Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego. grudzień 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego. grudzień 2009"

Transkrypt

1 Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego grudzień 2009

2 Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego grudzień 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata oraz z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3 Spis treści Wstęp 4 1. Warunki handlu z Polską 5 2. Gdzie po informacje 8 3. Oferta eksportowa województwa warmińsko-mazurskiego Przemysł spożywczy oraz rolnictwo Przemysł drzewny, meblarski, produkcja okien i drzwi Produkcja maszyn i urządzeń, systemów zabezpieczeń oraz przetwórstwo metali Produkcja jachtów i łodzi Branża chemiczna Przemysł lekki - produkcja wyrobów ze szkła oraz odzieży Wykaz źródeł Dane kontaktowe 61 Przemysł spożywczy oraz rolnictwo Przemysł drzewny, meblarski, produkcja okien i drzwi Produkcja maszyn i urządzeń, systemów zabezpieczeń oraz przetwórstwo metali Produkcja jachtów i łodzi Branża chemiczna Przemysł lekki - produkcja wyrobów ze szkła oraz odzieży

4 Wstęp Niniejsza publikacja została przygotowana na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z myślą o partnerach zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych z firmami z regionu Warmii i Mazur. Publikacja ta ma na celu zaprezentowanie branż stanowiących podstawę oferty eksportowej województwa. Zawiera ona informacje o firmach będących liderami w tych branżach pod względem wielkości produkcji eksportowej. W pierwszej części opracowania znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Pokrótce przybliżone zostaną pojęcia: terytorium kraju oraz wspólnoty, towaru, podmiotów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz warunki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Województwo warmińsko-mazurskie jest położone w północno-wschodniej części Polski w atrakcyjnym sąsiedztwie od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, od zachodu poprzez Zalew Wiślany leży nad Morzem Bałtyckim. Z Olsztyna do Warszawy jest 220 km, do Gdańska 180 km i do Torunia 170 km, do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku ok. 222 km. Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni ponad 24 tys. km kwadratowych. Mieszka tu prawe 1,5 mln mieszkańców. Podział administracyjny to 116 gmin, 19 powiatów. Stolicą regionu jest Olsztyn, w którym mieszka blisko 180 tys. mieszkańców. Inne większe miasta to Elbląg (130 tys. mieszkańców) oraz Ełk (60 tys.). Mamy nadzieję, że niniejszy folder okaże się nieoceniony w aktywizowaniu współpracy gospodarczej firm Warmii i Mazur, a zawarte w nim informacje na temat możliwości eksportowych regionu wraz z wybranymi ofertami eksporterów znajdą swoje praktyczne zastosowanie. Olsztyn - Kaliningrad -140 km Braniewo Lidzbark Warm. Olsztyn - Wilno 457 km Olsztyn Olsztyn - Berlin 606 km Ostróda Nidzica Szczytno Pisz Olsztyn - Kijów km

5 1.Warunki handlu z Polską Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Zniesienie granic celnych pomiędzy Polską a państwami Unii Europejskiej, które nastąpiło 1 maja 2004r. spowodowało wiele zmian w operacjach gospodarczych realizowanych przez polskich przedsiębiorców wewnątrz Wspólnoty. Import towarów, definiowany jako nabycie towarów dokonane spoza terytorium Polski, został zastąpiony importem w zawężonym rozumieniu i obejmuje tylko nabycie z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, które odnosi się do transakcji realizowanych jedynie na obszarze Unii Europejskiej. Podobną sytuację mamy z eksportem towarów, przy czym eksport do krajów Unii Europejskiej określony jest mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należy przy tym zauważyć, że transakcje te zawsze występują w parach - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na terenie jednego z państw członkowskich odpowiada wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. 1 Aby uznać dane nabycie towarów za wewnątrzwspólnotowe konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek: przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego musi być towar, musi on mieć charakter wewnątrzwspólnotowy, tzn. wiązać się z fizycznym przemieszczeniem towaru pomiędzy dwoma państwami Unii Europejskiej, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru musi być dokonane za wynagrodzeniem, zarówno nabywca jak i dokonujący dostawy w transakcji wewnątrzwspólnotowej są podatnikami podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państw Wspólnoty (np. podatnik VAT w Niemczech) oraz podatku od towarów i usług w rozumieniu polskiej ustawy o podatku od towarów i usług. 2 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 3 przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jako właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego, rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towaru lub na ich rzecz. Pojęcie terytorium kraju i terytorium Wspólnoty Zrozumienie zakresu pojęcia terytorium kraju oraz terytorium wspólnoty jest bardzo ważne dla przedsiębiorców. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług 4 przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług 5 przez terytorium Wspólnoty - rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym, że na potrzeby stosowania ustawy Księstwo Monako traktuje się, jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się, jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się, jako terytorium Republiki Cypru. Tym samym, na przykład, dostawa z księstwa Monako nie stanowi importu towarów, lecz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Natomiast odwrotnie - następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się, jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej 6 : wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, Livigno, Campione d'italia, włoską część jeziora Lugano z Republiki Włoskiej, - departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej, 1. T. Michalik, Komentarz, s M. Wystrychowski, Wewnątrzwspólnotowe nabycie, s. 107 i n. 3. Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 4. Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 5. Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 6. J. Jędrszczyk, VI Dyrektywa, s.55 i n.

6 Górę Athos - z Republiki Greckiej, Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii, Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, również Gibraltar traktuje się, jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europejskiej. Wszelkie transakcje, które są wykonywane na wyżej wymienionych terytoriach, nie są dokonywane na terytorium Wspólnoty. Skutkuje to tym, że transakcje te nie są uważane za transakcje wewnątrzwspólnotowe (lecz za eksport i import towarów dla celów podatkowych). Zauważyć należy, że terytorium Wspólnoty jest różne dla celów podatkowych i różne dla celów opłat celnych. Przykładowo zatem, nabycie towarów z Wysp Kanaryjskich dla celów podatkowych jest importem towarów, lecz z punktu widzenia przepisów celnych jest transakcją odbywającą się wewnątrz Wspólnoty. Pojęcie towaru Zgodnie z art. 2 pkt 6 przywoływanej ustawy przez pojęcie towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Należy przy tym zauważyć, że nie będą mogły być skutecznie dokonane transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia w odniesieniu do budynków, budowli i ich części, jak i gruntów z uwagi na transgraniczny charakter transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wymaga on bowiem konieczności fizycznego przemieszczenia się towarów, co w wymienionych przypadkach jest niemożliwy. Odnosząc się do regulacji ustawy o podatku od towarów i usług 7 za towary będzie można uznać przedmioty spełniające poniższe przesłanki: muszą to być rzeczy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. takie towary, które są zdatnego bycia przedmiotem opodatkowania, a więc musi istnieć w stosunku do nich swobodna i legalna możliwość obrotu gospodarczego 8, muszą one być wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów w statystyce publicznej. W konsekwencji, rzeczy niespełniające któregokolwiek z wymienionych warunków, nie będą mogły być uznane za towary w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. 9 Warunki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Ustawodawca w art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług 10 uwarunkował, wystąpienie wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów podlegającego opodatkowaniu, koniecznością dokonania go za wynagrodzeniem. Uwzględniając dostępne orzecznictwo i poglądy doktryny, aby uznać nabycie towarów za nabycie za wynagrodzeniem muszą być spełnione następujące warunki: musi istnieć ścisły i bezpośredni związek pomiędzy faktem dostawy a otrzymanym wynagrodzeniem, 11 otrzymane wynagrodzenie musi dać się ekonomicznie określić w formie pieniężnej Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 8. Tak też A. Bartosiewicz, R. Kubacki, komentarz, s Tak T. Michalik, Komentarz, s Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 11. Charakter przesłanki wywodzi się z orzecznictwa Trybunału. Jednym z ważniejszych orzeczeń było orzeczenie w sprawie R. J. Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelassting Leeuwarden, C- 16/93, ECR 1994, s. I-743. Trybunał został postawiony przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, czy występy uliczne, za które grająca osoba otrzymuje dobrowolne datki, mogą być uznane za świadczenie usług za wynagrodzeniem. W omawianej sprawie grający robili to dobrowolnie, mogąc w każdej chwili zakończyć występ. W rozstrzygnięciu Trybunał uznał, że świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzenie i podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą a usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy. Warunki te nie są spełnione w przypadku działalności polegającej na graniu muzyki w miejscu publicznym, za które nie przewiduje się żadnego wynagrodzenia. Por. także A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz, op. cit., s. 112 oraz M. Kalinowski (w:) Brzeziński B., Kalinowski M., Europejski prawo, op. cit., s Orzeczenie w sprawie Empire Stres,C-33/93, LEX nr oraz ECR 1994, s. I Trybunał uznał, że

7 Bez wątpienia za warunek konieczny do opodatkowania transakcji podatkiem VAT należy przyjąć to, że transakcja realizowana za wynagrodzeniem występuje tylko w przypadku, gdy pomiędzy kontrahentami (dostawcą i nabywcą) istnieje relacja o charakterze związku prawnego. 13 Uiszczenie płatności drugiej stronie nie jest jednoznaczne z tym, że ma ona umowną podstawę, która wynika z woli strony, a w rezultacie, że jest ona związana z daną transakcją nabycia. 14 W obrocie między państwami członkowskimi Wspólnoty nie obowiązują opłaty celne, natomiast w imporcie z krajów spoza ugrupowania obowiązuje jednolita taryfa celna. Cła są pobierane na granicy państwa lub unii celnej w związku z przewożonymi przez tę granicę towarami. Unia celna polega na eliminacji wszystkich opłat celnych i innych barier w obrotach handlowych pomiędzy członkami unii (np. ograniczeń ilościowych, opłat nakładanych na tej samej zasadzie co cła, tj. tylko od wyrobów zagranicznych itp.) oraz na ustaleniu wspólnej (identycznej dla wszystkich członków unii) taryfy celnej oraz zasad celnych w stosunkach między państwami członkowskimi unii a krajami trzecimi. 15 Podmioty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zasadą jest, że aby mogło skutecznie dojść do wenątrzwspólnotowego nabycia towarów (analogicznie do wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) w innym państwie członkowskim nabywcą towarów musi być: polski lub inny unijny podatnik VAT, zaś nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem wskazanym powyżej. Oczywiście dokonującym dostawy musi być również polski lub inny unijny podatnik VAT. Trzeba podkreślić, że nie każdy z podatników może dokonać skutecznej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, albowiem w myśl zapisów art. 13 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług 16, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy towarów jest podatnik, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 powoływanej ustawy. 17 wynagrodzenie za dostawę towarów i jednocześnie podstawą opodatkowania w rozumieniu VI Dyrektywy może być wykonanie usługi, jeśli istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów i wykonaniem usługi i jeśli wartość tych usług można wyrazić w kwocie pieniężnej. Trybunał dodał także, iż jeśli wynagrodzenie nie jest kwotą pieniężną uzgodnioną przez strony, wartość ta, która jest wartością subiektywną, a nie wartością opartą na obiektywnych kryteriach, musi równać się wartości, którą odbiorca usług wykonanych tytułem wynagrodzenia za dostawę towarów wiąże z usługami, które chce otrzymać i musi odpowiadać kwocie, jaką jest on gotowy wydać na ten cel. 13. W. Maruchin, Nabycie towarów w krajach Unii, Gazeta Prawna z dnia kwietnia 2004r. 14. M. Wystrychowski, Wewnątrzwspólnotowe nabycie, s. 126 i n Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 17. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT 2008, s. 181 i n., oraz T. Michalak, Komentarz, s. 107.

8 2. Gdzie po informacje W kraju Więcej informacji poświęconych wspólnej polityce handlowej UE stosowanej wobec państw trzecich, w tym także kwestiom wynikającym z prac Światowej Organizacji Handlu (WTO) znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki: W zakładce Handel zagraniczny znajdziecie Państwo m. in. aktualne informacje o regulacjach dotyczących handlu UE z krajami trzecimi, a także informacje dotyczące spraw omawianych obecnie na forum unijnym oraz WTO. Poruszone zostały tam również tematy środków handlowych regulujących obrót towarowy w ujęciu UE kraje trzecie tj. taryfa celna, zwolnienia celne i inne środki taryfowe (preferencyjne), których istota sprowadza się do możliwości importu po niższych stawkach celnych niż wynikające z unijnej taryfy celnej, oraz różnego rodzaju środki reglamentujące obrót towarowy z krajami trzecimi np. środki wynikające z postępowań antydumpingowych, antysubsydyjnych i przed nadmiernym importem. Ministerstwo Gospodarki jest również odpowiedzialne za promocje polskiego eksportu w kraju. W tym celu utworzony został Portal Promocji Eksportu: Zainteresowani znajdą tam szczegółowe dane, praktyczne informacje oraz opracowania o rynkach zagranicznych, zapytania odbiorców zagranicznych, którzy poszukują poddostawców z Polski oraz informacje o przetargach. Polscy przedsiębiorcy zainteresowani eksportem swoich towarów i usług mogą bezpłatnie umieścić ofertę swojej firmy na portalu. Poza granicami Polski eksporterzy promowani są za pośrednictwem Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, które w swoim zakresie usług mają m. in.: promocja Polski i polskiej gospodarki, wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów szukających rynku zbytu na terytorium działania danego WPHiI, zachęcanie firm działających na terytorium działań danego WPHiI do inwestycji w Polsce, pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi firmami, wyszukiwanie odpowiednich dystrybutorów, importerów i eksporterów, udzielanie informacji na temat imprez targowo-wystawienniczych, inicjowanie współpracy pomiędzy regionami polskimi a zagranicznymi, współpraca w organizacji seminariów i misji na tematy gospodarcze. Aktualny wykaz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w serwisie informacyjnym Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP W województwie warmińsko-mazurskim Współpracę międzynarodową województwa warmińsko-mazurskiego wspiera i koordynuje Departament Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Departament ten odpowiedzialny jest za promocję gospodarczą Regionu za granicą na rzecz pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także promocję w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Do zadań Departamentu WMiIZ należy również inicjowanie działań mających na celu udział Regionu Warmii i Mazur w międzynarodowych organizacjach zrzeszających władze regionalne i lokalne, opracowywanie projektów planów współpracy zagranicznej oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. Na rzecz aktywizacji współpracy międzynarodowej przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim działa również Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, w ramach której funkcjonuje Punkt Kontaktowy Enterprise Europe Network: przekazywanie informacji na temat możliwości korzystania z funduszy europejskich, pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiednich partnerów poza granicami kraju, celem

9 rozwoju nowych produktów, wejścia na nowe rynki, podjęcia wspólnych prac badawczo rozwojowych, dostarczanie informacji przedsiębiorcom na temat polityki UE w zakresie innowacji, prawa własności intelektualnej, prawodawstwa, poprzez zastosowanie mechanizmu feedback sieć jest kanałem informacyjnym dla Komisji Europejskiej na temat spostrzeżeń, doświadczeń związanych z uwarunkowaniami prawnymi, w jakich działają przedsiębiorcy. Wkład przedsiębiorstw jest tu nieoceniony, ponieważ dostarczana wiedza pozwoli na lepsze kształtowanie ustawodawstwa na terenie UE. Punkt kontaktowy EEN należy do sieci punktów zarządzanych przez konsorcja. Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego jest członkiem konsorcjum BISNEP - Business and Innovation Support for North - East Poland, w którego skład wchodzą również: Uniwersytet Warszawski będący koordynatorem przedsięwzięcia, Lubelska Fundacja Rozwoju, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Politechnika Lubelska. Terenem działania konsorcjum są trzy województwa z obszaru północnowschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. BISNEP jest ogniwem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network będącej nową inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem strategicznym jest pomoc w rozwinięciu potencjału i zdolności innowacyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Europy, co powinno zwiększyć ich konkurencyjność na rynku światowym. MŚP są szczególnie ważne dla całej gospodarki europejskiej, stanowią jej trzon, są głównym źródłem miejsc pracy oraz procesów innowacyjnych. Sieć zrzesza około 500 organizacji z prawie 40 krajów. Współpracę transgraniczną przedsiębiorców wspiera również Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora. Powstało ono w lutym 2005 r. na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Warmińsko-Mazurką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Do głównych zadań Warmińsko-Mazurskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) należy działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów zagranicznych jak i krajowych, prowadzenie baz danych ofert inwestycyjnych oraz doradztwo odbiorcom inwestycji. Działania COI są skierowane w szczególności na promowanie Warmii i Mazur, jako terenów szczególnie atrakcyjnych dla potencjalnego inwestora. Dzięki współpracy z PAIiIZ, COI może docierać z najlepszymi ofertami do bardzo szerokiego kręgu potencjalnych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto COI służy swoją pomocą w profesjonalnym doradztwie przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowanych pod nowe inwestycje oraz promowanie ich kanałami krajowymi i zagranicznymi; dostarczaniu inwestorom wszelkich informacji gospodarczych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji; poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji dla inwestycji - zarówno typu greenfield jak i brownfield ; poszukiwaniu lokalizacji pod inwestycje; pomocy w kontaktach z administracją rządową i samorządową oraz w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi.

10 3. Oferta eksportowa województwa warmińsko-mazurskiego 3.1 Przemysł spożywczy oraz rolnictwo Przemysł spożywczy w regionie posiada wysoki udział w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, duży poziom zatrudnienia oraz wysoki poziom dostępności do surowca (rolnictwo). Największe znaczenie w tej sekcji ma produkcja artykułów żywnościowych i napojów; jej wartość stanowi około 1/3 wartości produkcji sprzedanej. Region ma pozycję dominującą w skali kraju w zakresie produkcji mięsa drobiowego (przede wszystkim indyczego), wołowego i wieprzowego, wędlin, masła, piwa. Istotną pozycję w wolumenie produkcji spożywczej w warmińsko-mazurskim zajmują soki owocowe i warzywne, mrożonki, kasze, mąki, przetwory i galanteria mleczna, miód, ryby (wędzone i konserwy). Przetwórstwo spożywcze oparte jest przede wszystkim na wysokiej jakości surowcach lokalnych, wytwarzanych w warunkach czystego środowiska naturalnego. Na rzecz przemysłu spożywczego pracują zlokalizowane w regionie jednostki badawczo-rozwojowe (głównie naukowo-badawcze związane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim). Mają one jedne z największych w kraju osiągnięcia w pracach badawczo-rozwojowych i we wdrażaniu wynalazków, przede wszystkim w takich dziedzinach, jak mleczarstwo (nowe technologie serów dojrzewających, twarogów, śmietanki, kazeiny), przemysł mięsny, przetwórstwo owocowo-warzywne. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo oferty przedsiębiorstw z regionu działających w tej gałęzi przemysłu oraz w gałęziach z nią powiązanych tj. maszyny dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. 10

11 Branża: Cukiernictwo i napoje alkoholowe Zakłady Cukiernicze Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o. o. Firma powstała w 1945 roku. W trakcie swojego istnienia kilkukrotnie zmieniła profil swojej działalności, aby w styczniu 1955 roku rozpocząć produkcję wyrobów cukierniczych. Właśnie branża cukiernicza stała się w 1962 roku głównym kierunkiem rozwoju firmy. Wtedy także wybudowano w Dobrym Mieście nowoczesny zakład produkcji cukierniczej. Od roku 1965 jako Spółdzielnia Pracy Przemysłu Cukierniczego Jutrzenka w Dobrym Mieście rozpoczęła sprzedaż zagraniczną i uruchomiła eksport m.in. do: Niemiec, Kanady, Arabii Saudyjskiej, Węgier i Francji. Przez wszystkie lata działalności Zakład Cukierniczy Jutrzenka - Dobre Miasto zdobył zaufanie klientów niepowtarzalnym smakiem i wysoką jakością słodyczy, wyprodukowanych w oparciu o stare, sprawdzone, domowe receptury. Do produkcji wyrobów przedsiębiorstwo wykorzystuje tylko najlepszej jakości naturalne surowce pochodzące z najczystszych rejonów Polski, bez dodatku konserwantów chemicznych. W efekcie starań do rąk klienta trafiają smaczne, dobre jakościowo produkty w estetycznym opakowaniu. Klientami Jutrzenki są głównie mieszkańcy Warmii i Mazur oraz Kujaw i Pomorza, którzy od kilku pokoleń delektują się m.in.: Śliwkami w czekoladzie i Krówkami. Od 2006 roku Jutrzenka Dobre Miasto podjęła kroki zmierzające do rozszerzenia obszaru dystrybucji na obszary dotąd nie objęte żadnymi działaniami marketingowo handlowymi i wsparcia regionów o dużym, niewykorzystanym potencjale. Skuteczność tych działań potwierdzają pozytywne i wymierne sygnały, które motywują Firmę do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Mottem Jutrzenki jest elastyczność, profesjonalizm i budowanie trwałych więzi biznesowych gwarantujących obustronne korzyści. Najpopularniejsze produkty Jutrzenki to: śliwka w czekoladzie, śliwka kandyzowana w czekoladzie, herbatniki w czekoladzie, wafle w czekoladzie, Krówka (waniliowa, kakaowa, sezamowa, mix, waniliowa ręczna), Maxi krówka (baton waniliowy, kakaowy), Toffi (waniliowe, kakaowe, joker), Irys (śmietankowy, kakaowy, sezamowy). Kraj: Niemcy, Kanada, Arabia Saudyjska, Węgry, Francja Jutrzenka Dobre Miasto na swoim koncie ma wiele wyróżnień i nagród. Oto niektóre z nich: Wdrożony system jakości HACCP, Certyfikat MISTER POLAND na wszystkie grupy wyrobów, Certyfikat DOBRE BO POLSKIE w 2001, 2002, 2003 za pomadki mleczne Krówki, AGRO POLSKA w 2000, 2001, 2002 i 2003 roku za Śliwkę w czekoladzie, POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI w 2000 i 2001 roku za Śliwkę w czekoladzie, I NAGRODA na XXVIII Krośnieńskich Targach EUROregionalnych w 2006 r. za Krówkę waniliową, NAJLEPSZY PRODUKT I USŁUGA WARMII I MAZUR w kategorii PRODUKT w dla Śliwki w czekoladzie, NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH za promowanie Warmii i Mazur w kraju i za granicą w 2006 r. Zakłady Cukiernicze Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o. o. ul. Jeziorańska Dobre Miasto tel , Dział Handlowy tel. / fax fax e- mail: 11

12 Branża: Cukiernictwo i napoje alkoholowe Mazurskie Miody ZPH Karolina Bogdan Piasecki Mazurskie Miody ZPH jest firmą o wieloletniej tradycji pszczelarskiej. Początki firmy sięgają 1964 roku, kiedy to Bogdan Piasecki założył pierwszą własną pasiekę. Z czasem hobby przerodziło się w zakład, który jest dzisiaj dobrze prosperującym przedsiębiorstwem spełniającym niezwykle ostre wymogi Unii Europejskiej związane z produkcją żywności czego dowodem jest wprowadzenie systemu bezpiecznego produktu HACCP. Nowoczesne laboratorium zakładowe, nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii, stała współpraca z Katedrą Pszczelarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz wiele nagród i wyróżnień potwierdzają wysoką jakość oferowanych produktów. Mazurskie Miody zajmują się skupem, konfekcjonowaniem i sprzedażą miodów pszczelich, produkcja Miodów Pitnych niesyconych oraz alkoholi wysokoprocentowych Piasecki. Najpopularniejsze produkty to: miód pszczeli (wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, gryczany, nektarowo-spadziowy, wrzosowy, rzepakowy, spadź iglasta), miód pitny (Półtorak Piasecki, Półtorak Rodowy, Dwójniak Warmiński, Dwójniak Grunwaldzki, Trójniak Mazurski, Trójniak Kresowy, Czwórniak Biesiadny,Czwórniak Honey Wine), wódki czysta (Piasecki Vodka), wódki miodowe (Piasecki Honey, Piasecki Cherry, Piasecki Quince, Piasecki Forest, Piasecki Quincy). Kraj: kraje Unii Europejskiej Podmiot: mleczarnie, przemysł farmaceutyczny, alkoholowy, cukierniczy, odbiorcy hurtowi i detaliczni na terenie całego kraju ISO 9001:2000, HCCP, Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Pszczelarskich API EXPO 2002, Medal oraz wpis do Księgi Najlepszy z Najlepszych za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2003 przyznany przez Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, Medal w konkursie MERCURIUS GEDANENSIS za najwyższą jakość produktu w kategorii Przetwory owocowo warzywne za miód pszczeli lipowy podczas POLFOOD 2004 w Gdańsku, Medal Mercurius Gedanensis 2005 za najwyższą jakość produktu w kategorii Przetwory owocowo warzywne za asortyment miodów pszczelich podczas POLFOOD 2005 w Gdańsku, Złoty Laur Konsumenta 2008 w kategorii Miody, Srebrny Medal za miód pitny Czwórniak Biesiadny oraz Srebrny Medal za miód pitny Dwójniak Warmiński przyznane przez Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa, Złoty Laur Konsumenta 2009 w kategorii Miody, Laur Konsumenta 2009 Grand Prix, Srebrny Medal za miód pitny Półtorak Piasecki oraz Brązowy Medal za miód pitny Dwójniak Warmiński przyznane przez Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa. MAZURSKIE MIODY ZPH Karolina Bogdan Piasecki Tomaszkowo Stawiguda tel fax

13 Branża: przetwórstwo mięsne Grupa ANIMEX S.A. Oddział w Ełku Grupa Animex S.A Oddział w Ełku od kilku lat znajduje się w czołówce producentów mięsa i przetworów mięsnych. Początek działalności przetwórni dała rzeźnia miejska, która powstała w 1907 roku. Nowoczesny zakład został wybudowany w 1974 roku, w bardzo atrakcyjnym, najczystszym ekologicznie regionie Polski. Obecnie jest to jedna z największych firm przetwórstwa mięsnego w kraju. Od 23 stycznia 1997 roku Zakłady Mięsne Mazury znajdują się w Grupie Animex S.A. Dzięki temu firma rozpoczęła usprawnianie działań w zakresie produkcji, technologii, dystrybucji i sprzedaży produktów. Produkcja odbywa się pod stałym nadzorem zakładowego Działu Kontroli Jakości, Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej, służb weterynaryjnych z ramienia Unii Europejskiej. Podpisane kontrakty z hodowcami umożliwiają regularne dostawy najlepszego surowca. Większość wyrobów produkowana jest według własnych, oryginalnych receptur, opartych na latach doświadczeń firmy. Wśród produkowanych wyrobów są: mięso wieprzowe, wędliny (między innymi: kiełbasy cienkie, podsuszone, suche), wędliny podrobowe, wędzonki (między innymi: szynki, polędwice), wyroby prasowane (między innymi: szynki i łopatki konserwowe), konserwy mięsne (wieprzowe, wołowe, wieprzowo-wołowe), tłuszczowo-mięsne, wyroby garmażeryjne. Do produktów chętnie kupowanych przez konsumentów zaliczamy: Polędwicę Sopocką, Wędzoną, Bohuna; Schab Chłopski; Szynka Wędzona Wiśniowa; Szynka z Liściem; Szynka Dojrzewająca Mazurska; Kiełbasa Wiejska Wianki; Kiełbasa Krakowska Sucha; Kiełbasa Podsuszana; Kiełbasa Myśliwska; Kiełbasa Kabanosy; Kiełbasa Żywiecka; Kiełbasa Podwawelska; Parówki; Berlinetki; Serdelki. Wyroby eksportowe: wędliny eksportowe (Kabanosy, Kiełbasa Myśliwska, Kiełbasa Sucha, Wiejska Wianki, Polędwica Sopocka, Szynka Bankietowa, Boczek Wędzony Parzony), konserwy Exportowe (Gulasz angielski, Wieprzowina w sosie własnym, Tuszonki wieprzowe), export mięsa wieprzowego w postaci elementów np: Polędwiczki Wieprzowe, Karkówka Wieprzowa, Boczek Wieprzowy. Zakład posiada uprawnienia eksportowe na rynki Unii Europejskiej i krajów trzeciego świata. Wyroby trafiają na stoły m.in. Szwecji, Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Korei, Japonii, Libanu, Obecnie współpracujemy z wieloma znanymi odbiorcami, włączając duże sieci handlowe i hipermarkety, takie jak Makro Cash & Carry, Auchan, Carrefour, Tesco, Geant, Leader Price, Biedronka. Godło Teraz Polska za kiełbasę wiejską w V edycji konkursu, Dyplom Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego za pasztetową kremową i konserwę turystyczną w konkursie Produkty najwyższej jakości w polskim przemyśle mięsnym, System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności System HACCP, BRC - British Retail Consortium, IFS International Food Standard. GRUPA ANIMEX S.A. ODZDZIAŁ W EŁKU ul. Suwalska Ełk tel fax

14 Branża: przetwórstwo mięsne INDYKPOL S.A. Grupa Indykpol jest największą w Polsce organizacją drobiarską specjalizującą się w produkcji mięsa indyczego i jego przetworów. Posiada około 20% udział na krajowym rynku wyrobów z indyka. Działalność gospodarcza Indykpol S.A. odbywa się w kilku powiązanych ze sobą obszarach produkcyjnych. Składa się z produkcji piskląt indyczych, kurczęcych i gęsich, tuczu indyków oraz z przetwórstwa i sprzedaży produktów drobiarskich. Pionowo zintegrowana organizacja produkcji umożliwia Grupie lepszą kontrolę wprowadzonego do produkcji surowca oraz gwarantuje realizację marży handlowej na różnych poziomach organizacji. Od 16 lat produkuje żywiec indyczy na własnych fermach, które dostarczają 20% przetwarzanego przez Grupę surowca drobiowego (35% surowca indyczego). W najbliższej przyszłości Indykpol zamierza poszerzyć strukturę firmy o kolejne ogniwo tj. własną wytwórnię pasz. Przetwory z mięsa indyczego z logo INDYKPOL charakteryzuje wysoka zawartość łatwo strawnego i przyswajalnego białka, niska zawartość tłuszczu, mała kaloryczność, niski poziom cholesterolu oraz wysoka zawartość witamin z grupy B. Ponadto wyroby te posiadają delikatny i łagodny smak oraz są łatwe w przygotowaniu. Dzięki swym dietetycznym zaletom wyroby z indyka zalecane są w profilaktyce antycholestorowej, dla osób starszych, rekonwalescentów oraz dla dzieci. Dzięki ogólnopolskiej sieci dystrybucji Spółka oferuje swoje produkty na terenie całego kraju. Jest także liczącym się eksporterem mięsa i przetworów indyczych. Od kilkunastu lat Indykpol eksportuje produkty na rynek krajów Unii Europejskiej, obecnie lokuje tam co czwarty kilogram swoich wyrobów. Indykpol jest przedsiębiorstwem o zaawansowanej i nowoczesnej technologii przetwórstwa mięsa drobiowego. Spółka dysponuje najnowocześniejszymi liniami uboju i dzielenia drobiu w Europie. Oferta handlowa Indykpolu obejmuje: przetwory z mięsa indyczego w tym: parówki (m.in. najbardziej popularne Jedynki ), pasztety, szynki, wędzonki, kiełbasy grillowe, kiełbasy kanapkowe, tuszki, elementy oraz mięsa indycze, kurczęce i gęsie; grupa wędlin szlachetnych (m.in.: kiełbasa krakowska sucha, żywiecka i kabanosy Jedynki ) Kraj: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowacja i Litwa Systemu HACCP 1999, ISO , IFS, BRC 2004, I miejsce podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA 2009, za Szynkę z piersi indyczej, II lokata w grupie produktów blokowych podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA 2009 za Filet Specjał, Najwyższe noty w grupie wędlin półtrwałych i trwałych podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA 2009 za Krakowską Suchą, III miejsce w konkursie najlepszy wyrób wędliniarski w ocenie konsumenckiej podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA 2009 II miejsce w grupie kiełbas nietrwałych za Parówki Jedynki, Statuetka Rzeźnika za najwyższą średnią ocenę wyrobów w ocenie konsumenckiej podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA Indykpol S.A. ul. Jesienna Olsztyn tel fax

15 Branża: przetwórstwo owoców i warzyw Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski Przetwórnia Owoców i Warzyw produkuje przetwory owocowe i warzywne od 50 lat, na podstawie tradycyjnych receptur. Surowce dostarczane są z lokalnych plantacji, objętych programem Integrowanej Produkcji Owoców. Program ten daje gwarancję zdrowych i ekologicznie czystych surowców. Szeroka gama dżemów, powideł i marmolad jest doskonale dopracowana przez naszych ekspertów, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Produkty są niepowtarzalne w smaku, zachowują naturalny aromat, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii aseptycznej do przechowywania surowców. dżemy niskosłodzone, dżemy wysokosłodzone, powidła śliwkowe, powidła z melodią o różnych nutach smakowych, marmoladę, miody, kompoty, koncentrat pomidorowy, ketchup pikantny i łagodny. Kraj: kraje Unii Europejskiej Podmiot: Eurocash, LEWIATAN Holding, E.Leclerc, DLS handel, EKO HOLDING Wyróżnienie w konkursie Lider Innowacji Powiatu Iławskiego (2006) za produkt Powidła z Melodią, Lider Innowacji Powiatu Iławskiego (2005) za inwestycję Zastosowane linii do aseptycznego pakowania i przechowywania owoców i warzyw. Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski ul. Poznańska Lubawa tel fax

16 Branża: przetwórstwo owoców i warzyw PPHU Rolmax Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Rolmax Sp. z o.o. z Susza, utworzone w 1990 roku, jako firma rodzinna, od samego początku budowana na wielopokoleniowym doświadczeniu, to znany nie tylko w Polsce producent wysokiej jakości wyrobów kulinarnych. Firma oferuje klientom szeroki wybór mrożonych dań gotowych, garmażeryjnych, kulinarno-mącznych oraz warzyw panierowanych. Wszystkie wyroby produkujemy w oparciu o naturalne składniki. Produkty mrożone nie wymagają dodatkowych konserwantów, co podnosi ich walory smakowe i zdrowotne. Firma Rolmax znana jest w kraju z doskonale ocenianego przez klientów oraz liczące się instytucje opiniodawcze produktu - Flaki wołowe na zasmażce często potocznie nazywanego Flakami z Susza. Przedsiębiorstwo jest również nowatorskim, uznanym nie tylko w Polsce, producentem warzyw panierowanych tj. kalafiora, brokuł lub marchwi, które zostały docenione przez liczne restauracje, takie jak np. sieć SPHINX, a także McDonalds Polska. Zakład produkcyjny Rolmax już w 2003 roku został pozytywnie zweryfikowany przez Wojskowy Inspektorat Weterynarii, a tym samym otrzymał zezwolenie na sprzedaż żywności jednostkom i instytucjom wojskowym. garmażeryjne (gołąbki, flaki wołowe, bigos, zrazy, rolada śląska), kulinarne - Mączne (pierogi, pyzy, knedle, kopytka), warzywa Panierowane (kalafior panierowany, brokuły panierowane, marchew panierowana), dla Piekarni (gotowe farsze mrożone dla piekarni i cukierni), puszki (zrazy wołowe w sosie pieczeniowym, rolada śląska z mięsa wołowego w sosie pieczeniowym). Kraj: Polska oraz kraje Unii Europejskiej Podmiot: hurtownie lodów i mrożonek, sieci handlowe, restauracje Certyfikat Zgodności QMP, Certyfikat uczestnictwa w Krajowym Systemie Recyklingu, Medal Mercurius Gedanesis w kategorii dodatki piekarskie i cukiernicze na Targach Baltpiek 2009, Tytuł Produkt Najwyższej Jakości w konkursie Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Wiosna 2008 za produkt flaki wołowe, Tytuł Produkt Najwyższej Jakości w konkursie Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Wiosna 2009 za produkt flaki wołowe i rolada wołowa, Wyróżnienie w konkursie Gepardy Biznesu 2008, Wyróżnienie w konkursie Atut 1996 za Najlepszy produkt Polski Północno-Wschodniej. PPHU Rolmax Sp. z o.o. ul. Koszarowa Susz tel fax

17 Branża: przetwórstwo owoców i warzyw Tymbark-GMW Sp. z o.o. Sp. k. Firma Tymbark istnieje na polskim rynku od 1936 roku. Jest zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów niegazowanych w Polsce, jedną z najbardziej znanych polskich marek oraz czołowym producentem soków, nektarów i napojów niegazowanych w Rumunii. Tymbark produkuje również naturalne soki owocowo-marchwiowe dla dzieci Kubuś. Są to soki przygotowane na bazie Marchwi Mazurskiej i owoców, nie zawierają dodatku cukru, konserwantów, ani sztucznych barwników. Na sukces rynkowy firmy mają wpływ takie czynniki jak: innowacyjność produkcji, wyjątkowa dbałość o jakość oraz ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu. Produkcja w zakładach Tymbarku prowadzona jest zgodnie z wdrożonymi i certyfikowanymi systemami HACCP oraz ISO 9001 : Soki Tymbark trafiają do ponad 30 krajów na całym świecie. W 1990 r. firma Tymbark weszła w skład Grupy Maspex Wadowice - jednej z największych firm na rynku spożywczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa jest liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Rumunii i wiodącym producentem na Węgrzech i w Bułgarii, liderem na rynku makaronów w Polsce oraz w Rumunii oraz największym producentem produktów instant w Europie Środkowo-Wschodniej (cappuccino, kakao, zabielacze do kawy, herbatki rozpuszczalne). Oprócz Tymbarku i Kubusia najsilniejszymi markami Maspeksu są: Lubella, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Mlekołaki, La Festa. Tymbark od wielu lat wspomaga szkoły, przedszkola, domy dziecka i domy opieki społecznej, wspiera również działania na rzecz nauki i oświaty. Firma prowadzi również programy społeczne, w których łącznie wzięło już udział około dzieci. soki, nektary, napoje (m.in.: Tymbark, Kubuś) Kraj: m.in.: Polska, Czechy, Słowacja; Europa Środkowo-Wschodnia Certyfikat Systemu HACCP, Certyfikat Systemu ISO 9001 : 2000, Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem SAP, Dobrowolny System Kontroli DSK, Laureat Polskiej Nagrody Jakości, Tytuł Lidera Polskiego Biznesu, Najlepsza marka III Rzeczpospolitej, Wyróżnienie Konkursu Sial (międzynarodowe targi spożywcze w Paryżu), Tytuł Coolbrands, Dwukrotne Godło Promocyjne Teraz Polska, Tytuł Polski Producent Żywności, Konsumencki Znak Jakości, Medale Europejskie, Hit Handlu, Srebrną Statuetką Marki Godnej Zaufania. Tymbark-GMW Sp. z o.o. Sp. k. Siedziba firmy: Tymbark 156 Odział w Olsztynku: ul. Zielona 16, Olsztynek tel fax

18 Branża: przetwórstwo spożywcze MAJONEZY SPPH Historia firmy MAJONEZY Spółdzielnia Pracy Produkcyjno Handlowa w Kętrzynie swoimi korzeniami sięga roku Wtedy na bazie poniemieckiej palarni kawy powstał zakład o zbliżonym profilu produkcji. Mienie firmy w 1946 roku przekazane zostało Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni Spożywców RP w Warszawie. W roku 1958 roku firma ulega gruntownej modernizacji i przebudowie stając się zakładem produkcji koncentratów spożywczych (produkcja budyniu, kisielu, galaretki, aromaty do ciast, proszek do pieczenia). W roku 1962 roku uruchomiono w firmie linię do produkcji majonezu na skalę przemysłową. Majonezy SPPH były czwartym zakładem produkującym majonezu w Polsce. Zgodnie z ideą, jaka przyświecała ówczesnemu kierownictwu, Majonez kętrzyński nie zawierał i do dziś nie zawiera środków konserwujących. W roku 1973 roku uruchomiono produkcję koncentratów ciast takich jak Piernik kętrzyński, Babka cytrynowa, domowa, piaskowa, makowa. W 1989 roku rozbudowano zakład o nowy magazyn wyrobów. Po roku 1990 roku oraz rozwiązaniu Centralnych Związków Spółdzielczych zakład usamodzielnił się i decyzją większości załogi powstała Spółdzielnia Pracy. Zmianie uległy opakowania, a sam proces produkcyjny został zmodernizowany i dostosowany do wymogów rynku. Rozbudowano własną bazę transportową niezbędną do sprawnej dystrybucji produkowanych wyrobów. W roku 2001 rozpoczęto wdrażanie dobrej praktyki produkcyjnej, co stanowi zaczątek wprowadzania systemu kontroli jakości HACCP gwarantującego produkcję bezpiecznej żywności poprzez system analizy krytycznych punktów i kontroli produkcji. Pod koniec 2001roku firma zmieniła nazwę na MAJONEZY SPPH. Wprowadzono nową wizualizację opakowań, zmianie uległo również logo firmy. Jesienią 2003 roku rozpoczęto budowę nowej hali produkcyjnej, by móc dostosować produkcję do wymogów HACCP. Już w lutym 2005 roku nastąpiło oficjalne jej otwarcie. W roku 2004 wprowadzono na rynek Majonez sałatkowy oraz znacznie zmodyfikowano receptury babek, a także zmieniono ich opakowania. Pod koniec roku 2005 do produkcji wprowadzony został Majonez chrzanowy i czosnkowy w plastikowych butelkach. W połowie roku 2009 wprowadzono Majonez mazurski z amarantusem oraz Majonez niskotłuszczowy. majonez stołowy, majonez niskotłuszczowy, majonez sałatkowy, majonezy smakowe (chrzan, czosnek) majonez z amarantusem inne: musztardy, sosy, koncentraty ciast: Piernik Kętrzyński, babki. Kraj: ABER, TRADIS LUBLIN, SPS OSTROŁĘKA, LOCO KĘTRZYN, DUET MŁAWA, poza granicami kraju USA Laureat tytułu Polski Producent Żywności, Top Warmii i Mazur za Majonez kętrzyński, Kapelusz Merkurego za Piernik kętrzyński. MAJONEZY SPPH ul. Daszyńskiego Kętrzyn tel fax

19 Branża: przetwórstwo spożywcze Wytwórnia Octu i Musztardy OCTIM Sp. z o.o. Spółka OCTIM powstała w 1993 roku. Założyli ją pracownicy istniejącego od 1965 roku przedsiębiorstwa państwowego Wytwórnia Octu i Musztardy w Olsztynku. Firma działalność gospodarczą zaczęła w 1994 roku w oparciu o majątek przedsiębiorstwa, wydzierżawiony Spółce przez Skarb Państwa. Firma zajmuje się produkcją, sprzedażą hurtową i detaliczną. Zarząd Spółki postawił na rozwój, wszystkie wypracowane środki inwestował: zakupiono nowe tworniki octu, wymieniono kotłownie na gazową, wyremontowano pomieszczenia, zainstalowano nową linię produkcyjną musztardy i nową linię rozlewu octu dzięki czemu unowocześniono organizację i technologię produkcji. Wyroby OCTIM Sp. z o.o. są poszukiwane na rynku. Docenili je najwięksi polscy producenci marynat, majonezu i ketchupu, ponieważ półfabrykatami do ich produkcji są ocet i musztarda OCTIM-u. ocet (m.in. z grupy octy spirytusowe cytrynowy, czosnkowy, do sałaty, do galarety, 6% i 10 %; z grupy octy winne z białego wina 6%, z czerwonego wina 6%, ocet winny jabłkowy, ocet balsamiczny, z grupy octy nowości ocet cytrynowo-czosnkowy, ocet malinowy, ocet porzeczkowy, ocet mediterraneen; octy spirytusowe catering; octy winne catering), musztarda (m.in.: Musztarda Chrzanowa, Musztarda Stołowa, Musztarda Miodowa, Musztarda Paryska, Musztarda Sarepska, Musztarda Rosyjska, Musztarda Węgierska), ketchup (m.in.: Ketchup Łagodny, Ketchup Pikantny, Ketchup do pizzy), sosy. Kraj: Polska Odbiorcy przemysłowi i sieciowi Top Warmii i Mazur, ATUT Najlepszy Produkt 1999r., Wyróżnienie Mazur, Najlepszy Produkt 2008r. Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. ul. Zielona Olsztynek tel fax Branża: przetwórstwo spożywcze 19

20 Branża: przetwórstwo spożywcze Pol-Foods Sp. z o.o. Firma usytuowana jest na pograniczu Biebrzańskiego Parku Narodowego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, dlatego motto firmy brzmi Produkt czysty ekologicznie. Pol-Foods jest producentem półproduktu do produkcji snaków i prażynek przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. W procesie produkcyjnym wykorzystujemy najlepsze surowce oraz najnowsze technologie, co pozwala ciągle doskonalić i rozszerzać asortyment. Podczas prowadzenia prac nad nowymi produktami (asortymentem) oprócz własnych spostrzeżeń i doświadczenia, współpracujemy i korzystamy z wiedzy od zaprzyjaźnionych jednostek naukowo badawczych tj. Akademii Rolniczej w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Zalety firmy Pol-Foods Sp. z o.o. to: zaufanie klientów, wysokie zapotrzebowanie na nasze produkty, elastyczna polityka cenowa oraz optymalne warunki dostaw. Pellet (półprodukt) - Pellet ziemniaczany jasny (ZJ), Pellet ziemniaczany Zapałka, Pellet ziemniaczany Red (ZP), Pellet ziemniaczany Chipster (ZE), Pellet ziemniaczany 3D (Z3D), Pellet ziemniaczany Prażanka kwadrat (ZPK), Pellet ziemniaczany Prażanka owal płaski (ZPO), Pellet ziemniaczany Prażanka owal ryflowany(zpo RYF.), Pellet pszenno-kukurydziany płaski (PKP), Pellet pszenno-kukurydziany Szyszka (PSZ), Pellet pszenno-kukurydziany 3D (P3D), Pellet pszenno-kukurydziany paski bekonowe puszyste (PBp), Pellet pszenny paski bekonowe (PB), Pellet pszenno-kukurydziany Słoninka (PBSp) Kraj: Czechy, Estonia, Litwa Odbiorcy: Internasnack, Balsnack, Aceris Certyfikat zarządzana jakością BRC, Nagroda EuroCertyfikat 2009 w kategorii: Certyfikat Jakości Produktu/ Wyrobu / Usługi. Pol-Foods Sp. z o.o. ul. Podmiejska Ełk tel A. Mużyło tel M. Klepacki Pol-Foods Sp. z o.o. Zakład produkcyjny Grajewo ul. Elewatorska Grajewo tel fax

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES Aleksandra Gajewska Giżycko, 19 VI 2012 r. Już od 1993 roku Agencja wspiera małą i średnią przedsiębiorczość w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. Cel ten realizujemy

Bardziej szczegółowo

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11. PLACE PARTNER S LOGO HERE Title Sub-title Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.2012 roku European Commission Enterprise and

Bardziej szczegółowo

19,49 11,00 KATALOG NR 7 NOWOSC NOWOSC NOWOSC NOWOSC. od 1 do 31 lipca 2014 r. Salami Wielkopolskie 2 kg + 500 g gratis.

19,49 11,00 KATALOG NR 7 NOWOSC NOWOSC NOWOSC NOWOSC. od 1 do 31 lipca 2014 r. Salami Wielkopolskie 2 kg + 500 g gratis. KATALOG NR 7 OBOWIĄZUJE: od 1 do 31 lipca 2014 r. cena za 2,5 kg 25,98 Salami Wielkopolskie 2 kg + 500 g gratis 22,99 Nasze Salami 15,99 Szynka Pyszna 11,00 Boczek Parzony 15,99 Szynka Chłopska 11,00 Boczek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g produktów

k a t a l o g produktów k a t a l o g produktów Zapraszamy do zapoznania się z całym asortymentem wyrobów produkowanych przez firmę Giżewski. Wszystkie nasze produkty są wynikiem połączenia nowoczesnej technologii z tradycyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34

Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34 Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34 2 Tulip Food Co jest relatywnie silną i niezależną filią duńskiego koncernu Korona (Danish Crown Group).

Bardziej szczegółowo

K A T A L O G P R O D U K T Ó W MAX-MEAT sp. z o.o.

K A T A L O G P R O D U K T Ó W MAX-MEAT sp. z o.o. K A T A L O G P R O D U K T Ó W K A T A L O G P R O D U K T Ó W MAX-MEAT sp. z o.o. Max-Meat Sp. z o.o. w Warszawie jest firmą zajmującą się rozbiorem, składowaniem i sprzedażą mięsa drobiowego. Jako jedyny

Bardziej szczegółowo

III Forum Rynków Wschodnich Warmia i Mazury partnerem gospodarczym Europy Wschodniej

III Forum Rynków Wschodnich Warmia i Mazury partnerem gospodarczym Europy Wschodniej III Forum Rynków Wschodnich Warmia i Mazury partnerem gospodarczym Europy Wschodniej Bożena Cebulska Warmiosko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie Lidzbark Warmioski, 4 X 2011 r. III

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła 2015/2016 Nadzienia wysoki procentowy udział owoców, naturalny owocowy smak, duże kawałki owoców, powstają z owoców nie konserwowanych chemicznie, doskonale

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców Title of the presentation Date # Wsparcie dla przedsiębiorców Enterprise Europe Network w Polsce XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network w na świecie i w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Joachim Matejka /rok założenia rok/

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Joachim Matejka /rok założenia rok/ KATALOG WYROBÓW Zakład Przetwórstwa Mięsnego Joachim Matejka /rok założenia -1989 rok/ Zakład Przetwórstwa Mięsnego Joachim Matejka jest przedsiębiorstwem rodzinnym, z ponad dwudziestoletnią tradycją,

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty Marketing

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty System Obsługi Inwestora na Warmii i Mazurach Olsztyn, 4 kwietnia 2012 r.

Dzień Otwarty System Obsługi Inwestora na Warmii i Mazurach Olsztyn, 4 kwietnia 2012 r. Dzień Otwarty System Obsługi Inwestora na Warmii i Mazurach Olsztyn, 4 kwietnia 2012 r. SYSTEM OBSŁUGI INWESTORA NA WARMII I MAZURACH 2 XII 2009 podpisanie Porozumienia partnerskiego pomiędzy Samorządem

Bardziej szczegółowo

Zakład Przetwórstwa Drobiu i Mięsa Grill-Pol

Zakład Przetwórstwa Drobiu i Mięsa Grill-Pol Zakład Przetwórstwa Drobiu i Mięsa Grill-Pol Oddział Lublin: 21-007 Lubieniec 40 gm. Mełgiew, tel. (081) 759 53 33, fax (081) 759 50 01 Oddział Elizówka: Hala F, tel./fax (081) 756 81 73 Oddział Chełm:

Bardziej szczegółowo

SmakiGarwolina.pl Zakład Masarski Wiśniccy

SmakiGarwolina.pl Zakład Masarski Wiśniccy Katalog SmakiGarwolina.pl Zakład Masarski Wiśniccy mięso wędliny grill wyroby bezglutenowe, garmażeryjne tel. 797 312 258 biuro@smakigarwolina.pl Garwolin, ul. Wiejska 19 biuro otwarte w godzinach: 8.00-17.00

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII KLUCZOWE PROBLEMY W EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ PODNOSZONE PRZEZ PRZESIĘBIORCÓW 2 FIRMY OCZEKUJĄ SZEROKIEGO ZAKRESU WSPARCIA W PROWADZENIU

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ

PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ 1 Program PDŻ Poznaj Dobrą Żywność rozpoczął swoje działanie 1 maja 2004 r. Program jest narzędziem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2 Numer ogłoszenia: 175535-2015 data zamieszczenia: 30-11-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy do oferty. Cena jednostk. netto. 1 kg 1800 kg

Formularz cenowy do oferty. Cena jednostk. netto. 1 kg 1800 kg Załącznik nr 7.1 na dostawę: artykułów ogólno spożywczych Lp. Nazwa artykułu Miara Ilość 1 Cukier kryształ paczkowany 1 kg 1800 kg 2 Cukier puder 1 kg 30 kg 3 Kasza gryczana 1 kg 100 kg 4 Kasza jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas Oznakowanie żywności ekologicznej Renata Lubas Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Motywy zakup żywności ekologicznaj walory

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Firma. Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna

Firma. Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna Chłodnia składowa 1 Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna Kojs - Kowalczyk to firma rodzinna funkcjonująca na rynku od 1990r. Przedsiębiorstwo usytuowane jest na południu Polski w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 22.11.2013 Limpol Sp. z o.o. Ul. Ludwinowska 7 30-331 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy Page 1 of 5 Olsztynek: Sukcesywne dostawy art. spożywczych, mięsa wieprzowego - wołowego produktów mięsnych, wędlin Numer ogłoszenia: 14145-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto Załącznik nr 8.1 Składając w imieniu... ofertę w przetargu nieograniczonym w dniu 16.12.2011r. na dostawę: artykułów ogólno spożywczych Lp. Nazwa artykułu Miara Ilość 1 Cukier kryształ paczkowany 1 kg

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

SEKO Spółka Akcyjna. Prezentacja inwestorska

SEKO Spółka Akcyjna. Prezentacja inwestorska SEKO Spółka Akcyjna Prezentacja inwestorska Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących SEKO Spółki

Bardziej szczegółowo

Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny, Krajowa Izba Gospodarcza. Kierunki polskiego handlu zagranicznego. Nowe rynki, nowe szanse?

Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny, Krajowa Izba Gospodarcza. Kierunki polskiego handlu zagranicznego. Nowe rynki, nowe szanse? Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny, Krajowa Izba Gospodarcza Kierunki polskiego handlu zagranicznego. Nowe rynki, nowe szanse? Krajowa Izba Gospodarcza Art. 2 USTAWY z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 5 FORMULARZ CENOWY. Mięso wołowe rosołowe 1 kg 20. Mięso wołowe gulaszowe bez kosci 1 kg 400. Szponder wołowy 1 kg 20

... pieczątka oferenta PAKIET NR 5 FORMULARZ CENOWY. Mięso wołowe rosołowe 1 kg 20. Mięso wołowe gulaszowe bez kosci 1 kg 400. Szponder wołowy 1 kg 20 ... pieczątka oferenta PAKIET NR 5 FORMULARZ CENOWY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp Kod CPV Nazwa produktu Opis przedmiotu zamówienia 10 12 13 14 15 15111000-9 15111000-9 15111000-9 15111000-9 15111000-9 15111000-9

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43, Rokietnica Zakład w Międzychodzie Międzychód, ul. Gen.

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43, Rokietnica Zakład w Międzychodzie Międzychód, ul. Gen. Nowicka sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica Zakład w Międzychodzie 64-400 Międzychód, ul. Gen. Sikorskiego 22 PRZETWORY OWOCOWE PRZETWORY WARZYWNE SOSY GORĄCE TRADYCYJNE DANIA GOTOWE KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

Piero Pini, zdjęcie zrobiono w 1958 r. GRUPA PINI

Piero Pini, zdjęcie zrobiono w 1958 r. GRUPA PINI Piero Pini, zdjęcie zrobiono w 1958 r. GRUPA PINI Historia 1982 początek produkcji suszonej szynki wołowej na rynek włoski 1987 powstanie pierwszego zakładu, Bresaole Pini, produkującego suszoną szynkę

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu Sprawdzony model biznesu O FORNETTI Fornetti jest największą i najdłużej funkcjonującą w Polsce siecią minipiekarni i kawiarenek, specjalizującą się w wypieku w punkcie sprzedaży ciastek oraz przekąsek

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43

Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43 Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43 2 W tegorocznej edycji targów wystawiało się ponad 7 000 wystawców ze 108 krajów, w tym 170 z Polski. Na stoisku Agencji Rynku

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Zakłady Mięsne. O firmie. Oznaczenia używane w katalogu

Zakłady Mięsne. O firmie. Oznaczenia używane w katalogu Katalog produktów Zakłady Mięsne O firmie WiR Szproch i Pietrusiewicz Zakłady Mięsne powstały w 1994 roku. Naszą pasją jest wytwarzanie wędlin o najwyższych walorach smakowych i jakościowych. Wysokie standardy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi dr Janusz Rowiński Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie, ul. Cyrklowa 1. Numer ogłoszenia: 1 ; data zamieszczenia: 16.02.2016r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Produkt tradycyjny i regionalny. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Produkt tradycyjny i regionalny. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Produkt tradycyjny i regionalny Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Jarnołtówek 13 listopada 2008 r. 1 Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości SYSTEMY KRAJOWE: Lista

Bardziej szczegółowo

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej 2013 Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw Wyszków, 29 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Warszawa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39314-2017:text:pl:html -Warszawa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 2017/S 023-039314 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO prof. Hanna Godlewska-Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa hgodle@sgh.waw.pl 1 Ogólnie

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych ... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych netto 1 2 Ananas plastry op. min. 565 g, plastry ananasa w puszce, masa netto po odsączeniu min. 340 g Baton w czekoladzie

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa mięsa i wyrobów mięsnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa mięsa i wyrobów mięsnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa mięsa i wyrobów mięsnych Numer

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW Działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 2 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Promocja ważna do 31grudnia lub do wyczerpania zapasów GRUDZIEŃ 2015

Promocja ważna do 31grudnia lub do wyczerpania zapasów GRUDZIEŃ 2015 Promocja ważna do 31grudnia lub do wyczerpania zapasów GRUDZIEŃ 2015 KABANOSY KLASYCZNE wieprzowe i drobiowe KABANOSY EXCLUSIVE różne smaki 1,6kg 18,79/kg 120g 5,29/szt SZYNKA KONSERWOWA WP SZYNKA Z KOTŁA

Bardziej szczegółowo

O D 40 LAT ZAPAMIĘTUJEMY SMAKI DLA CIEBIE!

O D 40 LAT ZAPAMIĘTUJEMY SMAKI DLA CIEBIE! O D 40 LAT ZAPAMIĘTUJEMY SMAKI DLA CIEBIE! Z akład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Vortumnus istnieje już 40 lat. Został założony przez Marię i Stanisława Wójcik w 1977 roku. Jest firmą rodzinną. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Mgr Małgorzata Bułkowska Dr Janusz Rowiński Zakład Ekonomiki Przemysłu SpoŜywczego Warszawa, 18 czerwca 2010 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań spożywczych w Rosji :57:24

Rynek opakowań spożywczych w Rosji :57:24 Rynek opakowań spożywczych w Rosji 2016-06-14 12:57:24 2 Wg szacunków firmy Euromonitor International rynek opakowań dla przetworzonych produktów spożywczych w Europie Wschodniej osiągnął 158,6 mld sztuk

Bardziej szczegółowo