Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba"

Transkrypt

1 S t r o n a 1

2 S t r o n a 2 Regina Madej-Janiszek Mazowiecka Droga św. Jakuba Wstęp i zdjęcia Kamila Pasławska Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego

3 S t r o n a 3 "[...] Polak z przyrodzenia Ma ustawiczną chciwość do pielgrzymowania. Kiedy już przewie pewny gościniec do Rzyma: Nie zatrzyma go doma ni lato, ni zima. Zawsze mówi Wen dalej, mknie do Compostelle, Widzieć miasta, klasztory, szpitale i celle". Sebastian Klonowic

4 S t r o n a 4 Od progu własnego domu do... Hiszpanii? Każda droga ma swój początek i koniec. Od czego zacząć? Po bożemu zaczyna się od początku. A więc na początku był grób św. Jakuba Starszego pierwszego z apostołów, który poniósł śmierć męczeńską. Według legendy uczniowie przewieźli jego ciało do Hiszpanii, gdzie po pewnym czasie miejsce jego spoczynku popadło w zapomnienie. Był wiek IX. Maurowie nacierali na północ, opanowali już niemal całą Hiszpanię. Niepodległe pozostawało królestwo Asturii, w którym w niedostępnych górach ukryto wiele relikwii ocalonych z Ziemi Świętej. Wtedy właśnie, około 813 r., pewien pustelnik zobaczył deszcz gwiazd spadających na pole. Powiadomił o niecodziennym zjawisku biskupa Iria Flavia, który zlecił zbadanie sprawy i uznał odkryty w tym miejscu grobowiec za miejsce pochówku św. Jakuba Apostoła. Władca Asturii Alfons II rozkazał wznieść nad nim kościół. Powstałą wokół osadę nazywano Locus Sancti Iacobi lub Campus stellae (pole gwiazdy), a król Alfons, zwany Cnotliwym, odbył do niej w 841 r. pielgrzymkę ze swej stolicy w Oviedo, wytyczając tym samym pierwszą Drogę św. Jakuba: Camino Primitivo, czyli Drogę Pierwotną, a także rozpoczynając trwającą do dziś tradycję pielgrzymowania do Santiago de Compostela. W średniowieczu pobożny człowiek pragnął nawiedzić trzy miejsca: Grób Pański w Jerozolimie, relikwie apostołów Piotra i Pawła w Rzymie oraz właśnie grób Apostoła Jakuba w Santiago de Compostela, przy czym tytuł peregrini przysługiwał początkowo tylko tym, którzy odbyli tę ostatnią wędrówkę. Przez Europę przebiegała liczna sieć dróg, znaczona m.in. kościołami św. Jakuba oraz szpitalami dla pątników. Wraz z rozwojem reformacji i wybuchem wojen religijnych znaczenie pielgrzymowania do grobu św. Jakuba zaczęło maleć. 9 listopada 1982 r. Jan Paweł II wygłosił w Santiago de Compostela Akt Europejski, wzywający Europę do powrotu do korzeni chrześcijaństwa. Odpowiedzią na ten apel było tak intensywne odrodzenie międzynarodowego ruchu pielgrzymkowego, że już w 1987 r. Rada Europy powołała pierwszy Europejski Szlak Kulturowy wiodący w miarę możliwości średniowiecznymi traktami. W 1993 r. drogi na terenie Hiszpanii, a w 1997 na terenie Francji, zostały wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Zaczęto również odtwarzać drogi do Santiago w wielu innych krajach Europy. Pierwszy polski odcinek Dolnośląska Droga św. Jakuba został otwarty 24 lipca 2005 r. i wiedzie z Głogowa przez Jakubów (gdzie od XIII w. istnieje sanktuarium św. Jakuba) do Zgorzelca. Obecnie na terenie Polski znajduje się już ponad 2700 km wytyczonych i oznakowanych szlaków, głównie na zachodzie i południu kraju. Drogi św. Jakuba są szlakami ekumenicznymi, otwartymi dla wszystkich: wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Jest to trasa turystyczna, szlak kulturowy, droga pątnicza. Można więc wyruszyć z progu własnego domu i przejść kilka, kilkadziesiąt lub kilka tysięcy kilometrów, odkrywając piękno swojej ziemi oraz bogactwo kultury, często mało znanej lub zapomnianej. Im dalszy cel wytyczymy, tym silniejsze i bardziej niezwykłe czekają nas wrażenia. Wędrówka samotna lub w małej grupie pozwoli zakosztować życia odmiennego od zabiegania codzienności oraz odkryć na nowo siebie, swój kraj i kontynent, dostarczając wrażeń jakże różnych od tych z wyprawy samochodowej lub zorganizowanej pielgrzymki czy wycieczki.

5 S t r o n a 5 Mazowszanie pielgrzymowali do Santiago de Compostela od wielu wieków, ich imiona występują w archiwach katedry w Santiago, jednak odtworzenie dróg, którymi zdążali z Mazowsza do Composteli, nie było sprawą prostą. Niewiele jest źródeł historycznych, kult św. Jakuba w centrum kraju nie był rozpowszechniony. Gdy w Europie rozwijał się ruch pielgrzymek do Composteli, mieszkańcy Mazowsza bardziej byli pochłonięci walkami ze swymi pogańskimi sąsiadami. Polska leżała bowiem na krańcu ówczesnego chrześcijańskiego (zachodniego) świata, Mazowsze zaś na krańcu ówczesnej Polski. Jednak w 1380 r. dwaj pielgrzymi z Mazowsza, Jan Pilik z Sierpca i Paweł z Radzanowa udali się do Santiago, co potwierdza glejt królewski z owego roku, wydany dla ochrony ich przejazdu przez Aragonię. Obaj byli możnowładcami w służbie książąt mazowieckich, brali udział w sądach książęcych w Zakroczymiu; Jan Pilik posłował m.in. do Malborka. Można więc przypuszczać, że udali się do Płocka, siedziby biskupa, a dalej w kierunku któregoś z zamków krzyżackich (kontakty Księstwa Mazowieckiego z Zakonem Krzyżackim nie zawsze były wrogie, przyjeżdżano tam na turnieje, wysyłano też synów na naukę). Na taki przebieg szlaku może też wskazywać obecność kościołów św. Jakuba: na Tarchominie, w Wyszogrodzie, Imielnicy oraz szpitala cystersów w okolicach Włocławka. Znajdują się na nim klasztory i zamki (Zakroczym, Czerwińsk), ku którym pielgrzymi kierowali się w poszukiwaniu pomocy i opieki. Tak więc, po wstępnym rozeznaniu wezwań kościołów i średniowiecznych traktów, idąc za sugestią profesor Małgorzaty Wilskiej i pracowników Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN (którym w tym miejscu składamy najserdeczniejsze podziękowania za pomoc), zdecydowaliśmy się na wytyczenie Mazowieckiej Drogi św. Jakuba w kształcie przedstawionym w tym przewodniku. Przy wyborze dróg, którymi poprowadzono szlak, nie mniejszą rolę odgrywały jednak walory krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne terenu. Biegnie on przez tereny prawie zupełnie nieodkryte i niewykorzystywane turystycznie, a przecież piękne i wcale niemonotonne. Wiedzie malowniczo położonym wysokim brzegiem Wisły, wzgórzami wydzielonymi ze skarpy wiślanej przez liczne głębokie jary i polodowcowe parowy. Na rzece i jej rozlewiskach położone są rezerwaty: Ławice Kiełpińskie, Wyspy Zakrzewskie, Wyspy Białobrzeskie, Ławice Troszyńskie i Kępa Wykowska z ostojami lęgowymi rzadkich i ginących gatunków ptaków. Możemy też oglądać zachowane naturalne koryto rzeki z charakterystycznymi dla niej wyspami, łachami i urozmaiconym ukształtowaniem terenu. Kilkanaście kilometrów Drogi św. Jakuba prowadzi przez Brudzeński Park Krajobrazowy położony nad rzeką Skrwą, naturalną granicą między Ziemią Płocką i Ziemią Dobrzyńską. Region ten często określany jest mianem Szwajcarii Mazowieckiej. Płaskie tereny w dolinie rzeki urozmaicane są jarami i wąwozami, przecinającymi zalesione pagórki. Występują tu liczne pomniki przyrody i nietypowa dla tego regionu roślinność, jak przebiśniegi i gwiezdnice wielokwiatowe. Niewątpliwym walorem proponowanego szlaku jest wartość historyczna terenów, przez które prowadzi. Zmierzając bowiem do Santiago przez Mazowsze, mijamy m.in.: napoleońskie i carskie fortyfikacje w Modlinie, które zapisały się w historii I i II wojny światowej; Zakroczym i Wyszogród miejsca usytuowania grodów, a później zamków książąt mazowieckich; Czerwińsk nad Wisłą, gdzie w 1410 r. rycerze Jagiełły w drodze pod Grunwald przeprawili się przez Wisłę mostem łyżwowym, a swoje miecze ostrzyli o kolumny portalu w romańskim kościele Zwiastowania NMP; Płock historyczną stolicę Mazowsza, dawną siedzibę książąt mazowieckich oraz najstarszą siedzibę diecezji na Mazowszu ustanowioną w 1075 r.; liczną zabudowę drewnianą, w tym kościoły w Rębowie (XVI w.) i Zakrzewiu Kościelnym (XVII w.).

6 S t r o n a 6 Pomimo więc, że Sebastian Klonowic ironicznie pisał o pielgrzymach, i pomimo że w poemacie Flis słusznie zachwalał piękno nadwiślańskich ziem: Przetoż już nie wiem, czemuś wżdy tak chciwy/polaku bracie, mając takie niwy./czego wżdy szukasz w dalekim powiecie/na nowym świecie my idźmy dalej. Opuszczając Mazowsze, przez Ziemię Dobrzyńską, Kujawy i Wielkopolskę, podążamy za symbolem muszli i wchodzimy na którąś z licznych Jakobswege, potem Chemins de St. Jacques, aż przekraczając Pireneje, docieramy do Caminos de Santiago. A u kresu drogi jest grób św. Jakuba, patrona pielgrzymów, rycerzy i rybaków, oraz wzniesiona nad nim ogromna barokowa katedra otoczona kramami, sklepikami i gospodami. Trzeba pewnego wysiłku, by wśród gwaru i tłumów powrócić do spokoju i nastroju kontemplacji, które towarzyszyły nam w wędrówce, by przeżyć chwilę skupienia, obejmując złoty posąg Apostoła i modląc się przy jego grobie. Dla najbardziej wytrwałych pozostaje jeszcze wędrówka na Fisterrę, cypel zwany w średniowieczu finis terrae (kraniec ziemi). Nie wolno już dziś wprawdzie spalić tam starego odzienia ani obmyć się w wodach oceanu. Muszli także nie znajdziemy, lecz kupimy na jednym z licznych straganów. Kiedy jednak usiądziemy na najbardziej wysuniętej w morze skale, ogarnie nas to samo uczucie, co naszego średniowiecznego poprzednika. Zachwyt nad bezkresem nieba i wody przed nami i szczęście płynące z pokonania drogi za nami. A więc dobrej drogi! Buen Camino! Kamila Pasławska Monte de Gozo radość pielgrzymów na widok wież katedry w Santiago Katedra św. Jakuba w Santiago de Compostela

7 S t r o n a 7 1 Wyk. Krzysztof Rosłoń Mazowiecki pielgrzymi szlak do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela rozpoczynamy od Bazyliki Archikatedralnej Męczeństwa św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, ponieważ właśnie w tej świątyni zaczyna się historia miasta. Pierwsza wzmianka o Warszawie pojawiła się w dokumencie z 1339 r. dotyczącym toczącego się tutaj procesu przed sądem legackim, przed który król Kazimierz Wielki pozwał Krzyżaków dla rozstrzygnięcia sporu o Pomorze i Kujawy. Kościół ten był też miejscem wielu ważnych wydarzeń dla dziejów Warszawy, Mazowsza i Polski. To tutaj posłowie i senatorowie spotykali się przed obradami parlamentu polskiego i po nich, tutaj koronowano Cecylię Renatę (żonę Władysława IV), Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ludność Warszawy gromadziła się tu, aby wbrew carskim zakazom czcić rocznice patriotycznych wydarzeń lub prosić o wsparcie podczas wojen i zrywów powstańczych. Stąd wychodziły kondukty pogrzebowe wybitnych zmarłych, towarzyszące im w ich ostatniej drodze na Cmentarz Powązkowski lub na Wawel: Jana Kilińskiego, Bolesława Prusa, Józefa Piłsudskiego czy też ofiar przedpowstaniowej manifestacji 27 lutego 1861 r., znanych jako pięciu poległych. Bazylika jest wreszcie miejscem spoczynku książąt mazowieckich, arcybiskupów diecezji warszawskiej, prymasów, mężów stanu, laureata Nagrody Nobla i ostatniego króla Rzeczypospolitej. Przez ponad siedem stuleci tutaj zaczynało się i kończyło wszystko co najważniejsze dla miasta i jego mieszkańców oraz całego kraju. To symboliczny próg wspólnego domu, z którego wyruszamy na pątniczy szlak do Santiago de Compostela.

8 S t r o n a 8 Warszawa Bazylika Archikatedralna Męczeństwa św. Jana Chrzciciela (0,0 km) Bazylika Archikatedralna Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Na przełomie XIII i XIV w. na terenie dzisiejszej bazyliki powstała drewniana kaplica zamkowa, która niebawem stała się kościołem parafialnym miasta, a także miejscem pochówku książąt mazowieckich. W 1339 r. odbył się tutaj proces polsko-krzyżacki o Ziemię Pomorsko-Kujawską. Z wydarzeniem tym związany jest pierwszy dokument pisany wymieniający nazwę miasta Warszawa. W 1390 r. staraniem księcia Janusza I Mazowieckiego kościół został przebudowany w cegle. Z uwagi na położenie świątyni blisko zamku książąt mazowieckich, a później zamku królewskiego odgrywał on w historii Polski ważną rolę, a co za tym idzie jego godność systematycznie wzrastała: od kapituły, poprzez katedrę, archikatedrę do bazyliki mniejszej. Odbywały się tutaj śluby, koronacje i pogrzeby królewskie. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, do końca XIX w. stanowił przykład gotyku. Zniszczony podczas powstania warszawskiego, został w latach zrekonstruowany pod kierunkiem Jana Zachwatowicza na podstawie XIV-wiecznych planów. We wnętrzu na uwagę zasługują: renesansowy nagrobek ostatnich książąt mazowieckich Stanisława i Janusza; barokowa kaplica Baryczków z krucyfiksem z XVI w.; barokowa kaplica Literacka z relikwiami błogosławionego metropolity warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego; klasycystyczny pomnik nagrobny Stanisława Małachowskiego, wykuty z białego marmuru, zaprojektowany przez Bertela Thorvaldsena; mauzoleum prymasa Stefana Wyszyńskiego z 1990 r.; pomniki, popiersia i tablice ku czci znanych Polaków m.in. Zygmunta Kazanowskiego, Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Stefana Starzyńskiego, Jana Pawła II oraz żołnierzy i księży poległych w latach 1920, 1939, W ołtarzu głównym obraz MB Częstochowskiej oraz repliki stalli ofiarowanych przez Jana III Sobieskiego. Witraże w prezbiterium są współczesnym dziełem prof. Wacława Taranczewskiego. W podziemiach pochowani są przedstawiciele władzy z różnych okresów: podkomorzy nadworny koronny Adam Kazanowski, król Stanisław August Poniatowski, książę mazowiecki Stanisław, książę mazowiecki Janusz III, prezydent Gabriel Narutowicz, prezydent Ignacy Mościcki, prezydent Stanisław Wojciechowski, premier Ignacy Jan Paderewski, wódz naczelny gen. Kazimierz Sosnkowski; arcybiskupi warszawscy i prymasi polscy: Szczepan Hołowczyc, Wojciech Skarszewski, Antoni Melchior Fijałkowski, bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, Wincenty Teofil Popiel, August Hlond, Stefan Wyszyński; a także: pisarz, laureat nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz oraz malarz Marcello Bacciarelli. Bazylika Archikatedralna Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 6, Warszawa, tel , Msze św.: w niedziele 8.00, 9.30, (suma), 12.30, 18.00, 19.00; w dni powszednie 7.00, 8.00, Od bazyliki idziemy ulicą Świętojańską, mijając usytuowane tuż obok Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy. Wchodzimy na Rynek Starego Miasta z pomnikiem Syrenki Warszawskiej, stojącym tu z przerwami od 1855 r. Następnie ulicą Nowomiejską dochodzimy do Barbakanu, umacniającego niegdyś wjazd do miasta od strony Nowej Warszawy. Idąc dalej ulicą Freta, po lewej stronie mijamy kościół Św. Ducha (oo. Paulinów), skąd od ponad 300 lat wyruszają pielgrzymi na Jasną Górę, oraz Galerię Azjatycką, oddział Muzeum Azji i Pacyfiku, a po prawej kościół św. Jacka (oo. Dominikanów) oraz budynek, gdzie mieszkała Maria Skłodowska-Curie, obecnie muzeum poświęcone biografii polskiej noblistki. Dochodzimy do Rynku Nowego Miasta z widocznym w głębi kościołem św. Kazimierza Królewicza (ss. Sakramentek), dalej podążamy ulicą Zakroczymską z kościołem św. Franciszka Serafickiego (oo. Franciszkanów, u zbiegu z ulicą Franciszkańską) i pałacem Jana Fryderyka Sapiehy (z prawej), pełniącym funkcję koszar sapieżyńskich, gdzie stacjonował zasłużony w powstaniu listopadowym 1830 r. pułk pieszy 4. batalionu piechoty, tzw. czwartacy. Przed skrzyżowaniem ulic Zakroczymskiej z Konwiktorską i Sanguszki (światła sygnalizacyjne) mijamy po prawej stronie budynek Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Za skrzyżowaniem opuszczamy zabudowany teren Nowego Miasta.

9 S t r o n a 9 W obrębie Starego i Nowego Miasta znajduje się wiele kawiarni, barów, restauracji oraz sklepów spożywczych i wielobranżowych, z których może skorzystać turysta i pielgrzym. Trzymając się dalej ulicy Zakroczymskiej, wchodzimy do parku im. R. Traugutta i mijamy po prawej stronie krzyż w miejscu stracenia Rządu Narodowego z ostatnim dyktatorem powstania styczniowego Romualdem Trauguttem na czele, co miało miejsce 5 sierpnia 1864 r. na stokach dawnego fortu Władimira baszty obronnej Cytadeli Warszawskiej, od 1921 r. nazywanej fortem Legionów lub Piłsudskiego. Obecnie znajduje się tutaj prywatne muzeum fortyfikacji, w którym można przejść fragmentem podziemnych korytarzy, oraz restauracja Forteca prowadzona przez państwa Kręglickich. Dalej mijamy zdrój królewski źródło wody mineralnej istniejące tu od wytyczenia Traktu Zakroczymskiego w XV w., przebudowane w XVIII w. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zdrój cieszył się ogromną popularnością zarówno wśród podróżujących, jak i okolicznych mieszkańców, mimo pobieranych opłat za korzystanie. Tutejsza woda źródlana posiadała bowiem wiele dobroczynnych właściwości, m.in. pomnażała siłę i potencję. Zabytki i inne ważniejsze obiekty na tym odcinku szlaku Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, późny renesans, XVII w., ul. Świętojańska 10 Rynek Starego Miasta, XIII/XIV w.: pomnik Syrenki Warszawskiej, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza Barbakan i mury obronne, XIV XVI w. kościół Św. Ducha (oo. Paulinów), ul. Długa 3 Galeria Azjatycka, oddział Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Freta 5 kościół św. Jacka (oo. Dominikanów), ul. Freta 10 Muzeum Marii Skłodowskie-Curie, ul. Freta16 Rynek Nowego Miasta kościół św. Kazimierza (ss. Sakramentek), Rynek Nowego Miasta 2 kościół św. Franciszka Serafickiego (oo. Franciszkanów), XVII/XVIII w., ul. Zakroczymska 1 Pałac Sapiehów, XIII w., ul. Zakroczymska 6 krzyż w miejscu stracenia ostatniego dyktatora powstania styczniowego Romualda Traugutta i pozostałych członków Rządu Narodowego, park Traugutta zdrój Stanisława Augusta Poniatowskiego, XV w, przebudowany w XVIII w. według projektu H. Marconiego, park Traugutta Zabytki i inne ważniejsze obiekty w pobliżu szlaku Multimedialny Park Fontann na Podzamczu, skwer I Dywizji Pancernej Fort Legionów, wzniesiony w latach , miał osłaniać Cytadelę Warszawską od strony Nowego Miasta; po wcześniejszym zaawizowaniu się można zwiedzić fragment podziemnych korytarzy fortecznych; wewnątrz Restauracja Forteca, ul. Zakroczymska 12, tel , Po wyjściu z parku Traugutta, tunelem pod skrzyżowaniem ulic Zakroczymskiej z Z. Słonimskiego i linią kolejową do Warszawy Gdańskiej dochodzimy do ulicy R. Krajewskiego biegnącej wokół zabudowań Cytadeli Warszawskiej. Skręcamy w lewo w

10 S t r o n a 10 ulicę Krajewskiego i trzymamy się jej biegu do ulicy A. Mickiewicza, gdzie na światłach sygnalizacyjnych skręcamy w lewo w ulicę gen. J. Zajączka, a następnie w prawo w ulicę A. Felińskiego (druga przecznica od świateł), która prowadzi do kościoła św. Stanisława Kostki (3,0 km). Tu polecamy odwiedzić grób błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki chcemy bowiem łączyć idee, które przyświecały świętym minionych epok, ze współczesnymi wzorcami świętości. Kościół św. Stanisława Kostki znajduje się na terenie Żoliborza Urzędniczego osiedla warszawskiej dzielnicy Żoliborz (Stary Żoliborz). Jest to dawna kolonia urzędnicza, której twórcy w latach 20. XX w. starali się nadać charakter kameralnego miasteczka z małymi kamieniczkami o wysokich dachach krytych czerwoną ceramiczną dachówką, białych fasadach zwieńczonych trójkątnymi szczytami i łukami nad wejściami. Zabudowania otaczane były przydomowymi ogródkami. Budowę kościoła św. Stanisława Kostki rozpoczęto w 1930 r. według projektu architektonicznego Łukasza Wolskiego. Prace przerwano we wrześniu 1939 r., a następnie ukończono po II wojnie światowej. Uroczystość konsekracji świątyni odbyła się 7 kwietnia 1963 r. Ówczesny proboszcz parafii, ks. prałat Teofil Bogucki, był wielkim patriotą czującym potrzebę nieustannej pielęgnacji prawdy o polskiej historii, fałszowanej przez władze PRL-u. Zadanie to realizował poprzez umieszczanie zarówno na zewnętrznych ścianach, jak i wewnątrz kościoła tablic memoratywnych poświęconych osobom i wydarzeniom, które zostały wykreślone z podręczników historii. W 1975 r. wszystkie zewnętrzne tablice zostały przeniesione na ścianę od strony ulicy Felińskiego, na której wyryto hasło: Bóg i Ojczyzna. W październiku 1980 r. z inicjatywy proboszcza odprawiona została pierwsza msza święta w intencji Ojczyzny. W okresie od 22 lutego 1982 r. do 29 września 1984 r. regularnie w ostatnią niedzielę miesiąca odprawiano tu patriotyczne msze święte, celebrowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę, który wygłaszał swoje słynne kazania religijno-patriotyczne. Na mszach tych gromadziły się zwykle tysiące wiernych z Warszawy i całej Polski. Za działalność tę ks. Jerzy był represjonowany przez władze komunistyczne, a 19 października 1984 r. został zamordowany. Pochowano go na terenie przykościelnym, podobnie jak ówczesnego proboszcza ks. prałata Teofila Boguckiego, zmarłego 7 września 1987 r. 6 czerwca 2010 r. ogłoszono ks. Jerzego błogosławionym. W podziemiach kościoła znajduje się muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie można obejrzeć wystawę o życiu kapelana robotników warszawskich oraz na temat walk o demokratyzację życia społecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przy kościele istnieje Dom Pielgrzyma Amicus. Świątynia stoi na terenie Żoliborza między osiedlem w stylu dworkowym, tzw. Żoliborzem Urzędniczym, a zabudową blokową robotniczego osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z modą w okresie międzywojennym Łukasz Wolski zaprojektował świątynię w stylu modernistycznym, charakteryzującym się prostą dekoracją oraz przejrzystym i funkcjonalnym układem przestrzeni, nawiązującym do tradycji romańskich i wczesnochrześcijańskich bazylik. W wejściu do kościoła, pod arkadami przedsionka usytuowano rzeźbę Bolesława Syrewicza Anioł Zmartwychwstania z 1869 r. Wnętrze świątyni jest trzynawowe z dwiema kaplicami: Matki Bożej i Serca Pana Jezusa. Zgodnie ze stylem architektury romańskiej w prezbiterium zastosowano obejście wokół ołtarza z baldachimem, a w nawach bocznych empory, dzięki czemu są one dwupoziomowe. Do cenniejszych elementów wyposażenia wnętrza należą dwa obrazy pędzla Michaela Leopolda Willmana przedstawiające męczeńską śmierć św. Pawła (z prawej strony) i św. Piotra (z lewej strony). W lewej nawie znajduje się obraz Matki Boskiej Żoliborskiej będący kopią Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Wystrój wnętrza, podobnie jak zewnętrzna dekoracja kościoła, zgodnie z intencją ks. Teofila Boguckiego podporządkowane są idei Bóg i Ojczyzna. Znajdują się tu liczne tablice pamiątkowe poświęcone wydarzeniom i bohaterom II wojny światowej oraz walki z komunizmem, w tym wiele tablic poświęconych ks. Jerzemu Popiełuszce. Witraże w prezbiterium również przedstawiają sceny z historii Polski od chrztu w 966 r. do wyboru papieża Jana Pawła II w 1979 r. Grób ks. Jerzego Popiełuszki, usytuowany z prawej strony od wejścia na teren kościelny, jest celem wielu pielgrzymek i wycieczek. Aranżacja grobowca zaprojektowana została przez Jerzego Kalinę. Ma on formę różańca z polnych kamieni przywiezionych z różnych części Polski, ułożonych w kształt granic polskich z krzyżem wykonanym z granitu w miejscu mogiły księdza. 4 czerwca 1987 r. w kościele i przy grobie księdza Jerzego modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II. Kościół św. Stanisława Kostki, ul. Stanisława Hozjusza 2, Warszawa,

11 S t r o n a 11 Msze św.: w niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 21.00; w dni powszednie 6.30, 7.00 (w Adwencie 7.30), 8.00, 9.00, (z Koronką do Bożego Miłosierdzia), i (wystawienie Najświętszego Sakramentu), 18.00; z nowenną do bł. ks. Jerzego Popiełuszki 19. dnia miesiąca o 18.00; za Ojczyznę ostatnia niedziela miesiąca o Noclegi i możliwość posiłku Dom Pielgrzyma Amicus, ul. Kard. S. Hozjusza, Warszawa, tel , w bliskiej okolicy (pl. Wilsona, stacja metra) sklepy spożywcze i kawiarnie Z kościoła wychodzimy na ulicę Z. Krasińskiego i trzymając się jej prawej strony, przechodzimy przez rondo na Placu Wilsona. Następnie idziemy do końca ogrodzenia parku Żeromskiego, przechodzimy na lewą stronę ulicy i przed rozjazdami z Wiaduktu Wybrzeża Gdańskiego wchodzimy na skwer. Przekraczamy ulicę Gwiaździstą i ścieżką rowerową biegnącą przez Park Kępa Potocka idziemy w kierunku północnym, trzymając się prawego brzegu starorzecza Wisły, tzw. Łachy Potockiej. Mijamy kolejno po prawej stronie pub Żagiel (w głębi), pub U Araba, tor kolarski z przeszkodami, plac zabaw dla małych dzieci (w głębi). Po lewej stronie za łachą znajdują się osiedla mieszkaniowe Gwiaździsta i Kępa Polska. Dalej mijamy plac zabaw dla starszych dzieci po prawej stronie oraz ogródki działkowe po obydwu stronach i przechodzimy pod wiaduktem Alei Armii Krajowej, trzymając się cały czas prawego brzegu łachy. Po prawej stronie mamy nadal ogródki działkowe, po lewej na przeciwległym brzegu łachy Zespół Szkół Ogólnokształcących. Na granicy ogródków działkowych (po prawej stronie) skręcamy w lewo w alejkę prowadzącą na mostek przez łachę. Za mostkiem, po przekroczeniu ulicy Gwiaździstej, skręcamy w prawo i podążamy ścieżką rowerową, mijając po lewej osiedle mieszkaniowe, a po prawej jezdnię ulicy Gwiaździstej. Dalej wchodzimy na teren parku Przy Lasku Bielańskim, którym idziemy wzdłuż ulicy Gwiaździstej, po prawej mijamy Park Linowy Bielany, przecinamy ulicę Pergaminową i ulicą Dewajtis dochodzimy do pokamedulskiego kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP (6,5 km). Parafia bł. ks. Edwarda Detkensa spośród 108 polskich męczenników na warszawskich Bielanach została utworzona w 1999 r. Na jej terenie znajduje się pokamedulski zespół klasztorny z kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Początki historii tego terenu sięgają czasów króla Władysława IV, który w 1639 r. nadał kamedułom sprowadzonym z Wigier teren pod budowę eremów zakonnych na Górze Polkowej (Mons Regis). Niebawem rozszerzył to nadanie na całą wieś Polków, leżącą na terenie dzisiejszych Bielan. Pierwszych kamedułów uroczyście wprowadzono na Bielany w 1643 r., a dziesięć lat później ustanowiono tu przeorat kamedułów, który dzięki hojności króla Jana Kazimierza zwiększył swoje terytorium o Wyspę Wigierską i Nieporęt. Jan Kazimierz spędził tu ostatnią Wielkanoc przed wyjazdem do Francji po abdykacji w 1668 r. Budowę kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczęto w 1669 r. i trwała ona kilkadziesiąt lat. Świątynię konsekrowano dopiero w 1758 r. Jeszcze podczas budowy w drugi dzień Zielonych Świąt 1673 r. przeniesiono z kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie do kościoła kamedułów obraz św. Brunona Benedykta, co dało początek tradycji corocznych odpustów na Bielanach. Na przełomie XIX i XX w. teren klasztorny został zajęty przez wojska rosyjskie i przeznaczony dla inwalidów wojennych, a kamedułów przewieziono do Nowego Miasta. Utworzono tu nową parafię rzymskokatolicką i dla jej potrzeb w latach przeprowadzono we wnętrzu kościoła prace adaptacyjne według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Odnowiona parafia otrzymała wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Jozefa i św. Ambrożego. Po likwidacji w 1913 r. obozu wojskowego zabudowania klasztorne na Bielanach przekazano księżom marianom, którzy prowadzili tu dom zakonny z nowicjatem i seminarium duchownym oraz schronisko dla bezdomnych dzieci. W Polsce Niepodległej marianie prowadzili na Bielanach do 1949 r. męskie gimnazjum filologiczne, dla potrzeb którego zbudowano według projektu Józefa Holewińskiego, a później Tymoteusza M. Rawickiego i Brunona Zborowskiego, nowy budynek.

12 S t r o n a 12 Podczas II wojny światowej kościół i kolegium uległy zniszczeniu, więc w latach przeprowadzono prace konserwatorskie na terenie tych obiektów. Dekretem prymasa Józefa Glempa w 2003 r. utworzona została przy kościele Kapituła Kampinosko-Bielańska, a świątynię podniesiono do rangi kolegiaty. Usytuowany na malowniczym zboczu Skarpy Warszawskiej kościół Niepokalanego Poczęcia NMP jest jednym z najpiękniejszych obiektów barokowych w stolicy. Fasada kościoła powstała w trzeciej ćwierci XVIII w. i łączy styl barokowy ze wczesnym klasycyzmem. Zdobią ją dwie pary kolumn korynckich, po których obydwu stronach umieszczono w niszach dwie drewniane, polichromowane figury twórców zakonu kamedułów: św. Benedykta z Nursji oraz św. Romualda. W zwieńczeniu portalu fasady znajduje się płaskorzeźba z herbem zakonu kamedulskiego i kongregacji Monte Corona. W tympanonie również umieszczono płaskorzeźbę, z herbem Rzeczypospolitej w otoczeniu liści królewskiego akantu, wolut i panopliów. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na: XVII-wieczne rokokowe dekoracje stiukowe na sklepieniu zakrystii, wykonane przez włoskiego malarza Michelangelo Palloniego; obrazy: Franciszka Smuglewicza Wniebowzięcie Maryi, Święta Barbara (?), Adoracja Najświętszej Maryi Panny przez św. Benedykta i św. Romualda, Szymona Mańkowskiego Głowa Chrystusa, łaskami słynący obraz Matki Bożej Passawskiej; tablice pamiątkowe królów polskich: Władysława IV, Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Najcenniejsze pamiątki można obejrzeć w skarbczyku, który jest najstarszą częścią kościoła powstał w drugiej połowie XVII w. Już w latach ks. Józef Jarzębski urządził tutaj oraz w ermitorium królewskim muzeum zbiorów pokamedulskich. W skarbczyku przechowywane są cenne barokowe naczynia i szaty liturgiczne, plany architektoniczne i mapy, archiwalne zdjęcia, rzeźby i obrazy. W katakumbach kościoła spoczywają m.in. jedyna córka Jana Kazimierza Maria Teresa Wazówna, obok kościoła znajduje się grób ks. Stanisława Staszica, a w samym kościele złożono serce króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (zgodnie z życzeniem zmarłego). Cennym zabytkiem są zachowane eremy, czyli trzynaście pojedynczych białych domków zamieszkanych niegdyś przez kamedułów zakonników wiodących pustelniczy tryb życia. Obecnie w eremy użytkują księża pracujący w parafii. W pobliskich zabudowaniach mieszczą się: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Archidiecezjalne Gimnazjum im. ks. J. Popiełuszki, Katolickie Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. R. Archutowskiego oraz Centrum Kultury Dobre Miejsce z pełnym zapleczem hotelowo-konferencyjnym. Od 2002 r. działa w podziemiach kamedulskich piwnica artystyczna z kawiarenką. Parafia bł. ks. Edmunda Detkensa spośród 108 polskich męczenników, ul. Dewajtis 3, Warszawa, Msze św.: w niedziele 11.00, 13.00; w dni powszednie Noclegi i możliwość posiłku Dom Rekolekcyjno-Formacyjny Warszawa Bielany, ul. Dewajtis 3, Warszawa, tel , , Centrum Kultury Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 (stołówka i barek) Z terenu kościoła, przecinając ulicę Dewajtis, wchodzimy na ścieżkę rowerową (niebieski szlak pieszo-rowerowy), prowadzącą przez Las Bielański najbardziej na południe wysunięty relikt Puszczy Mazowieckiej, obecnie mający status rezerwatu krajobrazowego. Idziemy na północ, mijając po lewej Fort Bielany, Cmentarz Żołnierzy Włoskich z I wojny światowej, Klub Sportowy Hutnik. Skręcamy w prawo na kładkę dla pieszych nad jezdniami ulicy Wybrzeże Gdyńskie i stąd, kierując się na prawo, wchodzimy po schodkach na most Marii Curie-Skłodowskiej, którym przekraczamy Wisłę i docieramy do położonego na prawym brzegu Tarchomina. Wioska ta, obecnie w granicach Warszawy, była przez kilka stuleci miejscem przeprawy przez rzekę. Z mostu ulicami Świderską i Józefa Mehoffera dochodzimy do kościoła św. Jakuba (9,5 km).

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

okładka Szlaki Lublina

okładka Szlaki Lublina okładka Szlaki Lublina Szlaki Lublina w ramach projektu: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

Ziemia Płońska. Informator turystyczny po obszarze Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze

Ziemia Płońska. Informator turystyczny po obszarze Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze Ziemia a Informator turystyczny po obszarze Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze SPIS TREŚCI AUTORKI OPRACOWANIA: Anna Goliasz, Justyna Sarzalska Zdjęcia ze zbiorów: Urzędu Gminy Baboszewo Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

KZEMUII PO POLSCE. ZWIflZKU NARODOWEGO POLSKIEGO SZLAKIEM WYCIECZKI. z AMERYKI WARSZAWA 1928 OPRACOWAŁ

KZEMUII PO POLSCE. ZWIflZKU NARODOWEGO POLSKIEGO SZLAKIEM WYCIECZKI. z AMERYKI WARSZAWA 1928 OPRACOWAŁ KZEMUII PO POLSCE SZLAKIEM WYCIECZKI ZWIflZKU NARODOWEGO POLSKIEGO z AMERYKI OPRACOWAŁ WŁADYSŁAW BŁOTNICKI WARSZAWA 1928 PRZEWODNIK PO POLSCE SZLAKIEM WYCIECZKI ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO z AMERYKI

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo

Cysterski Szlak Rowerowy

Cysterski Szlak Rowerowy 1 2 Cysterski Szlak Rowerowy Cysterski Szlak Rowerowy Murowana Goślina, 2008 Wydanie dofinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego 3 Tekst: Andrzej Kaleniewicz Zdjęcia w przewodniku: Andrzej Kaleniewicz

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy Gmina Jedlińsk Gmina Jedlińsk położona jest nad rzeką Radomką przy międzynarodowej trasie E-7 Warszawa Kraków, w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim. Graniczy z miastem Radom,

Bardziej szczegółowo

Spacery ulicami Chorzowa

Spacery ulicami Chorzowa Adam Lapski Spacery ulicami Chorzowa (Monografia ulic miasta z opisem zabytków i miejsc godnych uwagi) Chorzów 2014 Wykaz skrótów bibliograficznych ZBoWiD Związek Bojowników o Wolność i Demokrację ROD

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Redakcja: Małgorzata Mierzwińska Opracowanie merytoryczne treści: Karolina Manikowska, Tomasz Wąsik Tekst o zamku malborskim: Mariusz Mierzwiński Fotografie: Lech i Bożena Okońscy Opracowanie tras turystycznych:

Bardziej szczegółowo

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Odkryj Małopolskę Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Małopolska informacje ogólne: Oprac. Wydawnictwo Kartograficzne Compass Stolica regionu: Kraków Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA: STANISŁAWA, JOLANTA I RAFAŁ JABŁOŃSCY TEKST: RAFAŁ JABŁOŃSKI

ZDJĘCIA: STANISŁAWA, JOLANTA I RAFAŁ JABŁOŃSCY TEKST: RAFAŁ JABŁOŃSKI POLSKA Polska ZDJĘCIA: STANISŁAWA, JOLANTA I RAFAŁ JABŁOŃSCY TEKST: RAFAŁ JABŁOŃSKI s Ow morze ba tyckie GDYNIA KO OBRZEG GDAÑSK SZCZECIN POMORZE BYDGOSZCZ TORUÑ ELBL G KUJAWY WA MA OLSZT niemcy ZIELONA

Bardziej szczegółowo

Łomża. Gród na nadnarwiańskiej skarpie

Łomża. Gród na nadnarwiańskiej skarpie Łomża Gród na nadnarwiańskiej skarpie Kwiatowa Różana Wojska Polskiego Kaktusowa Sikorskiego Łomża 0 2 km Park im. Jakuba Wagi 4 N Polowa Skłodowskiej-Curie 7 11 Stacha Konwy Bernatowicza Nowogrodzka Park

Bardziej szczegółowo

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Odkryj Małopolskę Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Wydawca: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Adah Advertising Sp. z o. o. na zlecenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Projekt, skład i druk: Adah Advertising Sp. z o.o.

Wydawca: Adah Advertising Sp. z o. o. na zlecenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Projekt, skład i druk: Adah Advertising Sp. z o.o. Wydawca: Adah Advertising Sp. z o. o. na zlecenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Projekt, skład i druk: Adah Advertising Sp. z o.o. Opracowanie tekstów: Pracownicy Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne ROZDZIAŁ III 3. Walory turystyczne Bezpośrednio z pojęciem walorów turystycznych wiąże się termin atrakcyjność turystyczna. Przez atrakcyjność rozumie się właściwości obszaru lub miejsc wynikające z zespołu

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Wilgi

Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Wilgi Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Wilgi Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. 022 518 49 00 fax 022 518 49 49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Gmina Fabianki. Fabianki

Gmina Fabianki. Fabianki 66 Fabianki 67 Fabianki Gmina Fabianki Gmina Fabianki to wymarzone miejsce dla tych, którzy cenią sobie bogactwo flory i fauny. Miłośnicy koni znajdą tutaj idealne miejsca do nauki jeździectwa, zaś zwolennicy

Bardziej szczegółowo

2. 9 stycznia 2014 r. (czwartek). Spotkanie Opiekunów SKKT w siedzibie PTTK Żywiec o godz. 16 00.

2. 9 stycznia 2014 r. (czwartek). Spotkanie Opiekunów SKKT w siedzibie PTTK Żywiec o godz. 16 00. Rok 2014 ogłoszono: Międzynarodowym Rokiem Rodziny Rokiem Oskara Kolberga 650. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Akademii Krakowskiej) 100. rocznica wybuchu I wojny światowej 70. rocznica

Bardziej szczegółowo

OD OLECHOWA NA CHOJNY

OD OLECHOWA NA CHOJNY S P A C E R O W N I K OD OLECHOWA NA CHOJNY CZWARTEK 6 PAŹDZIERNIKA 2008 r. CZĘŚĆ 3 TEKST: RYSZARD BONISŁAWSKI JOANNA PODOLSKA REDAKCJA: JOANNA PODOLSKA FOTOEDYTORZY: DARIUSZ KULESZA TOMASZ STAŃCZAK PROJEKT

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 I CEL OPRACOWANIA Na nasze dziedzictwo kulturowe składają się dobra kultury oraz dobra natury. Zabytki, jako dobra kultury wytworzone w minionych epokach

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKI. Kolekcja ZAMORSKA zaprasza...str. 52-59. Kolekcja BIBLIJNA zaprasza...str. 34-45

PIELGRZYMKI. Kolekcja ZAMORSKA zaprasza...str. 52-59. Kolekcja BIBLIJNA zaprasza...str. 34-45 2015 PIELGRZYMKI Kolekcja POLSKA zaprasza...str. 2-5 POLSKA Sanktuaria Podlasia 6 dni... 2 POLSKA Sanktuaria Podkarpacia 4 dni... 3 POLSKA Śladami Jana Pawła II 4 dni... 4 POLSKA LITWA Śladami św. siostry

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Miejski Szlak Turystyczny RYSZARD KOTLA SZCZECIN PRZEWODNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejski Szlak Turystyczny Autor tekstu: Ryszard Kotla Redakcja tekstu i aktualizacje:

Bardziej szczegółowo

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa www.um.warszawa.pl WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA Tel. 22 194 31, 22 474 11 42 e-mail: info@warsawtour.pl Aktualne dane o wszystkich punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej są dostępne na stronie.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI Pismo metodyczne DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI 23/2012 1 Redakcja: Krystyna Pac-Marcinkowska, Anna Stodolna-Rybczyńska (redaktor naczelna). Współpraca: Antoni Chmielowiec Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo