P.P.H.U. Magraf Serwis Rafał Berski, Próba 7, Brzeźnio INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA EKO-MAX GREEN POWER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P.P.H.U. Magraf Serwis Rafał Berski, Próba 7, Brzeźnio INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA EKO-MAX GREEN POWER"

Transkrypt

1 P.P.H.U. Magraf Serwis Rafał Berski, Próba 7, Brzeźnio INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA EKO-MAX GREEN POWER. kw

2 I. MONTAŻ KOTŁA PRZEZNACZENIE KOTŁA USTAWIENIE KOTŁA PODŁĄCZENIE KOTŁA DO KOMINA POŁĄCZENIE KOTŁA Z INSTALACJĄ GRZEWCZĄ NAPEŁNIANIE WODĄ ROZPALENIE W KOTLE PALENIE... 7 II. OBSŁUGA STEROWNIKA ELEKTRONICZNEGO KOTŁA AUTOMATYCZNEGO OPTYMALIZACJA PRACY KOTŁA... 7 III. CZYSZCZENIE KOTŁA KONSERWACJA KOTŁA... 9 IV. PRZYCZYNY ZŁEJ PRACY KOTŁA I ICH USUWANIE... 9 V. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI VI. ZAKOŃCZENIE PALENIA PALENIE W KOTLE Z ZASOBNIKIEM ( W SKRÓCIE ) VIII. SCHEMAT KOTŁA EKO-MAX IX. ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI I NORM X. DEKLARACJA ZGODNOSCI XI. WARUNKI GWARANCJI XII. SKRÓCONA INSTRUKCJA PPOŻ. I BHP XIV. PRZYKŁADOWE PARAMETRY REGULATORA TEMPERATURY TITANIC DO KOTŁÓW Z SERII EKO-MAX Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM RETORTOWYM XV. PRZYKŁADOWE ZDARZENIA I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA

3 Instrukcja do kotła miałowego z zasobnikiem i podajnikiem ślimakowym EKO-MAX GREEN POWER Kotły Typu EKO-MAX GREEN POWER produkowane są do mocy 300 kw. Kotły EKO-MAX posiadają sprawność < 90 % co jest bardzo wysokim wskaźnikiem jakości. Kocioł posiada zabezpieczenie przed zapaleniem się opału w zbiorniku. Posiadają atest ekologiczny klasa A I. Montaż kotła Polega na: a) Skręceniu podajnika z kotłem za pomocą uszczelki z włókna szklanego Jeśli szczelina z uszczelką jest nierównomierna to należy wtedy wyregulować podporę podajnika. Nie należy dokręcać na siłę śrub mocujących podajnik ( grozi odchyłem nierównomiernym zbiornika ) b) Skręceniu podajnika ze zbiornikiem. Przed skręceniem należy nałożyć silikon uszczelniający szczelinę między podajnikiem a zbiornikiem c) Zamontowaniu sterowania i podłączeniu wtyczek podajnika i dmuchawy 3

4 ( należy również pamiętać, aby zamocować czujnik temperatury, który ma się znajdować na rurze zasilającej przymocowany opaską i owinięty otuliną, aby poprawić dokładność pomiaru ) 1. Przeznaczenie kotła Kotły tego typu przeznaczone są do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej głównie dla potrzeb domów jednorodzinnych, zakładów usługowych, punktów handlowych itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 85 0 C, a ciśnienie 0,10 MPa. Wymagany ciąg spalin poza kotłem 20 Pa. Kotły te mogą być stosowane wyłącznie w instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody zabezpieczonych zgodnie z normą PN-77/B lub w instalacjach ciepłej wody użytkowej zabezpieczonych zgodnie z normą PN-76/B Kotły centralnego ogrzewania instalowane zgodnie z wymaganiami niniejszej dokumentacji techniczno ruchowej i norm PN-77/B i PN-76/B nie podlegają rejestracji i odbiorowi przez Okręgowe Urzędy Dozoru Technicznego. Podstawą doboru kotła do projektowanego obiektu powinien być bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń sporządzony zgodnie z normą PN-82/B i PN-68/B UWAGA! Kotły posiadają ruchome elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia podczas nie właściwego użycia. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w czasie obsługi i pracy kotła ( nie wolno dopuszczać dzieci w obszar pracy kotła ) 2. Ustawienie kotła Zaleca się ustawienie kotła w kotłowni na podeście betonowym o wysokości około 20 mm, możliwe jest również ustawienie go na ognioodpornej posadce, wytrzymałej na temperatury i uderzenia. Kocioł powinien być tak ustawiony aby umożliwiał łatwą, bezpieczną obsługę paleniska, popielnika, czyszczenie kanałów oraz zsyp paliwa. 3. Podłączenie kotła do komina Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenie do niego powinien być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki ( Dz.U z 1980 r nr 17 poz 82 ). Kocioł należy połączyć z kominem za pomocą czopucha wykonanego z blachy stalowej o grubości 3 mm i uszczelnić na wylocie spalin z kotła i wylocie komina, a jego długość nie powinna przekraczać mm. Wysokość i przekrój komina oraz dokładność wykonania powinny zapewniać utrzymanie wymaganego ciągu kominowego min. 20 Pa. Przydatność komina do eksploatacji powinna być potwierdzona prze uprawnionego kominiarza. 4

5 4. Połączenie kotła z instalacją grzewczą Kocioł powinien być połączony z instalacją grzewczą za pomocą złączy kołnierzowych lub śrubunków. Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych systemu otwartego należy wykonać zgodnie z PN 77/B-02413, zaś instalacje cieplnej wody użytkowej zgodnie z PN 76/B Objętość naczynia wzbiorczego powinna być równa co najmniej 4 % objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej. Na wzniesionej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych zaworów odcinających a rury te oraz naczynia wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem znajdującej się w nich wody. 5. Napełnianie wodą Napełnianie wodą kotła i całej instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić powoli, aby zapewnić całkowite usunięcie powietrza z instalacji. Napełnianie kotła powinno odbywać się przez kurek spustowy, wodą wodociągową za pomocą węża elastycznego i pompki ręcznej lub bezpośrednio z instalacji wodociągowej z zastosowaniem zaworu zwrotnego. O całkowitym napełnianiu instalacji świadczy wypływ wody z rury przelewowej połączonej do wierzchu naczynia wzbiorczego i wyprowadzonej nad zlew w kotłowni. Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie wody w kotle w czasie jego pracy zwłaszcza, gdy kocioł jest silnie rozgrzany ponieważ można w ten sposób spowodować uszkodzenie lub pęknięcie. 5

6 Spuszczanie wody z instalacji kotła może nastąpić tylko po całkowitym wystudzeniu. Wodę spuszcza się z kotła za pomocą węża gumowego do zlewu lub kratki ściekowej po uprzednim otwarciu wszystkich zaworów odpowietrzających. Po zakończeniu sezonu grzewczego nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji. 6. Rozpalenie w kotle Rozpalenie w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja grzewcza jest prawidłowo napełniona woda oraz czy nie nastąpiło zamarznięcie wody. Należy ponadto sprawdzić czy nie występują przecieki wody w kotle lub na połączeniach gwintowanych. 1. Przed rozpoczęciem rozpalania kotła należy napełnić zasobnik paliwa ( 13 ) ( suchy opał ) Po napełnieniu zbiornika należy go szczelnie zamknąć ( nieszczelność grozi zadymieniem lub zaciągnięciem ognia do zbiornika ) 2. Uruchomić sterowaniem ręcznym ( 4 ) podajnik paliwa ( 18 ) i doprowadzić w ten sposób do napełniania paleniska ( 2 )opałem. Następnie wyłączyć podawanie. ( patrz instrukcja sterownika ) Podajnik ślimakowy retortowy na paliwa stałe Z OBRACANĄ RETORTĄ. Jest to unikatowe rozwiązanie firmy PANCERPOL s.c. Podajnik wyposażony jest w ślimak stalowy oraz obracaną retortę, dzięki czemu przy gorszej jakości paliwa w palenisku rozbijany jest żużel, co poprawia jakość spalania oraz wydajność samego kotła. Paliwami podstawowymi są: groszek węgla kamiennego, miał węgla kamiennego, pellet. Wielopaliwowy żeliwny palnik retortowy. Jest to rozwiązanie proponowane przez firmę P.H.U.P EkoEnergia s.c. Paliwami podstawowymi są: groszek węgla kamiennego, miał węgla kamiennego, pellet, zrębka. 6

7 3. Poprzez drzwiczki środkowe ( 17 ) włożyć drewno do paleniska i zapalić a następnie ręcznie włączyć nadmuch. 4. Po rozpaleniu drewna i zapaleniu się opału włączyć automat ( 18 ) włącznikiem na sterowaniu 5. Ustawić za pomocą przycisków w sterowniku żądaną temperaturę wody w kotle, oraz żądaną częstotliwość posuwu podajnika ( Patrz instrukcja sterownika ) 7. Palenie W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces palenia polega na uzupełnieniu paliwa w komorze zasypowej i opróżnianiu pojemnika z popiołem. Wyniki badań oraz doświadczenia eksploatacyjne wykazują, że jednorazowy zasyp paliwa wystarczy na około 48 godziny pracy kotła z mocą znamionową, szuflada na popiół zapełnia się również po 48 godzinach (zależy od gatunku i kaloryczności opału, czas może być krótszy). Przy mniejszych wydajnościach kotła okres stałopalności można wydłużyć o kilkanaście godzin. Obserwację procesu palenia można prowadzić przez środkowe drzwiczki kotła. Przy spalaniu paliwa o znacznym zapopieleniu wymagane jest częstsze opróżnianie pojemnika z popiołem. W przypadku palenia ręcznego (spalania bezpośredniego w drugiej komorze kotła) mogą zaistnieć dwie sytuacje: 1. Palenie tylko w komorze ręcznej (należy uważać, aby nie zagotować wody w kotle i należy pamiętać o włączeniu pompy c.o.). W komorze ręcznej zastosowane są ruszta wodne, dzięki czemu kocioł może szybciej osiągać zadaną temperaturę. 2. Palenie jednoczesne w komorze ręcznej i automatycznej (zwiększenie wydajności kotła jak również rzadsze załączanie się podajnika) II. OBSŁUGA STEROWNIKA ELEKTRONICZNEGO KOTŁA AUTOMATYCZNEGO - dostępne w obrębie instrukcji sterownika elektronicznego. 1. Optymalizacja pracy kotła W celu optymalizacji kotła należy zastosować się do poniższych wskazówek: Jako paliwo stosować należy suchy opał o małej zawartości popiołu oraz dużej kaloryczności ( efektem będzie mała ilość wyrzucanego popiołu oraz długie okresy pomiędzy uzupełnianiem paliwa w zasobniku ). Wprowadzenie prawidłowych parametrów należy do codziennej obsługi kotła. Parametry należy dostosować do aktualnie panujących warunków. 7

8 Parametr kotła ( temperatura wody na piecu i czas pomiędzy przesuwami podajnika dozowaniem ) zależą od : temperatury zewnętrznej, wymaganej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, stratami ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu, jakości zastosowanego paliwa ( ilość popiołu i jego kaloryczność ) Nie powinno się mieszać paliw różnej jakości ponieważ spowoduje to niestabilną pracę kotła przy danych parametrach. Możliwie często przeprowadzać czyszczenie kotła. Należy ustawić tak posuw podajnika aby podczas pracy nie zrzucał niedopalonego opału ale też, aby ogień nie był przy samej ściance kotła III. Czyszczenie kotła W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej przez producenta mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymanie należytej czystości kanałów konwekcyjnych. Czyszczenie kotła należy wykonywać przed każdym jego rozpaleniem, lecz nie rzadziej niż po godzin ciągłej pracy kotła. Czynności te należy wykonywać przy wyłączonym sterowaniu. W kanałach konwekcyjnych kotła osiadają jedynie pewne ilości popiołu. W celu ich usunięcia należy otworzyć pokrywy otworów wyczystnych ( 1a ) i oczyścić kanały wygarniaczem na zewnątrz kotła przez wyczystkę górną i dolną. Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzać co dni w zależności od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych. Po zakończeniu czyszczenia należy zamknąć pokrywę otworów wyczystnych dbając o ich uszczelnienie. Istotne dla prawidłowej eksploatacji jest również czyszczenie czopucha i przewodu kominowego. Raz do roku bezwzględnie należy wyczyścić komorę pod rusztem odkręcając wentylator i przez otwór nadmuchu wybrać pył który tam się zgromadził. Po czyszczeniu szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne przykręcenie wentylatora. Należy wyczyścić palnik odkręcając drzwiczki pod spodem palnika przynajmniej raz na dwa miesiące ( wewnątrz kotła, dostęp przez drzwiczki popielnikowe 2 śrubki (8) lub 4 w podajnikach większej mocy) 8

9 1. Konserwacja kotła Dwa razy do roku należy przeprowadzić konserwację kotła poprzez: wypróżnić zasobnik z opałem, wygasić kocioł oraz wyłączyć automatyczny tryb pracy sterownika Odkręcić zasobnik ( pusty ) Dokładnie wyczyścić wewnętrzną część zasobnika ( można zabezpieczyć po wyczyszczeniu poprzez pomalowanie ) Wyczyścić cześć ślimakową podajnika z wszelkiego rodzaju nagarów i rdzy. Podczas czyszczenia ślimaka i współpracujących z nim powierzchni należy przesuwać ślimak ( podajnik ) poprzez ręczne sterowanie automatyką tak żeby dokładnie wyczyścić blachę pod ślimakiem UWAGA! Podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać się do części ruchomych ślimaka, a przed dokonaniem czyszczenia upewnić się, że podajnik jest wyłączony i nie istnieje niebezpieczeństwo nagłego uruchomienia podajnika. Czyszczenie należy dokonywać poprzez samodzielne sterowanie automatyka! Należy zwrócić uwagę na dzieci, nie dopuszczać do zabawy sterownikiem i nie zbliżanie się do części ruchomych kotła Po dokładnym wyczyszczeniu całego podajnika należy go zakonserwować i nasmarować. Wszystkie elementy nie pomalowane zakonserwować. IV. Przyczyny złej pracy kotła i ich usuwanie Niedomagania w pracy kotła przejawiają się głównie zmniejszeniem jego mocy cieplnej, co spowodowane jest najczęściej: a) niedostatecznym ciągiem kominowym należy sprawdzić nieszczelności komina, czopucha, drzwiczek kotła. Oczyścić komin. b) Piec nie potrafi osiągnąć zadanej temperatury wody: - zła jakość zastosowanego paliwa ( należy zmienić zastosowane paliwo ),- wprowadzone parametry pracy kotła nie gwarantują osiągnięcia żądanej temperatury wody na piecu ( zmienić parametry ). c) złą jakością paliwa np. z dużą zawartością popiołu i niskiej temperatury topliwości należy paliwo gorsze spalać w okresach cieplejszych, gdy wymagana jest mniejsza moc cieplna kotła lub spalać paliwo gorszej jakości mieszając z paliwem lepszym. d) zanieczyszczenie kanałów konwekcyjnych należy oczyścić kanały kotła. e) brakiem dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia w którym ustawiony jest kocioł - należy umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał wentylacyjny. f) dymienie ze zbiornika spowodowane zanieczyszczeniem kanałów konwekcyjnych g) niedopalanie zła jakość paliwa ( niska topliwość ) należy zmniejszyć szczelinę na dmuchawie do około 1,5 2 cm w najszerszym miejscu 9

10 h) dostanie się do podajnika dużego kawałka opału bądź kamienia lub innego przedmiotu spowoduje zerwanie zawleczki znajdującej się z tyłu podajnika. Należy ją wymienić. V. Warunki bezpiecznej eksploatacji W celu zachowania bezpiecznych warunków obsługi kotła należy przestrzegać następujących zasad: a) W czasie obsługi kotła używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy, b) Podczas otwierania drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianych otworów lecz z boku, c) Utrzymywać porządek w kotłowni i nie składować rzeczy niepotrzebnych d) Utrzymywać w należytym stanie technicznym kocioł e) Wszystkie usterki kotła niezwłocznie usunąć f) W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu ponieważ może to spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części gdyż może to spowodować pęknięcie kotła g) Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich jak benzyna, nafta, rozpuszczalnik itd. Gdyż może to spowodować wybuch lub poparzenie użytkownika h) Minimalna temperatura w kotle 50 stopni Celsjusza VI. Zakończenie palenia Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia z pracy kotła należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej do paleniska porcji paliwa lub wygarnięciem żaru z paleniska (należy również wygarnąć żar z paleniska w przypadku dłuższego braku prądu. Po wygaszeniu kotła i jego ostudzeniu należy usunąć z 10

11 paleniska i popielnika pozostałości po spalonym paliwie, a kocioł dokładnie wyczyścić. Na okres przerwy w sezonie nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji 1. Palenie w kotle z zasobnikiem ( w skrócie ) Rozpalanie w kotle polega na: 1. Zasypujemy zasobnik z paliwem suchym opałem ( jeżeli groszek, to nie może być smolisty ponieważ będzie się sklejał i nie będzie się dopalał) 2. Doprowadzamy do ładowania paliwa. Gdy ruszto jest już pełne wyłączamy ładowanie. 3. Na opał znajdujący się na ruszcie należy kładziemy rozpałkę (papier drewno) 4. Podpalamy, gdy widać że opał jest troszkę rozżarzony należy przejść ze sterowania ręcznego na sterowanie automatyczne tak aby został załączony podajnik 5. Gdy już wszystko działa przy pierwszym rozpalaniu należy doregulować czas miedzy podaniami tak aby z rusztu nie zrzucało niedopalonego opału, ale aby również można było uzyskać temperaturę. 6. Należy pamiętać o czyszczeniu kotła aby urządzenia działały poprawnie 7. Nie wolno wrzucać dużych kawałków przekraczających r > 3,9 cm ponieważ grozi to uszkodzeniem podajnika. 8. Kiedy dym wraca się przez otwarte drzwiczki lub przez zasobnik należy bezwzględnie wyczyścić kanały dymowe kotła 9. Obsługa sterownika (patrz instrukcja sterownika) 10. Gdy chcemy wygasić kocioł należy wyłączyć sterowanie i wygarnąć żar do szuflady popielnika znajdujący się na palenisku Próba Brzeźnio tel/fax ( 0 43 )

12 VIII. Schemat kotła EKO-MAX 12

13 1. płaszcz wodny 2. ruszt wodny 3. izolacja termiczna 4. automatyka sterująca 5. deflektor 6. drzwiczki popielnikowe 7. wyczystka przednia sztuk 2 8. spust wody 9. czopuch 10. króciec zasilający 11. króciec powrotny 12. drzwiczki paleniska automatycznego 13. zasobnik paliwa 14. siłownik mechaniczny 15. dmuchawa 16. noga podtrzymująca zasobnik paliwa 17. drzwiczki zasypowe paleniska ręcznego oraz wyczystka przednia 18. podajnik 18a. palenisko retortowe z obracaną retortą 18b. palenisko retortowe żeliwne 13

14 IX. Świadectwa zgodności i norm 14

15 X. DEKLARACJA ZGODNOSCI My P.P.H.U. MAGRAF Serwis Rafał Berski (nazwa dostawcy) Próba 4, Brzeźnio (adres) Deklarujemy z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyrób: Automatyczny kociol grzewczy na paliwa stale typu EKO-MAX typoszereg (nazwa, typ lub model) do którego odnosi sie niniejsza deklaracja, sa zgodne nastepujacymi dokumentami normatywnymi: 1.) Kryteria standardu energetyczno emisyjnego dla urzadzen grzewczych malej mocy na paliwa stale 2.) PN-EN Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym lub automatycznym zasypem paliwa, o mocy nominalnej do 300 kw 3.) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej. (tytul i/lub numer i data wydania normy/norm/lub innego/ych/ dokumentów/ normatywnego/ych) Próba 07 lipca 2008 r. (miejsce i data wystawienia) 15

16 XI. WARUNKI GWARANCJI 1. Producent udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony przedmiot na n/w zasadach. 2. Wraz z warunkami gwarancji Kupujący otrzymuje instrukcję obsługi do zakupionego przedmiotu, w której producent określa warunki użytkowania, sposób montażu, parametry dotyczące paliwa, wody kotłowej oraz komina. 3. Producent gwarantuje sprawne działanie kotła centralnego ogrzewania, co potwierdza pieczęć zakładu, jeżeli będą przestrzegane warunki określone w instrukcji, szczególnie warunku dotyczące podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania, paliwa oraz wody kotłowej. 4. Minimalna temp. na kotle powinna być nie mniejsza jak 50 o C, wymagany jest zawór mieszający 5. Instalację kotła może przeprowadzić instalator dowolnie wybrany przez Kupującego lub Kupujący. 6. Okres obejmujący gwarancję wynosi: - 8 lat gwarancji na szczelność połączeń spawanych, gdy spełnione są warunki gwarancji; - 2 lata na pozostałe elementy oraz sprawne działanie kotła, lecz nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji. 7. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia wady fizycznej, nie później jednak niż w terminie do 14 dni. 8. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzeń przez Kupującego. 9. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy: - nieprawidłowego spalania w kotle, - zasmolenia, - wydobywania się dymu przez drzwiczki zasypowe, do zgłoszenia wymagana jest kserokopia ekspertyzy kominiarskiej, stwierdzającej prawidłowe funkcjonowanie przewodu kominowego. 10. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy wycieku wody z kotła zabrania się sprawdzania, na własną rękę, szczelności za pomocą sprężonego powietrza. 11. Jeżeli po dokonaniu trzech napraw gwarancyjnych nadal stwierdza się wadliwe działanie kotła, ale nadaje się on do dalszego użytkowania, Kupujący ma prawo do: - obniżenia ceny kotła proporcjonalnie do wartości kotła, - wymiany kotła wadliwego na kocioł wolny od wad. 12. Naprawa kotła lub zmiany jego konstrukcji, izolacji lub osprzętu jest niedopuszczalna, a dokonywanie w okresie gwarancyjnym przez nabywcę lub inne postronne osoby unieważniają uprawnienia z tytułu gwarancji. 13. Wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, niewłaściwego przechowywania, nieumiejętnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami DTR oraz z innych przyczyn nie wynikających z winy producenta powodują utratę gwarancji. 14. Wymiana kotła przez Producenta możliwa jest po przedstawieniu przez rzeczoznawcę - energetyka opinii i niemożności dokonania napraw (wszelkie koszty pokrywa nabywca, kiedy okaże się że uszkodzenia wynikają z innych przyczyn niż zła praca kotła). 15. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór kotła w stosunku to wielkości ogrzewanej powierzchni. Zaleca się wcześniejsze konsultowanie z Producentem lub instalatorem. 16. Koszty nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy (dojazd, ekspertyza) ponosi Klient. 17. Gwarancji podlegają: - 2 lata - urządzenia elektryczne, otrzymane od producenta wraz z przedmiotem zakupu, - 3 lata - szczelność wymiennika ciepła, - 1 rok - elementy żeliwne oraz elementy ruchome będące na wyposażeniu kotła, 18. Gwarancji nie podlegają: praca kotła w układzie zamkniętym lub przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia 1,7 atm niewłaściwej obsługi lub noszące ślady uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji w zbyt zawilgoconej kotłowni, braku wentylacji, stosowania niewłaściwego opału, braku czyszczenia, konserwacji, podczas sezonu i po sezonie palenia, nie zabezpieczeniu przed korozją specjalnymi środkami. 16

17 19. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzenia sterownika i elektrycznych części kotła powstały na skutek wyładowań atmosferycznych lub niewłaściwej instalacji elektrycznej oraz uszkodzeń mechanicznych i powstałych poprzez niewłaściwą obsługę, czujników temperatury, korozji kotła, zerwania się zawleczki (naprawa odpłatna), przekroczenia maksymalnej temperatury pracy kotła ( 90 0 C), dokonywania samodzielnej, niepoprawnej naprawy, niewłaściwej eksploatacji oraz innych przyczyn nie zależnych od Producenta. 20. Gwarancją nie są objęte kotły, które uległy znaczącemu uszkodzeniu na skutek niewłaściwego transportu ze strony Kupującego lub zleconego ze strony Kupującego. 21. Reklamowany sprzęt elektroniczny lub urządzenie podające należy odesłać, w terminie do 7 dni, do siedziby firmy na koszt Kupującego. 22. Zwrócenie uszkodzonego sprzętu jest konieczne do uznania reklamacji i nieodpłatnej wymiany, jeżeli mieści się on w okresie objętym gwarancją. 23. Wady nieistotne nie mające wpływu na wartość użytkową kotła, nie są objęte gwarancją. 24. Reklamacji nie podlegają: zawiasy, sznur uszczelniający, śruby, nakrętki, rączki, lakier drzwiczek i obudowy, skraplanie wody i smoły w kotle, podajniku i kanale kominowym, zużycia rusztu po okresie 1 roku (część wymienna). 25. Warunkiem koniecznym do uznania reklamacji jest okazanie ważnej Karty Gwarancyjnej, zawierającej datę, podpis oraz pieczęć Producenta. Gwarancja Nr seryjny kotła Data produkcji... Data sprzedaży Naprawa... Podpis Klienta Rafał Berski podpis i pieczątka sprzedawcy * W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków kocioł nie będzie objęty gwarancją. 17

18 XII. SKRÓCONA INSTRUKCJA PPOŻ. I BHP 1. Ustawić w pomieszczeniu magazynu paliwa oraz kotła grzewczego sprzęt ppoż. Uniemożliwić wstęp osobom niepowołanym Oznakować pomieszczenia. 2. Powierzyć obsługę urządzeń przeszkolonym pracownikom 3. Okresowo sprawdzać stan instalacji elektrycznej i kominowej (ewentualnie paliwowej o ile taka istnieje) 4. Nie zastawiać dostępu powietrza do kratek wentylacyjnych. 5. W przypadku kotłowni z palnikami olejowymi lub gazowymi: okresowo sprawdzać jakość pracy palnika kotła grzewczego pod kątem przejrzystości spalin, ewentualnie ponownie wyregulować palnik oraz dokonać pomiaru spalin. 6. Wszystkie prace konserwacyjne w kotłowni wykonywać przy wyłączonym zasilaniu głównym. 7. Meldować przełożonym o zauważonych usterkach. 8. Zachowywać czystość i porządek. 9. Wszystkie naprawy powierzać przeszkolonym i uprawnionym pracownikom oraz autoryzowanemu serwisowi. 10. Używać tylko gaśnic śniegowych lub proszkowych. 18

19 XIV. PRZYKŁADOWE PARAMETRY REGULATORA TEMPERATURY TITANIC DO KOTŁÓW Z SERII EKO-MAX Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM RETORTOWYM ZAKRES ZMIAN PARAMETRU NASTAWA FABRYCZNA PRODUCETN A REGULATOR A GROSZEK WĘGLA KAMIENNEGO 15-30kW 35-60kw kW 15-30kW MIAŁ WĘGLA KAMIENNEGO 35-60kw kW Nastawa kotła (temperatura) 55`C 55`C Czas podawania (tylko ślimak) Czas między podawaniem 12 [s] [s] Wydajność dmuchawy 3 bieg Czas przedmuchu w stanie podtrzymania Czas przerwy w podtrzymaniu Krotność podawania w podtrzymaniu 10 [s] [min]

20 XV. PRZYKŁADOWE ZDARZENIA I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA OPIS ZDARZENIA Sterownik nie wyświetla Dmuchawa nie działa W kotle znajduje się woda Podajnik nie podaje Dymi się z kotła Dymi się ze zbiornika Nie dopala się opał Nadmierna temperatura kotła CO ZROBIĆ 1. Sprawdzić czy prąd dopływa do sterownika 2. Sprawdzić bezpieczniki 3. Sprawdzić czy połączenia gniazdko wtyczka są dobrze włożone 4. Sprawdzić czy wtyczki mają odpowiednio ustawione wtyki 1. Sprawdzić czy prąd dopływa do dmuchawy 2. Sprawdzić bezpieczniki 3. Sprawdzić czy wtyczce mają odpowiednio ustawione i włożone wtyki 4. Sprawdzić czy moc dmuchawy nie jest ustawiona na 0 lub 1 Jest to częsty przypadek podczas rozruchu kotła, nie musi oznaczać przecieków. Nazwa tego zjawiska to: kondensat pary wodnej znajdującej się w powietrzu (skrapla się na zewnętrznych ścianach płaszcza wodnego pod izolacją) lub w spalinach (skrapla się za drzwiczkami). Podczas pracy kotła woda powoli zanika, gdyż kocioł rozgrzewa się. 1. Jest to tzw. pocenia się kotła powinno się rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin 2. przyczyną może być również niewłaściwa instalacja kotła, najlepiej wtedy sprawdzić czy wszystkie podłączenia są zgodne z normami 1. Sprawdzić czy prąd dopływa do podajnika 2. Sprawdzić czy kręci się w odpowiednią stronę (zgodnie ze wskazówkami zegara) 3. Sprawdzić czy nic nie wpadło do podajnika (kamień, śruba, kawałek drewna) 1. Sprawdzić drożność komina 2. Sprawdzić drożność kanałów w kotle 3. Sprawdzić przysłonę na kominie czy nie jest zamknięta 1. Należy sprawdzić czy zbiornik jest zamknięty 2. Zbyt rzadko podaje opał 3. Niedrożne kanały w kotle 4. Zabrudzony podajnik (klapka od spodu podajnika) 5. Należy sprawdzić uszczelki w zbiorniku 1. Za dużo podajnik podaje paliwa 2. Należy wyczyścić podajnik (klapaka od spodu podajnika) 3. Zły opał(niska kaloryczność opału) 4. Słaby ciąg w kominie 5. Za mała moc dmuchawy Powinno się sprawdzić ilość wody w instalacji. WAZNE! Gdy zaistnieje taka możliwość, że nastąpi brak wody absolutnie nie wolno dopuszczać do kotła świeżej 20

21 wody. Jedynie, gdy kocioł wystudzi się można wtedy przystąpić do czynności napełniania wodą Nie można osiągnąć żądanej temperatury na kotle Gorszej jakości opał (duża zawartość popiołu, niska temperatura topliwości) Pojawienie się osadu na ścianach komory spalinowej kotła Różny odczyt temperatury na termometrze i regulatorze temperatury Szybki wzrost temperatury powyżej zaprogramowanej Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej Wygasanie płomienia w kotle bezpośrednio po rozpaleniu 1. Zła jakość zastosowanego opału (należy zmienić zastosowane paliwo) 2. Zmienić zadane parametry kotła na sterowniku 3. brak ciągu kominowego 4. źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja 5. zbyt duża ilość popiołu na rusztach 1. Najlepiej spalać taki opał w okresach; cieplejszych, gdy wymagana jest mniejsza moc cieplna kotła 2. Spalać paliwo gorsze mieszając z paliwem lepszym 1. Osad powstaje, gdy kocioł pracuje na niskich temperaturach 2. w przypadku stosowania zbyt dużej ilości paliwa 3. w przypadku stosowania paliwa o gorszych parametrach Można go zdrapać lub wypalić ogniem z suchego drzew a przy temperaturze na kotle ok. 90 C. Dobrym rozwiązaniem jest również zastosowanie katalizatora do wypalania sadzy i złogów smoły Jest to normalne zjawisko, gdyż odczyt temperatury przez termometr następuje z czujnika umieszczonego z przodu kotła. Natomiast regulator temperatury podaje odczyt temperatury z czujnika umieszczonego z tyłu urządzenia, przy wyjściu wody. 1. Należy zwiększyć na sterowniku przerwę przedmuchu 2. Przykręcić osłonę wentylatora 3. Przymknąć przepustnicę spalin na czopuchu 1. Słaba kaloryczność opału 2. Niewłaściwie ustawione parametry kotła na sterowniku (czas przerwy, czas podawania itp.) 3. Zbyt mały odbiór ciepła - kocioł pracuje ze zbyt małą mocą. Kocioł nie może pracować z mniejszą mocą niż taka, która jest wynikiem samego przepalania (podtrzymania procesu palenia) przy temperaturze wody do 95 C. Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 95 C włącza się blokada przepalania i kocioł gaśnie Sprawdzić czy sterownie kotła jest ustawione na pracę automatyczną, jeśli nie jest to trzeba rozpalić ponownie kocioł i przejść na sterowanie automatyczne 21

22 P.P.H.U. MAGRAF Serwis Rafał Berski Próba 7, Brzeźnio Tel: PRZEDMIOT REKLAMCJI PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY reklamacja nr TYP KOTŁA.. Nr seryjny kotła Data zakupu. Data instalacji... Data produkcji. DOKŁADNY OPIS ZGŁASZANEJ USTERKI UWAGA! W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Berski, klient pokrywa koszt robocizny oraz koszt dojazdu* ZGŁASZAJĄCY Imię i nazwisko. Dokładny adres:. Nr tel.. USUNIĘCIE WADY KOTŁA wypełnia serwis Data przekazania usterki serwisantowi..godz. Nazwisko i imię serwisanta Stwierdzona wada przez serwisanta Sposób załatwienia usunięcia wady 22

23 ... WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ: Naprawa gwarancyjna Naprawa płatna Naprawa pogwarancyjna płatna Porada:.. ZAKOŃCZENIE REKLAMCJI Nazwisko i imię osoby przyjmującej zgłoszenie... Nazwisko i imię serwisanta Data usunięcia usterki Usterka (wada) została usunięta, kocioł pracuje prawidłowo. Usunięcie usterki kwituję własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji na podstawie, których zgłaszam zakłócenie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie z Ustawą z dn r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) Podpis użytkownika/ klienta 23

P.H.U Mistrz Jan Bartłomiej Berski 98-275 Brzeźnio Próba 4

P.H.U Mistrz Jan Bartłomiej Berski 98-275 Brzeźnio Próba 4 P.H.U Mistrz Jan Bartłomiej Berski 98-275 Brzeźnio Próba 4 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Spis treści I.Instalacja...3 1.Przeznaczenie kotła...3 2.Warunki przyłącza kotła do instalacji c.o...4 3.Instalacja

Bardziej szczegółowo

P.H.U Mistrz Jan Bartłomiej Berski 98-275 Brzeźnio Próba 4

P.H.U Mistrz Jan Bartłomiej Berski 98-275 Brzeźnio Próba 4 P.H.U Mistrz Jan Bartłomiej Berski 98-275 Brzeźnio Próba 4 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Spis treści I.Instalacja...3 1.Przeznaczenie kotła...3 2.Warunki przyłącza kotła do instalacji c.o...4 3.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O.

Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O. $#guid{09e5a16e-1d71-4 0CC-8F8 3-72874D7 46092}# $ Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa SAS GRO-ECO Typ: wolnostojący, jednofunkcyjny Zakres mocy: 17 kw 272

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

lata Zakład produkcji kotłów 30 lat doświadczenia w produkcji kotłów, remontach kotłowni oraz montażu kominów stalowych. tel

lata Zakład produkcji kotłów 30 lat doświadczenia w produkcji kotłów, remontach kotłowni oraz montażu kominów stalowych. tel Zakład produkcji kotłów tel. 62 742 76 76 606 663 732 600 354 482 602 687 023 Henryk i Sławomir www.kaczmarek-pleszew.com.pl email: biuro@kaczmarek-pleszew.com.pl 3 lata Gwarancji 30 lat doświadczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA typu BOMAX KARTA GWARANCYJNA.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA typu BOMAX KARTA GWARANCYJNA. DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA typu BOMAX KARTA GWARANCYJNA www.kotlystalmax.pl 1. OPIS OGÓLNY Kotły typu BOMAX z automatycznym podajnikiem opału wykonany jest z atestowanej

Bardziej szczegółowo

Kocioł jest wyposażony w palenisko retortowe do którego dostarczone jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego.

Kocioł jest wyposażony w palenisko retortowe do którego dostarczone jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Merkury 9 Kocioł typu Merkury 9 to najmniejszy na rynku kocioł z podajnikiem z linii SuperNova. Należy do urządzeń grzewczych dwupaleniskowych z górnym spalaniem paliw stałych o wydłużonym obiegu spalin.

Bardziej szczegółowo

KOTŁY C.O DOMINO ACWADOR PLESZEW

KOTŁY C.O DOMINO ACWADOR PLESZEW KOTŁY C.O DOMINO ACWADOR PLESZEW PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁÓW "DOMINO" Kotły wodne C.O. typu DOMINO przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podajnika ślimakowego Quatro PSQ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 29 tel

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podajnika ślimakowego Quatro PSQ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 29 tel INSTRUKCJA OBSŁUGI Podajnika ślimakowego Quatro PSQ 27 200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 29 tel. 41 274 53 53 www.per-eko.pl Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. Zastosowanie... 3 1.2. Paliwo... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.pereko.pl. Quatro PSQ PODAJNIK ŚLIMAKOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.pereko.pl. Quatro PSQ PODAJNIK ŚLIMAKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.pereko.pl Quatro PSQ PODAJNIK ŚLIMAKOWY SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. Zastosowanie......................................................................

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA

CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA - JAK DOBRAĆ KOCIOŁ C.O.? CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA Paliwa stałe są obecnie najbardziej racjonalnym wyborem w kwestii ogrzewania. Rynek powtórnie sięga po urządzenia spalające

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA.

PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA. PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA. Kotły wodne c.o. typu: UKS przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u. przy jednorazowym zasypie paliwa

Bardziej szczegółowo

WYDAJNY KOCIOŁ GRZEWCZY

WYDAJNY KOCIOŁ GRZEWCZY KOTŁY NA MIAŁ I EKOGROSZEK WYDAJNY KOCIOŁ GRZEWCZY Ogrzewanie zimą jest jak powietrze, bo dopiero gdy zaczyna go brakować, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest niezbędne. Aby nie dać się nieprzyjemnie

Bardziej szczegółowo

Karta Gwarancyjna. Dane użytkownika i miejsce instalacji. Imię i nazwisko / nazwa instytucji. Adres (Kod miejscowość ulica) Warunki Gwarancji

Karta Gwarancyjna. Dane użytkownika i miejsce instalacji. Imię i nazwisko / nazwa instytucji. Adres (Kod miejscowość ulica) Warunki Gwarancji LECHMA Lech Piasny ul. Strzeszyńska 30 60-479 Poznań tel: 061 65 67 540,061 65 67 515, wew.127 tel: 061 84 25 720/fax: 061 656 74 21 NIP: 781-006-38-98/Regon: 630003255 www.lechma.com.pl Karta Gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów Warunki gwarancji Termet Dla kotłów 1. Termet zwany dalej PRODUCENTEM, oferując Państwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zakupu. Naprawy

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ GRZEWCZY ENKA DREWNIAK LUBUSKI

KOCIOŁ GRZEWCZY ENKA DREWNIAK LUBUSKI KOCIOŁ GRZEWCZY ENKA DREWNIAK LUBUSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Nowa Sól, Wydanie 1 2016 r 2 S P I S T R E Ś C I 1 WSTĘP... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE.... 3 2.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW... 3 2.2 PALIWO...

Bardziej szczegółowo

Skam-P z podajnikiem stalowym tłokowym

Skam-P z podajnikiem stalowym tłokowym Skam-P z podajnikiem stalowym tłokowym Karta katalogowa produktu Józef Woźniak Zakład Ślusarski Wrono w 3a 63-308 Gizałki Tel./faks: +48 627411213 Tel. kom. +48 511 183 878 +48 606 487 923 NIP: 617 000

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM

EKONOMICZNE KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM OSZCZĘDNE KOTŁY KWM-SGR EKONOMICZNE KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM Ogrzewanie to jedna z priorytetowych kwestii w trakcie budowy lub remontu jakiegokolwiek budynku. Istnieje wiele sposobów ogrzewania

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWE KOTŁY GRZEWCZE

NISKOTEMPERATUROWE KOTŁY GRZEWCZE NISKOTEMPERATUROWE KOTŁY GRZEWCZE ENKA MINI 8KW 12KW INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Nowa Sól, Wydanie 1 2016 r S P I S T R E Ś C I 1 WSTĘP... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE.... 3 2.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW... 3

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GRZEWCZE TYPU - ENKA

KOTŁY GRZEWCZE TYPU - ENKA KOTŁY GRZEWCZE TYPU - ENKA NI-ski STANDARD 15KW 20KW 25KW 35KW INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Nowa Sól 2016r 2 S P I S T R E Ś C I 1 WSTĘP... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE.... 3 2.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kotła wodnego. GT KW 10,15,20,25 kw GT KWR 11,17,22,27 kw. Serwis kotła:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kotła wodnego. GT KW 10,15,20,25 kw GT KWR 11,17,22,27 kw. Serwis kotła: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kotła wodnego GT KW 10,15,20,25 kw GT KWR 11,17,22,27 kw Serwis kotła: 107 710 77 700 e-mail: piece@galmet.com.pl Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.1 Zastosowanie 4 1.2 Paliwo 5 1.3

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. Nowa Sól, Wydanie r KOTŁY CO TYPU - ENKA ENKA P. STANDARD 10KW. 15KW. 18KW. 22KW. 26KW.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. Nowa Sól, Wydanie r KOTŁY CO TYPU - ENKA ENKA P. STANDARD 10KW. 15KW. 18KW. 22KW. 26KW. INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Nowa Sól, Wydanie 1 2016 r. KOTŁY CO TYPU - ENKA 10KW. 15KW. 18KW. 22KW. 26KW. 36KW ENKA P. STANDARD ENKA P + LUX 2 S P I S T R E Ś C I 1 WSTĘP... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE....

Bardziej szczegółowo

Turbodym Instrukcja obsługi

Turbodym Instrukcja obsługi Turbodym Instrukcja obsługi Zastosowanie Turbodym odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę lub powietrze w zależności od modelu. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA kotłów wodnych centralnego ogrzewania typu UKN SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Przeznaczenie kotła 3. Opis budowy kotła 4. Parametry techniczne 4.1. Paliwo 4.2. Paliwo zastępcze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KOTŁA KIELAR-ECO 2

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KOTŁA KIELAR-ECO 2 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KOTŁA KIELAR-ECO 2 2 3 Szanowni Państwo! Dziękujemy za kupno kotła KIELAR ECO 2, który przy eksploatacji zgodnie z naszymi zaleceniami będzie służył niezawodnie przez długie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CENNIK 1/2009. Cennik i schemat budowy kotła Sokół S2. Opis i parametry techniczne kotła Sokół S2. Cennik i schemat budowy kotła Sokół SDG

Spis treści CENNIK 1/2009. Cennik i schemat budowy kotła Sokół S2. Opis i parametry techniczne kotła Sokół S2. Cennik i schemat budowy kotła Sokół SDG Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Cennik i schemat budowy kotła Sokół S2 i parametry techniczne kotła Sokół S2 Cennik i schemat budowy kotła Sokół SDG i parametry techniczne kotła Sokół SDG

Bardziej szczegółowo

SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż

SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż By instalacja grzewcza na paliwa stałe bądź biomasę mogła długotrwale i bezpiecznie działać, należy prawidłowo dobrać i zainstalować kocioł grzewczy. O podstawach

Bardziej szczegółowo

KRZYSTAL DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Kocioł centralnego ogrzewania z tłokowym podajnikiem opału TYP ECO

KRZYSTAL DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Kocioł centralnego ogrzewania z tłokowym podajnikiem opału TYP ECO DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KRZYSTAL Kocioł centralnego ogrzewania z tłokowym podajnikiem opału TYP ECO Raźniak Krzysztof ul. Nowa 2b 63-300 Pleszew tel. 501 753 640 Opracowanie graficzne i druk

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

Cennik. ZAKŁAD: P.P.H.U. KONSTAL s.c. Jan Wichłacz Ewa Wichłacz Pleszew ul. Jana III Sobieskiego 25

Cennik.  ZAKŁAD: P.P.H.U. KONSTAL s.c. Jan Wichłacz Ewa Wichłacz Pleszew ul. Jana III Sobieskiego 25 Cennik Obowiązuje od 01.02.2016 P.P.H.U. KONSTAL s.c. Jan Wichłacz Ewa Wichłacz 63-300 Pleszew ul. Jana III Sobieskiego 25 ZAKŁAD: 63-300 Pleszew ul.kaliska 184 tel. +48 62 741 81 63 fax. +48 62 732 97

Bardziej szczegółowo

BioKraft. z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY

BioKraft. z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY Najwyższa sprawność Rodzina kotłów BioKraft to wyselekcjonowane i ekologiczne urządzenia grzewcze, w których proces spalania odbywa się bezdymnie,

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ:

ZGŁASZAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ: ZGŁASZAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ: 1. Czy kocioł pracuje w obiegu otwartym. 2. Czy zawory na zasilaniu i powrocie są otwarte. 3. Czy rura odpowietrzająca układ c.o. wychodzi od kotła z kotłowni.

Bardziej szczegółowo

JAKIE OGRZEWANIE JEST NAJTAŃSZE?

JAKIE OGRZEWANIE JEST NAJTAŃSZE? AUTOMATYCZNE KOTŁY C.O. JAKIE OGRZEWANIE JEST NAJTAŃSZE? Ogrzewanie paliwem stałym to wciąż najtańsze źródło energii cieplnej. Zważywszy na fakt, że dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym kotły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOTŁA KWMP2 PRODUKCJI KOTREM KŁOBUCK.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOTŁA KWMP2 PRODUKCJI KOTREM KŁOBUCK. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOTŁA KWMP2 PRODUKCJI KOTREM KŁOBUCK. Przed zapoznaniem się z tą instrukcją prosimy przeczytać instrukcje do sterownika oraz dokumentację techniczno ruchową do kotła. I. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno

ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Informacje o produkcie Utworzono 19-07-2017 ATMOS DC18S 14-20 kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Cena : 5.875,00 zł Nr katalogowy : ATM_DC18S_ADAP_20KW Producent : Atmos Dostępność

Bardziej szczegółowo

KOTŁY STALOWE WODNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU MINI HEF" 9-11 KW

KOTŁY STALOWE WODNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU MINI HEF 9-11 KW HEF Stal Sp. z o.o. ul. Borkowa 5 42-793 Zborowskie tel. 34 / 353 57 00 www.hefstal.pl ; e - mail: handlowy@hef.pl KOTŁY STALOWE WODNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU MINI HEF" 9-11 KW H E F - S t a l S p

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ogrzewacz pomieszczeń typu SZAMOT

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ogrzewacz pomieszczeń typu SZAMOT INSTRUKCJA OBSŁUGI 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Łaszczowiecka 14 tel. (0-84) 6644054, 6658529,fax. (0-84) 6644477 Ogrzewacz pomieszczeń typu SZAMOT Przed zainstalowaniem i eksploatacją użytkownik powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO 1 1 2 Szanowni Państwo Dziękujemy Państwu za wybór kotła z serii. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Umożliwi to Państwu lepsze poznanie kotła oraz ułatwi

Bardziej szczegółowo

Skam-P z podajnikiem z eliwnym s limakowym

Skam-P z podajnikiem z eliwnym s limakowym Skam-P z podajnikiem z eliwnym s limakowym Karta katalogowa produktu Józef Woniak Zakład Ślusarski Wrono w 3a 63-308 Gizałki Tel./faks: +48 627411213 Tel. kom. +48 511 183 878 +48 606 487 923 NIP: 617

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA NS-Z NS-W

DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA NS-Z NS-W DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA NACZYNIA SCHŁADZAJĄCE DO ODBIORU NADMIARU CIEPŁA Z KOTŁÓW. typu: NS-Z NS-W UWAGA! Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wytycznymi do projektowania nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi kotła KWMP3 produkcji KOTREM KŁOBUCK

Instrukcja montażu i obsługi kotła KWMP3 produkcji KOTREM KŁOBUCK Instrukcja montażu i obsługi kotła KWMP3 produkcji KOTREM KŁOBUCK Przed zapoznaniem się z tą instrukcją prosimy przeczytać instrukcje do sterownika oraz dokumentację techniczno ruchową do kotła. I. Montaż

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PPUH KOTREM 42-100 Kłobuck ul. Szkolna 115/117 tel 34 3171097, 34 3100290 fax 34 3100291 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI kotłów stalowych, wodnych centralnego ogrzewania typu KWMP3ż

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... WZÓR. Kondensacyjnego kotła grzewczego Immergas: DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... WZÓR. Kondensacyjnego kotła grzewczego Immergas: DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kondensacyjnego kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw Szanowni Państwo! Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń produkcji Bosch Thermotechnik GmbH (zwanych dalej urządzeniami ) sprzedawanych przez

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA kotłów wodnych centralnego ogrzewania typu UKW SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Przeznaczenie kotła 3. Opis budowy kotła 4. Parametry techniczne 4.1. Paliwo 4.2. Paliwo zastępcze

Bardziej szczegółowo

Kocioł na pelet KOSTRZEWA Pellets kw

Kocioł na pelet KOSTRZEWA Pellets kw Kocioł na pelet KOSTRZEWA Pellets 100 16 kw Cena : 9.700,00 zł Nr katalogowy : KOS_P100_16KW Producent : Kostrzewa Dostępność : Dostępny do tygodnia Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: TERMOSTATYCZNY MIARKOWNIK, ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK, ZESTAW NADMUCHOWY, WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: TERMOSTATYCZNY MIARKOWNIK, ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK, ZESTAW NADMUCHOWY, WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA Kocioł SOLID jest trójciągowym żeliwnym zasypowym kotłem na paliwa stałe o mocy od 15 do 88 kw. Kocioł przystosowany jest do spalania węgla kamiennego, drewna oraz jako paliwo zastępcze mieszanek miałowo

Bardziej szczegółowo

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat.

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat. PL 215245 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215245 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389183 (51) Int.Cl. F24H 1/44 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

OGRZEWANIE NA PALIWA STAŁE OPŁACA SIĘ CZY NIE?

OGRZEWANIE NA PALIWA STAŁE OPŁACA SIĘ CZY NIE? PLESZEWSKIE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CZĘŚCI ZAMIENNE DO KOTŁÓW OGRZEWANIE NA PALIWA STAŁE OPŁACA SIĘ CZY NIE? W Polsce obok gazu ziemnego wciąż jednym z najpopularniejszych paliw są paliwa stałe,

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PPUH KOTREM 42-100 Kłobuck ul. Szkolna 115/117 tel 34 3171097, 34 3100290 fax 34 3100291 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI kotłów stalowych, wodnych centralnego ogrzewania typu KWMP

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Cennik Ferroli 2013/1

Cennik Ferroli 2013/1 Cennik obowiązuje od 01.07.2013 Obowiązuje od 01.07.2013 1 Kotły na paliwa stałe Spis treści Zakres mocy (kw) Strona SFL3 Żeliwny kocioł z możliwością opalania węglem lub drewnem 22 113 SFL4 Żeliwny kocioł

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA DOBRE PRODUKTY, KTÓRE GWARANTUJĄ DŁUGOLETNIĄ I NIEZAWODNĄ PRACĘ!!!

POSTAW NA DOBRE PRODUKTY, KTÓRE GWARANTUJĄ DŁUGOLETNIĄ I NIEZAWODNĄ PRACĘ!!! POSTAW NA DOBRE PRODUKTY, KTÓRE GWARANTUJĄ DŁUGOLETNIĄ I NIEZAWODNĄ PRACĘ!!! Gama produkowanych kotłów z roku na rok jest poszerzana. Szeroki zakres mocy waha się od 7 49 kw. Produkowane są zarówno małe

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1 do Rozdziału I SIWZ OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH 1. Przedmiot realizacji: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców gminy Pomiechówek. 2. Przedmiot zamówienia należy

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne Przepływowe podgrzewacze c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA GWARANCYJNA. Kotły gazowe centralnego ogrzewania. Wykaz Autoryzowanego Serwisu Firmowego

KSIĄŻKA GWARANCYJNA. Kotły gazowe centralnego ogrzewania. Wykaz Autoryzowanego Serwisu Firmowego KSIĄŻKA GWARANCYJNA Kotły gazowe centralnego ogrzewania * Wykaz Autoryzowanego Serwisu Firmowego Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma istnieje

Bardziej szczegółowo

ATMOS D20P 22kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno

ATMOS D20P 22kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno Informacje o produkcie Utworzono 10-02-2018 ATMOS D20P 22kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno Cena : 12.648,00 zł Nr katalogowy : ATM_ZESTAW_D20P_22KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GWARANCJA KOCIOŁ TYPU OSIEK II

INSTRUKCJA GWARANCJA KOCIOŁ TYPU OSIEK II INSTRUKCJA GWARANCJA KOCIOŁ TYPU OSIEK II 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOTŁA C.O. TYPU OSIEK II ORAZ WAŻNE INFORMACJE Kocioł c.o. typu Osiek II przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno-rodzinnych, pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

automatyczne kotły C.O.

automatyczne kotły C.O. automatyczne kotły C.O. Kotły EKO-GREŃ I i II generacji to urządzenia grzewcze zaprojektowane i wykonane wg najnowszych standardów obowiązujących w technice grzewczej. Kotły te przeznaczone są do spalania

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA 1. WSTĘP typu PL 210 Montaż kominka powinien być wykonany przez wykwalifikowaną firmę. Tylko profesjonalny montaż daje nam pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania przez

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi kotła KWMP3 produkcji KOTREM KŁOBUCK

Instrukcja montażu i obsługi kotła KWMP3 produkcji KOTREM KŁOBUCK Instrukcja montażu i obsługi kotła KWMP3 produkcji KOTREM KŁOBUCK Przed zapoznaniem się z tą instrukcją prosimy przeczytać instrukcje do sterownika oraz dokumentację techniczno ruchową do kotła. I. Montaż

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Transport i kompletność dostawy

Informacje ogólne. Transport i kompletność dostawy Informacje ogólne Kotły EKOWENUS są nowoczesna wersja kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych z regulowanym procesem palenia, opalane węglem asortymentu groszek energetyczny. Wyposażone są w automatyczny

Bardziej szczegółowo

Skam-P PREMIUM z podajnikiem stalowym tłokowym

Skam-P PREMIUM z podajnikiem stalowym tłokowym Skam-P PREMIUM z podajnikiem stalowym tłokowym Karta katalogowa produktu Józef Woniak Zakład Ślusarski Wrono w 3a 63-308 Gizałki Tel./faks: +48 627411213 Tel. kom. +48 511 183 878 +48 606 487 923 NIP:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Ślusarsko-Kotlarski p2ar Rozpłoch Przemysław Góra n/notecią 63, 64-700 Czarnków NIP:7631599760 REGON:302250045 E-mail: przemyslaw2ar@wp.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI kotłów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe, na biomasę i olejowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PPUH KOTREM 42-100 Kłobuck ul. Szkolna 115/117 tel 34 3171097, 34 3100290 fax 34 3100291 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI kotłów stalowych, wodnych centralnego ogrzewania typu KWMP3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PPUH KOTREM 42-100 Kłobuck ul. Szkolna 115/117 tel (034) 3171097, 3100290 fax (034) 3100291 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI kotłów stalowych, wodnych centralnego ogrzewania typu przystosowanych

Bardziej szczegółowo

Cennik. ZAKŁAD: P.P.H.U. KONSTAL s.c. Jan Wichłacz Ewa Wichłacz Pleszew ul. Jana III Sobieskiego 25

Cennik.  ZAKŁAD: P.P.H.U. KONSTAL s.c. Jan Wichłacz Ewa Wichłacz Pleszew ul. Jana III Sobieskiego 25 Cennik P.P.H.U. KONSTAL s.c. Jan Wichłacz Ewa Wichłacz 63-300 Pleszew ul. Jana III Sobieskiego 25 ZAKŁAD: 63-300 Pleszew ul.kaliska 184 tel. +48 62 741 81 63 fax. +48 62 732 97 28 kom. 509-865-670 kom.

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

ANTRACITE Kocioł stalowy na paliwa stałe Moc 20 i 25 kw

ANTRACITE Kocioł stalowy na paliwa stałe Moc 20 i 25 kw Kocioł stalowy na paliwa stałe Moc 20 i 25 kw Instrukcja obsługi, konserwacji i montażu kotła Dziękujemy za wybranie naszej firmy i zakup kotła naszej produkcji. Wieloletnie doświadczenie w produkcji węglowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.per-eko.pl. KSP Duo HYBRYDOWY KOCIOŁ ZASYPOWO-PODAJNIKOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.per-eko.pl. KSP Duo HYBRYDOWY KOCIOŁ ZASYPOWO-PODAJNIKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.per-eko.pl KSP Duo HYBRYDOWY KOCIOŁ ZASYPOWO-PODAJNIKOWY Per-eko sp. z o.o. 27-200 Starachowice ul. Radomska 29 tel. 41 274 53 53

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI kotłów wodnych centralnego ogrzewania typu BIO-MASTER CERAMIK z automatycznym układem podawania paliwa SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Przeznaczenie kotła 3.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Kocioł EKO-KWPm z automatycznym podajnikiem na miał. Kocioł EKO-KWPns z automatycznym podajnikiem na ekogroszek

Kocioł EKO-KWPm z automatycznym podajnikiem na miał. Kocioł EKO-KWPns z automatycznym podajnikiem na ekogroszek Kocioł EKO-KWPm z automatycznym podajnikiem na miał 0. korpus kotła,. wymiennik,. podajnik ślimakowy,. motoreduktor,. zasobnik paliwa,. ruszt,. wentylator,. deflektor,. zawirowywacze. kierownica ciągu,.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v1.20 TMK Września

IGNIS alfa v1.20 TMK Września IGNIS alfa v1.20 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Kotły na paliwo stałe marki Beretta spełniają wymagania normy PN - EN 303-5.

Kotły na paliwo stałe marki Beretta spełniają wymagania normy PN - EN 303-5. Kotły na paliwo stałe marki Beretta spełniają wymagania normy PN - EN 303-5. SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI..................................................str..3 2. OPIS........................................................str..4

Bardziej szczegółowo

DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek

DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek Informacje o produkcie DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek Cena : Oferta informacyjna Nr katalogowy : DEF_EKR_PZ_10KW Producent : Defro Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy : poniżej średniego

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWE KOTŁY. GRZEWCZE TYPU ENKA.P. Plus

NISKOTEMPERATUROWE KOTŁY. GRZEWCZE TYPU ENKA.P. Plus ZAKŁAD KOTLARSKO-ŚLUSARSKI PODEMSKI STANISŁAW NOWA SÓL. MICKIEWICZA 19 67-100 TEL/FAX: 068 3563997 e-mail:box@enka-ogrzewanie.pl www.enka-ogrzewanie.pl NISKOTEMPERATUROWE KOTŁY GRZEWCZE TYPU ENKA.P. Plus

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA kotłów wodnych centralnego ogrzewania typu: -Kocioł Węglowy Stąporków KWS -Kocioł Węglowy Stąporków Plus KWS PLUS SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Przeznaczenie kotła 3. Opis budowy

Bardziej szczegółowo

DTO s.c. Zakład Produkcji Kotłów C.O. ul. Nowa 6, Pleszew KATALOG

DTO s.c. Zakład Produkcji Kotłów C.O. ul. Nowa 6, Pleszew    KATALOG DTO s.c. Zakład Produkcji Kotłów C.O. ul. Nowa 6, 63-300 Pleszew www.dto-pleszew.pl e-mail: dto@kotly-pleszew.pl KATALOG KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2 SPIS TREŚCI 1. Kotły automatyczne podajnikowe KWM-SGR.........

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo