wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej"

Transkrypt

1 Warszawa, 08 lipca 2015 r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych: wyższe Stanisław Araszkiewicz Wyższe techniczne mgr inż. mechanik Wydział Mechaniki Precyzyjnej 1978 rok Rzeczoznawca SIMP Minister Gospodarki - I stopień specjalizacji inżyniera Andrzej Barszcz wyższe mgr inż. mechanik Mechanika i Budowa Maszyn - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Specjalność : Maszyny Robocze Ciężkie badania i projektowanie maszyn do prac budowlanych i inżynieryjnych, betonowych, wykończeniowych i instalacyjnych, wózków widłowych podnośnikowych i platformowych, pojazdów o napędzie elektrycznym, od roku 2004 wykładowca w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, specjalistycznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania maszyn i urządzeń, dokumentacji technicznej od roku 2011 przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej CKSOM posiada uprawnienia operatora następujących maszyn i urządzeń: walców drogowych III kl, przecinarek do nawierzchni dróg, narzędzi udarowych ręcznych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, wózków podnośnikowych z napędem spalinowym, wózków platformowych akumulatorowych, wózków platformowych z napędem spalinowym, wózków podnośnikowych akumulatorowych, sprężarek przewoźnych III kl, betoniarek III kl, elektrowni polowych III kl.

2 wyższe Eugeniusz Budny wyższe prof. dr hab. inż. Maszyny Robocze Ciężkie Dorobek naukowy obejmuje ogółem 94 pozycje, w tym dwie monografie, czternaście artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, szesnaście publikacji krajowych, dwa podręczniki, 40 projektów konstrukcyjnych, 8 uzyskanych patentów, oraz szereg prac o charakterze prognostycznym. Efektem pracy w pierwszym okresie były liczne opracowania konstrukcyjne i kilka artykułów popularno-naukowych. W drugim okresie opublikowanych zostało szereg artykułów oraz kilkanaście referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technicznych. W okresie tym opublikowano, jako współautor, (2 arkusze) książkę Maszyny budowlane oraz opracowanie studialno-prognostyczne z dziedziny hydrauliki. W okresie trzecim publikacje o opracowania na tematy strategiczne rozwoju mechanizacji w Polsce oraz publikacje artykułów w krajowej prasie naukowo-technicznej i referaty na licznych sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Współautorstwo podręcznika dla inżynierów pt: Springer Handbook of Mechanical Engineering New York Do najważniejszych osiągnięć organizacyjno-technicznych należy przekształcenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa z Instytutu branżowego w Instytut międzyresortowy z własnym środowiskiem naukowym, kategorii A, działający w obszarze maszyn budowlanych i górnictwa skalnego. Po przeszło 23 letnim okresie kierowania powstały od podstaw w Instytucie laboratoria badań podzespołów maszyn, elementów hydrauliki, badań kabin ROPS i FOPS a także liczący się zakład doświadczalny. Dzięki temu Instytut uzyskał status laboratorium akredytowanego Unii Europejskiej w zakresie maszyn budowlanych i górniczych a także rangę ośrodka certyfikacji wyrobów w tej dziedzinie. Jakub Chmielarz mgr inż. mechanik mechanika specjalizacja: Eksploatacja maszyn i pojazdów Akademia Techniczno-Rolnicza im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w

3 Bydgoszczy Metody komputerowego wspomagania określania niezawodności systemów. Techniki wspomagania komputerowego nauczania dorosłych. Budowa systemów zarządzania w tym zarządzania edukacją dorosłych. Tworzenie szkoleń elektronicznych. Członek Komisji Egzaminacyjnych. wyższe Paweł CIĘŻKOWSKI wyższe mgr mechanika i budowa maszyn w zakresie maszyny robocze ciężkie, studia doktoranckie w zakresie nauk technicznych -budowa i eksploatacja maszyn, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych od marca 2007 do obecnie, Warszawa, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Zakład Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn -wykładowca numer książeczki operatora koparki jednonaczyniowe; wielkość do 0,8 m 3 ; klasa -trzecia; numer , 2. rusztowania budowlano montażowe, metalowe; -montaż, - bez klasy numer , 3. koparko-ładowarki wszystkie typy; klasa trzecia; numer , 4. ładowarki jednonaczyniowe do 2,5 m 3 ; klasa -trzecia; numer , 5. koparki jednonaczyniowe; wielkość do 1,5 m 3 ; klasa -druga; numer ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO nr 0/27/02330/14 -zakres uprawnień: suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe: hakowe ogólnego przeznaczenia.

4 Mirosław Chłosta Wyższe Konstrukcja i eksploatacja maszyn budowlanych Wykładowca na kursach organizowanych przez Zakład Kształcenia Ustawicznego IMBiGS Członek Komisji Egzaminacyjnych Bogdan Chrupek Wyższe techniczne: mgr inż. mechanik Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Samochody i Ciągniki Wydział: Samochodów i Maszyn Roboczych Nauczyciel dyplomowany - 9 lat Egzaminator OKE W-wa 9 lat Rzeczoznawca MEN 8 lat. Autor recenzji podręczników szkolnych i programu nauczania 311[52] Autor publikacji naukowo-technicznych w Zeszytach Naukowych Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej 4 art.

5 Daniel Dębski Wyższe techniczne, dr inż dr inż. w zakresie mechaniki i eksploatacji maszyn, SiMR PW 1998 mgr inż. w zakresie mechaniki i budowy maszyn, MEiL PW dr inż. mechanika i eksploatacja maszyn Pracownik naukowo-dydaktyczny PW, główny wykonawca i wykonawca szeregu grantów badawczych i badawczorozwojowych, konstruktor. Maciej Dębski Magister inżynier mechanik Maszyny Robocze Ciężkie Długoletnia praktyka podczas pracy w zakładach eksploatujących: - maszyny do robót ziemnych, - wiertnice, - narzędzia udarowe, - rusztowania budowlano montażowe, - maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, - pogłębiarki ssące śródlądowe, - zespoły maszyn do produkcji mieszanki betonowej, - pompy do mieszanki betonowej, - zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, w zakresie zarządzania, eksploatacji maszyn, utrzymania ruchu i bezpieczeństwa pracy.

6 Wykształcenie Robert Dorociak wyższe inżynier budownictwa lądowego Inżynieria Produkcji Budowlanej - Wydział Inżynierii Lądowej - od roku 2004 wykładowca w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w zakresie budowy maszyn, technologii robót, bezpieczeństwa pracy, użytkowania eksploatacyjnego i dokumentacji technicznej - od roku 2002 członek Komisji Egzaminacyjnej OSOM IMBiGS - od roku 2011 przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej CKSOM - posiada uprawnienia operatora następujących maszyn i urządzeń: koparek jednonaczyniowych II kl, ładowarek jednonaczyniowych III kl, koparko-ładowarek wszystkie typy, zagęszczarek, pił mechanicznych do ścinki drzew wszystkie typy, pił do cięcia asfaltu, narzędzi udarowych ręcznych, wiertnic poziomych z zasilaczem, wózków podnośnikowych z napędem spalinowym, wózków platformowych akumulatorowych, wózków platformowych z napędem spalinowym, wózków podnośnikowych akumulatorowych, wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych III kl, sprężarek przewoźnych III kl, betoniarek III kl. - od 1986 r. do 2001 praca w zakładzie Maszyn Ziemnych i Górniczych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przy badaniach i projektowaniu maszyn budowlanych - od 2001 do chwili obecnej - Kierownik Zakładu Mechanizacji Budownictwa IMBiGS - praca przy badaniach wyrobów i technologii budowlanych oraz projektowaniu i badaniach maszyn budowlanych - szkolenia zawodowe w zakresie laboratorium badawczego, systemów jakości, dyrektyw Nowego Podejścia, systemów certyfikacji.

7 Krzysztof Gołoś Wyższe Mechanika, Budowa i eksploatacja maszyn Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Nauczyciel akademicki na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW z 35 letnim doświadczeniem. mgr inż. Maciej Jodłowski wyższe techniczne PW: Maszyny Robocze Ciężkie PR: Technika i Rzeczoznawstwo sam. Politechnika Radomska - nadzór nad serwisowaniem maszyn do robót ziemnych, drogowych i budowlanych 12 lat - realizacja szkoleń dla operatorów maszyn roboczych 10 lat - Autor programu nauczania równiarek w zakresie III kl. uprawnień - Autor wybranych programów szkoleń operatorów maszyn roboczych z zakresu II i I kl. uprawnień - Autor programu dla Ministerstwa Oświaty w zawodzie technik drogownictwa - Autor podręcznika Operator żurawi samojezdnych, wyd.: KaBe Krosno - Autor podręcznika Operator Maszyn do robót ziemnych, wyd.: KaBe Krosno - Autor podręcznika Operator maszyn do robót drogowych, wyd.: KaBe Krosno.

8 Andrzej Kaczorowski Wyższe magister inżynier mechanik Maszyny Robocze i pojazdy Politechnika Poznańska Studia Podyplomowe: 1. Transport i Logistyka na Uniwersytecie Gdańskim. 2. Podyplomowe Studium Pedagogiki AON w Warszawie. 3. Podyplomowe Studia Operacyjno logistyczne AON w Warszawie. oraz Studium pedagogiczne dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w Bydgoszczy. W latach zajmując kolejne stanowiska służbowe realizowałem szkolenie ze sprzętem jako wykładowca, starszy wykładowca, kierownik sekcji szkolenia, aż po Komendanta Ośrodka. W latach kierowałem Ośrodkiem Szkolenia Kierowców, w którym to równolegle ze szkoleniem kierowców dla potrzeb Sił Zbrojnych prowadzone było szkolenie operatorów maszyn budowlanych, za którego realizację bezpośrednio odpowiadałem. Dodatkowo również w tym czasie pracowałem jako nauczyciel w CKU, gdzie uczyłem logistyki. Posiadając uprawnienia instruktora nauki jazdy prowadziłem zajęcia z metodyki szkolenia na kursach dla wykładowców i instruktorów. Posiadam złotą odznakę Racjonalizatora wojskowego za szereg wniosków racjonalizatorskich z zakresu szkolenia. Dla potrzeb szkolenia wykonałem: 1. Poradnik Bezpieczna droga dla wszystkich jej użytkowników. 2. Opracowania metodyczne. 2.1 Kontrola i ocena wyników szkolenia operatorów, 2.2 Metody słowne w szkoleniu operatorów, 2.3 Wykorzystanie filmów w szkoleniu operatorów. 3.Pomoce dydaktyczne do szkolenia operatorów; schematy, plansze oraz przekroje, części i podzespołów głównie elektrycznych, silnika i przeniesienia napędu.

9 Ukończona Uczelnia Stanisław Kaźmierczak Magister inżynier mechanik w zakresie maszyn inżynieryjnych /dyplom nr.8843 z dnia r./ Maszyny inżynieryjne Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa Po skończonych studiach przepracowałem 31 lat w Wojskach Inżynieryjnych, na różnych stanowiskach służbowych związanych z organizacją remontów i eksploatacji sprzętu technicznego oraz szkoleniem kierowców i operatorów sprzętu inżynieryjnego. Piotr Kęska wyższe Administracja Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o. Stanowisko: - Pełnomocnik Zarządu - Kierownik Filii w Rudzie Śląskiej i Sosnowcu Zakres obowiązków: Prowadzenie Filii Ośrodka Szkolenia w Rudzie Śląskiej. Kontrola nad prawidłową, zgodną z DTR, eksploatacją posiadanego parku maszynowego: koparki, koparkoładowarki, ładowarki, zagęszczarki, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, wózki jezdniowe, walce drogowe,agregaty prądotwórcze, sprężarki, rusztowania. Kontrola i ocena stanu technicznego elementów hydraulicznych,mechanicznych i elektrotechnicznych maszyn budowlanych, zlecanie ich napraw i przeglądów. Nadzór nad obsługami, remontami i przeglądami maszyn. Prowadzenie rekrutacji i monitoring osiąganych wyników przez wykładowców i instruktorów. Inicjowanie Organizacja i nadzór nad realizacją zajęć programowych (teoretycznych i praktycznych) na kursach operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

10 (Dz.U. Nr 118, poz.1263). Organizacja i nadzór nad realizacją zajęć programowych na kursach urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa, szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoring i ewaluacja realizowanych kursów. Uczestniczenie w przeprowadzanych państwowych egzaminach praktycznych i teoretycznych. Kontrola pełnej dokumentacji kursów, sporządzanie i aktualizacja harmonogramów kursów i egzaminów. Opracowania programów szkolenia na potrzeby organizowanych kursów i szkoleń. Nadzór merytoryczny nad materiałami dydaktycznymi. Andrzej Kowerski wyższe techniczne mgr inż. Maszyny Robocze i Pojazdy Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przem. Motoryzacyjnego inżynier badań akustycznych pojazdów ; - Zakłady Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Warszawie - konstruktor w dziedzinie maszyn budowlanych ; - Państwowa Inspekcja Pracy inspektor pracy w branży budowlanej, specjalista, starszy specjalista, główny specjalista w zakresie: zagrożeń wibroakustycznych maszyn budowalnych, oceny bezpieczeństwa i warunków pracy maszyn budowlanych (wymagania zasadnicze i minimalne, dyrektywy UE), kierownik sekcji wypadkowej ; - członek Komitetu Technicznego IMBiGS - ocena maszyn budowlanych, nadawanie znaku B (bezpieczeństwa) ; - członek Rad Programowych IMBiGS ds. Certyfikacji Wyrobów oraz Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych ;

11 mgr inż. Tadeusz Koperski wyższe techniczne - Wydział: Samochodów i Maszyn Roboczych - Zakład Pedagogiki - Samochody i Ciągniki - Studium Pedagogiczne w zakresie szkolnictwa zawodowego - Koordynacja systemu szkolenia operatorów maszyn roboczych ponad 30 lat - Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Samochodowym 2 lata - Recenzja książki: Operator maszyn do robót drogowych autor: M.Jodłowski - Recenzja książki: Operator maszyn do robót ziemnych autor M.Jodłowski - Publikacje w czasopismach technicznych 8 szt. - Opracowania (wdrożone) z zakresu organizacji zaplecza obsługowo naprawczego dla ciągników Massey-Ferguson Perkins 5 opracowań wdrożonych w przedsiębiorstwach mechanizacji rolnictwa na terenie całego kraju - Opracowanie wielu programów nauczania dla operatorów maszyn roboczych - Realizacja zadań Instytutu dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Michał Koźlik Wyższe techniczne Transport - Logistyka transportu samochodowego Wydział Transportu Ponad 5 lat pracy związanej z działalnością certyfikacyjną maszyn budowlanych, rusztowań, zakładów przeróbki kruszyw, wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych.

12 Ireneusz Krakowiak wyższe Budowa i eksploatacja Maszyn Zakres merytoryczny prowadzonych szkoleń: Elektrotechnika i elektronika Budowa maszyn budowlanych Technologia pracy maszynami budowlanymi Użytkowanie eksploatacyjne Dokumentacja techniczna Paweł Kozioł Wyższe techniczne - mgr inż. Zarządzanie Akademia Górniczo Hutnicza Dorobek zawodowy w organizacji i prowadzeniu szkoleń w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych: 2014 nadal: Członek Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Zakres działania w partnerstwie: wsparcie polityki kształcenia przez całe życie, rozwój współpracy instytucji z obszaru edukacji, szkoleń, zatrudnienia, promocja korzyści kształcenia przez całe życie nadal: Członek Zarządu Spółki Ośrodka Szkolenia, Kierownik Filii Ośrodka Szkolenia : Kierownik Oddziału Ośrodka Szkolenia Zakres obowiązków: samodzielne zarządzanie Ośrodkiem Szkolenia, organizacja i nadzór nad realizacją zajęć programowych (teoretycznych i praktycznych) na kursach operatorów

13 maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz.1263), organizacja i nadzór nad realizacją zajęć programowych na kursach urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Spawalnictwa, szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja i nadzór nad realizacją pozostałych kursów prowadzonych przez ośrodek, nadzór, ocena i weryfikacja kadry wykładowców, monitoring i ewaluacja realizowanych kursów i szkoleń, kontrola pełnej dokumentacji kursów i szkoleń, nadzór merytoryczny nad materiałami dydaktycznymi, opracowanie i opiniowanie programów szkolenia na potrzeby organizowanych kursów, wykładowca na kursach i szkoleniach, członek wewnętrznych komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Ośrodek na organizowanych kursach. Dorobek zawodowy w zakresie poszerzania i podwyższania kwalifikacji zawodowych w obrębie szkoleń poprzez udział w kursach i seminariach: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, Seminarium Państwowej Inspekcji Pracy poświęcone problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych, współorganizator seminariów w kampanii Państwowej Inspekcji Pracy Szanuj życie - Bezpieczna praca na wysokości, Seminarium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Szkolenie montażystów rusztowań dla Członków i Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych, Seminarium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Współczesne rozwiązania układów napędowych w maszynach roboczych Seminarium Akademii Urzędu Dozoru Technicznego Dni bezpieczeństwa Technicznego

14 Seminarium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Palownice i wiertnice Seminarium dla doradców zawodowych i szkolnych w ramach projektu Budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji Dorobek zawodowy w zakresie uzyskania uprawnień po ukończonych szkoleniach: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, książeczka operatora nr : operator koparek jednonaczyniowych kl. III, nr , operator koparkoładowarek wszystkie typy, nr , operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III, nr , operator sprężarek przewoźnych kl. III, nr , operator ładowarek jednonaczyniowych kl. II, nr , operator koparek jednonaczyniowych kl. II, nr , operator walca drogowego kl. III, nr , operator pomp do mieszanki betonowej wszystkie typy, nr , montażysta rusztowań budowalno-montażowych metalowych, nr , operator równiarki kl. III, nr , operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania, nr , operator pił mechanicznych do ścinki drzew, wszystkie typy, nr , operator recyklerów, wszystkie typy, nr Franciszek Marek Kubala Wyższe techniczne: mgr techniki Wydział; Mat.-Fiz.-Techn. : Wychowanie techniczne Wyższa Szkoła Pedagogiczna / Uniwersytet Pedagogiczny/ w Krakowie Od 2004 roku do dnia dzisiejszego pracuje w branży szkoleń zawodowych. Posiadam 10 letnie doświadczenie jako wykładowca i instruktor na kursach operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Prowadzę wykłady i zajęcia praktyczne na szkoleniach z zakresu urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Dz. U. Nr poz z dnia 7 grudnia z 2012r. w sprawie urządzeń

15 technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Prowadzę wykłady i zajęcia praktyczne na szkoleniach z zakresu urządzeń podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny /LPG, CNG/. Posiadam uprawnienia i certyfikaty potwierdzające umiejętności i kwalifikację / książka operatora maszyn roboczych, zaświadczenia kwalifikacyjne IMBIGS, UDT, TDT/. Przewodniczę Komisji Egzaminacyjnej po kursach Kierowca wózków jezdniowych z napędem spalinowym. Przewodniczę wewnętrznym Komisją Egzaminacyjnym BHP, UDT, TDT, jak również byłem Członkiem Komisji Konkursowej Operator Maszyn Budowlanych MASZBUD 2014, podczas Targów AUTOSTRADA POLSKA 2014 w Kielcach. Biorę czynny udział w propagowaniu kształcenia zawodowego przez działalność w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Jako doradca zawodowy czynnie uczestniczę w konferencjach dotyczących Polskich Ram Kwalifikacji. Organizuje i biorę czynny udział w targach edukacyjnych organizowanych przez instytucje. Wiedze i doświadczenie czerpie przez udział w specjalistycznych konferencjach np. XII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii INŻYNIERIA Bezwykopowa, II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego. Jako członek SIMP biorę udział w seminariach Działanie na rzecz budowy platformy współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską, AGH, SIMP,Klastrem LifeScience a przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki,automatyki i robotyki. Uczestniczę w seminariach organizowanych przez IMBIGS: Współczesne rozwiązania układów napędowych w maszynach roboczych, Palownice i wiertnice, Szkolenie montażystów rusztowań dla Członków i Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych. Pracując na stanowisku Kierownika ds. Szkoleń zajmuje się organizacją szkoleń zawodowych. Opracowuje programy nauczania i materiały dydaktyczne na potrzeby organizowanych kursów i szkoleń. Współpracuje z wykładowcami i instruktorami jako opiekun merytoryczny w doborze metod prowadzenia zajęć. Organizuje i nadzoruję realizację zajęć programowych na kursach operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku, sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Wdrażając Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno- Szkoleniowe podnoszę jakość prowadzonych szkoleń. Na bieżąco współpracuje z producentami i dystrybutorami maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zapoznając się z obsługą i eksploatacją. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych pracowałem w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych przygotowując młodzież do egzaminów kwalifikacyjnych przed OKE.

16 Moje doświadczenie zawodowe w obsłudze i eksploatacji maszyn zdobywałem pracują w przemyśle do 2004 roku. Obejmując kolejne stanowiska: laborant, mistrz produkcji, kierownik w komórkach organizacyjnych firmy: kontrola jakości i technologii, wydział produkcji, wydział mechaniczny, magazyn wyrobów gotowych. Odpowiadałem za maszyn i urządzenia, ich naprawy i remonty oraz proces technologiczny. Do moich obowiązków należało przeprowadzanie szkoleń bhp oraz szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń /wózki jezdniowe, ładowarki, suwnice, kruszarki i inne/. Tak duże doświadczenie wyniesione z przemysłu pozwoliło mi na płynne wejście w szkolenia zawodowe jako nauczyciel, wykładowca /trener/ czy instruktor. Poszerzam swoją wiedze przez ukończenie studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe na Politechnice Krakowskiej, Studia Podyplomowe Zarządzanie małymi i średnimi firmami na Akademii Krakowskiej, Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej, Studium podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Handlowym i Logistyka w Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich w Poznaniu, Studia podyplomowe Informatyka na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Podwyższam kwalifikacje zawodowe: Książeczka Operatora Maszyn Roboczych wydana w 2004 r. z uzyskanymi uprawnieniami: Wózki podnośnikowe akumulatorowe, wózki podnośnikowe z napędem spalinowym, Wózki platformowe akumulatorowe, wózki platformowe z napędem spalinowym, pogłębiarki ssące śródlądowe Kl. III, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne Kl. III,koparkoładowarki Kl. III, walce drogowe Kl. III, koparki jednonaczyniowe Kl. II, ładowarki jednonaczyniowe KL. II,sprężarki przewoźne Kl. II, wiertnice, narzędzia udarowe ręczne,agregaty tynkarskie, piły mechaniczne do ścinki drzew, równiarki Kl. III, przecinarki do nawierzchni dróg. Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT: Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego. I WT Wyciągi Towarowe: Wyciągi statków: Nr

17 O/12/01145/12, II WJK Konserwator : Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym układem podnoszenia: Nr K/12/00115/13, II Ż Żurawie: Stacjonarne: Nr O/12/02312/12, I D Dźwigi Towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne: Nr O/12/02450/12, I Ż Żurawie: Wieżowe oraz szybkomontujące / dolnoobrotowe /: Nr O/12/03906/12, I P Podesty ruchome przejezdne: przewoźne: Nr O/12/04686/11, I P Podesty ruchome przejezdne: samojezdne, typ ALU 16,2, I P Podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe: Nr O/12/00966/11, I P Podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne: Nr O/12/04670/10, II S Suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo: Nr O/12/02407/10, I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe: Nr O/12/05303/09, II Ż Żurawie: przenośne: Nr O/12/01673/08. Zaświadczenia kwalifikacyjne TDT: Obsługa Urządzeń TDT: Kategoria II W zakresie; urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych: Nr TDT/ /11, Kategoria II W zakresie; urządzeń do napełniania zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów: Nr TDT/ /12.

18 Leszek Łapczyński wyższe techniczne technologia budowy maszyn praca przy projektowaniu, konstrukcji i badaniach elementów i układów hydraulicznych praca przy projektowaniu konstrukcji i badaniach maszyn do robót ziemnych i górniczych. Współudział w projektach celowych: Mini koparka, Żuraw gąsienicowy o udźwigu 1 t, Wóz odstawczy 50 t, Unistar (osprzęty robocze), Koparko- ładowarka kołowa o masie 6,5 t, Samodzielny gąsienicowy zestaw krusząco sortujący, Lekka Uniwersalna Wciągarka Rusztowaniowa Prace przy modernizacji kabin ładowarek Ł 201A, Ł 560 i wózka terenowego HT Prowadziłem wykłady w OSOM IMBiGS z Budowy maszyn do robót ziemnych i Elementów hydrauliki Posiadam uprawnienia operatora na: Wózki platformowe z napedem elektrycznym, wózki podnośnikowe akumulatorowe, wózki podnośnikowe z napedem spalinowym, wózki platformowe akumulatorowe, ładowarkę jednonaczyniową kl III, ładowarki jednonaczyniowe typ Ł-34, Ł35, koparko-ładowarkę, koparkę jednonaczyniową kl III, koparkę jednonaczyniową typ K 606, walce drogowe do 18 t kl III, zasilacze hydrauliczne, wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym do 600 mm kl III.

19 Jacek Małek wyższe Mechanika i Budowa Maszyn Politechnika Krakowska - prowadzenie wykładów na kursach dla kandydatów na operatorów maszyn budowlanych, - prowadzenie szkoleń dla kandydatów na operatorów urządzeń technicznych (żurawie samojezdne, żurawie przenośne), - prowadzenie wykładów na kursach dla kierowców przewożących towary niebezpieczne(adr), - prowadzenie wykładów dla kierowców Kwalifikacja wstępna oraz Szkolenie okresowe, - prowadzenie wykładów dla kandydatów na przewoźników drogowych na kursach Certyfikat kompetencji zawodowych (CPC). Paweł Mielnik wyższe Budowa Maszyn Politechnika Gdańska Wykładowca w ośrodku szkoleniowym, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej IMBiGS Andrzej Misztela Wyższe techniczne III stopnia Budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: maszyny budowlane Adiunkt w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Wieloletni (12 lat) wykładowca i instruktor nauki zawodu w nadzorowanych przez CKSOM ośrodkach szkoleniowych operatorów maszyn. Autor wielu ekspertyz i prac badawczych (ogółem około 300 prac)

20 z zakresu rusztowań budowlanych, dźwignic i innych maszyn budowlanych, współautor projektów i opracowań doświadczalnokonstrukcyjnych maszyn budowlanych oraz autor prac naukowobadawczych z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji rusztowań, finansowanych z środków centralnych. Współtwórca systemu badań i certyfikacji rusztowań w Polsce. Autor licznych referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz artykułów w czasopismach naukowych i prasie specjalistycznej z zakresu mechaniki konstrukcji, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn oraz techniki rusztowaniowej. Członek komitetów technicznych, naukowych oraz różnych zespołów eksperckich, m. in.: Członek Rady Naukowej IMBiGS Członek Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów IMBiGS Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania IMBiGS Sekretarz Kapituły Konkursu Rusztowanie roku organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań Członek Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów Ogólnoprzemysłowych Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Członek Rady Programowej przy Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS Stanisław Mitruś Wyższe techniczne Budowa maszyn Politechnika Lubelska Praca m.in. w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz technologii produkcji (uczestnictwo w komisjach odbioru maszyn nowych i po remontach, kwalifikowanie maszyn do wykonywania procesów itp) w trzech firmach, Ocena utrzymania i eksploatacji maszyn budowlanych oraz wykonywania prac budowlanych prowadzona w oparciu o audity systemów zarządzania oraz inspekcje zakładowej kontroli produkcji w firmach budowlanych, Uczestnictwo w wielu szkoleniach z zakresu maszyn budowlanych i ogólnego budownictwa, wymagań prawnych itd., Członek komisji egzaminacyjnych od 2013 roku.

21 Zbigniew Miecznikowski Wyższe techniczne Mechanika precyzyjna 15 lat doświadczenia w zakresie tworzenia prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle, procedur szkolenia i tworzenia programów szkolenia, interpretacji przepisów prawa dla potrzeb szkolenia i uznawania kwalifikacji. Współpraca w tym zakresie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi( np. IMBiGS, UDT, MPiPS, MNiSW). Doświadczenia w pracy w składach komisji powoływanych przez IMBiGS. Ryszard Nadowski wyższe wyższe mgr inż. mechanik Mechanika i Budowa Maszyn - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Specjalność : Maszyny Robocze Ciężkie - od roku 2004 wykładowca w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w zakresie budowy maszyn, silników spalinowych oraz dokumentacji technicznej - od roku 2007 członek Komisji Egzaminacyjnej OSOM IMBiGS, w tym wielokrotnie w charakterze przewodniczącego Komisji - od roku 2011 przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej CKSOM - posiada uprawnienia operatora następujących maszyn i urządzeń: walców drogowych III kl, przecinarek do nawierzchni

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ośrodki szkolenia operatorów maszyn rekomendowane przez Forum Budowlane

Ośrodki szkolenia operatorów maszyn rekomendowane przez Forum Budowlane nazwa adres kontakt e-mail strona www Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o ul. Malczewskiego 51 80-107 Gdańsk tel. 58 303 30 30 fax 58 302 49 71 info@oswiatalingwista.eu www.oswiatalingwista.eu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH HUMANEO

OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH HUMANEO OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH Już dziś zapisz się na szkolenie otwarte! E-mail: szkolenia@humaneo.pl Aplikowanie o środki pomocowe Tytuł szkolenia: Aplikowanie o środki pomocowe Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY L.p. Numer i znak decyzji Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

rok założenia 1928 dawniej

rok założenia 1928 dawniej Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda wydawnicza simp, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 warszawa tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 4 79 e-mail: pspaw@ps.pl,

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu 58 306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) 846 74-74, 846 74-75 www.zs5.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zs5.mail.pl, szkola@zs5.mail.pl Zespół

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr.* Dr hab. inŝ. Paweł Malinowski adiunkt I-33 Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej 2 GAZETA POLITECHNIKI Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972) prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoś (1972-1974, 1974-1981, 1982-1987, 1993-1996)

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ RZECZOZNAWSTWA W SIMP

REGULAMINY ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ RZECZOZNAWSTWA W SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców REGULAMINY ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ RZECZOZNAWSTWA W SIMP Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane przez

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Prorektorzy 2008-2012

Prorektorzy 2008-2012 październik 2007 1 Prorektorzy 2008-2012 29 kwietnia 2008 r. w Auli PWr zebrało się Uczelniane Kolegium Elektorów, by wybrać prorektorów uczelni na kadencję 2008-2012. Kandydatami do tych funkcji byli

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Prezentacja najważniejszych informacji o systemach kształcenia i zdobywania uprawnień w zawodzie elektryka w kilku krajach europejskich, biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Katalog usług szkoleniowych:

Katalog usług szkoleniowych: BHP Ekspert Katalog usług szkoleniowych: 1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Cena PLN/os.*) 1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56 1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo