INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego"

Transkrypt

1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o realizacji zadań w 2011 roku. Poznań, styczeń 2012 rok

2 Strona 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 ORGANIZACJA I NADZÓR 6 Najważniejsze wydarzenia w minionym roku 6 Działania w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 7 Współpraca międzynarodowa 10 Prewencja społeczna 11 Wstępne ustalanie przyczyn pożarów - dochodzenia pożarowe 14 Działalność kontrolna 15 DZIAŁALNOŚĆ KADROWA 17 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 24 Zegar pożarniczy województwa wielkopolskiego 25 Charakterystyczne zdarzenia 27 Siły odwodowe 30 DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI 32 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DOSKONALENIE ZAWODOWE 34 Szkolenie podstawowe strażaka 34 Szkolenie specjalistyczne i doskonalące w jednostkach ratowniczo gaśniczych 34 Szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych 36 Organizacja zawodów masowych i sportowo pożarniczych dla jednostek PSP i OSP 36 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA 39 GOSPODARKA FINANSOWA 44 Planowanie budżetu jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w części Realizacja budżetu przez Komendy PSP województwa wielkopolskiego 46 Wydatki rzeczowe 47 Wydatki płacowe 48 Wydatki majątkowe 49 Wydatki UE 49 Realizacja wydatków dotyczących Programu modernizacji PSP 49 Działalność pozabudżetowa 49 ZAGADNIENIA TECHNICZNE 51 Stan wyposażenia jednostek PSP w pojazdy pożarnicze na terenie województwa. 51 Strona 3

4 Eksploatacja pojazdów 53 Wypadki drogowe z udziałem pojazdów PSP 53 Przeglądy techniczne pojazdów 53 Szkolenia doskonalące kierowców i operatorów sprzętu specjalistycznego 54 ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKIE 55 Inwestycje budowlane 55 Zakupy pojazdów 68 Zakupy sprzętu specjalistycznego 71 Zakup wyposażenia ze środków z Funduszu Prewencyjnego PZU SA 72 Zakupy środków ochrony indywidualnej 75 ZAGADNIENIA OBRONNE, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY ORAZ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 77 Bezpieczeństwo i Higiena Służby 77 Zagadnienia Obronne oraz Ochrona Informacji Niejawnych 78 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 79 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie organizacyjnym 79 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie działań prewencyjnych 80 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie operacyjnym 80 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie kadrowym 81 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie szkoleniowym 82 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie technicznym 82 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie finansowo - kwatermistrzowskim _ 83 Podsumowanie i wnioski do realizacji w zakresie informatyki i łączności 85 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DLA PSP W WIELKOPOLSCE NA 2012 ROK 86 Strona 4

5 WSTĘP Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem i koordynatorem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, który jest głównym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w obszarze ratownictwa i ochrony ludności. Naszą misją jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz środowiska i mienia. Badanie zaufania do instytucji publicznych, jakie przeprowadził ośrodek TNS OBOP we wrześniu 2011 roku, po raz kolejny pokazało, że największym zaufaniem w Polsce cieszy się straż pożarna, której ufa aż 89% społeczeństwa. Jest to dla nas powód do dumy ale równocześnie zobowiązanie do stałego podnoszenia poziomu usług ratowniczych w Wielkopolsce. W 2011 roku wielkopolskie jednostki ratownicze, zawodowe i ochotnicze, interweniowały prawie 38 tysięcy razy oznacza to, że co 14 minut, w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, strażacy udzielali pomocy potrzebującym. Miniony rok zapisze się także w historii Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce jako rok intensywnych przygotowań do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO W czerwcu przeprowadziliśmy próbę generalną przed Mistrzostwami ćwiczenia pod kryptonimem Wydarzenia 2011 i składały się z trzech głównych elementów: ewakuacji stadionu piłkarskiego, upadku samolotu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz wycieku substancji niebezpiecznej na terenie zakładów chemicznych. Ćwiczenia trwały 20 godzin non-stop, a wzięło w nich udział kilkuset ratowników z czterech województw oraz kilkudziesięciu strażaków z Hanoweru. Dostarczyły one wiele cennych wniosków, które pozwolą nam optymalnie przygotować się do zabezpieczenia w czerwcu 2012 roku tej prawdopodobnie największej imprezy sportowej w historii Wielkopolski. Strona 5

6 ORGANIZACJA I NADZÓR Na terenie województwa wielkopolskiego potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego stanowią: Komenda Wojewódzka PSP, 4 Komendy Miejskie PSP, 27 Komend Powiatowych PSP, 42 Jednostki Ratowniczo Gaśnicze, 324 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG. Najważniejsze wydarzenia w minionym roku 1. W 2011 roku kontynuowano wdrażanie Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata Zostały zatwierdzony wszystkie strategie powiatowe oraz następujące programy wykonawcze: Plan przygotowań do Euro 2012, Program optymalizacji funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce, Program rozwoju pomocy psychologicznej oraz psychoedukacji w PSP w woj. wielkopolskim, Program rozwoju Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Poznań 5 2. W marcu zostały uruchomione we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu studia podyplomowe Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla komendantów powiatowych/ miejskich, ich zastępców oraz naczelników wydziałów KW i KM/P. 3. W dniu 16 kwietnia 2011 r. odbyło się w Auli Collegium Europeum im. Jana Pawła II w Gnieźnie X Regionalne Seminarium pt. Ochrona przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych, na którym referaty przedstawili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strona 6

7 4. W dniu 8 maja 2011 r. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody Wielkopolskiego Dnia Strażaka powiązane z Jubileuszem 90-lecia Związku OSP RP. 5. W dniu 23 października 2011 roku w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, będącym również Kościołem Garnizonowym Wielkopolskich Strażaków, odbyła się jubileuszowa Msza św. z okazji setnej rocznicy konsekracji świątyni. 6. Został opracowany nowy regulamin organizacyjny KW PSP w Poznaniu. 7. W dniu 14 grudnia 2011 roku na terenie JRG 7 w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe, połączone z wmurowaniem aktu erekcyjnego budowy Stanowiska do Analizowania i Prognozowania Zagrożeń Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz zakończeniem projektu PO KL Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego, podpisaniem strategii rozwoju ratownictwa dla aglomeracji Poznańskiej oraz ślubowaniem nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Działania w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Najważniejszym zadaniem w tym obszarze jest realizacja projektu kluczowego Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego. Projekt polega na budowie sześciu stanowisk o poszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń oraz kierowania działaniami ratowniczymi w pięciu lokalizacjach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań 2 stanowiska). Uroczyste rozpoczęcie projektu odbyło się 14 grudnia 2011 roku poprzez wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Stanowiska do Analizowania i Prognozowania Zagrożeń (SAPZ) w Poznaniu. Ważnym elementem projektu jest stworzenie Wojewódzkiej Sieci Teleinformatycznej (WST), przy której prace rozpoczęły się w IV kwartale 2011 roku. W ramach crossfinancingu organizowane są szkolenia specjalistyczne dla ratowników. Pierwsze z nich to szkolenia obsad stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w woj. wielkopolskim i pełniących służbę w stanowiskach kierowania komendantów powiatowych i komendantów miesjkich, które rozpoczęły się w IV kwartale 2011 roku. Ogólna wartość zrealizowanych przedsięwzięć w 2011 roku to ok PLN, a Strona 7

8 wartość całego projektu to PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych, czyli PLN. W 2011 roku zakończono realizację i podsumowano inny projekt unijny - Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego, nr POKL /09, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W ramach tego projektu zostało przeszkolonych 590 strażaków ze wszystkich komend powiatowych/miejskich województwa wielkopolskiego. Zorganizowane zostały następujące kursy: Kurs prawa jazdy ze szkołą bezpiecznej jazdy (kat. C, C+E oraz D), Szkolenia płetwonurków (CMAS P1, CMAS P2, CMAS P3 i Instruktora CMAS), Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji żurawi/hds, Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników (UDT i Bronto), Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji zbiorników ciśnieniowych, Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu poniżej 1 kv, Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji drabin mechanicznych (Metz i Magirus). Łączna wartość projektu to ,25 zł. W trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 23 listopada 2011 roku został uroczyście zakończony projekt zrealizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu pt. Wzmocnienie zintegrowanego chemicznoekologicznego systemy bezpieczeństwa woj. wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu etap II. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W ramach tego unijnego projektu został zakupiony sprzęt na łączną kwotę ,66 zł: Strona 8

9 dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z agregatem proszkowym dla KM PSP Leszno i KP PSP Ostrów Wlkp., samochód wężowy dla KP PSP Czarnków, samochód nośnik kontenerowy dla KM PSP Poznań, kontener ochrony dróg oddechowych dla KM PSP Poznań, kontener chemiczno-ekologiczny dla KM PSP Konin, łódź kabinowa z sonarem dla KM PSP Poznań, 4 łodzie ratownicze dla KM PSP Konin, KM PSP Kalisz, KP PSP Piła, KP PSP Kościan, autobus dowodzenia i łączności (tzw. samochód sztabowy) dla KW PSP w Poznaniu, samochód ratownictwa technicznego dla KM PSP w Poznaniu. W dniu 13 grudnia 2011 roku w Toruniu odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie projektu Bezpieczne centrum, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego projektu jednostki Państwowej Straży Pożarnej z pięciu województw zostały doposażone w ciężkie samochody ratownictwa technicznego i drogowego. Trzy z nowozakupionych wozów bojowych trafiły do naszego województwa: ciężki samochód ratownictwa drogowego dla JRG-4 w Poznaniu, natomiast 2 ciężkie samochody techniczne do JRG-6 w Poznaniu i JRG-2 w Koninie. Samochody te są wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczy najnowszej generacji, niezbędny przy najcięższych katastrofach drogowych, kolejowych i budowlanych. Całkowita wartość projektu wyniosła , 99 zł z czego dla Wielkopolski przypadło ,00 zł. W 2011 roku zakończył się także inny projekt Usprawnienie ratownictwa na drogach etap I z osi priorytetowej: VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe; Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakresem rzeczowym projektu był zakup 20 ciężkich zestawów narzędzi hydraulicznych, 20 średnich zestawów narzędzi hydraulicznych oraz 5 zestawów narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym. Projekt realizowany był przez cztery Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej: Strona 9

10 Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie lider projektu kwota ,00 PLN Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku partner kwota ,00 PLN Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu partner kwota ,00 PLN Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu partner kwota ,00 PLN W ramach projektu Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu zakupiła: Zestaw ciężkich narzędzi hydraulicznych 7 szt. Zestaw średnich narzędzi hydraulicznych 1 szt. Zestaw narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym 1 szt. Całkowita wartość projektu wyniosła ,00 zł. W trakcie realizacji jest projekt Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ; Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska; Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, którego liderem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, w 2011 roku zakupiono dla Wielkopolski 15 sztuk ubrań gazoszczelnych CUG. W roku bieżącym w ramach projektu otrzymamy jeszcze lekki samochód rozpoznania chemicznego, urządzenie do zdalnej detekcji skażeń oraz chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym. Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł. Współpraca międzynarodowa 1. W roku 2011 Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu kontynuowała i rozwijała współpracę z Hanowerską Strażą Pożarną poprzez: wizytę roboczo-szkoleniową kadry kierowniczej w Hanowerze (luty 2011); organizację dwóch edycji staży zawodowych dla strażaków z Zawodowej Straży Pożarnej w Hanowerze w JRG w Poznaniu i w Lesznie oraz dla funkcjonariuszy z jednostek PSP woj. wielkopolskiego w Hanowerze poświęconych przygotowaniu do EURO 2012 (marzec, listopad 2011); zorganizowanie przyjazdu jednostki dekontaminacyjnej z Hanoweru (8 pojazdów, 31 ratowników) na ćwiczenia Wydarzenia Strona 10

11 2. W ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej przedstawiciel KW PSP w Poznaniu wygłosił referat na międzynarodowych warsztatach eksperckich nt. Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla efektywniejszej komunikacji kryzysowej zorganizowanych w Warszawie Zaprezentowano razem z przedstawicielem ze straży pożarnej hrabstwa Northumberland w Wielkiej Brytanii rezultaty wspólnie zrealizowanego projektu Bezpieczny emigrant. 3. Aktywnie uczestniczyliśmy w imprezach targowych o charakterze międzynarodowym: Marzec. Podczas XV Jubileuszowych Targów Edukacyjnych w Poznaniu zorganizowano międzynarodową konferencję edukacyjną nt. Edukacja i profilaktyka pożarowa w aspekcie społecznym. Prelegentami byli m.in. eksperci z Wielkiej Brytanii, Danii i Finlandii. Uczestniczyło w niej ponad 160 osób z kraju i zagranicy. Była to pierwsza konferencja tego typu poświęcona zagadnieniom dotyczącym profilaktyki pożarowej (tzw. prewencji społecznej) oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu i w szkole, Listopad. W dniach listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbyła się kolejna edycja targów poświęconych ekologii - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podczas targów w dniu 23 listopada 2011 zorganizowała Konferencję Techniczną pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nt. Zwalczanie awarii przemysłowych w Europie. Celem konferencji było zaprezentowanie zagadnień związanych z organizacją zapobiegania poważnym awariom i katastrofom w przemyśle. Prelegentami byli m. in. eksperci z Niemiec i Węgier. 4. Ponadto komendy powiatowe/miejskie prowadziły współpracę na poziomie lokalnym ze strażakami z Holandii, Niemiec, Ukrainy i Węgier Prewencja społeczna W 2011 roku w ramach prewencji społecznej zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia: Strona 11

12 zorganizowano międzynarodową konferencję edukacyjną Edukacja i Profilaktyka Pożarowa w aspekcie społecznym (szczegóły powyżej), przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowano stoisko edukacyjno-informacyjne podczas Poznańskich Targów Edukacyjnych w dniach 4-6 marca 2011 r. promujące m.in. zawód strażaka, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2011 w dniach listopad 2011 r. promowano Państwową Straż Pożarną oraz Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Na stoisku promocyjnoedukacyjnym zwiedzający mogli zobaczyć sprzęt służący strażakom w codziennej walce z zagrożeniami środowiska naturalnego. Galeria fotograficzna z ubiegłorocznej powodzi pokazywała działalność strażaków niosących pomoc poszkodowanym mieszkańcom. Prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną dotyczącą bezpiecznych zachowań i reagowania w przypadku zagrożenia, propagowano ideę zakupu czujek dymu i tlenku węgla w ramach kampanii edukacyjnej Nie dla czadu, itd., na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas w/w Targów również odbyła się prezentacja działalności Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce. Podczas wspólnej prezentacji Komendy Wojewódzkiej PSP i Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu został zaprezentowany sprzęt pomiarowy i diagnozujący zagrożenia chemiczne zakupiony w ramach dofinansowania z WFOŚ i GW oraz środków UE. Na stoisku zaprezentowano również Kalendarz Wielkopolskich Strażaków 2012, rozdano ulotki i broszury z zakresu prewencji społecznej i informujące o zakupionym sprzęcie oraz promowano akcję Czujka dymu i czadu w każdym domu. Ponadto zaprezentowano film z ćwiczeń pod kryptonimem Wydarzenia 2011, koordynowano działalność z zakresu prewencji społecznej w komendach miejskich/powiatowych PSP w woj. wielkopolskim, m. in. konsultowano publikowane informacje prewencyjne na ulotkach i broszurach. Zebrano dane dotyczące prowadzonych akcji edukacyjnych w poszczególnych jednostkach, udział w regionalnych konferencjach tematycznych m.in. w zorganizowanej przez KP PSP w Wolsztynie konferencji szkoleniowej Bezpieczeństwo Strona 12

13 pożarowe obiektów hotelowych w pryzmacie prewencji społecznej w dniu r. w Karpicku; seminariach m.in. w X Regionalnym Seminarium nt. Ochrona Przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych zorganizowanym w Gnieźnie w dniu r., a także podczas szkolenia dla funkcjonariuszy ds. nieletnich z wydziałów prewencji komend Policji z woj. wielkopolskiego w Rokosowie w dniu br. zaprezentowano dotychczasowe rezultaty i doświadczenia z realizacji wielkopolskiego programu Edukacja i Profilaktyka Pożarowa ; w festynach i imprezach plenerowych w ramach, których prezentowano działalność Państwowej Straży Pożarnej, przekazywano informacje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zapobiegania zagrożeniom, itp współpracowano z przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w zakresie realizacji zagadnień Edukacji i Profilaktyki Pożarowej w ramach programu nauczania, przekazywano materiały edukacyjne pomocne podczas zajęć programowych czy tworzeniu projektów edukacyjnych, itp., kontynuowano współpracę z Kuratorium Oświaty uczestnicząc w spotkaniach powołanego ramach hasła Wychowanie, opieka i bezpieczeństwo zespołu skupiającego służby i instytucje odpowiedzialne w woj. wielkopolskim za szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ponadto uczestniczono w spotkaniach z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu miasta Poznania w dniu br. przedstawiając tematykę z zakresu edukacji i profilaktyki pożarowej, propagowano stronę internetową Edukacja i Profilaktyka Pożarowa uaktualniając zamieszczone materiały edukacyjne i informacyjne z zakresu edukacji i profilaktyki pożarowej, udzielano wywiadów w lokalnych mediach, zwłaszcza w okresie jesiennozimowym, na temat bezpieczeństwa w sezonie grzewczym, rekomendując zakup urządzeń ostrzegających o pożarze i tlenku węgla; przekazano informacje na temat wypadków i bezpieczeństwa na drogach do portalu internetowego Bez szans, Strona 13

14 opracowano wspólnie z Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu raport dotyczący ofiar śmiertelnych pożarów w latach , udział w ramach akcji poznańskich uczelni wyższych zatytułowanej Noc Naukowców, która odbyła się w dniu r. Celem imprezy było zaprezentowanie nauki w formie zabawy. W naukowej zabawie nt: Co zrobić by drewno nie chciało się palić? na Uniwersytecie Przyrodniczym w Laboratorium Zakładu Ochrony i Konserwacji Drewna, Wydziału Technologii Drewna, Instytutu Chemicznej Ochrony Drewna - st. kpt. Tomasz Wiśniewski wspólnie z dr inż. Wojciechem Grześkowiakiem zaprezentowali oprócz zagadnienia dotyczących palności drewna, sposobów zabezpieczania przed ogniem, itp. zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznych zachowań w ramach programu Edukacja i profilaktyka pożarowa. Rozdano ulotki nt. prewencji społecznej oraz zaprezentowano działanie czujki dymu. Wstępne ustalanie przyczyn pożarów - dochodzenia pożarowe upowszechnianie wiedzy z zakresu dochodzeń pożarowych poprzez wygłoszenie referatów i udział w roli prelegentów w konferencjach organizowanych na terenie kraju m.in. w konferencji pt. Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym budynków po nowelizacji przepisów, która odbyła się w Katowicach r. st. kpt. Tomasz Wiśniewski wygłosił referat pt. Mądry po pożarze wnioski z dochodzeń, prowadzenie szkoleń doskonalących z zakresu wstępnego ustalenia przyczyn pożaru dla strażaków z jednostek PSP z woj. wielkopolskiego. Głównym celem szkoleń było ukazanie problemu oraz zainicjowanie zmian ukierunkowanych na poprawę standardów w obszarze dochodzeń pożarowych. Warsztaty szkoleniowe miały charakter ponad powiatowy, na które zaproszono strażaków z pionów operacyjnych i kontrolnorozpoznawczych, policjantów z pionów dochodzeniowo-śledczych i techników kryminalistyki oraz przedstawicieli prokuratur rejonowych powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, Strona 14

15 złotowskiego, grodziskiego, nowotomyskiego, wolsztyńskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego. Działalność kontrolna W roku 2011 kontrole jednostek organizacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego były przeprowadzane przez zespoły kontrolne Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zespoły składały się z merytorycznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z poszczególnych komórek organizacyjnych. Wszyscy członkowie zespołów kontrolnych zostali przeszkoleni w ramach wewnętrznych szkoleń doskonalących organizowanych przez Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej. Lp. Podmiot kontrolowany Komenda PSP Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez KW PSP w 2011 roku: Wydział realizujący kontrolę Rodzaj kontroli Temat kontroli 1. KALISZ WTT problemowa Kontrola wypełniania i rozliczania okresowych kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego za miesiąc poprzedzający miesiąc kontroli. 2. JAROCIN WR problemowa Realizacja zadań operacyjnych. 3. GNIEZNO WO sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli problemowej z 2009 r. 4. NOWY TOMYŚL 5. KM PSP POZNAŃ JRG2 WIŁ problemowa Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. WK problemowa Prowadzenie dokumentacji kadrowej strażaków. Urlopy i badania lekarskie. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie mianowania strażaków. Przyznawanie dodatków motywacyjnych. 6. ŚREM WTT problemowa Kontrola wypełniania i rozliczania okresowych kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego za miesiąc poprzedzający miesiąc kontroli. 7. NOWY WR sprawdzająca Realizacja zadań operacyjnych kontroli z 2010 r. TOMYŚL 8. KROTOSZYN WZ problemowa Realizacja czynności kontrolno - rozpoznawczych 9. PLESZEW WT problemowa Prawidłowość realizacji zaopatrzenia mundurowego strażaków oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania. Realizacja zagadnień mieszkaniowych pomoc na uzyskanie lokalu. Równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego. Udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty Strona 15

16 Lp. Podmiot kontrolowany Komenda PSP Wydział realizujący kontrolę Rodzaj kontroli Temat kontroli budowlane. 10. PLESZEW WK problemowa Prowadzenie dokumentacji kadrowej strażaków. Oceny pracowników korpusu służby cywilnej. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych. 11. CZARNKÓW WTT problemowa Kontrola wypełniania i rozliczania okresowych kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego za miesiąc poprzedzający miesiąc kontroli. 12. GRODZISK WR sprawdzająca Realizacja zadań operacyjnych kontroli z 2010 r. WLKP. 13. JAROCIN WT problemowa Prawidłowość realizacji zaopatrzenia mundurowego strażaków oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania. Realizacja zagadnień mieszkaniowych pomoc na uzyskanie lokalu. Równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego. Udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. 14. POZNAŃ WIŁ problemowa Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. 15. KĘPNO WR problemowa Realizacja zadań operacyjnych. 16. ŚRODA WLKP. WOsz problemowa Realizacja szkoleń doskonalących w JRG oraz w jednostkach OSP w KSRG. 17. SZAMOTUŁY WZ problemowa Realizacja czynności kontrolno - rozpoznawczych 18. POZNAŃ MIĘDZYCHÓD ŚRODA WLKP. WK doraźna Ewidencja czasu służby 19. SZAMOTUŁY WK doraźna Ewidencja czasu służby 20. WRZEŚNIA WZ doraźna Ocena postępowania odbiorowego za pierwsze półrocze 2010 r. W 2011 roku nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych i zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skierowanych do organów powołanych do ścigania oraz liczbie skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku 2011: Lp. Formy kontroli Liczba kontroli 1. problemowa sprawdzająca 3 3. doraźna 3 4 inspekcje 74 Strona 16

17 DZIAŁALNOŚĆ KADROWA 1. Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 2520 osób, w tym 2408 funkcjonariuszy pożarnictwa i 112 pracowników cywilnych (pracujących na 112,5 etatach). W porównaniu ze stanem etatowym wynoszącym 2451 strażaków i 117 pracowników cywilnych wykorzystanie etatów wynosiło: 98,24% w grupie funkcjonariuszy i 95,72% pracowników cywilnych. Porównując powyższe dane ze stanem etatowym na dzień 31 grudnia 2010 r. należy stwierdzić, że: limit etatów funkcjonariuszy przyznanych na rok 2011 jest równy z limitem etatowym obowiązującym w 2010 roku, w grupie pracowników cywilnych innych niż stanowiska ksc nastąpił wzrost liczby etatów o 1 (stanowisko pomocnicze) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., Wykorzystanie etatów w 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego uległo tylko nieznacznym zmianom; dane szczegółowe przedstawia poniższa tabela: rok funkcjonariusze pracownicy cywilni liczba etatów wykorzystanie % liczba etatów wykorzystanie % , , , ,14 Nie obsadzanie wolnych etatów w pierwszym półroczu wynika z oczekiwania na ukończenie szkół pożarniczych przez ich słuchaczy i objęcia wolnych stanowisk, a także ukończenia kursów szeregowców przez kandydatów do służby, którzy nie będąc faktycznie strażakami są kierowani na te kursy przez Powiatowe Urzędy Pracy (po ich ukończeniu podejmują służbę w PSP). W okresie w rozbiciu na poszczególne korpusy stan zatrudnienia funkcjonariuszy PSP województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku wygląda następująco: Strona 17

18 rok / korpus ilość % ilość % oficerski , ,88 aspirancki , ,62 podoficerski , ,52 szeregowców , ,98 razem Na podstawie powyższego zestawienia stwierdzić można, że w korpusie oficerskim i szeregowców nastąpił wzrost liczby strażaków, natomiast w korpusie aspiranckim i podoficerskim nieznaczny spadek. W omawianym roku do służby w PSP przyjęto 97 osób, natomiast zwolnionych ze służby zostało 104 strażaków. 2. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy pełniących służbę w województwie wielkopolskim pod względem wysługi lat służby w porównaniu do ubiegłego roku nie zmieniła się znacząco, powyższe dane przedstawia tabela: 2011 r r. lata służby w ochronie ilość % ilość % przeciwpożarowej strażaków udział strażaków udział , , , , , , , , , , , , , ,42 powyżej , Porównując powyższe dane należy stwierdzić znacznie mniejszą relatywnie liczbę w 2011 r. strażaków o najmniejszym stażu służby (do 5 lat) niż w roku 2010 r. 3. Poziom wykształcenia ogólnego funkcjonariuszy PSP województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco: wyższe 521 (21,63%) Strona 18

19 licencjackie 216 (8,97%) policealne 577 (23,96%) średnie 1050 (43,60%) zasadnicze 43 (1,78%) podstawowe 1 (0,04%) W 2011 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2010 r. nastąpił wzrost strażaków posiadających wykształcenie wyższe (łącznie z licencjackim). Podniesienie ogólnego stanu wykształcenia jest przede wszystkim wynikiem podjęcia służby stałej przez dużą liczbę absolwentów szkół pożarniczych, ukończeniem zaocznych studiów strażaków oraz odejściem ze służby strażaków z wykształceniem zasadniczym i podstawowym, a przyjęciem do służby osób z wykształceniem średnim. 4. Poziom wykształcenia ogólnego pracowników cywilnych PSP województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco: wyższe 65 (53,27%) licencjackie 21 (17,21%) policealne 11 (9,01%) średnie 20 (16,39%) zasadnicze 5 (4,09%) Ponad połowa pracowników spośród ogółu zatrudnionych w wielkopolskich Komendach stanowią osoby z wykształceniem wyższym. 5. Rozkład zatrudnienia 2408 funkcjonariuszy wielkopolskich Komend Państwowej Straży Pożarnej według systemu pełnienia służby i pionów służby przedstawia się następująco: logistyka 101 ( 4,19%) pion szkoleniowy 8 (0,33 %) pion operacyjny 2200 ( 91,36%) prewencja 52 ( 2,15%) pozostałe 47 ( 1,95%) W systemie zmianowym pełni służbę 1997 strażaków, czyli ponad 4/5 ogółu zatrudnionych funkcjonariuszy (82,93%). 6. Rozkład zatrudnienia 122 pracowników cywilnych wielkopolskich Komend Państwowej Straży Pożarnej według pionów służby przedstawia się następująco: Strona 19

20 logistyka 70 ( 57,37%) pion szkoleniowy 2 (1,63 %) pion operacyjny 5 ( 4,09%) prewencja 2 ( 1,63%) pozostałe 43 ( 35,24%) 7. W 2011 r. do Komend PSP województwa wielkopolskiego przyjęto 26 absolwentów szkół pożarniczych (4 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i 22 absolwentów Szkół Aspirantów). Absolwenci ci decyzjami Komendanta Głównego PSP skierowani zostali do służby w KP/M PSP w: Poznaniu (3 oficerów i 2 aspirantów), Gostyniu (2 aspirantów), Gnieźnie (2 aspirantów), Pile (2 aspirantów), Ostrzeszowie (1 aspirant), Słupcy (1 aspirant), Koninie (1 oficer i 3 aspirantów), Nowym Tomyślu (1 aspirant), Szamotułach (1 aspirant), Jarocinie (1 aspirant), Krotoszynie (1 aspirant), Śremie (1 aspirant), Kole (1 aspirant), Złotowie(1 aspirant), Międzychodzie (1 aspirant), Obornikach (1 aspirant). 8. Funkcjonariusze PSP w ubiegłym roku podnosili kwalifikacje w szkołach i uczelniach cywilnych oraz pożarniczych w ogólnej liczbie 320 funkcjonariuszy i pracowników KP/KM woj. wielkopolskiego (13,06% stanu etatowego). W stosunku do roku 2010 stwierdzono wzrost o 3,92% ilości osób uczących się we wszystkich rodzajach szkół: 12 funkcjonariuszy rozpoczęło w 2011 r. półtoraroczne studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi 2 KW, 2 KM PSP Poznań, po jednym z KM PSP Konin, KP PSP Września, KP PSP Złotów, KP PSP Gniezno, KP PSP Środa Wlkp., KP PSP Szamotuły, KP PSP Ostrów Wlkp. i KM PSP Leszno, 10 funkcjonariuszy rozpoczęło dwusemestralne studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w PSP (3 z KM PSP w Poznaniu, po jednym z KW, KM PSP Konin, KP PSP Wolsztyn, KP PSP Kępno, KP PSP Czarnków, KP PSP Pleszew, KP PSP Śrem. 33 funkcjonariuszy rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych W zakresie gospodarowania zasobami dla kadry kierowniczej PSP Strona 20

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2011 ROKU. podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej rok 2011. Poznań, styczeń 2012 r.

PODSUMOWANIE 2011 ROKU. podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej rok 2011. Poznań, styczeń 2012 r. PODSUMOWANIE 2011 ROKU podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej rok 2011 Poznań, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Działalność operacyjna... 3 Działalność kontrolno-rozpoznawcza...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009.

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009. ZAGADNIENIA KADROWE Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 92 osoby w tym 88 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych z czego 3 etaty naleŝą do

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015.

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Kielce, dnia 5 grudnia 2014 r. Lp. Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Przewidywany

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM: STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa jednostki organizacyjnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2005 r. Analizując statystykę zdarzeń w latach 2004-2005 widać, że w 2005 r nastąpił znaczny spadek pożarów (2004 r. - 480, 2005 r. - 381), oraz niewielki spadek miejscowych

Bardziej szczegółowo

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP...

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP... Załącznik nr 2 do Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP woj. podkarpackiego włączonych do ksrg (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w KATOWICACH w 2010 roku.

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w KATOWICACH w 2010 roku. SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w KATOWICACH w 200 roku.. Organizacja komórek PSP, realizujących czynności kontrolne.. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ZATWIERDZAM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ KSRG ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO

Bardziej szczegółowo

Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu za 2010 rok

Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu za 2010 rok ROK ZAŁOŻENIA 1962 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO WE WROCŁAWIU www.zorba.wroc.pl 50-055 Wrocław ul. Teatralna 16/20 Tel/ fax 071-344-45-41 e-mail: zorba@zorba.wroc.pl ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PROGRAMU SWD ST W ZAKRESIE STATYSTYCZNYM st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński

OBSŁUGA PROGRAMU SWD ST W ZAKRESIE STATYSTYCZNYM st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński 1 Studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski SPO 4 Obsługa programu SWD ST w zakresie statystycznym Wykład Nazwa przedmiotu: Obsługa programu SWD ST w zakresie statystycznym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy Powodzie, podtopienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu Załącznik do Decyzji Nr 6/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,ochotnicze-straze-pozarne.html Wygenerowano: Środa, 3 lutego 2016, 22:49 Ochotnicze Straże Pożarne ZADANIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie - REKRUTACJA 2016

Ogłoszenie - REKRUTACJA 2016 KWP w Poznaniu Źródło: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/rekrutacja-do-sluzby-w/85,ogloszenie-rekrutacja-016.html Wygenerowano: Wtorek, 9 sierpnia 016, 1:41 Ogłoszenie - REKRUTACJA 016 UWAGA! Komendant

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE 05.04.2013r. POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł)

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) część 85/20 województwo podlaskie Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYDATKI MAJĄTKOWE Plan po zmianach - 1.730 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w.. Gmina Powiat Województwo Data założenia SPIS TREŚCI 1. Naczelnicy OSP w latach..(od założenia

Bardziej szczegółowo

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zgodnie z zawartym w dniu 28 czerwca 2012r. porozumieniem o dofinansowanie, zrealizował

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego 758/2014/Wn12/NZ-UR-LZ/D Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 13 listopada 2015, 03:18 DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Dofinansowanie działalności OSP. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonując

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA z zakresu działalności operacyjno-szkoleniowej ochotniczych straży pożarnych w latach 2001-2006 Materiał na II Zjazd Oddziału Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

Narada Roczna. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Narada Roczna. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu Narada Roczna Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu Obszar działania KM PSP w Kaliszu Miasto Kalisz. Powiat Kaliski 1 miasto 11 gmin Powierzchnia 1229 km 2 Ludność 188 tyś. Lesistość 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia

Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Żarach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo