Raport z badania ilościowego. Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych. Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania ilościowego. Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych. Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013"

Transkrypt

1 Raport z badania ilościowego nowy model Kształcenia Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013

2 SPIS TREŚCI 1.Wnioski z badania 4 2.Opis metodologii 9 3.Wyniki badania 10 4.Podsumowanie 25

3 Wnioski 1/5 Słuchacze studiów podyplomowych są w większości motywowani wewnętrznie do podjęcia dalszej edukacji: dzięki studiom podyplomowym wzrasta ich samoocena oraz zaufanie do siebie w życiu zawodowym i prywatnym chęć zdobycia awansu lub zwiększenia zarobków jest wprawdzie obecna, ale znajduje się na dalszym planie Koszt studiów podyplomowych to kwota dość wysoka dla badanych, co więcej odbierana przez nich jako niewspółmiernie duża w stosunku do potencjalnych benefitów: nie mniej jednak decydują się podjąć ten wysiłek finansowy, najczęściej zresztą ponoszony samodzielnie (bez udziału pracodawcy czy sponsorów)

4 Wnioski 2/5 Badani mają sporo uwag krytycznych względem obecnego systemu edukacji podyplomowej, negatywnie odnoszą się w szczególności do: słabej organizacji studiów: sztywnego planu zajęć, niemożności odbycia zajęć, na które nie mieli możliwości przyjść, zmiany grafiku tuż przed zjazdem czy też zimnych lub zbyt małych sal wykładowych niskich kompetencji wykładowców: badanym zależy przede wszystkim na odbywaniu zajęć prowadzonych przez praktyków, którzy nauczą ich wdrażania zdobytej wiedzy do realnych sytuacji; zdaniem słuchaczy wykładowcy przychodzą dość często nieprzygotowani i prezentują na przykład materiał, który wykładają na studiach magisterskich (co jest dla słuchaczy nieakceptowalne)

5 Wnioski 3/5 Rozwijany przez SWPS nowy model organizacji studiów podyplomowych spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony badanych: dostrzegają w nim zdecydowanie więcej plusów niz minusów szczególnie pozytywnie oceniana jest elastyczność, jaką da możliwość odbywania studiów modułowych obaw względem modelu jest bardzo niewiele, jeśli są, dotyczą głównie kwestii: omijania przez znaczną liczbę studentów nudnych zajęć, które jednak są ważne z punktu widzenia wykonywania określonej pracy samodyscypliny, która jest konieczna, gdy ma się wybór, a wiele osób ma kłopoty z jej sprawowaniem mniejszej integracji studentów będących razem na roku (wymieniających doświadczenia) ewentualnego nakładania się zajęć, które student chce odbyć pójścia na łatwiznę przez część słuchaczy i odbyciem najmniejszej możliwej liczby kursów niewiedzy osób nieobeznanych z tematem co wybrać (co się tak na prawdę przyda)

6 Wnioski 4/5 Nowy model studiów podyplomowych jest bliski wyobrażeniu badanych na temat idealnych studiów podyplomowych, których jedną z głównych cech jest elastyczność w wyborze kursów lub zajęć. W idealnych studiach podyplomowych ważna zdaje sie być także możliwość odbycia określonych zajęć w innym terminie badani podkreślają, że są już osobami dorosłymi mającycmi zobowiązania zawodowe i rodzinne, powodujące czasem niemożność dotarcia na zajęcia w wyznaczonym terminie (kilka osób ubolewało nad zajęciami w trakcie ferii zimowych, kiedy to chcieli udać sie na wyjazd rodzinny).

7 Wnioski 5/5 Dodatkowo słuchacze kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę edukacji podyplomowej: interesują ich głównie zajęcia z doświadczonymi praktykami z danej dziedziny w znacznie mniejszym stopniu potrzebują wiedzy od uznanych profesorów (zdaje się, że większość badanych postrzega profesorów jako teoretyków danej dziedziny) wskazują na potrzebę odbywania przede wszystkim zajęć praktycznych (warsztatów, treningów) zajęcia teoteryczne traktują jako zło konieczne e-learning nie spotkał się z większą aprobatą prawdopodobnie jako nie dający szansy na praktyczne wdrażanie wiedzy

8 OPIS METODOLOGII BADANIA Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI wywiadów internetowych przeprowadzonych na grupie docelowej Wielkość próby N=400 osób studentów Studiów Podyplomowych (osoby, które obecnie uczęszczają lub ukończyły w przeciągu ostatnich 5 lat) W badaniu wykorzystano bazy kontaktów do studentów SWPS (wszystkie odziały) oraz WSHiD w Poznaniu Uczetnikami badania byli także studenci innych uczelni, rekrutowani poprzez informację na forach internetowych dotyczących studiów podyplomowych oraz portalach społecznościowych

9 Wyniki

10 Charakterystyka respondentów okres odbywania studiów i uczelnia Okres, w którym respondenci odbywali studia podyplomowe Uczelnia, w której zorganizowane są / były studia podyplomowe 100% 90% 80% Obecnie uczęszczam SWPS (wszystkie oddziały) 74% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 94% 2% 4% Ukończyłem /am 1-2 lata temu Ukończyłem /am 3-5 lat temu WSHiD w Poznaniu inna 7% 19% Wśród studentów studiów podyplomowych innych uczelni niż SWPS i WSHiD w Poznaniu znalazły się osoby odbywające kształcenie między innymi w: Uniwersytecie Warszawskim Uniwersytecie Wrocławskim SGH Uniwersytecie Łódzkim Politechnice Łódzkiej Uniwersytecie Gdańskim WSPiZ im.leona Koźmińskiego w Warszawie Baza: wszyscy, n=402

11 Charakterystyka studiów podyplomowych obszar naukowy i jego związek z wykształceniem Obszar naukowy, którego dotyczą studia podyplomowe Obszar studiów podyplomowych a wcześniejsze wykształcenie Pomoc psychologiczna Rozwój dzieci i młodzieży Zarządzanie zasobami ludzkimi 8% 14% 18% 100% 90% 80% 40% tematyka studiów podyplomowych jest uzupełnieniem mojego wykształcenia Coaching / studia trenerskie Dietetyka, psychodietetyka Językowe (np.tłumaczenia) Logopedia, neurologopedia Medycyna (np. psychoonkologia) Seksuologia Psychologia transportu Psychologia społeczna Kształcenia głosu i mowy Inne 8% 7% Inne kierunki to między 5% innymi: psychologia w biznesie 4% prawo pracy 3% zarządzanie psychologia śledcza 2% aranżacja wnętrz bankowość 2% i wiele innych 2% 2% 26% 78% badanych otrzymało lub otrzyma po ukończeniu studiów podyplomowych świadectwo ukończenia przewidziane ustawą o kształceniu podyplomowym; Co ciekawe, ponad 20% respondentów nie wie, jaki dokument otrzyma po ukończeniu Baza: wszyscy, n=402 studiów podyplomowych 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 34% 14% 12% koresponduje z moim wcześniej uzyskanym wykształceniem, ale jest też sporo zagadnień nowych przeważają zagadnienia spoza mojego obszaru to dla mnie zupełna nowość Dla ¼ badanych tematyka studiów podyplomowych dotyczy nowych kompetencji i umiejętności

12 Motywy podjęcia studiów podyplomowych Motywy, jakimi kierowali się respondenci podejmując studia podyplomowe (zadaniem badanych był wybór maksymalnie 3 stwierdzeń z listy) Chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych 84% Chęć samodoskonalenia się, samorozwoju 83% Chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy 62% Chęć podniesienia kwalifikacji osobistych (np. w relacji z partnerem, dzieckiem, itp.) 15% Wymagania pracodawcy Konieczność przekwalifikowania Inne (jakie) 4% 9% 7% Wśród innych motywów podjęcia studiów podyplomowych znalazły się między innymi: chęć poznania nowych ludzi ciekawość chęć przetrenowania mózgu chęć dokonania zmiany w swoim życiu Baza: wszyscy, n=402

13 Organizacja studiów podyplomowych terminy zjazdów i elastyczność planu zajęć Terminy odbywania zajęć na studiach podyplomowych Stopień elastyczności planu zajęć 100% 90% 80% Wyłącznie w weekendy (sobota niedziela) 3% 3% 9% dowolność w decydowaniu o terminach zjazdów możliwość modyfikowania terminów zjazdów 70% 60% 78% W weekendy oraz w tygodniu 85% możliwość niewielkiego modyfikowania terminów zjazdów plan zajęć w pełni ustalony przez uczelnię 50% 40% 30% W weekendy oraz poprzedzające je piątki Elastyczność planu jako czynnik decydujący o wyborze studiów podyplomowych Bardzo istotny czynnik 20% Raczej istotny czynnik 8% Inne 22% 38% 19% 18% 4% Ani istotny ani nieistotny czynnik 0% Baza: wszyscy, n=402 4% Dla aż 60% badanych możliwość modyfikowania swojego planu zajęć jest ważnym czynnikiem, który może decydować o podjęciu konkretnych studiów podyplomowych 0% 20% 40% 60% 80% 100% Raczej nieistotny czynnik Zupełnie nieistotny czynnik

14 Organizacja studiów podyplomowych elastyczność tematyki zajęć Elastyczność w doborze zajęć na studiach podyplomowych Czy zdaniem respondenta elastyczność w doborze tematyki zajęć na studiach podyplomowych może zwiększyć zainteresowanie studiami? 100% 90% 80% 70% 2% 7% Program studiów nie był na sztywno określony i mogłem /am / mogę wybierać te zajęcia /przedmioty, które najbardziej mnie interesują 100% 90% 80% 70% 11% 46% Nie miałaby wpływu Raczej zwiększyłaby 60% 50% 40% 91% Program studiów miał / ma pewne z góry określone ramy, ale były / są także zajęcia /przedmioty fakultatywne, do wyboru 60% 50% 40% Zdecydowanie zwiększyłaby 30% 20% 0% Program studiów zaplanowany był /jest od A do Z i nie miałem /am / mam możliwości wyboru tylko tych zajęć, które mnie interesują 30% 20% 43% 0% Uwaga: brak było wskazań, że taki sposób organizacji studiów podyplomowych mógłby jakkolwiek zmniejszyć zainteresowanie nimi Zdecydowana większość respondentów uważa, że elastyczność w doborze zajęć przyczyniłaby się do wzrostu zainteresowania studiami podyplomowymi Baza: wszyscy, n=402

15 Wpływ studiów podyplomowych na pozytywne zmiany w życiu Czy uczestnictwo w studiach podyplomowych zmieniło cokolwiek w Pana /i życiu osobistym i zawodowym? Awans w pracy lub jego perspektywa po ukończeniu studiów podyplomowych Wzrost samooceny Wzrost zaufania do siebie w pracy 74% 70% 100% 90% 80% 70% Osoby, które wciąż studiują i nie wiedzą, czy ukończenie studiów podyplomowych zapewni im awans Łatwiejsze kontakty z pracownikami Łatwiejsze kontakty z bliskimi (mężem, żoną, dzieckiem) Wzrost zarobków 15% 34% 32% Jak widać, korzyści wynikające z podjęcia studiów podyplomowych dotyczą głównie sfery psychologicznej, związanej z samooceną i poczuciem własnej skuteczności, a niekoniecznie z perspektywą awansu lub wyższych zarobków 60% 50% 40% 30% 20% 0% 81% 16% 3% Osoby, które nie otrzymały lub nie otrzymają awansu (wiedzą o tym) Osoby, które otrzymały lub otrzymają awans w pracy Baza: wszyscy, n=402

16 Źródła finansowania i koszt studiów podyplomowych 100% 90% 80% Źródło finansowania studiów podyplomowych W pełni finansowałem /am ja sam /a Częściowo ja sam /a a częściowo pracodawca, sponsor Relacja kosztu studiów podyplomowych do późniejszych profitów uzyskanych dzięki studiom 100% 90% 80% Średni koszt studiów podyplomowych to ok zł 23% Koszt studiów zdecydowanie za wysoki Raczej za wysoki 70% 64% W pełni pracodawca, sponsor 70% W sam raz 60% Inne (jakie) 60% Raczej za niski 50% 40% 30% 20% 23% 7% Wśród wskazań innych źródeł finansowania znalazły się takie odpowiedzi, jak: rodzice, PFRON, urząd pracy, współmałżonek i inne 50% 40% 30% 20% 52% 25% Zdecydowana większość badanych uważa, że koszt studiów podyplomowych jest za wysoki zestawiając go z zyskami, jakie dzięki studiom można osiągnąć 0% 6% 0% 1% Baza: wszyscy, n=402

17 Uwagi do studiów podyplomowych co nie odpowiadało (pytanie otwarte) Czy jest coś, co nie odpowiadało Panu /i w studiach podyplomowych? Pytanie otwarte nie mam uwag, wszystko się podobało 25% uwagi dotyczące organizacji (np. planu zajęć, sal wykładowych, kontaktu z kierownikiem / wykładowcami) 17% zbyt mało zajęć praktycznych uwagi dotyczące wykładowców (słabe przygotowanie merytoryczne, brak wiedzy teoretycznej lub praktycznej) konieczność uczestniczenia w niepotrzebnych zajęciach, sztywność planu zajęcia cały dzień / weekend z jednym wykładowcą / o tej samej tematyce problemy ze stażem / praktykami powtarzalność tematów na różnych zajęciach (pokrywanie się tematów) brak możliwości odrobienia zajęć 4% 3% 2% 2% 8% zajęcia podczas ferii / wakacji 1% Baza: wszyscy, n=402

18 Uwagi do studiów podyplomowych przykładowe wypowiedzi Kategoria uwag: Przykładowe werbatimy: 1. uwagi dotyczące organizacji (np. planu zajęć, sal wykładowych, kontaktu z kierownikiem / wykładowcami) 2. zbyt mało zajęć praktycznych 3. uwagi dotyczące wykładowców (słabe przygotowanie merytoryczne, brak wiedzy teoretycznej lub praktycznej) 4. konieczność uczestniczenia w niepotrzebnych zajęciach, sztywność planu Bałagan organizacyjny. Zbyt późne informowanie o Brak wcześniejszego dokładnego planu zmianie terminu zjazdu. proponowanych zajęć wraz z ich opisem. Czasem za mało zajęć praktycznych. Zbyt mało zajęć warsztatowych. Słabe przygotowanie prowadzących. Często adaptują wykłady ze studiów magisterskich, nie mając pomysłu na wykorzystanie mniejszej ilości czasu na dany temat. Prowadzący mają niewielkie przygotowanie z zakresu efektywnego prowadzenia zajęć. Przedmioty zbędne, na które nie chciałam, ale musiałam chodzić. Sztywny plan zajęć. 5. zajęcia cały dzień / weekend z jednym wykładowcą / o tej samej tematyce 6. brak możliwości odrobienia zajęć W większości 2-dniowe 20 godz bloki tematyczne (nawet najciekawsze i z super osobą to i tak duże obciążenie i znużenie), oczekiwałabym większego zróżnicowania zajęć podczas zajęć. Z uwagi na dojazdy zajęcia w niedzielę mogłyby trwać trochę krócej. Brak możliwości odrabiania zajeć, jesli nie bylo możliwości uczestniczyć w zjezdzie.

19 Nowy model studiów podyplomowych plusy W chwili obecnej SWPS opracowuje nowy model kształcenia podyplomowego. Innowacyjność tego modelu polega na tym, że oprócz obowiązkowych dla danego kierunku zajęć słuchacz sam będzie wybierał część specjalizacyjnych modułów, którymi będzie chciał uzupełnić i sprofilować swoje studia podyplomowe. Jakie są plusy takiego modelu? Pytanie otwarte Uwaga: poniżej prezentowana jest analiza częstości słów: im większą czcionką napisane jest dane słowo, tym częśćiej wystepowało w wypowiedziach osób badanych Analiza: wordle.net

20 Nowy model studiów podyplomowych minusy A jakie, jesli w ogóle, są minusy tego modelu? Pytanie otwarte UWAGA: odpowiedzi były znacznie zdywersyfikowane, stąd też poniżej prezentowane są przykładowe wypowiedzi: 1. Może zabraknąć miejsc na dany fakultet i wtedy trzeba chodzić na coś, co sie nie chce a omija nas to co naprawdę interesujące 2. Dla osób bez przygotowania w danej dziedzinie trudno jest wybrać co ważniejsze 3. Dobór prowadzących może być przypadkowy, może to zwiększyć koszty organizacji a poza tym ludzie często sami nie wiedzą czego chcą i czasem lepiej zadecydować za nich ;) 4. Podwyższona pewnie cena studiów 5. Raczej mało realny, gdyż opłacalność przy małej licznie osób była by niewielka 6. Duża logistyka ze strony uczelni. Brak możliwości realizacji całości programu - przymus rezygnacji z określonych modułów kosztem innych. 7. Nie zawsze wiemy co kryje się pod danym tematem. Źle lub nieprecyzyjnie nadany tytuł zajęć może spowodować, że nie wybierzemy tego, co jest nam na prawdę potrzebne. 8. Nie do końca będę przekonana, czy wybieram dobrze

21 Ocena nowego modelu atrakcyjność i chęć skorzystania Ogólna ocena nowego modelu kształcenia podyplomowego Chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych zorganizowanych w nowy sposób 100% Bardzo mi się podoba 100% Bardzo chętnie skorzystałbym 90% 80% 42% Raczej mi się podoba 90% 80% 38% Raczej chętnie skorzystałbym 70% Ani mi się podoba ani mi się nie podoba 70% Ani chętnie ani niechętnie 60% Raczej mi się nie podoba 60% Raczej niechętnie 50% 40% 30% 20% 49% Zdecydowana większość (91%) badanych pozytywnie odnosi się do nowego pomysłu organizacji studiów podyplomowych 50% 40% 30% 20% 50% Badani entuzjastycznie podchodzą do możliwości skorzystania z takiej formy studiów podyplomowych; 88% chętnie skorzystałaby z takiej możliwości 0% 8% 1% 0% 11% 1%

22 Porównanie modeli obecny vs nowy Porównując ten nowy model do obecnego, z którym stwierdzeniem się Pan /i zgadza? Czy Pana /i zdaniem, taki nowy model organizacji studiów podyplomowych mógłby wpływnąć na poziom zainteresowania dorosłych Polaków dokształcaniem? 100% 90% 80% 70% 40% Nowy model jest zdecydowanie lepszy niż obecny Nowy model jest trochę lepszy niż obecny Oba modele są porównywalne 60% Nowy model jest trochę gorszy niż obecny 50% 40% 30% 45% Dla zdecydowanej większości badanych (85%) nowy model jest lepszy niż obecny 40% 1% 59% Nowy model przyciągałby więcej osób niż obecnie Zmiana organizacji studiów nie wpłynęłaby na poziom zainteresowania nimi przez Polaków Nowy model przyciągałby mniej osób niż obecnie Dostosowanie nowego modelu studiów podyplomowych do indywidualnych potrzeb studentów Nowy model zdecydowanie bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb 20% 0% 14% 1% Respondeci nie mają najmniejszych wątpliwości, że nowy model jest bardziej dostosowany do ich potrzeb niż obecny 61% 4% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nowy model nieco bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb Oba modele porównywalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb

23 Idealne studia podyplomowe Proszę wyobrazić sobie idealne studia podyplomowe. Jakie cechy / właściwości miałyby takie studia? Tematyka poszczególnych zajęć jest opcjonalna nie trzeba na sztywno odbywać wszystkich zajęć Zajęcia z uznanymi praktykami danej dziedziny 48% 47% W planie studiów głównie zajęcia praktyczne Plan zajęć jest elastyczny można je odbywać w wybranym terminie 37% 35% Czas trwania studiów dostosowany do indywidualnych potrzeb lub możliwości Uzyskanie certyfikatu umożliwiającego wykonywanie czynności zawodowych 30% 29% W planie studiów mniej więcej po równo zajęcia praktyczne i teoretyczne 23% Możliwość odbywania indywidualnych konsultacji z prowadzącymi Możliwość odbywania zajęć w trybie e-learningowym Program studiów całkowicie dostosowany do indywidualnych potrzeb / wymagań Zajęcia ze znanymi Profesorami 14% 9% 7% % osób, które wskazały daną cechę jako jedną z 3 najważniejszych W planie studiów głównie zajęcia teoretyczne 1%

24 Podsumowanie wyników 1/5 Głównymi motywami podjęcia studiów podyplomowych są chęć podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych oraz potrzeba samorozwoju i doskonalenia. Dopiero na trzecim miejscu wskazywana jest chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Studia podyplomowe większości respondentów odbywają się w weekendy, zdecydowanie rzadziej także w piatek lub inny dzień tygodnia. Plan zajęć jest w 85% z góry ustalony przez uczelnię i dość sztywny, tylko 9% badanych miało jakikolwiek wpływ na termin odbycia zajęć. Tymczasem, 60% badanych uważa, że możliwość wpływu na termin odbywania zajęć stanowi ważny czynnik, który mógłby zadecydować o podjęciu określonych studiów podyplomowych. Podobnie plasują się wyniki dotyczące tematyki zajęć odbywanych przez respondentów 91% badanych nie miało żadnego wpływu na to, w jakich zajęciach będą uczestniczyć w ramach swojego kierunku. Jednocześnie konieczność odbywania zajęć, które nie są dla słuchacza interesujące lub przydatne, wskazywany był jako jeden z ważnych minusów odbywanych w chwili obecnej studiów.

25 Podsumowanie wyników 2/5 89% respondentów uważa, że możliwość decydowania o tematyce odbywanych w ramach studiów podyplomowych kursów zwiększyłaby zainteresowanie kształceniem podyplomowym Polaków. Uczestnictwo w studiach podyplomowych dostarcza znacznych korzyści w sferze psychologicznego funkcjonowania człowieka. Pozytywnie wpływa na somoocenę oraz zaufanie do samego siebie w sytuacji zawodowej. Ułatwia też kontakty z pracownikami, ale co ciekawe także osobami z życia prywatnego (partner, dzieci, etc.). W bliskiej perspektywnie czasowej badani nie spodziewają się znaczącego awansu (stanowisko, finanse) dzięki ukończeniu studiów podyplomowych. Tylko 15% badanych przyznało, że dzieki studiom podyplomowych nastąpił lub nastapi wzrost ich zarobków.

26 Podsumowanie wyników 3/5 Średni koszt studiów podyplomowych to złotych. Jednocześnie 75% respondentów uważa, iż w stosunku do osiaganych dzięki studiom korzyści koszt ten jest za wysoki. Nie wydaje się to jednak przeszkadzać w podejmowaniu kształcenia i finansowaniu go: aż 64% badanych decyduje się samodzielnie ponosić koszt edukacji podyplomowej, a tylko w 7% przypadków studia były sponsorowane (pracodawca, sponsor). ¼ respondentów nie ma uwag krytycznych względem swoich studiów podyplomowych, pozostałe osoby relacjonują pewne spostrzeżenia, czy też rozczarowania. Główne uwagi krytyczne odnoszą się do sposobu zorganizowania studiów podypolomowych, w tym: planu zajęć (także zmian w planie dokonywanych na ostatni moment ), kontaktu z kierownikiem studiów i wykładowcami (np. zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź na ), czy też sal wykładowych (np. za mała na taką liczbę osób, zimno w sali, etc.)

27 Podsumowanie wyników 4/5 Badani uważają także, że w planie zajęć jest zbyt mało zajęć praktycznych, podczas których można by trenować nabywane umiejętności. Pewna grupa badanych wyraża także uwagi krytyczne względem zatrunionej na studiach podyplomowych kadry. Respondenci są zdania, że niektórzy dydaktycy: nie przygotowują się odpowiednio do zajęć (np. wykorzystują materiały przygotowane pod studia magisterskie), nie mają wiedzy lub co gorsza doświadczenia praktycznego w dziedzinie, z której zajęcia prowadzą traktują słuchaczy w szkolny sposób: odpytują, sprawdzają obecność, zwracają się w wyniosły sposób do uczestników Badani uważają za minus także konieczność odbywania zajęć, które spostrzegają jako mało interesujące lub nieprzydatne. Nowy model studiów podyplomowych rozwijany w ramach projektu SWPS spotkał się ze znacznym entuzjazmem i przychylnością ze strony respondentów: 91% osob ocenia nowy model jako atrakcyjny a 88% miałoby ochotę skorzystać w przyszłości ze studiów podylomowych zorganizowanych w taki sposób.

28 Podsumowanie wyników 5/5 Badani są zdania, że nowy model jest lepszy niż obecny, a w szczególności bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Co więcej 59% badanych uważa, że nowy model przyciągnąłby więcej studentów podyplomowych niż obecny. Idealne studia podyplomowe w odczuciu badanych obejmują takie cechy jak: opcjonalność w wyborze zajęć (modułowość), prowadzenie zajęć przez uznanych praktyków z danej dziedziny, dużo zajęć praktycznych, a także elastyczność planu zajęć. Mniej istotne okazały się być zajęcia teoretyczne, nawet takie, które są prowadzone przez znanych profesorów. Badani nie oczekują także, że organizacja studiów będzie całkowicie podporządkowana ich indywidualnych potrzebom czy oczekiwaniom. Trzonem idealnych studiów popdyplomowych nie będą ponadto zajęcia w formie e-learningu.

29 Dziękuję za uwagę

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 Na prawach rękopisu Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I MARKETING W OPINII STUDENTÓW Alicja Balcerak Maria Galant-Pater

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ FGI. Grupa badana: Nauczyciele / szkolni doradcy zawodowi / psychologowie i pedagodzy / rodzice. Opracowała: dr Paulina Sobiczewska

RAPORT Z BADAŃ FGI. Grupa badana: Nauczyciele / szkolni doradcy zawodowi / psychologowie i pedagodzy / rodzice. Opracowała: dr Paulina Sobiczewska Projekt QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość

Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2013 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego.

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Skrót raportu z badań Opracowanie: Mirosław

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Raport z badań Opracowanie: dr Robert Furtak dr Marcin Lipowski

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Raport z badań jakościowych IDI z pracodawcami przygotowany przez PBS Spółka z o. o. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Człowiek

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z badao jakościowych w formie FGI Sopot, czerwiec 2011 Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści UDA-POKL.04.01.01-00-240/10

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo