Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: bezpieczeństwo narodowe"

Transkrypt

1 Dolnośląska Szkoła Wyższa Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Uczelniany Koordynator ECTS mgr Jadwiga Dobrowolska Wrocław, Wagonowa 6 tel. +48 (71) , wewn. 120 fax. +48 (71) Instytutowy Koordynator ECTS dr Adam Sokołowski Wrocław, Strzegomska 47 tel.: +48 (71) fax. +48 (71)

2 Spis treści I. Informacje o Wrocławiu 3 II. Informacje o Uczelni 4 1. Nazwa i adres Uczelni 4 2. Władze Uczelni 4 3. Opis Uczelni 4 4. Struktura Uczelni 7 5. Kalendarz roku akademickiego 8 6. Wykaz prowadzonych kierunków studiów 8 7. Regulamin studiów 9 8. Informacje ogólne o ECTS 9 9. Formularze 10 III. Informacje o Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 11 IV. Informacje o Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Badania naukowe Działalność dydaktyczna Przyznawane kwalifikacje Warunki przyjęcia na studia Cele akademickie / zawodowe programu studiów Dalsze możliwości kształcenia Formuła egzaminu końcowego Zasady oceniania i egzaminowania 15 V. Programy nauczania (sylabusy) 16 A. Przedmioty realizujące treści podstawowe 18 B. Przedmioty realizujące treści kierunkowe 52 C. Przedmioty realizujące treści w zakresie innych wymagań 86 D. Przedmioty realizujące treści specjalnościowe do wyboru 98 VI. Ogólne informacje dla studentów Koszty utrzymania we Wrocławiu Zakwaterowanie Posiłki Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Świadczenia dla studentów o specjalnych potrzebach Pomoc materialna dla studentów Biuro Obsługi Studentów Baza dydaktyczna Programy międzynarodowe DSW Informacje praktyczne dla studentów przyjeżdżających Kursy językowe Praktyki Zajęcia sportowe Organizacje studenckie i czas wolny 181 2

3 I. Informacje o Wrocławiu Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, liczącym około 650 tys. mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków uniwersyteckich. Jest też jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce - o bogatej historii i niepowtarzalnej urodzie. Wrocław jest prężnym ośrodkiem kultury. W ciągu roku odbywa się tu ponad 40 imprez i przeglądów filmowych, muzycznych, kabaretowych. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest festiwal Era Nowe Horyzonty. Nie mniej sławne są niemal legendarne już przedsięwzięcia, takie jak: Wratislavia Cantans, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Jazz nad Odrą, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal Dialog Wrocław. Słynne już w Europie stały się monumentalne przedstawienia operowe organizowane we wrocławskiej Hali Stulecia. Miasto wyposażone jest w bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów wyczynowych i amatorskich. Wrocław to ośrodek sportów wodnych i turystyki rzecznej oraz ważny punkt na mapie Polski, szczycący się tradycjami w koszykówce, zawodach żużlowych, piłce nożnej, strzelectwie. Wrocław jest ważnym węzłem komunikacyjnym; międzynarodowy port lotniczy, przebiegająca przez obrzeża miasta autostrada A4, dworce kolejowe, porty żeglugi rzecznej, zapewnia połączenie z całym światem. Stolica Dolnego Śląska bez wątpienia zasługuje na miano jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Bardzo dobra kadra naukowa, wysokie standardy socjalne, ciekawe propozycje szkoleń i praktyk oraz prawdziwa studencka atmosfera sprawiają, że co roku do Wrocławia ściągają młodzi ludzie z kraju i z zagranicy. 3

4 II. Informacje o Uczelni 1. Nazwa i adres Uczelni DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA ul. Wagonowa Wrocław tel: + 48 (71) fax: + 48 (71) Władze Uczelni Władze DSW we Wrocławiu stanowią: rektor i trzech prorektorów ds. rozwoju, kształcenia i spraw studenckich, nauki i współpracy z zagranicą oraz kanclerz odpowiedzialny za administrowanie uczelnią. Rektor DSW - prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica Zastępca Rektora DSW, Prorektor ds. rozwoju prof. DSW dr hab. Krzysztof Kubiak Kanclerz DSW dr Czesław Malczewski Prorektor ds. kształcenia i ds. studenckich dr Teresa Stasieńko Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak 3. Opis Uczelni Dolnośląska Szkoła Wyższa jest akademicką uczelnią niepaństwową powołaną na podstawie decyzji MEN z dnia 16 czerwca 1997 r. Uczelnię wpisano do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118 (decyzja MEN z dnia 30 czerwca 1997 r.). Założycielem Uczelni jest Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Z inicjatywą powołania Uczelni wystąpili: mgr Janina Taurogińska-Kopera (Dyrektor Oddziału Regionalnego TWP) i prof. dr hab. Robert Kwaśnica (ówczesny Prezes w/w Oddziału TWP). Szkoła na początku funkcjonowała pod nazwą Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu, później nazwę uzupełniono dodając człon Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (decyzja MENiS z dnia 28 lutego 2002 r.). Ze względu na istotne rozszerzenie profilu naukowo-dydaktycznego Uczelni nazwę tę zmieniono następnie na Dolnośląska Szkoła Wyższa (decyzja MENiS z dnia 7 września 2007 r.). Już w fazie powstawania DSW jej twórcy przyjęli założenie budowy uczelni o statusie akademickim. Od chwili powołania (od roku 1997) DSW prowadziła dwa kierunki studiów: pedagogikę i pedagogikę specjalną. Obydwa kierunki studiów pedagogicznych (pedagogika i pedagogika specjalna) prowadzone są aktualnie na dwóch poziomach jako studia pierwszego i drugiego stopnia. W kolejnych latach działalności Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia 11 kierunków studiów I stopnia i 3 kierunków studiów II stopnia. 4

5 Formalnym świadectwem rozwoju i organizacyjnego dojrzewania Uczelni są decyzje MEN, MENiS, MEiN, MNiSW i CKds.SiT dotyczące jej działalności: 1997 utworzenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, zezwolenie na prowadzenie kierunku studiów licencjackich pedagogika oraz pedagogika specjalna (decyzja MEN z dnia 16 czerwca 1997 r.), 1997 wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118 (decyzja MEN z dnia 30 czerwca 1997 r.), 1999 uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MEN z dnia 30 września 1999 r.), 2000 uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MEN z dnia 6 listopada 2000 r.), 2001 uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich pięcioletnich jednolitych i magisterskich uzupełniających na kierunku pedagogika (decyzja MEN z dnia 28 czerwca 2001 r.), 2001 przedłużenie okresu działalności Uczelni do dnia 30 września 2010 roku (decyzja MEN z dnia 6 sierpnia 2001 r.), 2002 uzupełnienie nazwy Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu o człon Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (decyzja MENiS z dnia 28 lutego 2002 r.), 2003 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (Uchwała Nr 14/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 stycznia 2003 r.), 2003 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku pedagogika prowadzonym w Instytucie Pedagogiki (Uchwała Nr 50/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 lutego 2003 r.), 2004 uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich pięcioletnich jednolitych i magisterskich uzupełniających na kierunku pedagogika specjalna (decyzja MENiS z dnia 23 września 2004 r.), 2005 uzyskanie przez Wydział Nauk Pedagogicznych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (decyzja CK ds. Stopni i Tytułów z dnia 28 listopada 2005 r.), 2006 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo (decyzja MEiN z dnia 28 kwietnia 2006 r.), 2006 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku etnologia (decyzja MEiN z dnia 28 kwietnia 2006 r.), 2006 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MNiSW z dnia 21 lipca 2006 r.), 5

6 2006 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MNiSW z dnia 30 listopada 2006 r.) uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia (decyzja MNiSW z dnia 25 maja 2007 r.), 2007 uzyskanie przez Wydział Nauk Pedagogicznych zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna (decyzja MNiSW z dnia 6 lipca 2007 r.), 2007 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MNiSW z dnia 31 lipca 2007 r.), 2007 zmiana nazwy z Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu na Dolnośląska Szkoła Wyższa (decyzja MNiSW z dnia 07 września 2007 r.), zmiana w rejestrze uczelni niepaństwowych (decyzja MNiSW z dnia 13 września 2007 r.), 2008 uzyskanie przez Wydział Nauk Technicznych zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia (decyzja MNiSW z dnia 6 czerwca 2008 r.), 2008 uzyskanie przez Wydział Nauk Pedagogicznych zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie (decyzja MNiSW z dnia 4 lipca 2008 r.), 2008 uzyskanie przez Wydział Nauk Technicznych zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja (decyzja MNiSW z dnia 24 września 2008 r.), 2009 uzyskanie przez Wydział Nauk Pedagogicznych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 listopada 2009 r.), 2010 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 stycznia 2010 r.), 2010 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia (decyzja MNiSW z dnia 30 kwietnia 2010 r.), 2010 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedagogika prowadzonych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Uchwała Nr 233/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 marca 2010 r.), 2010 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedagogika specjalna prowadzonych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Uchwała Nr 866/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 02 września 2010 r.), 2010 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 6

7 (Uchwała Nr 726/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2010 r.), 2010 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MNiSW z dnia 24 września 2010 r.). 4. Struktura Uczelni Wydział Nauk Pedagogicznych: (1) Instytut Pedagogiki (3) Instytut Pedagogiki Specjalnej (4) Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa: (1) Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2) Instytut Stosunków Międzynarodowych (3) Katedra Antropologii Kulturowej (4) Katedra Filozofii i Logiki (5) Katedra Kulturoznawstwa Wydział Nauk Technicznych: (1) Katedra Geoinformatyki Jednostki międzywydziałowe: (1) Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (2) Centrum Studiów Zaawansowanych (3) Studium Języków Obcych (4) Studium Wychowania Fizycznego Jednostki ogólnouczelniane: (1) Biblioteka (2) Dział Wydawnictw (3) Biuro Karier (4) Dział Nauczania (5) Dział Praktyk (6) Dział Informatyczny (7) Dział Promocji (8) Dział Analiz, Rozwoju i Obsługi Informatycznej (9) Kwestura (10) Dział Administracyjno-Gospodarczy 7

8 5. Kalendarz roku akademickiego Semestr I (zimowy) 1. Okres zajęć dydaktycznych w semestrze I (zimowym) Ferie zimowe Dzień rezerwowy Sesja egzaminacyjna (zimowa) Przerwa międzysemestralna Sesja poprawkowa po semestrze zimowym Dzień Rektorski Semestr II (letni) 1. Okres zajęć dydaktycznych w semestrze II (letnim) Ferie wiosenne Dni rezerwowe 09 i Sesja egzaminacyjna (letnia) Sesja poprawkowa po semestrze letnim Dzień Rektorski Wykaz prowadzonych kierunków studiów W pierwszym roku uczelnia rozpoczęła rekrutację na dwa kierunki wyższych studiów pierwszego stopnia: pedagogikę i pedagogikę specjalną, w zakresie 6 specjalności. W tym samym czasie uruchomiono także pierwsze studia podyplomowe. W październiku 1997 roku w DSW rozpoczęło naukę 375 osób. W kolejnych latach systematycznie zwiększała się liczba studentów a także liczba specjalności w obrębie proponowanych kierunków studiów. W roku akademickim 1999/2000 uczelnia uzyskała prawo do organizacji kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, na dwóch nowych kierunkach: stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Od 1 października 2001 r. DSW kształci studentów na jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach magisterskich uzupełniających na kierunku: Pedagogika, a od 1 października 2004 również na kierunku: Pedagogika Specjalna, od 1 października 2006 kształci na kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Tym samym studia w uczelni są prowadzone jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie. W grudniu 2002 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia w DSW na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. W jej wyniku oba kierunki uzyskały ocenę pozytywną i od lutego 2003 są kierunkami akredytowanymi. Oprócz tego założony we wrześniu 1999 roku Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych prowadzi szeroką gamę studiów podyplomowych, których obecnie jest 32. W obecnej ofercie edukacyjnej uczelni jest 13 kierunków studiów I stopnia (11 licencjackich i 2 inżynierskich): - bezpieczeństwo narodowe - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - etnologia 8

9 - filozofia - geodezja i kartografia - historia - kulturoznawstwo - nauki o rodzinie - nawigacja - pedagogika - pedagogika specjalna - praca socjalna - stosunki międzynarodowe oraz 5 kierunków studiów II stopnia: - bezpieczeństwo narodowe - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - pedagogika - pedagogika specjalna - stosunki międzynarodowe 7. Regulamin studiów Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa precyzyjnie Regulamin studiów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej" dostępny na stronie internetowej 8. Informacje ogólne o ECTS Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (z angielskiego European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) powstał z myślą o ułatwieniu wymiany studentów pomiędzy uczelniami oraz dostępu do informacji na temat planów studiów. System obliguje macierzystą Uczelnię studenta do uznawania studiów odbytych za granicą, bez konieczności dodatkowych zaliczeń czy powtarzania roku. ECTS gwarantuje przejrzystość zasad zaliczania studiów poprzez: przydzielenie punktów ECTS dla każdego przedmiotu, stworzenie pakietu informacyjnego o uczelni oraz planach i programach studiów. Punkty ECTS przydzielane są wszystkim przedmiotom w obowiązującym planie studiów. Stanowią one liczbową wartość nakładu pracy, który student musi włożyć aby zaliczyć dany przedmiot. Nie stanowią one prostego przełożenia ilości godzin dydaktycznych, lecz ustalają faktyczny wkład i zaangażowanie studenta w zaliczenie przedmiotu. Przyznawane są też niezależnie od formy zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria). Zaliczenie roku studiów wymaga zgromadzenia 60 punktów (semestralnie średnio 30 punktów). Taki sposób umożliwia studentowi dobór przedmiotów w zależności od własnych możliwości i czasu. 9

10 Pakiet informacyjny stwarza szansę dobrego poznania uczelni, w której student planuje studia. Umożliwia mu również zapoznanie się z przedmiotami i planem studiów. Pozwala wybrać przedmioty zbliżone do tych, które obowiązują go na uczelni macierzystej. Dla każdego studenta wyjeżdżającego i powracającego ze studiów za granicą sporządzany jest wykaz zaliczeń. Punkty za zaliczone przedmioty przypisuje się przedmiotom obowiązującym w uczelni macierzystej. Podstawowe zasady ECTS: 1. Zasady systemu są takie same dla wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Punkty ECTS przydzielone są wszystkim przedmiotom objętym planem studiów. 3. Punkty przypisane zostają przedmiotowi, a nie poszczególnym jego elementom składowym. Cząstkowy przydział punktów możliwy jest gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr. Uzyskanie pozytywnych ocen z całości zajęć danego przedmiotu jest jednoznaczne z przyporządkowaniem studentowi właściwej ilości punktów ECTS. 4. Do zaliczenia konieczne jest zebranie: o w roku 60 punktów, o w semestrze 30 punktów (chyba, że program studiów przewiduje odchylenie od liczby punktów w semestrze). 5. Uzyskanie dyplomu wymaga spełnienia rygorów zawartych w programie studiów oraz uzyskania ustalonej liczby punktów: o 180 dla ukończenie studiów pierwszego stopnia, o 300 dla ukończenia studiów drugiego stopnia. 9. Formularze Formularze są dostępne na stronie internetowej uczelni: Wzory dokumentów wymaganych od kandydatów ubiegających się o studia zagraniczne programu ERASMUS znajdują się na: 10

11 III. Informacje o Wydziale Nauk Społecznych I Dziennikarstwa Dziekanem Wydziału jest prof. DSW dr hab. Beata Borowicz-Sierocka. W skład Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa wchodzą: Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedra Filozofii i Antropologii Kulturowej Katedra Kulturoznawstwa W ramach Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych działają 2 zakłady i 1 pracownia badawcza. W ramach Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej działa 6 zakładów i 2 pracownie badawcze. W strukturze Wydziału usytuowane są również: Szkoła Języka Polskiego Europe Direct Dolnośląski Punkt Informacyjny Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Dolnośląska Akademia Ratownictwa Jednostki organizacyjne Wydziału prowadzą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i wydawniczą w zakresie takich dyscyplin, jak: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, nauki o polityce i stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, medioznawstwo, filozofia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, historia. Kształcenie na Wydziale odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych. Programy badawcze i cele dydaktyczne realizowane w obrębie Wydziału skupione są wokół najistotniejszych zagadnień współczesnego świata i prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi badawczych. Zasadniczą charakterystyką realizowanej na Wydziale tematyki badawczej i oferty edukacyjnej jest ich ścisłe odniesienie do bieżącej praktyki życia społecznego zarówno w wymiarze kulturowym, jak i politycznym oraz intelektualnym. W wymiarze dydaktycznym dbamy szczególnie o to, by absolwent naszego Wydziału wyposażony został w praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności niezbędne do bezpośredniego podjęcia pracy zawodowej. Ważnym atutem realizowanych przez nas badań jest wieloaspektowa współpraca naukowa pomiędzy poszczególnymi instytutami, zakładami i zespołami Wydziału. Pozwala to także studentom na łączenie w indywidualnym programie studiów edukacji z zakresu różnych, reprezentowanych na Wydziale dyscyplin. Wydział utrzymuje współpracę naukową z wieloma ośrodkami akademickimi w Europie i Ameryce. Daje to również możliwość międzynarodowej wymiany studenckiej. Rokrocznie nasi studenci uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach umów dwustronnych oraz w ramach programu Erasmus. Dopełnieniem oferty edukacyjnej WNSiD ułatwiającym realizowanie międzynarodowej wymiany studenckiej i przyjmowanie zagranicznych studentów na naszą Uczelnię są kursy Szkoły Języka Polskiego dla obcokrajowców. Koordynacją kursów zajmuje się Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej. 11

12 IV. Informacje o Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH Wrocław ul. Strzegomska 47 tel. +48 (71) fax. +48 (71) Instytut został utworzony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w październiku 1999 r. i funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Władze Instytutu: Dyrektor Instytutu prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz Zastępca Dyrektora Instytutu dr Adam Sokołowski 1. Badania naukowe Badania naukowe, prowadzone w Instytucie, ukierunkowane są na szeroko rozumianą problematykę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa narodowego Polski oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Naukowe zainteresowania pracowników odnoszą się do następujących obszarów: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Globalizacja i regionalizacja Konflikty i spory międzynarodowe Międzynarodowa ochrona praw człowieka Nacjonalizm, separatyzm i populizm we współczesnym świecie Państwa bałkańskie na przełomie XX i XXI wieku Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Stosunki polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie Strategia bezpieczeństwa państwa Terroryzm i zagrożenia asymetryczne Pracownicy Instytutu publikują monografie i artykuły naukowe w kraju i za granicą, w tym także w Wydawnictwie Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 2006 r. Instytut rozpoczął wydawanie Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, który posiada wysoką renomę w środowisku naukowym i zaliczany jest do Listy czasopism kwalifikowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obecnym i minionym roku akademickim pracownicy Instytutu wzięli udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, związanych z realizowanymi przez nich obszarami badawczymi. Powiększająca się liczba studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest potwierdzeniem wyjątkowej atrakcyjności problematyki naukowo-badawczej realizowanej w Instytucie. Nasi studenci widzą tu szansę na zdobycie wszechstronnego wykształcenia, 12

13 które w przyszłości umożliwi im karierę międzynarodową oraz zapewni materialną i niematerialną satysfakcję z wykonywanej pracy. 2. Działalność dydaktyczna Instytut prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach, tj. bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe, na poziomie studiów I stopnia (studiów licencjackich) oraz studiów II stopnia (studiów magisterskich). Instytut prowadzi także rekrutację na studia podyplomowe. Studia I stopnia - kierunek: bezpieczeństwo narodowe Specjalność: bezpieczeństwo państwa Charakterystyka specjalności: specjalność została przygotowana z myślą o osobach, chcących pracować w jednostkach cywilnych lub mundurowych, powołanych do realizacji zadań w ramach systemu bezpieczeństwa państwa. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, militarne i pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, metody przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz sposoby ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej. Kariera: absolwent będzie przygotowany do pracy w: jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa, wydziałach zarządzania kryzysowego, Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, innych strażach oraz służbach mundurowych, firmach ochrony osób i mienia, a także podmiotach gospodarczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa. W Instytucie realizowany jest program naukowej i dydaktycznej wymiany międzynarodowej. W ramach programu LLP Erasmus nasi studenci wyjeżdżają na semestralne studia do wielu krajów Europy. W roku akademickim 2005/2006 został wdrożony w Instytucie system przyznawania i rejestracji punktów ECTS (European Credit Transfer System). Umożliwia on naszym studentom zaliczanie przedmiotów oraz zdobywanie punktów ECTS również w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Wprowadzenie systemu ECTS pozwala także studentom z innych państw na studia na kierunku stosunki międzynarodowe w DSW we Wrocławiu. Szeroki program praktyk, przewidzianych w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, daje naszym studentom możliwość właściwego połączenia teorii z pierwszym stażem zawodowym. Z punktu widzenia potrzeb i wyzwań dzisiejszego rynku pracy jest to ważny element procesu kształcenia. Studenci naszego kierunku w pełni uprawnieni są do otrzymywania różnych form pomocy materialnej, dostępnych dla młodzieży akademickiej. Dotyczy to w szczególności stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie, stypendiów dla niepełnosprawnych, a także stypendiów z Unii Europejskiej. W budynku DSW przy ul. Strzegomskiej 47, do dyspozycji studentów pozostają: sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt audiowizualny, 13

14 cztery sale komputerowe oraz świetlica ze stanowiskami komputerowymi oraz dostęp do Internetu, gabinety do konsultacji naukowo-dydaktycznych, sekretariaty dziekanatu oraz Instytutów, a także punkt kserograficzny oraz bufet. 3. Przyznawane kwalifikacje Tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów bezpieczeństwo narodowe tytuł licencjata. I stopnia na kierunku 4. Warunki przyjęcia na studia Absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem maturalnym przyjmowani są na studia bez egzaminów wstępnych. Zapisy odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń. Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc jednak nie później niż do 20 września. 5. Cele akademickie / zawodowe programu studiów Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie dysponował wiedzą: ogólnohumanistyczną niezbędną do zrozumienia mechanizmów bezpieczeństwa współczesnego państwa oraz zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego ogólnokierunkową konieczną do rozumienia i rozwijania własnej roli zawodowej. Student zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz tworzenia i posługiwania się warsztatem diagnostycznym i metodycznym. 6. Dalsze możliwości kształcenia Absolwenci studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość kontynuowania nauki na: studiach II stopnia (magisterskich) na prowadzonym przez nasz Instytut kierunku bezpieczeństwo narodowe lub stosunki międzynarodowe, innych dowolnie wybranych studiach II stopnia (magisterskich) na uczelniach krajowych i zagranicznych oraz studiach podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Formuła egzaminu końcowego Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów danej specjalności oraz napisanie samodzielnej pracy dyplomowej (licencjackiej) i jej obrona przed komisją w postaci złożonego egzaminu dyplomowego (licencjackiego). 14

15 8. Zasady oceniania i egzaminowania Formę zaliczenia poszczególnych przedmiotów określa plan studiów. Obowiązują: zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, praca kontrolna i egzamin. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu w pierwszym terminie studentowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego. Negatywna ocena z egzaminu poprawkowego (egzaminu w II terminie) student może wystąpić o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego. Negatywna ocena z egzaminu komisyjnego powoduje niezaliczenie przedmiotu. Skala ocen Ocena Nazwa oceny Ocena ECTS 5 bardzo dobry A 4,5 plus dobry B 4 dobry C 3,5 plus dostateczny D 3 dostateczny E 2 niedostateczny F 15

16 V. Programy nauczania (sylabusy) Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku polskim. A. Przedmioty realizujące treści podstawowe 1. Filozofia z elementami filozofii bezpieczeństwa 2. Historia Polski do 1989 roku 3. Geografia polityczna i ekonomiczna 4. Ekonomia 5. Nauka o państwie 6. Podstawy prawa 7. Administracja współczesnego państwa 8. Organizacja i zarządzanie 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 10. Współczesne systemy polityczne B. Przedmioty realizujące treści kierunkowe 11. Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 12. Prawne podstawy bezpieczeństwa 13. Polityka bezpieczeństwa państwa teoria i praktyczna implementacja 14. Strategie bezpieczeństwa 15. System bezpieczeństwa narodowego 16. Zarządzanie kryzysowe system organizacji i zasady funkcjonowania 17. Zarządzanie kryzysowe metodyka działań i kierowanie akcją 18. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 19. Międzynarodowe stosunki polityczne 20. Międzynarodowe stosunki wojskowe C. Przedmioty realizujące treści w zakresie innych wymagań 21. Język angielski 22. Język obcy do wyboru 23. Logika 24. Technologia informacyjna 25. Wychowanie fizyczne D. Przedmioty realizujące treści specjalnościowe do wyboru 26. Bezpieczeństwo teleinformacyjne 27. Finansowe i organizacyjne aspekty zarządzania ryzykiem 28. Fundusze Unii Europejskiej 29. Kulturowy i społeczny wymiar konfliktów ery globalizacji 30. Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa 31. Organizacja i technika służby zagranicznej z zarysem protokołu dyplomatycznego 32. Podejmowanie i wypracowywanie decyzji gra symulacyjna 33. Podstawy gier symulacyjnych 34. Podstawy marketingu i public retations 35. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Polski 36 Polityka migracyjna Polski i Unii Europejskiej 37. Polityka społeczna z elementami polityki penitencjarnej 38. Proseminarium specjalnościowe 16

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla wyższych studiów zawodowych pierwszego stopnia 2005/2006

Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla wyższych studiów zawodowych pierwszego stopnia 2005/2006 Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla wyższych studiów zawodowych pierwszego

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Filologiczno-historyczny Kierunek: Stosunki Międzynarodowe PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P /PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Stosunki międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Kod przedmiotu MK_14 Studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOZNAWSTWO Specjalność: WOJSKOZNAWSTWO

WOJSKOZNAWSTWO Specjalność: WOJSKOZNAWSTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Obszar kształcenia: nauki humanistyczne i nauki społeczne Rok studiów - semestr (zimowy) WOJSKOZNAWSTWO

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH. PAKIET INFORMACYJNY ECTS na rok akademicki 2008/2009

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH. PAKIET INFORMACYJNY ECTS na rok akademicki 2008/2009 A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PAKIET INFORMACYJNY na rok akademicki 2008/2009 GDYNIA 2008 I. OGÓLNA INFORMACJA O WYDZIALE 1.1 Nazwa i adres Adres:

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dr Paweł Ścigaj

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dr Paweł Ścigaj Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zaliczanie przedmiotów

Zaliczanie przedmiotów Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2002 roku Zasady organizacji i zaliczania przedmiotów oraz lat studiów w systemie Europejskiego Systemu Transferu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal.

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, niestacjonarne Semestr I Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie 10 10 - - egz 4 Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 10 - - - zal 2 (obszar nauk humanistycznych)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Zasady studiów geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1 Przepisy ogólne 1. Studentów studiów geograficznych obowiązują przepisy Regulaminu studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest nadrzędny

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne Kod: Cts Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU GOSPODARKA POLSKU XX wieku POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Warszawa 1998 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 i GOSPODARKA ZIEM POLSKICH 1 POD ZABORAMI 13 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE Fot. Franciszek Mróz INFORMACJE OGÓLNE Studia trwają: IV semestry Obszary kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława DĄBROWSKIEGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZASADY

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Kultura czeska Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: v Doradztwo filozoficzne i coaching; v Filozofia; v Kognitywistyka; stacjonarne Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku: Język polski Język obcy nowożytny Matematyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe).

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

II. Studia stacjonarne

II. Studia stacjonarne II. Studia stacjonarne 2.1. Przedmioty realizowane w roku ak. 2010-11 na studiach stacjonarnych Uwaga: w roku akademickim 2010-11 kaŝdy rok studiów jest realizowany według odrębnego planu studiów. Stąd

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA 3/ (I rok), /5 (II rok), 5/ (III rok) Semestr I Socjologia ogólna 3 Podstawy bezpieczeństwa państwa 5 3 Wiedza o państwie i prawie 5 Podstawy psychologii 3 5 Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Seminarium Bolońskie, Szczecin, 22 października 2010 System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Marek Frankowicz ekspert boloński Proces Boloński

Bardziej szczegółowo