RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI"

Transkrypt

1 III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, maja 2014 r.

2 Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w Jeleniej Górze mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne Jelenia Góra Szklarska Poręba, maja 2014 r. Konferencja będzie się odbywać pod tytułem: Międzypokoleniowy dialog o wychowaniu i edukacji XVIII-XXI wiek PATRONAT NAUKOWY Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Towarzystwo Historii Edukacji 2

3 KOMITET HONOROWY prof. zw dr hab. Marek Bojarski, Uniwersytet Wrocławski prof. zw. dr hab. Henryk Gradkowski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze prof. zw. dr hab. Elżbieta Kościk, Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski. KOMITET NAUKOWY Przewodnicząca: prof. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Członkowie: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, Instytut Historii Nauki PAN prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Alicja Szerląg, Uniwersytet Wrocławski prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski dr Leszek Albański, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze SEKRETARZ KONFERENCJI dr Ewa Jurczyk-Romanowska Instytut Pedagogiki UWr. mgr Stanisław Gola Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze KOMITET ORGANIZACYJNY: Przewodnicząca: dr Ewa Jurczyk-Romanowska Członkowie: dr hab. prof. UWr. Barbara Jędrychowska, dr Kamila Gandecka, dr Anna Haratyk, dr Mirosław Piwowarczyk, dr Elżbieta Zieja, dr Jolanta Szablicka-Żak, mgr Anna Maria Kucharska, mgr Dominik Figiel mgr Jacek Gulanowski, mgr Stanisław Gola, lic. Piotr Ulanowski, Magda Wieteska, Marcin Wilczek 3

4 Department of Education History of Institute of Pedagogy UNIVERSITY OF WROCŁAW Faculty of Humanities and Social Sciences of KARKONOSZE COLLEGE in Jelenia Góra have to honour to invite for the 3rd International Academic Conference FAMILY UPBRINGING HISTORICAL AND CONTEMPORARY CONTEXTS Jelenia Góra Szklarska Poręba, May 2014 The conference title is: Intergenerational dialogue on upbringing and education: 18 th -21 st century ACADEMIC PATRONAGE The Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences History of Education Society 4

5 HONORARY ACADEMIC COMMITTEE prof. zw dr hab. Marek Bojarski, Uniwersytet Wrocławski prof. zw. dr hab. Henryk Gradkowski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze prof. zw. dr hab. Elżbieta Kościk, Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski ACADEMIC BOARD Head of the Academic Board: prof. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Members: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, Instytut Historii Nauki PAN prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Alicja Szerląg, Uniwersytet Wrocławski prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski dr Leszek Albański, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze SECRETARY OF THE CONFERENCE dr Ewa Jurczyk-Romanowska Instytut Pedagogiki UWr. mgr Stanisław Gola Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ORGANISATION BOARD: Head of the Organisation Board: dr Ewa Jurczyk-Romanowska Members: dr hab. prof. UWr. Barbara Jędrychowska, dr Kamila Gandecka, dr Anna Haratyk, dr Mirosław Piwowarczyk, dr Elżbieta Zieja, dr Jolanta Szablicka-Żak, mgr Anna Maria Kucharska, mgr Dominik Figiel mgr Jacek Gulanowski, mgr Stanisław Gola, lic. Piotr Ulanowski, Magda Wieteska, Marcin Wilczek 5

6 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI DETAILED PROGRAMME OF THE CONFERENCE rejestracja uczestników (registration of the participants); uroczyste otwarcie konferencji (inauguration of the conference); sesja plenarna I (plenary session panel I); przerwa kawowa (coffee break); sesja plenarna II (plenary session panel II); catering; sekcje tematyczne (w poszczególnych sekcjach obecni będą tłumacze). Proceedings in sections (translators will be present in particular sections); Uroczysta kolacja sekcje tematyczne (w poszczególnych sekcjach obecni będą tłumacze). Proceedings in sections (translators will be present in particular sections) podsumowanie i uroczyste zakończenie konferencji (conclusion and closing of the conference) wyjazd na wycieczkę (trip) 6

7 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Opening ceremony of the conference r. godz SESJA PLENARNA Plenary session PANEL I ( ) Aula KPSW Moderator: prof. zw. dr hab. Stefania Walasek, tłumacz: lic. Piotr Ulanowski Prof. ph. d. DrSc. Dr.h.c. Marie Marečková, Masaryk University, Czechy Krewniacze więzy międzypokoleniowe w rodzinach europejskiej w XX wieku Příbuzenské a mezigenera čnísvazky v evropský chrodinách vedvacáté mstoletí Kinship Intergenerational Ties in European Families in the Twentieth Century Prof. dr Daiva Malinauskiene, mgr Inesa Vietienie, Siauliai University, Litwa Charakterystyka współpracy rodziny i instytucji przedszkolnych w aspekcie jakości Peculiarities of collaboration between family and pre-school institution from the quality aspect Prof. dr Adnan Tufekčić, University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina Dorastanie i wychowanie w tradycyjnej rodzinie w Bośni i Hercegowinie Growing up and upbringing in a traditional Bosnian-Herzegovinian family Prof. Folco Cimagalli, Libera Università Maria Ss. Assunta, Włochy Rodzina jako twórca kapitału społecznego: rola stowarzyszeń rodzinnych we Włoszech Family as a generator of social capital: the role of family associations in Italy Przerwa kawowa (coffe break)

8 SESJA PLENARNA Plenary session PANEL II ( ) Aula KPSW Moderator: dr hab. prof. UWr. Alicja Szerląg Dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski KWSW w Jeleniej Górze, Europejskie azymuty dla edukacji bez wychowania? European azimuths for education without upbringing? Doc. PhDr. Oľga Bočáková, Ph. Dr. Marcel Lincényi, University of Alexander Dubček in Trenčín, Słowacja Interakcje w rodzinie a funkcjonowanie rodziny Interactions in family and family functionality Ph.D. Luminita Dumănescu, Romanian Academy, Rumunia Dzieci, rodzice i Rodzic państwowy w komunistycznej Rumunii Children, Parents and the State-Parent in Communist Romania Catering sekcje tematyczne (proceedings in sections) Bud. nr 11 KPSW 8

9 SEKCJA PIERWSZA First section Rozważania filozoficzno-pedagogiczne o rodzinie Philosophical and pedagogical reflections on the family Panel I r. godz (s. 109 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Stefania Walasek, dr hab. prof. KUL Danuta Opozda Prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska O godności matki i obowiązkach ojca. Przekonania Wojciecha Dzieduszyckiego On the Dignity of the Mother and the Responsibilities of the Father. Beliefs of Wojciech Dzieduszycki Dr Witold Brzeziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska Ojcostwo i ojcowie w społeczno-filozoficznej refleksji i praktyce społecznej okresu pełnego średniowiecza Fatherhood and Fathers in Socio-Philosophical Reflection and Social Practice of the High Middle Ages Dr Agnieszka Szczap, Uniwersytet Zielonogórski, Polska Polemika M. Wollstonecraft z J.J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet Polemics M. Wollstonectraft with J.J. Rousseau about upbringing and education of women Dr Robert Paruzel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska Ideały wychowawcze Narodowej Demokracji w XIX w. Educational Ideals of National Democracy in the 19th Century Dr Joanna Falkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Kobieta w roli matki. Propozycje Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej ( ) Woman in the Role of the Mother. Propositions of Anastazja Dzieduszycka Jełowicka ( ) Dr Renata Bednarz-Grzybek, Dr Izabela Krasińska; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, UJK Kielce, Polska Józef Starkman ( ) - popularyzator wiedzy medycznej w zakresie opieki nad chorym dzieckiem w domu Józef Starkman ( )- populariser of medical knowledge concerning taking care of sick children at home 9

10 Dr hab. Agata Zawiszewska, Uniwersytet Szczeciński, Polska Koncepcja rodziny w myśli emancypacyjnej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit The Concept of Family in the Emancipatoty Thought of Paulina Kuczalska-Reinschmit Prof. zw. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Polska Kobieta matka i obywatelka. Rozważania Cecylii Palter-Zyberkówny w świetle jej dorobku pisarskiego i działalności oświatowej Woman mother and citizen. The meditations of Cecylia Plater-Zyberkówna in the light of her literary output and educational activity Dr Nadiya Fedchyshyn, Tarnopolski Uniwersytet Medyczny I. Gorbachevskogo, Ukraina Wychowanie w rodzinie w konteksty Herbetovska Family upbringing in the context of herbartianism Mgr Patryk Kaczmarek, Akademia Ignatianum, Polska Obraz rodziny w koncepcji pedagogicznej Johna Deweya a współczesna recepcja podstawowej grupy społecznej Image of family in pedagogics concept Johns Dewey and modern reception principle of social group Dr Mirosław Piwowarczyk, Uniwersytet Wrocławski, Polska Rola matki w wychowaniu dziecka w poglądach działaczek Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet The role of mother in child raising in the ideas of the activist of the Union of Women s Civic Work (Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet) Panel II r. godz (s. 109 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: prof. dr hab. Henryk Gradkowski, prof. dr hab. Stefania Walasek, dr hab. prof. KUL Danuta Opozda Mgr Dominik Figiel, Uniwersytet Wrocławski, Polska Wychowanie w Niemczech nazistowskich Upbringing in Nazi Germany Dr Edyta Kahl, Uniwersytet Zielonogórski, Polska Chcę nauczyć rozumieć i kochać myśli Janusza Korczaka o rodzicielskim wychowaniu Dr Mirosława Nyczaj-Drąg, Uniwersytet Zielonogórski, Polska Edukacyjna rola kapitału społeczno-kulturowego i ekonomicznego rodziny z klasy średniej w teorii Pierre`a Bourdieu Socio-cultural capital in middle class family compared to child's educational capital in the theory of Pierre`a Bourdieu 10

11 Dr hab. prof. KUL Danuta Opozda, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej The constancy and variability of parenting style in the family - in the educational theory and practice SEKCJA DRUGA Second section Obraz rodziny na łamach czasopism i w świetle literatury The image of family in periodicals and in the light of literature PANEL I r. godz (s. 110 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: prof. dr hab. Henryk Gradkowski, dr hab. prof. UŁ Grzegorz Michalski, dr hab. Agnieszka Wałęga Mgr Joanna Kozikowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Zabawy kontrolowane czyli motyw zabawy we wczesno-nowożytnej literaturze niderlandzkiej Controlled Games: motif of child play in early-modern Dutch literature Mgr Weronika Pawlik-Kwaśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Spotkania literatury z edukacją Michała Dymitra Krajewskiego. Kilka uwag o Podolance Encounters of literature and Michał Dymitr Krajewski s education. A few remarks on Podolanka Dr hab. prof. nadzw. UŁ Grzegorz Michalski, Uniwersytet Łódzki, Polska Wskazania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma Monika w drugiej połowie XIX wieku Educational guidelines for Polish families in Silesia in the Catholic journal "Monica" in the second half of the 19 th century Dr hab. prof. nadzw. UŁ Iwonna Michalska, Uniwersytet Łódzki, Polska Wychowawcze obowiązki matek w rodzinie katolickiej na przełomie XIX i XX wieku w przekazie śląskiego periodyku Rodzina Educational responsibilities of mothers in a Catholic family in the late 19 th and early 20 th century in the Silesian journal "Family" 11

12 Dr Monika Nawrot-Borowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska Poradnictwo w zakresie wychowania w rodzinie na początku XX wieku w świetle czasopisma Dobra Gospodyni Counselling for the family upbringing at the beginning of the twentieth century in the light of the "Dobra Gospodyni" [The Good Housewife] magazine Mgr Dominik Figiel, Uniwersytet Wrocławski, Polska Rodziny w ujęciu Bractwa Świętego Piusa X na łamach czasopisma "Zawsze wierni" i w świetle encyklik Image of family in Saint Pius X Brotherhood thoughts Dr Beata Topij-Stempińska, Akademia Ignatianum, Polska Dyskurs o rodzinie na łamach Przeglądu Powszechnego w II RP Discourse upon the Family in the Pages of Przegląd Powszechny in the Second Polish Republic Dr hab. Agnieszka Wałęga, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska O zadaniach wychowawczych rodziny. Koncepcje współpracowników czasopisma Szkoła On the Upbringing Tasks of the Family. Concepts of Szkoła (School) Magazine s Collaborators Dr Danuta Apanel, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska Rodzina na łamach czasopism dziecięcych w okresie Polski Ludowej Family on the pages of children's magazines during the time of the Polish People s Republic Mgr Paulina Litwicka, Uniwersytet Wrocławski, Polska Obraz rodziny w twórczości poetów wyklętych polska literatura współczesna w latach Family portrait in polish poetes maudits writings based on modern literacy of PANEL II r. godz (s. 110 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. prof. UŁ Iwonna Michalska, dr hab. prof. UŁ Grzegorz Michalski, dr hab. Agnieszka Wałęga Dr hab. Zbigniew Władysław Solski, Uniwersytet Opolski, Polska Rodzina w dramatach Karola Wojtyły The family in Karol Wojtyła s dramas Dr Anastazja Sorkowicz, Uniwersytet Śląski, Polska Aktualność Jana Pawła II koncepcji wychowania w rodzinie The validity of John Paul II s concept of education in a family 12

13 Mgr Agnieszka Kulik-Jęsiek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska W kręgu wartości rodzinnych-rozważania o twórczości Jana Pawła II In the circle of family values-reflection on the work of John Paul II Mgr Martyna Sońta, Uniwersytet Wrocławski, Polska Hiszpańska familia, czyli o rodzinie w wybranych przykładach prasy hiszpańskoję-zycznej Spanish familia, about family in Spanish newspapers Dr Anna Maria Kola, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Recepcja terminu wychowanie w pracach i czasopismach z zakresu pracy socjalnej The reception of the term upbringing" in the works and journals in the field of social work SEKCJA TRZECIA Third section Przekaz źródłowy o rodzinie Family in source document PANEL I r. godz (s. 112 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. prof. US Elżbieta Magiera, dr hab. prof. Uwr. Andrzej Ładyżyński Mgr Dorota Grabowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Rodzice i nauczyciele w wychowaniu młodzieży galicyjskiej. Analiza zagadnienia na podstawie źródeł pamiętnikarskich. Parents and teachers in education galician young people. Analysis issues based on memories sources Dr Joanna Cukras-Stelągowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Style wychowawcze w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej w świetle materiałów autobiograficznych Upbringing styles in an Orthodox Jewish family in the light of autobiographical materials Dr Mateusz Szubert, Uniwersytet Opolski, Polska Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych Sexual Education of Youth in the Light of the 19th Century Paraenetic Guidebooks 13

14 Dr Anna Haratyk, Uniwersytet Wrocławski, Polska Postać matki w pieśniach ludowych ze zbiorów Oskara Kolberga The figure of mother in the collcetion of Polish folk songs of Oskar Kolberg Dr Aneta Bołdyrew, Uniwersytet Łódzki, Polska Rola i funkcje rodziny w pismach polskich ekonomistów na przełomie XIX i XX w The Role and Functions of a Family in Polish Economists Writing on the turn of the XIX-th Century Dr hab. prof. US Elżbieta Magiera, Uniwersytet Szczeciński, Polska Formy współpracy szkoły i domu w świetle dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce w latach Forms of cooperation between school and home in the light of the official journals of the school districts curators in Poland in the years Mgr Agnieszka Małek, Uniwersytet Gdański, Polska Tendencje przemian wizerunku ojca w świetle polskich poradników dla rodziców z lat Tendencies of the changes in the image of a father in the light of Polish guidebooks for parents Dr hab. prof. UWr. Andrzej Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Polska Ojciec i ojcostwo w PRL-u, w świetle pamiętników z epoki The father and the fatherhood in Polish People's Republic in view of diaries from the period Dr Edyta Bartkowiak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania The image of mother and motherhood in historical and educational records Mgr Anna Olchówka, Uniwersytet Wrocławski, Polska Wychowanie politycznie zaangażowane, czyli hiszpańska rodzina doby frankizmu. Portret filmowy Upbringing politically involved, or family in Francoist Spain. Film portrait PANEL II r. godz (s. 112 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. prof. US Elżbieta Magiera, dr hab. prof. Uwr. Andrzej Ładyżyński PhDr. CSc. Kamil Stepanek, Masaryk University, Czechy Seriale rodzinne w komunistycznej Czechosłowacji w kontekście nauczania historii i edukacji medialnej The family television serial in communist Czechoslovakia in the context of history teaching and media education 14

15 Mgr Jowita Gromysz, Uniwersytet Wrocławski, Polska Problematyka rodzinna we współczesnych lekturach młodzieży The issue of family in contemporary readings of youth Mgr Jacek Gulanowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska W obliczu wojny, ludobójstwa, rewolucji, totalitaryzmu i autorytaryzmu. Ojcowie w komiksach autobiograficznych Facing war, genocide, revolution, totalitaranism and authoritarianism. Fathers in autobiographical comics SEKCJA CZWARTA Fourth section Powinności rodziny w tradycji europejskiej Duties of the family in European tradition PANEL I r. godz (s. 108 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. Barbara Jędrychowska, dr hab. prof. UP im. KEN Katarzyna Dormus, prof. dr hab. Jaroslav Vaculik Dr Jan Ryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska Rola matki w wychowaniu staropolskiego żołnierza XVI XVII w The role of the mother in the old Polish soldier s upbringing of 16th and 17th centuries Dr Joanna Skolik, Uniwersytet Opolski, Polska Rola matki jako strażniczki ogniska domowego wychowanie w kresowej rodzinie szlacheckiej w czasie zaborów Mother as a good spirit of home upbringing of children in a Borderland noble family during partitions Dr hab. prof. UWr. Barbara Jędrychowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Żony XIX-wiecznych zesłańców jako organizatorki życia rodzinnego na Syberii Wives of 19th century deportees as organisers of family life in Siberia Dr Monika Hajkowska, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Polska W zdrowym ciele zdrowa dusza. Rekreacja dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym na przełomie XIX i XX wieku A sound mind in a sound body. The reaction of children and adolescents in the family environment at the turn of the 19th and 20th centuries 15

16 Dr hab. prof. UP im. KEN Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska U progu społecznej dyskusji o macierzyństwie świadomym na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku The Beginnings of a Societal Discussion about Conscious Motherhood on the Polish Territories at the Turn of the 20th Century Dr Barbara Kalinowska-Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Od patriarchatu do partnerstwa. Przemiany pozycji i roli ojca w rodzinie na przestrzeni XIX-XXI wieku From the patriarchate to partnership. Change of the status and function of the father in the family over the 19th-21st century. Dr Agata Samsel, Uniwersytet w Białymstoku, Polska Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w II Rzeczypospolitej Intergenerational transmission of values in Polish families in the Second Republic Dr Aldona Zakrzewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Wychowanie w rodzinie Drugiej Rzeczypospolitej Upbringing in the family in the Second Republic of Poland Dr Edyta Sadowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska Harcerstwo jako forma wspomagania wychowania w rodzinie wśród uchodźców ze Związku Radzieckiego ( ) Scouting as a form of family support among refugees from the Soviet Union ( ) Ph.D. Inna Chervinska, Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraina Sukcesja w edukacji szkolno-rodzinnej w górskim regionie Ukraińskich Karpat Succession in family-school education in the mountain region of the Ukrainian Carpathians PANEL II r. godz (s. 108 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. Barbara Jędrychowska, dr hab. prof. UP im. KEN Katarzyna Dormus, prof. dr hab. Jaroslav Vaculik Ph.D. Mia Marić, Ph. D. Marija Sakač, Saša Marković, University of Novi Sad, Serbia Porównanie współczesnych i tradycyjnych stylów wychowania w południowo-wschodniej Europie Comparison between modern and traditional style of family upbringing in the region of southeastern Europe Dr Małgorzata Strzelec, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska Wychowanie poprzez przekaz tradycji religijnej wyzwaniem dla współczesnej rodziny Upbringing through the Handing Down of Religious Traditions as a Challenge Faced by the Contemporary Family 16

17 Prof. PhDr. CSc. Jaroslav Vaculik, doc. PhDr. Frantiček Čapka, CSc. Masaryk University, Czechy Zakładanie rodziny w krajach czeskich w pierwszej połowie XIX w Founding a family in Czech society in the first half of the 19th century Ph. D. Orsolya Kereszty, University Faculty of Education and Psychology, Węgry Problematyzacja ról płciowych i rodziny węgierskim ruchu feministycznym na przełomie XIX i XX wieku Problematizing gender roles and family in the Hungarian feminist movement at the turn of the 19th and 20th century SEKCJA piąta Fifth section Matczyna miłość, ojcowska opieka Mother s care, father s love PANEL I r. godz (s. 111 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. Maria Mareckova, dr hab. prof. DSW Joanna Kruk-Lasocka Dr Maja Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Współczesne rodzicielstwo. Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka. Contemporary parenthood. The meaning of mother and father in the child s life. Dr Małgorzata Herudzińska, SGGW w Warszawie, Polska Rodzicielstwo na rozdrożu? O ojcostwie i macierzyństwie w ponowoczesnym świecie Parenthood at the crossroads? About fatherhood and motherhood in the postmodern world Mgr Aleksandra Aszkiełowicz, Uniwerystet Wrocławski, Polska Czy dzieci potrzebne są nam do szczęścia? Rodzicielstwo a jakość związku małżeńskiego Do we need children to be happy? Parenthood and quality of marriage Dr Anna Śniegulska, PWSZ w Sanoku, Polska Oblicza macierzyństwa między tradycją a współczesnością Faces of maternity between tradition and contemporary times Dr hab. Prof. DSW Joanna Kruk-Lasocka, mgr Anna Suchon, Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska Moja matka mnie nie chciała" My mom did not want me " 17

18 Dr Lilianna Klimek, Magdalena Barabas, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Polska Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci Single mothers and their sense of purpose and meaning in life Mgr Aleksandra Marcinkiewicz, Mgr Ilona Zakowicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska Sposoby kreowania i postrzegania wizerunku późnego macierzyństwa w internecie Methods of creation and perception of the image of late motherhood on the Internet Dr Dorota Gębuś, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska Być żoną i matką opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna w świadomości młodych kobiet To be a wife and a mother - guardian of hearth and home? The family role in the consciousness of young women Prof. dr Tatjana Zawhorodńa, Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, Ukraina Rola ojca w wychowaniu dziecka: historia i współczesność Mgr Paweł Śpica, Uniwersytet Gdański, Polska Autorytet ojca w rodzinie polskiej w XX wieku. Perspektywa historyczno-pedagogiczna Father s authority in Polish family in the twentieth century. Historical and pedagogical perspective PANEL II r. godz (s. 111 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. Maria Mareckova, dr hab. prof. DSW Joanna Kruk-Lasocka Dr Olga Maksymowicz, National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraina Rola ojca w wychowaniu dziecka w rozwiedzionej rodzinie The role of father in the upbringing of a child in a divorced family Mgr Edyta Sokołowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Ojciec rozwiedziony rodzic drugiej kategorii? Father divorced - parent "second-class"? Dr Anna Marzec-Tarasińska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Polska Oddziaływania wychowawcze ojców a poglądy młodzieży na temat roli ojca w rodzinie Fathers' involvement in child's upbringing and young people's idea of the father's role in the family Mgr Silvia Slezáková, MgrEva Riečicová, Słowacja Rola ojca w opiece nad dzieckiem, The role of the father in childcare. 18

19 SEKCJA SZÓSTA Sixth section Rodzina w kontekście zagrożeń jej funkcjonowania Famile in the context of the threats of its functioning PANEL I r. godz (s. 113 bud. Nr 11 KPSW) Moderator: dr hab. Piotr Gołdyn Dr hab. Piotr Gołdyn, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polska Dysfunkcjonalność rodziny jako jedna z przyczyn prostytucji w dwudziestoleciu między wojennym XX wieku Dysfunctional family as one of the causes of prostitution in the interwar period of the twentieth century Ph.D. Diana Nenadić-Bilan, University of Zadar, Chorwacja Zagrożona rodzina Family at risk Ph.D Mia Marić, Ph. D. Marija Sakač, Saša Marković, University of Novi Sad, Serbia Potencjalne zagrożenia współczesnych sposobów wychowania w rodzinie Potential risks of the contemporary ways of upbringing in the family Dr Anna Grabowiec, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Polska (Nie) bezpieczeństwo w rodzinie (In) security in the family Dr Danuta Wosik-Kawala, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Polska Dziecko wychowywane w dwóch rodzinach szanse i zagrożenia A child brought up in two families - opportunities and threats Mgr Anna Maria Świerad-Kłeczek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska Rodzicielskie migracje zarobkowe ich społeczne, wychowawcze i edukacyjne implikacje Parental labour migration - their social, educative and educational implications Assistant professor Cristina Sofia, University of Rome, Włochy Nowe modele rodziny i nietrwałość roli. Rodzice i dzieci na drodze socjalizacji New family models and fragility of the role. Parents and children struggling with the path of socialization 19

20 Dr Marta Kuty-Pachecka, studentka Katarzyna Stefańska, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Polska Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży Conduct disorder in children and adolescents Dr Kamila Gandecka, Uniwersytet Wrocławski, Polska Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży - przykłady dobrych praktyk Prevention of violence against children and youth - examples of good practis Mgr Paulina Bunio-Mroczek, Uniwersytet Łódzki, Polska Jak wychowywać dziecko w miejskiej enklawie biedy? Rodzicielstwo nastoletnich matek i ojców zamieszkujących zaniedbane sąsiedztwa How to bring up a child in an urban poverty pocket? Parenting by teenage mothers and fathers inhabiting neglected neighborhoods PANEL II r. godz (s. 113 bud. Nr 11 KPSW) Moderator: dr hab. Piotr Gołdyn Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Samotność duchowa młodzieży wychowującej się w rodzinie dysfunkcjonalnej Spiritual loneliness of youth raising a dysfunctional family Dr Jolanta Szablicka-Żak, Uniwersytet Wrocławski, Polska Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu rodziny na przykładzie Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami, Importance of NGOs in supporting the family as an example of the Society for the Care of Prisoners 20

21 SEKCJA SIÓDMA Seventh section Instytucjonalne wsparcie rodziny Institutional support of the family PANEL I r. godz (s. 12 bud. Nr 11 KPSW) Moderator: dr hab. prof. DSW Marek Heine Associate professor Vіktoriy Stynska, National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraina State family policy of mother and child support in the EU: Historical aspects Lecturer Andrii Chervinskyi, lecturer Iaroslav Nykorak, National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraina Problem edukacji jednostki w kontekście problemów rodziny współczesnej edukacji europejskiej The problem of education of the individual in the family in the context of the tasks of modern European Education Dr Mirosław Zdulski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Polska Polityka prorodzinna w krajach Europy Środkowej Family-friendly policy in central European countries Ph.D. Branka Resetar, University of J.J. Strossmayer, Chorwacja Nowe podejście do wspólnej odpowiedzialności rodziców w Chorwacji w świetle Ustawy Rodzinnej (2013) A new approach to the joint parental responsibility in Croatia under the draft of Family Act (2013) Dr Ewa Jurczyk-Romanowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Samotny rodzic w obliczu instytucji pomiędzy subiektywną opinią a empatią pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinny wywiad środowiskowy Single parents facing institutions - between subjective opinion and empathy of social workers conducting community interviews Mgr Małgorzata Dyrdół, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska Relacje rodzice dziecko i ich prawne konteksty Parent child relation and its legal context Mgr Julian Wójtowicz, Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu, Polska Ingerencja sądu w wychowanie dziecka w rodzinie Court intervention in upbringing of a child in a family 21

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK University of Zielona Góra INFORMATION PACK PEDAGOGY BA DEGREE STUDIES Academic year 2010/2011 European Credit Transfer System (ECTS) PART II.A COURSE INFORMATION II.A.1 BA degree studies The runs two-level

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY Chełm 2014 RADA PROGRAMOWA Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja Doc. PeadDr. Beáta Akimjaková, PhD. Inštitút

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(89)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE Redakcja naukowa Agnieszka

Bardziej szczegółowo

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS'

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS' PhD Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska; tel: + 48 41 3680096, e-mail: stanleyadamczyk@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO I ŻYCIE PO WYDARZENIU AUSCHWITZ. DOGMAT PRAW PODSTAWOWYCH 1 *** WARTOŚĆ BYCIA KOBIETĄ PONOWNE ODCZYTANIE STAREGO TESTAMENTU

PRAWO I ŻYCIE PO WYDARZENIU AUSCHWITZ. DOGMAT PRAW PODSTAWOWYCH 1 *** WARTOŚĆ BYCIA KOBIETĄ PONOWNE ODCZYTANIE STAREGO TESTAMENTU PRAWO I ŻYCIE PO WYDARZENIU AUSCHWITZ. DOGMAT PRAW PODSTAWOWYCH 1 [Tłumaczenie z języka włoskiego: ks. prof. dr hab. Artur J. Katolo] (WYKŁAD INAUGURACYJNY) GIAN PIETRO CALABRÒ Uniwersytet Kalabryjski

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2 Józef Półturzycki 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 3 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ MAIN PROBLEMS OF TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL EDUCATION ROCZNIK NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ MAIN PROBLEMS OF TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL EDUCATION ROCZNIK NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(88)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo