Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r s z e n i a Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Waterfrnt Frum, knferencja branżwa, Szczecin, 8-10 listpada 2010 rku Waterfrnt Frum dbędzie się w dniach 8-10 listpada 2010 rku w Szczecinie. Jest t największa w Plsce i w Eurpie Śrdkw-Wschdniej knferencja pświęcna zagadnienim zagspdarwania i zabudwy miast raz reginów zlkalizwanych na brzegach akwenów. Stanwi najlepszą kazję d nawiązania kntaktów i zdbycia niezbędnych infrmacji przez te wszystkie pdmity, które są zaangażwane w prces rzwju zabudwy waterfrnt. Uczestnicy. W imprezie udział wezmą: architekci, urbaniści, studia prjektwe, eknmiści, samrządwcy, grupy finanswe i kapitałwe, firmy budwlane, hydrtechniczne, specjaliści z zakresu rewitalizacji, rzwju lkalneg i reginalneg, turystyki, chrny śrdwiska, raz prmcji miast i reginów, przedstawiciele rganizacji pzarządwych. Kntakt z rganizatrami: Waterfrnt Frum Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 44/2, Szczecin, tel , fax , Szczegóły prgramwe i rganizacyjne znajdziesz tutaj >>> : data dstępu Źródł: Mirsław Czerny, Plskie Szlaki Wdne, krespndencja nadesłana Turystyka młdzieży akademickiej : tradycje i współczesnść 2. sympzjum, Sucha Beskidzka, listpada 2010 rku Sympzjum zrganizwane z kazji: 80 lecia załżenia przez Władysława Midwicza pierwszeg akademickieg ddziału Plskieg Twarzystwa Tatrzańskieg. Organizatrzy: Wyższa Szkła Turystyki i Eklgii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE), Oddział Akademicki PTTK w Krakwie, przy współpracy: Katedry Turystyki i Rekreacji AWF w Krakwie, Babigórskieg Parku Nardweg. Opieka nad strną merytryczną Sympzjum: prf. dr hab. Andrzej Matuszyk, prf. dr hab. Jan Wiktr, dr Pitr Dąbrwski, dr Artur Kurek. Organizatrzy czekują, że Sympzjum będzie pświęcne refleksji nad zjawiskiem turystyki w śrdwisku młdzieży akademickiej w bardz szerkim zakresie, bejmującym takie zagadnienia jak: histria; działalnść wydawnicza; chatki i bazy studenckie; szklenie kadr turystycznych; działalnść artystyczna (pisenka turystyczna, kabarety, przedstawienia); studenckie rganizacje turystyczne jak szkła działalnści gspdarczej; zaangażwanie spłeczne (chrna przyrdy); znaczenie krajznawstwa w dydaktyce szkły wyższej; studenci jak segment rynku turystyczneg... itd. Mile widziane będą zarówn referaty prezentujące prace badawcze, jak wspmnienia, refleksje, głsy charakterze dyskusyjnym. Materiały z Sympzjum, które uzyskają pzytywne recenzje zstaną zamieszczne w publikacji wydanej przez WSTiE. D udziału w Sympzjum zapraszamy wszystkie sby zaintereswane turystyką studencką zarówn w sensie badawczym jak i praktycznym. P zakńczeniu Sympzjum rganizatrzy zapraszają d wzięcia udziału w krótkim rajdzie turystycznym Szlakami Władysława Midwicza na Babiej Górze. Zgłszenia prsimy nadsyłać na adres: Wyższa Szkła Turystyki i Rekreacji, Sucha Beskidzka, ul. Zamkwa 1 (c/c mgr Marek Durmała) lub elektrnicznie na adres: 1

2 Ddatkwych wyjaśnień czy infrmacji udzielają: dr Artur Kurek: lub dr Pitr Dąbrwski: Frmularz zgłszenia znajdziesz tutaj: Więcej infrmacji: Zarząd Główny PTTK, dkument nline: data dstępu Wydział Turystyki Rekreacji Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie, dkument nline: data dstępu Oddział Akademicki PTTK w Krakwie, dkument nline: =19&Itemid=28&catids= , data dstępu KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Wikimedia 2010 knferencja branżwa, Gdańsk, 9-11 lipca 2010 rku relacja O prblemach wlntariuszy twrzących tzw. małe Wikipedie mówił w Gdańsku w swim wystąpieniu na knferencji Wikimania 2010 załżyciel Wikipedii Jimmy Wales. W sptkaniu brał udział k. 500 sób, w tym twórcy pnad 250 wersji językwych Wikipedii. Wystąpienie Walesa na Wikimanii pświęcne był edycjm Wikipedii, które jak dtąd drbiły się kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy haseł. Chdzi tu np. Wikipedie w językach: suahili (18 tys. haseł), syngaleskim (3 tys. haseł), macedńskim (41 tys. haseł). Kłpty małych Wikipedii Wales pdzielił się z uczestnikami Wikimanii uwagami, jakie usłyszał w przeprwadznych za pśrednictwem prgramu Skype rzmwach z wlntariuszami twrzącymi te, jak dtąd niszwe, edycje Wikipedii. W rzmwach tych pjawiły się m.in. spstrzeżenia dtyczące prblemów technicznych. Najwięcej z nich wynikał z braku prgramów umżliwiających dbrą pracę nad Wikipediami w systemie Windws, przy zastswaniu języków partych na innym niż łaciński alfabet (cyrylica, języki chińskie itp.). Dużym kłptem twórców małych Wikipedii kazała się też kwestia pzyskania wlntariuszy, którzy pdjęliby się pracwywania artykułów w danej wersji językwej. Klejnym, zgłsznym przez wlntariuszy, prblemem była dstępnść danej wersji językwej Wikipedii wśród ludzi psługujących się danym językiem. Edytrzy tadżyckiej wersji Wikipedii mówili stsunkw niewielkim dstępie d internetu wśród ptencjalnych użytkwników utwrznej przez nich encyklpedii. Jak wyjaśnił Wales, ten prblem udał się niec bejść wydając tadżycką Wikipedię na płytach CD; w szkłach i innych teg typu instytucjach rzprwadzn 50 tys. egzemplarzy płyt. Wikimania 2010 Prblemy małych Wikipedii były tylk jedną z wielu kwestii, jakich rzmawian w trakcie Wikimani W sumie w prgramie knferencji, która rzpczęła się w piątek, a zakńczy się w niedzielę wieczrem, znalazł się pnad st wystąpień twórców Wikipedii z pnad czterdziestu krajów. Uczestnicy knferencji dyskutują m.in. spsbach pprawiania jakści infrmacji zamieszczanych w Wikipedii czy kwestiach związanych z cenzurą treści dstępnych w internecie. - W prgramie był m.in. spr bardz pżytecznych wykładów typw technicznych dtyczących m.in. szczegółów edytwania artykułów w Wikipedii - pwiedział jeden z plskich uczestników zjazdu, jeżdżący na wózku inwalidzkim Bartsz Czarntta, który pracwał lub zredagwał pnad 200 artykułów w plskiej wersji Wikipedii. Dr hab. Tmasz Ganicz, prezes Stwarzyszenia Wikimedia Plska, piekująceg się plskimi edycjami prjektów typu Wiki, pwiedział, że dla k. 30 człnków plskiej spłecznści wikipedyjnej birących udział w Wikimanii 2010, bardz ważny jest fakt, że teg typu zjazd daje im mżliwść sbisteg kntaktu z zaangażwanymi w prjekt ludźmi z innych krajów. - Myślę tu chćby Walesie czy innych sbach, których Placy dtąd duż słyszeli, ale nigdy ich nie sptkali - mówił Ganicz. Knferencja Wikimania 2010 dbywała się w Filharmnii Bałtyckiej na gdańskiej wyspie Ołwianka. 2

3 Tradycje Wikimanii Sptkania pd hasłem Wikimania mają miejsce c rku, pczynając d rku W pprzednich latach Wikimania rganizwana była klejn: we Frankfurcie nad Menem (2005), Cambridge (2006), Taipei (2007), Aleksandrii (2008), Buens Aires (2009). Gdańsk wygrał knkurs na rganizację tegrcznej edycji, pknując Oxfrd, Amsterdam, Mntpellier, Stambuł i Kpenhagę. Wikipedia ma 272 wersje językwe. Najbgatszą z nich jest edycja angielska zawierająca pnad 3,3 mln haseł, w dalszej klejnści plasują się edycje: niemiecka (pnad 1 mln haseł), francuska (pnad 950 tys.) raz plska (pnad 710 tys.). Placy stwrzyli też Wikipedię kaszubską raz śląską. Pszczególne wersje Wikipedie twrzą wlntariusze wspierani przez załżną w 2003 rku przez Walesa Wikimedia Fundatin - rganizację nn-prfit z siedzibą w St. Petersburgu na Flrydzie, która prwadzi Wikipedię i jej sistrzane prjekty, w tym Wikisłwniki, Wikicytaty itp. Wikimedia Fundatin zajmuje się m.in. niemal całą strną techniczną przedsięwzięcia. GLK. Źródł: Prtal Księgarski.pl, data dstępu Zbacz również: Wikipedyści z całeg świata na Wikimanii w Gdańsku, dkument nline: data dstępu Wikipedia ma prblem z wlntariuszami, dkument nline: NOWOŚCI WYDAWNICZE Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: Sprawdź również: Encyklpedia schrnisk tatrzańskich Encyklpedia schrnisk tatrzańskich / Janusz Kniezniak. Kraków, Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralneg Ośrdka Turystyki Górskiej PTTK 2010, 496 s. Centralny Ośrdek Turystyki Górskiej PTTK w Krakwie wydał Encyklpedię schrnisk tatrzańskich Janusza Knieczniaka, będącą wcem wielletnich badań histrycznych nad dziejami schrnisk górskich p plskiej i słwackiej strnie Tatr, d 1806 rku pcząwszy w bszarze zakreślnym granicami bu parków nardwych. I jak pisze sam Autr: Nie wnikając w racje zwlenników i pnentów budwy schrnisk w górach, a w Tatrach w szczególnści, chcę w niniejszej publikacji przedstawić histrię pwstawania teg typu biektów na całym bszarze Tatr, d realizacji pierwszych budynków p becnie istniejącą infrastrukturę schrniskwą. Należy pamiętać, że histria altan, schrnów, schrnisk i hteli górskich w Tatrach t również histria rganizacji, stwarzyszeń, instytucji i przedsiębirstw turystycznych raz ich ddziałów i filii, a przede wszystkim t histria ludzi. Publikacja przytacza histryczną infrmację źródłwą, zawiera bgatą ikngrafię histryczną i współczesną prezentującą widki dawnych i współczesnych schrnisk, przedstawia skany dkumentów archiwalnych i wpisy d ksiąg pamiątkwych sięgające XIX wieku. Na pdkreślenie zasługują bgata bibligrafia, indeksy i przypisy znakmicie ułatwiające pruszanie się p publikacji raz niezwykle staranna pstać edytrska dzieła (prawa twarda z bwlutą, barwne zdjęcia i ilustracje). Janusz KONIECZNIAK (ur. 30 marca 1952 rku) taternik, przewdnik tatrzański, przewdnik UIMLA, instruktr przewdnictwa, Prezes Kła Przewdników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakwie, współzałżyciel Centrum Przewdnictwa Tatrzańskieg w Zakpanem i wielletni jeg działacz, działacz Stwarzyszenia Międzynardwych Przewdników Górskich Lider, wielletni działacz Plskieg Twarzystwa Turystyczn-Krajznawczeg aktualnie sekretarz Kmisji Turystyki Górskiej Zarządu Główneg PTTK, człnek kmisji egzaminacyjnej dla przdwników turystyki górskiej, ftgrafik, autr artykułów i pracwań publikwanych na łamach Wierchów, Tatr TPN, Gazety Górskiej, Maćkwej Perci i in., współrganizatr i uczestnik wyjazdów i wypraw w Dlmity, Alpy, Himalaje i Karakrum. Więcej infrmacji czytaj: Encyklpedię (twarda prawa, barwne ilustracje i zdjęcia, blisk 500 strn) cenie 85 zł mżna nabyć w dbrych księgarniach i sklepach górskich. Zamówienia hurtwe (rabat) składać mżna bezpśredni w COTG pd adresem: Źródł: Maria Janwicz, Centralna Bibliteka PTTK, data dstępu

4 Kajakiem w klicach Warszawy Kajakiem w klicach Warszawy / Jakub Jagiełł, Sylwia Kulczyk Sylwia, Marek Mazur Marek. Warszawa : Ciekawe Miejsca, 2010, 172 s.; ISBN Mieszkasz w Warszawie lub w klicach i szukasz spsbu na spędzenie wlneg czasu? Mazwsze feruje wspaniałe warunki d uprawiania turystyki kajakwej - zwłaszcza na 1 lub 2 dni! W przewdniku znajdziesz pisanych 21 rzek, d znanych szlaków kajakwych, jak Pilica, Rawka czy Wkra p mał znane rzeki dla wprawnych (Jezirka, Pytlcha-Bączycha czy Zagżdżnka). Opisy większych rzek uzupełnin dkładny kilmetraż raz przybrzeżne atrakcje. Z przewdnika dwiesz się istniejących przeszkdach, przenskach, a także dgdnych miejscach startu i zakńczenia spływu. Ddatkw infrmatr praktyczny z adresami wypżyczalni raz nclegów. Pmcne będę również szczegółwe dane rzeki, mapki raz pis rzeczy, których należy pamiętać na spływie. Jak pwstawał przewdnik? Opisy wszystkich szlaków kajakwych pwstały z autpsji i sprządzanych skrupulatnie ntatek p spływach. Zamówienia realizuje księgarnia internetwa: Ciekawe miejsca : internetwy przewdnik turystyczny, dkument nline: data dstępu Zapmniane miejsca Mazwsza Zapmniane miejsca Mazwsza / Jakub Jagiełł, Danuta Maciejewska, Ewa Perlińska. Warszawa : Ciekawe Miejsca, 2010, 116 s.; ISBN Chcesz pznać miejsca, których nie piszą w tradycyjnych przewdnikach? Zbacz naszą nwą publikację: Zapmniane Miejsca Mazwsza. W przewdniku znajdziesz 97 rzadk dwiedzanych, puszcznych miejsc na Mazwszu! Odkryj pdwarszawskie wille, pałace, dwrki i ruiny! Opisujemy także cmentarze żydwskie, pzstałści p sadnikach hlenderskich, warte dwiedzenia frty. Idealne miejsca na wycieczkę ze stlicy. Jak pwstawał przewdnik? Prace nad pszukiwaniem zapmnianych miejsc trwały kilka lat. Przez ten czas spenetrwaliśmy kilkaset zabytków, aby znaleźć i wybrać te, których się nie pisze, a które wart dwiedzić. Takie miejsca, mgą być nawet niedalek Twjeg dmu! Zamówienia realizuje księgarnia internetwa: Ciekawe miejsca : internetwy przewdnik turystyczny, dkument nline: data dstępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Międzynardwe badanie zachwań związanych z urlpami Nrymberga/Warszawa, 18 czerwca 2010: Sześciu na dziesięciu ankietwanych wyda w tym rku pieniądze na pdróże urlpwe. Hlendrzy wyjeżdżają w najdłuższe pdróże i dpwiedni duż inwestują. Zachwania pdróżne Niemców dpwiadają w przybliżeniu zachwanim przeciętneg eurpejczyka. W innych krajach pdróżują przede wszystkim ludzie młdsi, natmiast w Niemczech nie ma różnicy między pkleniami. W aktualnym badaniu pytan ludzi w 16 krajach między innymi t, czy pdróżują crcznie i na jak dług, ile pieniędzy wydają na pdróże urlpwe i jakie są ich ulubine zajęcia na urlpie. Niecałe 40 prcent wszystkich ankietwanych pdaje, że w tym rku w swim wlnym czasie nie wyjedzie. W Eurpie Wschdniej wartść ta wzrasta d 61 prcent, a w Eurpie Zachdniej wynsi w granicach 37 prcent. Najbardziej lubiącymi pdróże nardami są Szwedzi (87 prcent), Hlendrzy (85 prcent) i Belgwie (77 prcent). Niemcy mieszczą się przy tym pytaniu w średniej zachdnieurpejskiej: z pdróży urlpwych zrezygnuje w tym rku 38 prcent. Najmniej pdróżują Bułgarzy: kł 70 prcent spędzi swje urlpy w dmu. W prawie wszystkich krajach w pdróż w swim czasie wlnym wybierają się przede wszystkim ludzie młdsi. Jedynie w Niemczech nie stwierdza się różnicy między starszymi i młdszymi. W aplikacji Trend Sensr Stwarzyszenia GfK zauważamy, że w prównaniu z innymi krajami ludzie starsi w Niemczech są ciągle jeszcze dbrze wypsażeni finansw. Chętnie przeznaczają ni te zasby na pdróże, ile pzwala im na t ich sprawnść fizyczna, kmentuje sytuację w Niemczech dr Raimund Wildner, Dyrektr Zarządzający Stwarzyszenia GfK. 4

5 Ile wydają urlpwicze na swją pdróż na sbę rcznie? Pnad jedna trzecia wyda na urlp w rku 2010 maksymalnie 1000 eur na głwę rcznie, z czeg 21 prcent d 500 eur. Mniej więcej c dziesiąty zainwestuje między 1000 i 2000 eur, przy czym w Szwecji wartść ta się niemal pdwaja. Ale także wśród Hlendrów i Belgów kł 20 prcent ankietwanych deklaruje gtwść zapłacenia za wypczynek urlpwy d 1000 d 2000 eur. Więcej niż 2000 eur wyda w przekrju wszystkich krajów 9 prcent. Wśród Amerykanów jest t nawet 18 prcent, a następne pzycje zajmują Brytyjczycy i Hlendrzy (16 prcent / 13 prcent). Niemcy także w zakresie wydatków mieszczą się w granicach średniej zachdnieurpejskiej: 37 prcent zapłaci za swje pdróże urlpwe 1000 eur na sbę rcznie, 15 prcent d 1000 d 2000 eur, a 4 prcent pnad 2000 eur. Jak dług w rku są ludzie na urlpie? Niecałe 30 prcent wyjeżdża w rku na urlp na 2 tygdnie, prawie tyle sam na tylk jeden tydzień, a 13 prcent na mniej niż 7 dni. C piąty wyjeżdża c rku na 3 lub 4 tygdnie, przy czym d tej grupy zaliczają się w szczególnści Hlendrzy, Brytyjczycy i Belgwie. Na 5 tygdni i na dłużej wyjeżdża na urlp 17 prcent bywateli Hlandii (we wszystkich krajach: 7 prcent), c czyni Hlendrów wliczając wydatki - nardem pdróżników numer 1. Spśród Niemców niecała płwa wyjeżdża na 2 tygdnie w rku, 20 prcent na trzy lub cztery tygdnie i tylk 3 prcent na dłużej niż 5 tygdni w rku. Jaki jest preferwany cel pdróży? Dwie trzecie wszystkich ankietwanych najchętniej pzstanie we własnym kraju, dla Eurpy Zachdniej wartść ta wynsi niec pniżej 50 prcent. Szczególnie chętnie pzstaną w kraju jczystym ludzie z krajów płudniwych: niemal 70 prcent Prtugalczyków, prawie tyle sam Hiszpanów i Włchów raz 60 prcent Francuzów spędzi wlny czas w kraju. Ale także większść Amerykanów (80 prcent) nie wyjeżdża za granicę - a wśród Turków wartść ta sięga nawet 95 prcent. Spśród Niemców 37 prcent spędzi swój urlp na jczystej ziemi, kł 30 prcent pciągnie d płudniwych krajów, takich jak Francja, Włchy alb Hiszpania, a bądź c bądź 7 prcent dwiedzi kraje Eurpy Śrdkwej i Wschdniej (średnia dla Eurpy Zachdniej: 3 prcent). D Azji i Afryki pleci jedynie kł 2 niemieckich urlpwiczów, a d Ameryki nawet tylk 1 prcent. Jakie są najbardziej lubiane zajęcia na urlpie? Jeśli zapytać ludzi, c najchętniej rbią na swim urlpie (maksymalnie 2 mżliwści), t 37 prcent pwie, że chce wypcząć czytając książkę, dpczywając lub grając w gry. Czysty wypczynek ma całkiem wyskie ntwania zwłaszcza u Eurpejczyków (58 prcent), ale wszystkich wyprzedzają tu Niemcy (69 prcent). Wśród Amerykanów dlce far niente znajduje natmiast uznanie u tylk 10 prcent. Chętniej dwiedzają ni na urlpie przyja- 5

6 ciół i krewnych (25 prcent), uprawiają sprt (16 prcent) alb bawią się w barach, klubach i dysktekach (15 prcent). Na miejscu drugim wśród najbardziej lubianych zajęć urlpwych znajduje się pznawanie nwych krajów i kultur (34 prcent), przy czym wśród Belgów i Hlendrów aż płwa entuzjazmuje się sight-seeingiem. U Niemców drugie miejsce dzielą dwa zajęcia: 26 prcent chce pznawać drębnści kulturwe innych krajów i tyle sam preferuje sprt. Szczególny zapał d sprtu na urlpie kazują Turcy (43 prcent) i Czesi (37 prcent). Sprt jest zresztą trzecim ulubinym zajęciem urlpwym Eurpejczyków (18 prcent), pprzedzając dwiedziny u przyjaciół i krewnych (17 prcent) i zwiedzanie barów, klubów i dysktek (16 prcent). D fawryzwanych przez 13 prcent ankietwanych zajęć urlpwych zalicza się także pznawanie zagranicznej kuchni, a u niemieckich urlpwiczów wartść ta sięga nawet 19 prcent. O badaniu D celów międzynardweg badania Urlp GfK Custm Research ankietwała na zlecenie The Wall Street Jurnal eurpe i przy wsparciu finanswym Stwarzyszenia GfK wisną 2010 rku łącznie sób w wieku pnad 15 lat w 16 krajach. Badan, czy i na jak dług wyjeżdżają ne na urlp, c na urlpie najchętniej rbią (maksymalnie 2 mżliwści), dkąd jeżdżą i ile pieniędzy na głwę wydadzą na urlp w tym rku. Wall Street Jurnal eurpe (www.wsj.cm) Wall Street Jurnal eurpe zstał załżny w rku Jest n częścią widąceg w skali światwej kncernu infrmacji gspdarczej, d któreg należą także Wall Street Jurnal, Wall Street Jurnal Asia i Wall Street Jurnal Online, największa na świecie infrmacyjna strna internetwa na bazie abnentów. Razem mają te publikacje sprzedany nakład 2,9 milinów. Dcierają ne d elit gspdarczych i plityków na całym świecie. Wall Street Jurnal eurpe krzysta z glbalnej sieci blisk dziennikarzy. Jest t największa na świecie sieć dziennikarzy finanswych i gspdarczych. 370 spśród nich pracuje w Eurpie, na Śrdkwym Wschdzie i w Afryce. Dalsze infrmacje Wall Street Jurnal eurpe trzymają Państw d: Huss-PR-Cnsult, Judith Huss, tel , faks: , O Stwarzyszeniu GfK Stwarzyszenie GfK jest załżną w rku 1934 rganizacją nn-prfit d wspierania badań rynku. Składa się n z kł 600 przedsiębirstw i pjedynczych sób. Celem Stwarzyszenia jest rzwijanie innwacyjnych metd badawczych w ścisłej współpracy z instytucjami naukwymi, wspieranie kształcenia i dsknalenia badaczy rynku raz śledzenie fundamentalnych dla knsumpcji prywatnej struktur i zmian w spłeczeństwie, gspdarce i plityce i badanie ich następstw dla knsumentów. Wyniki badań są człnkm Stwarzyszenia udstępniane bezpłatnie. Stwarzyszenie GfK jest wspólnikiem GfK SE. Dalsze infrmacje na strnie Źródł: GFK Plnia, data dstępu Tylk 42 prc. Plaków jada pza dmem, GfK Plnia rynku gastrnmicznym Jak wynika z raprtu GfK Plnia, wskutek spwlnienia gspdarczeg drastycznie spadła liczba sób jedzących pza dmem. Tylk 42 prc. Plaków krzystał z lkali gastrnmicznych w 2009 rku, pdczas gdy w 2008 rku deklarwał t 53 prc.- pisze dzisiejsze wydanie Pulsu Biznesu. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, z raprtu Rynek punktów gastrnmicznych w Plsce 2009 GfK Plnii, wynika, że chć większść plityków raz mediów dwłała już kryzys, kazuje się, że w branży gastrnmicznej, której rczne brty przekraczają 20 mld zł, jeg skutki wciąż mcn dają się we znaki. Raprt GfK Plnia zawiera również infrmacje knkretnych preferencjach mieszkańców naszeg kraju. Okazuje się, że aż 46 prc. Plaków, którzy krzystają z punktów gastrnmicznych dwiedza sieć McDnald s. Na drugim miejscu wśród ulubinych sieci plskich knsumentów jest KFC (22 prc.), a na trzecim Pizza Hut (19 prc.). Na klejnych miejscach lkują się sieci: Sphinx (13 prc.), Da Grass (12 prc.) i Telepizza (11 prc.). Jak już pisaliśmy w lutym 2010 rku pwłując się na raprt GfK, całkwita wyskść brtów na rynku hreca w 2009 rku, niebejmującym punktów seznwych, spadła k. 3 prc (w stsunku d 2008 rku)., a liczba klientów zmalała k. 20 prc. Jak wynikał z badań GfK Plnia, spadki najbardziej dtknęły restauracje (w tym także htelwe), puby i kluby ncne. Obrnną ręką z kryzysu wyszły natmiast sieci fast fdów raz kawiarnie. Ważnym trendem bserwwanym w 2009 rku był nieustanny wzrst znaczenia lkalizacji, atmsfery i wystrju wnętrza jak kryteriów, według których klienci wybierają lkal. Źródł: Hrecanet.pl, data dstępu:

7 Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednczne są najbardziej ppularnymi krajami wśród turystów Glbalna recesja, która spwdwała, że większść turystów wybiera wakacje w kraju zamieszkania, znacza też, że batalia turystę wydająceg pieniądze za granicą stała się jeszcze bardziej zacięta niż kiedyklwiek dtąd. W sytuacji eknmicznej panującej na świecie, każdy przedsiębirca działający w branży turystycznej musi walczyć turystę, ferując niską cenę lub wyjątkwe atrakcje. Prównywarka tanich ltów Skyscanner przedstawia kraje, które wygrywają walkę międzynardweg turystę, skłaniając g d przucenia myśli nudnych wakacjach w jczyźnie. Analizując wzrce wyszukiwań ltów pnad 10 milinów użytkwników miesięcznie, Skyscanner udwadnia, że t właśnie Hiszpania, spśród wszystkich krajów na świecie, jest najppularniejszą destynacją w tym rku. Lty d teg kraju były najczęściej wyszukiwane przez użytkwników Skyscanner na całym świecie. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, następnie Stany Zjednczne, Włchy, Niemcy i Francja. - Światwa Organizacja Turystyczna ONZ pdaje, że branża turystyczna na świecie pdnisła się, p wyraźnym spadku, który miał miejsce w ubiegłym rku. Skyscanner ma wyjątkw silną pzycję w Wielkiej Brytanii i krajach eurpejskich, i nasze dane statystyczne dzwierciedlają t, dlateg być mże nie jest zaskczeniem, że Hiszpania znalazła się na pierwszym miejscu. Niemniej jednak, birąc pd uwagę, że nasi użytkwnicy reprezentują 233 kraje i terytria zależne, mżemy pdać miardajne wskaźniki, c d najppularniejszych kierunków. - skmentwał Barry Smith współzałżyciel i dyrektr rzwju Skyscanner. Kierunki ltów najczęściej wyszukiwane przez użytkwników Skyscanner (dane z statnich 30 dni). 1. Hiszpania 2. Wielka Brytania 3. Stany Zjednczne 4. Włchy 5. Niemcy 6. Francja 7. Turcja 8. Grecja 9. Prtugalia 10. Plska Skąd przylatuje d Plski najwięcej turystów? Kiedy przypatrzymy się danym pkazującym wyszukiwania ltów d Plski, na pierwszym miejscu pjawia się Wielka Brytania, c nie jest zaskczeniem, zważywszy na wielką emigrację, mieszkającą na wyspach. Na drugim miejscu pjawia się Hiszpania, dalej Niemcy, Włchy i Irlandia. Nie wiadm, jak dużą grupę spśród sób wyszukujących lty d Plski, stanwią zagraniczni turyści pragnący zwiedzić nasz piękny kraj, a jak dużą - emigranci. Internauci z tych krajów szukają ltów d Plski: 1. Wielka Brytania 2. Hiszpania 3. Niemcy 4. Włchy 5. Irlandia Źródł: Skyskanner, data dstępu Infrmacje 6. Francja 7. Prtugalia 8. Hlandia 9. Stany Zjednczne 10. Nrwegia Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: 7

8 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Otwarcie Reginalneg Centrum Turystyki Bizneswej Wrcław, 14 września 2010 rku We wtrek 14 września 2010 rku w gdzinach 12:00-23:00 w kmpleksie Hali Stulecia we Wrcławiu dbędzie się urczyste twarcie Reginalneg Centrum Turystyki Bizneswej. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele samrządu lkalneg, władze wrcławskich uczelni, człnkwie stwarzyszeń i instytucji raz przedsiębirstwa i firmy d których skierwana jest ferta inwestycji. Otwarciu Reginalneg Centrum Turystyki Bizneswej będą twarzyszyć Knferencja Nwe Trendy w turystyce bizneswej z perspektywy nabywcy, Targi Branżwe, Pkazy barmanów i mistrzów kuchni raz wystawa dtycząca inwestycji w Hali Stulecia przewidzianych na lata W prgramie zaplanwan również zwiedzanie biektu, bankiet raz pkaz Wrcławskiej Fntanny Multimedialnej. Dzień rzpcznie się knferencją praswą, w której udział wezmą Prezydent Wrcławia, Marszałek Wjewództwa Dlnśląskieg, sby zaangażwane w budwę biektu raz ekspert z dziedziny turystyki bizneswej Rb Davidsn. Od gdziny 12:30 będzie trwał blk branżwy w skład któreg wchdzi Knferencja naukwa z zakresu tematyki bizneswej i targi branży przemysłu sptkań. Na knferencji nie zabraknie paneli dyskusyjnych, warsztatów raz ciekawych przemówień. P knferencji wszyscy gście zstaną zaprszeni d zwiedzania biektu, pdczas któreg rganizatrzy zapewniają ciekawe atrakcje. O 20:30 nastąpi urczyste twarcie Centrum Biznesweg. W imieniu rganizatrów serdecznie zapraszamy d Wrcławia. Wszelkie szczegóły znajdują się tutaj >>>: Pliki d pbrania Prgram twarcia, Karta zgłszenia - knferencja, Karta zgłszenia - targi, Źródł: Hala Ludwa, data dstępu Meetings Pland Exp 2010 Warszawa, listpada 2010 rku We śrdę i czwartek, czyli 17 i 18 listpada 2010 rku, dbędą się największe i najstarsze w Plsce targi branży turystyki bizneswej Meetings Pland Exp. T nie tylk bardz ważna data w bizneswym kalendarzu każdeg prfesjnalisty branży knferencyjn-kngreswej ale prawdziwe Święt Turystyki Bizneswej! Od trzynastu lat impreza ta przyciąga tysiące dwiedzających. Od ubiegłeg rku impreza dbywa się w nwczesnych halach Warszawskieg Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskieg 12/14. Targm Meetings Pland Exp twarzyszy Frum Eknmiczne, knferencje, seminaria, a także prezentacje na estradzie. Dla gści specjalnych, czyli zlecenidawców knferencji (Hsted Buyers) dstępne są liczne udgdnienia i study turs, a także internetwy system umawiania sptkań na stiskach. Główne części Meetings Pland Exp & Frum 2010: XIII Targi Obiektów i Usług Knferencyjn-Szkleniwych CEE BTF (Central & Eastern Eurpean Business Turism Fair) VI Targi Eventów i Incentive ADRENALINA (ADRENALINA Events & Incentive Fair) Knferencje, seminaria, Frum Eknmiczne. Meetings Pland Exp t jedyna impreza w Plsce pświęcna całści branży sptkań: knferencjm, kngresm, incentive travel, szklenim, eventm firmwym raz ptrzebm samych Zlecenidawców Krpracji, Stwarzyszeń, Izb Gspdarczych generujących zamówienia na usługi knferencyjne. T największe targi Meeting Industry w Plsce - ekspzycje targwe twrzy blisk 200 stisk na 2000 m2 w sześciu salnach tematycznych: Obiekty knferencyjne, Prfesjnalni Organizatrzy Knferencji i Eventów, Adrenalina, Catering, High-Tech, Wellness-SPA. Pnad 4 tysiące dwiedzających i 116 wystawców w ubiegłrcznej edycji ptwierdzają, iż pmim trudnej sytuacji gspdarczej targi pełnią bardz ważną rlę całej branży sptkań. Na rk 2010 swój udział zapwiedzieli partnerzy z Danii, Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Ukrainy, Węgier raz liczne rganizacje skupiające prfesjnalistów, m.in. medyczne, a także izby gspdarcze i samrządwe. 8

9 Ramwy prgram wydarzeń i imprez twarzyszących Targm Meetings Pland Exp 2010 Dzień pierwszy, śrda ( rku) 1. Knferencja: Warsaw Destinatin Casy Study pdsumwanie i analiza działań prmcyjnych m.st. Warszawy związanych z Rkiem Chpinwskim Ocena stanu przygtwań raz mżliwści wykrzystania przez branżę przyszłych wydarzeń, m.in. ME UEFA EU- RO 2012, Prezydencja Plski w Radzie UE 2011, Eurpejska Stlica Kultury Debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych resrtów. Mżliwści recepcyjne plskiej branży kngresw-knferencyjnej i eventwej. Dświadczenia krajów pełniących prezydencję UE w mininych latach Prtugalii, Czech, Hiszpanii, Niemiec. 2. Seminarium: Inwestycje EURO 2012, plany i szanse ich wykrzystania p mistrzstwach w sektrze turystyki bizneswej. 3. Sptkanie integracyjn-prmcyjne w wielkim centrum eventwym Warszawy. 4. Wrkshp dla delegacji bizneswych miast i reginów partnerskich Warszawy raz Mazwsza. Dzień drugi, czwartek ( rku) 1. Knferencja śrdwisk akademickich: Stan wiedzy turystyce bizneswej. Prezentacja dświadczeń uczelni plskich i zagranicznych: prace teretyczne, badania, kierunki kształcenia. Organizatr: Międzyuczelniany Instytut Turystyki Bizneswej (krdynatr: Meetings Management) 2. Warsztat: Analiza ptrzeb planistów knferencji. Oferty największych centrów kngreswych w Plsce i reginów.. Organizatr: Wydawca Katalgu MeetingsPland.pl, współpraca Cnventin Bureau Katwice. D ptwierdzenia: Współpraca Meeting Prfessinals Internatinal - MPI Pland Club. 3. Marketing w branży sptkań. Użycie skutecznych narzędzi d sprzedaży i prmcji: htelu, usług agencji eventwej i wydarzenia. Współpraca: Clear Channel, Centrum Edukacji i Biznesu. 4. Zastswanie nwczesnych technlgii przy rganizacji knferencji, kngresów i eventów. prezentacja nwści. Zastswanie filmu d prmcji bizneswej hteli i biektów knferencyjnych. Współpraca: miesięcznik Htelarstw. Inne wydarzenia: 1. Prgram Hsted Buyers i Study Turs rganizatrów wydarzeń bizneswych (Wielka Brytania, Benelux, Niemcy, Plska). 2. Kncert i Warsztaty Chpinwskie Warsaw Cnventin Bureau. 3. Klub Sptkań Bizneswych (miejsce sptkań gści specjalnych i wystawców, czynna przez 2 dni). 4. Występy na estradzie pdczas trwania targów (dla zaintereswanych firm - mżliwść prezentacji). Źródł: Travel Trade Gazette, data dstępu Nblistka na targach przygtwania d 14. Targów Książki w Krakwie, 4-7 listpada 2010 rku Jak infrmują rganizatrzy, przygtwania d Targów Książki w Krakwie, które dbędą się w dniach 4-7 listpada 2010 rku, ruszyły pełną parą, na zwiedzających czeka duż niespdzianek. Już p raz 14. Kraków stanie się miastem książek, nie zabraknie sptkań z autrami, wydarzeń kulturalnych, dyskusji literaturze i kndycji branży wydawniczej. Tegrcznym hasłem przewdnim Targów Książki w Krakwie będzie cytat z książki Thmasa Whartna pt. Salamandra, wybrany na drdze knkursu w prtalu spłecznściwym Facebk: Gdzina czytania jest gdziną skradziną z raju. Już dziś wiadm, że wśród gści znajdzie się Herta Müller, laureatka Literackiej Nagrdy Nbla. Wielbiciele literatury sensacyjnej będą mgli sptkać się z Lrdem Jeffreyem Archerem, pisarzem angielskim, autrem takich bestsellerów jak Kane i Abel czy Więzień urdzenia. Organizatrzy pinfrmwali również, że imprezie twarzyszyć będzie Saln Nwych Mediów, w którym prezentwane będą m.in. najnwsze czytniki ebków, a dystrybutrzy treści cyfrwych i prducenci technlgii zaprezentują praktyczne mżliwści wykrzystania ptencjału internetu w branży wydawniczej. Bardz ciekawie zapwiada się tegrczna edycja Knkursu im. Jana Długsza, który ma na celu wybór dzieła wybitnych wartściach pznawcz-naukwych z dziedziny szerk rzumianej humanistyki. W tym rku zstała zgłszna rekrdwa liczba publikacji. (et) Źródł: Rynek Książki.pl, data dstępu

10 Parlament Eurpejski przyjął rzprządzenie w sprawie praw pasażerów wdnych Kmisja Eurpejska przyjęła z zadwleniem pzytywny wynik głswania Parlamentu Eurpejskieg nad rzprządzeniem w sprawie praw pasażerów pdróżujących drgą mrską i p wdach śródlądwych. P przepisach regulujących prawa pasażerów w transprcie pwietrznym i klejwym Unia Eurpejska kreśliła drębne prawa dla pasażerów pdróżujących drgą wdną. Czytaj dalej: data dstępu Ruszyła kampania infrmacyjna dtycząca praw pasażerów Kmisja Eurpejska rzpczęła kampanię infrmacyjną w 23 językach, dzięki której pasażerwie pdróżujący samltem lub kleją będą mieć łatwiejszy dstęp d infrmacji przysługujących im prawach. Czytaj dalej: data dstępu: Dyskusja nad systemem zabezpieczeń finanswych biur pdróży W związku z nwelizacją ustawy usługach turystycznych rzpczęły się knsultacje dtyczące zmiany rzprządzenia ministra finansów w sprawie minimalnej wyskść sumy gwarancji bankwej lub ubezpieczeniwej dla rganizatrów turystyki raz pśredników turystycznych. Zmieniny art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy usługach turystycznych w celu dstswania ustawdawstwa plskieg d dyrektywy 90/314/EWG raz rzecznictwa Eurpejskieg Trybunału Sprawiedliwści przewiduje zapewnienie pełneg zabezpieczenia pkrycia ksztów pwrtu turystów d kraju raz zwrtu nadpłacnych pieniędzy. W dróżnieniu d dtychczaswych rzwiązań, biura pdróży pwinny zapewnić na wypadek swjej niewypłacalnści pkrycie szkód w pełnej wyskści. Prezes Plskiej Izby Turystyki w stanwisku przedstawinym na strnie internetwej PIT, dwdzi, iż utrzymanie dtychczasweg systemu zabezpieczeń nie pzwli na realizację pwyższych załżeń, pnieważ niezależnie d wyskści sumy gwarancyjnej nigdy nie będzie na mgła zapewnić pkrycia wszystkich szkód każdeg klienta. Plska Izba Turystyki wraz z Plską Izbą Ubezpieczeń dstrzegają kniecznść utwrzenia specjalneg funduszu gwarancyjneg. Jeg zadaniem byłby zagwarantwanie wypłat dla turystów w pełnej wyskści nawet w sytuacji gdyby suma gwarancyjna nie pkryła wszystkich szkód. Fundusz utrzymywałby się w dpłaty d każdej sprzedanej wycieczki. Zdaniem pmysłdawców, dpłaty na pzimie kilku złtych mgłyby stanwić wystarczające źródł wpływów dla budżetu tej instytucji. Teg typu rzwiązanie rzłżyłby ryzyk niewypłacalnści rganizatra pmiędzy jeg sameg, ubezpieczyciela raz klientów. Przedstawiciele Izby Turystyki RP przedstawili natmiast w tej dyskusji bawy mżliwść utrzymania się na rynku małych i średnich turperatrów w przypadku znaczneg pdniesienia minimalnych sum gwarancyjnych. Zdaniem przedstawicieli branży, klienci w mininych latach ucierpieli w przypadku spektakularnych bankructw dużych firm, natmiast znaczne pdwyższenie sumy gwarancyjnej uderzyłby w mniejsze pdmity. Zwrócn też uwagę na kniecznść nadzrwania sytuacji finanswej rganizatrów turystyki, którzy ptrafią nawet przez dłuższy czas funkcjnwać przynsząc jedynie straty. Dyskusja nad przyszłścią zabezpieczeń finanswych biur pdróży jest jeszcze twarta i w najbliższych tygdniach mżemy się spdziewać klejnych pinii raz ewentualnych rzstrzygnięć. Autrem tekstu jest Krzysztf Wilk, twórca blga Praw i Turystyka Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu września 2010 rku wejście w życie nwelizacji ustawy usługach turystycznych W Dzienniku Ustaw nr 106, pz. 672, publikwana zstała ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 rku zmianie ustawy usługach turystycznych raz zmianie ustawy Kdeks wykrczeń. Dziennik Ustaw publikwany zstał 16 czerwca 2010 rku. Ustawa wchdzi w życie p upływie 3 miesięcy d dnia głszenia, tj. 17 września 2010 rku. Dziennik Ustaw nr 106 dstępny jest na strnie: Źródł: Praw turystyczne, data dstępu

11 Wydawcy akademiccy piszą d pani minister :: Pani minister dpwiada, wątpliwści pzstają Henryk Pdlski, prezes Stwarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, 17 czerwca 2010 rku pdczas sptkania wydawców z prf. Zbigniewem Marciniakiem, pdsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szklnictwa Wyższeg, przekazał prtest Stwarzyszenia skierwany d prf. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szklnictwa wyższeg, przeciwk zablkwaniu wydawnictwm akademickim dstępu d śrdków finanswych przeznacznych na działalnść upwszechniającą naukę pprzez brak dpwiednieg zapisu w Ustawie z 30 kwietnia 2010 rku u zasadach finanswania nauki. Nie rzumiemy intencji przedstawineg w ustawie rzwiązania, które dpuszcza d dtacji na działalnść wydawniczą uczelniane bibliteki naukwe, a uniemżliwia ten dstęp jednstkm wyspecjalizwanym w działalnści wydawniczej, jakimi są wydawnictwa uczelniane. Nasze zdziwienie jest tym większe, że kilkakrtnie w naszych rzmwach w Ministerstwie wskazywaliśmy na brak lgiki w tym rzwiązaniu prawnym czytamy w liście Stwarzyszenia, które zaapelwał pprawkę zmieniającą t niesymetryczne i niesprawiedliwe rzwiązanie. Minister Barbara Kudrycka dpwiedziała pismem z 6 lipca, w którym infrmuje, że zgdnie z przywłaną ustawą śrdki finanswe mgą być przekazywane m.in. na działalnść wydawniczą raz że będzie w tej sprawie wydany akt wyknawczy d ustawy, który kreśli kryteria i tryb przyznawania śrdków finanswych na działalnść upwszechniającą naukę, w tym na działalnść wydawniczą. Minister infrmuje pnadt, że z wniskiem finanswanie działalnści upwszechniającej naukę mgą wystąpić pdmity działające na rzecz nauki (tj. stwarzyszenia, twarzystwa naukwe, fundacje, wydawnictwa naukwe i inne uprawnine pdmity realizujące w spsób ciągły zadania z zakresu upwszechniania nauki) raz bibliteki naukwe niewchdzące w skład jednstek naukwych. Stwarzyszenie na taką dpwiedź zareagwał 17 lipca klejnym listem d pani minister, w którym prsi ddatkwe wyjaśnienia. Pism d Pani Minister nie rzwiał jednak naszych wątpliwści dtyczących dpwiedzi na pytanie czy wydawnictwa uczelniane mieszczą się w definicji pdmitu działająceg na rzecz nauki, gdyż niejasnść wynika z faktu nietypwej struktury rganizacyjnej wydawnictw uczelnianych, które nie psiadają drębnej sbwści prawnej, wchdzą w skład wewnętrznej struktury Uczelni, ale nie trzymują dtacji na działalnść statutwą. Wydawcy akademiccy prszą również jednznaczną infrmację, czy wydawnictwa uczelniane mieszczą się w definicji pdmitu działająceg na rzecz nauki, a tym samym, czy wydawnictwa uczelniane mają bezpśredni dstęp d śrdków finanswych na działalnść upwszechniającą naukę. Mamy nadzieję, że pani minister w kńcu rzwieje wątpliwści wydawców akademickich i przyzna im uprawnienia, które się d dawna dpminają, a które pwinny być im przyznane z uwagi na szczególne miejsce zarówn w śrdwisku nauki, jak i w świecie książki. Będziemy dalej sekundwać uprczywej i mamy nadzieję skutecznej presji Stwarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na administrację państwwą i infrmwać dalszych lsach tej sprawy. Źródł : Rynek Książki.pl, data dstępu Śladami Phileas a Fgg a, Bezdrża wspierają wyprawę Wydawnictw Bezdrża bjęł patrnat nad pdróżą dkła świata Michała Cicheckieg, która dbędzie się na pdstawie kultwej pwieści Juliusza Verne a W 80 dni dkła świata. Wyprawa zaplanwana jest na pczątek 2011 rku i przebiegać będzie przez wszystkie główne miasta, które w 1872 rku dwiedził Phileas Fgg, czyli przez Lndyn, Suez, Bmbaj, Kalkutę, Hng Kng, Jkhamę, San Francisc, Nwy Jrk, kńcząc się także w Lndynie. Książki są jakby twartymi wrtami d przygdy, pczątkiem pasjnujących pdróży. Dzięki nim przeżywamy lsy bhaterów, pdziwiamy ich dwagę, pdróżujemy razem z nimi p nieznanych lądach, krainach tak bgatych, że wystarczy schylić się, żeby zbierać złt, perły i diamenty pwiada Michał Cichecki. Miałem t szczęście, że na kartach książek sptkałem takie pstacie jak Rbinsn Cruze, Hrabia Mnte Christ czy właśnie Phileas Fgg - pstacie fikcyjne tak silnej sbwści, że stały mi się bliskie, i t ne zainspirwały mnie, zaraziły energią, i rzpaliły we mnie chęć pznania świata ddaje. Phileas Fgg załżył się z przyjaciółmi, że bjedzie świat w 80 dni. Mając d dyspzycji pciągi czy statki parwe pdróżwał p Egipcie, Indiach, Hng Kngu, Chinach, Japnii i Stanach Zjedncznych. Szczęśliwe zakńczenie, czyli przybycie na czas d Anglii, umżliwiła zmiana strefy czaswej, dzięki której bhater, będąc już pewnym przegranej, zyskał jeden dzień i tym samym wygrał zakład. Jeszcze pd kniec XIX wieku śladami bhatera książki pdążyła amerykanka Nellie Bly, a w latach 80- tych XX wieku Michael Palin. Dla mnie nie ma t jednak znaczenia czy będę czwartą czy piątą sbą, która pdejmie się teg wyzwania ddaje Michał Cichecki. Źródł: Rynek Książki.pl, data dstępu

12 Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Adres Redakcji: Bibliteka Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul Chdakwska 50, Warszawa, tel , fax , * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 12

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ Danuta Sebastjan, Lucyna Kurwska-Trudzik, Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna

Bardziej szczegółowo