STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) , fax (068) Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych (068) , Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych (068) , ~663, ~589, Szkoły Nauk Technicznych (068) , MUZYKOTERAPIA Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich specjalności studiów licencjackich i magisterskich kierunku pedagogika (z przygotowaniem muzycznym). Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Absolwenci studiów są nauczycielami muzykoterapeutami. Wydział Artystyczny Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej ul. Energetyków 2, Zielona Góra tel. (068) dr Lidia Kataryńczuk-Mania 1400 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł wg kolejności zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza - zaświadczenie o przygotowaniu muzycznym (absolwenci Szkół Muzycznych, Ognisk Muzycznych, prywatnych kursów z wyłączeniem absolwentów kierunków: Nauczanie Początkowe i Przedszkolne, Animacja Kulturalno-Oświatowa). strona 2

2 PODYPLOMOWE STUDIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających dyplom magistra wychowania muzycznego lub nauczania początkowego, w wyjątkowych sytuacjach posiadających dyplom magistra innego kierunku studiów przygotowujących do pracy pedagogicznej oraz staż pracy minimum 3 lata w nauczaniu przedmiotu sztuka (lub w poprzednich formach nazewnictwa). Wydział Artystyczny Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra tel. (068) prof. Eugeniusz Józefowski 3 semestry, rozpoczęcie zajęć: październik 2002 r. LIMIT PRZYJĘĆ 20 OD 1450 zł rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań artystycznych, przeszłości zawodowej kandydata, motywów podjęcia studiów Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) Do r. - podanie o przyjęcie na studia, - 1 zdjęcie, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich. FILOZOFIA Z ETYKĄ Studia Filozofia z etyką są ofertą edukacyjną adresowaną przede wszystkim do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i liceach, którzy chcą przygotować się do prowadzenia takich przedmiotów jak filozofia oraz filozofia z elementami etyki. W programie studiów najwięcej miejsca przewidziano na prezentację historii filozofii oraz zagadnień etycznych. Ponadto program obejmuje takie przedmioty jak: kultura logiczna, wprowadzenie do głównych kierunków i zagadnień filozofii, elementy antropologii filozoficznej, elementy filozofii kultury, elementy filozofii społecznej oraz dydaktyka filozofii. Pod koniec drugiego semestru studenci Strona 3

3 zobowiązani są złożyć prace dyplomowe. OD Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii al. Wojska Polskiego 71 a, Zielona Góra tel. (068) , dr Maciej Witek 1400 zł + opłata rekrutacyjna o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i wniesienia odpowiednich opłat. Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) rekrutacja trwa do końca września 2002 r. - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Z BIBLIOTEKOZNAWSTWEM Organizatorzy studiów uwzględniając rosnące zainteresowanie współczesnymi systemami komunikowania oraz potrzeby reformowanego współczesnego szkolnictwa, proponują wykłady i ćwiczenia rozwijające aktywne uczestnictwo we współczesnej komunikacji medialnej. Oprócz podstaw teoretycznych dziedziny komunikacji uczestnicy kursu zdobędą umiejętności gromadzenia i selekcji informacji za pośrednictwem Internetu, praktyczne umiejętności tworzenia tekstów prasowych i radiowych; zapoznają się z funkcjonowaniem współczesnych systemów medialnych oraz z zasadami budowy i tworzenia przekazów reklamowych; poznają zasady pracy w studiu telewizyjnym; zdobędą umiejętności świadomego i krytycznego korzystania z publikacji medialnych. Równocześnie uczestnicy studiów będą mogli wzbogacić swoją wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa. Zdobędą umiejętności opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów bibliotecznych, zapoznają się z pracą bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wysłuchają cyklu wykładów strona 4

4 dotyczących historii książki i bibliotek oraz literatury dla dzieci i młodzieży, zgłębią ważniejsze problemy dotyczące czytelnictwa dzieci, młodzieży i nauczycieli. Wydział Humanistyczny Katedra Komunikacji Językowej i Społecznej al. Wojska Polskiego 71, Zielona Góra tel. (0 68) fax. (0 68) e mail: dr hab. Marian Bugajski, prof. UZ 3 semestry (350 godz.) 1450 zł Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich OD Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do 30 września 2002 r. - podanie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł - dyplom lub odpis dyplomu, LOGOPEDIA Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach: nauczanie początkowe i przedszkolne, pedagogika, psychologia, filologia oraz pielęgniarstwo. Umożliwiają zdobycie specjalności zawodowej z zakresu logopedii ogólnej i prawo wykonywania tego zawodu we wszystkich placówkach kulturalno-oświatowych i zdrowia. Warunkowo na studia mogą być przyjmowani studenci ostatnich lat wymienionych wyżej kierunków. Kandydaci powinni mieć nienaganną wymowę, prawidłowy słuch oraz odpowiednie warunki głosowe. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Strona 5

5 OD tel. (068) w dr hab. Marian Sinica, prof. UZ 4 semestry; ostatni semestr przeznaczony jest na odbycie praktyki logopedycznej i zwolniony jest z opłaty 1450 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 75 zł wg kolejności zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podanie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ Studia kwalifikacyjne przeznaczone dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów humanistycznych, nauczycieli uczących w gimnazjach i szkolnictwie ponadgimnazjalnym, czyli w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach, przedmiotu wiedza o społeczeństwie, a nie posiadających odpowiednich kwalifikacji. W programie studiów położono nacisk na przedmioty związane z modułami: wychowanie obywatelskie i przygotowanie do aktywnego życia w gospodarce. W ramach tych modułów realizowane będą następujące przedmioty i zagadnienia: ekonomia, socjologia, filozofia, problemy narodowościowe w Europie w XIX i XX wieku, myśl społeczno-polityczna w Europie w XIX i XX wieku, jak również informatyka i praktyczna działalność klubów europejskich, jak również dydaktyka wiedzy o społeczeństwie. Jednocześnie program obejmuje przedmioty związane z Unią Europejską, prawami człowieka, polityką regionalną (Euroregiony), polską drogą do Unii Europejskiej. Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej. Wydział Humanistyczny Instytut Historii tel. (068) , w Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Chopina 15 a Zielona Góra strona 6

6 ZA CAŁOŚĆ OD dr Bogumiła Burda (rozpoczęcie zajęć druga połowa września 2002 r.; koniec zajęć czerwiec/lipiec 2003 r.) 1900 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 75 zł i opłata za świadectwo wg kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty, rozmowa kwalifikacyjna do r. Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) podanie o przyjęcie na studia, - 1 zdjęcie, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - dowód wniesienia opłaty za pierwszy semestr ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ Studia są adresowane do kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej, menedżerów pracujących np. w pomocy instytucjonalnej, środowiskowej oraz do osób przygotowujących się do pełnienia tych funkcji. Rekrutacja dotyczy absolwentów studiów magisterskich i licencjackich kierunków: pedagogika ogólna, pedagogika pracy socjalnej, pedagogika resocjalizacyjna i terapeutyczna, psychologia, socjologia lub pokrewnych. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki Społecznej pl. Słowiański 25, Zielona Góra tel. (068) dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ (rozpoczęcie zajęć październik 2002 r.) 1600 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu przyjęć Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Strona 7

7 tel. (068) OD - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza WYCHOWANIE SEKSUALNE I PRORODZINNE Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych. Mają na celu przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz nadanie im uprawnień akceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej ul. Energetyków 2, Zielona Góra tel. (068) dr hab. Zbigniew Izdebski ; rozpoczęcie: październik 2002 r. OD 1600 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł wg kolejności zgłoszeń, warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podania o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza strona 8

8 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w resorcie oświaty (dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych), a także dla osób przygotowujących się do pełnienia tej funkcji. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki Społecznej pl. Słowiański 25, Zielona Góra tel. (068) dr Danuta Chmielewska-Banaszak ; rozpoczęcie; październik 2002 r. OD 1600 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podania o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza ARTETERAPIA Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z zakresu pedagogiki, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii polskiej, muzyki i sztuk plastycznych. Są adresowane również do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, placówek kulturalno-oświatowych. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki Społecznej pl. Słowiański 25, Zielona Góra tel. (068) Strona 9

9 dr hab. Dorota Rybczyńska. prof. UZ, rozpoczęcie; październik 2002 r. OD 1600 zł + opłata rekrutacyjna warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, filologia polska, muzyka, sztuki plastyczne Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wychowanie fizycznego. Daje ono możliwość nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Katedra Wychowanie Fizycznego tel. (068) w dr Ryszard Asienkiewicz (100 godz. wykładów i 200 godz. zajęć praktycznych) 1500 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 75 zł decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) strona 10

10 OD do wyczerpania limitu przyjęć - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE OD Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich specjalności studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogika. Celem studiów jest pogłębienie przygotowania nauczycieli do pracy w klasach I III szkoły podstawowej oraz nabycie kompetencji w zakresie projektowania zintegrowanych zajęć, a także układanie integralnych programów nauczania. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki i Psychologii tel. (068) w. 1134, dr Agnieszka Nowak-Łojewska 1500 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 75 zł wg kolejności zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza Strona 11

11 INFORMATYKA W ZREFORMOWANEJ SZKOLE ZA 2 SEMESTRY OD Słuchaczami podyplomowych studiów Informatyka w zreformowanej szkole mogą zostać absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu informatyka na różnych poziomach edukacji (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz przygotowanie nauczycieli i pedagogów innych specjalności do efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym i działaniach edukacyjnych. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych bud. główny, pok. 18 i 18 a tel. (068) dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. ZU 3400 zł, płatne w dwóch ratach: 1700 zł do oraz 1700 zł- do decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) Do r. - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza TERAPIA PEDAGOGICZNA Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich specjalności studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika lub pokrewnym nauczycielskim. Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji w zakresie rozpoznawania i terapii zaburzeń parcjalnych jako jednej z istotnych przyczyn niepowodzeń szkolnych. Poza tym studia umożliwiają zdobycie strona 12

12 kwalifikacji jako nauczyciel-terapeuta do prowadzenia terapii korekcyjnokompensacyjnej, zajęć wyrównawczych, klas wyrównawczych. OD Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki i Psychologii tel. (068) , w dr Ewa M. Skorek 1500 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podania na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza MYŚLENIE TWÓRCZE I TECHNIKA PRZYSPIESZONEGO UCZENIA SIĘ Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków nauczycielskich. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie nauczycieli w zakresie doboru i skutecznego stosowania technik szybkiej nauki czytania, pisania, zapamiętywania, koncentracji uwag, motywowania i komunikacji interpersonalnej. Studia przygotowują specjalistów do prowadzenia zajęć edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych w oparciu o ćwiczenia rozwijające twórcze dyspozycje uczniów oraz pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat sposobów poznawania indywidualnych właściwości pracy umysłowej ucznia, jego zdolności, motywacji oraz radzenia sobie ze stresem. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki i Psychologii tel. (068) w. 1134, dr Mirosława Nyczaj-Drąg Strona 13

13 OD 1500 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza OLIGOFRENOPEDAGOGIKA INSTYTUT PROWADZĄCY Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich specjalności studiów magisterskich i licencjackich kierunku pedagogika i innych kierunków nauczycielskich. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do pracy w różnych formach edukacji dzieci upośledzonych umysłowo oraz w instytucjach wspierających tę edukację. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki i Psychologii tel. (068) w. 1134, dr Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk 1600 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podanie o przyjęcie na studia, strona 14

14 OD - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU EUROPEJSKIM ZA CAŁOŚĆ Zajęcia odbywają się w oparciu o następujące moduły: Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem Kierowanie zespołem i komunikowanie się interpersonalne Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Zarządzanie systemami motywowania i oceniania Zarządzanie strategiczne Gry kierownicze Psychospołeczne i ekonomiczne aspekty decyzji w pracy menedżera. Wspomaganie decyzji Negocjacje w biznesie. Protokół dyplomatyczny Zarządzanie marketingiem, analiza rynku Rachunkowość zarządcza Technologie informacyjne Obrót gospodarczy z zagranicą Europejskie fundusze strukturalne Prawo europejskie Seminarium podyplomowe Wydział Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , tel./fax dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ 3700 zł + opłata rekrutacyjna 170 zł wg kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty rekrutacyjnej Sekretariat Studiów Podyplomowych ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-0, pok.118 a LIMIT MIEJSC 30 do r., do r. Strona 15

15 OD - list motywacyjny, - życiorys - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZA CAŁOŚĆ LIMIT MIEJSC OD Studia są przeznaczone dla osób o różnym profilu wyższego wykształcenia. Celem studiów jest przygotowanie do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem a warunkach transformacji polskiej gospodarki. Zajęcia maja charakter modułowy i obejmują: strategiczne metody i techniki zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, human relations, zarządzanie marketingiem, negocjacje gospodarcze, strategie przedsiębiorstw, systemy informatyczne zarządzania, rachunkowość zarządcza, gry kierownicze, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne i wspomaganie decyzji, zarządzanie proekologiczne, seminarium dyplomowe. Wydział Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , tel./fax prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz 3700 zł + opłata rekrutacyjna 150 zł wg kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty za studia Sekretariat Studiów Podyplomowych ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-0, pok.118 a osób do r. - list motywacyjny, - życiorys - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni strona 16

16 INFORMACJE DODATKOWE Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest: uczestnictwo w zajęciach zgodnie z harmonogramem, zaliczenia modułów objętych programem studiów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE SZKOŁĄ Moduły: organizacja i kierowanie, komunikacja i praca z dorosłymi, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo finansów publicznych, prawo oświatowe, nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły, komputerowe zarządzanie instytucją, seminarium dyplomowe. Wydział Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , tel./fax dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ OPŁATY Sekretariat Studiów Podyplomowych ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-0, pok.118 a LIMIT MIEJSC OD INFORMACJE DODATKOWE Strona 17

17 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TREŚCIĄ NAUCZANIA I ŻYCIA Przedmioty: mikro- i makroekonomiczne aspekty przedsiębiorczości, wybrane zagadnienia zarządzania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie: biznes plan, marketing w działalności gospodarczej, uproszczona forma w ewidencji gospodarczej, stosowana w małych firmach, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, jej wymiary i kształtowanie, komunikowanie się interpersonalne, przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, negocjacje i etyka w biznesie, kreowanie ról na rynku pracy, technologie informacyjne, metodyka przedsiębiorczości, prawo oświatowe, seminarium dyplomowe. Wydział Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , tel./fax dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ OPŁATY Sekretariat Studiów Podyplomowych ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-0, pok.118 a LIMIT MIEJSC OD INFORMACJE DODATKOWE strona 18

18 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Studia podyplomowe z zakresu Komputerowo Zintegrowanego Zarządzania Łańcuchem Dostaw są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich, licencjackich) - pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwem. Zajęcia będą prowadzone w formie: wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów projektów. Zajęcia laboratoryjne i projektowe będą prowadzone z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania. Zajęcia laboratoryjne będą realizowane w Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwent studium zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu systemów i narzędzi informatycznych wspomagających procesy zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalające na podjęcie pracy w komórkach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, jako menedżer ds. logistyki, a także, dzięki zdobytym umiejętnościom, w działach informatycznych, controllingu. Wydział Zarządzania Instytut Informatyki i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , , fax lub dr inż. Krzysztof Witkowski październik 2002 r. czerwiec 2003 r. ZA CAŁOŚĆ 3000 zł W formie naboru sterowanego - limit 30 miejsc. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dział Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych ul. Podgórna 50, Zielona Góra bud. A-0, pok. 13 tel. (068) , ~663, ~589 LIMIT MIEJSC 30 OD do r. - odpis dyplomu, - kwestionariusz osobowy - 2 fotografie Strona 19

19 FIZYKA Z INFORMATYKĄ DLA NAUCZYCIELI OD Studia są przeznaczone dla nauczycieli fizyki w gimnazjach i szkołach średnich. Celem studiów jest przygotowanie nauczyciela fizyki do wykorzystania komputera w pracy dydaktycznej oraz umożliwienie mu prowadzenia zajęć o charakterze informatycznym w szkole. Zajęcia z informatyki obejmują: pracownię komputerową, internet, programowanie w Javie, symulacje komputerowe zjawisk fizycznych, wykorzystanie komputera w pracowni szkolnej. Wydział Nauk Ścisłych Instytut Fizyki pl. Słowiański 6, Zielona Góra, tel. (068) w dr Henryk Tygielski 1 rok (wrzesień 2002 r. czerwiec 2003 r.) Zjazdy: piątek-niedziela; ogółem 280 godz zł decyduje kolejność zgłoszeń Sekretariat Instytutu Fizyki pl. Słowiański 6, Zielona Góra, tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podanie do rektora o przyjęcie na studia, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, - zaświadczenie lekarskie, - 3 zdjęcia, - oświadczenie o akceptacji warunków studiów PODYPLOMOWE STUDIUM FINANSOWE Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie podejmowania strategicznych decyzji finansowych. Zajęcia będą prowadzone w niewielkich grupach przez profesorów i doktorów UZ, maklerów giełdowych, bankowców oraz informatyków. W ramach studiów są realizowane następujące przedmioty: inżynieria finansowa i strona 20

20 ubezpieczeniowa, operacje na rynku kapitałowym, obsługa komputerowych pakietów finansowych, prawo i operacje bankowe. Wydział Nauk Ścisłych Instytut Matematyki ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) Szczegółowych informacji udziela: Alicja Łuszczyńska tel. (068) , dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ tel. (068) , fax (068) semestr (12 zjazdów, godz./ zjazd; łączna liczba godz. 136) Uruchamiane w październiku i w lutym. ZA CAŁOŚĆ OD 2100 zł koszt może ulec zmianie! decyduje kolejność zgłoszeń Sekretariat Instytutu Matematyki ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - dyplom lub świadectwo ukończenia studiów STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYKI DLA NAUCZYCIELI Celem tego studium jest przygotowanie słuchaczy w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki niezbędnych do prowadzenia zajęć z informatyki w szkole podstawowej lub w gimnazjum zgodnie z wymaganiami określonymi w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zakres tematyczny studium wynika ze standardów przygotowania nauczycieli podstaw informatyki. Wydział Nauk Ścisłych Instytut Astronomii ul. Lubuska 2, Zielona Góra tel. (068) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Chopina 15 a, Zielona Góra, tel. (068) Strona 21

21 OD prof. dr hab. Janusz Gil 1450 zł za semestr + opłata rekrutacyjna 65 zł W pierwszej kolejności są przyjmowani nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie MENiS Pracownia Internetowa w każdym gimnazjum, przeszkoleni w kursach związanych z projektem. Sekretariat Instytutu Astronomii ul. Lubuska 2, Zielona Góra tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć (26) - dyplom ukończenia studiów wyższych KOMPUTEROWE METODY PROJEKTOWANIA W ELEKTRONICE I ELEKTROTECHNICE Program adresowany jest do absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć kwalifikacje i powiększyć wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i zastosowań informatyki. Studia są szczególnie przystosowane dla projektantów i konstruktorów zajmujących się projektowaniem obwodów elektrycznych i elektronicznych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów może być przydatna w pracy w biurach projektowych, konstrukcyjnych, w laboratoriach i ośrodkach naukowoprzemysłowych. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Inżynierii Elektrycznej Zielona Góra, ul. Podgórna 50 Sekretariat mgr inż. Joanna Pietrań tel. (0-68) bud. A-2, pok dr inż. Krzysztof Sozański tel. (0-68) Rok strona 22

22 INFORMACJE DODATKOWE Liczba zjazdów - 10 na semestr Liczba godzin na zjazd - 14/15 Łączna liczba godzin zł Konto: Kredyt Bank S.A. oddział w Zielonej Górze Nr Decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc 30) OD mgr Izabela Jasińska tel. (0-68) , Zielona Góra, ul. Podgórna 50 bud. A-2, pok Od 15 czerwca 2002 r. - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub inżynierskim JAKOŚĆ PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PROWADZĄCY Oferowany program studiów podyplomowych zakresu Jakości Przetwarzania Energii Elektrycznej jest adresowany do szerokiego kręgu absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i wiedzę w zakresie energetyki. Studia są szczególnie przystosowane dla pracowników służb energetycznych zajmujących się zagadnieniami użytkowania, wytwarzania i jakością energii elektrycznej. Wiedza z zakresu elektroniki przemysłowej, programowania komputerów, a także nowoczesnych metod sterowania i wizualizacji opartych na technice mikroprocesowej zwiększa szansę na zatrudnienie na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Inżynierii Elektrycznej ul. Podgórna 50, Zielona Góra, Sekretariat: mgr inż. Joanna Pietrań bud. A-2, pok. 419, tel. (0-68) , prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki tel. (0-68) Strona 23

23 INFORMACJE DODATKOWE OD Liczba zjazdów - 10 na semestr Liczba godzin na zjazd - 14 Łączna liczba godzin zł Konto: Kredyt Bank S.A oddz. w Zielonej Górze Nr decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc 30) mgr Izabela Jasińska ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-2, pok. 523, tel. (0-68) , Od 15 czerwca 2002 r. - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub inżynierskim ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI ENERGETYCZNYMI Celem studiów jest budowa szerokiej bazy wiedzy interdyscyplinarnej i rozwinięcie kompetencji zawodowych niezbędnych do rozwiązywania problemów technologicznych i ekonomicznych w zmieniającym się sektorze energetycznym. Studia adresowane są do inżynierów realizujących karier zawodową w dziedzinie wytwarzania, przesyłu i użytkowania różnych nośników energii. Program studiów przewiduje możliwość doskonalenia dwóch języków obcych. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Inżynierii Elektrycznej ul. Podgórna 50, Zielona Góra, Sekretariat: mgr inż. Joanna Pietrań bud. A-2, pok. 419, tel. (068) , dr inż. Jacek Kiernicki tel. (0-68) strona 24

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo