Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 9/2014 (653) HUTA KATOWICE Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy podczas corocznej Mszy Świętej w intencji hutników i ich rodzin. 28 kwietnia 2014 Kanonizacja dwóch wspaniałych Papieży Bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII świętymi Błogosławiony Jan Paweł II i błogosławiony Jan XXIII zostali przyjęci w poczet świętych. Kanonizacja odbyła się w niedzielę, 27 kwietnia br. Więcej str. 3 Uroczysta Msza Święta odprawiona zostanie w dniu 4 maja 2014 r. o godz w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2. Mały Hutnik w ArcelorMittal Poland Dodatek z Okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik wypłacony zostanie pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2014 r. - do 10 maja. Mały Hutnik wypłacony zostanie w wysokości 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału 2014 r. Więcej str. 2 Poligrafia zmienia właściciela Zorganizowana część przedsiębiorstwa - Poligrafia - przejdzie z dniem 1 czerwca 2014 r. na nowego pracodawcę - Spółkę Unidrux Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - poinformował Pracodawca Unimed Sp. z o. o. Zawiadomienie o planowanej sprzedaży Poligrafii Spółce Unidrux przekazał Solidarności dotychczasowy Pracodawca w połowie kwietnia. Za powód podjętych kroków podał długotrwałą stratę finansową na tej działalności. Więcej str. 2 Z okazji Dnia Hutnika życzenia bezpiecznej pracy, spełnienia zamierzeń i dążeń zawodowych, satysfakcji oraz uznania i szacunku ze strony Pracodawcy, a także powodzenia w życiu osobistym wszystkim pracownikom ArcelorMittal Poland, Spółek zależnych oraz firm współpracujących składa Prezydium, Międzyzakładowa Komisja oraz Redakcja WZ Manifestacja pod Śląskim Urzędem Wojewódzkim Kompania Węglowa walczy o przetrwanie We wtorek, 29 kwietnia br. ulicami Katowic przejdzie manifestacja górniczych związków zawodowych - poinformował Dominik Kolorz, Przewodniczący NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce jest katastrofalna. Kilka dni temu Kompania Węglowa, największy pracodawca w naszym regionie, poinformowała o zamiarze wprowadzenia przestoju produkcyjnego w swoich kopalniach i zakładach. Na razie postojowe ma potrwać 4 dni, ale wiemy, że rozważane są następne, znacznie dłuższe przerwy w wydobyciu. Widmo kolejnej fali likwidacji kopalń staje się coraz bardziej realne - przekazał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Więcej str. 4 Dzień Bezpieczeństwa w AMP S.A. Tegoroczny Dzień Bezpieczeństwa w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA zorganizowany został 24 kwietnia br. Imprezę prowadził Marek Rusinek, znany dziennikarz radiowy RMF MAXXX. W postawionym Miasteczku Bezpieczeństwa organizatorzy imprezy zadbali o liczne pokazy, konkursy z nagrodami, a także catering. Więcej str. 4

2 Dotychczasowa działalność będzie kontynuowana Poligrafia zmienia właściciela C. d. ze str. 1 W związku ze sprzedażą Poligrafii 10 jej pracowników przejdzie na nowego pracodawcę. Jak poinformował Prezes Unimedu w sferze prawnej Unidux stanie się stroną istniejących stosunków pracy. Pracownicy w okresie 2 m-cy mogą bez wypowiedzenia, za 7 dniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy ze skutkami wynikającymi z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy. Nowy pracodawca przy tym zobowiązuje się nie dokonywać redukcji zatrudnienia przez okres roku licząc od daty przejęcia pracowników. Staż pracy u dotychczasowego pracodawcy zostanie zaliczony do okresu zatrudnienia w Spółce Unidrux. W sferze ekonomicznej - warunki płacy i pracy nie ulegną zmianie. Oznacza to, iż przez okres jednego roku od dnia przejęcia pracowników nowy Pracodawca będzie zobowiązany stosować postanowienia dotychczas obowiązującego w Spółce Unimed Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Za wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałych przed przejściem na nowego właściciela nabywca i dotychczasowy pracodawca będą odpowiadać solidarnie. Jak poinformował również pracodawca - w związku z przejściem części zakładu pracy na pracodawcę nie zobowiązanego do tworzenia Funduszu Socjalnego - Fundusz nie będzie przekazywany w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników (po skorygowaniu o należności i zobowiązania) na dzień przekazania. Unimed przekazał, iż nowy Pracodawca zamierza prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie i nie planuje przeprowadzania zmian dotyczących warunków zatrudnienia przejętych pracowników. Rozmowy w sprawie płac w Spółkach Wystąpienie o podwyżki w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. Pismo w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. o kwotę 150zł dla każdego pracownika oraz o wypłacenie w 2014 r. nagrody ze środków własnych Pracodawcy w kwocie 1.000zł w terminie uzgodnionym przez strony wystosowały organizacje związkowe działające w Spółce w dniu 17 kwietnia br. Związki uzasadniając swoje wystąpienie zwróciły uwagę na ciągły wzrost wydajności pracowników AM Service Group Sp. z o. o., jakości i efektywności pracy oraz postępującą inflację i wzrost kosztów utrzymania rodzin. Organizacje Związkowe zwróciły przy tym uwagę, iż zgodnie z zapisami 40 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wielkość przyrostu miesięcznych wynagrodzeń Strony zobowiązały się corocznie ustalać do końca IV kwartału roku poprzedzającego dany rok. Pod wystąpieniem podpisali się przedstawiciele następujących organizacji związkowych: MOZ NSZZ Solidarność AMP SA - DG, MZZ Pracowników AMP Dąbrowa Górnicza, MMZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz OZ NSZZ Solidarność przy AM SG Sp. z o. o. Spotkanie w temacie wzrostu płac zaplanowane zostało na dzień 8 maja br. Również na dzień 8 maja zaplanowane zostały negocjacje płacowe na 2014 r. w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. str. 2 Zmiany organizacyjne w dziale zakupów Uproszczony schemat skupiony na wynikach i oszczędnościach Jak poinformował organizacje związkowe Pracodawca - po wprowadzeniu organizacji zakupów w Europie oraz BDE (region wschodni wyrobów płaskich) w październiku 2013 roku oraz ogłoszeniu uproszczonego podejścia z mniejszą liczbą poziomów, przyjętego na poziomie ArcelorMittal Europe 6 lutego 2014 r., w BDE wprowadzono uproszczony schemat organizacyjny zakupów, skupiony na wynikach, zintegrowanym podejściu, oszczędnościach oraz poprawie wydajności. W związku z powyższym, w organizacji zakupów BDE, na czele której stoi Rajendra Pathak jako dyrektor zakupów BDE, wprowadzono zmiany. Szefem materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i magazynów został Ivo Bouda. Szefem Metali jest Rajkumar Daryanani, a Produktów przemysłowych i materiałów do produkcji - Thomas Rabin. Za Inwestycje i usługi odpowiada Biju Thomas, za rudy, żelazostopy i logistykę Ajay Singh. Szefową węglu, koksu i węglopochodnych jest natomiast Maria Buszko. Jak przekazał Pracodawca - Dyrektor zakupów BDE będzie nadal zajmował się koordynacją działań związanych z produktami ubocznymi i energetyką, współpracując bezpośrednio z zespołami zakupowymi w poszczególnych jednostkach. Zespołami zakupów w AM Ostrawa, Eisenhüttenstadt oraz w Polsce będą kierować odpowiednio: Rajkumar Daryanani, Thomas Rabin oraz Biju Thomas raportujący zgodnie z hierarchią do dyrektora zakupów BDE. Pan Surojit Ghosh, Country Manager Poland będzie kontynuował działalność w roli koordynatora do spraw surowców z AMS oraz kierował współpracą z dostawcami. Premia w AMP za kwiecień 2014 r. Premia za kwiecień 2014 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 6,79%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc marzec 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 103%. W związku z przekroczeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 6,79% od płac zasadniczych pracowników Spółki. Mały Hutnik w ArcelorMittal Poland C. d. ze str. 1 Jako, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę, średnia płaca z powyższego okresu wynosi 4.959,62zł, dodatek - Mały Hutnik wyniesie ok. 297 zł. Powyższy dodatek wypłacany jest w oparciu o zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - Załącznik nr 3 pkt. 7, który stanowi, iż z okazji Dnia Hutnika pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilości zawartych umów, przysługuje tradycyjny dodatek. Będzie Hutnik w Kolpremie Zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę - na podstawie art. 9 4 ust.1 pkt 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. oraz zgodnie z Zasadami wypłacania specjalnego wynagrodzenia zwanego Kartą Hutnika będącymi załącznikiem nr 4 do Układu, z okazji Dnia Hutnika pracownikom KOLPREM Sp. z o.o. zatrudnionym i otrzymującym wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2014r. zostanie wypłacony tradycyjny dodatek z okazji Dnia Hutnika, w wysokości 282,24 zł. Consensus z nową nazwą Zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę - Spółka PPUH Consensus Sp. z o. o. zmieniła dotychczasową nazwę firmy na: CONSENSUS COMPANY Sp. z o. o. Jak poinformował Zarząd - powyższe zmiany zostały zarejestrowane i ujawnione w postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 kwietnia 2014 r. Pozostałe dane spółki nie uległy zmianie. Powyższa zmiana nie wymaga wprowadzania aneksów do wiążących umów i kontraktów.

3 Kanonizacja dwóch wspaniałych Papieży Bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII świętymi C. d. ze str. 1 Papież Dobroci tak nazywano Św. Jana XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada 1881 r. jako czwarte z czternaściorga dzieci ubogiej chłopskiej rodziny z Sotto il Monte k. Bergamo. Miał 23 lata, gdy 10 sierpnia 1904 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W marcu 1925 r. został arcybiskupem tytularnym Areopolis i wizytatorem i delegatem apostolskim w Sofii. W tym też charakterze w sierpniu 1929 r. odbył podróż do Polski, odwiedzając Częstochowę, Warszawę, Poznań i Gniezno. Pod koniec 1944 r., na okres ośmiu lat został nuncjuszem w Paryżu. Następnie nominowany został kardynałem i objął stolicę patriarchalną w Wenecji. 28 października 1958 r. wybrany został Papieżem i przyjął imię Jan XXIII. Koronacja odbyła się 4 listopada. Zaraz po wyborze na Papieża powiedział - Już sama świadomość mojej marności i znikomości zatrważa mnie. Widząc jednak w głosach, oddanych przez moich Braci Najprzewielebniejszych Kardynałów Świętego Rzymskiego Kościoła, znak woli Boga, przyjmuję dokonany przez nich wybór i nisko chylę czoło przed kielichem goryczy i jarzmem Krzyża. Zarówno wybór imienia, jak i nowy styl bycia Papieża Jana XXIII był sporym zaskoczeniem. Papież o tym samym imieniu bowiem zaliczony został do tzw. antypapieży i zmuszony do abdykacji przez Sobór w Konstancji. Jan XXIII wielokrotnie łamał surową etykietę watykańską. Najważniejszym wydarzeniem pontyfikatu Jana XXIII było zwołanie i rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II, którego celem było: uczynić Kościół w większym stopniu zdolnym do uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów, jakie stoją przed światem; sprawić, by działania Kościoła stały się bardziej skuteczne oraz przygotować drogę do jedności chrześcijan. Jan XXIII zapoczątkował zmianę stosunku Kościoła katolickiego do innych wyznań chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich. Był również pierwszym Papieżem, który opuścił mury Watykanu. Odwiedził rzymskie więzienie, wizytował parafie, a pociągiem odbył pielgrzymki do Loreto i Asyżu. W momencie kryzysu kubańskiego apel Papieża Jana, wygłoszony 25 października 1962 r. do prezydenta USA Johna Kennedy- ego i szefa partii w Moskwie Nikity Chruszczowa uratował świat przed III wojną światową. Papież starał się także wpływać na rządy krajów komunistycznych, by nie prześladowały ludzi i instytucji Kościoła. Jan XXIII odszedł 3 czerwca 1963 o godz W ostatnich słowach mówił: - Nie ma innej woli, jak tylko wola Boga: Aby byli jedno! W swoim testamencie natomiast napisał słowa: - Tym, co najcenniejsze w życiu, jest Jezus Chrystus, Jego święty Kościół, Jego Ewangelia, prawda i dobroć. Jan Paweł II beatyfikował Go 3 września Roku Jubileuszowego Powiedział wówczas, iż Sobór był prawdziwie proroczą intuicją sędziwego już wówczas papieża i mimo niemałych trudności rozpoczął nową epokę nadziei dla chrześcijan i dla ludzkości. On też kontynuował jego dzieło. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach jako drugi syn Emilii i Karola. Od 1942 r. studiował teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada 1946 r. kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim wyjechał do Rzymu, by kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Na okres biskupstwa Wojtyły przypadły właśnie obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W dniu 16 października 1978 r. ok. godz w siódmym głosowaniu Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Pierwszego błogosławieństwa Jan Paweł II udzielił Urbi et Orbi - Miastu i Światu. 22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu. Dla Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza transmisja Mszy św. od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w Biskupem Rzymu. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Niesamowity pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. W sercach ludzi, szczególnie Polaków pozostanie na zawsze. Jego pogoda ducha, serdeczność i wielkie ciepło biło do każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, wieku a nawet wyznania. Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę Papieża bliskiego wszystkim ludziom, Papieża-apostoła. Jako pierwszy Papież w historii modlił się w synagodze i kościele luterańskim, otworzył chrześcijaństwo dla ludzi wszystkich ras i cywilizacji. Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie w 1985 r., który ONZ ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Bardzo ważną była dla Niego rodzina. W homilii wygłoszonej podczas mszy kanonizacyjnej w Watykanie Papież Franciszek powiedział, iż - W posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był Papieżem rodziny. Interesował się wszelkimi sferami życia człowieka, ale przede wszystkim pozostał bliskim naszemu sercu Człowiekiem. Podczas pielgrzymek do Polski wielokrotnie podkreślał, iż Barka to Jego ulubiona pieśń. I śpiewali ją wszyscy uczestniczy pielgrzymek, a wraz z nimi On. - To umiem. Tegoście mnie nauczyli jeszcze w Polsce - powiedział 3 czerwca 1979 r. w Gnieźnie. I dodał - niedawno było spotkanie wszystkich kleryków meksykańskich w Guadalajara i zaczęli śpiewać to samo, ale po Meksykańsku i wtedy zobaczyłem was wszystkich. Wtedy doceniłem czegoście mnie nauczyli. Powiedział wówczas również - jestem bardzo łakomy na muzykę i śpiewanie, a ponieważ wieczorem człowiek powinien robić rachunek sumienia, ja tutaj wyznaję ten mój polski grzech. I jak niektóry polski grzesznik mówię, nie wiem, czy się z tego poprawię. Również w Krakowie 18 sierpnia 2002 r. nawiązał do Barki - właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe i z nią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te Krakowskie Błonia pod Kopiec Kościuszki. Znamiennym dla Polaków pozostanie krakowskie okno na ulicy Franciszkańskiej, gdzie Papież nocował. Pod nim tłumy ludzi czuwały w modlitwie. Papież tym czasem nawiązując niesamowitą więź z nimi - żartował, jak podczas wizyty w 8 czerwca Jeszcze coś wam powiem, kiedy tu dawniej byłem w Krakowie byłem całkiem porządnym człowiekiem i nigdy nie wyłaziłem na okna, a teraz co się ze mną stało... W tym Rzymie to nie tak łatwo być Papieżem, ale w Krakowie to by się już całkiem nie dało, no bo by człowiek cały czas musiał stać w tym oknie. A gdzie tu coś pomyśleć, a gdzie tu coś napisać, a gdzie tu coś załatwić? A tu cały świat na głowie... I tak było. Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. W czerwcu 1999 r. Jan Paweł II podkreślił, iż pielgrzymka ta stanowi poniekąd powrót do początku. W Wadowicach wspominał - Tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło...a kiedy patrzyłem przez okno widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis czas ucieka wieczność czeka. Jan Paweł II odszedł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005r. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia. Uczestniczyło w nim ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Pochowany został w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana XXIII. 13 maja 2005 r. Papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od konieczności zachowania pięcioletniego okresu od śmierci i już 1 maja 2011 r. dokonał osobiście beatyfikacji Jana Pawła II. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-polaka. Kanonizacji Papieża-Polaka dokonał Papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z Janem XXIII. str. 3

4 Kompania Węglowa walczy o przetrwanie C. d. ze str. 1 Każdy mieszkaniec Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, który pamięta lata 90-te, wie co to oznacza. Likwidacja kopalń to utrata dziesiątek tysięcy miejsc pracy oraz degradacja społeczna i gospodarcza całego regionu. Jedno miejsce pracy w kopalni generuje kilka etatów w otoczeniu górnictwa - w firmach kooperujących, w transporcie, usługach i handlu. Dlatego też - jak słusznie zauważa Dominik Kolorz - gdy zabraknie kopalń, kolejne dzielnice miast naszego regionu zmienią się w skanseny biedy i bezrobocia. Sytuacja w górnictwie jest dramatyczna, a zagrożonych jest kilkaset tysięcy miejsc pracy. Od poniedziałku dziewięć kopalń wchodzących w KW wstrzymało wydobycie, a w pozostałych sześciu produkcja węgla będzie ograniczona. Przestój ekonomiczny potrwa do 5 maja. Wstrzymanie pracy dotyczy nie tylko kopalń, ale również pracowników zatrudnionych w pięciu zakładach specjalistycznych. Już w zeszłym tygodniu rozpoczął się przestój w zatrudniającej ok. 800 pracowników centrali Kompanii Węglowej. Decyzję o postojach w połowie kwietnia podjął zarząd Kompanii, uzasadniając ją spadkiem zapotrzebowania na węgiel. Pracownicy na postojowym otrzymają nieco ponad połowę pensji. Aktualnie Spółka zatrudnia ok. 60 tys. osób. Tutaj wszystko pięknie wygląda... Dzień Bezpieczeństwa w AMP S.A. C. d. ze str. 1 Ważne słowa w temacie BHP skierował do zebranych również Dyrektor Generalny AMP - Manfred Van Vlierberghe. - To dobra inicjatywa - mówią jedni odnosząc się do zorganizowanej imprezy, jednak większość zapytanych pracowników miała negatywny stosunek. - Korzystniej i rozsądniej byłoby przeznaczyć środki, które zostały wykorzystane na zaledwie kilkugodzinną zabawę na potrzeby BHP bezpośrednio na wydziałach. Tutaj wszystko pięknie wygląda, niestety na co dzień już tak nie jest. Może rzeczywiście rozsądniej czasem by było zapytać o zdanie pracowników, na co daną pulę pieniędzy przeznaczyć. Oni widzą zagrożenia występujące na poszczególnych wydziałach, jednak podczas ich zgłaszania - często słyszą, iż nie ma na to środków. Wspólna modlitwa w imieniny bł. ks. Jerzego Pamiętamy o Twej dobroci W środę, 23 kwietnia br. - dniu imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie, o godz została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył Abp Henryk Hoser. W Eucharystii czynnie uczestniczyli przedstawiciele MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. W wygłoszonej homilii Abp Henryk Hoser SAC, biskup diecezji warszawsko-praskiej nawiązał do życia bł. ks. Jerzego, który za swojego duchowego przywódcę obrał sobie świętego Jerzego i próbował żyć tak jak i On odrzucając dobra doczesne. Po uroczystej Mszy Św. z okazji imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszko Abp Henryk Hoser SAC oddał hołd Kapłanowi Męczennikowi przy jego grobie na warszawskim Żoliborzu. Przy grobie bł. ks. Jerzego, nie zabrakło również Jego najbliższych. str. 4 Zawody biegowe oraz nordic walking na Pogorii III Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej organizuje 11 maja 2014 r. o godz na Pogorii III zawody biegowe oraz nordic walking pod nazwą Szóstka Pogorii. Imprezą towarzyszącą będzie Bieg Przedszkolaka po plaży miejskiej. Zawody są niecodzienne, forma biegu to Indywidualny Bieg Na Czas na dystansie 5 km. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Szczegółowe informacje nt. Biegu na stronie Stowarzyszenie Pogoria Biega jest organizatorem wielu imprez biegowych, które na trwałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych na terenie naszego kraju.

5 Pracodaca Przyjazny Pracownikom - finał Człowiek jest przed kapitałem - Dziękuję wam, że jesteście i pokazujecie, że człowiek powinien być i jest przed kapitałem - podziękował laureatom VI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ Solidarność. Gala PPP odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, KK, zarządów regionów i komisji zakładowych Na zakończenie Piotr Duda wręczył Bronisławowoi Komorowskiemu pióro z napisem NSZZ Solidarność - aby podpisywał jak najwięcej propracowniczych ustaw i aktów prawnych. Prezydent RP w swoim wystapieniu podkreślał S. Przewodniczący Związku przypomniał jaka jest idea konkursu. - Ideą konkursu jest promowanie tego, o co w Polsce jest bardzo trudno - stabilnego zatrudnienia. To wpływa na bezpieczeństwo pracy, stabilność zatrudnienia, działalność związków zawodowych. Wy pokazujecie, że jest to możliwe - mówił szef Solidarności. Zwrócił uwagę, że choć w kraju jest wiele konkursów dla pracodawców, tylko ten jeden jest szczególny - bo wyboru dokonują sami pracownicy, zwiazkowcy. Laureaci konkursu zapewne nie wygraliby przetargów publicznych, bo wartośc dialogu społecznego. oni zatrudniając pracowników zgodnie z zasadami Kodeksu pracy ponosząc przez to wyższe koszty pracy i w związku z tym są mniej konkurencyjni - zwracał uwagę Duda. Zwracał uwagę na trudności przed jakimi często staje podpisujac ustawy, ktore nie mogą zadowolić wszystkich stron. Marzeniem prezydenta byłoby podpisywanie ustaw, ktore zadowolą i pracodawców i Dzień pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych Każdego roku w Polsce ok. 300 osób ginie na skutek wypadków przy pracy. Kolejnych 600 odnosi poważne uszkodzenia ciała (naruszające podstawowe funkcje organizmu) na skutek ciężkich wypadków przy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1888 wypadków przy pracy, do których doszło w 2013 r. Poszkodowanych w nich zostało osób, z tego 315 poniosło śmierć, a 735 doznało ciężkich obrażeń ciała. 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Wzrost wieku emerytalnego z każdym rokiem Błędnie podaliśmy w ostatnim numerze WZ, iż Ustawa o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje m.in., że od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta o trzy miesiące każdego roku. Wiek emerytalny zgodnie z Ustawą każdego roku wzrasta o 4 miesiące. Za błąd przepraszamy. Prawo pracy może ulec zmiannie związkowców. Dziękując Solidarności za wspaniałą inicjatywę, dziekował jednoczesnie pracodawcom za ich pomysły i inicjatywy, dzięki którym trudna współpraca między przedsiębiorcami i pracownikami jest możliwa i udana. Laureaci VI edycji akcji certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom: Łuksja Sp. z o.o. w Łukowie, PSS Społem w Radomiu, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim, ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach, Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Zabrzu, SFW Energia Sp. z o.o. w Gliwicach. Pracodawcy chcą kolejnych zmian Organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej opowiadają się wspólnie za maksymalnie 48-miesięcznym okresem zatrudniania na umowy okresowe. Chcą też wydłużenia maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 miesięcy. Czteroletni maksymalny czas trwania umowy na czas określony nie obejmowałby m.in. umów związanych z realizacją projektu czy trwaniem kadencji - zakładają pracodawcy. Wspólną propozycję Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego przekazano do resortu pracy. We wspólnym stanowisku opowiedzieli się za wydłużeniem maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 m-cy. Są też za zniesieniem obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w firmach zatrudniających do 50 pracowników. Proponują także ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż rok, miałby prawo do 2-tygodniowego wypowiedzenia, miesiąc przy pracy powyżej roku i dwa miesiące - powyżej trzech lat. Obecnie okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku, miesiąc, gdy pracował ponad pół roku i 3 miesiące, gdy był zatrudniony co najmniej 3 lata. 2-tygodniowy okres wypowiedzenia miałby obowiązywać dla umów na czas wykonania określonej pracy. Organizacje pracodawców chcą też, by zamiast informować o zamiarze zwolnienia reprezentujący pracownika związek zawodowy, robić to dopiero po zwolnieniu go - w ramach kontroli następczej. Domagają się też ograniczenia katalogu grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Wg pracodawców skrócony albo zniesiony powinien być też obecny czteroletni okres ochrony przedemerytalnej pracowników. Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 28 czerwca 2014 Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność ZWP przy współpracy Biura Podróży Partner zaprasza n wycieczkę do BOCHNI Zabytkowa kopalnia soli - Bochnia to miejsce wyjątkowe, które warto zobaczyć, wędrówka podziemnymi solnymi korytarzami, przeprawa łodziami, 140-metrowa zjeżdżalnia znajdująca się na pochylni łączącej poziom AUGUST z poziomem SIENKIE- WICZ to jedne z niektórych atrakcji, które na nas czekają. Kopalnia jest jedną z najstarszych kopalni soli na terenie Polski i fajnym miejsce na spędzenie czasu z całą rodziną. Program wycieczki: godz wyjazd z D.G., przejazd do Bochni pod szyb Campi. O godz rozpoczęcie zwiedzania podziemi kopalni trasą turystyczną z prze- wodnikiem, przeprawa łodziami. Przerwa na obiad w restauracji na terenie kopalni 250 m pod ziemią. Zwiedzanie średniowiecznej wioski z połowy XIII wieku w parku archeologicznym Osada Oraczy. Jeśli wystarczy czasu - przejazd do Nowego Wiśnicza, zwiedzanie zamku (bilet wstępu płatny we własnym zakresie). Powrót do DG ok. godz Całkowity koszt 150zł. - pomniejszony o dofinansowanie z ZFŚS. Cena obejmuje: obiad w restauracji na terenie kopalni 250m pod ziemią, bilet wstępu na zwiedzanie kopalni z przewodnikiem, przeprawę łodziami, bilet wstępu na zwiedzanie Osady Oraczy z przewodnikiem,transport, ubezpieczenie, podatek VAT. Zapisy i informacje: Roman Świątkowski tel: oraz BP Partner" Sp. z o. o sierpnia 2014 r. Biuro Podroży PARTNER oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność GU/FI zapraszają nad morze do M r z e ż y n a Zakwaterowanie: OW Alga Activ położony 80m od plaży w zalesionym terenie przy promenadzie. Do dyspozycji uczestników: jadalnia, siłownia, sala dyskotekowa, plac i pokój zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, 2 baseny: zewnętrzny i kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, sauną, kabiną infrared, a także multiboisko do gier zespołowych i tenisa ziemnego, siłownia, sala fitness, paraboliczna ściana treningowa. Wyżywienie: śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane. Koszt: koszt całkowity 1.190zł., pomniejszony o dofinansowanie przysługujące z ZFŚS. Cena obejmuje: zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 3x dziennie, transport, wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczkę do Kołobrzegu z przewodnikiem, 2 wejścia na basen kryty, bezpłatne korzystanie z basenu zewnętrznego, ubezpieczenie, podatek VAT. Informacji udziela: Włodzimierz Rebeta tel lub kom września 2014 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów wraz ze Spółką Biuro Podróży Partner zaprasza na wycieczkę do D ź w i r z y n a Dźwirzyno położone jest 12 km od Kołobrzegu, znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i jednego z naj czystszych morskich kąpielisk. Atrakcje stanowi port rybacki, gdzie z bliska można przyjrzeć się pracy rybaków i kupić świeżą rybę. Zakwaterowanie: DW Helios, którego zaletą jest położenie na wydmie, przy plaży, jednocześnie w samym centrum Dźwirzyna. Pokoje: 2-osobowe wyposażone w tapczan oraz dwuosobową wersalkę; typu studio 3,4 lub 4,5-osobowe składające się z dwóch pokoi z przedpokojem (w pokojach znajdują się 2 lub 3 tapczany oraz 1 lub 2 dwuosobowe wersalki).wszystkie pokoje posiadają balkon i łazienkę z prysznicem. Wyposażone są w: telewizję satelitarną, lodówkę, radio, telefon, czajnik, sprzęt plażowy (leżaki, parawan). DO DYSPOZYCJI GOŚCI: boiska sportowe (boisko do koszykówki i siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, miejsce na ognisko, sala bilardowa, siłownia, solarium oraz sauna. Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja (serwowane). Transport: autokar (klimatyzacja barek WC DVD) UBEZPIECZENIE: NNW PLN SIGNAL IDUNA Koszt: całkowity - 780zł, dziecko do lat 7-600zł, dziecko do lat 3 390zł. Pracownicy AMP - dofinansowanie ZFŚS zależne od dochodu. Koordynator z ramienia Komisji EiR NSZZ Solidarność - Bogusław Żak tel str czerwca 2014 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów wraz ze Spółką Biuro Podróży Partner zaprasza na wycieczkę do Wapienne Sprawny kręgosłup Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowo-Leczniczy, 4 i 5 osobowe drewniane domki góralskie z pełnym węzłem sanitarnym. Koszt wycieczki: zgodnie z dofinansowaniem wg regulaminu ZFŚS; 750 zł/os. pełny koszt. Cena obejmuje: wyżywienie 3 x dziennie, transport (autokar), ubezpieczenie NW PL, 4 noclegi, jedna uroczysta kolacja, jedna kolacja z wieczorkiem i ogniskiem, wycieczki autokarowe z przewodnikiem, konsultacja lekarska, zabiegi. Program ramowy: 1 dzień (poniedziałek) wyjazd z DG godz parking spod ZOZ-u, przyjazd, zakwaterowanie, konsultacja lekarska, obiad, kolacja z wieczorkiem, nocleg; 2 dzień (wtorek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, po obiedzie wycieczka, kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek, nocleg; 3 dzień (środa) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, wycieczka, kolacja, nocleg; 4 dzień ( czwartek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, czas wolny, uroczysta kolacja z DJ, nocleg; 5 dzień (piątek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, ok wyjazd do Dąbrowy Górniczej. Informacji udzielają: Jerzy Parafiniuk tel , Andrzej Chrzanowski tel Zapisy i wpłaty do Biura Podróży PARTNER do r. Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Nasz Patron

Jan Paweł II Nasz Patron Jan Paweł II Nasz Patron JAN PAWEŁ II Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol.

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

Rekolekcje na Maxa w Rzymie

Rekolekcje na Maxa w Rzymie Rekolekcje na Maxa w Rzymie 10-14.09.2017 StartupNaMaxa to inicjatywa ustanowienia św. Maksymiliana Kolbego patronem przedsiębiorców i startup-ów. Ojciec Kolbe był człowiekiem, którego zaradność i konsekwencja

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35%

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35% A U T O K A R Miejscowość położona 9 km na wschód od Kołobrzegu. Ośrodek wczasowy Nadmorski Raj usytuowany nad samym morzem z bezpośrednim zejściem na plażę. Wyposażony w pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,

Bardziej szczegółowo

Franciszkańska Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kraków ul. Chełmońskiego os. Azory Z A P R O S Z E N I E

Franciszkańska Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kraków ul. Chełmońskiego os. Azory Z A P R O S Z E N I E Franciszkańska Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kraków ul. Chełmońskiego os. Azory Z A P R O S Z E N I E Oddział Akcji Katolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i jej Asystent

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa w Watykanie

Niedziela Palmowa w Watykanie Niedziela Palmowa w Watykanie 18.03. - 26.03.2013 r. DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski 18.03.2013 (poniedziałek) O ustalonej godzinie rano (05:00) spotykamy się na Mszy Świętej w Sanktuarium Bł. Jana 1 / 7 Pawła

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ w OLSZTYNIE PSRWN 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, pok. 310, III p., tel./ fax 89 521 49 60 www.psrwn.olsztyn.pl; biuro@psrwn.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Ojciec wszystkich ludzi na świecie. Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba

Jan Paweł II. Ojciec wszystkich ludzi na świecie. Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba Jan Paweł II Ojciec wszystkich ludzi na świecie Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba Dzieciństwo Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii

Bardziej szczegółowo

RASC FAMILY CAMP sierpnia 2017 GÓRKI ZACHODNIE k. GDAŃSKA

RASC FAMILY CAMP sierpnia 2017 GÓRKI ZACHODNIE k. GDAŃSKA Już po raz trzeci oddajemy w Wasze ręce wakacyjną ofertę. Tym razem zapraszamy nad morze do Górek Zachodnich k. Gdańska. Jak zawsze będzie dużo rodzinnych atrakcji, sportowych emocji i mnóstwo niezapomnianej

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POBYT MŁODZIEŻY Z UKRAINY W PARAFII lipca 2016 ŚDM KRAKÓW

POBYT MŁODZIEŻY Z UKRAINY W PARAFII lipca 2016 ŚDM KRAKÓW POBYT MŁODZIEŻY Z UKRAINY W PARAFII 21-31 lipca 2016 ŚDM KRAKÓW Dzień 1 21.07- czwartek Po drodze (w zależności od czasu): Tarnów (katedra, rynek starego miasta), Wał Ruda i Zabawa (bł.karolina) Msza św.,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach PROJEKT Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2015-2016 zawarte w Katowicach w dniu. listopada 2015 roku, pomiędzy: TAURON Polska Energia S.A.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO KRAKOWA I WIELICZKI 2 DNI 1 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Wawel: Katedra, Groby Królewskie, Dzwon

Bardziej szczegółowo

Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy SPA & Wellness położony jest w urokliwej części Dziwnowa - pomiędzy rzeką Dziwną i lasem a rozległą plażą.

Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy SPA & Wellness położony jest w urokliwej części Dziwnowa - pomiędzy rzeką Dziwną i lasem a rozległą plażą. PREZENTACJA 72-420 Dziwnów, ul. Osiedle Rybackie 33 tel. 91 381 30 78; tel. kom. 602 25 82 25, 665 098 999 e-mail: recepcja@perla-dziwnowa.pl; www.perla-dziwnowa.pl Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich Częstochowa 2016

Bardziej szczegółowo

Msza Św. na życzenie pielgrzymów w Bazylice Św. Antoniego w Padwie lub w Loreto

Msza Św. na życzenie pielgrzymów w Bazylice Św. Antoniego w Padwie lub w Loreto Program: PRZEZ LORETO DO RZYMU (autokarem - 4300 km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - niedziela - Wyjazd z Polski Dzień 2 poniedziałek PADWA - LORETO - Zwiedzanie Padwy Piazza del Prato,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. Redakcja gazetki: 1. Wiktoria Bogusz. 2. Amelia Dziak. 3. Kinga Plak. 4. Anna Kania. Opiekun: Grażyna Osiak. Iskierka nr 1 Strona 1

Wydanie specjalne. Redakcja gazetki: 1. Wiktoria Bogusz. 2. Amelia Dziak. 3. Kinga Plak. 4. Anna Kania. Opiekun: Grażyna Osiak. Iskierka nr 1 Strona 1 Wydanie specjalne Redakcja gazetki: 1. Wiktoria Bogusz 2. Amelia Dziak 3. Kinga Plak 4. Anna Kania Opiekun: Grażyna Osiak Iskierka nr 1 Strona 1 W tym roku szkolnym 2015/2016 zostaliśmy pasowani na uczniów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia... w Krakowie pomiędzy. Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Marka Nawarę Marszałka Województwa Małopolskiego

POROZUMIENIE. zawarte dnia... w Krakowie pomiędzy. Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Marka Nawarę Marszałka Województwa Małopolskiego Załącznik do Uchwały nr 263/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. POROZUMIENIE zawarte dnia... w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Marka Nawarę Marszałka

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU. "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" wtorek - 25 czerwca 2013

PROGRAM PROJEKTU. Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska wtorek - 25 czerwca 2013 PROGRAM PROJEKTU "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" 18:00 18:00 22:00 wtorek - 25 czerwca 2013 Warszawa - Hotel Gromada "Dom Chłopa" - Plac Powstańców Warszawy 2 Zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

FILIPI KAVALA TESSALONIKI WERIA - METEORY RIWIERA OLIMPIJSKA ATENY - TERMOPILE KORYNT DELFY

FILIPI KAVALA TESSALONIKI WERIA - METEORY RIWIERA OLIMPIJSKA ATENY - TERMOPILE KORYNT DELFY FILIPI KAVALA TESSALONIKI WERIA - METEORY RIWIERA OLIMPIJSKA ATENY - TERMOPILE KORYNT DELFY TERMIN: 27.04 05.05.2013 r. DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski 27.04.2013 (sobota) Wcześnie rano Msza Świeta na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Wspólne świętowanie kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Sanktuarium bł. Jana Pawła II czwartek, 27 lutego :57

Wspólne świętowanie kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Sanktuarium bł. Jana Pawła II czwartek, 27 lutego :57 Bezpośrednia transmisja Mszy św. kanonizacyjnej z Watykanu oraz Msza św. dziękczynna to szczególne wydarzenia, na które z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII zaprasza krakowskie Sanktuarium bł.

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki

Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki Limit maksymalnie 3 umów na czas określony c.d. Od 22 lutego 2016 r. strony mogą zawrzeć nie 2, ale aż 3 umowy o pracę na czas

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Pakt zawarto w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. reprezentowanym przez:

Niniejszy Pakt zawarto w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. reprezentowanym przez: Projekt 15.11.2007 r. PAKT SPOŁECZNY dotyczący gwarancji socjalnych dla pracowników Katowickiej Grupy Kapitałowej w związku z częściowym upublicznieniem mniejszościowego pakietu akcji KHW S.A. na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul.

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul. TELEKOM TK Telekom spółka z o.o ul. Kijowska 10/I2A, 03-743 Warszawa tel. : -48 22 392 20 00 fax : +48 22 392 20 09 infolinia : 801 022 000 www.tktelekom.pl Zarząd Spółki Warszawa, 9 lutego 2012 roku Federacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1 P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. w Zdzieszowicach w sprawie: sposobu dokonywania wykładni ZUZP, zmiany zapisów

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej. Sylwester Wilno-Kowno-Troki 30.12-01.01.2017 Kraj: Litwa Miejscowość: Wilno Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-30 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 30.12-01.01.2017 599 zł DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW BIAŁKA TATRZAŃSKA JASNÁ NIŻNE TATRY 2017 REGULAMIN I PROGRAM RAMOWY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW BIAŁKA TATRZAŃSKA JASNÁ NIŻNE TATRY 2017 REGULAMIN I PROGRAM RAMOWY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM ORGANIZATOR WYKONAWCZY Włodzimierz Szymerski SEKRETARIAT MISTRZOSTW ul. Balkonowa 5 lok 18 03-329 Warszawa tel./fax. (+48 22)811 63 84 tel. kom.:

Bardziej szczegółowo

W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat.

W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat. W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat. Iluż ludzi urzekła prostota jego serca, połączona z rozległą znajomością

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wisła Hostel KROKUS PROFILE LECZNICZE:

Wisła Hostel KROKUS PROFILE LECZNICZE: Wisła Hostel KROKUS PROFILE LECZNICZE: z dysfunkcją narządu ruchu z padaczką z upośledzeniem umysłowym ze schorzeniami układu krążenia ze schorzeniami układu oddechowego kobiety po mastektomii z chorobami

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Sylwester Praga Karlowe Wary 29.12-01.01.2017 Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Praga Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-29 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 29.12-01.01.2017 639 zł 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r.

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r. OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO WŁOCHY Cortina D Ampezzo 13-22 marca 2015r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjazd szkoleniowy do zimowej stolicy Włoch -

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Turnus Rehabilitacyjny we Władysławowie - Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy BURSZTYN

Turnus Rehabilitacyjny we Władysławowie - Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy BURSZTYN Symbol oferty: 15/18640 Władysławowo :: Pomorze :: Polska Turnus Rehabilitacyjny we Władysławowie - Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy BURSZTYN CENA OD 1320 PLN Transport: Rodzaj oferty: Wyżywienie: Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz.

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. około 15:00-17:00 2. Ilość osób 25 pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

W krainie Liczyrzepy. Wielkość grupy i cena. Dolny Śląsk osoby 737 zł

W krainie Liczyrzepy. Wielkość grupy i cena. Dolny Śląsk osoby 737 zł W krainie Liczyrzepy Dolny Śląsk Kraj: Polska Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-06-30 Nr katalogowy: Wyc/2016 Wielkość grupy i cena 20-24 osoby 737 zł 25-29 osób 699 zł 30-34

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny.

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny. KOLONIE NAD MORZEM GRZYBOWO ======================================================================== Ośrodek Wypoczynkowy SZEKLA - 250m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do

Bardziej szczegółowo

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się, by Ewangelia docierała do

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Poniżej publikujemy pełną treść wszystkich części porozumienia. * * * Katowice, dnia r.

Poniżej publikujemy pełną treść wszystkich części porozumienia. * * * Katowice, dnia r. Po kilkugodzinnych rozmowach związkowcy i przedstawiciele Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) osiągnęli porozumienie: górnicy otrzymają 5,5-procentową podwyżkę od 1 lutego br. oraz 160 mln zł

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego tata, też Karol był kapitanem w armii austriacko - węgierskiej. Pracował jako urzędnik

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego tata, też Karol był kapitanem w armii austriacko - węgierskiej. Pracował jako urzędnik Święty Jan Paweł II Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego tata, też Karol był kapitanem w armii austriacko - węgierskiej. Pracował jako urzędnik wojskowy. Mama Emilia zajmowała

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek. o każdej porze roku

Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek. o każdej porze roku Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek o każdej porze roku Wczasy Zdrowotne w Hotelu Krystyna stanowią niepowtarzalną okazję aby połączyć poznawanie uroków Krakowa i Małopolski z regeneracją organizmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza.

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z łazienką, TV, radio. Wyżywienie: 2

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119 Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Gdańsk, dnia 10.09.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać,

Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać, Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać, ażeby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość Narodu i

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne.

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne. GEOVITA w Dźwirzynie Położenie Komfortowy obiekt, otoczony sosnowym lasem, znajduje się w pasie nadmorskich wydm, w bliskiej odległości od szerokiej, piaszczystej plaży i 1500 metrów od jeziora Resko Przymorskie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

GEOVITA w Lądku Zdroju

GEOVITA w Lądku Zdroju GEOVITA w Lądku Zdroju Położenie Ośrodek zlokalizowany jest na uboczu uzdrowiska Lądek Zdrój, w otoczeniu gór oraz lasów. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów oraz wyposażone

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła Tropem Naszych Pradziadów Biskupin

Zielona Szkoła Tropem Naszych Pradziadów Biskupin Zielona Szkoła Tropem Naszych Pradziadów Biskupin Pragniemy zabrać was w krainę naszych pradziadów, kolebkę naszej Państwowości. Na tej Zielonej Szkole zobaczycie jak kiedyś żyli ludzie tacy jak my, czym

Bardziej szczegółowo

IMPREZA REKREACYJNA PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W GDAŃSKU

IMPREZA REKREACYJNA PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W GDAŃSKU IMPREZA REKREACYJNA PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W GDAŃSKU Serdecznie zapraszamy uczniów gdańskich szkół podstawowych wraz z wychowawcami na dwudniową imprezę rekreacyjną do

Bardziej szczegółowo

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii

Bardziej szczegółowo

Opinia do projektu uchwały w sprawie powołania Toruńskiego Centrum Usług Współnych

Opinia do projektu uchwały w sprawie powołania Toruńskiego Centrum Usług Współnych W dniu 28 października br. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Pan Marcin Czyżniewski oraz Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski otrzymali opinię do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico

Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico Długie piaszczyste plaże, ciepłe morze, a wieczorami liczne atrakcje pozostaną na długo w pamięci wszystkich odwiedzających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i obsługę logistyczną trzydniowego szkolenia wyjazdowego do Parku

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo