Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: bezpieczeństwo narodowe"

Transkrypt

1 Dolnośląska Szkoła Wyższa Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Uczelniany Koordynator ECTS mgr Jadwiga Dobrowolska Wrocław, Wagonowa 6 tel. +48 (71) , wewn. 120 fax. +48 (71) Instytutowy Koordynator ECTS dr Adam Sokołowski Wrocław, Strzegomska 47 tel.: +48 (71) fax. +48 (71)

2 Spis treści I. Informacje o Wrocławiu 3 II. Informacje o Uczelni 4 1. Nazwa i adres Uczelni 4 2. Władze Uczelni 4 3. Opis Uczelni 4 4. Struktura Uczelni 7 5. Kalendarz roku akademickiego 8 6. Wykaz prowadzonych kierunków studiów 8 7. Regulamin studiów 9 8. Informacje ogólne o ECTS 9 9. Formularze 10 III. Informacje o Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 11 IV. Informacje o Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Badania naukowe Działalność dydaktyczna Przyznawane kwalifikacje Warunki przyjęcia na studia Cele akademickie / zawodowe programu studiów Dalsze możliwości kształcenia Formuła egzaminu końcowego Zasady oceniania i egzaminowania 15 V. Programy nauczania (sylabusy) 16 A. Przedmioty realizujące treści podstawowe 18 B. Przedmioty realizujące treści kierunkowe 52 C. Przedmioty realizujące treści w zakresie innych wymagań 86 D. Przedmioty realizujące treści specjalnościowe do wyboru 98 VI. Ogólne informacje dla studentów Koszty utrzymania we Wrocławiu Zakwaterowanie Posiłki Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Świadczenia dla studentów o specjalnych potrzebach Pomoc materialna dla studentów Biuro Obsługi Studentów Baza dydaktyczna Programy międzynarodowe DSW Informacje praktyczne dla studentów przyjeżdżających Kursy językowe Praktyki Zajęcia sportowe Organizacje studenckie i czas wolny 181 2

3 I. Informacje o Wrocławiu Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, liczącym około 650 tys. mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków uniwersyteckich. Jest też jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce - o bogatej historii i niepowtarzalnej urodzie. Wrocław jest prężnym ośrodkiem kultury. W ciągu roku odbywa się tu ponad 40 imprez i przeglądów filmowych, muzycznych, kabaretowych. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest festiwal Era Nowe Horyzonty. Nie mniej sławne są niemal legendarne już przedsięwzięcia, takie jak: Wratislavia Cantans, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Jazz nad Odrą, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal Dialog Wrocław. Słynne już w Europie stały się monumentalne przedstawienia operowe organizowane we wrocławskiej Hali Stulecia. Miasto wyposażone jest w bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów wyczynowych i amatorskich. Wrocław to ośrodek sportów wodnych i turystyki rzecznej oraz ważny punkt na mapie Polski, szczycący się tradycjami w koszykówce, zawodach żużlowych, piłce nożnej, strzelectwie. Wrocław jest ważnym węzłem komunikacyjnym; międzynarodowy port lotniczy, przebiegająca przez obrzeża miasta autostrada A4, dworce kolejowe, porty żeglugi rzecznej, zapewnia połączenie z całym światem. Stolica Dolnego Śląska bez wątpienia zasługuje na miano jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Bardzo dobra kadra naukowa, wysokie standardy socjalne, ciekawe propozycje szkoleń i praktyk oraz prawdziwa studencka atmosfera sprawiają, że co roku do Wrocławia ściągają młodzi ludzie z kraju i z zagranicy. 3

4 II. Informacje o Uczelni 1. Nazwa i adres Uczelni DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA ul. Wagonowa Wrocław tel: + 48 (71) fax: + 48 (71) Władze Uczelni Władze DSW we Wrocławiu stanowią: rektor i trzech prorektorów ds. rozwoju, kształcenia i spraw studenckich, nauki i współpracy z zagranicą oraz kanclerz odpowiedzialny za administrowanie uczelnią. Rektor DSW - prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica Zastępca Rektora DSW, Prorektor ds. rozwoju prof. DSW dr hab. Krzysztof Kubiak Kanclerz DSW dr Czesław Malczewski Prorektor ds. kształcenia i ds. studenckich dr Teresa Stasieńko Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak 3. Opis Uczelni Dolnośląska Szkoła Wyższa jest akademicką uczelnią niepaństwową powołaną na podstawie decyzji MEN z dnia 16 czerwca 1997 r. Uczelnię wpisano do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118 (decyzja MEN z dnia 30 czerwca 1997 r.). Założycielem Uczelni jest Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Z inicjatywą powołania Uczelni wystąpili: mgr Janina Taurogińska-Kopera (Dyrektor Oddziału Regionalnego TWP) i prof. dr hab. Robert Kwaśnica (ówczesny Prezes w/w Oddziału TWP). Szkoła na początku funkcjonowała pod nazwą Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu, później nazwę uzupełniono dodając człon Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (decyzja MENiS z dnia 28 lutego 2002 r.). Ze względu na istotne rozszerzenie profilu naukowo-dydaktycznego Uczelni nazwę tę zmieniono następnie na Dolnośląska Szkoła Wyższa (decyzja MENiS z dnia 7 września 2007 r.). Już w fazie powstawania DSW jej twórcy przyjęli założenie budowy uczelni o statusie akademickim. Od chwili powołania (od roku 1997) DSW prowadziła dwa kierunki studiów: pedagogikę i pedagogikę specjalną. Obydwa kierunki studiów pedagogicznych (pedagogika i pedagogika specjalna) prowadzone są aktualnie na dwóch poziomach jako studia pierwszego i drugiego stopnia. W kolejnych latach działalności Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia 11 kierunków studiów I stopnia i 3 kierunków studiów II stopnia. 4

5 Formalnym świadectwem rozwoju i organizacyjnego dojrzewania Uczelni są decyzje MEN, MENiS, MEiN, MNiSW i CKds.SiT dotyczące jej działalności: 1997 utworzenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, zezwolenie na prowadzenie kierunku studiów licencjackich pedagogika oraz pedagogika specjalna (decyzja MEN z dnia 16 czerwca 1997 r.), 1997 wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118 (decyzja MEN z dnia 30 czerwca 1997 r.), 1999 uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MEN z dnia 30 września 1999 r.), 2000 uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MEN z dnia 6 listopada 2000 r.), 2001 uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich pięcioletnich jednolitych i magisterskich uzupełniających na kierunku pedagogika (decyzja MEN z dnia 28 czerwca 2001 r.), 2001 przedłużenie okresu działalności Uczelni do dnia 30 września 2010 roku (decyzja MEN z dnia 6 sierpnia 2001 r.), 2002 uzupełnienie nazwy Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu o człon Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (decyzja MENiS z dnia 28 lutego 2002 r.), 2003 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (Uchwała Nr 14/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 stycznia 2003 r.), 2003 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku pedagogika prowadzonym w Instytucie Pedagogiki (Uchwała Nr 50/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 lutego 2003 r.), 2004 uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich pięcioletnich jednolitych i magisterskich uzupełniających na kierunku pedagogika specjalna (decyzja MENiS z dnia 23 września 2004 r.), 2005 uzyskanie przez Wydział Nauk Pedagogicznych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (decyzja CK ds. Stopni i Tytułów z dnia 28 listopada 2005 r.), 2006 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo (decyzja MEiN z dnia 28 kwietnia 2006 r.), 2006 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku etnologia (decyzja MEiN z dnia 28 kwietnia 2006 r.), 2006 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MNiSW z dnia 21 lipca 2006 r.), 5

6 2006 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MNiSW z dnia 30 listopada 2006 r.) uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia (decyzja MNiSW z dnia 25 maja 2007 r.), 2007 uzyskanie przez Wydział Nauk Pedagogicznych zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna (decyzja MNiSW z dnia 6 lipca 2007 r.), 2007 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MNiSW z dnia 31 lipca 2007 r.), 2007 zmiana nazwy z Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu na Dolnośląska Szkoła Wyższa (decyzja MNiSW z dnia 07 września 2007 r.), zmiana w rejestrze uczelni niepaństwowych (decyzja MNiSW z dnia 13 września 2007 r.), 2008 uzyskanie przez Wydział Nauk Technicznych zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia (decyzja MNiSW z dnia 6 czerwca 2008 r.), 2008 uzyskanie przez Wydział Nauk Pedagogicznych zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie (decyzja MNiSW z dnia 4 lipca 2008 r.), 2008 uzyskanie przez Wydział Nauk Technicznych zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja (decyzja MNiSW z dnia 24 września 2008 r.), 2009 uzyskanie przez Wydział Nauk Pedagogicznych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 listopada 2009 r.), 2010 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 stycznia 2010 r.), 2010 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia (decyzja MNiSW z dnia 30 kwietnia 2010 r.), 2010 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedagogika prowadzonych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Uchwała Nr 233/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 marca 2010 r.), 2010 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedagogika specjalna prowadzonych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Uchwała Nr 866/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 02 września 2010 r.), 2010 uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 6

7 (Uchwała Nr 726/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2010 r.), 2010 uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MNiSW z dnia 24 września 2010 r.). 4. Struktura Uczelni Wydział Nauk Pedagogicznych: (1) Instytut Pedagogiki (3) Instytut Pedagogiki Specjalnej (4) Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa: (1) Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2) Instytut Stosunków Międzynarodowych (3) Katedra Antropologii Kulturowej (4) Katedra Filozofii i Logiki (5) Katedra Kulturoznawstwa Wydział Nauk Technicznych: (1) Katedra Geoinformatyki Jednostki międzywydziałowe: (1) Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (2) Centrum Studiów Zaawansowanych (3) Studium Języków Obcych (4) Studium Wychowania Fizycznego Jednostki ogólnouczelniane: (1) Biblioteka (2) Dział Wydawnictw (3) Biuro Karier (4) Dział Nauczania (5) Dział Praktyk (6) Dział Informatyczny (7) Dział Promocji (8) Dział Analiz, Rozwoju i Obsługi Informatycznej (9) Kwestura (10) Dział Administracyjno-Gospodarczy 7

8 5. Kalendarz roku akademickiego Semestr I (zimowy) 1. Okres zajęć dydaktycznych w semestrze I (zimowym) Ferie zimowe Dzień rezerwowy Sesja egzaminacyjna (zimowa) Przerwa międzysemestralna Sesja poprawkowa po semestrze zimowym Dzień Rektorski Semestr II (letni) 1. Okres zajęć dydaktycznych w semestrze II (letnim) Ferie wiosenne Dni rezerwowe 09 i Sesja egzaminacyjna (letnia) Sesja poprawkowa po semestrze letnim Dzień Rektorski Wykaz prowadzonych kierunków studiów W pierwszym roku uczelnia rozpoczęła rekrutację na dwa kierunki wyższych studiów pierwszego stopnia: pedagogikę i pedagogikę specjalną, w zakresie 6 specjalności. W tym samym czasie uruchomiono także pierwsze studia podyplomowe. W październiku 1997 roku w DSW rozpoczęło naukę 375 osób. W kolejnych latach systematycznie zwiększała się liczba studentów a także liczba specjalności w obrębie proponowanych kierunków studiów. W roku akademickim 1999/2000 uczelnia uzyskała prawo do organizacji kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, na dwóch nowych kierunkach: stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Od 1 października 2001 r. DSW kształci studentów na jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach magisterskich uzupełniających na kierunku: Pedagogika, a od 1 października 2004 również na kierunku: Pedagogika Specjalna, od 1 października 2006 kształci na kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Tym samym studia w uczelni są prowadzone jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie. W grudniu 2002 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia w DSW na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. W jej wyniku oba kierunki uzyskały ocenę pozytywną i od lutego 2003 są kierunkami akredytowanymi. Oprócz tego założony we wrześniu 1999 roku Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych prowadzi szeroką gamę studiów podyplomowych, których obecnie jest 32. W obecnej ofercie edukacyjnej uczelni jest 13 kierunków studiów I stopnia (11 licencjackich i 2 inżynierskich): - bezpieczeństwo narodowe - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - etnologia 8

9 - filozofia - geodezja i kartografia - historia - kulturoznawstwo - nauki o rodzinie - nawigacja - pedagogika - pedagogika specjalna - praca socjalna - stosunki międzynarodowe oraz 5 kierunków studiów II stopnia: - bezpieczeństwo narodowe - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - pedagogika - pedagogika specjalna - stosunki międzynarodowe 7. Regulamin studiów Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa precyzyjnie Regulamin studiów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej" dostępny na stronie internetowej 8. Informacje ogólne o ECTS Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (z angielskiego European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) powstał z myślą o ułatwieniu wymiany studentów pomiędzy uczelniami oraz dostępu do informacji na temat planów studiów. System obliguje macierzystą Uczelnię studenta do uznawania studiów odbytych za granicą, bez konieczności dodatkowych zaliczeń czy powtarzania roku. ECTS gwarantuje przejrzystość zasad zaliczania studiów poprzez: przydzielenie punktów ECTS dla każdego przedmiotu, stworzenie pakietu informacyjnego o uczelni oraz planach i programach studiów. Punkty ECTS przydzielane są wszystkim przedmiotom w obowiązującym planie studiów. Stanowią one liczbową wartość nakładu pracy, który student musi włożyć aby zaliczyć dany przedmiot. Nie stanowią one prostego przełożenia ilości godzin dydaktycznych, lecz ustalają faktyczny wkład i zaangażowanie studenta w zaliczenie przedmiotu. Przyznawane są też niezależnie od formy zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria). Zaliczenie roku studiów wymaga zgromadzenia 60 punktów (semestralnie średnio 30 punktów). Taki sposób umożliwia studentowi dobór przedmiotów w zależności od własnych możliwości i czasu. 9

10 Pakiet informacyjny stwarza szansę dobrego poznania uczelni, w której student planuje studia. Umożliwia mu również zapoznanie się z przedmiotami i planem studiów. Pozwala wybrać przedmioty zbliżone do tych, które obowiązują go na uczelni macierzystej. Dla każdego studenta wyjeżdżającego i powracającego ze studiów za granicą sporządzany jest wykaz zaliczeń. Punkty za zaliczone przedmioty przypisuje się przedmiotom obowiązującym w uczelni macierzystej. Podstawowe zasady ECTS: 1. Zasady systemu są takie same dla wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Punkty ECTS przydzielone są wszystkim przedmiotom objętym planem studiów. 3. Punkty przypisane zostają przedmiotowi, a nie poszczególnym jego elementom składowym. Cząstkowy przydział punktów możliwy jest gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr. Uzyskanie pozytywnych ocen z całości zajęć danego przedmiotu jest jednoznaczne z przyporządkowaniem studentowi właściwej ilości punktów ECTS. 4. Do zaliczenia konieczne jest zebranie: o w roku 60 punktów, o w semestrze 30 punktów (chyba, że program studiów przewiduje odchylenie od liczby punktów w semestrze). 5. Uzyskanie dyplomu wymaga spełnienia rygorów zawartych w programie studiów oraz uzyskania ustalonej liczby punktów: o 180 dla ukończenie studiów pierwszego stopnia, o 300 dla ukończenia studiów drugiego stopnia. 9. Formularze Formularze są dostępne na stronie internetowej uczelni: Wzory dokumentów wymaganych od kandydatów ubiegających się o studia zagraniczne programu ERASMUS znajdują się na: 10

11 III. Informacje o Wydziale Nauk Społecznych I Dziennikarstwa Dziekanem Wydziału jest prof. DSW dr hab. Beata Borowicz-Sierocka. W skład Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa wchodzą: Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedra Filozofii i Antropologii Kulturowej Katedra Kulturoznawstwa W ramach Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych działają 2 zakłady i 1 pracownia badawcza. W ramach Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej działa 6 zakładów i 2 pracownie badawcze. W strukturze Wydziału usytuowane są również: Szkoła Języka Polskiego Europe Direct Dolnośląski Punkt Informacyjny Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Dolnośląska Akademia Ratownictwa Jednostki organizacyjne Wydziału prowadzą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i wydawniczą w zakresie takich dyscyplin, jak: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, nauki o polityce i stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, medioznawstwo, filozofia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, historia. Kształcenie na Wydziale odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych. Programy badawcze i cele dydaktyczne realizowane w obrębie Wydziału skupione są wokół najistotniejszych zagadnień współczesnego świata i prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi badawczych. Zasadniczą charakterystyką realizowanej na Wydziale tematyki badawczej i oferty edukacyjnej jest ich ścisłe odniesienie do bieżącej praktyki życia społecznego zarówno w wymiarze kulturowym, jak i politycznym oraz intelektualnym. W wymiarze dydaktycznym dbamy szczególnie o to, by absolwent naszego Wydziału wyposażony został w praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności niezbędne do bezpośredniego podjęcia pracy zawodowej. Ważnym atutem realizowanych przez nas badań jest wieloaspektowa współpraca naukowa pomiędzy poszczególnymi instytutami, zakładami i zespołami Wydziału. Pozwala to także studentom na łączenie w indywidualnym programie studiów edukacji z zakresu różnych, reprezentowanych na Wydziale dyscyplin. Wydział utrzymuje współpracę naukową z wieloma ośrodkami akademickimi w Europie i Ameryce. Daje to również możliwość międzynarodowej wymiany studenckiej. Rokrocznie nasi studenci uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach umów dwustronnych oraz w ramach programu Erasmus. Dopełnieniem oferty edukacyjnej WNSiD ułatwiającym realizowanie międzynarodowej wymiany studenckiej i przyjmowanie zagranicznych studentów na naszą Uczelnię są kursy Szkoły Języka Polskiego dla obcokrajowców. Koordynacją kursów zajmuje się Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej. 11

12 IV. Informacje o Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH Wrocław ul. Strzegomska 47 tel. +48 (71) fax. +48 (71) Instytut został utworzony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w październiku 1999 r. i funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Władze Instytutu: Dyrektor Instytutu prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz Zastępca Dyrektora Instytutu dr Adam Sokołowski 1. Badania naukowe Badania naukowe, prowadzone w Instytucie, ukierunkowane są na szeroko rozumianą problematykę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa narodowego Polski oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Naukowe zainteresowania pracowników odnoszą się do następujących obszarów: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Globalizacja i regionalizacja Konflikty i spory międzynarodowe Międzynarodowa ochrona praw człowieka Nacjonalizm, separatyzm i populizm we współczesnym świecie Państwa bałkańskie na przełomie XX i XXI wieku Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Stosunki polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie Strategia bezpieczeństwa państwa Terroryzm i zagrożenia asymetryczne Pracownicy Instytutu publikują monografie i artykuły naukowe w kraju i za granicą, w tym także w Wydawnictwie Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 2006 r. Instytut rozpoczął wydawanie Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, który posiada wysoką renomę w środowisku naukowym i zaliczany jest do Listy czasopism kwalifikowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obecnym i minionym roku akademickim pracownicy Instytutu wzięli udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, związanych z realizowanymi przez nich obszarami badawczymi. Powiększająca się liczba studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest potwierdzeniem wyjątkowej atrakcyjności problematyki naukowo-badawczej realizowanej w Instytucie. Nasi studenci widzą tu szansę na zdobycie wszechstronnego wykształcenia, 12

13 które w przyszłości umożliwi im karierę międzynarodową oraz zapewni materialną i niematerialną satysfakcję z wykonywanej pracy. 2. Działalność dydaktyczna Instytut prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach, tj. bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe, na poziomie studiów I stopnia (studiów licencjackich) oraz studiów II stopnia (studiów magisterskich). Instytut prowadzi także rekrutację na studia podyplomowe. Studia I stopnia - kierunek: bezpieczeństwo narodowe Specjalność: bezpieczeństwo państwa Charakterystyka specjalności: specjalność została przygotowana z myślą o osobach, chcących pracować w jednostkach cywilnych lub mundurowych, powołanych do realizacji zadań w ramach systemu bezpieczeństwa państwa. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, militarne i pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, metody przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz sposoby ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej. Kariera: absolwent będzie przygotowany do pracy w: jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa, wydziałach zarządzania kryzysowego, Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, innych strażach oraz służbach mundurowych, firmach ochrony osób i mienia, a także podmiotach gospodarczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa. W Instytucie realizowany jest program naukowej i dydaktycznej wymiany międzynarodowej. W ramach programu LLP Erasmus nasi studenci wyjeżdżają na semestralne studia do wielu krajów Europy. W roku akademickim 2005/2006 został wdrożony w Instytucie system przyznawania i rejestracji punktów ECTS (European Credit Transfer System). Umożliwia on naszym studentom zaliczanie przedmiotów oraz zdobywanie punktów ECTS również w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Wprowadzenie systemu ECTS pozwala także studentom z innych państw na studia na kierunku stosunki międzynarodowe w DSW we Wrocławiu. Szeroki program praktyk, przewidzianych w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, daje naszym studentom możliwość właściwego połączenia teorii z pierwszym stażem zawodowym. Z punktu widzenia potrzeb i wyzwań dzisiejszego rynku pracy jest to ważny element procesu kształcenia. Studenci naszego kierunku w pełni uprawnieni są do otrzymywania różnych form pomocy materialnej, dostępnych dla młodzieży akademickiej. Dotyczy to w szczególności stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie, stypendiów dla niepełnosprawnych, a także stypendiów z Unii Europejskiej. W budynku DSW przy ul. Strzegomskiej 47, do dyspozycji studentów pozostają: sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt audiowizualny, 13

14 cztery sale komputerowe oraz świetlica ze stanowiskami komputerowymi oraz dostęp do Internetu, gabinety do konsultacji naukowo-dydaktycznych, sekretariaty dziekanatu oraz Instytutów, a także punkt kserograficzny oraz bufet. 3. Przyznawane kwalifikacje Tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów bezpieczeństwo narodowe tytuł licencjata. I stopnia na kierunku 4. Warunki przyjęcia na studia Absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem maturalnym przyjmowani są na studia bez egzaminów wstępnych. Zapisy odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń. Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc jednak nie później niż do 20 września. 5. Cele akademickie / zawodowe programu studiów Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie dysponował wiedzą: ogólnohumanistyczną niezbędną do zrozumienia mechanizmów bezpieczeństwa współczesnego państwa oraz zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego ogólnokierunkową konieczną do rozumienia i rozwijania własnej roli zawodowej. Student zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz tworzenia i posługiwania się warsztatem diagnostycznym i metodycznym. 6. Dalsze możliwości kształcenia Absolwenci studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość kontynuowania nauki na: studiach II stopnia (magisterskich) na prowadzonym przez nasz Instytut kierunku bezpieczeństwo narodowe lub stosunki międzynarodowe, innych dowolnie wybranych studiach II stopnia (magisterskich) na uczelniach krajowych i zagranicznych oraz studiach podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Formuła egzaminu końcowego Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów danej specjalności oraz napisanie samodzielnej pracy dyplomowej (licencjackiej) i jej obrona przed komisją w postaci złożonego egzaminu dyplomowego (licencjackiego). 14

15 8. Zasady oceniania i egzaminowania Formę zaliczenia poszczególnych przedmiotów określa plan studiów. Obowiązują: zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, praca kontrolna i egzamin. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu w pierwszym terminie studentowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego. Negatywna ocena z egzaminu poprawkowego (egzaminu w II terminie) student może wystąpić o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego. Negatywna ocena z egzaminu komisyjnego powoduje niezaliczenie przedmiotu. Skala ocen Ocena Nazwa oceny Ocena ECTS 5 bardzo dobry A 4,5 plus dobry B 4 dobry C 3,5 plus dostateczny D 3 dostateczny E 2 niedostateczny F 15

16 V. Programy nauczania (sylabusy) Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku polskim. A. Przedmioty realizujące treści podstawowe 1. Filozofia z elementami filozofii bezpieczeństwa 2. Historia Polski do 1989 roku 3. Geografia polityczna i ekonomiczna 4. Ekonomia 5. Nauka o państwie 6. Podstawy prawa 7. Administracja współczesnego państwa 8. Organizacja i zarządzanie 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 10. Współczesne systemy polityczne B. Przedmioty realizujące treści kierunkowe 11. Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 12. Prawne podstawy bezpieczeństwa 13. Polityka bezpieczeństwa państwa teoria i praktyczna implementacja 14. Strategie bezpieczeństwa 15. System bezpieczeństwa narodowego 16. Zarządzanie kryzysowe system organizacji i zasady funkcjonowania 17. Zarządzanie kryzysowe metodyka działań i kierowanie akcją 18. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 19. Międzynarodowe stosunki polityczne 20. Międzynarodowe stosunki wojskowe C. Przedmioty realizujące treści w zakresie innych wymagań 21. Język angielski 22. Język obcy do wyboru 23. Logika 24. Technologia informacyjna 25. Wychowanie fizyczne D. Przedmioty realizujące treści specjalnościowe do wyboru 26. Bezpieczeństwo teleinformacyjne 27. Finansowe i organizacyjne aspekty zarządzania ryzykiem 28. Fundusze Unii Europejskiej 29. Kulturowy i społeczny wymiar konfliktów ery globalizacji 30. Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa 31. Organizacja i technika służby zagranicznej z zarysem protokołu dyplomatycznego 32. Podejmowanie i wypracowywanie decyzji gra symulacyjna 33. Podstawy gier symulacyjnych 34. Podstawy marketingu i public retations 35. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Polski 36 Polityka migracyjna Polski i Unii Europejskiej 37. Polityka społeczna z elementami polityki penitencjarnej 38. Proseminarium specjalnościowe 16

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 Informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa... 3 Memoriał... 5 Uniwersytety partnerskie... 6 Z historii... 8 Budynki... 9 Źródła finansowania przedsięwzięcia... 10 Studia w... 10 Bachelor and Master

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo