Budowanie mostów jedno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowanie mostów jedno"

Transkrypt

1 biulen Budowanie mostów jedno nr 5, maj 2008 Dziękujemy za wsparcie udzielone Fundacji: Ministerstwo Pracy i Poliki Społecznej Urząd Miasta Lublin Province of Gelderland Holandia Natiol Center For Fathering USA Renewal Ministries USA Polska Misja Duszpasterska w Chicago Natiol Fatherhood Initiative USA Fundacja ASHOKA Fundacja Św. Włodzimierza Ukrai Marek Szczytowski Copy Partner Andrzej Królikowski KRIO-THERM Andrzej Połosak Poligrafia KP Stefan Pałka MAT-BUD Andrzej Kaczmarzyk Techmont Robert D. Gamble Harbor Point sp. z o. o. Media Rodzi Włodzimierz Chwalba Metal Union Sp. z o.o. Ryszard Kulicki Firma SDC Małgorzata Bujnik At Work Dariusz Wasilewski LaserText Marek Koryciński Civitas Christia Monika Spinek Dermika W. Zajączkowski i A. Potempa Kancelaria Patentowa Marek Nizioł Balex-Bud Sp. z o.o. Paweł Kołakowski Wojewódzki Ośrodek Profilakki i Terapii Uzależnień w Łomży GrzegorzSzymczak Gimzjum im. Św. Jadwigi w Lublinie Robert Kucharski Firma Cateringowa Complexbar Marek Czerniawski Consul Spółka Z o.o. Andrzej Paśnikowski INTROPAK Galeria Porczyńskich Muzeum im. Ja Pawła II e-card Mikrobit Z wyrazami jwyższego uznia za wybitne działania polu wzmacniania ojstwa przez podjęcie Inicjawy Tato.Net Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Fundacji! Setor Antoni Szymański, przewodniczący Seckiej Komisji ds. Rodziny i Poliki Społecznej, w Dniu Ojca 2007 roku przekazał Fundacji Cyryla i Metodego medal Setu Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazując Fundacji to wyróżnienie Setor powiedział, że jest ono wyrazem jwyższego uznia za podjęte działania polu wzmacniania ojstwa poprzez podjęcie nowatorskiej Inicjawy Tato.Net. Przyjęliśmy je jako zachętę do konnuowania pionierskiej, i jak się okazuję bardzo potrzebnej w szym pokoleniu, służby promowania odpowiedzialnego ojstwa. Bez wzmocnienia ojców nie da się zażegć rastającej fali kryzysu rodzin i skutecznie przeciwdziałać licznym problemom dzieci i młodzieży. Wśród wielu dokoń Fundacji ostatniego roku podkreślenie zasługuje przygotowanie książki Ojstwo wobec wyzwań współczesności, która ukazuje fak temat ojstwa poparte rzetelnymi badaniami. Publikacja, przygotowa przez zespół pod kierunkiem dr Doro Kors Bieli, otwiera nową serię wydawniczą: ABC Tato.Net (alizy, badania, cele). Przed mi nowe wyzwania. Tworzenie kultury odpowiedzialnego ojstwa, to uniwersal wartość której Fundacja zamierza służyć. W szym społeczeństwie wiele ciepłych słów pada temat matek i macierzyństwa. Równie potrzebne są działania, które spowodują ocieplenie klimatu społecznego także wobec ojców i ojstwa. Fundacja przygotowuje w 2008 roku nowe kampanie społeczne, ukazujące potrzebę obecności ojca w życiu dziecka. Przystępujemy też do realizacji kolejnego poziomu strategii Tato.Net poprzez tworzenie sieci instucji przyjaznych ojstwu. Fundacja Cyryla i Metodego jest swoism przedsiębiorstwem społecznym, które istnieje i realizuje swoją misję dzięki wsparciu jakiego dostarczają si Przyjaciele i Dobroczyńcy. Aby dobre rzeczy mogły się dal dziać niezbędne jest stałe wparcie w formie darowizn i odpisów 1% podatku. Zachęcam by również w tej formie współtworzyć Inicjawę Tato.Net. Z góry dziękujemy za zaufanie i poparcie. Każde zaangażowanie jest dla s ważne, w tej pracy jeden zczy wiele. Dariusz Cupiał

2 szkolenia Dzięki warszm Inicjawa Tato.Net dociera do konkretnych mężczyzn, dając im rzędzia do pracy d swoim ojstwem. Krzysztof Pilch Warszta bowiem nie kończą się wraz z ostatnią sesją szkoleniową, moż powiedzieć, że wtedy dopiero się zaczyją. Przyjeżdżają nie osoby o różnym światopoglądzie, sytuacji życiowej, a ojstwo jest m, ich łączy, jest pod wszelkimi podziałami. Odpowiadając zróżniwanie odbiorców Fundacja ciągle oprawuje nowe py programów szkoleniowych. Obecnie jest już sześć programów. Co roku obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania warsztatami. Wzięło w nich udział już setki uczestników z terenu Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec. Bliżej peł łączność Ojwie zajęci innymi akwnościami mogą być oddaleni emocjolnie od swych dzieci. Ten -- _ ı _. warszta PE NA ÑCZNOÂå [BLIZEJ] ı warsztat ma celu pogłębienie ich wzajemnych relacji. Zajęcia są oparte czterech filarach ojstwa, są to: zaangażowanie, stałość, zjomość dziecka, opiekuńczość.

3 Tato & córka nowe spojrzenie Warszta są adresowane do ojców oraz ich dorastających córek. Ojciec jest dla córki pierwszym mężczyzną w jej życiu, relacja z nim wpływa postrzeganie siebie jako kobie i późniejsze relacje z mężczyzmi. W czasie tego programu ojciec i córka mogą odbudować wzajemne relacje, spędzić czas wspólnych działaniach, poprawić wzajemną komunikację, zrozumieć swoje oczekiwania i potrzeby. { ojciec NIE ZŁOM NY KRAG OJCÓW - } warsz ta warsz ta - Ojciec niezłomny 7 sekretów efekwnego ojstwa warszta SIEDEM SEKRETÓW EFEKTYWNEGO OJCOSTWA szkolenia warszta &córka nowe spojrzenie Ojciec niezłomny to program pracy w małych grupach, rozłożony 13 spotkań. Przezczony jest dla ojców nie mieszkających ze swoimi dziećmi z powodu rozwodu, separacji, czy odbywania kary pozbawienia wolności. Program ma celu wzbudzić w mężczyzch mowację do zaangażowania się w bycie odpowiedzialnym ojcem, niezależnie od sytuacji w jakiej się zjdują. Badania wykazały, że pomiędzy ojcami, którzy mają dobre relacje z dziećmi a mi, których relacje są złe zachodzą poważne różnice w siedmiu obszarach. Obszary te zostały zwane siedmioma Krąg ojców Przygoda ta i sy sekretami efekwnego ojstwa. Są to: zaangażowanie, zjomość dziecka, konsekwencja i stabilność, szacunek i miłość dla matki dziecka, zaspakajanie potrzeb i ochro, akwne słuchanie, wyposażenie duchowe. Jest to program pracy w małych grupach rozłożony 6 godni. Przedstawia i pomaga realizować mężczyznom biblijną wizję ojstwa. Spotkania oparte są tekstach Pisma Świętego, pokazujących czym polega odpowiedzialne realizowanie powołania do ojstwa. Grupa i prowadzący wspierają poszczególnych uczestników w realizacji konkretnych działań, które podejmują w swoich rodzich. Warszta przygodowe to doskoła okazja, aby ojwie i synowie mogli spędzić ze sobą czas, podejmować wspólne działania, a przez to budować raz mocniejszą więź między sobą. Forma takiej przygody może być róż: spływ kajakowy, górska wędrówka, czy wspiczka skałkach. Wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów, przełamywanie własnych ograniczeń i pozwanie siebie owocuje wzmocnieniem wzajemnej relacji między ojcem a synem.

4 badania Co drugi mężczyz uważa, że dzisiaj trudniej być ojcem niż kiedyś Mężczyźni o swoich rolach męża i ojca badania ankietowe prowadzone przez biuro Fundacji w roku 2007 pod kierunkiem prof. Kazimierza Koraba (SGGW). 28,8 % 22,4 % Co, Pa zdaniem, ojciec powinien zapewnić dzieciom przede wszystkim? Najczęstsze odpowiedzi ojców: 11,2 % 10,4 % bezpieczeństwo przygotowanie do życia spędzanie czasu wsparcie emocjolne, ognisko domowe An Trojszczak Pod połowa badanych stwierdza, że obecnie pełnienie obowiązków ojca jest trudniejsze niż kiedyś. Stasczny współczesny mężczyz zawiera związek małżeński później niż jego ojciec, a tłumaczy to przede wszystkim względami finsowymi. Wierzy, że podstawami życia rodzinnego są miłość i partnerstwo. Pod dwie trzecie badanych uważa, że ich zjomi i oni sami mają zbyt mało dzieci. Na obraz dobrego ojca wyłaniający się z badań składa się: zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny, przygotowanie dzieci do życia, wspólne spędzanie czasu, udzielanie wsparcia emocjolnego, a także, zmienne, ognisko domowe. Jednocześnie współcześni ojwie raz częściej mówią, że dozją porażki wychowawczej. Jako przyczyny jczęściej wskazują brak kontaktu z dzieckiem (prawie połowa badanych) oraz brak dyscypliny. Jedynie niewielki procent badanych dostrzega jako problem brak cierpliwości oraz trudności w godzeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Przeprowadzone badania pozwalają zidenfikowanie jważniejszych tendencji i problemów pojawiających się w życiu ojców. Kolejne ukowe programy planowane przez Fundację Cyryla i Metodego pozwolą bardziej szczegółowe przyjrzenie się wskazanym zagadnieniom, umożliwi dostosowanie podejmowanych w ramach Inicjawy Tato.Net do zmieniających się potrzeb współczesnych ojców i ich rodzin. W maju i czerwcu 2007 roku Inicjawa Tato.Net, przy wsparciu Prowincji Gelderland w Holandii, przeprowadziła badania socjologiczne temat»mężczyźni o swoich rolach męża i ojca«. Ankieterzy przebadali 125 mężczyzn z Milejowa, Kraśnika i Lubli w wieku lat.

5 PRO PUBLICO BONO 2006 dla Inicjawy Tato.Net grody Fundacja otrzymała jedno z jwiększych wyróżnień przyzwanych organizacjom pozarządowym w Polsce. 23 czerwca 2007 r. prezes Dariusz Cupiał, twórca Inicjawy Tato.Net odebrał grodę Kapituły Konkursu PRO PUBLICO BONO za jlepsze dzieło obywatelskie. Ludmiła Walawska Kapituła przyzła wyróżnienie za pomoc rodzinom poprzez wzmacnianie odpowiedzialnego i zaangażowanego ojstwa. Wręczenie grody było ukoronowaniem bezprecedensowej konferencji temat ojstwa, która odbyła się w Dniu Ojca w Sali Kolumnowej Sejmu. Po raz pierwszy w gmachu polskiego parlamentu miała miejsce debata temat roli ojca we współczesnym świecie z udziałem tak szerokiego gro ekspertów oraz przedstawicieli środowisk i organizacji zajmujących się dzień problemaką rodzinną. Dr Ken Canfield, zny autor książek o ojstwie podkreślił, że wypełnienie zadania przez ojca nie zależy od tego, czy ponosi on porażkę, czy nie. Chodzi raczej o to, on robi potem, czy powstaje, czy widzi przyczynę swojej porażki i czy uczy się jak lepiej działać. Dr Stanisław Sławiński zwrócił uwagę wielką potrzebę promocji ojstwa przez media. W m miejscu Dr Sławiński pogratulował i podziękował Inicjawie Tato.Net włączania się w proces tworzenia dobrego klimatu wokół ojstwa. W gronie osób dyskutujących temat roli ojca zleźli się między innymi red. Tomasz Terlikowski ( Rzeczpospolita ), prof. Kazimierz Korab (SGGW), prezes Fundacji Konkurs Pro Publi Bono - Waldemar Rataj oraz Adam Pietrzak ze Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i Zdzisław Hofman ze Stowarzyszenia KLANZA. Obecny był również O. prof. Stanisław Celesn Napiórkowski współfundator Fundacji. Konkurs Najlepszą Inicjawę Obywatelską PRO PUBLICO BONO odbywa się roku pod honorowym patrotem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego. Jego adresatami są organizacje obywatelskie, a konkurs skierowany jest do ludzi będących motorem zmian zachodzących obecnie w Polsce. Celem Konkursu PRO PUBLICO BONO jest gradzanie jciekawszych i jbardziej wartościowych inicjaw organizacji obywatelskich w skali krajowej oraz lokalnej.

6 działania Wydarzenia, w których fundacja brała udział w 2007 roku oprac. Ludmiła Walawska Monika Dobrogowska KONFERENCJE I WARSZTATY IV Dzień Życia, Konferencja Czego pragną mężczyźni?, r., Uniwersytet Warszawski (wykład Dariusza Cupiała Jak być ojcem we współczesnym świecie?) IV Światowy Kongres Rodzin Rodzi wiosną dla Europy i Świata, r., sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (stoisko promocyjne Inicjawy Tato.Net, które spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu) mężczyzną ojcem, być dziewczyną kobietą matką. Prowadzący: Dariusz Cupiał, Ludmiła Walawska, Michał Grzanka, An Trojszczak) Konferencja Ojciec i córka, r., Teatr Wybrzeże w Gdańsku (wystąpienie Ludmiły Walawskiej Program służący budowaniu i pogłębianiu relacji ojca z córką realizowany przez Inicjawę Tato.Net) VII Zjazd Gnieźnieński Człowiek drogą Europy. Jak czynić sz świat bardziej ludzkim?, r., (oprawanie i przeprowadzenie warsztatu Człowiek w rodzinie. Jak budować relacje? prowadzący: Dariusz Cupiał, Grzegorz Grochowski, Ludmiła Walawska) Konferencja w Secie Wzmocnić Ojstwo, r., Warszawa (wystąpienia Ke Canfielda, Dariusza Cupiała, Doro Kors-Bieli, Stanisława Sławińskiego oraz Jacka Pulikowskiego) Obóz szkoleniowy dla wolontariuszy z Klubów Ośmiu (Młodzieżowego Wolontariatu) organizowany przez Fundację Świat Tak, , Wisełka k/międzyzdrojów, (oprawanie i przeprowadzenie w dn , warsztatów dla młodzieży Być chłopakiem Ogólnopolska Konwencja Nauczycieli - opiekunów Klubu Ośmiu Fundacji Świat tak, wrzesień 2007 r., wykład Michała Grzanki Budowanie adekwatnej samooceny i opartego prawdzie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, Uniwersytet Kardyła Stefa Wyszyńskiego w Warszawie Ogólnopolskie spotkanie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, grudzień 2007 r., Uniwersytet Kardyła Stefa Wyszyńskiego w Warszawie, Męskość - droga mojego serca - wykład dla mężczyzn Michała Grzanki

7 działania Publikacje i arkuły Wznowienie wydania książki Ojstwo wobec wyzwań współczesności (red. Dr Dorota Kors-Biela) Inspiracja i Patrot Medialny książki Serce ojca dr Ken Canfielda, wydanej przez Instut Wydawniczy Pax, Warszawa 2007 Sławomir Baran, Tato, gdzie jesteś. Zeszy Karmelitańskie, 4 (41)2007, s Dariusz Cupiał, Ojstwo misja specjal. Szum z Nieba, nr 4/2007 (82), s Kalendarz dla ta - Inspiracje dla dobrego ojstwa każdy dzień - dofinsowane przez Ministerstwo Pracy i Poliki Społecznej (Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskrymicji) stronie internetowej Prowadzimy i rozbudowujemy temaczny portal internetowy w czterech językach, w którym mężczyźni mogą zleźć informacje o wielu aspektach ojstwa. Do ojców adresowany jest również Elektroniczny Biulen Tato.Net, liczący pod 2000 odbiorców. Serwis Tato.Net odwiedza dziennie pod 400 gości. Obok polskich wizyt stroch Tato.Net zanotowano rosnącą liczbę odwiedzin z Ukrainy, Niemiec, USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, a także Turcji i Indonezji. Od początku istnienia serwisu odwiedziło go pod pól milio gości.

8 ludzie fundacji Fundacja Cyryla i Metodego Fundatorzy: Bp. Dr Władysław Miziołek (+), Prof. O. Celesn Napiórkowski, Dr Dariusz Cupiał Rada Fundacji: Prof. O. Celesn Napiórkowski - przewodniczący, Krzysztof Mielcarek, Artur Przelaskowski, Zdzisław Hofman, Wojciech Czeronko - sekretarz Rada Programowa: Lord David Alton (Anglia), Dr Ken Canfield (USA), Vasile Mihoc (Rumunia), Dr Stanisław Sławiński, Dr Kazimierz Korab, Dr Jacek Pulikowski, Dr Dorota Kors-Biela, O. Zenon Sś, Jan Pospieszalski, Michał Jastrzębski sekretarz, Michał Grzanka Zarząd: Dr Dariusz Cupiał - prezes, Ludmiła Walawska, Krzysztof Pilch Współprawnicy i wolontariusze: Krzysztof Słomka, Grzegorz Grochowski, Tomasz Kosiek, Paweł Niedźwiadek, Dariusz Miziołek, Marek Maczuga, Piotr Nowak, Marcin Sułek, Jan Achremowicz, Reta Kołodziej, Jarosław Łukasik, Agata Wdowska, Mariusz Mucha, Stanisław Juć, Zbigniew Makowski, Mikołaj Topicha Dolny, ks. Marek Andrzejuk. Darczyńcy: L. i K. Mielcarek, Z. i W. Chwalbowie, I. i T. Bugałowie, H. i M. Suscy, E. i M. Wrotkowie, K. i M. Ceglińsccy, I. i M. Płonka, A. i K. Józefiak, Ks. Bp. T. Wilski, G. Chmielewski, P. Sala, P. Niedźwiadek, A. Krzyżaniak, Sławomir Wardaszka, M. Jastrzębski, B. Skwark, J. Dmowski, K. Chrześcijan, P. Kwapień, I. Wasilewski, Ks.Bp. E. Białogłowski, Ks. Bp. W. Skworc, E. Mierzwa, M. Mireński, E. Walawska, J. Dziubicki, M. Wierzbicki, P. Nietubyć, A. i D. Kulikowie, S. Pytel, P. Brudkiewicz, P. Hrabi, M. Bystrzycka, K. Ksionek, K. Lipiński, M. Mycielski, M. Król, R. i A. Jabłońscy, G. Pilch, A. Foltańska, A. Lewek, T. Szpila, W. Kotas, A. Pajdzinska, K. Śliwińska, E. Bartoszek, A. i M. Jastrzębscy, G. Rymaszewska, A. i J. Śnietka, A. Rudnik, A. Nowakowska, G. Oleszkiewicz, S. Baran, K. Markowski, H. i J. Januszewscy, A. Izwantowski, D. Cupiał, E. Knyspel, J. Stankiewicz, S. Dęba, M. Żebrowska, S. Gronczewski, W. Czeronko, J. Peryt, A. Gemra, M. Wiśniewska, J. Kobyłecki, G. Wardęga, I. Molenda, A. Goliszek, H. Dybkowska, M. Cygarlinski, M. Garlińska, D. Ukleja, O. i T. Kozłowscy, P. Siwik, M. Płodowski, M. Żelasko, P. Szczeciński, R. Laskowski, O. Dzierzyga, W. Zmysłowski, Z. Żółkiewski, I. Dzierżęga, B. Zradziński, H. Lyszkiewicz, M. Kuszelewicz, J. Dziwolska-Adamus, D. i J. Surdyka, T. Ciesielska, T. Czyżewski, J. i A. Przeperski, A. Buczkowski. Struktura źródeł dochodu fundacji w 2007 roku (w zł) 7450 oddz. w W-wie dotacja mpips % warszta dotacja holenderska czasopismo i wydawnictwa darowiny 64 odsetki bankowe razem Przygotował zespół: Monika Dobrogowska (redakcja merytorycz), Zbigniew Makowski (redakcja technicz), Dariusz Cupiał, Ludmiła Walawska, Krzysztof Pilch, An Trojszczak Fundacja Cyryla i Metodego, ul. Ks. W.Danielskiego 10, Lublin, tel./fax (81) ,

Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego. Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2010

Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego. Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2010 Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2010 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:32:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:32:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2016 godz. 07:32:53 Numer KRS: 0000208956 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2012 godz. 14:58:50 Numer KRS: 0000208956

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2012 godz. 14:58:50 Numer KRS: 0000208956 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.08.2012 godz. 14:58:50 Numer KRS: 0000208956 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Suwalska Rada Seniorów

Suwalska Rada Seniorów Historia Spotkanie seniorów z p. Premier Ewą Kopacz Trzyosobowa reprezentacja Suwalskiej Rady Seniorów 8 czerwca 2015 r. wzięła udział w spotkaniu z Premier RP Ewy Kopacz z seniorami z całej Polski w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej OFERTA WSPÓŁPRACY Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej Termin wydarzenia: 29 września 1 października 2016 r. Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami"

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy się doświadczeniami Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami" Tytuł/nazwa Trening umiejętności rodzicielskich projektu/przedsięwzięcia Nazwa szkoły/placówki Gimnazjum im. Noblistów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE FUNDACJA DLA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UNIWERTSYTETU STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW JAGIELLOŃSKIEGO TRZECIEGO WIEKU ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

KLUB STRZELECKI SAGITTARIUS

KLUB STRZELECKI SAGITTARIUS KLUB STRZELECKI SAGITTARIUS KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Z ZAWODÓW STRZELECKICH LETNIE ZAWODY ZAWODY STRZELECKIE KS SAGITTARIUS 22 CZERWCA 2014R, STRZELNICA FORTY PIĄTNICA OBSADA SĘDZIOWSKA: Funkcja Imię i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 15.12.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu - podkreślenie wyjątkowego znaczenia UW w Polsce,

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie merytoryczne 2007 I. Informacje ogólne: 1. Pełna nazwa organizacji Instytut Edukacji Społecznej 2. Numery identyfikacyjne KRS: 0000067470 (wpisano 03.12.01) NIP: 894-27-04-969 Regon: 932713974

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ROZGRYWEK SPORTOWYCH W XIV POWIATOWYCH IGRZYSKACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GMINA LUBAWA 2012

WYNIKI ROZGRYWEK SPORTOWYCH W XIV POWIATOWYCH IGRZYSKACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GMINA LUBAWA 2012 Fijewo, dnia 19 czerwca 2012 r. WYNK ROZGRYWEK SPORTOWYCH W XV POWATOWYCH GRZYSKACH OSÓB NEPEŁNOSPRAWNYCH - GMNA LUBAWA 2012 KONKURENCJE NDYWDUALNE: Nazwa konkurencji: Bieg na 60 m chłopców do lat 15 Puszcz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU ZJAZD I Zarządzanie wolontariatem Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 21-22 listopada 2014 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim

Regulamin konkursu. Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim Regulamin konkursu Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim I. Cele i założenia 1. Konkurs Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim zwany dalej konkursem ma za zadanie wytypowanie i nagrodzenie:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH PRZEKAZUJEMY DARY

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH PRZEKAZUJEMY DARY 1 STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH PRZEKAZUJEMY DARY 2 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych od początku swojej działalności stara się reagować na bieżące problemy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo Tytuł a Autor a Wydawca. Podręcznik dla szkół Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej

Bardziej szczegółowo

I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA. 2 grudnia 2013 r. Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć. Sala Notowań GPW w Warszawie ul.

I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA. 2 grudnia 2013 r. Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć. Sala Notowań GPW w Warszawie ul. W RAMACH PROJEKTU I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć 2 grudnia 2013 r. Sala Notowań GPW w Warszawie ul. Książęca 4 Patronat honorowy: Partnerzy merytoryczni: Partner

Bardziej szczegółowo

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów PATRON HONOROWY KONFERENCJI Organizatorzy: Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

9 lat programu Razem Bezpieczniej

9 lat programu Razem Bezpieczniej 9 lat programu Razem Bezpieczniej Konferencja w MSW z udziałem społeczności PaT W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 15 października 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca Rządowy program ograniczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie Przełam z nami lody obojętności. LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

W uroczystej zbiórce, oprócz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach udział

W uroczystej zbiórce, oprócz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach udział KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRYFICACH Źródło: http://www.gryfice.policja.gov.pl/zgy/aktualnosci/aktualnosci/4993,swieto-policji-w-gryficach.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 05:37 ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO

FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO Organizatorzy i patronaty medialne: II edycja Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia 2 czerwca 2012 r,. Warszawa 1 WYSTAWY: Sala wystawowa/sala konferencyjna Sala edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FONTE

STATUT FUNDACJI FONTE STATUT FUNDACJI FONTE Fundacja pod nazwą Fundacja Fonte zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez: 1. Wojciecha Antoniego Soczewicę oraz Macieja Tadeusza Szmigiero, zwanych dalej Fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa.

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa. Kilka słów o Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa.pl Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIST DO OJCA

REGULAMIN KONKURSU LIST DO OJCA KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENATOR RP REGULAMIN KONKURSU LIST DO OJCA CELE KONKURSU Celem konkursu jest: skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń konsultacje społeczne

Cykl szkoleń konsultacje społeczne Cykl szkoleń konsultacje społeczne marzec kwiecień 2015 r. Olsztyn Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG Już 2 marca br. rozpoczynamy cykl szkoleniowy,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Wolontariatu realizuje projekt Nowoczesny Patriotyzm, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja Rozwoju Wolontariatu realizuje projekt Nowoczesny Patriotyzm, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja Rozwoju Wolontariatu realizuje projekt Nowoczesny Patriotyzm, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja Rozwoju Wolontariatu, w ramach projektu Nowoczesny Patriotyzm pod patronatem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Klub Strzelecki 9 mm LOK KOSZALIN

Klub Strzelecki 9 mm LOK KOSZALIN Z a c h o d n i o p o m o r s k i Z w i ą z e k S t r z e l e c t w a S p o r t o w e g o O TW A R T E Z A W O D Y S T R Z E L E C K I E o P U C H A R D Y R E K T O R A F I R M Y DAJAR komunikat klasyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "SANJPER" GARWOLIN KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY "II - PUCHAR SNAJPERA 2015" Bezpośredni organizator: KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "SNAJPER" GARWOLIN "II - PUCHAR SNAJPERA 2015" Funkcja

Bardziej szczegółowo

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie:

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie: Warszawa, 8maja 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POLSKIEJ RADY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH ZA OKRES OD 15 CZERWCA 2012 R. DO 17 MAJA 2013 R. (sprawozdanie jest sporządzone za okres inny niż pełen rok kalendarzowy

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa Deklaracja Końcowa Projekt nr 2. III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurującej obchody 40. lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce pod patronatem Marszałka Sejmu RP,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca r. Wykaz ofert-wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI:

PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI: PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI: O projekcie Pierwsze badania o takiej skali. Ponad 6 tys. respondentów w ogólnopolskiej ankiecie podzielonych na 12 segmentów rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

4. KARPIŃSKI Andrzej, lat 40, zam. MŁAWA zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO - lista nr 23

4. KARPIŃSKI Andrzej, lat 40, zam. MŁAWA zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO - lista nr 23 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mławie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Mława w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Turniej przedolimpijski

Turniej przedolimpijski Turniej przedolimpijski 27-29.04.1988r. mecze eliminacyjne do XXIV Igrzysk Olimpijskich Seul `88 Skład osobowy Kierownictwo: Antoni Karwacki Andrzej Żołądkowski Marek Cichy Grzegorz Mulkowski Jerzy Smorawiński

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów.

Obywatelski Parlament Seniorów. Obywatelski Parlament Seniorów www.fundacjaoputw.pl/obywatelskiparlamentseniorow e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl Patronat honorowy Marszałek Sejmu RP Patronat merytoryczny Komisja Polityki Senioralnej 2

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

Joanna Sawicka analityk ds. politycznych

Joanna Sawicka analityk ds. politycznych Joanna Sawicka analityk ds. politycznych Kto wydał najwięcej w 2013 r. Każdy poseł dostaje miesięcznie z kancelarii Sejmu do 12 tys. zł na prowadzenie biura. Sam decyduje o tym, ile z tego przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Mostowy 2016

Kalendarz Mostowy 2016 Kalendarz Mostowy 2016 Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Jesteśmy dumni z dokonań polskiego budownictwa mostowego. Doceniamy nie tylko nowoczesne

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet MP Tarnobrzeg 2008 XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet 1 Lipowska Emila Grudziądz k 38,3

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Jan Ryn. lekarz podróżnik dyplomata

Zdzisław Jan Ryn. lekarz podróżnik dyplomata Zdzisław Jan Ryn lekarz podróżnik dyplomata Zdzisław Jan Ryn lekarz podróżnik dyplomata wywiady artykuły wspomnienia 1991 2013 Częstochowa 2014 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Cichobłazińska

Bardziej szczegółowo

Klub Strzelecki 9 mm LOK KOSZALIN

Klub Strzelecki 9 mm LOK KOSZALIN Z a c h o d n i o p o m o r s k i Z w i ą z e k S t r z e l e c t w a S p o r t o w e g o K O MU N IK A T K L A S Y F IK A C Y J N Y z O T W A RT Y C H Z A W O D ÓW S T R Z E L E C K IC H o P U C H A R

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

XXVIII OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy Bietowo r.

XXVIII OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy Bietowo r. XXVIII OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy OBSADA SĘDZIOWSKA Kierownik zawodów Sekretarz zawodów Sędzia Główny Zawodów - Krzysztof Reczko s. kl II nr 3311/II/14 - Leszek Krzykowski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:54:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:54:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.09.2016 godz. 08:54:12 Numer KRS: 0000374372 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta PREZENTACJA założeń 3. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta TRZECIA EDYCJA NAGRODY POLSKIEJ RADY BIZNESU im. JANA WEJCHERTA Warszawa, listopad 2013 1 Agenda prezentacji Organizator i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , , PASYWA 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , , PASYWA 0.00 STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO 02-366 WARSZAWA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. 14 1/0/4028 0000089011 BILANS Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. 118,858.00

Bardziej szczegółowo

Najlepsze lotniki Okręgu Białystok w 2010 roku Kategoria "A"

Najlepsze lotniki Okręgu Białystok w 2010 roku Kategoria A Kategoria "A" Lp. Nazwisko i Imię Oddział Konkursy Coefficjent 1 Bałdyga Janusz Stawiski 20 178,12 2 Jastrzębska Barbara Ełk 20 350,3 3 Mocarski Tadeusz i Witold Stawiski 20 560,4 4 Olszak Artur Ełk 20

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY PUCHAR ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2016 ORGANIZATOR KLUB SPORTOWY ŚWIT W STARACHOWICACH ul. Strzelnicza 29 27-200 www.strzelnica-starachowice.pl OBSADA SĘDZIOWSKA Obserwator WZSS 0867/P/07

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA RADA SENIORÓW. Warszawa, 4 listopada 2014 r.

WARSZAWSKA RADA SENIORÓW. Warszawa, 4 listopada 2014 r. WARSZAWSKA RADA SENIORÓW Warszawa, 4 listopada 2014 r. PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM na lata 2013-2020 Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. Diagnoza problemów i

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

1. 02:47:55:37 Michał Ficek 1992 Nr :48:09:73 Mariusz Gil 1983 Nr :48:53:47 Rafał Alchimowicz 1986 Nr 527

1. 02:47:55:37 Michał Ficek 1992 Nr :48:09:73 Mariusz Gil 1983 Nr :48:53:47 Rafał Alchimowicz 1986 Nr 527 Klasyfikacja: Mega Maraton Kategoria: Open Uczestników: 22 1. 02:47:55:37 Michał Ficek 1992 Nr 555 2. 02:48:09:73 Mariusz Gil 1983 Nr 534 3. 02:48:53:47 Rafał Alchimowicz 1986 Nr 527 4. 02:49:12:55 Łukasz

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska. Katowice 23.02-24.02.2013 r.

Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska. Katowice 23.02-24.02.2013 r. Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska Katowice 23.02-24.02.2013 r. Sobota 23.02.2013r. 1. Rozpoczęcie obrad Rady Stowarzyszenia przez Przewodniczącego Grzegorza Pietraszewskiego. Obrady

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Pomagam, bowiem, organizowane przez PSPS w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Szkolenie Pomagam, bowiem, organizowane przez PSPS w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). 1 S t r o n a Szkolenie Pomagam, bowiem, organizowane przez PSPS w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Miejsce szkolenia : ul. JAGIELLONSKA 59, 85-027 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY. Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn

Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY. Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn Cel przyznawania statuetki Statuetka przyznawana jest indywidualnie i zespołowo za szczególne

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo