Zamawiający: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ul. Rzemieślnicza Nidzica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ul. Rzemieślnicza 3 13-100 Nidzica"

Transkrypt

1 Zamawiający: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ul. Rzemieślnicza Nidzica ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/OWES/2014 (usługa kompleksowej logistycznej organizacji zagranicznych wizyt studyjnych do Włoch i do Polski) z dnia r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w związku z realizacją projektu pt. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania Wsparcie Ekonomii Społecznej, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy usługi polegającej na kompleksowej logistycznej organizacji zagranicznych wizyt studyjnych do Włoch i do Polski w ramach zadania: Współpraca ponadnarodowa. I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: kod CPV: : Usługi w zakresie organizacji imprez : Usługi transportowe : Usługi szkoleniowe : Usługi hotelarskie : Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków : Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi kompleksowej organizacji i logistyki zagranicznych wizyt studyjnych do Włoch i do Polski, w ramach współpracy ponadnarodowej z partnerem ponadnarodowym z Włoch Irecoop Umbria Societa Cooperativa Instituto Regionale Educazione e Studi Cooperativi - według następującego opisu: dniowa (wraz z przyjazdem i wyjazdem) wizyta studyjna dla przedstawicieli kadry realizującej projekt OWES w Nidzicy i przedstawicieli instytucji otoczenia ekonomii społecznej w regionie Umbria we Włoszech (miasto: Perugia) w terminie Liczba uczestników wizyty: 15 osób + 1 tłumacz (uczestnicy wizyty będą wskazani przez Zamawiającego, tłumacz podczas wizyty będzie wytypowany i zapewniony przez Zamawiającego w wyniku oddzielnego postępowania). W zakres usługi wchodzi: a. przelot samolotem na trasie Warszawa Rzym Warszawa (dla 15 uczestników + 1 tłumacz) b. transfer na trasie Nidzica lotnisko (Warszawa) Nidzica c. transfer na trasie lotnisko (Rzym) Hotel w Perugii lotnisko (Rzym) d. 5 noclegów dla wszystkich uczestników wizyty w tym samym hotelu o standardzie *** (pokoje 1 os. i/lub 2-os. z łazienką) (w sumie 80 noclegów 5 noclegów x 16 osób) 1

2 e. wyżywienie 3 razy dziennie dla wszystkich uczestników wizyty (16 osób) przez wszystkie dni wizyty studyjnej: śniadanie, lunch, obiadokolacja składająca się z dwóch dań f. organizacja 2-dniowych szkoleń/warsztatów (2 dni x 8 godz. dydaktycznych dziennie) w dniach: oraz (wynajęcie sali ze sprzętem multimedialnym, catering podczas szkoleń, wydruk materiałów szkoleniowych, zatrudnienie trenerów). Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić trenerów na szkolenia wytypowanych przez partnera z Włoch (Irecoop Umbria). W przypadku wystąpienia wątpliwości, wszelkich informacji udziela Zamawiający. Zakres tematyczny szkoleń: metody i formy pracy w budowaniu kompetencji zarządów spółdzielni socjalnych, konkurowania na otwartym rynku, współpracy spółdzielni socjalnych z biznesem i administracją. g. organizacja wizyt/spotkań z przedstawicielami spółdzielni socjalnych, doradcami i członkami federacji zrzeszających spółdzielnie socjalne w regionie Umbria w dn , , we wskazanych miejscach/instytucjach/spółdzielniach (udział prelegentów z ramienia odwiedzanej instytucji/spółdzielni socjalnej zgodnie z tematyką i celami edukacyjnymi wyjazdu, w tym wyżywienie) h. transport z miejsca zakwaterowania do miejsc spotkań i szkoleń (z powrotem do miejsca zakwaterowania) i. zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia uczestników j. zapewnienie udziału lub warunków organizacyjnych (nocleg, wyżywienie, dojazd) do udziału opiekuna wyjazdu ze znajomością języka włoskiego i polskiego k. współpraca w zakresie realizacji usługi (agenda spotkania, angażowanie prelegentów, wybór firm i instytucji) z Zamawiającym oraz partnerem ponadnarodowym l. opracowanie raportu (sprawozdania) z wizyty ponadnarodowej oraz fotograficzne udokumentowanie wizyty dniowa (wraz z przyjazdem i wyjazdem) wizyta studyjna dla przedstawicieli polskich przedsiębiorstw społecznych w regionie Umbria we Włoszech (miasto: Perugia) w terminie Liczba uczestników wizyty: 15 osób + 1 tłumacz (uczestnicy wizyty będą wskazani przez Zamawiającego, tłumacz podczas wizyty będzie wytypowany i zapewniony przez Zamawiającego w wyniku oddzielnego postępowania). W zakres usługi wchodzi: a. przelot samolotem na trasie Warszawa Rzym Warszawa (dla 15 uczestników + 1 tłumacz) b. transfer na trasie Nidzica lotnisko (Warszawa) Nidzica c. transfer na trasie lotnisko (Rzym) Hotel w Perugii lotnisko (Rzym) d. 5 noclegów dla wszystkich uczestników wizyty w tym samym hotelu o standardzie *** (pokoje 1 os. i/lub 2-os. z łazienką) (w sumie 80 noclegów 5 noclegów x 16 osób) e. wyżywienie 3 razy dziennie dla wszystkich uczestników wizyty (16 osób) przez wszystkie dni wizyty studyjnej: śniadanie, lunch, obiadokolacja składająca się z dwóch dań f. organizacja 2-dniowych szkoleń/warsztatów (2 dni x 8 godz. dydaktycznych dziennie) w dniach: oraz (wynajęcie sali ze sprzętem multimedialnym, 2

3 catering podczas szkoleń, wydruk materiałów szkoleniowych, zatrudnienie trenerów). Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić trenerów na szkolenia wytypowanych przez partnera z Włoch (Irecoop Umbria). W przypadku wystąpienia wątpliwości, wszelkich informacji udziela Zamawiający. g. organizacja wizyt we włoskich spółdzielniach socjalnych oraz spotkań z przedstawicielami włoskich spółdzielni socjalnych, doradcami i członkami federacji zrzeszających spółdzielnie socjalne w regionie Umbria w dn , we wskazanych miejscach/instytucjach/spółdzielniach (udział prelegentów z ramienia odwiedzanej instytucji/firmy/spółdzielni socjalnej zgodnie z tematyką i celami edukacyjnymi wyjazdu, w tym wyżywienie) h. transport z miejsca zakwaterowania do miejsc spotkań i szkoleń (z powrotem do miejsca zakwaterowania) i. zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia uczestników j. zapewnienie udziału i warunków organizacyjnych (nocleg, wyżywienie, dojazd) do udziału opiekuna wyjazdu ze znajomością języka włoskiego i polskiego k. współpraca w zakresie realizacji usługi (agenda spotkania, angażowanie prelegentów, wybór firm i instytucji) z Zamawiającym oraz partnerem ponadnarodowym l. opracowanie raportu (sprawozdania) z wizyty ponadnarodowej oraz fotograficzne udokumentowanie wizyty dniowa wizyta studyjna przedstawicieli włoskich przedsiębiorstw społecznych w Polsce w regionie województwa warmińsko-mazurskiego w terminie Liczba uczestników wizyty: 7 osób + 1 tłumacz (uczestnicy wizyty będą wskazani przez Zamawiającego, tłumacz podczas wizyty będzie wytypowany i zapewniony przez Zamawiającego w wyniku oddzielnego postępowania). W zakres usługi wchodzi: a. przelot samolotem na trasie Rzym Warszawa Rzym (dla 8 osób) b. transfer na trasie lotnisko (Warszawa) Nidzica lotnisko (Warszawa) c. 5 noclegów dla wszystkich uczestników wizyty oraz 1 tłumacza w hotelu o standardzie *** na terenie regionu (pokoje 1 os. i/lub 2-os. z łazienką) (w sumie 40 noclegów 5 noclegów x 8 osób) d. wyżywienie 3 razy dziennie dla wszystkich uczestników wizyty (8 osób) przez wszystkie dni wizyty studyjnej: śniadanie, lunch, obiadokolacja składająca się z dwóch dań e. organizacja szkolenia/spotkania dotyczącego doświadczeń działalności przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych powiązanych z pracą z osobami z autyzmem (dnia ), f. organizacja uczestnictwa w wydarzeniach w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/nidzicy dnia , organizacja uczestnictwa w konferencji w ramach Dni Otwartych Ekonomii Społecznej w Olsztynie krótkiego wystąpienia podczas konferencji i/lub poprowadzenia tematycznego panelu dyskusyjnego dnia oraz uczestnictwa w Dniach Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko - mazurskim g. transport z miejsca zakwaterowania do miejsc spotkań, targów (z powrotem do miejsca zakwaterowania) h. zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia uczestników 3

4 i. zapewnienie udziału i warunków organizacyjnych (nocleg, wyżywienie, dojazd) do udziału opiekuna wyjazdu ze znajomością języka włoskiego i polskiego j. współpraca w zakresie realizacji usługi (agenda spotkania, angażowanie prelegentów, wybór przedsiębiorstw społecznych i instytucji) z Zamawiającym oraz partnerem ponadnarodowym k. opracowanie raportu (sprawozdania) z wizyty ponadnarodowej oraz fotograficzne udokumentowania wizyty dniowa wizyta studyjna przedstawicieli włoskich przedsiębiorstw społecznych w Polsce w regionie województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty: nidzicki, działdowski, nowomiejski i szczycieński) w terminie Liczba uczestników wizyty: 8 osób + 1 tłumacz (uczestnicy wizyty będą wskazani przez Zamawiającego, tłumacz podczas wizyty będzie wytypowany i zapewniony przez Zamawiającego w wyniku oddzielnego postępowania). W zakres usługi wchodzi: a. przelot samolotem na trasie Rzym Warszawa Rzym (dla 9 osób) b. transfer na trasie lotnisko (Warszawa) Nidzica lotnisko (Warszawa) c. 5 noclegów dla wszystkich uczestników wizyty oraz 1 tłumacza w hotelu o standardzie *** na terenie regionu (pokoje 1 os. i/lub 2-os. z łazienką) (w sumie 45 noclegów 5 noclegów x 9 osób) d. wyżywienie 3 razy dziennie dla wszystkich uczestników wizyty (9 osób) przez wszystkie dni wizyty studyjnej: śniadanie, lunch, obiadokolacja składająca się z dwóch dań e. organizacja sesji konsultacyjnych we wskazanych spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach społecznych i wioskach tematycznych (z terenu działania projektu OWES w Nidzicy) w dn , , , a także organizacja udziału uczestników wizyty studyjnej w Targach Ekonomii Społecznej w Garncarskiej Wiosce dnia w roli ekspertów f. transport z miejsca zakwaterowania do miejsc spotkań, targów (z powrotem do miejsca zakwaterowania) g. zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia uczestników h. zapewnienie udziału i warunków organizacyjnych (nocleg, wyżywienie, dojazd) do udziału opiekuna wyjazdu ze znajomością języka włoskiego i polskiego i. współpraca w zakresie realizacji usługi (agenda spotkania, angażowanie prelegentów, wybór przedsiębiorstw społecznych i instytucji) z Zamawiającym oraz partnerem ponadnarodowym j. opracowanie raportu (sprawozdania) z wizyty ponadnarodowej oraz fotograficzne udokumentowania wizyty 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz wykazać swoje doświadczenie, dołączając do oferty Wykaz zrealizowanych usług o 4

5 podobnym charakterze - związanych z przedmiotem zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. III. WYMAGANIA KONIECZNE: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a. spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (potwierdzone referencjami) tj. w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi polegające na kompleksowym zorganizowaniu zagranicznych wyjazdów grupowych, których przedmiotem było zapewnienie przelotu/przejazdu do odwiedzanego kraju, transportu lokalnego w odwiedzanym kraju, zakwaterowania z wyżywieniem i ubezpieczenia uczestników oraz innych działań takich jak określone w przedmiocie zamówienia 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty oraz wykazie zrealizowanych usług. IV. WYMAGANIA DODATKOWE: 1. Wykonawca posiada wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, funkcjonowania spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych V. KRYTERIA OCENY OFERTY: Cena: 50% Doświadczenie: 50 % 1) cena 50%: a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: oferowana wartość minimalna wartość punktowa oferty = x 10 x 50% oferowana wartość Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny: 5

6 - Maksymalna ilość punktów, jaką można zdobyć za kryterium ceny to 5 pkt. - Wykonawca, nie podlegający odrzuceniu, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma najwyższą ilość punktów za to kryterium - Każda kolejna oferta z ceną wyższą niż najniższa, która została zaproponowana, będzie oceniana w odniesieniu do ceny najniższej Przykład: Oferent A zaproponuje cenę: 10 zł Oferent B zaproponuje cenę: 15 zł Oferent C zaproponuje cenę: 20 zł 2) doświadczenie wykonawcy 50%: a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2) b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości usług, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w Wymaganiach koniecznych (punkt III niniejszego zapytania ofertowego) c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: ilość usług zrealizowanych przez wykonawcę wartość punktowa oferty = x 10 x 50% maksymalną ilość usług Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium doświadczenia: - Maksymalna ilość punktów, jaką można zdobyć za kryterium doświadczenia to 5 pkt. - Wykonawca, nie podlegający odrzuceniu, który wykaże się największym doświadczeniem - zaoferuje największą ilość wykonanych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia otrzyma najwyższą ilość punktów za to kryterium - Wykonawcy, którzy będą posiadali mniejsze doświadczenie niż wymagane w przedmiocie zamówienia tj. w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert wykonali mniej niż 2 usługi polegające na zorganizowaniu zagranicznych wyjazdów grupowych, których przedmiotem było zapewnienie przelotu/przejazdu do odwiedzanego kraju, transportu lokalnego w odwiedzanym kraju, zakwaterowania z 6

7 wyżywieniem i ubezpieczenia uczestników oraz innych działań takich jak określone w przedmiocie zamówienia otrzymają 0 punktów za to kryterium. - Każda kolejna oferta z doświadczeniem wyższym niż minimalne określone w wymaganiach, będzie oceniana w odniesieniu do najwyższego doświadczenia (najwyższej ilości usług), np.: Przykład: Oferent A wykaże doświadczenie w ilości: 10 zagranicznych wyjazdów grupowych Oferent B wykaże doświadczenie w ilości: 50 zagranicznych wyjazdów grupowych Oferent C wykaże doświadczenie w ilości: 80 zagranicznych wyjazdów grupowych Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie. Maksymalna ilość punktów jaką oferent może zdobyć to 10 punktów. Przykład: Suma punktów uzyskanych przez oferentów: A = 5 pkt + 0,63 pkt = 5,63 pkt B = 3,33 pkt + 3,13 pkt = 6,46 pkt C = 2,5 pkt + 5 pkt = 7,5 pkt Oferent C zostaje wybrany, ze względu na zdobycie najwyższej ilości punktów VI. INTERGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 2. Wykaz zrealizowanych usług załącznik nr 2 VII. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY O ewentualnym wybraniu Państwa oferty poinformujemy poprzez złożenie zamówienia i zaproszenie do podpisania umowy. VIII. INFORMUJEMY, ŻE: Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 7

8 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. IX. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. 2. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował na swojej stronie internetowej 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert. 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 7. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy. 8. Przed zawarciem umowy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w szczególności, jeśli cena oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego. X. INFORMACJE DODATKOWE 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z udzielaniem zamówienia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres , niezgodne z treścią Zapytania ofertowego oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. 3. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymagań koniecznych określonych w Zapytaniu ofertowym zostaną wykluczeni z postępowania. XI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: - mailowo na adres: lub - pocztą na adres: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ul. Rzemieślnicza Nidzica lub - faksem na numer: wew. 8 XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. do godz

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto Przeworsk, 24.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Warszawa,18.09.2012r. Forum Darczyńców w Polsce ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia konferencji i szkoleń zgodnie z opisem zamówienia

dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia konferencji i szkoleń zgodnie z opisem zamówienia Warszawa, dn. 9 grudnia 2014r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) Zapytanie ofertowe nr 4/NI/sz/2014/cz.4 dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia konferencji i szkoleń zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem zamówienia

dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem zamówienia Warszawa, dn. 20 marca 2014r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) Zapytanie ofertowe nr 4/NI/sz/2014/cz.2 dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem zamówienia w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 03.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo