Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 9/2014 (653) HUTA KATOWICE Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy podczas corocznej Mszy Świętej w intencji hutników i ich rodzin. 28 kwietnia 2014 Kanonizacja dwóch wspaniałych Papieży Bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII świętymi Błogosławiony Jan Paweł II i błogosławiony Jan XXIII zostali przyjęci w poczet świętych. Kanonizacja odbyła się w niedzielę, 27 kwietnia br. Więcej str. 3 Uroczysta Msza Święta odprawiona zostanie w dniu 4 maja 2014 r. o godz w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2. Mały Hutnik w ArcelorMittal Poland Dodatek z Okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik wypłacony zostanie pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2014 r. - do 10 maja. Mały Hutnik wypłacony zostanie w wysokości 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału 2014 r. Więcej str. 2 Poligrafia zmienia właściciela Zorganizowana część przedsiębiorstwa - Poligrafia - przejdzie z dniem 1 czerwca 2014 r. na nowego pracodawcę - Spółkę Unidrux Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - poinformował Pracodawca Unimed Sp. z o. o. Zawiadomienie o planowanej sprzedaży Poligrafii Spółce Unidrux przekazał Solidarności dotychczasowy Pracodawca w połowie kwietnia. Za powód podjętych kroków podał długotrwałą stratę finansową na tej działalności. Więcej str. 2 Z okazji Dnia Hutnika życzenia bezpiecznej pracy, spełnienia zamierzeń i dążeń zawodowych, satysfakcji oraz uznania i szacunku ze strony Pracodawcy, a także powodzenia w życiu osobistym wszystkim pracownikom ArcelorMittal Poland, Spółek zależnych oraz firm współpracujących składa Prezydium, Międzyzakładowa Komisja oraz Redakcja WZ Manifestacja pod Śląskim Urzędem Wojewódzkim Kompania Węglowa walczy o przetrwanie We wtorek, 29 kwietnia br. ulicami Katowic przejdzie manifestacja górniczych związków zawodowych - poinformował Dominik Kolorz, Przewodniczący NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce jest katastrofalna. Kilka dni temu Kompania Węglowa, największy pracodawca w naszym regionie, poinformowała o zamiarze wprowadzenia przestoju produkcyjnego w swoich kopalniach i zakładach. Na razie postojowe ma potrwać 4 dni, ale wiemy, że rozważane są następne, znacznie dłuższe przerwy w wydobyciu. Widmo kolejnej fali likwidacji kopalń staje się coraz bardziej realne - przekazał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Więcej str. 4 Dzień Bezpieczeństwa w AMP S.A. Tegoroczny Dzień Bezpieczeństwa w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA zorganizowany został 24 kwietnia br. Imprezę prowadził Marek Rusinek, znany dziennikarz radiowy RMF MAXXX. W postawionym Miasteczku Bezpieczeństwa organizatorzy imprezy zadbali o liczne pokazy, konkursy z nagrodami, a także catering. Więcej str. 4

2 Dotychczasowa działalność będzie kontynuowana Poligrafia zmienia właściciela C. d. ze str. 1 W związku ze sprzedażą Poligrafii 10 jej pracowników przejdzie na nowego pracodawcę. Jak poinformował Prezes Unimedu w sferze prawnej Unidux stanie się stroną istniejących stosunków pracy. Pracownicy w okresie 2 m-cy mogą bez wypowiedzenia, za 7 dniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy ze skutkami wynikającymi z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy. Nowy pracodawca przy tym zobowiązuje się nie dokonywać redukcji zatrudnienia przez okres roku licząc od daty przejęcia pracowników. Staż pracy u dotychczasowego pracodawcy zostanie zaliczony do okresu zatrudnienia w Spółce Unidrux. W sferze ekonomicznej - warunki płacy i pracy nie ulegną zmianie. Oznacza to, iż przez okres jednego roku od dnia przejęcia pracowników nowy Pracodawca będzie zobowiązany stosować postanowienia dotychczas obowiązującego w Spółce Unimed Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Za wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałych przed przejściem na nowego właściciela nabywca i dotychczasowy pracodawca będą odpowiadać solidarnie. Jak poinformował również pracodawca - w związku z przejściem części zakładu pracy na pracodawcę nie zobowiązanego do tworzenia Funduszu Socjalnego - Fundusz nie będzie przekazywany w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników (po skorygowaniu o należności i zobowiązania) na dzień przekazania. Unimed przekazał, iż nowy Pracodawca zamierza prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie i nie planuje przeprowadzania zmian dotyczących warunków zatrudnienia przejętych pracowników. Rozmowy w sprawie płac w Spółkach Wystąpienie o podwyżki w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. Pismo w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. o kwotę 150zł dla każdego pracownika oraz o wypłacenie w 2014 r. nagrody ze środków własnych Pracodawcy w kwocie 1.000zł w terminie uzgodnionym przez strony wystosowały organizacje związkowe działające w Spółce w dniu 17 kwietnia br. Związki uzasadniając swoje wystąpienie zwróciły uwagę na ciągły wzrost wydajności pracowników AM Service Group Sp. z o. o., jakości i efektywności pracy oraz postępującą inflację i wzrost kosztów utrzymania rodzin. Organizacje Związkowe zwróciły przy tym uwagę, iż zgodnie z zapisami 40 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wielkość przyrostu miesięcznych wynagrodzeń Strony zobowiązały się corocznie ustalać do końca IV kwartału roku poprzedzającego dany rok. Pod wystąpieniem podpisali się przedstawiciele następujących organizacji związkowych: MOZ NSZZ Solidarność AMP SA - DG, MZZ Pracowników AMP Dąbrowa Górnicza, MMZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz OZ NSZZ Solidarność przy AM SG Sp. z o. o. Spotkanie w temacie wzrostu płac zaplanowane zostało na dzień 8 maja br. Również na dzień 8 maja zaplanowane zostały negocjacje płacowe na 2014 r. w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. str. 2 Zmiany organizacyjne w dziale zakupów Uproszczony schemat skupiony na wynikach i oszczędnościach Jak poinformował organizacje związkowe Pracodawca - po wprowadzeniu organizacji zakupów w Europie oraz BDE (region wschodni wyrobów płaskich) w październiku 2013 roku oraz ogłoszeniu uproszczonego podejścia z mniejszą liczbą poziomów, przyjętego na poziomie ArcelorMittal Europe 6 lutego 2014 r., w BDE wprowadzono uproszczony schemat organizacyjny zakupów, skupiony na wynikach, zintegrowanym podejściu, oszczędnościach oraz poprawie wydajności. W związku z powyższym, w organizacji zakupów BDE, na czele której stoi Rajendra Pathak jako dyrektor zakupów BDE, wprowadzono zmiany. Szefem materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i magazynów został Ivo Bouda. Szefem Metali jest Rajkumar Daryanani, a Produktów przemysłowych i materiałów do produkcji - Thomas Rabin. Za Inwestycje i usługi odpowiada Biju Thomas, za rudy, żelazostopy i logistykę Ajay Singh. Szefową węglu, koksu i węglopochodnych jest natomiast Maria Buszko. Jak przekazał Pracodawca - Dyrektor zakupów BDE będzie nadal zajmował się koordynacją działań związanych z produktami ubocznymi i energetyką, współpracując bezpośrednio z zespołami zakupowymi w poszczególnych jednostkach. Zespołami zakupów w AM Ostrawa, Eisenhüttenstadt oraz w Polsce będą kierować odpowiednio: Rajkumar Daryanani, Thomas Rabin oraz Biju Thomas raportujący zgodnie z hierarchią do dyrektora zakupów BDE. Pan Surojit Ghosh, Country Manager Poland będzie kontynuował działalność w roli koordynatora do spraw surowców z AMS oraz kierował współpracą z dostawcami. Premia w AMP za kwiecień 2014 r. Premia za kwiecień 2014 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 6,79%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc marzec 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 103%. W związku z przekroczeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 6,79% od płac zasadniczych pracowników Spółki. Mały Hutnik w ArcelorMittal Poland C. d. ze str. 1 Jako, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę, średnia płaca z powyższego okresu wynosi 4.959,62zł, dodatek - Mały Hutnik wyniesie ok. 297 zł. Powyższy dodatek wypłacany jest w oparciu o zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - Załącznik nr 3 pkt. 7, który stanowi, iż z okazji Dnia Hutnika pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilości zawartych umów, przysługuje tradycyjny dodatek. Będzie Hutnik w Kolpremie Zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę - na podstawie art. 9 4 ust.1 pkt 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. oraz zgodnie z Zasadami wypłacania specjalnego wynagrodzenia zwanego Kartą Hutnika będącymi załącznikiem nr 4 do Układu, z okazji Dnia Hutnika pracownikom KOLPREM Sp. z o.o. zatrudnionym i otrzymującym wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2014r. zostanie wypłacony tradycyjny dodatek z okazji Dnia Hutnika, w wysokości 282,24 zł. Consensus z nową nazwą Zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę - Spółka PPUH Consensus Sp. z o. o. zmieniła dotychczasową nazwę firmy na: CONSENSUS COMPANY Sp. z o. o. Jak poinformował Zarząd - powyższe zmiany zostały zarejestrowane i ujawnione w postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 kwietnia 2014 r. Pozostałe dane spółki nie uległy zmianie. Powyższa zmiana nie wymaga wprowadzania aneksów do wiążących umów i kontraktów.

3 Kanonizacja dwóch wspaniałych Papieży Bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII świętymi C. d. ze str. 1 Papież Dobroci tak nazywano Św. Jana XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada 1881 r. jako czwarte z czternaściorga dzieci ubogiej chłopskiej rodziny z Sotto il Monte k. Bergamo. Miał 23 lata, gdy 10 sierpnia 1904 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W marcu 1925 r. został arcybiskupem tytularnym Areopolis i wizytatorem i delegatem apostolskim w Sofii. W tym też charakterze w sierpniu 1929 r. odbył podróż do Polski, odwiedzając Częstochowę, Warszawę, Poznań i Gniezno. Pod koniec 1944 r., na okres ośmiu lat został nuncjuszem w Paryżu. Następnie nominowany został kardynałem i objął stolicę patriarchalną w Wenecji. 28 października 1958 r. wybrany został Papieżem i przyjął imię Jan XXIII. Koronacja odbyła się 4 listopada. Zaraz po wyborze na Papieża powiedział - Już sama świadomość mojej marności i znikomości zatrważa mnie. Widząc jednak w głosach, oddanych przez moich Braci Najprzewielebniejszych Kardynałów Świętego Rzymskiego Kościoła, znak woli Boga, przyjmuję dokonany przez nich wybór i nisko chylę czoło przed kielichem goryczy i jarzmem Krzyża. Zarówno wybór imienia, jak i nowy styl bycia Papieża Jana XXIII był sporym zaskoczeniem. Papież o tym samym imieniu bowiem zaliczony został do tzw. antypapieży i zmuszony do abdykacji przez Sobór w Konstancji. Jan XXIII wielokrotnie łamał surową etykietę watykańską. Najważniejszym wydarzeniem pontyfikatu Jana XXIII było zwołanie i rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II, którego celem było: uczynić Kościół w większym stopniu zdolnym do uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów, jakie stoją przed światem; sprawić, by działania Kościoła stały się bardziej skuteczne oraz przygotować drogę do jedności chrześcijan. Jan XXIII zapoczątkował zmianę stosunku Kościoła katolickiego do innych wyznań chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich. Był również pierwszym Papieżem, który opuścił mury Watykanu. Odwiedził rzymskie więzienie, wizytował parafie, a pociągiem odbył pielgrzymki do Loreto i Asyżu. W momencie kryzysu kubańskiego apel Papieża Jana, wygłoszony 25 października 1962 r. do prezydenta USA Johna Kennedy- ego i szefa partii w Moskwie Nikity Chruszczowa uratował świat przed III wojną światową. Papież starał się także wpływać na rządy krajów komunistycznych, by nie prześladowały ludzi i instytucji Kościoła. Jan XXIII odszedł 3 czerwca 1963 o godz W ostatnich słowach mówił: - Nie ma innej woli, jak tylko wola Boga: Aby byli jedno! W swoim testamencie natomiast napisał słowa: - Tym, co najcenniejsze w życiu, jest Jezus Chrystus, Jego święty Kościół, Jego Ewangelia, prawda i dobroć. Jan Paweł II beatyfikował Go 3 września Roku Jubileuszowego Powiedział wówczas, iż Sobór był prawdziwie proroczą intuicją sędziwego już wówczas papieża i mimo niemałych trudności rozpoczął nową epokę nadziei dla chrześcijan i dla ludzkości. On też kontynuował jego dzieło. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach jako drugi syn Emilii i Karola. Od 1942 r. studiował teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada 1946 r. kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim wyjechał do Rzymu, by kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Na okres biskupstwa Wojtyły przypadły właśnie obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W dniu 16 października 1978 r. ok. godz w siódmym głosowaniu Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Pierwszego błogosławieństwa Jan Paweł II udzielił Urbi et Orbi - Miastu i Światu. 22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu. Dla Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza transmisja Mszy św. od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w Biskupem Rzymu. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Niesamowity pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. W sercach ludzi, szczególnie Polaków pozostanie na zawsze. Jego pogoda ducha, serdeczność i wielkie ciepło biło do każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, wieku a nawet wyznania. Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę Papieża bliskiego wszystkim ludziom, Papieża-apostoła. Jako pierwszy Papież w historii modlił się w synagodze i kościele luterańskim, otworzył chrześcijaństwo dla ludzi wszystkich ras i cywilizacji. Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie w 1985 r., który ONZ ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Bardzo ważną była dla Niego rodzina. W homilii wygłoszonej podczas mszy kanonizacyjnej w Watykanie Papież Franciszek powiedział, iż - W posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był Papieżem rodziny. Interesował się wszelkimi sferami życia człowieka, ale przede wszystkim pozostał bliskim naszemu sercu Człowiekiem. Podczas pielgrzymek do Polski wielokrotnie podkreślał, iż Barka to Jego ulubiona pieśń. I śpiewali ją wszyscy uczestniczy pielgrzymek, a wraz z nimi On. - To umiem. Tegoście mnie nauczyli jeszcze w Polsce - powiedział 3 czerwca 1979 r. w Gnieźnie. I dodał - niedawno było spotkanie wszystkich kleryków meksykańskich w Guadalajara i zaczęli śpiewać to samo, ale po Meksykańsku i wtedy zobaczyłem was wszystkich. Wtedy doceniłem czegoście mnie nauczyli. Powiedział wówczas również - jestem bardzo łakomy na muzykę i śpiewanie, a ponieważ wieczorem człowiek powinien robić rachunek sumienia, ja tutaj wyznaję ten mój polski grzech. I jak niektóry polski grzesznik mówię, nie wiem, czy się z tego poprawię. Również w Krakowie 18 sierpnia 2002 r. nawiązał do Barki - właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe i z nią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te Krakowskie Błonia pod Kopiec Kościuszki. Znamiennym dla Polaków pozostanie krakowskie okno na ulicy Franciszkańskiej, gdzie Papież nocował. Pod nim tłumy ludzi czuwały w modlitwie. Papież tym czasem nawiązując niesamowitą więź z nimi - żartował, jak podczas wizyty w 8 czerwca Jeszcze coś wam powiem, kiedy tu dawniej byłem w Krakowie byłem całkiem porządnym człowiekiem i nigdy nie wyłaziłem na okna, a teraz co się ze mną stało... W tym Rzymie to nie tak łatwo być Papieżem, ale w Krakowie to by się już całkiem nie dało, no bo by człowiek cały czas musiał stać w tym oknie. A gdzie tu coś pomyśleć, a gdzie tu coś napisać, a gdzie tu coś załatwić? A tu cały świat na głowie... I tak było. Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. W czerwcu 1999 r. Jan Paweł II podkreślił, iż pielgrzymka ta stanowi poniekąd powrót do początku. W Wadowicach wspominał - Tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło...a kiedy patrzyłem przez okno widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis czas ucieka wieczność czeka. Jan Paweł II odszedł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005r. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia. Uczestniczyło w nim ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Pochowany został w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana XXIII. 13 maja 2005 r. Papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od konieczności zachowania pięcioletniego okresu od śmierci i już 1 maja 2011 r. dokonał osobiście beatyfikacji Jana Pawła II. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-polaka. Kanonizacji Papieża-Polaka dokonał Papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z Janem XXIII. str. 3

4 Kompania Węglowa walczy o przetrwanie C. d. ze str. 1 Każdy mieszkaniec Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, który pamięta lata 90-te, wie co to oznacza. Likwidacja kopalń to utrata dziesiątek tysięcy miejsc pracy oraz degradacja społeczna i gospodarcza całego regionu. Jedno miejsce pracy w kopalni generuje kilka etatów w otoczeniu górnictwa - w firmach kooperujących, w transporcie, usługach i handlu. Dlatego też - jak słusznie zauważa Dominik Kolorz - gdy zabraknie kopalń, kolejne dzielnice miast naszego regionu zmienią się w skanseny biedy i bezrobocia. Sytuacja w górnictwie jest dramatyczna, a zagrożonych jest kilkaset tysięcy miejsc pracy. Od poniedziałku dziewięć kopalń wchodzących w KW wstrzymało wydobycie, a w pozostałych sześciu produkcja węgla będzie ograniczona. Przestój ekonomiczny potrwa do 5 maja. Wstrzymanie pracy dotyczy nie tylko kopalń, ale również pracowników zatrudnionych w pięciu zakładach specjalistycznych. Już w zeszłym tygodniu rozpoczął się przestój w zatrudniającej ok. 800 pracowników centrali Kompanii Węglowej. Decyzję o postojach w połowie kwietnia podjął zarząd Kompanii, uzasadniając ją spadkiem zapotrzebowania na węgiel. Pracownicy na postojowym otrzymają nieco ponad połowę pensji. Aktualnie Spółka zatrudnia ok. 60 tys. osób. Tutaj wszystko pięknie wygląda... Dzień Bezpieczeństwa w AMP S.A. C. d. ze str. 1 Ważne słowa w temacie BHP skierował do zebranych również Dyrektor Generalny AMP - Manfred Van Vlierberghe. - To dobra inicjatywa - mówią jedni odnosząc się do zorganizowanej imprezy, jednak większość zapytanych pracowników miała negatywny stosunek. - Korzystniej i rozsądniej byłoby przeznaczyć środki, które zostały wykorzystane na zaledwie kilkugodzinną zabawę na potrzeby BHP bezpośrednio na wydziałach. Tutaj wszystko pięknie wygląda, niestety na co dzień już tak nie jest. Może rzeczywiście rozsądniej czasem by było zapytać o zdanie pracowników, na co daną pulę pieniędzy przeznaczyć. Oni widzą zagrożenia występujące na poszczególnych wydziałach, jednak podczas ich zgłaszania - często słyszą, iż nie ma na to środków. Wspólna modlitwa w imieniny bł. ks. Jerzego Pamiętamy o Twej dobroci W środę, 23 kwietnia br. - dniu imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie, o godz została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył Abp Henryk Hoser. W Eucharystii czynnie uczestniczyli przedstawiciele MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. W wygłoszonej homilii Abp Henryk Hoser SAC, biskup diecezji warszawsko-praskiej nawiązał do życia bł. ks. Jerzego, który za swojego duchowego przywódcę obrał sobie świętego Jerzego i próbował żyć tak jak i On odrzucając dobra doczesne. Po uroczystej Mszy Św. z okazji imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszko Abp Henryk Hoser SAC oddał hołd Kapłanowi Męczennikowi przy jego grobie na warszawskim Żoliborzu. Przy grobie bł. ks. Jerzego, nie zabrakło również Jego najbliższych. str. 4 Zawody biegowe oraz nordic walking na Pogorii III Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej organizuje 11 maja 2014 r. o godz na Pogorii III zawody biegowe oraz nordic walking pod nazwą Szóstka Pogorii. Imprezą towarzyszącą będzie Bieg Przedszkolaka po plaży miejskiej. Zawody są niecodzienne, forma biegu to Indywidualny Bieg Na Czas na dystansie 5 km. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Szczegółowe informacje nt. Biegu na stronie Stowarzyszenie Pogoria Biega jest organizatorem wielu imprez biegowych, które na trwałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych na terenie naszego kraju.

5 Pracodaca Przyjazny Pracownikom - finał Człowiek jest przed kapitałem - Dziękuję wam, że jesteście i pokazujecie, że człowiek powinien być i jest przed kapitałem - podziękował laureatom VI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ Solidarność. Gala PPP odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, KK, zarządów regionów i komisji zakładowych Na zakończenie Piotr Duda wręczył Bronisławowoi Komorowskiemu pióro z napisem NSZZ Solidarność - aby podpisywał jak najwięcej propracowniczych ustaw i aktów prawnych. Prezydent RP w swoim wystapieniu podkreślał S. Przewodniczący Związku przypomniał jaka jest idea konkursu. - Ideą konkursu jest promowanie tego, o co w Polsce jest bardzo trudno - stabilnego zatrudnienia. To wpływa na bezpieczeństwo pracy, stabilność zatrudnienia, działalność związków zawodowych. Wy pokazujecie, że jest to możliwe - mówił szef Solidarności. Zwrócił uwagę, że choć w kraju jest wiele konkursów dla pracodawców, tylko ten jeden jest szczególny - bo wyboru dokonują sami pracownicy, zwiazkowcy. Laureaci konkursu zapewne nie wygraliby przetargów publicznych, bo wartośc dialogu społecznego. oni zatrudniając pracowników zgodnie z zasadami Kodeksu pracy ponosząc przez to wyższe koszty pracy i w związku z tym są mniej konkurencyjni - zwracał uwagę Duda. Zwracał uwagę na trudności przed jakimi często staje podpisujac ustawy, ktore nie mogą zadowolić wszystkich stron. Marzeniem prezydenta byłoby podpisywanie ustaw, ktore zadowolą i pracodawców i Dzień pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych Każdego roku w Polsce ok. 300 osób ginie na skutek wypadków przy pracy. Kolejnych 600 odnosi poważne uszkodzenia ciała (naruszające podstawowe funkcje organizmu) na skutek ciężkich wypadków przy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1888 wypadków przy pracy, do których doszło w 2013 r. Poszkodowanych w nich zostało osób, z tego 315 poniosło śmierć, a 735 doznało ciężkich obrażeń ciała. 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Wzrost wieku emerytalnego z każdym rokiem Błędnie podaliśmy w ostatnim numerze WZ, iż Ustawa o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje m.in., że od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta o trzy miesiące każdego roku. Wiek emerytalny zgodnie z Ustawą każdego roku wzrasta o 4 miesiące. Za błąd przepraszamy. Prawo pracy może ulec zmiannie związkowców. Dziękując Solidarności za wspaniałą inicjatywę, dziekował jednoczesnie pracodawcom za ich pomysły i inicjatywy, dzięki którym trudna współpraca między przedsiębiorcami i pracownikami jest możliwa i udana. Laureaci VI edycji akcji certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom: Łuksja Sp. z o.o. w Łukowie, PSS Społem w Radomiu, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim, ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach, Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Zabrzu, SFW Energia Sp. z o.o. w Gliwicach. Pracodawcy chcą kolejnych zmian Organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej opowiadają się wspólnie za maksymalnie 48-miesięcznym okresem zatrudniania na umowy okresowe. Chcą też wydłużenia maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 miesięcy. Czteroletni maksymalny czas trwania umowy na czas określony nie obejmowałby m.in. umów związanych z realizacją projektu czy trwaniem kadencji - zakładają pracodawcy. Wspólną propozycję Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego przekazano do resortu pracy. We wspólnym stanowisku opowiedzieli się za wydłużeniem maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 m-cy. Są też za zniesieniem obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w firmach zatrudniających do 50 pracowników. Proponują także ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż rok, miałby prawo do 2-tygodniowego wypowiedzenia, miesiąc przy pracy powyżej roku i dwa miesiące - powyżej trzech lat. Obecnie okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku, miesiąc, gdy pracował ponad pół roku i 3 miesiące, gdy był zatrudniony co najmniej 3 lata. 2-tygodniowy okres wypowiedzenia miałby obowiązywać dla umów na czas wykonania określonej pracy. Organizacje pracodawców chcą też, by zamiast informować o zamiarze zwolnienia reprezentujący pracownika związek zawodowy, robić to dopiero po zwolnieniu go - w ramach kontroli następczej. Domagają się też ograniczenia katalogu grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Wg pracodawców skrócony albo zniesiony powinien być też obecny czteroletni okres ochrony przedemerytalnej pracowników. Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 28 czerwca 2014 Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność ZWP przy współpracy Biura Podróży Partner zaprasza n wycieczkę do BOCHNI Zabytkowa kopalnia soli - Bochnia to miejsce wyjątkowe, które warto zobaczyć, wędrówka podziemnymi solnymi korytarzami, przeprawa łodziami, 140-metrowa zjeżdżalnia znajdująca się na pochylni łączącej poziom AUGUST z poziomem SIENKIE- WICZ to jedne z niektórych atrakcji, które na nas czekają. Kopalnia jest jedną z najstarszych kopalni soli na terenie Polski i fajnym miejsce na spędzenie czasu z całą rodziną. Program wycieczki: godz wyjazd z D.G., przejazd do Bochni pod szyb Campi. O godz rozpoczęcie zwiedzania podziemi kopalni trasą turystyczną z prze- wodnikiem, przeprawa łodziami. Przerwa na obiad w restauracji na terenie kopalni 250 m pod ziemią. Zwiedzanie średniowiecznej wioski z połowy XIII wieku w parku archeologicznym Osada Oraczy. Jeśli wystarczy czasu - przejazd do Nowego Wiśnicza, zwiedzanie zamku (bilet wstępu płatny we własnym zakresie). Powrót do DG ok. godz Całkowity koszt 150zł. - pomniejszony o dofinansowanie z ZFŚS. Cena obejmuje: obiad w restauracji na terenie kopalni 250m pod ziemią, bilet wstępu na zwiedzanie kopalni z przewodnikiem, przeprawę łodziami, bilet wstępu na zwiedzanie Osady Oraczy z przewodnikiem,transport, ubezpieczenie, podatek VAT. Zapisy i informacje: Roman Świątkowski tel: oraz BP Partner" Sp. z o. o sierpnia 2014 r. Biuro Podroży PARTNER oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność GU/FI zapraszają nad morze do M r z e ż y n a Zakwaterowanie: OW Alga Activ położony 80m od plaży w zalesionym terenie przy promenadzie. Do dyspozycji uczestników: jadalnia, siłownia, sala dyskotekowa, plac i pokój zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, 2 baseny: zewnętrzny i kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, sauną, kabiną infrared, a także multiboisko do gier zespołowych i tenisa ziemnego, siłownia, sala fitness, paraboliczna ściana treningowa. Wyżywienie: śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane. Koszt: koszt całkowity 1.190zł., pomniejszony o dofinansowanie przysługujące z ZFŚS. Cena obejmuje: zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 3x dziennie, transport, wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczkę do Kołobrzegu z przewodnikiem, 2 wejścia na basen kryty, bezpłatne korzystanie z basenu zewnętrznego, ubezpieczenie, podatek VAT. Informacji udziela: Włodzimierz Rebeta tel lub kom września 2014 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów wraz ze Spółką Biuro Podróży Partner zaprasza na wycieczkę do D ź w i r z y n a Dźwirzyno położone jest 12 km od Kołobrzegu, znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i jednego z naj czystszych morskich kąpielisk. Atrakcje stanowi port rybacki, gdzie z bliska można przyjrzeć się pracy rybaków i kupić świeżą rybę. Zakwaterowanie: DW Helios, którego zaletą jest położenie na wydmie, przy plaży, jednocześnie w samym centrum Dźwirzyna. Pokoje: 2-osobowe wyposażone w tapczan oraz dwuosobową wersalkę; typu studio 3,4 lub 4,5-osobowe składające się z dwóch pokoi z przedpokojem (w pokojach znajdują się 2 lub 3 tapczany oraz 1 lub 2 dwuosobowe wersalki).wszystkie pokoje posiadają balkon i łazienkę z prysznicem. Wyposażone są w: telewizję satelitarną, lodówkę, radio, telefon, czajnik, sprzęt plażowy (leżaki, parawan). DO DYSPOZYCJI GOŚCI: boiska sportowe (boisko do koszykówki i siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, miejsce na ognisko, sala bilardowa, siłownia, solarium oraz sauna. Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja (serwowane). Transport: autokar (klimatyzacja barek WC DVD) UBEZPIECZENIE: NNW PLN SIGNAL IDUNA Koszt: całkowity - 780zł, dziecko do lat 7-600zł, dziecko do lat 3 390zł. Pracownicy AMP - dofinansowanie ZFŚS zależne od dochodu. Koordynator z ramienia Komisji EiR NSZZ Solidarność - Bogusław Żak tel str czerwca 2014 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów wraz ze Spółką Biuro Podróży Partner zaprasza na wycieczkę do Wapienne Sprawny kręgosłup Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowo-Leczniczy, 4 i 5 osobowe drewniane domki góralskie z pełnym węzłem sanitarnym. Koszt wycieczki: zgodnie z dofinansowaniem wg regulaminu ZFŚS; 750 zł/os. pełny koszt. Cena obejmuje: wyżywienie 3 x dziennie, transport (autokar), ubezpieczenie NW PL, 4 noclegi, jedna uroczysta kolacja, jedna kolacja z wieczorkiem i ogniskiem, wycieczki autokarowe z przewodnikiem, konsultacja lekarska, zabiegi. Program ramowy: 1 dzień (poniedziałek) wyjazd z DG godz parking spod ZOZ-u, przyjazd, zakwaterowanie, konsultacja lekarska, obiad, kolacja z wieczorkiem, nocleg; 2 dzień (wtorek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, po obiedzie wycieczka, kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek, nocleg; 3 dzień (środa) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, wycieczka, kolacja, nocleg; 4 dzień ( czwartek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, czas wolny, uroczysta kolacja z DJ, nocleg; 5 dzień (piątek) śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne, obiad, ok wyjazd do Dąbrowy Górniczej. Informacji udzielają: Jerzy Parafiniuk tel , Andrzej Chrzanowski tel Zapisy i wpłaty do Biura Podróży PARTNER do r. Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi

4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 1/2015 (666) HUTA KATOWICE 16 stycznia 2015 Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej...

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 16/2013 (639) HUTA KATOWICE 3 października 2013 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia

Bardziej szczegółowo

VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice

VI MZD - MOZ NSZZ Solidarność Huty Katowice 26-27 marca Wybory do Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland S.A. Ponad 120 delegatów i zaproszonych gości VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice W piątek 14 marca w Hucie Katowice odbyło się VI Międzyzakładowe

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Restrukturyzacja AMP ciągle nie zakończona Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Oficjalną informację wraz z terminem wydzielenia słuŝb płacowo-kadrowych wyznaczonym na dzień 1 czerwca br MOZ NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ O GODNĄ PRACĘ ORAZ GODNE EMERYTURY 30 tys. związkowców na ulicach Warszawy Ponad 30 tysięcy związkowców przeszło w piątek 29 sierpnia ulicami Warszawy, manifestując pod hasłem

Bardziej szczegółowo

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów.

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. 4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 13 2015 KATOWICE 1-8.04.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN

Bardziej szczegółowo

Elastyczne zarządzanie w kryzysie

Elastyczne zarządzanie w kryzysie Z WIARĄ, śe MUSI BYĆ LEPIEJ Elastyczne zarządzanie w kryzysie W 27 rocznicę 11 dniowego strajku W piątek 12 grudnia br. w przeddzień 27 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, pod krzyŝem przy bramie głównej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący 800 zł nawet tyle wynosi dysproporcja płacowa pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki w Nitroerg S.A. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2011 KATOWICE 09.11.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Ponadzakładowy parafowany

Ponadzakładowy parafowany Zmiana terminu posiedzenia MK Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność dąbrowskiego Oddziału Mittal Steel Poland, Ŝe najbliŝsze posiedzenie odbędzie się w czwartek 28 maja o godz.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Pikieta 26 marca Opole

Pikieta 26 marca Opole ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole KWIECIEŃ 2013 r./nr 4 (347) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Pikieta 26 marca Opole Chcemy miejsc pracy nie pustych obietnic Płaca minimalna......za

Bardziej szczegółowo

i transporcie, ale nie brakuje też przedsiębiorców zajmujących się turystyką, sportem, a nawet badaniem rynku.

i transporcie, ale nie brakuje też przedsiębiorców zajmujących się turystyką, sportem, a nawet badaniem rynku. 400 zł takich podwyżek dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej domagają się związki zawodowe. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 8 2015 KATOWICE 26.02-04.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(545) marzec 2011 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 15 WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi ZWIĄZEK Uniewinnieni

Bardziej szczegółowo

NIE KUPUJMY ŚRUBKI W WIGILIĘ WIECZOREM

NIE KUPUJMY ŚRUBKI W WIGILIĘ WIECZOREM 50 proc. o tyle od początku roku spadła produkcja w hutnictwie WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 50 2009 KATOWICE 16.12.2009 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940 Andrzej Karol: Mamy żal

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe w Polsce s. 6

Związki zawodowe w Polsce s. 6 PRZENIEŚCIE WOJEWODĘ DO KATOWIC... JUBILEUSZ, MYŚL I PAMIĘĆ ODNOWIĆ DIALOG XXXV-LECIE POWSTANIA S egzemplarz bezpłatny miesięcznik RM NSZZ SOLIDARNOŚĆ lipiec 2015 nr 7 (704) ISSN 1507-0875 Związki zawodowe

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego 350 tys. tyle złotych zarobił prezes Instytutu Transportu Samochodowego, zlecając analizy samemu sobie. WIĘCEJ» STRONA 8 Henryk Grymel: Trzeba oddzielić Pakt Gwarancji Pracowniczych od samego procesu prywatyzacji,

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Górnicy zaostrzyli strajk

Górnicy zaostrzyli strajk 20 proc. o tyle obniżył sobie pensję król Hiszpanii. Teraz zarabia mniej niż prezes JSW. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 6 2015 KATOWICE 12-18.02.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

www.gornik.info.pl 1-15 czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Czytaj s.

www.gornik.info.pl 1-15 czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Czytaj s. Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl 1-15 czerwiec 2011 nr 11 (1911) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,80 zł AROGANCTWO WŁADZY Związek Zawodowy Górników w Polsce protestuje

Bardziej szczegółowo