3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych"

Transkrypt

1 ARABIA - POLSKA 2014 ARABIAN HORSE FESTIVAL III WARSZAWSKI POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI CZEMPIONAT WARSZAWY Międzynardwy Pkaz kat B. afiliacja ECAHO nr 055/2014 Góra Kalwaria, Buksza Pl & Riding Club, czerwca Nazwa imprezy ARABIA POLSKA III Warszawski Pkaz Kni ArabskichCzystej Krwi, Czempinat Warszawy dla kni czystej krwi arabskiej wpisanych d ksiąg stadnych uznanych przez WAHO. 2. Termin i miejsce czerwca (sbta-niedziela) 2014 r. - gdz. 10:00 Buksza Pl & Riding Club, Obręb ul. Lipwa 5, Góra Kalwaria Biur Pkazu d dnia MZ BUKSZA, ul. Lipwa 5, Obręb Góra Kalwaria tel Biur Pkazu w dniach Buksza Pl & Riding Club, na terenie pkazu 3. Organizatrzy Buksza Pl & Riding Club Dyrektr Pkazu: Maciej Olbrych 4. Sędziwie *) Manfred Hain Niemcy Tmas Rmbauer Węgry Renata Schibler Szwajcaria Irina Stigler Włchy Marianne Tengstedt Tmasz Tarczyński Dania Plska *) pwyższa lista ma charakter wstępny. Wymienieni sędziwie zstali zaprszeni d współpracy przy Pkazie, w niektórych przypadkach Organizatr czekuje na stateczne ptwierdzenie. Ostateczny skład cztersbwej Kmisji Sędziwskiej wyłninej z w/w kandydatów zstanie pdany d wiadmści najpóźniej na 30 dni przed Pkazem.

2 5. Kmisja Dyscyplinarna Irena Cieślak TBA **) TBA 6.Prwadzenie pkazu TBA 7. Sekretariat **) TBA - t be annunced - infrmacja zstanie pdana d wiadmści najpóźniej na 30 dni przed Pkazem. TBA TBA 8. Prgram Pkazu Sbta (28 czerwca) 10:00 - rbcze rzpczęcie pkazu 10:30 - klasa I A - gierki rczne klasa I B gierki rczne 11:30 - klasa II - gierki dwuletnie 12:00 klasa III gierki trzyletnie 13:00 - klasa IV A - klaczki rczne 13:30 - klasa IV B - klaczki rczne klasa V - klaczki dwuletnie 14:30 klasa VI klaczki trzyletnie 15:00 klasa VII giery czter sześciletnie 15:30 klasa VIII giery siedmiletnie i starsze 16:00 klasa IX klacze czter - sześciletnie 16:30 klasa X - klacze siedmiletnie i starsze Niedziela (29 czerwca) 10:30 rbcze rzpczęcie pkazu 11:00 Czempinat Warszawy Klaczek Rcznych 11:30 Czempinat Warszawy Ogierków Rcznych 12:00 Czempinat Warszawy Klaczy Młdszych 12:30 Oficjalne twarcie Pkazu 13:00 Czempinat Warszawy Ogierów Młdszych

3 13:30 Czempinat Warszawy Klaczy Starszych 14:00 Czempinat Warszawy Ogierów Starszych 14:30 Najlepszy Kń Pkazu 15:00 Parada Czempinów Warszawy Uwaga: gdziny rzpczęcia klas mgą ulec zmianie w zależnści d ilści kni zgłsznych d pszczególnych klas. Ostateczny prządek dnia pdany będzie w Zaprszeniu. Organizatr zastrzega sbie praw łączenia klas w razie niewystarczającej ilści zgłszeń. W przypadku niewystarczjącej ilści zgłszeń w klasach gierków i klaczek rcznych Czempinaty w tych klasach nie dbędą się. 9. Warunki weterynaryjne Wszystkie knie birące udział w pkazie muszą psiadać paszprty z wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwk grypie, raz pchdzić z klic wlnych d zakaźnych chrób kni, a także psiadać urzędwe świadectwa zdrwia wymagane w transprcie. Śrdki służące d transprtu winny być pddane dezynfekcji. Paszprty należy złżyć przed pkazem w biurze pkazu. Lekarz weterynarii pkazu: TBA Uwaga Transprty kni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych i ważnych szczepień nie zstaną wpuszczne na teren pkazu, a tym samym knie nie będą mgły być rzładwane i umieszczne w stajniach. Ddatkwa infrmacja na temat szczepień: Obwiązujący schemat szczepień przeciwk grypie wg przepisów weterynaryjnych Plskieg Związku Jeździeckieg: a) szczepienie pdstawwe: - pierwsze szczepienie w dniu rzpczęcia szczepień - drugie szczepienie nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia d daty pierwszeg szczepienia. b) szczepienie przypminające: - c 6 miesięcy d daty statnieg szczepienia (dpuszczalny jest 21-dniwy kres przekrczenia terminu) Żadne szczepienie przypminające nie mże się dbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawdy Kń, który uczestniczy w zawdach p raz pierwszy musi mieć ptwierdzne w paszprcie minimum szczepienie pdstawwe. 10. Warunki techniczne Organizatrzy zapewniają miejsca w zadasznych bksach d dnia 27 czerwca (piątek) d gdz d dnia 30 czerwca (pniedziałek) d gdziny

4 Bksy będą nie pścielne. Słma będzie dstępna w stajniach. Ewentualne ścielenie inną ściółką w zakresie własnym. Organizatr zapewnia sian dstępne na c dzień w jeg stajniach; wies lub inne pasze preferwane przez wystawców należy przywieźć ze sbą. Zakwaterwanie w htelach: Htel, tel. (22) - zstanie pdany później Htel, tel. (22) zstanie pdany później Organizatr nie pśredniczy w rezerwacji miejsc nclegwych w htelach. 11. Nagrdy W każdej klasie pierwsze trzy miejsca hnrwane będą pamiątkwymi plakietami. Fls trzymuje i d dekracji wychdzi 5 kni, chyba że ilść kni w klasie jest mniejsza. Pamiątkwe plakiety raz fls przewidziane są dla Best In Shw, Złtych (Czempinów), Srebrnych (Wiceczempinów) i Brązwych (Drugich Wiceczempinów) Medalistów, raz nagrdy hnrwe dla ich właścicieli, ufundwane przez spnsrów. Organizatr pwła fundusz nagród pieniężnych (FNF). Nagrdy pieniężne z FNF, na który składać się będą: a. wpłaty uczestników (80% wpłacnej kwty) b. śrdki wplacne d FNF przez rganizatra (kwta równważna 80% sumy wpłat d uczestników) c. śrdki wpłacne przez spnsra FNF (kwta równważna 80% sumy wpłat d uczestników) Organizatrzy zakładają, że łączna wartść FNF wyniesie nie mniej niż złtych a pzim nagród za zwycięstw w klasach wyniesie k. 500 złtych, za zwycięstw w Czempinatach 1500 złtych, za Best in Shw 2000 złtych, tak aby najlepszy kń pkazu zdbył łącznie kł 4000 złtych. Ostateczne kwty nagród zstaną ptwierdzne p zamknięciu zgłszeń d pkazu - Organizatrzy gwarantują, że niezależnie d liczby zgłszeń d pkazu i d FNF minimalna wartść nagród będzie nie niższa niż 50% w/w zasygnalizwanych kwt. Nagrdy rzeczwe ufundwane przez Partnerów dla zwycięzców Czempinatów wartści łącznej k złtych (2000 złtych dla każdeg zwycięzcy). Nagrdy pieniężne będą wypłacane wg następujących zasad: - 45% funduszu nagród zstanie przekazane na nagrdy dla zwycięzców klas (tylk pierwsze miejsca); - 45% funduszu nagród zstanie przekazane na nagrdy dla Czempinów (tylk pierwsze miejsca); - 5% funduszu nagród zstanie przekazane na nagrdę dla Best in Shw;

5 - 5% funduszu nagród zstanie przekazane na nagrdę specjalną w gestii Organizatra Organizatr, w razie pzyskania spnsrów funduszu nagród zastrzega sbie praw zwiększenia puli nagród, czym uczestnicy zstaną pinfrmwani przed rzpczęciem pkazu. Prcentwy pdział funduszu nagród pzstanie bez zmian. 12. Zasady rganizacyjne i system sędziwania W pkazie mgą brać udział tylk knie arabskie czystej krwi hdwli krajwej i zagranicznej zarejestrwane w księgach stadnych czystej krwi arabskiej, uznanych przez WAHO. We wszystkich klasach knie będą pkazywane w ręku, w stępie i kłusie. Rywalizacja dbywać się będzie w następujących klasach: I A i B - gierki rczne II - gierki dwuletnie III gierki trzyletnie IV A i B - klaczki rczne V - klaczki dwuletnie VI klaczki trzyletnie VII giery czter-sześciletnie VIII giery siedmiletnie i starsze IX klacze czter-sześciletnie X klacze siedmiletnie i starsze Knie będą ceniane pd względem typu, urdy, pprawnści budwy i ruchu. Każdy kń będzie sędziwany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mgą przumiewać się pdczas sędziwania. System punktacji (z płówkami punktów): typ - maksymalnie 20 pkt głwa i szyja - maksymalnie 20 pkt kłda - maksymalnie 20 pkt ngi - maksymalnie 20 pkt ruch - maksymalnie 20 pkt Razem - maksymalnie 20 punktów. Liczby punktów przyznane przez pszczególnych sędziów będą równcześnie głaszane na tabliczkach. Oceną stateczną dla każdeg knia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W przypadku jednakwej liczby punktów wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile cena za typ będzie również pkrywała się u wszystkich trzech sędziów, przyznaniu pierwszeg miejsca zadecyduje wyższa cena za ruch. Jeżeli i w tym przypadku ceny sędziów będą jednakwe,

6 przyznaniu pierwszeg miejsca zadecyduje ddatkwe, pisemne głswanie sędziów. 13. Czempinaty Stswana będzie tzw. standardwa metda ECAHO Czempinat Warszawy Ogierki, które zajęły 1 i 2 miejsca w klasach I A i I B kwalifikują się d Czempinatu Warszawy Ogierków Rcznych Ogierki, które zajęły 1 i 2 miejsca w klasach II i III, kwalifikują się d Czempinatu Warszawy Ogierów Młdszych. Klaczki, które zajęły 1 i 2 miejsca w klasach IV A i IV B kwalifikują się d Czempinatu Warszawy Klaczek Rcznych Klaczki, które zajęły 1 i 2 miejsca w klasach V i VI kwalifikują się d Czempinatu Warszawy Klaczy Młdszych. Ogiery, które zajęły 1 i 2 miejsce w klasach VII i VIII, kwalifikują się d Czempinatu Warszawy Ogierów Starszych. Klacze, które zajęły 1 i 2 miejsce w klasach IX i X, kwalifikują się d Czempinatu Warszawy Klaczy Starszych. Złty Medalista - Czempin Warszawy Ogierów Młdszych zstanie wybrany przez trzysbwą Kmisję Sędziów drgą pisemneg głswania spśród gierków, które zajęły pierwsze miejsca w klasach I, II i III. Srebrny Medalista - Wiceczempin Warszawy Ogierów Młdszych i Brązwy Medalista Drugi Wiceczempin Warszawy Ogierów Młdszych zstaną wybrane drgą pisemneg głswania sędziów spśród pzstałych kni. Na analgicznych zasadach dbędzie się wybór pzstałych Czempinów. Spśród Złtych Medalistów - Czempinów Warszawy zstanie wybrany Najlepszy Kń Pkazu -,,Warsaw Best in Shw''. 14. Sprzedaż kni. Knie birące udział w pkazie mgą być ferwane przez Wystawców d sprzedaży w tku Pkazu. Organizatr nagłśni tę mżliwść w materiałach infrmacyjnych Pkazu i w tku jeg kmentwania. P Pkazie (w niedzielę p płudniu) Organizatr stwrzy warunki dla prywatnych prezentacji kni. Wystawcy chcący prwadzić taką prsprzedażwą będą prszeni bligatryjne zakupienie w katalgu Pkazu przynajmniej jednej strny pwierzchni reklamwej. Organizatr nie pbiera żadnej prwizji z tytułu zawartych pdczas pkazu transakcji. 15. Zgłszenia

7 Zgłszenia kni d Pkazu należy przesyłać na adres: MZ BUKSZA Paweł Olbrych Obręb, ul. Lipwa 5; tel w nieprzekraczalnym terminie d dnia 10 czerwca 2013 rku. W załączeniu frmularz zgłszeniwy: plik w standardzie PDF (dczytywany za pmcą prgramu Adbe Acrbat Reader). Uwaga! D zgłszenia wymagane jest dłączenie kpii strn nr 3 i 6 z paszprtu lub zaświadczenia wpisie knia d księgi stadnej akceptwanej przez WAHO. Wszystkie knie birące udział w pkazie muszą mieć paszprty! Knie zgłszne p tym terminie lub z niepełnymi danymi nie będą umieszczne w katalgu i tym samym nie będą mgły brać udziału w pkazie. Knie mżna bez knsekwencji finanswych wycfać z udziału w pkazie w terminie d 10 czerwca 2014 rku. Knie zgłszne, które nie stawią się na pkazie bez uprzednieg pinfrmwania ich niebecnści lub których wycfanie zstanie zgłszne p 10 czerwca 2014 rku pdlegają pełnej płacie (wpiswe + bks) Zgłaszający dpwiada za umieszczenie na frmularzu pełnych i dkładnych danych zgłaszaneg knia, zgdnych z danymi Redakcji Ksiąg Stadnych (PASB), lub innej księgi stadnej akceptwanej przez WAHO. 16. Wpiswe, inne płaty związane z uczestnictwem Ustala się wpiswe d knia w wyskści 350 zł nett na pkrycie ksztów rganizacyjnych. UWAGA: Zgłaszający knie, którzy chcą uczestniczyć w rywalizacji (i c za tym idzie wypłatach) nagrdy finanswe wnszą ddatkwą płatę w wyskści 200 złtych nett zatem łączna wartść wpisweg za knia uczestnicząceg w rywalizacji nagrdy finanswe wynsi 550 zł nett. Wprwadza się płatę za bks w wyskści 350 zł nett za cały pbyt. Inne płaty: Wstęp na teren pkazu - bezpłatny Wstęp na trybunę zadaszną - 20 złtych za dzień Sektr VIP (stlik, catering, bsługa kelnerska) złtych za dwa dni dla czterech sób, ddatkwa sba 300 złtych) Strna w katalgu pkazu złtych (cena dla uczestników), 4000 złtych (cena dla reklamdawców nie birących udziału w pkazie). Pakiet uczestnika zgłaszająceg knia d pkazu: - bks w stajni (słma 10 kg dziennie - na życzenie pasze: sian i wies) - miejsce pstjwe dla kniwzu i/lub przyczepy - wjazd na parking dla zgłsznych aut uczestników i bsługi - wstęp na trybunę zadaszną dla uczestników i bsługi - katalg

8 Pakiet VIP (w uzupełnieniu pakietu pdstawweg) - miejsce przy tzw. stliku VIP, lunch w sbtę i niedzielę (snack, danie główne, wce, napje zimne, kawa i herbata, win białe/czerwne/musujące) - Breeders & Players Party w restauracji Bastylia (wstęp, psiłek, napje) Uwaga: pwyższe ceny są cenami nett, na które Organizatr wystawi fakturę VAT, której kwta będzie pwiększna stawkę VAT w wyskści 8% za bksy i 23% za wpiswe i pzstałe uslugi Wpiswe i inne płaty należy wpłacić na knt MZ Buksza Paweł Olbrych : Bank PEKAO SA nr d dnia 10 czerwca 2013 r. W wypadku, gdy wystawca nie płaci w ustalnym terminie udziału knia w pkazie, rganizatr przyjmie, że wystawca zrezygnwał z udziału i nie uwzględni knia w katalgu, przez c kń nie trzyma numeru startweg i nie będzie mógł wziąć udziału w pkazie. Uwaga Ze względów rganizacyjnych, a w szczególnści związanych z pracwaniem i drukiem katalgu, rganizatr nie przewiduje przyjmwania zgłszeń kni i wnszenia płat p terminie. III Warszawski Pkaz Kni Arabskich Czystej Krwi i Czempinat Warszawy rzgrywany jest zgdnie z,,zasadami Przeprwadzania Pkazów'' Eurpejskiej Kmisji Pkazów Kni Arabskich (EAHSC) ECAHO. Ddatkwe infrmacje mżna uzyskać w Buksza Pl & Riding Club pd danymi teleadreswymi wskazanymi w punkcie dtyczącym miejsca pkazu. Aktualizwane na bieżąc infrmacje na temat Pkazu znajda Państw na strnach

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółwy pis przedmitu zamówienia I. Opis przedmitu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest kmplekswa rganizacja i bsługa dwóch seminariów dla beneficjentów i ptencjalnych beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo