PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE informator

2 SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości... Rachunkowość i skarbowość... Turystyka i hotelarstwo... Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami... FILOLOGIA... Filologia angielska... Lingwistyka stosowana... POLITOLOGIA... Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe... Administracja europejska... PRACA SOCJALNA... FIZJOTERAPIA... KOSMETOLOGIA... PIELĘGNIARSTWO... RATOWNICTWO MEDYCZNE... BUDOWNICTWO... Budownictwo energooszczędne... Konstrukcje budowlane i inżynierskie... ELEKTROTECHNIKA... Systemy automatyki i elektroniki... Odnawialne źródła energii... MECHANIKA I BUDOWA MASZYN... Metody komputerowe w projektowaniu maszyn... Pojazdy i maszyny robocze... Inżynieria produkcji... TRANSPORT... Logistyka transportu... Transport drogowy... Zasady rekrutacji

3 Szanowni Państwo, Młodzi Przyjaciele, Od 2000 roku funkcjonuje PWSZ w Pile; dobra wyższa uczelnia, która kształci studentów na kierunkach technicznych, medycznych, humanistycznych i ekonomii. Czekają w niej na Was nowoczesne laboratoria, biblioteka, sale wykładowe, a także obiekty sportowe. Tutaj spotkacie się z podmiotowym traktowaniem, życzliwością i bardzo szerokim wsparciem stypendialnym. Będziecie współrealizować projekty unijne przygotowujące absolwentów PWSZ do wejścia na rynek pracy. Dynamicznie rośnie liczba studentów odbywających część studiów w europejskich ośrodkach akademickich. Środki finansowe na ten cel pozyskujemy z Programu Erasmus. Także w naszej PWSZ, w ramach tego programu, studiują studenci z innych krajów. Wdrożony w 2012 roku nowy system kształcenia, zgodny jest z systemami edukacji w całej Europie. Pozwala on lepiej przygotować studentów do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim w polskich i zagranicznych uniwersytetach i politechnikach. Pilska uczelnia jest dobrym miejscem rozwoju zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. Dowodem są dokonania ponad dwudziestu kół naukowych, Akademickiego Związku Sportowego, Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile. Wspierane jest społeczne zaangażowanie studentów w rozmaite akcje, mające na celu pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Studenci PWSZ mają znakomite warunki do uprawiania sportu, a także rekreacji i rozrywki. Jest to uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym. Wszystkie obiekty są dostosowane do ich potrzeb, a oddzielne kwoty pieniężne przeznaczane są na stypendia dla tej grupy naszych studentów. Drodzy Maturzyści, na wyciągnięcie ręki macie do swojej dyspozycji nowoczesną uczelnię, która zapewni Wam uzyskanie atrakcyjnego zawodu i przygotuje Was do dorosłego życia. Mimo znanych i dotkliwych perturbacji na rynku pracy, tylko szeroka wiedza i będące jej następstwem umiejętności gwarantują Wasze indywidualne kariery. Skorzystajcie więc z oferty edukacyjnej, którą dla Was przygotowaliśmy. 1 Serdecznie do tego zachęcam i zapraszam! Rektor prof. dr hab. Adam Marcinkowski

4 B C D J E H F G A K UCZELNIANY KAMPUS PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 10 W PILE A B C Rektorat Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Centrum Sieciowo-Komputerowe Instytut Ekonomiczny Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii Zakład Ratownictwa Medycznego Biblioteka Główna D E F G Instytut Humanistyczny Studium Języków Obcych Instytut Politechniczny Zakład Budownictwa Auditorium Maximum Kompleks boisk sportowych H J K Instytut Politechniczny Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno- -Informatycznych Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu Stacja Kontroli Pojazdów Hala Sportowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

5 WŁADZE UCZELNI Rektor prof. dr hab. Adam Marcinkowski Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek Kanclerz mgr Sylwester Sieradzki ul. Podchorążych Piła tel fax Dyrektor Instytutu Ekonomicznego - doc. dr inż. Jan Polcyn Dyrektor Instytutu Humanistycznego - prof. nadzw. dr hab. Lech Kacprzak Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia - prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c Dyrektor Instytutu Politechnicznego - prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Irena Łosoś Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego - mgr inż. Jacek Demczar Kierownik Studium Języków Obcych - prof. nadzw. dr Hanna Dolata Kierownik Studium Praktyk - mgr Regina Herba Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Andrzej Grzesik 3

6 PWSZ UGRUNTOWANA MARKA! Państwowe wyższe szkoły zawodowe pojawiły się w Polsce w 1998 r. jako odpowiedź na wyraźną potrzebę ułatwienia dostępu do wyższego wykształcenia młodzieży mieszkającej z dala od dużych ośrodków akademickich. Dziś w całej Polsce istnieje już 36 tego typu uczelni publicznych, żyjących w symbiozie z miastem i regionem, troszczących się o dobro mieszkańców i gwarantujących im dostęp do usług edukacyjnych na wysokim poziomie. Warto przy tym podkreślić, że uczelnie takie działają w oparciu o tę samą ustawę, co uniwersytety, politechniki i inne uczelnie akademickie, czyli na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, że podlegają równie restrykcyjnym standardom kształcenia. W latach: 2011 i 2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została laureatem Konkursu i Programu certyfikacyjnego UCZELNIA LI- DERÓW, który odbywał się pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Uzyskanie tytułu UCZELNIA LIDERÓW oznacza, że docenione zostały starania PWSZ, by kształcić liderów absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych. Kapituła konkursu uznała, że pilska PWSZ wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe. PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA 4 STUDIA NAPRAWDĘ CIĘ NA NIE STAĆ! Nie od dzisiaj wiadomo, że studia kosztują nawet studiując w bezpłatnym trybie stacjonarnym, należy liczyć się z szeregiem nieuniknionych wydatków: dojazdy na uczelnię, pokój w akademiku, materiały do nauki, życie kulturalne Budżet rodzinny często jest ograniczony, dlatego też warto wiedzieć, że wraz z początkiem roku akademickiego, otwierają się możliwości wsparcia finansowego. Jest o co walczyć, ponieważ kwoty stypendium sięgają kilkuset złotych miesięcznie. Opcji jest kilka sprawdź, z której możesz skorzystać. STYPENDIUM SOCJALNE Przyznawane jest już od pierwszego semestru studiów i jest wypłacane nawet przez 9 miesięcy trwającego roku akademickiego. Przeznaczone jest dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, czyli takich, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza określonego pułapu finansowego, ustalonego przez Rektora oraz Samorząd Studencki (wysokość kwot musi jednak mieścić się w określonych ustawowo widełkach ). STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEP- SZYCH STUDENTÓW O stypendium to można ubiegać się po pierwszym roku studiów. Środki te jednak przeznaczone są dla 10% najlepszych studentów na danym kierunku, którzy wykazać się muszą nie tylko wysoką średnią, ale także osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIE- PEŁNOSPRAWNYCH Jest to stypendium skierowane dla studentów z udokumentowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wysokość wsparcia finansowego zależna jest od stopnia niepełnosprawności studenta. STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA Jest to najbardziej prestiżowe stypendium, na które liczyć mogą najzdolniejsi. Jest ono przyznawane studentom wyróżniającym się w nauce lub w działalności sportowej oraz artystycznej. Ubiegać się można o nie po pierwszym roku studiów. ZAPOMOGI Osoby, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, również mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelni. Maksymalnie 2 razy w roku akademickim, można ubiegać się o zapomogę z takich względów jak m.in.: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, klęska żywiołowa.

7 STYPENDIUM DIAMENT Inicjatorem i fundatorem stypendium jest od 2010 r. firma PHILIPS LIGHTING POLAND SA. Dzięki niemu każdego roku jeden ze studentów pilskiej PWSZ otrzymuje przez 10 miesięcy stypendium w wysokości 1000 zł (miesięcznie). Głównym celem programu stypendialnego jest chęć wsparcia studentów wyróżniających się nie tylko wysoką średnią, ale przede wszystkim działalnością naukową, badawczą i organizatorską. Bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy poznać studentów pilskiej PWSZ, którzy mają tak wielki potencjał. Znaleźliśmy wśród nich diamenty! - mówi o programie Agnieszka Pypeć Dyrektor Personalny PLP. EDUKACJA W SOLIDNYM WYDANIU Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 147-osobowa kadra nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 17 doktorów habilitowanych, 69 doktorów i 49 magistrów. Wywodzą się oni z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz wielu innych. Jakość kształcenia jest stale monitorowana przez samą Uczelnię, ale również przez instytucje zewnętrzne do tego powołane. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła już następujące kierunki: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ekonomia, filologia oraz ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego natomiast przyznała PWSZ certyfikat, potwierdzający spełnienie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek na kolejne lata. ZOSTAŃ ABSOLWENTEM Z PERSPEKTYWAMI! Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera, nadawany absolwentom studiów wyższych zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do podjęcia studiów II stopnia (na poziomie magisterskim), a także do odbywania studiów podyplomowych. Dziś powszechna stała się opinia, że współczesny człowiek czynny zawodowo w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał zmieniać zawód. Dlatego też możliwość wyboru specjalności studiów II stopnia, które odpowiadają dynamicznym zmianom otaczającej rzeczywistości i popytowi rynku pracy, wydaje się być aktualnie najskuteczniejszym sposobem na karierę naukową i zawodową. Warto przy tym podkreślić, że profil kształcenia w PWSZ przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po studiach. Jest to tym łatwiejsze, że proces dydaktyczny obejmuje tu nie tylko kształcenie teoretyczne, ale i wielotygodniowe studenckie praktyki zawodowe, dając wyraz założeniu, że zawodowa znaczy praktyczna. 5 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

8 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA 6 PWSZ NA DOBRY POCZĄTEK Magdalena Nowicka-Górzna absolwentka (2004 r.) politologii (specjalności edukacja społeczno-obywatelska) Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że człowieka i jego osobowość, oprócz rodziny, kształtuje także szkoła. Nade wszystko szkoła daje wiedzę, która pozwala lepiej zrozumieć świat. Dlatego tak ważne jest by jej wybór, na każdym etapie kształcenia, nie był wypadkową nieprzemyślanych decyzji i przypadkowych zdarzeń. W końcu spędzimy w niej kilka lat. W PWSZ w Pile miałam możliwość studiować politologię ze specjalnością edukacja społeczno-obywatelska. Znalazłam się w gronie absolwentów pierwszego rocznika. Następnie kontynuowałam naukę w Poznaniu na UAM, na kierunku politologia ze specjalnością administracja europejska i równolegle stosunki międzynarodowe ze specjalnością handel międzynarodowy w WSNHiD. Uwiedziona w PWSZ ideą niesienia kaganka oświaty, ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie historii również na UAM w Poznaniu. W PWSZ jako w mojej pierwszej uczelni wyższej, dane mi było zrozumieć sens i znaczenie studiowania w ogóle. Mogłam wykazać się kreatywnością i spróbować sił w wielu przedsięwzięciach studenckich, jak choćby współtworzyć pismo studenckie GMER. W PWSZ poznałam również wykładowców, których wiedza mnie onieśmielała, zaś pasja nauczania wzbudzała podziw. Kilku z nich pozostało moimi mentorami do dziś. Mimo, że obecnie pracuję w kancelarii prawniczej, w której niewiele jest wspólnego z naukami politycznymi, to nie uważam, by studiowanie politologii było bezwartościowe. Wręcz przeciwnie. Przy ciągłej potrzebie dokształcania się i bycia elastycznym na rynku pracy ukończenie studiów humanistycznych w ogóle, zaś politologii w szczególności, pozwala zrozumieć reguły jakimi rządzi się dziś świat oraz daje szansę kreowania siebie w różnych zawodach i rolach społecznych. Oczywiście ważne jest, by stale podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać się. Uzmysłowienie sobie tego dziś jest rzeczą nadrzędną, a tę oto prawdę wpajano nam w PWSZ od początku. To, kim staniemy się w życiu zawodowym i jak droga do wytyczonych celów będzie biegła, zależy już tylko od nas samych i od dokonywanych przez nas wyborów. Nigdy jednak nie wolno zapomnieć nam, gdzie początek tej wędrówki miał miejsce. Łukasz Kaleńczuk - absolwent (2010 r.) fizjoterapii (pierwszy stypendysta Programu Stypendialnego DIAMENT) a co byłoby gdyby kilkanaście lat temu, grupa mądrych ludzi nie wpadła na pomysł utworzenia pilskiej PeWueSZetki? Po 3 latach spędzonych w murach tej uczelni jestem przekonany, że Ja, Ty, My wszyscy stracilibyśmy ogromną szansę na w pełni profesjonalny rozwój w warunkach lokalnych, jak i globalnych. Jako dumny absolwent tej wspaniałej uczelni, z ręką na sercu polecam Ci Mój Przyjacielu i Tobie Moja Przyjaciółko studia w tym miejscu. Dlaczego? Pozwól, że wspomnę tylko o: profesjonalnej kadrze naukowej; mega sympatycznej i przyjaznej atmosferze; doskonałym zapleczu technologicznym; możliwości naukowego rozkwitu w Studenckich Kołach Naukowych (SKN); szerokim i niezwykle hojnym wsparciu finansowym, czy naprawdę wysokim poziomie kształcenia. Nie przekonuje Cię to? Dodam, że Panie w Dziekanacie, jak i każdy pracownik tej instytucji to wspaniali i wartościowi ludzie, którzy zawsze z uśmiechem na twarzy pomogą Ci z każdym Twoim problemem. Co mi osobiście dała uczelnia? Programy stypendialne pomogły mi w utrzymaniu swojej niezależności finansowej; SKN Creatus dopomógł w rozwoju naukowym poprzez umożliwienie udziału w projektach badawczych, czy wystąpieniach na konferencjach; fachowi wykładowcy stworzyli warunki do nauczenia się nowych rzeczy w fascynujący sposób, a pracownicy pokazali, że student to także człowiek. A to nie wszystko W tym roku bronię pracy magisterskiej jak student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wiem, że bez możliwości i wsparcia, jakie zapewniła mi pilska PeWueSZetka, nie byłbym teraz tu gdzie jestem. Wiem, że w tym momencie wybór uczelni jest dla Ciebie bardzo ważną decyzją. Ja chcę dla Ciebie wszystkiego, co najlepsze, ufam, że Ty także, dlatego daj sobie szansę. Jestem przekonany, że nie pożałujesz! P.s. Daj znać jak pierwsze wrażenia.

9 Piotr Bucik - absolwent (2012 r.) budownictwa (globtroter, założyciel Studenckiego Klubu Górskiego Czogori ) Prawdę mówiąc na budownictwo na pilskiej PWSZ trafiłem trochę przypadkowo, ale patrząc na to z perspektywy kilku minionych lat, wybór był szczęśliwy. Z punktu widzenia miejsca studiów, kierunku, panującej tu atmosfery. A mówię i piszę to dziś z pełnym przekonaniem - jako student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. PWSZ oprócz najważniejszej działalności, do jakiej została stworzona, czyli kształcenie na poziomie licencjata lub inżyniera, pozwala także swoim studentom naprawdę rozwinąć skrzydła. Tu istniej klimat do realizacji zainteresowań, pasji od działalności naukowej, po fotografię, czy poznawania nowych kultur Tu śmiało można wykrzyczeć Młodości, ty nad poziomy wylatuj! No i ja ciągle wylatywałem - w góry, w ramach, założonego przeze mnie, moich koleżanek i kolegów, Studenckiego Klubu Górskiego Czogori. Do tej pory, na wyprawy górskie Klub zabrał już ponad 500 osób z Polski i zagranicy. Szczególnie dumny jestem z kilku naprawdę poważnych wypraw zagranicznych trwających nawet po 2 miesiące. Żadna z nich nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie finansowe i logistyczne PWSZ. Myślę tu o takich wyprawach jak: Mongolia wyprawa w tajgę i step, Rowerem przez Kaukaz oraz ostatnia (lipiec 2012), wyprawa na siedmiotysięczny szczyt Śnieżnej Pantery - Pik Lenina, która zaliczana była także do wypraw badawczych. I tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach warto angażować się w działalność inną niż wyłącznie naukowa, bo z niewielkiego doświadczenia zawodowego wiem, że jest ona zauważana przez pracodawców. Cieszę się, że PWSZ zawsze służyła mi pomocą w realizacji moich, najbardziej nawet szalonych, pomysłów. Ilona Czeszejko - absolwentka (2009 r.) politologii (specjalności praca socjalna) Studia w pilskiej PWSZ ukończyłam w 2009 roku. Dalsze moje losy - kontynuacja nauki na studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczęte życie zawodowe potwierdziły, że zostałam do nich dobrze przygotowana. Z ich perspektywy doceniłam indywidualne podejście do studenta, poziom nauczania, o którym mogłam myśleć bez kompleksów, a także życzliwość pracowników, zachęcających do kontynuowania poszukiwań własnej drogi życiowej Dziś pracuję zgodnie ze zdobytym wykształceniem i moją życiową pasją jestem współzałożycielem i wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie. Pomagamy zarówno osobom żyjącym w ubóstwie, jak i zmagającym się na co dzień z problemami egzystencjalnymi. Dokładamy wszelkich starań, by pomóc im odnaleźć się na nowo w społeczeństwie. Nad pomocą w wyjściu z trudności pracują tu: wolontariusze, prawnik a już niedługo grono to powiększy się o doradców zawodowych, psychologów i terapeutów. Prowadzimy także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, promocji zdrowia oraz aktywizacji zawodowej. Staramy się zarazić naszą misją jak największą ilość innych ludzi. 7 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

10 STUDENCI PWSZ NA ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile od 2007 roku posiada Rozszerzoną Kartę Erasmusa, która uprawnia do wysyłania studentów na część studiów oraz na praktyki zawodowe za granicę. Współpraca w ramach programu jest dwustronna, dlatego też studenci z uczelni partnerskich mogą korzystać ze studiów w Polsce. Znalezienie się w międzynarodowym gronie studentów z uczelni erasmusowych to wspaniałe doświadczenie! Wykorzystaj więc czas studiów jak najlepiej i realnie poszerz horyzont swoich możliwości! Katarzyna Dzik (studentka filologii, która semestr studiów spędziła w Turcji na Mehmet Akif Ersoy University w Burdur) Zapewne nieraz zastanawialiście się nad wyjazdem na Erasmusa! Mogę Was zapewnić, że to nie tylko nauka akademicka, ale przede wszystkim możliwość poznania innego kraju, integracja z jego studentami. Jedno jest pewne nie ma co się zastanawiać, studia za granicą to bardzo dobry pomysł! Program Erasmus umożliwia realizację części studiów na partnerskiej uczelni zagranicznej. Taki wyjazd rozwija intelektualnie i duchowo. Człowiek staje się bardziej kreatywny i otwarty na świat. Oczywiście jest to też zabawa, podróże... Wszystko to stanowi część erasmusowego życia. Wyjazdy erasmusowe to najlepszy moment na nawiązywanie nowych znajomości, odkrywanie nieznanych lądów i realizowanie pasji. PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA 8 WARTO WIEDZIEĆ Stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp. Jeżeli otrzymujesz stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), to będziesz otrzymywać je również w czasie studiów za granicą. Obecnie PWSZ w Pile umożliwia swoim studentom odbywanie części studiów m.in. w Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Turcji, na Słowacji i Litwie. W zależności od kierunku studiów, możliwy jest wybór następujących uczelni: EKONOMIA Haute Ecole de la Province de Liege (Belgia), Šiaurės Lietuvos Kolegija (Litwa), "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Rumunia), Universitatea Romano Americana (Rumunia), Izmir University (Turcja), Mehmet Akif Ersoy University Bucak Zeliha Tolunay Applied Technology and Business Administration School (Turcja) FILOLOGIA Universidade A Coruña (Hiszpania), Universidad Del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (Hiszpania), "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Rumunia), Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach ( Słowacja), Mehmet Akif Ersoy University (Turcja), Suleyman Demirel University (Turcja) POLITOLOGIA "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Rumunia), Univerzita Matej Bel (Słowacja), Izmir University (Turcja) PRACA SOCJALNA Univerzita Matej Bel (Słowacja) FIZJOTERAPIA Natinal Sports Academy "Vasisil Levski"(Bułgaria) PIELĘGNIARSTWO Mehmet Akif Ersoy University (Turcja), Suleyman Demirel University (Turcja) ELEKTROTECHNIKA "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Rumunia) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zilinska Univerzita v Zilinie (Słowacja) TRANSPORT Zilinska Univerzita v Zilinie (Słowacja)

11 PWSZ PRZYCIAGĄ STUDENTÓW Z ZAGRANICY Od roku 2011, zamiast dzień dobry", na korytarzach PWSZ rozlega się good morning", a czasami nawet bună dimineaţa" lub sabah iyi". Tak właśnie zaczyna się dzień studentów z uczelni partnerskich PWSZ z Turcji i Rumunii, którzy przyjechali na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus. W ich miejsce pojawiło się 20 nowych studentów z Litwy, Rumunii i Turcji, którzy spędzili pierwszy semestr roku akademickiego 2012/2013 z naszymi żakami. Rosnąca liczba studentów zagranicznych oraz pozyskanie znacznych środków na Program Erasmus, powoduje, że coraz większa liczba osób dostrzega korzyści z wymiany międzynarodowej. Na rok 2013 Uczelnia ma zabezpieczone środki w wysokości prawie 147 tys. euro na wymianę studentów i kadry akademickiej. Plasuje nas to na drugim miejscu wśród PWSZ-ów oraz 65. wśród polskich uczelni wyższych - na 264 ubiegających się o pieniądze w ramach Erasmusa! Maria ("1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii) Piła, to miasto podobne do mojego jest ono wspaniałym połączeniem miejsca, gdzie można zarówno studiować, jaki i dobrze odpocząć. Przyjeżdżając tutaj chciałam przede wszystkim złamać stereotypy, które krążą o studiach w danym kraju niewiele osób wie, jak dobrze studiuje się w Rumunii i w Polsce. Polacy są wspaniali, bardzo mili dla zagranicznych studentów. Özgul (Mehmet Akif Ersoy University w Turcji) O Uczelni dowiedziałam się od studentów z PWSZ, których spotkałam na moim uniwersytecie. Prowadzili oni świetną akcje ambasadorską o programie Erasmus w PWSZ. Od początku wiedziałam, że przyjadę właśnie tu. 9 KAMPUS AKADEMICKI ROBI WRAŻENIE! Doskonalone z każdym rokiem zaplecze dydaktyczne Uczelni, ma dziś imponujący kształt, plasując PWSZ w Pile - największą uczelnię publiczną północnej Wielkopolski wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Dzięki inwestycjom, zrealizowanym od 2000 r., PWSZ w Pile dysponuje dwunastoma budynkami dydaktycznymi, w których znajdują się: 56 sal wykładowych i seminaryjnych, 9 pracowni komputerowych i multimedialnych laboratoriów językowych, 56 laboratoriów i specjalistycznych pracowni instytutów: Politechnicznego i Ochrony Zdrowia, Centrum Sieciowo-Komputerowe, certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest jedyną uczelnią w regionie kształcącą na kierunkach inżynierskich. Dla nich właśnie przeznaczono kolejny nowoczesny obiekt specjalistyczny, wybudowany w latach przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dzięki tej inwestycji przyszli inżynierowe poszerzyli zaplecze dydaktyczne o kolejne 4 sale wykładowe, salę audytoryjną na 168 miejsc, a także laboratoria: materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, logistyki transportu, hydrauliki i pneumatyki oraz budowy pojazdów, maszyn roboczych i środków transportu. W roku 2011 oddano do użytku nowoczesną salę audytoryjno-widowiskową AUDITORIUM MAXIMUM z widownią na 460 miejsc. Tu odbywają się najważniejsze przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

12 o charakterze naukowym i artystycznym, otwarte dla szerokiej publiczności. BIBLIOTEKA PWSZ w Pile należy do najnowocześniejszych w regionie. Aktualnie księgozbiór uczelniany liczy ponad 45 tysięcy skomputeryzowanych i udostępnionych czytelnikom woluminów. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają stały dostęp do światowych zbiorów za pośrednictwem Internetu; do dyspozycji jest 25 stanowisk komputerowych i 38 miejsc w czytelniach. Prenumerata prasy obejmuje 115 tytułów oraz 34 dostępne online. W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym multimedialnym centrum informacyjnym, czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i licencjonowanych baz danych online. Sala konferencyjna, wchodząca w skład kompleksu bibliotecznego, wyposażona została w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, umożliwiający prowadzenie telekonferencji i e-learningu. Nowoczesna HALA SPORTOWA to obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m 2. Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, w tenisa, a także bieżnia. W budynku znajduje się również sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness, sala do gier małych oraz sala wykładowa. Zaaranżowano również nowoczesny zespół relaksacyjno-saunowy służący odnowie biologicznej. Po uzgodnieniu z Uczelnią, z sauny, siłowni i innych form rekreacji mogą również korzystać firmy i instytucje, a nawet osoby prywatne. W 2012 r. zakończono także budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Podchorążych 10, obejmującego boiska do piłki nożnej i do gier zespołowych. Są one udostępnione również okolicznym mieszkańcom i szkołom. W trosce o komfort studiujących na terenie budynków wydzielono strefy studenta - przestrzenie z nieograniczonym dostępem do bezprzewodowego Internetu (tzw. hot spoty), wyposażone nie tylko w wygodne kanapy, funkcjonale blaty do pracy, ale i automaty do kawy i słodyczy, zapewniające pełen wypoczynek i regenerację sił między zajęciami. Z kolei zewnętrzne elementy małej architektury, które można zauważyć na placu przed budynkami, to dopiero początek zmian. Nowoczesny infokiosk i pylon to zalążki całej koncepcji zagospodarowania, która zostanie zrealizowana w pełni po zakończeniu wszystkich wielkich inwestycji. 10 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

13 JEDYNA PILSKA UCZELNIA Z WŁASNYM AKADEMIKIEM PWSZ dysponuje 199 miejscami w dwu-, trzy- lub czteroosobowych pokojach w Domu Studenta, wyposażonych w stały dostęp do Internetu, przyłącza telewizji kablowej oraz własne węzły sanitarne. Wydzielono tu także 40 miejsc hotelowych w tym 16 dla osób niepełnosprawnych. W Domu Studenta przy ul. Żeromskiego znajduje się stołówka studencka, siłownia i 2 sale wykładowe. ELEKTRONICZNIE NOWOCZEŚNIE KOMPLEKSOWO Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) zastąpiła kilka dokumentów, bez których funkcjonowanie na uczelni byłoby niemożliwe. Zamiast pieczątki przedłużającej termin ważności legitymacji naklejka z hologramem, zamiast wklejonego zdjęcia obraz cyfrowy, a zamiast danych studenta chip, stanowiący klucz do pełnego przebiegu studiów. ELS łączy wiele identyfikatorów, co skraca czas obsługi studentów. Dzięki zintegrowanym systemom, znacznie usprawniony został cały proces wymiany informacji, obejmujący: studentów, Dział Nauczania, Kwesturę oraz Instytuty. Aktualnie ELS umożliwia dostęp do zasobów uczelnianej biblioteki, a w przyszłości planowane jest wykorzystanie jej we wdrożeniu usług kontroli dostępu oraz samoobsługowych centrów wydruków. 11 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

14 NOWOCZESNE ZAPLECZE INFORMATYCZNE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile kładzie duży nacisk na komfort nauki i wykorzystanie w jak największym stopniu możliwości, które stwarzają nowe technologie i informatyzacja. Uczelnia jest użytkownikiem Polskiego Internetu Optycznego PIONIER czyli ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki umożliwiającej szybki i nieograniczony dostęp do Internetu. Na terenie całej Uczelni rozmieszczone są HotSpoty punkty otwartego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Dzięki pakietowi DreamSpark Premium (dawniej MSDN AA) Uczelnia ma dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft z dziedziny systemów operacyjnych, serwerów, aplikacji projektowych, bazodanowych oraz narzędzi programistycznych. W Uczelni wdrożony jest nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają m.in. dostęp do Wirtualnego Dziekanatu - internetowego systemu zapewniającego szeroki i stały dostęp do informacji o przebiegu studiów, ocen z bieżącego i poprzednich semestrów, monitorowania płatności, sprawdzania przynależności do danej grupy oraz umożliwiający kontakt z wykładowcami i dziekanatem. Pilska PWSZ należy do kilkunastu uczelni w kraju, które do celów dydaktycznych wykorzystują system informatyczny iscala. Należy on do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych funkcjonalnie systemów klasy ERP, umożliwiających zarządzanie całym przedsiębiorstwem: od produkcji, przez sprzedaż i księgowość, po zarządzanie magazynami i logistyką firmy. Wiedza uzyskiwana na zajęciach związanych z produkcją i logistyką wykorzystywana jest do prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa, którym zarządzają sami studenci. Proces dydaktyczny na kierunkach politechnicznych wspomagany jest przez specjalistyczne oprogramowanie, stanowiące podstawę nowoczesnego kształcenia inżynierskiego. Do najważniejszych z nich zalicza się Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Scilab, COMSOL Multiphysics, Derive, Matlab i Simulink. Uczelnia posiada nowoczesne pracownie komputerowe, w których realizowane są zajęcia z technologii informacyjnej oraz innych przedmiotów informatycznych. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu przyszli absolwenci zdobywają dodatkowe kwalifikacje, uzupełniające szerokie kompetencje zawodowe. 12 PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Numer specjalny Spis treści: Baza dydaktyczna 3 Władze 4 Organizacje studenckie 5 Subiektywnie 9 Harmonogram 10 Przewodnik po ekstranecie 12

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012 Informator 2011/2012 Studia licencjackie Studia magisterskie Amerykanistyka Hispanistyka Italianistyka Język+Język Wyjątkowi Językowi Podaj dalej! Spis treści List od Rektora Studia licencjackie Program

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką 2 www.wsl.com.pl Spis treści List od Rektora Logistyka co to

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo