutz

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kapitalizm w punkcie zwrotnym

Kapitalizm w punkcie zwrotnym Zbigniew Maciaszek* Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 1 / 2 0 1 1 Kapitalizm w punkcie zwrotnym Streszczenie Artykuł jest próbą analizy obecnego modelu kapitalizmu, zwłaszcza w kontekście ostatniego

Bardziej szczegółowo