STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) , fax (068) Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych (068) , Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych (068) , ~663, ~589, Szkoły Nauk Technicznych (068) , MUZYKOTERAPIA Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich specjalności studiów licencjackich i magisterskich kierunku pedagogika (z przygotowaniem muzycznym). Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Absolwenci studiów są nauczycielami muzykoterapeutami. Wydział Artystyczny Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej ul. Energetyków 2, Zielona Góra tel. (068) dr Lidia Kataryńczuk-Mania 1400 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł wg kolejności zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza - zaświadczenie o przygotowaniu muzycznym (absolwenci Szkół Muzycznych, Ognisk Muzycznych, prywatnych kursów z wyłączeniem absolwentów kierunków: Nauczanie Początkowe i Przedszkolne, Animacja Kulturalno-Oświatowa). strona 2

2 PODYPLOMOWE STUDIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających dyplom magistra wychowania muzycznego lub nauczania początkowego, w wyjątkowych sytuacjach posiadających dyplom magistra innego kierunku studiów przygotowujących do pracy pedagogicznej oraz staż pracy minimum 3 lata w nauczaniu przedmiotu sztuka (lub w poprzednich formach nazewnictwa). Wydział Artystyczny Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra tel. (068) prof. Eugeniusz Józefowski 3 semestry, rozpoczęcie zajęć: październik 2002 r. LIMIT PRZYJĘĆ 20 OD 1450 zł rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań artystycznych, przeszłości zawodowej kandydata, motywów podjęcia studiów Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) Do r. - podanie o przyjęcie na studia, - 1 zdjęcie, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich. FILOZOFIA Z ETYKĄ Studia Filozofia z etyką są ofertą edukacyjną adresowaną przede wszystkim do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i liceach, którzy chcą przygotować się do prowadzenia takich przedmiotów jak filozofia oraz filozofia z elementami etyki. W programie studiów najwięcej miejsca przewidziano na prezentację historii filozofii oraz zagadnień etycznych. Ponadto program obejmuje takie przedmioty jak: kultura logiczna, wprowadzenie do głównych kierunków i zagadnień filozofii, elementy antropologii filozoficznej, elementy filozofii kultury, elementy filozofii społecznej oraz dydaktyka filozofii. Pod koniec drugiego semestru studenci Strona 3

3 zobowiązani są złożyć prace dyplomowe. OD Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii al. Wojska Polskiego 71 a, Zielona Góra tel. (068) , dr Maciej Witek 1400 zł + opłata rekrutacyjna o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i wniesienia odpowiednich opłat. Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) rekrutacja trwa do końca września 2002 r. - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Z BIBLIOTEKOZNAWSTWEM Organizatorzy studiów uwzględniając rosnące zainteresowanie współczesnymi systemami komunikowania oraz potrzeby reformowanego współczesnego szkolnictwa, proponują wykłady i ćwiczenia rozwijające aktywne uczestnictwo we współczesnej komunikacji medialnej. Oprócz podstaw teoretycznych dziedziny komunikacji uczestnicy kursu zdobędą umiejętności gromadzenia i selekcji informacji za pośrednictwem Internetu, praktyczne umiejętności tworzenia tekstów prasowych i radiowych; zapoznają się z funkcjonowaniem współczesnych systemów medialnych oraz z zasadami budowy i tworzenia przekazów reklamowych; poznają zasady pracy w studiu telewizyjnym; zdobędą umiejętności świadomego i krytycznego korzystania z publikacji medialnych. Równocześnie uczestnicy studiów będą mogli wzbogacić swoją wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa. Zdobędą umiejętności opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów bibliotecznych, zapoznają się z pracą bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wysłuchają cyklu wykładów strona 4

4 dotyczących historii książki i bibliotek oraz literatury dla dzieci i młodzieży, zgłębią ważniejsze problemy dotyczące czytelnictwa dzieci, młodzieży i nauczycieli. Wydział Humanistyczny Katedra Komunikacji Językowej i Społecznej al. Wojska Polskiego 71, Zielona Góra tel. (0 68) fax. (0 68) e mail: dr hab. Marian Bugajski, prof. UZ 3 semestry (350 godz.) 1450 zł Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich OD Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do 30 września 2002 r. - podanie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł - dyplom lub odpis dyplomu, LOGOPEDIA Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach: nauczanie początkowe i przedszkolne, pedagogika, psychologia, filologia oraz pielęgniarstwo. Umożliwiają zdobycie specjalności zawodowej z zakresu logopedii ogólnej i prawo wykonywania tego zawodu we wszystkich placówkach kulturalno-oświatowych i zdrowia. Warunkowo na studia mogą być przyjmowani studenci ostatnich lat wymienionych wyżej kierunków. Kandydaci powinni mieć nienaganną wymowę, prawidłowy słuch oraz odpowiednie warunki głosowe. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Strona 5

5 OD tel. (068) w dr hab. Marian Sinica, prof. UZ 4 semestry; ostatni semestr przeznaczony jest na odbycie praktyki logopedycznej i zwolniony jest z opłaty 1450 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 75 zł wg kolejności zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podanie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ Studia kwalifikacyjne przeznaczone dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów humanistycznych, nauczycieli uczących w gimnazjach i szkolnictwie ponadgimnazjalnym, czyli w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach, przedmiotu wiedza o społeczeństwie, a nie posiadających odpowiednich kwalifikacji. W programie studiów położono nacisk na przedmioty związane z modułami: wychowanie obywatelskie i przygotowanie do aktywnego życia w gospodarce. W ramach tych modułów realizowane będą następujące przedmioty i zagadnienia: ekonomia, socjologia, filozofia, problemy narodowościowe w Europie w XIX i XX wieku, myśl społeczno-polityczna w Europie w XIX i XX wieku, jak również informatyka i praktyczna działalność klubów europejskich, jak również dydaktyka wiedzy o społeczeństwie. Jednocześnie program obejmuje przedmioty związane z Unią Europejską, prawami człowieka, polityką regionalną (Euroregiony), polską drogą do Unii Europejskiej. Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej. Wydział Humanistyczny Instytut Historii tel. (068) , w Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Chopina 15 a Zielona Góra strona 6

6 ZA CAŁOŚĆ OD dr Bogumiła Burda (rozpoczęcie zajęć druga połowa września 2002 r.; koniec zajęć czerwiec/lipiec 2003 r.) 1900 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 75 zł i opłata za świadectwo wg kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty, rozmowa kwalifikacyjna do r. Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) podanie o przyjęcie na studia, - 1 zdjęcie, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - dowód wniesienia opłaty za pierwszy semestr ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ Studia są adresowane do kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej, menedżerów pracujących np. w pomocy instytucjonalnej, środowiskowej oraz do osób przygotowujących się do pełnienia tych funkcji. Rekrutacja dotyczy absolwentów studiów magisterskich i licencjackich kierunków: pedagogika ogólna, pedagogika pracy socjalnej, pedagogika resocjalizacyjna i terapeutyczna, psychologia, socjologia lub pokrewnych. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki Społecznej pl. Słowiański 25, Zielona Góra tel. (068) dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ (rozpoczęcie zajęć październik 2002 r.) 1600 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu przyjęć Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Strona 7

7 tel. (068) OD - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza WYCHOWANIE SEKSUALNE I PRORODZINNE Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych. Mają na celu przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz nadanie im uprawnień akceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej ul. Energetyków 2, Zielona Góra tel. (068) dr hab. Zbigniew Izdebski ; rozpoczęcie: październik 2002 r. OD 1600 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł wg kolejności zgłoszeń, warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podania o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza strona 8

8 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w resorcie oświaty (dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych), a także dla osób przygotowujących się do pełnienia tej funkcji. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki Społecznej pl. Słowiański 25, Zielona Góra tel. (068) dr Danuta Chmielewska-Banaszak ; rozpoczęcie; październik 2002 r. OD 1600 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podania o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza ARTETERAPIA Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z zakresu pedagogiki, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii polskiej, muzyki i sztuk plastycznych. Są adresowane również do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, placówek kulturalno-oświatowych. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki Społecznej pl. Słowiański 25, Zielona Góra tel. (068) Strona 9

9 dr hab. Dorota Rybczyńska. prof. UZ, rozpoczęcie; październik 2002 r. OD 1600 zł + opłata rekrutacyjna warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, filologia polska, muzyka, sztuki plastyczne Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wychowanie fizycznego. Daje ono możliwość nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Katedra Wychowanie Fizycznego tel. (068) w dr Ryszard Asienkiewicz (100 godz. wykładów i 200 godz. zajęć praktycznych) 1500 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 75 zł decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) strona 10

10 OD do wyczerpania limitu przyjęć - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE OD Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich specjalności studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogika. Celem studiów jest pogłębienie przygotowania nauczycieli do pracy w klasach I III szkoły podstawowej oraz nabycie kompetencji w zakresie projektowania zintegrowanych zajęć, a także układanie integralnych programów nauczania. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki i Psychologii tel. (068) w. 1134, dr Agnieszka Nowak-Łojewska 1500 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 75 zł wg kolejności zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza Strona 11

11 INFORMATYKA W ZREFORMOWANEJ SZKOLE ZA 2 SEMESTRY OD Słuchaczami podyplomowych studiów Informatyka w zreformowanej szkole mogą zostać absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu informatyka na różnych poziomach edukacji (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz przygotowanie nauczycieli i pedagogów innych specjalności do efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym i działaniach edukacyjnych. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych bud. główny, pok. 18 i 18 a tel. (068) dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. ZU 3400 zł, płatne w dwóch ratach: 1700 zł do oraz 1700 zł- do decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) Do r. - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza TERAPIA PEDAGOGICZNA Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich specjalności studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika lub pokrewnym nauczycielskim. Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji w zakresie rozpoznawania i terapii zaburzeń parcjalnych jako jednej z istotnych przyczyn niepowodzeń szkolnych. Poza tym studia umożliwiają zdobycie strona 12

12 kwalifikacji jako nauczyciel-terapeuta do prowadzenia terapii korekcyjnokompensacyjnej, zajęć wyrównawczych, klas wyrównawczych. OD Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki i Psychologii tel. (068) , w dr Ewa M. Skorek 1500 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podania na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza MYŚLENIE TWÓRCZE I TECHNIKA PRZYSPIESZONEGO UCZENIA SIĘ Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków nauczycielskich. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie nauczycieli w zakresie doboru i skutecznego stosowania technik szybkiej nauki czytania, pisania, zapamiętywania, koncentracji uwag, motywowania i komunikacji interpersonalnej. Studia przygotowują specjalistów do prowadzenia zajęć edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych w oparciu o ćwiczenia rozwijające twórcze dyspozycje uczniów oraz pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat sposobów poznawania indywidualnych właściwości pracy umysłowej ucznia, jego zdolności, motywacji oraz radzenia sobie ze stresem. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki i Psychologii tel. (068) w. 1134, dr Mirosława Nyczaj-Drąg Strona 13

13 OD 1500 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podanie o przyjęcie na studia, - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza OLIGOFRENOPEDAGOGIKA INSTYTUT PROWADZĄCY Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich specjalności studiów magisterskich i licencjackich kierunku pedagogika i innych kierunków nauczycielskich. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do pracy w różnych formach edukacji dzieci upośledzonych umysłowo oraz w instytucjach wspierających tę edukację. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytut Pedagogiki i Psychologii tel. (068) w. 1134, dr Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk 1600 zł + opłata rekrutacyjna 75 zł decyduje kolejność zgłoszeń Dział Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych tel. (068) do r. - podanie o przyjęcie na studia, strona 14

14 OD - 2 zdjęcia, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 75 zł. - dyplom lub odpis dyplomu, - zaświadczenie od lekarza ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU EUROPEJSKIM ZA CAŁOŚĆ Zajęcia odbywają się w oparciu o następujące moduły: Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem Kierowanie zespołem i komunikowanie się interpersonalne Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Zarządzanie systemami motywowania i oceniania Zarządzanie strategiczne Gry kierownicze Psychospołeczne i ekonomiczne aspekty decyzji w pracy menedżera. Wspomaganie decyzji Negocjacje w biznesie. Protokół dyplomatyczny Zarządzanie marketingiem, analiza rynku Rachunkowość zarządcza Technologie informacyjne Obrót gospodarczy z zagranicą Europejskie fundusze strukturalne Prawo europejskie Seminarium podyplomowe Wydział Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , tel./fax dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ 3700 zł + opłata rekrutacyjna 170 zł wg kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty rekrutacyjnej Sekretariat Studiów Podyplomowych ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-0, pok.118 a LIMIT MIEJSC 30 do r., do r. Strona 15

15 OD - list motywacyjny, - życiorys - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZA CAŁOŚĆ LIMIT MIEJSC OD Studia są przeznaczone dla osób o różnym profilu wyższego wykształcenia. Celem studiów jest przygotowanie do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem a warunkach transformacji polskiej gospodarki. Zajęcia maja charakter modułowy i obejmują: strategiczne metody i techniki zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, human relations, zarządzanie marketingiem, negocjacje gospodarcze, strategie przedsiębiorstw, systemy informatyczne zarządzania, rachunkowość zarządcza, gry kierownicze, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne i wspomaganie decyzji, zarządzanie proekologiczne, seminarium dyplomowe. Wydział Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , tel./fax prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz 3700 zł + opłata rekrutacyjna 150 zł wg kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty za studia Sekretariat Studiów Podyplomowych ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-0, pok.118 a osób do r. - list motywacyjny, - życiorys - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni strona 16

16 INFORMACJE DODATKOWE Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest: uczestnictwo w zajęciach zgodnie z harmonogramem, zaliczenia modułów objętych programem studiów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE SZKOŁĄ Moduły: organizacja i kierowanie, komunikacja i praca z dorosłymi, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo finansów publicznych, prawo oświatowe, nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły, komputerowe zarządzanie instytucją, seminarium dyplomowe. Wydział Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , tel./fax dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ OPŁATY Sekretariat Studiów Podyplomowych ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-0, pok.118 a LIMIT MIEJSC OD INFORMACJE DODATKOWE Strona 17

17 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TREŚCIĄ NAUCZANIA I ŻYCIA Przedmioty: mikro- i makroekonomiczne aspekty przedsiębiorczości, wybrane zagadnienia zarządzania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie: biznes plan, marketing w działalności gospodarczej, uproszczona forma w ewidencji gospodarczej, stosowana w małych firmach, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, jej wymiary i kształtowanie, komunikowanie się interpersonalne, przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, negocjacje i etyka w biznesie, kreowanie ról na rynku pracy, technologie informacyjne, metodyka przedsiębiorczości, prawo oświatowe, seminarium dyplomowe. Wydział Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , tel./fax dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ OPŁATY Sekretariat Studiów Podyplomowych ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-0, pok.118 a LIMIT MIEJSC OD INFORMACJE DODATKOWE strona 18

18 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Studia podyplomowe z zakresu Komputerowo Zintegrowanego Zarządzania Łańcuchem Dostaw są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich, licencjackich) - pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwem. Zajęcia będą prowadzone w formie: wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów projektów. Zajęcia laboratoryjne i projektowe będą prowadzone z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania. Zajęcia laboratoryjne będą realizowane w Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwent studium zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu systemów i narzędzi informatycznych wspomagających procesy zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalające na podjęcie pracy w komórkach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, jako menedżer ds. logistyki, a także, dzięki zdobytym umiejętnościom, w działach informatycznych, controllingu. Wydział Zarządzania Instytut Informatyki i Zarządzania ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) , , fax lub dr inż. Krzysztof Witkowski październik 2002 r. czerwiec 2003 r. ZA CAŁOŚĆ 3000 zł W formie naboru sterowanego - limit 30 miejsc. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dział Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych ul. Podgórna 50, Zielona Góra bud. A-0, pok. 13 tel. (068) , ~663, ~589 LIMIT MIEJSC 30 OD do r. - odpis dyplomu, - kwestionariusz osobowy - 2 fotografie Strona 19

19 FIZYKA Z INFORMATYKĄ DLA NAUCZYCIELI OD Studia są przeznaczone dla nauczycieli fizyki w gimnazjach i szkołach średnich. Celem studiów jest przygotowanie nauczyciela fizyki do wykorzystania komputera w pracy dydaktycznej oraz umożliwienie mu prowadzenia zajęć o charakterze informatycznym w szkole. Zajęcia z informatyki obejmują: pracownię komputerową, internet, programowanie w Javie, symulacje komputerowe zjawisk fizycznych, wykorzystanie komputera w pracowni szkolnej. Wydział Nauk Ścisłych Instytut Fizyki pl. Słowiański 6, Zielona Góra, tel. (068) w dr Henryk Tygielski 1 rok (wrzesień 2002 r. czerwiec 2003 r.) Zjazdy: piątek-niedziela; ogółem 280 godz zł decyduje kolejność zgłoszeń Sekretariat Instytutu Fizyki pl. Słowiański 6, Zielona Góra, tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - podanie do rektora o przyjęcie na studia, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich, - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, - zaświadczenie lekarskie, - 3 zdjęcia, - oświadczenie o akceptacji warunków studiów PODYPLOMOWE STUDIUM FINANSOWE Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie podejmowania strategicznych decyzji finansowych. Zajęcia będą prowadzone w niewielkich grupach przez profesorów i doktorów UZ, maklerów giełdowych, bankowców oraz informatyków. W ramach studiów są realizowane następujące przedmioty: inżynieria finansowa i strona 20

20 ubezpieczeniowa, operacje na rynku kapitałowym, obsługa komputerowych pakietów finansowych, prawo i operacje bankowe. Wydział Nauk Ścisłych Instytut Matematyki ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) Szczegółowych informacji udziela: Alicja Łuszczyńska tel. (068) , dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ tel. (068) , fax (068) semestr (12 zjazdów, godz./ zjazd; łączna liczba godz. 136) Uruchamiane w październiku i w lutym. ZA CAŁOŚĆ OD 2100 zł koszt może ulec zmianie! decyduje kolejność zgłoszeń Sekretariat Instytutu Matematyki ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć - dyplom lub świadectwo ukończenia studiów STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYKI DLA NAUCZYCIELI Celem tego studium jest przygotowanie słuchaczy w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki niezbędnych do prowadzenia zajęć z informatyki w szkole podstawowej lub w gimnazjum zgodnie z wymaganiami określonymi w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zakres tematyczny studium wynika ze standardów przygotowania nauczycieli podstaw informatyki. Wydział Nauk Ścisłych Instytut Astronomii ul. Lubuska 2, Zielona Góra tel. (068) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Chopina 15 a, Zielona Góra, tel. (068) Strona 21

21 OD prof. dr hab. Janusz Gil 1450 zł za semestr + opłata rekrutacyjna 65 zł W pierwszej kolejności są przyjmowani nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie MENiS Pracownia Internetowa w każdym gimnazjum, przeszkoleni w kursach związanych z projektem. Sekretariat Instytutu Astronomii ul. Lubuska 2, Zielona Góra tel. (068) do wyczerpania limitu przyjęć (26) - dyplom ukończenia studiów wyższych KOMPUTEROWE METODY PROJEKTOWANIA W ELEKTRONICE I ELEKTROTECHNICE Program adresowany jest do absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć kwalifikacje i powiększyć wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i zastosowań informatyki. Studia są szczególnie przystosowane dla projektantów i konstruktorów zajmujących się projektowaniem obwodów elektrycznych i elektronicznych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów może być przydatna w pracy w biurach projektowych, konstrukcyjnych, w laboratoriach i ośrodkach naukowoprzemysłowych. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Inżynierii Elektrycznej Zielona Góra, ul. Podgórna 50 Sekretariat mgr inż. Joanna Pietrań tel. (0-68) bud. A-2, pok dr inż. Krzysztof Sozański tel. (0-68) Rok strona 22

22 INFORMACJE DODATKOWE Liczba zjazdów - 10 na semestr Liczba godzin na zjazd - 14/15 Łączna liczba godzin zł Konto: Kredyt Bank S.A. oddział w Zielonej Górze Nr Decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc 30) OD mgr Izabela Jasińska tel. (0-68) , Zielona Góra, ul. Podgórna 50 bud. A-2, pok Od 15 czerwca 2002 r. - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub inżynierskim JAKOŚĆ PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PROWADZĄCY Oferowany program studiów podyplomowych zakresu Jakości Przetwarzania Energii Elektrycznej jest adresowany do szerokiego kręgu absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i wiedzę w zakresie energetyki. Studia są szczególnie przystosowane dla pracowników służb energetycznych zajmujących się zagadnieniami użytkowania, wytwarzania i jakością energii elektrycznej. Wiedza z zakresu elektroniki przemysłowej, programowania komputerów, a także nowoczesnych metod sterowania i wizualizacji opartych na technice mikroprocesowej zwiększa szansę na zatrudnienie na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Inżynierii Elektrycznej ul. Podgórna 50, Zielona Góra, Sekretariat: mgr inż. Joanna Pietrań bud. A-2, pok. 419, tel. (0-68) , prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki tel. (0-68) Strona 23

23 INFORMACJE DODATKOWE OD Liczba zjazdów - 10 na semestr Liczba godzin na zjazd - 14 Łączna liczba godzin zł Konto: Kredyt Bank S.A oddz. w Zielonej Górze Nr decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc 30) mgr Izabela Jasińska ul. Podgórna 50, Zielona Góra, bud. A-2, pok. 523, tel. (0-68) , Od 15 czerwca 2002 r. - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub inżynierskim ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI ENERGETYCZNYMI Celem studiów jest budowa szerokiej bazy wiedzy interdyscyplinarnej i rozwinięcie kompetencji zawodowych niezbędnych do rozwiązywania problemów technologicznych i ekonomicznych w zmieniającym się sektorze energetycznym. Studia adresowane są do inżynierów realizujących karier zawodową w dziedzinie wytwarzania, przesyłu i użytkowania różnych nośników energii. Program studiów przewiduje możliwość doskonalenia dwóch języków obcych. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Inżynierii Elektrycznej ul. Podgórna 50, Zielona Góra, Sekretariat: mgr inż. Joanna Pietrań bud. A-2, pok. 419, tel. (068) , dr inż. Jacek Kiernicki tel. (0-68) strona 24

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2016 Edukacja Techniczno Informatyczna Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Rok akademicki 2015/2016 dr Marian Piekarski Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej www.cpip.pk.edu.pl 2 Formy kształcenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaprasza do Tarnobrzega na prestiżowe dwusemestralne studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2015 r. Zakończenie marzec 2015 r. W zajęciach może

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów:

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów: Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 4 grudnia 2001 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI obowiązujące kandydatów na studia zaoczne lub wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo