12 września 2008r. Numer ewidencyjny 08/09/02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12 września 2008r. Numer ewidencyjny 08/09/02"

Transkrypt

1 Raport analityczny WILBO S.A. r. Numer ewidencyjny 08/09/02

2 Wycena Akcje WILBO SA zostały wycenione dwiema metodami: porównawczą WILBO vs. WIG i modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycenie 120% modelem DCF przyznano wagę 50% wyceny końcowej, a wycenie metodą 100% porównawczą do spółek krajowych 40% i 10% do spółek zagranicznych wyceny końcowej. Wartość 1 akcji w oparciu o wycenę porównawczą do 80% spółek krajowych wyniosła 3,48 zł, do spółek zagranicznych 3,21 zł, 60% a w oparciu o model DCF 4,05zł. Średnia ważona z wycen dała cenę 40% 3,72zł. W związku z istniejącym potencjałem wzrostu kursu akcji Rekomendujemy kupno akcji i określamy cenę docelową na 3,70 zł. 20% Podsumowanie Po II kwartałach tego roku spółka WILBO osiągnęła zadawalające wyniki szczególnie na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto. Odbyło się to przy sprzedaży mniejszej o blisko 13% od zanotowanej w takim samym okresie roku ubiegłego, co wynikało to głównie z prowadzonej obecnie polityki wychodzenia z mniej rentownych kontraktów i skupianiu się na biznesie o wyższych marżach. Prowadzona w tej chwili restrukturyzacja spółki polegająca na restrukturyzacji aktywów, poprawieniu działań marketingowych oraz optymalizacji oferty produktowej powinna w niedalekiej przyszłości zaowocować poprawą osiąganych rezultatów, a tym samym generowanego zysku dla akcjonariuszy. Te działania powinny być widoczne w prezentowanych wynikach w 2009 roku i kolejnych latach. Spodziewamy się iż w najbliższych kwartałach spółka dalej będzie ograniczać przychody pochodzące z nierentownych obecnie kontraktów, co może mieć wpływ na zmniejszenie osiąganych przychodów. Począwszy od 2009 roku sprzedaż powinna systematycznie rosnąc na co wpływ w dużej mierze powinno mieć wpływ rozwinięcie dochodów uzyskiwanych z eksportu oraz wprowadzeniu na rynek nowych produktów. Motorem wzrostu spółki i branży w kolejnych latach będzie wzrost konsumpcji artykułów i wyrobów oferowanych przez spółkę oraz poprawa efektywności operacyjnej prowadzonej działalności. Kurs akcji 2,17 zł Range roczny 1,99 4,68 zł Kapitalizacja 35 mln zł Free float 16,8 mln zł Udział w WIG 0,011% Beta (100 sesji) 1,12 Wol. śr. (1 m-c) szt. WIG pkt Struktura akcjonariatu Waldemar Wilandt 33,38% Dariusz Bobiński 33,38% Trigon CEEF 5,53% Pozostali 27,71% Rekomendacja długoterminowa Kupuj Wycena 3,70 zł Poprzednie rekomendacje (12 m-cy) Data Rodzaj Kurs tys. zł P 2009P 2010P Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto EPS (zł) -0,10-0,66 0,09 0,45 0,17 0,23 0,40 P/E* -21,7-3,3 23,3 4,9 13,1 9,5 5,4 BV/PS 4,7 4,0 4,1 4,6 4,7 4,9 5,3 P/BV* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 Marża EBIT 0,0% -5,2% 1,2% 6,9% 1,7% 2,5% 3,8% Marża EBITDA 2,7% -1,7% 4,3% 9,7% 4,3% 5,0% 6,2% ROE -2,1% -16,3% 2,3% 9,7% 3,5% 4,6% 7,6% Źródło: prospekt i raporty spółki, P - prognozy DM Pekao/CDM Pekao SA * wskaźnik przy cenie

3 1. Wycena Akcje WILBO zostały wycenione w oparciu o analizę porównawczą i dochodową. Wycenie metodą porównawczą przypisano wagę 40% dla spółek krajowych i 10% dla spółek zagranicznych. DCF przyznano wagę 50% wyceny końcowej. Wycena porównawcza Wycena porównawcza do spółek krajowych została sporządzona na bazie trzech wskaźników rynkowych: MC/S (stosunek kapitalizacji i przychodów ze sprzedaży), EV/EBITDA (stosunek kapitalizacji powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego i amortyzacji), P/CE (stosunek ceny do przepływów pieniężnych na akcję), Wskaźniki rynkowe dla WILBO porównano ze wskaźnikami sześciu innych spółek, notowanych na GPW, o podobnym profilu działalności. Wartości wskaźników wyznaczono w oparciu o prognozy DM Pekao/CDM PEKAO SA na lata Wycenę akcji WILBO ustalono w oparciu o medianę wartości wskaźników spółek użytych do porównania. wskaźniki wyceny porównawczej na podstawie wyników szacowanych na lata EV/EBITDA '08EV/EBITDA '09EV/EBITDA '10 P/CE '08 P/CE '09 P/CE '10 MC/S '08 MC/S '09 MC/S '10 SEKO 8,48 6,44 5,42 10,97 8,78 6,58 0,63 0,55 0,47 GRAAL 5,29 5,04 5,04 3,63 3,18 2,91 0,23 0,20 0,17 MISPOL 8,25 6,68 5,87 7,58 6,16 4,93 0,36 0,32 0,29 PAMAPOL 8,77 6,65 5,95 6,28 4,77 3,73 0,34 0,30 0,27 BEEFSAN 4,07 3,00 2,62 3,21 2,40 2,09 0,09 0,09 0,08 Indykpol 6,25 5,13 4,49 4,63 4,03 3,29 0,18 0,17 0,15 mediana 7,25 5,78 5,23 5,45 4,40 3,51 0,28 0,25 0,22 WILBO 4,16 3,75 2,78 5,00 3,71 2,81 0,21 0,15 0,14 Cena akcji WILBO 3,55 4,53 5,31 2,37 2,58 2,71 2,96 3,68 3,38 WYCENA 3,45 Źródło: opracowanie własne Wycena akcji WILBO w oparciu o wskaźniki EV/EBITDA oraz MC/S daje w rezultacie wyższą cenę akcji niżeli przy zastosowaniu wskaźnika P/CE Średnia wycena w oparciu o użyte wskaźniki wyniosła 3,45zł za akcję. 3

4 Wycena porównawcza na bazie spółek zagranicznych wskaźniki wyceny porównawczej na podstawie wyników szacowanych na lata P/EPS '08 P/EPS '09 P/EPS '10 EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA '08 '09 '10 P/S '08 P/S '09 P/S '10 ULKER BISKUVI SANAYI AS 8,48 7,13 5,22 9,89 8,55 7,08 0,46 0,41 0,38 DIXY GROUP-CLS 18,09 11,66 8,93 7,54 5,44 4,38 0,31 0,24 0,19 RAZGULIAY GROUP-CLS 11,06 7,69 6,89 5,44 4,43 3,45 0,41 0,40 0,34 PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD 67,55 35,10 21,85 10,47 9,20 8,06 0,52 0,50 0,48 NUTRINVESTHOLDING-RTS-CLS 14,07 6,20 4,53 2,91 3,06 2,42 0,56 0,71 0,58 TAT KONSERVE 17,74 9,59 6,59 8,39 6,38 4,91 0,49 0,42 0,36 VIRO TVORNICA SECERA 7,66 6,89 7,24 8,07 7,18 7,42 1,13 1,02 1,01 KALINA-CLS 7,07 5,98 4,71 5,54 4,89 4,16 0,49 0,44 0,41 BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YE 5,74 3,24 2,54 5,04 4,19 1,41 0,35 0,29 0,27 PINAR SUT MAMULLERI SANAYII 4,24 3,53 2,83 3,57 3,07 2,27 0,37 0,33 0,26 PIENO ZVAIGZDES 8,80 7,53 8,16 5,15 4,65 4,90 0,34 0,32 0,29 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY 2,92 2,92 2,43 2,89 2,60 2,32 0,38 0,34 0,29 ROKISKIO SURIS 24,09 13,74 6,25 4,92 3,50 4,17 0,25 0,23 0,24 AGROWILL GROUP AB 16,76 10,14 6,84 8,36 5,22 4,56 1,84 1,30 1,09 GLISTEN PLC 10,62 6,49 5,53 5,67 5,07 4,31 0,46 0,42 0,36 ZETAR PLC 10,20 5,53 4,38 5,04 4,47 3,70 0,24 0,23 0,20 UKRPRODUCT GROUP LTD 6,70 6,13 5,53 4,05 3,64 3,08 0,41 0,38 0,34 FINSBURY FOOD GROUP PLC 5,28 3,36 2,74 4,48 3,99 3,35 0,12 0,11 0,09 CENTRALE DEL LATTE DI TORINO 13,93 13,10 10,47 4,59 3,95 3,65 0,20 0,20 0,19 mediana 10,20 6,89 5,53 5,15 4,47 4,16 0,41 0,38 0,34 WILBO 13,04 9,47 5,38 4,14 3,74 2,77 0,21 0,15 0,14 Cena akcji WILBO 1,69 1,57 2,22 3,19 2,69 2,47 4,27 5,56 5,24 WYCENA 3,21 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg Wycena porównawcza do spółek zagranicznych została sporządzona na bazie trzech wskaźników rynkowych: P/EPS, EV/EBITDA oraz P/S. Uśredniona wycena WILBO na bazie w/w wskaźników wynosi 3,21 zł za akcję. Wycena modelem DCF Wolne przepływy gotówkowe grupy kapitałowej WILBO zostały obliczone na podstawie prognozy wyników skonsolidowanych na lata oraz założonego stałego długoterminowego wzrostu wolnych przepływów gotówkowych po okresie prognozy. W modelu wyceny akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) przyjęto założenia: W latach założono wzrost dynamiki przychodów ze sprzedaży będący wynikiem realizacji założonej strategii intensyfikującej działania marketingowe, wprowadzeniem nowych produktów czy też wejściem w nowe obszary działalności biznesowej, szczególnie zwiększeniem dystrybucji i udziału eksportu w strukturze przychodów. Założono również, iż w kolejnych latach spożycie ryb w Polsce będzie systematycznie rosnąć do poziomu zbliżonego w krajach Unii Europejskiej. Oczekujemy, ze przychody ze sprzedaży zwiększą się z 170mln zł w 2008 do 290mln zł w 2012r. Stały wzrost wolnych przepływów pieniężnych po okresie prognozy na poziomie 1,5% 4

5 Oczekujemy zmniejszenia negatywnego wpływu kosztów pośrednich oraz rezygnowania z mniej rentownych produktów co w konsekwencji wpłynie na poprawę uzyskiwanych marż. Zakładamy średnioroczną marżę EBIT w latach na poziomie 3,5% średnia marża EBITDA w całym okresie prognozy na poziomie 7,3% wydatki inwestycyjne w 2008 r. na poziomie 8 mln zł, w 2009 r. 20 mln zł, a średnioroczne wydatki w latach w wysokości 11 mln zł, średnioroczną amortyzację w latach na poziomie 7,8 mln zł, Współczynnik dług/kapitał własny na poziomie 0,18 w latach średni ważony koszt kapitału w okresie na poziomie 10,0%, średni koszt kapitału własnego w całym okresie na poziomie 11,3% oraz średni koszt długu (z uwzględnieniem tarczy podatkowej) na poziomie 6,13%. W 2008r model uwzględnia jedynie prognozę wolnych przepływów pieniężnych w okresie III- IV kwartał. O ich zdyskontowana wartość została skorygowana bieżąca wartość środków pieniężnych. Suma FCF [mln zł] 32,5 Suma DFCF [mln zł] 23,8 Stopa wzrostu FCF 1,5% Wartość rezydualna [mln zł] 70,1 DRV [mln zł] 39,2 DFCF+DRV [mln zł] 63,0 Gotówka [mln zł] 3,0 Dług [mln zł] 0,4 Wartość KW [mln zł] 65,5 Akcje ,0 Wartość na jedną akcję [zł] 4,05 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Bieżąca wartość wolnych przepływów pieniężnych z podstawowej działalności WILBO wynosi 63mln zł. z czego 23,8mln zł stanowią zdyskontowane wolne przepływy pieniężne w latach , natomiast 39,2mln zł to zdyskontowana wartość rezydualna przy założeniu stałego 1,5% wzrostu wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej po okresie szczegółowej prognozy tj. od roku Po uwzględnieniu gotówki i oprocentowanego długu, bieżąca wartość kapitału własnego akcjonariuszy wyniosła 65,5mln zł. Oszacowana na podstawie modelu DCF wartość 1 akcji to 4,05 zł. Analiza wrażliwości wyceny akcji na zmiany WACC i stopy wzrostu FCF pokazuje, iż większy wpływ na końcową wycenę ma różnicowanie stopy wzrostu. Zmiana FCF o 2 pkt. proc zmienia wycenę akcji o 15,3% a zmiana WACC o -1% pkt. proc o 12,2% 5

6 Analiza wrażliwości wyceny akcji na zmiany WACC i stopy wzrostu FCF Zmiana Stopy wzrostu FCF WACC 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% -1,0% 4,54 zł 4,71 zł 4,90 zł 5,12 zł 5,38 zł -0,5% 4,28 zł 4,43 zł 4,59 zł 4,78 zł 5,00 zł 0,0% 4,05 zł 4,17 zł 4,32 zł 4,48 zł 4,66 zł 0,5% 3,84 zł 3,95 zł 4,08 zł 4,22 zł 4,37 zł 1,0% 3,65 zł 3,75 zł 3,86 zł 3,98 zł 4,12 zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Wycena końcowa Wartość akcji WILBO wyznaczona w oparciu o analizę grupy porównawczej spółek notowanych na GPW wyniosła 3,45. W oparciu o grupę zagranicznych firm w oparciu o które dokonano porównania firmy WILBO wynosi 3,21. Wycena akcji w oparciu o model DCF dała cenę 4,05 zł za akcję. Jako wartość końcową przyjęto sumę wyników uzyskaną na podstawie obu metod z uwzględnieniem przypisanych im wag, co dało wartość jednej akcji na poziomie 3,70zł. 6

7 2. Podstawowe informacje Spółka WILBO powstała w roku 1987 jako spółka cywilna założona przez panów Dariusz Bobińskiego i Waldemara Wilandta. Do końca 1988 spółka inwestowała prowadząc budowę wytwórni kwasu cytrynowego. Dopiero w 1992 roku powstały Zakłady Rybne WILBO, której podstawowym przedmiotem działalności było przetwórstwo i handel rybami. Następnie została zmieniona nazwa spółki, która brzmiała Wilbo Seafood Sp. z o.o. Rozpoczęła ona tworzenie własnej sieci sprzedaży oraz przedstawicielstw w największych miastach w Polsce. W 1995 roku w zmodernizowanym zakładzie przy ulicy Przemysłowej w Gdyni została uruchomiona produkcja polegająca na przetwórstwie mięsa i produkcji konserw mięsnych. Dwa lata później Wilbo zostało przekształcona w spółkę akcyjną, co był przygotowaniem do późniejszego debiutu giełdowego, który nastąpił na początku 1998 roku. W 2002 roku nastąpiło połączenie Wilbo z firmą Dal Pesca przez przeniesienie całego majątku firmy Dal Pecsa na Wilbo S.A. Giełdowa firma od lat należy do największych w kraju podmiotów zajmujących się przetwórstwem ryb i owoców morza. Oprócz tego działalność spółki koncentruje się na sprzedaży konserw mięsnych i pasztetów oraz ryb świeżych i wędzonych. Znanymi i cenionymi markami na rynku są Neptun (konserwy rybne), Dal Pesca (ryby mrożone oraz owoce morza) oraz Przysmak (konserwy mięsne, pasztety, dania gotowe). Konserwy rybne produkowane są również dla sieci hiper i supermarketów pod własnymi markami. Część produkcji sprzedawana jest bez marki, są to głównie ryby mrożone i owoce morza. Produkty na odbiorców gastronomicznych oferowane są pod marką WILBO Catering, na które składają się głównie specjalnie pakowane mrożone ryby i owoce morza. Grupa asortymentowa 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% Konserw y rybne Ryby mrożone Ow oce morza Konserw y mięsne i pasztety Ryba św ieża i w ędzona Surow ce, materiały i usługi Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Głównym obszarem działalności Wilbo jest rynek krajowy na który skierowana była w 2007 roku 83% zrealizowanej sprzedaży. Ta sprzedaż realizowana jest głównie przez tradycyjne kanały dystrybucji takie jak: hurtownie, sieci hiper i supermarketów, catering czy sprzedaż realizowana w oparciu o przetargi. Pozostała część przychodów pochodziła z eksportu. W 2007 roku sprzedaż zagraniczna spadla o 11%. Wśród niej największa cześć była kierowana na rynki krajów takich jak Czechy, Rumunia, Węgry czy Włochy. 7

8 struktura sprzedaży w 2007r. kraj 83% eksport 17% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Zaopatrzenie realizowane jest głównie w oparciu i rynek krajowy, państwa Unii Europejskiej oraz Chiny, Wietnam i Chile co wynika z różnorodności oferowanych gatunków ryb i owoców morza. 3. Grupa kapitałowa i akcjonariusze Obecnie WILBO nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. 16 kwietnia ubiegłego roku giełdowa firma sprzedała 100% udziałów w swojej spółce zależnej Mewa z siedzibą w Nidzicy z kwotę blisko 2,5mln zł. Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu finansowym za II kwartał tego roku, kapitał zakładowym dzieli się na akcji z czego Pan Dariusz Bobiński i Pan Waldemar Wilandt posiadają po akcji każdy odpowiadających 20,66% udziałowi w kapitale zakładowym i 33,38% udziałowi w głosach na WZA. Oprócz nich na początku tego roku estoński fundusz inwestycyjny Trigon Central and Eastern European Fund poinformował o przekroczeniu 5% progu i posiadaniu akcji odpowiadających 9,76% w kapitale zakładowym i 5,53% w głosach na WZA. Waldemar Wilandt 20,66% Procentowy udział w kapitale zakładowym Trigon CEEF 9,76% Pozostali 48,92% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Waldemar Wilandt 33,38% Dariusz Bobiński 33,38% Trigon CEEF 5,53% Dariusz Bobiński 20,66% Pozostali 27,71% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki 8

9 4. Strategia Rynek na którym działa WILBO jest bardzo rozdrobniony. Działa na nim kilkaset firm, z których większość to niewielkie podmioty zatrudniające poniżej 50 osób. Wielkość zakładu ma zasadniczy wpływ na jego ofertę. Małe przedsiębiorstwa zajmują się głównie produkcją ryb solonych i wędzonych. Tylko większe firmy mogą pozwolić sobie na podjęcie produkcji przetworzonych produktów rybnych. Ze względu na ofertę trudno jest wskazać lidera w branży, jednakże do największych graczy na rynku możemy zaliczyć giełdowe spółki Graal, Wilbo i Seko czy też Lisner i Rieber Foods. Przyjęta przez Wilbo strategia na lata będzie realizowana w czterech etapach. W pierwszym prowadzonym w tym roku spółka będzie przeprowadzała restrukturyzację, która polega na wycofywaniu się z nierentownych kontraktów i poprawie efektywności prowadzonego biznesu. W tym etapie planowane jest również wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie marketingu i sprzedaży co związane jest z przeniesieniem ciężaru działalności właśnie w te obszary. Drugi etap strategii zakłada uczestnictwo Wilbo w procesie konsolidacji rynku i podjęcie kroków mających na celu przejęcie innych podmiotów w branży. W obszarze zainteresowań znajdują się firmy o rocznych przychodach miedzy 50 a 100mln zł. Ten etap strategii zakłada również poszerzenie ofert Wilbo o nowe produkty w segmencie przetwórstwa ryb kierowanych na wyższe jakościowo segmenty rynku oraz rozszerzenie oferty dla klientów poszukujących produktów gotowych do spożycia. W trzecim etapie zakładana jest restrukturyzacja kosztów w każdym obszarze działalności firmy W ostatnim etapie planowane jest rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chinach, a także poszerzenie oferty o inne niż przetwory rybne produkty. W realizowanej strategii Wilbo zakłada podjęcie działań mających na celu wdrożenie nowych linii produktowych, udział w konsolidacji branżowej oraz ekspansję na rynkach zagranicznych. To właśnie wzrost sprzedaży eksportowej powinien być w przyszłości obszarem, w którym spółka powinna poprawić swoje rezultaty. Rosnący z roku na rok eksport krajowej produkcji rybnej pozwala przypuszczać, iż dochody z tej części działalności będą stanowić coraz większy udział w strukturze przychodów. Eksport krajowych firm branży rybnej (tys. ton) P Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 9

10 Rosnąca wartość sprzedaży produktów rybnych również w Polsce świadczy o tym iż konsumenci w naszym kraju coraz chętniej podchodzą do zwiększania w swoim jadłospisie ryb, przetworów rybnych i owoców morza. W tym obszarze widać wyraźną tendencję rosnącą i powolnym zbliżaniu się do średniej europejskiej spożycia ryb na jednego mieszkańca wynoszącą obecnie ok. 24kg. W ubiegłym roku wzrost podaży ryb i owoców morza przełożył się na spożycie średnio ok. 6kg ryb na jednego mieszkańca co odpowiada blisko 6% wzrostowi w odniesieniu do roku Polacy jedzą cztery razy mniej ryb niż Niemcy, siedem razy mniej niż Hiszpanie i osiem razy mniej niż Portugalczycy. Taka sytuacja jest uwarunkowana siłą nabywczą społeczeństwa. Ryby i przetwory rybne są droższe od innych produktów żywnościowych. Z tego powodu spożycie ryb jest większe w krajach o wyższym standardzie życiowym. Należy przypuszczać iż wraz ze wzrostem dochodów Polaków będzie również rosło spożycie zdrowej żywności w tym produktów rybnych. 5. Otoczenie rynkowe 5.1 Otoczenie makroekonomiczne Na kondycję branży spożywczej w tym przetwórstwa rybnego zasadniczy wpływ ma ogólna kondycja gospodarcza kraju oraz wymagania dostosowawcze do standardów Unii Europejskiej. Wysoki przyrost krajowego PKB od 2005 i utrzymywanie się go na takim poziomie pozwala przypuszczać iż przełoży się to na zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego napędzając wzrost gospodarczy w latach Wg szacunków Ministerstwa Finansów wzrost konsumpcji gospodarstw domowych będzie wyższy o 6% w porównaniu z 2007 rokiem, a średnie realne tempo wzrostu PKB w latach ulegnie spowolnieniu w porównaniu z latami W 2008 tempo wzrostu PKB gospodarki polskiej jest szacowane na 5,5%. Dynamika PKB (w %) P 2009P 2010P Źródło: Ministerstwo Finansów Pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego, spadku bezrobocia oraz wysokiej dynamiki cen żywności spowodowanej czynnikami pogodowymi oraz poprawą dochodów ludności przez większą cześć 2007 roku inflacja pozostawała poniżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5%. Przyśpieszenie dynamiki 10

11 cen odnotowano w IV kwartale 2007 roku kiedy to indeks cen przekroczył cel głównie za sprawą cen żywności. W I kwartale obserwowaliśmy dalsze przyspieszenie indeksu CPI związanego z podwyżkami cen regulowanych (energii elektrycznej, gazu). W drugiej połowie tego roku można oczekiwać spadku wskaźników inflacji. Do głównych czynników wpływających na poziom cen będzie należeć dynamika krajowego popytu, wzrost wynagrodzeń, dynamika wzrostu cen produktów rolnych oraz zacieśnienie polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej. W 2008 średnioroczna dynamika cen konsumpcyjnych wg projekcji NBP prognozowana jest na 4,3%. Inflacja (%) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, P 2009P 2010P Źródło: NBP Siła wiodącą w rozwoju sektora będzie nadal wzrost konsumpcji (w szczególności spożycie indywidualne sektora gospodarstw domowych) a nie wzrost cen. Nadal wspierana ona będzie przez rosnące w dwucyfrowym tempie wynagrodzenia oraz poprawiającą się sytuacje na rynku pracy. W najbliższych latach trzeba wziąć pod uwagę rosnącą inflację, która będzie zmniejszała realną siłę nabywczą wynagrodzeń, a z drugiej strony wyższe stopy procentowe, które wpłyną na wysokość obsługi zadłużenia gospodarstw domowych, co wpłynie na zmniejszenie dynamiki sprzedaży detalicznej. 11

12 Dynamika sprzedaży detalicznej w latach 118% 116% 114% 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100% P 2009P 2010P Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 5.2 Rynek przetwórstwa rybnego Ryby i przetwory rybne mają bardzo dużą wartość odżywczą. Oprócz o wiele łatwiej przyswajalnego białka w porównaniu do innych produktów mięsnych posiadają wiele witamin i mikroelementów oraz bardzo zdrowych kwasów tłuszczowych Omega 3. Badania wykazały, iż przetwory rybne poprzez swoje walory odżywcze można zaliczyć do żywności mającą pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Mimo wielu badań w których udowodniono, iż ryby stanowią doskonały substytut mięsa zwierzęcego i są bardziej przyswajalne dla organizmu nadal mają niewielkie znaczenie w menu przeciętnego Polaka. W ostatnim czasie ta sytuacja ulega poprawie i obserwuje się znaczną poprawę w tym obszarze. Spożycie ryb i produktów rybnych w kg/osobę Rok Razem Ryby morskie (świeże i mrożone) Konserwy rybne ,0 2,3 0,8 0,5 0,6 0, ,0 2,4 0,8 0,5 0,6 0, ,3 2,5 0,8 0,5 0,6 0,9 Zmiana 06/07 (%) 5,8 5,0 1,3 4,0 0,0 18,2 Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS Ryby morskie suszone lub wedzone Ryby morskie solone Ryby słodkowodne Produkcja ryb i przetworów rybnych w większych zakładach w pierwszych czterech miesiącach tego roku utrzymuje się na podobnym poziomie co w takim samym okresie roku ubiegłego. Utrzymuje się wysoka produkcja wędzonych łososi oraz przetworów ze śledzi. Największy wzrost produkcji odnotowano w przypadku przetwórstwa tuńczyków i łososi. Spadku natomiast należy oczekiwać w produkcji filetów z dorsza na skutek wprowadzonych przez Komisję Europejska ograniczeń w połowach tej ryby na Bałtyku. 12

13 Produkcja ryb i przetworów rybnych (tony) Rok Filety z ryb morskich Ryby, filety i mieso ryb mrożonych Ryby solone, suszone i wędzone Przetwory i konserwy rybne Razem (I-IV) Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS Z prezentowanych danych wynika, iż krajowa produkcja ryb i przetworów rybnych utrzymuje się na stabilnym poziomie i należy oczekiwać na koniec 2008 roku podobnego poziomu z jakim mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym. Obserwowany systematyczny wzrost zarobków Polaków będzie skutkował tym, iż ci konsumenci przy podejmowaniu decyzji co do zakupu żywności będą kierować się jakością produktu, walorami odżywczymi i wpływem na ich zdrowie, a mniejszą wagę będą przywiązywać do jego ceny. Na tym tle rynek przetwórstwa rybnego wydaje się prezentować w miarę atrakcyjnie z bardzo dużym potencjałem wzrostu. W krajach rozwiniętych spożycie produktów rybnych znacznie odbiega w górę od rynku polskiego. Różnica ta powinna w miarę upływu czasu się zmniejszać na co w dużej mierze będzie miał wzrost zamożności Polaków a tym samym odbiorców produktów luksusowych w sieciach sklepów delikatesowych, których jest coraz więcej na rynku. 6. Wyniki finansowe W pierwszym półroczu 2008 roku spółka WILBO zanotowała ponad trzydziestoprocentowy przyrost zysku brutto na sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku Uzyskiwane wyniki na poziomie zysku operacyjnego jak i zysku netto były dużo gorsze w porównaniu z rokiem ubiegłym co było wynikiem sprzedaży w II kwartale 2007 roku nieruchomości położonej w Gdyni z której to transakcji spółka osiągnęła dochód w wysokości 14,7mln zł. Nie uwzględniając jej spółka poniosłaby stratę na swojej podstawowej działalności. Skonsolidowane wyniki WILBO po II kwartałach 2008 roku mln zł. II Q'08 II Q'07 Zm. % I-II Q'08 I-II Q'07 Zm. % Przychody 33,2 35,9-7,7 73,0 83,4-12,4 Zysk brutto ze sprzedaży 9,3 6,1 52,9 19,9 15,0 32,9 Koszty sprzedaży 6,8 6,6 3,2 13,6 12,1 11,8 Koszty ogólnego zarządu 2,1 2,0 7,2 4,0 3,7 7,8 EBIT 0,3 11,5-97,4 2,4 12,7-81,2 EBITDA 1,4 12,8-89,3 4,6 15,4-70,3 Zysk netto 0,1 7,2-98,4 2,0 8,1-75,7 Marża EBIT 0,9% 32,1% -97,2 3,3% 15,3% -78,5 Marża EBITDA 4,1% 35,6% -88,5 6,3% 18,5% -66,1 Marża netto 0,3% 20,1% -98,3 2,7% 9,7% -72,3 EPS (zł) 0,01 0,45-98,4 0,12 0,50-75,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Od początku roku 2006 przychody WILBO utrzymują się na stabilnym poziomie. Widać tutaj wyraźną sezonowość okresów sprzedaży. Najlepsze wyniki spółka uzyskuje pod koniec roku obrotowego oraz na początku następnego. Po połowie tego roku producentowi konserw rybnych udało się wypracować blisko 13

14 2mln zł zysku netto co pozwala przypuszczać, iż trzeci, a szczególnie ostatni kwartał będzie dla spółki dobry. Zysk netto Przychody IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 0 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki [tys. zł.] W uzyskiwanych marżach widać wyraźną poprawę. W spółce obserwuje się działania zmierzające do poprawy rentowności co jest związane z wychodzeniem z produktów charakteryzujących się niskimi marżami a koncentrowaniu się na wyrobach bardziej rentownych. Optymalizacja tych działań będzie prowadzona w następnych kwartałach tego roku co może się odbić na mniejszej w porównaniu do drugiego półrocza 2007 roku sprzedaży. W kolejnych latach zakładamy, iż wskaźniki rentowności osiągną optymalny poziom i będą się utrzymywały w kolejnych okresach. 10% Wybrane wskaźniki rentowności (%) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% P 2009P 2010P Marża netto Marża operacyjna Marża EBITDA Źródło: opracowanie na podstawie danych spółki W ujęciu rocznym dynamika przychodów w dużej mierze będzie zależała w kolejnych latach od planowanego przez spółkę przejęcia w branży, co prawdopodobnie nastąpi w roku W przyjętych założeniach przychody przejmowanej spółki szacujemy na ok. 60mln zł. W następnych latach prognozujemy średnioroczną stopę wzrostu przychodów (CAGR) na poziomie 8,5%. 14

15 Wybrane skonsolidowane dane finansowe (mln zł) P 2009P 2010P Zysk netto EBIT EBITDA Przychody ze sprzedaży Źródło: opracowanie na podstawie danych spółki Aktywa spółki w latach r. były finansowane średnio w 40% obcym kapitałem. W roku obecnym widać wyraźne zmniejszanie udziału kredytów bankowych w finansowaniu bieżącej działalności oraz zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych. W latach stopa zadłużenia krótkoterminowego powinna mieścić się w granicach 24%-27%. Na koniec 2007 roku dług netto wyniósł blisko 670tys zł. a spółka posiadała jedynie niewielkie otwarte linie kredytowe. Aktywa obrotowe w poprzednich latach miały ok. 40% udział w strukturze aktywów ogółem. W najbliższym czasie stopa zadłużenia krótkoterminowego będzie zachowywać się stabilnie, a udział zobowiązań długoterminowych będzie wzrastać co związane jest z planowanym przejęciem i prawdopodobnym finansowaniu go kredytem długoterminowym P 2009P 2010P Stopa zadłużenia 34% 41% 41% 29% 24% 39% 39% Stopa zadłużenia długoterminowego 2% 1% 0% 0% 0% 12% 12% Stopa zadłużenia krótkoterminowego 32% 40% 41% 29% 24% 26% 27% P prognoza DM Pekao/CDM PEKAO SA Źródło: opracowanie na podstawie danych spółki W latach widać wyraźny wzrost wypracowywanych marż zarówno z działalności operacyjnej jak i netto, co związane było z wychodzenia firmy z nierentownych kontraktów i koncentrowaniu się na bardziej dochodowym biznesie. Taka tendencja będzie widoczna również w najbliższym czasie co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki przyszłych okresów P 2009P 2010P Rentowność EBIT 0,0% -5,2% 1,2% 6,9% 1,7% 2,5% 3,8% Rentowność EBITDA 2,7% -1,7% 4,3% 9,7% 4,3% 5,0% 6,2% Rentowność brutto -0,6% -6,0% 0,9% 4,7% 2,0% 1,9% 3,2% Rentowność netto -0,8% -6,0% 0,9% 4,2% 1,6% 1,6% 2,6% Rentowność aktywów ogółem ROA -1,3% -8,8% 1,3% 6,5% 2,5% 2,7% 4,5% Rentowność kapitału własnego ROE -2,1% -16,3% 2,3% 9,7% 3,5% 4,6% 7,6% P prognoza DM Pekao/CDM PEKAO SA Źródło: opracowanie na podstawie danych spółki 15

16 7. Prognoza wyników finansowych Spółka nie podała prognoz na podstawie których oparła oczekiwane cele finansowe, co przy ich braku stwarza trudność w ocenie prawdopodobieństwa ich osiągnięcia. Nasze szacunki są ostrożne, a powodów takiego podejścia kilka. Przyjęliśmy, iż w bieżącym roku nie uda się spółce znacząco obniżyć kosztów operacyjnych. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 8mln zł z czego 3mln zł spółka planuje przeznaczyć na zakup linii produkcyjnej oraz 2mln zł na inwestycje w budynek. Również realizacja strategii marketingowej oraz odbudowa pozycji rynkowej pociągnie również za sobą pewne koszty. Zakładamy sprzedaż w 2008 roku na podobnym poziomie co rok wcześniej oraz poprawę wyników w latach następnych dzięki poprawie uzyskiwanych marż. Spółka WILBO planuje uczestniczyć w konsolidacji firm działających w jej branży. Zakładamy, iż prawdopodobne jest przejęcie w 2009 roku firmy o przychodach rzędu 60mln zł co w znacznym stopniu ma wpływ na model naszej wyceny. W założeniu przyjęliśmy, iż przejęcie zostanie dokonane przy wskaźnikach P/BV= 1 i P/S=0.25. W kolejnych latach zakładamy systematyczne zwiększanie przychodów ze sprzedaży oraz generowanych zysków dla akcjonariuszy. Zakładamy, iż dynamika wzrostu kosztów sprzedaży będzie maleć, co jest związane z planowanym wejściem w nowe obszary biznesu takie jak m.in. rozwinięcie działalności dystrybucyjnej oraz ograniczeniem wytwarzania nierentownych produktów. Pozytywnym czynnikiem dla spółki może być osłabianie się kursu USD.W przypadku WILBO taka sytuacja ma korzystne przełożenie w ponoszonych niższych kosztach oraz poprawie rentowności na towarach handlowych. Dzięki takiej sytuacji spółka ma możliwość ograniczenia swojego zabezpieczenia zobowiązań walutowych wobec dostawców i wykorzystaniu wolnej gotówki w bieżącej działalności. Wybrane pozycje finansowe WILBO SA Rachunek Wyników P 2009P 2010P Przychody ze sprzedaży r/r -10,8% -0,9% -2,0% -2,0% 40,4% 6,0% Zysk brutto ze sprzedazy r/r 5,3% 3,6% 3,5% 5,6% 41,7% 6,8% Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk oprecyjny (EBIT) r/r 10326,1% -122,5% 480,0% -75,8% 106,9% 58,3% EBITDA r/r -155,1% -355,2% 123,1% -57,2% 63,9% 31,4% Zysk brutto Zysk netto r/r 558,3% -114,2% 378,0% -62,6% 37,0% 75,7% Bilans P 2009P 2010P Aktywa ogółem Rzeczowe aktywa trwałe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Rachunek Przepływów P 2009P 2010P Przepływy z działalnosci operacyjnej Przepływy z działalnosci inwestycyjnej Przepływy z działalnosci finansowej P prognoza DM Pekao/CDM PEKAO SA Źródło: opracowanie na podstawie danych spółki 16

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami

Bardziej szczegółowo

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8%

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8% Ambra sektor / branża: Profil przemysł spożywczy Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez spółki zależne oraz sprzedaż eksportową GK Ambra jest również obecna na rynkach słowackim, czeskim,

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

BENEFIT SYSTEMS. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) R E K O M E N D A C J A 11 STYCZNIA 2013 ROKU

BENEFIT SYSTEMS. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) R E K O M E N D A C J A 11 STYCZNIA 2013 ROKU 11 STYCZNIA 2013 ROKU BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems jest innowacyjną Spółką, która na szeroką skalę wdrożyła na rynku polskim unikalny koncept biznesowy. Od momentu IPO w kwietniu 2010 r. akcje podrożały

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA GINO ROSSI S.A. Raport analityczny Kraków, 9 czerwiec 2006 Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Gino Rossi S.A. występują następujące umowy i powiązania:

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA 19 lipca 2005 ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-622 66 22 w. 332, fax. 022-622 66 22 w.331 e-mail: T.Binkiewicz@bossa.pl http:// bossa.pl Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza OtmuchÄw branża spożywcza 23 maja 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 8.80 12.73 Nowy prezes, wyższe zyski Po bardzo słabym IV kwartale 2013 spçłka miała świetne wyniki w

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Oczyszczenie. Kupuj (podtrzymana) Rekomendacja. 29 października 2014. Portfolio weighting

Oczyszczenie. Kupuj (podtrzymana) Rekomendacja. 29 października 2014. Portfolio weighting Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim Open Finance Polska, Usługi Finansowe

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo