KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Aleksandra HULEWSKA adiunkt Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka psychologii i Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletniej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyła szereg kursów specjalistycznych, m.in. Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, Szkolenie z Analizy Transakcyjnej I i II stopnia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowcy akademickiego (m.in. UAM, WSZE, SWPS, UPW). Psychoterapeuta i trener rozwoju osobistego we wrocławskim oddziale Ośrodka Psychoterapii, Poradnictwa i Treningu Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, terapię małżeństw i par. Projektuje i realizuje warsztaty rozwoju osobistego i treningi interpersonalne. Komunikacja interpersonalna (studia inżynierskie/licencjackie) Psychologia społeczna (studia magisterskie) Psychologia (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego) mgr Oliwia MATEJKO asystent Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku Pedagogika o specjalności Andragogika (edukacja i psychologia osób dorosłych). Ukończyła także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu o kierunku Trener Biznesu. Obecnie przygotowuje także pracę magisterską w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Biznesu. Od 2010 r. Trener Wewnętrzny i Coach wyższej kadry menedżerskiej w Santander Consumer Banku. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń dotyczących rozwijania potencjału pracowników organizacji, jak: Przywództwo Zespołowe STL, Fierce Conversations czy Rekrutacja Metodą Selekcji Ukierunkowanej. Od maja 2013 r. prowadzi własną firmę szkoleniową świadczącą usługi dla kadry zarządzającej średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych. Podstawy psychologii biznesu (studia inżynierskie/licencjackie) Coaching (proces osiągania wielkich celów) (studia magisterskie) Psychologia i socjologia (kurs dla studentów inżynierii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) dr Milena WAWRZYNIAK KOSTROWICKA adiunkt Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (studia magisterskie oraz Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki) oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Trener i wykładowca akademicki, współpracujący m.in. z Instytutem Pedagogiki UWr., Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, dolnośląskimi firmami oraz organizacjami pozarządowymi. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla grup biznesowych, jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku pracy (studia inżynierskie/licencjackie) Pedagogika dziecka i rodziny (studia magisterskie) Podstawy dydaktyki (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego) Dydaktyka przedmiotowa (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego)

2 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Agnieszka PIASECKA adiunkt, kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych Absolwentka i wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego ( ). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu public relations (2001). Jest także dyplomowanym menedżerem zasobów ludzkich (2006), doktorem nauk humanistycznych (2007) i certyfikowanym tutorem akademickim (2014). Ekspert i konsultant w projektach krajowych i zagranicznych, m.in. na zlecenie Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2005 r. współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, z którymi przygotowała i zrealizowała kilka projektów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym (FIO, Grundtvig, PO KL). Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz zespołu eksperckiego walidacji akademickiej, przygotowywanej przez IBE na zlecenie MNiSW ( ). Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów z zakresu: zarządzania kapitałem ludzkim, coachingu, mentoringu i blue ocean strategy. Public relations (zarządzanie marką i informacją) (studia inżynierskie/licencjackie) Zarządzanie kapitałem ludzkim (human resources) (studia magisterskie) Pedagogika (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego) dr Eugeniusz SADZIŃSKI starszy wykładowca Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii zdobył na Uniwersytecie Opolskim, w oparciu o rozprawę Portret nihilisty w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy badawczej zajmuje się dziewiętnastowiecznym konfliktem między nauką (filozofią) a religią, ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Etyka (studia inżynierskie/licencjackie) Historia Filozofii (studia inżynierskie/licencjackie) Ekofilozofia (studia magisterskie) Etyka pracy nauczyciela (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego) dr Anna TUTAJ adiunkt Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Gdańskim (1993) i studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim. Współpracownik Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, Hannah-Arendt-Institut an der Technische Universitaet Dresden. Wykładowca w PWSZ w Wałbrzychu. Nagrodzona medalem Prezydenta RP (2014). W pracy badawczej zajmowała się tematyką mniejszości niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, szkolnictwem powszechnym, kwestiami mniejszości narodowych oraz historią Dolnego Śląska w okresie powojennym. Obecnie koncentruje się na problematyce mniejszości niemieckiej, żydowskiej, ukraińskiej i czeskiej na Dolnym Śląsku oraz uchodźców politycznych z Grecji. Socjologia edukacji (studia magisterskie) Pedagogika (kurs dla studentów studiów doktoranckich)

3 WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH prof. dr hab. Stanisław Witold KŁOPOT Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Instytutu Socjologii. Kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Wsi. Prowadzi badania nad zagadnieniami funkcjonowania miejskich i wiejskich społeczności lokalnych oraz przemian społeczno-przestrzennych w układach wiejskich, podmiejskich i miejskich. Socjologia wsi (studia magisterskie) Socjologia i psychologia (kurs dla studentów inżynierii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) dr Konrad KARASZEWSKI Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Specjalizuje się w filozofii przyrody, a szczególnie w teorii genezy życia. W swojej pracy naukowej zajmuje się aspektami filozoficznymi i metodologicznymi rozwijanych obecnie scenariuszy i modeli genezy życia. Na gruncie dyscypliny naukowej, jaką jest biogeneza, przychyla się do hipotezy metabolizmu powierzchniowego autorstwa Güntera Wächtershäusera, której rozbudowany metodologiczny aspekt oparty jest o koncepcje Karla Poppera. Poszukuje odpowiedzi na pytanie czy pojawienie się pierwszego na naszej planecie układu ożywionego było niepowtarzalną w ewolucji Wszechświata osobliwością, czy raczej wynikiem olbrzymiej ilości małych kroków prebiotycznej chemii. Ostatnie pięć lat swojego życia, spędził w Republice Irlandii, współpracując m.in. z ARAMARK Ireland oraz Convention Centre Dublin (the CCD), najnowocześniejszym centrum konferencyjnym w Europie. Filozofia przyrody / Basics of Philosophy of Nature (studia inżynierskie/licencjackie) Geneza życia w ujęciu filozoficznym / Philosophical Approach to Genesis of Life (studia magisterskie) Metodologia nauk przyrodniczych (kurs dla studentów biologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt) dr Jerzy LUTY Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Wrocławski). Adiunkt w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Uczelniany koordynator programu Erasmus oraz opiekun koła Erasmus Student Network. Courtesy Postdoctoral Research Associate w Instytucie Antropologii University of Oregon, USA (2013/2014, 2014/2015). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (członek założyciel), European Society for Aesthetics oraz International Association for Aesthetics. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2011), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej (2013) oraz Narodowego Centrum Nauki ( ). Laureat Nagrody im. Stefana Morawskiego (Kraków, 2007). Autor podręcznika Etyka wybranych zawodów zaufania publicznego (Wrocław 2013) oraz pierwszej w literaturze filozoficznej monografii amerykańskiego kompozytora, filozofa i poety Johna Cage a (John Cage. Filozofia muzycznego przypadku, Wrocław 2011). Autor artykułów z zakresu filozofii, etyki i estetyki, tłumacz. Zainteresowania naukowe: estetyka ewolucyjna, etyki zawodowe, ekologia i etyka środowiskowa, filozofia sztuki, filozofia umysłu, psychologia ewolucyjna, teoria koewolucji genetyczno-kulturowej. Etyka środowiskowa / Environmental Ethics (studia inżynierskie/licencjackie) Teoria komunikowania masowego / Mass communication theory (studia magisterskie)

4 WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Paweł URBANIAK Absolwent filologii polskiej (2005) i socjologii (2006) na Uniwersytecie Zielonogórskim. W pracy doktorskiej wykorzystywał komunikologiczny i socjologiczny aparat badawczy. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim (2009). W pracy badawczej zajmuje się historią mediów (prasy bezdebitowej czasów PRL-u), analizą mechanizmów samoregulacji, współregulacji i regulacji jako możliwych metod kształtowania systemów medialnych. Uczestnik międzynarodowego projektu Media Accountability and Transparency in Europe. Członek redakcji kwartalnika Naukowy Przegląd Dziennikarski odpowiedzialnym za współpracę z przedstawicielami obszaru języka angielskiego. Jako krytyk literacki i publicysta współpracuje z czasopismami Twórczość, Topos, Odra, Nowe Książki, Akcent, Wprost, Polityka. Pracował także w zawodach dziennikarskich, pełniąc funkcje redaktora naczelnego i sekretarza redakcji czasopism o tematyce biznesowej. Prowadzone przedmioty: Socjologia (studia inżynierskie/licencjackie) dr Łukasz NYSLER Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2001, Uniwersytet Wrocławski). Adiunkt w Instytucie Filozofii UWr. (od 2005). Nauczyciel dyplomowany etyki w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. J. Słowackiego we Wrocławiu (od 2001). Stypendysta Fundacji Fulbrighta w Southern Illinois University, USA ( ). Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych. Organizator i prowadzący spotkań Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej otwartych wykładów i dyskusji z zakresu szeroko rozumianej filozofii (od 2004). Ponadto jako popularyzator filozofii i edukacji filozoficznej uczestniczył m.in. w Animacjach Filozofii, projekcie edukacyjnym Jestem z Wrocławia, więc myślę, Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Uniwersytecie Dzieci. Współpracuje m.in. z Pracownią Dydaktyki Filozofii, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor artykułów i tłumaczeń filozoficznych. Główne obszary zainteresowań: filozofia religii, antropologia filozoficzna, etyka. Prowadzone przedmioty: Religioznawstwo / Religiology (studia inżynierskie/licencjackiej) Filozofia religii / Philosophy of Religion (studia magisterskie) mgr Anna SZMIGIEL-FRANZ Magister socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła także pedagogikę, specjalność andragogika (edukacja i psychologia osób dorosłych). Od 2008 roku związana z Fundacją EkoRozwoju. Zajmuje się komunikacją oraz relacjami z interesariuszami w ogólnopolskim programie ochrony drzew Drogi dla Natury. Współpracuje przy pozyskiwaniu partnerów biznesowych dla działań związanych z ochroną przyrody. Posiada wieloletnie doświadczenie w aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz inicjowaniu przedsiębiorczości społecznej. Była m.in. animatorem społeczności lokalnej i asystentem w projekcie Wioski z pomysłem, wspierającym zrównoważony rozwój kilku wsi w Dolinie Baryczy. Kooperuje ze sferą biznesu i samorządów, namawiając ich do współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) (studia inżynierskie/licencjackie)

5 mgr Ewa WINIARSKA-NIEMIEC Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwesytetu Wrocławskiego. Obecnie na III roku aplikacji radcowskiej (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu). Zatrudniona w dwóch Kancelariach Radcy Prawnego. W zakresie jej aktualnych obowiązków są czynności związane z obsługą prawną jednego z największych związków zawodowych w Polsce (znajomość praktyczna szeroko pojętego prawa pracy). W latach prowadziła własną działalność gospodarczą (praktyka jako pracodawca). Odbyła trzyletni staż pracy w Kancelarii Notarialnej (przeważający zakres obowiązków związany z obsługą w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi). Podstawy prawa pracy (studia magisterskie) WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH mgr Beata PACURA-GOŁĘBIOWSKA Ekspertka z zakresu prawa pracy i polityki personalnej. Praktyk z 13-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Uczestniczyła w tworzeniu Działu Kadr i Płac korporacji finansowej, zajmującego się obsługą kadrową około 3000 pracowników zatrudnionych na terenie całej Polski. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu procedur i budowaniu programów polityki kadrowo-płacowej firm o rozproszonej strukturze. Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Płac w Euro Banku S.A. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków była odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR, praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru, wdrożenia i obsługę systemów kadrowo-płacowych i tworzenie koncepcji tych systemów pod kątem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb klienta wewnętrznego/biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy (w szczególności nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy) przeznaczonych dla pracowników działów kadr oraz kadry managerskiej różnego szczebla. Doświadczenie trenerskie zdobywała m.in. we Wrocławskim Centrum Edukacji i Biznesu oraz Prominent College, prowadząc kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów organizowanych m.in. przez PIP, sympozjów i seminariów z zakresu zarządzania personelem i prawa pracy. Absolwentka Andragogiki oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją (Public Relations) na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Podstawy prawa pracy (studia magisterskie) mgr Anna BABIJ Absolwentka studiów podyplomowych: Szkoła Trenerów Biznesu, Szkoła Coachingu, Psychologia Zarządzania oraz studiów magisterskich (Poradnictwo, kierunek Pedagogika) na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pełni funkcję EUS CSR, GDF Focal Point for Shared Polish/English Pool w czeskim oddziale korporacji IBM. Wcześniej współpracowała m.in. z Euro Bankiem S.A. jako specjalista ds. personalnych, a następnie trener wewnętrzny. Rekrutowała personel na stanowiska specjalistyczne i managerskie, wdrażała i realizowała projekty z obszaru rozwoju i ocen pracowników. Koordynowała program CSR w firmie. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu human resources i zarządzania projektami. Podstawy prowadzenia treningów w biznesie (studia inżynierskie/licencjackie)

6 PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE W OFERCIE ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE/INŻYNIERSKIE): Etyka Podstawowe pojęcia etyki. Natura etyki. Główne doktryny etyczne. Etyka Arystotelesa. Etyka chrześcijańska. Utylitaryzm. Etyka Kanta. Etyka postmodernistyczna. Bioetyka. Etyki stosowane. Etyka środowiska naturalnego. Etyka biznesu. Wybrane współczesne problemy etyczne: aborcja, samobójstwo, eutanazja, tolerancja, równość, pacyfizm. Repetytorium Etyka środowiskowa Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii. Filozofia przyrody główne stanowiska prezentowane w dziejach filozofii Zachodu. Religia i przyroda wielkie religie świata oraz inne systemy wierzeń pierwotnych i współczesnych. Przesłanki teoretyczne i empiryczne ekofilozofii. Nurty dominujące we współczesnej filozofii ekologii. Etyka środowiskowa podstawowe wartości, zasady i kierunki. Deontologiczny aspekt etyki środowiskowej. Świadomość ekologiczna a kultura. Osobowość ekologiczna jak żyć w zgodzie ze światem i samym sobą. Filozoficzny wymiar zrównoważonego rozwoju. Edukator ekologiczny zawód zaufania publicznego? Repetytorium Historia filozofii Spory wokół pojęcia filozofii. Filozofia jako poszukiwanie poglądu na świat i miejsce człowieka w świecie. Platońska koncepcja drogi Erosa jako drogi filozofii. Chrześcijańskie objawienie a filozofia średniowieczna. Przełom kartezjański w filozofii. Mit rozumu a demitologizacja świata w filozofii nowożytnej. Idea postępu i jej upadek. Oblicza nihilizmu w filozofii i literaturze. Postmodernizm. Repetytorium Komunikacja interpersonalna Pojęcie komunikacji interpersonalnej. Wpływ percepcji na proces komunikowania się. Komunikowanie się niewerbalne współpraca ze słowami oraz udział w ustalaniu relacji osobowej w interakcji. Zasady skutecznej komunikacji. Bariery w komunikowaniu. Komunikowanie informacyjne a komunikowanie perswazyjne. Komunikowanie w Internecie. Rola komunikowania w autoprezentacji. Wystąpienia publiczne. Konflikty interpersonalne sposoby ich rozwiązywania. Komunikacja asertywna na tle innych strategii: dominującej, manipulacyjnej i uległej. Zasady komunikacji w grupie. Debata podstawy erystyki. Komunikacja międzykulturowa. Repetytorium Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku pracy Wymagania i ograniczenia współczesnego rynku pracy. Pracownik w świecie ponowoczesnym. Koniec ery etatów mozaikowość rynku pracy. Rodzaje inteligencji, uczucia w sytuacji zawodowej. Role pracownicze, role zadaniowe. Specjalizacja w kształtowaniu kompetencji pracowniczych. Personal branding. Cechy przywódcy. Zarządzanie karierą: formułowanie celów, zarządzanie czasem, planowanie, odporność na presję czasu i stres. Antropologia przestrzeni, budowanie przyjaznego otoczenia. Mechanizmy rynku pracy: zasady budowania relacji w kontaktach z osobowościami sprężynującymi, komunikacja w sytuacjach trudnych, korporacyjny poker, relacje toksyczne, destrukcyjny wpływ technik manipulacyjnych. Ochrona przed nadużyciami w relacji trudnej, rodzaje przemocy, syndrom współuzależnienia, doświadczenie bezradności i bierności. Repetytorium Podstawy filozofii przyrody Przedmiot i metoda filozofii przyrody. Koncepcje w filozofii przyrody. Ujęcia filozofii przyrody: od Arystotelesa do Kanta, Whitehead i Popper. Teoria a hipoteza. Rola modeli w nauce. Struktura bytów materialnych. Przegląd najpopularniejszych hipotez naukowych. Teorie czasu i przestrzeni. Modele wszechświata. Powstanie Układu Słonecznego i Ziemi. Filozoficzne zagadnienia ewolucjonizmu. Mechanizmy ewolucji i ich filozoficzna analiza. Zagadnienie pojawienia się świadomości. Repetytorium Podstawy psychologii biznesu Wprowadzenie do psychologii biznesu. Psychologia pieniądza. Oszczędzanie. Inwestowanie. Płacenie podatków. Gry ekonomiczne. Psychologia giełdy. Neuroekonomia. Zachowania konsumenckie. Psychologia podejmowania decyzji. Wartości moralne i społeczne w psychologii biznesu. Repetytorium

7 Podstawy prowadzenia treningów w biznesie Podstawy prowadzenia szkoleń w organizacjach i biznesie. Predyspozycje psychologiczne i osobiste trenera. Podstawy treningu grupowego. Budowanie relacji z grupą. Metody pracy z grupą. Komunikacja w pracy trenera. Podstawy autoprezentacji. Sytuacje trudne w pracy trenera. Alternatywne metody edukacyjne. Gry symulacyjne, szkolenia outdoorowe, coaching. Badanie potrzeb szkoleniowych. Mierzenie jakości szkoleń. Strategie i programy rozwojowe w biznesie. Przygotowywanie oferty i prowadzenie spotkań z klientami. Logistyka szkoleń. Wybrane aspekty etyki w pracy trenera. Repetytorium Public relations (zarządzanie marką i informacją) Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju public relations w systemie demokratycznym. Modele teoretyczne oraz fazy procesu public relations. Media relations. Komunikacja wewnętrzna. Kreowanie stosunków z otoczeniem lokalnym. Komunikacja międzykulturowa. Komunikowanie jako reakcja na sytuację kryzysową. Społeczności internetowe. Koncepcje CSR (Corporate Social Responsibility). Kreowanie marki. Elementy wizualne, materiały fotograficzne i druk w PR. Ocena efektywności działań public relations. Monitoring mediów a prawo autorskie. Personal branding. Wybrane aspekty prawne public relations (prawo prasowe i autorskie). Repetytorium Religioznawstwo Definicja religii istotne elementy religii (odniesienie do transcendencji, kult, doktryna, wskazania moralne, organizacja społeczna). Różne koncepcje przedmiotu religii i jego relacji do świata i człowieka. Klasyfikacja postaw wobec przedmiotu religii. Pluralizm religijny (faktyczna wielość religii, ich historyczne i geograficzne zróżnicowanie; różne oceny faktu wielości religii). Główne idee i wskazania moralne najważniejszych tradycji religijnych świata (hinduizm, judaizm, buddyzm, taoizm, chrześcijaństwo, islam). Religia a społeczeństwo, państwo i polityka. Ateizm (irreligia) historia, społeczne i psychologiczne uwarunkowania. Naturalistyczne (ewolucjonistyczne) koncepcje religii. Psychologia religii wybrane ujęcia. Repetytorium Socjologia Socjologia jako nauka. Społeczeństwo jako przedmiot socjologii. Rodzaje grup społecznych. Zderzenie cywilizacji według Huntingtona. Globalizacja. Socjologiczne ujęcie kultury. Przemiany we współczesnym społeczeństwie. Repetytorium Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Działalność gospodarcza w przeszłości i dziś. Zrównoważony rozwój do kogo należy środowisko naturalne? Historia i źródła społecznej odpowiedzialności biznesu. Innowacje społeczne. Interesariusze. Główne obszary CSR studium przypadków. Normy i wytyczne w zakresie CSR (ISO26000 i in.). Projektowe wdrażanie CSR. Efektywność CSR oraz narzędzia jej pomiaru (GRI, wartość społeczna marki). Raportowanie społeczne i marketing. Współpraca biznesu z organizacjami społecznymi. Podejście do CSR w Polsce i na świecie. Jaka jest przyszłość CSR? Repetytorium * Kulturotwórcza rola muzyki (Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) Kultura jako dorobek duchowej sfery twórczości człowieka. Kultura jako wytwór zbiorowego wysiłku pokoleń. Muzyka w starożytności jako jedna z siedmiu sztuk wyzwolonych. Muzyka jako tzw. sztuka piękna (XVIII wiek). Wiedza o sztuce muzycznej na tle dokonań cywilizacyjnych: osiągnięcia naukowe, rozwój architektury, malarstwa, rzeźby, literatury, teatru. Integracja sztuk: malarstwo-poezja-muzyka. Słyszeć obraz widzieć dźwięk. Estetyczne wartości muzyki. Oddziaływanie dzieł sztuki (muzycznej) na odbiorcę. Wychowawcza funkcja sztuki muzycznej. Kulturotwórcza funkcja sztuki muzycznej * Rola folkloru w kulturze narodu (Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Jedliniok ) Rola i funkcja tańca. Kształcenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką. Zasady ćwiczeń rytmicznych i elementów muzyki. Ćwiczenia rytmicznoruchowe. Podstawowe ćwiczenia i techniki tańca klasycznego. Polskie tańce narodowe: geneza oraz rys historyczny poloneza i krakowiaka. Nauka kroków i figur. Podstawowe elementy tańców narodowych. Tańce regionalne historia, charakterystyka: tańce opolsko-raciborskie, Zagłębia Dąbrowskiego, Beskidu Żywieckiego. Podstawowe kroki i figury tańców regionalnych. Wykonywanie układów tańców. Więzi społeczne wśród tańczących

8 STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE): Coaching (proces osiągania wielkich celów) Coaching znaczenie. Charakterystyka pracy coacha. Różnice pomiędzy life coachingiem i business coachingiem. Proces coachingu. Jak pracuje coach: budowanie relacji z Klientem (zaufanie i komunikacja). Techniki coachingowe. Samoocena Klienta. Modele coachingowe. Narzędzia w coachingu. Sposoby oceny pracy coacha. Etyka pracy coacha. Studia przypadków. Repetytorium Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne Podstawowe zasady obowiązujące w pracy dziennikarza radiowego i telewizyjnego. Metody gromadzenia kontaktów i umiejętność korzystania z nich. Informacja w radiu i telewizji: język informacji, serwisy codzienne, wydania specjalne, redakcja programów informacyjnych, agenda setting, szukanie tematów, konstruowanie i realizacja newsa radiowego i telewizyjnego (nagranie lub zdjęcia, montaż). Przygotowanie serwisu radiowego i telewizyjnego. Jak mówić w mediach? Teoria i praktyka, dobre i złe przykłady, ćwiczenia z kamerą i mikrofonem. Krótkie formy radiowe najpopularniejsze dźwięki w radiu. Wywiad i rozmowa w radiu i telewizji przygotowanie i prowadzenie. Timingowanie. Felieton radiowy i telewizyjny. Reportaż radiowy. Reportaż telewizyjny. Technologia programów na żywo. Scenariusz programu nauka pisania. Montaż telewizyjny. Trudna sztuka operatorska podstawy obsługi kamery. Próba realizacji krótkich etiud telewizyjnych o różnej tematyce. Elementy prawa prasowego i autorskiego Ekofilozofia Charakterystyka nauk ekologicznych i środowiskowych. Co to jest głęboka ekologia? Paradygmat cywilizacji naukowo-technicznej i jej kryzys. Intelektualne źródła ekofilozofii. Antropologia ekologiczna. Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej. Repetytorium Filozofia religii Definicja religii. Filozofia a religia, rozum a wiara modele relacji (niezależność, krytyka, współzależność). Język religii jego znaczenie i możliwość uzasadnienia. Stanowiska w kwestii istnienia Boga. Bóg (bogowie) a świat modele relacji (teizm, deizm, panteizm, panenteizm, politeizm homerycki, politeizm epikurejski, dualizm teologiczny, ateizm, akosmizm). Argumenty za istnieniem Boga: ontologiczny, kosmologiczne, argumenty antropologiczne. Bóg a zło. Doświadczenie Boga? Cuda? Życie pozagrobowe? Życie bez religii? Repetytorium Geneza życia w ujęciu filozoficznym Wprowadzenie do przedmiotu wykładu: pierwsze koncepcje materii wg greckich filozofów, hipoteza samorództwa i badania Louisa Pasteura, organizm jako maszyna/vis vitalis. Problematyczność definicji życia. Hipoteza prebiotycznej zupy. Eksperyment Stanleya Millera. Podwójna helisa Watsona i Cricka. Model Manfreda Eigena. Dwa paradygmaty w abiogenezie: metabolizm albo replikacja. Paradoks jajka i kury. Warunki początkowe na prebiotycznej Ziemi. Ramy czasowe powstania życia. Najstarsze dowody geologiczne. Hipoteza świata RNA. Dwa podejścia badawcze: top-down i bottom-up. Odkrycie rybozymu. Scenariusze gorącego początku życia. Życie w oparciu o minerały. Świat tioestrów Christiana de Duve. Życie na Marsie. Czy życie na Ziemi to przypadek czy konieczność? Repetytorium. Pedagogika dziecka i rodziny Rodzina podstawowe definicje. Znaczenie funkcji rodziny. Typologia małżeństw koluzje. Macierzyństwo i ojcostwo. Rozwód doświadczenie traumatyczne. Alternatywne modele rodziny. Singlizacja społeczeństwa. Komunikacja w rodzinie zdrowej i w rodzinie dysfunkcyjnej. Rodzina alkoholowa patologizacja życia, syndrom współuzależnienia, zaburzenia komunikacji, proces zdrowienia terapia, DDA. Płodowy zespól alkoholowy (FAS). Dziecko w rodzinie: etapy rozwoju dziecka. Wpływ dysfunkcji w rodzinie na funkcjonowanie dziecka. Specyficzne potrzeby dziecka: dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Dziecko autystyczne. Mutyzm wybiórczy, dziecięcy. Repetytorium Podstawy prawa pracy Podstawowe zadania i struktura działów personalnych. Źródła prawa pracy, wewnątrzzakładowe regulacje prawne. Obowiązki stron w stosunku pracy. Zatrudnienie pracownika (dokumenty zatrudnieniowe/umowa o pracę/umowa zlecenia). Dokumentacja kadrowa w trakcie trwania stosunku pracy. Urlopy. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Czas pracy. Sposoby i powody rozwiązanie stosunku pracy. Rozliczenie z pracownikiem, zakończenie stosunku pracy. Repetytorium

9 Psychologia społeczna Psychologia społeczna główne kierunki zainteresowań oraz stosowane metody badawcze. Prawidłowości poznania społecznego. Atrakcyjność interpersonalna. Konformizm i wpływ społeczny. Postawy społeczne i ich zmiana. Stereotypy i uprzedzenia społeczne. Agresja interpersonalna. Postawy i zachowania prospołeczne. Procesy grupowe: grupy towarzyskie a zespoły zadaniowe, właściwości grup społecznych, podstawowe procesy grupowe, facylitacja a próżniactwo społeczne. Wybrane kompetencje społeczne i metody ich kształtowania. Trening umiejętności społecznych. Repetytorium Socjologia edukacji Ideologie wychowania i edukacji. Główne nurty socjologii edukacji. Definicje, zakres i funkcje edukacji. Teorie rozwoju społecznego. Szkoła, nauczyciel, klasa szkolna i uczeń w systemie edukacji. Edukacja we współczesnej Polsce z uwzględnieniem problematyki nierówności. Edukacja wskaźniki i sposób badania. Aksjologiczne podstawy zawodu nauczyciela. Rodzina jako środowisko wychowawcze wpływające na sukces edukacyjny. Wpływ środowisk wychowawczych na szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Edukacja wobec zmiany społecznej. Edukacja międzykulturowa w wielokulturowym społeczeństwie. Edukacyjne znaczenie procesów społecznych. Repetytorium Socjologia wsi Problemy polskiej wsi i rolnictwa w perspektywie historycznej. Zmiany w społecznościach wiejskich. Makroekonomiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zmian. Aktualna sytuacja wsi i rolnictwa. Procesy społeczne oraz ekonomiczne determinowane gospodarką rynkową. Badania empiryczne procesów i zjawisk zachodzących w społecznościach wiejskich. Podejścia teoretyczne przyjmowane przez badaczy w opisie i wyjaśnianiu rzeczywistości społeczno-ekonomicznej obszarów rustykalnych. Zmieniająca się rola państwa i jego systemu instytucjonalnego w kreowaniu zmian w społecznościach wiejskich i w polskim rolnictwie. Polityka rolna i polityka rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do Unii Europejskiej. Scenariusze rozwoju wsi i rolnictwa formułowane przez badaczy i polskie elity polityczne. Postęp rolniczy i procesy jego wnoszenia do rolnictwa indywidualnego. Paradygmat rozwoju zrównoważonego, rozwoju endogennego, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa. Rola zasobów: kapitałów społecznych i kulturowych mieszkańców wsi Zarządzanie kapitałem ludzkim (human resources) Efektywny system zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Metodologia rekrutacji: dokumenty aplikacyjne (Europass). Social media w procesie rekrutacji i derekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna i niekonwencjonalne metody selekcji kandydatów. Budowanie zespołu pracowniczego i role zespołowe. Organizacja pracy kierowniczej: przywództwo a kierowanie. Systemy motywacyjne i motywowanie pracowników. Zarządzanie kompetencjami. Profile kompetencyjne. Opis stanowiska pracy. Szkolenia i rozwój personelu. Wartościowanie pracy i konstruowanie systemów wynagrodzeń. Coaching. Ocenianie pracownika. Podstawowa dokumentacja pracownicza, warunki i stosunek pracy. Programy rozwoju zawodowego i kreowanie ścieżek kariery. Nowe trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Repetytorium

10 ENGLISH: LIST OF COURSES (UNIVERSITY-WIDE HUMANITIES AND SOCIAL COURSES) STUDY TYPE 1st GRADE: Basics of Philosophy of Nature Subject and the method of Philosophy of Nature. Concepts in Philosophy of Nature. Approaches in Philosophy of Nature: from Aristotle to Kant, Whitehead and Popper. Theory and hypothesis. Role of the model in science. Structure of material entities. Review of popular scientific hipothesis. Theories of time and space. Scientific models of Universe. Origination of the Solar System and planet Earth. Philosophical issues of Evolutionism. Mechanisms of evolution and its philosophical analysis. Emergence of consciousness. Revision Environmental Ethics An introduction to the philosophical problems of ecology. Philosophy of nature the main positions presented in the history of Western philosophy. Religion and nature great world religions and other primitive and contemporary beliefs systems. Theoretical and empirical evidences of ecophilosophy. The dominant trends in contemporary philosophy of ecology. Environmental ethics basic values, principles and directions. Deontological aspect of environmental ethics. Environmental awareness and culture. Ecological personality how to live in accordance with the world and oneselves. Philosophical dimensions of sustainable development. Ecological educator profession of public trust? Revision Religiology Definition of religion essential elements of religion (relation to transcendence, cult, doctrine, moral precepts, social organization). Various conceptions of the object of religion and its relations to the world and human beings. Classification of the attitudes towards the object of religion. Religious pluralism (factual variety of religions, their historical and geographical diversification; various attitudes towards the factual religious pluralism). Main tenets and moral precepts of the major religious traditions of the world (Hinduism, Judaism, Buddhism, Taoism, Christianity, Islam). Religion and society, state, and politics. Atheism (irreligion) its history, social and psychological determinants. Naturalistic (evolutionary) accounts of religion. Psychology of religion selected contributions. Revision STUDY TYPE 2nd GRADE: Mass communication theory Understanding the concept of communication. Nature and characteristics of communication. The rise of mass media. Concepts and models for mass communication. Mass communication and culture. Bowling with our imaginary friends an example of biocultural approach to mass communication. Normative theory of media and society. Media economics and governance. The media organization: pressure and demands. Media content: issues, concepts and methods od analysis. Audience theory and research traditions. Processes and models of media effects. Social-cultural effects. Revision Philosophical Approach to Genesis of Life Introduction to the subject: the Greek philosopher s first theories of matter, spontaneous generation and the research of Louis Pasteur, organism as a machine/vis vitalis concept. Problem with defining the life. Prebiotic soup hypothesis. Stanley Miller s experiment. Watson and Crick double helix. Manfred Eigen s model. Two paradigms in abiogenesis: metabolism and replication. Starting conditions for prebiotic Earth. Time frames of life s origin. Oldest known geological evidence. RNA world hypothesis. Two research approaches: top-down and bottom-up. Discovery of a ribozome. Hot start scenarios for life s origin. Life based on minerals. Christian de Duve s thioester world. Life on Mars. Is Life on Earth an accident or necessity? Revision Philosophy of Religion Definition of religion. Philosophy and religion, reason and faith models of relations (independence, critique, interdependence). The language of religion its meaning and possibility of justification. The question of the existence of God. God (gods) and the world models of relations (theism, deism, pantheism, panentheism, Homeric polytheism, Epicurean polytheism, theological dualism, atheism, acosmism). Arguments for the existence of God: ontological, cosmological, anthropological. God and evil. Experiencing God? Miracles? Life after death? Life without religion? Revision

11 LECTURERS Konrad KARASZEWSKI Ph.D. University of Szczecin graduate. PhD. in Philosophy. He specializes in Philosophy of Nature, particularly in Genesis of Life. In his scientific research he investigates philosophical and methodological aspects of recent life s origin scenarios. In the field of biogenesis he favors Günter Wächtershäuser s surface metabolism theory which methodological aspect is based upon Karl Popper s work. He is looking for an answer to the following question: was the emergence of the first living system on our planet a singularity in the evolution of the Universe or rather a result of large but infinite number of primordial chemistry steps? He spend last five years in the Republic of Ireland, working for ARAMARK Ireland in Convention Centre Dublin (the CCD), most advanced conference purpose centre in Europe. Courses: Basics of Philosophy of Nature (1st grade) Philosophical approach to Genesis of Life (2nd grade) Jerzy LUTY Ph.D. Doctor of Philosophy in Humanities in the field of Philosophy (University of Wroclaw). Lecturer at the General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, where he acts as Institutional Coordinator for Erasmus Programme. He also supervises Erasmus Students Network. Courtesy Postdoctoral Research Associate at the University of Oregon, Department of Anthropology (2013/2014; extended for 2014/2015). He is a member of several learned societies, including: Polish Society of Human and Evolutionary Sciences (founder member), European Society for Aesthetics, International Association of Aesthetics. He s affiliate member of Institute of Cognitive and Decision Sciences, University of Oregon, OR. He is recipient of The Lanckoronski Foundation Scholarship (2011), The Kosciuszko Foundation Fellowship ( ), National Science Center grant for research project: Biology or Culture? Art as natural category in evolutionary aesthetics ( ). He s an author of the manual Ethics of professions of public trust (Wrocław 2013) and philosophical monograph devoted to American composer and multimedia artist Johna Cage a (John Cage. Philosophy of Chance in Music, Wrocław 2011). He writes extensively on philosophy, ethics, aesthetics and theory of culture and education. Areas of interests: evolutionary aesthetics, ecology and environmental ethics, philosophy of art, philosophy of mind, evolutionary psychology, gene-culture coevolution. Courses: Environmental Ethics (1st grade) Mass communication theory (2nd grade)

12 LECTURERS Łukasz NYSLER Ph.D. Ph.D. at the University of Wrocław (2001). Adjunct Professor at the Department of Philosophy, University of Wrocław (since 2005). Certified teacher of ethics at the Juliusz Słowacki Lyceum (No. IX) in Wrocław (since 2001). Fulbright Junior Fellow at the Southern Illinois University, USA ( ). Member of the Polish Philosophical Association, the Society for the Interdisciplinary Studies. Organizer and leader of Wrocławska Wszechnica Filozoficzna open lectures and discussions in philosophy (since 2004). As popularizer of philosophy, actively participated in such forms of philosophical education as: Animations of Philosophy, Educational Project I am from Wrocław, therefore I think, Lower-Silesian Festival of Science, the University of Children. Cooperates with the Workshop of the Philosophical Dydactics and the Center for Teacher's Education, University of Wrocław. Author of philosophical essays and translations. Main areas of interest: philosophy of religion, philosophical anthropology, ethics. Courses: Religiology (1st grade) Philosophy of Religion theory (2nd grade)

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University- studia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE. www.teologia.uksw.edu.pl

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE. www.teologia.uksw.edu.pl WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (UKSW) W WARSZAWIE Zaprasza na studia! W naszej ofercie: interesujące i aktualne specjalności i kierunki

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Do kogo skierowane są szkolenia? Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie Organizator: Patron honorowy: Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie GDZIE I KIEDY: 24-25 sierpnia 2011 r., Pałacyk Otrębusy, Otrębusy k. Warszawy, ul. Warszawska 2 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów POTĘŻNA GAŁĄŹ GOSPODARKI Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu.

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. MODERATOR, ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. Powiedz mi, zapomnę, Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/21/7990/4376 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne z elementami coachingu

Doradztwo personalne z elementami coachingu Doradztwo personalne z elementami coachingu Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7328 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 25,31 zł Cena brutto za godzinę 25,31

Bardziej szczegółowo

Piotr Kucharski. Doświadczenie zawodowe

Piotr Kucharski. Doświadczenie zawodowe Piotr Kucharski Data urodzenia 26.09.1983 Telefon: 694891449 E-mail: piotrkucharski26094@wp.pl Adres: Inżynierska 47a/9 Wrocław Cała Polska Doświadczenie zawodowe od 02.2014 ECDF/Uniwersytet Gdański/University

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Trener na fali cykl warsztatów doskonalących. www.aer.arp.gda.pl. Gdańsk 2013

Oferta szkoleniowa. Trener na fali cykl warsztatów doskonalących. www.aer.arp.gda.pl. Gdańsk 2013 Oferta szkoleniowa Trener na fali cykl warsztatów doskonalących Gdańsk 2013 www.aer.arp.gda.pl AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) powstała w 1992 r.. Jest instytucją wyznaczającą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć. Razem.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć. Razem. Kod przedmiotu 11.09.2014 wersja po uwagach Działu Jakości i Akredytacji PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć Nazwa

Bardziej szczegółowo

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna 3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna Ogólna charakterystyka specjalności Celem kształcenia na specjalności Organizacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne II stopnia Studia filozoficzne II stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo