Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r s z e n i a Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Waterfrnt Frum, knferencja branżwa, Szczecin, 8-10 listpada 2010 rku Waterfrnt Frum dbędzie się w dniach 8-10 listpada 2010 rku w Szczecinie. Jest t największa w Plsce i w Eurpie Śrdkw-Wschdniej knferencja pświęcna zagadnienim zagspdarwania i zabudwy miast raz reginów zlkalizwanych na brzegach akwenów. Stanwi najlepszą kazję d nawiązania kntaktów i zdbycia niezbędnych infrmacji przez te wszystkie pdmity, które są zaangażwane w prces rzwju zabudwy waterfrnt. Uczestnicy. W imprezie udział wezmą: architekci, urbaniści, studia prjektwe, eknmiści, samrządwcy, grupy finanswe i kapitałwe, firmy budwlane, hydrtechniczne, specjaliści z zakresu rewitalizacji, rzwju lkalneg i reginalneg, turystyki, chrny śrdwiska, raz prmcji miast i reginów, przedstawiciele rganizacji pzarządwych. Kntakt z rganizatrami: Waterfrnt Frum Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 44/2, Szczecin, tel , fax , Szczegóły prgramwe i rganizacyjne znajdziesz tutaj >>> : data dstępu Źródł: Mirsław Czerny, Plskie Szlaki Wdne, krespndencja nadesłana Turystyka młdzieży akademickiej : tradycje i współczesnść 2. sympzjum, Sucha Beskidzka, listpada 2010 rku Sympzjum zrganizwane z kazji: 80 lecia załżenia przez Władysława Midwicza pierwszeg akademickieg ddziału Plskieg Twarzystwa Tatrzańskieg. Organizatrzy: Wyższa Szkła Turystyki i Eklgii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE), Oddział Akademicki PTTK w Krakwie, przy współpracy: Katedry Turystyki i Rekreacji AWF w Krakwie, Babigórskieg Parku Nardweg. Opieka nad strną merytryczną Sympzjum: prf. dr hab. Andrzej Matuszyk, prf. dr hab. Jan Wiktr, dr Pitr Dąbrwski, dr Artur Kurek. Organizatrzy czekują, że Sympzjum będzie pświęcne refleksji nad zjawiskiem turystyki w śrdwisku młdzieży akademickiej w bardz szerkim zakresie, bejmującym takie zagadnienia jak: histria; działalnść wydawnicza; chatki i bazy studenckie; szklenie kadr turystycznych; działalnść artystyczna (pisenka turystyczna, kabarety, przedstawienia); studenckie rganizacje turystyczne jak szkła działalnści gspdarczej; zaangażwanie spłeczne (chrna przyrdy); znaczenie krajznawstwa w dydaktyce szkły wyższej; studenci jak segment rynku turystyczneg... itd. Mile widziane będą zarówn referaty prezentujące prace badawcze, jak wspmnienia, refleksje, głsy charakterze dyskusyjnym. Materiały z Sympzjum, które uzyskają pzytywne recenzje zstaną zamieszczne w publikacji wydanej przez WSTiE. D udziału w Sympzjum zapraszamy wszystkie sby zaintereswane turystyką studencką zarówn w sensie badawczym jak i praktycznym. P zakńczeniu Sympzjum rganizatrzy zapraszają d wzięcia udziału w krótkim rajdzie turystycznym Szlakami Władysława Midwicza na Babiej Górze. Zgłszenia prsimy nadsyłać na adres: Wyższa Szkła Turystyki i Rekreacji, Sucha Beskidzka, ul. Zamkwa 1 (c/c mgr Marek Durmała) lub elektrnicznie na adres: 1

2 Ddatkwych wyjaśnień czy infrmacji udzielają: dr Artur Kurek: lub dr Pitr Dąbrwski: Frmularz zgłszenia znajdziesz tutaj: Więcej infrmacji: Zarząd Główny PTTK, dkument nline: data dstępu Wydział Turystyki Rekreacji Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie, dkument nline: data dstępu Oddział Akademicki PTTK w Krakwie, dkument nline: =19&Itemid=28&catids= , data dstępu KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Wikimedia 2010 knferencja branżwa, Gdańsk, 9-11 lipca 2010 rku relacja O prblemach wlntariuszy twrzących tzw. małe Wikipedie mówił w Gdańsku w swim wystąpieniu na knferencji Wikimania 2010 załżyciel Wikipedii Jimmy Wales. W sptkaniu brał udział k. 500 sób, w tym twórcy pnad 250 wersji językwych Wikipedii. Wystąpienie Walesa na Wikimanii pświęcne był edycjm Wikipedii, które jak dtąd drbiły się kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy haseł. Chdzi tu np. Wikipedie w językach: suahili (18 tys. haseł), syngaleskim (3 tys. haseł), macedńskim (41 tys. haseł). Kłpty małych Wikipedii Wales pdzielił się z uczestnikami Wikimanii uwagami, jakie usłyszał w przeprwadznych za pśrednictwem prgramu Skype rzmwach z wlntariuszami twrzącymi te, jak dtąd niszwe, edycje Wikipedii. W rzmwach tych pjawiły się m.in. spstrzeżenia dtyczące prblemów technicznych. Najwięcej z nich wynikał z braku prgramów umżliwiających dbrą pracę nad Wikipediami w systemie Windws, przy zastswaniu języków partych na innym niż łaciński alfabet (cyrylica, języki chińskie itp.). Dużym kłptem twórców małych Wikipedii kazała się też kwestia pzyskania wlntariuszy, którzy pdjęliby się pracwywania artykułów w danej wersji językwej. Klejnym, zgłsznym przez wlntariuszy, prblemem była dstępnść danej wersji językwej Wikipedii wśród ludzi psługujących się danym językiem. Edytrzy tadżyckiej wersji Wikipedii mówili stsunkw niewielkim dstępie d internetu wśród ptencjalnych użytkwników utwrznej przez nich encyklpedii. Jak wyjaśnił Wales, ten prblem udał się niec bejść wydając tadżycką Wikipedię na płytach CD; w szkłach i innych teg typu instytucjach rzprwadzn 50 tys. egzemplarzy płyt. Wikimania 2010 Prblemy małych Wikipedii były tylk jedną z wielu kwestii, jakich rzmawian w trakcie Wikimani W sumie w prgramie knferencji, która rzpczęła się w piątek, a zakńczy się w niedzielę wieczrem, znalazł się pnad st wystąpień twórców Wikipedii z pnad czterdziestu krajów. Uczestnicy knferencji dyskutują m.in. spsbach pprawiania jakści infrmacji zamieszczanych w Wikipedii czy kwestiach związanych z cenzurą treści dstępnych w internecie. - W prgramie był m.in. spr bardz pżytecznych wykładów typw technicznych dtyczących m.in. szczegółów edytwania artykułów w Wikipedii - pwiedział jeden z plskich uczestników zjazdu, jeżdżący na wózku inwalidzkim Bartsz Czarntta, który pracwał lub zredagwał pnad 200 artykułów w plskiej wersji Wikipedii. Dr hab. Tmasz Ganicz, prezes Stwarzyszenia Wikimedia Plska, piekująceg się plskimi edycjami prjektów typu Wiki, pwiedział, że dla k. 30 człnków plskiej spłecznści wikipedyjnej birących udział w Wikimanii 2010, bardz ważny jest fakt, że teg typu zjazd daje im mżliwść sbisteg kntaktu z zaangażwanymi w prjekt ludźmi z innych krajów. - Myślę tu chćby Walesie czy innych sbach, których Placy dtąd duż słyszeli, ale nigdy ich nie sptkali - mówił Ganicz. Knferencja Wikimania 2010 dbywała się w Filharmnii Bałtyckiej na gdańskiej wyspie Ołwianka. 2

3 Tradycje Wikimanii Sptkania pd hasłem Wikimania mają miejsce c rku, pczynając d rku W pprzednich latach Wikimania rganizwana była klejn: we Frankfurcie nad Menem (2005), Cambridge (2006), Taipei (2007), Aleksandrii (2008), Buens Aires (2009). Gdańsk wygrał knkurs na rganizację tegrcznej edycji, pknując Oxfrd, Amsterdam, Mntpellier, Stambuł i Kpenhagę. Wikipedia ma 272 wersje językwe. Najbgatszą z nich jest edycja angielska zawierająca pnad 3,3 mln haseł, w dalszej klejnści plasują się edycje: niemiecka (pnad 1 mln haseł), francuska (pnad 950 tys.) raz plska (pnad 710 tys.). Placy stwrzyli też Wikipedię kaszubską raz śląską. Pszczególne wersje Wikipedie twrzą wlntariusze wspierani przez załżną w 2003 rku przez Walesa Wikimedia Fundatin - rganizację nn-prfit z siedzibą w St. Petersburgu na Flrydzie, która prwadzi Wikipedię i jej sistrzane prjekty, w tym Wikisłwniki, Wikicytaty itp. Wikimedia Fundatin zajmuje się m.in. niemal całą strną techniczną przedsięwzięcia. GLK. Źródł: Prtal Księgarski.pl, data dstępu Zbacz również: Wikipedyści z całeg świata na Wikimanii w Gdańsku, dkument nline: data dstępu Wikipedia ma prblem z wlntariuszami, dkument nline: NOWOŚCI WYDAWNICZE Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: Sprawdź również: Encyklpedia schrnisk tatrzańskich Encyklpedia schrnisk tatrzańskich / Janusz Kniezniak. Kraków, Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralneg Ośrdka Turystyki Górskiej PTTK 2010, 496 s. Centralny Ośrdek Turystyki Górskiej PTTK w Krakwie wydał Encyklpedię schrnisk tatrzańskich Janusza Knieczniaka, będącą wcem wielletnich badań histrycznych nad dziejami schrnisk górskich p plskiej i słwackiej strnie Tatr, d 1806 rku pcząwszy w bszarze zakreślnym granicami bu parków nardwych. I jak pisze sam Autr: Nie wnikając w racje zwlenników i pnentów budwy schrnisk w górach, a w Tatrach w szczególnści, chcę w niniejszej publikacji przedstawić histrię pwstawania teg typu biektów na całym bszarze Tatr, d realizacji pierwszych budynków p becnie istniejącą infrastrukturę schrniskwą. Należy pamiętać, że histria altan, schrnów, schrnisk i hteli górskich w Tatrach t również histria rganizacji, stwarzyszeń, instytucji i przedsiębirstw turystycznych raz ich ddziałów i filii, a przede wszystkim t histria ludzi. Publikacja przytacza histryczną infrmację źródłwą, zawiera bgatą ikngrafię histryczną i współczesną prezentującą widki dawnych i współczesnych schrnisk, przedstawia skany dkumentów archiwalnych i wpisy d ksiąg pamiątkwych sięgające XIX wieku. Na pdkreślenie zasługują bgata bibligrafia, indeksy i przypisy znakmicie ułatwiające pruszanie się p publikacji raz niezwykle staranna pstać edytrska dzieła (prawa twarda z bwlutą, barwne zdjęcia i ilustracje). Janusz KONIECZNIAK (ur. 30 marca 1952 rku) taternik, przewdnik tatrzański, przewdnik UIMLA, instruktr przewdnictwa, Prezes Kła Przewdników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakwie, współzałżyciel Centrum Przewdnictwa Tatrzańskieg w Zakpanem i wielletni jeg działacz, działacz Stwarzyszenia Międzynardwych Przewdników Górskich Lider, wielletni działacz Plskieg Twarzystwa Turystyczn-Krajznawczeg aktualnie sekretarz Kmisji Turystyki Górskiej Zarządu Główneg PTTK, człnek kmisji egzaminacyjnej dla przdwników turystyki górskiej, ftgrafik, autr artykułów i pracwań publikwanych na łamach Wierchów, Tatr TPN, Gazety Górskiej, Maćkwej Perci i in., współrganizatr i uczestnik wyjazdów i wypraw w Dlmity, Alpy, Himalaje i Karakrum. Więcej infrmacji czytaj: Encyklpedię (twarda prawa, barwne ilustracje i zdjęcia, blisk 500 strn) cenie 85 zł mżna nabyć w dbrych księgarniach i sklepach górskich. Zamówienia hurtwe (rabat) składać mżna bezpśredni w COTG pd adresem: Źródł: Maria Janwicz, Centralna Bibliteka PTTK, data dstępu

4 Kajakiem w klicach Warszawy Kajakiem w klicach Warszawy / Jakub Jagiełł, Sylwia Kulczyk Sylwia, Marek Mazur Marek. Warszawa : Ciekawe Miejsca, 2010, 172 s.; ISBN Mieszkasz w Warszawie lub w klicach i szukasz spsbu na spędzenie wlneg czasu? Mazwsze feruje wspaniałe warunki d uprawiania turystyki kajakwej - zwłaszcza na 1 lub 2 dni! W przewdniku znajdziesz pisanych 21 rzek, d znanych szlaków kajakwych, jak Pilica, Rawka czy Wkra p mał znane rzeki dla wprawnych (Jezirka, Pytlcha-Bączycha czy Zagżdżnka). Opisy większych rzek uzupełnin dkładny kilmetraż raz przybrzeżne atrakcje. Z przewdnika dwiesz się istniejących przeszkdach, przenskach, a także dgdnych miejscach startu i zakńczenia spływu. Ddatkw infrmatr praktyczny z adresami wypżyczalni raz nclegów. Pmcne będę również szczegółwe dane rzeki, mapki raz pis rzeczy, których należy pamiętać na spływie. Jak pwstawał przewdnik? Opisy wszystkich szlaków kajakwych pwstały z autpsji i sprządzanych skrupulatnie ntatek p spływach. Zamówienia realizuje księgarnia internetwa: Ciekawe miejsca : internetwy przewdnik turystyczny, dkument nline: data dstępu Zapmniane miejsca Mazwsza Zapmniane miejsca Mazwsza / Jakub Jagiełł, Danuta Maciejewska, Ewa Perlińska. Warszawa : Ciekawe Miejsca, 2010, 116 s.; ISBN Chcesz pznać miejsca, których nie piszą w tradycyjnych przewdnikach? Zbacz naszą nwą publikację: Zapmniane Miejsca Mazwsza. W przewdniku znajdziesz 97 rzadk dwiedzanych, puszcznych miejsc na Mazwszu! Odkryj pdwarszawskie wille, pałace, dwrki i ruiny! Opisujemy także cmentarze żydwskie, pzstałści p sadnikach hlenderskich, warte dwiedzenia frty. Idealne miejsca na wycieczkę ze stlicy. Jak pwstawał przewdnik? Prace nad pszukiwaniem zapmnianych miejsc trwały kilka lat. Przez ten czas spenetrwaliśmy kilkaset zabytków, aby znaleźć i wybrać te, których się nie pisze, a które wart dwiedzić. Takie miejsca, mgą być nawet niedalek Twjeg dmu! Zamówienia realizuje księgarnia internetwa: Ciekawe miejsca : internetwy przewdnik turystyczny, dkument nline: data dstępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Międzynardwe badanie zachwań związanych z urlpami Nrymberga/Warszawa, 18 czerwca 2010: Sześciu na dziesięciu ankietwanych wyda w tym rku pieniądze na pdróże urlpwe. Hlendrzy wyjeżdżają w najdłuższe pdróże i dpwiedni duż inwestują. Zachwania pdróżne Niemców dpwiadają w przybliżeniu zachwanim przeciętneg eurpejczyka. W innych krajach pdróżują przede wszystkim ludzie młdsi, natmiast w Niemczech nie ma różnicy między pkleniami. W aktualnym badaniu pytan ludzi w 16 krajach między innymi t, czy pdróżują crcznie i na jak dług, ile pieniędzy wydają na pdróże urlpwe i jakie są ich ulubine zajęcia na urlpie. Niecałe 40 prcent wszystkich ankietwanych pdaje, że w tym rku w swim wlnym czasie nie wyjedzie. W Eurpie Wschdniej wartść ta wzrasta d 61 prcent, a w Eurpie Zachdniej wynsi w granicach 37 prcent. Najbardziej lubiącymi pdróże nardami są Szwedzi (87 prcent), Hlendrzy (85 prcent) i Belgwie (77 prcent). Niemcy mieszczą się przy tym pytaniu w średniej zachdnieurpejskiej: z pdróży urlpwych zrezygnuje w tym rku 38 prcent. Najmniej pdróżują Bułgarzy: kł 70 prcent spędzi swje urlpy w dmu. W prawie wszystkich krajach w pdróż w swim czasie wlnym wybierają się przede wszystkim ludzie młdsi. Jedynie w Niemczech nie stwierdza się różnicy między starszymi i młdszymi. W aplikacji Trend Sensr Stwarzyszenia GfK zauważamy, że w prównaniu z innymi krajami ludzie starsi w Niemczech są ciągle jeszcze dbrze wypsażeni finansw. Chętnie przeznaczają ni te zasby na pdróże, ile pzwala im na t ich sprawnść fizyczna, kmentuje sytuację w Niemczech dr Raimund Wildner, Dyrektr Zarządzający Stwarzyszenia GfK. 4

5 Ile wydają urlpwicze na swją pdróż na sbę rcznie? Pnad jedna trzecia wyda na urlp w rku 2010 maksymalnie 1000 eur na głwę rcznie, z czeg 21 prcent d 500 eur. Mniej więcej c dziesiąty zainwestuje między 1000 i 2000 eur, przy czym w Szwecji wartść ta się niemal pdwaja. Ale także wśród Hlendrów i Belgów kł 20 prcent ankietwanych deklaruje gtwść zapłacenia za wypczynek urlpwy d 1000 d 2000 eur. Więcej niż 2000 eur wyda w przekrju wszystkich krajów 9 prcent. Wśród Amerykanów jest t nawet 18 prcent, a następne pzycje zajmują Brytyjczycy i Hlendrzy (16 prcent / 13 prcent). Niemcy także w zakresie wydatków mieszczą się w granicach średniej zachdnieurpejskiej: 37 prcent zapłaci za swje pdróże urlpwe 1000 eur na sbę rcznie, 15 prcent d 1000 d 2000 eur, a 4 prcent pnad 2000 eur. Jak dług w rku są ludzie na urlpie? Niecałe 30 prcent wyjeżdża w rku na urlp na 2 tygdnie, prawie tyle sam na tylk jeden tydzień, a 13 prcent na mniej niż 7 dni. C piąty wyjeżdża c rku na 3 lub 4 tygdnie, przy czym d tej grupy zaliczają się w szczególnści Hlendrzy, Brytyjczycy i Belgwie. Na 5 tygdni i na dłużej wyjeżdża na urlp 17 prcent bywateli Hlandii (we wszystkich krajach: 7 prcent), c czyni Hlendrów wliczając wydatki - nardem pdróżników numer 1. Spśród Niemców niecała płwa wyjeżdża na 2 tygdnie w rku, 20 prcent na trzy lub cztery tygdnie i tylk 3 prcent na dłużej niż 5 tygdni w rku. Jaki jest preferwany cel pdróży? Dwie trzecie wszystkich ankietwanych najchętniej pzstanie we własnym kraju, dla Eurpy Zachdniej wartść ta wynsi niec pniżej 50 prcent. Szczególnie chętnie pzstaną w kraju jczystym ludzie z krajów płudniwych: niemal 70 prcent Prtugalczyków, prawie tyle sam Hiszpanów i Włchów raz 60 prcent Francuzów spędzi wlny czas w kraju. Ale także większść Amerykanów (80 prcent) nie wyjeżdża za granicę - a wśród Turków wartść ta sięga nawet 95 prcent. Spśród Niemców 37 prcent spędzi swój urlp na jczystej ziemi, kł 30 prcent pciągnie d płudniwych krajów, takich jak Francja, Włchy alb Hiszpania, a bądź c bądź 7 prcent dwiedzi kraje Eurpy Śrdkwej i Wschdniej (średnia dla Eurpy Zachdniej: 3 prcent). D Azji i Afryki pleci jedynie kł 2 niemieckich urlpwiczów, a d Ameryki nawet tylk 1 prcent. Jakie są najbardziej lubiane zajęcia na urlpie? Jeśli zapytać ludzi, c najchętniej rbią na swim urlpie (maksymalnie 2 mżliwści), t 37 prcent pwie, że chce wypcząć czytając książkę, dpczywając lub grając w gry. Czysty wypczynek ma całkiem wyskie ntwania zwłaszcza u Eurpejczyków (58 prcent), ale wszystkich wyprzedzają tu Niemcy (69 prcent). Wśród Amerykanów dlce far niente znajduje natmiast uznanie u tylk 10 prcent. Chętniej dwiedzają ni na urlpie przyja- 5

6 ciół i krewnych (25 prcent), uprawiają sprt (16 prcent) alb bawią się w barach, klubach i dysktekach (15 prcent). Na miejscu drugim wśród najbardziej lubianych zajęć urlpwych znajduje się pznawanie nwych krajów i kultur (34 prcent), przy czym wśród Belgów i Hlendrów aż płwa entuzjazmuje się sight-seeingiem. U Niemców drugie miejsce dzielą dwa zajęcia: 26 prcent chce pznawać drębnści kulturwe innych krajów i tyle sam preferuje sprt. Szczególny zapał d sprtu na urlpie kazują Turcy (43 prcent) i Czesi (37 prcent). Sprt jest zresztą trzecim ulubinym zajęciem urlpwym Eurpejczyków (18 prcent), pprzedzając dwiedziny u przyjaciół i krewnych (17 prcent) i zwiedzanie barów, klubów i dysktek (16 prcent). D fawryzwanych przez 13 prcent ankietwanych zajęć urlpwych zalicza się także pznawanie zagranicznej kuchni, a u niemieckich urlpwiczów wartść ta sięga nawet 19 prcent. O badaniu D celów międzynardweg badania Urlp GfK Custm Research ankietwała na zlecenie The Wall Street Jurnal eurpe i przy wsparciu finanswym Stwarzyszenia GfK wisną 2010 rku łącznie sób w wieku pnad 15 lat w 16 krajach. Badan, czy i na jak dług wyjeżdżają ne na urlp, c na urlpie najchętniej rbią (maksymalnie 2 mżliwści), dkąd jeżdżą i ile pieniędzy na głwę wydadzą na urlp w tym rku. Wall Street Jurnal eurpe (www.wsj.cm) Wall Street Jurnal eurpe zstał załżny w rku Jest n częścią widąceg w skali światwej kncernu infrmacji gspdarczej, d któreg należą także Wall Street Jurnal, Wall Street Jurnal Asia i Wall Street Jurnal Online, największa na świecie infrmacyjna strna internetwa na bazie abnentów. Razem mają te publikacje sprzedany nakład 2,9 milinów. Dcierają ne d elit gspdarczych i plityków na całym świecie. Wall Street Jurnal eurpe krzysta z glbalnej sieci blisk dziennikarzy. Jest t największa na świecie sieć dziennikarzy finanswych i gspdarczych. 370 spśród nich pracuje w Eurpie, na Śrdkwym Wschdzie i w Afryce. Dalsze infrmacje Wall Street Jurnal eurpe trzymają Państw d: Huss-PR-Cnsult, Judith Huss, tel , faks: , O Stwarzyszeniu GfK Stwarzyszenie GfK jest załżną w rku 1934 rganizacją nn-prfit d wspierania badań rynku. Składa się n z kł 600 przedsiębirstw i pjedynczych sób. Celem Stwarzyszenia jest rzwijanie innwacyjnych metd badawczych w ścisłej współpracy z instytucjami naukwymi, wspieranie kształcenia i dsknalenia badaczy rynku raz śledzenie fundamentalnych dla knsumpcji prywatnej struktur i zmian w spłeczeństwie, gspdarce i plityce i badanie ich następstw dla knsumentów. Wyniki badań są człnkm Stwarzyszenia udstępniane bezpłatnie. Stwarzyszenie GfK jest wspólnikiem GfK SE. Dalsze infrmacje na strnie Źródł: GFK Plnia, data dstępu Tylk 42 prc. Plaków jada pza dmem, GfK Plnia rynku gastrnmicznym Jak wynika z raprtu GfK Plnia, wskutek spwlnienia gspdarczeg drastycznie spadła liczba sób jedzących pza dmem. Tylk 42 prc. Plaków krzystał z lkali gastrnmicznych w 2009 rku, pdczas gdy w 2008 rku deklarwał t 53 prc.- pisze dzisiejsze wydanie Pulsu Biznesu. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, z raprtu Rynek punktów gastrnmicznych w Plsce 2009 GfK Plnii, wynika, że chć większść plityków raz mediów dwłała już kryzys, kazuje się, że w branży gastrnmicznej, której rczne brty przekraczają 20 mld zł, jeg skutki wciąż mcn dają się we znaki. Raprt GfK Plnia zawiera również infrmacje knkretnych preferencjach mieszkańców naszeg kraju. Okazuje się, że aż 46 prc. Plaków, którzy krzystają z punktów gastrnmicznych dwiedza sieć McDnald s. Na drugim miejscu wśród ulubinych sieci plskich knsumentów jest KFC (22 prc.), a na trzecim Pizza Hut (19 prc.). Na klejnych miejscach lkują się sieci: Sphinx (13 prc.), Da Grass (12 prc.) i Telepizza (11 prc.). Jak już pisaliśmy w lutym 2010 rku pwłując się na raprt GfK, całkwita wyskść brtów na rynku hreca w 2009 rku, niebejmującym punktów seznwych, spadła k. 3 prc (w stsunku d 2008 rku)., a liczba klientów zmalała k. 20 prc. Jak wynikał z badań GfK Plnia, spadki najbardziej dtknęły restauracje (w tym także htelwe), puby i kluby ncne. Obrnną ręką z kryzysu wyszły natmiast sieci fast fdów raz kawiarnie. Ważnym trendem bserwwanym w 2009 rku był nieustanny wzrst znaczenia lkalizacji, atmsfery i wystrju wnętrza jak kryteriów, według których klienci wybierają lkal. Źródł: Hrecanet.pl, data dstępu:

7 Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednczne są najbardziej ppularnymi krajami wśród turystów Glbalna recesja, która spwdwała, że większść turystów wybiera wakacje w kraju zamieszkania, znacza też, że batalia turystę wydająceg pieniądze za granicą stała się jeszcze bardziej zacięta niż kiedyklwiek dtąd. W sytuacji eknmicznej panującej na świecie, każdy przedsiębirca działający w branży turystycznej musi walczyć turystę, ferując niską cenę lub wyjątkwe atrakcje. Prównywarka tanich ltów Skyscanner przedstawia kraje, które wygrywają walkę międzynardweg turystę, skłaniając g d przucenia myśli nudnych wakacjach w jczyźnie. Analizując wzrce wyszukiwań ltów pnad 10 milinów użytkwników miesięcznie, Skyscanner udwadnia, że t właśnie Hiszpania, spśród wszystkich krajów na świecie, jest najppularniejszą destynacją w tym rku. Lty d teg kraju były najczęściej wyszukiwane przez użytkwników Skyscanner na całym świecie. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, następnie Stany Zjednczne, Włchy, Niemcy i Francja. - Światwa Organizacja Turystyczna ONZ pdaje, że branża turystyczna na świecie pdnisła się, p wyraźnym spadku, który miał miejsce w ubiegłym rku. Skyscanner ma wyjątkw silną pzycję w Wielkiej Brytanii i krajach eurpejskich, i nasze dane statystyczne dzwierciedlają t, dlateg być mże nie jest zaskczeniem, że Hiszpania znalazła się na pierwszym miejscu. Niemniej jednak, birąc pd uwagę, że nasi użytkwnicy reprezentują 233 kraje i terytria zależne, mżemy pdać miardajne wskaźniki, c d najppularniejszych kierunków. - skmentwał Barry Smith współzałżyciel i dyrektr rzwju Skyscanner. Kierunki ltów najczęściej wyszukiwane przez użytkwników Skyscanner (dane z statnich 30 dni). 1. Hiszpania 2. Wielka Brytania 3. Stany Zjednczne 4. Włchy 5. Niemcy 6. Francja 7. Turcja 8. Grecja 9. Prtugalia 10. Plska Skąd przylatuje d Plski najwięcej turystów? Kiedy przypatrzymy się danym pkazującym wyszukiwania ltów d Plski, na pierwszym miejscu pjawia się Wielka Brytania, c nie jest zaskczeniem, zważywszy na wielką emigrację, mieszkającą na wyspach. Na drugim miejscu pjawia się Hiszpania, dalej Niemcy, Włchy i Irlandia. Nie wiadm, jak dużą grupę spśród sób wyszukujących lty d Plski, stanwią zagraniczni turyści pragnący zwiedzić nasz piękny kraj, a jak dużą - emigranci. Internauci z tych krajów szukają ltów d Plski: 1. Wielka Brytania 2. Hiszpania 3. Niemcy 4. Włchy 5. Irlandia Źródł: Skyskanner, data dstępu Infrmacje 6. Francja 7. Prtugalia 8. Hlandia 9. Stany Zjednczne 10. Nrwegia Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: 7

8 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Otwarcie Reginalneg Centrum Turystyki Bizneswej Wrcław, 14 września 2010 rku We wtrek 14 września 2010 rku w gdzinach 12:00-23:00 w kmpleksie Hali Stulecia we Wrcławiu dbędzie się urczyste twarcie Reginalneg Centrum Turystyki Bizneswej. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele samrządu lkalneg, władze wrcławskich uczelni, człnkwie stwarzyszeń i instytucji raz przedsiębirstwa i firmy d których skierwana jest ferta inwestycji. Otwarciu Reginalneg Centrum Turystyki Bizneswej będą twarzyszyć Knferencja Nwe Trendy w turystyce bizneswej z perspektywy nabywcy, Targi Branżwe, Pkazy barmanów i mistrzów kuchni raz wystawa dtycząca inwestycji w Hali Stulecia przewidzianych na lata W prgramie zaplanwan również zwiedzanie biektu, bankiet raz pkaz Wrcławskiej Fntanny Multimedialnej. Dzień rzpcznie się knferencją praswą, w której udział wezmą Prezydent Wrcławia, Marszałek Wjewództwa Dlnśląskieg, sby zaangażwane w budwę biektu raz ekspert z dziedziny turystyki bizneswej Rb Davidsn. Od gdziny 12:30 będzie trwał blk branżwy w skład któreg wchdzi Knferencja naukwa z zakresu tematyki bizneswej i targi branży przemysłu sptkań. Na knferencji nie zabraknie paneli dyskusyjnych, warsztatów raz ciekawych przemówień. P knferencji wszyscy gście zstaną zaprszeni d zwiedzania biektu, pdczas któreg rganizatrzy zapewniają ciekawe atrakcje. O 20:30 nastąpi urczyste twarcie Centrum Biznesweg. W imieniu rganizatrów serdecznie zapraszamy d Wrcławia. Wszelkie szczegóły znajdują się tutaj >>>: Pliki d pbrania Prgram twarcia, Karta zgłszenia - knferencja, Karta zgłszenia - targi, Źródł: Hala Ludwa, data dstępu Meetings Pland Exp 2010 Warszawa, listpada 2010 rku We śrdę i czwartek, czyli 17 i 18 listpada 2010 rku, dbędą się największe i najstarsze w Plsce targi branży turystyki bizneswej Meetings Pland Exp. T nie tylk bardz ważna data w bizneswym kalendarzu każdeg prfesjnalisty branży knferencyjn-kngreswej ale prawdziwe Święt Turystyki Bizneswej! Od trzynastu lat impreza ta przyciąga tysiące dwiedzających. Od ubiegłeg rku impreza dbywa się w nwczesnych halach Warszawskieg Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskieg 12/14. Targm Meetings Pland Exp twarzyszy Frum Eknmiczne, knferencje, seminaria, a także prezentacje na estradzie. Dla gści specjalnych, czyli zlecenidawców knferencji (Hsted Buyers) dstępne są liczne udgdnienia i study turs, a także internetwy system umawiania sptkań na stiskach. Główne części Meetings Pland Exp & Frum 2010: XIII Targi Obiektów i Usług Knferencyjn-Szkleniwych CEE BTF (Central & Eastern Eurpean Business Turism Fair) VI Targi Eventów i Incentive ADRENALINA (ADRENALINA Events & Incentive Fair) Knferencje, seminaria, Frum Eknmiczne. Meetings Pland Exp t jedyna impreza w Plsce pświęcna całści branży sptkań: knferencjm, kngresm, incentive travel, szklenim, eventm firmwym raz ptrzebm samych Zlecenidawców Krpracji, Stwarzyszeń, Izb Gspdarczych generujących zamówienia na usługi knferencyjne. T największe targi Meeting Industry w Plsce - ekspzycje targwe twrzy blisk 200 stisk na 2000 m2 w sześciu salnach tematycznych: Obiekty knferencyjne, Prfesjnalni Organizatrzy Knferencji i Eventów, Adrenalina, Catering, High-Tech, Wellness-SPA. Pnad 4 tysiące dwiedzających i 116 wystawców w ubiegłrcznej edycji ptwierdzają, iż pmim trudnej sytuacji gspdarczej targi pełnią bardz ważną rlę całej branży sptkań. Na rk 2010 swój udział zapwiedzieli partnerzy z Danii, Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Ukrainy, Węgier raz liczne rganizacje skupiające prfesjnalistów, m.in. medyczne, a także izby gspdarcze i samrządwe. 8

9 Ramwy prgram wydarzeń i imprez twarzyszących Targm Meetings Pland Exp 2010 Dzień pierwszy, śrda ( rku) 1. Knferencja: Warsaw Destinatin Casy Study pdsumwanie i analiza działań prmcyjnych m.st. Warszawy związanych z Rkiem Chpinwskim Ocena stanu przygtwań raz mżliwści wykrzystania przez branżę przyszłych wydarzeń, m.in. ME UEFA EU- RO 2012, Prezydencja Plski w Radzie UE 2011, Eurpejska Stlica Kultury Debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych resrtów. Mżliwści recepcyjne plskiej branży kngresw-knferencyjnej i eventwej. Dświadczenia krajów pełniących prezydencję UE w mininych latach Prtugalii, Czech, Hiszpanii, Niemiec. 2. Seminarium: Inwestycje EURO 2012, plany i szanse ich wykrzystania p mistrzstwach w sektrze turystyki bizneswej. 3. Sptkanie integracyjn-prmcyjne w wielkim centrum eventwym Warszawy. 4. Wrkshp dla delegacji bizneswych miast i reginów partnerskich Warszawy raz Mazwsza. Dzień drugi, czwartek ( rku) 1. Knferencja śrdwisk akademickich: Stan wiedzy turystyce bizneswej. Prezentacja dświadczeń uczelni plskich i zagranicznych: prace teretyczne, badania, kierunki kształcenia. Organizatr: Międzyuczelniany Instytut Turystyki Bizneswej (krdynatr: Meetings Management) 2. Warsztat: Analiza ptrzeb planistów knferencji. Oferty największych centrów kngreswych w Plsce i reginów.. Organizatr: Wydawca Katalgu MeetingsPland.pl, współpraca Cnventin Bureau Katwice. D ptwierdzenia: Współpraca Meeting Prfessinals Internatinal - MPI Pland Club. 3. Marketing w branży sptkań. Użycie skutecznych narzędzi d sprzedaży i prmcji: htelu, usług agencji eventwej i wydarzenia. Współpraca: Clear Channel, Centrum Edukacji i Biznesu. 4. Zastswanie nwczesnych technlgii przy rganizacji knferencji, kngresów i eventów. prezentacja nwści. Zastswanie filmu d prmcji bizneswej hteli i biektów knferencyjnych. Współpraca: miesięcznik Htelarstw. Inne wydarzenia: 1. Prgram Hsted Buyers i Study Turs rganizatrów wydarzeń bizneswych (Wielka Brytania, Benelux, Niemcy, Plska). 2. Kncert i Warsztaty Chpinwskie Warsaw Cnventin Bureau. 3. Klub Sptkań Bizneswych (miejsce sptkań gści specjalnych i wystawców, czynna przez 2 dni). 4. Występy na estradzie pdczas trwania targów (dla zaintereswanych firm - mżliwść prezentacji). Źródł: Travel Trade Gazette, data dstępu Nblistka na targach przygtwania d 14. Targów Książki w Krakwie, 4-7 listpada 2010 rku Jak infrmują rganizatrzy, przygtwania d Targów Książki w Krakwie, które dbędą się w dniach 4-7 listpada 2010 rku, ruszyły pełną parą, na zwiedzających czeka duż niespdzianek. Już p raz 14. Kraków stanie się miastem książek, nie zabraknie sptkań z autrami, wydarzeń kulturalnych, dyskusji literaturze i kndycji branży wydawniczej. Tegrcznym hasłem przewdnim Targów Książki w Krakwie będzie cytat z książki Thmasa Whartna pt. Salamandra, wybrany na drdze knkursu w prtalu spłecznściwym Facebk: Gdzina czytania jest gdziną skradziną z raju. Już dziś wiadm, że wśród gści znajdzie się Herta Müller, laureatka Literackiej Nagrdy Nbla. Wielbiciele literatury sensacyjnej będą mgli sptkać się z Lrdem Jeffreyem Archerem, pisarzem angielskim, autrem takich bestsellerów jak Kane i Abel czy Więzień urdzenia. Organizatrzy pinfrmwali również, że imprezie twarzyszyć będzie Saln Nwych Mediów, w którym prezentwane będą m.in. najnwsze czytniki ebków, a dystrybutrzy treści cyfrwych i prducenci technlgii zaprezentują praktyczne mżliwści wykrzystania ptencjału internetu w branży wydawniczej. Bardz ciekawie zapwiada się tegrczna edycja Knkursu im. Jana Długsza, który ma na celu wybór dzieła wybitnych wartściach pznawcz-naukwych z dziedziny szerk rzumianej humanistyki. W tym rku zstała zgłszna rekrdwa liczba publikacji. (et) Źródł: Rynek Książki.pl, data dstępu

10 Parlament Eurpejski przyjął rzprządzenie w sprawie praw pasażerów wdnych Kmisja Eurpejska przyjęła z zadwleniem pzytywny wynik głswania Parlamentu Eurpejskieg nad rzprządzeniem w sprawie praw pasażerów pdróżujących drgą mrską i p wdach śródlądwych. P przepisach regulujących prawa pasażerów w transprcie pwietrznym i klejwym Unia Eurpejska kreśliła drębne prawa dla pasażerów pdróżujących drgą wdną. Czytaj dalej: data dstępu Ruszyła kampania infrmacyjna dtycząca praw pasażerów Kmisja Eurpejska rzpczęła kampanię infrmacyjną w 23 językach, dzięki której pasażerwie pdróżujący samltem lub kleją będą mieć łatwiejszy dstęp d infrmacji przysługujących im prawach. Czytaj dalej: data dstępu: Dyskusja nad systemem zabezpieczeń finanswych biur pdróży W związku z nwelizacją ustawy usługach turystycznych rzpczęły się knsultacje dtyczące zmiany rzprządzenia ministra finansów w sprawie minimalnej wyskść sumy gwarancji bankwej lub ubezpieczeniwej dla rganizatrów turystyki raz pśredników turystycznych. Zmieniny art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy usługach turystycznych w celu dstswania ustawdawstwa plskieg d dyrektywy 90/314/EWG raz rzecznictwa Eurpejskieg Trybunału Sprawiedliwści przewiduje zapewnienie pełneg zabezpieczenia pkrycia ksztów pwrtu turystów d kraju raz zwrtu nadpłacnych pieniędzy. W dróżnieniu d dtychczaswych rzwiązań, biura pdróży pwinny zapewnić na wypadek swjej niewypłacalnści pkrycie szkód w pełnej wyskści. Prezes Plskiej Izby Turystyki w stanwisku przedstawinym na strnie internetwej PIT, dwdzi, iż utrzymanie dtychczasweg systemu zabezpieczeń nie pzwli na realizację pwyższych załżeń, pnieważ niezależnie d wyskści sumy gwarancyjnej nigdy nie będzie na mgła zapewnić pkrycia wszystkich szkód każdeg klienta. Plska Izba Turystyki wraz z Plską Izbą Ubezpieczeń dstrzegają kniecznść utwrzenia specjalneg funduszu gwarancyjneg. Jeg zadaniem byłby zagwarantwanie wypłat dla turystów w pełnej wyskści nawet w sytuacji gdyby suma gwarancyjna nie pkryła wszystkich szkód. Fundusz utrzymywałby się w dpłaty d każdej sprzedanej wycieczki. Zdaniem pmysłdawców, dpłaty na pzimie kilku złtych mgłyby stanwić wystarczające źródł wpływów dla budżetu tej instytucji. Teg typu rzwiązanie rzłżyłby ryzyk niewypłacalnści rganizatra pmiędzy jeg sameg, ubezpieczyciela raz klientów. Przedstawiciele Izby Turystyki RP przedstawili natmiast w tej dyskusji bawy mżliwść utrzymania się na rynku małych i średnich turperatrów w przypadku znaczneg pdniesienia minimalnych sum gwarancyjnych. Zdaniem przedstawicieli branży, klienci w mininych latach ucierpieli w przypadku spektakularnych bankructw dużych firm, natmiast znaczne pdwyższenie sumy gwarancyjnej uderzyłby w mniejsze pdmity. Zwrócn też uwagę na kniecznść nadzrwania sytuacji finanswej rganizatrów turystyki, którzy ptrafią nawet przez dłuższy czas funkcjnwać przynsząc jedynie straty. Dyskusja nad przyszłścią zabezpieczeń finanswych biur pdróży jest jeszcze twarta i w najbliższych tygdniach mżemy się spdziewać klejnych pinii raz ewentualnych rzstrzygnięć. Autrem tekstu jest Krzysztf Wilk, twórca blga Praw i Turystyka Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu września 2010 rku wejście w życie nwelizacji ustawy usługach turystycznych W Dzienniku Ustaw nr 106, pz. 672, publikwana zstała ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 rku zmianie ustawy usługach turystycznych raz zmianie ustawy Kdeks wykrczeń. Dziennik Ustaw publikwany zstał 16 czerwca 2010 rku. Ustawa wchdzi w życie p upływie 3 miesięcy d dnia głszenia, tj. 17 września 2010 rku. Dziennik Ustaw nr 106 dstępny jest na strnie: Źródł: Praw turystyczne, data dstępu

11 Wydawcy akademiccy piszą d pani minister :: Pani minister dpwiada, wątpliwści pzstają Henryk Pdlski, prezes Stwarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, 17 czerwca 2010 rku pdczas sptkania wydawców z prf. Zbigniewem Marciniakiem, pdsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szklnictwa Wyższeg, przekazał prtest Stwarzyszenia skierwany d prf. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szklnictwa wyższeg, przeciwk zablkwaniu wydawnictwm akademickim dstępu d śrdków finanswych przeznacznych na działalnść upwszechniającą naukę pprzez brak dpwiednieg zapisu w Ustawie z 30 kwietnia 2010 rku u zasadach finanswania nauki. Nie rzumiemy intencji przedstawineg w ustawie rzwiązania, które dpuszcza d dtacji na działalnść wydawniczą uczelniane bibliteki naukwe, a uniemżliwia ten dstęp jednstkm wyspecjalizwanym w działalnści wydawniczej, jakimi są wydawnictwa uczelniane. Nasze zdziwienie jest tym większe, że kilkakrtnie w naszych rzmwach w Ministerstwie wskazywaliśmy na brak lgiki w tym rzwiązaniu prawnym czytamy w liście Stwarzyszenia, które zaapelwał pprawkę zmieniającą t niesymetryczne i niesprawiedliwe rzwiązanie. Minister Barbara Kudrycka dpwiedziała pismem z 6 lipca, w którym infrmuje, że zgdnie z przywłaną ustawą śrdki finanswe mgą być przekazywane m.in. na działalnść wydawniczą raz że będzie w tej sprawie wydany akt wyknawczy d ustawy, który kreśli kryteria i tryb przyznawania śrdków finanswych na działalnść upwszechniającą naukę, w tym na działalnść wydawniczą. Minister infrmuje pnadt, że z wniskiem finanswanie działalnści upwszechniającej naukę mgą wystąpić pdmity działające na rzecz nauki (tj. stwarzyszenia, twarzystwa naukwe, fundacje, wydawnictwa naukwe i inne uprawnine pdmity realizujące w spsób ciągły zadania z zakresu upwszechniania nauki) raz bibliteki naukwe niewchdzące w skład jednstek naukwych. Stwarzyszenie na taką dpwiedź zareagwał 17 lipca klejnym listem d pani minister, w którym prsi ddatkwe wyjaśnienia. Pism d Pani Minister nie rzwiał jednak naszych wątpliwści dtyczących dpwiedzi na pytanie czy wydawnictwa uczelniane mieszczą się w definicji pdmitu działająceg na rzecz nauki, gdyż niejasnść wynika z faktu nietypwej struktury rganizacyjnej wydawnictw uczelnianych, które nie psiadają drębnej sbwści prawnej, wchdzą w skład wewnętrznej struktury Uczelni, ale nie trzymują dtacji na działalnść statutwą. Wydawcy akademiccy prszą również jednznaczną infrmację, czy wydawnictwa uczelniane mieszczą się w definicji pdmitu działająceg na rzecz nauki, a tym samym, czy wydawnictwa uczelniane mają bezpśredni dstęp d śrdków finanswych na działalnść upwszechniającą naukę. Mamy nadzieję, że pani minister w kńcu rzwieje wątpliwści wydawców akademickich i przyzna im uprawnienia, które się d dawna dpminają, a które pwinny być im przyznane z uwagi na szczególne miejsce zarówn w śrdwisku nauki, jak i w świecie książki. Będziemy dalej sekundwać uprczywej i mamy nadzieję skutecznej presji Stwarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na administrację państwwą i infrmwać dalszych lsach tej sprawy. Źródł : Rynek Książki.pl, data dstępu Śladami Phileas a Fgg a, Bezdrża wspierają wyprawę Wydawnictw Bezdrża bjęł patrnat nad pdróżą dkła świata Michała Cicheckieg, która dbędzie się na pdstawie kultwej pwieści Juliusza Verne a W 80 dni dkła świata. Wyprawa zaplanwana jest na pczątek 2011 rku i przebiegać będzie przez wszystkie główne miasta, które w 1872 rku dwiedził Phileas Fgg, czyli przez Lndyn, Suez, Bmbaj, Kalkutę, Hng Kng, Jkhamę, San Francisc, Nwy Jrk, kńcząc się także w Lndynie. Książki są jakby twartymi wrtami d przygdy, pczątkiem pasjnujących pdróży. Dzięki nim przeżywamy lsy bhaterów, pdziwiamy ich dwagę, pdróżujemy razem z nimi p nieznanych lądach, krainach tak bgatych, że wystarczy schylić się, żeby zbierać złt, perły i diamenty pwiada Michał Cichecki. Miałem t szczęście, że na kartach książek sptkałem takie pstacie jak Rbinsn Cruze, Hrabia Mnte Christ czy właśnie Phileas Fgg - pstacie fikcyjne tak silnej sbwści, że stały mi się bliskie, i t ne zainspirwały mnie, zaraziły energią, i rzpaliły we mnie chęć pznania świata ddaje. Phileas Fgg załżył się z przyjaciółmi, że bjedzie świat w 80 dni. Mając d dyspzycji pciągi czy statki parwe pdróżwał p Egipcie, Indiach, Hng Kngu, Chinach, Japnii i Stanach Zjedncznych. Szczęśliwe zakńczenie, czyli przybycie na czas d Anglii, umżliwiła zmiana strefy czaswej, dzięki której bhater, będąc już pewnym przegranej, zyskał jeden dzień i tym samym wygrał zakład. Jeszcze pd kniec XIX wieku śladami bhatera książki pdążyła amerykanka Nellie Bly, a w latach 80- tych XX wieku Michael Palin. Dla mnie nie ma t jednak znaczenia czy będę czwartą czy piątą sbą, która pdejmie się teg wyzwania ddaje Michał Cichecki. Źródł: Rynek Książki.pl, data dstępu

12 Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Adres Redakcji: Bibliteka Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul Chdakwska 50, Warszawa, tel , fax , * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 12

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Gminy Miast Łwicz Numer głszenia: 153859-2014; data zamieszczenia: 15.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku Kraków, 18.03.2013 Prtkół z VI psiedzenia Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg w dniu 18 marca 2013 rku Psiedzenie Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg dbył się w dniu 18

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rbty budwlane Dstawy X Usługi SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiająceg Nazwa Urząd Miejski w Łwiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres Stary

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Sopot, 8 stycznia 2015r.

Sopot, 8 stycznia 2015r. Spt, 8 stycznia 2015r. Organizatr eliminacji rejnwych Wjewódzkieg Knkursu Recytatrskieg Pezji Plskiej Kartuskie Centrum Kultury w Kartzuach ul. Klasztrna 1 Z nadzieją na kntynuację współpracy przy rganizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia ruchmeg Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Pdkarpackieg

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wydruk raz dstawa kalendarzy infrmacyjnych na 2016 r. prmujących Reginalny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwslna.bip.net.pl/ Łódź: Przedmit zamówienia bejmuje ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) pniedziałek, 15 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w rku 2015 BnO w latach 2016-2017 OP w latach 2016-2017

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 1. Zeszyty Naukwe Dktrantów Wydziału Dwdzenia i Operacji Mrskich Akademii Marynarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie prjektu, wyknanie, umieszczenie nadruku raz dstawa artykułów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa parku aktywnści fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) poniedziałek, 21 czerwca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) poniedziałek, 21 czerwca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) pniedziałek, 21 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.udskir.gv.pl Warszawa: Zakwaterwanie, wyżywienie raz transprt dla grupy uczestników urczystści 70.

Bardziej szczegółowo