Gdynia, dnia roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdynia, dnia roku"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy artykułów medycznych, zestawów medycznych oraz bielizny barierowej dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni, znak: SW/ZP/251/N/21/2013-DO Lp. Treść pytania Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego 1. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5, poz. 1 sterylną osłonę na ramie C (aparatu rtg), jednorazowego użytku, wykonaną z przezroczystej miękkiej dobrze układającej się foli polietylenowej o grubości min 0,05 mm, odpornej na przerwanie, składającej się z jednej osłony, pasującej na górną i dolną część ramienia C o wielkości min 75 x 150 cm z dwiema taśmami samoprzylepnymi nie zintegrowanymi z osłonami o wymiarze 3x100 cm. 2. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1, poz. 1, 2, 3, oraz w pakiecie 2 poz. kieszeni samoprzylepnej 32x72 cm w zestawie lecz nie zintegrowanej z osłoną na stolik Mayo. Pozostałe parametry i skład zestawy bez zmian. 3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet nr 9 (pozycje: 1, 2) W opisie przedmiotu zamówienia widniej zapis, iż odzież (Garnitury, Sukienki) powinny być wykonane z tkaniny odpornej na przenikanie cieczy. Otóż, taki zapis jest niezbędny przy zamówieniach na Fartuchy barierowe, gdzie pole krytczyne fartucha musi być wykonane z tkaniny hydrofobowej - nie przemakalnej, ale jest całkowicie zbędne przy odzieży ochronnej. Czy zatem Zamawiajacy wyrazi zgodę w pakiecie nr 9, pozycje nr 1, 2 na wykonanie odzieży z tkaniny bardzo lekkiej, oddychającj, przewiewnej poliestrowo-bawełnianej o zawartości bawełny powyżej 54% z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1% i o gramaturze około 125 g/m2? 4. Dotyczy wzoru umowy (terminu dostaw przedmiotu zamówienia): Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy dotyczący dostawy przedmiotu zamówienia i zmieni termin dostaw na 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia? 5. Dotyczy wzoru umowy (termin dostawy reklamacyjnej) Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy dotyczący wymiany odzieży reklamowanej i zmieni termin dostaw na 7 dni roboczych od daty uznania danej reklamacji za zasadną? 6. Zapytania do Pakietu 8 Bielizna barierowa: Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 3 złożył zamówienie na serwety operacyjne barierowe trójwarstwowe w rozmiarach 200x150 cm oraz 75x90 cm. Zamawiający wymaga dla tych serwet warstwy chłonnej w miejscach krytycznych. Zamawiający dopuszcza nie zintegrowane taśmy mocujące o wielkości min. 3x100 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej nie zintegrowanej z osłoną na stolik Mayo, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 9 (pozycje: 1, 2) odzieży o parametrach opisanych w pytaniu. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych. Zamawiający wydłuża termin realizacji dostaw do 7 dni roboczych. 4 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty złożenia zamówienia. zapisy wzoru umowy. Wymiary warstwy chłonnej odpowiednio 80x100 cm oraz 30x40 cm. Serwety 150/200 warstwa chłonna w miejscach krytycznych może obejmować

2 Prosimy o określenie wymiaru warstw chłonnych oraz sposobu ich powierzchnię wielkości 80/100 umiejscowienia na serwecie. Posiadanie takich informacji jest cm od brzegu krótszego do niezbędne w celu wyceny serwet oraz przedstawienia ich w ofercie. połowy serwety. Przy serwetach 75/90 ok.30/40 umiejscowienie przy jednym z dłuższym brzegów serwety. 7. Zapytania do Pakietu 9 Odzież ochronna wielorazowa: Zamawiający w Pakiecie 9 złożył zamówienia na sukienki operacyjne oraz zaoferowanie w pakiecie 9 garnitury operacyjne, zgodne z normą PN-EN 13795, odporne na przenikanie odzieży o parametrach cieczy, antystatyczne. W ofercie posiadamy odzież operacyjną wykonaną z opisanych w pytaniu. komfortowej tkaniny bawełniano poliestrowej 55% bawełna, 45% poliester, chłonną, niepylącą, nieelektryzującą się. Odzież cieszy się bardzo dobrą opinią wśród Użytkowników. Zgodna jest z normą PN-EN w zakresie najważniejszych parametrów, tj. w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych, posiada deklarację CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 komfortowe sukienki i garnitury operacyjne wykonane z chłonnej, nieelektryzującej się tkaniny o składzie 55% bawełna, 45% poliester, zgodne z normą PN-EN w zakresie najważniejszych parametrów, tj. w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych? Oferowana odzież cieszy się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników oraz jest ekonomiczna w zakupie oraz użytkowaniu. 8. Zapytania do SIWZ: Patrz odpowiedź na pytanie 4. Zamawiający wymaga dostaw przedmiotu zamówienia w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Czy Zamawiający wydłuży termin dostaw do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia? 9. Zapytania do SIWZ: Zamawiający wyraża zgodę na Zamawiający dla Pakietu 8 i 9 wymaga załączenia szeregu próbek do oferty - dostarczenie próbek po 1 szt. w w różnych rozmiarach w każdej pozycji. Rozmiary nie mają żadnego wpływu dowolnym wybranym rozmiarze na właściwości przedmiotu zamówienia, a przygotowanie tak dużej ilości dla każdej grupy próbek bardzo podraża koszt złożenia oferty. asortymentowej w pakiecie 8 i Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty dla Pakietów 8 i 9 9 za wyjątkiem pakietu 8 poz. próbek po jednej sztuce w dowolnym wybranym rozmiarze dla 3, gdzie zamawiający wymaga każdej grupy asortymentowej? Rozmiar wyrobu nie ma żadnego przedstawienie po 1 szt. znaczenia dla jego właściwości. asortymentu. 10. Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji osłony na kończynę o gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kpa, w rozmiarze 30 x 60cm? 11. Pakiet 3 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety na stolik Mayo o następujących parametrach: Serweta 2- warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kpa. 12. Pakiet 5 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji osłony na ramię C o następujących parametrach:

3 Osłona na ramię C uniwersalna 3 częściowa: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm 13. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1, poz. 1, 2, 3 oraz w Pakiecie nr 2 fartuchów chirurgicznych wzmocnionych XXL zamiast XL fartuch w rozmiarze XXL, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 14. Czy Zamawiający w 4 ustęp 5 zastąpi słowa wartości brutto niezrealizowanej dostawy słowami wartości brutto towaru niedostarczonego zapisy wzoru umowy. w wyznaczonym terminie? 15. Czy Zamawiający w 4 ustęp 6 zastąpi słowa wartości brutto wadliwej dostawy słowami wartości brutto towaru wadliwego? 16. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo - cenowej w ramach pakietu nr 8 wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 i 2 (fartuchy barierowe) do osobnego pakietu? zapisy wzoru umowy. 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty, w ramach pakietu 8, po jednej próbce bielizny barierowej do każdej pozycji z dowolnie przez siebie wybranego rozmiaru zamiast po jednej próbce z każdego wymaganego rozmiaru (tak jak jest to obecnie)? Pytanie jest zasadne z tego względu, że Zamawiający żąda w tym pakiecie jako próbek aż 16 sztuk wyrobów co zdecydowanie zwiększa koszty przygotowania oferty oraz powoduje, że wykonawca musi zaproponować w przetargu zdecydowanie wyższą cenę jednostkową produktu, ponieważ musi wliczyć w tą cenę również wartość przekazanych próbek. Warto również podkreślić, że jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. 18. Pakiet 1 Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu kolanowego o następującym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 160 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x osłona na kończyn 33 x 55 cm 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect wzmocniony XXL 1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect wzmocniony XL 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm o gramaturze zgodnej z SIWZ 1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm, otwór elastyczny Ø 6 cm i 5 cm, z workiem z zaworem. Serweta wykonana z 2 warstwowego materiału (włóknina wiskozowa + folia polietylenowa) o gramaturze min.55g/m² na całej powierzchni serwety. Nieprzemakalność >150cm H2O.. 1 x osłona na sprzęt medyczny: kable kamery i endoskopowe 13 x 250 cm, teleskopowe złożenie, tekturowa prowadnica, 1 taśma do Patrz odp. na pyt. 9

4 mocowania 19. Pakiet 1 Poz. nr 2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu kolanowego o następującym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm o gramaturze zgodnej z SIWZ 1 x serweta do operacji stawu kolanowego 200 x 300 cm, otwór samouszczelniający Ø 7 cm, centralnie. Serweta wykonana z 2 warstwowego materiału (włóknina wiskozowa + folia polietylenowa) o gramaturze min.55g/m² na całej powierzchni serwety. Nieprzemakalność >150cm H2O 1 x osłona na kable video 13 x 250 cm, kartonowa prowadnica, teleskopowo złożony, 1 x taśma do mocowania 1 x stokineta 35 x 80 cm, rolowana 1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect wzmocniony XL 1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect wzmocniony XXL 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm 20. Pakiet 1 Poz. nr 3 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie: 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta 300 x 245 cm, otwór przylepny "U" 20 x 93 cm. Serweta wykonana z 3 warstwowego materiału (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina wiskozowa) o gramaturze min.74g/m² na całej powierzchni serwety. Nieprzemakalność >200cm H2O 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm o gramaturze zgodnej z SIWZ 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm, rolowana 4 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect wzmocniony L 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm (owinięcie zestawu) 21. Pakiet 2 Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów neurochirurgicznych o następującym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (owinięcie zestawu) 190 x 140cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm o gramaturze zgodnej z SIWZ 1 x serweta Neuro 245 x 320 cm, otwór (30 x 19 cm) z wbudowaną folią chirurgiczną i workiem do zbierania płynów. Serweta wykonana z 3 warstwowego materiału (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina wiskozowa) o gramaturze zgodnej z SIWZ. 2 x serweta przylepna 50 x 50 cm (długość przylepca 46cm) 1 x kieszeń przylepna jednokomorowa 30 x 32 cm PE 1x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard L (bez wzmocnień)

5 2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard XL (bez wzmocnień) 22. Pakiet 3 Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 25 x 80cm? Pozostałe parametry bez zmian. 23. Pakiet 3 Poz. nr 2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na stolik Mayo o nieprzemakalności > 150cm H2O? Pozostałe parametry bez zmian. 24. Pakiet 4 Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wzmocnionych wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze w części niewzmocnionej 40g/m², w części wzmocnionej 78g/m²? Pozostałe parametry bez zmian. 25. Pakiet 4 Poz. nr 2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m²? Pozostałe parametry bez zmian. 26. Pakiet 6 Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do przechwytywania płynów w rozmiarze 50cm x 70Cm? 27. Pakiet 7 Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety okulistycznej z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm) i kieszenią na płyny (28 x 30 cm) wykonanej z 3 warstwowego materiału (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina wiskozowa) o gramaturze zgodnej z SIWZ. Wytrzymałość na rozciąganie >80 N. 28. Pakiet 7 Poz. nr 2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na podłokietnik w rozmiarze 25cm x 80cm? Pozostałe parametry bez zmian. 29. Pakiet 7 Poz. nr 3 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o wytrzymałości na rozciąganie min 80N? Pozostałe parametry serwet bez zmian. 30. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 37x75 cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ? 31. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 32. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano następującą osłonę na ramię C: Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE, zakończony elastyczną gumką. W zestawie znajduje się dodatkowa gumka do mocowania 100x Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano serwetę do zabiegów okulistycznych w rozmiarze 130x150 cm wykonaną z nieprzemakalnego, bardzo chłonnego laminatu spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SIWZ oraz wymogi obowiązującej normy PN EN 13795? 34. Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano podłokietniki w rozmiarze 30x73 cm? 35. Pakiet nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie: 1) Osłona na stolik Mayo (worek) o wymiarach cm x cm, Zamawiający dopuszcza w części niewzmocnionej 40g/m 2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m 2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Tak, Zamawiający dopuści worek do przechwytywania płynów w rozmiarze 50cmx70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. w poz. 1 sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 37x75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

6 wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze powyżej 60 g/ m2 z wzmocnioną warstwą chłonną w części roboczej blatu stolika, złożona teleskopowo, (bezpieczne i sprawne nałożenie worka na stolik Mayo), z samoprzylepną kieszenią do przechowywnia materiału opatrunkowego i szewnego o wymiarach min 39 cm x 54 cm- ilość 1 szt. - 2) Osłona na kończynę o wymiarach 37 cm x 75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu, warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. 3) Serweta o wymiarach cm x cm wykonana z laminatu trzywarstwowego wyposażona w samouszczelniający płat z neoprenu z elastycznym otworem min. 6 cm i warstwę chłonną na całej powieżchni serwety o gramaturze 73 gr/m2? nieprzemakalności min 191 cm H2O. Worek zintegrowany z serwetą do przechwytywania płynów o wymiarach cm x cm, który również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z elastycznym otworem max 6 cm x 8 cm (od strony worka) 4) Organizer przewodów ( rzepy) o wymiarach min 2,5 cm x 2 cm 5) Taśma lepna min. 9 cm x 50 cm - 3 szt. 6) Ściereczki wysokochłonne o wymiarach 40 cm x 20 cm - 4 szt. 7) Fartuch chirurgiczny - standardowy - rozmiar L - 1 szt., 8) Fartuch chirurgiczny - wzmocniony, rozmiar XL - 2 szt. 9) Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach x cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki 36. Pakiet nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie 1) Osłona na stolik Mayo (worek) o wymiarach cm x cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze powyżej 60 g/ m2 z warstwą chłonną, złożona teleskopowo, (bezpieczne i sprawne nałożenie worka na stolik Mayo), z wywinietym mankietem, z samoprzylepną kieszenią do przechowywania materiału opatrunkowego i szewnego o wymiarach 39 cm x 54 cm- ilość 1 szt. 2) Serweta wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 o wymiarach x cm. 3) Serweta wykonana z laminatu trzywarstwowego o wymiarach 240 cm x 320 cm, wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z elastycznym otworem 6 cm i warstwą chłonną na całej powierzchni serwety o gramaturze 73 g/m2, nieprzemakalności 191 cm H2O. 4) Osłona na kończynę o wymiarach 37 cm x 75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu, warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. 5) Organizer przewodów ( rzepy) o wymiarach min 2-2,5 cm x cm 6) Taśma lepna min. 10 cm x 50 cm - 3 szt. 7) Ściereczki wysokochłonne 20cm x 40-4 szt. 8) Fartuch chirurgiczny - standardowy - rozmiar L - 1 szt., 9) Fartuch chirurgiczny - wzmocniony, rozmiar XL - 2 szt. 10) Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach x cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki 37. Pakiet nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie 1) Osłona na stolik Mayo (worek) o wymiarach x cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze powyżej 60 g/ m2 z warstwą chłonną, złożona teleskopowo (bezpieczne i sprawne nałożenie worka na stolik Mayo), z wywinietym mankietem, z samoprzylepną do przechowywnia materiału opatrunkowego i szewnego kieszenią o wymiarach min 40 x 30cm - ilość 1 szt. 2) Serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2 o wymiarach max 150 x 180 cm. 3) Serweta U- kształtna o wymiarach min 240 cm x 260 cm wykonana laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 gr/m2 z wycięciem w kształcie litery U o wielkości 20 cm x 100 cm otoczonym taśmą lepną i warstwą chłonną na całej powierzchni serwetyaną o gramaturze 56 gr/m2 odporności na przenikalność 250 cm H2O. 4) Serweta o wymiarach cm x cm - jako ekran anestezjologiczny. 4) Organizer przewodów ( rzepy) o wymiarach min 2-2,5 cm x cm 5) Ściereczki wysokochłonne o wymiarach min. 40 cm x 20 cm - 2 szt.

7 6) Osłona na kończynę wykonana z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach 37 cm x 120 cm, warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. szt. 1 7) Taśma lepna 9 x 50 cm - 6 szt. 8) Fartuch chirurgiczny - standardowy - rozmiar L - 1 szt., 9) Fartuch chirurgiczny - wzmocniony, rozmiar XL - 2 szt. 10) Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach x cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki 38. Pakiet nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie 1) Osłona na stolik Mayo (worek) o wymiarach min x cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze powyżej 60 g/ m2 z warstwą chłonną, złożona teleskopowo, (bezpieczna i łatwa apilkacja na stolik Mayo), z wywiniętym mankietem, z samoprzylepną kieszenią do przechowywania materiału opatrunkowego i szewnego o wymiarach 30 x 40cm - ilość 1 szt, 2) Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/ m2 nieprzemakalności 250 gr/m2 o wymiarach min. 200 x 240 cm posiadająca otwór 20 x 25 cm wypełniony folią chirurgiczną o grubości folii mikronów, paroprzepuszczalności 1200 g/m2/24h), serweta zintegrowana z workiem do odprowadzania płynów w kształcie prostokąta. 3) Serwety wykonane z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 60 x 50 cm wykończone taśmami lepnymi, służące do zmniejszenia pola operacyjnego - 2 szt. 4) Ściereczki wysokochłonne min. 40 x 20 cm 4 szt. 5) Fartuch chirurgiczny wzmocniony, rozmiar XL - 2 szt. 6) Taśma lepna max 9 x 50 cm - 2 szt. 7) Organizer przewodów ( rzepy) o wymiarach min 2-2,5 cm x cm 8) Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach x cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki 39. Pakiet nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę w rozmiarze 37x120cm? 40. Pakiet nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm wykonany z folii PE o grubości 0,05 mm i warstwy chłonnej wykonanej z laminatu o gramaturze powyżej 60 g/m2 i nieprzemakalności. 250 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 40 Kpa.? 41. Pakiet nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 35g i gramaturze 40g w obszarze krytycznym? 42. Pakiet nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 35g? 43. Pakiet nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę o wymiarze 105x183 i grubości folii 60um? 44. Pakiet nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu w/w pozycji co dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty? 45. Pakiet nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie 1) serweta z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 73g/m2,wytrzymałości na rozciąganie 75 N, wytrzymałości na wypychanie min. 108 Kpa o wymiarach min. 150 x 150 cm z dwoma zbiornikami po obu stronach centralnie umieszczonego otworu o srednicy 8 cm z kształtką i folią samoprzylepną o grubości 0,025mm. Folia powinna utrzymać swe właściwości lepne przez cały okres zabiegu bez względu na warunki (mokro,sucho) Tak, Zamawiający dopuści osłonę o parametrach opisanych w pytaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 46. Pakiet nr 8 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 75x80cm rozmiar 75x90cm? 47. Pakiet nr 8 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 150x200cm rozmiar 150x220cm? Zamawiający w poz. 3 wymaga zaoferowania serwety w rozmiarze 75x90 cm? serwetę w rozmiarze 150x220 cm.

8 48. Pakiet nr 8 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 75x80cm rozmiar 90x90cm? 49. Pakiet nr 8 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 75x80cm rozmiar 75x90cm? serwetę w rozmiarze 75x90 cm. 50. Pakiet nr 8 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 150x200cm rozmiar 150x220cm? serwetę w rozmiarze 150x220 cm. 51. Pakiet nr 8 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 75x80cm rozmiar 90x90cm? serwetę w rozmiarze 90x90 cm. 52. Pakiet nr 8 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę w kolorze zielonym? serwetę w kolorze zielonym. 53. Pakiet nr 8 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 75x80cm rozmiar 75x90cm? serwetę w rozmiarze 75x90 cm. 54. Pakiet nr 8 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 75x80cm rozmiar 90x90cm? serwetę w rozmiarze 90x90 cm. 55. Pakiet nr 8 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast serwety w rozmiarze 75x150cm rozmiar 75x160cm? serwetę w rozmiarze 75x160 cm. 56. Pakiet nr 8 poz Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę jednostronnie lepną jednorazowego użytku? 57. Pakiet nr 9 poz.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sukienki z Tak, Zamawiający dopuści jedną kieszenią? sukienki z jedną kieszenią. 58. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od Tak, za dni robocze w poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 59. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Z poważaniem

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, 12.07.2011 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku - II SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy RZP-V/1/21/11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr pieczęć wykonawcy SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA. Pakiet nr 1.20 Fartuchy, osłony, serwety i obłoŝenia jednorazowego uŝytku jałowe

Załącznik nr pieczęć wykonawcy SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA. Pakiet nr 1.20 Fartuchy, osłony, serwety i obłoŝenia jednorazowego uŝytku jałowe Załącznik nr 1.20... pieczęć wykonawcy SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Pakiet nr 1.20 Fartuchy, osłony, serwety i obłoŝenia jednorazowego uŝytku jałowe Lp. Nazwa artykułu Opis Producent/ nr katalogowy Jedn.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w obłożeniu do ciecia cesarskiego 2 serwetki do rąk o wymiarach 40x20cm?

Zadanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w obłożeniu do ciecia cesarskiego 2 serwetki do rąk o wymiarach 40x20cm? Zamość dn. 30.10.2012r AZ.2150-44/6/2012 Dotyczy: odpowiedź na pytanie. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz Sandomierz 03.06.2015 r. Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP /16

dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP /16 dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP.215-36/16. jako uczestnik przetargu nieograniczonego zwraca się z następującymi zapytaniami: Pakiet Nr 7 pozycja 1 Czy zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia r AG.Z Dotyczy : odpowiedzi na pytanie.

Zamość, dnia r AG.Z Dotyczy : odpowiedzi na pytanie. AG.Z.2150.10.2.2015 Zamość, dnia 16.03.2015 r Dotyczy : odpowiedzi na pytanie. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 14 grudnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 14 grudnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α Chojnice, 14 grudnia 2007 r. N/znak: DZAP-380-1/52/07 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: Bielizna i odzież jednorazowego użytku (II)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: Bielizna i odzież jednorazowego użytku (II) NO-ZP.X-240/54/16 Piła, dn. 04.10.2016 roku Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: Bielizna i odzież jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 46/2016/KO Gdańsk, 20 grudnia 2016 r.

Znak sprawy 46/2016/KO Gdańsk, 20 grudnia 2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. Toruń, dnia 30.08.2012 r. L.dz. SSM-XI-73/Z /2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. W związku ze skierowanymi przez

Bardziej szczegółowo

120/PNP/SW/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy

120/PNP/SW/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy 20/PNP/SW/205 Załącznik nr do SIWZ Część Sterylne serwety 3 4 Serweta jałowa, nieprzylepna o wymiarze min. 75 cm x 75-90cm. wykonana z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 08 czerwca 2011 r. AZP.3320/20/ / 11

Zamość, dnia 08 czerwca 2011 r. AZP.3320/20/ / 11 Zamość, dnia 08 czerwca 2011 r. AZP.3320/20/ / 11 dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne. Pakiet 1: Zestaw obłożeń operacyjnych do laparoskopii ginekologicznej szt

Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne. Pakiet 1: Zestaw obłożeń operacyjnych do laparoskopii ginekologicznej szt Załącznik Nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne Pakiet 1: Zestaw obłożeń operacyjnych do laparoskopii ginekologicznej - 600 szt Lp. Opis przedmiotu zamówienia Oferowane obłożenie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-05/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-05/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-05/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ DZ-271-1-13/2016 Bochnia, dn. 11.04.2016r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa obłożenia pola operacyjnego dla Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 29.01.2015 r.

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 29.01.2015 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 29.01.2015 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów higienicznych, obłożeń pól operacyjnych, serwet i odzieży medycznej jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Świętochłowice, dn. 15.12.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 23 października 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę bielizny jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawy: Systemy do pobierania krwi. Obłożenia operacyjne i zabiegowe.

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawy: Systemy do pobierania krwi. Obłożenia operacyjne i zabiegowe. Nr postępowania SZP-332-47PN/2010 Olsztyn, dnia 16-12-2010r. Dotyczy postępowania przetargowego na dostawy: Systemy do pobierania krwi. Obłożenia operacyjne i zabiegowe. Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: 2011-01-11 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy obłożeń operacyjnych i wyrobów higienicznych.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy obłożeń operacyjnych i wyrobów higienicznych. SzWNr2 ZP/250/015/57/2016 Rzeszów, 2016.03.09 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy obłożeń operacyjnych i wyrobów higienicznych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. Toruń, 2011-10-12 L.dz. SSM-XI-100/Z/2011/ /11 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na dostawę bielizny jednorazowej dla ZZOZ w Wadowicach

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na dostawę bielizny jednorazowej dla ZZOZ w Wadowicach Znak: ZP/PRZET/32/4/2014 Wadowice, dnia 19.05.2014r Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na dostawę bielizny jednorazowej dla ZZOZ w Wadowicach W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 25.06.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na Dostawę folii operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto w zł. 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+(6x7) 9 10 11 RAZEM X X X X X X X ...

Cena jednostkowa netto w zł. 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+(6x7) 9 10 11 RAZEM X X X X X X X ... Załącznik nr 2/1 Formularz cenowy Pakiet nr 1: Zestawy obłożeń pola operacyjnego w zabiegach kardiochirurgicznych przeszczep zastawki - sterylne, jednorazowego użytku Parametry graniczne obłożenia; Obłożenie

Bardziej szczegółowo

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. 2016-07-05 Znak sprawy 74/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 29/2014 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę obłożenia pola operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/02/2015/3 Korfantów dnia:14.01.2015 r. O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP/179/2017 Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

ZOZ/NZP/179/2017 Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP/79/207 Bolesławiec, dnia 24 maja 207r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 206308-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego uŝytku w kolorze

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie DOP ZP 245/2011 Kraków, dnia 13.12.2011 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku, zestawów zabiegowych, narzędzi

Bardziej szczegółowo

64PNP/SW/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy

64PNP/SW/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy 64PNP/SW/206 Załącznik nr do SIWZ Część Sterylne serwety 2 3 4 Serweta jałowa, nieprzylepna o wymiarze min. 50 cm x 200 cm. wykonana z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Chełmno, dnia 13.06.2013 r. N/znak:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 37/2015/PN Gdańsk, 1 grudnia 2015 r. L. Dz. DZP 2375/127/2015 Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Znak sprawy 37/2015/PN Gdańsk, 1 grudnia 2015 r. L. Dz. DZP 2375/127/2015 Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58 302 17 82 Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis asortymentu Jednostka miary. Ilość zamawiana. Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy. Cena jednostkowa brutto

Lp. Opis asortymentu Jednostka miary. Ilość zamawiana. Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy. Cena jednostkowa brutto Produkty medyczne opatrunkowe i pielęgnacyjne, obłożenia pola operacyjnego, fartuchy chirurgiczne. Zamawiający wymaga aby wyroby z gazy (kompresy, gaza jałowa, serwety operacyjne) traktować jako wyrób

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Puszczykowo, dnia 4 października 2017 r. Szp.12/28/2/17 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa serwet

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 GRUPA 1. Strona 1. Załącznik Nr 4 do SIWZ. szt. 800

GRUPA 1 GRUPA 1. Strona 1. Załącznik Nr 4 do SIWZ. szt. 800 GRUPA 1 Załącznik Nr 4 do SIWZ GRUPA 1 Lp Cena Stawka Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt. jednostkowa podatku Wartość netto (kol 4x3) netto VAT % Wartość podatku VAT (kol. 6x5) Wartość brutto (kol

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Ilość na 12 m-cy j.m. Wartość brutto 3 Serweta z wycięciem w kształcie U 120 szt

Ilość na 12 m-cy j.m. Wartość brutto 3 Serweta z wycięciem w kształcie U 120 szt F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik Nr 2 do SIWZ Pakiet nr 6 Fartuchy, serwety chirurgiczne, zestawy operacyjne 3 Serweta z wycięciem w kształcie U 120 szt Serweta do operacji kończyn - ręka/stopa

Bardziej szczegółowo

Część 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wartość netto. Wartość brutto. Ilość szt na 24m-ce 40000. jednostkowa netto

Część 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wartość netto. Wartość brutto. Ilość szt na 24m-ce 40000. jednostkowa netto Część 1 Pieluchomajtki dla dorosłych Obwód bioder, brzucha 100-150 cm rozmiar L Pieluchomajtki dla noworodków do 5 kg, przepuszczające powietrze, z elastycznymi ściągaczami i zakładkami zabezpieczająmi

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2 Numer referencyjny sprawy: ZA/1/3/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr... do umowy nr... (pieczęć adresowa wykonawcy) z dnia.... Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2 1. Wykonawca gwarantuje,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 3

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 3 Numer referencyjny sprawy: ZA/1/3/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr... do umowy nr... (pieczęć adresowa wykonawcy) z dnia.... Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 3 1. Wykonawca gwarantuje,

Bardziej szczegółowo

98/PNP/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy. Producent/ Nr katalogowy. Ilość zamawiana szt. 42 000. Szt. 15 000. szt.

98/PNP/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy. Producent/ Nr katalogowy. Ilość zamawiana szt. 42 000. Szt. 15 000. szt. Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego uŝytku w kolorze niebieskim lub zielonym. Część 1 Bielizna operacyjna jednorazowego uŝytku niesterylna 1 2. 3. Maseczka chirurgiczna jednorazowego uŝytku wykon

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty egzemplarze pokazowe(próbki) po jednym z kaŝdego asortymentu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty egzemplarze pokazowe(próbki) po jednym z kaŝdego asortymentu. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/28-1581280 Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM Adres pocztowy: Ulica: ul.unii Lubelskiej 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego. uŝytku.

Sosnowiec: Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego. uŝytku. Strona 1 z 8 Sosnowiec: Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego uŝytku Numer ogłoszenia: 280351-2008; data zamieszczenia: 23.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wartość. Kwota netto

Wartość. Kwota netto Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 28.10.2013 Grupa 1 Skład Cena netto Ilość Kwota netto Stawka podatku podatku VAT VAT brutto handlowa,nazwa producenta/kraj Pełny numer katalogowy/sy mbol Kraj producenta i

Bardziej szczegółowo

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet o gramaturze 56g/m2? Patrz Grupa 1 pyt. 2 powyżej

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet o gramaturze 56g/m2? Patrz Grupa 1 pyt. 2 powyżej Gdynia, dnia 03.10.2014 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. VAT Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość. Wartość Producent

PAKIET I. VAT Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość. Wartość Producent PAKIET I Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość % 1 Serweta operacyjna bawełniana, niejałowa szt. 25 000 4- warstwowa z nitką radiacyjną ( min. 17 nitkowa) min. 45 cm x 70 cm 2 Serweta operacyjna bawełniana, niejałowa

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Stawka VAT % Nazwa handlowa. Wartość brutto. Producent

Pakiet I. Stawka VAT % Nazwa handlowa. Wartość brutto. Producent Załącznik nr 2 do formularza cenowego dostawa jednorazowej odzieży medycznej Pakiet I Cena Średnie L.p. Nazwa asortymentu Kod CPV j.miary jednostkowa zużycie za 1 Wartość netto netto rok 1 Czepek operacyjny

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 46/2016/KO Gdańsk, 20 grudnia 2016 r.

Znak sprawy 46/2016/KO Gdańsk, 20 grudnia 2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/16/2016

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/16/2016 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz Sandomierz 26.04.2016 r. Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/16/2016 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa. 6 Fartuch chirurgiczny niesterylny/pielęgniarski szt. 2 300 0,00 0,00 0,00

Nazwa handlowa. 6 Fartuch chirurgiczny niesterylny/pielęgniarski szt. 2 300 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY Lp. 1 2 Pakiet nr 1 - Odzież jednorazowego użytku Nazwa artykułu Uniwersalny lekki czepek w formie beretu na gumce zielony Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. Toruń, 11.03.2011 r. L.dz. SSM-XI-19/Z/2011/ /11 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia. pakiet 1 l.p 1. j.m ilość

Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia. pakiet 1 l.p 1. j.m ilość Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia pakiet 1 l.p 1 j.m ilość Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład: -Serwety o rozmiarze 200x180 z przylepcem -1szt -Serwety o rozmiarze 90 x 75

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. Toruń, dnia 04.07.2013 r. SSM.DZP.200.127.2013 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 37/2015/PN Gdańsk, 1 grudnia 2015 r. L. Dz. DZP 2375/126/2015 Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Znak sprawy 37/2015/PN Gdańsk, 1 grudnia 2015 r. L. Dz. DZP 2375/126/2015 Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58 302 17 82 Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto. Wartość netto (kol. 4 x 5) VAT (%) Wartość brutto Producent Nr katalogowy

Pakiet 1. Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto. Wartość netto (kol. 4 x 5) VAT (%) Wartość brutto Producent Nr katalogowy Pakiet 1 Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 4 x 5) VAT (%) Wartość brutto Producent Nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Sterylne obłożenie uniwersalneminimalny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne ZP250/015/2016 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne Pakiet nr 1: Serwety, prześcieradła i fartuchy sterylne Lp. Opis przedmiotu zamówienia (wymagany skład i rozmiary) 1. Serweta

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZOZ/DZP/382/27PN/12 Płock, dnia 19 lipca 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: DO: OD: Wykonawców Zamawiającego Warszawa, 15 marca 2017 LICZBA STRON: 13 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych, sterylnych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. 15 864 85 39, fax. 15 864 36 75 www.szpitalstaszow.pl

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/ 6 PN/ 2013 Olsztyn,12 lutego 2013 r.

DZPZ/333/ 6 PN/ 2013 Olsztyn,12 lutego 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy:fzp /14 Sokołów Podlaski r.

Znak sprawy:fzp /14 Sokołów Podlaski r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

34/PNP/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy

34/PNP/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Część Sterylne serwety 2 3 4 Serweta jałowa, nieprzylepna o wymiarze min. 50 cm x 200 cm. wykonana z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze materiału na całej powierzchni

Bardziej szczegółowo

ObłoŜenia Chirurgiczne

ObłoŜenia Chirurgiczne ZESTAWIENIE DO PRZYGOTOWYWANEGO PRZETARGU BLOK OPERACYJNY A PAKIET 1 ObłoŜenia Chirurgiczne L.P Nazwa Skład ilość 1. ObłoŜenie do operacji tarczycy serweta min.240 cm x 180 cm z wycięciem U i przylepcami

Bardziej szczegółowo

dostawę Ochronnych i higienicznych wyrobów jednorazowego użytku

dostawę Ochronnych i higienicznych wyrobów jednorazowego użytku Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę Ochronnych i higienicznych wyrobów jednorazowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO, ZESTAWÓW I ODZIEŻY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO, ZESTAWÓW I ODZIEŻY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO, ZESTAWÓW I ODZIEŻY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: DA-ZP-252-51/15 1 PAKIET NR 1 handlowa i 1. Dwuwarstwowe,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDŹI III

PYTANIA I ODPOWIEDŹI III Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

Koszalin, ul. Chałubińskiego 7 Kontakt: Koszalin, 31.03.2017 r. Centrala 34 88-400 Sekretariat Dyrektora 34 88 151 Fax 34 88 103 e-mail: szpital@swk.med.pl http www.swk.med.pl znak pisma: TP.382.36.2017 BS Do: Wykonawcy postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Zapytanie nr 10 z dnia r.

ZAWIADOMIENIE. Zapytanie nr 10 z dnia r. Warszawa, dnia 19.08.2011r. Nr sprawy SPZOZ.U.506/11 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy - wszyscy. Wałbrzych r. DZPZ-530-Zp/90/PN-78/10

Wykonawcy - wszyscy. Wałbrzych r. DZPZ-530-Zp/90/PN-78/10 Wałbrzych 14.10.2010 r. DZPZ-530-Zp/90/PN-78/10 Wykonawcy - wszyscy Dotyczy przetarg nieograniczony na dostawy obłoŝeń Zp/90/PN-78/10 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

(pieczęć wykonawcy) Strona 1 z 20. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/64/2014-DO

(pieczęć wykonawcy) Strona 1 z 20. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/64/2014-DO Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/64/2014-DO (pieczęć wykonawcy) Grupa 1. STERYLNE ZESTAWY OBŁOŻEŃ DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU L.p. 1 Ilość

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 1 kwietnia 2011 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę bielizny jednorazowego użytku, nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. Toruń, dnia 07.05.2013 r. SSM.DZP.200.83.2013 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń chirurgicznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/13/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

4. dot. Zadania nr 7: Do uczestników, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia

4. dot. Zadania nr 7: Do uczestników, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia EDZ.242-26/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1 Numer referencyjny sprawy: ZA/1/3/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr... do umowy nr... (pieczęć adresowa wykonawcy) z dnia.... Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1 1. Wykonawca gwarantuje,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIĆ TABELE TYLKO TYCH PAKIETÓW, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.

UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIĆ TABELE TYLKO TYCH PAKIETÓW, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA. ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA CENOWA Oznaczenie sprawy:35/if/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Pełna nazwa i adres Wykonawcy... (W przypadku oferty wspólnej np. konsorcjum lub spółka cywilna naleŝy wymienić wszystkie

Bardziej szczegółowo

84/PNP/SW/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy

84/PNP/SW/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy Część nr Sterylny zestaw do angiografii l.p Nazwa asortymentu j.m. Zestaw do angiografii w składzie: x serweta angiograficzna 230x330 cm, z przeźroczystą, foliową wstawką z prawej strony na całej długości

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie DO ZP 134 /2014 Kraków, dnia 23.05.2014 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Jednorazowych, sterylnych zestawów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych i jednorazowych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: 01/PN/MS/2014

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: 01/PN/MS/2014 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Z powodu korekty treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Z powodu korekty treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Katowice, dn. 24.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oraz serwet

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/093/417/2015 Rzeszów, wg rozdzielnika

SzWNr2 ZP/250/093/417/2015 Rzeszów, wg rozdzielnika SzWNr2 ZP/250/093/417/2015 Rzeszów, 2015.12.11 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy obłożeń operacyjnych i wyrobów higienicznych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP /16 Tarnów, W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

Znak: AE/ZP /16 Tarnów, W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: Znak: AE/ZP-27-101/16 Tarnów, 2017-01- 10 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 43/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 43/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 43/ / 13 Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,

Bardziej szczegółowo

sprzętu jednorazowego użytku) oraz opatrunków specjalistycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

sprzętu jednorazowego użytku) oraz opatrunków specjalistycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie SZP.III.240/21/17/P - odp. 3 Jaworzno, dnia 2017-06- 23 Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa obłożeń na blok operacyjny (II część sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/113/ 531/ 2013 Kraków, dnia r. Zmiana treści siwz

DZ- 271/113/ 531/ 2013 Kraków, dnia r. Zmiana treści siwz Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel. 126142002 faks 126142266 DZ 271/113/ 531/ 2013 Kraków, dnia 24.09.2013 r. Zmiana treści

Bardziej szczegółowo

4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Nazwa i nr części Kod CPV główny Kod CPV uzupełniający

4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Nazwa i nr części Kod CPV główny Kod CPV uzupełniający RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZPZ/250/004/17/68 Rzeszów,

SzWNr2 ZPZ/250/004/17/68 Rzeszów, SzWNr2 ZPZ/250/004/17/68 Rzeszów, 2017.02.06 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy obłożeń operacyjnych, serwet i fartuchów chirurgicznych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu. ZOZ/DO/OM/ZP/14/16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Busko Zdrój, dnia 09 marzec 2016 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu XIII czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o długości 5m?

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu XIII czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o długości 5m? Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 8.10.2010 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-24/2010 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 17

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 17 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 18.03.2015 LICZBA STRON: 17 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sterylnych, jednorazowych obłożeń pola operacyjnego, sygnatura sprawy:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie ZP 3311/47-1/2015 Data: 2015-10-12 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 35. l.p. 1/8

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 35. l.p. 1/8 l.p. Nazwa handlowa asortymentu jednostka miary ilość Nazwa producenta, nazwa handlowa i kod produktu i nr str. w ofercie, na której znajduje się dokument dopuszczający do użytku na terenie RP VAT% Cena

Bardziej szczegółowo