LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu głównego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu głównego"

Transkrypt

1 LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu głównego Strona 1 z 111

2 1 Wstęp Konwencje użyte w dokumencie Słownik pojęć Rejestracja konta użytkownika Rejestracja konta użytkownika Opis Przebieg Możliwe problemy Rejestracja profilu Zalogowanie twórcy profilu Przebieg Możliwe problemy Uprawnienia twórcy profilu Opis Przebieg Uprawnienia użytkowników LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Rejestracja profilu typu Ekspert Opis Przebieg Rejestracja profilu typu Przedsiębiorstwo Opis Przebieg Rejestracja profilu typu Uczelnia lub jednostka naukowa Opis Przebieg Rejestracja profilu typu Park technologiczny Opis Przebieg Rejestracja profilu typu Jednostka sektora publicznego Opis Przebieg Rejestracja profilu typu Instytucja otoczenia biznesu Opis Przebieg Rejestracja profilu typu Izba gospodarcza Opis Przebieg Procedura rejestracji profilu Wybór kategorii profilu: Dziedzina i Typ usługi Opis wszystkich pól formularzy przy rejestracji profilu Logowanie do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Opis Przebieg Narzędzia profilu Przegląd informacji o profilu Dane podstawowe Opis Przebieg Kategorie Opis Przebieg Komentarze Opis Strona 2 z 111

3 Przebieg Wizytówka Edycja wizytówki Opis Przebieg Aktualności Opis Przebieg Usługi Oferta - Dodaj usługę Opis Przebieg Oferta - Dodaj pakiet usług Opis Przebieg Ogłoszenia Opis Przebieg Innowacje Opis Dodaj pomysł Przebieg Szukaj wsparcia Przebieg Dane dodatkowe Certyfikaty - Dodawanie certyfikatu Opis Przebieg Partnerzy - Dodawanie partnera Opis Przebieg Projekty - Dodawanie projektu Opis Przebieg Filie - Dodawanie filii Opis Przebieg Filie - Dodawanie Inkubowanej firmy Opis Przebieg pierwszy Przebieg drugi Zasoby Lista pracowników Opis Przebieg Publikacje - Dodawanie publikacji Opis Przebieg Naukowcy - Dodawanie naukowca Opis Przebieg Aparatura - Dodawanie aparatury Opis Przebieg Strona 3 z 111

4 4.9 Utwórz WI Opis Przebieg Wirtualny Inkubator Dodawanie uczestnika Wirtualnego Inkubatora Opis Przebieg Mój profil Opis Przebieg Moje konto Opis Przebieg Ograniczenie funkcjonalności po upływie okresu ważności Opis Repozytorium Tworzenie katalogów i podkatalogów Opis Przebieg Zarządzanie plikami w katalogach (podkatalogach) Opis Przebieg Zarządzanie katalogami (podkatalogami) Opis Przebieg Kalendarz Dodawanie kalendarza Opis Przebieg Modyfikacja kalendarza Opis Przebieg Zarządzanie kalendarzem Opis Przebieg Wyszukiwarki Znajdź profil Opis Przebieg dla każdego użytkownika Przebieg dla Administratora systemu Znajdź ogłoszenie Opis Przebieg Znajdź innowacyjne pomysły Opis Przebieg Znajdź usługę Opis Przebieg Interesujące profile Opis Przebieg Społeczność Lista kontaktów Strona 4 z 111

5 Przebieg Zaproszenia wysłane Opis Przebieg Zaproszenia otrzymane Opis Przebieg Wiadomości Wiadomości otrzymane Opis Przebieg Wiadomości wysłane Opis Przebieg Grupy dyskusyjne Zarządzanie grupą dyskusyjną Opis Przebieg Panel zarządzający Zarządzanie modułami Opis Przebieg Pracownicy Opis Przebieg Rozliczenie zamówień Opis Raporty Opis Przebieg Panel administracyjny Opis Przebieg Zaproś do systemu Zaproś znajomych Opis Przebieg Spis rysunków Spis tabel Strona 5 z 111

6 1 Wstęp Innowacje.biz to platforma usługowa o charakterze społecznościowym, kierowana do sektora MSP, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu, ułatwiająca ich wzajemne kooperacje na płaszczyźnie biznesowej lub technologicznej. Wspomaga proces kojarzenia przedsiębiorstw umożliwiający kooperację między odpowiednimi grupami działającymi w środowisku biznesowym i technologicznym z pozytywnym skutkiem dla każdej ze stron. Umożliwia utworzenie Wirtualnego Inkubatora - miejsca, w którym uczelnie oraz Jednostki Badawczo-Rozwojowe mogą oferować swoje usługi innym przedsiębiorcom. W skład platformy wchodzi aplikacja wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej poprzez elektronizację i automatyzację procesów biznesowych, takich jak fakturowanie, zarządzanie bazą produktów i usług, obsługa relacji z klientami, obsługa zamówień. Portal umożliwia zarządzanie projektami, zdalną pracę na dokumentach, współdzielenie zasobów pomiędzy użytkownikami (wirtualny dysk), oraz zdalny nadzór i weryfikację postępów prac. Moduł ewizyta aplikacji umożliwia usługodawcom skonfigurowanie środowiska do świadczenia usług i udostępnienia ich na portalu internetowym klienta. Użytkownicy portalu klienta mogą rezerwować wizyty na te usługi przez Internet. 1.1 Konwencje użyte w dokumencie Pozycja w menu Nazwa Opis Przykład Nazwa elementu na ekranie użytkownika Wartość pola, atrybutu Tabela 1 Konwencja nazewnictwa Pozycja w menu wskazywana jest przez listę kolejnych operacji (np. wybór zakładki, akcji, linka) jakie należy wykonać aby uzyskać widok docelowego ekranu. Nazwa elementu, który znajduje się na przedstawianym widoku (np. panel wyszukiwarki). Wartość pola jaką można nadać lub wybrać z narzuconego dostępnego zbioru wartości (np. lista dostępnych usług oferowanych przez usługodawcę). zakładka Usługodawcy -> ekran Szczegóły usługodawcy -> zakładka Usługi -> akcja Zamów ekran Grafik wizyt Historia wizyt Usługa Ikona akcji Opis Zarządzanie listą Zbiór (lista) dostępnych akcji. Sortowanie rosnące listy według zawartości (kontekstu) wybranej kolumny (alfabetycznie nazwy, daty od najstarszej do najmłodszej). Sortowanie malejące listy według zawartości (kontekstu) wybranej kolumny (nazwy alfabetycznie, daty od najmłodszej do najstarszej). Przejście do poprzedniej strony listy. Przejście do następnej strony listy. str Przejście do wybranej strony o numerze <str>. Inne w aplikacji Wybranie kontekstu pomocy. Wskazanie na mapie miejsca lokalizacji. Zamknięcia wyświetlanego okienka lub usunięcie obiektu. Strona 6 z 111

7 Tabela 2 Ikony akcji użytych w portalu Nierozwinięty kalendarzyka. Możliwość wyboru daty z rozwiniętego kalendarzyka (po kliknięciu myszką na ikonę kalendarzyka): - Wybór poprzedniego miesiąca, - Wybór następnego miesiąca, - Wybór poprzedniego roku, - Wybór następnego roku. 1.2 Słownik pojęć Wirtualny inkubator system wspierający rozwój przedsiębiorstw poprzez oferowanie usług i narzędzi o charakterze doradczym, infrastrukturalnym oraz informacyjnym. Podmiot wspólne określenie występujących w systemie jednostek organizacyjnych, bez względu na posiadanie osobowości prawnej, bycie osobą fizyczną. Pojęcie abstrakcyjne umożliwiające w pewnych obszarach systemu jednolite traktowanie czy to spółek czy osób fizycznych. Konto użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi. Profil definiuje tożsamość i zasoby podmiotów uczestniczących w wymianie usług w ramach platformy. Użytkownicy, którzy ani nie świadczą samodzielnie usług, ani z nich nie korzystają nie posiadają własnych profili, a jedynie należą do profili organizacji. Kategoria opisuje obszar w jakim specjalizuje się podmiot. Definiowana jest przez parę: typ usługi oraz dziedzina, w jakiej usługa jest świadczona, np. usługa doradztwo merytoryczne w dziedzinie metalurgia. 2 Rejestracja konta użytkownika 2.1 Rejestracja konta użytkownika Opis Każdy podmiot funkcjonujący w ramach systemu reprezentowany jest przez profil. Każdy profil musi posiadać co najmniej jednego przedstawiciela w postaci użytkownika posiadającego konto w systemie. W związku z tym utworzenie podstawowego konta w systemie polega na rejestracji konta użytkownika będącego administratorem profilu (posiadającym uprawnienia do zarządzania profilem oraz podejmującym działania w systemie jako przedstawiciel podmiotu) oraz na zdefiniowaniu podstawowych danych profilu przy jego tworzeniu (rejestracji) Przebieg 1. Wybierz akcję Rejestracja. 2. Wypełnij pola formularza rejestracyjnego. 3. Wybierz przycisk Zapisz. Po prawidłowym wypełnieniu formularza pojawi się okienkowy komunikat: Na podany przez Ciebie została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Wejdź na niego aby dokończyć proces rejestracji.. 4. Wprowadź link aktywacyjny z a do pola adresowego przeglądarki internetowej i go wybierz. Pojawi się komunikat: Konto zostało pomyślnie aktywowane. Zaloguj się aby przejść do drugiego kroku rejestracji profilu.. Strona 7 z 111

8 Rysunek 1 Rejestracja konta użytkownika Nazwa Imię Drugie imię Nazwisko Hasło Powtórz hasło Stanowisko Data urodzenia Powtórz Telefon Opis Imię użytkownika Ewentualne drugie imię Nazwisko użytkownika Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym małe, duże litery (bez polskich znaków), cyfrę lub znak # $ % ^ & * - ) Należy wprowadzić tę sama wartość co w polu Hasło Stanowisko użytkownika w jednostce strukturalnej Data urodzenia użytkownika będący jednocześnie unikalną nazwą użytkownika (login) Należy wprowadzić tę sama wartość co w polu Telefon Strona 8 z 111

9 Płeć Płeć osoby Akceptuję Regulamin Należy zaakceptować regulamin portalu LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Wprowadź tekst z obrazka Tabela 2 Opis pól formularza rejestracji konta Należy wprowadzić tekst znajdujący się na obrazku poniżej formularza Możliwe problemy System nie dopuści do rejestracji z em (loginem) już istniejącym w bazie danych użytkowników. Wyświetli się komunikat: jest już używany w systemie, proszę o kontakt z administratorem. 3 Rejestracja profilu 3.1 Zalogowanie twórcy profilu Przebieg 1. Wybierz akcję Logowanie. 2. W formularzu logowania wprowadź i hasło podane podczas rejestracji konta użytkownika (patrz punkt 2.). 3. Wybierz przycisk ZALOGUJ. Po zalogowaniu użytkownik konta (administrator profilu) powinien podjąć decyzję o typie tworzonego profilu. W ramach platformy rozróżniane są następujące rodzaje i typy profili: Ekspert Organizacja o Przedsiębiorstwo o Uczelnia lub jednostka naukowa o Park technologiczny o Jednostka sektora publicznego o Instytucja otoczenia biznesu o Izba gospodarcza Wirtualny inkubator Uwaga: Profil ten nie jest tworzony przy rejestracji konta Możliwe problemy Administrator Profilu w celu przejścia do rejestracji profilu nie może się zalogować, gdyż wprowadził nieprawidłowy identyfikator i/lub hasło. Wówczas wyświetli się komunikat: Dostarczone dane uwierzytelniania nie mogą zostać uznane za poprawne Uprawnienia twórcy profilu Opis Po utworzeniu profilu jego twórca otrzymuje domyślne uprawnienia do modułów: 1. Społecznościowy: Pracownik profilu Administrator profilu Administrator biznesowy 2. Repozytorium Strona 9 z 111

10 Pracownik 3. Kalendarza Pracownik 4. efirma Pracownik 5. ewizyta Administrator Usługodawcy 6. Zarządzania projektami Pracownik Użytkownik, który zarejestruje profil automatycznie otrzymuje pełne uprawnienia do aplikacji jako administrator biznesowy (uprawnienie Administrator biznesowy w module społecznościowym). Może: modyfikować dane profilu dezaktywować profil poprzez dostęp do panelu zarządzającego dodawać współpracowników i nadawać im uprawnienia rozliczać świadczone usługi przez profil Przebieg 1. Wybierz akcję Logowanie. 2. W formularzu logowania wprowadź i hasło podane podczas rejestracji konta użytkownika (patrz punkt 2.). 3. Wybierz przycisk ZALOGUJ. 4. Wybierz zakładkę Panel zarządzający. 5. Wybierz zakładkę Zarządzanie modułami. 6. Wybierz zakładkę Zarządzanie uprawnieniami. Rysunek 2 Domyślne uprawnienia twórcy profilu w module społecznościowym 3.3 Uprawnienia użytkowników LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Administrator systemu ma dostęp do wszystkich modułów systemu ale nie jest to jednoznaczne z tym, że może korzystać ze wszystkich ich funkcjonalności. Dostęp do modułów i uprawnienia do nich (co przedstawiono w poniższej tabeli) są ściśle uzależnione od typu profilu. W ramach profilu o dostępie do Strona 10 z 111

11 modułu i uprawnieniach dla pracowników decyduje użytkownik z uprawnieniem Administrator biznesowy. Dostęp do modułów i uprawnienia implikują dostęp do zakładek i akcji w ramach tych zakładek. Nazwa modułu Moduł społecznościowy Uprawnienia w module Pracownik profilu Administrator profilu Administrator biznesowy Mailer Typ profilu Wszystkie Moduł repozytorium Pracownik Wszystkie Moduł kalendarza Pracownik Wszystkie Moduł zarządzania projektami Moduł efirma Moduł ewizyta Pracownik Pracownik Administrator Administrator modułu Pracownik rejestrujący Pracownik usługi Wszystkie Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Moduł zaproszeń Administrator Izba gospodarcza Moduł doradztwa Administrator Izba gospodarcza Moduł raportów Moduł administracyjny Administrator Administrator Uwagi Uprawnienie Mailer oznacza, że użytkownik o wszystkich zdarzeniach w systemie, które generują powiadomienie będzie otrzymywał wiadomość pocztą elektroniczną. Dostęp do modułu jest tylko w określonym czasie. Po wygaśnięciu okresu ważności zostaje ograniczona funkcjonalność w module. Dostęp do modułu jest tylko w określonym czasie. Po wygaśnięciu okresu ważności zostaje ograniczona funkcjonalność w module. Izby gospodarcze mogą rejestrować inne profile Moduł doradztwa dodawany jest przez Administratora systemu po zdefiniowaniu wskaźnika doradztw dla izby gospodarczej - Pełny dostępny tylko dla Administratora systemu - Funkcjonalność Wykonywanie doradztw dla pracownika profilu typu Izba gospodarcza z uprawnieniem Administrator profilu - Pełny dostępny tylko dla Administratora systemu - Funkcjonalność Pomoc de minimis dla pracownika profilu Strona 11 z 111

12 typu Izba gospodarcza Tabela 3 Moduły i uprawnienia profili 3.4 Rejestracja profilu typu Ekspert Opis Profil typu Ekspert kojarzony jest z osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie, pełniącą role konsultanta. Przeznaczony również dla osoby szukającej wsparcia dla swojego innowacyjnego pomysłu. W ramach profilu może występować tylko jedna osoba (twórca profilu) Przebieg Rysunek 3 Wybór formularza rejestracyjnego dla profilu Ekspert 1. Wybierz z listy profil Ekspert. 2. Wykonaj procedurę rejestracji opisaną w punkcie 3.9 Procedura rejestracji profilu. Strona 12 z 111

13 Rysunek 3 Formularz rejestracyjny dla profilu typu Ekspert 3.5 Rejestracja profilu typu Przedsiębiorstwo Opis Profil typy Przedsiębiorstwo przeznaczony jest dla osób (przedsiębiorców) prowadzących małą lub średnią działalność gospodarczą. Jedyny profil, który po rejestracji ma dodatkowo dostęp do modułów efirma i ewizyta Przebieg Strona 13 z 111

14 Rysunek 4 Wybór formularza rejestracyjnego dla profilu typu Przedsiębiorstwo 1. Wybierz z listy profil Przedsiębiorstwo. 2. Wykonaj procedurę rejestracji opisaną w punkcie 3.9 Procedura rejestracji profilu. Rysunek 5 Formularz rejestracyjny dla profilu typu Przedsiębiorstwo 3.6 Rejestracja profilu typu Uczelnia lub jednostka naukowa Opis Profil typu Uczelnia lub jednostka naukowa przeznaczony jest dla jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze edukacyjno-rozwojowym jak: akademia, kolegium, politechnika, uniwersytet, uniwersytet techniczny. Po rejestracji profilu aby jego użytkownicy mogli się zalogować do systemu konieczna jest weryfikacja przez Administratora systemu (weryfikacji może dokonać również izba gospodarcza jeśli utworzyła ten profil). Profil ten może być uczestnikiem Wirtualnego Inkubatora utworzonego przez izbę gospodarczą. Strona 14 z 111

15 3.6.2 Przebieg Rysunek 6 Wybór formularza rejestracyjnego dla profilu Uczelnia lub jednostka naukowa 1. Wybierz z listy profil Uczelnia lub jednostka naukowa. 2. Wykonaj procedurę rejestracji opisaną w punkcie 3.9 Procedura rejestracji profilu. Rysunek 7 Formularz rejestracyjny dla profilu typu Uczelnia lub jednostka naukowa Po rejestracji profilu wyświetli się komunikat: Strona 15 z 111

16 Rysunek 8 Komunikat po rejestracji profilu typu Uczelnia lub jednostka naukowa 3. Wybierz przycisk OK. 3.7 Rejestracja profilu typu Park technologiczny Opis Profil typu Park technologiczny przeznaczony jest dla jednostek dokonujących transferu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Profil ten może być uczestnikiem Wirtualnego Inkubatora utworzonego przez izbę gospodarczą Przebieg Rysunek 9 Wybór formularza rejestracyjnego dla profilu Park technologiczny 1. Wybierz z listy profil Park technologiczny. 2. Wykonaj procedurę rejestracji opisaną w punkcie 3.9 Procedura rejestracji profilu. Strona 16 z 111

17 Rysunek 10 Formularz rejestracyjny dla profilu typu Park technologiczny 3.8 Rejestracja profilu typu Jednostka sektora publicznego Opis Profil typu Jednostka sektora publicznego przeznaczony jest dla jednostek sektora publicznego takich jak: - państwowe i samorządowe osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, finansowane głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa, - jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania na zasadach niekomercyjnych. Po rejestracji profilu aby jego użytkownicy mogli się zalogować do systemu konieczna jest weryfikacja przez Administratora systemu (weryfikacji może dokonać również izba gospodarcza jeśli utworzyła ten profil) Przebieg Rysunek 11 Wybór formularza rejestracyjnego dla profilu Jednostka sektora publicznego 1. Wybierz z listy profil Jednostka sektora publicznego. Strona 17 z 111

18 2. Wykonaj procedurę rejestracji opisaną w punkcie 3.9 Procedura rejestracji profilu. Rysunek 12 Formularz rejestracyjny dla profilu typu Jednostka sektora publicznego Po rejestracji profilu wyświetli się na ekranie komunikat: Rysunek 13 Komunikat po rejestracji profilu typu Jednostka sektora publicznego 3. Wybierz przycisk OK. Strona 18 z 111

19 3.9 Rejestracja profilu typu Instytucja otoczenia biznesu Opis Profil typu Instytucja otoczenia biznesu przeznaczony jest dla jednostek wspomagających rozwój przedsiębiorców jak: - Stowarzyszenia przedsiębiorców, - Centra wspierania przedsiębiorców, - Inkubator przedsiębiorczości, - Centra transferu technologii - Instytucje sfery B+R, - Fundusze pożyczkowe - Agencje rozwoju Przebieg Rysunek 14 Wybór formularza rejestracyjnego dla profilu typu Instytucja otoczenia biznesu 1. Wybierz z listy profil Instytucja otoczenia biznesu 2. Wykonaj procedurę rejestracji opisaną w punkcie 3.9 Procedura rejestracji profilu. Strona 19 z 111

20 Rysunek 15 Formularz rejestracyjny dla profilu typu Instytucja otoczenia biznesu 3.10 Rejestracja profilu typu Izba gospodarcza Opis Profil typu Izba gospodarcza przeznaczony jest dla organizacji samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Użytkownik z uprawnieniem Administrator profilu może: rejestrować profile wszystkich typów utworzyć Wirtualny Inkubator i dodawać do niego uczestników - profile typu Uczelnia lub jednostka naukowa i Park technologiczny, wykonywać doradztwa dla profili typu Przedsiębiorstwo Strona 20 z 111

21 Przebieg Rysunek 16 Wybór formularza rejestracyjnego dla profilu Izba gospodarcza 1. Wybierz z listy profil Izba gospodarcza. 2. Wykonaj procedurę rejestracji opisaną w punkcie 3.9 Procedura rejestracji profilu. Rysunek 17 Formularz rejestracyjny dla profilu typu Izba gospodarcza Strona 21 z 111

22 3.11 Procedura rejestracji profilu 1. Wypełnij formularz rejestracyjny. 2. Zatwierdź formularz wybierając przycisk Dalej. Pojawi się ekran przedstawiony na Rysunek 18 Wybór kategorii profilu: Dziedzina i Typ usługi. 3. Wybierz przycisk Dodaj dziedzinę. Na ekranie pojawi się lista możliwych dziedzin. 4. Wybierz z listy dziedzinę. Jeśli chcesz dodatkowo wybrać inną dziedzinę to przejdź do kroku Wybierz przycisk Dodaj typ usług. Na ekranie pojawi się lista możliwych typów usług. 6. Wybierz z listy typ usługi. Jeśli chcesz dodatkowo wybrać inny typ usługi to przejdź do kroku Powiąż dziedziny z typami usług postępując zgodnie z pomocą umieszczoną na ekranie Wybór kategorii (krok 4 z 4). 8. Wybierz przycisk Dalej 3.12 Wybór kategorii profilu: Dziedzina i Typ usługi Rysunek 18 Wybór kategorii profilu: Dziedzina i Typ usługi 3.13 Opis wszystkich pól formularzy przy rejestracji profilu Nazwa Opis Uwagi Nazwa firmy Nazwa instytucji Pełna nazwa instytucji Strona 22 z 111 Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo Pole występuje w profilach: Uczelnia lub jednostka naukowa Park technologiczny Jednostka sektora publicznego Instytucja otoczenia biznesu

23 Rodzaj uczelni lub jednostki naukowej Osoba do kontaktu Pesel NIP Regon Telefon Faks Forma prawna Numer rejestrowy Rok założenia Ilość członków Ulica Nr budynku Akademia, Kolegium, Politechnika, Uniwersytet, Uniwersytet techniczny Numer PESEL Numer NIP dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego Telefon kontaktowy Faks adres poczty elektronicznej Forma prawne przedsiębiorstwa jakie przyjmuje momencie rejestracji Zgodny z KRS dla przedsiębiorców Rok utworzenia firmy Liczba zrzeszonych w danej instytucji otoczenia biznesu Dane adresowe - ulica Dane adresowe nr budynku Pole występuje w profilach: Uczelnia lub jednostka naukowa Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo Uczelnia lub jednostka naukowa Park technologiczny Instytucja otoczenia biznesu Pole występuje w profilach: Ekspert Pole występuje w profilach: Ekspert Przedsiębiorstwo Uczelnia lub jednostka naukowa Park technologiczny Jednostka sektora publicznego Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo Uczelnia lub jednostka naukowa Park technologiczny Jednostka sektora publicznego Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo Uczelnia lub jednostka naukowa Park technologiczny Jednostka sektora publicznego Instytucja otoczenia biznesu Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo Uczelnia lub jednostka naukowa Park technologiczny Jednostka sektora publicznego Instytucja otoczenia biznesu Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo Uczelnia lub jednostka naukowa Park technologiczny Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo Uczelnia lub jednostka naukowa Park technologiczny Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo Uczelnia lub jednostka naukowa Instytucja otoczenia biznesu. Pole wymagane. Pole występuje w profilach: Instytucja otoczenia biznesu Strona 23 z 111

24 Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Województwo Strona www Wybierz Izbę Gospodarczą Opis Dane adresowe nr lokalu Dane adresowe - miejscowość Dane adresowe - kod pocztowy Dane adresowe - poczta Dane adresowe - województwo Adres strony internetowej profilu Nazwa profilu typu Izba gospodarcza Szczegółowe informacje o profilu Tabela 4 Opis wszystkich możliwych pól formularza przy rejestracji profili Pole występuje w profilach: Przedsiębiorstwo 3.14 Logowanie do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Opis Każdy zarejestrowany użytkownik z aktywnym kontem może zalogować się do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP i korzystać z niej zgodnie z przynależnością do modułów aplikacji i uprawnieniami nadanymi mu przez administratora biznesowego profilu w ramach tych modułów Przebieg Rysunek 19 Ekran logowania do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP 1. Wprowadź swój (login) do pola Wprowadź swoje hasło do pola Hasło. Jeśli zapomniałeś hasła wybierz przycisk Zapomniałem hasła. Wyświetli się formularz: Strona 24 z 111

25 Wprowadź adres poczty elektronicznej, na który dostaniesz a z informację o nowym haśle. 3. Wybierz przycisk ZALOGUJ. 4 Narzędzia profilu 4.1 Przegląd informacji o profilu Po zalogowaniu się użytkownika do aplikacji wyświetla się domyślnie panel ekranu Szczegóły profilu. W panelu tym znajdują się podstawowe informacje o profilu zalogowanego użytkownika. W górnej części panelu znajdują się zakładki, po wybraniu których można uzyskać inne szczegółowe informacje o profilu i elementach z nim powiązanych. Należy zwrócić uwagę, że dostępność zakładek w menu i akcji (w ramach tych zakładek) jest zależna od typu profilu i uprawnień użytkownika. Tylko użytkownik z uprawnieniem Administratorbiznesowy ma wszystkie uprawnienia do profilu tzn. może: - dezaktywać profil, - zmieniać (edytować) dane profilu, - dodawać, modyfikować i usuwać niektóre obiekty powiązane z profilem. Użytkownicy nie posiadający minimum uprawnienia Administrator profilu mogą tylko podglądać informacje profilu. Do elementów powiązanych z profilem (poza podglądem) mają bardzo ograniczone uprawnienia Dane podstawowe Opis Dane podstawowe profilu dostępne są dla każdego aktywnego użytkownika tego profilu. Tylko użytkownik z minimalnym uprawnieniem Administrator profilu może dodatkowo te dane modyfikować Przebieg 1. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Informacje. 2. Z listy dostępnych zakładek wybierz Dane podstawowe Kategorie Opis Kategorie określają obszar działalności profilu tzn. dziedziny i typy usług świadczone w ramach tych dziedzin. Pojedyncza kategoria to dziedzina i powiązany z nią typ usługi Przebieg Strona 25 z 111

26 Rysunek 20 Kategorie profilu 1. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Informacje. 2. Z listy dostępnych zakładek wybierz Kategorie. 3. Jeśli chcesz usunąć powiązanie dziedziny z typem usługi odznacz odpowiednie pole wyboru. 4. Jeśli chcesz usunąć dziedzinę lub typ usługi wybierz ikonę 5. Jeśli chcesz powiązać dziedziny z typami usług postępuj zgodnie z pomocą umieszczoną na ekranie Wybór kategorii (Rysunek 18 Kategorie profilu) Komentarze Opis Komentarze są ściśle związane z zamówieniami i zleceniami na usługi. Dodawane są przy weryfikacji zamówień i zleceń. Zawierają ocenę i opinie o usługach zarówno zlecającego jak i realizującego. Strona 26 z 111

27 Przebieg Rysunek 21 Szczegóły przykładowego komentarza realizującego zlecenie 1. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Informacje. 2. Z listy dostępnych zakładek wybierz Komentarze. Na ekranie Lista komentarzy wyświetli się lista komentarzy. 3. W odpowiedniej pozycji listy wybierz listę Akcje. 4. Wybierz z listy akcję Szczegóły. 4.2 Wizytówka Z każdym profilem związana jest jego wizytówka. Po rejestracji profilu tworzona jest wizytówka w szablonie podstawowym. Zawiera ona dane kontaktowe podane podczas tworzenia profilu, opis i mapę z zaznaczonym na niej miejscem lokalizacji (na podstawie poprawnych danych adresowych). Należy zwrócić uwagę, że wszelkie zmiany danych kontaktowych profilu są automatycznie aktualizowane w wizytówce. Dla wizytówki istnieje również szablon rozszerzony. Wizytówka o takim szablonie może dodatkowo zawierać: logo, opis oferty, galerię zdjęć w panelu prezentacji oferty. Elementy wizytówki o szablonie rozszerzonym komponuje pracownik profilu Edycja wizytówki Opis Edycja wizytówki ma na celu: wybór szablonu w jakim będzie wyświetlana wizytówka po rejestracji profilu umożliwia utworzenie wizytówki w szablonie rozszerzonym modyfikację wizytówki w szablonie rozszerzonym Przebieg 1. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Wizytówka. 2. Z listy akcji wybierz Edytuj wizytówkę. 3. W panelu Wybór szablonu zaznacz pole wyboru Rozszerzony. Strona 27 z 111

28 Rysunek 22 Edycja przykładowej wizytówki w szablonie rozszerzonym 4. W panelu Logo wybierz akcję Przeglądaj. 5. Wybierz plik graficzny, który chcesz użyć jako logo profilu. 6. W panelu Logo wybierz akcję Dodaj. 7. W panelu Oferta wypełnij pole Oferta. 8. W panelu Oferta wybierz akcję Dodaj. 9. W panelu Galeria zdjęć wybierz akcję Przeglądaj. 10. Wybierz plik graficzny, który chcesz użyć jako zdjęcie reklamujące ofertę. 11. W panelu Galeria zdjęć wybierz akcję Dodaj. 12. Z menu górnego wybierz zakładkę Wizytówka. 13. Wybierz akcję Wizytówka. Na ekranie wyświetli się wizytówka w szablonie rozszerzonym. Strona 28 z 111

29 Rysunek 23 Widok przykładowej wizytówki w szablonie rozszerzonym Strona 29 z 111

30 Rysunek 24 Widok przykładowej wizytówki w szablonie podstawowym 4.3 Aktualności Opis Użytkownik profilu z minimalnym uprawnieniem Administrator profilu może zamieszczać aktualne informacje dotyczące bieżącej działalności lub istotnych wydarzeń. Informacje te są dostępne dla każdego pracownika (tego profilu) i innych użytkowników aplikacji LEM po wyszukaniu i wybraniu szczegółów tego profilu. Poniżej przedstawiono proces tworzenia aktualności Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji mając uprawnienie Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Aktualności. 3. Wybierz przycisk Dodaj aktualność. Rysunek 25 Formularz dodawania aktualności 4. Wypełnij formularz na ekranie Dodaj aktualność. 5. Wybierz przycisk Zapisz. Nowo dodana aktualność pojawi się na liście aktualności. Strona 30 z 111

31 Rysunek 26 Przykładowa lista aktualności 6. Wybierz akcję Więcej dla wybranej aktualności z listy. Pojawi się szczegółowy ekran aktualności. Rysunek 27 Szczegóły przykładowej aktualności 7. Możesz usunąć aktualność po wybraniu przycisku Usuń i przycisku OK potwierdzającego komunikat ostrzegający Potwierdź usunięcie. 8. Możesz zmodyfikować aktualność wybierając przycisk Edytuj. 9. Jeśli chcesz powrócić do listy aktualności wybierz przycisk Powrót. 4.4 Usługi Na platformie LEM profile mogą oferować swoje usługi i następnie realizować zlecenia na nie przez inne profile. Mogą również zamawiać usługi oferowane przez inne profile. W sensie biznesowym odbywa się proces świadczenia usług doradczych oraz wsparcia infrastrukturalnego. Usługi mogą być oferowane przez profil Wirtualnego Inkubatora gdzie pakiet usług może zawierać usługi jego uczestników. Płatność za wykonaną usługę uiszcza usługobiorca, może być ona bezpłatna przez dofinansowanie z funduszy pochodzących z UE, którymi dysponują izby gospodarcze. Wszystkie zamówienia i zlecenia są rejestrowane. Realizacja usługi odpłatnej powoduje obciążenie realizującego należnością prowizji na rzecz Krajowej Izby Gospodarczej. Zasady naliczania i płatności prowizji reguluje umowa pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a podmiotem oferującym usługi w systemie. Zdefiniowanie w profilu usług implikuje, że do kategorii danego profilu dodane zostają również kategorie przypisane tej usłudze (podobnie jak przy tworzeniu profilu: Dziedzina i Typ usługi). Strona 31 z 111

32 4.4.1 Oferta - Dodaj usługę Opis Po utworzeniu profilu aby miał on możliwość dodawania oferowanych usług musi zostać aktywowany przez Administratora Systemu (akcja Aktywuj ofertę ). Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może wówczas definiować usługi Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Usługi. 3. Wybierz akcję Oferta. 4. Wybierz przycisk Dodaj usługę. Rysunek 28 Formularz dodawania usługi z opcją rozliczania godzinowego 5. Na ekranie Dodaj usługę wypełnij formularz. 6. Wybierz przycisk Zapisz. 7. Na ekranie Szczegóły usługi wybierz przycisk Aktywuj. Na ekranie pojawią się szczegóły aktywnej usługi. Strona 32 z 111

33 Rysunek 29 Szczegóły przykładowej aktywnej usługi 8. Wybierz przycisk Powrót. Na ekranie Oferta pojawi się nowa pozycja na liście wszystkich ofert usług. Rysunek 30 Przykładowa lista oferowanych usług Nazwa Opis Uwagi Nazwa Sposób rozliczania Cena usługi Planowana liczba godzin Cena godziny Dziedzina Typ usługi Opis Nazwa oferowanej usługi Sposób rozliczania pomiędzy zlecającym a realizującym zamówienie na usługę Cena usługi Tabela 5 Opis pól formularza usługi Wstępna (planowana) liczba godzin w celu realizacji zamówienia na usługę Cena jednej godziny usługi Dziedzina w jakiej świadczona jest usługa Typ oferowanej usługi Szczegółowy opis oferowanej usługi Jedna z dwóch wartości: Stały koszt Godzinowo Pole występuje jeśli wybrano stały koszt rozliczania. Pole występuje jeśli wybrano godzinowy sposób rozliczania. Pole występuje jeśli wybrano godzinowy sposób rozliczania. Strona 33 z 111

34 4.4.2 Oferta - Dodaj pakiet usług Opis Po utworzeniu profilu aby miał on możliwość dodawania pakietu usług musi zostać aktywowany przez Administratora Systemu (akcja Aktywuj ofertę ). Pakiet usług to zbiór wybranych usług. Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może tworzyć pakiety usług Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Usługi. 3. Wybierz akcję Oferta. 4. Wybierz przycisk Dodaj pakiet usług. Rysunek 31 Dodawanie pakietu usług 5. Na ekranie Dodaj pakiet usług wypełnij pola tekstowe formularza. 6. W panelu Usługi zaznacz odpowiednie pola wyboru na liście usług. 7. Wybierz przycisk Zapisz. 8. Na ekranie Szczegóły pakietu usług wybierz przycisk Aktywuj. Na ekranie pojawią się szczegóły aktywnego pakietu usług. Rysunek 32 Szczegóły przykładowego aktywnego pakietu usług Strona 34 z 111

35 9. Wybierz przycisk Powrót. Na ekranie Oferta pojawi się nowa pozycja na liście wszystkich ofert usług. Rysunek 33 Przykładowa lista oferowanych usług Nazwa Opis Uwagi Nazwa pakietu Rabat procentowo Nazwa oferowanego pakietu usług Procentowy upust (dla zleceniobiorcy) od całkowitej ceny pakietu. Planowana kwota rabatu Wartość kwoty rabatu Planowana cena pakietu Pole wyboru Cena pakietu po odliczeniu wartości kwoty rabatu Panel Usługi lista usług Pole wyboru typu checkbox Pole do odczytu Pole do odczytu Nazwa usługi Nazwa usługi z listy Pole do odczytu Planowany koszt: <cena> PLN Cena pojedynczej usługi Tabela 6 Opis pól formularza pakietu usług Możliwe wartości: zaznaczone usługa wybrana nie zaznaczone usługa nie wybrana Pole do odczytu, gdzie <cena> to parametr równy wartości usługi w PLN 4.5 Ogłoszenia Opis Zakładka Ogłoszenia jest dostępna tylko dla profilu typu Przedsiębiorstwo. Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może tworzyć ogłoszenia. Ogłoszenie to inaczej wiadomość, o której jej autor chce poinformować innych użytkowników profilu Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Ogłoszenia. 3. Wybierz przycisk Dodaj ogłoszenie. Strona 35 z 111

36 Rysunek 34 Dodawanie ogłoszenia 4. Na ekranie Dodaj ogłoszenie wypełnij pola tekstowe formularza. 5. Wybierz z listy rodzaj ogłoszenia. 6. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie pojawi się panel Szczegóły ogłoszenia. Rysunek 35 Szczegóły przykładowego ogłoszenia 7. Wybierz przycisk Powrót. Na ekranie Lista ogłoszeń pojawi się nowa pozycja na liście wszystkich ogłoszeń. Strona 36 z 111

37 Rysunek 36 Przykładowa lista ogłoszeń w profilu Nazwa Opis Uwagi Tytuł Treść Słowa kluczowe Rodzaj Tytuł ogłoszenia Szczegółowe informacje treść ogłoszenia Słowa kluczowe związane z ogłoszeniem Rodzaj ogłoszenia Tabela 7 Opis pól formularza ogłoszenia Pole nie wymagane Wykorzystywane jako kryteria wyszukiwania ogłoszenia Możliwe rodzaje ogłoszenia: Chcę wynająć Do wynajęcia Kupię Kursy/Szkolenia Sprzedam Usług Zjazdy/Konferencje 4.6 Innowacje Opis Użytkownik (pracownik) dowolnego typu profilu może dodawać innowacyjne pomysły, które po wyszukaniu są dostępne dla innych użytkowników platformy. Zainteresowane osoby mogą nawiązać kontakt z autorem pomysłu wysyłając do niego wiadomość. Inną funkcjonalnością jest szukanie wsparcia wśród innych profili. Po wyszukaniu takiego profilu można: wysłać wiadomość do pracowników tego profilu, zaprosić wybrany profil do kontaktów wysyłając zaproszenie. Po akceptacji zaproszenia przez odbiorcę jest on automatycznie dodany do listy kontaktów nadawcy i odbiorcy Dodaj pomysł Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Innowacje. 3. Wybierz przycisk Dodaj pomysł. Strona 37 z 111

38 Rysunek 37 Formularz dodawania pomysłu 4. Na ekranie Dodaj pomysł wypełnij pola tekstowe formularza. 5. W panelu Dziedziny zaznacz odpowiednie pola wyboru na liście dziedzin. 6. Wybierz przycisk Zapisz. 7. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Innowacje. Na ekranie Lista pomysłów pojawi się nowa pozycja na liście pomysłów. Rysunek 38 Przykładowa lista pomysłów Strona 38 z 111

39 4.6.3 Szukaj wsparcia Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Innowacje. 3. Wybierz przycisk Szukaj wsparcia. Rysunek 39 Wyszukiwanie profilu dla wsparcia 4. Na ekranie Wyszukiwanie podmiotów wypełnij kryteria wyszukiwania. 5. Wybierz przycisk Szukaj. 6. Na liście wyszukanych profili z listy w odpowiedniej jej pozycji wybierz listę Akcje. 7. Z listy Akcje wybierz akcję Zaproś do kontaktów. Na ekranie pojawi się panel Wysyłanie wiadomości. Strona 39 z 111

40 Rysunek 40 Wysyłanie wiadomości do profilu 8. Wprowadź tekst zaproszenia do pola Treść. 9. Wybierz przycisk Wyślij. 10. Wybierz z menu bocznego zakładkę Społeczność. 11. Wybierz zakładkę Zaproszenia wysłane. Na liście zaproszeń wysłanych pojawi się nowe wysłane zaproszenie. 12. Zaloguj się do aplikacji jako użytkownik profilu (z minimalnym uprawnieniem Mailer w module społecznościowym), do którego zostało wysłane zaproszenie. 13. Wybierz z menu bocznego zakładkę Społeczność. 14. Wybierz zakładkę Zaproszenia otrzymane. Na liście zaproszeń otrzymanych znajduje się nowe zaproszenie. 15. Z listy Akcje wybierz akcję Akceptuj. 16. Wybierz zakładkę Społeczność. 17. Wybierz zakładkę Lista kontaktów. Na liście kontaktów pojawi się nowa pozycja z profilem, od którego otrzymano zaproszenie. 18. Zaloguj się do aplikacji jako użytkownik profilu, który wysłał zaproszenie. 19. Wybierz zakładkę Społeczność. 20. Wybierz zakładkę Lista kontaktów. Na liście kontaktów pojawi się nowa pozycja z profilem, do którego zostało wysłane zaproszenie. 4.7 Dane dodatkowe Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu po wybraniu zakładki Dane dodatkowe może tworzyć: Certyfikaty Partnerów Filie Projekty Należy zwrócić uwagę, że dostęp do tych funkcjonalności jest zależny od typu profilu. Nie każdy typ profilu ma dostęp do wszystkich funkcjonalności. Strona 40 z 111

41 4.7.1 Certyfikaty - Dodawanie certyfikatu Opis Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może umieścić (utworzyć) informacje o posiadanych certyfikatach. Certyfikaty może dodawać każdy typ profilu Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji mając uprawnienie Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Dane dodatkowe. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Certyfikaty. 4. Wybierz przycisk Dodaj certyfikat. 5. Wypełnij pola formularza. Rysunek 41 Dodawanie certyfikatu 6. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu Lista certyfikatów na liście certyfikatów pojawi się nowa pozycja. Rysunek 42 Przykładowa lista certyfikatów Nazwa Opis Uwagi Nazwa Nazwa certyfikatu Obszar Obszar obowiązywania certyfikatu Data uzyskania Data uzyskania certyfikatu Data ważności Data ważności certyfikatu Wystawca Wystawca certyfikatu Tabela 8 Opis pól formularza certyfikatu Strona 41 z 111

42 4.7.2 Partnerzy - Dodawanie partnera Opis Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może definiować partnerów. Celem jest stworzenie listy (notatnika) potencjalnych podmiotów do współpracy. Certyfikaty może dodawać każdy typ profilu oprócz Ekspert Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Dane dodatkowe. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Partnerzy. 4. Wybierz przycisk Dodaj partnera. 5. Wypełnij pola formularza. Rysunek 43 Dodawanie partnera 6. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu Lista partnerów na liście partnerów pojawi się nowa pozycja. Rysunek 44 Przykładowa lista partnerów Nazwa Opis Uwagi Nazwa Strona www Rodzaj partnerstwa Nazwa partnera Adres strony internetowej partnera Rodzaj partnerstwa w sensie współpracy Możliwe wartości: Biznesowe Logistyczne Strona 42 z 111

43 Opis Tabela 9 Opis pól formularza partnera Szczegółowe informacje o partnerze Naukowo-badawcze Projektowe Projekty - Dodawanie projektu Opis Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może tworzyć projekty. Dodawać projekty może pracownik każdego typu profilu. Na liście projektów znajdują się również projekty utworzone w module Zarządzanie projektami, do których został przypisany profil. Te projekty są tylko do odczytu a pełny dostęp do nich mają tylko ich uczestnicy z odpowiednimi uprawnieniami po wybraniu zakładki Zarządzanie projektami na stronie głównej aplikacji LEM Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Dane dodatkowe. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Projekty. 4. Wybierz przycisk Dodaj projekt. Strona 43 z 111

44 5. Wypełnij pola formularza. Rysunek 45 Formularz dodawania projektu 6. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu Lista projektów na liście projektów pojawi się nowa pozycja. Strona 44 z 111

45 Rysunek 46 Przykładowa lista projektów Nazwa Opis Uwagi Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Rola w projekcie Cel Zastosowanie w branży Adresaci Słowa kluczowe Opis Nazwa projektu Data rozpoczęcia projektu Planowana data zakończenia projektu Rola profilu w projekcie Cel projektu Tabela 10 Opis pól formularza projektu W jakich dziedzinach projekt znajduje zastosowanie Dla kogo projekt jest przeznaczony Słowa charakterystyczne dla projektu Szczegółowy opis projektu Lista możliwych dziedzin Głównie wykorzystywane jako kryteria wyszukiwania projektu Filie - Dodawanie filii Opis Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może dodawać file. File mają najczęściej swoją lokalizację poza miejscem funkcjonowania głównej, nadrzędnej jednostki. Dodawać file mogą tylko niektóre typy profilu: Przedsiębiorstwo, Uczelnia lub jednostka naukowa Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Dane dodatkowe. 3. Z listy Akcje wybierz akcję File. 4. Wybierz przycisk Dodaj filię. Strona 45 z 111

46 5. Wypełnij pola formularza. Rysunek 47 Formularz dodawania filii 6. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu Lista filii na liście filii pojawi się nowa pozycja. Rysunek 48 Przykładowa lista filli Nazwa Opis Uwagi Nazwa Osoba do kontaktu Adres Miejscowość Województwo Kod pocztowy Telefon Faks Strona www Opis Nazwa filii Pracownik filli odpowiedzialny za kontakty Nazwa ulicy i numer budynku Miejscowość lokalizacji filii Województwo Kod pocztowy Numer telefonu Numer faksu Tabela 11 Opis pól formularza filii Adres poczty elektronicznej do filli Adres strony internetowej filli Szczegółowe informacje o filli Strona 46 z 111

47 4.7.5 Filie - Dodawanie Inkubowanej firmy Opis Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może dodawać inkubowane przedsiębiorstwa. Listę inkubowanych przedsiębiorstw może tworzyć tylko typ profilu Park technologiczny. Głównym celem jest wyszukanie i wypromowanie efektywnych firm. Firmy takie wymagają pomocy i wsparcia w określonym czasie należąc do inkubatora (zazwyczaj od 3 do 5 lat), po którym samodzielnie mogą przetrwać finansowo na rynku Przebieg pierwszy 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Dane dodatkowe. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Inkubowane firmy. 4. Wybierz przycisk Dodaj. 5. Wypełnij pola formularza. Rysunek 49 Formularz dodawanie inkubowanej firmy 6. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu Lista inkubowanych firm na liście inkubowanych firm pojawi się nowa pozycja. Strona 47 z 111

48 Rysunek 50 Przykładowa lista inkubowanych firm Przebieg drugi 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Dane dodatkowe. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Inkubowane firmy. 4. Wybierz przycisk Znajdź w systemie. Rysunek 51 Wyszukiwanie inkubowanych firm 5. W panelu Wyszukiwanie podmiotów wprowadź kryteria wyszukiwania dla przedsiębiorstw. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Na liście wyszukanych przedsiębiorstw zaznacz pola wyboru w odpowiednich pozycjach listy. 8. Wybierz przycisk Wybierz zaznaczone. Na ekranie w panelu Lista inkubowanych firm na liście inkubowanych firm pojawią się nowe pozycje (wybranych przedsiębiorstw). Nazwa Opis Uwagi Nazwa Osoba do kontaktu Ulica Miejscowość Województwo Kod pocztowy Telefon Nazwa inkubowanej firmy Pracownik inkubowanej firmy odpowiedzialny za kontakty Nazwa ulicy i numer budynku Miejscowość lokalizacji inkubowanej firmy Województwo Kod pocztowy Numer telefonu Strona 48 z 111

49 Faks Strona www Opis Numer faksu Adres poczty elektronicznej do inkubowanej firmy Adres strony internetowej inkubowanej firmy Szczegółowe informacje o inkubowanej firmie Tabela 12 Opis pól formularza inkubowanej firmy 4.8 Zasoby Lista pracowników Opis Funkcjonalność ta jest dostępna dla każdego typu profilu oprócz Ekspert. Każdy z użytkowników platformy LEM może podejrzeć listę pracowników własnego lub wybranego profilu. Może również wysyłać wiadomości do wszystkich pracowników profilu lub do wybranego pracownika z listy Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Zasoby. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Pracownicy. Rysunek 52 Przykładowa lista pracowników 4. Wybierz przycisk Wyślij wiadomość do grupy. Strona 49 z 111

50 Rysunek 53 Wysyłanie wiadomości do pracowników profilu 5. Wypełnij pola tekstowe formularza wiadomości. 6. W panelu Lista odbiorców zaznacz pola wyboru przy odpowiednich pracownikach (odbiorcach wiadomości) profilu. 7. Wybierz przycisk Wyślij Publikacje - Dodawanie publikacji Opis Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może dodawać publikacje. Funkcjonalność dostępna jest dla każdego typu profilu Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Zasoby. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Publikacje. Strona 50 z 111

51 4. Wypełnij pola tekstowe formularza publikacji. Rysunek 54 Formularz dodawania publikacji 5. Wybierz przycisk Przeglądaj w celu dołączenia pliku do publikacji. 6. Wyszukaj i wybierz odpowiedni plik. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu Lista publikacji na liście publikacji pojawi się nowa pozycja. Rysunek 55 Przykładowa lista publikacji Nazwa Opis Uwagi Nazwa Autorzy Data Słowa kluczowe Opis Plik Nazwa publikacji Autorzy publikacji Tabela 13 Opis pól formularza publikacji Data zamieszczenia publikacji Słowa charakterystyczne dla publikacji Szczegółowe informacje o publikacji Nazwa pliku załączonego do publikacji Głównie wykorzystywane jako kryteria wyszukiwania projektu Naukowcy - Dodawanie naukowca Opis Funkcjonalność dostępna jest tylko dla typu profilu Uczelnia lub jednostka naukowa. Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może tworzyć listę naukowców Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji z uprawnieniem Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Zasoby. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Naukowcy. 4. Wybierz przycisk Dodaj naukowca. Strona 51 z 111

52 Rysunek 56 Formularz dodawania naukowca 5. Wypełnij pola tekstowe formularza danych naukowca. 6. Wybierz z listy Dziedziny odpowiednią dziedzinę, którą zajmuje się naukowiec. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu Lista naukowców na liście naukowców pojawi się nowa pozycja. Rysunek 57 Przykładowa lista naukowców Nazwa Opis Uwagi Imię Nazwisko Tytuł Stanowisko Imię naukowca Nazwisko naukowca Tytuł naukowy Tabela 14 Opis pól formularza naukowca Stanowisko zajmowane na uczelni lub w jednostce naukowej Aparatura - Dodawanie aparatury Opis Funkcjonalność dostępna jest dla wszystkich typów profili oprócz Ekspert i Izba gospodarcza. Użytkownik (pracownik) profilu z uprawnieniem Administrator profilu może rejestrować spis aparatury stosowanej w profilu Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji mając uprawnienie Administrator profilu. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Zasoby. 3. Z listy Akcje wybierz akcję Aparatura. 4. Wybierz przycisk Dodaj aparaturę. Strona 52 z 111

53 5. Wypełnij pola tekstowe formularza aparatury. Rysunek 58 Formularz dodawanie aparatury 6. W panelu Dziedziny zaznacz odpowiednie dziedziny, w których wykorzystywana jest aparatura. 7. Wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu Lista aparatury na liście aparatury pojawi się nowa pozycja. Rysunek 59 Przykładowa lista aparatury Nazwa Opis Uwagi Nazwa Marka Model Producent Rok produkcji Przeznaczenie Dziedziny Nazwa ogólna aparatury Marka aparatury Model aparatury Producent aparatury Rok produkcji aparatury Tabela 15 Opis pól formularza aparatury Opis, w jakich celach wykorzystywana jest aparatura W jakich dziedzinach wykorzystywana jest aparatura Strona 53 z 111 Wybór z listy możliwych dziedzin

54 4.9 Utwórz WI Opis System wirtualnego inkubatora tworzony jest przez instytucje statutowo wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność. Instytucje te w ramach inkubatora mogą oferować pomoc doradczą i infrastrukturalną rozwijającym się przedsiębiorstwom. Założenie wirtualnego inkubatora wymaga zrzeszenia się izby gospodarczej oraz uczelni bądź parku technologicznego. Każda izba gospodarcza może założyć w ramach systemu tylko jeden wirtualny inkubator. Użytkownikiem zarządzającym informacjami dotyczącymi inkubatora, usługami oferowanymi przez inkubator oraz partnerami zrzeszonymi w jego ramach jest administrator WI. Administratorami wirtualnego inkubatora stają się wszyscy administratorzy profili izby gospodarczej, uczelni lub parku technologicznego, które są uczestnikami danego inkubatora. WI może tworzyć użytkownik z uprawnieniem Administrator profilu w module społecznościowym lub Administrator biznesowy (posiada większe uprawnienia) profilu Izba gospodarcza Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji jako użytkownik (pracownik) profilu Izba gospodarcza mając minimalne uprawnienie Administrator profilu. Uwaga: Profil ten nie tworzył jeszcze WI. W szczegółach profilu dostępna jest zakładka Utwórz WI. 2. Na ekranie Szczegóły profilu wybierz zakładkę Utwórz WI. Strona 54 z 111

55 Rysunek 60 Tworzenie Wirtualnego Inkubatora przez profil typu Izba gospodarcza Nazwa Opis Uwagi Nazwa Partner Tytuł zaproszenia Treść zaproszenia Opis Nazwa WI Partner WI Tytuł zaproszenia Treść zaproszenia Szczegółowe informacje zawarte w zaproszeniu Tabela 16 Opis pól formularza tworzonego WI Przy tworzeniu WI można wybrać tylko jednego uczestnika (partnera). Uczestnikiem WI mogą być profile typu: Uczelnia lub jednostka naukowa, Park technologiczny. Wynikiem wykonania procedury wyboru partnera (po akcji Znajdź ) jest wypełnienie pola Partner Strona 55 z 111

56 3. Na ekranie Dodaj Wirtualny Inkubator wypełnij wszystkie pola tekstowe formularza. 4. Wybierz przycisk Znajdź znajdujący się przy polu Partner. Rysunek 61 Wyszukiwanie partnera przy tworzeniu WI 5. Na ekranie Wyszukiwanie podmiotów wprowadź kryteria wyszukiwania dla typu profilu Uczelnia lub jednostka naukowa i/lub Park technologiczny. 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Na liście znalezionych profili w odpowiedniej jej pozycji wybierz listę Akcje. 8. Z listy Akcje wybierz akcję Wybierz. 9. Na ekranie Dodaj Wirtualny Inkubator wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie Szczegóły profilu pojawią się szczegółowe dane partnera (pierwszego dodanego uczestnika WI). Na ekranie szczegółów profilu, który utworzył WI nie ma już zakładki Utwórz WI gdyż możliwe jest definiowanie tylko jednego WI. 10. Wybierz zakładkę Społeczność z menu bocznego strony głównej. 11. Wybierz zakładkę Zaproszenia wysłane. Na liście zaproszeń wysłanych pojawi się nowa pozycja zaproszenie wysłane do profilu partnera w WI. Strona 56 z 111

57 Rysunek 62 Przykładowe zaproszenie wysłane do partnera WI na liście zaproszeń i jego szczegóły 12. Zaloguj się do aplikacji jako użytkownik (pracownik) profilu wybranego jako partner przy tworzeniu WI. 13. Wybierz zakładkę Zaproszenia otrzymane. 14. Na liście zaproszeń otrzymanych odszukaj zaproszenie do WI i w odpowiedniej jej pozycji wybierz listę Akcje. 15. Z listy Akcje wybierz akcję Akceptuj. Na ekranie szczegółów profilu w zakładce Wirtualny Inkubator na liście WI pojawiła się nowa nazwa WI. 16. Zaloguj się ponownie (lub przejdź na ekran sesji zalogowania i odśwież go) jako użytkownik profilu, który utworzył WI. Na ekranie szczegółów profilu pojawiła się zakładka Wirtualny Inkubator Wirtualny Inkubator Dodawanie uczestnika Wirtualnego Inkubatora Opis Administrator WI może dodać nowego uczestnika. Polega to na wysłaniu zaproszenia do WI (akcja Zaproś do WI ) do użytkowników profilu typu Uczelnia lub jednostka naukowa lub Park technologiczny, profile te muszą mieć aktywną ofertę. Jeśli użytkownik profilu (do którego zostało wysłane zaproszenie) zaakceptuje otrzymane zaproszenie do WI to profil ten staje się uczestnikiem Wirtualnego Inkubatora Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji jako użytkownik (pracownik) profilu Izba gospodarcza i twórca WI. 2. Wybierz zakładkę Wyszukiwarki z menu bocznego strony głównej. 3. Wybierz zakładkę Znajdź profil. 4. Wyszukaj profil typu Uczelnia lub jednostka naukowa lub Park technologiczny. 5. Na liście znalezionych profili w odpowiedniej jej pozycji wybierz listę Akcje. 6. Z listy Akcje wybierz akcję Szczegóły. Strona 57 z 111

58 Rysunek 63 Szczegóły przykładowego wybranego profilu jako uczestnika Wirtualnego Inkubatora 7. Wybierz akcję Zaproś do WI. Rysunek 64 Formularz wysyłanego zaproszenia do przyszłego uczestnika WI 8. Wypełnij pole Treść formularza zaproszenia. 9. Wybierz przycisk Zapisz. 10. Wybierz zakładkę Społeczność z menu bocznego strony głównej. 11. Wybierz zakładkę Zaproszenia wysłane. Na liście zaproszeń wysłanych pojawi się nowa pozycja zaproszenie wysłane do profilu partnera w WI. Strona 58 z 111

59 Rysunek 65 Szczegóły przykładowego zaproszenia do WI wysłanego przez administratora WI 12. Zaloguj się do aplikacji jako użytkownik (pracownik) profilu zaproszonego do WI przez administratora WI. 13. Wybierz zakładkę Zaproszenia otrzymane. 14. Na liście zaproszeń otrzymanych odszukaj zaproszenie do WI i w odpowiedniej jej pozycji wybierz listę Akcje. Rysunek 66 Szczegóły przykładowego otrzymanego zaproszenia do WI 15. Z listy Akcje wybierz akcję Akceptuj. 16. Odśwież ekran strony przeglądarki. Na ekranie szczegółów profilu w zakładce Wirtualny Inkubator na liście WI pojawiła się nowa nazwa WI. 17. W zakładce Wirtualny Inkubator wybierz link do nowej pozycji z listy. Strona 59 z 111

60 Rysunek 67 Szczegóły przykładowego profilu WI z listą jego uczestników 5 Mój profil 5.1 Opis Po wybraniu tej zakładki zalogowany użytkownik aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP może podejrzeć szczegóły profilu, którego jest pracownikiem. Szczegóły profilu w zależności od typu profilu zostały opisane w punkcie 4 Narzędzia profilu. Tylko pracownik z uprawnieniem Administrator biznesowy w module (oprócz administratora systemu) społecznościowego może dezaktywować profil. Aby zmodyfikować (edytować) dane profilu pracownik musi mieć minimalne uprawnienie Administrator profilu. 5.2 Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator biznesowy. 2. Wybierz zakładkę Mój profil z menu bocznego strony głównej. Strona 60 z 111

61 Rysunek 68 Szczegóły przykładowego profilu Izba gospodarcza dla zalogowanego użytkownika z uprawnieniem Administrator biznesowy 3. Wybierz przycisk Edytuj. Strona 61 z 111

62 Rysunek 69 Edycja przykładowego profilu 4. Dokonaj korekty w polach formularza profilu. 5. Wybierz przycisk Zapisz 6. Wybierz przycisk Dezaktywuj profil. Rysunek 70 Komunikat o potwierdzeniu dezaktywacji profilu przez Administratora biznesowego 7. Wybierz przycisk OK. Wszyscy pracownicy dezaktywowanego profilu nie będą mogli zalogować się do aplikacji. Strona 62 z 111

63 6 Moje konto 6.1 Opis Po wybraniu tej zakładki zalogowany użytkownik aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP może: podejrzeć szczegóły własnego konta. modyfikować swoje dane osobiste zmienić swoje hasło logowania dezaktywować swoje konto 6.2 Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator biznesowy. 2. Wybierz zakładkę Moje konto z menu bocznego strony głównej. 3. Wybierz przycisk Edytuj. Rysunek 71 Szczegółowe dane przykładowego użytkownika Strona 63 z 111

64 Rysunek 72 Edycja danych przykładowego użytkownika 4. Dokonaj korekty w polach formularza danych osobowych. 5. Jeśli chcesz zmieniać hasło logowania co 30 dni zaznacz pole wyboru Zmiana hasła co 30 dni. 6. Wybierz przycisk Zapisz. 7. Jeśli zmieniłeś (swój login) to wyświetli się komunikat: Rysunek 73 Komunikat o konieczności ponownego zalogowania po zmianie loginu 8. Wybierz przycisk OK. 9. Zaloguj się do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP podając jako login nowy Wybierz zakładkę Moje konto z menu bocznego strony głównej. 11. Wybierz przycisk Zmień hasło. 12. Do pola Stare hasło wprowadź swoje aktualne hasło. 13. Do pól: Nowe hasło i Powtórz nowe hasło wprowadź swoje nowe hasło (ten sam ciąg znaków). Jeśli wprowadzony ciąg znaków nie spełnia wymagań to wyświetli się komunikat: Strona 64 z 111

65 Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym małe, duże litery (bez polskich znaków), cyfrę lub znak # $ % ^ & * - ). 14. Wybierz przycisk Zapisz. 15. Wybierz przycisk Dezaktywuj konto. Rysunek 74 Komunikat potwierdzający dezaktywację konta 16. Wybierz przycisk OK. Pracownik nie będzie mógł zalogować się do aplikacji do czasu gdy administrator biznesowy nie aktywuje mu ponownie konta. 7 Ograniczenie funkcjonalności po upływie okresu ważności 7.1 Opis System kontroluje okres ważności modułów ewizyta, efirma i Zarządzanie projektami. Jeśli data bieżąca (aktualna) jest większa od daty ważności modułu przypisanego do profilu to jego użytkownikom zostają odebrane niektóre funkcjonalności. Nie można dodawać: w module głównym aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP : usług, pakietów usług i ogłoszeń w module ewizyta : usług, pracowników, klientów, lokalizacji, harmonogramów, zasobów, dni wolnych czyli wszystkich elementów konfiguracji środowiska usługodawcy w module efirma : faktury, rachunku, kontrahenta w module Zarządzanie projektami : projektu, zadania, zgłoszenia. Po zalogowaniu użytkownik zostanie poinformowany o ograniczeniach odpowiednimi komunikatami: "Upłynął okres promocyjny na korzystanie z tego modułu, w celu dalszego korzystania złóż wniosek o pomoc de minimis" lub "Upłynął okres pomocy de minimis. Kluczowe funkcje w modułach zostały ograniczone. W celu dalszego korzystania zapoznaj się z ofertą." 8 Repozytorium Repozytorium to moduł służący do zarządzania katalogami dyskowymi i umieszczania w nich plików. Pliki można pobrać, odczytać i zapisać w wybranym miejscu systemu zalogowanego użytkownika. Użytkownik może utworzone katalogi i ich zawartość (podkatalogi i pliki) udostępniać innym pracownikom profilu. Należy zwrócić uwagę, że w repozytorium mogą się również znajdować katalogi i pliki związane z pewnymi zdarzeniami w systemie jak: utworzenie elementów (obiektów) w module Zarządzanie projektami : projekty, zadania, zgłoszenia utworzenie plików (w formacie PDF) przy rejestracji profilu typu Przedsiębiorstwo przez Izbę gospodarczą z opcją wysłania wniosku o pomoc deminimis. 8.1 Tworzenie katalogów i podkatalogów Opis Zalogowany użytkownik może tworzyć nowe katalogi główne, dodawać do katalogów podkatalogi, do podkatalogów dodawać kolejne itd. W ten sposób tworzy się struktura drzewiasta (hierarchiczna) katalogów. Strona 65 z 111

66 Rysunek 75 Przykładowa struktura drzewiasta katalogów Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Wybierz zakładkę Repozytorium z menu bocznego strony głównej. 3. Wybierz przycisk Dodaj katalog. 4. Wypełnij pola tekstowe formularza. Rysunek 76 Formularz dodawania katalogu 5. Jeśli chcesz aby katalog był dostępny dla innych użytkowników profilu to wybierz z listy Dostępność wartość Profil. Strona 66 z 111

67 Jeśli nie chcesz aby katalog był dostępny dla innych użytkowników profilu to wybierz z listy Dostępność wartość Prywatny. Uwaga: Dostępność katalogu głównego (nadrzędnego) implikuje dostępność jego zawartości (podkatalogów i plików), tzn. np. jeśli katalog główny ma atrybut Prywatny to cała struktura hierarchiczna (gałąź drzewa struktury) jest niewidoczna (niedostępna) dla innych użytkowników. 6. Wybierz przycisk Zapisz. 8.2 Zarządzanie plikami w katalogach (podkatalogach) Opis Zalogowany użytkownik może: dodawać wybrany plik w katalogu (podkatalogu). zapisany w katalogu (podkatalogu) plik może pobrać i obejrzeć jego zawartość zapisać plik w wybranym miejscu własnego systemu (nie związanym z repozytorium plików) dodawać nowe wersje pliku (numerowane co 1 od wartości 1, która jest przypisana do pierwszego dodanego pliku w katalogu (podkatalogu)) usunąć wybraną wersję pliku Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Wybierz zakładkę Repozytorium z menu bocznego strony głównej. 3. Z panelu struktury drzewiastej katalogów wybierz odpowiedni katalog (podkatalog). 4. Wybierz przycisk Dodaj plik. 5. Wybierz przycisk Dodaj plik. Rysunek 77 Formularz dodawania pliku 6. Z listy Typ pliku wybierz odpowiednią wartość z możliwych: - Faktura - Notatka - Umowa - Inne 7. Do pola Opis wprowadź dodatkowe informacje o pliku. 8. Wybierz przycisk Przeglądaj. Strona 67 z 111

68 9. Wybierz z katalogu dyskowego odpowiedni plik. 10. W okienku systemowym wybierz przycisk Otwórz. 11. Na ekranie Dodaj plik wybierz przycisk Zapisz. Na ekranie w panelu plików dla katalogu (podkatalogu) pojawi się nazwa dodanego pliku. Rysunek 78 Przykładowy panel z listą plików i dostępnymi akcjami 12. Z listy Akcje dla wybranego pliku wybierz przycisk Szczegóły. Rysunek 79 Szczegółowe informacje o przykładowym pliku 13. Z listy Akcje wybierz przycisk akcję Pobierz. 14. W okienku systemowym wybierz odpowiednią aplikację do otwarcia pliku tego formatu. 15. Wybierz przycisk OK. 16. Obejrzyj zawartość pliku. 17. Zamknij okienko podglądu. 18. Na ekranie Szczegóły pliku z listy Akcje wybierz akcję Link. Rysunek 80 Dokładna ścieżka lokalizacji przykładowego pliku (link) 19. Wybierz przycisk Anuluj. 20. Wybierz przycisk Dodaj wersję. Strona 68 z 111

69 Rysunek 81 Formularz dodawania wersji pliku 21. Wybierz przycisk Zapisz. Zapisany plik otrzyma numer wersji o jeden większą. 22. Z listy Akcje dla wybranej wersji pliku wybierz akcję Usuń. Rysunek 82 Komunikat o potwierdzeniu usunięcia pliku 23. Wybierz przycisk OK. Z listy plików zniknie usunięta pozycja z wybraną wersją. 24. Wybierz przycisk Powrót. 8.3 Zarządzanie katalogami (podkatalogami) Opis Zalogowany użytkownik może: dodawać katalogi i podkatalogi edytować atrybuty katalogu (podkatalogu) usuwać katalogi z całą jego zawartością czyli całą gałąź drzewa podkatalogów i wszystkimi plikami Przebieg 1. Zaloguj się do aplikacji LEM dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Wybierz zakładkę Repozytorium z menu bocznego strony głównej. 3. Z panelu struktury drzewiastej katalogów wybierz odpowiedni katalog (podkatalog) nadrzędny katalogu, którego chcesz zmienić atrybuty. 4. Z listy Akcje dla wybranego katalogu (podkatalogu) wybierz akcję Edytuj. Strona 69 z 111

70 Rysunek 83 Modyfikacja atrybutów katalogu 5. Dokonaj korekty w polach formularza edycji katalogu. 6. Wybierz przycisk Zapisz. 7. Z listy Akcje dla wybranego katalogu (podkatalogu) wybierz akcję Usuń. Rysunek 84 Komunikat o potwierdzeniu usunięcia katalogu (podkatalogu) 8. Wybierz przycisk OK. Katalog (podkatalog) z całą jego zawartością zostanie usunięty i znika z listy katalogów (podkatalogów) katalogu nadrzędnego. 9 Kalendarz Każda z zalogowanych użytkowników może planować i rejestrować pewne zdarzenia w kalendarzu. Aplikacja umożliwia zdefiniowanie unikalnych grup zwanych kalendarzami i planowane wpisy można z nimi kojarzyć. Dokonane wpisy w kalendarzu mogą dotyczyć różnych zdarzeń w systemie i zupełnie prywatnych. Pracownik może udostępnić wpisy w swoim kalendarzu innym użytkownikom profilu lub je ukryć jako prywatne. Kalendarz utworzony w module głównym aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP jest dostępny również w module Zarządzanie projektami. 9.1 Dodawanie kalendarza Opis Pracownik może zdefiniować własny kalendarz Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Kalendarz. Strona 70 z 111

71 3. Wybierz przycisk Dodaj. Rysunek 85 Widok fragmentu przykładowego kalendarza na bieżący dzień Strona 71 z 111

72 Rysunek 86 Formularz dodawania kalendarza 4. Wypełnij pola tekstowe formularza dodawania kalendarza. 5. Wybierz z rozwijanej listy Dostępność : - jeśli chcesz aby kalendarz i wpisy z nim związane były widoczne dla wszystkich użytkowników twojego profilu to wybierz Profil - jeśli chcesz aby kalendarz i wpisy z nim związane nie były widoczne dla innych użytkowników to wybierz Prywatny 6. Wy bierz przycisk Zapisz. Na liście kalendarzy pojawi się nowa pozycja 9.2 Modyfikacja kalendarza Opis Pracownik może: zmienić kolor kalendarza wszystkie zdarzenia (wpisy) związane z tym kalendarzem będą oznaczone tym kolorem edytować kalendarze, których jest twórcą (autorem) Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Kalendarz. 3. Wybierz z listy kalendarzy, ten który chcesz zmodyfikować. 4. Kliknij myszką na wydzielony kwadracik paska z nazwą kalendarza. Rysunek 87 Przykładowa lista kalendarzy z wybranymi akcjami modyfikacji i paletą kolorów 5. Na palecie kolorów wybierz myszką odpowiedni kolor. Kolor kalendarza zmieni się na wybrany. 6. Kliknij myszką na wydzielony kwadracik paska z nazwą kalendarza. 7. Z listy dostępnych akcji wybierz Edytuj. Strona 72 z 111

73 8. Dokonaj korekty pól kalendarza. 9. Wybierz przycisk Zapisz. Rysunek 88 Edycja przykładowego kalendarza 9.3 Zarządzanie kalendarzem Opis Zarządzanie kalendarzem polega na: ustaleniu punktu odniesienia tzn. wybraniu z dostępnego kalendarzyka dnia, miesiąca i roku wyborze obszaru kalendarza: dzień, tydzień, miesiąc przeglądaniu obszaru kalendarza przeglądaniu zdarzeń (wpisów) w kalendarzu dodawaniu zdarzeń (wpisów) w obszarze kalendarza Uwaga: Aby dodawać wpisy musi być utworzony przynajmniej jeden kalendarz. Po wybraniu zakładki Kalendarz użytkownik o tym zostanie powiadomiony komunikatem Nie masz utworzonych kalendarzy. Aby dodać kalendarz kliknij przycisk "Dodaj". Użytkownik może skorzystać z kalendarza utworzonego przez innego pracownika profilu, którego kalendarz posiada atrybut Dostępność ustawiony na Profil. Obszar kalendarza jest tabelą gdzie kolumny to kolejne dni opisane przez: skrót nazwy dnia tygodnia, dzień miesiąca, skrót nazwy dnia miesiąca a wiersze to kolejne godziny (od do ) dnia z podziałką co 30 minut Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Kalendarz. 3. Wybierz z kalendarzyka odpowiedni dzień, miesiąc i rok jako punkt odniesienia. Bieżący dzień wyróżniony jest w kalendarzyku kolorem czerwonym. Rysunek 89 Fragment ekranu kalendarza panel Kalendarzyk 4. Wybierz obszar kalendarza. - jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden dzień to wybierz przycisk Dzień. Jeśli chcesz wybrać dzień bieżący to wybierz przycisk Dzisiaj Strona 73 z 111

74 (obszar kalendarza jest zaznaczony kolorem żółtym), - jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden tydzień to wybierz przycisk Tydzień, - jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden miesiąc to wybierz przycisk Miesiąc. Rysunek 90 Fragment obszaru przykładowego kalendarza po wybraniu przycisku Tydzień 5. Na obszarze kalendarza zaznacz myszką odpowiedni obszar wybierając w ten sposób termin dla dodawanego zdarzenia (wpisu). Strona 74 z 111

75 Rysunek 91 Dodawanie zdarzenia (wpisu) do kalendarza 6. Wypełnij pola formularza dodawania zdarzenia (wpisu). 7. Wybierz przycisk Zapisz. Na obszarze kalendarza pojawi się zaznaczony obszar wpisu zawierający tytuł zdarzenia i jego termin (godzina od godzina do). 8. Kliknij myszką na zaznaczonym obszarze wpisu. 9. Wybierz przycisk Agenda. Rysunek 92 Szczegóły przykładowego zdarzenia (wpisu) Rysunek 93 Panel Agendy z listą przykładowych zdarzeń (wpisów) na wybrany dzień 10. Wybierz link z nazwą zdarzenia (wpisu). Na ekranie pojawią się szczegóły wybranego zdarzenia (wpisu) 11. Wybierz z menu bocznego zakładkę Kalendarz. Domyślnie zostanie ustawiony bieżący dzień i obszar kalendarza dla tygodnia. 12. Wybierz ikonę przeglądania w przód - zostanie pokazany obszar o tydzień później 13. Wybierz ikonę przeglądania w przód - zostanie pokazany obszar o tydzień wcześniej 10 Wyszukiwarki 10.1 Znajdź profil Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może wyszukiwać aktywne profile i podglądać ich szczegóły. Użytkownik z uprawnieniem Administrator systemu ma dostęp do większych ilości informacji o profilach znajdujących się w dowolnym statusie (aktywny, nie aktywny). Strona 75 z 111

76 Przebieg dla każdego użytkownika 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Wyszukiwarki. 3. Wybierz zakładkę Znajdź profil. Rysunek 94 Panel wyszukiwarki profili 4. Wprowadź kryteria wyszukiwania do pól wyszukiwarki profili. 5. Wybierz przycisk Szukaj. Rysunek 95 Przykładowa lista wyszukanych profili z dostępnymi akcjami 6. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych profili wybierz akcję Szczegóły. Strona 76 z 111

77 Rysunek 96 Szczegóły przykładowego wyszukanego profilu 7. Wybierz przycisk Powrót. 8. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych profili wybierz akcję Wizytówka. Rysunek 97 Wizytówka przykładowego wyszukanego profilu 9. Zamknij okno z wizytówką. 10. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych profili wybierz akcję Wyślij wiadomość. Strona 77 z 111

78 Rysunek 98 Formularz wysyłanej wiadomości do użytkowników przykładowego wyszukanego profilu 11. Wypełnij pola formularza wysyłanej wiadomości. 12. Wybierz przycisk Wyślij. 13. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych profili wybierz akcję Zaproś do kontaktów. Rysunek 99 Wysyłanie zaproszenia do kontaktów do użytkowników przykładowego wyszukanego profilu 14. Wypełnij pola formularza wysyłanej wiadomości. 15. Wybierz przycisk Wyślij Przebieg dla Administratora systemu 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator systemu. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Wyszukiwarki. 3. Wybierz zakładkę Znajdź profil. 4. Wprowadź kryteria wyszukiwania do pól wyszukiwarki profili. 5. Wybierz przycisk Szukaj. Rysunek 100 Przykładowa lista wyszukanych profili z dostępnymi akcjami dla Administratora systemu Strona 78 z 111

79 6. Wybierz przycisk Szukaj. 7. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych profili wybierz akcję Szczegóły. Rysunek 101 Szczegóły przykładowego wyszukanego profilu z dostępna akcją Dezaktywuj profil 8. Wybierz przycisk Dezaktywuj profil. Rysunek 102 Komunikat o potwierdzeniu dezaktywacji profilu przez Administratora systemu 9. Wybierz przycisk OK. Strona 79 z 111

80 Rysunek 103 Szczegóły przykładowego wyszukanego nieaktywnego profilu z dostępną akcją Aktywuj profil 10. Wybierz przycisk Aktywuj profil Znajdź ogłoszenie Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może wyszukiwać ogłoszenia wszystkich profili i podglądać ich szczegóły Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Wyszukiwarki. 3. Wybierz zakładkę Znajdź ogłoszenie. Strona 80 z 111

81 Rysunek 104 Ekran z wyszukiwarką i przykładową listą ogłoszeń 4. Wprowadź kryteria wyszukiwania do pól wyszukiwarki ogłoszeń. 5. Wybierz przycisk Szukaj. Rysunek 105 Przykładowa lista wyszukanych ogłoszeń z dostępnymi akcjami 6. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych ogłoszeń wybierz akcję Szczegóły. Strona 81 z 111

82 Rysunek 106 Szczegóły przykładowego wyszukanego ogłoszenia 7. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy ogłoszeń wybierz akcję Wizytówka. 8. Zamknij okno z wizytówką. 9. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych ogłoszeń wybierz akcję Kontakt. 10. Wypełnij pola formularza wysyłanej wiadomości. 11. Wybierz przycisk Wyślij Znajdź innowacyjne pomysły Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może wyszukiwać innowacyjne pomysły wszystkich profili i podglądać ich szczegóły Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Wyszukiwarki. 3. Wybierz zakładkę Znajdź innowacyjne pomysły. Rysunek 107 Ekran z wyszukiwarką i przykładową listą innowacyjnych pomysłów 4. Wprowadź kryteria wyszukiwania do pól wyszukiwarki innowacyjnych pomysłów. 5. Wybierz przycisk Szukaj. Strona 82 z 111

83 Rysunek 108 Przykładowa lista wyszukanych innowacyjnych pomysłów z dostępnymi akcjami 6. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych innowacyjnych pomysłów wybierz akcję Szczegóły. Rysunek 109 Szczegóły przykładowego wyszukanego innowacyjnego pomysłu 7. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy innowacyjnych pomysłów wybierz akcję Profil pomysłodawcy. Wyświetli się panel z danymi podstawowymi profilu. 8. Wybierz przycisk Powrót. 9. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych ogłoszeń wybierz akcję Zaproś pomysłodawcę do kontaktów. 10. Wypełnij pola formularza wysyłanej wiadomości. 11. Wybierz przycisk Wyślij Znajdź usługę Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może wyszukiwać i zamawiać usługi oferowane przez inne profile (profile te muszą mieć aktywowaną ofertę przez Administratora systemu) Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Wyszukiwarki. 3. Wybierz zakładkę Znajdź usługę. Strona 83 z 111

84 Rysunek 110 Ekran wyszukiwarką usług 4. Wprowadź kryteria wyszukiwania do pól wyszukiwarki usług. 5. Wybierz przycisk Szukaj. Rysunek 111 Przykładowa lista wyszukanych usług z dostępnymi akcjami 6. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy znalezionych usług wybierz akcję Szczegóły. Strona 84 z 111

85 7. Wybierz przycisk Zamów. Rysunek 112 Szczegóły przykładowej wyszukanej usługi Rysunek 113 Formularz zamówienia przykładowej usługi 8. Wypełnij pola formularza zamówienia usługi. 9. Wybierz przycisk Zapisz. Strona 85 z 111

86 Rysunek 114 Szczegóły zlecenia na przykładową zamówioną usługę 10. Wybierz przycisk Powrót. 11. Z głównego menu bocznego wybierz zakładkę Mój profil. 12. Na ekranie Szczegóły profilu z menu wybierz zakładkę Usługi. 13. Wybierz zakładkę Usługi zlecone. Na liście usług zleconych pojawi się nowa pozycja zlecenia na zamówioną usługę Strona 86 z 111

87 Rysunek 115 Przykładowa lista zleconych usług 10.5 Interesujące profile Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może podejrzeć listę profili, które go interesują. Lista ta jest tworzona na podstawie dziedzin, którymi zajmują się te profile Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Wyszukiwarki. 3. Wybierz zakładkę Interesujące profile. Rysunek 116 Przykładowa lista profili, którymi zainteresowany jest zalogowany użytkownik 4. Wybierz przycisk Ustawienia w celu zmiany dziedzin dla wyszukiwania interesujących profili. Strona 87 z 111

88 Rysunek 117 Lista dziedzin jako kryteria wyszukiwania interesujących profili 5. Na liście dziedzin zaznacz odpowiednie pola wyboru. 6. Wybierz przycisk Powrót. 7. Wybierz link do interesującego profilu w celu obejrzenia jego szczegółow. 11 Społeczność 11.1 Lista kontaktów Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może podejrzeć listę profili, dla których zdefiniowany jest kontakt. Na liście tej znajdują się profile, które zaakceptowały wysłane zaproszenie do kontaktów. Należy zwrócić uwagę, że propozycja kontaktów może być wygenerowana różnymi zdarzeniami w aplikacji Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Społeczność. 3. Wybierz zakładkę Lista kontaktów. Strona 88 z 111

89 Rysunek 118 Przykładowa lista profili, dla których dany profil ma zdefiniowany kontakt i dostępne akcje 4. Z listy Akcje dla wybranej pozycji z listy kontaktów wybierz akcję Pracownicy. Rysunek 119 Przykładowa lista pracowników wybranego profilu z dostępną akcją 5. Wybierz przycisk Wyślij wiadomość w celu wysłania wiadomości do wybranego pracownika. 6. Wypełnij formularz wysyłania wiadomości. 7. Wybierz przycisk Wyślij. 8. Wybierz przycisk Zamknij. 9. Z listy Akcje wybierz akcję Usuń, dla kontaktu który chcesz usunąć. Rysunek 120 Komunikat potwierdzenia usunięcia kontaktu 10. Wybierz przycisk OK. Z listy kontaktów zniknie pozycja z wybranym usuniętym kontaktem Zaproszenia wysłane Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może podejrzeć listę zaproszeń, które wysłał do użytkowników innych profili Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Społeczność. 3. Wybierz zakładkę Zaproszenia wysłane. Strona 89 z 111

90 Rysunek 121 Przykładowa lista wysłanych zaproszeń z dostępnymi akcjami 4. Z listy Akcje wybierz akcję Szczegóły dla wybranego zaproszenia. Rysunek 122 Szczegóły przykładowego wysłanego zaproszenia 5. Wybierz przycisk Powrót. 6. Z listy Akcje wybierz akcję Usuń dla wybranego zaproszenia. Rysunek 123 Komunikat o potwierdzeniu usunięcia wysłanego zaproszenia 7. Wybierz przycisk OK. Z listy wysłanych zaproszeń zniknie pozycja z wybranym usuniętym zaproszeniem. Strona 90 z 111

91 11.3 Zaproszenia otrzymane Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może podejrzeć listę zaproszeń, które zostały wysłane do profilu, którego jest pracownikiem Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Społeczność. 3. Wybierz zakładkę Zaproszenia otrzymane. Rysunek 124 Przykładowa lista otrzymanych zaproszeń z dostępnymi akcjami 4. Z listy Akcje wybierz akcję Szczegóły dla wybranego zaproszenia. Rysunek 125 Szczegóły przykładowego otrzymanego zaproszenia 5. Wybierz przycisk Powrót. 6. Z listy Akcje wybierz akcję Akceptuj dla wybranego zaproszenia o statusie Wysłane. W szczegółach i na liście zmieni się status zaproszenia na Przyjęte. Na liście kontaktów pojawi się nowa pozycja z profilem, dla którego zostało zaakceptowane otrzymane zaproszenie. 7. Z listy Akcje wybierz akcję Usuń dla wybranego zaproszenia. Rysunek 126 Komunikat potwierdzenia usunięcia otrzymanego zaproszenia 8. Wybierz przycisk OK. Z listy wysłanych zaproszeń zniknie pozycja z wybranym usuniętym zaproszeniem. Strona 91 z 111

92 12 Wiadomości 12.1 Wiadomości otrzymane Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z minimalnym uprawnieniem Mailer w module społecznościowym może podejrzeć listę otrzymanych wiadomości, które zostały wysłane do profilu, którego jest pracownikiem Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z minimalnym uprawnieniem Mailer w module społecznościowym. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Wiadomości. 3. Wybierz zakładkę Wiadomości otrzymane. Rysunek 127 Przykładowa lista otrzymanych wiadomości z dostępnymi akcjami 4. Z listy Akcje wybierz akcję Szczegóły dla wybranej wiadomości. Rysunek 128 Szczegóły przykładowej wiadomości otrzymanej Strona 92 z 111

93 5. Wybierz przycisk Odpowiedz. Rysunek 129 Formularz wysłania przykładowej odpowiedzi na otrzymaną wiadomość 6. Wypełnij pola formularza odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. 7. Wybierz przycisk Wyślij. 8. Z listy Akcje wybierz akcję Usuń dla wybranej wiadomości. Rysunek 130 Komunikat o potwierdzeniu usunięcia otrzymanej wiadomości 9. Wybierz przycisk OK. Z listy otrzymanych wiadomości zniknie pozycja z wybraną usuniętą wiadomością Wiadomości wysłane Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może podejrzeć listę otrzymanych wysłanych wiadomości, które zostały wysłane przez profil, którego jest pracownikiem Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Wiadomości. 3. Wybierz zakładkę Wiadomości wysłane. Strona 93 z 111

94 Rysunek 131 Przykładowa lista wysłanych wiadomości z dostępnymi akcjami 4. Z listy Akcje wybierz akcję Szczegóły dla wybranej wiadomości. Rysunek 132 Szczegóły wiadomości wysłanej 5. Z listy Akcje wybierz akcję Usuń dla wybranej wiadomości. Rysunek 133 Komunikat o potwierdzeniu usunięcia wysłanej wiadomości 6. Wybierz przycisk OK. Z listy wysłanych wiadomości zniknie pozycja z wybraną usuniętą wiadomością. Strona 94 z 111

95 13 Grupy dyskusyjne 13.1 Zarządzanie grupą dyskusyjną Opis Każdy zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP może utworzyć grupę dyskusyjną. Po dodaniu grupy dyskusyjnej aby była ona widoczna dla każdego użytkownika aplikacji musi zostać aktywowana przez administratora systemu. Użytkownik bez uprawnienia Moderator może tylko dodawać wpisy do wątków grupy dyskusyjnej Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Grupy dyskusyjne. 3. Wybierz przycisk Dodaj. Rysunek 134 Przykładowa lista grup dyskusyjnych Rysunek 135 Formularz tworzenia grupy dyskusyjnej 4. Wypełnij pola formularza tworzenia grupy dyskusyjnej. 5. Wybierz przycisk Zapisz. Strona 95 z 111

96 Rysunek 136 Komunikat informujący o aktywacji i dostępności grupy dyskusyjnej 6. Wybierz przycisk OK. 7. Z listy Akcje wybierz akcję Szczegóły dla nowo utworzonej grupy dyskusyjnej. 8. Wybierz przycisk Dodaj wątek. Rysunek 137 Szczegóły przykładowej utworzonej grupy dyskusyjnej Rysunek 138 Formularz dodawania wątku do grupy dyskusyjnej 9. Wypełnij pola formularza dodawania wątku grupy dyskusyjnej. 10. Wybierz przycisk Zapisz. Strona 96 z 111

97 Rysunek 139 Szczegóły przykładowej grupy dyskusyjnej z dodanym wątkiem 11. Z listy Akcje dla dodanego wątku wybierz akcję Szczegóły. 12. Wybierz przycisk Dodaj wpis. Rysunek 140 Szczegóły przykładowego wątku grupy dyskusyjnej Rysunek 141 Formularz dodawania wpisu do wątku grupy dyskusyjnej 13. Wypełnij pola formularza dodawania wpisu do wątku grupy dyskusyjnej. 14. Wybierz przycisk Zapisz. Strona 97 z 111

98 Rysunek 142 Szczegóły przykładowego wątku grupy dyskusyjnej z dodanym wpisem 15. Wybierz przycisk Powrót. 16. Wybierz przycisk Uczestnicy. Uwaga: Domyślnymi uczestnikami z uprawnieniem Moderator są Administratorzy systemu. Rysunek 143 Przykładowa lista uczestników grupy dyskusyjnej i panel uprawnień do grupy dyskusyjnej 17. Zaznacz odpowiednie pola wyboru w panelu uprawnień przy odpowiednich uczestnikach. - Jeśli chcesz zablokować uczestnikowi dostęp do grupy dyskusyjnej to zaznacz pole wyboru Zablokowany. - Jeśli chcesz aby uczestnik mógł zarządzać grupą dyskusyjną to zaznacz pole wyboru Moderator. Moderator ma takie same uprawnienia jak twórca (autor) grupy dyskusyjnej. 18. Wybierz przycisk Zapisz. 14 Panel zarządzający Zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator biznesowy ma dostęp do zakładki Panel zarządzający. W module tym znajdują się funkcje do zarządzania pracownikami profilu w ramach modułów domyślnie przydzielonych do profilu po rejestracji jak i modułów dodanych przez Administratora systemu lub w wyniku zdarzeń w aplikacji. Zarządzanie uprawnieniami pracowników w ramach modułu polega na: dodawaniu pracowników z aktywnym kontem do modułu dodany pracownik po zalogowaniu do aplikacji ma dostęp do zakładki tego modułu usuwaniu pracowników z modułu usunięty pracownik po zalogowaniu nie ma dostępu zakładki tego modułu Strona 98 z 111

99 zmianie uprawnień do modułu dostęp do funkcjonalności modułu jest ściśle uzależniony od nadanych uprawnień Zależności pomiędzy uprawnieniami w module społecznościowym są następujące: Administrator biznesowy ma wszystkie uprawnienia do modułu i zawiera uprawnienia Administrator profilu i Mailer Administrator profilu ma mniejsze uprawnienia niż Administrator biznesowy : - nie ma dostępu do zakładki Panel zarządzający - nie może dezaktywować profilu, którego jest pracownikiem Mailer posiada uprawnienia zwykłego użytkownika z możliwością odbierania poczty elektronicznej i wiadomości bez uprawnień - zwykły użytkownik ma najmniejsze uprawnienia i nie może dodawać i edytować elementów profilu oprócz pomysłów Zarządzanie modułami Opis Zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator biznesowy ma dostęp do funkcji zarządzania pracownikami profilu w ramach modułów Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator biznesowy. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzający. 3. Wybierz zakładkę Zarządzanie modułami. Rysunek 144 Przykładowa lista modułów dla profilu typu Izba gospodarcza 4. Wybierz przycisk Zarządzanie uprawnieniami. Strona 99 z 111

100 Rysunek 145 Przykładowy panel zarządzania w module społecznościowym 5. Wybierz z rozwianej listy modułów ten, dla którego chcesz zmodyfikować przynależność i uprawnienia pracowników. 6. Zaznacz odpowiednie pola wyboru dla uprawnień pracowników do wybranego modułu. 7. Wybierz z rozwianej listy modułów ten, do którego chcesz dodać pracowników. Rysunek 146 Szczegóły panelu zarządzania z wybranym modułem i przykładową listą pracowników 8. Na liście pracowników zaznacz pola wyboru, dla tych pracowników, których chcesz dodać do modułu. 9. Wybierz przycisk Dodaj. Lista użytkowników modułu zostanie powiększona o dodanych pracowników. 10. Wybierz przycisk Usuń. Lista użytkowników modułu zostanie zmniejszona o usuniętego pracownika Pracownicy Opis Zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator biznesowy ma dostęp do listy pracowników i może: dezaktywować konto pracownika aktywować konto pracownika podglądać niektóre dane osobowe wybranego pracownika modyfikować niektóre dane osobowe wybranego pracownika Strona 100 z 111

101 Przebieg 1. Zaloguj się do systemu LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator biznesowy. 2. Z menu bocznego wybierz zakładkę Panel zarządzający. 3. Wybierz zakładkę Pracownicy. Rysunek 147 Przykładowa lista pracowników z dostępnymi akcjami 4. Z listy Akcje wybierz akcję Szczegóły dla wybranego pracownika 5. Wybierz przycisk Edytuj. Rysunek 148 Przykładowe dane osobowe wybranego pracownika Strona 101 z 111

102 Rysunek 149 Modyfikacja danych osobowych pracownika 6. Dokonaj korekty w polach formularza danych osobowych pracownika. 7. Wybierz przycisk Zapisz. 8. Wybierz przycisk Dezaktywuj konto. 9. Wybierz przycisk OK. Rysunek 150 Komunikat o potwierdzeniu dezaktywacji konta pracownika Rysunek 151 Komunikat potwierdzający dezaktywację konta pracownika 10. Wybierz przycisk OK. 11. Z listy Akcje wybierz akcję Aktywuj konto dla pracownika, którego konto zostało dezaktywowane. 12. Wybierz przycisk OK. Rysunek 152 Komunikat o potwierdzeniu aktywacji konta pracownika 13. Wybierz przycisk OK. Rysunek 153 Komunikat potwierdzający aktywację konta pracownika 14.3 Rozliczenie zamówień Opis Zalogowany użytkownik do aplikacji LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP z uprawnieniem Administrator biznesowy ma dostęp do listy rozliczeń świadczonych usług. Na liście tej znajdują się zlecenia na usługi realizowane o statusie Zweryfikowane i zawierają informacje o wielkości i stanie uregulowania płatności marży za skorzystanie z platformy LEM (do zawierania i przeprowadzania zleceń na własne oferowane usługi). Strona 102 z 111

LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu ewizyta dla Klienta

LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu ewizyta dla Klienta LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu ewizyta dla Klienta Strona 1 z 51 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Adresaci dokumentu... 5 1.3 Konwencje użyte w dokumencie...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści Przewodnik po Platformie Transferu Technologii Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Poruszanie się po portalu... 2 3. Rejestracja Użytkownika... 3 4. Utworzenie, modyfikacja i usunięcie wpisu Dawcy...

Bardziej szczegółowo

LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu Zarządzanie projektami

LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu Zarządzanie projektami LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu Zarządzanie projektami Strona 1 z 102 Spis treści 1 Wstęp... 6 1.1 Cel dokumentu... 6 1.2 Adresaci dokumentu... 6 1.3 Konwencje użyte w dokumencie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika

Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony internetowej krok po kroku

Tworzenie strony internetowej krok po kroku Tworzenie strony internetowej krok po kroku 1. Wejdź na stronę www.urowizyta.pl/rejestracja i wypełnij formularz rejestracji. W polu Kod aktywacyjny wpisz kod, który znajduje się na końcu ulotki wręczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet

Bardziej szczegółowo

Samouczek. Użytkownik firmowy

Samouczek. Użytkownik firmowy Samouczek Spis treści 2 1. Rejestracja 3. 2. Logowanie 6. 3. Panel firmowy - Testy 7. 4. Panel firmowy Pracownicy 9. 5. Panel firmowy Stanowiska 10. 6. Panel firmowy Dane firmy 11. 7. Zmiana panelu 12.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY Łódź 2014 Spis treści: I. Konto pracodawcy... 3 1.1. Rejestracja... 3 1.2. Logowanie... 4 1.2.1. Baza CV studentów/absolwentów... 5 1.2.2. Baza biogramów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.4) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania Data modyfikacji : 01-11-2015 r. wersja dokumentu 1.1 Spis treści 1. Funkcjonalność w panelu Beneficjenta...3 2. Strona główna...4 3. Rejestracja...6 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STARS UP Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Portal WWW... 3 2.1. Strona główna... 3 2.2. Rejestracja.... 5 2.2.1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 1 1 Wstęp... 3 2 Wnioskowanie o certyfikaty... 3 2.1 Wnioskowanie o certyfikat przez partnera...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Tworzenie indywidualnego profilu

Bardziej szczegółowo

Katowice, października 2015

Katowice, października 2015 Katowice, 29-30 października 2015 Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl. Przed rozpoczęciem pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Następnie należy podać adres e-mail, który posłuży później

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo