RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI"

Transkrypt

1 III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, maja 2014 r.

2 Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w Jeleniej Górze mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne Jelenia Góra Szklarska Poręba, maja 2014 r. Konferencja będzie się odbywać pod tytułem: Międzypokoleniowy dialog o wychowaniu i edukacji XVIII-XXI wiek PATRONAT NAUKOWY Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Towarzystwo Historii Edukacji 2

3 KOMITET HONOROWY prof. zw dr hab. Marek Bojarski, Uniwersytet Wrocławski prof. zw. dr hab. Henryk Gradkowski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze prof. zw. dr hab. Elżbieta Kościk, Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski. KOMITET NAUKOWY Przewodnicząca: prof. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Członkowie: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, Instytut Historii Nauki PAN prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Alicja Szerląg, Uniwersytet Wrocławski prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski dr Leszek Albański, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze SEKRETARZ KONFERENCJI dr Ewa Jurczyk-Romanowska Instytut Pedagogiki UWr. mgr Stanisław Gola Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze KOMITET ORGANIZACYJNY: Przewodnicząca: dr Ewa Jurczyk-Romanowska Członkowie: dr hab. prof. UWr. Barbara Jędrychowska, dr Kamila Gandecka, dr Anna Haratyk, dr Mirosław Piwowarczyk, dr Elżbieta Zieja, dr Jolanta Szablicka-Żak, mgr Anna Maria Kucharska, mgr Dominik Figiel mgr Jacek Gulanowski, mgr Stanisław Gola, lic. Piotr Ulanowski, Magda Wieteska, Marcin Wilczek 3

4 Department of Education History of Institute of Pedagogy UNIVERSITY OF WROCŁAW Faculty of Humanities and Social Sciences of KARKONOSZE COLLEGE in Jelenia Góra have to honour to invite for the 3rd International Academic Conference FAMILY UPBRINGING HISTORICAL AND CONTEMPORARY CONTEXTS Jelenia Góra Szklarska Poręba, May 2014 The conference title is: Intergenerational dialogue on upbringing and education: 18 th -21 st century ACADEMIC PATRONAGE The Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences History of Education Society 4

5 HONORARY ACADEMIC COMMITTEE prof. zw dr hab. Marek Bojarski, Uniwersytet Wrocławski prof. zw. dr hab. Henryk Gradkowski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze prof. zw. dr hab. Elżbieta Kościk, Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski ACADEMIC BOARD Head of the Academic Board: prof. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Members: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, Instytut Historii Nauki PAN prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Alicja Szerląg, Uniwersytet Wrocławski prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski dr Leszek Albański, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze SECRETARY OF THE CONFERENCE dr Ewa Jurczyk-Romanowska Instytut Pedagogiki UWr. mgr Stanisław Gola Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ORGANISATION BOARD: Head of the Organisation Board: dr Ewa Jurczyk-Romanowska Members: dr hab. prof. UWr. Barbara Jędrychowska, dr Kamila Gandecka, dr Anna Haratyk, dr Mirosław Piwowarczyk, dr Elżbieta Zieja, dr Jolanta Szablicka-Żak, mgr Anna Maria Kucharska, mgr Dominik Figiel mgr Jacek Gulanowski, mgr Stanisław Gola, lic. Piotr Ulanowski, Magda Wieteska, Marcin Wilczek 5

6 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI DETAILED PROGRAMME OF THE CONFERENCE rejestracja uczestników (registration of the participants); uroczyste otwarcie konferencji (inauguration of the conference); sesja plenarna I (plenary session panel I); przerwa kawowa (coffee break); sesja plenarna II (plenary session panel II); catering; sekcje tematyczne (w poszczególnych sekcjach obecni będą tłumacze). Proceedings in sections (translators will be present in particular sections); Uroczysta kolacja sekcje tematyczne (w poszczególnych sekcjach obecni będą tłumacze). Proceedings in sections (translators will be present in particular sections) podsumowanie i uroczyste zakończenie konferencji (conclusion and closing of the conference) wyjazd na wycieczkę (trip) 6

7 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Opening ceremony of the conference r. godz SESJA PLENARNA Plenary session PANEL I ( ) Aula KPSW Moderator: prof. zw. dr hab. Stefania Walasek, tłumacz: lic. Piotr Ulanowski Prof. ph. d. DrSc. Dr.h.c. Marie Marečková, Masaryk University, Czechy Krewniacze więzy międzypokoleniowe w rodzinach europejskiej w XX wieku Příbuzenské a mezigenera čnísvazky v evropský chrodinách vedvacáté mstoletí Kinship Intergenerational Ties in European Families in the Twentieth Century Prof. dr Daiva Malinauskiene, mgr Inesa Vietienie, Siauliai University, Litwa Charakterystyka współpracy rodziny i instytucji przedszkolnych w aspekcie jakości Peculiarities of collaboration between family and pre-school institution from the quality aspect Prof. dr Adnan Tufekčić, University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina Dorastanie i wychowanie w tradycyjnej rodzinie w Bośni i Hercegowinie Growing up and upbringing in a traditional Bosnian-Herzegovinian family Prof. Folco Cimagalli, Libera Università Maria Ss. Assunta, Włochy Rodzina jako twórca kapitału społecznego: rola stowarzyszeń rodzinnych we Włoszech Family as a generator of social capital: the role of family associations in Italy Przerwa kawowa (coffe break)

8 SESJA PLENARNA Plenary session PANEL II ( ) Aula KPSW Moderator: dr hab. prof. UWr. Alicja Szerląg Dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski KWSW w Jeleniej Górze, Europejskie azymuty dla edukacji bez wychowania? European azimuths for education without upbringing? Doc. PhDr. Oľga Bočáková, Ph. Dr. Marcel Lincényi, University of Alexander Dubček in Trenčín, Słowacja Interakcje w rodzinie a funkcjonowanie rodziny Interactions in family and family functionality Ph.D. Luminita Dumănescu, Romanian Academy, Rumunia Dzieci, rodzice i Rodzic państwowy w komunistycznej Rumunii Children, Parents and the State-Parent in Communist Romania Catering sekcje tematyczne (proceedings in sections) Bud. nr 11 KPSW 8

9 SEKCJA PIERWSZA First section Rozważania filozoficzno-pedagogiczne o rodzinie Philosophical and pedagogical reflections on the family Panel I r. godz (s. 109 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Stefania Walasek, dr hab. prof. KUL Danuta Opozda Prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska O godności matki i obowiązkach ojca. Przekonania Wojciecha Dzieduszyckiego On the Dignity of the Mother and the Responsibilities of the Father. Beliefs of Wojciech Dzieduszycki Dr Witold Brzeziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska Ojcostwo i ojcowie w społeczno-filozoficznej refleksji i praktyce społecznej okresu pełnego średniowiecza Fatherhood and Fathers in Socio-Philosophical Reflection and Social Practice of the High Middle Ages Dr Agnieszka Szczap, Uniwersytet Zielonogórski, Polska Polemika M. Wollstonecraft z J.J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet Polemics M. Wollstonectraft with J.J. Rousseau about upbringing and education of women Dr Robert Paruzel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska Ideały wychowawcze Narodowej Demokracji w XIX w. Educational Ideals of National Democracy in the 19th Century Dr Joanna Falkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Kobieta w roli matki. Propozycje Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej ( ) Woman in the Role of the Mother. Propositions of Anastazja Dzieduszycka Jełowicka ( ) Dr Renata Bednarz-Grzybek, Dr Izabela Krasińska; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, UJK Kielce, Polska Józef Starkman ( ) - popularyzator wiedzy medycznej w zakresie opieki nad chorym dzieckiem w domu Józef Starkman ( )- populariser of medical knowledge concerning taking care of sick children at home 9

10 Dr hab. Agata Zawiszewska, Uniwersytet Szczeciński, Polska Koncepcja rodziny w myśli emancypacyjnej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit The Concept of Family in the Emancipatoty Thought of Paulina Kuczalska-Reinschmit Prof. zw. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Polska Kobieta matka i obywatelka. Rozważania Cecylii Palter-Zyberkówny w świetle jej dorobku pisarskiego i działalności oświatowej Woman mother and citizen. The meditations of Cecylia Plater-Zyberkówna in the light of her literary output and educational activity Dr Nadiya Fedchyshyn, Tarnopolski Uniwersytet Medyczny I. Gorbachevskogo, Ukraina Wychowanie w rodzinie w konteksty Herbetovska Family upbringing in the context of herbartianism Mgr Patryk Kaczmarek, Akademia Ignatianum, Polska Obraz rodziny w koncepcji pedagogicznej Johna Deweya a współczesna recepcja podstawowej grupy społecznej Image of family in pedagogics concept Johns Dewey and modern reception principle of social group Dr Mirosław Piwowarczyk, Uniwersytet Wrocławski, Polska Rola matki w wychowaniu dziecka w poglądach działaczek Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet The role of mother in child raising in the ideas of the activist of the Union of Women s Civic Work (Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet) Panel II r. godz (s. 109 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: prof. dr hab. Henryk Gradkowski, prof. dr hab. Stefania Walasek, dr hab. prof. KUL Danuta Opozda Mgr Dominik Figiel, Uniwersytet Wrocławski, Polska Wychowanie w Niemczech nazistowskich Upbringing in Nazi Germany Dr Edyta Kahl, Uniwersytet Zielonogórski, Polska Chcę nauczyć rozumieć i kochać myśli Janusza Korczaka o rodzicielskim wychowaniu Dr Mirosława Nyczaj-Drąg, Uniwersytet Zielonogórski, Polska Edukacyjna rola kapitału społeczno-kulturowego i ekonomicznego rodziny z klasy średniej w teorii Pierre`a Bourdieu Socio-cultural capital in middle class family compared to child's educational capital in the theory of Pierre`a Bourdieu 10

11 Dr hab. prof. KUL Danuta Opozda, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej The constancy and variability of parenting style in the family - in the educational theory and practice SEKCJA DRUGA Second section Obraz rodziny na łamach czasopism i w świetle literatury The image of family in periodicals and in the light of literature PANEL I r. godz (s. 110 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: prof. dr hab. Henryk Gradkowski, dr hab. prof. UŁ Grzegorz Michalski, dr hab. Agnieszka Wałęga Mgr Joanna Kozikowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Zabawy kontrolowane czyli motyw zabawy we wczesno-nowożytnej literaturze niderlandzkiej Controlled Games: motif of child play in early-modern Dutch literature Mgr Weronika Pawlik-Kwaśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Spotkania literatury z edukacją Michała Dymitra Krajewskiego. Kilka uwag o Podolance Encounters of literature and Michał Dymitr Krajewski s education. A few remarks on Podolanka Dr hab. prof. nadzw. UŁ Grzegorz Michalski, Uniwersytet Łódzki, Polska Wskazania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma Monika w drugiej połowie XIX wieku Educational guidelines for Polish families in Silesia in the Catholic journal "Monica" in the second half of the 19 th century Dr hab. prof. nadzw. UŁ Iwonna Michalska, Uniwersytet Łódzki, Polska Wychowawcze obowiązki matek w rodzinie katolickiej na przełomie XIX i XX wieku w przekazie śląskiego periodyku Rodzina Educational responsibilities of mothers in a Catholic family in the late 19 th and early 20 th century in the Silesian journal "Family" 11

12 Dr Monika Nawrot-Borowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska Poradnictwo w zakresie wychowania w rodzinie na początku XX wieku w świetle czasopisma Dobra Gospodyni Counselling for the family upbringing at the beginning of the twentieth century in the light of the "Dobra Gospodyni" [The Good Housewife] magazine Mgr Dominik Figiel, Uniwersytet Wrocławski, Polska Rodziny w ujęciu Bractwa Świętego Piusa X na łamach czasopisma "Zawsze wierni" i w świetle encyklik Image of family in Saint Pius X Brotherhood thoughts Dr Beata Topij-Stempińska, Akademia Ignatianum, Polska Dyskurs o rodzinie na łamach Przeglądu Powszechnego w II RP Discourse upon the Family in the Pages of Przegląd Powszechny in the Second Polish Republic Dr hab. Agnieszka Wałęga, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska O zadaniach wychowawczych rodziny. Koncepcje współpracowników czasopisma Szkoła On the Upbringing Tasks of the Family. Concepts of Szkoła (School) Magazine s Collaborators Dr Danuta Apanel, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska Rodzina na łamach czasopism dziecięcych w okresie Polski Ludowej Family on the pages of children's magazines during the time of the Polish People s Republic Mgr Paulina Litwicka, Uniwersytet Wrocławski, Polska Obraz rodziny w twórczości poetów wyklętych polska literatura współczesna w latach Family portrait in polish poetes maudits writings based on modern literacy of PANEL II r. godz (s. 110 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. prof. UŁ Iwonna Michalska, dr hab. prof. UŁ Grzegorz Michalski, dr hab. Agnieszka Wałęga Dr hab. Zbigniew Władysław Solski, Uniwersytet Opolski, Polska Rodzina w dramatach Karola Wojtyły The family in Karol Wojtyła s dramas Dr Anastazja Sorkowicz, Uniwersytet Śląski, Polska Aktualność Jana Pawła II koncepcji wychowania w rodzinie The validity of John Paul II s concept of education in a family 12

13 Mgr Agnieszka Kulik-Jęsiek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska W kręgu wartości rodzinnych-rozważania o twórczości Jana Pawła II In the circle of family values-reflection on the work of John Paul II Mgr Martyna Sońta, Uniwersytet Wrocławski, Polska Hiszpańska familia, czyli o rodzinie w wybranych przykładach prasy hiszpańskoję-zycznej Spanish familia, about family in Spanish newspapers Dr Anna Maria Kola, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Recepcja terminu wychowanie w pracach i czasopismach z zakresu pracy socjalnej The reception of the term upbringing" in the works and journals in the field of social work SEKCJA TRZECIA Third section Przekaz źródłowy o rodzinie Family in source document PANEL I r. godz (s. 112 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. prof. US Elżbieta Magiera, dr hab. prof. Uwr. Andrzej Ładyżyński Mgr Dorota Grabowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Rodzice i nauczyciele w wychowaniu młodzieży galicyjskiej. Analiza zagadnienia na podstawie źródeł pamiętnikarskich. Parents and teachers in education galician young people. Analysis issues based on memories sources Dr Joanna Cukras-Stelągowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Style wychowawcze w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej w świetle materiałów autobiograficznych Upbringing styles in an Orthodox Jewish family in the light of autobiographical materials Dr Mateusz Szubert, Uniwersytet Opolski, Polska Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych Sexual Education of Youth in the Light of the 19th Century Paraenetic Guidebooks 13

14 Dr Anna Haratyk, Uniwersytet Wrocławski, Polska Postać matki w pieśniach ludowych ze zbiorów Oskara Kolberga The figure of mother in the collcetion of Polish folk songs of Oskar Kolberg Dr Aneta Bołdyrew, Uniwersytet Łódzki, Polska Rola i funkcje rodziny w pismach polskich ekonomistów na przełomie XIX i XX w The Role and Functions of a Family in Polish Economists Writing on the turn of the XIX-th Century Dr hab. prof. US Elżbieta Magiera, Uniwersytet Szczeciński, Polska Formy współpracy szkoły i domu w świetle dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce w latach Forms of cooperation between school and home in the light of the official journals of the school districts curators in Poland in the years Mgr Agnieszka Małek, Uniwersytet Gdański, Polska Tendencje przemian wizerunku ojca w świetle polskich poradników dla rodziców z lat Tendencies of the changes in the image of a father in the light of Polish guidebooks for parents Dr hab. prof. UWr. Andrzej Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Polska Ojciec i ojcostwo w PRL-u, w świetle pamiętników z epoki The father and the fatherhood in Polish People's Republic in view of diaries from the period Dr Edyta Bartkowiak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania The image of mother and motherhood in historical and educational records Mgr Anna Olchówka, Uniwersytet Wrocławski, Polska Wychowanie politycznie zaangażowane, czyli hiszpańska rodzina doby frankizmu. Portret filmowy Upbringing politically involved, or family in Francoist Spain. Film portrait PANEL II r. godz (s. 112 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. prof. US Elżbieta Magiera, dr hab. prof. Uwr. Andrzej Ładyżyński PhDr. CSc. Kamil Stepanek, Masaryk University, Czechy Seriale rodzinne w komunistycznej Czechosłowacji w kontekście nauczania historii i edukacji medialnej The family television serial in communist Czechoslovakia in the context of history teaching and media education 14

15 Mgr Jowita Gromysz, Uniwersytet Wrocławski, Polska Problematyka rodzinna we współczesnych lekturach młodzieży The issue of family in contemporary readings of youth Mgr Jacek Gulanowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska W obliczu wojny, ludobójstwa, rewolucji, totalitaryzmu i autorytaryzmu. Ojcowie w komiksach autobiograficznych Facing war, genocide, revolution, totalitaranism and authoritarianism. Fathers in autobiographical comics SEKCJA CZWARTA Fourth section Powinności rodziny w tradycji europejskiej Duties of the family in European tradition PANEL I r. godz (s. 108 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. Barbara Jędrychowska, dr hab. prof. UP im. KEN Katarzyna Dormus, prof. dr hab. Jaroslav Vaculik Dr Jan Ryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska Rola matki w wychowaniu staropolskiego żołnierza XVI XVII w The role of the mother in the old Polish soldier s upbringing of 16th and 17th centuries Dr Joanna Skolik, Uniwersytet Opolski, Polska Rola matki jako strażniczki ogniska domowego wychowanie w kresowej rodzinie szlacheckiej w czasie zaborów Mother as a good spirit of home upbringing of children in a Borderland noble family during partitions Dr hab. prof. UWr. Barbara Jędrychowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Żony XIX-wiecznych zesłańców jako organizatorki życia rodzinnego na Syberii Wives of 19th century deportees as organisers of family life in Siberia Dr Monika Hajkowska, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Polska W zdrowym ciele zdrowa dusza. Rekreacja dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym na przełomie XIX i XX wieku A sound mind in a sound body. The reaction of children and adolescents in the family environment at the turn of the 19th and 20th centuries 15

16 Dr hab. prof. UP im. KEN Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska U progu społecznej dyskusji o macierzyństwie świadomym na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku The Beginnings of a Societal Discussion about Conscious Motherhood on the Polish Territories at the Turn of the 20th Century Dr Barbara Kalinowska-Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Od patriarchatu do partnerstwa. Przemiany pozycji i roli ojca w rodzinie na przestrzeni XIX-XXI wieku From the patriarchate to partnership. Change of the status and function of the father in the family over the 19th-21st century. Dr Agata Samsel, Uniwersytet w Białymstoku, Polska Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w II Rzeczypospolitej Intergenerational transmission of values in Polish families in the Second Republic Dr Aldona Zakrzewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Wychowanie w rodzinie Drugiej Rzeczypospolitej Upbringing in the family in the Second Republic of Poland Dr Edyta Sadowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska Harcerstwo jako forma wspomagania wychowania w rodzinie wśród uchodźców ze Związku Radzieckiego ( ) Scouting as a form of family support among refugees from the Soviet Union ( ) Ph.D. Inna Chervinska, Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraina Sukcesja w edukacji szkolno-rodzinnej w górskim regionie Ukraińskich Karpat Succession in family-school education in the mountain region of the Ukrainian Carpathians PANEL II r. godz (s. 108 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. Barbara Jędrychowska, dr hab. prof. UP im. KEN Katarzyna Dormus, prof. dr hab. Jaroslav Vaculik Ph.D. Mia Marić, Ph. D. Marija Sakač, Saša Marković, University of Novi Sad, Serbia Porównanie współczesnych i tradycyjnych stylów wychowania w południowo-wschodniej Europie Comparison between modern and traditional style of family upbringing in the region of southeastern Europe Dr Małgorzata Strzelec, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska Wychowanie poprzez przekaz tradycji religijnej wyzwaniem dla współczesnej rodziny Upbringing through the Handing Down of Religious Traditions as a Challenge Faced by the Contemporary Family 16

17 Prof. PhDr. CSc. Jaroslav Vaculik, doc. PhDr. Frantiček Čapka, CSc. Masaryk University, Czechy Zakładanie rodziny w krajach czeskich w pierwszej połowie XIX w Founding a family in Czech society in the first half of the 19th century Ph. D. Orsolya Kereszty, University Faculty of Education and Psychology, Węgry Problematyzacja ról płciowych i rodziny węgierskim ruchu feministycznym na przełomie XIX i XX wieku Problematizing gender roles and family in the Hungarian feminist movement at the turn of the 19th and 20th century SEKCJA piąta Fifth section Matczyna miłość, ojcowska opieka Mother s care, father s love PANEL I r. godz (s. 111 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. Maria Mareckova, dr hab. prof. DSW Joanna Kruk-Lasocka Dr Maja Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Współczesne rodzicielstwo. Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka. Contemporary parenthood. The meaning of mother and father in the child s life. Dr Małgorzata Herudzińska, SGGW w Warszawie, Polska Rodzicielstwo na rozdrożu? O ojcostwie i macierzyństwie w ponowoczesnym świecie Parenthood at the crossroads? About fatherhood and motherhood in the postmodern world Mgr Aleksandra Aszkiełowicz, Uniwerystet Wrocławski, Polska Czy dzieci potrzebne są nam do szczęścia? Rodzicielstwo a jakość związku małżeńskiego Do we need children to be happy? Parenthood and quality of marriage Dr Anna Śniegulska, PWSZ w Sanoku, Polska Oblicza macierzyństwa między tradycją a współczesnością Faces of maternity between tradition and contemporary times Dr hab. Prof. DSW Joanna Kruk-Lasocka, mgr Anna Suchon, Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska Moja matka mnie nie chciała" My mom did not want me " 17

18 Dr Lilianna Klimek, Magdalena Barabas, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Polska Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci Single mothers and their sense of purpose and meaning in life Mgr Aleksandra Marcinkiewicz, Mgr Ilona Zakowicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska Sposoby kreowania i postrzegania wizerunku późnego macierzyństwa w internecie Methods of creation and perception of the image of late motherhood on the Internet Dr Dorota Gębuś, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska Być żoną i matką opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna w świadomości młodych kobiet To be a wife and a mother - guardian of hearth and home? The family role in the consciousness of young women Prof. dr Tatjana Zawhorodńa, Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, Ukraina Rola ojca w wychowaniu dziecka: historia i współczesność Mgr Paweł Śpica, Uniwersytet Gdański, Polska Autorytet ojca w rodzinie polskiej w XX wieku. Perspektywa historyczno-pedagogiczna Father s authority in Polish family in the twentieth century. Historical and pedagogical perspective PANEL II r. godz (s. 111 bud. Nr 11 KPSW) Moderatorzy: dr hab. Maria Mareckova, dr hab. prof. DSW Joanna Kruk-Lasocka Dr Olga Maksymowicz, National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraina Rola ojca w wychowaniu dziecka w rozwiedzionej rodzinie The role of father in the upbringing of a child in a divorced family Mgr Edyta Sokołowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Ojciec rozwiedziony rodzic drugiej kategorii? Father divorced - parent "second-class"? Dr Anna Marzec-Tarasińska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Polska Oddziaływania wychowawcze ojców a poglądy młodzieży na temat roli ojca w rodzinie Fathers' involvement in child's upbringing and young people's idea of the father's role in the family Mgr Silvia Slezáková, MgrEva Riečicová, Słowacja Rola ojca w opiece nad dzieckiem, The role of the father in childcare. 18

19 SEKCJA SZÓSTA Sixth section Rodzina w kontekście zagrożeń jej funkcjonowania Famile in the context of the threats of its functioning PANEL I r. godz (s. 113 bud. Nr 11 KPSW) Moderator: dr hab. Piotr Gołdyn Dr hab. Piotr Gołdyn, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polska Dysfunkcjonalność rodziny jako jedna z przyczyn prostytucji w dwudziestoleciu między wojennym XX wieku Dysfunctional family as one of the causes of prostitution in the interwar period of the twentieth century Ph.D. Diana Nenadić-Bilan, University of Zadar, Chorwacja Zagrożona rodzina Family at risk Ph.D Mia Marić, Ph. D. Marija Sakač, Saša Marković, University of Novi Sad, Serbia Potencjalne zagrożenia współczesnych sposobów wychowania w rodzinie Potential risks of the contemporary ways of upbringing in the family Dr Anna Grabowiec, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Polska (Nie) bezpieczeństwo w rodzinie (In) security in the family Dr Danuta Wosik-Kawala, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Polska Dziecko wychowywane w dwóch rodzinach szanse i zagrożenia A child brought up in two families - opportunities and threats Mgr Anna Maria Świerad-Kłeczek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska Rodzicielskie migracje zarobkowe ich społeczne, wychowawcze i edukacyjne implikacje Parental labour migration - their social, educative and educational implications Assistant professor Cristina Sofia, University of Rome, Włochy Nowe modele rodziny i nietrwałość roli. Rodzice i dzieci na drodze socjalizacji New family models and fragility of the role. Parents and children struggling with the path of socialization 19

20 Dr Marta Kuty-Pachecka, studentka Katarzyna Stefańska, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Polska Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży Conduct disorder in children and adolescents Dr Kamila Gandecka, Uniwersytet Wrocławski, Polska Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży - przykłady dobrych praktyk Prevention of violence against children and youth - examples of good practis Mgr Paulina Bunio-Mroczek, Uniwersytet Łódzki, Polska Jak wychowywać dziecko w miejskiej enklawie biedy? Rodzicielstwo nastoletnich matek i ojców zamieszkujących zaniedbane sąsiedztwa How to bring up a child in an urban poverty pocket? Parenting by teenage mothers and fathers inhabiting neglected neighborhoods PANEL II r. godz (s. 113 bud. Nr 11 KPSW) Moderator: dr hab. Piotr Gołdyn Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Samotność duchowa młodzieży wychowującej się w rodzinie dysfunkcjonalnej Spiritual loneliness of youth raising a dysfunctional family Dr Jolanta Szablicka-Żak, Uniwersytet Wrocławski, Polska Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu rodziny na przykładzie Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami, Importance of NGOs in supporting the family as an example of the Society for the Care of Prisoners 20

21 SEKCJA SIÓDMA Seventh section Instytucjonalne wsparcie rodziny Institutional support of the family PANEL I r. godz (s. 12 bud. Nr 11 KPSW) Moderator: dr hab. prof. DSW Marek Heine Associate professor Vіktoriy Stynska, National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraina State family policy of mother and child support in the EU: Historical aspects Lecturer Andrii Chervinskyi, lecturer Iaroslav Nykorak, National University named after Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk, Ukraina Problem edukacji jednostki w kontekście problemów rodziny współczesnej edukacji europejskiej The problem of education of the individual in the family in the context of the tasks of modern European Education Dr Mirosław Zdulski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Polska Polityka prorodzinna w krajach Europy Środkowej Family-friendly policy in central European countries Ph.D. Branka Resetar, University of J.J. Strossmayer, Chorwacja Nowe podejście do wspólnej odpowiedzialności rodziców w Chorwacji w świetle Ustawy Rodzinnej (2013) A new approach to the joint parental responsibility in Croatia under the draft of Family Act (2013) Dr Ewa Jurczyk-Romanowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Samotny rodzic w obliczu instytucji pomiędzy subiektywną opinią a empatią pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinny wywiad środowiskowy Single parents facing institutions - between subjective opinion and empathy of social workers conducting community interviews Mgr Małgorzata Dyrdół, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska Relacje rodzice dziecko i ich prawne konteksty Parent child relation and its legal context Mgr Julian Wójtowicz, Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu, Polska Ingerencja sądu w wychowanie dziecka w rodzinie Court intervention in upbringing of a child in a family 21

Dziecko, rodzina, wychowanie

Dziecko, rodzina, wychowanie Dziecko, rodzina, wychowanie Wybrane konteksty Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Karbowniczek Anny Błasiak Ewy Dybowskiej AKADEmiA ignatianum W KrAKoWiE WYDAWniCtWo WAm KrAKóW 2015 Spis treści 9 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Międzypokoleniowy dialog

Międzypokoleniowy dialog Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXX/2014 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 422 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2014.012 Joanna Cukras-Stelągowska UMK Toruń Sprawozdanie z międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ W PEDAGOGICE. Program konferencji:

PAMIĘĆ W PEDAGOGICE. Program konferencji: Program konferencji: Organizatorzy konferencji: KATEDRA HISTORII MYŚLI PEDAGOGICZNEJ i KATEDRA TEORII WYCHOWANIA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Sekretariat konferencji:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie.... 13 ROZDZIAŁ I WYCHOWANIE W CZASACH PONOWOCZESNYCH TENDENCJE I MOŻLIWOŚCI... 31 Jan Szmyd Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym wyzwaniem dla współczesnej myśli i

Bardziej szczegółowo

Bronisław Siemieniecki Rzeczywistość wirtualna a edukacja... 11

Bronisław Siemieniecki Rzeczywistość wirtualna a edukacja... 11 Spis treści Wstęp... 9 Wprowadzenie Bronisław Siemieniecki Rzeczywistość wirtualna a edukacja... 11 Ogólne problemy edukacji medialnej Erik Bratland The Knowledge Society and Future Competence Formation:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC. Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Małgorzata Przybysz-Zaremba

RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC. Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Małgorzata Przybysz-Zaremba RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Elbląg 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA PWSZ W ELBLĄGU dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych O kontynuacji kształcenia szkolnego na uczelniach wyższych od tradycji do innowacyjności 19 20 listopada 2015, sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej Zakład Komunikacji Językowej Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Zakład Polszczyzny Historycznej i Współczesnej Oddział w Kielcach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Lucyna Teresa Bakiera

Lucyna Teresa Bakiera Curriculum vitae Lucyna Teresa Bakiera Magisterium rok 1992 Psychologia, specjalność: psychologia wychowawcza. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska pt. Wyobrażenia własnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Spis treści. Wstęp Wojciech Kojs...21

Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Spis treści. Wstęp Wojciech Kojs...21 Edukacja Jutra Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra Spis treści Wstęp Wojciech Kojs...21 Część I. Teraźniejsze i przyszłe wyzwania edukacji Kazimierz Denek Uczyć w duchu mądrości i

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO Nr 2(24) 2014 Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej RADA NAUKOWA Anna Firkowska-Mankiewicz (przewodnicząca) (PL), Adam Frączek (PL), Matthew Janicki (USA),

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Częstochowa, 19 20 maja 2011 r. Częstochowa, ul. Nadrzeczna 7 ORGANIZATOR: PRACOWNIA EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku redakcja naukowa Małgorzata Ciczkowska-Giedziun Ewa Kantowicz Toruń 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych

Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych Pułtusk-Warszawa 2015 redakcja naukowa Marta Petrykowska Dariusz Sarzała Recenzenci: dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin

Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin pod redakcją Teresy Sołtysiak Moniki Gołembowskiej Włocławek 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie (TERESA

Bardziej szczegółowo

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym ANNALES 1 2 ANNALES Etyka w życiu gospodarczym tom 13, nr 2 SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA Łódź 2010 3 KOMITET REDAKCYJNY ks. Józef Belniak ks. Piotr Przesmycki (przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Imię i nazwisko: Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Czwartek (16 czerwca 2016)

Czwartek (16 czerwca 2016) PROGRAM XXV OKPR Czwartek (16 czerwca 2016) od 8 30 Rejestracja uczestników parter przy wejściu do Instytutu Psychologii 9 15-10 15 Uroczyste otwarcie XXV Jubileuszowej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej.

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy os. Stalowe 17 31-922 Kraków tel. 12 622 79 50 www.ipsoc.up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej international conference Europe in the face of the challenges of the financial crisis. Dilemmas of social and economic policy. Konferencja połączona jest z

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM V: 2014 NR 2 (9) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM V: 2014 NR 2 (9) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM V: 2014 NR 2 (9) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2014 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE

WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE : WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE Bełchatów 17 września 2015 r. Miejsce obrad Konferencji: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Plac Narutowicza 1a Początek obrad: godzina 10⁰⁰ Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń

Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń Konferencja naukowa Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń Organizatorzy Instytut Historii i Katedra Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

DZIECKO/UCZEŃ EDUKACJA ARTYSTYCZNA TERAPIA

DZIECKO/UCZEŃ EDUKACJA ARTYSTYCZNA TERAPIA Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów DZIECKO/UCZEŃ EDUKACJA ARTYSTYCZNA TERAPIA REDAKCJA NAUKOWA LIDIA KATARYŃCZUK-MANIA Zielona Góra - Skarbona 2016 RECENZJA dr hab. Maciej Kołodziejski, prof.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Coaching i mentoring drogą do kształtowania osobowości 12-13 maja 2016 r. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn Konferencja pod Honorowym

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA czwartek, 27 listopada 2014 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.20 Otwarcie Konferencji P R O G R A M 10.20-14.00 SESJA PLENARNA PROWADZENIE: prof. dr hab. Wiesław Babik 10.20-10.50 prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN S z c z e c i n H u m a n i s t y c z n y i K a t e d r a W c z e s n e j E d u k a c j i I P serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU 2 czerwca 2017 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Audytorium C (wejście II i III piętro) 8:30 9:00 Rejestracja uczestników 9:00 9:30 Uroczyste Otwarcie Konferencji dr hab. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Zamość. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego

Zamość. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU Instytut Nauk Społecznych Zakład Politologii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pogotowie opiekuńcze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pogotowie opiekuńcze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pogotowie opiekuńcze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 2 Artykuły 1. Adamczewska Helena : Zajęcia terapeutyczne w pogotowiu opiekuńczym / Helena

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Retoryczne. wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. XII Konferencja PTR. Retoryka wizualna

Polskie Towarzystwo Retoryczne. wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. XII Konferencja PTR. Retoryka wizualna Polskie Towarzystwo Retoryczne wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW XII Konferencja PTR Retoryka wizualna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 21-22 listopada 2013 ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Bud.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo