Raport z badania ilościowego. Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych. Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania ilościowego. Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych. Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013"

Transkrypt

1 Raport z badania ilościowego nowy model Kształcenia Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013

2 SPIS TREŚCI 1.Wnioski z badania 4 2.Opis metodologii 9 3.Wyniki badania 10 4.Podsumowanie 25

3 Wnioski 1/5 Słuchacze studiów podyplomowych są w większości motywowani wewnętrznie do podjęcia dalszej edukacji: dzięki studiom podyplomowym wzrasta ich samoocena oraz zaufanie do siebie w życiu zawodowym i prywatnym chęć zdobycia awansu lub zwiększenia zarobków jest wprawdzie obecna, ale znajduje się na dalszym planie Koszt studiów podyplomowych to kwota dość wysoka dla badanych, co więcej odbierana przez nich jako niewspółmiernie duża w stosunku do potencjalnych benefitów: nie mniej jednak decydują się podjąć ten wysiłek finansowy, najczęściej zresztą ponoszony samodzielnie (bez udziału pracodawcy czy sponsorów)

4 Wnioski 2/5 Badani mają sporo uwag krytycznych względem obecnego systemu edukacji podyplomowej, negatywnie odnoszą się w szczególności do: słabej organizacji studiów: sztywnego planu zajęć, niemożności odbycia zajęć, na które nie mieli możliwości przyjść, zmiany grafiku tuż przed zjazdem czy też zimnych lub zbyt małych sal wykładowych niskich kompetencji wykładowców: badanym zależy przede wszystkim na odbywaniu zajęć prowadzonych przez praktyków, którzy nauczą ich wdrażania zdobytej wiedzy do realnych sytuacji; zdaniem słuchaczy wykładowcy przychodzą dość często nieprzygotowani i prezentują na przykład materiał, który wykładają na studiach magisterskich (co jest dla słuchaczy nieakceptowalne)

5 Wnioski 3/5 Rozwijany przez SWPS nowy model organizacji studiów podyplomowych spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony badanych: dostrzegają w nim zdecydowanie więcej plusów niz minusów szczególnie pozytywnie oceniana jest elastyczność, jaką da możliwość odbywania studiów modułowych obaw względem modelu jest bardzo niewiele, jeśli są, dotyczą głównie kwestii: omijania przez znaczną liczbę studentów nudnych zajęć, które jednak są ważne z punktu widzenia wykonywania określonej pracy samodyscypliny, która jest konieczna, gdy ma się wybór, a wiele osób ma kłopoty z jej sprawowaniem mniejszej integracji studentów będących razem na roku (wymieniających doświadczenia) ewentualnego nakładania się zajęć, które student chce odbyć pójścia na łatwiznę przez część słuchaczy i odbyciem najmniejszej możliwej liczby kursów niewiedzy osób nieobeznanych z tematem co wybrać (co się tak na prawdę przyda)

6 Wnioski 4/5 Nowy model studiów podyplomowych jest bliski wyobrażeniu badanych na temat idealnych studiów podyplomowych, których jedną z głównych cech jest elastyczność w wyborze kursów lub zajęć. W idealnych studiach podyplomowych ważna zdaje sie być także możliwość odbycia określonych zajęć w innym terminie badani podkreślają, że są już osobami dorosłymi mającycmi zobowiązania zawodowe i rodzinne, powodujące czasem niemożność dotarcia na zajęcia w wyznaczonym terminie (kilka osób ubolewało nad zajęciami w trakcie ferii zimowych, kiedy to chcieli udać sie na wyjazd rodzinny).

7 Wnioski 5/5 Dodatkowo słuchacze kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę edukacji podyplomowej: interesują ich głównie zajęcia z doświadczonymi praktykami z danej dziedziny w znacznie mniejszym stopniu potrzebują wiedzy od uznanych profesorów (zdaje się, że większość badanych postrzega profesorów jako teoretyków danej dziedziny) wskazują na potrzebę odbywania przede wszystkim zajęć praktycznych (warsztatów, treningów) zajęcia teoteryczne traktują jako zło konieczne e-learning nie spotkał się z większą aprobatą prawdopodobnie jako nie dający szansy na praktyczne wdrażanie wiedzy

8 OPIS METODOLOGII BADANIA Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI wywiadów internetowych przeprowadzonych na grupie docelowej Wielkość próby N=400 osób studentów Studiów Podyplomowych (osoby, które obecnie uczęszczają lub ukończyły w przeciągu ostatnich 5 lat) W badaniu wykorzystano bazy kontaktów do studentów SWPS (wszystkie odziały) oraz WSHiD w Poznaniu Uczetnikami badania byli także studenci innych uczelni, rekrutowani poprzez informację na forach internetowych dotyczących studiów podyplomowych oraz portalach społecznościowych

9 Wyniki

10 Charakterystyka respondentów okres odbywania studiów i uczelnia Okres, w którym respondenci odbywali studia podyplomowe Uczelnia, w której zorganizowane są / były studia podyplomowe 100% 90% 80% Obecnie uczęszczam SWPS (wszystkie oddziały) 74% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 94% 2% 4% Ukończyłem /am 1-2 lata temu Ukończyłem /am 3-5 lat temu WSHiD w Poznaniu inna 7% 19% Wśród studentów studiów podyplomowych innych uczelni niż SWPS i WSHiD w Poznaniu znalazły się osoby odbywające kształcenie między innymi w: Uniwersytecie Warszawskim Uniwersytecie Wrocławskim SGH Uniwersytecie Łódzkim Politechnice Łódzkiej Uniwersytecie Gdańskim WSPiZ im.leona Koźmińskiego w Warszawie Baza: wszyscy, n=402

11 Charakterystyka studiów podyplomowych obszar naukowy i jego związek z wykształceniem Obszar naukowy, którego dotyczą studia podyplomowe Obszar studiów podyplomowych a wcześniejsze wykształcenie Pomoc psychologiczna Rozwój dzieci i młodzieży Zarządzanie zasobami ludzkimi 8% 14% 18% 100% 90% 80% 40% tematyka studiów podyplomowych jest uzupełnieniem mojego wykształcenia Coaching / studia trenerskie Dietetyka, psychodietetyka Językowe (np.tłumaczenia) Logopedia, neurologopedia Medycyna (np. psychoonkologia) Seksuologia Psychologia transportu Psychologia społeczna Kształcenia głosu i mowy Inne 8% 7% Inne kierunki to między 5% innymi: psychologia w biznesie 4% prawo pracy 3% zarządzanie psychologia śledcza 2% aranżacja wnętrz bankowość 2% i wiele innych 2% 2% 26% 78% badanych otrzymało lub otrzyma po ukończeniu studiów podyplomowych świadectwo ukończenia przewidziane ustawą o kształceniu podyplomowym; Co ciekawe, ponad 20% respondentów nie wie, jaki dokument otrzyma po ukończeniu Baza: wszyscy, n=402 studiów podyplomowych 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 34% 14% 12% koresponduje z moim wcześniej uzyskanym wykształceniem, ale jest też sporo zagadnień nowych przeważają zagadnienia spoza mojego obszaru to dla mnie zupełna nowość Dla ¼ badanych tematyka studiów podyplomowych dotyczy nowych kompetencji i umiejętności

12 Motywy podjęcia studiów podyplomowych Motywy, jakimi kierowali się respondenci podejmując studia podyplomowe (zadaniem badanych był wybór maksymalnie 3 stwierdzeń z listy) Chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych 84% Chęć samodoskonalenia się, samorozwoju 83% Chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy 62% Chęć podniesienia kwalifikacji osobistych (np. w relacji z partnerem, dzieckiem, itp.) 15% Wymagania pracodawcy Konieczność przekwalifikowania Inne (jakie) 4% 9% 7% Wśród innych motywów podjęcia studiów podyplomowych znalazły się między innymi: chęć poznania nowych ludzi ciekawość chęć przetrenowania mózgu chęć dokonania zmiany w swoim życiu Baza: wszyscy, n=402

13 Organizacja studiów podyplomowych terminy zjazdów i elastyczność planu zajęć Terminy odbywania zajęć na studiach podyplomowych Stopień elastyczności planu zajęć 100% 90% 80% Wyłącznie w weekendy (sobota niedziela) 3% 3% 9% dowolność w decydowaniu o terminach zjazdów możliwość modyfikowania terminów zjazdów 70% 60% 78% W weekendy oraz w tygodniu 85% możliwość niewielkiego modyfikowania terminów zjazdów plan zajęć w pełni ustalony przez uczelnię 50% 40% 30% W weekendy oraz poprzedzające je piątki Elastyczność planu jako czynnik decydujący o wyborze studiów podyplomowych Bardzo istotny czynnik 20% Raczej istotny czynnik 8% Inne 22% 38% 19% 18% 4% Ani istotny ani nieistotny czynnik 0% Baza: wszyscy, n=402 4% Dla aż 60% badanych możliwość modyfikowania swojego planu zajęć jest ważnym czynnikiem, który może decydować o podjęciu konkretnych studiów podyplomowych 0% 20% 40% 60% 80% 100% Raczej nieistotny czynnik Zupełnie nieistotny czynnik

14 Organizacja studiów podyplomowych elastyczność tematyki zajęć Elastyczność w doborze zajęć na studiach podyplomowych Czy zdaniem respondenta elastyczność w doborze tematyki zajęć na studiach podyplomowych może zwiększyć zainteresowanie studiami? 100% 90% 80% 70% 2% 7% Program studiów nie był na sztywno określony i mogłem /am / mogę wybierać te zajęcia /przedmioty, które najbardziej mnie interesują 100% 90% 80% 70% 11% 46% Nie miałaby wpływu Raczej zwiększyłaby 60% 50% 40% 91% Program studiów miał / ma pewne z góry określone ramy, ale były / są także zajęcia /przedmioty fakultatywne, do wyboru 60% 50% 40% Zdecydowanie zwiększyłaby 30% 20% 0% Program studiów zaplanowany był /jest od A do Z i nie miałem /am / mam możliwości wyboru tylko tych zajęć, które mnie interesują 30% 20% 43% 0% Uwaga: brak było wskazań, że taki sposób organizacji studiów podyplomowych mógłby jakkolwiek zmniejszyć zainteresowanie nimi Zdecydowana większość respondentów uważa, że elastyczność w doborze zajęć przyczyniłaby się do wzrostu zainteresowania studiami podyplomowymi Baza: wszyscy, n=402

15 Wpływ studiów podyplomowych na pozytywne zmiany w życiu Czy uczestnictwo w studiach podyplomowych zmieniło cokolwiek w Pana /i życiu osobistym i zawodowym? Awans w pracy lub jego perspektywa po ukończeniu studiów podyplomowych Wzrost samooceny Wzrost zaufania do siebie w pracy 74% 70% 100% 90% 80% 70% Osoby, które wciąż studiują i nie wiedzą, czy ukończenie studiów podyplomowych zapewni im awans Łatwiejsze kontakty z pracownikami Łatwiejsze kontakty z bliskimi (mężem, żoną, dzieckiem) Wzrost zarobków 15% 34% 32% Jak widać, korzyści wynikające z podjęcia studiów podyplomowych dotyczą głównie sfery psychologicznej, związanej z samooceną i poczuciem własnej skuteczności, a niekoniecznie z perspektywą awansu lub wyższych zarobków 60% 50% 40% 30% 20% 0% 81% 16% 3% Osoby, które nie otrzymały lub nie otrzymają awansu (wiedzą o tym) Osoby, które otrzymały lub otrzymają awans w pracy Baza: wszyscy, n=402

16 Źródła finansowania i koszt studiów podyplomowych 100% 90% 80% Źródło finansowania studiów podyplomowych W pełni finansowałem /am ja sam /a Częściowo ja sam /a a częściowo pracodawca, sponsor Relacja kosztu studiów podyplomowych do późniejszych profitów uzyskanych dzięki studiom 100% 90% 80% Średni koszt studiów podyplomowych to ok zł 23% Koszt studiów zdecydowanie za wysoki Raczej za wysoki 70% 64% W pełni pracodawca, sponsor 70% W sam raz 60% Inne (jakie) 60% Raczej za niski 50% 40% 30% 20% 23% 7% Wśród wskazań innych źródeł finansowania znalazły się takie odpowiedzi, jak: rodzice, PFRON, urząd pracy, współmałżonek i inne 50% 40% 30% 20% 52% 25% Zdecydowana większość badanych uważa, że koszt studiów podyplomowych jest za wysoki zestawiając go z zyskami, jakie dzięki studiom można osiągnąć 0% 6% 0% 1% Baza: wszyscy, n=402

17 Uwagi do studiów podyplomowych co nie odpowiadało (pytanie otwarte) Czy jest coś, co nie odpowiadało Panu /i w studiach podyplomowych? Pytanie otwarte nie mam uwag, wszystko się podobało 25% uwagi dotyczące organizacji (np. planu zajęć, sal wykładowych, kontaktu z kierownikiem / wykładowcami) 17% zbyt mało zajęć praktycznych uwagi dotyczące wykładowców (słabe przygotowanie merytoryczne, brak wiedzy teoretycznej lub praktycznej) konieczność uczestniczenia w niepotrzebnych zajęciach, sztywność planu zajęcia cały dzień / weekend z jednym wykładowcą / o tej samej tematyce problemy ze stażem / praktykami powtarzalność tematów na różnych zajęciach (pokrywanie się tematów) brak możliwości odrobienia zajęć 4% 3% 2% 2% 8% zajęcia podczas ferii / wakacji 1% Baza: wszyscy, n=402

18 Uwagi do studiów podyplomowych przykładowe wypowiedzi Kategoria uwag: Przykładowe werbatimy: 1. uwagi dotyczące organizacji (np. planu zajęć, sal wykładowych, kontaktu z kierownikiem / wykładowcami) 2. zbyt mało zajęć praktycznych 3. uwagi dotyczące wykładowców (słabe przygotowanie merytoryczne, brak wiedzy teoretycznej lub praktycznej) 4. konieczność uczestniczenia w niepotrzebnych zajęciach, sztywność planu Bałagan organizacyjny. Zbyt późne informowanie o Brak wcześniejszego dokładnego planu zmianie terminu zjazdu. proponowanych zajęć wraz z ich opisem. Czasem za mało zajęć praktycznych. Zbyt mało zajęć warsztatowych. Słabe przygotowanie prowadzących. Często adaptują wykłady ze studiów magisterskich, nie mając pomysłu na wykorzystanie mniejszej ilości czasu na dany temat. Prowadzący mają niewielkie przygotowanie z zakresu efektywnego prowadzenia zajęć. Przedmioty zbędne, na które nie chciałam, ale musiałam chodzić. Sztywny plan zajęć. 5. zajęcia cały dzień / weekend z jednym wykładowcą / o tej samej tematyce 6. brak możliwości odrobienia zajęć W większości 2-dniowe 20 godz bloki tematyczne (nawet najciekawsze i z super osobą to i tak duże obciążenie i znużenie), oczekiwałabym większego zróżnicowania zajęć podczas zajęć. Z uwagi na dojazdy zajęcia w niedzielę mogłyby trwać trochę krócej. Brak możliwości odrabiania zajeć, jesli nie bylo możliwości uczestniczyć w zjezdzie.

19 Nowy model studiów podyplomowych plusy W chwili obecnej SWPS opracowuje nowy model kształcenia podyplomowego. Innowacyjność tego modelu polega na tym, że oprócz obowiązkowych dla danego kierunku zajęć słuchacz sam będzie wybierał część specjalizacyjnych modułów, którymi będzie chciał uzupełnić i sprofilować swoje studia podyplomowe. Jakie są plusy takiego modelu? Pytanie otwarte Uwaga: poniżej prezentowana jest analiza częstości słów: im większą czcionką napisane jest dane słowo, tym częśćiej wystepowało w wypowiedziach osób badanych Analiza: wordle.net

20 Nowy model studiów podyplomowych minusy A jakie, jesli w ogóle, są minusy tego modelu? Pytanie otwarte UWAGA: odpowiedzi były znacznie zdywersyfikowane, stąd też poniżej prezentowane są przykładowe wypowiedzi: 1. Może zabraknąć miejsc na dany fakultet i wtedy trzeba chodzić na coś, co sie nie chce a omija nas to co naprawdę interesujące 2. Dla osób bez przygotowania w danej dziedzinie trudno jest wybrać co ważniejsze 3. Dobór prowadzących może być przypadkowy, może to zwiększyć koszty organizacji a poza tym ludzie często sami nie wiedzą czego chcą i czasem lepiej zadecydować za nich ;) 4. Podwyższona pewnie cena studiów 5. Raczej mało realny, gdyż opłacalność przy małej licznie osób była by niewielka 6. Duża logistyka ze strony uczelni. Brak możliwości realizacji całości programu - przymus rezygnacji z określonych modułów kosztem innych. 7. Nie zawsze wiemy co kryje się pod danym tematem. Źle lub nieprecyzyjnie nadany tytuł zajęć może spowodować, że nie wybierzemy tego, co jest nam na prawdę potrzebne. 8. Nie do końca będę przekonana, czy wybieram dobrze

21 Ocena nowego modelu atrakcyjność i chęć skorzystania Ogólna ocena nowego modelu kształcenia podyplomowego Chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych zorganizowanych w nowy sposób 100% Bardzo mi się podoba 100% Bardzo chętnie skorzystałbym 90% 80% 42% Raczej mi się podoba 90% 80% 38% Raczej chętnie skorzystałbym 70% Ani mi się podoba ani mi się nie podoba 70% Ani chętnie ani niechętnie 60% Raczej mi się nie podoba 60% Raczej niechętnie 50% 40% 30% 20% 49% Zdecydowana większość (91%) badanych pozytywnie odnosi się do nowego pomysłu organizacji studiów podyplomowych 50% 40% 30% 20% 50% Badani entuzjastycznie podchodzą do możliwości skorzystania z takiej formy studiów podyplomowych; 88% chętnie skorzystałaby z takiej możliwości 0% 8% 1% 0% 11% 1%

22 Porównanie modeli obecny vs nowy Porównując ten nowy model do obecnego, z którym stwierdzeniem się Pan /i zgadza? Czy Pana /i zdaniem, taki nowy model organizacji studiów podyplomowych mógłby wpływnąć na poziom zainteresowania dorosłych Polaków dokształcaniem? 100% 90% 80% 70% 40% Nowy model jest zdecydowanie lepszy niż obecny Nowy model jest trochę lepszy niż obecny Oba modele są porównywalne 60% Nowy model jest trochę gorszy niż obecny 50% 40% 30% 45% Dla zdecydowanej większości badanych (85%) nowy model jest lepszy niż obecny 40% 1% 59% Nowy model przyciągałby więcej osób niż obecnie Zmiana organizacji studiów nie wpłynęłaby na poziom zainteresowania nimi przez Polaków Nowy model przyciągałby mniej osób niż obecnie Dostosowanie nowego modelu studiów podyplomowych do indywidualnych potrzeb studentów Nowy model zdecydowanie bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb 20% 0% 14% 1% Respondeci nie mają najmniejszych wątpliwości, że nowy model jest bardziej dostosowany do ich potrzeb niż obecny 61% 4% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nowy model nieco bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb Oba modele porównywalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb

23 Idealne studia podyplomowe Proszę wyobrazić sobie idealne studia podyplomowe. Jakie cechy / właściwości miałyby takie studia? Tematyka poszczególnych zajęć jest opcjonalna nie trzeba na sztywno odbywać wszystkich zajęć Zajęcia z uznanymi praktykami danej dziedziny 48% 47% W planie studiów głównie zajęcia praktyczne Plan zajęć jest elastyczny można je odbywać w wybranym terminie 37% 35% Czas trwania studiów dostosowany do indywidualnych potrzeb lub możliwości Uzyskanie certyfikatu umożliwiającego wykonywanie czynności zawodowych 30% 29% W planie studiów mniej więcej po równo zajęcia praktyczne i teoretyczne 23% Możliwość odbywania indywidualnych konsultacji z prowadzącymi Możliwość odbywania zajęć w trybie e-learningowym Program studiów całkowicie dostosowany do indywidualnych potrzeb / wymagań Zajęcia ze znanymi Profesorami 14% 9% 7% % osób, które wskazały daną cechę jako jedną z 3 najważniejszych W planie studiów głównie zajęcia teoretyczne 1%

24 Podsumowanie wyników 1/5 Głównymi motywami podjęcia studiów podyplomowych są chęć podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych oraz potrzeba samorozwoju i doskonalenia. Dopiero na trzecim miejscu wskazywana jest chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Studia podyplomowe większości respondentów odbywają się w weekendy, zdecydowanie rzadziej także w piatek lub inny dzień tygodnia. Plan zajęć jest w 85% z góry ustalony przez uczelnię i dość sztywny, tylko 9% badanych miało jakikolwiek wpływ na termin odbycia zajęć. Tymczasem, 60% badanych uważa, że możliwość wpływu na termin odbywania zajęć stanowi ważny czynnik, który mógłby zadecydować o podjęciu określonych studiów podyplomowych. Podobnie plasują się wyniki dotyczące tematyki zajęć odbywanych przez respondentów 91% badanych nie miało żadnego wpływu na to, w jakich zajęciach będą uczestniczyć w ramach swojego kierunku. Jednocześnie konieczność odbywania zajęć, które nie są dla słuchacza interesujące lub przydatne, wskazywany był jako jeden z ważnych minusów odbywanych w chwili obecnej studiów.

25 Podsumowanie wyników 2/5 89% respondentów uważa, że możliwość decydowania o tematyce odbywanych w ramach studiów podyplomowych kursów zwiększyłaby zainteresowanie kształceniem podyplomowym Polaków. Uczestnictwo w studiach podyplomowych dostarcza znacznych korzyści w sferze psychologicznego funkcjonowania człowieka. Pozytywnie wpływa na somoocenę oraz zaufanie do samego siebie w sytuacji zawodowej. Ułatwia też kontakty z pracownikami, ale co ciekawe także osobami z życia prywatnego (partner, dzieci, etc.). W bliskiej perspektywnie czasowej badani nie spodziewają się znaczącego awansu (stanowisko, finanse) dzięki ukończeniu studiów podyplomowych. Tylko 15% badanych przyznało, że dzieki studiom podyplomowych nastąpił lub nastapi wzrost ich zarobków.

26 Podsumowanie wyników 3/5 Średni koszt studiów podyplomowych to złotych. Jednocześnie 75% respondentów uważa, iż w stosunku do osiaganych dzięki studiom korzyści koszt ten jest za wysoki. Nie wydaje się to jednak przeszkadzać w podejmowaniu kształcenia i finansowaniu go: aż 64% badanych decyduje się samodzielnie ponosić koszt edukacji podyplomowej, a tylko w 7% przypadków studia były sponsorowane (pracodawca, sponsor). ¼ respondentów nie ma uwag krytycznych względem swoich studiów podyplomowych, pozostałe osoby relacjonują pewne spostrzeżenia, czy też rozczarowania. Główne uwagi krytyczne odnoszą się do sposobu zorganizowania studiów podypolomowych, w tym: planu zajęć (także zmian w planie dokonywanych na ostatni moment ), kontaktu z kierownikiem studiów i wykładowcami (np. zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź na ), czy też sal wykładowych (np. za mała na taką liczbę osób, zimno w sali, etc.)

27 Podsumowanie wyników 4/5 Badani uważają także, że w planie zajęć jest zbyt mało zajęć praktycznych, podczas których można by trenować nabywane umiejętności. Pewna grupa badanych wyraża także uwagi krytyczne względem zatrunionej na studiach podyplomowych kadry. Respondenci są zdania, że niektórzy dydaktycy: nie przygotowują się odpowiednio do zajęć (np. wykorzystują materiały przygotowane pod studia magisterskie), nie mają wiedzy lub co gorsza doświadczenia praktycznego w dziedzinie, z której zajęcia prowadzą traktują słuchaczy w szkolny sposób: odpytują, sprawdzają obecność, zwracają się w wyniosły sposób do uczestników Badani uważają za minus także konieczność odbywania zajęć, które spostrzegają jako mało interesujące lub nieprzydatne. Nowy model studiów podyplomowych rozwijany w ramach projektu SWPS spotkał się ze znacznym entuzjazmem i przychylnością ze strony respondentów: 91% osob ocenia nowy model jako atrakcyjny a 88% miałoby ochotę skorzystać w przyszłości ze studiów podylomowych zorganizowanych w taki sposób.

28 Podsumowanie wyników 5/5 Badani są zdania, że nowy model jest lepszy niż obecny, a w szczególności bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Co więcej 59% badanych uważa, że nowy model przyciągnąłby więcej studentów podyplomowych niż obecny. Idealne studia podyplomowe w odczuciu badanych obejmują takie cechy jak: opcjonalność w wyborze zajęć (modułowość), prowadzenie zajęć przez uznanych praktyków z danej dziedziny, dużo zajęć praktycznych, a także elastyczność planu zajęć. Mniej istotne okazały się być zajęcia teoretyczne, nawet takie, które są prowadzone przez znanych profesorów. Badani nie oczekują także, że organizacja studiów będzie całkowicie podporządkowana ich indywidualnych potrzebom czy oczekiwaniom. Trzonem idealnych studiów popdyplomowych nie będą ponadto zajęcia w formie e-learningu.

29 Dziękuję za uwagę

Opinie pracodawców o kształceniu

Opinie pracodawców o kształceniu Opinie pracodawców o kształceniu ustawicznym w Polsce Raport z badania 24 pracodawców Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc CELE BADANIA Poznanie opinii pracodawców na temat kształcenia osób dorosłych w uczelniach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Nowy model

Raport z badania Nowy model Raport z badania Nowy model Kształcenia Podyplomowego Wywiady z pracownikami studiów podyplomowych Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013 SPIS TREŚCI Cele badania 4 Opis metodologii badania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Społeczno polityczne problemy wielokulturowości w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 7.69% - 8- lat.8% - -9 lat 9.% - 0- lat 0 0.0 -> lat 7.69% końcowa 6 00.0 Aktualny 8% wiek absolwenta

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Nr... /BIO2/ROK. a Panią/Panem:

Nr... /BIO2/ROK. a Panią/Panem: Umowa uczestnictwa w II edycji studiów podyplomowych pn. "Biostatystyka zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu" w roku akademickim 2014/2015 Nr... /BIO2/ROK realizowanych

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 1 Prezentacja obejmuje: 1. Analizę wyników rekrutacji na kierunek energetyka. 2. Analizę motywacji wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Społecznie odpowiedzialny biznes w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL 0 lipca 009 HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL Lato to oprócz urlopów okres rekrutacji na studia podyplomowe. Dużo osób zastanawia się nad tym na jakiej uczelni wybrać studia w zakresie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31%

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31% Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 0 Aktualny wiek absolwenta pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat - 8- lat 8 - -9 lat 8-0- lat -> lat końcowa 9% % % % % pyt_ Forma studiów -

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy Pracodawca dla inżyniera Raport badawczy Kwiecień 2012 Cele i metodologia badania Głównym celem projektu było rozstrzygnięcie plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera przeprowadzonego przez organizację studentów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

ETNOLOG NA RYNKU PRACY

ETNOLOG NA RYNKU PRACY ETNOLOG NA RYNKU PRACY O badaniu Badanie przeprowadzone przez grupę studentów II stopnia IEiAK UAM w ramach Warsztatów etnologicznych: Etnolog na rynku pracy. Narzędzie badawcze - kwestionariusz, składający

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Konsulting Miejski nowa ścieżka międzykierunkowa. Zakład Miasta Innowacyjnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Konsulting Miejski nowa ścieżka międzykierunkowa. Zakład Miasta Innowacyjnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konsulting Miejski nowa ścieżka międzykierunkowa Zakład Miasta Innowacyjnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podstawowe informacje Ścieżka na poziomie Studium Magisterskiego Skierowana do studentów

Bardziej szczegółowo

Mocne i słabe strony szkolnictwa zawodowego opinie uczniów, nauczycieli i ekspertów oświaty

Mocne i słabe strony szkolnictwa zawodowego opinie uczniów, nauczycieli i ekspertów oświaty Mocne i słabe strony szkolnictwa zawodowego opinie uczniów, nauczycieli i ekspertów oświaty Michał Feliksiak, CBOS 1 Jakie badania przeprowadziliśmy? Badanie ankietowe realizowane od 24 października do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

CZEGO PRAGNĄ STUDENCI I STUDENTKI EKSOC

CZEGO PRAGNĄ STUDENCI I STUDENTKI EKSOC CZEGO PRAGNĄ STUDENCI I STUDENTKI EKSOC Opracowanie wyników badań przeprowadzonych w trakcie spotkań kandydatów do kolegium dziekańskiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ze studentami Maj 2016 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia:

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia: Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: SIWZ -Jak przygotować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia? 1-dniowe warsztaty praktyczne dla specjalistów ds. zamówień publicznych. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.8% - 8- lat 0.% - -9 lat 8 7.9% - 0- lat.% -> lat 0.% końcowa 9 00.00% Aktualny wiek absolwenta 0%

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100)

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) 1 Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) Czerwiec 2015 Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7 2 Cele badania Podstawowym celem badania było zbadanie potrzeb absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku.

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku. Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku. Organizatorem kursu specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach jest Multiserwis, NZOZ Prev-Med Robert Sczendzina z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012

Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012 Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 6 7. - 8- lat 8.7% - -9 lat. - 0- lat 8.7% -> lat. końcowa 6 00.0 Aktualny wiek absolwenta % 7% 9%

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile.pk.edu.pl

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile.pk.edu.pl Ankieta dotycząca programu studiów podyplomowych pn. Napędy i Sterowa Płynowe Szanowni Państwo! Zwracamy się z prośbą o wypeł ankiety, która pomoże nam w realizacji projektu PIT Mobilne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza strategiczna na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza strategiczna na kierunku Zarządzanie Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza strategiczna na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013 Analiza Hufca ROK 2013 Profil Instruktora Na podstawie 63 poprawnie wypełnionych ankiet. Przeciętny ankietowany jest: Kobietą Z Poznania (51,67%) (71,67%) Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo