INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

2 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński Drodzy uczniowie klas trzecich gimnazjów! Przed Wami następny etap edukacji. Już wkrótce zmierzycie się z kolejnym wyzwaniem, jakim jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Wasza decyzja powinna być mądra, przemyślana i właściwa. Zastanówcie się, co zamierzacie robić w dalszym życiu, kim chcecie zostać w przyszłości, by stać się atrakcyjnym partnerem na rynku pracy. Przeanalizujcie swoje umiejętności, predyspozycje i talenty, by nowa szkoła spełniała Wasze oczekiwania pod każdym względem. Mamy nadzieję, że przygotowany dla Was specjalnie informator pomoże w dokonaniu świadomego wyboru odpowiedniej szkoły. Na łamach publikacji znajdziecie bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną prezentowaną przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Żnińskiego. Zauważcie, że to placówki przyjazne i otwarte na inicjatywy uczniów. Szkoły posiadają nowoczesną bazę dydaktyczną i lokalową, zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która w sposób profesjonalny przygotowuje młodych ludzi do aktywnego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Szkoły ponadgimnazjalne oferują przede wszystkim wiele ciekawych i nowoczesnych kierunków kształcenia. Stwarzają też ogromne możliwości rozwijania Waszych zainteresowań i pasji, poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Dbając o pełne i solidne wykształcenie uczniów, nasze szkoły realizują programy edukacyjne, finansowane ze środków unijnych, w tym także staże i praktyki zawodowe. Dla najzdolniejszych uczniów prowadzimy program stypendialny. Przyszłym uczniom naszych szkół gratulujemy dobrego wyboru i życzymy wielu sukcesów. Szkolnictwo w Polsce, poddawane od pewnego czasu głębokim przemianom, ma zapewnić młodemu człowiekowi możliwość realizacji własnej drogi życiowej poprzez wybór odpowiadających jego aspiracjom i możliwościom dróg kształcenia. Ma dać możliwości rozwijania indywidualnych zdolności, zainteresowań, a w efekcie kariery znaczonej sukcesami wzmacnianymi systematycznym rozwojem osobowościowym w myśl zasady uczenia się przez całe życie. W roku szkolnym 2015/2016 naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczną absolwenci gimnazjów, którzy będą mieli do wyboru naukę w: 3-letnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 4-letnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. GIMNAZJUM 3 LATA EGZAMIN GIMNAZJALNY Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 LATA MATURA SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM 4 LATA SZKOŁA ZAWODOWA 3 LATA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE STUDIA WYŻSZE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE LICEUM DLA DOROSŁYCH MATURA SZKOŁA POLICEALNA STUDIA WYŻSZE

3 4 5 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie Żninie to szkoła z ponad 90 letnią tradycją. Placówka może poszczycić się statusem laureata Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich. W 2013 roku I LO zajęło 20. pozycję w województwie kujawsko-pomorskim w Ogólnopolskim Rankingu Liceów, opublikowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita. Potwierdzeniem tego osiągnięcia było nadanie szkole brązowej odznaki Perspektyw i tytułu Brązowej Szkoły W październiku 2013 roku liceum zostało odznaczone MEDALEM HONOROWYM ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Uczniowie uczęszczający do I LO mają zagwarantowany wysoki poziom edukacji oraz warunki, które sprzyjają efektywnej nauce. Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów znacznie przewyższają średnią powiatu, województwa i kraju. Wskaźnik procentowy zdawalności egzaminu maturalnego od 2005 r. (nowa matura) wynosił w części ustnej 100%, w części pisemnej wahał się w granicach 99,3%-100%. W 2012 roku szkoła została bardzo wysoko oceniona podczas ewaluacji przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Kurek ul. Sienkiewicza 1, Żnin tel ; profilami, zawodami W czasie trzyletniej edukacji uczniowie zyskują znakomite przygotowanie do egzaminu maturalnego. Warto również podkreślić fakt, że zajęcia z informatyki oraz języków obcych odbywają się z podziałem na grupy. Od roku szkolnego 2013/2014 szkoła oferuje naukę w klasach o ukierunkowaniach: biologiczno chemicznym, politechnicznym, medycznym, humanistycznym i europejskim. Uczeń, który od klasy drugiej nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii zobowiązany jest wybrać przedmiot uzupełniający historię i społeczeństwo, a uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym jednego z przedmiotów: geografia, biologia, chemia, fizyka zobowiązany jest wybrać przedmiot uzupełniający przyrodę. j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski - wszystkie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią językową. informatyczne (liczba stanowisk), dostęp do Internetu Pracownia komputerowa, posiadająca 16 stanowisk z dostępem do Internetu oraz biblioteka wraz z czytelnią multimedialną umożliwiają uczniom poszukiwanie interesujących ich informacji. W szkole działa także Internet Wi-Fi. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań I LO oferuje bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych. Są to m.in. zajęcia z języków obcych, przedmiotów ścisłych, zajęcia sportowe. W szkole działa wiele kół zainteresowań m.in. koła matematyczne, polonistyczne, fizyczne, astronomiczne, chemiczne, historyczne, biologiczne, SKS, koło teatralne w języku angielskim. Organizowane są biwaki naukowe i integracyjne. Szkoła posiada własną stronę internetową, której tworzeniem zajmują się uczniowie naszego liceum (www.1loznin.pl) oraz jedną z najlepszych w Polsce gazetek szkolnych Wzrok Ludu. W naszej szkole działa doceniony przez Ministra Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski. Placówka dysponuje nowoczesną halą sportową wyposażoną w pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, tenisa ziemnego, badmintona. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z siłowni, ścianki do wspinaczki i kawiarenki. Przy szkole funkcjonuje także sala gimnastyczna. Od 2012 roku przy szkole działa astrobaza. W liceum znajdują się nowoczesne pracownie: matematyczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, biologiczna, pracownie językowe. Wiele sal wyposażonych jest w sprzęt audio, projektory i tablice multimedialne. Szkoła ma licznych ogólnopolskich laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. W naszej szkole prężnie działa Klub Wolontariusza. W I LO organizowane są liczne imprezy m.in. otrzęsiny klas pierwszych, dzień sportu, dzień niemiecki, dzień angielski, tydzień muzyczny, walentynki, Powiatowy Konkurs Recytatorski w języku angielskim/niemieckim, jarmark bożonarodzeniowy, konkurs językowo-informatyczny, wyjazdy do teatru i opery. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: UMK, UKW, WSG i KPSW (wykłady w szkole, wyjazdy) oraz ze szkołami w Solecznikach i Jaszunach (Litwa) i Mettmann (Niemcy). Nasi uczniowie biorą udział w projekcie Globe at Night. REKRUTACJA! I. składanie podań przez kandydatów do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie od 25 maja 2015 do 22 czerwca 2015 r. do godziny 1500, w sekretariacie szkoły; II. przyjmowanie dokumentów wymaganych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie do 29 czerwca 2015 r. do godziny 1500, w sekretariacie szkoły; III. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie - 2 lipca 2015 r. o godzinie 1200; IV. potwierdzenie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych do przyjęcia woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie do 7 lipca 2015 r. do godziny 1200, w sekretariacie szkoły; V. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie 8 lipca 2015 r. o godz

4 6 7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE Naszym hasłem przewodnim jest - SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych w Żninie to szkoła od dawna znana w środowisku lokalnym, rozwijająca się i dostosowująca do wymogów współczesnego rynku pracy. Proponowane przez nas kierunki kształcenia dają wiele możliwości zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zapewniamy zdobycie zawodu, rzetelne przygotowanie do matury oraz umożliwiamy rozwijanie zainteresowań. Serdecznie zapraszamy absolwentów gimnazjów do skorzystania z naszej oferty. Dyrektor Szkoły mgr Tomasz Ratajczak ul. Śniadeckich 18, Żnin, tel./fax www, profilami i zawodami I. Technik Ekonomista nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym uczeń potwierdza dwie kwalifikacje zawodowe jedną w klasie drugiej, a drugą w klasie czwartej praktyki zawodowe organizowane przez szkołę, realizowane są w klasie II i III tytuł zawodowy: technik ekonomista, a po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji technik rachunkowości informatyczne 4 pracownie informatyczne wyposażone w komputery stacjonarne oraz w laptopy oprogramowanie dostosowane do kierunków kształcenia w poszczególnych zawodach dostęp do szerokopasmowego Internetu Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań W szkole prężnie działają: Pałuckie Bractwo Turystyczne Pałuczanie Klub Ośmiu Klub Europejski Uczniowski Klub Sportowy Szkolne Koło Ekologiczne Ponadto realizowane są: zajęcia fakultatywne z wielu przedmiotów projekty unijne, m.in. księgowość komputerowa Placówka dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, w skład której wchodzą: pracownia informatyczna pracownia ekonomiczna pracowania organizacji reklamy pracownia spedycji pracowania języków obcych pracowania biologiczno chemiczna wyposażone są w specjalistyczny sprzęt umożliwiający praktyczne przygotowanie się do wybranego zawodu, np. aparaty fotograficzne, kamery, wielofunkcyjne drukarki, sprzęt wykorzystywany do przygotowywania materiałów reklamowych - skanery, plotery, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizery i inne. Dodatkowo we wszystkich salach lekcyjnych znajdują się projektory multimedialne, a w wielu również tablice interaktywne. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie korzystają z nowoczesnej hali sportowej znajdującej się na ul. Sienkiewicza oraz ćwiczą na boisku szkolnym przystosowanym do prowadzenia gier zespołowych. Na terenie szkoły jest darmowy dostęp do sieci Wi Fi. Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale także w czasie spotkań ze specjalistami z dziedziny zgodnej z kierunkiem kształcenia podczas wyjazdów w ramach współpracy z wieloma instytucjami zarówno na terenie powiatu, jak i poza nim np. Port Gdynia oraz podczas wyjazdów zagranicznych w ramach projektów unijnych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. II. Technik Organizacji Reklamy nauka twa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym uczeń potwierdza dwie kwalifikacje zawodowe jedną w klasie drugiej, a drugą w klasie czwartej praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w klasie III tytuł zawodowy: technik organizacji reklamy III. Technik Spedytor nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym uczeń potwierdza dwie kwalifikacje zawodowe jedną w klasie trzeciej, a drugą w klasie czwartej praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w klasie tytuł zawodowy: technik spedytor IV. Technik Obsługi Turystycznej nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym uczeń potwierdza dwie kwalifikacje zawodowe jedną w klasie drugiej, a drugą w klasie czwartej praktyki zawodowe organizowane przez szkołę już od klasy pierwszej tytuł zawodowy: technik obsługi turystycznej język angielski i język niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (poziom wybiera uczeń) dodatkowo język obcy zawodowy zgodny z kierunkiem kształcenia realizowany w trakcie trwania nauki Pamiętaj! Dajemy zawód, nie zawodzimy! Już teraz dołącz do nas na facebooku!

5 8 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KARŁOWSKIEJ W ŻNINIE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie to szkoła z ponad 120-letnią tradycją. Jesteśmy największym i najbardziej wszechstronnym na rynku edukacyjnym naszego Powiatu ośrodkiem kształcącym fachowców. Systematycznie modernizujemy ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebami rynku pracy, a oferowane przez nas kierunki kształcenia stwarzają możliwości pracy w całej Unii Europejskiej. Nasze cele to rozwój, efektywność kształcenia oraz zdobycie przez uczniów upragnionych kwalifikacji zawodowych. Pomyślnie zdana matura umożliwi każdemu z Was podjęcie wybranych studiów. Dyrektor Szkoły mgr inż. Leszek Kowalski ul. Browarowa 14, Żnin, tel , fax profilami, zawodami Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - NOWOŚĆ!!! Zostań fachowcem w projektowaniu, wykonywaniu i serwisowaniu systemów związanych z energią słoneczną, wiatrową, wodną itp. Technik Budownictwa zapewni Ci znalezienie pewnej i dobrze płatnej pracy. Przedsiębiorstwa budowlane, biura projektów, nadzór budowlany, wytwórnie prefabrykatów to potencjalne miejsca zatrudnienia dla absolwentów tej szkoły. Kierunek także dla dziewcząt! Technik Informatyk dla tych, którzy chcą zgłębiać tajemnice budowy komputerów, multimediów, programowania, sieci komputerowych i www. Po ukończeniu szkoły możesz starać się o pracę w firmach komputerowych, reklamowych, drukarniach, urzędach, wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się sprzęt informatyczny. Technik Mechanik sprawdzona oferta głównie dla chłopców. Uzyskane kwalifikacje przygotują Cię do zatrudnienia w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach mechanicznych, naprawy maszyn i pojazdów samochodowych. Zdobędziesz umiejętności techniczne bardzo cenione w służbach mundurowych! Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zdobędziesz umiejętności przygotowywania i przyrządzania posiłków, poznasz zasady zdrowego żywienia i dietetyki. Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w restauracjach, barach, kawiarniach oraz prowadzić własną działalność np. cateringową. 3-letnie szkoły zawodowe oferta skierowana do tych z Was, którzy jak najszybciej chcą trafić na rynek pracy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - uczyć możesz się w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych. Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników - kształcisz się w wybranym zawodzie, np. sprzedawca, fryzjer, piekarz. Zajęcia praktyczne z wynagrodzeniem odbywasz u wybranego przez siebie pracodawcy. języki angielski i niemiecki w nowoczesnych pracowniach językowych informatyczne, dostęp do Internetu 4 bogato wyposażone sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu pracownia komputerowego wspomagania obróbki CNC Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań zajęcia z języków obcych, języka polskiego, matematyki, informatyki, geografii, biologii, historii redagowanie szkolnej strony www, profilu na facebooku i youtube koła zainteresowań: teatralne, turystyczno-krajoznawcze, SKS, PCK wolontariat wycieczki, biwaki szkolne, obozy praca w Samorządzie Uczniowskim pokazy i kursy carvingu, cateringu i baristyki dobrze wyposażone warsztaty szkolne (obrabiarki sterowane numerycznie, nowo-czesna spawalnia) pracownia budownictwa pracownia gastronomiczna pracownia obsługi konsumenta pracownia komputerowego wspomagania projektowania CAD sala gimnastyczna z siłownią i X-boxem multimedialna pracownia językowa dobrze zaopatrzone pracownie przedmiotowe biblioteka z czytelnią płatne wakacyjne staże u pracodawców na terenie całego województwa dla TRZECH uczniów z KAŻDEJ pierwszej klasy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej fundujemy jednorazowe kieszonkowe na start pakiety zawodowe - nie musisz kupować podręczników do nauki przedmiotów zawodowych w I klasie; KAŻDEMU uczniowi technikum zapewnimy te książki możliwość wypożyczenia przez uczniów klas pierwszych wybranych podręczników do przedmiotów ogólnokształcących zaangażowanie się w projekty realizowane m.in. przez Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny plan lekcji bez okienek (zajęcia do godz. 1505) prowadzenie kursów zawodowych dla młodocianych pracowników, Ośrodka Egzaminacyjnego OKE w wybranych zawodach, kursów spawalniczych profesjonalna pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla wychowanków w trudnych sytuacjach organizacja imprez cyklicznych (Powiatowe Dyktando Językowe, Ogólnopolski Konkurs Literacki Klucz do Świata Magii, Ferie z Browarową, Nocne granie na Mechanie, konkursy i turnieje przedmiotowe) otwartość na nowatorskie inicjatywy, m.in. udział w międzynarodowym projekcie polsko-ukraińskim Smaczna historia

6 10 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. H. DĄBROWSKIEGO ŁABISZYNIE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie im. Jana Henryka Dąbrowskiego to szkoła z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją. Placówka kształci młodocianych pracowników w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Po zdobyciu zawodu można u nas kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w trybie zaocznym. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, gdzie w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku, każdy uczeń oraz słuchacz: zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia rozwinie własną osobowość i pasje rozbudzi swoją wrażliwość na dobro i piękno otaczającego świata uwierzy we własne możliwości, by w przyszłości znaleźć swoje miejsce w życiu Dyrektor Szkoły mgr Anita Szymanowska-Zabrocka ul. Poznańska 10, Łabiszyn, tel , fax profilami, zawodami Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie, tryb zaoczny) Język obcy j. niemiecki, j. angielski informatyczne (liczba stanowisk), dostęp do Internetu Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań zajęcia pozalekcyjne organizowane wg zainteresowań uczniów: kółko teatralne, informatyczne, turystyczno- krajoznawcze, sportowe; zajęcia wyrównawcze; zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pracownia matematyczna, humanistyczna, informatyczna, geograficzna, języków obcych Największe osiągnięcia szkoły i jej wychowanków zwycięzcy plebiscytu Laur Klemensa w kategoriach: Sportowiec, Najlepszy z najlepszych stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Żnińskiego stypendium Zdolni na start wyróżnienia w konkursach i olimpiadach o zasięgu pozaszkolnym ( Uratuj życie, Olimpiada promocji zdrowego stylu życia, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ) 15 stanowisk komputerowych połączonych w sieci z dostępem do Internetu projektory multimedialne dostęp do drukarek laserowych, skanera tablice interaktywne uczestnictwo w zawodach sportowych i konkursach międzyszkolnych doskonale przygotowana kadra przyjazna atmosfera granty oświatowe happeningi akcje charytatywne projekty unijne kampanie społeczne liczne szkolne konkursy kultywowanie tradycji związanych z Patronem Szkoły organizacja gminnych zawodów pierwszej pomocy ZAPRASZAMY

7 12 13 ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W PIECHCINIE RODZICE I UCZNIOWIE! Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Jest szkołą dostosowującą tok nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Jest szkołą przygotowującą do życia w dorosłym i nowoczesnym społeczeństwie. Od momentu powstania Zespołu Szkół Niepublicznych, czyli od września 2012 roku szkoła ciągle zmienia swoje oblicze. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę, ale także rozwijali zainteresowania, uczyli się samodzielności, odpowiedzialności oraz realizowali marzenia. Chcemy, aby nasi absolwenci byli bogaci w różnorodne doświadczenia, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy. Spośród wielu kierunków kształcenia proponujemy te, które jak wskazują badania dają największe szanse na zatrudnienie po zakończeniu nauki. Mimo że jesteśmy młodą placówką mamy bardzo ambitne plany związane z jej rozwojem. Stowarzyszenie prowadzące szkołę stara się pozyskiwać dodatkowe środki z funduszy europejskich, co stwarza możliwości rozwoju nie tylko dla uczniów, ale także dla mieszkańców Piechcina i okolic. Dyrektor Szkoły mgr Renata Kostrzewska-Smutek ul. Radłowska 10, Piechcin tel , fax profilami i zawodami TECHNIK LOGISTYK 4-letnia Nauczysz się sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji. Pracę znajdziesz w firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych. Logistycy są też niezbędni w policji, wojsku, straży pożarnej. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnia Klasa ratowniczo obronna Nauczysz się sposobów niesienia pierwszej pomocy. Poznasz elementy musztry, taktyki walki, szkolenia ogniowego oraz organizację pracy służb mundurowych. Kierunek otwiera Tobie drogę do dalszego kształcenia i przyszłego zatrudnienia w służbach mundurowych lub ratowniczych. Klasa kosmetyczna Nauczysz się wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające, a także udzielać fachowej porady. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł podjąć pracę w salonach i firmach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej lub otworzyć własną działalność. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia W szkole zdobędziesz wiedzę ogólną, natomiast podczas praktyk w zakładzie pracy nabędziesz umiejętności niezbędne w zawodzie. Masz dużo możliwości. Zdobyte umiejętności z pewnością pozwolą Ci znaleźć pracę w wybranym przez Ciebie zawodzie. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) Technik Administracji (2-letnie) j. angielski, j. rosyjski informatyczne (liczba stanowisk), dostęp do Internetu dwie pracownie komputerowe z szybkim dostępem do Internetu (15 i 6 stanowisk) biblioteka połączona z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (5 stanowisk) dofinansowanie do kursu prawo jazdy kategoria B coroczne bezpłatne zimowiska sklepik szkolny sala gimnastyczna sala do gry w tenisa stołowego dwie pracownie komputerowe z szybkim dostępem do Internetu tablice interaktywne Szkoła bierze udział w następujących projektach: Szkoła bez przemocy Dzień Bezpiecznego Internetu

8 14 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W JANOWCU WLKP. ul. 3 Maja 30, Janowiec Wlkp. tel./fax profilami i zawodami Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 3 lata dla chętnych dodatkowe zajęcia sprawnościowe i teoretyczne przygotowujące do egzaminów wstępnych do służb mundurowych Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników (klasa wielozawodowa) - 3 lata Niepubliczne Technikum 4 lata w zawodzie Technik procesów drukowania, Technik rolnik Od września 2015r. uruchamiamy klasę sportową chłopców ze specjalnością piłka nożna j.niemiecki, j.angielski informatyczne Szkoła korzysta z nowoczesnej pracowni komputerowej. Znajduje się w niej 15 stanowisk uczniowskich pracujących w sieci, wyposażonych w komputery IBM z procesorami Intel Celeron 3,53 GHz, system operacyjny WINDOWS XP. Na wyposażeniu pracowni znajdują się również drukarka i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). Wszystkie stanowiska mają stały dostęp do Internetu. Uczniowie mogą korzystać również z komputerów w Multimedialnym Centrum Informacyjnym. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań Boisko sportowe: bieżnia 200 m, skocznia w dal, boisko do piłki ręcznej, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko do siatkówki plażowej, dwa kosze do koszykówki ulicznej. Sala gimnastyczna o wymiarach 30 m x 18 m z: boiskiem do siatkówki, boiskiem do koszykówki, drążkiem gimnastycznym, kółkami gimnastycznymi, zeskokiem do skoku wzwyż. Sala bilardowa, sala fitness siłownia, szatnia dla niepełnosprawnych, gabinet pielęgniarki, trzy szatnie dla uczniów, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego z magazynem sprzętu sportowego. Klasopracownie: biologiczna, chemiczna, historyczna, multimedialna wyposażone w podstawowe środki dydaktyczne. Pracownia języków obcych: 24 stanowiska uczniowskie i stanowisko nauczyciela. Biblioteka: ze zbiorem ponad 8 tysięcy książek z zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej. Kasety video i płyty CD. Zajęcia politechniczno - informatyczne - matematyka, informatyka Pociąg językowy - j. angielski, j. niemiecki Ciekawi świata - geogrefia, chemia, fizyka Czytam, bywam i rozwijam się - j.polski Klasa mundurowa - biwaki, zajęcia sprawnościowe,, drużyna ASG, wycieczki, kursy itp.- klasa z adrenaliną Chcesz się bawić, bawiąc innych - kabaret szkolny Zajęcia sportowe - siatkówka dziewcząt i chłopców, tenis ziemny, tenis stołowy, bilard, siłownia, fitness, kalistenika W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. Mała liczba uczniów gwarancją poczucia bezpieczeństwa, uczniowie znani wszystkim nauczycielom, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, nie tylko przedmiotowych. Nasi uczniowie otrzymują umundurowanie wojskowe, tablety, dofinansowanie do biwaków integracyjnych. Czas pracy placówki dopasowany jest do potrzeb ucznia, brak okienek, miła atmosfera, apele szkolne, silna więź ze środowiskiem lokalnym, bogate zaplecze sportowe. Organizujemy dowóz do szkoły, współpracujemy z jednostkami Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, z Elitarną Szkołą Służb Ochrony Delta i Jednostką Ratownictwa Medycznego z Kowalewka.

9 16 17 ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH w GĄSAWIE Serdecznie zapraszam do kontynuowania nauki w naszym Zespole. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną i przyjazną uczniowi kadrą pedagogiczną. Rozwojowi osobowości uczniów sprzyja realizacja wielu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych. Mocną stroną szkoły są praktyki zawodowe organizowane w kraju i za granicą. Uczniowie technikum zdobywają dodatkowe certyfikaty zawodowe, podnosząc tym swoje kwalifikacje. Szkoła szczyci się wysoką zdawalnością uczniów na egzaminach zawodowych, wyższą od średniej w województwie i kraju. Zajęcia pozalekcyjne Szkoła oferuje bogatą listę zajęć pozalekcyjnych, min.: konsultacje dla maturzystów z wszystkich przedmiotów maturalnych, zajęcia wyrównawcze. Spotkania, mające na celu przygotowanie do egzaminów zawodowych i praktyk zagranicznych, realizowane są granty oświatowe oraz zajęcia unijne podnoszące kwalifikację. koła zainteresowań Ponadto w szkole funkcjonują koła zainteresowań takie jak: turystyczno - hotelarskie, gastronomiczne, hippiczne, zootechniczne, sportowo - rekreacyjne, wellness i zumby. W szkole działa także klub strzelecki KALIBER, klub filmowy i klub europejski Eurofan. Uzdolnieni uczniowie podczas spotkań tematycznych przygotowywani są do licznych olimpiad i konkursów. Dodatkowe zajęcia z mechanizacji rolnictwa, produkcji zwierzęcej i roślinnej doskonale przygotują kandydata do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizowane są również zajęcia samoobrony, wyjazdy na poligon i basen. Bazę sportową szkoły stanowią: pełnowymiarowa hala sportowa, studio fitness, boisko do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne (tenis ziemny, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, nożna) z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Spośród specjalistycznych pracowni należy wymienić pracownię żywienia, biologiczno-ekologiczną, nauki języków obcych, matematyczno-fizyczną, chemiczną, hotelarską, historyczną, produkcji rolniczej, geograficzną. W szkole działa sklepik uczniowski Grześ. Do dyspozycji uczniów jest stołówka szkolna oraz internat. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa pedagog szkolny oraz system monitoringu na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych mgr Grażyna Mielcarzewicz Gąsawa, ul. Żnińska 6, tel. fax profilami, zawodami Szkoła kształci w: 4-letnim Technikum Hotelarskim z elementami Wellness i SPA 4-letnim Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z elementami dietetyki 4-letnim Technikum Rolniczym z elementami zarządzania 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym o profilu ogólnym 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym o profilu sportowo-obronnym 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla młodocianych pracowników j. niemiecki i j. angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym j. niemiecki zawodowy, j. angielski zawodowy informatyczne (liczba stanowisk), dostęp do Internetu Szkoła posiada: 2 nowoczesne pracownie komputerowe, Biblioteczne Centrum Multimedialne oraz kawiarenkę internetową z łączną ilością stanowisk dla 45 uczniów. Naukę technologii informacyjnej wspomaga 9 projektorów multimedialnych oraz 4 tablice interaktywne. Wi-Fi dostępne na terenie szkoły. stypendia naukowe od pierwszej klasy i średniej ocen 4,0 ( na podstawie świadectwa z gimnazjum) uczniowie Technikum Rolniczego bezpłatnie realizują kurs prawa jazdy kat. T, natomiast kategorię B można uzyskać w oparciu o środki finansowe EFS lub 50 % ceny rynkowej praktyki w Polsce i za granicą (Niemcy, Włochy, Grecja) bezpłatna nauka w szkole niskie koszty utrzymania za internat parking monitorowany Wi Fi na terenie szkoły Współpraca szkoły z : Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. generała Józefa Bema w Toruniu Kliniką Zdrowia i Urody w Żninie współpraca z liczącymi się firmami na rynku lokalnym i międzynarodowym takich jak Sano, Inter - Vax, Hotel City****, Hotel Słoneczny Młyn****, Park Hotel***, Hotel Martina***, Hotel Herbarium**** Indywidualnymi gospodarstwami rolnymi Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie ul. Żnińska 6, Gąsawa, tel Liczba miejsc 40 Pokoje 2-4 osobowe Wyżywienie całodobowe

10 18 19 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE Zapraszamy wszystkich uczniów z Powiatu Żnińskiego i powiatów sąsiednich, którzy mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do podjęcia nauki w naszej szkole zawodowej i szkole przysposabiającej do pracy. Dzięki doskonałej współpracy z zakładami pracy pomożemy w zdobyciu praktyki. W ramach klas zawodowych uczniowie zdobywają zawody: ślusarz, piekarz, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz. Nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy Powiatu Żnińskiego (np. KÖHLER+BOVENKAMP, Hotel Martina). Absolwent naszej szkoły może zdawać zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Możemy pochwalić się wysokim odsetkiem zatrudnionych absolwentów. Prowadzimy trzyletnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jej absolwenci są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia w zakładach przy prostych pracach (ogrodnictwo, gospodarstwo domowe, wyroby rękodzielnicze, myjnie, pakowalnie itp.). Dyrektor Szkoły mgr Grzegorz Koziełek ul. Mickiewicza 32, Żnin, tel./fax lub profilami, zawodami Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla młodocianych pracowników: wielozawodowa 3-letnia język angielski informatyczne (liczba stanowisk), dostęp do internetu Pracownia komputerowa 16 stanowiskowa z dostępem do Internetu, Multimedialne Centrum Informacji z dostępem do Internetu, znajdujące się w bibliotece szkolnej 4 stanowiska komputerowe. Szkoła dysponuje tablicami interaktywnymi: Quomo, SmartBoard, IQ Board (stanowiska te również posiadają dostęp do Internetu) Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań Zajęcia sportowe, gazetka szkolna, zajęcia z tańca, rytmiki, Szkoła Wietnamskiej Sztuki Walki Vo-Quyen, warcaby i szachy, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia ruchowe i artystyczne, kółko teatralno - czytelniczo regionalne, kółko matematyczne, zajęcia informatyczne, zajęcia realizowane w ramach grantów oświatowych przyznawanych przez Powiat Żniński oraz projektów unijnych. Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3-letnia (dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym) Biblioteka, świetlica, pracownie przedmiotowe, pracownia hotelarska, pracownia nauki przedmiotów zawodowych ślusarskich, sala gimnastyczna ze ścianą skałkową, siłownia, bilard, salka gimnastyki korekcyjnej, gabinety zajęć indywidualnych, boisko, gabinet lekarski, gabinet psychologiczno-pedagogiczny, gabinet logopedyczny, sala do terapii metodą integracji sensorycznej, sala do terapii polisensorycznej, gabinet diagnozy i terapii metodą Tomatisa oraz gabinet terapii EEG Biofeedback. Szkoła dysponuje 9- osobowym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Doskonale przygotowana kadra do pracy z osobami z wielorakimi dysfunkcjami, sprzężeniami wymagającymi stworzenia specjalnych warunków, form, metod pomocy oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Zindywidualizowana praca nastawiona na pomoc uczniowi, przyjazna atmosfera, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, biwaki, zloty harcerskie, zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, zaangażowana w pomoc wychowankom i ich rodzinom kadra, uczestnictwo w zawodach sportowych, konkursach (liczne nagrody), wyjazdy najlepszych na Mistrzostwa Polski. Placówka jest organizatorem wielu turniejów sportowych rangi wojewódzkiej (piłka nożna halowa). Prowadzimy zajęcia doradztwa zawodowego. Realizujemy wiele programów profilaktycznych i terapeutycznych nastawionych na wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z uczniami niedowidzącymi oraz autystycznymi.

11 20 21 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową, która kształci bezpłatnie osoby dorosłe. W 2011 roku szkoła obchodziła jubileusz już ponad 10 lat istniejemy na rynku edukacyjnym Powiatu Żnińskiego. Nadrzędnym celem naszego Centrum jest ciągłe doskonalenie jakości procesu nauczania oraz poszerzenie oferty kształcenia dla osób, które pragną zdobyć nowe kwalifikacje, bądź pozyskać dodatkowe umiejętności zawodowe. Centrum jest placówką, która stara się swoją ofertą edukacyjną dostosować do oczekiwań ludzi dorosłych, pragnących znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. W salach wykładowych CKU kształci się ponad 300 słuchaczy rocznie. Nasze Centrum umożliwia doskonalenie zawodowe oraz przekwalifikowanie dorosłych, przez co wspomaga realizację programu walki z bezrobociem. ul. Sienkiewicza 1a Żnin tel/fax profilami, zawodami Liceum Ogólnokształcące Szkoła 3-letnia, dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej Szkoła Policealna Szkoła na podbudowie szkoły średniej (nie jest wymagana matura) kształcąca na kierunkach: Technik Informatyk (2-letnia, zaoczna) Opiekun w Domu Pomocy Społecznej (2-letnia, zaoczna) Technik BHP (3 semestry, zaoczna) Technik Administracji (2-letnia, zaoczna) Opiekunka Dziecięca (2-letnia, wieczorowa) Od 1 września 2015r. planujemy otwarcie nowego kierunku o rocznym cyklu kształcenia opiekun medyczny. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy opiekunka środowiskowa Kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą realizować osoby, które ukończyły szkołę średnią. Kurs kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku i po jego pozytywnym złożeniu Słuchacz otrzymuje kwalifikacje zawodowe. Język niemiecki, angielski i rosyjski informatyczne Centrum Kształcenia Ustawicznego wyposażone jest w dwie nowoczesne pracownie komputerowe obsługujące 30 stanowisk stacjonarnych z dostępem do Internetu. Na wyposażeniu pracowni znajdują się również drukarki i projektory multimedialne. W pracowni komputerowej słuchacze uczą się: samodzielnie obsługiwać sprzęt komputerowy oraz obsługiwać oprogramowanie związane z wybranym kierunkiem; komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje; korzystać z innowacyjnej platformy e-learningowej, gdzie umieszczone są materiały umożliwiające przygotowanie się do zajęć Dodatkowo szkoła posiada także 2 sale wyposażone w tablice interaktywne. Sale lekcyjne wyposażone są w projektory, tablice tematyczne oraz inne pomoce dydaktyczne. Szkoła posiada bibliotekę, z której korzystać mogą nie tylko słuchacze Centrum, ale także nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Biblioteka szkolna posiada duży księgozbiór podręczników oraz materiały multimedialne. Księgozbiór jest stale wzbogacany o najnowsze pozycje, przydatne w pracy słuchaczy i nauczycieli. Do dyspozycji czytelników zostały oddane także trzy nowe komputery z dostępem do Internetu, z których chętnie korzystają zarówno słuchacze, jak i nauczyciele. CKU w Żninie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przystępując w partnerstwie do projektów właśnie dla Ciebie oraz Wykształcenie Twoją Szansą doposażyła szkołę w nowoczesny sprzęt komputerowy. Na wszystkich kierunkach uczy wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska o różnych specjalizacjach, wśród nich są wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących oraz licznych przedmiotów zawodowych m.in. administracji, rachunkowości i finansów, informatyki, bhp. Nauczyciele przedmiotów zawodowych dzięki posiadanej wiedzy praktycznej przygotowują słuchaczy uzyskania dyplomu technika, a tym samy do zaistnienia na rynku pracy. Szanowni Państwo! Naszą ofertę chcielibyśmy skierować szczególnie do osób dorosłych, które pragną podnieść swoje kwalifikacje, przekwalifikować się lub zyskać nowy zawód. Zapraszam zatem do podjęcia nauki w naszej szkole. Dzięki miłej atmosferze, przyjaznej kadrze pedagogicznej oraz pracownikom edukacja jest prawdziwą przyjemnością! Dyrektor mgr Joanna Purczyńska

12 22 23 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE Adres Telefon/fax Telefon kom. Strona www Godziny pracy ul. Browarowa 14, Żnin Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do Poradnia jest placówką, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej. Na badania lub zajęcia terapeutyczne zgłaszać dzieci może rodzic lub opiekun prawny. Poradnia obejmuje opieką dzieci od momentu urodzenia, a następnie uczniów wszystkich typów szkół w gminach Żnin, Łabiszyn, Barcin, Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wlkp. Nasi pracownicy to psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi oraz pracownicy administracji i obsługi. Poradnia z założenia jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej mgr Halina Rosiak Zadania Poradni to w szczególności: diagnozowanie udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poradnictwo szkolne i zawodowe Zespoły Problemowe Profilaktyka i poradnictwo wychowawcze Profilaktyka logopedyczna i wczesne wspomaganie rozwoju Poradnia prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży, zajęcia warsztatowe między innymi o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym, psychoedukacyjnym, rozwijające sferę emocjonalno-społeczną, a także odpowiadamy na propozycje przedszkoli i szkół. Dla dzieci młodszych w wieku od 0 do 6 lat: warsztaty wspomagające rozwój dzieci w grupach przedszkolnych zajęcia logopedyczne Głoskolandia Uczymy się nazywać i rozpoznawać emocje zajęcia dla dzieci z deficytami rozwojowymi Dobry Start Przedszkolaka dla dzieci 2-3 letnich Maluchy na starcie dla dzieci 1-2 roku życia Różowy Słoń dla dzieci uzdolnionych Zabawy Logopedyczne z opóźnionym rozwojem mowy Gimnastyka buzi i języka rozwijanie motoryki artykulacyjnej indywidualna terapia dla grupy z ryzyka dysleksji Lekcje logopedyczne dla grup przedszkolnych i szkolnych Terapia ręki dla grup przedszkolnych Zabawy fundamentalne Akademia Maluszka zajęcia warsztatowe Twórczy relaks artetrapeutyczne (dla dzieci z problemami emocjonalnymi) cykl zajęć warsztatowych Przyjaciele Zippiego (profilaktyka zdrowia psychicznego) dla dzieci od 5 roku życia Mały matematyk zajęcia dla dzieci od 3 roku życia Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:,,bezpieczeństwo dzieci w Internecie Twórczy relaks - dla uczniów klas I-III cykl zajęć warsztatowych Przyjaciele Zippiego (profilaktyka zdrowia psychicznego) dla dzieci kl. I-IV,,Stop cyberprzemocy, Gdzie jest Mimi,,Trening Zastępowania Agresji - uczenie zachowań alternatywnych do agresji Terapeutyczne Warsztaty Ortograficzne dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu treningi pamięci warsztaty prowadzone metodą W. Sherborne, P.Dennisona, Programów Aktywności M.C.Knill zajęcia socjoterapeutyczne warsztaty integracyjne z zakresu asertywności, komunikacji, efektywnych sposobów uczenia się, w tym stylów uczenia oraz psychomanipulacji warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji warsztaty dla dzieci z deficytami rozwojowymi warsztaty dotyczące HIV/AIDS dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej warsztaty profilaktyczno terapeutyczne dla dzieci z grup ryzyka dysleksji warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień: nikotyna, alkohol, narkotyki terapia grupowa usprawnianie funkcji psychomotorycznych w kl. I-III zaburzenia odżywiania anoreksja i bulimia warsztaty dla uczniów gimnazjum lekcje logopedyczne dla dzieci klas I-III Terapia ręki dla uczniów klas I-III Sponsoring warsztaty dla uczniów gimnazjum Handel ludźmi warsztaty dla uczniów gimnazjum Dla rodziców i nauczycieli: grupa wsparcia dla rodziców i nauczycieli dzieci z ADHD konstruowanie programów dotyczących metod pracy wychowawczej w domu warsztaty dla nauczycieli uczących dzieci z dysleksją rozwojową, z deficytami rozwojowymi, sprawiającymi trudności wychowawcze prowadzone metodą C. Sutton, cykl spotkań dotyczących problemów zdrowotnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowania do przyjęcia dzieci 6-letnich do klasy I Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły, Akademia dla Rodziców (wydanie internetowe), seria artykułów dotyczących wspomagania rozwoju dziecka Pogotowie pedagogiczne spotkanie edukacyjno warsztatowe dla nauczycieli stażystów Kawiarenka Pedagogiczna spotkania dla nauczycieli i rodziców Organizujemy również: Ogólnopolską Akcję Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, Akcję Przeciwdziałania Przemocy i Agresji oraz imprezę plenerową Dzień z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną dla uczniów klas I-III. Wykonujemy komputerowe przesiewowe badania wzroku i słuchu programami Widzę i Słyszę oraz Screeningowym Audiometrem Tonalnym.

13

14 26 27 STAWIAMY NA NAJLEPSZYCH! Najzdolniejsi uczniowie szkół naszego powiatu są wyróżniani przez władze samorządowe. Od 2005roku mogą się oni ubiegać o nagrodę Laur Klemensa w kilku kategoriach (prymus, sportowiec, twórca, olimpijczyk, społecznik). Plebiscyt ma za zadanie uhonorowanie najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żniński, którzy w sposób znaczący wyróżnili się spośród społeczności szkolnych. Corocznie zwycięzcy plebiscytu otrzymują statuetki Laur Klemensa projektu i wykonania pałuckiego artysty Zbigniewa Dolskiego. Od 2009 roku realizowane były w szkołach kolejne projekty unijne Wyższe kwalifikacje-lepsza prespektywa, Przyszlość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji, Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim, Autostrada kompetencji i umiejętności, Kształcenie zawodowe dla pracy, Zawodowy start w przyszłość oraz Wiedza i Praktyka, które gwarantowały naszym uczniom szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, m.in. zdobycie prawa jazdy, możliwość skorzystania z poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz odbycia wakacyjnych staży zawodowych u pracodawcy. Szkoły w ostatnich latach zostały wyposażone w nowe pracownie m.in. językową, budowlaną, dokumentacji technicznej, lokalnych sieci komputerowych, spedycji, sprzedaży usług reklamowych i tworzenia kampanii reklamowej. W celu promowania współzawodnictwa sportowego, upowszechniania sportu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, propagowania zdrowego stylu życia, a także integracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego poprzez sport powołane zostały w roku 2009 Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce. Maturzysta Roku to kolejna inicjatywa uhonorowania uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na maturze. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa. Od roku szkolnego 2008/2009 ruszył fundusz stypendiów Starosty Żnińskiego dla młodzieży za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w bogatej ofercie innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych, na które w drodze konkursu przyznawane są granty oświatowe. Szkoły systematycznie startują w konkursach. Oferta zajęć dodatkowych dzięki pozyskanym z funduszy europejskich środkom staje się bardziej atrakcyjna. Nasze szkoły uczestniczyły w programach Szkoła marzeń czy Równać szanse. Obok zajęć pozalekcyjnych inwestujemy w bazę dydaktyczną. W ostatnich latach ze środków PHARE dokonano zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnej pracowni językowej i obrabiarki sterowanej numerycznie. W latach uczestniczyliśmy w programie stypendialnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku szkolnym 2008/2009 realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 oraz Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje. Popularyzujemy kształtowanie postaw obywatelskich i pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym poprzez coroczną powiatową edycję konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym. Najlepsze drużyny i zawodnicy indywidualni walczą o cenne nagrody dla swoich szkół i dla siebie. Wszystkim uczestnikom konkursu szczebla powiatowego Zarząd Powiatu funduje wycieczkę do Parlamentu RP w Warszawie. W celu upowszechnienia wśród uczniów i słuchaczy szkół prowadzonych przez Powiat Żniński wiedzy o Unii Europejskiej, historii jej powstania, wiedzy o instytucjach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego, jego zadań, uprawnień i działań, od 2010r. przeprowadza się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Honorowy Patronat nad konkursem objął Pan Janusz Zemke - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Brukseli lub Strasburga i wizyta w Parlamencie Europejskim.

15 Starostwo Powiatowe w Żninie Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ul. Potockiego 1, Żnin tel , wew. 34, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz tel Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, Warszawa tel Skład i druk: KRD Bydgoszcz, tel ,

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Załączniki Spis treści Załącznik nr 1 - Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Załącznik nr 2 - Pomoc społeczna... 5 Załącznik nr

Bardziej szczegółowo