Budowanie mostów jedno

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowanie mostów jedno"

Transkrypt

1 biulen Budowanie mostów jedno nr 5, maj 2008 Dziękujemy za wsparcie udzielone Fundacji: Ministerstwo Pracy i Poliki Społecznej Urząd Miasta Lublin Province of Gelderland Holandia Natiol Center For Fathering USA Renewal Ministries USA Polska Misja Duszpasterska w Chicago Natiol Fatherhood Initiative USA Fundacja ASHOKA Fundacja Św. Włodzimierza Ukrai Marek Szczytowski Copy Partner Andrzej Królikowski KRIO-THERM Andrzej Połosak Poligrafia KP Stefan Pałka MAT-BUD Andrzej Kaczmarzyk Techmont Robert D. Gamble Harbor Point sp. z o. o. Media Rodzi Włodzimierz Chwalba Metal Union Sp. z o.o. Ryszard Kulicki Firma SDC Małgorzata Bujnik At Work Dariusz Wasilewski LaserText Marek Koryciński Civitas Christia Monika Spinek Dermika W. Zajączkowski i A. Potempa Kancelaria Patentowa Marek Nizioł Balex-Bud Sp. z o.o. Paweł Kołakowski Wojewódzki Ośrodek Profilakki i Terapii Uzależnień w Łomży GrzegorzSzymczak Gimzjum im. Św. Jadwigi w Lublinie Robert Kucharski Firma Cateringowa Complexbar Marek Czerniawski Consul Spółka Z o.o. Andrzej Paśnikowski INTROPAK Galeria Porczyńskich Muzeum im. Ja Pawła II e-card Mikrobit Z wyrazami jwyższego uznia za wybitne działania polu wzmacniania ojstwa przez podjęcie Inicjawy Tato.Net Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Fundacji! Setor Antoni Szymański, przewodniczący Seckiej Komisji ds. Rodziny i Poliki Społecznej, w Dniu Ojca 2007 roku przekazał Fundacji Cyryla i Metodego medal Setu Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazując Fundacji to wyróżnienie Setor powiedział, że jest ono wyrazem jwyższego uznia za podjęte działania polu wzmacniania ojstwa poprzez podjęcie nowatorskiej Inicjawy Tato.Net. Przyjęliśmy je jako zachętę do konnuowania pionierskiej, i jak się okazuję bardzo potrzebnej w szym pokoleniu, służby promowania odpowiedzialnego ojstwa. Bez wzmocnienia ojców nie da się zażegć rastającej fali kryzysu rodzin i skutecznie przeciwdziałać licznym problemom dzieci i młodzieży. Wśród wielu dokoń Fundacji ostatniego roku podkreślenie zasługuje przygotowanie książki Ojstwo wobec wyzwań współczesności, która ukazuje fak temat ojstwa poparte rzetelnymi badaniami. Publikacja, przygotowa przez zespół pod kierunkiem dr Doro Kors Bieli, otwiera nową serię wydawniczą: ABC Tato.Net (alizy, badania, cele). Przed mi nowe wyzwania. Tworzenie kultury odpowiedzialnego ojstwa, to uniwersal wartość której Fundacja zamierza służyć. W szym społeczeństwie wiele ciepłych słów pada temat matek i macierzyństwa. Równie potrzebne są działania, które spowodują ocieplenie klimatu społecznego także wobec ojców i ojstwa. Fundacja przygotowuje w 2008 roku nowe kampanie społeczne, ukazujące potrzebę obecności ojca w życiu dziecka. Przystępujemy też do realizacji kolejnego poziomu strategii Tato.Net poprzez tworzenie sieci instucji przyjaznych ojstwu. Fundacja Cyryla i Metodego jest swoism przedsiębiorstwem społecznym, które istnieje i realizuje swoją misję dzięki wsparciu jakiego dostarczają si Przyjaciele i Dobroczyńcy. Aby dobre rzeczy mogły się dal dziać niezbędne jest stałe wparcie w formie darowizn i odpisów 1% podatku. Zachęcam by również w tej formie współtworzyć Inicjawę Tato.Net. Z góry dziękujemy za zaufanie i poparcie. Każde zaangażowanie jest dla s ważne, w tej pracy jeden zczy wiele. Dariusz Cupiał

2 szkolenia Dzięki warszm Inicjawa Tato.Net dociera do konkretnych mężczyzn, dając im rzędzia do pracy d swoim ojstwem. Krzysztof Pilch Warszta bowiem nie kończą się wraz z ostatnią sesją szkoleniową, moż powiedzieć, że wtedy dopiero się zaczyją. Przyjeżdżają nie osoby o różnym światopoglądzie, sytuacji życiowej, a ojstwo jest m, ich łączy, jest pod wszelkimi podziałami. Odpowiadając zróżniwanie odbiorców Fundacja ciągle oprawuje nowe py programów szkoleniowych. Obecnie jest już sześć programów. Co roku obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania warsztatami. Wzięło w nich udział już setki uczestników z terenu Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec. Bliżej peł łączność Ojwie zajęci innymi akwnościami mogą być oddaleni emocjolnie od swych dzieci. Ten -- _ ı _. warszta PE NA ÑCZNOÂå [BLIZEJ] ı warsztat ma celu pogłębienie ich wzajemnych relacji. Zajęcia są oparte czterech filarach ojstwa, są to: zaangażowanie, stałość, zjomość dziecka, opiekuńczość.

3 Tato & córka nowe spojrzenie Warszta są adresowane do ojców oraz ich dorastających córek. Ojciec jest dla córki pierwszym mężczyzną w jej życiu, relacja z nim wpływa postrzeganie siebie jako kobie i późniejsze relacje z mężczyzmi. W czasie tego programu ojciec i córka mogą odbudować wzajemne relacje, spędzić czas wspólnych działaniach, poprawić wzajemną komunikację, zrozumieć swoje oczekiwania i potrzeby. { ojciec NIE ZŁOM NY KRAG OJCÓW - } warsz ta warsz ta - Ojciec niezłomny 7 sekretów efekwnego ojstwa warszta SIEDEM SEKRETÓW EFEKTYWNEGO OJCOSTWA szkolenia warszta &córka nowe spojrzenie Ojciec niezłomny to program pracy w małych grupach, rozłożony 13 spotkań. Przezczony jest dla ojców nie mieszkających ze swoimi dziećmi z powodu rozwodu, separacji, czy odbywania kary pozbawienia wolności. Program ma celu wzbudzić w mężczyzch mowację do zaangażowania się w bycie odpowiedzialnym ojcem, niezależnie od sytuacji w jakiej się zjdują. Badania wykazały, że pomiędzy ojcami, którzy mają dobre relacje z dziećmi a mi, których relacje są złe zachodzą poważne różnice w siedmiu obszarach. Obszary te zostały zwane siedmioma Krąg ojców Przygoda ta i sy sekretami efekwnego ojstwa. Są to: zaangażowanie, zjomość dziecka, konsekwencja i stabilność, szacunek i miłość dla matki dziecka, zaspakajanie potrzeb i ochro, akwne słuchanie, wyposażenie duchowe. Jest to program pracy w małych grupach rozłożony 6 godni. Przedstawia i pomaga realizować mężczyznom biblijną wizję ojstwa. Spotkania oparte są tekstach Pisma Świętego, pokazujących czym polega odpowiedzialne realizowanie powołania do ojstwa. Grupa i prowadzący wspierają poszczególnych uczestników w realizacji konkretnych działań, które podejmują w swoich rodzich. Warszta przygodowe to doskoła okazja, aby ojwie i synowie mogli spędzić ze sobą czas, podejmować wspólne działania, a przez to budować raz mocniejszą więź między sobą. Forma takiej przygody może być róż: spływ kajakowy, górska wędrówka, czy wspiczka skałkach. Wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów, przełamywanie własnych ograniczeń i pozwanie siebie owocuje wzmocnieniem wzajemnej relacji między ojcem a synem.

4 badania Co drugi mężczyz uważa, że dzisiaj trudniej być ojcem niż kiedyś Mężczyźni o swoich rolach męża i ojca badania ankietowe prowadzone przez biuro Fundacji w roku 2007 pod kierunkiem prof. Kazimierza Koraba (SGGW). 28,8 % 22,4 % Co, Pa zdaniem, ojciec powinien zapewnić dzieciom przede wszystkim? Najczęstsze odpowiedzi ojców: 11,2 % 10,4 % bezpieczeństwo przygotowanie do życia spędzanie czasu wsparcie emocjolne, ognisko domowe An Trojszczak Pod połowa badanych stwierdza, że obecnie pełnienie obowiązków ojca jest trudniejsze niż kiedyś. Stasczny współczesny mężczyz zawiera związek małżeński później niż jego ojciec, a tłumaczy to przede wszystkim względami finsowymi. Wierzy, że podstawami życia rodzinnego są miłość i partnerstwo. Pod dwie trzecie badanych uważa, że ich zjomi i oni sami mają zbyt mało dzieci. Na obraz dobrego ojca wyłaniający się z badań składa się: zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny, przygotowanie dzieci do życia, wspólne spędzanie czasu, udzielanie wsparcia emocjolnego, a także, zmienne, ognisko domowe. Jednocześnie współcześni ojwie raz częściej mówią, że dozją porażki wychowawczej. Jako przyczyny jczęściej wskazują brak kontaktu z dzieckiem (prawie połowa badanych) oraz brak dyscypliny. Jedynie niewielki procent badanych dostrzega jako problem brak cierpliwości oraz trudności w godzeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Przeprowadzone badania pozwalają zidenfikowanie jważniejszych tendencji i problemów pojawiających się w życiu ojców. Kolejne ukowe programy planowane przez Fundację Cyryla i Metodego pozwolą bardziej szczegółowe przyjrzenie się wskazanym zagadnieniom, umożliwi dostosowanie podejmowanych w ramach Inicjawy Tato.Net do zmieniających się potrzeb współczesnych ojców i ich rodzin. W maju i czerwcu 2007 roku Inicjawa Tato.Net, przy wsparciu Prowincji Gelderland w Holandii, przeprowadziła badania socjologiczne temat»mężczyźni o swoich rolach męża i ojca«. Ankieterzy przebadali 125 mężczyzn z Milejowa, Kraśnika i Lubli w wieku lat.

5 PRO PUBLICO BONO 2006 dla Inicjawy Tato.Net grody Fundacja otrzymała jedno z jwiększych wyróżnień przyzwanych organizacjom pozarządowym w Polsce. 23 czerwca 2007 r. prezes Dariusz Cupiał, twórca Inicjawy Tato.Net odebrał grodę Kapituły Konkursu PRO PUBLICO BONO za jlepsze dzieło obywatelskie. Ludmiła Walawska Kapituła przyzła wyróżnienie za pomoc rodzinom poprzez wzmacnianie odpowiedzialnego i zaangażowanego ojstwa. Wręczenie grody było ukoronowaniem bezprecedensowej konferencji temat ojstwa, która odbyła się w Dniu Ojca w Sali Kolumnowej Sejmu. Po raz pierwszy w gmachu polskiego parlamentu miała miejsce debata temat roli ojca we współczesnym świecie z udziałem tak szerokiego gro ekspertów oraz przedstawicieli środowisk i organizacji zajmujących się dzień problemaką rodzinną. Dr Ken Canfield, zny autor książek o ojstwie podkreślił, że wypełnienie zadania przez ojca nie zależy od tego, czy ponosi on porażkę, czy nie. Chodzi raczej o to, on robi potem, czy powstaje, czy widzi przyczynę swojej porażki i czy uczy się jak lepiej działać. Dr Stanisław Sławiński zwrócił uwagę wielką potrzebę promocji ojstwa przez media. W m miejscu Dr Sławiński pogratulował i podziękował Inicjawie Tato.Net włączania się w proces tworzenia dobrego klimatu wokół ojstwa. W gronie osób dyskutujących temat roli ojca zleźli się między innymi red. Tomasz Terlikowski ( Rzeczpospolita ), prof. Kazimierz Korab (SGGW), prezes Fundacji Konkurs Pro Publi Bono - Waldemar Rataj oraz Adam Pietrzak ze Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i Zdzisław Hofman ze Stowarzyszenia KLANZA. Obecny był również O. prof. Stanisław Celesn Napiórkowski współfundator Fundacji. Konkurs Najlepszą Inicjawę Obywatelską PRO PUBLICO BONO odbywa się roku pod honorowym patrotem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego. Jego adresatami są organizacje obywatelskie, a konkurs skierowany jest do ludzi będących motorem zmian zachodzących obecnie w Polsce. Celem Konkursu PRO PUBLICO BONO jest gradzanie jciekawszych i jbardziej wartościowych inicjaw organizacji obywatelskich w skali krajowej oraz lokalnej.

6 działania Wydarzenia, w których fundacja brała udział w 2007 roku oprac. Ludmiła Walawska Monika Dobrogowska KONFERENCJE I WARSZTATY IV Dzień Życia, Konferencja Czego pragną mężczyźni?, r., Uniwersytet Warszawski (wykład Dariusza Cupiała Jak być ojcem we współczesnym świecie?) IV Światowy Kongres Rodzin Rodzi wiosną dla Europy i Świata, r., sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (stoisko promocyjne Inicjawy Tato.Net, które spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu) mężczyzną ojcem, być dziewczyną kobietą matką. Prowadzący: Dariusz Cupiał, Ludmiła Walawska, Michał Grzanka, An Trojszczak) Konferencja Ojciec i córka, r., Teatr Wybrzeże w Gdańsku (wystąpienie Ludmiły Walawskiej Program służący budowaniu i pogłębianiu relacji ojca z córką realizowany przez Inicjawę Tato.Net) VII Zjazd Gnieźnieński Człowiek drogą Europy. Jak czynić sz świat bardziej ludzkim?, r., (oprawanie i przeprowadzenie warsztatu Człowiek w rodzinie. Jak budować relacje? prowadzący: Dariusz Cupiał, Grzegorz Grochowski, Ludmiła Walawska) Konferencja w Secie Wzmocnić Ojstwo, r., Warszawa (wystąpienia Ke Canfielda, Dariusza Cupiała, Doro Kors-Bieli, Stanisława Sławińskiego oraz Jacka Pulikowskiego) Obóz szkoleniowy dla wolontariuszy z Klubów Ośmiu (Młodzieżowego Wolontariatu) organizowany przez Fundację Świat Tak, , Wisełka k/międzyzdrojów, (oprawanie i przeprowadzenie w dn , warsztatów dla młodzieży Być chłopakiem Ogólnopolska Konwencja Nauczycieli - opiekunów Klubu Ośmiu Fundacji Świat tak, wrzesień 2007 r., wykład Michała Grzanki Budowanie adekwatnej samooceny i opartego prawdzie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, Uniwersytet Kardyła Stefa Wyszyńskiego w Warszawie Ogólnopolskie spotkanie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, grudzień 2007 r., Uniwersytet Kardyła Stefa Wyszyńskiego w Warszawie, Męskość - droga mojego serca - wykład dla mężczyzn Michała Grzanki

7 działania Publikacje i arkuły Wznowienie wydania książki Ojstwo wobec wyzwań współczesności (red. Dr Dorota Kors-Biela) Inspiracja i Patrot Medialny książki Serce ojca dr Ken Canfielda, wydanej przez Instut Wydawniczy Pax, Warszawa 2007 Sławomir Baran, Tato, gdzie jesteś. Zeszy Karmelitańskie, 4 (41)2007, s Dariusz Cupiał, Ojstwo misja specjal. Szum z Nieba, nr 4/2007 (82), s Kalendarz dla ta - Inspiracje dla dobrego ojstwa każdy dzień - dofinsowane przez Ministerstwo Pracy i Poliki Społecznej (Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskrymicji) stronie internetowej Prowadzimy i rozbudowujemy temaczny portal internetowy w czterech językach, w którym mężczyźni mogą zleźć informacje o wielu aspektach ojstwa. Do ojców adresowany jest również Elektroniczny Biulen Tato.Net, liczący pod 2000 odbiorców. Serwis Tato.Net odwiedza dziennie pod 400 gości. Obok polskich wizyt stroch Tato.Net zanotowano rosnącą liczbę odwiedzin z Ukrainy, Niemiec, USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, a także Turcji i Indonezji. Od początku istnienia serwisu odwiedziło go pod pól milio gości.

8 ludzie fundacji Fundacja Cyryla i Metodego Fundatorzy: Bp. Dr Władysław Miziołek (+), Prof. O. Celesn Napiórkowski, Dr Dariusz Cupiał Rada Fundacji: Prof. O. Celesn Napiórkowski - przewodniczący, Krzysztof Mielcarek, Artur Przelaskowski, Zdzisław Hofman, Wojciech Czeronko - sekretarz Rada Programowa: Lord David Alton (Anglia), Dr Ken Canfield (USA), Vasile Mihoc (Rumunia), Dr Stanisław Sławiński, Dr Kazimierz Korab, Dr Jacek Pulikowski, Dr Dorota Kors-Biela, O. Zenon Sś, Jan Pospieszalski, Michał Jastrzębski sekretarz, Michał Grzanka Zarząd: Dr Dariusz Cupiał - prezes, Ludmiła Walawska, Krzysztof Pilch Współprawnicy i wolontariusze: Krzysztof Słomka, Grzegorz Grochowski, Tomasz Kosiek, Paweł Niedźwiadek, Dariusz Miziołek, Marek Maczuga, Piotr Nowak, Marcin Sułek, Jan Achremowicz, Reta Kołodziej, Jarosław Łukasik, Agata Wdowska, Mariusz Mucha, Stanisław Juć, Zbigniew Makowski, Mikołaj Topicha Dolny, ks. Marek Andrzejuk. Darczyńcy: L. i K. Mielcarek, Z. i W. Chwalbowie, I. i T. Bugałowie, H. i M. Suscy, E. i M. Wrotkowie, K. i M. Ceglińsccy, I. i M. Płonka, A. i K. Józefiak, Ks. Bp. T. Wilski, G. Chmielewski, P. Sala, P. Niedźwiadek, A. Krzyżaniak, Sławomir Wardaszka, M. Jastrzębski, B. Skwark, J. Dmowski, K. Chrześcijan, P. Kwapień, I. Wasilewski, Ks.Bp. E. Białogłowski, Ks. Bp. W. Skworc, E. Mierzwa, M. Mireński, E. Walawska, J. Dziubicki, M. Wierzbicki, P. Nietubyć, A. i D. Kulikowie, S. Pytel, P. Brudkiewicz, P. Hrabi, M. Bystrzycka, K. Ksionek, K. Lipiński, M. Mycielski, M. Król, R. i A. Jabłońscy, G. Pilch, A. Foltańska, A. Lewek, T. Szpila, W. Kotas, A. Pajdzinska, K. Śliwińska, E. Bartoszek, A. i M. Jastrzębscy, G. Rymaszewska, A. i J. Śnietka, A. Rudnik, A. Nowakowska, G. Oleszkiewicz, S. Baran, K. Markowski, H. i J. Januszewscy, A. Izwantowski, D. Cupiał, E. Knyspel, J. Stankiewicz, S. Dęba, M. Żebrowska, S. Gronczewski, W. Czeronko, J. Peryt, A. Gemra, M. Wiśniewska, J. Kobyłecki, G. Wardęga, I. Molenda, A. Goliszek, H. Dybkowska, M. Cygarlinski, M. Garlińska, D. Ukleja, O. i T. Kozłowscy, P. Siwik, M. Płodowski, M. Żelasko, P. Szczeciński, R. Laskowski, O. Dzierzyga, W. Zmysłowski, Z. Żółkiewski, I. Dzierżęga, B. Zradziński, H. Lyszkiewicz, M. Kuszelewicz, J. Dziwolska-Adamus, D. i J. Surdyka, T. Ciesielska, T. Czyżewski, J. i A. Przeperski, A. Buczkowski. Struktura źródeł dochodu fundacji w 2007 roku (w zł) 7450 oddz. w W-wie dotacja mpips % warszta dotacja holenderska czasopismo i wydawnictwa darowiny 64 odsetki bankowe razem Przygotował zespół: Monika Dobrogowska (redakcja merytorycz), Zbigniew Makowski (redakcja technicz), Dariusz Cupiał, Ludmiła Walawska, Krzysztof Pilch, An Trojszczak Fundacja Cyryla i Metodego, ul. Ks. W.Danielskiego 10, Lublin, tel./fax (81) ,

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 Zawartość 1.Szymon Grzelak Wielka miłość a seks...2 2.Irena i Jerzy Grzybowscy - Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim?...5 3.Joanna

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Bilans 2012 Najważniejsze wydarzenia roku Otwarci na komunikację? Relacje z interesariuszami Współpraca rządu i biznesu Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Ukazuje się od 1994 roku. niepelnosprawni.pl www.integracja.org MAGAZYN DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ

20 lat minęło... Ukazuje się od 1994 roku. niepelnosprawni.pl www.integracja.org MAGAZYN DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 5/2014 (127) MAGAZYN BEZPŁATNY ISSN 1232-8510 Ukazuje się od 1994 roku MAGAZYN DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 20 lat minęło... niepelnosprawni.pl www.integracja.org spis treści

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Radosław Jasiński Wstęp...3. Praca z tutorami...9. Zdzisław Hofman... 12. Teresa Szymkiewicz... 12. Ewa Skoczkowa...14. Jan Ancypo...

Radosław Jasiński Wstęp...3. Praca z tutorami...9. Zdzisław Hofman... 12. Teresa Szymkiewicz... 12. Ewa Skoczkowa...14. Jan Ancypo... Spis treści Radosław Jasiński Wstęp...3 Przemysław Radwan-Rohrenschef Tutoring jako propozycja metody edukacyjnej...5 Katarzyna Czayka-Chełmińska Tutoring jako nowa, efektywna metoda edukacyjna...6 Program

Bardziej szczegółowo

Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych

Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: EDYCJA XXI

Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: EDYCJA XXI 11 17 kwietnia 2014 r. 27 Partnerzy merytoryczni Partner strategiczny Partnerzy raportu EDYCJA XXI fot: fotolia Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wyróżniona w XXI

Bardziej szczegółowo

RODZINNA RZECZPOSPOLITA

RODZINNA RZECZPOSPOLITA ISSN 2353 6470 MAGAZYN FIRM RODZINNYCH Nr 1(9), styczeń 2015 RODZINNA RZECZPOSPOLITA dr EWA WIĘCEK-JANKA Sukcesorzy o własnych kompetencjach dr ADRIANNA LEWANDOWSKA Konflikty i wojny w firmach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli?

Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli? Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli? Spis treści Od redakcji 3 Media w partycypacji: lokalne czy obywatelskie?

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19

Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19 Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19 Życzenia Wielkanocne Wszystkim czytelnikom z okazji świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć moc najszczerszych życzeń! Pogodnych, radosnych świąt, dużo uśmiechu i

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA?

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? STYCZEŃ 2011 ISSN 1689-9873 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? Wstęp Prezentowany brief programowy ma na celu przedstawienie kondycji polskiego sektora pozarządowego po dwudziestu

Bardziej szczegółowo

GORĄCE ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW

GORĄCE ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW GORĄCE ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW Mało stresu i samych prawidłowych odpowiedzi życzą studenci fizjoterapii i pedagogiki. Trafnych wyborów i wymarzonych studiów życzą studenci budownictwa i rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo