INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego"

Transkrypt

1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o realizacji zadań w 2011 roku. Poznań, styczeń 2012 rok

2 Strona 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 ORGANIZACJA I NADZÓR 6 Najważniejsze wydarzenia w minionym roku 6 Działania w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 7 Współpraca międzynarodowa 10 Prewencja społeczna 11 Wstępne ustalanie przyczyn pożarów - dochodzenia pożarowe 14 Działalność kontrolna 15 DZIAŁALNOŚĆ KADROWA 17 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 24 Zegar pożarniczy województwa wielkopolskiego 25 Charakterystyczne zdarzenia 27 Siły odwodowe 30 DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI 32 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DOSKONALENIE ZAWODOWE 34 Szkolenie podstawowe strażaka 34 Szkolenie specjalistyczne i doskonalące w jednostkach ratowniczo gaśniczych 34 Szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych 36 Organizacja zawodów masowych i sportowo pożarniczych dla jednostek PSP i OSP 36 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA 39 GOSPODARKA FINANSOWA 44 Planowanie budżetu jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w części Realizacja budżetu przez Komendy PSP województwa wielkopolskiego 46 Wydatki rzeczowe 47 Wydatki płacowe 48 Wydatki majątkowe 49 Wydatki UE 49 Realizacja wydatków dotyczących Programu modernizacji PSP 49 Działalność pozabudżetowa 49 ZAGADNIENIA TECHNICZNE 51 Stan wyposażenia jednostek PSP w pojazdy pożarnicze na terenie województwa. 51 Strona 3

4 Eksploatacja pojazdów 53 Wypadki drogowe z udziałem pojazdów PSP 53 Przeglądy techniczne pojazdów 53 Szkolenia doskonalące kierowców i operatorów sprzętu specjalistycznego 54 ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKIE 55 Inwestycje budowlane 55 Zakupy pojazdów 68 Zakupy sprzętu specjalistycznego 71 Zakup wyposażenia ze środków z Funduszu Prewencyjnego PZU SA 72 Zakupy środków ochrony indywidualnej 75 ZAGADNIENIA OBRONNE, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY ORAZ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 77 Bezpieczeństwo i Higiena Służby 77 Zagadnienia Obronne oraz Ochrona Informacji Niejawnych 78 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 79 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie organizacyjnym 79 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie działań prewencyjnych 80 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie operacyjnym 80 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie kadrowym 81 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie szkoleniowym 82 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie technicznym 82 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie finansowo - kwatermistrzowskim _ 83 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie informatyki i łączności 85 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DLA PSP W WIELKOPOLSCE NA 2012 ROK 86 Strona 4

5 WSTĘP Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem i koordynatorem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, który jest głównym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w obszarze ratownictwa i ochrony ludności. Naszą misją jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz środowiska i mienia. Badanie zaufania do instytucji publicznych, jakie przeprowadził ośrodek TNS OBOP we wrześniu 2011 roku, po raz kolejny pokazało, że największym zaufaniem w Polsce cieszy się straż pożarna, której ufa aż 89% społeczeństwa. Jest to dla nas powód do dumy ale równocześnie zobowiązanie do stałego podnoszenia poziomu usług ratowniczych w Wielkopolsce. W 2011 roku wielkopolskie jednostki ratownicze, zawodowe i ochotnicze, interweniowały prawie 38 tysięcy razy oznacza to, że co 14 minut, w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, strażacy udzielali pomocy potrzebującym. Miniony rok zapisze się także w historii Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce jako rok intensywnych przygotowań do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO W czerwcu przeprowadziliśmy próbę generalną przed Mistrzostwami ćwiczenia pod kryptonimem Wydarzenia 2011 i składały się z trzech głównych elementów: ewakuacji stadionu piłkarskiego, upadku samolotu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz wycieku substancji niebezpiecznej na terenie zakładów chemicznych. Ćwiczenia trwały 20 godzin non-stop, a wzięło w nich udział kilkuset ratowników z czterech województw oraz kilkudziesięciu strażaków z Hanoweru. Dostarczyły one wiele cennych wniosków, które pozwolą nam optymalnie przygotować się do zabezpieczenia w czerwcu 2012 roku tej prawdopodobnie największej imprezy sportowej w historii Wielkopolski. Strona 5

6 ORGANIZACJA I NADZÓR Na terenie województwa wielkopolskiego potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego stanowią: Komenda Wojewódzka PSP, 4 Komendy Miejskie PSP, 27 Komend Powiatowych PSP, 42 Jednostki Ratowniczo Gaśnicze, 324 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG. Najważniejsze wydarzenia w minionym roku 1. W 2011 roku kontynuowano wdrażanie Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata Zostały zatwierdzony wszystkie strategie powiatowe oraz następujące programy wykonawcze: Plan przygotowań do Euro 2012, Program optymalizacji funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce, Program rozwoju pomocy psychologicznej oraz psychoedukacji w PSP w woj. wielkopolskim, Program rozwoju Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Poznań 5 2. W marcu zostały uruchomione we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu studia podyplomowe Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla komendantów powiatowych/ miejskich, ich zastępców oraz naczelników wydziałów KW i KM/P. 3. W dniu 16 kwietnia 2011 r. odbyło się w Auli Collegium Europeum im. Jana Pawła II w Gnieźnie X Regionalne Seminarium pt. Ochrona przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych, na którym referaty przedstawili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strona 6

7 4. W dniu 8 maja 2011 r. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody Wielkopolskiego Dnia Strażaka powiązane z Jubileuszem 90-lecia Związku OSP RP. 5. W dniu 23 października 2011 roku w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, będącym również Kościołem Garnizonowym Wielkopolskich Strażaków, odbyła się jubileuszowa Msza św. z okazji setnej rocznicy konsekracji świątyni. 6. Został opracowany nowy regulamin organizacyjny KW PSP w Poznaniu. 7. W dniu 14 grudnia 2011 roku na terenie JRG 7 w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe, połączone z wmurowaniem aktu erekcyjnego budowy Stanowiska do Analizowania i Prognozowania Zagrożeń Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz zakończeniem projektu PO KL Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego, podpisaniem strategii rozwoju ratownictwa dla aglomeracji Poznańskiej oraz ślubowaniem nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Działania w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Najważniejszym zadaniem w tym obszarze jest realizacja projektu kluczowego Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego. Projekt polega na budowie sześciu stanowisk o poszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń oraz kierowania działaniami ratowniczymi w pięciu lokalizacjach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań 2 stanowiska). Uroczyste rozpoczęcie projektu odbyło się 14 grudnia 2011 roku poprzez wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Stanowiska do Analizowania i Prognozowania Zagrożeń (SAPZ) w Poznaniu. Ważnym elementem projektu jest stworzenie Wojewódzkiej Sieci Teleinformatycznej (WST), przy której prace rozpoczęły się w IV kwartale 2011 roku. W ramach crossfinancingu organizowane są szkolenia specjalistyczne dla ratowników. Pierwsze z nich to szkolenia obsad stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w woj. wielkopolskim i pełniących służbę w stanowiskach kierowania komendantów powiatowych i komendantów miesjkich, które rozpoczęły się w IV kwartale 2011 roku. Ogólna wartość zrealizowanych przedsięwzięć w 2011 roku to ok PLN, a Strona 7

8 wartość całego projektu to PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych, czyli PLN. W 2011 roku zakończono realizację i podsumowano inny projekt unijny - Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego, nr POKL /09, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W ramach tego projektu zostało przeszkolonych 590 strażaków ze wszystkich komend powiatowych/miejskich województwa wielkopolskiego. Zorganizowane zostały następujące kursy: Kurs prawa jazdy ze szkołą bezpiecznej jazdy (kat. C, C+E oraz D), Szkolenia płetwonurków (CMAS P1, CMAS P2, CMAS P3 i Instruktora CMAS), Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji żurawi/hds, Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników (UDT i Bronto), Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji zbiorników ciśnieniowych, Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu poniżej 1 kv, Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji drabin mechanicznych (Metz i Magirus). Łączna wartość projektu to ,25 zł. W trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 23 listopada 2011 roku został uroczyście zakończony projekt zrealizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu pt. Wzmocnienie zintegrowanego chemicznoekologicznego systemy bezpieczeństwa woj. wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu etap II. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W ramach tego unijnego projektu został zakupiony sprzęt na łączną kwotę ,66 zł: Strona 8

9 dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z agregatem proszkowym dla KM PSP Leszno i KP PSP Ostrów Wlkp., samochód wężowy dla KP PSP Czarnków, samochód nośnik kontenerowy dla KM PSP Poznań, kontener ochrony dróg oddechowych dla KM PSP Poznań, kontener chemiczno-ekologiczny dla KM PSP Konin, łódź kabinowa z sonarem dla KM PSP Poznań, 4 łodzie ratownicze dla KM PSP Konin, KM PSP Kalisz, KP PSP Piła, KP PSP Kościan, autobus dowodzenia i łączności (tzw. samochód sztabowy) dla KW PSP w Poznaniu, samochód ratownictwa technicznego dla KM PSP w Poznaniu. W dniu 13 grudnia 2011 roku w Toruniu odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie projektu Bezpieczne centrum, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego projektu jednostki Państwowej Straży Pożarnej z pięciu województw zostały doposażone w ciężkie samochody ratownictwa technicznego i drogowego. Trzy z nowozakupionych wozów bojowych trafiły do naszego województwa: ciężki samochód ratownictwa drogowego dla JRG-4 w Poznaniu, natomiast 2 ciężkie samochody techniczne do JRG-6 w Poznaniu i JRG-2 w Koninie. Samochody te są wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczy najnowszej generacji, niezbędny przy najcięższych katastrofach drogowych, kolejowych i budowlanych. Całkowita wartość projektu wyniosła , 99 zł z czego dla Wielkopolski przypadło ,00 zł. W 2011 roku zakończył się także inny projekt Usprawnienie ratownictwa na drogach etap I z osi priorytetowej: VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe; Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakresem rzeczowym projektu był zakup 20 ciężkich zestawów narzędzi hydraulicznych, 20 średnich zestawów narzędzi hydraulicznych oraz 5 zestawów narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym. Projekt realizowany był przez cztery Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej: Strona 9

10 Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie lider projektu kwota ,00 PLN Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku partner kwota ,00 PLN Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu partner kwota ,00 PLN Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu partner kwota ,00 PLN W ramach projektu Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu zakupiła: Zestaw ciężkich narzędzi hydraulicznych 7 szt. Zestaw średnich narzędzi hydraulicznych 1 szt. Zestaw narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym 1 szt. Całkowita wartość projektu wyniosła ,00 zł. W trakcie realizacji jest projekt Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ; Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska; Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, którego liderem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, w 2011 roku zakupiono dla Wielkopolski 15 sztuk ubrań gazoszczelnych CUG. W roku bieżącym w ramach projektu otrzymamy jeszcze lekki samochód rozpoznania chemicznego, urządzenie do zdalnej detekcji skażeń oraz chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym. Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł. Współpraca międzynarodowa 1. W roku 2011 Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu kontynuowała i rozwijała współpracę z Hanowerską Strażą Pożarną poprzez: wizytę roboczo-szkoleniową kadry kierowniczej w Hanowerze (luty 2011); organizację dwóch edycji staży zawodowych dla strażaków z Zawodowej Straży Pożarnej w Hanowerze w JRG w Poznaniu i w Lesznie oraz dla funkcjonariuszy z jednostek PSP woj. wielkopolskiego w Hanowerze poświęconych przygotowaniu do EURO 2012 (marzec, listopad 2011); zorganizowanie przyjazdu jednostki dekontaminacyjnej z Hanoweru (8 pojazdów, 31 ratowników) na ćwiczenia Wydarzenia Strona 10

11 2. W ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej przedstawiciel KW PSP w Poznaniu wygłosił referat na międzynarodowych warsztatach eksperckich nt. Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla efektywniejszej komunikacji kryzysowej zorganizowanych w Warszawie Zaprezentowano razem z przedstawicielem ze straży pożarnej hrabstwa Northumberland w Wielkiej Brytanii rezultaty wspólnie zrealizowanego projektu Bezpieczny emigrant. 3. Aktywnie uczestniczyliśmy w imprezach targowych o charakterze międzynarodowym: Marzec. Podczas XV Jubileuszowych Targów Edukacyjnych w Poznaniu zorganizowano międzynarodową konferencję edukacyjną nt. Edukacja i profilaktyka pożarowa w aspekcie społecznym. Prelegentami byli m.in. eksperci z Wielkiej Brytanii, Danii i Finlandii. Uczestniczyło w niej ponad 160 osób z kraju i zagranicy. Była to pierwsza konferencja tego typu poświęcona zagadnieniom dotyczącym profilaktyki pożarowej (tzw. prewencji społecznej) oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu i w szkole, Listopad. W dniach listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbyła się kolejna edycja targów poświęconych ekologii - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podczas targów w dniu 23 listopada 2011 zorganizowała Konferencję Techniczną pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nt. Zwalczanie awarii przemysłowych w Europie. Celem konferencji było zaprezentowanie zagadnień związanych z organizacją zapobiegania poważnym awariom i katastrofom w przemyśle. Prelegentami byli m. in. eksperci z Niemiec i Węgier. 4. Ponadto komendy powiatowe/miejskie prowadziły współpracę na poziomie lokalnym ze strażakami z Holandii, Niemiec, Ukrainy i Węgier Prewencja społeczna W 2011 roku w ramach prewencji społecznej zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia: Strona 11

12 zorganizowano międzynarodową konferencję edukacyjną Edukacja i Profilaktyka Pożarowa w aspekcie społecznym (szczegóły powyżej), przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowano stoisko edukacyjno-informacyjne podczas Poznańskich Targów Edukacyjnych w dniach 4-6 marca 2011 r. promujące m.in. zawód strażaka, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2011 w dniach listopad 2011 r. promowano Państwową Straż Pożarną oraz Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Na stoisku promocyjnoedukacyjnym zwiedzający mogli zobaczyć sprzęt służący strażakom w codziennej walce z zagrożeniami środowiska naturalnego. Galeria fotograficzna z ubiegłorocznej powodzi pokazywała działalność strażaków niosących pomoc poszkodowanym mieszkańcom. Prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną dotyczącą bezpiecznych zachowań i reagowania w przypadku zagrożenia, propagowano ideę zakupu czujek dymu i tlenku węgla w ramach kampanii edukacyjnej Nie dla czadu, itd., na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas w/w Targów również odbyła się prezentacja działalności Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce. Podczas wspólnej prezentacji Komendy Wojewódzkiej PSP i Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu został zaprezentowany sprzęt pomiarowy i diagnozujący zagrożenia chemiczne zakupiony w ramach dofinansowania z WFOŚ i GW oraz środków UE. Na stoisku zaprezentowano również Kalendarz Wielkopolskich Strażaków 2012, rozdano ulotki i broszury z zakresu prewencji społecznej i informujące o zakupionym sprzęcie oraz promowano akcję Czujka dymu i czadu w każdym domu. Ponadto zaprezentowano film z ćwiczeń pod kryptonimem Wydarzenia 2011, koordynowano działalność z zakresu prewencji społecznej w komendach miejskich/powiatowych PSP w woj. wielkopolskim, m. in. konsultowano publikowane informacje prewencyjne na ulotkach i broszurach. Zebrano dane dotyczące prowadzonych akcji edukacyjnych w poszczególnych jednostkach, udział w regionalnych konferencjach tematycznych m.in. w zorganizowanej przez KP PSP w Wolsztynie konferencji szkoleniowej Bezpieczeństwo Strona 12

13 pożarowe obiektów hotelowych w pryzmacie prewencji społecznej w dniu r. w Karpicku; seminariach m.in. w X Regionalnym Seminarium nt. Ochrona Przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych zorganizowanym w Gnieźnie w dniu r., a także podczas szkolenia dla funkcjonariuszy ds. nieletnich z wydziałów prewencji komend Policji z woj. wielkopolskiego w Rokosowie w dniu br. zaprezentowano dotychczasowe rezultaty i doświadczenia z realizacji wielkopolskiego programu Edukacja i Profilaktyka Pożarowa ; w festynach i imprezach plenerowych w ramach, których prezentowano działalność Państwowej Straży Pożarnej, przekazywano informacje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zapobiegania zagrożeniom, itp współpracowano z przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w zakresie realizacji zagadnień Edukacji i Profilaktyki Pożarowej w ramach programu nauczania, przekazywano materiały edukacyjne pomocne podczas zajęć programowych czy tworzeniu projektów edukacyjnych, itp., kontynuowano współpracę z Kuratorium Oświaty uczestnicząc w spotkaniach powołanego ramach hasła Wychowanie, opieka i bezpieczeństwo zespołu skupiającego służby i instytucje odpowiedzialne w woj. wielkopolskim za szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ponadto uczestniczono w spotkaniach z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu miasta Poznania w dniu br. przedstawiając tematykę z zakresu edukacji i profilaktyki pożarowej, propagowano stronę internetową Edukacja i Profilaktyka Pożarowa uaktualniając zamieszczone materiały edukacyjne i informacyjne z zakresu edukacji i profilaktyki pożarowej, udzielano wywiadów w lokalnych mediach, zwłaszcza w okresie jesiennozimowym, na temat bezpieczeństwa w sezonie grzewczym, rekomendując zakup urządzeń ostrzegających o pożarze i tlenku węgla; przekazano informacje na temat wypadków i bezpieczeństwa na drogach do portalu internetowego Bez szans, Strona 13

14 opracowano wspólnie z Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu raport dotyczący ofiar śmiertelnych pożarów w latach , udział w ramach akcji poznańskich uczelni wyższych zatytułowanej Noc Naukowców, która odbyła się w dniu r. Celem imprezy było zaprezentowanie nauki w formie zabawy. W naukowej zabawie nt: Co zrobić by drewno nie chciało się palić? na Uniwersytecie Przyrodniczym w Laboratorium Zakładu Ochrony i Konserwacji Drewna, Wydziału Technologii Drewna, Instytutu Chemicznej Ochrony Drewna - st. kpt. Tomasz Wiśniewski wspólnie z dr inż. Wojciechem Grześkowiakiem zaprezentowali oprócz zagadnienia dotyczących palności drewna, sposobów zabezpieczania przed ogniem, itp. zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznych zachowań w ramach programu Edukacja i profilaktyka pożarowa. Rozdano ulotki nt. prewencji społecznej oraz zaprezentowano działanie czujki dymu. Wstępne ustalanie przyczyn pożarów - dochodzenia pożarowe upowszechnianie wiedzy z zakresu dochodzeń pożarowych poprzez wygłoszenie referatów i udział w roli prelegentów w konferencjach organizowanych na terenie kraju m.in. w konferencji pt. Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym budynków po nowelizacji przepisów, która odbyła się w Katowicach r. st. kpt. Tomasz Wiśniewski wygłosił referat pt. Mądry po pożarze wnioski z dochodzeń, prowadzenie szkoleń doskonalących z zakresu wstępnego ustalenia przyczyn pożaru dla strażaków z jednostek PSP z woj. wielkopolskiego. Głównym celem szkoleń było ukazanie problemu oraz zainicjowanie zmian ukierunkowanych na poprawę standardów w obszarze dochodzeń pożarowych. Warsztaty szkoleniowe miały charakter ponad powiatowy, na które zaproszono strażaków z pionów operacyjnych i kontrolnorozpoznawczych, policjantów z pionów dochodzeniowo-śledczych i techników kryminalistyki oraz przedstawicieli prokuratur rejonowych powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, Strona 14

15 złotowskiego, grodziskiego, nowotomyskiego, wolsztyńskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego. Działalność kontrolna W roku 2011 kontrole jednostek organizacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego były przeprowadzane przez zespoły kontrolne Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zespoły składały się z merytorycznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z poszczególnych komórek organizacyjnych. Wszyscy członkowie zespołów kontrolnych zostali przeszkoleni w ramach wewnętrznych szkoleń doskonalących organizowanych przez Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej. Lp. Podmiot kontrolowany Komenda PSP Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez KW PSP w 2011 roku: Wydział realizujący kontrolę Rodzaj kontroli Temat kontroli 1. KALISZ WTT problemowa Kontrola wypełniania i rozliczania okresowych kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego za miesiąc poprzedzający miesiąc kontroli. 2. JAROCIN WR problemowa Realizacja zadań operacyjnych. 3. GNIEZNO WO sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli problemowej z 2009 r. 4. NOWY TOMYŚL 5. KM PSP POZNAŃ JRG2 WIŁ problemowa Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. WK problemowa Prowadzenie dokumentacji kadrowej strażaków. Urlopy i badania lekarskie. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie mianowania strażaków. Przyznawanie dodatków motywacyjnych. 6. ŚREM WTT problemowa Kontrola wypełniania i rozliczania okresowych kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego za miesiąc poprzedzający miesiąc kontroli. 7. NOWY WR sprawdzająca Realizacja zadań operacyjnych kontroli z 2010 r. TOMYŚL 8. KROTOSZYN WZ problemowa Realizacja czynności kontrolno - rozpoznawczych 9. PLESZEW WT problemowa Prawidłowość realizacji zaopatrzenia mundurowego strażaków oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania. Realizacja zagadnień mieszkaniowych pomoc na uzyskanie lokalu. Równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego. Udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty Strona 15

16 Lp. Podmiot kontrolowany Komenda PSP Wydział realizujący kontrolę Rodzaj kontroli Temat kontroli budowlane. 10. PLESZEW WK problemowa Prowadzenie dokumentacji kadrowej strażaków. Oceny pracowników korpusu służby cywilnej. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych. 11. CZARNKÓW WTT problemowa Kontrola wypełniania i rozliczania okresowych kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego za miesiąc poprzedzający miesiąc kontroli. 12. GRODZISK WR sprawdzająca Realizacja zadań operacyjnych kontroli z 2010 r. WLKP. 13. JAROCIN WT problemowa Prawidłowość realizacji zaopatrzenia mundurowego strażaków oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania. Realizacja zagadnień mieszkaniowych pomoc na uzyskanie lokalu. Równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego. Udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. 14. POZNAŃ WIŁ problemowa Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. 15. KĘPNO WR problemowa Realizacja zadań operacyjnych. 16. ŚRODA WLKP. WOsz problemowa Realizacja szkoleń doskonalących w JRG oraz w jednostkach OSP w KSRG. 17. SZAMOTUŁY WZ problemowa Realizacja czynności kontrolno - rozpoznawczych 18. POZNAŃ MIĘDZYCHÓD ŚRODA WLKP. WK doraźna Ewidencja czasu służby 19. SZAMOTUŁY WK doraźna Ewidencja czasu służby 20. WRZEŚNIA WZ doraźna Ocena postępowania odbiorowego za pierwsze półrocze 2010 r. W 2011 roku nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych i zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skierowanych do organów powołanych do ścigania oraz liczbie skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku 2011: Lp. Formy kontroli Liczba kontroli 1. problemowa sprawdzająca 3 3. doraźna 3 4 inspekcje 74 Strona 16

17 DZIAŁALNOŚĆ KADROWA 1. Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 2520 osób, w tym 2408 funkcjonariuszy pożarnictwa i 112 pracowników cywilnych (pracujących na 112,5 etatach). W porównaniu ze stanem etatowym wynoszącym 2451 strażaków i 117 pracowników cywilnych wykorzystanie etatów wynosiło: 98,24% w grupie funkcjonariuszy i 95,72% pracowników cywilnych. Porównując powyższe dane ze stanem etatowym na dzień 31 grudnia 2010 r. należy stwierdzić, że: limit etatów funkcjonariuszy przyznanych na rok 2011 jest równy z limitem etatowym obowiązującym w 2010 roku, w grupie pracowników cywilnych innych niż stanowiska ksc nastąpił wzrost liczby etatów o 1 (stanowisko pomocnicze) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., Wykorzystanie etatów w 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego uległo tylko nieznacznym zmianom; dane szczegółowe przedstawia poniższa tabela: rok funkcjonariusze pracownicy cywilni liczba etatów wykorzystanie % liczba etatów wykorzystanie % , , , ,14 Nie obsadzanie wolnych etatów w pierwszym półroczu wynika z oczekiwania na ukończenie szkół pożarniczych przez ich słuchaczy i objęcia wolnych stanowisk, a także ukończenia kursów szeregowców przez kandydatów do służby, którzy nie będąc faktycznie strażakami są kierowani na te kursy przez Powiatowe Urzędy Pracy (po ich ukończeniu podejmują służbę w PSP). W okresie w rozbiciu na poszczególne korpusy stan zatrudnienia funkcjonariuszy PSP województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku wygląda następująco: Strona 17

18 rok / korpus ilość % ilość % oficerski , ,88 aspirancki , ,62 podoficerski , ,52 szeregowców , ,98 razem Na podstawie powyższego zestawienia stwierdzić można, że w korpusie oficerskim i szeregowców nastąpił wzrost liczby strażaków, natomiast w korpusie aspiranckim i podoficerskim nieznaczny spadek. W omawianym roku do służby w PSP przyjęto 97 osób, natomiast zwolnionych ze służby zostało 104 strażaków. 2. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy pełniących służbę w województwie wielkopolskim pod względem wysługi lat służby w porównaniu do ubiegłego roku nie zmieniła się znacząco, powyższe dane przedstawia tabela: 2011 r r. lata służby w ochronie ilość % ilość % przeciwpożarowej strażaków udział strażaków udział , , , , , , , , , , , , , ,42 powyżej , Porównując powyższe dane należy stwierdzić znacznie mniejszą relatywnie liczbę w 2011 r. strażaków o najmniejszym stażu służby (do 5 lat) niż w roku 2010 r. 3. Poziom wykształcenia ogólnego funkcjonariuszy PSP województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco: wyższe 521 (21,63%) Strona 18

19 licencjackie 216 (8,97%) policealne 577 (23,96%) średnie 1050 (43,60%) zasadnicze 43 (1,78%) podstawowe 1 (0,04%) W 2011 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2010 r. nastąpił wzrost strażaków posiadających wykształcenie wyższe (łącznie z licencjackim). Podniesienie ogólnego stanu wykształcenia jest przede wszystkim wynikiem podjęcia służby stałej przez dużą liczbę absolwentów szkół pożarniczych, ukończeniem zaocznych studiów strażaków oraz odejściem ze służby strażaków z wykształceniem zasadniczym i podstawowym, a przyjęciem do służby osób z wykształceniem średnim. 4. Poziom wykształcenia ogólnego pracowników cywilnych PSP województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco: wyższe 65 (53,27%) licencjackie 21 (17,21%) policealne 11 (9,01%) średnie 20 (16,39%) zasadnicze 5 (4,09%) Ponad połowa pracowników spośród ogółu zatrudnionych w wielkopolskich Komendach stanowią osoby z wykształceniem wyższym. 5. Rozkład zatrudnienia 2408 funkcjonariuszy wielkopolskich Komend Państwowej Straży Pożarnej według systemu pełnienia służby i pionów służby przedstawia się następująco: logistyka 101 ( 4,19%) pion szkoleniowy 8 (0,33 %) pion operacyjny 2200 ( 91,36%) prewencja 52 ( 2,15%) pozostałe 47 ( 1,95%) W systemie zmianowym pełni służbę 1997 strażaków, czyli ponad 4/5 ogółu zatrudnionych funkcjonariuszy (82,93%). 6. Rozkład zatrudnienia 122 pracowników cywilnych wielkopolskich Komend Państwowej Straży Pożarnej według pionów służby przedstawia się następująco: Strona 19

20 logistyka 70 ( 57,37%) pion szkoleniowy 2 (1,63 %) pion operacyjny 5 ( 4,09%) prewencja 2 ( 1,63%) pozostałe 43 ( 35,24%) 7. W 2011 r. do Komend PSP województwa wielkopolskiego przyjęto 26 absolwentów szkół pożarniczych (4 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i 22 absolwentów Szkół Aspirantów). Absolwenci ci decyzjami Komendanta Głównego PSP skierowani zostali do służby w KP/M PSP w: Poznaniu (3 oficerów i 2 aspirantów), Gostyniu (2 aspirantów), Gnieźnie (2 aspirantów), Pile (2 aspirantów), Ostrzeszowie (1 aspirant), Słupcy (1 aspirant), Koninie (1 oficer i 3 aspirantów), Nowym Tomyślu (1 aspirant), Szamotułach (1 aspirant), Jarocinie (1 aspirant), Krotoszynie (1 aspirant), Śremie (1 aspirant), Kole (1 aspirant), Złotowie(1 aspirant), Międzychodzie (1 aspirant), Obornikach (1 aspirant). 8. Funkcjonariusze PSP w ubiegłym roku podnosili kwalifikacje w szkołach i uczelniach cywilnych oraz pożarniczych w ogólnej liczbie 320 funkcjonariuszy i pracowników KP/KM woj. wielkopolskiego (13,06% stanu etatowego). W stosunku do roku 2010 stwierdzono wzrost o 3,92% ilości osób uczących się we wszystkich rodzajach szkół: 12 funkcjonariuszy rozpoczęło w 2011 r. półtoraroczne studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi 2 KW, 2 KM PSP Poznań, po jednym z KM PSP Konin, KP PSP Września, KP PSP Złotów, KP PSP Gniezno, KP PSP Środa Wlkp., KP PSP Szamotuły, KP PSP Ostrów Wlkp. i KM PSP Leszno, 10 funkcjonariuszy rozpoczęło dwusemestralne studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w PSP (3 z KM PSP w Poznaniu, po jednym z KW, KM PSP Konin, KP PSP Wolsztyn, KP PSP Kępno, KP PSP Czarnków, KP PSP Pleszew, KP PSP Śrem. 33 funkcjonariuszy rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych W zakresie gospodarowania zasobami dla kadry kierowniczej PSP Strona 20

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące

INFORMACJA PRASOWA. Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące INFORMACJA PRASOWA Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące OSOBY DO KONTAKTU: Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu st. kpt. Sławomir Brandt kom.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 Katowice, 13 lutego 2009 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011 /do słuŝbowego wykorzystania/ Strona 2 Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KADR I SZKOLENIA ZATWIERDZAM STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 Wnoszę o z DYREKTOR BIURA KADR I SZKOLENIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, kwiecień 2007

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA 10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA Straż Graniczna, jako umundurowana i uzbrojona formacja typu policyjnego, utworzona została do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2014 Dyrektor Ośrodka Bogusława Biedrzycka Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA...

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo