RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDROJU - FORUM III WIEKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDROJU - FORUM III WIEKU"

Transkrypt

1 MIEJSCE: Nowy Sącz- Krynica Zdrój RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDROJU - FORUM III WIEKU W DNIACH 4-7 WRZEŚNIA 2013 R. GŁÓWNYM PARTNEREM FORUM III WIEKU JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, TERMIN: 4-7 września 2013 r. DZIEŃ I 4 WRZEŚNIA 2013 R. (ŚRODA), NOWY SĄCZ DO GODZ przyjazd uczestników do Nowego Sącza, zakwaterowanie w Domu Akademickim, ul. Długosza 61. GODZ lunch, GODZ warsztaty dla liderów UTW Standardy Działania UTW - procedura ich wdrożenia (w ramach projektu Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną m.in. wnioski i doświadczenia wynikające z przeprowadzenia procedury wdrożenia i weryfikacji spełnienia standardów przez pierwszą grupę stowarzyszeń UTW, które poddały się temu procesowi, GODZ Gość Forum III Wieku Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski (w uzgodnieniu), GODZ kolacja, omówienie spraw organizacyjnych, GODZ DEBATA dotycząca Rządowego Projektu Założeń Polityki Senioralnej oraz Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych doświadczenia i perspektywy, z udziałem Władysława Kosiniaka Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz przewodniczącego Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Bolesława Samolińskiego. Gość specjalny: Agnieszka Kozłowska Rajewicz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (w uzgodnieniu). DZIEŃ II 5 WRZEŚNIA 2013 R. (CZWARTEK), NOWY SĄCZ-KRYNICA ZDRÓJ GODZ śniadanie, GODZ wyjazd do Krynicy Zdrój na XXIII Forum Ekonomiczne - Forum III Wieku, GODZ udział w Sesji Plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego,

2 GODZ udział w panelach XXIII FE oraz panelach FORUM III WIEKU I PANEL: Ekonomia przyjazna seniorom Panel organizowany w ramach projektu Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora realizowanego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sprawne funkcjonowanie we współczesnym, globalizującym się świecie wymaga od każdego człowieka posiadania fundamentalnej wiedzy ekonomicznej wiedzy związanej z finansami oraz zasadami bezpiecznego i efektywnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych. Jak pokazuje praktyka świadomość i wiedza obywateli w tym obszarze nie jest wystarczająca. Problem ten w dużej mierze dotyka osób starszych, które należą do grupy szczególnie narażonej na doświadczenie często nieuczciwych praktyk podmiotów pożyczających lub inwestujących powierzone im pieniądze. W ramach panelu będziemy zatem poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytanie, jak skutecznie promować potrzebę edukacji ekonomicznej wśród osób starszych, jakimi metodami efektywnie ją realizować oraz jak wykorzystać w tym procesie potencjał i doświadczenie uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji seniorskich. Moderator : Daniel Jachimowicz, prawnik, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Współautor ogólnopolskiego projektu Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora realizowanego przez Federację w latach oraz programów, wykładów i warsztatów w obszarze edukacji ekonomicznej, Mieczysław Augustyn, Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Starszych ( od 2007 roku).członek Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Ija Maria Ostrowska Prezes Zarządu, Związek Biur Porad Obywatelskich, Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich, Ewgenij Kaczurowski, Przewodniczący Międzynarodowej Niekomercyjnej Fundacji "Nowa Gospodarka", Białoruś, Irma Maria Re, Prezydent Krajowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku UNITRE, Włochy /w uzgodnieniu/ Gość specjalny: Dariusz Rostkowski, doradca w Departamencie Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski. II PANEL: Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013 Parlament Europejski 23 października 2012 r. na wniosek Komisji Europejskiej, ustanowił rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Europejski Rok Obywateli stanowi okazję do zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków związanych z obywatelstwem Unii w celu umożliwienia obywatelom pełnego korzystania z przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania w innym państwie członkowskim, prawa wystąpienia z europejską inicjatywą obywatelską, czy prawa do zabezpieczenia społecznego, w tym prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej. W ramach panelu dyskutowane będą m.in. kwestie związane z rolą obywateli w umacnianiu ich praw poprzez udział w społeczeństwie obywatelskim i życiu demokratycznym, czynnego angażowania się w życie polityczne Unii oraz bezpośredni udział w kształtowaniu prawa Unii. Panel będzie również miejscem ponadnarodowej wymiany informacji oraz podnoszenia świadomości i upowszechniania dobrych praktyk w całej Unii.

3 Moderator : Barbara Imiołczyk, Główny Koordynator zespołów eksperckich i rad społecznych powołanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym Zespołu ds. Osób Starszych, ekspert samorządowy, doradca z zakresu zarządzania strategicznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein Posłanka do Parlamentu Europejskiego; jest aktywnym członkiem m.in. Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO w ramach której podejmuje tematy związane z harmonizacją prawa dotyczącego konsumentów we wszystkich krajach członkowskich oraz znoszeniem barier na jednolitym rynku unijnym poprzez umacnianie prawnej sytuacji konsumentów i usuwanie zbędnych obciążeń administracyjnych, Mikael Lyngbo - kierownik projektów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - odział Kopenhaga ds. Praw Człowieka. Pracował jako doradca ds. systemu prawnych w Sudanie, Albanii czy Iraku. Obecnie współpracownik Rady Europy - aspekt tworzenia państwa prawa. Karl Erik Olsson Szef zarządu Szwedzkiego Związku Emerytów, SPF. Został wybrany w 2008 roku. Jest politykiem z Partii Centrum, był w latach 1995 do 2004 członkiem Parlamentu Europejskiego. Ma ukończone studia rolnicze był ministrem rolnictwa. Organizacja skupia członków z całego kraju, Michał Szczerba, poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gość specjalny: Władysław Kosiniak Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Komentator: dr Magdalena Rosochacka- Gmitrzak, socjolog, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, udział w projektach badawczych z zakresu socjologii starzenia się społeczeństwa i szeroko rozumianej aktywności osób starszych. UWAGA: Panele odbędą w godz. pomiędzy a Dokładna godzina rozpoczęcia każdego panelu zostanie podana w terminie późniejszym. Każdy panel trwa ok. 45 minut. GODZ udział w końcowej Sesji Plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego, Ok. GODZ wyjazd do Nowego Sącza, GODZ obiadokolacja, GODZ spotkanie integracyjne przy muzyce, w miejscu zakwaterowania. DZIEŃ III 6 WRZEŚNIA 2013 R. (PIĄTEK), NOWY SĄCZ GODZ śniadanie, GODZ przejazd uczestników na Miasteczko Galicyjskie, GODZ rejestracja uczestników sesji plenarnej Forum III Wieku, GODZ Sesja Plenarna FORUM III Wieku część I GODZ Przerwa kawowa Wystąpienia Gości Honorowych DEBATA z udziałem gości zagranicznych polonijne UTW z Austrii, Białorusi, Litwy, Mołdawii, Ukrainy. Temat Debaty: Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji seniorów w życiu społecznym i publicznym Europejski Rok Obywateli 2013,

4 Prezentacja: Model wsparcia dla osób starszych "ANIMATOR OSÓB STARSZYCH" oraz Zastosowanie telemedycyny i teleopieki w praktyce. Wspólne projekty polsko - austriackie. dr Romana Pawlińska Chmara, Uniwersytet Opolski, Prezentacja: Wolontariat głównym filarem Organizacji Opieki Społecznej AWO - Nadrenia Północna Westfalia, Powiat Unna, Niemcy, PREZENTACJA programu UTW dla społeczności lokalnych" - Seniorzy w akcji Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Warszawa, PREZENTACJA Poradnictwo i edukacja obywatelska dla osób starszych - Ija Maria Ostrowska, Związek Biur Porad Obywatelskich, Warszawa, GODZ Catering regionalny, GODZ Sesja Plenarna FORUM III Wieku część II PANEL DYSKUSYJNY: Profesjonalizacja sektora UTW w Polsce (panel organizowany w ramach projektu Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce ), Moderator: Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Koordynator projektu Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce, 1. prof. dr hab. Zdzisława Zacłona, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Przewodnicząca Rady Programowo- Naukowej, konsultant naukowy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2. Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu; radca prawny, 3. Alina Respondek, Z-ca Dyrektora Programu Uczenie się przez całe życie ds. Programu Grundtvig, 4. Wojciech Nalepa, radca prawny, doradca w projekcie Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce, Komentator: Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Koordynator Krajowej i Europejskiej Polityki Edukacyjnej Departamentu Strategii MEN, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: Województwo Małopolskie Zaprasza. Promocja oferty kulturalnej i turystycznej, GODZ obiadokolacja GODZ wyjazd do Barcic (k. Starego Sącza) i udział w międzynarodowym festiwalu folkowym PANNONICA Wystąpią 3 renomowane i nagradzane kapele grające niezwykle ciekawą, międzypokoleniową i łatwo przyswajalną muzykę inspirowaną folklorem: Angela Gaber Trio, Accoustic Acrobats, Söndörgő (Węgry). Goście festiwalu będą mogli spróbować tradycyjnej kuchni regionalnej w karczmie Stodoła w Odnożynie, OK. GODZ powrót do Nowego Sącza. ALTERNATYWNIE: GODZ zwiedzanie Nowego Sącza i okolic: Stary Sącz - Klasztor Klarysek, Ołtarz Papieski, Rynek Starego Sącza (wycieczka autokarowa), GODZ kolacja

5 DZIEŃ IV 7 WRZEŚNIA 2012 R. (SOBOTA), NOWY SĄCZ GODZ śniadanie, GODZ Podsumowanie Forum III Wieku Organizatorzy: Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, GODZ wyjazd uczestników. Obrady Forum III Wieku będą relacjonowane przez media krajowe i zagraniczne. UWAGA! Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do Ramowego Programu konferencji towarzyszącej XXIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju Forum III Wieku. Więcej informacji na stronach:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Program Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Terytorium społecznie odpowiedzialne współpraca finansowanie idee doświadczenia Organizator główny: Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014r. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 8/3, 09-400 Płock

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Współpraca jako znak jakości. Transfer praktyki polsko-niemieckiej w wymiarze międzynarodowym 56

Konferencja: Współpraca jako znak jakości. Transfer praktyki polsko-niemieckiej w wymiarze międzynarodowym 56 N Nauka, kształcenie N Konferencja: Współpraca jako znak jakości. Transfer praktyki polsko-niemieckiej w wymiarze międzynarodowym 56 Wspólne seminaria Forum Darczyńców i FWPN 62 Polski Klub Dyskusyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Kultury i Edukacji

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Kultury i Edukacji 17 stycznia 2014 r. PODSUMOWANIE I kadencji w Parlamencie Europejskim Europosłanki Róży Grafin von Thun und Hohenstein Platforma Obywatelska Grupa Europejskiej Partii Ludowej Okręg wyborczy 13 /Małopolska

Bardziej szczegółowo