PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE informator

2 SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości... Rachunkowość i skarbowość... Turystyka i hotelarstwo... Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami... FILOLOGIA... Filologia angielska... Lingwistyka stosowana... POLITOLOGIA... Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe... Administracja europejska... PRACA SOCJALNA... FIZJOTERAPIA... KOSMETOLOGIA... PIELĘGNIARSTWO... RATOWNICTWO MEDYCZNE... BUDOWNICTWO... Budownictwo energooszczędne... Konstrukcje budowlane i inżynierskie... ELEKTROTECHNIKA... Systemy automatyki i elektroniki... Odnawialne źródła energii... MECHANIKA I BUDOWA MASZYN... Metody komputerowe w projektowaniu maszyn... Pojazdy i maszyny robocze... Inżynieria produkcji... TRANSPORT... Logistyka transportu... Transport drogowy... Zasady rekrutacji

3 Szanowni Państwo, Młodzi Przyjaciele, Od 2000 roku funkcjonuje PWSZ w Pile; dobra wyższa uczelnia, która kształci studentów na kierunkach technicznych, medycznych, humanistycznych i ekonomii. Czekają w niej na Was nowoczesne laboratoria, biblioteka, sale wykładowe, a także obiekty sportowe. Tutaj spotkacie się z podmiotowym traktowaniem, życzliwością i bardzo szerokim wsparciem stypendialnym. Będziecie współrealizować projekty unijne przygotowujące absolwentów PWSZ do wejścia na rynek pracy. Dynamicznie rośnie liczba studentów odbywających część studiów w europejskich ośrodkach akademickich. Środki finansowe na ten cel pozyskujemy z Programu Erasmus. Także w naszej PWSZ, w ramach tego programu, studiują studenci z innych krajów. Wdrożony w 2012 roku nowy system kształcenia, zgodny jest z systemami edukacji w całej Europie. Pozwala on lepiej przygotować studentów do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim w polskich i zagranicznych uniwersytetach i politechnikach. Pilska uczelnia jest dobrym miejscem rozwoju zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. Dowodem są dokonania ponad dwudziestu kół naukowych, Akademickiego Związku Sportowego, Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile. Wspierane jest społeczne zaangażowanie studentów w rozmaite akcje, mające na celu pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Studenci PWSZ mają znakomite warunki do uprawiania sportu, a także rekreacji i rozrywki. Jest to uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym. Wszystkie obiekty są dostosowane do ich potrzeb, a oddzielne kwoty pieniężne przeznaczane są na stypendia dla tej grupy naszych studentów. Drodzy Maturzyści, na wyciągnięcie ręki macie do swojej dyspozycji nowoczesną uczelnię, która zapewni Wam uzyskanie atrakcyjnego zawodu i przygotuje Was do dorosłego życia. Mimo znanych i dotkliwych perturbacji na rynku pracy, tylko szeroka wiedza i będące jej następstwem umiejętności gwarantują Wasze indywidualne kariery. Skorzystajcie więc z oferty edukacyjnej, którą dla Was przygotowaliśmy. 1 Serdecznie do tego zachęcam i zapraszam! Rektor prof. dr hab. Adam Marcinkowski

4 B C D J E H F G A K UCZELNIANY KAMPUS PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 10 W PILE A B C Rektorat Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Centrum Sieciowo-Komputerowe Instytut Ekonomiczny Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii Zakład Ratownictwa Medycznego Biblioteka Główna D E F G Instytut Humanistyczny Studium Języków Obcych Instytut Politechniczny Zakład Budownictwa Auditorium Maximum Kompleks boisk sportowych H J K Instytut Politechniczny Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno- -Informatycznych Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu Stacja Kontroli Pojazdów Hala Sportowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

5 WŁADZE UCZELNI Rektor prof. dr hab. Adam Marcinkowski Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek Kanclerz mgr Sylwester Sieradzki ul. Podchorążych Piła tel fax Dyrektor Instytutu Ekonomicznego - doc. dr inż. Jan Polcyn Dyrektor Instytutu Humanistycznego - prof. nadzw. dr hab. Lech Kacprzak Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia - prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c Dyrektor Instytutu Politechnicznego - prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Irena Łosoś Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego - mgr inż. Jacek Demczar Kierownik Studium Języków Obcych - prof. nadzw. dr Hanna Dolata Kierownik Studium Praktyk - mgr Regina Herba Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Andrzej Grzesik 3

6 PWSZ UGRUNTOWANA MARKA! Państwowe wyższe szkoły zawodowe pojawiły się w Polsce w 1998 r. jako odpowiedź na wyraźną potrzebę ułatwienia dostępu do wyższego wykształcenia młodzieży mieszkającej z dala od dużych ośrodków akademickich. Dziś w całej Polsce istnieje już 36 tego typu uczelni publicznych, żyjących w symbiozie z miastem i regionem, troszczących się o dobro mieszkańców i gwarantujących im dostęp do usług edukacyjnych na wysokim poziomie. Warto przy tym podkreślić, że uczelnie takie działają w oparciu o tę samą ustawę, co uniwersytety, politechniki i inne uczelnie akademickie, czyli na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, że podlegają równie restrykcyjnym standardom kształcenia. W latach: 2011 i 2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została laureatem Konkursu i Programu certyfikacyjnego UCZELNIA LI- DERÓW, który odbywał się pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Uzyskanie tytułu UCZELNIA LIDERÓW oznacza, że docenione zostały starania PWSZ, by kształcić liderów absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych. Kapituła konkursu uznała, że pilska PWSZ wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe. PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA 4 STUDIA NAPRAWDĘ CIĘ NA NIE STAĆ! Nie od dzisiaj wiadomo, że studia kosztują nawet studiując w bezpłatnym trybie stacjonarnym, należy liczyć się z szeregiem nieuniknionych wydatków: dojazdy na uczelnię, pokój w akademiku, materiały do nauki, życie kulturalne Budżet rodzinny często jest ograniczony, dlatego też warto wiedzieć, że wraz z początkiem roku akademickiego, otwierają się możliwości wsparcia finansowego. Jest o co walczyć, ponieważ kwoty stypendium sięgają kilkuset złotych miesięcznie. Opcji jest kilka sprawdź, z której możesz skorzystać. STYPENDIUM SOCJALNE Przyznawane jest już od pierwszego semestru studiów i jest wypłacane nawet przez 9 miesięcy trwającego roku akademickiego. Przeznaczone jest dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, czyli takich, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza określonego pułapu finansowego, ustalonego przez Rektora oraz Samorząd Studencki (wysokość kwot musi jednak mieścić się w określonych ustawowo widełkach ). STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEP- SZYCH STUDENTÓW O stypendium to można ubiegać się po pierwszym roku studiów. Środki te jednak przeznaczone są dla 10% najlepszych studentów na danym kierunku, którzy wykazać się muszą nie tylko wysoką średnią, ale także osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIE- PEŁNOSPRAWNYCH Jest to stypendium skierowane dla studentów z udokumentowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wysokość wsparcia finansowego zależna jest od stopnia niepełnosprawności studenta. STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA Jest to najbardziej prestiżowe stypendium, na które liczyć mogą najzdolniejsi. Jest ono przyznawane studentom wyróżniającym się w nauce lub w działalności sportowej oraz artystycznej. Ubiegać się można o nie po pierwszym roku studiów. ZAPOMOGI Osoby, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, również mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelni. Maksymalnie 2 razy w roku akademickim, można ubiegać się o zapomogę z takich względów jak m.in.: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, klęska żywiołowa.

7 STYPENDIUM DIAMENT Inicjatorem i fundatorem stypendium jest od 2010 r. firma PHILIPS LIGHTING POLAND SA. Dzięki niemu każdego roku jeden ze studentów pilskiej PWSZ otrzymuje przez 10 miesięcy stypendium w wysokości 1000 zł (miesięcznie). Głównym celem programu stypendialnego jest chęć wsparcia studentów wyróżniających się nie tylko wysoką średnią, ale przede wszystkim działalnością naukową, badawczą i organizatorską. Bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy poznać studentów pilskiej PWSZ, którzy mają tak wielki potencjał. Znaleźliśmy wśród nich diamenty! - mówi o programie Agnieszka Pypeć Dyrektor Personalny PLP. EDUKACJA W SOLIDNYM WYDANIU Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 147-osobowa kadra nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 17 doktorów habilitowanych, 69 doktorów i 49 magistrów. Wywodzą się oni z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz wielu innych. Jakość kształcenia jest stale monitorowana przez samą Uczelnię, ale również przez instytucje zewnętrzne do tego powołane. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła już następujące kierunki: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ekonomia, filologia oraz ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego natomiast przyznała PWSZ certyfikat, potwierdzający spełnienie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek na kolejne lata. ZOSTAŃ ABSOLWENTEM Z PERSPEKTYWAMI! Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera, nadawany absolwentom studiów wyższych zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do podjęcia studiów II stopnia (na poziomie magisterskim), a także do odbywania studiów podyplomowych. Dziś powszechna stała się opinia, że współczesny człowiek czynny zawodowo w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał zmieniać zawód. Dlatego też możliwość wyboru specjalności studiów II stopnia, które odpowiadają dynamicznym zmianom otaczającej rzeczywistości i popytowi rynku pracy, wydaje się być aktualnie najskuteczniejszym sposobem na karierę naukową i zawodową. Warto przy tym podkreślić, że profil kształcenia w PWSZ przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po studiach. Jest to tym łatwiejsze, że proces dydaktyczny obejmuje tu nie tylko kształcenie teoretyczne, ale i wielotygodniowe studenckie praktyki zawodowe, dając wyraz założeniu, że zawodowa znaczy praktyczna. 5 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

8 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA 6 PWSZ NA DOBRY POCZĄTEK Magdalena Nowicka-Górzna absolwentka (2004 r.) politologii (specjalności edukacja społeczno-obywatelska) Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że człowieka i jego osobowość, oprócz rodziny, kształtuje także szkoła. Nade wszystko szkoła daje wiedzę, która pozwala lepiej zrozumieć świat. Dlatego tak ważne jest by jej wybór, na każdym etapie kształcenia, nie był wypadkową nieprzemyślanych decyzji i przypadkowych zdarzeń. W końcu spędzimy w niej kilka lat. W PWSZ w Pile miałam możliwość studiować politologię ze specjalnością edukacja społeczno-obywatelska. Znalazłam się w gronie absolwentów pierwszego rocznika. Następnie kontynuowałam naukę w Poznaniu na UAM, na kierunku politologia ze specjalnością administracja europejska i równolegle stosunki międzynarodowe ze specjalnością handel międzynarodowy w WSNHiD. Uwiedziona w PWSZ ideą niesienia kaganka oświaty, ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie historii również na UAM w Poznaniu. W PWSZ jako w mojej pierwszej uczelni wyższej, dane mi było zrozumieć sens i znaczenie studiowania w ogóle. Mogłam wykazać się kreatywnością i spróbować sił w wielu przedsięwzięciach studenckich, jak choćby współtworzyć pismo studenckie GMER. W PWSZ poznałam również wykładowców, których wiedza mnie onieśmielała, zaś pasja nauczania wzbudzała podziw. Kilku z nich pozostało moimi mentorami do dziś. Mimo, że obecnie pracuję w kancelarii prawniczej, w której niewiele jest wspólnego z naukami politycznymi, to nie uważam, by studiowanie politologii było bezwartościowe. Wręcz przeciwnie. Przy ciągłej potrzebie dokształcania się i bycia elastycznym na rynku pracy ukończenie studiów humanistycznych w ogóle, zaś politologii w szczególności, pozwala zrozumieć reguły jakimi rządzi się dziś świat oraz daje szansę kreowania siebie w różnych zawodach i rolach społecznych. Oczywiście ważne jest, by stale podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać się. Uzmysłowienie sobie tego dziś jest rzeczą nadrzędną, a tę oto prawdę wpajano nam w PWSZ od początku. To, kim staniemy się w życiu zawodowym i jak droga do wytyczonych celów będzie biegła, zależy już tylko od nas samych i od dokonywanych przez nas wyborów. Nigdy jednak nie wolno zapomnieć nam, gdzie początek tej wędrówki miał miejsce. Łukasz Kaleńczuk - absolwent (2010 r.) fizjoterapii (pierwszy stypendysta Programu Stypendialnego DIAMENT) a co byłoby gdyby kilkanaście lat temu, grupa mądrych ludzi nie wpadła na pomysł utworzenia pilskiej PeWueSZetki? Po 3 latach spędzonych w murach tej uczelni jestem przekonany, że Ja, Ty, My wszyscy stracilibyśmy ogromną szansę na w pełni profesjonalny rozwój w warunkach lokalnych, jak i globalnych. Jako dumny absolwent tej wspaniałej uczelni, z ręką na sercu polecam Ci Mój Przyjacielu i Tobie Moja Przyjaciółko studia w tym miejscu. Dlaczego? Pozwól, że wspomnę tylko o: profesjonalnej kadrze naukowej; mega sympatycznej i przyjaznej atmosferze; doskonałym zapleczu technologicznym; możliwości naukowego rozkwitu w Studenckich Kołach Naukowych (SKN); szerokim i niezwykle hojnym wsparciu finansowym, czy naprawdę wysokim poziomie kształcenia. Nie przekonuje Cię to? Dodam, że Panie w Dziekanacie, jak i każdy pracownik tej instytucji to wspaniali i wartościowi ludzie, którzy zawsze z uśmiechem na twarzy pomogą Ci z każdym Twoim problemem. Co mi osobiście dała uczelnia? Programy stypendialne pomogły mi w utrzymaniu swojej niezależności finansowej; SKN Creatus dopomógł w rozwoju naukowym poprzez umożliwienie udziału w projektach badawczych, czy wystąpieniach na konferencjach; fachowi wykładowcy stworzyli warunki do nauczenia się nowych rzeczy w fascynujący sposób, a pracownicy pokazali, że student to także człowiek. A to nie wszystko W tym roku bronię pracy magisterskiej jak student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wiem, że bez możliwości i wsparcia, jakie zapewniła mi pilska PeWueSZetka, nie byłbym teraz tu gdzie jestem. Wiem, że w tym momencie wybór uczelni jest dla Ciebie bardzo ważną decyzją. Ja chcę dla Ciebie wszystkiego, co najlepsze, ufam, że Ty także, dlatego daj sobie szansę. Jestem przekonany, że nie pożałujesz! P.s. Daj znać jak pierwsze wrażenia.

9 Piotr Bucik - absolwent (2012 r.) budownictwa (globtroter, założyciel Studenckiego Klubu Górskiego Czogori ) Prawdę mówiąc na budownictwo na pilskiej PWSZ trafiłem trochę przypadkowo, ale patrząc na to z perspektywy kilku minionych lat, wybór był szczęśliwy. Z punktu widzenia miejsca studiów, kierunku, panującej tu atmosfery. A mówię i piszę to dziś z pełnym przekonaniem - jako student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. PWSZ oprócz najważniejszej działalności, do jakiej została stworzona, czyli kształcenie na poziomie licencjata lub inżyniera, pozwala także swoim studentom naprawdę rozwinąć skrzydła. Tu istniej klimat do realizacji zainteresowań, pasji od działalności naukowej, po fotografię, czy poznawania nowych kultur Tu śmiało można wykrzyczeć Młodości, ty nad poziomy wylatuj! No i ja ciągle wylatywałem - w góry, w ramach, założonego przeze mnie, moich koleżanek i kolegów, Studenckiego Klubu Górskiego Czogori. Do tej pory, na wyprawy górskie Klub zabrał już ponad 500 osób z Polski i zagranicy. Szczególnie dumny jestem z kilku naprawdę poważnych wypraw zagranicznych trwających nawet po 2 miesiące. Żadna z nich nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie finansowe i logistyczne PWSZ. Myślę tu o takich wyprawach jak: Mongolia wyprawa w tajgę i step, Rowerem przez Kaukaz oraz ostatnia (lipiec 2012), wyprawa na siedmiotysięczny szczyt Śnieżnej Pantery - Pik Lenina, która zaliczana była także do wypraw badawczych. I tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach warto angażować się w działalność inną niż wyłącznie naukowa, bo z niewielkiego doświadczenia zawodowego wiem, że jest ona zauważana przez pracodawców. Cieszę się, że PWSZ zawsze służyła mi pomocą w realizacji moich, najbardziej nawet szalonych, pomysłów. Ilona Czeszejko - absolwentka (2009 r.) politologii (specjalności praca socjalna) Studia w pilskiej PWSZ ukończyłam w 2009 roku. Dalsze moje losy - kontynuacja nauki na studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczęte życie zawodowe potwierdziły, że zostałam do nich dobrze przygotowana. Z ich perspektywy doceniłam indywidualne podejście do studenta, poziom nauczania, o którym mogłam myśleć bez kompleksów, a także życzliwość pracowników, zachęcających do kontynuowania poszukiwań własnej drogi życiowej Dziś pracuję zgodnie ze zdobytym wykształceniem i moją życiową pasją jestem współzałożycielem i wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie. Pomagamy zarówno osobom żyjącym w ubóstwie, jak i zmagającym się na co dzień z problemami egzystencjalnymi. Dokładamy wszelkich starań, by pomóc im odnaleźć się na nowo w społeczeństwie. Nad pomocą w wyjściu z trudności pracują tu: wolontariusze, prawnik a już niedługo grono to powiększy się o doradców zawodowych, psychologów i terapeutów. Prowadzimy także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, promocji zdrowia oraz aktywizacji zawodowej. Staramy się zarazić naszą misją jak największą ilość innych ludzi. 7 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

10 STUDENCI PWSZ NA ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile od 2007 roku posiada Rozszerzoną Kartę Erasmusa, która uprawnia do wysyłania studentów na część studiów oraz na praktyki zawodowe za granicę. Współpraca w ramach programu jest dwustronna, dlatego też studenci z uczelni partnerskich mogą korzystać ze studiów w Polsce. Znalezienie się w międzynarodowym gronie studentów z uczelni erasmusowych to wspaniałe doświadczenie! Wykorzystaj więc czas studiów jak najlepiej i realnie poszerz horyzont swoich możliwości! Katarzyna Dzik (studentka filologii, która semestr studiów spędziła w Turcji na Mehmet Akif Ersoy University w Burdur) Zapewne nieraz zastanawialiście się nad wyjazdem na Erasmusa! Mogę Was zapewnić, że to nie tylko nauka akademicka, ale przede wszystkim możliwość poznania innego kraju, integracja z jego studentami. Jedno jest pewne nie ma co się zastanawiać, studia za granicą to bardzo dobry pomysł! Program Erasmus umożliwia realizację części studiów na partnerskiej uczelni zagranicznej. Taki wyjazd rozwija intelektualnie i duchowo. Człowiek staje się bardziej kreatywny i otwarty na świat. Oczywiście jest to też zabawa, podróże... Wszystko to stanowi część erasmusowego życia. Wyjazdy erasmusowe to najlepszy moment na nawiązywanie nowych znajomości, odkrywanie nieznanych lądów i realizowanie pasji. PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA 8 WARTO WIEDZIEĆ Stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp. Jeżeli otrzymujesz stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), to będziesz otrzymywać je również w czasie studiów za granicą. Obecnie PWSZ w Pile umożliwia swoim studentom odbywanie części studiów m.in. w Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Turcji, na Słowacji i Litwie. W zależności od kierunku studiów, możliwy jest wybór następujących uczelni: EKONOMIA Haute Ecole de la Province de Liege (Belgia), Šiaurės Lietuvos Kolegija (Litwa), "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Rumunia), Universitatea Romano Americana (Rumunia), Izmir University (Turcja), Mehmet Akif Ersoy University Bucak Zeliha Tolunay Applied Technology and Business Administration School (Turcja) FILOLOGIA Universidade A Coruña (Hiszpania), Universidad Del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (Hiszpania), "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Rumunia), Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach ( Słowacja), Mehmet Akif Ersoy University (Turcja), Suleyman Demirel University (Turcja) POLITOLOGIA "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Rumunia), Univerzita Matej Bel (Słowacja), Izmir University (Turcja) PRACA SOCJALNA Univerzita Matej Bel (Słowacja) FIZJOTERAPIA Natinal Sports Academy "Vasisil Levski"(Bułgaria) PIELĘGNIARSTWO Mehmet Akif Ersoy University (Turcja), Suleyman Demirel University (Turcja) ELEKTROTECHNIKA "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Rumunia) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zilinska Univerzita v Zilinie (Słowacja) TRANSPORT Zilinska Univerzita v Zilinie (Słowacja)

11 PWSZ PRZYCIAGĄ STUDENTÓW Z ZAGRANICY Od roku 2011, zamiast dzień dobry", na korytarzach PWSZ rozlega się good morning", a czasami nawet bună dimineaţa" lub sabah iyi". Tak właśnie zaczyna się dzień studentów z uczelni partnerskich PWSZ z Turcji i Rumunii, którzy przyjechali na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus. W ich miejsce pojawiło się 20 nowych studentów z Litwy, Rumunii i Turcji, którzy spędzili pierwszy semestr roku akademickiego 2012/2013 z naszymi żakami. Rosnąca liczba studentów zagranicznych oraz pozyskanie znacznych środków na Program Erasmus, powoduje, że coraz większa liczba osób dostrzega korzyści z wymiany międzynarodowej. Na rok 2013 Uczelnia ma zabezpieczone środki w wysokości prawie 147 tys. euro na wymianę studentów i kadry akademickiej. Plasuje nas to na drugim miejscu wśród PWSZ-ów oraz 65. wśród polskich uczelni wyższych - na 264 ubiegających się o pieniądze w ramach Erasmusa! Maria ("1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii) Piła, to miasto podobne do mojego jest ono wspaniałym połączeniem miejsca, gdzie można zarówno studiować, jaki i dobrze odpocząć. Przyjeżdżając tutaj chciałam przede wszystkim złamać stereotypy, które krążą o studiach w danym kraju niewiele osób wie, jak dobrze studiuje się w Rumunii i w Polsce. Polacy są wspaniali, bardzo mili dla zagranicznych studentów. Özgul (Mehmet Akif Ersoy University w Turcji) O Uczelni dowiedziałam się od studentów z PWSZ, których spotkałam na moim uniwersytecie. Prowadzili oni świetną akcje ambasadorską o programie Erasmus w PWSZ. Od początku wiedziałam, że przyjadę właśnie tu. 9 KAMPUS AKADEMICKI ROBI WRAŻENIE! Doskonalone z każdym rokiem zaplecze dydaktyczne Uczelni, ma dziś imponujący kształt, plasując PWSZ w Pile - największą uczelnię publiczną północnej Wielkopolski wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Dzięki inwestycjom, zrealizowanym od 2000 r., PWSZ w Pile dysponuje dwunastoma budynkami dydaktycznymi, w których znajdują się: 56 sal wykładowych i seminaryjnych, 9 pracowni komputerowych i multimedialnych laboratoriów językowych, 56 laboratoriów i specjalistycznych pracowni instytutów: Politechnicznego i Ochrony Zdrowia, Centrum Sieciowo-Komputerowe, certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest jedyną uczelnią w regionie kształcącą na kierunkach inżynierskich. Dla nich właśnie przeznaczono kolejny nowoczesny obiekt specjalistyczny, wybudowany w latach przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dzięki tej inwestycji przyszli inżynierowe poszerzyli zaplecze dydaktyczne o kolejne 4 sale wykładowe, salę audytoryjną na 168 miejsc, a także laboratoria: materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, logistyki transportu, hydrauliki i pneumatyki oraz budowy pojazdów, maszyn roboczych i środków transportu. W roku 2011 oddano do użytku nowoczesną salę audytoryjno-widowiskową AUDITORIUM MAXIMUM z widownią na 460 miejsc. Tu odbywają się najważniejsze przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

12 o charakterze naukowym i artystycznym, otwarte dla szerokiej publiczności. BIBLIOTEKA PWSZ w Pile należy do najnowocześniejszych w regionie. Aktualnie księgozbiór uczelniany liczy ponad 45 tysięcy skomputeryzowanych i udostępnionych czytelnikom woluminów. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają stały dostęp do światowych zbiorów za pośrednictwem Internetu; do dyspozycji jest 25 stanowisk komputerowych i 38 miejsc w czytelniach. Prenumerata prasy obejmuje 115 tytułów oraz 34 dostępne online. W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym multimedialnym centrum informacyjnym, czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i licencjonowanych baz danych online. Sala konferencyjna, wchodząca w skład kompleksu bibliotecznego, wyposażona została w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, umożliwiający prowadzenie telekonferencji i e-learningu. Nowoczesna HALA SPORTOWA to obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m 2. Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, w tenisa, a także bieżnia. W budynku znajduje się również sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness, sala do gier małych oraz sala wykładowa. Zaaranżowano również nowoczesny zespół relaksacyjno-saunowy służący odnowie biologicznej. Po uzgodnieniu z Uczelnią, z sauny, siłowni i innych form rekreacji mogą również korzystać firmy i instytucje, a nawet osoby prywatne. W 2012 r. zakończono także budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Podchorążych 10, obejmującego boiska do piłki nożnej i do gier zespołowych. Są one udostępnione również okolicznym mieszkańcom i szkołom. W trosce o komfort studiujących na terenie budynków wydzielono strefy studenta - przestrzenie z nieograniczonym dostępem do bezprzewodowego Internetu (tzw. hot spoty), wyposażone nie tylko w wygodne kanapy, funkcjonale blaty do pracy, ale i automaty do kawy i słodyczy, zapewniające pełen wypoczynek i regenerację sił między zajęciami. Z kolei zewnętrzne elementy małej architektury, które można zauważyć na placu przed budynkami, to dopiero początek zmian. Nowoczesny infokiosk i pylon to zalążki całej koncepcji zagospodarowania, która zostanie zrealizowana w pełni po zakończeniu wszystkich wielkich inwestycji. 10 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

13 JEDYNA PILSKA UCZELNIA Z WŁASNYM AKADEMIKIEM PWSZ dysponuje 199 miejscami w dwu-, trzy- lub czteroosobowych pokojach w Domu Studenta, wyposażonych w stały dostęp do Internetu, przyłącza telewizji kablowej oraz własne węzły sanitarne. Wydzielono tu także 40 miejsc hotelowych w tym 16 dla osób niepełnosprawnych. W Domu Studenta przy ul. Żeromskiego znajduje się stołówka studencka, siłownia i 2 sale wykładowe. ELEKTRONICZNIE NOWOCZEŚNIE KOMPLEKSOWO Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) zastąpiła kilka dokumentów, bez których funkcjonowanie na uczelni byłoby niemożliwe. Zamiast pieczątki przedłużającej termin ważności legitymacji naklejka z hologramem, zamiast wklejonego zdjęcia obraz cyfrowy, a zamiast danych studenta chip, stanowiący klucz do pełnego przebiegu studiów. ELS łączy wiele identyfikatorów, co skraca czas obsługi studentów. Dzięki zintegrowanym systemom, znacznie usprawniony został cały proces wymiany informacji, obejmujący: studentów, Dział Nauczania, Kwesturę oraz Instytuty. Aktualnie ELS umożliwia dostęp do zasobów uczelnianej biblioteki, a w przyszłości planowane jest wykorzystanie jej we wdrożeniu usług kontroli dostępu oraz samoobsługowych centrów wydruków. 11 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

14 NOWOCZESNE ZAPLECZE INFORMATYCZNE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile kładzie duży nacisk na komfort nauki i wykorzystanie w jak największym stopniu możliwości, które stwarzają nowe technologie i informatyzacja. Uczelnia jest użytkownikiem Polskiego Internetu Optycznego PIONIER czyli ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki umożliwiającej szybki i nieograniczony dostęp do Internetu. Na terenie całej Uczelni rozmieszczone są HotSpoty punkty otwartego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Dzięki pakietowi DreamSpark Premium (dawniej MSDN AA) Uczelnia ma dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft z dziedziny systemów operacyjnych, serwerów, aplikacji projektowych, bazodanowych oraz narzędzi programistycznych. W Uczelni wdrożony jest nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają m.in. dostęp do Wirtualnego Dziekanatu - internetowego systemu zapewniającego szeroki i stały dostęp do informacji o przebiegu studiów, ocen z bieżącego i poprzednich semestrów, monitorowania płatności, sprawdzania przynależności do danej grupy oraz umożliwiający kontakt z wykładowcami i dziekanatem. Pilska PWSZ należy do kilkunastu uczelni w kraju, które do celów dydaktycznych wykorzystują system informatyczny iscala. Należy on do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych funkcjonalnie systemów klasy ERP, umożliwiających zarządzanie całym przedsiębiorstwem: od produkcji, przez sprzedaż i księgowość, po zarządzanie magazynami i logistyką firmy. Wiedza uzyskiwana na zajęciach związanych z produkcją i logistyką wykorzystywana jest do prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa, którym zarządzają sami studenci. Proces dydaktyczny na kierunkach politechnicznych wspomagany jest przez specjalistyczne oprogramowanie, stanowiące podstawę nowoczesnego kształcenia inżynierskiego. Do najważniejszych z nich zalicza się Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Scilab, COMSOL Multiphysics, Derive, Matlab i Simulink. Uczelnia posiada nowoczesne pracownie komputerowe, w których realizowane są zajęcia z technologii informacyjnej oraz innych przedmiotów informatycznych. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu przyszli absolwenci zdobywają dodatkowe kwalifikacje, uzupełniające szerokie kompetencje zawodowe. 12 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt)

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt) Załącznik Nr do Regulaminu Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej.

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. STUDENCI POLITECHNIKI Na Politechnice studiuje prawie 14 tysięcy studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia prowadzi w tym roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt:

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: mgr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawca Lider - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Studia Dualne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do życia Rada

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska

Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska Rola uczelni Uczelnia tworzy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im równego

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

1 września 2007 roku rozpoczęła działalność pierwsza akademicka szkoła ponadgimnazjalna w Łodzi Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki

1 września 2007 roku rozpoczęła działalność pierwsza akademicka szkoła ponadgimnazjalna w Łodzi Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki 1 września 2007 roku rozpoczęła działalność pierwsza akademicka szkoła ponadgimnazjalna w Łodzi Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej. Pomysłodawcą i założycielem Szkoły był ówczesny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście)

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) Zapewni żądnym, wiedzy młodym ludziom rozszerzony zakres nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), możliwość rozwijania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

ZASTANAWIASZ SIĘ CO STUDIOWAĆ?

ZASTANAWIASZ SIĘ CO STUDIOWAĆ? ZASTANAWIASZ SIĘ CO STUDIOWAĆ? W obecnych czasach studiowanie popularnych kierunków nie zawsze się opłaca. Warto zastanowić się nad wyborem kierunku, który daje podstawy do znalezienia atrakcyjnej pracy.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4 Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie Stypendium od początku studiów II stopnia na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile PASJA TO NIEUSTAJĄCE POSZUKIWANIE. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O OŚRODKU UAM W PILE Ośrodek UAM w

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A S T U D I A I N Ż Y N I E R S K I E I S T O P I E Ń GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest wykształcenie u studentów zdolności do:

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny SPIS TREŚCI 1. MWSLiT we Wrocławiu kim jesteśmy. 2. Kierunki kształcenia. 3. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia. 4. Działalność naukowa. 5. Międzynarodowość. 6. Projekty europejskie. 7. CILT (UK) Polska.

Bardziej szczegółowo

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ KRÓTKI PRZEWODNIK POLITECHNIKA ŁODZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY 1 Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo