Tytuł: Jak walczyć z biedą? Autor: Witold Gadomski. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł: Jak walczyć z biedą? Autor: Witold Gadomski. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2004-10-25"

Transkrypt

1 Tytuł: Jak walczyć z biedą? Autor: Witold Gadomski Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: Nie łudźmy się, że kiedykolwiek uporamy się raz na zawsze z problemem wykluczenia społecznego. Możemy jednak zastanowić się, jak sensownie i z pożytkiem dla całego społeczeństwa pomóc tym, którzy przegrali zmiany ustrojowe. Autor Witold Gadomski Tekst w całości pochodzi z "Gazety Wyborczej". Pan Rysiek upodobał sobie warszawski plac Teatralny. Podchodzi do samochodów parkujących pod Teatrem Wielkim, grzecznie się kłania i prosi o wsparcie. Ludzie wybierający się do teatru są w dobrym nastroju i chętnie dadzą złotówkę lub dwie. - Kiedyś podeszła do mnie pani Dykiel. Specjalnie wyszukała mnie w tłumie i dała kilka złotych. Bo ludzie mnie lubią - mówi z dumą. Jest schludnie ubrany, sympatyczny, trzeźwy... Nie szuka stałej pracy, bo - jak twierdzi - i tak nie ma na nią szans. Wychował się w domu dziecka, potem trafił do wojska, a stamtąd do kopalni na Śląsku. Było to w czasach, gdy gospodarka socjalistyczna wchłaniała każdą ilość nisko wykwalifikowanej siły roboczej. Popadł jednak w konflikt z prawem. Niechętnie o tym mówi, ale przestępstwo musiało być ciężkie, gdyż w więzieniu spędził dziesięć lat. Wyszedł na początku lat 90. Miał wówczas niewiele ponad 30 lat, wyglądał na 50. Uważa, że życie na marginesie nie jest trudne, trudne jest tylko wyrwanie się z marginesu. Latem pracuje przy zbieraniu owoców, zimą chowa się do schroniska na Ursynowie, które prowadzi ks. Bogusław Paleczny. Nie boi się utraty pracy, nie obchodzi go wzrost podatków, nie ma rodziny, o którą musiałby się troszczyć. Nie ma przyszłości i o niej nie myśli. Bieda jest pojęciem względnym. Różne są jej przyczyny i poziomy. Dla ekonomisty to po prostu niewystarczający poziom dochodów. Trzeba się więc skupić na wzroście powszechnego bogactwa. Ekonomiści chętnie powtarzają slogan Johna Kennedy'ego: "Rising tide rises all boats" - przypływ podnosi wszystkie łodzie. Jednakże nawet w USA, najbogatszym kraju świata, ulice wielkich miast pełne są ludzi wykluczonych: bezdomnych, bez stałego dochodu, niekorzystających z wielu usług publicznych, żyjących na marginesie demokratycznego państwa. Ich liczba tylko nieznacznie maleje wówczas, gdy gospodarka kipi aktywnością, a wskaźniki bezrobocia są tak niskie, że aż niepokoją świat biznesu. Ludzi zmarginalizowanych nie brakuje także w bogatych krajach Unii Europejskiej, gdzie rządy prowadzą świadomą i kosztowną politykę włączania ludzi z marginesu do życia publicznego.

2 Biedny - kto to taki? Znacznie gorzej jest w Polsce - choćby dlatego, że nasz "przypływ" jest dużo skromniejszy niż na Zachodzie. Prof. Lidia Beskid szacuje, że 1,7 mln Polaków żyje w rodzinach, których dochody nie pozwalają na zaspokajanie elementarnych potrzeb. Liczba ta raczej rośnie, niż maleje. Czy jednak każdą z tych rodzin można uznać za zmarginalizowaną? Socjolodzy i ekonomiści mają kłopot ze zdefiniowaniem biedy i marginalizacji. Bank Światowy badający to zjawisko w wielu krajach posługuje się najprostszym kryterium: jaki procent ludzi w danym państwie żyje za mniej niż jednego dolara dziennie? To jednak ułomne kryterium. W Bengalu czy krajach Afryki Środkowej jeden dolar zapewnia względny dostatek, o którym wielu ludzi może tylko marzyć. Czym natomiast jest jeden dolar w Nowym Jorku czy Warszawie? Tyle można zarobić w parę minut - wystarczy stanąć na skrzyżowaniu, podejść do samochodu, przetrzeć szybę, wyciągnąć rękę... Czy jednak człowiek żebrzący na ulicy - nawet jeśli jego dochody przekraczają minimum socjalne arbitralnie określone przez fachowców - uczestniczy w normalnym życiu społecznym? Badania przeprowadzone w 1999 r. przez grupę socjologów na zlecenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wykazały, że łączne dochody rodzin zmarginalizowanych - z uwzględnieniem dochodów nierejestrowanych przez urzędy skarbowe i statystyczne - są często wyższe, niż wynosi "naukowo" określone minimum egzystencji. Ba, nierzadko są wyższe od dochodów rodzin, których nie można uznać za zmarginalizowane. Okazuje się, że niskie dochody wcale nie przesądzają o wykluczeniu ze społeczeństwa. Sto lat temu średnie dochody (i konsumpcja) w krajach europejskich były niższe od tych, które obecnie uważa się za "próg egzystencji". Zjawisko społecznego wykluczenia oczywiście istniało, lecz obejmowało - tak jak dziś - niewielki margines społeczny. Na wsi polskiej bieda czasami ocierała się o fizyczny głód, lecz nie wiązała się z wykluczeniem. Przeciwnie, właśnie wtedy chłopi zaczęli aspirować do uczestnictwa w życiu publicznym. Od 1975 r. bieda definiowana jest przez Komisję Europejską nie poprzez dochody, lecz zasoby. Ale i ta definicja nie dociera do sedna problemu. Sam spis inwentarza nie wystarcza do określenia poziomu ubóstwa i stopnia społecznej marginalizacji. Zasoby materialne zależą bowiem od czynników niematerialnych - pracowitości, zaradności, elementarnych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Większość biednych i zmarginalizowanych rodzin w Polsce posiada telewizory, choć często żyje w strasznych warunkach sanitarnych; niektórzy mają mieszkania, których nie remontują, doprowadzając je do dewastacji. Czegoś im brakuje, by włączyć się w "normalne" życie społeczne. Socjolog Kazimierz Frieske nazywa to "coś" deficytami. To właśnie deficyty - pieniędzy, wykształcenia, zdrowia, stabilności psychicznej - spychają ludzi na margines. Są tym bardziej dolegliwe, im większe wymagania narzuca społeczeństwo. Tak najprościej wytłumaczyć można paradoks, jakim jest utrzymywanie się, a nawet poszerzanie obszarów biedy w warunkach wzrostu gospodarczego i wzrostu dochodów. Wzrost jest stymulowany przez konkurencję. Ale ta sama konkurencja sprawia, że każdy musi pokonywać coraz wyżej ustawioną poprzeczkę. Osoby o niskich kwalifikacjach, z "deficytami psychospołecznymi" - skłonnością do depresji, nieumiejętnością nawiązywania kontaktów i "radzenia sobie", uzależnione od alkoholu lub narkotyków - spychane są na margines, skąd bardzo trudno się wyrwać. Wyrzuceni na zakręcie

3 Im szybciej następują przemiany społeczno-gospodarcze, tym łatwiej znaleźć się na marginesie. Tak jakby siła odśrodkowa, jaką jest konkurencja, wyrzucała na zakrętach pasażerów z pędzącego pociągu modernizacji. Dziś mamy do czynienia z dwoma wielkimi procesami - ze spóźnioną industrializacją w krajach Trzeciego Świata i z przechodzeniem od społeczeństwa przemysłowego do informatycznego w krajach wysoko rozwiniętych. Produktem ubocznym tych procesów jest właśnie marginalizacja. Ludzie ze wsi przenieśli się do miast, ale nie znaleźli tam jeszcze miejsca dla siebie - tak najkrócej można podsumować refleksje Ralfa Dahrendorfa nad przyczynami frustracji w krajach do niedawna zacofanych. Znakomicie pokazał to Fernando Mei-relles w filmie "Miasto Boga". Szybki rozwój przemysłu w Brazylii powoduje, że w kraju tym wyrastają enklawy bogactwa. To dlatego ludzie żyjący dotąd w tradycyjnych wspólnotach wiejskich szukają szczęścia w miastach, gdzie łatwiej o pieniądze. I rzeczywiście, ich dochody - z pracy na czarno, żebraniny, drobnych przestępstw - są teraz wyższe, ale płacą za to degradacją społeczną. W podmiejskich slumsach znikają bowiem bezpowrotnie tradycyjne więzi wspólnotowe i dawne wzorce kulturowe. Przybysze ze wsi stają się podatni na różne patologie - kwitnie przestępczość, narkomania, wraz z rozpadem tradycyjnej rodziny rośnie liczba bezdomnych dzieci tworzących własną subkulturę. Podobne zjawiska, choć na mniejszą skalę, obserwujemy też w krajach postkomunistycznych. W Warszawie zarabia się niewiele mniej od średniej europejskiej, w czeskiej Pradze - niemal tyle, ile w Wiedniu. Ale poza Warszawą, Pragą i Budapesztem jest prowincja, gdzie bezrobocie liczy się w dziesiątkach procent, a dochody są kilka razy niższe. Stolica staje się więc mekką dla ludzi, którzy chcą poprawić swój los. Tu, jak się ma szczęście, w godzinę można użebrać kilkadziesiąt złotych - więcej, niż wynosi dniówka za ciężką pracę, której zresztą na prowincji nie ma. Przybysze tracą jednak grunt pod nogami - zakorzenienie społeczne. Często mieszkają w domach opieki, traktując je jak najtańszy hotel. Niektórzy wracają w strony rodzinne z zarobionymi pieniędzmi, inni pozostają na zawsze w środowisku wykluczonych. Podobne problemy mają zresztą również kraje wysoko rozwinięte. Wraz z rewolucją postindustrialną zanika tradycyjna kultura robotnicza, rozpadają się dawne więzi i hierarchie społeczne. W Polsce proces ów wiąże się dodatkowo z bankructwem "socjalistycznej industrializacji". Po wprowadzeniu gospodarki rynkowej w pierwszej kolejności pracę traciły osoby najniżej kwalifikowane, w tym chłoporobotnicy, którzy w PRL-u stanowili około 30 proc. pracowników zatrudnionych poza rolnictwem (ponad 50 proc. w budownictwie). Zlikwidowano większość hoteli robotniczych dających schronienie chłoporobotnikom i robotnikom bez rodzin. Tych kilka milionów ludzi również w PRL-u żyło na marginesie głównego nurtu społecznego - mieszkali w złych warunkach, w środowisku podatnym na patologie. Podobnie jak Rysiek z placu Teatralnego byli nomadami, zwykle raz do roku zmieniającymi pracę i miejsce zamieszkania. Reformy gospodarcze podcięły podstawę ich dotychczasowego bytu. Większość nie potrafiła się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Smutek po PGR-ach Grupy zagrożone modernizacją - np. górnicy - podkreślają, że doraźne korzyści, jakie społeczeństwo czerpie z reform, nie równoważą bilansu strat, do którego wliczyć też trzeba czynniki niemierzalne w pieniądzu: wzrost frustracji, rozpad rodzin, upadek lokalnych kultur. Populistyczni politycy dodają, że setki osób popełniły samobójstwo, gdyż modernizacja zepchnęła je na margines. Pomijają fakt, że za sprawą tejże samej modernizacji znacznie wzrosła długość życia Polaków.

4 Przyjrzyjmy się grupie, która, jak się wydaje, na modernizacji straciła najwięcej - pracownikom PGRów. Państwowe Gospodarstwa Rolne - odpowiednik sowieckich sowchozów - były oczkiem w głowie władz komunistycznych. W latach dotacje dla rolnictwa (głównie PGR-ów) pochłaniały blisko 22 proc. wydatków budżetowych. PGR-y objęte też były preferencjami kredytowymi, np. gospodarstwom realizującym inwestycje budowlane umarzano czasem nawet 70 proc. kredytu! Wraz z końcem gospodarki nakazowo-rozdzielczej sytuacja PGR-ów zaczęła się dramatycznie pogarszać. Ich dyrekcje, przyzwyczajone do ustalanych przez państwo cen i do pokrywania deficytu przez budżet, nie potrafiły się odnaleźć w nowych realiach. Tymczasem rząd stopniowo ograniczał dotacje do żywności, a w 1991 r. ostatecznie je zniósł. PGR-y musiały zacząć płacić takie same podatki jak inne firmy państwowe, skończyły się bezzwrotne kredyty, na domiar złego spadł popyt na produkty spożywcze. Od marca 1991 r. do marca 1992 liczba PGR-ów nieposiadających zdolności kredytowej wzrosła z 31 do czyli ponad 70 proc. wszystkich gospodarstw. Rok 1991 PGR-y zamknęły stratą 6,6 bln zł (około 600 mln dol.). W tej sytuacji ustawą z 19 października 1991 r. Sejm przesądził o likwidacji PGR-ów. Ich majątek został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie był prywatyzowany lub dzierżawiony. Jak pisze Elżbieta Tarkowska, współautorka pracy "Lata chude, lata tłuste. Spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych", robotnicy rolni stracili nie tylko miejsca pracy, ale też wiele udogodnień i korzyści. PGR-y były bowiem nie tylko pracodawcą, lecz także szczególnym środowiskiem społeczno-kulturowym. Dodajmy jednak - niewolnym od patologii. We wspomnianej książce można przeczytać, że wśród robotników rolnych powszechne było pijaństwo, kradzieże, oszustwa przy rozliczaniu kart pracy. W jednej chwili owi robotnicy znaleźli się nie tylko bez środków do życia i bez perspektyw, wziąwszy pod uwagę ich niskie kwalifikacje. Załamał się cały ich dotychczasowy sposób życia, zniknął świat znany i bezpieczny. Czy warto żałować tego świata? Choć w PRL-u robotnikom rolnym płacono nie najgorzej (w 1981 r. aż o 19 proc. więcej niż średnia płaca w gospodarce uspołecznionej), to jednak już wówczas społeczność PGR-owska pogrążona była w biedzie i degrengoladzie. Janusz Smykowski pisze w tomie "Lata chude, lata tłuste": "Jeszcze na początku lat 80. w strukturze załóg PGR-ów pewien odsetek pracowników nie miał wykształcenia podstawowego (...). Niskie kwalifikacje rodziców i słaby poziom szkół wiejskich w znacznym stopniu przekładały się na znacznie słabsze wyniki w nauce dzieci z PGR-ów". Np. na początku lat 70. "na 1500 rodzin z PGR-ów lubińskich, konińskich i płockich studiowało dziesięć osób"; tylko niewielki odsetek młodzieży w wieku 20 i więcej lat miał wykształcenie średnie. Krótko mówiąc, sporą część robotników rolnych można było uważać za ludzi wykluczonych. Pierwszymi pracownikami PGR-ów byli przedwojenni fornale lub małorolni chłopi. Część z nich dostała nawet skrawek ziemi z reformy rolnej, lecz z braku kapitału i umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa nie była w stanie się utrzymać, więc szukała pracy "na państwowym". Świat PGR-ów trwał przez 45 lat - z pokolenia na pokolenie dziedziczono niskie wykształcenie, poczucie bezpieczeństwa pod władzą państwowego pracodawcy, brak aspiracji i przedsiębiorczości. Na początku lat 90. władze mogły podjąć jedną z trzech decyzji: u utrzymać PGR-y, dopłacając do nich co roku kilka miliardów złotych; u stopniowo je likwidować, zapewniając pracownikom ochronę socjalną i aktywizację zawodową; u zlikwidować je jak najszybciej. Wybrano to ostatnie, ale stopniowo uruchamiano programy mające na celu "inkluzję", czyli włączenie robotników rolnych do aktywnego życia społecznego. Programy te nie na wiele się zdały. U schyłku PRL-u w PGR-ach pracowało ok. 700 tys. ludzi, z

5 czego 500 tys. na stanowiskach robotniczych. Dziś w rolnictwie zatrudnionych jest (na podstawie umowy o pracę) ok. 50 tys. pracowników. Większość PGR-owców nigdy nie znalazła pracy i miejsca w społeczeństwie III RP. Kapitał tradycji W niewiele lepszym położeniu znalazło się kilka milionów pracowników bankrutujących zakładów przemysłowych. Szczególnie trudna jest sytuacja miast, w których w czasach PRL wzniesiono duże fabryki. Z początku budowano je często po to, by zmienić skład socjalny konserwatywnych miast - w owym czasie przemysł ciężki uważano za czynnik postępu. Potem o wielkie inwestycje zabiegali lokalni działacze partyjni. Wielkie fabryki otrzymywały wszak dodatkowe przydziały towarów deficytowych, wokół nich wyrastała infrastruktura socjalna, budowano osiedla mieszkaniowe... Wielkie budowy przyciągały ludzi z całej Polski. Tradycyjną społeczność małomiasteczkową, w której role były od dziesięcioleci rozpisane - proboszcz, burmistrz, nauczyciel, aptekarz, bogatsi rzemieślnicy, a potem cała reszta - wypierała "klasa robotników wielkoprzemysłowych". Gdy wraz z PRL-em upadła spora część "socjalistycznej industrializacji", okazało się, że w nowej rzeczywistości lepiej sobie radzą miasta i regiony, w których pozostały resztki tradycyjnych społeczności. Na północnym Mazowszu, tradycyjnie biednym i zacofanym, tworzono w czasach PRLu filie warszawskich przedsiębiorstw - w Mławie, Działdowie czy Nasielsku liczba mieszkańców wzrosła, a miasta nabrały charakteru przemysłowego. Większość fabryk okazała się jednak niezdolna do funkcjonowania na wolnym rynku. W samym Działdowie i jego okolicach zbudowano w latach 70. i 80. trzy wielkie fabryki domów. Oczywiście wszystkie upadły. Dziś w tym regionie bezrobociu towarzyszy dotkliwa bieda i marginalizacja. Pułtusk, który przez lata zazdrościł sąsiednim miastom wielkich fabryk, dziś ma mniejsze bezrobocie, rozwija się handel i prywatna przedsiębiorczość. Tradycyjnie ubogie Podkarpacie ma niższe bezrobocie i mniejsze problemy z marginalizacją niż potencjalnie bogatsze Pomorze Zachodnie. Socjalistyczny przemysł okazał się nieszczęściem nie tylko dlatego, że nie sprostał konfrontacji z wolnym rynkiem, również z powodu przemian społecznych, jakie narzucił. Okazuje się, że tradycyjne społeczności są bardziej odporne na patologie i marginalizację niż społeczności z dużą liczbą ludności napływowej, w której kruszą się dawne więzi, a nie powstają nowe. Zatem zasięg wykluczenia społecznego może być mniejszy nawet wówczas, gdy średni poziom dobrobytu jest niższy. Tradycyjne struktury - więzi międzyludzkie, poczucie zaufania do otoczenia pozwalające np. oczekiwać pomocy sąsiedzkiej, a także kontrola, jaką zbiorowość sprawuje nad jednostką - stanowią "kapitał społeczny". Kapitałowi temu służy funkcjonowanie dużych, wielopokoleniowych rodzin, religijność ludzi i aktywność Kościoła. Tradycyjne więzi są dość trwałe, gdy jednak zostaną zniszczone, trudno je odtworzyć nawet przez kilka pokoleń. To dlatego czasy PRL-u w lepszej kondycji przetrwały regiony tradycyjne, natomiast w dużo gorszej te, gdzie dominowała ludność napływowa (ziemie odzyskane). Widać to także w preferencjach wyborczych. Północ i zachód Polski (także północne Mazowsze) głosują na partie nostalgii za "realnym socjalizmem" - SLD i Samoobronę. Wschód i południe - na prawicę. Wolą rybę Zygmunt Bauman pisze w eseju "Zbędni, niechciani, odtrąceni - czyli o biednych w zamożnym świecie": " >Biedni Ť są dla modelu ładu wyzwaniem: już samym swoim istnieniem wystawiają oni obowiązujące normy na ciężką próbę, odsłaniając niepowszechność ich zastosowalności, podważając zaufanie do korzyści, jakie posłuch dla norm ma ponoć niechybnie zapewnić" ("Kultura i

6 Społeczeństwo" nr 2/1998). Dlatego zdaniem filozofa powszechną reakcją na biedę jest oskarżanie ludzi zmarginalizowanych o to, że sami ponoszą winę za swój los. Ta opinia nie znajduje potwierdzenia przynajmniej w Polsce. Badania opinii społecznej dowodzą, że większość ludzi źródeł biedy i marginalizacji doszukuje się w złej polityce władz - i od władz oczekuje poprawy sytuacji. Nawet w kraju niezamożnym, jak Polska, istnieje kilkadziesiąt programów wspierających inkluzję - przywracanie wykluczonych społeczeństwu. Przeszkodą okazuje się zwykle nie brak pieniędzy, lecz niechęć do podjęcia ryzyka i wyrwania się z marginalizacji. Wykluczeni bardzo często nie są zainteresowani "wędką", lecz wyłącznie "rybą". Programy inkluzji napotykają nieustannie ten sam problem - im wyższe wsparcie dla wykluczonych, tym mniejsza ich chęć do szukania pracy i własnego miejsca w społeczeństwie. Zmniejszenie wsparcia prowadzi natomiast do obniżenia i tak niskiego poziomu życia podopiecznych. Grupa naukowców z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zbadała funkcjonowanie kilku programów inkluzji realizowanych w latach przez władze lokalne i organizacje pozarządowe. Doszła do pesymistycznych wniosków - właściwie żaden program nie gwarantował usamodzielnienia wykluczonych. Efekty były pozytywne tak długo, póki realizowano program. Gdy "parasol" zwijano, wykluczeni wracali do punktu wyjścia. Stosunkowo najbardziej skuteczny okazał się program realizowany przez zielonoświątkowców, a to dlatego, że zakładał tworzenie bardzo spoistych więzi wspólnotowych (religijnych). Celem niektórych programów było... osiągnięcie sukcesu przez organizatorów akcji socjalnej. Np. w uruchamianiu własnych firm przez byłych pracowników PGR-ów na północy kraju uczestniczyła pewna prywatna szkoła biznesu, która po prostu sprzedawała swe usługi konsultingowe. Ich skuteczność była niewielka, gdyż zaprojektowane firmy nie miały zbytu na swoje produkty, ale lokalni urzędnicy i "uczeni" ze szkoły biznesu mogli zapisać na swym koncie sukces. Podsumowując wyniki tych badań, prof. Frieske pisze w książce "Utopie inkluzji": "Nie wystarczy >trening partycypacji Ť w uprzywilejowanych warunkach wyłączenia rynkowych mechanizmów, jeśli gromadzone w trakcie tego treningu zasoby nie zapewniają trwałego uczestnictwa w rynku". Zdaniem autora w każdym społeczeństwie żyją ludzie, którym można skutecznie pomóc tylko wówczas, gdy będą "w systematyczny i ciągły sposób wspierani i - mówiąc najoględniej - systematycznie zachęcani". Bardziej optymistycznie ocenia skuteczność programów inkluzji Anna Machalica kierująca fundacją Otwarte Drzwi, której celem jest integracja społeczna ludzi bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, żyjących w środowiskach patologicznych. Pani Machalica ocenia, że proc. bezdomnych ma szansę na znalezienie pracy i usamodzielnienie się. Większe szanse mają ludzie młodzi, absolwenci szkół, mniejsze - długotrwale bezrobotni, wywodzący się z rodzin patologicznych. Fundacja ma swój ośrodek na warszawskiej Pradze Północ - w dzielnicy tradycyjnie uważanej za siedlisko patologii społecznych. Kilkudziesięciu lokatorów ośrodka jest leczonych, odtruwanych, poddawanych resocjalizacji, szkolonych. Koszt utrzymania pensjonariusza wynosi 1200 zł miesięcznie - kilkakrotnie więcej niż w zwykłych noclegowniach. Czy z czasem ci ludzie będą potrafili przystosować się do społeczeństwa, znosić stresy i niepowodzenia? Anna Machalica wierzy, że tak. Z badań socjologów UW wynika, że sukces może być tylko połowiczny. Piekło dobrych intencji

7 Załóżmy, że państwo dysponuje skutecznymi instrumentami polityki społeczno-gospodarczej, jest sprawne i działa na rzecz założonego przez siebie celu, a nie różnych interesów partykularnych. Takie państwo, jeśli chce się zmierzyć z problemem wykluczenia społecznego, musi znaleźć punkt równowagi między kilkoma jawnie konfliktowymi procesami. Z jednej strony wzrost gospodarczy w kraju na dorobku, jak Polska, prowadzi do wzrostu rozpiętości dochodowych. Państwo może starać się je ograniczać przez politykę redystrybucyjną - progresywne opodatkowanie wyższych dochodów oraz zwiększenie transferów socjalnych i subsydiowanie niektórych przedsiębiorstw, by nie powiększać liczby bezrobotnych. Jednakże takie ingerencje w oczywisty sposób spowalniają wzrost gospodarczy, zmniejszają bowiem możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw i hamują tworzenie nowych miejsc pracy. Z drugiej strony rozległy "parasol socjalny" osłabia bodźce do indywidualnej aktywności. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że bardziej się opłaca żyć pod parasolem, niż konkurować na rynku. Tym samym państwo skazane jest na nieustanny wzrost wydatków socjalnych, by utrzymać pokój społeczny. Przykład Niemiec - gdzie kanclerz Schröder wystąpił z projektem obniżenia zasiłków dla bezrobotnych - dowodzi, że nawet kraje najbogatsze muszą się liczyć z możliwościami podatników, to znaczy tych obywateli, którzy sami troszczą się o swój los. Tego równania z wieloma niewiadomymi nie sposób rozwiązać raz na zawsze. W różnych krajach ten sam stopień ingerencji państwa w gospodarkę w trosce o ludzi wykluczonych przynosi różne efekty. Nie ma jednej optymalnej polityki społeczno-gospodarczej obowiązującej powszechnie. Jeśli na dodatek odrzucimy nierealistyczne założenie o doskonałej efektywności państwa, sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Państwo jest bowiem instytucją, która często realizuje interesy swojej biurokracji i różnych grup nacisku. Przekonali się o tym Szwedzi w latach 80., gdy okazało się, że ponad połowę środków z budżetu państwa przeznaczonych na cele socjalne pochłaniają... płace pracowników biur pomocy społecznej. Walka z marginalizacją może też przynieść skutki zgoła nieoczekiwane. Klasycznym tego przykładem jest pomoc dla samotnych matek, która w USA doprowadziła do powielania z pokolenia na pokolenie tego samego schematu wykluczenia - młode dziewczyny z ubogich rodzin rodzą dzieci, których ojcowie nie interesują się ich wychowaniem. Kobiety nie wysuwają roszczeń wobec ojców, gdyż to groziłoby im utratą należnej pomocy. W rezultacie dostają z opieki społecznej pomoc, która pozwala im żyć na jakim takim poziomie, lecz nie mają żadnych bodźców, by wyrwać z getta siebie i swoje dzieci. Inny paradoks: po 40 latach tzw. akcji afirmatywnej w USA, mającej na celu wzmocnienie szans awansu grup uważanych za upośledzone, bezrobocie wśród ludności kolorowej wzrosło (dziś jest kilkakrotnie wyższe niż wśród białych) choć zarazem akcja ta przyczyniła się do stworzenia wśród tej grupy ludności klasy średniej. Być może najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie marginalizacji jest przyrost "kapitału społecznego". Warto wzmacniać małe wspólnoty, przede wszystkim rodzinę - choćby usuwając bzdurne przepisy podatkowo-socjalne skłaniające ludzi do fikcyjnych rozwodów. Ważną rolę ma do odegrania Kościół - w Polsce zbyt pasywny w prowadzeniu akcji społecznych - a także gminy, które powinny się zajmować nie tylko redystrybucją funduszy socjalnych, lecz przede wszystkim umacnianiem lokalnych więzi społeczno-gospodarczych. A państwo? Wielu socjologów i ekonomistów twierdzi, że najskuteczniejszym instrumentem państwa w walce z marginalizacją jest naprawa systemu edukacji. Jacek Kuroń, entuzjasta "rewolucji edukacyjnej", w tych wysiłkach widział wręcz uniwersalny sposób na rozwiązanie bolączek współczesnego świata. To właśnie takie wysiłki mogą dać ludziom młodym szansę równego startu, niezależnie od tego, z jakiego środowiska się wywodzą. Może więc od tego zacznijmy.

8

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ STRESZCZENIE Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

sobie społeczeństwo jako zbiorowisko grup interesu, bezwzględnie

sobie społeczeństwo jako zbiorowisko grup interesu, bezwzględnie styczeń luty 2014 Nr 18 (1/2014) dodatek do zielono i w poprzek ISSN 1898-8717 08 Wejdź na naszą stronę: www.zielonewiadomosci.pl e k o l o g i a s p o ł e c z e ń s t w o d e m o k r a c j a STAROŚĆ przyszłością

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

EMPOWERMENT. o polityce aktywnej integracji 2/2013

EMPOWERMENT. o polityce aktywnej integracji 2/2013 EMPOWERMENT o polityce aktywnej integracji 2/2013 EMPOWERMENT o polityce aktywnej integracji Rada Programowa dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WSP im. J. Korczaka dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Prawo i Sprawiedliwość. Szansa dla młodych. 20ll

Prawo i Sprawiedliwość. Szansa dla młodych. 20ll 20ll Warszawa czerwiec 20ll r. SPIS TREŚCI: WSTĘP.................................. 5 2 3 PORZUCONA GENERACJA. PRZYKŁADY Z ŻYCIA WZIĘTE................................ 7 BARIERY OGRANICZAJĄCE MŁODYCH LUDZI.

Bardziej szczegółowo

OBLICZA BIEDY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

OBLICZA BIEDY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE OBLICZA BIEDY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE Oblicza biedy we współczesnej Polsce Redakcja: Monika Popow, Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska, Magdalena Prusinowska, Magdalena Chruściel REDAKCJA Monika Popow,

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów.

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Raport z badania przeprowadzonego w ramach programu 2010 Europejski

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO

DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU luty 2013 DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej Wspólnie budujmy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej wydanie V Lekturę raportu polecają przedstawiciele świata nauki, polityki, biznesu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

KOBIETY WIEJSKIE - wkładka Think Tanku Feministycznego (teksty bez skrótów)

KOBIETY WIEJSKIE - wkładka Think Tanku Feministycznego (teksty bez skrótów) Zielone Wiadomości, 10/2012 www.zielonewiadomosci.pl KOBIETY WIEJSKIE - wkładka Think Tanku Feministycznego (teksty bez skrótów) Kobiety wiejskie i ubóstwo. Czy ktoś nas słyszy? - z badań Think Tanku Feministycznego

Bardziej szczegółowo

Nr 1(1)/2012MG. 6Jak. str. zmierzyć szczęście? Co ty wiesz o bezrobociu? str. str. Parabanki. 9str. Rekrutacja. talentów INNY. str.

Nr 1(1)/2012MG. 6Jak. str. zmierzyć szczęście? Co ty wiesz o bezrobociu? str. str. Parabanki. 9str. Rekrutacja. talentów INNY. str. młodzież Nr 1(1)/2012MG i gospodarka 6Jak zmierzyć szczęście? str. 12 str. Parabanki str. 15 Co ty wiesz o bezrobociu? str. 9str. Rekrutacja talentów 18 INNY punkt widzenia 2 Drodzy Czytelnicy, oddajemy

Bardziej szczegółowo

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej Wspólnie budujmy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej wydanie VI Lekturę raportu polecają przedstawiciele świata nauki, kultury, biznesu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

Seria: Zielony Nowy Ład tom 9. Zielony Nowy Ład społeczny. pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej

Seria: Zielony Nowy Ład tom 9. Zielony Nowy Ład społeczny. pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej Seria: Zielony Nowy Ład tom 9 Zielony Nowy Ład społeczny pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej Książka ukazała się nakładem Green European Foundation przy wsparciu Zielonego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Mikołaj Herbst Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy

Bardziej szczegółowo