KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Aleksandra HULEWSKA adiunkt Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka psychologii i Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletniej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyła szereg kursów specjalistycznych, m.in. Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, Szkolenie z Analizy Transakcyjnej I i II stopnia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowcy akademickiego (m.in. UAM, WSZE, SWPS, UPW). Psychoterapeuta i trener rozwoju osobistego we wrocławskim oddziale Ośrodka Psychoterapii, Poradnictwa i Treningu Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, terapię małżeństw i par. Projektuje i realizuje warsztaty rozwoju osobistego i treningi interpersonalne. Komunikacja interpersonalna (studia inżynierskie/licencjackie) Psychologia społeczna (studia magisterskie) Psychologia (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego) mgr Oliwia MATEJKO asystent Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku Pedagogika o specjalności Andragogika (edukacja i psychologia osób dorosłych). Ukończyła także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu o kierunku Trener Biznesu. Obecnie przygotowuje także pracę magisterską w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Biznesu. Od 2010 r. Trener Wewnętrzny i Coach wyższej kadry menedżerskiej w Santander Consumer Banku. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń dotyczących rozwijania potencjału pracowników organizacji, jak: Przywództwo Zespołowe STL, Fierce Conversations czy Rekrutacja Metodą Selekcji Ukierunkowanej. Od maja 2013 r. prowadzi własną firmę szkoleniową świadczącą usługi dla kadry zarządzającej średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych. Podstawy psychologii biznesu (studia inżynierskie/licencjackie) Coaching (proces osiągania wielkich celów) (studia magisterskie) Psychologia i socjologia (kurs dla studentów inżynierii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) dr Milena WAWRZYNIAK KOSTROWICKA adiunkt Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (studia magisterskie oraz Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki) oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Trener i wykładowca akademicki, współpracujący m.in. z Instytutem Pedagogiki UWr., Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, dolnośląskimi firmami oraz organizacjami pozarządowymi. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla grup biznesowych, jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku pracy (studia inżynierskie/licencjackie) Pedagogika dziecka i rodziny (studia magisterskie) Podstawy dydaktyki (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego) Dydaktyka przedmiotowa (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego)

2 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Agnieszka PIASECKA adiunkt, kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych Absolwentka i wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego ( ). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu public relations (2001). Jest także dyplomowanym menedżerem zasobów ludzkich (2006), doktorem nauk humanistycznych (2007) i certyfikowanym tutorem akademickim (2014). Ekspert i konsultant w projektach krajowych i zagranicznych, m.in. na zlecenie Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2005 r. współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, z którymi przygotowała i zrealizowała kilka projektów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym (FIO, Grundtvig, PO KL). Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz zespołu eksperckiego walidacji akademickiej, przygotowywanej przez IBE na zlecenie MNiSW ( ). Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów z zakresu: zarządzania kapitałem ludzkim, coachingu, mentoringu i blue ocean strategy. Public relations (zarządzanie marką i informacją) (studia inżynierskie/licencjackie) Zarządzanie kapitałem ludzkim (human resources) (studia magisterskie) Pedagogika (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego) dr Eugeniusz SADZIŃSKI starszy wykładowca Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii zdobył na Uniwersytecie Opolskim, w oparciu o rozprawę Portret nihilisty w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy badawczej zajmuje się dziewiętnastowiecznym konfliktem między nauką (filozofią) a religią, ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Etyka (studia inżynierskie/licencjackie) Historia Filozofii (studia inżynierskie/licencjackie) Ekofilozofia (studia magisterskie) Etyka pracy nauczyciela (kurs dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego) dr Anna TUTAJ adiunkt Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Gdańskim (1993) i studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim. Współpracownik Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, Hannah-Arendt-Institut an der Technische Universitaet Dresden. Wykładowca w PWSZ w Wałbrzychu. Nagrodzona medalem Prezydenta RP (2014). W pracy badawczej zajmowała się tematyką mniejszości niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, szkolnictwem powszechnym, kwestiami mniejszości narodowych oraz historią Dolnego Śląska w okresie powojennym. Obecnie koncentruje się na problematyce mniejszości niemieckiej, żydowskiej, ukraińskiej i czeskiej na Dolnym Śląsku oraz uchodźców politycznych z Grecji. Socjologia edukacji (studia magisterskie) Pedagogika (kurs dla studentów studiów doktoranckich)

3 WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH prof. dr hab. Stanisław Witold KŁOPOT Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Instytutu Socjologii. Kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Wsi. Prowadzi badania nad zagadnieniami funkcjonowania miejskich i wiejskich społeczności lokalnych oraz przemian społeczno-przestrzennych w układach wiejskich, podmiejskich i miejskich. Socjologia wsi (studia magisterskie) Socjologia i psychologia (kurs dla studentów inżynierii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) dr Konrad KARASZEWSKI Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Specjalizuje się w filozofii przyrody, a szczególnie w teorii genezy życia. W swojej pracy naukowej zajmuje się aspektami filozoficznymi i metodologicznymi rozwijanych obecnie scenariuszy i modeli genezy życia. Na gruncie dyscypliny naukowej, jaką jest biogeneza, przychyla się do hipotezy metabolizmu powierzchniowego autorstwa Güntera Wächtershäusera, której rozbudowany metodologiczny aspekt oparty jest o koncepcje Karla Poppera. Poszukuje odpowiedzi na pytanie czy pojawienie się pierwszego na naszej planecie układu ożywionego było niepowtarzalną w ewolucji Wszechświata osobliwością, czy raczej wynikiem olbrzymiej ilości małych kroków prebiotycznej chemii. Ostatnie pięć lat swojego życia, spędził w Republice Irlandii, współpracując m.in. z ARAMARK Ireland oraz Convention Centre Dublin (the CCD), najnowocześniejszym centrum konferencyjnym w Europie. Filozofia przyrody / Basics of Philosophy of Nature (studia inżynierskie/licencjackie) Geneza życia w ujęciu filozoficznym / Philosophical Approach to Genesis of Life (studia magisterskie) Metodologia nauk przyrodniczych (kurs dla studentów biologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt) dr Jerzy LUTY Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Wrocławski). Adiunkt w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Uczelniany koordynator programu Erasmus oraz opiekun koła Erasmus Student Network. Courtesy Postdoctoral Research Associate w Instytucie Antropologii University of Oregon, USA (2013/2014, 2014/2015). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (członek założyciel), European Society for Aesthetics oraz International Association for Aesthetics. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2011), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej (2013) oraz Narodowego Centrum Nauki ( ). Laureat Nagrody im. Stefana Morawskiego (Kraków, 2007). Autor podręcznika Etyka wybranych zawodów zaufania publicznego (Wrocław 2013) oraz pierwszej w literaturze filozoficznej monografii amerykańskiego kompozytora, filozofa i poety Johna Cage a (John Cage. Filozofia muzycznego przypadku, Wrocław 2011). Autor artykułów z zakresu filozofii, etyki i estetyki, tłumacz. Zainteresowania naukowe: estetyka ewolucyjna, etyki zawodowe, ekologia i etyka środowiskowa, filozofia sztuki, filozofia umysłu, psychologia ewolucyjna, teoria koewolucji genetyczno-kulturowej. Etyka środowiskowa / Environmental Ethics (studia inżynierskie/licencjackie) Teoria komunikowania masowego / Mass communication theory (studia magisterskie)

4 WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Paweł URBANIAK Absolwent filologii polskiej (2005) i socjologii (2006) na Uniwersytecie Zielonogórskim. W pracy doktorskiej wykorzystywał komunikologiczny i socjologiczny aparat badawczy. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim (2009). W pracy badawczej zajmuje się historią mediów (prasy bezdebitowej czasów PRL-u), analizą mechanizmów samoregulacji, współregulacji i regulacji jako możliwych metod kształtowania systemów medialnych. Uczestnik międzynarodowego projektu Media Accountability and Transparency in Europe. Członek redakcji kwartalnika Naukowy Przegląd Dziennikarski odpowiedzialnym za współpracę z przedstawicielami obszaru języka angielskiego. Jako krytyk literacki i publicysta współpracuje z czasopismami Twórczość, Topos, Odra, Nowe Książki, Akcent, Wprost, Polityka. Pracował także w zawodach dziennikarskich, pełniąc funkcje redaktora naczelnego i sekretarza redakcji czasopism o tematyce biznesowej. Prowadzone przedmioty: Socjologia (studia inżynierskie/licencjackie) dr Łukasz NYSLER Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2001, Uniwersytet Wrocławski). Adiunkt w Instytucie Filozofii UWr. (od 2005). Nauczyciel dyplomowany etyki w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. J. Słowackiego we Wrocławiu (od 2001). Stypendysta Fundacji Fulbrighta w Southern Illinois University, USA ( ). Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych. Organizator i prowadzący spotkań Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej otwartych wykładów i dyskusji z zakresu szeroko rozumianej filozofii (od 2004). Ponadto jako popularyzator filozofii i edukacji filozoficznej uczestniczył m.in. w Animacjach Filozofii, projekcie edukacyjnym Jestem z Wrocławia, więc myślę, Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Uniwersytecie Dzieci. Współpracuje m.in. z Pracownią Dydaktyki Filozofii, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor artykułów i tłumaczeń filozoficznych. Główne obszary zainteresowań: filozofia religii, antropologia filozoficzna, etyka. Prowadzone przedmioty: Religioznawstwo / Religiology (studia inżynierskie/licencjackiej) Filozofia religii / Philosophy of Religion (studia magisterskie) mgr Anna SZMIGIEL-FRANZ Magister socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła także pedagogikę, specjalność andragogika (edukacja i psychologia osób dorosłych). Od 2008 roku związana z Fundacją EkoRozwoju. Zajmuje się komunikacją oraz relacjami z interesariuszami w ogólnopolskim programie ochrony drzew Drogi dla Natury. Współpracuje przy pozyskiwaniu partnerów biznesowych dla działań związanych z ochroną przyrody. Posiada wieloletnie doświadczenie w aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz inicjowaniu przedsiębiorczości społecznej. Była m.in. animatorem społeczności lokalnej i asystentem w projekcie Wioski z pomysłem, wspierającym zrównoważony rozwój kilku wsi w Dolinie Baryczy. Kooperuje ze sferą biznesu i samorządów, namawiając ich do współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) (studia inżynierskie/licencjackie)

5 mgr Ewa WINIARSKA-NIEMIEC Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwesytetu Wrocławskiego. Obecnie na III roku aplikacji radcowskiej (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu). Zatrudniona w dwóch Kancelariach Radcy Prawnego. W zakresie jej aktualnych obowiązków są czynności związane z obsługą prawną jednego z największych związków zawodowych w Polsce (znajomość praktyczna szeroko pojętego prawa pracy). W latach prowadziła własną działalność gospodarczą (praktyka jako pracodawca). Odbyła trzyletni staż pracy w Kancelarii Notarialnej (przeważający zakres obowiązków związany z obsługą w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi). Podstawy prawa pracy (studia magisterskie) WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH mgr Beata PACURA-GOŁĘBIOWSKA Ekspertka z zakresu prawa pracy i polityki personalnej. Praktyk z 13-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Uczestniczyła w tworzeniu Działu Kadr i Płac korporacji finansowej, zajmującego się obsługą kadrową około 3000 pracowników zatrudnionych na terenie całej Polski. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu procedur i budowaniu programów polityki kadrowo-płacowej firm o rozproszonej strukturze. Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Płac w Euro Banku S.A. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków była odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR, praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru, wdrożenia i obsługę systemów kadrowo-płacowych i tworzenie koncepcji tych systemów pod kątem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb klienta wewnętrznego/biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy (w szczególności nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy) przeznaczonych dla pracowników działów kadr oraz kadry managerskiej różnego szczebla. Doświadczenie trenerskie zdobywała m.in. we Wrocławskim Centrum Edukacji i Biznesu oraz Prominent College, prowadząc kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów organizowanych m.in. przez PIP, sympozjów i seminariów z zakresu zarządzania personelem i prawa pracy. Absolwentka Andragogiki oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją (Public Relations) na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Podstawy prawa pracy (studia magisterskie) mgr Anna BABIJ Absolwentka studiów podyplomowych: Szkoła Trenerów Biznesu, Szkoła Coachingu, Psychologia Zarządzania oraz studiów magisterskich (Poradnictwo, kierunek Pedagogika) na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pełni funkcję EUS CSR, GDF Focal Point for Shared Polish/English Pool w czeskim oddziale korporacji IBM. Wcześniej współpracowała m.in. z Euro Bankiem S.A. jako specjalista ds. personalnych, a następnie trener wewnętrzny. Rekrutowała personel na stanowiska specjalistyczne i managerskie, wdrażała i realizowała projekty z obszaru rozwoju i ocen pracowników. Koordynowała program CSR w firmie. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu human resources i zarządzania projektami. Podstawy prowadzenia treningów w biznesie (studia inżynierskie/licencjackie)

6 PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE W OFERCIE ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE/INŻYNIERSKIE): Etyka Podstawowe pojęcia etyki. Natura etyki. Główne doktryny etyczne. Etyka Arystotelesa. Etyka chrześcijańska. Utylitaryzm. Etyka Kanta. Etyka postmodernistyczna. Bioetyka. Etyki stosowane. Etyka środowiska naturalnego. Etyka biznesu. Wybrane współczesne problemy etyczne: aborcja, samobójstwo, eutanazja, tolerancja, równość, pacyfizm. Repetytorium Etyka środowiskowa Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii. Filozofia przyrody główne stanowiska prezentowane w dziejach filozofii Zachodu. Religia i przyroda wielkie religie świata oraz inne systemy wierzeń pierwotnych i współczesnych. Przesłanki teoretyczne i empiryczne ekofilozofii. Nurty dominujące we współczesnej filozofii ekologii. Etyka środowiskowa podstawowe wartości, zasady i kierunki. Deontologiczny aspekt etyki środowiskowej. Świadomość ekologiczna a kultura. Osobowość ekologiczna jak żyć w zgodzie ze światem i samym sobą. Filozoficzny wymiar zrównoważonego rozwoju. Edukator ekologiczny zawód zaufania publicznego? Repetytorium Historia filozofii Spory wokół pojęcia filozofii. Filozofia jako poszukiwanie poglądu na świat i miejsce człowieka w świecie. Platońska koncepcja drogi Erosa jako drogi filozofii. Chrześcijańskie objawienie a filozofia średniowieczna. Przełom kartezjański w filozofii. Mit rozumu a demitologizacja świata w filozofii nowożytnej. Idea postępu i jej upadek. Oblicza nihilizmu w filozofii i literaturze. Postmodernizm. Repetytorium Komunikacja interpersonalna Pojęcie komunikacji interpersonalnej. Wpływ percepcji na proces komunikowania się. Komunikowanie się niewerbalne współpraca ze słowami oraz udział w ustalaniu relacji osobowej w interakcji. Zasady skutecznej komunikacji. Bariery w komunikowaniu. Komunikowanie informacyjne a komunikowanie perswazyjne. Komunikowanie w Internecie. Rola komunikowania w autoprezentacji. Wystąpienia publiczne. Konflikty interpersonalne sposoby ich rozwiązywania. Komunikacja asertywna na tle innych strategii: dominującej, manipulacyjnej i uległej. Zasady komunikacji w grupie. Debata podstawy erystyki. Komunikacja międzykulturowa. Repetytorium Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku pracy Wymagania i ograniczenia współczesnego rynku pracy. Pracownik w świecie ponowoczesnym. Koniec ery etatów mozaikowość rynku pracy. Rodzaje inteligencji, uczucia w sytuacji zawodowej. Role pracownicze, role zadaniowe. Specjalizacja w kształtowaniu kompetencji pracowniczych. Personal branding. Cechy przywódcy. Zarządzanie karierą: formułowanie celów, zarządzanie czasem, planowanie, odporność na presję czasu i stres. Antropologia przestrzeni, budowanie przyjaznego otoczenia. Mechanizmy rynku pracy: zasady budowania relacji w kontaktach z osobowościami sprężynującymi, komunikacja w sytuacjach trudnych, korporacyjny poker, relacje toksyczne, destrukcyjny wpływ technik manipulacyjnych. Ochrona przed nadużyciami w relacji trudnej, rodzaje przemocy, syndrom współuzależnienia, doświadczenie bezradności i bierności. Repetytorium Podstawy filozofii przyrody Przedmiot i metoda filozofii przyrody. Koncepcje w filozofii przyrody. Ujęcia filozofii przyrody: od Arystotelesa do Kanta, Whitehead i Popper. Teoria a hipoteza. Rola modeli w nauce. Struktura bytów materialnych. Przegląd najpopularniejszych hipotez naukowych. Teorie czasu i przestrzeni. Modele wszechświata. Powstanie Układu Słonecznego i Ziemi. Filozoficzne zagadnienia ewolucjonizmu. Mechanizmy ewolucji i ich filozoficzna analiza. Zagadnienie pojawienia się świadomości. Repetytorium Podstawy psychologii biznesu Wprowadzenie do psychologii biznesu. Psychologia pieniądza. Oszczędzanie. Inwestowanie. Płacenie podatków. Gry ekonomiczne. Psychologia giełdy. Neuroekonomia. Zachowania konsumenckie. Psychologia podejmowania decyzji. Wartości moralne i społeczne w psychologii biznesu. Repetytorium

7 Podstawy prowadzenia treningów w biznesie Podstawy prowadzenia szkoleń w organizacjach i biznesie. Predyspozycje psychologiczne i osobiste trenera. Podstawy treningu grupowego. Budowanie relacji z grupą. Metody pracy z grupą. Komunikacja w pracy trenera. Podstawy autoprezentacji. Sytuacje trudne w pracy trenera. Alternatywne metody edukacyjne. Gry symulacyjne, szkolenia outdoorowe, coaching. Badanie potrzeb szkoleniowych. Mierzenie jakości szkoleń. Strategie i programy rozwojowe w biznesie. Przygotowywanie oferty i prowadzenie spotkań z klientami. Logistyka szkoleń. Wybrane aspekty etyki w pracy trenera. Repetytorium Public relations (zarządzanie marką i informacją) Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju public relations w systemie demokratycznym. Modele teoretyczne oraz fazy procesu public relations. Media relations. Komunikacja wewnętrzna. Kreowanie stosunków z otoczeniem lokalnym. Komunikacja międzykulturowa. Komunikowanie jako reakcja na sytuację kryzysową. Społeczności internetowe. Koncepcje CSR (Corporate Social Responsibility). Kreowanie marki. Elementy wizualne, materiały fotograficzne i druk w PR. Ocena efektywności działań public relations. Monitoring mediów a prawo autorskie. Personal branding. Wybrane aspekty prawne public relations (prawo prasowe i autorskie). Repetytorium Religioznawstwo Definicja religii istotne elementy religii (odniesienie do transcendencji, kult, doktryna, wskazania moralne, organizacja społeczna). Różne koncepcje przedmiotu religii i jego relacji do świata i człowieka. Klasyfikacja postaw wobec przedmiotu religii. Pluralizm religijny (faktyczna wielość religii, ich historyczne i geograficzne zróżnicowanie; różne oceny faktu wielości religii). Główne idee i wskazania moralne najważniejszych tradycji religijnych świata (hinduizm, judaizm, buddyzm, taoizm, chrześcijaństwo, islam). Religia a społeczeństwo, państwo i polityka. Ateizm (irreligia) historia, społeczne i psychologiczne uwarunkowania. Naturalistyczne (ewolucjonistyczne) koncepcje religii. Psychologia religii wybrane ujęcia. Repetytorium Socjologia Socjologia jako nauka. Społeczeństwo jako przedmiot socjologii. Rodzaje grup społecznych. Zderzenie cywilizacji według Huntingtona. Globalizacja. Socjologiczne ujęcie kultury. Przemiany we współczesnym społeczeństwie. Repetytorium Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Działalność gospodarcza w przeszłości i dziś. Zrównoważony rozwój do kogo należy środowisko naturalne? Historia i źródła społecznej odpowiedzialności biznesu. Innowacje społeczne. Interesariusze. Główne obszary CSR studium przypadków. Normy i wytyczne w zakresie CSR (ISO26000 i in.). Projektowe wdrażanie CSR. Efektywność CSR oraz narzędzia jej pomiaru (GRI, wartość społeczna marki). Raportowanie społeczne i marketing. Współpraca biznesu z organizacjami społecznymi. Podejście do CSR w Polsce i na świecie. Jaka jest przyszłość CSR? Repetytorium * Kulturotwórcza rola muzyki (Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) Kultura jako dorobek duchowej sfery twórczości człowieka. Kultura jako wytwór zbiorowego wysiłku pokoleń. Muzyka w starożytności jako jedna z siedmiu sztuk wyzwolonych. Muzyka jako tzw. sztuka piękna (XVIII wiek). Wiedza o sztuce muzycznej na tle dokonań cywilizacyjnych: osiągnięcia naukowe, rozwój architektury, malarstwa, rzeźby, literatury, teatru. Integracja sztuk: malarstwo-poezja-muzyka. Słyszeć obraz widzieć dźwięk. Estetyczne wartości muzyki. Oddziaływanie dzieł sztuki (muzycznej) na odbiorcę. Wychowawcza funkcja sztuki muzycznej. Kulturotwórcza funkcja sztuki muzycznej * Rola folkloru w kulturze narodu (Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Jedliniok ) Rola i funkcja tańca. Kształcenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką. Zasady ćwiczeń rytmicznych i elementów muzyki. Ćwiczenia rytmicznoruchowe. Podstawowe ćwiczenia i techniki tańca klasycznego. Polskie tańce narodowe: geneza oraz rys historyczny poloneza i krakowiaka. Nauka kroków i figur. Podstawowe elementy tańców narodowych. Tańce regionalne historia, charakterystyka: tańce opolsko-raciborskie, Zagłębia Dąbrowskiego, Beskidu Żywieckiego. Podstawowe kroki i figury tańców regionalnych. Wykonywanie układów tańców. Więzi społeczne wśród tańczących

8 STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE): Coaching (proces osiągania wielkich celów) Coaching znaczenie. Charakterystyka pracy coacha. Różnice pomiędzy life coachingiem i business coachingiem. Proces coachingu. Jak pracuje coach: budowanie relacji z Klientem (zaufanie i komunikacja). Techniki coachingowe. Samoocena Klienta. Modele coachingowe. Narzędzia w coachingu. Sposoby oceny pracy coacha. Etyka pracy coacha. Studia przypadków. Repetytorium Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne Podstawowe zasady obowiązujące w pracy dziennikarza radiowego i telewizyjnego. Metody gromadzenia kontaktów i umiejętność korzystania z nich. Informacja w radiu i telewizji: język informacji, serwisy codzienne, wydania specjalne, redakcja programów informacyjnych, agenda setting, szukanie tematów, konstruowanie i realizacja newsa radiowego i telewizyjnego (nagranie lub zdjęcia, montaż). Przygotowanie serwisu radiowego i telewizyjnego. Jak mówić w mediach? Teoria i praktyka, dobre i złe przykłady, ćwiczenia z kamerą i mikrofonem. Krótkie formy radiowe najpopularniejsze dźwięki w radiu. Wywiad i rozmowa w radiu i telewizji przygotowanie i prowadzenie. Timingowanie. Felieton radiowy i telewizyjny. Reportaż radiowy. Reportaż telewizyjny. Technologia programów na żywo. Scenariusz programu nauka pisania. Montaż telewizyjny. Trudna sztuka operatorska podstawy obsługi kamery. Próba realizacji krótkich etiud telewizyjnych o różnej tematyce. Elementy prawa prasowego i autorskiego Ekofilozofia Charakterystyka nauk ekologicznych i środowiskowych. Co to jest głęboka ekologia? Paradygmat cywilizacji naukowo-technicznej i jej kryzys. Intelektualne źródła ekofilozofii. Antropologia ekologiczna. Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej. Repetytorium Filozofia religii Definicja religii. Filozofia a religia, rozum a wiara modele relacji (niezależność, krytyka, współzależność). Język religii jego znaczenie i możliwość uzasadnienia. Stanowiska w kwestii istnienia Boga. Bóg (bogowie) a świat modele relacji (teizm, deizm, panteizm, panenteizm, politeizm homerycki, politeizm epikurejski, dualizm teologiczny, ateizm, akosmizm). Argumenty za istnieniem Boga: ontologiczny, kosmologiczne, argumenty antropologiczne. Bóg a zło. Doświadczenie Boga? Cuda? Życie pozagrobowe? Życie bez religii? Repetytorium Geneza życia w ujęciu filozoficznym Wprowadzenie do przedmiotu wykładu: pierwsze koncepcje materii wg greckich filozofów, hipoteza samorództwa i badania Louisa Pasteura, organizm jako maszyna/vis vitalis. Problematyczność definicji życia. Hipoteza prebiotycznej zupy. Eksperyment Stanleya Millera. Podwójna helisa Watsona i Cricka. Model Manfreda Eigena. Dwa paradygmaty w abiogenezie: metabolizm albo replikacja. Paradoks jajka i kury. Warunki początkowe na prebiotycznej Ziemi. Ramy czasowe powstania życia. Najstarsze dowody geologiczne. Hipoteza świata RNA. Dwa podejścia badawcze: top-down i bottom-up. Odkrycie rybozymu. Scenariusze gorącego początku życia. Życie w oparciu o minerały. Świat tioestrów Christiana de Duve. Życie na Marsie. Czy życie na Ziemi to przypadek czy konieczność? Repetytorium. Pedagogika dziecka i rodziny Rodzina podstawowe definicje. Znaczenie funkcji rodziny. Typologia małżeństw koluzje. Macierzyństwo i ojcostwo. Rozwód doświadczenie traumatyczne. Alternatywne modele rodziny. Singlizacja społeczeństwa. Komunikacja w rodzinie zdrowej i w rodzinie dysfunkcyjnej. Rodzina alkoholowa patologizacja życia, syndrom współuzależnienia, zaburzenia komunikacji, proces zdrowienia terapia, DDA. Płodowy zespól alkoholowy (FAS). Dziecko w rodzinie: etapy rozwoju dziecka. Wpływ dysfunkcji w rodzinie na funkcjonowanie dziecka. Specyficzne potrzeby dziecka: dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Dziecko autystyczne. Mutyzm wybiórczy, dziecięcy. Repetytorium Podstawy prawa pracy Podstawowe zadania i struktura działów personalnych. Źródła prawa pracy, wewnątrzzakładowe regulacje prawne. Obowiązki stron w stosunku pracy. Zatrudnienie pracownika (dokumenty zatrudnieniowe/umowa o pracę/umowa zlecenia). Dokumentacja kadrowa w trakcie trwania stosunku pracy. Urlopy. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Czas pracy. Sposoby i powody rozwiązanie stosunku pracy. Rozliczenie z pracownikiem, zakończenie stosunku pracy. Repetytorium

9 Psychologia społeczna Psychologia społeczna główne kierunki zainteresowań oraz stosowane metody badawcze. Prawidłowości poznania społecznego. Atrakcyjność interpersonalna. Konformizm i wpływ społeczny. Postawy społeczne i ich zmiana. Stereotypy i uprzedzenia społeczne. Agresja interpersonalna. Postawy i zachowania prospołeczne. Procesy grupowe: grupy towarzyskie a zespoły zadaniowe, właściwości grup społecznych, podstawowe procesy grupowe, facylitacja a próżniactwo społeczne. Wybrane kompetencje społeczne i metody ich kształtowania. Trening umiejętności społecznych. Repetytorium Socjologia edukacji Ideologie wychowania i edukacji. Główne nurty socjologii edukacji. Definicje, zakres i funkcje edukacji. Teorie rozwoju społecznego. Szkoła, nauczyciel, klasa szkolna i uczeń w systemie edukacji. Edukacja we współczesnej Polsce z uwzględnieniem problematyki nierówności. Edukacja wskaźniki i sposób badania. Aksjologiczne podstawy zawodu nauczyciela. Rodzina jako środowisko wychowawcze wpływające na sukces edukacyjny. Wpływ środowisk wychowawczych na szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Edukacja wobec zmiany społecznej. Edukacja międzykulturowa w wielokulturowym społeczeństwie. Edukacyjne znaczenie procesów społecznych. Repetytorium Socjologia wsi Problemy polskiej wsi i rolnictwa w perspektywie historycznej. Zmiany w społecznościach wiejskich. Makroekonomiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zmian. Aktualna sytuacja wsi i rolnictwa. Procesy społeczne oraz ekonomiczne determinowane gospodarką rynkową. Badania empiryczne procesów i zjawisk zachodzących w społecznościach wiejskich. Podejścia teoretyczne przyjmowane przez badaczy w opisie i wyjaśnianiu rzeczywistości społeczno-ekonomicznej obszarów rustykalnych. Zmieniająca się rola państwa i jego systemu instytucjonalnego w kreowaniu zmian w społecznościach wiejskich i w polskim rolnictwie. Polityka rolna i polityka rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do Unii Europejskiej. Scenariusze rozwoju wsi i rolnictwa formułowane przez badaczy i polskie elity polityczne. Postęp rolniczy i procesy jego wnoszenia do rolnictwa indywidualnego. Paradygmat rozwoju zrównoważonego, rozwoju endogennego, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa. Rola zasobów: kapitałów społecznych i kulturowych mieszkańców wsi Zarządzanie kapitałem ludzkim (human resources) Efektywny system zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Metodologia rekrutacji: dokumenty aplikacyjne (Europass). Social media w procesie rekrutacji i derekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna i niekonwencjonalne metody selekcji kandydatów. Budowanie zespołu pracowniczego i role zespołowe. Organizacja pracy kierowniczej: przywództwo a kierowanie. Systemy motywacyjne i motywowanie pracowników. Zarządzanie kompetencjami. Profile kompetencyjne. Opis stanowiska pracy. Szkolenia i rozwój personelu. Wartościowanie pracy i konstruowanie systemów wynagrodzeń. Coaching. Ocenianie pracownika. Podstawowa dokumentacja pracownicza, warunki i stosunek pracy. Programy rozwoju zawodowego i kreowanie ścieżek kariery. Nowe trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Repetytorium

10 ENGLISH: LIST OF COURSES (UNIVERSITY-WIDE HUMANITIES AND SOCIAL COURSES) STUDY TYPE 1st GRADE: Basics of Philosophy of Nature Subject and the method of Philosophy of Nature. Concepts in Philosophy of Nature. Approaches in Philosophy of Nature: from Aristotle to Kant, Whitehead and Popper. Theory and hypothesis. Role of the model in science. Structure of material entities. Review of popular scientific hipothesis. Theories of time and space. Scientific models of Universe. Origination of the Solar System and planet Earth. Philosophical issues of Evolutionism. Mechanisms of evolution and its philosophical analysis. Emergence of consciousness. Revision Environmental Ethics An introduction to the philosophical problems of ecology. Philosophy of nature the main positions presented in the history of Western philosophy. Religion and nature great world religions and other primitive and contemporary beliefs systems. Theoretical and empirical evidences of ecophilosophy. The dominant trends in contemporary philosophy of ecology. Environmental ethics basic values, principles and directions. Deontological aspect of environmental ethics. Environmental awareness and culture. Ecological personality how to live in accordance with the world and oneselves. Philosophical dimensions of sustainable development. Ecological educator profession of public trust? Revision Religiology Definition of religion essential elements of religion (relation to transcendence, cult, doctrine, moral precepts, social organization). Various conceptions of the object of religion and its relations to the world and human beings. Classification of the attitudes towards the object of religion. Religious pluralism (factual variety of religions, their historical and geographical diversification; various attitudes towards the factual religious pluralism). Main tenets and moral precepts of the major religious traditions of the world (Hinduism, Judaism, Buddhism, Taoism, Christianity, Islam). Religion and society, state, and politics. Atheism (irreligion) its history, social and psychological determinants. Naturalistic (evolutionary) accounts of religion. Psychology of religion selected contributions. Revision STUDY TYPE 2nd GRADE: Mass communication theory Understanding the concept of communication. Nature and characteristics of communication. The rise of mass media. Concepts and models for mass communication. Mass communication and culture. Bowling with our imaginary friends an example of biocultural approach to mass communication. Normative theory of media and society. Media economics and governance. The media organization: pressure and demands. Media content: issues, concepts and methods od analysis. Audience theory and research traditions. Processes and models of media effects. Social-cultural effects. Revision Philosophical Approach to Genesis of Life Introduction to the subject: the Greek philosopher s first theories of matter, spontaneous generation and the research of Louis Pasteur, organism as a machine/vis vitalis concept. Problem with defining the life. Prebiotic soup hypothesis. Stanley Miller s experiment. Watson and Crick double helix. Manfred Eigen s model. Two paradigms in abiogenesis: metabolism and replication. Starting conditions for prebiotic Earth. Time frames of life s origin. Oldest known geological evidence. RNA world hypothesis. Two research approaches: top-down and bottom-up. Discovery of a ribozome. Hot start scenarios for life s origin. Life based on minerals. Christian de Duve s thioester world. Life on Mars. Is Life on Earth an accident or necessity? Revision Philosophy of Religion Definition of religion. Philosophy and religion, reason and faith models of relations (independence, critique, interdependence). The language of religion its meaning and possibility of justification. The question of the existence of God. God (gods) and the world models of relations (theism, deism, pantheism, panentheism, Homeric polytheism, Epicurean polytheism, theological dualism, atheism, acosmism). Arguments for the existence of God: ontological, cosmological, anthropological. God and evil. Experiencing God? Miracles? Life after death? Life without religion? Revision

11 LECTURERS Konrad KARASZEWSKI Ph.D. University of Szczecin graduate. PhD. in Philosophy. He specializes in Philosophy of Nature, particularly in Genesis of Life. In his scientific research he investigates philosophical and methodological aspects of recent life s origin scenarios. In the field of biogenesis he favors Günter Wächtershäuser s surface metabolism theory which methodological aspect is based upon Karl Popper s work. He is looking for an answer to the following question: was the emergence of the first living system on our planet a singularity in the evolution of the Universe or rather a result of large but infinite number of primordial chemistry steps? He spend last five years in the Republic of Ireland, working for ARAMARK Ireland in Convention Centre Dublin (the CCD), most advanced conference purpose centre in Europe. Courses: Basics of Philosophy of Nature (1st grade) Philosophical approach to Genesis of Life (2nd grade) Jerzy LUTY Ph.D. Doctor of Philosophy in Humanities in the field of Philosophy (University of Wroclaw). Lecturer at the General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, where he acts as Institutional Coordinator for Erasmus Programme. He also supervises Erasmus Students Network. Courtesy Postdoctoral Research Associate at the University of Oregon, Department of Anthropology (2013/2014; extended for 2014/2015). He is a member of several learned societies, including: Polish Society of Human and Evolutionary Sciences (founder member), European Society for Aesthetics, International Association of Aesthetics. He s affiliate member of Institute of Cognitive and Decision Sciences, University of Oregon, OR. He is recipient of The Lanckoronski Foundation Scholarship (2011), The Kosciuszko Foundation Fellowship ( ), National Science Center grant for research project: Biology or Culture? Art as natural category in evolutionary aesthetics ( ). He s an author of the manual Ethics of professions of public trust (Wrocław 2013) and philosophical monograph devoted to American composer and multimedia artist Johna Cage a (John Cage. Philosophy of Chance in Music, Wrocław 2011). He writes extensively on philosophy, ethics, aesthetics and theory of culture and education. Areas of interests: evolutionary aesthetics, ecology and environmental ethics, philosophy of art, philosophy of mind, evolutionary psychology, gene-culture coevolution. Courses: Environmental Ethics (1st grade) Mass communication theory (2nd grade)

12 LECTURERS Łukasz NYSLER Ph.D. Ph.D. at the University of Wrocław (2001). Adjunct Professor at the Department of Philosophy, University of Wrocław (since 2005). Certified teacher of ethics at the Juliusz Słowacki Lyceum (No. IX) in Wrocław (since 2001). Fulbright Junior Fellow at the Southern Illinois University, USA ( ). Member of the Polish Philosophical Association, the Society for the Interdisciplinary Studies. Organizer and leader of Wrocławska Wszechnica Filozoficzna open lectures and discussions in philosophy (since 2004). As popularizer of philosophy, actively participated in such forms of philosophical education as: Animations of Philosophy, Educational Project I am from Wrocław, therefore I think, Lower-Silesian Festival of Science, the University of Children. Cooperates with the Workshop of the Philosophical Dydactics and the Center for Teacher's Education, University of Wrocław. Author of philosophical essays and translations. Main areas of interest: philosophy of religion, philosophical anthropology, ethics. Courses: Religiology (1st grade) Philosophy of Religion theory (2nd grade)

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń Weekend ABSOLWENTA 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń Spis treści Badminton... 5 Bottle Art... 6 Brydż dla początkujących... 7 Brydż dla zaawansowanych... 8 Brydż sportowy turniej na maksy... 9 Budowa wartości

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Tradycja i nowoczesność

Tradycja i nowoczesność Tradycja i nowoczesność Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? Skuteczny menedżer to studia podyplomowe z ponad dziesięcioletnią tradycją. Doczekały się już XVI edycji (wcześniej jako Skuteczny

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo