Raport z badania ilościowego. Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych. Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania ilościowego. Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych. Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013"

Transkrypt

1 Raport z badania ilościowego nowy model Kształcenia Podyplomowego Słuchacze Studiów Podyplomowych Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013

2 SPIS TREŚCI 1.Wnioski z badania 4 2.Opis metodologii 9 3.Wyniki badania 10 4.Podsumowanie 25

3 Wnioski 1/5 Słuchacze studiów podyplomowych są w większości motywowani wewnętrznie do podjęcia dalszej edukacji: dzięki studiom podyplomowym wzrasta ich samoocena oraz zaufanie do siebie w życiu zawodowym i prywatnym chęć zdobycia awansu lub zwiększenia zarobków jest wprawdzie obecna, ale znajduje się na dalszym planie Koszt studiów podyplomowych to kwota dość wysoka dla badanych, co więcej odbierana przez nich jako niewspółmiernie duża w stosunku do potencjalnych benefitów: nie mniej jednak decydują się podjąć ten wysiłek finansowy, najczęściej zresztą ponoszony samodzielnie (bez udziału pracodawcy czy sponsorów)

4 Wnioski 2/5 Badani mają sporo uwag krytycznych względem obecnego systemu edukacji podyplomowej, negatywnie odnoszą się w szczególności do: słabej organizacji studiów: sztywnego planu zajęć, niemożności odbycia zajęć, na które nie mieli możliwości przyjść, zmiany grafiku tuż przed zjazdem czy też zimnych lub zbyt małych sal wykładowych niskich kompetencji wykładowców: badanym zależy przede wszystkim na odbywaniu zajęć prowadzonych przez praktyków, którzy nauczą ich wdrażania zdobytej wiedzy do realnych sytuacji; zdaniem słuchaczy wykładowcy przychodzą dość często nieprzygotowani i prezentują na przykład materiał, który wykładają na studiach magisterskich (co jest dla słuchaczy nieakceptowalne)

5 Wnioski 3/5 Rozwijany przez SWPS nowy model organizacji studiów podyplomowych spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony badanych: dostrzegają w nim zdecydowanie więcej plusów niz minusów szczególnie pozytywnie oceniana jest elastyczność, jaką da możliwość odbywania studiów modułowych obaw względem modelu jest bardzo niewiele, jeśli są, dotyczą głównie kwestii: omijania przez znaczną liczbę studentów nudnych zajęć, które jednak są ważne z punktu widzenia wykonywania określonej pracy samodyscypliny, która jest konieczna, gdy ma się wybór, a wiele osób ma kłopoty z jej sprawowaniem mniejszej integracji studentów będących razem na roku (wymieniających doświadczenia) ewentualnego nakładania się zajęć, które student chce odbyć pójścia na łatwiznę przez część słuchaczy i odbyciem najmniejszej możliwej liczby kursów niewiedzy osób nieobeznanych z tematem co wybrać (co się tak na prawdę przyda)

6 Wnioski 4/5 Nowy model studiów podyplomowych jest bliski wyobrażeniu badanych na temat idealnych studiów podyplomowych, których jedną z głównych cech jest elastyczność w wyborze kursów lub zajęć. W idealnych studiach podyplomowych ważna zdaje sie być także możliwość odbycia określonych zajęć w innym terminie badani podkreślają, że są już osobami dorosłymi mającycmi zobowiązania zawodowe i rodzinne, powodujące czasem niemożność dotarcia na zajęcia w wyznaczonym terminie (kilka osób ubolewało nad zajęciami w trakcie ferii zimowych, kiedy to chcieli udać sie na wyjazd rodzinny).

7 Wnioski 5/5 Dodatkowo słuchacze kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę edukacji podyplomowej: interesują ich głównie zajęcia z doświadczonymi praktykami z danej dziedziny w znacznie mniejszym stopniu potrzebują wiedzy od uznanych profesorów (zdaje się, że większość badanych postrzega profesorów jako teoretyków danej dziedziny) wskazują na potrzebę odbywania przede wszystkim zajęć praktycznych (warsztatów, treningów) zajęcia teoteryczne traktują jako zło konieczne e-learning nie spotkał się z większą aprobatą prawdopodobnie jako nie dający szansy na praktyczne wdrażanie wiedzy

8 OPIS METODOLOGII BADANIA Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI wywiadów internetowych przeprowadzonych na grupie docelowej Wielkość próby N=400 osób studentów Studiów Podyplomowych (osoby, które obecnie uczęszczają lub ukończyły w przeciągu ostatnich 5 lat) W badaniu wykorzystano bazy kontaktów do studentów SWPS (wszystkie odziały) oraz WSHiD w Poznaniu Uczetnikami badania byli także studenci innych uczelni, rekrutowani poprzez informację na forach internetowych dotyczących studiów podyplomowych oraz portalach społecznościowych

9 Wyniki

10 Charakterystyka respondentów okres odbywania studiów i uczelnia Okres, w którym respondenci odbywali studia podyplomowe Uczelnia, w której zorganizowane są / były studia podyplomowe 100% 90% 80% Obecnie uczęszczam SWPS (wszystkie oddziały) 74% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 94% 2% 4% Ukończyłem /am 1-2 lata temu Ukończyłem /am 3-5 lat temu WSHiD w Poznaniu inna 7% 19% Wśród studentów studiów podyplomowych innych uczelni niż SWPS i WSHiD w Poznaniu znalazły się osoby odbywające kształcenie między innymi w: Uniwersytecie Warszawskim Uniwersytecie Wrocławskim SGH Uniwersytecie Łódzkim Politechnice Łódzkiej Uniwersytecie Gdańskim WSPiZ im.leona Koźmińskiego w Warszawie Baza: wszyscy, n=402

11 Charakterystyka studiów podyplomowych obszar naukowy i jego związek z wykształceniem Obszar naukowy, którego dotyczą studia podyplomowe Obszar studiów podyplomowych a wcześniejsze wykształcenie Pomoc psychologiczna Rozwój dzieci i młodzieży Zarządzanie zasobami ludzkimi 8% 14% 18% 100% 90% 80% 40% tematyka studiów podyplomowych jest uzupełnieniem mojego wykształcenia Coaching / studia trenerskie Dietetyka, psychodietetyka Językowe (np.tłumaczenia) Logopedia, neurologopedia Medycyna (np. psychoonkologia) Seksuologia Psychologia transportu Psychologia społeczna Kształcenia głosu i mowy Inne 8% 7% Inne kierunki to między 5% innymi: psychologia w biznesie 4% prawo pracy 3% zarządzanie psychologia śledcza 2% aranżacja wnętrz bankowość 2% i wiele innych 2% 2% 26% 78% badanych otrzymało lub otrzyma po ukończeniu studiów podyplomowych świadectwo ukończenia przewidziane ustawą o kształceniu podyplomowym; Co ciekawe, ponad 20% respondentów nie wie, jaki dokument otrzyma po ukończeniu Baza: wszyscy, n=402 studiów podyplomowych 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 34% 14% 12% koresponduje z moim wcześniej uzyskanym wykształceniem, ale jest też sporo zagadnień nowych przeważają zagadnienia spoza mojego obszaru to dla mnie zupełna nowość Dla ¼ badanych tematyka studiów podyplomowych dotyczy nowych kompetencji i umiejętności

12 Motywy podjęcia studiów podyplomowych Motywy, jakimi kierowali się respondenci podejmując studia podyplomowe (zadaniem badanych był wybór maksymalnie 3 stwierdzeń z listy) Chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych 84% Chęć samodoskonalenia się, samorozwoju 83% Chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy 62% Chęć podniesienia kwalifikacji osobistych (np. w relacji z partnerem, dzieckiem, itp.) 15% Wymagania pracodawcy Konieczność przekwalifikowania Inne (jakie) 4% 9% 7% Wśród innych motywów podjęcia studiów podyplomowych znalazły się między innymi: chęć poznania nowych ludzi ciekawość chęć przetrenowania mózgu chęć dokonania zmiany w swoim życiu Baza: wszyscy, n=402

13 Organizacja studiów podyplomowych terminy zjazdów i elastyczność planu zajęć Terminy odbywania zajęć na studiach podyplomowych Stopień elastyczności planu zajęć 100% 90% 80% Wyłącznie w weekendy (sobota niedziela) 3% 3% 9% dowolność w decydowaniu o terminach zjazdów możliwość modyfikowania terminów zjazdów 70% 60% 78% W weekendy oraz w tygodniu 85% możliwość niewielkiego modyfikowania terminów zjazdów plan zajęć w pełni ustalony przez uczelnię 50% 40% 30% W weekendy oraz poprzedzające je piątki Elastyczność planu jako czynnik decydujący o wyborze studiów podyplomowych Bardzo istotny czynnik 20% Raczej istotny czynnik 8% Inne 22% 38% 19% 18% 4% Ani istotny ani nieistotny czynnik 0% Baza: wszyscy, n=402 4% Dla aż 60% badanych możliwość modyfikowania swojego planu zajęć jest ważnym czynnikiem, który może decydować o podjęciu konkretnych studiów podyplomowych 0% 20% 40% 60% 80% 100% Raczej nieistotny czynnik Zupełnie nieistotny czynnik

14 Organizacja studiów podyplomowych elastyczność tematyki zajęć Elastyczność w doborze zajęć na studiach podyplomowych Czy zdaniem respondenta elastyczność w doborze tematyki zajęć na studiach podyplomowych może zwiększyć zainteresowanie studiami? 100% 90% 80% 70% 2% 7% Program studiów nie był na sztywno określony i mogłem /am / mogę wybierać te zajęcia /przedmioty, które najbardziej mnie interesują 100% 90% 80% 70% 11% 46% Nie miałaby wpływu Raczej zwiększyłaby 60% 50% 40% 91% Program studiów miał / ma pewne z góry określone ramy, ale były / są także zajęcia /przedmioty fakultatywne, do wyboru 60% 50% 40% Zdecydowanie zwiększyłaby 30% 20% 0% Program studiów zaplanowany był /jest od A do Z i nie miałem /am / mam możliwości wyboru tylko tych zajęć, które mnie interesują 30% 20% 43% 0% Uwaga: brak było wskazań, że taki sposób organizacji studiów podyplomowych mógłby jakkolwiek zmniejszyć zainteresowanie nimi Zdecydowana większość respondentów uważa, że elastyczność w doborze zajęć przyczyniłaby się do wzrostu zainteresowania studiami podyplomowymi Baza: wszyscy, n=402

15 Wpływ studiów podyplomowych na pozytywne zmiany w życiu Czy uczestnictwo w studiach podyplomowych zmieniło cokolwiek w Pana /i życiu osobistym i zawodowym? Awans w pracy lub jego perspektywa po ukończeniu studiów podyplomowych Wzrost samooceny Wzrost zaufania do siebie w pracy 74% 70% 100% 90% 80% 70% Osoby, które wciąż studiują i nie wiedzą, czy ukończenie studiów podyplomowych zapewni im awans Łatwiejsze kontakty z pracownikami Łatwiejsze kontakty z bliskimi (mężem, żoną, dzieckiem) Wzrost zarobków 15% 34% 32% Jak widać, korzyści wynikające z podjęcia studiów podyplomowych dotyczą głównie sfery psychologicznej, związanej z samooceną i poczuciem własnej skuteczności, a niekoniecznie z perspektywą awansu lub wyższych zarobków 60% 50% 40% 30% 20% 0% 81% 16% 3% Osoby, które nie otrzymały lub nie otrzymają awansu (wiedzą o tym) Osoby, które otrzymały lub otrzymają awans w pracy Baza: wszyscy, n=402

16 Źródła finansowania i koszt studiów podyplomowych 100% 90% 80% Źródło finansowania studiów podyplomowych W pełni finansowałem /am ja sam /a Częściowo ja sam /a a częściowo pracodawca, sponsor Relacja kosztu studiów podyplomowych do późniejszych profitów uzyskanych dzięki studiom 100% 90% 80% Średni koszt studiów podyplomowych to ok zł 23% Koszt studiów zdecydowanie za wysoki Raczej za wysoki 70% 64% W pełni pracodawca, sponsor 70% W sam raz 60% Inne (jakie) 60% Raczej za niski 50% 40% 30% 20% 23% 7% Wśród wskazań innych źródeł finansowania znalazły się takie odpowiedzi, jak: rodzice, PFRON, urząd pracy, współmałżonek i inne 50% 40% 30% 20% 52% 25% Zdecydowana większość badanych uważa, że koszt studiów podyplomowych jest za wysoki zestawiając go z zyskami, jakie dzięki studiom można osiągnąć 0% 6% 0% 1% Baza: wszyscy, n=402

17 Uwagi do studiów podyplomowych co nie odpowiadało (pytanie otwarte) Czy jest coś, co nie odpowiadało Panu /i w studiach podyplomowych? Pytanie otwarte nie mam uwag, wszystko się podobało 25% uwagi dotyczące organizacji (np. planu zajęć, sal wykładowych, kontaktu z kierownikiem / wykładowcami) 17% zbyt mało zajęć praktycznych uwagi dotyczące wykładowców (słabe przygotowanie merytoryczne, brak wiedzy teoretycznej lub praktycznej) konieczność uczestniczenia w niepotrzebnych zajęciach, sztywność planu zajęcia cały dzień / weekend z jednym wykładowcą / o tej samej tematyce problemy ze stażem / praktykami powtarzalność tematów na różnych zajęciach (pokrywanie się tematów) brak możliwości odrobienia zajęć 4% 3% 2% 2% 8% zajęcia podczas ferii / wakacji 1% Baza: wszyscy, n=402

18 Uwagi do studiów podyplomowych przykładowe wypowiedzi Kategoria uwag: Przykładowe werbatimy: 1. uwagi dotyczące organizacji (np. planu zajęć, sal wykładowych, kontaktu z kierownikiem / wykładowcami) 2. zbyt mało zajęć praktycznych 3. uwagi dotyczące wykładowców (słabe przygotowanie merytoryczne, brak wiedzy teoretycznej lub praktycznej) 4. konieczność uczestniczenia w niepotrzebnych zajęciach, sztywność planu Bałagan organizacyjny. Zbyt późne informowanie o Brak wcześniejszego dokładnego planu zmianie terminu zjazdu. proponowanych zajęć wraz z ich opisem. Czasem za mało zajęć praktycznych. Zbyt mało zajęć warsztatowych. Słabe przygotowanie prowadzących. Często adaptują wykłady ze studiów magisterskich, nie mając pomysłu na wykorzystanie mniejszej ilości czasu na dany temat. Prowadzący mają niewielkie przygotowanie z zakresu efektywnego prowadzenia zajęć. Przedmioty zbędne, na które nie chciałam, ale musiałam chodzić. Sztywny plan zajęć. 5. zajęcia cały dzień / weekend z jednym wykładowcą / o tej samej tematyce 6. brak możliwości odrobienia zajęć W większości 2-dniowe 20 godz bloki tematyczne (nawet najciekawsze i z super osobą to i tak duże obciążenie i znużenie), oczekiwałabym większego zróżnicowania zajęć podczas zajęć. Z uwagi na dojazdy zajęcia w niedzielę mogłyby trwać trochę krócej. Brak możliwości odrabiania zajeć, jesli nie bylo możliwości uczestniczyć w zjezdzie.

19 Nowy model studiów podyplomowych plusy W chwili obecnej SWPS opracowuje nowy model kształcenia podyplomowego. Innowacyjność tego modelu polega na tym, że oprócz obowiązkowych dla danego kierunku zajęć słuchacz sam będzie wybierał część specjalizacyjnych modułów, którymi będzie chciał uzupełnić i sprofilować swoje studia podyplomowe. Jakie są plusy takiego modelu? Pytanie otwarte Uwaga: poniżej prezentowana jest analiza częstości słów: im większą czcionką napisane jest dane słowo, tym częśćiej wystepowało w wypowiedziach osób badanych Analiza: wordle.net

20 Nowy model studiów podyplomowych minusy A jakie, jesli w ogóle, są minusy tego modelu? Pytanie otwarte UWAGA: odpowiedzi były znacznie zdywersyfikowane, stąd też poniżej prezentowane są przykładowe wypowiedzi: 1. Może zabraknąć miejsc na dany fakultet i wtedy trzeba chodzić na coś, co sie nie chce a omija nas to co naprawdę interesujące 2. Dla osób bez przygotowania w danej dziedzinie trudno jest wybrać co ważniejsze 3. Dobór prowadzących może być przypadkowy, może to zwiększyć koszty organizacji a poza tym ludzie często sami nie wiedzą czego chcą i czasem lepiej zadecydować za nich ;) 4. Podwyższona pewnie cena studiów 5. Raczej mało realny, gdyż opłacalność przy małej licznie osób była by niewielka 6. Duża logistyka ze strony uczelni. Brak możliwości realizacji całości programu - przymus rezygnacji z określonych modułów kosztem innych. 7. Nie zawsze wiemy co kryje się pod danym tematem. Źle lub nieprecyzyjnie nadany tytuł zajęć może spowodować, że nie wybierzemy tego, co jest nam na prawdę potrzebne. 8. Nie do końca będę przekonana, czy wybieram dobrze

21 Ocena nowego modelu atrakcyjność i chęć skorzystania Ogólna ocena nowego modelu kształcenia podyplomowego Chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych zorganizowanych w nowy sposób 100% Bardzo mi się podoba 100% Bardzo chętnie skorzystałbym 90% 80% 42% Raczej mi się podoba 90% 80% 38% Raczej chętnie skorzystałbym 70% Ani mi się podoba ani mi się nie podoba 70% Ani chętnie ani niechętnie 60% Raczej mi się nie podoba 60% Raczej niechętnie 50% 40% 30% 20% 49% Zdecydowana większość (91%) badanych pozytywnie odnosi się do nowego pomysłu organizacji studiów podyplomowych 50% 40% 30% 20% 50% Badani entuzjastycznie podchodzą do możliwości skorzystania z takiej formy studiów podyplomowych; 88% chętnie skorzystałaby z takiej możliwości 0% 8% 1% 0% 11% 1%

22 Porównanie modeli obecny vs nowy Porównując ten nowy model do obecnego, z którym stwierdzeniem się Pan /i zgadza? Czy Pana /i zdaniem, taki nowy model organizacji studiów podyplomowych mógłby wpływnąć na poziom zainteresowania dorosłych Polaków dokształcaniem? 100% 90% 80% 70% 40% Nowy model jest zdecydowanie lepszy niż obecny Nowy model jest trochę lepszy niż obecny Oba modele są porównywalne 60% Nowy model jest trochę gorszy niż obecny 50% 40% 30% 45% Dla zdecydowanej większości badanych (85%) nowy model jest lepszy niż obecny 40% 1% 59% Nowy model przyciągałby więcej osób niż obecnie Zmiana organizacji studiów nie wpłynęłaby na poziom zainteresowania nimi przez Polaków Nowy model przyciągałby mniej osób niż obecnie Dostosowanie nowego modelu studiów podyplomowych do indywidualnych potrzeb studentów Nowy model zdecydowanie bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb 20% 0% 14% 1% Respondeci nie mają najmniejszych wątpliwości, że nowy model jest bardziej dostosowany do ich potrzeb niż obecny 61% 4% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nowy model nieco bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb Oba modele porównywalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb

23 Idealne studia podyplomowe Proszę wyobrazić sobie idealne studia podyplomowe. Jakie cechy / właściwości miałyby takie studia? Tematyka poszczególnych zajęć jest opcjonalna nie trzeba na sztywno odbywać wszystkich zajęć Zajęcia z uznanymi praktykami danej dziedziny 48% 47% W planie studiów głównie zajęcia praktyczne Plan zajęć jest elastyczny można je odbywać w wybranym terminie 37% 35% Czas trwania studiów dostosowany do indywidualnych potrzeb lub możliwości Uzyskanie certyfikatu umożliwiającego wykonywanie czynności zawodowych 30% 29% W planie studiów mniej więcej po równo zajęcia praktyczne i teoretyczne 23% Możliwość odbywania indywidualnych konsultacji z prowadzącymi Możliwość odbywania zajęć w trybie e-learningowym Program studiów całkowicie dostosowany do indywidualnych potrzeb / wymagań Zajęcia ze znanymi Profesorami 14% 9% 7% % osób, które wskazały daną cechę jako jedną z 3 najważniejszych W planie studiów głównie zajęcia teoretyczne 1%

24 Podsumowanie wyników 1/5 Głównymi motywami podjęcia studiów podyplomowych są chęć podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych oraz potrzeba samorozwoju i doskonalenia. Dopiero na trzecim miejscu wskazywana jest chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Studia podyplomowe większości respondentów odbywają się w weekendy, zdecydowanie rzadziej także w piatek lub inny dzień tygodnia. Plan zajęć jest w 85% z góry ustalony przez uczelnię i dość sztywny, tylko 9% badanych miało jakikolwiek wpływ na termin odbycia zajęć. Tymczasem, 60% badanych uważa, że możliwość wpływu na termin odbywania zajęć stanowi ważny czynnik, który mógłby zadecydować o podjęciu określonych studiów podyplomowych. Podobnie plasują się wyniki dotyczące tematyki zajęć odbywanych przez respondentów 91% badanych nie miało żadnego wpływu na to, w jakich zajęciach będą uczestniczyć w ramach swojego kierunku. Jednocześnie konieczność odbywania zajęć, które nie są dla słuchacza interesujące lub przydatne, wskazywany był jako jeden z ważnych minusów odbywanych w chwili obecnej studiów.

25 Podsumowanie wyników 2/5 89% respondentów uważa, że możliwość decydowania o tematyce odbywanych w ramach studiów podyplomowych kursów zwiększyłaby zainteresowanie kształceniem podyplomowym Polaków. Uczestnictwo w studiach podyplomowych dostarcza znacznych korzyści w sferze psychologicznego funkcjonowania człowieka. Pozytywnie wpływa na somoocenę oraz zaufanie do samego siebie w sytuacji zawodowej. Ułatwia też kontakty z pracownikami, ale co ciekawe także osobami z życia prywatnego (partner, dzieci, etc.). W bliskiej perspektywnie czasowej badani nie spodziewają się znaczącego awansu (stanowisko, finanse) dzięki ukończeniu studiów podyplomowych. Tylko 15% badanych przyznało, że dzieki studiom podyplomowych nastąpił lub nastapi wzrost ich zarobków.

26 Podsumowanie wyników 3/5 Średni koszt studiów podyplomowych to złotych. Jednocześnie 75% respondentów uważa, iż w stosunku do osiaganych dzięki studiom korzyści koszt ten jest za wysoki. Nie wydaje się to jednak przeszkadzać w podejmowaniu kształcenia i finansowaniu go: aż 64% badanych decyduje się samodzielnie ponosić koszt edukacji podyplomowej, a tylko w 7% przypadków studia były sponsorowane (pracodawca, sponsor). ¼ respondentów nie ma uwag krytycznych względem swoich studiów podyplomowych, pozostałe osoby relacjonują pewne spostrzeżenia, czy też rozczarowania. Główne uwagi krytyczne odnoszą się do sposobu zorganizowania studiów podypolomowych, w tym: planu zajęć (także zmian w planie dokonywanych na ostatni moment ), kontaktu z kierownikiem studiów i wykładowcami (np. zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź na ), czy też sal wykładowych (np. za mała na taką liczbę osób, zimno w sali, etc.)

27 Podsumowanie wyników 4/5 Badani uważają także, że w planie zajęć jest zbyt mało zajęć praktycznych, podczas których można by trenować nabywane umiejętności. Pewna grupa badanych wyraża także uwagi krytyczne względem zatrunionej na studiach podyplomowych kadry. Respondenci są zdania, że niektórzy dydaktycy: nie przygotowują się odpowiednio do zajęć (np. wykorzystują materiały przygotowane pod studia magisterskie), nie mają wiedzy lub co gorsza doświadczenia praktycznego w dziedzinie, z której zajęcia prowadzą traktują słuchaczy w szkolny sposób: odpytują, sprawdzają obecność, zwracają się w wyniosły sposób do uczestników Badani uważają za minus także konieczność odbywania zajęć, które spostrzegają jako mało interesujące lub nieprzydatne. Nowy model studiów podyplomowych rozwijany w ramach projektu SWPS spotkał się ze znacznym entuzjazmem i przychylnością ze strony respondentów: 91% osob ocenia nowy model jako atrakcyjny a 88% miałoby ochotę skorzystać w przyszłości ze studiów podylomowych zorganizowanych w taki sposób.

28 Podsumowanie wyników 5/5 Badani są zdania, że nowy model jest lepszy niż obecny, a w szczególności bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Co więcej 59% badanych uważa, że nowy model przyciągnąłby więcej studentów podyplomowych niż obecny. Idealne studia podyplomowe w odczuciu badanych obejmują takie cechy jak: opcjonalność w wyborze zajęć (modułowość), prowadzenie zajęć przez uznanych praktyków z danej dziedziny, dużo zajęć praktycznych, a także elastyczność planu zajęć. Mniej istotne okazały się być zajęcia teoretyczne, nawet takie, które są prowadzone przez znanych profesorów. Badani nie oczekują także, że organizacja studiów będzie całkowicie podporządkowana ich indywidualnych potrzebom czy oczekiwaniom. Trzonem idealnych studiów popdyplomowych nie będą ponadto zajęcia w formie e-learningu.

29 Dziękuję za uwagę

Raport z badania Nowy model

Raport z badania Nowy model Raport z badania Nowy model Kształcenia Podyplomowego Wywiady z pracownikami studiów podyplomowych Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc Warszawa, maj 2013 SPIS TREŚCI Cele badania 4 Opis metodologii badania

Bardziej szczegółowo

Opinie pracodawców o kształceniu

Opinie pracodawców o kształceniu Opinie pracodawców o kształceniu ustawicznym w Polsce Raport z badania 24 pracodawców Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc CELE BADANIA Poznanie opinii pracodawców na temat kształcenia osób dorosłych w uczelniach

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 7.69% - 8- lat.8% - -9 lat 9.% - 0- lat 0 0.0 -> lat 7.69% końcowa 6 00.0 Aktualny 8% wiek absolwenta

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL 0 lipca 009 HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL Lato to oprócz urlopów okres rekrutacji na studia podyplomowe. Dużo osób zastanawia się nad tym na jakiej uczelni wybrać studia w zakresie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Nr... /BIO2/ROK. a Panią/Panem:

Nr... /BIO2/ROK. a Panią/Panem: Umowa uczestnictwa w II edycji studiów podyplomowych pn. "Biostatystyka zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu" w roku akademickim 2014/2015 Nr... /BIO2/ROK realizowanych

Bardziej szczegółowo

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31%

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31% Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 0 Aktualny wiek absolwenta pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat - 8- lat 8 - -9 lat 8-0- lat -> lat końcowa 9% % % % % pyt_ Forma studiów -

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100)

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) 1 Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) Czerwiec 2015 Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7 2 Cele badania Podstawowym celem badania było zbadanie potrzeb absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Mocne i słabe strony szkolnictwa zawodowego opinie uczniów, nauczycieli i ekspertów oświaty

Mocne i słabe strony szkolnictwa zawodowego opinie uczniów, nauczycieli i ekspertów oświaty Mocne i słabe strony szkolnictwa zawodowego opinie uczniów, nauczycieli i ekspertów oświaty Michał Feliksiak, CBOS 1 Jakie badania przeprowadziliśmy? Badanie ankietowe realizowane od 24 października do

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.8% - 8- lat 0.% - -9 lat 8 7.9% - 0- lat.% -> lat 0.% końcowa 9 00.00% Aktualny wiek absolwenta 0%

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012

Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012 Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 6 7. - 8- lat 8.7% - -9 lat. - 0- lat 8.7% -> lat. końcowa 6 00.0 Aktualny wiek absolwenta % 7% 9%

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Nowe technologie w edytorstwie w ocenie uczestników

Studia podyplomowe Nowe technologie w edytorstwie w ocenie uczestników Ewa Zagórska, Magdalena Zagrobelna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski Studia podyplomowe Nowe technologie w edytorstwie Studia podyplomowe Nowe technologie w edytorstwie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania P.Zeller, # Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Wrcoław, 2012 # 2 Marka Promocja Wyższa Biur Szkoła Karier Bankowa uwarunkowania i wyzwania Program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW

BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW BADANIE MBA: JAKIE DAJE KORZYŚCI? WPŁYW STUDIÓW MBA NA KARIERĘ I ROZWÓJ ICH ABSOLWENTÓW 2011 Na świecie toczy się dyskusja na temat kompetencji menedżerów oraz przydatności studiów MBA. THINKTANK Zbadał

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile.pk.edu.pl

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile.pk.edu.pl Ankieta dotycząca programu studiów podyplomowych pn. Napędy i Sterowa Płynowe Szanowni Państwo! Zwracamy się z prośbą o wypeł ankiety, która pomoże nam w realizacji projektu PIT Mobilne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 2014/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ORGANIZACJA NAUKI... 2 PRAWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku.

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku. Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku. Organizatorem kursu specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach jest Multiserwis, NZOZ Prev-Med Robert Sczendzina z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013 Analiza Hufca ROK 2013 Profil Instruktora Na podstawie 63 poprawnie wypełnionych ankiet. Przeciętny ankietowany jest: Kobietą Z Poznania (51,67%) (71,67%) Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Raport z badania osób korzystających ze szkoleń e-learningowych w ramach Akademii PARP

Raport z badania osób korzystających ze szkoleń e-learningowych w ramach Akademii PARP Raport z badania osób korzystających ze szkoleń e-learningowych w ramach Akademii PARP Warszawa, grudzień 2012 SPIS TREŚCI I. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI... 5 II. INFORMACJE O BADANIU... 6 1. Cele badania...

Bardziej szczegółowo

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Seminarium Bolońskie, Szczecin, 22 października 2010 System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Marek Frankowicz ekspert boloński Proces Boloński

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. IRiK Instytut Rozwoju i Kształcenia ul. Piotrkowska 17 lok. 42 (poprzeczna oficyna, wejście D, II piętro) 90-406 Łódź tel.

O FIRMIE. IRiK Instytut Rozwoju i Kształcenia ul. Piotrkowska 17 lok. 42 (poprzeczna oficyna, wejście D, II piętro) 90-406 Łódź tel. Wrzesień 2015 O FIRMIE INSTYTUT ROZWOJU I KSZTAŁCENIA Kształcimy od 2000 roku. Rozwój osobisty czy kariera? Jeżeli musisz wybrać, wybierz jedno i drugie! Nasze doświadczenie edukacyjne i zawodowe pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej Anna Mendera Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej Wprowadzenie Wybór zawodu przez młodego człowieka jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.% - 8- lat 0 0.0 - -9 lat 0 0.0-0- lat 6.67% -> lat 0 0.0 końcowa 6 00.0 Aktualny wiek absolwenta 7%

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II Załącznik nr 4 do uchwały ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II REALIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DOTYCZY ROKU 2014 METRYCZKA 1. Województwo

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie.

Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie. Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie. Badania przeprowadziło Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczych Milenium w pierwszym kwartale 2012 roku. Celem

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo