Kwestionariusz dla pracodawców I INFORMACJE O FIRMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwestionariusz dla pracodawców I INFORMACJE O FIRMIE"

Transkrypt

1 INFORMACJE O FIRMIE 1 1 a. Rok założenia firmy: b. Powiat: 2 Lokalizacja: a. Miasto powiatowe pow. 60 tys.; b. Miasto powiatowe; c. Miasto inne; d. Wieś; Jaki jest główny sektor działalności firmy? (proszę wybrać jeden): Jaki jest rodzaj działalności firmy według Polskiej Klasyfikacji Działalności? (PKD) Czy w przeszłości działali Państwo w innej branży? a. Produkcja nierolnicza b. Usługi c. Handel a. Pierwszoplanowy: d. Rolnictwo/Leśnictwo... b. Drugi w kolejności:... a. TAK NIE b. Jeżeli Tak to w jakiej (PKD)?... 6 Ile osób firma zatrudnia? a. 1-9; b. 10 do 49; c ; d ; e. ponad 500 a. Rodzina właściciela bez pobierania stałego wynagrodzenia:... 7 Ile osób z ogólnej liczby pracowników pracuje w następujący sposób?: b. Umowa o pracę na pełny etat:... c. Umowa o pracę na część etatu... d. Stałe umowy zlecenia lub o dzieło... e. Okresowe umowy zlecenia lub o dzieło... g. Świadczący prace na zasadzie samozatrudnienia... h. Inne (jakie?) Proszę o podanie kilku informacji dotyczących charakterystyki demograficznej pracowników w firmie 8 Płeć a. liczba kobiet:... ; b. liczba mężczyzn:... 9 Wiek (W wolnym miejscu proszę wpisać liczbę osó a ; b ; c ; d ; e ; f. pow Wykształcenie (W wolnym miejscu proszę wpisać liczbę osó a. podstawowe... ; b. zasadnicze... ; c. średnie ogólne... ; d. średnie techniczne.. ; e. wyższe techniczne... ; f. wyższe mgr Jaka była wielkość obrotów firmy w 2004 roku? (Proszę podać kwotę) Jak zmieniły się obroty firmy w roku 2004 w porównaniu z rokiem poprzednim?... zł a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek ND

2 Jaka jest Pani / Pana prognoza I a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek co do zmiany obrotów firmy w latach kolejnych? II a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek Jak zmieniły się nakłady na inwestycje w firmie w roku 2004 w porównaniu z rokiem poprzednim? Jaka jest Pani / Pana prognoza co do zmiany nakładów na inwestycje w firmie w latach kolejnych? Jaki był wynik finansowy firmy w 2004 roku? Jakie są poszczególne rynki zbytu firmy? (Proszę podać udział procentowy) a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek ND I a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek II a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek a. Duża strata b. Strata c. zero d. zysk e. Duży zysk ND a. Lokalny powiat b. Regionalny województwo c. Cały kraj d. Zagranica: UE, USA e. Zagranica: były ZSRR itp....%...%...%...%...% 18 Jak ocenia Pan / Pani obecną sytuację firmy? (0 bardzo zła, 100 bardzo dobr wielkość obrotów rentowność płynność finansowa d) asortyment produktów / usług e) jakość produktów / usług f) wielkość zatrudnienia 19 g) jakość załogi Jak ocenia Pan / Pani lokalny klimat do prowadzenia działalności gospodarczej? (0 bardzo źle, 100 bardzo dobrze) usługi doradcze dla firm dostęp do kredytów wsparcie ze strony organizacji pracodawców d) infrastruktura gospodarcza (drogi, odpowiednie uzbrojenie terenu, ochrona środowisk e) dostępność usług kooperacyjnych 20 f) przestrzeganie reguł etycznych w biznesie Jak ocenia Pan / Pani pozycję rynkową swojej firmy? (0 przegrana z konkurencją, 50 walka konkurencyjna, 100 niezagrożona pozycja lidera na rynku) lokalnie powiat w regionie w Polsce

3 21 Jaki jest poziom nowoczesności firmy? (0 żaden; 100-bardzo wysoki) Korzystanie z uznawanych standardów jakości (np. ISO, HACCP) Korzystanie z nowoczesnego oprzyrządowania w pracy Korzystanie z nowoczesnych technologii 3 22 d) Korzystanie z nowoczesnych materiałów Jaki wpływ mają poszczególne czynniki na osiągnięcie sukcesu rynkowego firmy? (0 brak wpływu, 100 decydujący wpływ) kadra kierownicza specjaliści pracownicy wykonawczy d) oprzyrządowanie stanowisk pracy e) stosowane technologie f) metody zarządzania g) system komunikacji w firmie h) dostęp do informacji gospodarczych i) dostęp do informacji politycznych j) dostęp do kapitału k) infrastruktura gospodarcza (np. połączenia komunikacyjne, łącza telekomunikacyjne, uzbrojenie terenu) l) instytucje okołobiznesowe (w szczególności firmy szkoleniowe, doradcze, logistyczne) m) organizacje pracodawców (izby gospodarcze, rzemieślnicze, itp.) n) środki pomocowe z UE o) układy i znajomości p) lokalne i regionalne plany rozwoju q) umiejętności właściciela / zarządu r) ogólny stan gospodarki s) inne ważne dla firmy /wpisać/ Jak daleko na przyszłość planowane są w firmie?: rodzaj i charakter produkcji / usług Wcale 1 rok 3 lata 5 lat ND liczbę zatrudnionego personelu Wcale 1 rok 3 lata 5 lat ND

4 4 24 Jakie szkolenia potrzebne są w firmie w ciągu najbliższych 3 lat? Opracowywanie strategii rozwoju Sprzedaż i kontakt z klientem Marketing i badanie rynku d) Przepisy prawne e) Nowe technologie produkcji f) Wykorzystanie technologii informatycznych g) Zarządzanie organizacją h) Zarządzanie personelem i) Systemy jakości j) Pozyskiwanie dla firmy środków pomocowych z UE dla przedsiębiorców k) Przepisy podatkowe l) Zarządzanie projektami z UE i sposób ich rozliczania m) inne: Jakiego doradztwa potrzebuje firma w perspektywie 3 lat? Opracowywanie strategii rozwoju Sprzedaż, Marketing i badanie rynku Przepisy prawne d) Nowe technologie produkcji e) Wykorzystanie technologii informatycznych f) Zarządzanie organizacją g) Zarządzanie personelem 26 h) Systemy jakości i) Pozyskiwanie środków pomocowych UE dla przedsiębiorców j) Zarządzanie projektami z UE i ich rozliczanie k) Przepisy podatkowe Ile środków w bieżącym roku przeznaczy firma na następujące formy wsparcia własnej działalności? (proszę podać kwotę) na szkolenia... zł na doradztwo... zł

5 5 27 Jak ważne w bieżącym roku są dla firmy poszczególne kierunki działań? (0 w ogóle nie ważne, 100 ogromnie ważne) Poszukiwanie nowych rynków zbytu Wprowadzenie nowych produktów / usług Reorganizacja struktury firmy d) Zatrudnianie nowych pracowników e) Zwalnianie pracowników f) Inwestowanie w rozwój kwalifikacji pracowników g) Modernizacja firmy (nowe maszyny, nowe technologie) h) Wprowadzenie nowego modelu zarządzania w oparciu o standardy jakości (ISO) i) Pozyskanie nowego / dodatkowego lokalu (miejsc związanego z działalnością gospodarczą j) Inne:... ZASOBY LUDZKIE W pytaniach proszę ocenić poszczególne grupy zatrudnionych w Pana / Pani firmie za pomocą oceny ogólnej i pod różnymi względami: (0 ocena skrajnie negatywna, 100 maksymalnie pozytywn 28 Kierownicy (ocena ogóln Umiejętność koordynacji pracy swojego działu z innymi działami lub firmami Planowanie pracy swojego działu Organizowanie pracy swoich pracowników d) Motywowanie pracowników e) Kontrola pracy i monitoring wyników f) Reprezentowanie interesów swojego działu g) Wiedza fachowa h) Umiejętności techniczne i) Umiejętności interpersonalne j) Chęć rozwoju i potencjał do rozwoju k) Wprowadzanie innowacji l) Kultura pracy m) Dbałość o dobro firmy lojalność n) Dbałość o bezpieczeństwo swoje i pracowników o) Znajomość języków obcych

6 6 29 Jakie są główne braki kwalifikacyjne kadry kierowniczej w firmie? ND 30 d) Specjaliści / Pracownicy koncepcyjni (ocena ogóln Dyscyplina pracy (punktualność, rzetelność) Innowacyjność, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w firmie Podnoszenie swoich kwalifikacji, d) Wiedza fachowa e) Umiejętności techniczne, doświadczenie zawodowe f) Chęć rozwoju i potencjał do rozwoju g) Wprowadzanie innowacji h) Kultura pracy i) Dbałość o bezpieczeństwo swoje i kolegów j) Dbałość o dobro firmy lojalność k) Znajomość języków obcych 31 Jakie są główne braki kwalifikacyjne specjalistów w firmie? ND d) 32 Pracownicy wykonawczy (ocena ogóln Dyscyplina pracy (punktualność, rzetelność) Wiedza fachowa i doświadczenie zawodowe Podnoszenie swoich kwalifikacji d) Chęć rozwoju i potencjał do rozwoju e) Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i materiałów w pracy f) Są elastyczni i otwarci na zmiany organizacyjne, technologiczne g) Zgłaszanie pomysłów racjonalizatorskich h) Umiejętności techniczne

7 i) Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych oraz higienę i estetykę miejsca pracy j) Kultura pracy k) Dbałość o dobro firmy, lojalność l) Koleżeńskość i współpraca w zespole m) Znajomość języków obcych 33 Jakie są główne braki kwalifikacyjne pracowników wykonawczych? ND d) 34 Jakie metody oceny kadr są stosowane w firmie? ND 35 Jak ocenia Pan / Pani kandydatów, poszukujących pracy w Pana / Pani firmie? Potrafią zaprezentować siebie Mają aktualną wiedzę Posiadają wystarczające umiejętności praktyczne d) Będą zdyscyplinowani w pracy e) Będą uczciwi w pracy f) Będą wysoko zmotywowani do pracy 7 36 g) Będą współpracować z innymi Proszę wskazać 3 główne cechy pozytywne, które posiadają kandydaci z lokalnego rynku poszukujący pracy w Pana / Pani firmie ND 37 Proszę wskazać 3 główne cechy negatywne, które posiadają kandydaci z lokalnego rynku poszukujący pracy w Pana / Pani firmie ND

8 8 38 Czy zwalniali Państwo pracowników w ostatnim roku? Tak Nie ND Jeżeli Nie lub ND to przejdź do pytania nr W jakich zawodach / stanowiskach nastąpiły zwolnienia: 40. Czy zamierzają Państwo zatrudniać w ciągu następnych 12 miesięcy pracowników w następujących grupach pracowniczych? kierowników Tak Nie Jeżeli Nie to przejdź do pytania nr 40b a1) Czy z powodu wakatów? Tak Nie a2) Czy są to nowoutworzone miejsca pracy? Tak Nie a3) W jakich działach zostaną oni zatrudnieni? (np. finanse, sprzedaż, kadry, produkcja, logistyk /Proszę wpisać obok/ specjalistów Tak Nie Jeżeli Nie to przejdź do pytania nr 40c b1) Czy z powodu wakatów? Tak Nie b2) Czy są to nowoutworzone miejsca pracy? Tak Nie b3) W jakich działach zostaną oni zatrudnieni? (np. finanse, sprzedaż, kadry, produkcja, logistyk /Proszę wpisać obok/ pracowników wykonawczych Tak Nie Jeżeli Nie to przejdź do pytania nr 41 c1)) Czy z powodu wakatów? Tak Nie c2) Czy są to nowoutworzone miejsca pracy? Tak Nie c3) W jakich działach zostaną oni zatrudnieni? (np. finanse, sprzedaż, kadry, produkcja, logistyk /Proszę wpisać obok/

9 9 41. Na ile zmiana poziomu obrotów Pana(i) firmy w ciągu jednego roku wpłynie na zmianę poziomu zatrudnienia w tym samym roku? spadek obrotów w % Spadek zatrudnienia w % wzrost obrotów w % Wzrost zatrudnienia w % a. do 5 f. do 5 b g c h d i e. powyżej 30 j. powyżej 30 Które z czynników mają wpływ na stworzenie nowych miejsc pracy w Pana / Pani firmie? (0 bez wpływu, 100 ogromny wpływ) Zwiększenie sprzedaży Wdrożenie nowych technologii Pokonanie ograniczeń urzędniczych d) Pozyskanie dodatkowych terenów i obiektów dla inwestycji e) Zmniejszenie podatków f) Łatwiejszy dostęp do kredytu g) Pozyskanie środków pomocowych z UE h) Podniesienie kwalifikacji przez pracowników i) Lobbing organizacji pracodawców j) Zaangażowanie samorządów lokalnych k) Rozwój infrastruktury gospodarczej l) Dopasowanie sektora edukacji do potrzeb biznesu m) Wsparcie funduszy europejskich (np. EFS) 43. Jakie przeciętne wynagrodzenie proponujecie Państwo nowozatrudnionym pracownikom? Kadra kierownicza... zł ND Specjaliści... zł ND Pracownicy wykonawczy... zł ND

10 W przypadku poszukiwania nowego pracownika, osobę z której z poniżej wymienionych grup zatrudnił(by Pan / Pani najchętniej? (0 nie zatrudniłbym jej, 100 bardzo chętnie) Osoby aktualnie zatrudnione gdzieś indziej Absolwenci bezpośrednio po ukończeniu szkoły Osoby mające doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych (wolontariusz) d) Osoby poszukujące pracy skierowane przez Urząd Pracy ND e) Inne:... Jak często rekrutujecie Państwo pracowników za pomocą wymienionych sposobów? (0 nigdy, 100 zawsze) poprzez zgłoszenie oferty do Urzędu Pracy zlecenie Urzędowi Pracy poszukanie pracownika (selekcj zamieszczenie ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej ND d) zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej e) zamieszczenie ogłoszenia w Internecie f) poprzez prywatne firmy pośrednictwa pracy g) poprzez krąg znajomych w branży h) poprzez bazę danych kandydatów odwiedzających firmę (baza cv) i) poprzez własnych pracowników j) RYNEK PRACY Na ile według Pana / Pani poniższe charakterystyki kandydatów poprawiają ich szanse na znalezienie pracy? (0 w ogóle nie poprawiają, 100 maksymalnie dużo poprawiają) kursy, szkolenia umiejętności specjalistycznych (zawodowych, technicznych) kursy, szkolenia umiejętności interpersonalnych i psychologicznych przekwalifikowanie się / wyuczenie nowego zawodu d) wyższe wykształcenie e) studia podyplomowe f) znajomość języka obcego g) znajomość obsługi komputera h) ukończenie dwóch kierunków studiów i) praktyki i staże

11 11 j) znajomości i układy towarzyskie k) możliwość zmiany miejsca zamieszkania l) odpowiednia prezencja m) odpowiednie cechy charakteru n) dogodna sytuacja rodzinna o) dobry stan zdrowia p) posiadanie odpowiedniego zawodu 47 q) posiadanie renty r) zaangażowanie w wolontariat (praca społeczna bez wynagrodzeni s) inne:.... Jakie Pana / Pani zdaniem są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych miastach (regionach)? (Prosimy dokonać ogólnej oceny biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na rozwój firm) Lublin Lubelszczyzna Warszawa d) Kraków e) Poznań f) Wrocław g) Gdańsk h) Katowice (Śląsk) 48 i) Zagranica (UE, Ameryk Jak dużo informacji o rynku pracy czerpie Pan / Pani z następujących źródeł? (0 w ogóle nie czerpię żadnych informacji, 100 bardzo dużo informacji czerpię z tego źródł kontakty z innymi pracodawcami / targi, konferencje itp. kontakty towarzyskie (z przyjaciólmi) kontakty w rodzinie d) TV lokalna e) TV ogólnopolska f) prasa lokalna g) prasa ogólnopolska h) radio lokalne i) radio ogólnopolskie

12 12 j) organizacje pracodawców k) Urzędy Pracy l) prywatne firmy doradcze / pośrednictwa pracy m) specjalistyczne serwisy internetowe 49 n) specjalistyczne czasopisma Jak dobrze jest Pan / Pani poinformowany( o lokalnym rynku pracy (wynagrodzeniach, poziomie, kwalifikacjach i cechach kandydatów do pracy, itp.)? (0 nic nie wiem, 100 wiem wszystko) 50 ROZWÓJ LOKALNY Jak Pan / Pani ocenia działalność władz lokalnych pod następującymi względami? (0 bardzo źle, 100 bardzo dobrze) Lokalna polityka rozwoju Życzliwość urzędników samorządowych Kompetencja urzędników samorządowych d) Sprawność, szybkość załatwiania spraw w urzędach e) Korupcja przy załatwianiu spraw (0 - całkowity brak korupcji, oznacza dużą korupcję) 51 Działania których instytucji ocenia Pan / Pani najlepiej? (proszę wskazać najwyżej 3) 52 Działania których instytucji ocenia Pan / Pani najgorzej? (proszę wskazać najwyżej 3) 53 Jak Pan / Pani ocenia swój wpływ (bezpośredni lub pośredni) na: Strategię rozwoju regionu Lokalną strategię rozwoju Plan zagospodarowania gminy lub powiatu d) Tworzenie lokalnego porozumienia na rzecz zatrudnienia e) Prace powiatowej / miejskiej rady zatrudnienia f) Prace radnych powiatu / miasta g) Posłów / senatorów z okręgu wyborczego h) Działania podejmowane przez moją organizację pracodawców

13 WSPARCIE SEKTORA Jak często Państwa firma korzystała z dostępnych form pomocy świadczonych na rzecz MSP? (0 nigdy, 100 zawsze) Jak bardzo następujące czynniki przeszkadzają Pana / Pani firmie w dostępie do środków finansowych z Unii Europejskiej? nieznajomość zasad ubiegania się o pomoc brak czasu zbyt dużo formalności d) trudno dostępna informacja e) zbyt wielu chętnych f) konieczność wysokiego wkładu własnego g) Inne: Jak często Pana / Pani firma korzystała z następujących form pomocy? (0 nigdy, 100 zawsze) Dofinansowanie zatrudnienia osoby bezrobotnej Zatrudnienie absolwenta w ramach stażu Otrzymanie pożyczki z urzędu pracy na utworzenie miejsca pracy d) Dofinansowanie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej e) Przeszkolenie kandydata do pracy f) Przeszkolenie własnych pracowników g) Bezpłatne usługi doradcze h) Pomoc w przygotowaniu wniosku o środki pomocowe UE i) Inne: Z jakich form pomocy dla firmy chciałby Pan / Pani skorzystać w najbliższym roku? Dofinansowanie zatrudnienia osoby bezrobotnej Zatrudnienie absolwenta w ramach stażu Otrzymanie pożyczki z urzędu pracy na utworzenie miejsca pracy d) Dofinansowanie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej e) Przeszkolenie kandydata do pracy f) Przeszkolenie własnych pracowników g) Bezpłatne usługi doradcze h) Pomoc w przygotowaniu wniosku o środki pomocowe UE

14 Jak ocenia Pan / Pani szanse / możliwość firmy 58 skorzystania ze środków pomocowych dostępnych dla sektora przedsiębiorstw? Jak ocenia Pan / Pani zaangażowanie różnych instytucji w proces wspomagania rozwoju 59 przedsiębiorstw? Instytucje samorządu lokalnego (Starosta, prezydent, wójt) 14 Urząd Wojewody Urząd Marszałka Województwa d) Banki e) Instytucje wspierania rozwoju f) Urzędy Pracy g) Organizacje pozarządowe h) Zrzeszenia Pracodawców i) Inne:... WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA 60 Na ile jest Pan / Pani zainteresowany( współpracą z innymi sektorami? a. Szkolnictwo zawodowe b. Wyższe uczelnie techniczne c. Uniwersytety d. Samorządy lokalne e. Urzędy Pracy f. Organizacje pozarządowe 61 g.... W jakim stopniu jest Pan / Pani gotowy( podjąć różne formy współdziałania ze szkołami zawodowymi? a. Pomoc finansowa lub rzeczowa dla szkół (urządzenie pracowni maszyny) b. Organizacja praktyk uczniowskich c. Tworzenie i stała aktualizacja systemu informacji o potrzebach rynku pracy d. Promowanie najlepszych uczniów poprzez fundowanie stypendiów e. Promowanie najlepszych uczniów poprzez oferty ich zatrudnienia Dziękuję bardzo za informacje i współpracę

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla pracowników I Strona 1 z 12

Kwestionariusz dla pracowników I Strona 1 z 12 Kwestionariusz dla pracowników I Strona 1 z 12 1 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ Jak Pan / Pani sądzi, co będzie robić w przyszłości? Prosimy zaznaczyć na skali prawdopodobieństwo poszczególnych sytuacji Za 1 rok

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Urząd Statystyczny w Lublinie makkos@kul.lublin.pl Plan prezentacji Lubelskie firmy na tle Polski

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych Kutno, Marzec 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych 1. Nazwa organizacji 1 2. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy wybrać jedną pozycję z listy i wpisać

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ANKIETA NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Ankieta ma na celu zebranie opinii respondentów nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II Załącznik nr 4 do uchwały ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II REALIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DOTYCZY ROKU 2014 METRYCZKA 1. Województwo

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2014 Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2 O badaniu ankietowanie internetowe (CAWI) beneficjenci 2.2.2 POKL n=3025 TRENERZY niebędący beneficjentami 2.2.2 PO KL N=327 realizacja badania sierpień-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Teraz przejdź do pytania nr 16

Teraz przejdź do pytania nr 16 1 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Co chciał(a)byś robić w przyszłości i w jakim stopniu jest to prawdopodobne? Za 1 rok a. Chciał(a)bym się uczyć / studiować TAK NIE Jeśli tak, to w jakim stopniu jest to prawdopodobne?

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu.

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu. Badania Absolwentów WSB w Toruniu Toruń, 2013 Badanie losów absolwentów WSB 2 Badanie absolwentów WSB 1. Cele badania: a) Modyfikacja efektów kształcenia i w konsekwencji: - modyfikacja programów studiów

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA A1. Ilu pracowników w przybliżeniu zatrudnia firma łącznie z Panem/nią? Jeśli to międzynarodowa firma - zatrudnienie w firmie w Polsce

ANKIETA A1. Ilu pracowników w przybliżeniu zatrudnia firma łącznie z Panem/nią? Jeśli to międzynarodowa firma - zatrudnienie w firmie w Polsce RoSa ankieta z badania firm Zaproszenie: Dzień dobry, nazywam się, państwa firma została wylosowana do badania prowadzonego na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego na temat adaptacyjności polskich firm

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/ Olsztyn

Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/ Olsztyn Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/2 10-351 Olsztyn www.generalprojekt.pl Nadrzędny cel projektu to przygotowanie diagnozy stanu aktualnego oraz prognozy na lata 2010-2015 odnoszącej się do trendów

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO

WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja najważniejszych wyników badań 18.06.2012, Chojnice Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje w Ŝaden sposób nie będą kojarzone z osobą udzielającą wywiadu. Zostaną wykorzystywane wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Nowe. rozdanie 2014-2020

Ankieta. Nowe. rozdanie 2014-2020 Nowe rozdanie 2014-2020 Ankieta Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska opracowuje aktualnie Lokalną Strategię Rozwoju na okres programowania 2014 2020, której głównym celem będzie aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.8% - 8- lat 0.% - -9 lat 8 7.9% - 0- lat.% -> lat 0.% końcowa 9 00.00% Aktualny wiek absolwenta 0%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 211 ROK LEGNICA, PAŹDZIERNIK 211 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44 Badanie pilotażowe Niepełnosprawni na lokalnym rynku pracy osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku Szanowni Państwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Informacje o badaniu Badanie realizowano dla dwóch

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego

Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego Luty 2011 Magdalena Gwiazda Czy, Pana(i) zdaniem, w Polsce, jakieś grupy wiekowe są dyskryminowane przez

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.% - 8- lat 0 0.0 - -9 lat 0 0.0-0- lat 6.67% -> lat 0 0.0 końcowa 6 00.0 Aktualny wiek absolwenta 7%

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 24 lat! Projekt miejsce realizacji Ząbkowice Śląskie projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo