Spis treści.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. www.wsei.lublin.pl"

Transkrypt

1 Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki ogólne studiów 14 Rekrutacja 15 Wydział Pedagogiki i Psychologii 16 Kierunek Psychologia 18 Kierunek Pedagogika 24 Kierunek Pielęgniarstwo 32 Kierunek Pielęgniarstwo studia pomostowe 35 Kierunek Zdrowie publiczne 36 Wydział Ekonomii 40 Kierunek Ekonomia 42 Kierunek Zarządzanie 52 Wydział Administracji 56 Kierunek Administracja 58 Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne 66 Wydział Transportu i Informatyki 70 Kierunek Transport 72 Kierunek Informatyka 79 Kierunek Mechanika i budowa maszyn 82 Kierunek Logistyka 86 Biuro Karier WSEI 90 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 91 Samorząd studentów WSEI 92 Życie studenckie 93 Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii 94 Duszpasterstwo Akademickie 95 Biblioteka 96 Baza dydaktyczna 98 Informacja i Promocja 99 Wydawnictwo naukowe 99 Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej 100 Projekty europejskie WSEI 101 Dział Organizacyjno-Prawny 102 Dział Finansowy 102 Zasady opłat za studia 103 Lokalizacja WSEI 104 Dane teleadresowe 105 1

2 Kroki milowe października Fundacja OIC Poland otrzymała zgodę MENiS na prowadzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 4 specjalnościami ekonomicznymi lutego wpis do rejestru wyższych szkół zawodowych MEN pod numerem października WSEI otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na specjalności Administracja Publiczna 12 października WSEI rozpoczęła I rok akademicki 2001/2002 z 5 specjalnościami kształcenia na poziomie 3-letnich studiów zawodowych maja WSEI podpisała umowę o współpracy z Politechniką Lubelską 11 lipca Uczelnia otrzymała zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA 6 sierpnia WSEI zakupiła budynek o powierzchni 7000 m 2 na potrzeby dydaktyczne lipca Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na studiach inżynierskich na kierunku TRANSPORT lutego podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i Komendą Miejską Policji w Lublinie na rzecz kontynuacji i rozwijania inicjatyw mających poprawić stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni 25 marca WSEI otrzymała zgodę MENiS na prowadzenie kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA 19 maja pozytywna decyzja MENiS na kształcenie na kierunku EKONOMIA 30 czerwca decyzją MENiS została przedłużona licencja na dalszą działalność Uczelni 25 listopada oddanie do użytku studentów i pracowników Uczelni nowoczesnej windy wewnętrznej maja podpisanie umowy o współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie 6 lipca decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WSEI uzyskuje uprawnienia do kształcenia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 19 lipca WSEI decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA czerwca WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na II stopniu studiów magisterskich - uzupełniających na kierunku ADMINISTRACJA 21 czerwca decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku PIELĘGNIARSTWO 5 października WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku INFORMATYKA czerwca odbyły się pierwsze w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie egzaminy magisterskie. Przystąpili do nich studenci kierunku Pedagogika 23 września Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na jednolitych 5-letnich studiach magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA stycznia WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia uzupełniających magisterskich studiów II stopnia na kierunku EKONOMIA 30 września WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN października WSEI rozpoczyna dziesiąty rok akademicki uroczystą inauguracją z rekordową liczbą ponad 3500 nowych studentów 10 listopada WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia uzupełniających magisterskich studiów II stopnia na kierunku TRANSPORT

3 Władze Uczelni Kanclerz WSEI Rektor WSEI mgr Teresa Bogacka prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki Prorektor ds. studenckich i rozwoju Prorektor ds. nauki i badań prof. WSEI dr Michał Jarmuł prof. WSEI dr Jan Mojak 3

4 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest we wschodniej Polsce niekwestionowanym liderem wszystkich rankingów edukacyjnych. Celem Uczelni jest ciągłe doskonalenie jakości procesu kształcenia i stałe poszerzanie oferty dydaktycznej. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od chwili powstania w 2000 roku, stawia sobie za cel ciągłe doskonalenie jakości procesu kształcenia. WSEI nie jest Uczelnią komercyjną. Jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni ją unikalną i jedyną taką Uczelnią w regionie. Wyróżnia się spośród innych wyjątkowym podejściem do studenta zrozumieniem jego potrzeb i pomocą w kompleksowym rozwoju. W opiniach niezależnych instytucji analizujących jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym WSEI nie ma równych wśród niepublicznych szkół wyższych regionu. Potwierdzają to: Najwyższa lokata wśród uczelni Wschodniej Polski w Rankingu Edukacyjnym Rzeczpospolitej i Perspektyw. WSEI znalazła się na wysokiej 22 pozycji wśród 96 sklasyfikowanych, najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce, wybijając się znacząco spośród szkół wyższych regionu. Silną pozycję wśród najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce potwierdzają także oceny przyznane w poszczególnych kategoriach rankingu. Za Własną Bazę Dydakyczną WSEI otrzymała najwyższą punktację w kraju. W kategorii Innowacje zajęła 2 miejsce w kraju. 3 miejsce w Polsce za Rozwój Kadry Własnej. 5 miejsce w kraju za Aktywność Wydawniczą (13 maja 2010 r.). 19 miejsce w Polsce w rankingu Najlepszych Niepublicznych Uczelni Biznesowych tygodnika Wprost i miesięcznika studenckiego?dlaczego. WSEI jest najlepiej ocenioną uczelnią we wschodniej Polsce. (10 maja 2010 r.) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji znalazła się w elitarnym gronie 7 Uczelni niepublicznych w kraju wyróżnionych w konkursie Akademickiego Centrum Informacyjnego i Edunews.pl na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce. WSEI otrzymała wyróżnienie za Tworzenie perspektyw zawodowych (27 maja 2010 r.). Pierwsze miejsce w województwie lubelskim w rankingu Regionalna Liga Szkół Wyższych Magazynu Education World (2007 r. ostatnia edycja rankingu). Kierunki studiów prowadzone w WSEI zajęły najwyższe pozycje w Lublinie w rankingu Polityki (2007 r. ostatnia edycja rankingu). Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania przyznając certyfikat Wiarygodna Szkoła na rok akademicki 2009/2010, przygotowało również rankingi szkół wyższych (ostatnia edycja rankingu). W rankingu ogólnym uczelni niepublicznych WSEI zajęła najwyższe miejsce spośród magisterskich uczelni niepublicznych we wschodniej Polsce w rankingu szkół wyższych Wiarygodna Szkoła ogłoszonym przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu w maju 2009 r. Punktacja uzyskana w poszczególnych kategoriach rankingu potwierdza silną pozycję WSEI wśród najlepszych uczelni w Polsce. W kategorii Publikacje i projekty badawcze WSEI zajęła 3 miejsce w kraju, w kategorii Zagraniczne projekty badawcze 2 miejsce, w kategorii Przyjazne studiowanie 9 miejsce, w kategorii Pomoc studentom niepełnosprawnym 2 miejsce w kraju. W kategorii Ułatwienia w znalezieniu pracy WSEI otrzymała najwyższą punktację w Polsce. Wiarygodna Szkoła W maju 2010 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA na rok akademicki 2010/2011. Certyfikaty przyznawane są przez Akademickie Centrum Informacyjne w ramach projektu Wiarygodna Szkoła. Przyznanie certyfikatu "Wiarygodna Szkoła" oznacza: potwierdzenie prawnych podstaw funkcjonowania WSEI w zakresie kierunków i specjalności kształcenia, zgodności prezentowanych materiałów promocyjnych oraz udzielanych kandydatom informacji z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzenie starań Uczelni o zapewnienie osobom uczestniczącym w procesie kształcenia wysokich standardów nauczania i komfortu nauki, potwierdzenie dbałości Uczelni o przygotowanie uczestników procesu kształcenia do startu w życie zawodowe poprzez aktywność Biura Karier WSEI lub innych wydzielonych komórek organizacyjnych do tego celu powołanych. Certyfikatem Wiarygodna Szkoła" WSEI posługiwała się także w latach akademickich 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010. Wiarygodna szkoła to szkoła godna zaufania. Podejmując naukę w takiej Uczelni możecie mieć pewność, że wybrana przez Was placówka dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.

5 Dlaczego warto studiować w WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest młodą, dynamicznie rozwijającą się Uczelnią. Świadczą o tym przede wszystkim: Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna (ponad 400 zatrudnionych nauczycieli akademickich) Studia magisterskie na pięciu kierunkach: jednolite pięcioletnie na kierunku Psychologia oraz studia II stopnia na kierunkach: Ekonomia, Administracja, Pedagogika i Transport Wciąż wzrastająca liczba studentów Uczelnia kształci na studiach magisterskich II stopnia, zawodowych I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz podyplomowych ponad osób Ciągle poszerzana oferta studiów oraz szkoleń Własna kompleksowa baza dydaktyczna o wysokim standardzie. W rankingu ACI Wiarygodna Szkoła w 2008 roku w kategorii baza dydaktyczno-naukowa WSEI zajęła 3 pozycję w kraju Swoim studentom WSEI gwarantuje: Stypendia socjalne, naukowe, specjalne i kredyty, stypendia WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji OIC Poland i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi Certyfikaty, między innymi City & Guilds certyfikat z języka angielskiego uznawany na całym świecie, zgodny ze standardami europejskimi Udział w realizacji projektów pilotażowych finansowanych z funduszy europejskich Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System ECTS). Zaliczanie przedmiotów w ramach studiów w WSEI podlega jednolitym zasadom punktacji, stosowanym we wszystkich uczelniach europejskich, które wdrożyły system Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim Karnety na basen dla wszystkich studentów I roku Bilety na wybrane wydarzenia kulturalne Bezpłatne kursy komputerowe i certyfikowane kursy menedżerskie Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnem Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku Stałą wysokość opłat za czesne pewność, że wysokość czesnego nie ulegnie podwyższeniu w kolejnych latach nauki. Wysokość czesnego w WSEI nie była podnoszona od 5 lat Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery Atrakcyjne praktyki zawodowe oraz staże w renomowanych firmach Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach, dzięki czemu zdobędziesz nowe umiejętności oraz doświadczenie zawodowe Możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich. Informacje ogólne Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. WSEI wpisana jest do rejestru MNiSW wyższych szkół zawodowych pod nr 57. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", której misją jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych. WSEI nie jest Uczelnią komercyjną, jej działalność opiera się na celach statutowych Fundacji "OIC Poland". Szkoła działa prężnie, jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni ją unikalną i jedyną taką Uczelnią w regionie. Uczelnia kształci na 5-letnich jednolitych, 1,5- i 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich oraz na studiach I stopnia: 3-letnich licencjackich i 3,5-letnich inżynierskich. Obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 5 kierunkach magisterskich, 7 licencjackich, 3 inżynierskich oraz na studiach podyplomowych kształcimy ponad studentów. 5

6 Wydarzenia w WSEI 6 7 i 8 marca 2008 w WSEI odbyła się Konferencja Naukowa TRANSPORT Organizatorami byli: Wydział Transportu i Informatyki WSEI, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. 24 kwietnia 2008 pod honorowym patronatem Marszałków Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego i Świętokrzyskiego w WSEI odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej. Projekt był realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji na terenie czterech województw Polski Wschodniej. W wyniku projektu opracowano i wdrożono 60 programów rozwoju szkół. 6 czerwca 2008 w WSEI odbyło się Seminarium Naukowo-Dydaktyczne Edukacja ustawiczna w dobie współczesnych przemian zorganizowane przez Wydział Pedagogiki WSEI. 17 października 2008 w siedzibie WSEI odbyło się Seminarium Naukowe Bezbronność Człowieka Wobec Systemu zorganizowane przez Wydział Pedagogiki WSEI wspólnie z Wydziałem Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 12 listopada 2008 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II. W 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. 20 listopada 2008 w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odbyło się seminarium nt. Fenomen przedsiębiorczości. Uczestnicy wzięli udział w prelekcjach i zajęciach warsztatowych: Fenomen organizacji sieciowych, Młody człowiek w świecie pieniądza i Przedsiębiorczość a rynek pracy. Nowe trendy w zatrudnieniu. 11 grudnia 2008 odbyła się konferencja Fundusze strukturalne narzędziem rozwoju otwartego rynku pracy. Zaproszeni goście przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji oświatowych i instytucji rynku pracy, wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych: Edukacja integracyjna szansą zwiększenia udziału niepełnosprawnych w rynku pracy, Rozwój kompetencji kluczowych a aktywne uczestnictwo w rynku pracy oraz Innowacje i badania na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. 12 stycznia 2009 w WSEI odbył się wykład amerykańskiego dyplomaty Craiga Conwaya, dotyczący polityki zagranicznej przyszłego prezydenta elekta USA Barracka Obamy. Gość Uczelni wziął również udział w dyskusji z uczestnikami spotkania. 26 stycznia 2009 przy WSEI utworzono Centrum Rozwoju Regionalnego. 9 marca 2009 na wydziale Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Konferencja Gmina, Powiat, Województwo. Dekada Reformy Samorządu Terytorialnego. Głównym celem konferencji była próba oceny funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej oraz przedstawienie pragmatycznych aspektów decentralizacji władzy.

7 Wydarzenia w WSEI marca 2009 odbyły się Dni Otwartych Drzwi Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas spotkań maturzyści mieli okazję zapoznać się z pełną ofertą edukacyjną przygotowaną na nadchodzący rok akademicki 2009/2010. Kandydaci na studia mogli również uzyskać odpowiedź na pytania związane z rekrutacją, kierunkami i programami studiów, stypendiami, praktykami i możliwościami rozwoju indywidualnych zainteresowań. Dla zwiedzających zorganizowano wycieczki po nowoczesnym kompleksie dydaktycznym Uczelni. W programie nie zabrakło także interesujących wykładów prowadzonych przez pracowników dydaktycznych WSEI i warsztatów kariery zawodowej prowadzonych przez Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii WSEI. 20 kwietnia 2009 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odbyło się spotkanie studentów z Jerzym Andrzejem Szmajdzińskim posłem VI kadencji Sejmu, byłym Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematyka wizyty Od okrągłego stołu i wyborów czerwcowych w 1989 r. do Parlamentu Europejskiego dotyczyła dwudziestej rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Gość podkreślił, że był to czas przełomu. Czas, który zmienił Polskę. Jednocześnie punkt zwrotny w najnowszej historii Europy i świata. 28 kwietnia 2009 podczas uroczystej gali rozstrzygnięcia IV edycji konkursu Lubelski Orzeł Biznesu Lubelskiego Związku Pracodawców Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała statuetkę w kategorii Lider w Pozyskiwaniu Środków Unijnych. Z rąk Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej nagrodę odebrała Kanclerz WSEI Teresa Bogacka. Kapituła konkursu doceniła wkład Uczelni, która od lat buduje pozycję gospodarczą regionu, a także korzystnie wpływa na sytuację na rynku pracy. Co roku o tytuł Lidera ubiega się kilkaset przedsiębiorstw z regionu Lubelszczyzny. 28 kwietnia 2009 odbyło się Seminarium otwierające Projekt Polityka Społeczna w Regionie", którego celem jest uzyskanie kompleksowej diagnozy sytuacji obszaru pomocy społecznej w województwie lubelskim i wypełnienie luki w obszarze badań i raportów na temat sytuacji obszaru pomocy społecznej. 15 maja 2009 pod hasłem Media a polityka w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się spotkanie studentów i pracowników Uczelni z prof. Leną Kolarską- Bobińską, kandydatką do Parlamentu Europejskiego. Gościem specjalnym była polska publicystka polityczna, pani Janina Paradowska. Uczestnicy dyskutowali nad rolą mediów w kształtowaniu postaw wyborczych, próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy media to wróg, czy też sojusznik polityków oraz zastanawiali się, jakie znaczenie odgrywają media podczas kampanii wyborczych. 18 maja 2009 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu. Przede wszystkim przedstawiono na niej wyniki badań i analiz prowadzonych przez instytucje uczestniczące w procesie rozwoju regionalnego. Do wystąpień i dyskusji panelowych zostali zaproszeni aktywni uczestnicy życia publicznego, m.in. dr Krzysztof Żuk Minister Skarbu Państwa, Krzysztof Hetman Podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W trakcie obrad odbyło się ponad 20 wystąpień przybyłych na konferencję gości. 7

8 Wydarzenia w WSEI 8 4 czerwca 2009 Studenci Koła Naukowego Animatorów Środowiskowych Grupa Mocarna sprawili ogromną niespodziankę dzieciom Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pogodny Dom. Wizyta miała szczególny charakter była związana z obchodami Dnia Dziecka. Bogaty program imprezy obfitował w różnego rodzaju atrakcje, m.in. malowanie twarzy, konkurencje sportowe, zręcznościowe, taneczne, turniej gry w minikręgle oraz konkursy z nagrodami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI. Prodziekan Wydziału Pedagogiki dr Wiesław Kowalski, jako reprezentant władz Uczelni, przekazał na ręce przedstawicieli sześciu rodzinek cenne upominki. 27 lipca - 18 sierpnia 2009 odbyły się organizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wakacyjne Obozy Naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program Obozów łączył naukę przedsiębiorczości i technologii informacyjnej z atrakcyjnym dla uczestników programem spędzania wolnego czasu. W Wakacyjnych Obozach Naukowych wzięło udział 375 uczniów. 21 października 2009 odbył się wykład Zawód dyplomata. Praca i rekrutacja do polskiej służby zagranicznej prowadzony przez dr Katarzynę Pisarską z Forum Młodych Dyplomatów. Na spotkaniu przedstawiono możliwości rozwoju zawodowego w dyplomacji, szczegóły ubiegania się o praktyki i pracę w służbie zagranicznej. 29 października 2009 rozpoczęły się zajęcia prowadzone w ramach kół naukowych w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji". Działaniem objęto uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Celem kół było rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu czterech kompetencji kluczowych: informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki. Zajęcia prowadzili pracownicy akademiccy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 31 października 2009 odbyła się uroczysta Gala zamykająca projekt Krok w Przyszłość, realizowany przez Międzynarodową organizację AIESEC i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem projektu było szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości oraz propagowanie tolerancji wobec innych kultur i religii świata. W projekcie wzięło udział 18 liceów, czyli ponad 1600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 18 listopada 2009 w siedzibie WSEI odbyła się Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa Etyka i biznes w świetle encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate, pierwsza konferencja naukowa w Polsce poświęcona zagadnieniom związanym z Encykliką Społeczną Ojca Świętego Benedykta XVI. Kluczowe w konferencji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakiej etyki potrzebuje ekonomia. Pytanie to stanowiło także punkt wyjścia do szerszej dyskusji dotyczącej aktualnych problemów pomiędzy postępem technicznym a rozwojem moralnym we współczesnym świecie. Swoje prelekcje wygłosili m.in.: Jacek Żakowski Redaktor Tygodnika Polityka (Społeczne i kulturowe sprężyny gospodarki) oraz dr Krzysztof Żuk Zastępca Prezydenta Miasta Lublin (Społeczne korzenie własności).

9 Wydarzenia w WSEI 19 listopada 2009 w ramach międzynarodowego projektu Work and Flexible Lives for Older Workers odbyło się międzynarodowe Seminarium Dobre praktyki w organizacji systemu opieki socjalnej. Tematyka seminarium dotyczyła nowoczesnej technologii wykorzystywanej w opiece socjalnej w Polsce i Anglii. Seminarium stało się doskonałym forum wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami z zakresu opieki socjalnej. 30 listopada 2009 w ramach obchodu Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności odbyła się konferencja Innowacje pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej sposobem na kreatywność ucznia i atrakcyjną edukację organizowaną wspólnie z Lubelskim Kuratorium Oświaty. Udział w konferencji wzięli: Krzysztof Stanowski Podsekretarz Stanu MEN, Krzysztof Symela Przedstawiciel KOWEZiU, Tadeusz Wojciechowski Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy, Lech Gawryłow dyrektor OKE w Krakowie. 3 grudnia 2009 odbyła się konferencja zamykająca Projekt Akademia umiejętności. Program doskonalenia zawodowego osób pracujących województwa podkarpackiego, zrealizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Cieszył się dużym zainteresowaniem, łączna liczba uczestników wyniosła 273, tj. o 93 osoby więcej niż początkowo zakładano. Projekt umożliwił uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych umiejętności z zakresu: rachunkowości, księgowości i finansów, zarządzania zasobami kadrowymi, opracowania wniosków unijnych, praktycznych podstaw obsługi komputera oraz wykwalifikowanego pracownika biurowo-administracyjnego. 10 lutego 2010 przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studenci z Koła Animatorów Środowiskowych Grupa Mocarna" WSEI przekazali wychowankom Domu Dziecka w Przybysławicach prezenty zebrane podczas miesięcznej akcji Każde dziecko zasługuje na szczęście", oraz podarunki zakupione dzięki przekazanej kwocie przez Panią Kanclerz Teresę Bogacką. Na ręce pani Dyrektor Urszuli Syty, zostało przekazane również dofinansowanie na zimowisko w Krakowie. 12 lutego 2010 w siedzibie WSEI odbył się finał Lubelskiego Konkursu Informatycznego INTERSIEĆ 2009/2010. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których pasją są zagadnienia informatyczne. Do finału przystąpiło 37 uczniów z województwa lubelskiego, którzy okazali się najlepsi we wcześniejszych etapach lutego 2010 Uczelnia przeprowadziła projekt "MIND Programming" realizowany wspólnie z AIESEC POLSKA Komitet Lokalny w Lublinie, w ramach którego odbyły się warsztaty tematyczne prowadzone w języku angielskim przez grupę praktykantów z różnych części świata. Łącznie w warsztatach wzięło udział 420 licealistów. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia: mnemotechniki, techniki efektywnej komunikacji, budowa własnej ścieżki kariery oraz techniki autoprezentacji. 9

10 Wydarzenia w WSEI lutego 2010 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Kompetencje samorządu województwa lubelskiego. W ramach projektu Beneficjenci brali udział w bezpłatnych studiach podyplomowych Legislacja samorządowa", bezpłatnych szkoleniach w zakresie tworzenia i stosowania prawa oraz skorzystali z doradztwa w zakresie tworzenia i stosowania prawa. 8 marca 2010 Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI odebrała statuetkę Kobieta Przedsiębiorcza 2010 za zwycięstwo w Plebiscycie Dziennika Wschodniego. 8 kwietnia 2010 ruszyła budowa nowego skrzydła WSEI. Baza dydaktyczna o powierzchni 8500 m2 powiększy się o kolejnych 3500 m2. Będzie to czterokondygnacyjny, nowoczesny budynek, powiązany z budynkiem istniejącym, w którym znajdą się między innymi pracownie dydaktyczne, laboratoria i sala audytoryjna na 300 osób. 20 i 21 kwietnia 2010 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Profesjonalna profilaktyka w szkole: teoria i praktyka, której celem była wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się działaniami profilaktycznymi w środowisku szkolnym w aspekcie teoretycznym i praktycznym. 29 kwietnia 2010 w siedzibie Uczelni odbyło się Seminarium Naukowe Bezpieczeństwo ogólne a bezpieczeństwo ekologiczne jako funkcja administracji zorganizowane przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 5 maja 2010 odbyła się Uroczysta Gala wręczenia Lubelskiej Nagrody Kultury Żurawie 2010" w Studiu Muzycznym Polskiego Radia Lublin, której WSEI była sponsorem głównym. Gala przyciągnęła spore grono osób angażujących się w rozwój kultury. Ideą nagrody jest promowanie animatorów kultury, którzy ożywią środowisko artystyczne oraz nadadzą i wyznaczą nowe trendy w działalności artystycznej maja 2010 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT 2010 zorganizowana przez Wydział Transportu i Informatyki WSEI. Tematyka konferencji wpisała się w unijną politykę zmniejszania zagrożeń uczestników ruchu drogowego wypadkami komunikacyjnymi oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie. 14 maja 2010 odbyła się uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki oraz rozdanie dyplomów pierwszym Absolwentom kierunku Pielęgniarstwo czerwca 2010 odbyła się Konferencja Parlamentaryzm zracjonalizowany w projektach zmian Konstytucji" zorganizowana przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 16 czerwca 2010 odbyła się Konferencja podsumowująca realizację Projektu Polityka Społeczna w Regionie badania, analizy i upowszechnianie"

11 Wydarzenia w WSEI 11 października 19 listopada 2010 realizowany był projekt "Express Your Knowledge" wspólnie z AIESEC POLSKA Komitet Lokalny w Lublinie. W ramach projektu odbyły się warsztaty tematyczne, które miały na celu dostarczenie uczniom nowych umiejętności językowych, wiedzy z zakresu umiejętności miękkich, zachęcenie ich do podejmowania działań związanych z rozwojem osobowości. W projekcie wzięli udział uczniowie z 31 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. 12 października 2010 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyły się uroczystości inauguracji jubileuszowego roku akademickiego 2010/2011. Uczelnia świętowała 10-lecie powstania Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie połączone z 20-leciem powstania jej założyciela - Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland. W uroczystej Inauguracji roku akademickiego wzięli udział znakomici goście między innymi: J.E. Ks. Abp prof. dr hab. Józef Życiński, Pani prof. dr hab. Maria Orłowska Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Krzysztof Hetman Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Pani Ewa Majsterek Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia, Pan Krzysztof Grabczuk Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Żuk Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Podczas uroczystości Pani Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI otrzymała z rąk J.E. Ks. Abp prof. dr hab. Józefa Życińskiego odznaczenie LUMEN MUNDI za docenienie roli świadectwa autentycznej wiary w kształtowaniu nowej kultury, bliskiej ideałom Ewangelii. 13 października 2010 odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia WSEI. Uroczysta Gala miała miejsce w Teatrze Juliusza Osterwy w Lublinie. Szczególnym gościem był Minister Michał Boni, Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, który wygłosił prelekcję Polska Geografia i generacja rozwoju. Podczas Gali Pani Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski, odznaczyła Prorektora ds. studenckich i rozwoju prof. WSEI dr. Michała Jarmuła oraz Teresę Bogacką odznaczeniami państwowymi. Po części oficjalnej wystąpił ze swoim recitalem Pan Jacek Wójcicki. 22 października 2010 zostały ogłoszone wyniki Konkursu Literackiego WSEI, do, którego nadesłano 23 prace konkursowe. Nagrody zostały wręczone w dwóch kategoriach: poezja i proza. 9 listopada 2010 odbyła się Uroczysta Gala Plebiscytu, podczas której Pani Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI otrzymała statuetkę Top Menedżera listopada 2010 WSEI współorganizowała odbywający się w Studio Radia Lublin koncert absolwenta WSEI Tomasza Dymka występującego pod pseudonimem artystycznym Raper Dolar. 22 listopada 2010 odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem ds. niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Lublin, Panią Stefanią Domańską-Michałek. 25 listopada 2010 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Student jako podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii. 26 listopada 2010 odbyły się Dni Kariery organizowane z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, dzięki którym nasi studenci mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami jeszcze przed rekrutacją. 11

12 WSEI w otoczeniu naukowym Współpraca naukowa Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi szeroką współpracę z wieloma uczelniami i instytucjami naukowymi. Współpraca obejmuje działalność naukową i dydaktyczną w zakresie studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. WSEI podejmuje także współpracę w zakresie realizacji pro- Współpraca międzynarodowa Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z wieloma instytucjami i szkołami wyższymi z całej Europy. Współpraca ta dotyczy realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, innowacyjnymi formami kształcenia i szkolenia, a także staży, wymiany pracowników i studentów. Partnerzy zagraniczni, z którymi WSEI prowadzi współpracę to m.in.: TÜV Nord Akademie, Niemcy; Europaische Akademie fur Fuhnungskarafte Weissach, Stutgart, Niemcy; Bundesverband der Polonischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.v.; Vaxjo University, Szwecja; Drenthe University of Professional Education (Hogeschool Drenthe), Holandia; Turkish National Agency Leonardo da Vinci Istanbul; Consorzio Lavoro e Ambiente, Rzym, Włochy; Formez, Rzym, Włochy; Gil Incentive und Bildungsreisen Touristik, Heilderberg, Niemcy; Hochschule, Heilbronn, Niemcy; Oxford Brookes University, Wielka Brytania; Bilkent University, Ankara, Turcja; Forem Confederal, Madryt, Hiszpania; Syntra West vzw, Belgia; jektów europejskich związanych z edukacją, przedsiębiorczością, a także pomocą dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Porozumienia z uczelniami gwarantują absolwentom WSEI możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia, których nie prowadzi Uczelnia. Ponadto w ramach studiów podyplomowych WSEI oraz Fundacja OIC Poland współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Association for the Promotion of Technology Transfer ASTRA, Koszyce, Słowacja; Fundatia Pentru Mestesuguri, Bukareszt, Rumunia; NET-MEX Innovacios es Oktato Kft, Budapeszt, Węgry; Insup Formation, Francja; North Devon College, Wielka Brytania; Uniwersytet w Presovie, Słowacja; FESAN, Hiszpania; Ostfold University College, Norwegia; Bergen University College, Norwegia; Transport and Telecommunication Institute, Łotwa; GEA College PIC d.o.o., Słowenia; Lillehammer University College, Norwegia; Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie aktywnie uczestniczy w Programie Uczenie się przez całe życie Erasmus, Leonardo da Vinci oraz korzysta z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Uczelnia prowadzi wymianę studentów, umożliwiając realizację części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich. Są one traktowane jako część programu studiów WSEI. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania stypendiów naukowych i socjalnych. Zaliczenie semestru odbywa się dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System). Studenci nie Partnerami WSEI w realizacji Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji są: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej i otrzymują stypendium przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów podróży i utrzymania za granicą. Uczelnie partnerskie, z którymi WSEI realizuje wymiany pracowników i studentów to: Ostfold University College, Norwegia; Bergen University College, Norwegia; Lillehammer University College, Norwegia; Instytut Transportu i Telekomunikacji, Łotwa; GEA College of Entrepreneurship, Słowenia; Universidade de Minho, Portugalia; Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina; Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, Ukraina. WSEI umożliwia realizację praktyk w instytucjach, firmach i organizacjach spoza kraju. Studenci mają możliwość uzyskania z Programu Erasmus, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego stypendium na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Uczelnia prowadzi wymianę pracowników uczelni obejmującą m.in. wizyty nauczycieli akademickich w uczelniach zagranicznych, w trakcie których pracownicy WSEI prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów uczelni partnerskich. 12

13 Pomoc finansowa dla studentów W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji działa rozbudowany system pomocy finansowej dla studentów. Obejmuje on m.in.: Stypendia o charakterze socjalnym Uczelnia otrzymuje dotacje z MNiSW z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą się ubiegać o stypendium socjalne i na wyżywienie. W roku akademickim 2010/2011 takie stypendia otrzymało 999 osób. Dodatkowo studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Z tej formy pomocy w roku akademickim 2010/2011 skorzystało 43 studentów studiów stacjonarnych. Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe. Stypendium naukowe w roku akademickim 2009/2010 otrzymało 990 studentów. Średnia ocen uprawniająca do uzyskania stypendium była zróżnicowana, w zależności od kierunku i stopnia studiów: Transport i Informatyka (I stopnia) 4,00; Ekonomia i Stosunki Międzynarodowe (I stopnia) 4,30; Administracja (I stopnia) 4,35; Pedagogika (I stopnia) 4,30; Administracja (II stopnia) 4,55; Pedagogika (II stopnia) 4,70; Ekonomia (II stopnia) 4,40; Pielęgniarstwo (licencjat, I stopnia) 4,20; Pielęgniarstwo (pomostowe, I stopnia) 4,60, Psychologia (jednolite magisterskie) 4,40. Stypendium sportowe w roku akademickim 2009/2010 uzyskało 4 studentów. Stypendia specjalne Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują stypendia specjalne. W roku akademickim 2010/2011 z tej formy pomocy skorzystało 177 osób. Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce W roku akademickim 2009/2010 wśród zdobywców tego prestiżowego wyróżnienia znalazła się dwójka studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Nasze studentki znalazły się w gronie 986 najlepszych studentów w Polsce wyróżnionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Są jedynymi wyróżnionymi studentami uczelni niepublicznych w Lublinie. WSEI pozyskuje również dodatkowe środki finansowe na pomoc dla studentów: Z Funduszu Stypendialnego Fundacji OIC Poland przyznawane są stypendia socjalne oraz zapomogi dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi co semestr przyznaje stypendia naukowe dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych. Nagrody dla studentów: Co roku Władze WSEI typują najzdolniejszych studentów do ogólnopolskiego konkursu PRI- MUS INTER PARES organizowanego przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Kandydat musi wykazywać się nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale również: aktywnością społeczną, osiągnięciami sportowymi oraz innymi umiejętnościami. Najlepszemu studentowi WSEI zakwalifikowanemu do etapu lubelskiego Rektor przyznaje nagrodę pieniężną. Nagrody dla absolwentów Najzdolniejszym absolwentom Władze Uczelni przyznają za wyniki w nauce wysokie nagrody pieniężne i cenne nagrody rzeczowe. Ulgi dla studentów: pomoc socjalna w przypadku nagłych zdarzeń losowych w postaci jednorazowej zapomogi, opłata czesnego w ratach dogodnych dla studenta, studenci WSEI mogą pracować na rzecz Uczelni, włączając się aktywnie w rekrutację, promocję i inne działania, w zamian za obniżenie czesnego. Z tej formy ulg korzysta rocznie około 20 studentów. 13

14 Warunki ogólne studiów Jednolite 5-letnie studia Studia I stopnia Kadra dydaktyczna WSEI MAGISTERSKIE Studia trwają 10 semestrów. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej. Studia II stopnia MAGISTERSKIE Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich). Studia II stopnia dla absolwentów studiów licencjackich trwają 4 semestry. Studia II stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich trwają 3 semestry. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej. Dany kierunek zostanie uruchomiony po zapisaniu się na niego minimum 50 studentów. Specjalności na kierunku zostaną uruchomione po zapisaniu się na daną specjalność minimum 35 studentów. LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE Studia trwają 6 (studia licencjackie) lub 7 (studia inżynierskie) semestrów. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera wybranej specjalności. Naukę w WSEI zorganizowano w systemie stacjonarnym (od poniedziałku do piątku) i niestacjonarnym (zjazdy co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę). Studenci po II i IV semestrze mają możliwość uzupełnienia teoretycznej wiedzy praktykami zawodowymi. W ramach wieloletniej współpracy z najlepszymi przedsiębiorstwami Lubelszczyzny każdy ma możliwość odbycia praktyki w liczących się na rynku firmach. Najlepsi studenci wykazujący się kreatywnością i dużym zaangażowaniem mają szansę w przyszłości uzyskać w nich zatrudnienie. Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na każdym kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki. Kadrę dydaktyczną tworzy zespół ponad 400 doskonałych, wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników naukowych i wykładowców akademickich Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Trenerami są również wysokiej klasy specjaliści, praktycy życia gospodarczego. Tak doskonały zespół zapewnia i zabezpiecza wysoki poziom nauczania w powiązaniu z realiami gospodarczymi naszego regionu, Polski, Europy i rynkiem globalnym. W ramach umów o pracę Uczelnia zatrudnia obecnie 122 nauczycieli akademickich, w tym 68 samodzielnych pracowników naukowych. WSEI zatrudnia czterech zagranicznych wykładowców. Ponad 200 osób pracuje w Uczelni w ramach długookresowych umów o dzieło. Tak znakomita kadra w połączeniu z dorobkiem instytucjonalnym Założyciela Uczelni Fundacji OIC Poland i wsparciem władz lokalnych oraz czołowych firm Lubelszczyzny gwarantują funkcjonowanie stabilnej, gwarantującej wysoki poziom kształcenia Uczelni. Pomoc finansowa dla studentów str. 15 Cennik opłat za studia str. 101 Rekrutacja str

15 Rekrutacja/Biuro Obsługi Studenta Zasady rekrutacji Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń Składanie dokumentów w Biurze Obsługi Studenta WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym trwa od dnia 5 maja do 31 sierpnia 2011 r. Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku "Transport" odbywa się również w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego w marcu) Opłaty Wpłaty za czesne należy dokonywać na indywidualny nr konta przypisany i podany bezpośrednio każdemu studentowi. Opłatę za I semestr należy uregulować do 30 września 2011 r. W przypadku rozłożenia płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł (podania o rozłożenie na raty przyjmowane są do 31 sierpnia 2011 r.). Warunki ukończenia studiów Udział w zajęciach. Pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów. Warunki przyjęcia na studia Złożenie świadectwa dojrzałości Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w Biurze Obsługi Studenta i na stronach oraz umowy o warunkach odpłatności Dla kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi) Kserokopia dowodu osobistego W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu. Kontakt Rekrutacja/Biuro Obsługi Studenta ul. Mełgiewska 7-9, Lublin tel.: Asystent ds. informacji i obsługi studentów mgr Justyna Piskorska 15

16 Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziekan Prodziekan prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz dr Wiesław Kowalski 16

17 Wydział Pedagogiki i Psychologii Kierunki kształcenia na Wydziale: Psychologia jednolite 5-letnie studia MAGISTERSKIE Dziekanat pok. 117, I p. tel.: Pedagogika studia II stopnia (MAGISTERSKIE) studia I stopnia (licencjackie) Pielęgniarstwo studia I stopnia (licencjackie) Zdrowie publiczne studia I stopnia (licencjackie) Kierownik dziekanatu mgr Małgorzata Gonet Pracownicy mgr Aneta Gołofit Specjalista ds. toku studiów mgr Joanna Tyburczyk Specjalista ds. toku studiów kierunek Pielęgniarstwo Struktura Wydziału: Zakład Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Gaś Zakład Psychologii Rozwojowej i Ogólnej Kierownik: prof. dr hab. Czesław Walesa Zakład Psychologii Osobowości i Społecznej Kierownik: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski Zakład Andragogiki i Edukacji Ustawicznej Kierownik: prof. dr hab. Jan Saran Zakład Teorii Wychowania i Opieki nad Dzieckiem Kierownik: dr Wiesław Kowalski Zakład Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Meissner Zakład Historii Myśli Pedagogicznej i Pedagogiki Porównawczej Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Potoczny Zakład Pielęgniarstwa Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz 17

18 Psychologia jednolite 5-letnie studia magisterskie Obsada kadrowa prof. dr hab. Paweł Czarnecki prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś prof. dr hab. Lidia Łysiuk prof. dr hab. Kazimierz Popielski prof. dr hab. Marian Stepulak prof. dr hab. Czesław Walesa dr Lilianna M. Kostańska dr Jacek Łukasiewicz dr Krystyna T. Panas dr Marta Pawelec dr Wiesław Poleszak dr Robert Porzak mgr Monika Baryła-Matejczuk Informacje ogólne Studia na kierunku Psychologia prowadzone są jako 5-letnie jednolite studia magisterskie. Studia trwają 10 semestrów. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe objęte standardami kształcenia na kierunku "Psychologia" oraz przedmioty specjalnościowe przygotowujące do wykonywania określonej specjalności zawodowej. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne Centrum Laboratoriów Psychologicznych, w skład którego wchodzą: Laboratorium Metodologii Badań Psychologicznych (Pracownia komputerowa, Pracownia testów, Wypożyczalnia testów psychologicznych), Laboratorium Pomocy Psychologicznej (Pracownia pomocy indywidualnej, Pracownia pomocy grupowej), Laboratorium Diagnozy Predyspozycji Psychofizycznych (Pracownia badań aparaturowych, Pracownia badań zbiorowych, Pracownia badań indywidualnych). Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra psychologii (z zaznaczeniem ukończonej specjalności). Może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia doktoranckie. Studenci wszystkich lat mogą: aktywnie działać w Kole Naukowym Studentów Psychologii, uczestniczyć w pracach redakcyjnych studenckiego czasopisma naukowego Innowacje w Psychologii, szkolić się i pomagać swoim rówieśnikom w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego. Opiekunowie lat Opiekun I roku dr Lilianna M. Kostańska Opiekun II roku dr Wiesław Poleszak Opiekun III roku dr Marta Pawelec Specjalności Psychologia organizacji i zarządzania Psychologia społeczna Psychologia sportu rekreacyjnego i wyczynowego Koordynator merytoryczny kierunku Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś Psychologia sądowa i penitencjarna 18 Pomoc finansowa dla studentów str. 15 Warunki ogólne studiów str. 16 Rekrutacja str. 18 Zasady opłat za studia str. 103

19 Psychologia jednolite 5-letnie studia magisterskie 5-letnie jednolite studia magisterskie Psychologia Studia na kierunku Psychologia trwają 10 semestrów. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów. Prowadzone są ćwiczenia terenowe i naukowy obóz wakacyjny. Program studiów jest zgodny ze Standardami dla kierunku Psychologia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci odbywają praktyki zawodowe. Praktyki trwają 4 tygodnie, po 25 godzin praktyk tygodniowo. Przez pierwsze pięć semestrów program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru specjalności kształcenia odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom studenta na trzecim roku nauki. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej specjalności. Na czwartym i piątym roku studenci mają możliwość uzupełnić swój program studiów przez wybór interesujących ich zajęć spośród przedmiotów fakultatywnych. Wykaz tych przedmiotów ulega modyfikacjom w związku ze zmianami problemów i wyzwań, jakie stoją przed współczesną psychologią. Przedmioty Przedmioty ogólne Podstawy ekonomii Podstawy pedagogiki Technologie informacyjne Język angielski Wychowanie fizyczne Przedmioty podstawowe Filozofia z elementami logiki Biologiczne podstawy zachowań Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej Statystyka w psychologii Metodologia badań psychologicznych Etyka zawodu psychologa Ilość godzin dydaktycznych Liczba godzin Stacjonarne Niestacjonarne Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty fakultatywne Seminarium magisterskie RAZEM Praktyka psychologiczna Przedmioty kierunkowe Procesy poznawcze Emocje i motywacja Osobowość Psychologia różnic indywidualnych Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia Diagnoza psychologiczna Pomoc psychologiczna Psychologia społeczna Psychopatologia Psychometria Psychologia kliniczna Psychologia wychowawcza Psychologia pracy Psychologia rewalidacyjna Psychoterapia Seminarium magisterskie 19

20 Psychologia jednolite 5-letnie studia magisterskie specjalność Psychologia organizacji i zarządzania Perspektywy zawodowe Celem specjalności jest przygotowanie studentów do wspomagania skutecznego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Absolwent specjalności Psychologii organizacji i zarządzania: zna i rozumie mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw wyboru zawodu, procesu nabywania kompetencji zawodowych, zachowań pracowniczych, organizowania pracy, interakcji personalnych w środowisku pracy, zarządzania zespołami, prowadzenia szkoleń, coachingu i mentoringu, ścieżek rozwoju i systemów awansu zawodowego, procesów marketingowych i rynkowych wpływających na środowisko pracy; potrafi wykorzystywać mechanizmy psychologiczne dla potrzeb procesów preorientacji zawodowej, kształtowania psychologicznych podstaw kompetencji zawodowych, doskonalenia kompetencji autoprezentacji, rekrutacji zawodowej, organizowania stanowiska pracy, organizowania i motywowania zespołów pracowniczych, zarządzania zespołami ludzkimi, organizowania i motywowania zespołów pracowniczych, interwencji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych w środowisku pracy, planowania i wspomagania rozwoju zawodowego doraźnego i systematycznego osób i zespołów, wspierania w sytuacji zmiany i kończenia pracy; działa w oparciu o wartości sprzyjające poszanowaniu dobra indywidualnego i etosu pracy; jest wyposażony w atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w charakterze trenera, konsultanta, szkoleniowca i menadżera różnych szczebli wspierającego i zarządzającego zasobami ludzkimi, specjalisty w instytucjach szkoleniowych, rynku pracy, profesjonalnych działach personalnych (human resources) dużych firm i korporacji, firmach i ośrodkach zajmujących się rekrutacją personelu na stanowiska wykonawcze, poszukiwaniem specjalistów kluczowych, ( head hunting ). Kolejnym obszarem, w którym absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie są stanowiska w urzędach pracy w administracji państwowej i samorządowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Kompetencje zawodowe i metody ich oceny Preorientacja zawodowa Metody rekrutacji pracowników Wakacyjny obóz naukowy Psychologia zachowań grupowych w organizacji Motywacje zawodowe i dążenie do osiągnięć Dynamika małej grupy Wolontariat jako środowisko pracy, instytucje nonprofit Zarządzanie organizacjami i rozwój organizacji Rozwój i zarządzanie zespołami zadaniowymi Zarządzanie wiedzą i doskonalenie kompetencji Etyczne i prawne aspekty działalności zawodowej Rozwój pracowników Psychologiczne aspekty pracy w warunkach szczególnych Psychologia konfliktów Stres i kryzys w środowisku pracy Wypalenie zawodowe i bezrobocie Psychologiczne aspekty wypadków w pracy Osoba niepełnosprawna w pracy Przedsiębiorczość i psychologiczne wsparcie przedsiębiorczości 20

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r.

GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r. GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 1 1. Ustalam semestralne opłaty

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zgodnie z decyzją Rektora AGH

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie Stypendium od początku studiów II stopnia na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW Z DOSKONALENIEM ZAWODOWYM POLICJANTA ODBYWANYM W TRAKCIE STUDIÓW Uczelnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE STUDIA STACJONARNE 2011-2012 ROK I DZIENNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A warunkiem zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo