Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 9/2014 (653) HUTA KATOWICE Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy podczas corocznej Mszy Świętej w intencji hutników i ich rodzin. 28 kwietnia 2014 Kanonizacja dwóch wspaniałych Papieży Bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII świętymi Błogosławiony Jan Paweł II i błogosławiony Jan XXIII zostali przyjęci w poczet świętych. Kanonizacja odbyła się w niedzielę, 27 kwietnia br. Więcej str. 3 Uroczysta Msza Święta odprawiona zostanie w dniu 4 maja 2014 r. o godz w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2. Mały Hutnik w ArcelorMittal Poland Dodatek z Okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik wypłacony zostanie pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2014 r. - do 10 maja. Mały Hutnik wypłacony zostanie w wysokości 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału 2014 r. Więcej str. 2 Poligrafia zmienia właściciela Zorganizowana część przedsiębiorstwa - Poligrafia - przejdzie z dniem 1 czerwca 2014 r. na nowego pracodawcę - Spółkę Unidrux Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - poinformował Pracodawca Unimed Sp. z o. o. Zawiadomienie o planowanej sprzedaży Poligrafii Spółce Unidrux przekazał Solidarności dotychczasowy Pracodawca w połowie kwietnia. Za powód podjętych kroków podał długotrwałą stratę finansową na tej działalności. Więcej str. 2 Z okazji Dnia Hutnika życzenia bezpiecznej pracy, spełnienia zamierzeń i dążeń zawodowych, satysfakcji oraz uznania i szacunku ze strony Pracodawcy, a także powodzenia w życiu osobistym wszystkim pracownikom ArcelorMittal Poland, Spółek zależnych oraz firm współpracujących składa Prezydium, Międzyzakładowa Komisja oraz Redakcja WZ Manifestacja pod Śląskim Urzędem Wojewódzkim Kompania Węglowa walczy o przetrwanie We wtorek, 29 kwietnia br. ulicami Katowic przejdzie manifestacja górniczych związków zawodowych - poinformował Dominik Kolorz, Przewodniczący NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce jest katastrofalna. Kilka dni temu Kompania Węglowa, największy pracodawca w naszym regionie, poinformowała o zamiarze wprowadzenia przestoju produkcyjnego w swoich kopalniach i zakładach. Na razie postojowe ma potrwać 4 dni, ale wiemy, że rozważane są następne, znacznie dłuższe przerwy w wydobyciu. Widmo kolejnej fali likwidacji kopalń staje się coraz bardziej realne - przekazał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Więcej str. 4 Dzień Bezpieczeństwa w AMP S.A. Tegoroczny Dzień Bezpieczeństwa w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA zorganizowany został 24 kwietnia br. Imprezę prowadził Marek Rusinek, znany dziennikarz radiowy RMF MAXXX. W postawionym Miasteczku Bezpieczeństwa organizatorzy imprezy zadbali o liczne pokazy, konkursy z nagrodami, a także catering. Więcej str. 4

2 Dotychczasowa działalność będzie kontynuowana Poligrafia zmienia właściciela C. d. ze str. 1 W związku ze sprzedażą Poligrafii 10 jej pracowników przejdzie na nowego pracodawcę. Jak poinformował Prezes Unimedu w sferze prawnej Unidux stanie się stroną istniejących stosunków pracy. Pracownicy w okresie 2 m-cy mogą bez wypowiedzenia, za 7 dniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy ze skutkami wynikającymi z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy. Nowy pracodawca przy tym zobowiązuje się nie dokonywać redukcji zatrudnienia przez okres roku licząc od daty przejęcia pracowników. Staż pracy u dotychczasowego pracodawcy zostanie zaliczony do okresu zatrudnienia w Spółce Unidrux. W sferze ekonomicznej - warunki płacy i pracy nie ulegną zmianie. Oznacza to, iż przez okres jednego roku od dnia przejęcia pracowników nowy Pracodawca będzie zobowiązany stosować postanowienia dotychczas obowiązującego w Spółce Unimed Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Za wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałych przed przejściem na nowego właściciela nabywca i dotychczasowy pracodawca będą odpowiadać solidarnie. Jak poinformował również pracodawca - w związku z przejściem części zakładu pracy na pracodawcę nie zobowiązanego do tworzenia Funduszu Socjalnego - Fundusz nie będzie przekazywany w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników (po skorygowaniu o należności i zobowiązania) na dzień przekazania. Unimed przekazał, iż nowy Pracodawca zamierza prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie i nie planuje przeprowadzania zmian dotyczących warunków zatrudnienia przejętych pracowników. Rozmowy w sprawie płac w Spółkach Wystąpienie o podwyżki w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. Pismo w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. o kwotę 150zł dla każdego pracownika oraz o wypłacenie w 2014 r. nagrody ze środków własnych Pracodawcy w kwocie 1.000zł w terminie uzgodnionym przez strony wystosowały organizacje związkowe działające w Spółce w dniu 17 kwietnia br. Związki uzasadniając swoje wystąpienie zwróciły uwagę na ciągły wzrost wydajności pracowników AM Service Group Sp. z o. o., jakości i efektywności pracy oraz postępującą inflację i wzrost kosztów utrzymania rodzin. Organizacje Związkowe zwróciły przy tym uwagę, iż zgodnie z zapisami 40 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wielkość przyrostu miesięcznych wynagrodzeń Strony zobowiązały się corocznie ustalać do końca IV kwartału roku poprzedzającego dany rok. Pod wystąpieniem podpisali się przedstawiciele następujących organizacji związkowych: MOZ NSZZ Solidarność AMP SA - DG, MZZ Pracowników AMP Dąbrowa Górnicza, MMZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz OZ NSZZ Solidarność przy AM SG Sp. z o. o. Spotkanie w temacie wzrostu płac zaplanowane zostało na dzień 8 maja br. Również na dzień 8 maja zaplanowane zostały negocjacje płacowe na 2014 r. w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. str. 2 Zmiany organizacyjne w dziale zakupów Uproszczony schemat skupiony na wynikach i oszczędnościach Jak poinformował organizacje związkowe Pracodawca - po wprowadzeniu organizacji zakupów w Europie oraz BDE (region wschodni wyrobów płaskich) w październiku 2013 roku oraz ogłoszeniu uproszczonego podejścia z mniejszą liczbą poziomów, przyjętego na poziomie ArcelorMittal Europe 6 lutego 2014 r., w BDE wprowadzono uproszczony schemat organizacyjny zakupów, skupiony na wynikach, zintegrowanym podejściu, oszczędnościach oraz poprawie wydajności. W związku z powyższym, w organizacji zakupów BDE, na czele której stoi Rajendra Pathak jako dyrektor zakupów BDE, wprowadzono zmiany. Szefem materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i magazynów został Ivo Bouda. Szefem Metali jest Rajkumar Daryanani, a Produktów przemysłowych i materiałów do produkcji - Thomas Rabin. Za Inwestycje i usługi odpowiada Biju Thomas, za rudy, żelazostopy i logistykę Ajay Singh. Szefową węglu, koksu i węglopochodnych jest natomiast Maria Buszko. Jak przekazał Pracodawca - Dyrektor zakupów BDE będzie nadal zajmował się koordynacją działań związanych z produktami ubocznymi i energetyką, współpracując bezpośrednio z zespołami zakupowymi w poszczególnych jednostkach. Zespołami zakupów w AM Ostrawa, Eisenhüttenstadt oraz w Polsce będą kierować odpowiednio: Rajkumar Daryanani, Thomas Rabin oraz Biju Thomas raportujący zgodnie z hierarchią do dyrektora zakupów BDE. Pan Surojit Ghosh, Country Manager Poland będzie kontynuował działalność w roli koordynatora do spraw surowców z AMS oraz kierował współpracą z dostawcami. Premia w AMP za kwiecień 2014 r. Premia za kwiecień 2014 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 6,79%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc marzec 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 103%. W związku z przekroczeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 6,79% od płac zasadniczych pracowników Spółki. Mały Hutnik w ArcelorMittal Poland C. d. ze str. 1 Jako, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę, średnia płaca z powyższego okresu wynosi 4.959,62zł, dodatek - Mały Hutnik wyniesie ok. 297 zł. Powyższy dodatek wypłacany jest w oparciu o zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - Załącznik nr 3 pkt. 7, który stanowi, iż z okazji Dnia Hutnika pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilości zawartych umów, przysługuje tradycyjny dodatek. Będzie Hutnik w Kolpremie Zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę - na podstawie art. 9 4 ust.1 pkt 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. oraz zgodnie z Zasadami wypłacania specjalnego wynagrodzenia zwanego Kartą Hutnika będącymi załącznikiem nr 4 do Układu, z okazji Dnia Hutnika pracownikom KOLPREM Sp. z o.o. zatrudnionym i otrzymującym wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2014r. zostanie wypłacony tradycyjny dodatek z okazji Dnia Hutnika, w wysokości 282,24 zł. Consensus z nową nazwą Zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę - Spółka PPUH Consensus Sp. z o. o. zmieniła dotychczasową nazwę firmy na: CONSENSUS COMPANY Sp. z o. o. Jak poinformował Zarząd - powyższe zmiany zostały zarejestrowane i ujawnione w postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 kwietnia 2014 r. Pozostałe dane spółki nie uległy zmianie. Powyższa zmiana nie wymaga wprowadzania aneksów do wiążących umów i kontraktów.

3 Kanonizacja dwóch wspaniałych Papieży Bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII świętymi C. d. ze str. 1 Papież Dobroci tak nazywano Św. Jana XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada 1881 r. jako czwarte z czternaściorga dzieci ubogiej chłopskiej rodziny z Sotto il Monte k. Bergamo. Miał 23 lata, gdy 10 sierpnia 1904 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W marcu 1925 r. został arcybiskupem tytularnym Areopolis i wizytatorem i delegatem apostolskim w Sofii. W tym też charakterze w sierpniu 1929 r. odbył podróż do Polski, odwiedzając Częstochowę, Warszawę, Poznań i Gniezno. Pod koniec 1944 r., na okres ośmiu lat został nuncjuszem w Paryżu. Następnie nominowany został kardynałem i objął stolicę patriarchalną w Wenecji. 28 października 1958 r. wybrany został Papieżem i przyjął imię Jan XXIII. Koronacja odbyła się 4 listopada. Zaraz po wyborze na Papieża powiedział - Już sama świadomość mojej marności i znikomości zatrważa mnie. Widząc jednak w głosach, oddanych przez moich Braci Najprzewielebniejszych Kardynałów Świętego Rzymskiego Kościoła, znak woli Boga, przyjmuję dokonany przez nich wybór i nisko chylę czoło przed kielichem goryczy i jarzmem Krzyża. Zarówno wybór imienia, jak i nowy styl bycia Papieża Jana XXIII był sporym zaskoczeniem. Papież o tym samym imieniu bowiem zaliczony został do tzw. antypapieży i zmuszony do abdykacji przez Sobór w Konstancji. Jan XXIII wielokrotnie łamał surową etykietę watykańską. Najważniejszym wydarzeniem pontyfikatu Jana XXIII było zwołanie i rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II, którego celem było: uczynić Kościół w większym stopniu zdolnym do uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów, jakie stoją przed światem; sprawić, by działania Kościoła stały się bardziej skuteczne oraz przygotować drogę do jedności chrześcijan. Jan XXIII zapoczątkował zmianę stosunku Kościoła katolickiego do innych wyznań chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich. Był również pierwszym Papieżem, który opuścił mury Watykanu. Odwiedził rzymskie więzienie, wizytował parafie, a pociągiem odbył pielgrzymki do Loreto i Asyżu. W momencie kryzysu kubańskiego apel Papieża Jana, wygłoszony 25 października 1962 r. do prezydenta USA Johna Kennedy- ego i szefa partii w Moskwie Nikity Chruszczowa uratował świat przed III wojną światową. Papież starał się także wpływać na rządy krajów komunistycznych, by nie prześladowały ludzi i instytucji Kościoła. Jan XXIII odszedł 3 czerwca 1963 o godz W ostatnich słowach mówił: - Nie ma innej woli, jak tylko wola Boga: Aby byli jedno! W swoim testamencie natomiast napisał słowa: - Tym, co najcenniejsze w życiu, jest Jezus Chrystus, Jego święty Kościół, Jego Ewangelia, prawda i dobroć. Jan Paweł II beatyfikował Go 3 września Roku Jubileuszowego Powiedział wówczas, iż Sobór był prawdziwie proroczą intuicją sędziwego już wówczas papieża i mimo niemałych trudności rozpoczął nową epokę nadziei dla chrześcijan i dla ludzkości. On też kontynuował jego dzieło. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach jako drugi syn Emilii i Karola. Od 1942 r. studiował teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada 1946 r. kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim wyjechał do Rzymu, by kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Na okres biskupstwa Wojtyły przypadły właśnie obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W dniu 16 października 1978 r. ok. godz w siódmym głosowaniu Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Pierwszego błogosławieństwa Jan Paweł II udzielił Urbi et Orbi - Miastu i Światu. 22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu. Dla Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza transmisja Mszy św. od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w Biskupem Rzymu. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Niesamowity pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. W sercach ludzi, szczególnie Polaków pozostanie na zawsze. Jego pogoda ducha, serdeczność i wielkie ciepło biło do każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, wieku a nawet wyznania. Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę Papieża bliskiego wszystkim ludziom, Papieża-apostoła. Jako pierwszy Papież w historii modlił się w synagodze i kościele luterańskim, otworzył chrześcijaństwo dla ludzi wszystkich ras i cywilizacji. Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie w 1985 r., który ONZ ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Bardzo ważną była dla Niego rodzina. W homilii wygłoszonej podczas mszy kanonizacyjnej w Watykanie Papież Franciszek powiedział, iż - W posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był Papieżem rodziny. Interesował się wszelkimi sferami życia człowieka, ale przede wszystkim pozostał bliskim naszemu sercu Człowiekiem. Podczas pielgrzymek do Polski wielokrotnie podkreślał, iż Barka to Jego ulubiona pieśń. I śpiewali ją wszyscy uczestniczy pielgrzymek, a wraz z nimi On. - To umiem. Tegoście mnie nauczyli jeszcze w Polsce - powiedział 3 czerwca 1979 r. w Gnieźnie. I dodał - niedawno było spotkanie wszystkich kleryków meksykańskich w Guadalajara i zaczęli śpiewać to samo, ale po Meksykańsku i wtedy zobaczyłem was wszystkich. Wtedy doceniłem czegoście mnie nauczyli. Powiedział wówczas również - jestem bardzo łakomy na muzykę i śpiewanie, a ponieważ wieczorem człowiek powinien robić rachunek sumienia, ja tutaj wyznaję ten mój polski grzech. I jak niektóry polski grzesznik mówię, nie wiem, czy się z tego poprawię. Również w Krakowie 18 sierpnia 2002 r. nawiązał do Barki - właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe i z nią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te Krakowskie Błonia pod Kopiec Kościuszki. Znamiennym dla Polaków pozostanie krakowskie okno na ulicy Franciszkańskiej, gdzie Papież nocował. Pod nim tłumy ludzi czuwały w modlitwie. Papież tym czasem nawiązując niesamowitą więź z nimi - żartował, jak podczas wizyty w 8 czerwca Jeszcze coś wam powiem, kiedy tu dawniej byłem w Krakowie byłem całkiem porządnym człowiekiem i nigdy nie wyłaziłem na okna, a teraz co się ze mną stało... W tym Rzymie to nie tak łatwo być Papieżem, ale w Krakowie to by się już całkiem nie dało, no bo by człowiek cały czas musiał stać w tym oknie. A gdzie tu coś pomyśleć, a gdzie tu coś napisać, a gdzie tu coś załatwić? A tu cały świat na głowie... I tak było. Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. W czerwcu 1999 r. Jan Paweł II podkreślił, iż pielgrzymka ta stanowi poniekąd powrót do początku. W Wadowicach wspominał - Tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło...a kiedy patrzyłem przez okno widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis czas ucieka wieczność czeka. Jan Paweł II odszedł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005r. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia. Uczestniczyło w nim ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Pochowany został w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana XXIII. 13 maja 2005 r. Papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od konieczności zachowania pięcioletniego okresu od śmierci i już 1 maja 2011 r. dokonał osobiście beatyfikacji Jana Pawła II. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-polaka. Kanonizacji Papieża-Polaka dokonał Papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z Janem XXIII. str. 3

4 Kompania Węglowa walczy o przetrwanie C. d. ze str. 1 Każdy mieszkaniec Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, który pamięta lata 90-te, wie co to oznacza. Likwidacja kopalń to utrata dziesiątek tysięcy miejsc pracy oraz degradacja społeczna i gospodarcza całego regionu. Jedno miejsce pracy w kopalni generuje kilka etatów w otoczeniu górnictwa - w firmach kooperujących, w transporcie, usługach i handlu. Dlatego też - jak słusznie zauważa Dominik Kolorz - gdy zabraknie kopalń, kolejne dzielnice miast naszego regionu zmienią się w skanseny biedy i bezrobocia. Sytuacja w górnictwie jest dramatyczna, a zagrożonych jest kilkaset tysięcy miejsc pracy. Od poniedziałku dziewięć kopalń wchodzących w KW wstrzymało wydobycie, a w pozostałych sześciu produkcja węgla będzie ograniczona. Przestój ekonomiczny potrwa do 5 maja. Wstrzymanie pracy dotyczy nie tylko kopalń, ale również pracowników zatrudnionych w pięciu zakładach specjalistycznych. Już w zeszłym tygodniu rozpoczął się przestój w zatrudniającej ok. 800 pracowników centrali Kompanii Węglowej. Decyzję o postojach w połowie kwietnia podjął zarząd Kompanii, uzasadniając ją spadkiem zapotrzebowania na węgiel. Pracownicy na postojowym otrzymają nieco ponad połowę pensji. Aktualnie Spółka zatrudnia ok. 60 tys. osób. Tutaj wszystko pięknie wygląda... Dzień Bezpieczeństwa w AMP S.A. C. d. ze str. 1 Ważne słowa w temacie BHP skierował do zebranych również Dyrektor Generalny AMP - Manfred Van Vlierberghe. - To dobra inicjatywa - mówią jedni odnosząc się do zorganizowanej imprezy, jednak większość zapytanych pracowników miała negatywny stosunek. - Korzystniej i rozsądniej byłoby przeznaczyć środki, które zostały wykorzystane na zaledwie kilkugodzinną zabawę na potrzeby BHP bezpośrednio na wydziałach. Tutaj wszystko pięknie wygląda, niestety na co dzień już tak nie jest. Może rzeczywiście rozsądniej czasem by było zapytać o zdanie pracowników, na co daną pulę pieniędzy przeznaczyć. Oni widzą zagrożenia występujące na poszczególnych wydziałach, jednak podczas ich zgłaszania - często słyszą, iż nie ma na to środków. Wspólna modlitwa w imieniny bł. ks. Jerzego Pamiętamy o Twej dobroci W środę, 23 kwietnia br. - dniu imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie, o godz została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył Abp Henryk Hoser. W Eucharystii czynnie uczestniczyli przedstawiciele MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. W wygłoszonej homilii Abp Henryk Hoser SAC, biskup diecezji warszawsko-praskiej nawiązał do życia bł. ks. Jerzego, który za swojego duchowego przywódcę obrał sobie świętego Jerzego i próbował żyć tak jak i On odrzucając dobra doczesne. Po uroczystej Mszy Św. z okazji imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszko Abp Henryk Hoser SAC oddał hołd Kapłanowi Męczennikowi przy jego grobie na warszawskim Żoliborzu. Przy grobie bł. ks. Jerzego, nie zabrakło również Jego najbliższych. str. 4 Zawody biegowe oraz nordic walking na Pogorii III Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej organizuje 11 maja 2014 r. o godz na Pogorii III zawody biegowe oraz nordic walking pod nazwą Szóstka Pogorii. Imprezą towarzyszącą będzie Bieg Przedszkolaka po plaży miejskiej. Zawody są niecodzienne, forma biegu to Indywidualny Bieg Na Czas na dystansie 5 km. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Szczegółowe informacje nt. Biegu na stronie Stowarzyszenie Pogoria Biega jest organizatorem wielu imprez biegowych, które na trwałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych na terenie naszego kraju.

5 Pracodaca Przyjazny Pracownikom - finał Człowiek jest przed kapitałem - Dziękuję wam, że jesteście i pokazujecie, że człowiek powinien być i jest przed kapitałem - podziękował laureatom VI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ Solidarność. Gala PPP odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, KK, zarządów regionów i komisji zakładowych Na zakończenie Piotr Duda wręczył Bronisławowoi Komorowskiemu pióro z napisem NSZZ Solidarność - aby podpisywał jak najwięcej propracowniczych ustaw i aktów prawnych. Prezydent RP w swoim wystapieniu podkreślał S. Przewodniczący Związku przypomniał jaka jest idea konkursu. - Ideą konkursu jest promowanie tego, o co w Polsce jest bardzo trudno - stabilnego zatrudnienia. To wpływa na bezpieczeństwo pracy, stabilność zatrudnienia, działalność związków zawodowych. Wy pokazujecie, że jest to możliwe - mówił szef Solidarności. Zwrócił uwagę, że choć w kraju jest wiele konkursów dla pracodawców, tylko ten jeden jest szczególny - bo wyboru dokonują sami pracownicy, zwiazkowcy. Laureaci konkursu zapewne nie wygraliby przetargów publicznych, bo wartośc dialogu społecznego. oni zatrudniając pracowników zgodnie z zasadami Kodeksu pracy ponosząc przez to wyższe koszty pracy i w związku z tym są mniej konkurencyjni - zwracał uwagę Duda. Zwracał uwagę na trudności przed jakimi często staje podpisujac ustawy, ktore nie mogą zadowolić wszystkich stron. Marzeniem prezydenta byłoby podpisywanie ustaw, ktore zadowolą i pracodawców i Dzień pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych Każdego roku w Polsce ok. 300 osób ginie na skutek wypadków przy pracy. Kolejnych 600 odnosi poważne uszkodzenia ciała (naruszające podstawowe funkcje organizmu) na skutek ciężkich wypadków przy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1888 wypadków przy pracy, do których doszło w 2013 r. Poszkodowanych w nich zostało osób, z tego 315 poniosło śmierć, a 735 doznało ciężkich obrażeń ciała. 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Wzrost wieku emerytalnego z każdym rokiem Błędnie podaliśmy w ostatnim numerze WZ, iż Ustawa o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje m.in., że od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta o trzy miesiące każdego roku. Wiek emerytalny zgodnie z Ustawą każdego roku wzrasta o 4 miesiące. Za błąd przepraszamy. Prawo pracy może ulec zmiannie związkowców. Dziękując Solidarności za wspaniałą inicjatywę, dziekował jednoczesnie pracodawcom za ich pomysły i inicjatywy, dzięki którym trudna współpraca między przedsiębiorcami i pracownikami jest możliwa i udana. Laureaci VI edycji akcji certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom: Łuksja Sp. z o.o. w Łukowie, PSS Społem w Radomiu, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim, ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach, Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Zabrzu, SFW Energia Sp. z o.o. w Gliwicach. Pracodawcy chcą kolejnych zmian Organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej opowiadają się wspólnie za maksymalnie 48-miesięcznym okresem zatrudniania na umowy okresowe. Chcą też wydłużenia maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 miesięcy. Czteroletni maksymalny czas trwania umowy na czas określony nie obejmowałby m.in. umów związanych z realizacją projektu czy trwaniem kadencji - zakładają pracodawcy. Wspólną propozycję Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego przekazano do resortu pracy. We wspólnym stanowisku opowiedzieli się za wydłużeniem maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 m-cy. Są też za zniesieniem obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w firmach zatrudniających do 50 pracowników. Proponują także ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż rok, miałby prawo do 2-tygodniowego wypowiedzenia, miesiąc przy pracy powyżej roku i dwa miesiące - powyżej trzech lat. Obecnie okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku, miesiąc, gdy pracował ponad pół roku i 3 miesiące, gdy był zatrudniony co najmniej 3 lata. 2-tygodniowy okres wypowiedzenia miałby obowiązywać dla umów na czas wykonania określonej pracy. Organizacje pracodawców chcą też, by zamiast informować o zamiarze zwolnienia reprezentujący pracownika związek zawodowy, robić to dopiero po zwolnieniu go - w ramach kontroli następczej. Domagają się też ograniczenia katalogu grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Wg pracodawców skrócony albo zniesiony powinien być też obecny czteroletni okres ochrony przedemerytalnej pracowników. Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 28 czerwca 2014 Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność ZWP przy współpracy Biura Podróży Partner zaprasza n wycieczkę do BOCHNI Zabytkowa kopalnia soli - Bochnia to miejsce wyjątkowe, które warto zobaczyć, wędrówka podziemnymi solnymi korytarzami, przeprawa łodziami, 140-metrowa zjeżdżalnia znajdująca się na pochylni łączącej poziom AUGUST z poziomem SIENKIE- WICZ to jedne z niektórych atrakcji, które na nas czekają. Kopalnia jest jedną z najstarszych kopalni soli na terenie Polski i fajnym miejsce na spędzenie czasu z całą rodziną. Program wycieczki: godz wyjazd z D.G., przejazd do Bochni pod szyb Campi. O godz rozpoczęcie zwiedzania podziemi kopalni trasą turystyczną z prze- wodnikiem, przeprawa łodziami. Przerwa na obiad w restauracji na terenie kopalni 250 m pod ziemią. Zwiedzanie średniowiecznej wioski z połowy XIII wieku w parku archeologicznym Osada Oraczy. Jeśli wystarczy czasu - przejazd do Nowego Wiśnicza, zwiedzanie zamku (bilet wstępu płatny we własnym zakresie). Powrót do DG ok. godz Całkowity koszt 150zł. - pomniejszony o dofinansowanie z ZFŚS. Cena obejmuje: obiad w restauracji na terenie kopalni 250m pod ziemią, bilet wstępu na zwiedzanie kopalni z przewodnikiem, przeprawę łodziami, bilet wstępu na zwiedzanie Osady Oraczy z przewodnikiem,transport, ubezpieczenie, podatek VAT. Zapisy i informacje: Roman Świątkowski tel: oraz BP Partner" Sp. z o. o sierpnia 2014 r. Biuro Podroży PARTNER oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność GU/FI zapraszają nad morze do M r z e ż y n a Zakwaterowanie: OW Alga Activ położony 80m od plaży w zalesionym terenie przy promenadzie. Do dyspozycji uczestników: jadalnia, siłownia, sala dyskotekowa, plac i pokój zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, 2 baseny: zewnętrzny i kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, sauną, kabiną infrared, a także multiboisko do gier zespołowych i tenisa ziemnego, siłownia, sala fitness, paraboliczna ściana treningowa. Wyżywienie: śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane. Koszt: koszt całkowity 1.190zł., pomniejszony o dofinansowanie przysługujące z ZFŚS. Cena obejmuje: zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 3x dziennie, transport, wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczkę do Kołobrzegu z przewodnikiem, 2 wejścia na basen kryty, bezpłatne korzystanie z basenu zewnętrznego, ubezpieczenie, podatek VAT. Informacji udziela: Włodzimierz Rebeta tel lub kom września 2014 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów wraz ze Spółką Biuro Podróży Partner zaprasza na wycieczkę do D ź w i r z y n a Dźwirzyno położone jest 12 km od Kołobrzegu, znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i jednego z naj czystszych morskich kąpielisk. Atrakcje stanowi port rybacki, gdzie z bliska można przyjrzeć się pracy rybaków i kupić świeżą rybę. Zakwaterowanie: DW Helios, którego zaletą jest położenie na wydmie, przy plaży, jednocześnie w samym centrum Dźwirzyna. Pokoje: 2-osobowe wyposażone w tapczan oraz dwuosobową wersalkę; typu studio 3,4 lub 4,5-osobowe składające się z dwóch pokoi z przedpokojem (w pokojach znajdują się 2 lub 3 tapczany oraz 1 lub 2 dwuosobowe wersalki).wszystkie pokoje posiadają balkon i łazienkę z prysznicem. Wyposażone są w: telewizję satelitarną, lodówkę, radio, telefon, czajnik, sprzęt plażowy (leżaki, parawan). DO DYSPOZYCJI GOŚCI: boiska sportowe (boisko do koszykówki i siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, miejsce na ognisko, sala bilardowa, siłownia, solarium oraz sauna. Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja (serwowane). Transport: autokar (klimatyzacja barek WC DVD) UBEZPIECZENIE: NNW PLN SIGNAL IDUNA Koszt: całkowity - 780zł, dziecko do lat 7-600zł, dziecko do lat 3 390zł. Pracownicy AMP - dofinansowanie ZFŚS zależne od dochodu. Koordynator z ramienia Komisji EiR NSZZ Solidarność - Bogusław Żak tel str czerwca 2014 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów wraz ze Spółką Biuro Podróży Partner zaprasza na wycieczkę do Wapienne Sprawny kręgosłup Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowo-Leczniczy, 4 i 5 osobowe drewniane domki góralskie z pełnym węzłem sanitarnym. Koszt wycieczki: zgodnie z dofinansowaniem wg regulaminu ZFŚS; 750 zł/os. pełny koszt. Cena obejmuje: wyżywienie 3 x dziennie, transport (autokar), ubezpieczenie NW PL, 4 noclegi, jedna uroczysta kolacja, jedna kolacja z wieczorkiem i ogniskiem, wycieczki autokarowe z przewodnikiem, konsultacja lekarska, zabiegi. Program ramowy: 1 dzień (poniedziałek) wyjazd z DG godz parking spod ZOZ-u, przyjazd, zakwaterowanie, konsultacja lekarska, obiad, kolacja z wieczorkiem, nocleg; 2 dzień (wtorek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, po obiedzie wycieczka, kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek, nocleg; 3 dzień (środa) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, wycieczka, kolacja, nocleg; 4 dzień ( czwartek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, czas wolny, uroczysta kolacja z DJ, nocleg; 5 dzień (piątek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, ok wyjazd do Dąbrowy Górniczej. Informacji udzielają: Jerzy Parafiniuk tel , Andrzej Chrzanowski tel Zapisy i wpłaty do Biura Podróży PARTNER do r. Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Ojciec wszystkich ludzi na świecie. Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba

Jan Paweł II. Ojciec wszystkich ludzi na świecie. Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba Jan Paweł II Ojciec wszystkich ludzi na świecie Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba Dzieciństwo Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ w OLSZTYNIE PSRWN 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, pok. 310, III p., tel./ fax 89 521 49 60 www.psrwn.olsztyn.pl; biuro@psrwn.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy SPA & Wellness położony jest w urokliwej części Dziwnowa - pomiędzy rzeką Dziwną i lasem a rozległą plażą.

Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy SPA & Wellness położony jest w urokliwej części Dziwnowa - pomiędzy rzeką Dziwną i lasem a rozległą plażą. PREZENTACJA 72-420 Dziwnów, ul. Osiedle Rybackie 33 tel. 91 381 30 78; tel. kom. 602 25 82 25, 665 098 999 e-mail: recepcja@perla-dziwnowa.pl; www.perla-dziwnowa.pl Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat

Bardziej szczegółowo

W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat.

W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat. W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat. Iluż ludzi urzekła prostota jego serca, połączona z rozległą znajomością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU. "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" wtorek - 25 czerwca 2013

PROGRAM PROJEKTU. Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska wtorek - 25 czerwca 2013 PROGRAM PROJEKTU "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" 18:00 18:00 22:00 wtorek - 25 czerwca 2013 Warszawa - Hotel Gromada "Dom Chłopa" - Plac Powstańców Warszawy 2 Zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r.

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r. OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO WŁOCHY Cortina D Ampezzo 13-22 marca 2015r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjazd szkoleniowy do zimowej stolicy Włoch -

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz.

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. około 15:00-17:00 2. Ilość osób 25 pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza.

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z łazienką, TV, radio. Wyżywienie: 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

GEOVITA w Lądku Zdroju

GEOVITA w Lądku Zdroju GEOVITA w Lądku Zdroju Położenie Ośrodek zlokalizowany jest na uboczu uzdrowiska Lądek Zdrój, w otoczeniu gór oraz lasów. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów oraz wyposażone

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła Tropem Naszych Pradziadów Biskupin

Zielona Szkoła Tropem Naszych Pradziadów Biskupin Zielona Szkoła Tropem Naszych Pradziadów Biskupin Pragniemy zabrać was w krainę naszych pradziadów, kolebkę naszej Państwowości. Na tej Zielonej Szkole zobaczycie jak kiedyś żyli ludzie tacy jak my, czym

Bardziej szczegółowo

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI indoor / outdoor 170 zł 14 100 osób 2 dni MIEJSCE hotel Gołuń www.hotel-golun.com.pl Hotel Gołuń położony jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, wśród lasów, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne.

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne. GEOVITA w Dźwirzynie Położenie Komfortowy obiekt, otoczony sosnowym lasem, znajduje się w pasie nadmorskich wydm, w bliskiej odległości od szerokiej, piaszczystej plaży i 1500 metrów od jeziora Resko Przymorskie.

Bardziej szczegółowo

choć z opóźnieniem - nadal trwa

choć z opóźnieniem - nadal trwa ISSN 1505-6724 Ukazuje się od 15 września 1980 roku Nr 9/2015 (674) HUTA KATOWICE Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Zmiana cen posiłków w AMP Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki

II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki Kielce - Bocheniec k/małogoszcza 10 13 czerwca 2010 roku Organizatorem szkolenia jest Rada Programowa do

Bardziej szczegółowo

18.01-24.01.14, 25.01-31.01.14, 01.02-07.02.14, 08.02-14.02.14, 15.02-21.02.14, 22.02-28.02.14

18.01-24.01.14, 25.01-31.01.14, 01.02-07.02.14, 08.02-14.02.14, 15.02-21.02.14, 22.02-28.02.14 WCZASY ZIMOWE! 18.01-24.01.14, 25.01-31.01.14, 01.02-07.02.14, 08.02-14.02.14, 15.02-21.02.14, 22.02-28.02.14 Pokój z łazienką 450zł/os, dzieci do 3 lat gratis dzieci z ½ wyżywienia od lat 3 do 10 lat

Bardziej szczegółowo

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016 SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i obsługę logistyczną trzydniowego szkolenia wyjazdowego do Parku

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dialog społeczny eczny- negocjacje wynagrodzeń w Kompanii Węglowej W S.A KOMPANIA WĘGLOWA S.A. to: Największa firma wydobywcza w Europie, która......w 2005 r. sprzedała 50,5 mln ton

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK

ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK Doskonałe zaplecze i ciekawy program, który dostarczy uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Oferta zielonych szkół przygotowana została z myślą

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny)

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny) Imię i nazwisko uczestnika:. Liczba punktów:. KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny) Test dla ucznia gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Wybierz jedną prawidłową odpowiedź zaznaczając ją

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba.

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba. Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY (Bukowina Tatrzańska) Symbol oferty: 540/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska

Bardziej szczegółowo

3-dniowy Pobyt nad morzem

3-dniowy Pobyt nad morzem 3-dniowy Pobyt nad morzem dla 2 osób Zaproszenia są imienne co wyklucza możliwość ich przekazywania osobom trzecim. Nie ma możliwości łączenia zaproszeń (pobytów) w jeden dłuższy. Termin pobytu: Dokładny

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE CHORWACJA 29.04-07.05.2016 MAJÓWKA NA SPORTOWO HORIZONT RESORT Po raz kolejny organizujemy majówkę na sportowo dla rodziców których dzieci zajmują się aktywnie sportem. MIEJSCOWOŚĆ PULA Wyjazd 29.04.2016

Bardziej szczegółowo

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Teren działania TAURON PE S.A. lokalizacja organizacji związkowych należących do MZZPE W ENION S.A. OOZ Jelenia Góra Gliwic e OOZ TOK i TS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, działając na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B Telefon 32 4718614, 32 4719450 www.mosir.jastrzebie.pl, mosir@xm.pl WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1. Wakacyjna Szkółka Wspinaczki

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej 30.

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej 30. ... pieczęć zamawiającego Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE w

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011.

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialni Styczeń 1. Opiniowanie preliminarza budżetowego na 2011 rok. 2. Analiza planów pracy Prezydium I zarządu okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ

SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ TEMAT: VII DZIEŃ PAPIESKI - WSPOMINAMY JANA PAWŁA II 1. Data imprezy: 18 X 2007 r. 2. Miejsce: sala rytmiki. 3. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 4. Cel główny: Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie

Centrum Medyczne w Łańcucie Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/41/2011 Łańcut, dnia 14.12.2011r. Uczestnicy postępowania przetagowego

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW BIAŁKA TATRZAŃSKA TATRZAŃSKA ŁOMNICA 2016 REGULAMIN I PROGRAM RAMOWY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW BIAŁKA TATRZAŃSKA TATRZAŃSKA ŁOMNICA 2016 REGULAMIN I PROGRAM RAMOWY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM ORGANIZATOR Włodzimierz Szymerski SEKRETARIAT MISTRZOSTW ul. Balkonowa 5 lok 18 03-329 Warszawa tel./fax. (+48 22)811 63 84 tel. kom.: (+48) 607-918-333

Bardziej szczegółowo

Western Europe Integration Camp. Language Study. 24-30th July 2016 Boston, UK. T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t

Western Europe Integration Camp. Language Study. 24-30th July 2016 Boston, UK. T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t Western Europe Integration Camp & Language Study 24-30th July 2016 Boston, UK T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Letni Obóz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40

UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40 UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40 *** OFERTA SPECJALNA DLA GRUPY MIKO-SPORT *** Opis miejscowości: Passo

Bardziej szczegółowo

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie)

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Symbol oferty: 682/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Czechy Karkonosze - Czechy Janskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec karta pływacka 10-20.07.2014 cena 1499 zł 20-27.07.2014 cena 1299 zł KREATYWNI instruktorzy zapraszają nowoczesny triathlon, piłka nożna, koszykówka, siatkówka rabaciki! info

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo