ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży"

Transkrypt

1 ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Poloije Di Młodzieży

2 KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI Okładka: Wizyta Swiętego Mikołaja w Malmö Zdjęcie: Ja Marti Ogrodik Redaktor aczely: Teresa Sygarek Opracowaie grafi cze: Teresa Sygarek Zespół redakcyjy: Teresa Sygarek Tadeusz Adam Pilat Druk: Graphic House Nakład: egz. Zamówieie preumeraty: Zamówieie ogłoszeń: Kwartalik w iterecie: Zadaie jest współfiasowae przez Stowarzyszeie Wspólota Polska ze środków otrzymaych od Miisterstwa Spraw Zagraiczych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach kokursu Współpraca z Poloią i Polakami za Graicą. Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji dziękuje w imieiu szwedzkiej Poloii. W tym umerze: VIII Zjazd Europejskiej Uii str. 4 Wspólot Poloijych Zikome powroty, 6 więc jedak emigracja Rada Przesów Zrzeszeia 7 w Warszawie Swięty Mikołaj w Szwecji 8 Obchody Święta Niepodległości 10 Spotkaia opłatkowe, bazary, 11 jasełka, pastorałki Spacerem po zimowej Warszawie 12 Szwedzkie ślady 14 w Bazylice w Pułtusku Gorąca jesień zespołu Piastowie 15 Przedsiębiorczość jest kobietą 16 Kursy szwedzkiego w Sztokholmie 17 Obywatelstwo szwedzkie w przyszłości 18 Kiedy działalość kulturala 19 idzie w parze z działalością charytatywą Poloia brytyjska: Bociay, Chomiki, 20 Łososie Przyjechaliśmy a chwilę - 22 zostaliśmy a całe życie Na okładce: Wizyta Świętego Mikołaja w Malmö. Aiołki od lewej: Vaessa Kowalkowski, Karolia Woroń, Natalia Gruszczyński, Haa Rybak, Nicole Waiurska, Sara Marciiak. Święty Mikołaj: ks. Rudolf Basista, założyciel Kwiatów Polskich. Kwartalik Poloia Nowa zarejestroway jest w Urzędzie Patetowym, (Patetoch Registrerigsverket, PRV). Wydawca ie poosi odpowiedzialości za treść i formę ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo do redagowaia i skrótów adesłaych tekstów. Nie odsyłamy ie zamówioych materiałów. Chcesz zamówić preumeratę kwartalika? Pojedycze umery - po kosztach własych wysyłki. Większa ilość - damy ofertę. Zgłoś chęć preumeraty a adres: lub POLONIA NOWA grudzień 2012

3 3 DRODZY CZYTELNICY Kończy się rok 2012, który jest 35-tym rokiem działalości Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji. W bieżącym roku rozpoczęliśmy pracę programową a rzecz dzieci i młodzieży. Wyzwaiem dla as jest ukierukowaie działań w taki sposób aby były oe dla młodzieży atrakcyje. W dzisiejszych czasach, kiedy Polska jest w zasięgu ręki, zarówo realie dzięki taim liiom loticzym, jak i wirtualie po klikięciu w klawiaturę komputera, musimy młodzieży zaoferować ie przedsięwzięcia, a przykład takie które dadzą jej wspólą płaszczyzę do spotkań w jak ajszerszym polskim groie rówieśików w kraju zamieszkaia, czyli w Szwecji. TERESA SYGNAREK Prezes Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji W ramach tej rozpoczętej akcji zorgaizowaliśmy udae spotkaie w Göteborgu dla dzieci i młodzieży z aszych orgaizacji w połudiowej Szwecji, a w przyszłym roku plaujemy jej kotyuację dla orgaizacji ze środkowej i półocej części kraju. Dla szerokiej rzeszy polskich dzieci orgaizujemy m.i. obchody świętego Mikołaja, a także włączamy dzieci i młodzież do aktywego udziału w uroczystościach związaych ze Świętami Narodowymi. Cieszymy się z tego, że w Zrzeszeiu są orgaizacje, których wieloletią tradycją są właśie uroczyste obchody Świąt Narodowych, zarówo 3 Maja, jak i 11 Listopada. W otaczającej as w Szwecji wielokulturowości musimy myśleć o tym i działać w tym kieruku, żeby młode pokoleie poloije zachowało polską tożsamość arodową i żeby było dume ze swojej polskości. Dlatego też zastaawia as fakt, że kiedy Poloia a całym świecie z dumą i ależytym szacukiem celebruje roczicę odzyskaia iepodległości, w Kraju pojawiają się w tym samym czasie icydety iegode postawy Polaka i patrioty. Tak samo iegode jest to aby w tym właśie diu, kiedy z wielkim patriotyzmem i a uśmiechu Poloia celebruje Święto Niepodległości, pojawiały się wśród as głosy, które wprowadzają akcety skrajie politycze twierdząc iż Polska ie jest prawdziwie wola i iepodległa. Mowa ieawiści może doprowadzić do tragedii, a woja polskopolska dla ikogo ie jest korzysta. Poloia chce być grupą silą i zjedoczoą ale także iezależą od układów polityczych, które dzielą społeczeństwo zarówo w Kraju, jak i za jego graicami. Staowiąc miejszość polską w aszym kraju zamieszkaia dbajmy o zgodę i jedość wśród as. Z okazji Świąt Bożego Narodzeia życzę wszystkim aszym Czytelikom wesołych świąt w ciepłej, rodziej atmosferze, a adchodzący Nowy Rok 2013 iech będzie rokiem szczęśliwym, pełym wzajemego szacuku, zrozumieia i poczucia dumy z bycia Polakami. Orgaizacje, które pragą przyłączyć się do Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji, proszę o kotakt mailem a adres:

4 4 SPOTKANIA POLONIJNE W DNIACH LISTOPADA ODBYŁ SIĘ W PUŁTUSKU VIII ZJAZD EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH (EUWP), NA KTÓRYM WYBRANO NOWE WŁADZE VIII ZJAZD EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH... by czuc sie Polakiem - Ja Paweł II Gośćmi VIII Zjazdu EUWP byli: Wicemiister Spraw Zagraiczych Jausz Cisek, Wiceprzewodicząca Sejmowej Komisji Łączości z Polakami za Graicą Joaa Fabisiak, Przewodiczący Seackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączości z Polakami za Graicą Adrzej Perso, Prezes Stowarzyszeia Wspólota Polska Logi Komołowski oraz Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszeia Wspólota Polska Iwoa Borowska-Popławska. Gościem specjalym zjazdu był Arcybiskup Tadeusz Kodrusiewicz, który w iedzielę, w reesasowej Bazylice Pułtuskiej wraz z ks. Kaoikiem Wiesławem Koskiem celebrował mszę świętą za pomyślość EUWP i owo wybraych władz. W skład prezydium zjazdu jako sekretarz wchodziła Teresa Sygarek, prezes Zrzeszeia Orgaiacji Poloijych w Szwecji. W części sprawozdawczej zjazd podsumował trzyletią kadecję ustępującego prezydeta i sekretariatu oraz działalość EUWP w ostatim roku sprawozdawczym. Wysoko oceioo pozycję EUWP, działalość w dziedziie oświaty i moitorowaia emigracji zarobkowej do krajów Uii Europejskiej. NOWE WŁADZE EUWP W wyborach a astępą trzyletią kadecję Prezydetem Europejskiej Uii Wspólot Poloijych została Helea Miziiak uzyskując 69% głosów. Helea Miziiak od 42 lat działa w środowiskach poloijych w Wielkiej Brytaii, gdzie pełiła licze odpowiedziale fukcje m.i. prezesa Zjedoczeia Polskiego w Wielkiej Brytaii i Zjedoczeia Polek. Zasiadała też w liczych orgaach kosultacyjych oraz wielokrotie agażowała się charytatywie, przekazując zacze kwoty ze zbiórek pieiężych dla ofiar powodzi oraz a domy pomocy, hospicja, szkoły i stypedia. W EUWP pełiła wcześiej fukcję Sekretarz Geeralego i Prezydeta. Przewodiczyła wielu komitetom orgaizacyjym zjazdów, kogresów i koferecji a obecie pełi obowiązki Prezesa Rady Poloii Świata. Helea Miziiak przedstawiła ową wizję orgaizowaia działalości EUWP. Ustępującemu Prezydetowi, Tadeuszowi Adamowi Pilatowi, w podziękowaiu za dotychczasowe 18 lat pracy, delegaci a zjazd adali tytuł Hoorowego Prezydeta EUWP. Tadeusz Adam Pilat od 33 lat jest wychowawcą polskiej młodzieży w Szwecji i działaczem w wielu orgaizacjach poloijych. Pełił m.i. przez 3 kadecje fukcję Prezesa Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji. Zasiadał też w liczych rządowych orgaach kosultacyjych w Polsce i w Szwecji. POLONIA NOWA grudzień 2012

5 5 W głosowaiu delegaci Zjazdu adali Tadeuszowi Adamowi Pilatowi tytuł Hoorowego Prezydeta EUWP. Gośćmi Zjazdu byli m.i. (od lewej) Prezes Stowarzyszeia Wspólota Polska Logi Komołowski, Wicemiister Spraw Zagraiczych Jausz Cisek i Przewodiczący Seackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączości z Polakami za Graicą Adrzej Perso. W EUWP pełił fukcje Sekretarza, Wiceprezydeta i Prezydeta przez dwie ostatie kadecje. Delegaci zatwierdzili w głosowaiu zapropooway przez owo wybraą Prezydet skład sekretariatu. Wiceprezydetem został Aleksader Zając, były działacz opozycyjy Niemieckiego i Międzyarodowego Komitet Poparcia Solidarości. Wieloleti Prezes Polskiej Rady w Niemczech i Kowetu Orgaizacji Polskich w Niemczech. W EUWP pełi fukcję Wiceprezydeta trzecią kadecję. Na staowisku Sekretarza Geeralego pozostał Roma Śmigielski, były działacz opozycyjy w Kopehaskim i Międzyarodowym Komitecie Poparcia Solidarości. Wieloleti Prezes Federacji Orgaizacji Polskich i Polsko- Duńskich w Daii. W EUWP pełi fukcję Sekretarza Geeralego piątą kadecję. Zjazd zatwierdził rówież trzech owych Sekretarzy Regioalych. Halia Romaowa (wieloletia Prezes Kogresu Polaków w Rosji) będzie Sekretarzem ds. Europy Wschodiej, Teresa Kopeć (Prezes Forum Poloii w Austrii) będzie Sekretarzem ds. Europy Zachodiej i Wada Vujisić (Prezes Stowarzyszeia Polaków Zamieszkałych w Czarogórze) będzie Sekretarzem ds. krajów bałkańskich. Tekst T.A. PILAT Zdjęcia TERESA SYGNAREK Delegaci a VIII Zjazd EUWP.

6 6 KONFERENCJE WIELKA FALA NOWEJ, EKONO- MICZNEJ EMIGRACJI POLSKIEJ PRZEROSŁA OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI WŁADZ POLS- KICH, KRAJÓW ZAMIESZKANIA I ORGANIZACJI POLONIJNYCH ZNIKOME POWROTY, WIĘC JEDNAK EMIGRACJA KONFERENCJA MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ 2012 Uczesticy koferecji Moitor Emigracji Zarobkowej pt. Powrót czy emigracja? w Berliie. W diach paździerika w Ambasadzie Polskiej w Berliie, Europejska Uia Wspólot Poloijych, Kowet Orgaizacji Polskich w Niemczech oraz Wydział Kosulary Ambasady RP w Berliie zorgaizował koferecję poświęcoą tematyce polskiej emigracji zarobkowej. Była to trzecia z rzędu koferecja poświęcoa emigracji zarobkowej. Pierwsza odbyła się w Lodyie w 2009 roku, a druga, której współorgaizatorem było Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji, w 2010 roku. Kofercję otworzył prezydet Europejskiej Uii Wspólot Poloijych, który jedocześie prowadził pierwszą sesję problemową. Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji reprezetowae było przez prezesa Teresę Sygarek, wiceprezesa Marię Olsso i prezesa Polskiego Związku Kulturalego w Göteborgu Jadwigę Malocco. Trzecią i piątą sesję problemową prowadziły Teresa Sygarek i Maria Olsso. Referat wiodący Migracje zarobkowe Polski po 2004 roku: fakty i mity wygłosiła prof. dr hab. Krystya Iglicka z Cetrum Stosuków Międzyarodowych, Rektor Wyższej Szkoły Hadlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W debacie pt. Powrót czy emigracja udział wzięli przedstawiciele kosulatów geeralych Austrii, Belgii, Fracji, Hiszpaii, Holadii, Irladii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytaii, Włoch oraz prezesi Stowarzyszeń Poloijych w Europie oraz przedstawiciele emigracji zarobkowej. Na koferecji poruszae były problemy polskich emigratów w pięciu sesjach tematyczych: dyamika zjawisk migracyjych, polskość astępych pokoleń, problemy z itegracją i a rykach pracy, powrót czy emigracja, problemy i oczekiwaia. Padały licze pytaia pod adresem referujących, dyskutowao o sytuacji Polaków w tych krajach oraz o problemach emigratów. MARGINALNA ILOŚĆ POWROTÓW Opracowao dokumet końcowy, w którym stwierdzoo z całą staowczością: emigracja zarobkowa do państw Uii Europejskiej adal wzrasta i przyjmuje charakter osiedleńczy, powroty do kraju są zjawiskiem margialym, w ostatim okresie czasu drastyczie wzrosła emigracja rodzia oraz liczba dzieci rodzących się a emigracji, w związku z tym wzrosły potrzeby związae z edukacją dzieci i młodzieży poloijych, wzrastająca fala emigracji powoduje demograficze i ekoomicze problemy w Polsce. APEL KONFERENCJI Uczesticy koferecji zwrócili się z apelem do władz polskich o: wypracowaie strategii rządowej wobec emigracji zarobkowej, itesyfikację współpracy z orgaizacjami poloijymi i wspieraie ich działalości w środowiskach owej emigracji, adaie właściwego wymiaru środkom fiasowym przezaczoych a oświatę poloiją, dalsze wspieraie działań a polu kultury w celu utrzymaia polskości wśród dzieci i młodzieży, orgaizowaie coroczej koferecji Moitor emigracji zarobkowej jako uikalego forum wymiay wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz polskich, placówkami dyplomatyczymi i orgaizacjami poloijymi. Tekst T.A.PILAT Zdjęcie KRYSTYNA KOZIEWICZ POLONIA NOWA grudzień 2012

7 SPOTKANIA POLONIJNE 7 RADA PREZESÓW SPOTYKAMY SIĘ Z POLSKIMI STRATEGICZNYMI PARTNERAMI ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI W WARSZAWIE Prezesi orgaizacji człokowskich Zrzeszeia spotkali się 8 grudia w Warszawie z przedstawicielami Sejmu i Seatu RP oraz Stowarzyszeia Wspóloty Polskiej w celu omówieia owych zasad współpracy władz polskich z Poloią. Seator Barbara Borys-Damięcka przedstawiła możliwości kotyuowaia współpracy z Seatem. Człoek Zarządu Stowarzyszeia Wspólota Polska, Marek Różycki zapozał prezesów z aktualą działalością Stowarzyszeia. Poseł a Sejm RP, Joaa Fabisiak odpowiadała a pytaia prezesów dotyczące owego plau Współpracy z Poloią, opracowaego przez Miisterstwo Spraw Zagraiczych, które obecie jest dla Poloii władzą adrzędą. Na zebraiu prezesów omówioo waże sprawy programowe Zrzeszeia, podsumowao rok działalości i wspólie akreśloo play a przyszłość. Podczas obrad w siedzibie Stowarzyszeia Wspólota Polska. Joaa Jaasz, Klub Kobiet Sukcesu Sabat; Jolata Thuell, Związek Polaków w Eskilstuie; Lidia Karlsso, Międzyarodowy Dziecięcy Zespół Taeczy Malwa; Urszula Pilat, Polskie Ogisko Piast; Grażya Piątek, Zespół Folklorystyczy Piastowie; Tadeusz Adam Pilat, prezes hoorowy Zrzeszeia; Maria Olsso, Towarzystwo Polaków Ogiwo, wiceprezes Zrzeszeia. Spotkaie z Seatem RP i Stowarzyszeiem Wspólota Polska. Marek Różycki, człoek Zarządu Stowarzyszeia Wspólota Polska; Teresa Sygarek, prezes Zrzeszeia; Barbara Borys-Damięcka, Seator RP, wiceprzewodicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączości z Polakami za Graicą; Joaa Jaasz, Klub Kobiet Sukcesu Sabat; Margareta Rudomio-Dusiacka, Polski Klub Olimpijski POCOS; Jerzy Waletyowicz, Poloia Falcos FF. Spotkaie kotyuowae było podczas kolacji. Od lewej: Margaretha Deik, Klub Kobiet Kreatywych; Margareta Rudomio- Dusiacka, Pols-ki Klub Olimpijski POCOS; Joaa Fabisiak, Poseł a Sejm RP, wiceprzewodicząca Komisji Łączości z Polakami za Graicą; Maria Westerlud, Polski Związek Sawa. Teresa Sygarek; Jarosław Kamiński, wicemer Wila; Tadeusz Adam Pilat; Maria Olsso. Tekst TERESA SYGNAREK Zdjęcia TERESA SYGNAREK, MARGARETHA DENIK

8 8 SPOTKANIA POLONIJNE PRAWIE TRZYSTA POLSKICH DZIECI Z DWÓCH MIAST W POŁUDNIOWEJ SZWECJI, W MALMO I W LANDSKRONIE, MIAŁO OKAZJĘ SPOTKAĆ SIĘ ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM DZIĘKI INICJATYWIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH ŚWIĘTY MIKOŁAJ SPOTKAŁ SIĘ Z POLSKIMI DZIEĆMI W SZWECJI Wszyscy pamiętamy zapewie z dzieciństwa jak ważą datą był dla as dzień 6 grudia kiedy miał przyjść święty Mikołaj. Czasami zostawiał prezety w ocy pod poduszką, czasami moża go było spotkać a różych orgaizowaych imprezach. Niektórzy z as pisali apewo listy do świętego Mikołaja i prosili żeby przyiósł im wymarzoą zabawkę, a może pieska lub kota. Dzisiaj większość dzieci zabawek ma w admiarze ale możliwość spotkaia świętego Mikołaja jest adal wielką atrakcją. KRÓLOWA ZIMA, KRASNALE, ŚWIĘTY MIKOŁAJ I 170 POLSKICH DZIECI W MALMO Do Malmö przyjechał święty Mikołaj a zaproszeie Ogiska Kwiaty Polskie, które we współpracy z parafią Sata Maria i Rosegård i przy wsparciu Kosulatu Geeralaego w Malmö zorgaizowało spotkaie dla 170 polskich dzieci. Przyszło też przeszło 100 osób dorosłych. Spotkaie poprzedziła prezetacja multimediala o tradycji obchodów tego święta. Okazało się, że większość dzieci była przekoaa, że święty Mikołaj to postać grubego staruszka w czerwoym kubraku, tak jak z reklamy Coca- Coli. Natomiast wiele dzieci wiedziało, że święty Mikołaj był dobry i hojy dla biedych, a zalazły się awet takie dzieci, które wyraziły chęć pójścia w ślady świętego Mikołaja i oddaia części swoich zabawek dla biedych dzieci. Czy to faktyczie zrobią, to już ia sprawa ale sama myśl, która zrodziła się a tym spotkaiu i została głośo wypowiedziaa jest pozytywym zjawiskiem. Malmö: Świętemu Mikołajowi towarzyszyło aż sześć aiołków, ze średiej grupy Kwiatów Polskich, a zdjęciu od lewej: Karolia Woroń, Nicole Waiurska i ks. Rudolf Basista. Malmö: Sceę opaowały w pewym momecie małe krasale z ajmłodszej grupy Kwiatów Polskich. POLONIA NOWA grudzień 2012

9 9 Ią atrakcją spotkaia był występ dzieci z ajmłodszej grupy Kwiatów Polskich, które wcieliły się w krasali i razem ze swoją auczycielką, paią Staisławą Świerz, która w tym diu przeobraziła się w Królową Zimę, umiliły tańcem i pioseką oczekiwaie a przyjście świętego Mikołaja. Dzieci wypełiły olbrzymią salę teatralą w parafii, a rodzice czekali obok w kawiari. Spotkaie to było ie tylko atrakcją dla dzieci ale także okazją do miłego spotkaia poloijego dla dorosłych. ŚWIĘTY MIKOŁAJ I 95 POLSKICH DZIECI W LANDSKRONIE Wraz z pierwszym śiegiem, ku uciesze polskich dzieci, do Ladskroy przybył święty Mikołaj, który po rozdaiu prezetów wyruszył w dalszą drogę. Jak co roku, już od 30 lat, w sobotę 1 grudia, odbyło się spotkaie ze świętym Mikołajem w Västervågskola, ajwiększej szkole w Ladskroie. Spotkaie zorgaizowae zostało przez Polskie Ogisko Piast, które przed 29 laty założył auczyciel Tadeusz Adam Pilat. Imprezę prowadziła rówież auczycielka, Mariola Sygulska, która zapowiedziała świętego Mikołaja i prosiła każde dziecko z osoba po odbiór paczki ze słodyczami. Z roku a rok liczba rodziców z pociechami rośie, a w te grudiowy wieczór przybyło do szkolej auli poad 300 osób, w tym 95 dzieci. Cała sala była wypełioa po brzegi, a dzieci po odebraiu upomików cieszyły się wraz z rodzicami. Przy dekoracji sali i rozdawaiu podarków pomagały uczeice gimazjum, Aita Wójcik, Edyta Szczepaiak i Kamila Prybińska. W sali obok czekała iezawoda pai Jadwiga Wójcik z domowymi wypiekami siedmiu działaczek związku, którymi częstowao przybyłych gości. Jak a każdej udaej i dobrze zapamiętaej imprezie, ie mogło zabrakąć wpadki. W tym roku, w trakcie rozdawaia prezetów Mikołajowi spadła z głowy pozłacaa i wysadzaa drogimi kamieiami ifuła (akrycie głowy biskupa). Nie przeszkodziło to jedak w dalszej zabawie, a awet rozluźiło atmosferę i poprawiło humory. Tekst TERESA SYGNAREK, EDYTA MARTYNA SZCZEPANIAK Zdjęcia z Malmö JAN MARTIN OGRODNIK Zdjęcia z Ladskroy KAMILA PRYBIŃSKA Malmö: Nie zabrakło także Królowej Zimy (Staisława Świerz), która wprowadziła astrój zimowy. Ladskroa: Świętemu Mikołajowi asystowała Mariola Sygulska. Ladskroa: Jak co roku tłoczo było wokół świętego Mikołaja.

10 10 KRONIKA WYDARZEŃ OBCHODY WIELE ORGANIZACJI ŚWIĘTUJE ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPDLEGŁOŚCI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA UŚMIECHU KONSULAT RP W MALMÖ Kosulat w Malmö uczcił Święto Narodowe wspaiałym kocertem fortepiaowym utworów Chopia w wykoaiu prof. Michała Wesołowskiego. Wśród gości byli przedstawiciele władz miasta Malmö, działacze poloiji oraz przedstawiciele orgaizacji poloijych z połudiowej Szwecji. Po kocercie, przy symboliczym kieliszku szampaa, goście mieli okazję do spotkaia i odowieia kotaktów. Kocert fortepiaowy w mistrzowskim wykoaiu prof. Michała Wesołowskiego w przepiękej sali (Ladstigssale) w Ratuszu Miejskim w Malmö. POLSKIE OGNISKO PIAST W LANDSKRONIE W Ladskroie 11 listopada w 94 roczicę odzyskaia przez Polskę iepodległości odbyła się tradycyja uroczystość poprzedzoa Mszą Świętą w itecji ojczyzy odprawioą przez ks. Jaa Jarosza w katolickim kościele parafialym pw. św. Jaa Chrzciciela. W wygłoszoej homilii proboszcz awiązał do wartości patriotyzmu oraz troski o zachowaie wartości duchowych i materialych kultury. Po Mszy Świętej uczesticy uroczystości udali się do sali parafialej. W programie imprezy orgaizowaej przez Polskie Ogisko Piast w Ladskroie zalazły się okoliczościowe wystąpieia auczycielki języka polskiego, Marioli Sygulskiej i księdza Jaa Jarosza. Rys historyczy ukazujący drogę aszego kraju do wolości wygłosił przedstawiciel młodego pokoleia, Damia Sygulski. Po zakończeiu uroczystości prezes ogiska Piast w Ladskroie - pai Urszula Pilat zaprosiła wszystkich uczestików a wspólą kawę i wspaiałe domowe wypieki. Przedstawiciele Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych, od lewej: Zofi a Suemark, Polka Ikf; Urszula Pilat, Polskie Ogisko Piast; Jausz Rogowski, Polski Klub Olimpijski POCOS; Margaretha Deik, Klub Kobiet Kreatywych; Jacek Jurkowski, Polski Związek Kulturalo-Oświatowy Wisła; Teresa Sygarek, Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji. Przedstawiciel aktywej młodzieży poloijej w Ladskroie, Damia Sygulski przedstawił historię drogi do wolości. POLONIA NOWA grudzień 2012

11 11 OGNISKO KWIATY POLSKIE W MALMÖ W tym roku a sceie domiowały dzieci z ajmłodszej i średiej grupy Ogiska. Były tańce arodowe, pioseki i wiersze. 29 lat działalości Ogiska Kwiaty Polskie i 29-ta akademia z okazji Święta Narodowego Odzyskaia Niepodległości. Ozacza to, że święto było obchodzoe w Malmo już w tedy kiedy w Polsce ie było oo jeszcze uzae jako Święto Narodowe. Przez te 29 lat przewięło się wiele dzieci i młodzieży w Ogisku ale każde z ich, co ajmiej kilka razy uczesticzyło w obchodach tego święta. W te sposób Ogisko Kwiaty Polskie daje swój wkład w utrzymaie polskiej tożsamości arodowej i zdrowego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży poloijej. TOWARZYSTWO POLAKÓW OGNIWO W SZTOKHOLMIE W uroczystościach Święta Niepodległości z udziałem Ambasadora RP w Sztokholmie, wystąpił Zespół Folklorystyczy Piastowie. POLSKI ZWIĄZEK KULTURALNY W GÖTEBORGU W Göteborgu odbyło się uroczyste spotkaie oraz kocert muzyczy poświęcoy roczicy Święta Niepodległości 11-Listopada. Tekst Redakcja Zdjęcie z Malmö JAN MARTIN OGRODNIK Brawurowe wykoaie pioseki Polskie kwiaty przez Malwię Chromy (pierwsza z prawej) razem z chórem z ajmłodszej grupy Kwiatów Polskich zostało agrodzoe potężymi owacjami. Zespół Folklorystyczy Piastowie uświetił uroczystości z okazji Święta Niepodlegległości w Sztokholmie. SPOTKANIA OPŁATKOWE, BAZARY ŚWIĄTECZNE, JASEŁKA I PASTORAŁKI Aiołek: Sadra Nowogrodzka-Serafi, Matka Boska: Laura Nowogrodzka-Serafi i krakowiaka: Lea Gralewska. W okresie przedświąteczym wiele jest okazji do kultywowaia aszych tradycji. I tak w Malmö Ogisko Kwiaty Polskie zorgaizowało 14 grudia spotkaie opłatkowe połączoe ze śpiewaiem kolęd. Podczas bazaru świąteczego zorgaizowaego w parafii S:ta Maria i Rosegård w Malmö Kwiaty Polskie dały dwa występy dla międzyarodowej publiczości ze- braej podczas bazaru. Grupa średia pod kierowictwem Marii Tatusch pokazała polskie tańce arodowe i isceizację pastrorałki. Grupa ajmłodsza pod kierowictwem Staisławy Świerz bawiła publiczość występem śpiewym połączoym z szopką świąteczą. Tekst Redakcja Zdjęcie ROBERT TALIK

12 12 SpacerEM po ZIMOWEJ WARSZAWIE Dekoracje świątecze a Krakowskim Przedmieściu. Przepięka choika a Placu Zamkowym. Jarmark świąteczy a Starym Mieście. Mikołaje w drodze a Stare Miasto. POLONIA NOWA grudzień 2012

13 13 Pałac Prezydecki z biało-czerwoą choiką i zimowym oświetleiem. Krakowskie Przedmieście ocą. Zdjęcia TERESA SYGNAREK

14 14 SZWEDZKIE ŚLADY W BAZYLICE W PUŁTUSKU Bazylika kolegiacka Zwiastowaia NMP w Pułtusku powstała w połowie XV wieku. Sklepieie bazyliki autorstwa Jaa Baptysty z Weecji o typowo kasetoowej formie zwae jest w podręczikach historii sztuki sklepieiem pułtuskim. Na początku lat 90-tych odkryto reesasową polichromię z XVI wieku, która ukryta była pod wieloma warstwami farby. Dekoracja malarska, która ma charakter orametalo-rośliy i składa się z kilkuset, ie powtarzających się bukietów kwiatowych oraz z popiersi i rozetek ależy do ceych i dobrze zachowaych zabytków malarstwa ścieego w całej Polsce. Na skutek powodzi, która dotkęła miasto w 1786 roku zostały zalae zajdujące się w kolegiacie grobowce i ucierpała także posadzka w świątyi. Koleje powodzie aż do okresu powojeego, w tym wielka powódź w 1979 roku, ie poprawiły stau posadzki i stało się sprawą oczywistą i jak ajbardziej widoczą, że iektóre płyty posadzki trzeba było wymieić. Należało zatem określić pochodzeie kamieia wapieego użytego do posadzki w bazylice. Badaia wykazały, że jest to szwedzki wapień z wyspy Oladii (szw. Ölad). Obecie uzaje się, że stare posadzki wapiee ze Szwecji są zabytkiem, tak więc ie było mowy o tym aby ubytki zastąpić iym kamieiem. Oprócz tego wapieie z Oladii zostały sprawdzoe przez kilkadziesiąt pokoleń i są obecie zalecae przez architektów i koserwatorów. Podstawowym wymogiem koserwatorów jest ie tylko użycie orygialego materiału przy reowacjach Sklepieie bazyliki z odkrytą w 1994 r. reesasową polichromią, ukrytą wcześiej pod wieloma warstwami farby. starych posadzek szwedzkich ale także zastosowaie autetyczej, atyczej obróbki kamieia. Eksploatację i obróbkę kamiei wapieych prowadzi obecie firma Öladsste AB w Sadvik. Firma ta, jako jeda z iewielu zachowała ręczą obróbkę kamieia, która zapewia historyczą autetyczość przy zamówieiach do prac koserwatorskich. I tak, szwedzki wapień poowie trafił do bazyliki pułtuskiej i posadzka jest obecie odrestaurowaa i wygląda jak owa. Tekst i zdjęcia TERESA SYGNAREK Na zakończeie VIII Zjazdu Europejskiej Uii Wspólot Poloijych odbyła się msza święta w bazylice pułtuskiej. Na zdjęciu widocza jest posadzka z kamieia ze szwedzkiej wyspy Ölad. POLONIA NOWA grudzień 2012

15 REPORTAŻ 15 FOLKLORYSTYCZNY ZESPÓŁ PIASTOWIE PRZY TOWARZYSTWIE POLAKÓW OGNIWO TAK WIELU WYSTĘPÓW W PRZECIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA NIE MIAŁ JUŻ OD DAWNA GORĄCA JESIEŃ ZESPOŁU PIASTOWIE Zespół Piastowie działający przy Towarzystwie Polaków Ogiwo będzie w przyszłym roku obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalości. Zespół jest zay i ceioy zarówo w środowisku poloijym, jak i wśród społeczeństwa szwedzkiego. A JAK WYGLĄDAŁ TEN OSTATNI OKRES? 9 listopada występ w ABF a uroczystości zorgaizowaej przez Svesk-Polska Samfudet oraz Svesk- Polsk föreig i Stockholm we współpracy z Ambasadą Polską w Sztokholmie i ABF Stockholm dla uczczeia Święta Niepodległości Polski, gdzie oprócz ich wystapiła Mika Larsso, były attaché kulturaly Ambasady Szwedzkiej w Warszawie i Aders Bodegård, który przetłumaczył a szwedzki poezje Wisławy Szymborskiej. 10 listopada występ a Słowiańskim Festiwalu Kultury w Södertälje, gdzie oprócz kultury polskiej zaprezetowao zespoły i artystów z Ukraiy, Rosji oraz byłych republik Jugosławii. Występy Piastów tak zachwyciły publiczość i orgaizatorów, że zaproszoo ich do udziału w dwóch astępych imprezach zaplaowaych a styczeń i marzec 2013 roku. 1 i 2 grudia - Kocert Od slägpolska poprzez tańce koroacyje do poloeza w Historiska Museet w Sztokholmie. Celem kocertu było odświeżeie i pokazaie wspólej polsko-szwedzkiej historii. W ogólym przekoaiu historia polsko-szwedzka to historia woje. Kocert przedstawił ie oddziaływaie wzajemych stosuków, jak w tym przypadku, a kulturę. W programie zalazły się też ie tańce mające historycze powiązaia z tańcami zygmutowskimi. Przypuszcza się, że iezwykle populary w Szwecji taiec polska swoje początki oraz azwę wziął od Katarzyy Jagielloki, żoy króla szwedzkiego Johaa III. Iy taiec, ajbardziej reprezetatywy dla polskiej kultury to poloez. Jego korzeie sięgają właśie czasów reesasu, kiedy tańce były chodzoe, a taką właśie azwę miał początkowo poloez. Kocert orgaizoway był przez Agecję PolArt. 7 grudia udział w tradycyjym świąteczym spotkaiu wigilijym a zaproszeie Szwedzko-Polskiego Towarzystwa w Uppsali. 15 grudia - spotkaie w ramach serii wykładów Nyfike på Pole (Ciekawy Polski), prowadzoe w języku szwedzkim, orgaizowe przez Svesk-Polska Föreig i Stockholm we współpracy z ABF w Sztokholmie. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzeia zaprezetowae zostały polskie tradycje dla szwedzkiej publiczości dotyczące tradycyjych obrzędów, pokarmów, apojów, kolęd i świąteczch szopek z Krakowa. Tekst MARIA OLSSON

16 16 KONFERENCJE JUŻ PO RAZ TRZECI ODBYŁO SIĘ POLSKO - SZWEDZKIE FORUM KOBIET BIZNESU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KOBIETĄ Poad pięćdziesiąt uczesticzek z Polski i Szwecji obradowało 28 wrześia w ajstarszym szwedzkim mieście Sigtuie, malowiczo położoym ad jeziorem Mälare. Główymi orgaizatorami Koferecji byli: Wydział Promocji Hadlu i Iwestycji Ambasady RP w Sztokholmie oraz Klub Kobiet Sukcesu Sabat w Sztokholmie. Wśród współorgaizatorów zaleźli się: Gmia Sigtua, Polska Agecja Rozwoju Przedsiębiorczości, Szwedzko-Polska Izba Hadlowa w Sztokholmie, Företagara AB, Cetrum Rozwoju Przedsiębiorczości Regiou Sigtuy oraz Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji. Celem Forum było przede wszystkim zbliżeie polskich i szwedzkich środowisk bizesowych oraz wymiaa doświadczeń w zakresie wspieraia przedsiębiorczości kobiet. W ramach koferecji odbyło się semiarium o tematyce ekoomiczej oraz spotkaie kobiet-przedsiębiorców z Polski i Szwecji. Podobie jak pierwsze dwie edycje koferecji, które odbyły się w Uppsali i Mariefred, rówież tegoroczą edycję w Sigtuie ależy uzać za iezwykle owocą i udaą, co podkreślały w rozmowach uczesticzki Forum. Warto podkreślić, że koferecja spotkała się z dużym zaiteresowaiem ze Przerwy w trakcie koferecji były dobrą okazją do awiązaia kotaktów i wymiay doświadczeń. stroy polskich kobiet bizesu. Do Sigtuy przyjechały przedstawicielki zarządów kilkuastu liczących się polskich firm, zarówo już obecych a szwedzkim ryku, jak i zaiteresowaych wejściem a te ryek. Tekst Przedruk zr stroy iteretowej Ambasady RP w Sztokholmie Zdjęcie ELŻBIETA JAKUBICKA Pa Tadeusz Nowakowski, redaktor poloijej gazety w Szwecji (Nowa Gazeta Polska), przygotował z pierwszego Szwedzkopolskiego Forum Kobiet Bizesu w 2008 roku w Uppsali reportaż dla Telewizji Poloia, który był wyemitoway w programie Tydzień Polski. PRZYP. REDAKCJI ÖSTERSJÖRESOR AB oferuje Pobyty saatoryje i wypoczykowe w Kołobrzegu ÖSTERSJÖRESOR AB Göteborg, Liegata 40 tel Cetrum Zdrowia i Relaksu VERANO, 100 m do morza, od 9 do 16 di - cea w pokoju 2-osobowym od kr obejmuje podróż autobusem z Göteborga lub Liköpig oraz promem z Ystad do Świoujścia t/r w kabiie 2-osobowej, pełe wyżywieie oraz od 12 do 16 zabiegów. Podróże od 16 kwietia do 29 paździerika. Restauracja oferuje luche od poiedziałku do piątku w godz Poadto oferujemy różego rodzaju imprezy okoliczościowe typu: wesela, komuie, chrzciy, urodziy itp. Przyjmujemy rówież zamówieia caterigowe. Polecamy różego rodzaju pierogi, jak i ie daia a zamówieia oraz torty i ciasta. Adres: Vo utfallsgata 30, Göteborg Tel: , POLONIA NOWA grudzień 2012

17 17 ZARÓWNO W SZTOKHOLMIE JAK I W GÖTEBORGU ORGANIZACJE ZRZESZENIA PROWADZĄ KURSY JĘZYKA SZWEDZKIEO DLA NOWO PRZYBYŁYCH RODAKÓW KURSY SZWEDZKIEGO W SZTOKHOLMIE Tym razem redakcja Kwartalika Poloia Nowa odwiedziła Sztokholm i lokal ależący do Towarzystwa Polaków Ogiwo, orgaizacji człokowskiej Zrzeszeia. Kursy języka szwedzkiego odbywają się tam dwa razy w tygodiu i prowadzoe są przez Marię Olsso i Joaę Jaasz. Kursy zorgaizowae są z myślą o osobach pracujących dlatego rozpoczyają się o godz (w środy) albo o godz (w czwartki). Lekcje trwają dwie godziy zegarowe. Kursy języka szwedzkiego mają długotrwałą tradycję, bo prowadzoe są od wielu lat. Tekst i zdjęcia REDAKCJA Joaa Jaasz wprowadza kursatów w tajiki języka szwedzkiego. z ostatiej chwili Do redakcji dotarła wiadomość o sukcesie odiesioym przez zespół Piastowie podczas dwóch kocertów tańców dworskich w Historiska Museet w Sztokholmie. Muzeum twierdzi, że został pobity rekord pod względem ilości publiczości, która wprost etuzjastyczie przyjęła występy, a gazety sztokholmskie m.i. Aftobladet parokrotie zamieszczały iformację o kocercie oraz afisz zespołu. Gratulujemy człokom zespołu i kierowiczce i choreografowi zespołu pai Grażyie Piątek, która tak kometuje odiesioy sukces: - Słowa uzaia ależą się przede wszystkim człokom zespołu. Gdyby ie zgray i zdoly zespół, ie byłoby sukcesu. REDAKCJA SZTOKHOLM

18 18 KONFERENCJE ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH BRAŁO UDZIAŁ W SPOTKANIU ZORGANI- ZOWANYM PRZEZ KANCELARIĘ RZĄDU W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ OBYWATELSTWA SZWEDZKIEGO OBYWATELSTWO SZWEDZKIE W PRZYSZŁOŚCI? obywatelstwo przez osoby zamieszkałe w Szwecji. Badaie objęło ok osób, w tym obywateli szwedzkich urodzoych w Szwecji i tych, którzy uzyskali szwedzkie obywatelstwo po dłuższym okresie zamieszkaia w Szwecji oraz osoby z iym obywatelstwem, które od 10 lat zamieszkują w Szwecji. Wyiki wykazały, że 65% respodetów uważa że szwedzkie obywatelstwo jest waże lub bardzo waże. W drugiej części hearig odbyły się dwie dyskusje paelowe, w której głos zabrali zaproszei goście. Debata dotyczyła symboliczego zaczeia obywatelstwa i możliwości jakie daje szwedzkie obywatelstwo jako istrumet uatwiający itegrację w szwedzkim społeczeństwie. W dalszej części debaty poruszao takie sprawy jak: - wymóg zajomości języka szwedzkiego i podstawowych wiadomości o społeczeństwie szwedzkim, - ceremoia związaa z przyzaiem obywatelstwa, - kwestia składaia przyrzeczeia lub przysięgi przy otrzymywaiu obywatelstwa. Komitet ds.obywatelstwa zakończy swoją pracę w kwietiu 2013 r. i przedłoży propozycję dotyczącą m.i.: - defiicji zaczeia szwedzkiego obywatelstwa i zapisu w ustawie o obywatelstwie szwedzkim (2001:82), - ceremoii związaej z przyzawaiem obywatelstwa, - kwestii przyłączeia się do Kowecji Rady Europy CETS 200 dotyczącej uikaia sytuacji bezpaństwowości w przypadku sukcesji owych państw. Tekst i zdjęcia TERESA SYGNAREK 14 listopada odbyło się w siedzibie rządu szwedzkiego w Rosebad, w sali obrad Rotuda, spotkaie tzw. hearig, którego tematem było Obywatelstwo i itegracja. Na spotkaiu obeci byli przedstawiciele różych partii polityczych, aukowcy i reprezetaci federacyjyjych orgaizacji eticzych w Szwecji. Prezes Zrzeszeia Orgaizacji Poloijych w Szwecji była zaproszoa jako reprezetat polskiej grupy eticzej. Szwedzki odpowiedik Główego Urzędu Statystyczego, Statistiska Cetralbyrå, przeprowadził a zleceie Komitetu do spraw obywatelstwa, powołaego przez rząd szwedzki, badaie opiii publiczej jak postrzegae jest szwedzkie W dyskusji paelowej wzięly m.i. udział (od lewej) Teresa Sygarek (Zrzeszeie Orgaizacji Poloijych w Szwecji), Rossa Kasskawo i Josefi Chamom (Syryjska Orgaizacja Federacyja). POLONIA NOWA grudzień 2012

19 16 19 FUNDUSZE NA REALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ POCHODZĄ Z ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH KIEDY DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA IDZIE W PARZE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CHARYTATYWNĄ Imprezy, o których mowa to kocerty, wystawy, spektakle teatrale, zabawy, bale, jak rówież targi i spotkaia we współpracy z orgaizacjami polskimi i szwedzkimi. Działalość ta jest zakomitą ofertą dla rodaków zamieszkałych w połudiowej Szwecji oraz promocją polskiej kultury. Zebrae środki z tej działalości, Polka Ideell Kulturföreig przekazuje w całości a cele charytatywe. ZNACZNE WSPARCIE W roku 2011 orgaizacja przekazała a pomoc polskim ośrodkom koro kr otrzymał Dom Opieki Społeczej w Wadowicach, kr otrzymał Dom Opieki ad upośledzoymi dziećmi w Strumieiu, kr otrzymała Fudacja Wsparcia Rodzi Wielodzietych w Krośie, kr otrzymał Dom pod Cyprysami w Gdańsku (rodziy dom opieki). Oprócz imprez, dzięki którym gromadzoe są środki a pomoc potrzebującym, Polka Ikf orgaizuje rówież spotkaia, a których wszyscy zaagażowai w działalość orgaizacji mogą przyjść wraz ze swoimi rodziami i zajomymi, aby omówić bieżącą działalość i play a przyszłość, jak i miło spędzić woly czas. W paździeriku Polka Ikf umożliwiła publiczości w połudiowej Szwecji spotkaie z kabaretem Formacja Chatelet. Na zdjęciu Michal Pałubski i Adam Małczyk. PRĘŻNA DZIAŁALNOŚĆ Działalość orgaizacji w roku 2012 przedstawiała się astępująco: 1. Styczeń - spotkaie poświątecze w atrium kościoła katolickiego a Rosegård w Malmö 2. Luty - Maskarada o tematyce Srebro i Złoto w Hatverkargårde Limham w Malmö 3. Marzec - kocert Słowiańska Dusza Aloszy Awdiejewa z zespołem w Stadshalle w Lud 4. Kwiecień - występ Kabaretu Moralego Niepokoju w Sali Uarda w Scadic Hotel w Lud 5. Maj - udział w Festyie w Bulltofta Park w Malmö oraz Dom Otwarty Polka Ikf w Kroetorpsmölla w Arlöv 6. Paździerik - występ kabaretu Formacja Chatellet w Sali Uarda Scadic Hotel w Lud 7. Listopad - Jesiey kocert przy świecach z udziałem zespołu Zaga Acustic w auli Kulturskola w Lud (Lidebergska skola) 8. Grudzień - zabawa adrzejkowa w Hatverkargårde w Limham, Malmö. W plaach jest jeszcze spotkaie przedświątecze i zabawa oworocza. W momecie oddawaia gazety do druku ie jest jeszcze zay rezultat ekoomiczy działości orgaizacji za rok 2012, w związku z czym ie jest dokoay podział środków a pomoc wspieraym przez orgaizację domom opieki w Polsce. Tekst Redakcja Zdjęcie ZOFIA SUNEMARK

20 20 POLONIA BRYTYJSKA POLSKA JEST NAJWIĘKSZYM Z KRAJÓW, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO UNII EUROPEJSKIEJ W 2004 ROKU, I DLA KTÓRYCH OTWORZYŁ SIĘ M.IN. BRYTYJSKI RYNEK PRACY BOCIANY, CHOMIKI, ŁOSOSIE Mówimy już o tym roku jako o tzw. trzeciej fali migracji Polaków do Wielkiej Brytaii. Tylko dla przypomieia powiem, że pierwsza, to ta po zakończeiu II wojy światowej i druga z okresu stau wojeego. Poieważ sama po trosze reprezetuję tę trzecią właśie falę polskiej emigracji, bo a Wyspy przyjechałam a rok przed przystąpieiem do Wspóloty Europejskiej, a iej właśie chciałabym skupić Państwa uwagę. MILION POLAKÓW Od 2004 r. i w Polsce i w Wielkiej Brytaii szacowao, że a Wyspy przyjechało około milioa aszych rodaków. Był to szok dla obu krajów i coś, co wykroczyło poza asze pierwote szacuki. Pojawiły się pierwsze problemy. Oszustwa agecji pracy, pośredików, bezdomość, za mało sobotich szkół, gdzie dzieci mogłyby się uczyć języka polskiego, historii i geografii Polski. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać atomiast polskie sklepy, polskie restauracje i polskie media, także polskie orgaizacje. Ragę zjawiska opisywały polskie gazety, a Lody zaczęto traktować jak koleje polskie województwo. EMIGRANCI: BOCIANY, CHOMIKI I ŁOSOSIE Takie zjawisko, z jakim mieliśmy do czyieia osiem lat temu to raj dla socjologów, którzy postaowili zbadać Polaków, którzy przyjeżdżali a Wyspy. Specjaliści podzielili więc zgrabie Polaków z Wielkiej Brytaii a Bociay, Chomiki i Łososie. Termiów tych w swojej pracy użył polski aukowiec mieszkający w Lodyie dr Michał Garapich z Uiversity of Roehampto. Raport cytoway był w polskiej prasie, między iymi w Gazecie Wyborczej. I tak Bociay to typowi migraci sezoowi, p. studeci, którzy przyjeżdżają do pracy tylko w wakacje, ale często w to samo miejsce, chcą podreperować budżet a resztę roku. Chomiki z kolei to jedorazowi emigraci, jeśli mogę się tak wyrazić. To Polacy, którzy przyjeżdżają a Wyspy, aby przywieźć do kraju większą gotówkę. Zarabiają a remot domu, a wymiaę okie, a wakacje. Są wśród as rówież tacy Polacy, którzy w Wielkiej Brytaii chcą przeżyć przygodę, auczyć się języka, albo zdobyć lepsze kwalifikacje. To łososie. Życiorysy iektórych Polaków ie zawsze są tak aukowo jedozacze, prawdopodobie moża by zaleźć wielu takich rodaków, którzy ad Tamizę przyjechali jako bociay, myśleli o tym, żeby żyć jak chomiki, a w końcu awasowali a łososie. ROBOTNIK 3D Od ośmiu lat Polak postrzegay jest a Wyspach jako bardzo pracowity, ale tzw. - robotik 3D czyli Dull, Dirty, Dagerous, a zatem wykoujący pracę uda, brudą i iebezpieczą. Po drodze mieliśmy jeszcze problem z jedzeiem łabędzi, ale a szczęście Brytyjczycy przyszli po rozum do głowy i poza obarczaiem as Polaków wią za zabieraie im Brytyjczykom pracy posądzają as wią co ajmiej za eskalację iebezpieczych gloów w brytyjskich wodach. Portret polskiego robotika 3D bardzo zakorzeił się w brytyjskiej świadomości. Nich świadczy o tym choćby żart brytyjskiego tabloidu po zalaiu Stadiou Narodowego w Warszawie przed meczem Polska-Aglia. Dzieikarze podpisali jedo ze zdjęć murawy zalaej wodą: Tak się dzieje, kiedy Polska pozwala a wyjazd z kraju ajlepszym hydraulikom. KOLEJNA FALA? Polacy zów zaczęli wybierać życie za graicą. W ubiegłym roku a taki krok zdecydowało się aż 60 tysięcy osób. W sumie poza graicami Polski żyje prawie 2,1 mlilioów Polaków wyika z ajowszych daych, opublikowaych przez GUS. Dae te pokrywają się z tymi publikowaymi przez brytyjski urząd statystyczy, według którego w Wielkiej Brytaii w zeszłym roku mieszkało poad 614 tysięcy Polaków. POLONIA NOWA grudzień 2012

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE DATA WYDARZENIE SZCZEGÓŁY, ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ 1 września 4 września 5 września 7 września godz. 11.30 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2015/2016 Lipinki

Bardziej szczegółowo

DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH

DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 10-2013 Święto Narodowe 3 MaJA NOWA FUNDUSZE DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

NOWA ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 15-2015. Konferencja w Senacie RP. BAL POLONII w Malmö

NOWA ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 15-2015. Konferencja w Senacie RP. BAL POLONII w Malmö ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 15-2015 NOWA Nowy ambasador RP w Szwecji Koferecja w Seacie RP Wybory Prezydeta RP iformacja BAL POLONII w Malmö Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Bardziej szczegółowo

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela wrzesień 2014 01 Poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego msza św. godz. 9.00 /Zgoda/ 02 Wtorek 03 Środa 04 Czwartek 05 Piątek 06 Sobota wyjazd z wychowawcami akcji wakacyjnych 07 Niedziela 08 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

m-c dzień SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM 1 cz ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 R. VI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ WYCHOWANIA Miłosierni jak Ojciec

m-c dzień SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM 1 cz ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 R. VI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ WYCHOWANIA Miłosierni jak Ojciec WRZESIEŃ ORGANIZACJA ROKU S ZKOLNEGO 2016/2017 1 cz ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 R. 1 cz kl. I-III SP godz. 16:00 godz. 9:00 - Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 4-6 SP + GIM 2016/17 2 pt DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO (MAŁEGO I DUŻEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele Samorządu Szkolnego: Dbanie o dobre imię i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2014/2015 Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność,

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem 13 września, o godz. 10:00 w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze odbyły się Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. -Samorząd województwa bardzo aktywnie

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM PLN PY SMOĄU UNOSKGO OKU SKOLNYM 2015/2016 arząd: Milena Szendzielorz Martyna raga leksandra Sokołowska Opiekun: nna Ostafińska - ziwisz MN N FOMY LJ UG S 1. ybory Samorządu Uczniowskiego. 2. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 wrzesień 1. Żegnajcie wakacje - Witaj szkoło- witaj świetlico! - Zapoznanie dzieci z salą świetlicową i wyposażeniem świetlicy. -Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO (MAŁEGO I DUŻEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele Samorządu Uczniowskiego: Dbanie o dobre imię

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin Odpowiedzialni realizacji 1. I i II wojna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TRZECH BRACI W HAŻLACHU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TRZECH BRACI W HAŻLACHU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TRZECH BRACI W HAŻLACHU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TERMIN UROCZYSTOŚCI I IMPREZY KOORDYNATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY /UCZESTNICY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Zapraszamy mieszkańców Gminy Węgorzyno do korzystania z zaplanowanych imprez i zabaw w roku 2015. Szersze informacje można uzyskać w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 w Sosnowcu, ul. Czeladzka 58 VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 45 im.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Projekt Młodzież pamięta realizowany w Małopolsce, w czasie obchodów Świąt Narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości ma

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2016 październik Sobota 02 Niedziela Szkoła

wrzesień 2016 październik Sobota 02 Niedziela Szkoła wrzesień 2016 01 Czwartek Rozpoczęcie roku szkolnego msza św. godz. 9.00 /Zgoda/ 02 Piątek 03 Sobota 04 Niedziela 05 Poniedziałek 06 Wtorek 07 środa 08 Czwartek 09 Piątek 10 Sobota 11 Niedziela 12 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu www.awans.net Publikacje nauczycieli Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu Spotkanie z Królową Bajkolandii Scenariusz imprezy podsumowującej przebieg II Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016 PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2016 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, MOKiS - partner)

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia

Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia Rok szkolny 2008/2009 Zagadnienia będą realizowane na godzinach wychowawczych, lekcjach: przyrody, biologii,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Lp. Zadania, wydarzenia, czynności Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1 Uroczysta inauguracja roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE Zadania Współpraca szkoły z rodzicami Sposoby realizacji 1.Współpraca z domem rodzinnym: - poznanie środowiska rodzinnego dziecka - informowanie rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2015/2016 Wartości Sposób realizacji Uzyskane efekty Termin Odpowiedzialni Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność,

Bardziej szczegółowo

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi O liczbach aturalych, których suma rówa się iloczyowi Lew Kurladczyk i Adrzej Nowicki Toruń UMK, 10 listopada 1998 r. Liczby aturale 1, 2, 3 posiadają szczególą własość. Ich suma rówa się iloczyowi: Podobą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas uroczystości, świadomość rzetelnej nauki

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas uroczystości, świadomość rzetelnej nauki PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2010/2011 Wartości Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność Sposób realizacji Msza święta, akademia, spotkanie

Bardziej szczegółowo

Wigilia w internacie

Wigilia w internacie Wigilia w internacie Tradycyjnie, jak co roku, w internacie naszej szkoły odbyła się kolacja wigilijna. Jest to zawsze bardzo uroczyste i wzruszające wydarzenie, na które mieszkańcy czekają z utęsknieniem.

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. Gimnazjum nr 6 w Elblągu. na rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. Gimnazjum nr 6 w Elblągu. na rok szkolny 2015/2016 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 6 w Elblągu na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy SU został opracowany w oparciu o : wnioski wynikające z realizacji planu pracy SU za rok szkolny 2014/15

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013

Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013 Wadlew: 29.08.2012r Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013 l.p DATA TEMATYKA APELI I UROCZYSTOŚCI II Zjazd Absolwentów 1 01.09.2012

Bardziej szczegółowo

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego GRA W SAMORZĄD UZASADNIENIE REALIZACJI SCENARIUSZA Istotnym założeniem scenariusza jest to aby nauczyciel po przez próbę zbudowania wspólnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Bale, zabawy, maskarady

Bale, zabawy, maskarady ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 13-2013 NOWA Bale, zabawy, maskarady XI ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE Weeked teatraly w Sztokholmie Karkoosze 2014 KWARTALNIK - NOWA KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. jako oficjalny partner:

PROGRAM KONFERENCJI. jako oficjalny partner: 1 jako oficjalny partner: Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna, w ramach projektu "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" (EDI) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2013/2014 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

Strona 8 namalowały przepiękne prace i napisały list do Świętego Mikołaja, który wręczyły panu listonoszowi. List był skromny z prośbą, by Święty Mikołaj przyjechał i przywiózł prezenty. No i tak się stało.

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Termin Zadania Efekty realizacji Efekty wychowawcze 02.09.13r. Uroczyste rozpoczęcie Akademia ogólnoszkolna. szkolnego

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie Wartości Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność Sposób realizacji Msza święta, akademia, spotkanie z Dyrektorem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ. 21. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU Dom Polski kwiecień 22. POLONEZ ZAKRZEWSKI wydanie oraz promocja tomiku wierszy Joachima Mielke

KWIECIEŃ. 21. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU Dom Polski kwiecień 22. POLONEZ ZAKRZEWSKI wydanie oraz promocja tomiku wierszy Joachima Mielke Roczny kalendarz imprez Domu Polskiego- Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie na rok 2015 W roku 2015 przypada Jubileusz 80 Lecia Domu Polskiego w związku z tym kalendarz imprez będzie związany z obchodami

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU Barbara Bruzda Przedszkole Samorządowe Stryszów EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU Każdy rok pracy w przedszkolu ma swoją myśl przewodnią i związane z nią do osiągnięcia cele. Ten rok szkolny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu DATA 29 30 sierpnia wtorek/środa WYDARZENIE Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny WRZESIEŃ 4 września 2017 r. 12 września

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas 2007/2008 uroczystości, świadomość rzetelnej nauki

PLAN PRACY SZKOŁY. Godne zachowanie się podczas 2007/2008 uroczystości, świadomość rzetelnej nauki PLAN PRACY SZKOŁY Rodzaj wydarzenia Rozpoczęcie 2012/2013 Wartości Znaczenie wykształcenia, praca nad sobą, tolerancja, systematyczność, punktualność Sposób realizacji Msza święta, akademia, spotkanie

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08 Termin Zadania Formy realizacji Wrzesień WYBORY 2007/2008 Październik LAURKA DLA NASZEJ PANI 1. Wybory do samorządu uczniowskiego. 2. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński Numer II (zima) Pod kierownictwem: Urszuli Nowak Justyny Jedynak W numerze: Podsumowanie grudnia; Ferie zimowe; Walentynki;

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 Nie wolno zostawić świata takim jakim jest Janusz Korczak - nasi uczniowie chętnie poznają swoją najbliższą okolicę,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu DATA 29 30 sierpnia wtorek/środa Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny WYDARZENIE WRZESIEŃ 4 września 2017 r. 12 września

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie Sprawozdanie z działalności w styczniu 2006 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie Sprawozdanie z działalności w styczniu 2006 r. Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie Sprawozdanie z działalności w styczniu 2006 r. 6 stycznia, godz. 19.00 MOK ul. Norwida 10 Dyskusyjny Klub Filmowy film Taksówkarz 7 stycznia, godz.12.00 MOK ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

" " " Fundacja OneDay

   Fundacja OneDay " " " Fundacja OneDay One Day jesteśmy dla dzieci! fundacja dla której przyjemnością jest pomaganie wyjątkowym osobom, dzieciom z domów dziecka, ośrodków pomocy z ubogich rodzin - organizując dla nich

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialni :Iwona Witak, Janusz Pakuła Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: integracja uczniów klas młodszych wdrażanie do

Bardziej szczegółowo