ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 DRUK XXVI /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 31 sierpnia 2012 r. do 15 października 2012 r./ Lublin 2012

2 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego Powoływanie i odwoływanie rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy Opiniowanie, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa, opracowanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2012 r. na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury Pozostałe uchwały II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. 22 III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. 23 IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 26 V. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. 29 VI. Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia. 39 Strona 2 z 44

3 W okresie od 31 sierpnia 2012 r. do 15 października 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego obradował na 7 posiedzeniach. I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego. Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął ogółem 179 uchwał. Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco: 1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego - 16 uchwał. 2. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego - 6 uchwał. 3. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania 4 uchwały. 4. Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata uchwały. 5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 12 uchwał. 6. Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego 3 uchwały. 7. Powoływanie i odwoływanie rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy 2 uchwały. 8. Opiniowanie, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa, opracowanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe 8 uchwał. 9. Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2012 r. na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2 uchwały. 10. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 6 uchwał. 11. Pozostałe uchwały 57 uchwał, w tym: a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu 4 uchwały, b) z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego 23 uchwały, c) z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa -1 uchwała, d) z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego - 2 uchwały, e) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska 3 uchwały, f) z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 11 uchwał, g) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji 5 chwał, h) z zakresu działania Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich 2 uchwały, Strona 3 z 44

4 i) z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji 4 uchwały, j) z zakresu działania Regionalnego Biura Projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania 1 uchwała, k) z zakresu działania Kancelarii Marszałka 1 uchwała. Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. Uchwały Zarządu w zakresie gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, PTK Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokalu oraz części dachu z przeznaczeniem pod zamontowane urządzenia stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej - Uchwała Nr CXXX/2620/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 2) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Warszawie, lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej - Uchwała Nr CXXXI/2637/2012 z dnia 11 września 2012r. 3) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, POLKART J. Janicki Spółka Jawna pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - Uchwała Nr CXXXI/2638/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 4) wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Bożego w Lublinie na wydzierżawienie dla Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Cisowa 11, Lublin, części nieruchomości o pow. 245,95 m 2, usytuowanej na działce nr 3, położonej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej Uchwała Nr CXXXI/2639/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 5) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym przez Województwo Lubelskie Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie 1 m 2 korytarza na parterze budynku Medycznego Studium Zawodowego im. prof. St. Liebharta w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 5 w Lublinie - Uchwała Nr CXXXI/2640/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 6) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, A. Prejzner, M. Maksymiuk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy PREMAX Spółka Cywilna z siedzibą w Białej Podlaskiej, lokali użytkowych położonych w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie elektromechaniki chłodniczej - Uchwała Nr CXXXII/2666/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 7) wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Gminie Zamość lokali użytkowych oraz udziałów w pow. wspólnej, położonych w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 z przeznaczeniem na biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Uchwała Nr CXXXII/2667/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 8) ogłoszenia wykazu pomieszczeń, przeznaczonych do wynajęcia, znajdujących się w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej, usytuowanym na działkach nr 2111/6 oraz nr 2111/11, dla których w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, urządzone są odpowiednie księgi wieczyste KW nr i KW nr Uchwała Nr CXXXII/2668/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 9) wywieszenia projektu wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Kuraszewie, Gmina Wohyń, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale Strona 4 z 44

5 mieszkalne mają być wynajęte - Uchwała Nr CXXXII/2669/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 10) zlecenia Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, zarządzania nieruchomością Województwa Lubelskiego tj. działką nr 98/4 o pow. 0,0910 ha, zabudowaną budynkiem biurowym Belwederek, położonym w Zamościu przy ul. Peowiaków 5 - Uchwała Nr CXXXII/2670/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 11) wywieszenia projektu wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Adampolu, Gmina Wyryki, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte - Uchwała Nr CXXXII/2674/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na okres do 10 lat przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie pomieszczeń o pow. 724 m 2, usytuowanych na nieruchomości Województwa Lubelskiego działce nr 55/29 o pow m 2, położonej w Chełmie przy ul. Szpitalnej 53 B, z przeznaczeniem na Stację Dializ - Uchwała Nr CXXXIII/2715/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 13) wyrażenia zgody Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej na przebudowę i nadbudowę dachu w części budynku administracyjnego, usytuowanego na nieruchomości Województwa Lubelskiego działce nr 2062/7 o pow. 0,3397 ha, położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 20 - Uchwała Nr CXXXIV/2731/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 14) wydzierżawienia od Pani Elżbiety Czyżewskiej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 216/2 pod montaż witacza na okres 5 lat w miejscowości Niwa Babicka - Uchwała Nr CXXXV/2772/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 15) ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego przeznaczonej do sprzedaży - Uchwała Nr CXXXV/2788/2012 z dnia 9 października 2012 r. Wykaz dotyczy nieruchomości położonej w Zamościu przy ul. Lwowskiej 19, Nr 33/5 o pow. 0,0850 ha cena wywoławcza zł 16) wyrażenia zgody na budowę dodatkowego toru egzaminacyjnego na terenie nieruchomości ozn. nr: 1739/1, 1740/1, 1745/4, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej - Uchwała Nr CXXXV/2789/2012 z dnia 9 października 2012 r. Ad 2/ Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. W ramach wykonywania Budżetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok - Uchwała Nr CXXX/2635/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 2) zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok - Uchwała Nr CXXXII/2686/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 3) zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok - Uchwała Nr CXXXIII/2712/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 4) zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2012 rok - Uchwała Nr CXXXIII/2713/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 5) zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. - Uchwała Nr CXXXIII/2714/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 6) zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok - Uchwała Nr CXXXIV/2752/2012 z dnia 2 października 2012 r. Strona 5 z 44

6 Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania. Zarząd Województwa upoważnił: 1) Pana Jacka Sobczaka, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 24 września 2012 r. - Uchwała Nr CXXXII/2671/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 2) Pana Piotra Janczarka Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Pana Dariusza Króla Dyrektora Regionalnego Biura Projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do podpisywania pism i dokumentów wynikających z realizacji Umowy nr URP/SPPW/2.1.1/KIK/39 w sprawie Realizacji Projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania zawartej w dniu roku z wyłączeniem umów i aneksów do umów - Uchwała Nr CXXXII/2689/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 3) Panią Małgorzatę Sokół p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 sierpnia 2007 r. nr KL/WUP/2007 zawartym pomiędzy Województwem Lubelskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z późn. zm.), do występowania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji mającym na celu odzyskiwanie kwot, o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz z późn. zm.), wynikających z umów o dofinansowanie projektu zawartych w ramach POKL, w tym do wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych - Uchwała Nr CXXXIII/2700/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 4) Pana Mirosława Fatygę Wicedyrektora ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 sierpnia 2007 r. nr KL/WUP/2007 zawartym pomiędzy Województwem Lubelskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z późn. zm.) do występowania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji mającym na celu odzyskiwanie kwot, o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz z późn. zm.), wynikających z umów o dofinansowanie projektu zawartych w ramach POKL, w tym do wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych, podczas nieobecności Pani Małgorzaty Sokół pełniącej obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - Uchwała Nr CXXXIII/2701/2012 z dnia 25 września 2012 r. Ad 4/ Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Zarządu Województwa podjął następujące uchwały związane z wdrażaniem Programów Operacyjnych na lata : w ramach POKL na lata w sprawach: 1) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji Strona 6 z 44

7 zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXX/2628/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 2) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXX/2629/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 3) zatwierdzenia zmiany w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CX/2103/2012 z dnia 16 maja 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2336/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. - Uchwała Nr CXXX/2630/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 4) zmiany Uchwały Nr CCLXXI/3509/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonania czynności prawnych związanych z ustanowieniem i wniesieniem przez Beneficjentów zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Uchwała Nr CXXX/2631/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 5) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 3/POKL/9.1.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Uchwała Nr CXXX/2632/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 6) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z IX posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXXX/2633/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 7) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VI posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXX/2634/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 8) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z III posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXXI/2644/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 9) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z IV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXXI/2645/2012 z dnia 11 września 2012 r.; Strona 7 z 44

8 10) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z IV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Uchwała Nr CXXXI/2646/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 11) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXXXI/2647/2012 z dnia11 września 2012 r.; 12) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXXI/2648/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 13) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCII/1694/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Nr CXXXI/2649/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 14) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIV/1717/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2331/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. Uchwała Nr CXXXI/2650/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 15) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu otwartego nr 3/POKL/9.1.2/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CII/1887/2012 z dnia 20 marca 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2332/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2651/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 16) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CII/1886/2012 z dnia 20 marca 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego CXIX/2333/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2652/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 17) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CIII/1930/2012 z dnia 27 marca 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2335/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2653/2012 z dnia 11 września 2012 r.; Strona 8 z 44

9 18) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CVII/2042/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2334/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXXI/2405/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2654/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 19) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CX/2103/2012 z dnia 16 maja 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2336/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXXX/2630/2012 z dnia 4 września 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2655/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 20) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 6/POKL/PI/IX/2012 na projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Tematy: 1. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy; 2. Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXVIII/2291/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2656/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 21) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 3/POKL/PI/VIII/2012 na projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Tematy: 1. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+, 2. Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXVIII/2290/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2657/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 22) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 7/POKL/9.2/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXXIII/2498/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2658/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 23) zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 4/POKL/8.2.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXXIII/2497/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXI/2659/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 24) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 9/POKL/9.6.3/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - Uchwała Nr CXXXII/2680/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 25) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 8/POKL/9.6.3/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój Strona 9 z 44

10 wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - Uchwała Nr CXXXII/2681/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 26) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z X posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXXXII/2682/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 27) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXXII/2683/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 28) akceptacji zmian w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CIII/1929/2012 z dnia 27 marca 2012 r., zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXXI/20407/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. oraz akceptacji zmian w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXVIII/2292/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXII/2691/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 29) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XI posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXXXIII/2697/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 30) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Uchwała Nr CXXXIII/2698/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 31) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wyłonionych do dofinansowania wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia I runda konkursowa - Uchwała Nr CXXXIII/2699/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 32) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.1/2012 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Uchwała Nr CXXXIII/2702/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 33) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 1/POKL/7.4/2012 w ramach Priorytetu VII Promocja Strona 10 z 44

11 integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - Uchwała Nr CXXXIII/2703/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 34) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 10/POKL/9.6.2/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - Uchwała Nr CXXXIII/2704/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 35) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Uchwała Nr CXXXIV/2740/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 36) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 3/POKL/9.1.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Uchwała Nr CXXXIV/2741/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 37) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach II posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXXIV/2742/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 38) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXXIV/2743/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 39) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z V posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Uchwała Nr CXXXIV/2744/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 40) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VI posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Uchwała Nr CXXXIV/2745/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 41) zatwierdzenia wyniku ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pt.: FUNDAMENT SUKCESU Wnioskodawcy: Gminy Lublin/ Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, przywróconego w wyniku procedury odwoławczej przez IOK, w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2012 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Uchwała Nr CXXXIV/2746/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 42) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z IX posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Strona 11 z 44

12 Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXXXIV/2747/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 43) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Uchwała Nr CXXXV/2777/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 44) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Uchwała Nr CXXXV/2778/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 45) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z IX posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 3/POKL/9.1.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Uchwała Nr CXXXV/2779/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 46) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków wyłonionych do dofinansowania wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach zamkniętego nr 1/POKL/7.2.2/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej Uchwała Nr CXXXV/2780/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 47) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków wyłonionych do dofinansowania wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia II runda konkursowa Uchwała Nr CXXXV/2781/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 48) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z V posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Uchwała Nr CXXXV/2782/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 49) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VI posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Uchwała Nr CXXXV/2783/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 50) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z IX posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXXXV/2784/2012 z dnia 9 października 2012 r.; Strona 12 z 44

13 51) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach II posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Uchwała Nr CXXXV/2785/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 52) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z X posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXXXV/2786/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 53) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXXXV/2787/2012 z dnia 9 października 2012 r. w ramach RPO WL na lata w sprawach: 1) zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w części obejmującej listę podstawową projektów kluczowych Uchwała Nr CXXXI/2664/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 2) zatwierdzenia projektu aktualizacji listy podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CXXXI/2665/2012 z dnia 11 września 2012 r.; 3) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Nr LXVI/1255/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2012 r. w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczących: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w treści nadanej uchwałą NR XCIV/1724/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. oraz uchwałą Nr CIV/1962/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr CVII/2045/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr CXVI/2248/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. - Uchwała Nr CXXXII/2675/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 4) zatwierdzenia zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uszczegółowienia Programu - Uchwała Nr CXXXIII/2720/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 5) zwiększenia alokacji środków przeznaczonych na finansowanie projektów zgłoszonych w konkursie 03/RPOWL/3.2/2010 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CXXXIII/2721/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 6) wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich złożonych w ramach konkursu nr 03/RPOWL/3.2/ Uchwała Nr CXXXIII/2722/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 7) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Strona 13 z 44

14 konkurs nr 03/RPOWL/3.2/ Uchwała Nr CXXXIII/2723/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 8) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCXV/2536/09z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CXXXIII/2724/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 9) zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej na 2012 rok w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczącym Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2012 rok w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczących: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości - Uchwała Nr CXXXIV/2734/2012 z dnia 2 października 2012 r. 10) zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w części obejmującej listę podstawową projektów kluczowych - Uchwała Nr CXXXV/2790/2012 z dnia 9 października 2012 r. Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz z późn. zm.) Zarząd zaopiniował pozytywnie: 1) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ulicy bocznej drogi gminnej Nr L ul. L. Herc w Lublinie, na odcinku od ul. L. Herc do działki o nr ewid. 35/2 wraz z odwodnieniem siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i przebudową istniejących linii - Uchwała Nr CXXX/2625/2012 z dnia 4 września 2012 r.; 2) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kijowiec Kolonia od km do km długość 0,550 km - Uchwała Nr CXXXII/2678/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 3) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1705L w miejscowości Korolówka - Uchwała Nr CXXXII/2679/2012 z dnia 18 września 2012 r.; 4) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa ulicy Ceglanej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Bernaciaka i Powstańców Listopadowych oraz dowiązaniem do skrzyżowania ulic Kaznowskiego, Skowieszyńska, Sosnowa w zakresie , stanowiącej integralną część zadania - Budowa dróg z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną w os. Piaski Włostowickie w Puławach etap I - Uchwała Nr CXXXIII/2709/2012 z dnia 25 września 2012 r.; 5) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa fragmentów ulic na terenie osiedla Piaski II w Puławach: ulica Meresty na odcinku od km 0+162,55 do km 0+244,10; ulica Zdebika na odcinku od km 0+335,14 do km 0+406,27; ulica Adamczewskiego na odcinku od km 0+059,05 do km 0+131,94; ulica Tyczyńskiego na odcinku od km 0+028,60 do km 0+110,30 wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową oraz kanalizacją deszczową Uchwała Nr CXXXIV/2748/2012 z dnia 2 października 2012 r.; Strona 14 z 44

15 6) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice od km 4+846,5 do km w miejscowości Pliszczyn, gmina Wólka - Uchwała Nr CXXXIV/2749/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 7) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2215L Lublin Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński od km do km w miejscowości Jakubowice Konińskie, gmina Niemce - Uchwała Nr CXXXIV/2750/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 8) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu przez ciek okresowy w km drogi krajowej nr 74 w m. Kowalin Uchwała Nr CXXXV/2767/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 9) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ulicy Majdan w Chełmie wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rzeki Janówka Uchwała Nr CXXXV/2768/2012 z dnia 9 października 2012 r. ; 10) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu przez rz. Branew w km drogi krajowej nr 74 w m. Krzemień Uchwała Nr CXXXV/2769/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 11) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ulicy Ppłk. Konrada w Puławach Uchwała Nr CXXXV/2770/2012 z dnia 9 października 2012 r.; 12) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta, polegającej na: budowie pasa wyłączenia do zjazdu na działkę nr 48/18 przy ul. Sławinkowskiej 49b; budowie chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni ul. Sławinkowskiej wraz z dojściami do istniejących peronów przystankowych oraz w kierunku w/w działki, stanowiący dojście do obiektu handlowego; rozbudowie oświetlenia drogowego Uchwała Nr CXXX/2771/2012 z dnia 9 października 2012 r. Ad 6/ Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania Zarząd Województwa wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa następujące osoby i instytucje: 1) Marię Dębowczyk, Henryka Dudziaka, Zdzisława Józefa Fisz, Tadeusza Andrzeja Ignatowicza, Bohdana Kiełbasę, Andrzeja Krzysztofa Knapa, Stanisława Kochańskiego, Krystynę Genowefę Kożuch, Janusza Stanisława Kubańskiego, Jana Kurek, Marię Skonieczną, Marka Edwarda Światłowskiego, Wojciecha Zająca, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie - Uchwała Nr CXXXIV/2753/2012 z dnia 2 października 2012 r.; 2) Panią Alicję Haponiuk, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - Uchwała Nr CXXXV/2766/2012 z dnia 9 października 2012 r. Działając na podstawie uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Strona 15 z 44

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXXV/1/2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 10 czerwca 2013 r. do 27 sierpnia 2013 r./ Lublin 2013 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXV /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 10 lipca 2012 do 31 sierpnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA 16-11-2015 Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Nazwa Koszty zadania w roku Województwa 661 628

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 20.01.2017 r. data publikacji: 2017-03-03 11:42:05

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLV/427/2009 Sejmiku z dnia 21 grudnia 2009 u Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 10.12.2015 r. 2016-01-22 10:52:04 Lp. Nr W sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXIV /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres 5 czerwca 2012 r. do 10.07.2012./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 18.08.2016 r. data publikacji: 2016-09-28 14:38:51

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój. Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r.

SZKOLENIE. Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój. Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r. SZKOLENIE Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POWER www.power.gov.pl https://sowa.efs.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 24.09.2015 r. data publikacji: 2015-10-27 10:32:38

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XV/ 1 / /2011

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XV/ 1 / /2011 DRUK XV/ 1 / /2011 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 4 października 2011r. do 14 listopada 2011 r./ Lublin 2011 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXXIII/1/2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 4 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r./ Lublin 2013 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA

... (pieczęć Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA Załącznik nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA w zakresie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z uprawnieniami na przecinacza tlenowego w ramach projektu pn: WSPÓLNA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 28.04.2016 r. data publikacji: 2016-05-27 08:14:22

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 13 maja 2008 r.

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 13 maja 2008 r. odbytego w dniu 13 maja 2008 r. Str. 1/6 Protokół Nr 45/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 13 maja 2008 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 215 r. Poz. 1944 UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 215 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 5 250 000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2016 ROKU. Dokumentacja efektów kontroli/audytów. Organ. wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2016 ROKU. Dokumentacja efektów kontroli/audytów. Organ. wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2016 ROKU Dokumentacja efektów kontroli/audytów Lp. Organ przeprowadzający kontrolę Temat kontroli wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXXI/1/2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 21 stycznia 2013 r. do 11 marca 2013r./ Lublin 2013 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK VI/1/2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 12 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r./ Lublin 2015 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r.

UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r. UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r. W SPRAWIE: wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Wykonanie projektów

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Nazwa i cel przedsięwzięcia Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego Załącznik nr 2 na lata 205-2030 do Uchwały nr.../.../205 WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH Sejmiku Województwa Lubelskiego PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Wydatki razem 313 139 547,04 Wydatki bieżące 188 346 135,32 Dział 150 Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Możliwości dla NGO 1 Programy Operacyjne wdrażające polską politykę rozwoju i europejską politykę spójności w latach 2014 2020. PO Infrastruktura i Środowisko, Program

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo