listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu"

Transkrypt

1 numer 4(52) ISSN listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu 1

2 OD REDAKCJI s. 3 AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 4 ORGANIZACJA s. 6 DOKTOR HONORIS CAUSA s. 8 SPOTKANIE WIGILIJNE s. 10 KONFERENCJE I SEMINARIA s. 15 PERSONALIA s. 16 GALERIE s. 18 Z WITRYNY WYDAWNICTWA SPRAWY RÓŻNE s. 20 PASJA ARTYSTYCZNA I ORGANIZACYJNA s. 23 PEDAGOG PLASTYKI s. 24 DOSKONALENIE JĘZYKA STUDENCI s. 24 STYPENDIA MINISTRA s. 24 DOBRE ANIOŁY s. 25 NAJLEPSZY DIDŻEJ s. 26 DZIEŃ OTWARTY Opracowanie komputerowe i graficzne Cezary Majewski numer 4(52) ISSN listopad-grudzień 2014 Fotografie Krzysztof Berezowski i zbiory prywatne Zespół redakcyjny: Wojciech Bielawski redaktor naczelny Michał Czyżewicz, Aneta Mirosz Patronat JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. zw. Adres redakcji: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydawnictwo ul. Malczewskiego 29, Radom tel , fax Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku. 2 Z Życia Uniwersytetu

3 Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy w 2015 roku pogody ducha, otwartości na piękno otaczającego nas świata i marzeń, które wypełnią codzienność blaskiem i nadzieją. Redakcja Od Redakcji Ostatni numer czasopisma w 2014 roku przynosi relację z uczelnianej wigilii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta i regionu oraz ks. bp. Henryk Tomasik. W składanych sobie życzeniach było wiele nadziei i wzajemnej życzliwości. W swoim wystąpieniu JM Rektor podkreślił, że mijający rok był bardzo udany dla Uniwersytetu, obfitujący w dobre decyzje, pozytywne wydarzenia i sukcesy. W dniu 27 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi, jednemu z najwybitniejszych polskich uczonych o światowym autorytecie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach elektrotechnika i automatyka (str. 6). Zachęcamy też do przeczytania bardzo interesującej rozmowy z profesorem Aleksandrem Olszewskim, dziekanem Wydziału Sztuki, z okazji 40-lecia pracy twórczej. Dwie pasje wypełniają życiorys Jubilata: twórczość artystyczna i niezwykle kreatywna praca organizacyjna: animator kształcenia plastycznego na poziomie szkoły wyższej w Radomiu, twórca artystycznych galerii, redaktor czasopisma Arteria i wielu innych projektów. Już po raz trzynasty Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego oraz Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich zorganizowały akcję Dobre Anioły, która miała na celu zbiórkę zabawek i słodyczy dla dzieci z domu dziecka. Zwieńczeniem akcji było przyjęcie Mikołajkowe dla najmłodszych, pełne niespodzianek i wspaniałej zabawy relacja na str. 25. O najlepszym na świecie didżeju Michale Wasilu, który wygrał zawody Reebok Pump IDA World DJ Championships 2014 możemy przeczytać na str. 26. Jest studentem III roku na kierunku Ekonomia. Przygodę z muzyką zaczął od gitary basowej, później zmienił ją na perkusję, na której grał przez 6 lat. Z tak solidnie poznanymi zasadami rytmiki stanął za gramofonami i padami. W dniu 25 listopada br. na naszym Uniwersytecie odbył się Dzień Otwarty. Formuła spotkania wprowadziła zwiedzających w ciekawy i barwny świat akademickiej rzeczywistości. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na str. 27. Wojciech Bielawski naczelny redaktor Z Życia Uniwersytetu 3

4 Aktualności Senat Posiedzenie Senatu w dniu 27 listopada 2014 roku. 1. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Uczelni za rok U z u p e ł n i e n i e s k ł a d u K o m i s j i Dyscyplinarnej ds. Studentów. 3. Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 4. U z u p e ł n i e n i e s k ł a d u K o m i s j i Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. 5. Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. 6. Wprowadzenie zmian do uchwały Nr 000-6/3/2013 Senatu UTH Rad. z dnia r. w sprawie określenia rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad powierzania i obliczania godzin dydaktycznych. 7. Określenie wzorów umów zawieranych z cudzoziemcami odbywającymi kształcenie w UTH Radom na zasadach odpłatności na studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych. 8. Upoważnienie Rektora do wprowadzania niezbędnych korekt planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2014 rok w zakresie struktury przychodów i kosztów. 9. Złożenie przez Rektora Senatowi sprawozdania za III kwartał 2014 roku z realizacji programu naprawczego Uczelni. 10. Uchwała w sprawie: 1) sprostowania błędu w uchwale Nr 000-1/10/2013 Senatu UTH Rad. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji od roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna prowadzonego na Wydziale Informatyki i Matematyki na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 2) likwidacji kierunku Edukacja Techniczno- Informatyczna. 11. Uchwała w sprawie: 1) sprostowania błędu w uchwale Nr /9/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie likwidacji od roku akademickiego 2012/2013 kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzonego na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, 2) likwidacji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 12. Uchwała w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr /8/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie likwidacji od roku akademickiego 2012/2013 kierunku studiów Energetyka prowadzonego na Wydziale Mechanicznym na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. 13. Podsumowanie akcji rekrutacyjnej. 14. Sprawy różne. Posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2014 roku. 1. Określenie przez Senat efektów kształcenia dla kierunku Prawo studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Ekonomicznym od roku akademickiego 2015/ Sprawy różne. Aneta Mirosz ORGANIZACJA Zarządzenia Rektora ZARZĄDZENIE R-61/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie : 1) podporządkowania Archiwum kierownikowi Kancelarii Głównej, 2) zmiany regulaminu organizacyjnego Uczelni (zarządzenie R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. tekst jednolity ogłoszony zarządzeniem R-29/2012 z dnia 29 maja 2012 r. z późn. zm.). ZARZĄDZENIE R-62/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie: opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących i odbywających studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe w UTH Radom. ZARZĄDZENIE R-63/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/6/2014 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku pt. Roczny wymiar zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad powierzania i obliczania godzin dydaktycznych do uchwały Nr 000-6/3/2013 Senatu UTH Radom z dnia r. ZARZĄDZENIE R-64/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/7/2014 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 4 Z Życia Uniwersytetu

5 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów zawieranych z cudzoziemcami odbywającymi kształcenie w UTH Rad. na zasadach odpłatności na studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych. ZARZĄDZENIE R-65/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: aktualizacji schematu struktury organizacyjnej podstawowych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik nr 3 do statutu Uczelni. ZARZĄDZENIE R - 66/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: ogłoszenia załącznika nr 1 na rok akademicki 2014/2015 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. ZARZĄDZENIE R-67/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia dla recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. ZARZĄDZENIE R-68/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni, 2) zmiany regulaminu organizacyjnego Uczelni (zarządzenie R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. tekst jednolity ogłoszony zarządzeniem R-29/2012 z dnia 29 maja 2012 r. z późn. zm.). R-69/2014 z dnia roku w sprawie: określenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich. R-70/2014 z dnia roku w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego oraz wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. Aneksy do zarządzeń Rektora ANEKS NR 2 z dnia 3 listopada 2014 roku do zarządzenia R-51/2012 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: sposobu i zasad rozliczania kosztów ogólnych. ANEKS NR 3 z dnia 7 listopada 2014 roku do zarządzenia R-59/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. ANEKS NR 2 z dnia 13 listopada 2014 roku do zarządzenia R-84/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego wewnętrzną procedurę postępowania przy udzielaniu przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zamówień finansowanych ze środków publicznych. ANEKS NR 2 z dnia 28 listopada 2014 roku do zarządzenia R-66/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: ogłoszenia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ANEKS NR 1 z dnia 28 listopada 2014 roku do zarządzenia R-67/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: ogłoszenia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia2016 r. ANEKS NR 1 z dnia 11 grudnia 2014 roku do zarządzenia R -26/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. ANEKS NR 30 z dnia 29 grudnia 2014 roku do zarządzenia R-8/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia wykazu identyfikatorów cyfrowych i symboli literowych jednostek w Uczelni. Polecenia służbowe POLECENIE SŁUŻBOWE NR 8/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych Uczelni. POLECENIE SŁUŻBOWE NR 9/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad postępowania przy wprowadzaniu zmian strukturalnych do zintegrowanego systemu informatycznego Uczelni. Pisma okólne PISMO OKÓLNE NR 5/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia dni 24 grudnia 2014 roku oraz 2 i 5 stycznia 2015 roku dniami wolnymi od pracy. PISMO OKÓLNE NR 6/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia w 2015 roku dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę. Aneta Mirosz Z Życia Uniwersytetu 5

6 PROFESOR TADEUSZ KACZOREK DOKTOR HONORIS CAUSA W dniu 27 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych m.in. z: Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz sympatycy i przyjaciele Profesora Tadeusza Kaczorka. Laudację podczas uroczystości wygłosił promotor przewodu prof. dr hab. inż. Mirosław Luft, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich UTH Radom, przybliżając w niej sylwetkę Profesora T. Kaczorka oraz Jego bogaty dorobek naukowy. Profesor M. Luft podkreślił w laudacji także wieloletnią owocną współpracę Profesora Kaczorka z naszą Uczelnią, a głównie z Wydziałem Transportu i Elektrotechniki. Profesor Tadeusz Kaczorek jest wybitnym polskim uczonym o światowym autorytecie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach elektrotechnika i automatyka. Działalność naukowa Profesora Tadeusza Kaczorka dotyczy zagadnień elektrotechniki i automatyki związanych z teorią sterowania oraz teorią systemów dynamicznych, a w szczególności układów singularnych i wielowymiarowych. Jest twórcą teorii singularnych układów dwuwymiarowych oraz dwuwymiarowych układów dodatnich. Profesor jest pionierem badań w obszarze dyskretnych układów dynamicznych o wielu zmiennych niezależnych oraz układów osobliwych. Przedstawił oryginalne, jednolite ujęcie teoretyczne dodatnich układów dynamicznych. Obecnie zajmuje się układami dodatnimi ułamkowego rzędu, umożliwiającymi precyzyjny opis złożonych procesów. Opracował i przedstawił nowe metody analizy układów ułamkowych, pozwalające Od lewej: prof. T. Kaczorek, prof. S. Bukowski (prorektor), prof. Z. Łukasik (rektor), prof. M. Luft (prorektor) Uroczyste pasowanie prof. T. Kaczorka 6 Z Życia Uniwersytetu

7 na rozwiązanie trudnych problemów matematycznych. Profesor Tadeusz Kaczorek jest twórcą uznanej na świecie szkoły naukowej w zakresie teorii sterowania i układów dynamicznych. Jego działalność naukowa i dydaktyczna ma ponad pięćdziesięcioletnią historię, bardzo bogatą, wszechstronną i owocną. Profesor Tadeusz Kaczorek cieszy się uznaniem i wysoką pozycją naukową, o czym świadczy długa lista funkcji i zaszczytów przyznawanych Profesorowi przez środowiska naukowe. W latach był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie oraz przez wiele lat członkiem Komitetu Badań Naukowych. Był i jest powoływany do ciał opiniotwórczych funkcjonujących przy prezydencie i premierze RP. Od 1986 roku jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, a od 1998 roku członkiem rzeczywistym PAN. Od wielu lat uczestniczy w pracach dwóch Komitetów PAN: Elektrotechniki oraz Automatyki i Robotyki. Jest także członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz członkiem honorowym Węgierskiej Akademii Nauk. Pracuje również w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Komisji Etyki PAN. W 1996 roku został wybrany członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której od 2002 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a od 2006 roku do 25 lutego 2013 roku był jej przewodniczącym. Jest redaktorem naczelnym Biuletynu PAN, serii Technika, przewodniczącym Rady Programowej czasopisma technicznego Pomiary, Automatyka, Kontrola. Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne Profesor Tadeusz Kaczorek otrzymał wiele nagród, między innymi Wykład okolicznościowy prof. T. Kaczorka Nagrodę Państwową, 14 Nagród Ministra, Nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, wiele nagród rektora Politechniki Warszawskiej oraz rektora Politechniki Białostockiej. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na zakończenie uroczystości Profesor Tadeusz Kaczorek wygłosił wykład okolicznościowy pt. Kilka uwag na temat modelu kariery akademickiej, kształcenia wybitnie zdolnych i finansowania badań naukowych. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego UTH Radom. Aneta Mirosz Chór Akademicki UTH Rad. Doktor honoris causa prof. T. Kaczorek Z Życia Uniwersytetu 7

8 Czas refleksji i nadziei SPOTKANIE WIGILIJNE W świątecznej i uroczystej atmosferze odbyło się w dniu 17 grudnia 2014 roku Spotkanie Wigilijne społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta i regionu na czele z Leszkiem Ruszczykiem wicemarszałkiem województwa mazowieckiego oraz z Radosławem Witkowskim nowo wybranym prezydentem Radomia. JM Rektor prof. Zbigniew Łukasik w swoim wystąpieniu powitał nowe władze miasta i regionu i życzył im siły i odwagi w podejmowaniu czasem trudnych decyzji i działań. Wyraził również nadzieję na dobrą i dynamiczną współpracę z Uniwersytetem. W spotkaniu wziął udział rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. Jarosław Wojtkun oraz członkowie Rady Patronackiej Uczelni, pracownicy, studenci, przyjaciele i sympatycy naszego Uniwersytetu. O stronę duchową uroczystości zadbał, jak co roku, Jego Ekscelencja ks. bp dr Henryk Tomasik ordynariusz Diecezji Radomskiej oraz duszpasterze akademiccy. W swoim wystąpieniu JM Rektor mówił: Boże Narodzenie i nadchodzący okres świąteczny to szczególny czas i trudno znaleźć kogoś, kto myśli inaczej To czas, w którym bardziej niż kiedykolwiek nikną spory i niedomówienia, a my doceniamy bardziej obecność drugiego człowieka. To również czas podsumowań, analizy tego, co dobrego i pozytywnego wydarzyło się w mijającym już 2014 roku, ale i spraw, które potoczyły się inaczej niż tego spodziewaliśmy się. Podkreślił, że mijający rok był bardzo dobry dla Uniwersytetu, obfitował w pozytywne wydarzenia i sukcesy. Podkreślił także, że Uniwersytet odzyskał po wielu latach, niezachwianą kondycję finansową i wzrosło znaczenie Uczelni na akademickiej mapie kraju poprzez otrzymane kolejne siódme już - uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Kończąc swoje wystąpienie Rektor życzył wszystkim obecnym dużo zdrowia oraz siły do stawiania czoła przeciwnościom, by ten nadchodzący czas Świąt był chwilą wytchnienia i odpoczynku od trosk i zmartwień oraz niepowtarzalnym przeżyciem, przepełnionym rodzinną, serdeczną atmosferą, pełną miłości i wzajemnej życzliwości. Uroczystość, jak co roku, uświetnił swoim występem Chór Akademicki Uniwersytetu. Sponsorem uroczystości, podobnie jak w roku ubiegłym, był PZU. Aneta Mirosz 8 Z Życia Uniwersytetu

9 Z Życia Uniwersytetu 9

10 Konferencje i seminaria VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Kompetencje zawodowe nauczycieli Jedlnia-Letnisko, listopada 2014 roku W dniach października 2014 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Kompetencje zawodowe nauczycieli na temat: Rozwój zawodowy nauczycieli. Nauczyciel jako kreator europejskich innowacji edukacyjnych. Została ona zorganizowana przez uczelnie słowackie, czeskie i polskie. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowo-dydaktyczni z wielu krajów europejskich. Tematyka konferencji dotyczyła rozwoju zawodowego nauczycieli, który przebiega przez całe życie i ściśle wiąże się z rozwojem osobowościowym. Zawód nauczyciela należy do profesji twórczych, innowacyjnych i stale rozwijających się. Społeczeństwo, rodzice, ale również sami uczniowie oczekują, iż wytworem pracy nauczyciela będą zmiany w osobowości uczniów, nastąpi 10 Z Życia Uniwersytetu

11 ich rozwój psychofizyczny, intelektualny i etyczny. Aby tak się stało, nauczyciele muszą dbać o własny rozwój zawodowy, który przebiega przez całe życie i ściśle wiąże się z rozwojem osobowościowym. Jest to proces, w którym następują zarówno ilościowe, jak i jakościowe przemiany w systemie wartości, świadomości, a także sposobach postępowania w określonych sytuacjach oraz aktywności człowieka. Wraz z ciągłymi zmianami wprowadzanymi do naszego życia pojawiła się potrzeba stałego poszerzania naszej wiedzy oraz zdobywania nowych doświadczeń. W obradach plenarnych referat wygłosił między innymi prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski na temat perspektyw kształcenia i zatrudniania nauczycieli. Zwrócił uwagę na kilka problemów związanych z przyjmowaniem studentów na kierunki nauczycielskie, przebiegiem studiów oraz zatrudnianiem w zawodzie nauczyciela. Podczas obrad plenarnych zabrała również głos dr Elżbieta Marek. Jej wystąpienie dotyczyło paradygmatów kształcenia przyszłych nauczycieli w kontekście wspierania rozwoju uczniów klas początkowych. Nie można nauczycielom, począwszy od edukacji przedszkolnej aż po edukację akademicką, narzucić sposobu pracy z drugim człowiekiem. Dużą rolę odgrywa tu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb studentów czy nauczycieli, wspieranie ich refleksji w działaniu i nad działaniem oraz rozwijanie świadomości roli zawodowej. Prof. dr hab. inż. Ladislav Várkoly wygłosił referat na temat: Using of new methods and forms of education in accordance with current trends in neuropedagogy. W obradach plenarnych zabrał równiez głos dr Krzysztof Symela, przedstawiając nowe zawody na rynku pracy wspierające rozwój edukacji na odległość. W pierwszym dniu obrad miał miejsce również panel na temat: Wybrane aspekty kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Panel poprowadził prof. zw. dr hab. Mirosław S. Szymański, zaś uczestnikami byli: prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Radomiu Leszek Pożyczka, dr Zbigniew Ruszaj oraz prof. dr hab. Franciszek Szlosek. Dr Ireneusz Woźniak przeprowadził seminarium upowszechniające projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, Nr PL1-LEO Mobilność w sektorze budownictwa z wykorzystaniem systemu ECVET. W tym samym czasie odbyła się również dyskusja dotycząca europejskich projektów edukacyjnych, którą poprowadzili: dr Dorota Goprowska i Leszek Pożyczka. W drugim dniu konferencji dyskutowano w kilku sekcjach. Pierwsza zajmowała się rozwojem zawodowym nauczycieli, w tym między innymi wybranymi ihibitorami funkcjonowania i rozwoju zawodowego nauczyciela, jego profesjonalnym rozwojem, a także rolą nauczyciela w budowaniu świadomości i ekspresji kulturowej oraz stymulowaniu postaw twórczych uczniów. W drugiej sekcji prowadzono rozważania na temat kompetencji nauczyciela. Zawód nauczyciela należy do grupy nielicznych zawodów, dla których nie jest możliwe opracowanie zamkniętego zbioru wiedzy i umiejętności, który zagwarantuje pełne przygotowanie do pracy zawodowej. Kompetencje, jakie nabywa nauczyciel zawsze będą niewystarczające, ponieważ nie ma doskonałych narzędzi służących prognozowaniu przyszłości. Tematyka obrad trzeciej sekcji przebiegała pod hasłem: Nauczyciel jako kreator europejskich innowacji edukacyjnych. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. Obecnie wyjątkowo dynamiczny rozwój nowych technologii ma coraz większy wpływa na sposób funkcjonowania poszczególnych obywateli i całych społeczeństw. Ponadto daje się zauważyć, że w znacznym stopniu dobrobyt obywateli zależy od umiejętności posługiwania się informacją z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nowe technologie nie tylko zmieniły sposób komunikowania się ludzi, działania gospodarki, ale także sposób uczestnictwa w kulturze i edukacji. Taka tematyka zdominowała dyskusje trzeciego zespołu. Ostania sekcja dyskutowała na temat kształcenia nauczycieli. Współczesne modele i koncepcje kształcenia nauczycieli podlegają ciągłym zmianom. Zmiany te są konieczne nie tylko z uwagi na reformy edukacyjne, ale także rozwój społeczeństwa informacyjnego. W naszym kraju niedawno wprowadzono nowe standardy kształcenia nauczycieli. Powinny one skłaniać do refleksji związanej z rolą szkoły wyższej w procesie przygotowania młodego pokolenia nauczycieli do pracy zawodowej. Jakość pracy szkoły w dużej mierze zależy od jakości pracy samych nauczycieli i ich nieustannego stawania się pedagogiem. W dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz edukacyjnej istnieje potrzeba podejmowania wielu zabiegów ze strony nauczyciela, by za nią nadążyć, a może nawet antycypować sytuacje, które ze sobą niesie. Oprócz pogłębionej refleksji nad zmianami pojawia się potrzeba samodoskonalenia, a także wparcia ze strony instytucji do tego powołanych, tworzących system doskonalenia nauczycieli. Nauczyciel w pracy zawodowej ma do spełnienia wiele ról, w stosunku do niego są różne oczekiwania. Muszą budować własny autorytet, przestrzegać norm i obowiązujących przepisów. Są ciągle obserwowani przez uczniów, rodziców, a także dyrekcję. Aby podołać wszystkim zadaniom i również spełnić się zawodowo ważny jest rozwój osobisty i zawodowy. Mniej ważne jest przygotowanie instrumentalne, a bardziej wysokie kompetencje pedagogiczne. Ważny jest wpływ rzeczywistości szkolnej, relacji interpersonalnych, a także problemy, z jakimi spotykają się nauczyciele na co dzień w swojej pracy zawodowej. Każdy nauczyciel musi sam dojrzeć do własnego rozwoju, który jest długim i złożonym procesem. Elżbieta Sałata Z Życia Uniwersytetu 11

12 Konferencja Jubileuszowa ks. prof. Sławomira Fundowicza Służąc dobru wspólnemu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 15 listopada 2014 roku W bieżącym roku ksiądz profesor Sławomir Fundowicz obchodził 25-lecie święceń kapłańskich, jubileusz swoich urodzin, a także 20-lecie pracy naukowej. W dniu 15 listopada 2014 roku odbyła się jubileuszowa konferencja księdza profesora Sławomira Fundowicza, zatytułowana Służąc dobru wspólnemu. Sławomir Fundowicz urodził się 22 sierpnia 1964 roku w Starachowicach. Od 1 października 1994 roku pracował jako asystent w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, prowadząc ćwiczenia z powszechnej historii państwa i prawa oraz z prawa administracyjnego. Od tego samego roku prowadził wykłady z prawa kanonicznego w Radomskim Instytucie Teologicznym dla studentów eksternistycznych teologii. 16 czerwca 1998 roku obronił pracę doktorską pt. Osoby prawne prawa publicznego w prawie niemieckim (promotor: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, recenzenci: prof. dr hab. Teresa Rabska, prof. dr hab. Marian Zdyb). Od 1 maja 2001 roku pracował jako adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji (obecnie: Katedra Prawa Administracyjnego). Od 10 września 2002 roku do 2013 roku Jubilat pełnił obowiązki Kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej. Aktualnie piastuje stanowisko promotora sprawiedliwości przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i wikariusza biskupiego ds. administracyjno-prawnych Kurii Diecezji Radomskiej. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005). Obecnie jest kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego. Jako wybitny przedstawiciel nauki, 1 lipca 2008 roku, został powołany na członka Rady Legislacyjnej X Kadencji przy Prezesie Rady Ministrów. Funkcję tę pełnił do zakończenia kadencji Rady w 2010 roku. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Prawa WPPKiA KUL. Jest członkiem: Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (w latach prezes), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (w latach członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia z: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, legislacji administracyjnej, instytucji i źródeł prawa UE, prawa wyznaniowego. Sławomir Fundowicz przyczynia się także do rozwoju pracowników naukowych Katedry Prawa. Jest promotorem prac doktorskich Moniki Żuchowskiej-Grzywacz (2014 r.), a także Anny Dąbrowskiej Jubilat ks. prof. Sławomir Fundowicz (w środku) w dolnym rzędzie z uczestnikami konferencji 12 Z Życia Uniwersytetu

13 (2011 r.) oraz przygotowywanej rozprawy mgr. Pawła Świtala. Od 5 lat jest opiekunem Koła Naukowego Administratywistów, gdzie pomaga rozwijać pasje naukowe studentów. Członkowie koła odnoszą wiele sukcesów: 17 stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych przez członków koła, ok. 100 zespołowych programów badawczych, których wyniki prezentowane są na licznych konferencjach. Ksiądz Profesor Sławomir Fundowicz jest autorem licznych prac naukowych, m.in. z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Z życiorysu Księdza Profesora wyłania się osoba niezwykle aktywna społecznie, otwarta na współpracę (na uwagę zasługuje uczestnictwo w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych), służąca radą i swoim doświadczeniem naukowym swoim wychowankom. Konferencja miała zasięg ogólnopolski. Uczestniczyło w niej 35 osób, w tym przedstawiciele nauki z takich ośrodków akademickich, jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Akademia Obrony Narodowej, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Warszawska, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna, pracownicy organów władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości. W trakcie obrad przeprowadzone zostały trzy panele dyskusyjne, na których 12 prelegentów przedstawiło swoje referaty. Wszystkie wystąpienia wysłuchane były z widocznym zainteresowaniem, a każda z sesji przerodziła się w ożywioną dyskusję, której przedmiotem były tezy obecne w wygłoszonych referatach. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny na konferencji reprezentowali: dr Anna Dąbrowska, dr Iwona Warchoł, dr Mariusz Wieczorek, dr Monika Żuchowska- Grzywacz, mgr Paweł Śwital. W wystąpieniu zatytułowanym Pełnienie służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dr Mariusz Wieczorek przybliżył wybrane problemy związane ze służbą strażaków Państwowej Straży Pożarnej w kontekście chronionego przez nich dobra wspólnego i ich dobra indywidualnego. Zwrócił uwagę na fakt, iż strażacy pełniąc służbę, ratując inne dobro, narażają dobro indywidualne. W tym kontekście przywołał słowa prof. J. Bocia, zdaniem którego sensem istnienia dobra wspólnego jest każdy człowieka. Mgr Paweł Śwital wraz z mgr Magdaleną Machocką (Katolicki Uniwersytet Lubelski) zaprezentowali referat Dobro wspólne jako czynnik determinujący działanie gminy. Przeanalizowali m.in. relacje zachodzące pomiędzy konstytucyjną zasadą dobra wspólnego a przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym obowiązkiem podejmowania działań na rzecz dobra wspólnoty samorządowej. Zwrócili uwagę na kwestie dotyczące: współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz dobra wspólnego oraz partycypacji mieszkańców gminy w zakresie dobra wspólnego. Dr Monika Żuchowska-Grzywacz przedmiotem swojego wystąpienia, w formie prezentacji Power Point, uczyniła Produkt regionalny w służbie bezpieczeństwa żywności. Wskazała m.in., iż brak jest definicji legalnej w prawie wewnętrznym i unijnym tytułowego pojęcia. Produkt regionalny nie podlega regulacjom ustawowym, a w ramach produktu regionalnego istnieją derogacje. Szczegółowo omówiła formy produktów regionalnych i przywołała ich przykłady. Dr Iwona Warchoł wygłosiła prelekcję pt. Utwór jako dobro wspólne ludzkości. Przedstawiła znaczenie własności dla rozwoju ludzkości i poszczególnych jednostek. Wskazała na fakt, iż własność jest warunkiem istnienia wolności. W interesie całej ludzkości jest zatem istnienie i ochrona prawa własności. Założenie, które przyświecało wystąpieniu sprowadzało się do wykazania, iż mimo istnienia prawa autorskiego utwór jest dobrem wspólnym. Całość sesji naukowych zamknął jubilat ksiądz profesor S. Fundowicz, który podsumowując konferencję odniósł się do poszczególnych wystąpień. Podziękował też wszystkim uczestnikom za przybycie i uświetnienie jego jubileuszu oraz rzeczową dyskusję naukową. Wygłoszone referaty, ofiarowane Jubilatowi, jak również wiele innych artykułów naukowych, które, ze względu na ograniczone ramy czasowe jednodniowej konferencji, nie mogły zostać zaprezentowane, zostaną zebrane w publikację Służąc dobru wspólnemu. Księga Jubileuszowa Sławomira Fundowicza i wydane nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Opracowali: Anna Dąbrowska i Paweł Śwital dniach 1-4 grudnia 2014 roku, w Zakopanem, odbyła się W XVIII Konferencja Naukowa TransComp Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu. Została ona zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu, a patronat nad konferencja objął JM Rektor UTH w Radomiu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki, prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta. Dziekan oraz rektor dokonali uroczystego otwarcia konferencji. W sesji plenarnej swoje referaty wygłosili: prof. prof: Tadeusz Kaczorek, Jerzy Merkisz, Roman Bogacz, Kurt Frischmuth oraz Jerzy Kisilowski. W tegorocznej konferencji TransComp uczestniczyło prawie 400 osób z kraju i z zagranicy. Liczba opublikowanych referatów w czasopiśmie Logistyka, zamieszczonych na płycie CD wyniosła Na konferencję wpłynęły referaty z 90 uczelni wyższych, 27 instytutów naukowych, 77 instytucji centralnych urzędów i firm związanych z transportem. Patronat medialny nad konferencją TransComp 2014 sprawowało czasopismo Logistyka. Z Życia Uniwersytetu 13

14 Tematyka konferencji dotyczyła przede wszystkim komputerowego wspomagania w projektowaniu, symulacji i badaniach oraz zastosowaniu komputerów w rozwiązywaniu nowoczesnych technologii i pogłębianiu obecnych trendów w zastosowaniach transportowych. Obrady podzielono na następujące sekcje: transport kolejowy - 73 (referaty), transport drogowy - 357, transport morski 44, transport lotniczy 84, logistyka - 224, budownictwo transportowe 107, elektrotechnika, elektronika i automatyka 114, elektroniczne systemy zabezpieczeń technicznych 9, mechanika 140 oraz dydaktyka 84. Konferencja TransComp 2014 jest największą konferencją tematyczną w kraju. Z uwagi na liczbę uczestników sesje odbywały się w dwóch ośrodkach, a uczestnicy byli zakwaterowani aż w pięciu. Z punktu widzenia organizacyjnego było to ogromne przedsięwzięcie. W tym miejscu należy mocno podkreślić ogromny wkład pracy komitetu naukowego w przygotowanie recenzji artykułów naukowych oraz komitetu organizacyjnego w realizację i przebieg konferencji. Tomasz Perzyński 14 Z Życia Uniwersytetu

15 HABILITACJE Krzysztof Górski doktor habilitowany nauk technicznych Krzysztof Górski rozpoczął studia w 1993 roku w Wyższej Szkole Inżynierskiej, którą ukończył w 1998 roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach pracował w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów na stanowisku asystenta. W 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów Politechniki Radomskiej. Lata stanowią okres dynamicznego rozwoju naukowego dr. inż. Krzysztofa Górskiego. W tym czasie był on promotorem ok. 100 prac inżynierskich i magisterskich. Podjął aktywną współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i wydawnictwami. Jest wielokrotnym stypendystą programu Erasmus. Wykładał m.in. w: University of Bradford (Bradford, Wielka Brytania), Karel de Grote- Hogeschool (Antwerpia, Belgia), Latvia University of Agriculture (Jelgava, Łotwa) oraz Techonological Educational Institution of Thessaloniki (Saloniki, Grecja). W latach był autorem i koordynatorem programu Erasmus pt. Green and safe road transport in local communities, w którym uczestniczyło ok. 100 studentów, wykła- dowców oraz ekspertów zewnętrznych (w tym reprezentujących Komisję Europejską). W zakresie działalności naukowej specjalizuje się w badaniach silników spalinowych oraz paliw stosowanych do ich zasilania. W tym zakresie współpracuje m.in. z pracownikami: Politechniki Lubelskiej, Latvia University of Agriculture oraz Indiana University. Wyniki swoich prac przedstawił w kilkudziesięciu pracach naukowych opublikowanych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych, renomowanych czasopismach posiadających Impact Factor. W 2012 roku za swoje badania nad wykorzystaniem eteru etylo-tert butylowego do zasilania silników spalinowych uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych 6 zagranicznych czasopism. Współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako ekspert. W tym zakresie wykonał ok. 30 recenzji projektów realizowanych w ramach programów: INNOTECH, GEKON, EUREKA, Programu Badań Stosowanych i innych. Za osiągnięcia naukowe otrzymał 3 nagrody JM Rektora Politechniki Radomskiej. W listopadzie 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł pracy habilitacyjnej Studium silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaninami oleju napędowego z eterem etylo-tert butylowym. Recenzentami pracy są: prof. dr hab. inż. Sławomir Luft Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, prof. dr hab. inż. Zdzisław Personalia Chłopek Politechnika Warszawska i prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchewek Politechnika Poznańska. Od 1 stycznia 2015 roku dr hab. inż. K. Górski pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. W 2011 roku uzyskał od Prezydenta RP medal brązowy za długoletnią służbę. Natomiast w 2012 roku za swoją aktywność dydaktyczną uzyskał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Krzysztof Górski jest wieloletnim członkiem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Silników Spalinowych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Od 2014 roku jest wiceprezesem tego Stowarzyszenia w O. Radom. (oprac. Wojciech Bielawski na podstawie materiałów otrzymanych od Krzysztofa Górskiego) DOKTORATY Robert Gielniewski doktor nauk technicznych Dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Rad. (pierwszy z prawej) podczas realizacji programu Erasmus w University of Bradford Urodził się roku w Radomiu. W roku 1994 rozpoczął studia na Politechnice Radomskiej na Wydziale Transportu, kierunek Elektrotechnika, specjalność automatyka przemysłowa. Tytuł inżyniera uzyskał w roku Studia magisterskie kontynuował na Politechnice Radomskiej Z Życia Uniwersytetu 15

16 na Wydziale Transportu w zakresie automatyki. Ukończył je z wynikiem bardzo dobrym w roku 2001 i otrzymał tytuł magistra inżyniera. We wrześniu 1997 roku podjął pracę na Politechnice Radomskiej w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów na Wydziale Mechanicznym na stanowisku technologa, obecnie starszego specjalisty, gdzie pod opieką prof. dr. hab. inż. Wincentego Lotko zdobywał wszechstronne doświadczenie w dziedzinie budowy i eksploatacji pojazdów. Jako pracownik naukowo-techniczny uczestniczył w wielu projektach badawczych oraz w grantach poświęconych tematyce paliw alternatywnych. Obecnie dr inż. R. Gielniewski jest zaangażowany również w realizację projektu unijnego, który umożliwia mu zapoznanie się z najnowocześniejszą aparaturą badawczą i pomiarową oraz metodami badawczymi w zakresie tłokowych silników spalinowych, wykorzystywanymi w technice samochodowej. W ostatnim czasie został skierowany na specjalistyczne trzytygodniowe szkolenie z zakresu obsługi najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego firmy AVL do Grazu w Austrii oraz do Neuss w Niemczech. Obszar zainteresowań naukowych dr. inż. R. Gielniewskiego koncentruje się obecnie na zastosowaniu nowych systemów sterowania oraz poszukiwaniu paliw alternatywnych do zasilania silników spalinowych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej R. Gielniewskiego pt. Wpływ mieszanin oleju napędowego z eterem etylo-tert butylowym na niepowtarzalność wybranych procesów roboczych w silniku o zapłonie samoczynnym w warunkach swobodnego rozpędzania odbyła się roku na Wydziałe Mechanicznym. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko - UTH Rad., a recenzentami: prof. dr hab. inż. Sławomir Luft - UTH Rad. i dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. nadzw. z Politechniki Lubelskiej. W rozprawie doktorskiej R. Gielniewski omówił zagadnienia wykorzystania mieszanin oleju napędowego z eterem etylo- tert butylowym (EETB) do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym podczas jego pracy w warunkach nieustalonych. Wskazał główne zalety stosowania EETB: do wytwarzania EETB wykorzystuje się bioetanol komponent wytwarzany z biomasy; nie stwierdzono negatywnego wpływu EETB na środowisko naturalne; EETB jest wytwarzany masowo i stosowany jako dodatek przeciwstukowy do benzyn silnikowych; EETB jest dodatkiem zawierającym w cząsteczce tlen, co w konsekwencji zmniejsza emisję niektórych substancji szkodliwych. Podjęcie badań niepowtarzalności w warunkach nieustalonych wynika z faktu, że silniki w pojazdach samochodowych przez znaczną część czasu ich eksploatacji pracują w warunkach zmiennych: obciążeń, prędkości obrotowej wału korbowego i temperatur. Jest żonaty, ma troje dzieci. Hobby; motoryzacja, akwarystyka. (oprac. Wojciech Bielawski na podstawie materiałów otrzymanych od Roberta Gielniewskiego) GALERIE ROGATKA W ostatnich dwóch miesiącach 2014 roku Galeria ROGATKA gościła twórców i prace: Łukasza Rudeckiego, Grupy M5 (Aleksander Olszewski, Krzysztof Mańczyński, Longin Pinkowski, Leszek Kwiatkowski). Łukasz Rudecki Urodzony w 1979 roku w Radomiu. Absolwent Katedry Sztuki (obecnie Wydział Sztuki) Politechniki Radomskiej. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Krzysztofa Wyznera.Zrealizował 6 wystaw indywidualnych (Kielce, Radom, Szczecin, Łódź). Uczestniczył w około 40 wystawach zbiorowych, m.in. (Berlin, Częstochowa, Koszyce, Toruń, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Zakopane), na których był dwukrotnie nagradzany.w roku 2009, po obronie rozprawy zatytułowanej N-FIGURY. Konkret, aluzja, symbol w moim malarstwie, otrzymał stopień naukowy doktora sztuk plastycznych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu. To druga ekspozycja prac tego artysty, która wpisuje się w ciąg wystaw mających związek z jubileuszem czterdziestolecia pracy artystycznej prof. Aleksandra Olszewskiego; jak wspomniano, Łukasz Rudecki był dyplomantem Profesora. Kompozycje Łukasza Rudeckiego ujawniają pewien wewnętrzny porządek, który określa radość płynącą ze swobodnego działania kolorem oraz linią, a także obszar ekspresyjnych form. Zaczynem w odkrywaniu ulotnych, tajemniczych zjawisk, a zarazem fundamentem wypowiedzi artystycznej, jest uważne postrzeganie rzeczywistości, dostrzeganie niepozornych zjawisk natury i widoczny z nią związek nade wszystko piękno i harmonia ciała ludzkiego. Prezentowane prace pełnią rolę ekspozycji opowiadania początku cyklu, dokumentującego, z konsekwencją zdobywcy Nowych Światów, wybrane kadry natury. Umiejętny dobór środków wyrazu, a także jasne określenie języka wypowiedzi artystycznej, odkrywa przed odbiorcą rozległe obszary wrażeń zmysłowych, wyzwalając potrzebę głębszego i szerszego spojrzenia na otaczającą go rzeczywistość. Twórczość ta zawiera w sobie sygnały treści, których właściwy odbiór jest uzależniony od wrażliwości i umiejętności ich odczytania przez oglądającego. Czyta się tę wystawę z dużym zainteresowaniem i przyjemnością. 16 Z Życia Uniwersytetu

17 Grupa M5 Jest to wystawa wieńcząca Jubileusz 40-lecia pracy twórczej prof. Aleksandra Olszewskiego dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Krzysztof Mańczyński, Leszek Kwiatkowski, Longin Pinkowski, Aleksander Olszewski to nazwiska bardzo dobrze znane w artystycznym świecie Radomia. Grupa powstała w latach 70. XX wieku. M5 to skrót od małe miasto, małe mieszkanie, mały format, mała pracownia. Luminarze radomskiej sztuki wystawiali swe prace odtąd razem i osobno. Formalnie nigdy nie rozwiązali Grupy, dlatego - od czasu do czasuprzypominają o swoim artystycznym istnieniu. Artystów łączą nadal przyjacielskie więzi, a dotychczasowe osiągnięcia udowadniają ich liczącą się w świecie sztuki pozycję. Członkowie M5 po raz kolejny prezentują swoje prace, tym razem, aby uświetnić jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Aleksandra Olszewskiego. Istotą działań artystycznych Jubilata jest dominacja elementów konceptualnych nad działaniem przypadkowym, czy emocjonalnym. Wynik tego działania jest bardzo osobisty, to lapidarny i syntetyczny kadr uproszczonej formy rzeczywistości, zawsze trafny i ostateczny. Aleksander Olszewski urodzony 27 lutego1944 roku w Radomiu. Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom z malarstwa u doc. Lecha Kunki, z projektowania u prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. Uprawia malarstwo, media cyfrowe. Udział w 23 indywidualnych i 200 wystawach zbiorowych okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych (Berlin, Czechosłowacja, Chile, Francja, Łotwa, Litwa, Słowacja Niemcy, Węgry, USA, Anglia). Pozostali członkowie Grupy M5 to: Krzysztof Mańczyński w jego obrazach przede wszystkim dominuje architektura, ale nie brakuje i pejzaży z ukochanych Bieszczad. Artysta tak mówi o swoim malarstwie: Biel, czerń, zieleń, oranż, błękit, niebo, ziemia. Wysoko horyzont (na ogół pocięty drutami). Wyboista droga donikąd. Pola ubogie, lasy zrudziałe, płachty wody, drzewa pojedyncze, kożuch niskich zarośli, gładka równina bez urwisk i wąwozów. Monotonna perspektywa, uprawy po horyzont: płowe żyto i pszenica, zieleń szmaragdowa, ugier i fi olet, żółć rzepaku i biel gryki. Buchające żarem pola, złota jesień, deszcz ze śniegiem, szadź zimowa, ciemno + jasne śniegi, tuż po przedwiośniu mży deszcz, mgła opada, niebo szare i nostalgiczne. Piachy, brzeziny, sosnowe młodniaki, koślawe szpalery topoli i wierzb płaczących... Krzysztof Mańczyński jest artystą malarzem, a ostatnio również rzeźbiarzem, urodzonym 8 kwietnia 1940 roku w Radomiu. W 1968 roku ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w Pracowni Ilustracji Książkowej pod opieką prof. Jana Marcina Szancera. W swoim dorobku twórczym ma ponad 30 wystaw indywidualnych (m.in. w Radomiu, Kielcach, Busku, Miechowie, Lwowie Ukraina, Columbus USA, Edynburgu Wielka Brytania), brał również udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Longin Pinkowski przedstawia własny model pejzażu tworzony i nadal powstający obraz na ogół niewielkiego formatu, malowany dość szerokimi smugami, sugerującymi daleką przestrzeń; w kilku tonacjach, ciepłej, najczęściej brązów, ale często też chłodnej, szaroniebieskiej lub zielonej. Artysta urodził się w 1940 roku w Osieku nad Notecią. W latach studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskał (1967) w pracowni prof. Stanisława Teisseyre a i prof. Jacka Żuławskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych, wystawy Grupy M5 i udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Leszek Kwiatkowski w swojej twórczości łączy elementy sztuki abstrakcyjnej, metaforycznej, zdradza zainteresowania poetyką surrealistyczną. Wrażliwość kolorystyczna artysty, komponowanie ze sobą czystych kolorów, raz w harmonijnych, innym razem w dysonansowych zestawieniach, pozwala odkryć w jego obrazach echa koloryzmu i ekspresjonizmu. Te abstrakcyjne kompozycje często są formą przekształcania elementów otaczającego świata i próbą budowy nowej rzeczywistości. Urodził się 30 kwietnia 1949 roku. W latach studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu na Wydziale Malarstwa i Grafiki. 8 czerwca 1974 roku uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Eustachego Wasilkowskiego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Precyzja obrazowania, ekspresja opowiadania, kreowanie formy pozornie prostej, gra z płaszczyzną, kolorem, przestrzenią, kontrastem, kształtem to zabiegi, jakie stosują autorzy wystawy w swoich wypowiedziach. Pomimo że w swoich dokonaniach twórczych posługują się obrazem, znakiem, symbolem, to wynik tego działania jest spójny logicznie i przejrzysty pod względem wizualnym, godny mistrzów dyscyplin sztuki, w których się wypowiadają. Powstałe w efekcie artystycznych działań prace mają siłę wprowadzenia odbiorcy w nieznany świat pięknej podróży przez ziemie nie odkryte i niezauważane. Anna Klas-Markiewicz Andrzej Markiewicz Z Życia Uniwersytetu 17

18 PENTAGON Spotkanie z plakatami studenckimi w Pentagonie W listopadzie 2014 w Galerii Pentagon miała miejsce spektakularna wystawa plakatów filmowych, wykonanych pod kierunkiem prof. Karela Miška, zatytułowana Spotkanie. Była to kolejna ekspozycja zrealizowana w cyklu Mistrz uczniowie, ukazująca wpływ osobowości artysty-pedagoga na techniki i sposoby pracy swoich podopiecznych. Karel Mišek, który studiował na uczelni artystycznej w Pradze, a także w warszawskiej ASP, od dawna znany jest polskiej publiczności, a kilka miesięcy temu w Galerii Lincoln w Radomiu odbyła się wystawa indywidualna jego plakatów teatralnych. Od lat 70. ubiegłego wieku stale współpracuje z praskim Teatrem Narodowym, projektując afisze, plakaty teatralne, opracowuje też oprawę graficzną dla licznych spektakli, festiwali muzycznych i różnych scenicznych wydarzeń odbywających się w Czechach i za granicą. Ponadto zajmuje się grafiką książkową, a przeszło sto jego dzieł znajduje się w kolekcjach rozsianych po całym świecie. Jego projekty charakteryzuje oszczędność środków wyrazu, lapidarność form i posługiwanie się dynamicznymi zestawieniami kolorystycznymi, zaprawionymi solidną szczyptą humoru i surrealizującej ironii. Od 1994 roku prowadzi pracownię projektowania i designu na Uniwersytecie Jana Ewangelisty Purkyně w Ústí nad Labem (Uściu nad Łabą) w Czechach. Niniejsza wystawa była prezentacją dorobku studentów realizujących pod jego kierunkiem plakaty do filmów. Rysem szczególnym dydaktyki realizowanej w tej pracowni jest zasada, że studenci młodszych lat projektują plakaty do filmów już klasycznych, z dawnych lat, natomiast dyplomanci tworzą projekty do filmów najnowszych, często niemal jednocześnie z ich kinową premierą. Forma wizualna musi współgrać z wymową ideową filmu, a poprzez wizualne wyeksponowanie starannie dobranego rekwizytu czy motywu wytworzyć nierozerwalne skojarzenie z jego fabularną zawartością. Zanim nastąpi finalne opracowanie wybranego pomysłu, student wykonuje wiele wariantów i modyfikacji projektu tak, aby wyłowić spośród nich taki, który wywrze najsilniejsze wrażenie na publiczności. Narzucającą się prima facie cechą charakterystyczną stylistyki tej pracowni jest wielka różnorodność formalna realizowanych w niej pomysłów i układów kompozycyjnych. Obok prac eksploatujących formy realistyczno-fotograficzne, występuje cała gama projektów posługujących się kolażem, fragmentaryzacją rzeczywistości, jej powiększaniem, multiplikowaniem i deformacją. Nie brakuje też pomysłów wykorzystujących i adaptujących znaki, symbole, sigile, ich graficzne przekształcenia dokonane za pomocą rastrów i pikseli. Na wspólnotę formalną i ideową projektów realizowanych w tej pracowni z pewnością wielki wpływ ma rygorystycznie przestrzegany dogmat aktywności wizualnej przygotowywanych układów kompozycyjnych. Towarzyszy temu na ogół stonowana kolorystyka obrazu oraz częste wykorzystywanie barw neutralnych, podkreślających komunikacyjny aspekt tych plakatów. Układy kompozycyjne, wyrafinowane liternictwo, płaskość plam barwnych oraz dynamiczna równowaga użytych elementów przywodzą nieco na myśl plakaty realizowane w latach 60. i 70. XX w. Nie jest to jednak jedynie stylizacja, lecz świadomie i celowo dobrany repertuar współczesnego języka plakatu filmowego realizowanego w Ústí nad Labem pod kierunkiem prof. Karela Miška. Kazimierz M. Łyszcz 18 Z Życia Uniwersytetu

19 Z WITRYNY Ważniejsze punkty sprzedaży: Księgarnia EKONOMIK s.c. Radom, ul. Chrobrego 31 (budynek Wydziału Ekonomicznego) NOWOŚCI WYDAWNICZE Powieść wiktoriańska i jej dwudziestowieczne życie Agata Buda wyd. I, B-5, stron 204 (monografia) Przedmiotem badawczym monografii jest przemiana, jakiej podlegała oraz podlega powieść wiktoriańska w wieku XX oraz zmiana wizerunku powieści dziewiętnastowiecznej w czasach obecnych. Głównymi częściami składowymi książki są cztery rozdziały. Rozdział I zawiera społeczno-historyczny wizerunek epoki wiktoriańskiej. Analiza literatury dziewiętnastowiecznej jest przedmiotem rozdziału II. Rozdział III omawia poetykę tego głównego gatunku literackiego w wieku XIX. Rozdział IV ukazuje poetykę i tematykę powieści wiktoriańskiej, odwołującej się w wielu aspektach do prozy wiktoriańskiej sensu stricto. Księgarnia BIS Radom, ul. 25 Czerwca 25/35 Księgarnia Akademicka LAMBDA Gliwice, ul. Akademicka 2 KODEKS 2002 Sp z o.o. Bydgoszcz, Lipniki 97 BIBLIOFIL Łódź, ul. Jędrowizna 9A Księgarnia Kazimierz Leki Warszawa, ul. Grójecka 67 Księgarnia Studencka Bożena Dębiec Warszawa, ul. Polna 13 Księgarnia Politechniki Poznańskiej Sp. z o.o. Poznań, ul. Piotrowo 3 Księgarnia Politechniki Warszawskiej Warszawa, Plac Politechniki 1 UAM Księgarnia Uniwersytecka Poznań, ul. Zwierzyniecka 7 Radomskie Studia Filogiczne Nr 1/2014 Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Trześniowskiego wyd. I, B-5. stron 96 (czasopismo naukowe) Radomskie Studia Filologiczne są periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH Rad. Pierwszy numer jest niejako wizytówką badań filologów radomskiego ośrodka. Swoje teksty zamieszczają tu badacze literatury polskiej, angielskiej (anglojęzycznej), niemieckiej (niemieckojęzycznej), a także językoznawcy. Energy, Energy Saving and Rational Nature Use Nr 2/3/2014 Editor Anatoliyi Pavlenko wyd. I, B-5. stron 84 (czasopismo naukowe) Kolejny numer czasopisma jest poświęcony problemom energetyki, ekologii i termodynamiki. Autorami artykułów są naukowcy z Wydziału Nafty, Gazu i Ogólnej Inżynierii z Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu (Ukraina). DiK s.c. Wola Komborska 52 Księgarnia AGH - B. Mąsior Kraków, Al. Mickiewicza 30 NUTKA Nisko, ul. Wolności 2 ATOM Świerzawa, Sokołowiec 167, Księgarnia Librum Gliwice, ul. Łużycka 16 Wydawnictwa Akademickie i Spec. Aktyka Wrocław, św. Mikołaja 56/57 Z Życia Uniwersytetu 19

20 SPRAWY RÓŻNE ( ) oglądam się za Pięknem, którego tak wiele na ulicy. PASJA ARTYSTYCZNA I ORGANIZACYJNA (rozmowa z profesorem Aleksandrem Olszewskim, dziekanem Wydziału Sztuki, z okazji 40-lecia pracy twórczej) Obchodzi Pan, Panie Profesorze, piękny jubileusz 40-lecie pracy twórczej. Jakie były początki Pana zainteresowań sztuką? Czy już od najmłodszych lat wszyscy wokół mówili: Z Olka wyrośnie artysta? Takich przepowiedni nie przypominam sobie, a słowo artysta jest dla mnie obco brzmiącym terminem, z którym trudno mi się identyfikować. Można nim określić wysoki poziom umiejętności w każdym zawodzie. Dla niektórych ten termin ma często znaczenie pejoratywne. Ja się ciągle uczę, zawód, który wykonuję nie ma ustalonego obszaru wiedzy i umiejętności, których poznanie gwarantuje sukces i społeczną akceptację. Do tej pory nie wiem, co z niego wyrośnie. Naturalną konsekwencją Pana rozwoju artystycznego były studia w Łodzi w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Tam zdobył Pan kolejne szczeble naukowego awansu doktorat, habilitację, profesurę. Jak, z dzisiejszej perspektywy nauczyciela akademickiego, może Pan porównać dzisiejszy stan szkolnictwa wyższego kształcącego przyszłych artystów z latami Pana edukacji? To pytanie trzeba odnieść w ogóle do stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Ale dla przypomnienia czasu moich sześcioletnich studiów, muszę przywołać tygodniowy rozkład zajęć z pierwszego roku: zaczynały się w poniedziałek o godz. 7.30, z krótką przerwą obiadową, a kończyły się około godz. 18, 19 i tak każdego dnia, z sobotą włącznie. Czas wolny to przerwa semestralna i wakacje. Dzisiejsze studia są nadmiernie sformalizowane, według mnie proces boloński w ogóle nie powinien być wdrożony dla studiów artystycznych. Aktualnie wiele uczelni artystycznych przywraca jednostopniowy charakter tych studiów. Wielkim nieporozumieniem, według mnie, jest wprowadzenie dla uczelni artystycznych i wydziałów sztuki Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. W moim mniemaniu ta reforma, zwłaszcza w humanistce, zagania studia wyższe w sposobie organizacji do szkolnictwa średniego. Kiedy wprowadzono standardy kształcenia, uważałem je za pomocne w prowadzeniu kierunków. Ale prof. Aleksander Olszewski to, co wprowadzono po nich, woła o pomstę do nieba! Biurokracja, biurokracja do entej potęgi. W krajach sąsiadujących z nami studia I stopnia trwają 4 lata + 2 lata studia II stopnia - taki okres daje czas na zdobycie nie tyko wiedzy, ale i umiejętności. Pośpiech, w jakim wprowadzano tę reformę, spowodował, że przyniosła więcej szkody niż pożytku. Najwięcej satysfakcji mają dydaktycy, którzy w tej materii prowadzą intensywne badania i myślę, że niedługo wymyślą super Krajowe Ramy Kwalifikacyjne, gdzie profesor będzie ciągnął za sobą wózek z programami. Powstaje pytanie, gdzie jest Profesor, jego samodzielność i odpowiedzialność? Reformy te przywołują mi czasy minione, w których kolektyw decydował o tym, co dobre. Mam nadzieję, że się mylę. A czy pamięta Pan moją działalność na nieistniejącym Wydziale Nauczycielskim? Dzięki mojej aktywności katedry usługowe przekształciły się w katedry prowadzące kierunki studiów, czy ktoś to pamięta? A czy ktoś pamięta, jak na wydziale MITO próbowałem utworzyć projektowanie ubioru, kaletnictwa, futrzarstwa i obuwia?.lat było potrzeba, by moje koncepcje zostały zrealizowane. Stoi to wszystko w miejscu, brakuje rozwoju kadry, choć studenci odnoszą sukcesy, no i we współpracy z Wydziałem Sztuki udało uruchomić się studia II stopnia z zakresu wzornictwa. Wydział Sztuki posiada prawa doktoryzowania, a marzeniem moim jest uzyskanie praw habilitacyjnych, o które nie jest łatwo ze względu na rysujące się braki kadrowe i finanse. Tak! moja działalność organizacyjna często kolidowała z aktywnością artystyczną, z którą trudno wydostać się poza Radom, tym bardziej, że ze strony władz miasta wsparcia takiego nie doświadczałem. Więcej miastu dawałem niż brałem. Nie mam o to pretensji, wiem, co zawdzięczam sobie. Panie Profesorze, jest Pan nie tylko uznanym artystą malarzem, ale także znakomitym organizatorem. Wspomniał Pan nieco o swoich działaniach w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Trochę to zaprzecza obiegowym, raczej krzywdzącym opiniom o ludziach sztuki, którzy są wyobcowani z rzeczywistości. Natomiast Pan, animator kształcenia plastycznego na poziomie szkoły wyższej w Radomiu, twórca artystycznych galerii, redaktor czasopisma Arteria i wielu innych projektów wydaje się być stworzony do podejmowania wyzwań i wieńczenia ich sukcesem. Obiegowych opinii o artystach jest wiele i często nie mają one umocowania w rzeczywistości. Większość tradycyjnie przypisywanych cech ludziom sztuki powstała w XIX i na początku XX wieku. To tradycja z czasów impresjonizmu - kierunku, który stał się niezwykle popularny właśnie poprzez skandale. Współcześnie część artystów próbuje wejść do panteonu sztuki poprzez skandal, który zazwyczaj związany jest z przekraczaniem granic uprawianej przez siebie sztuki. Media wiele takich zdarzeń prezentowały. Na wystawie z okazji 40 lecia mojej twórczości w Resursie dyr. Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Krystyna Szymańska porównała moje osiągnięcia organizacyjne z działalnością Wacława Dobrowolskiego, który w Radomiu założył Szkołę Malarstwa i Rysunku, do której uczęszczała uzdolniona plastycznie młodzież. To porównanie przywołało 20 Z Życia Uniwersytetu

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-1/1/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-47/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016 ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie Edycja IV rok akademicki 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednostka prowadząca studia: Obszar wiedzy: Dziedzina nauki: Dyscyplina naukowa: Nadawany tytuł: Czas trwania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-2/13/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zgodnie z decyzją Rektora AGH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad organizacji pracy przy aktualizacji bazy wiedzy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

I. Informacje wstępne

I. Informacje wstępne Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za rok akademicki 2012/2013 Podstawą do sporządzenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 Warszawa, dn. 27 czerwca 2012 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 1 1. Ustalam semestralne opłaty

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

w zarządzeniu R-7/2014 wprowadzam następujące zmiany:

w zarządzeniu R-7/2014 wprowadzam następujące zmiany: ANEKS NR 1 z dnia 20 lipca 2015 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia R-7/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: zasad finansowania

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2006/2007 Siódmy rok działalności rok akademicki 2006/2007 Październik 2006 uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 W nowym roku studia na pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo