Umiejętności Społecznych Społecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umiejętności Społecznych Społecznych"

Transkrypt

1 Wyższa Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Społecznych w w Poznaniu

2 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i 3 O WSUS-ie 4 Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 8 Wydział Artystyczny 10 Wydział Zarządzania 12 Studia Podyplomowe 14 Biblioteka 15 Biuro Karier i Praktyk 16 Studium Języków Obcych 17 System stypendialny 18 Sport 19 Wydział Zamiejscowy w Koninie 20 Współpraca akademicka 22 About WSUS 23 Rekrutacja 2

3 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Kiedy pojawił się mój autorski pomysł utworzyć szkołę umiejętności społecznych nie było jeszcze Facebooka i Naszej Klasy. Dziś wiem, że marzenia się spełniają komunikacja społeczna to najbardziej podstawowa potrzeba współczesności. Widzimy Was, 80% młodych ludzi tworzy portale i grupy społecznościowe. WSUS wpisuje się w to doskonale! Uczymy skutecznie zapewniając, dzięki specjalistycznemu kształceniu, natychmiastową możliwość pracy w firmach i instytucjach oddziałujących na społeczność. A jednocześnie to jedyna uczelnia w Polsce, która łączy wiedzę z dziedzin prawa, zarządzania, dziennikarstwa i sztuki z dobrym obyczajem. Zatem zdobywasz dyplom wraz z umiejętnością stosownego zachowania się w rozmaitych sytuacjach. Bez granic wyprzedzamy trendy. Tworzymy Twój Profil. Dołącz do nas. Zapraszam prof. Michał Iwaszkiewicz O WSUS-ie Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu jest nowoczesną Uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół niepaństwowych. Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ramach wąskich specjalności, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu. Dzięki takiemu systemowi nauczania potrafią oni samodzielnie planować i realizować własny rozwój, znają wyspecjalizowane techniki i programy informatyczne, opanowują języki obce w ściśle określonych dziedzinach. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży edukacyjnej zaowocowało w ostatnich latach dynamicznym rozwojem WSUS-u. Liczba studiujących wzrosła dzięki nowym, interesującym dla słuchaczy, kierunkom kształcenia. Uczelnia współpracuje od lat z największymi poznańskimi ośrodkami akademickimi Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Uniwersytetem Artystycznym i Akademią Muzyczną w Poznaniu, a także Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz uczelniami z zagranicy. Większość wydziałów Szkoły powiązana jest ze swoimi odpowiednikami w uczelniach państwowych: Wydziałami Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, a także Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Wspólnie organizowane są konferencje naukowe, dydaktyczne, działalność wydawnicza oraz inicjatywy środowisk studenckich. Duże znaczenie ma także rozbudowa bazy Uczelni. WSUS składa się obecnie z trzech wydziałów w Poznaniu i ośrodka zamiejscowego w Koninie. Studenci Szkoły to zarówno absolwenci szkół średnich jak i osoby posiadające już dyplomy uczelni wyższych, poszukujące możliwości awansu zawodowego i pracy, w której istotne są konkretne umiejętności. WSUS podejmuje wielowymiarowe działania łączące proces dydaktyczny z różnymi obszarami życia społecznego: kulturą, dyplomacją, mediami. Na terenie Uczelni mieści się siedziba Konsulatu Honorowego Estonii. Szkoła gości też słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także uczniów kilkunastu liceów z Poznania, Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. W podejmowane wspólnie z nimi przedsięwzięcia: warsztaty i obozy dziennikarskie, aktywnie włączają się studenci. W ramach WSUS-u funkcjonują też organizacje studenckie oraz koła naukowe ukierunkowane na rozwój studentów. Od momentu założenia Uczelni w 1997 roku istnieje Samorząd Studencki, który jest inicjatorem życia studenckiego oraz włącza się w organizację Dni Sportu i Juwenaliów. 3

4 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Kierunek: Prawo 5 letnie studia jednolite magisterskie Tryb stacjonarny i niestacjonarny Wiedza Satysfakcja Umiejętności Sukces Podstawowym założeniem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów w zakresie znajomości prawa polskiego i międzynarodowego (w tym prawa europejskiego). Zajęcia na kierunku Prawo we WSUS-ie prowadzą wybitni specjaliści nauk prawnych m.in. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studentów kształcą również doświadczeni prawnicy praktycy dający im gwarancję skutecznego wiązania teorii z doświadczeniem. Obowiązkowym elementem studiów są praktyki zawodowe odbywane w urzędach administracji państwowej i samorządowej, kancelariach prawniczych, jednostkach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Uczelnia podpisała porozumienia z właściwymi instytucjami, co pozwala słuchaczom wyższych lat studiów zapoznawać się z charakterem przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci Prawa zyskują więc gwarancję wszechstronnego przygotowania prawniczego. Nie zawsze jednak ukończenie studiów na kierunku Prawo łączy się z wykonywaniem konkretnego zawodu prawniczego radcy prawnego, adwokata, notariusza, prokuratora, sędziego czy komornika sądowego. W toku nauki studenci nabywają również umiejętności, które pozwolą im na podjęcie pracy w administracji publicznej. W trakcie studiów są też na bieżąco informowani o możliwościach odbywania aplikacji prawniczych, wymaganiach Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie oraz perspektywach rozwoju rynku usług prawniczych. Ukończenie kierunku Prawo we WSUS-ie uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich na dowolnej uczelni. 4

5 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Logika prawnicza z Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne z Postępowanie cywilne z Postępowanie karne z Prawo administracyjne z Prawo cywilne I i II z Prawo karne z Prawo konstytucyjne z Prawoznawstwo PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I DODATKOWE z Doktryny polityczne i prawne z Historia prawa polskiego z Powszechna historia prawa z Prawo finansowe i finansów publicznych z Prawo gospodarcze publiczne z Prawo handlowe z Prawo międzynarodowe publiczne z Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych z Prawo rzymskie z Prawo Unii Europejskiej z Teoria i filozofia prawa z Łacińska terminologia prawnicza z Ekonomia z Etyka prawnicza z Statystyka i demografia z Ochrona praw człowieka z Podstawy kryminalistyki z Prawo samorządu terytorialnego z Podstawy prawne kultury z Warsztaty z negocjacji i mediacji z Prawo autorskie i prawa pokrewne z Zawody prawnicze z Retoryka prawnicza z Prawo prasowe i medialne z Prawo własności przemysłowej z Prawo międzynarodowe prywatne z Prawo ochrony środowiska z Prawo karne wykonawcze z Prawo konkurencji i antymonopolowe z Prawo zamówień publicznych z Prawo wyznaniowe z Prawo wykroczeń 5

6 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 3 letnie studia pierwszego stopnia Tryb stacjonarny Specjalność Dziennikarska Absolwenci tej specjalności, po trzech latach zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy prasy, radia i telewizji, z powodzeniem podejmować mogą pracę w mediach. Czekają na nich także miejsca zatrudnienia w sferze public relations, praca na stanowiskach rzecznika prasowego firm i instytucji, w agencjach reklamowych i marketingowych. Są bogatsi o wiedzę o współczesnej rzeczywistości politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej i medialnej. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Artykuł publicystyczny i esej z Felieton i komentarz z Fotografia w prasie z Język wypowiedzi prasowej z Prasa lokalna w Polsce i jej funkcje z Recenzja z Reportaż z Reportaż radiowy z Reportaż i wywiad z Techniki przekazu treści z Warsztat TV Specjalność Public Relations/Reklama Absolwenci tej specjalności zyskają wiedzę niezbędną, by pracować w firmach zajmujących się marketingiem i tworzeniem marketingu personalnego. Zdobędą umiejętności konstrukcji newsów i spotów reklamowych, budowy elementów kampanii reklamowej, nagrywania materiałów filmowych (promocyjnych i reklamowych). Poznają także podstawy zarządzania zespołem, organizowania konferencji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych dla budowania reklamy i tworzenia wizerunku firmy. Zajęcia praktyczne rozszerzą i pogłębią wiedzę uzyskaną w salach wykładowych. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Badania marketingowe z Budowanie wizerunku w przekazie medialnym z Organizacja pracy w PR z Podstawy marketingu z Pozareklamowe formy promocji z PR a media z Prawo w działalności reklamowej z Psychologia reklamy z Psychologia społeczna z Reklama polityczna z Warsztaty z negocjacji z Współpraca z mass mediami z Zarządzanie procesem PR 6

7 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u 3 letnie studia pierwszego stopnia Tryb niestacjonarny Specjalność Komunikacja Społeczna Absolwenci tej specjalności zapoznają się z naukami społecznymi oraz metodami i technikami komunikowania. Posiądą kwalifikacje zawodowe wystarczające do sprawnego budowania systemu informacji w relacji każdego podmiotu życia społecznego, politycznego i gospodarczego z jego otoczeniem. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Fotografia w prasie z Główne zasady komunikacji literackiej z Język wypowiedzi prasowej z Komunikacja medialna z Lektorat mediów z Organizacja pracy w redakcji z Prasoznawstwo z Antropologia kulturowa współczesnego świata z Komunikacja niewerbalna z Socjologia polityki z Socjologia mediów z Podstawy politologii PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (realizowane w ramach każdej specjalności, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) z Encyklopedia prawa z Filozofia z Historia Polski XX wieku z Nauka o komunikowaniu z Podstawy ekonomii z Socjologia ogólna z Współczesne systemy polityczne PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (realizowane w ramach każdej specjalności, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) z Dziennikarskie źródła informacji z Etyka dziennikarska z Gatunki dziennikarskie z Historia mediów z Kultura języka z Podstawy public relations z Polski system medialny z Prawo mediów z Retoryka i erystyka z Systemy medialne na świecie z Warsztat dziennikarski z Aktorstwo społeczne z Ochrona własności intelektualnej z Wprowadzenie do marketingu politycznego z Obyczaj jako system komunikacji kulturalnej z Podstawy dokumentacji z Wspólnota Europejska i jej instytucje 2 letnie studia drugiego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny Studia drugiego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Obejmują one swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku z Komunikowanie międzynarodowe z Kulturowe oddziaływanie mediów z Metody badań medioznawczych z Międzynarodowe stosunki gospodarcze z Międzynarodowe stosunki polityczne z Psychologia społeczna z Społeczne oddziaływanie mediów z Stosunki międzykulturowe z Teoria komunikowania masowego PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I DODATKOWE z Analiza dyskursu medialnego z Ekonomika mediów z Specyfika mediów lokalnych z Opinia publiczna z Podstawy marketingu z Pragmatyka językowa z Prawo autorskie z Reklama z Dziennikarstwo z Dziennikarstwo radiowe z Warsztat rzecznika prasowego z Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym z Antyczne dziedzictwo Europy z Podejmowanie decyzji w życiu społecznym z Metodologia pisania prac magisterskich z Różnorodność kulturowa. Perspektywa gender z Psychologia kompetencji społecznych W ramach studiów I i II stopnia pracownia radiowa i pracownia telewizyjna. 7

8 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Wydział Artystyczny Na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych zajęcia prowadzone są przez znanych artystów i pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Łodzi oraz przez kadrę WSUS. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej pozwala im uzyskać konkretny zawód, umożliwiający pracę w studiach projektowych lub studiach graficznych agencji reklamowych (wkraju i za granicą), jak również rozpocząć własną działalność gospodarczą i realizację rozmaitych przedsięwzięć artystycznych.pierwszy rok studiów jest rokiem kształcenia ogólnego. Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Od drugiego roku, aż do momentu uzyskania dyplomu, studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowej pracowni artystycznej lub projektowej. W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski oraz organizuje wraz z designerami a także firmami zajmującymi się wzornictwem i architekturą konkursy projektowe. Kierunek Architektura Wnętrz 3,5 letnie studia pierwszego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny Specjalność pracownia dyplomowa z Projektowanie wnętrz PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Budownictwo z elementami rysunku projektowego z Ergonomia z anatomią z Estetyka z Geometria wykreślna z Historia sztuki z Historia wzornictwa z Kompozycja brył i płaszczyzn z Konstrukcje budowlane (w ramach pracowni) z Liternictwo i podstawy typografii z Malarskie techniki realizacyjne z Malarstwo z Media elektroniczne projektowanie komputerowe z Oświetlenie (w ramach pracowni) z Perspektywa i aksonometria z Podstawy filozofii z Podstawy fotografii z Prawo autorskie z Projektowanie architektoniczne (w ramach pracowni) z Psychofizjologia widzenia z Reżyseria barwy i przestrzeni z Rozważania o kulturze z Rysunek z Rysunek z elementami anatomii z Rzeźba z Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej PRZEDMIOTY KIERUNKOWE z Materiałoznawstwo z Podstawy projektowania z Podstawy projektowania architektury wnętrz (w ramach pracowni) z Podstawy projektowania mebli (w ramach pracowni) z Pracownia dyplomowa pracownia projektowania wnętrz z Wybrane zagadnienia z historii wnętrz i mebla z Dodatkowa pracownia artystyczna PRACOWNIE DODATKOWE z Pracownia Projektowania Produktu z Pracownia Projektowania Mebla z Pracownia Dzieło Plastyczne w Architekturze z Pracownia Projektowania Witrażu lub Pracownia z Ceramiki 8

9 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Kierunek Wzornictwo 3,5 letnie studia pierwszego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny Specjalności pracownie dyplomowe z Projektowanie ubioru z Projektowanie komunikatu graficznego z Projektowanie biżuterii z Projektowanie produktu z Projektowanie witrażu z Tkanina artystyczna z Ceramika z Projektowanie mebla z Projektowanie sceniczno-kostiumowe z Projektowanie obuwia z Wzornictwo ogrodowe PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Ergonomia z anatomią z Estetyka z Historia sztuki z Historia wzornictwa z Kompozycja brył i płaszczyzn z Liternictwo i podstawy typografii z Malarskie techniki realizacyjne z Malarstwo z Media elektroniczne z Perspektywa i aksonometria z Podstawy filozofii z Podstawy fotografii z Prawo autorskie z Psychofizjologia widzenia z Reżyseria barwy i przestrzeni z Rozważania o kulturze z Rysunek z Rysunek z elementami anatomii z Rzeźba z Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej PRZEDMIOTY KIERUNKOWE z Historia ubioru (dla specjalności Projektowanie ubioru) z Konstrukcja (dla specjalności Projektowanie ubioru) z Materiałoznawstwo z Podstawy projektowania z Projektowanie wieloaspektowe (w ramach pracowni dyplomowej) z Struktury tekstylne (dla specjalności Projektowanie ubioru) z Dodatkowa pracownia artystyczna Pracownie dodatkowe z Pracownia Rysunku Intermedialnego z Pracownia Fotografii Użytkowej 2 letnie studia drugiego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny W zamyśle programowym studia stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia. Kandydatami mogą być absolwenci kierunków artystycznych realizowanych we WSUS-ie lub na innych uczelniach. W toku nauki studenci uczestniczą w zajęciach w ramach pracowni dyplomowej oraz dodatkowej pracowni artystycznej lub projektowej. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami wspomagającymi projektowanie. Specjalności pracownie dyplomowe z Projektowanie ubioru z Projektowanie komunikatu graficznego z Projektowanie biżuterii z Projektowanie produktu z Projektowanie witrażu z Projektowanie wnętrz z Tkanina artystyczna z Ceramika z Projektowanie mebla z Projektowanie sceniczno-kostiumowe z Projektowanie obuwia z Wzornictwo ogrodowe PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Ergonomia z anatomią z Filozofia z Historia sztuki i kultury z Historia wzornictwa z Malarstwo z Psychofizjologia widzenia z Rysunek z Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej PRZEDMIOTY KIERUNKOWE z Media elektroniczne projektowanie komputerowe z Pracownie dyplomowe (patrz studia pierwszego stopnia) z Projektowanie wieloaspektowe (w ramach pracowni dyplomowej) z Dodatkowa pracownia artystyczna 9

10 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie 3 letnie studia pierwszego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny Absolwent WSUS-u, uzyskujący tytuł licencjata na Wydziale Zarządzania i Marketingu, jest przygotowany do organizowania działalności marketingowej firmy i kierowania podmiotami gospodarczymi. Wiedza z zakresu podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa oraz zarządzania kadrami, pozwala specjalizować się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstw, budowie powiązań z otoczeniem firmy, kierowaniu działem promocji, agencją reklamową lub public relations, instytucją kultury, organizacją pożytku publicznego lub non-profit. Specjalność Negocjacje w Zarządzaniu Absolwenci tej specjalności mogą skutecznie prowadzić rozmowy biznesowe i mediacje w sytuacjach konfliktowych, umiejętnie oceniać sytuację zewnętrzną firmy i budować jej wizerunek. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Ekspresja jako narzędzie komunikacji z Inteligencja emocjonalna z Komunikacja interpersonalna z Negocjacje z Podstawowe prawidłowości funkcjonowania małych grup społecznych z Portretowanie psychologiczne w procesie negocjacji z Psychologia organizacji i zarządzania z Psychologia relacji międzyosobowych z Warsztaty z negocjacji Specjalność Zarządzanie w Kulturze Absolwenci tej specjalności zostaną przygotowani do skutecznego zarządzania placówkami kultury dzięki znajomości zasad prowadzenia kampanii reklamowych oraz sposobów zawierania umów sponsorskich. To potencjalni dyrektorzy teatrów, muzeów, bibliotek, właściciele firm impresaryjnych, galerii lub agencji autorskich. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Dzieła sztuki - promocja i handel z Impresariat artystyczny z Kultura współczesna z Marketing w kulturze z Organizacja i zarządzanie placówką kultury z Organizacja imprez kulturalnych z Podstawy prawne działalności kulturalnej z Polityka kulturalna z Pozaekonomiczne uwarunkowania rynku kultury z Produkcja filmowa z Produkcja teatralna i widowisko artystyczne z Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych z Wiedza o kulturze z Wydawnictwa (organizacja pracy i handel książką) 10

11 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Specjalność Zarządzanie Promocją i Public Relations Absolwenci tej specjalności będą potrafili profesjonalnie kształtować powiązania firmy z jej otoczeniem, kierować pionem promocji, prowadzić agencję public relations bądź agencję reklamową. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Kształtowanie przestrzeni reklamowej z Organizacja pracy w public relations z Podstawy prawne działalności reklamowej z Pozareklamowe formy promocji z PR a media z Psychologia reklamy z Współpraca z mass mediami z Zarządzanie procesami public relations Specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w instytucjach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem oraz organizacją i ochroną pracy, a także w działach firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Bezpieczeństwo i higiena pracy z Bezpieczeństwo międzynarodowe z Bezpieczeństwo publiczne z Dowodzenie z Działania prewencyjne w systemie bezpieczeństwa publicznego z Ochrona danych osobowych z Operacje i techniki operacyjne z Organizacja ochrony osób i mienia z Podstawy kryminalistyki z Postępowanie w sprawach nieletnich z Prawo i postępowanie karne z Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenie z Współczesny terroryzm z Zarządzanie sytuacją kryzysową PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (realizowane w ramach każdej specjalności) z Finanse z Matematyka z Mikroekonomia z Nauka o organizacji z Podstawy zarządzania z Statystyka opisowa z Wybrane elementy prawa PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (realizowane w ramach każdej specjalności) z Badania marketingowe z Finanse przedsiębiorstw z Informatyka w zarządzaniu z Podstawy marketingu z Procesy informacyjne w zarządzaniu z Rachunkowość finansowa z Zachowania organizacyjne z Zarządzanie jakością z Zarządzanie projektami z Zarządzanie zasobami ludzkimi Poza wymienionymi wyżej specjalnościami mogą też zostać uruchomione inne propozycje specjalistycznego kształcenia: Zarządzanie Usługami, Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie Informacją. 11

12 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Studia podyplomowe Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. Kończą się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych przewidzianego ustawą o szkolnictwie wyższym. Mediacje i Negocjacje Studia pogłębiają teoretyczną i praktyczną wiedzę słuchaczy w prowadzeniu negocjacji i mediacji oraz rozwiązywaniu konfliktów w zakładzie pracy, w środowiskach lokalnych, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w negocjacjach politycznych, handlowych, a także mediacjach policyjnych, sądowych, itp. Spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Menedżer Kultury Zadaniem tych studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zarządzania, prawa, a przede wszystkim finansowania kultury. Poznane w ramach studiów techniki negocjacji, zasady kampanii reklamowych, sposoby zawierania umów sponsorskich pozwolą na sprawne i profesjonalne kierowanie placówkami kultury. Informacja Naukowa, Elektroniczna i Bibliotekarstwo Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu klasycznego bibliotekarstwa, jak i nowoczesnych systemów biblioteczno- -informacyjnych, sposobów ekonomicznego zarządzania placówką oraz technik wyszukiwania i organizacji dostępu do e-źródeł. Zdobyte umiejętności, bliskie brokerowi informacji, pozwolą absolwentom w sposób profesjonalny pozyskiwać i weryfikować informacje. Informacja Naukowa, Elektroniczna i Bibliotekarstwo - letnie studia stacjonarne Letnie Studia Podyplomowe z zakresu Informacji Naukowej, Elektronicznej i Bibliotekarstwa skierowane są do środowiska bibliotekarzy pragnących rozszerzyć swoje zawodowe kwalifikacje. Studia spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku. Warsztat medialny Studium skierowane jest do osób, które: z chcą prowadzić własną lub firmową stronę internetową,redagować i wydawać gazetę, tworzyć internetową rozgłośnię radiową czy telewizję; z chcą nauczyć się jak pisać teksty prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe oraz w jaki sposób posługiwać się dźwiękiem i obrazem w mediach elektronicznych; z chcą pogłębić wiedzę o rynku medialnym i mechanizmach działania mediów Zajęcia studium prowadzone są przez praktyków związanych z mediami, mających doświadczenie dydaktyczne. 12

13 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Zarządzanie Bibliotekami Studia te wyposażą słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania nowoczesną biblioteką. Proponowane zajęcia pozwolą absolwentom na ekonomiczne zarządzanie procesami pozyskiwania informacji oraz na doskonalenie istniejącej struktury organizacyjnej. Kierowane są do kadry kierowniczej lub osób przygotowujących się do objęcia wyższych stanowisk. Nowatorski program opracowany został przez wybitnych praktyków z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zakłada on pracę w kilkuosobowych zespołach, które przez cały czas trwania studiów tworzyć będą fikcyjną, ale umiejscowioną w konkretnej rzeczywistości, bibliotekę. Zarządzanie Jakością Studia kierowane są do osób planujących karierę zawodową w strukturach jakości przedsiębiorstwa lub pragnących pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu. Zdobyte podczas zajęć umiejętności pozwolą na samodzielne zaprojektowanie Systemu Zarządzania Jakością, jego wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie. Zajęcia z ekspertami jednostki Moody International pozwolą słuchaczom uzyskać certyfikat Auditora Wewnętrznego, stworzą możliwość dalszego kształcenia w kooperacji z Międzynarodową Jednostką Certyfikacyjną Moody International Polska Sp. z o.o. i rozwoju w jej strukturach. Absolwenci otrzymują zatem realną szansę pozyskiwania uprawnień Auditora Zewnętrznego Jednostki Certyfikacyjnej i dalszej współpracy jako Auditor lub Ekspert. Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa w Sytuacjach Kryzysowych Celem studiów jest wypracowanie odpowiednich dyspozycji psychicznych i cech osobistych w zarządzaniu kryzysami, w tym między innymi realistycznego spostrzegania oraz trafnej oceny rzeczywistości społecznej. Studia te przeznaczone są dla pracowników wszystkich instytucji i jednostek organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej uczestniczących w procesie szeroko pojętego kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Zajęcia mają też pomóc w kreatywnym rozwiązywaniu problemów psychologicznych i społecznych oraz we właściwej orientacji społecznej i psychologicznej w sytuacjach trudnych. Słuchacze studiów będą umiejętnie radzić sobie ze stresem i emocjami destrukcyjnymi oraz uzyskają kompetencje do profesjonalnej współpracy z mediami. telefon: 61/

14 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Biblioteka Dobra lokalizacja, dogodne godziny otwarcia oraz działalność on-line stanowią niezaprzeczalne atuty Biblioteki WSUS. Obecnie posiada ponad kilka tysięcy książek. Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany, zgodnie z zapotrzebowaniem studentów i wykładowców. Każdy ma możliwość zgłoszenia propozycji zakupu tytułu uzupełniającego zbiory, a tworzą je lektury z zakresu: nauk społecznych, prawa, zarządzania, nauki o organizacji, logistyki, public relations, reklamy, marketingu, dziennikarstwa, mediów oraz sztuki, wzornictwa i architektury wnętrz. W sprawnym funkcjonowaniu Biblioteki pomaga nowoczesny system biblioteczny SOWA Marc21. Każdy czytelnik, po zalogowaniu w witrynie katalogu może sprawdzić stan swojego konta, prolongować wypożyczenie, przeszukać księgozbiór, zamówić lub zarezerwować potrzebną książkę. Katalog on-line jest wzbogacony także o kolorowe zdjęcie okładki książki oraz spis treści. Na stronie internetowej Uczelni znajduje się link do witryny Biblioteki z bogatym informatorium pomocnym w studiowaniu: linki do serwisów internetowych, katalogów innych bibliotek, encyklopedii ogólnych i branżowych, bibliotek cyfrowych oraz baz danych. Biblioteka WSUS posiada licencję do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki, co daje możliwość korzystania z pełnotekstowych baz Ebsco, Springer Elsevier, Web of Knowlege. Dla specjalnie zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania hasła dostępu do baz EBSCO z domowych komputerów. W Czytelni studenci mogą też skorzystać z bazy prawniczej LEX. Oprócz dostępu do czasopism elektronicznych Szkoła posiada także czasopisma w wersji drukowanej. Na podstawie zawartych z różnymi instytucjami umów znacząco poszerzono możliwości korzystania z księgozbiorów innych bibliotek. Studenci WSUS-u mogą sięgać do zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, Biblioteki Raczyńskich oraz do wybranych tytułów czytelni wirtualnej ibuk. telefon: 61/

15 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Biuro Karier i Praktyk BKiP we WSUS zajmuje się monitorowaniem rynku pracy i poszukiwaniem ofert zgodnych z profilem specjalizacji i kierunków kształcenia naszych absolwentów. Wspiera studentów w aspekcie doradztwa personalnego i w przygotowaniach do ubiegania się o pracę, pomaga im analizować dokumenty oraz redagować życiorysy (CV) i listy motywacyjne atrakcyjne dla pracodawców. Największym zainteresowaniem cieszą się: z sesje w małych grupach przy planowaniu ścieżki zawodowej z zajęcia warsztatowe Jak odczytywać ogłoszenia pracodawców i jak na nie odpowiadać? oraz Jak łączyć zainteresowania osobiste z drogą zawodową? Oprócz tego studenci mają okazję sprawdzenia się w badaniach: z indywidualnych predyspozycji zawodowych (w formie testów) z uzdolnień przedsiębiorczych (KUP) z osobowości zawodowej (SLG Thomas). Ważnym obszarem działalności BKiP jest kojarzenie studentów z firmami i znaczącymi instytucjami oferującymi praktyki i staże w mediach. W wielu przypadkach zapewniły one naszym absolwentom stałe zatrudnienie. Praktyki i staże za granicą program LLP/Erasmus Erasmus to nazwa programu zajmującego się współpracą między uczelniami oraz między pracodawcami i uczelniami w obrębie Unii Europejskiej. Jest skierowany przede wszystkim do studentów i pracowników szkół wyższych. Jego cel stanowi podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy międzyuczelnianej oraz wspieranie mobilności studentów, którzy otrzymują szansę wyjazdu za granicę na określony czas studiów lub praktykę zawodową. Nasi słuchacze odbywali praktyki i staże w Niemczech, Hiszpanii i Turcji. Nasza Uczelnia rokrocznie gości studentów z innych krajów. Te wymiany służą rozwojowi umiejętności i nawiązywaniu kontaktów międzykulturowych. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme). Zasady uczestnictwa: Praktykę zawodową można realizować w instytucji jednego z krajów uczestniczących w Programie LLP/Erasmus: w instytucie naukowym, placówce badawczej lub oświatowej, przedsiębiorstwie, organizacji kościelnej, stowarzyszeniu, partii politycznej itp. Do państw uczestniczących w projekcie należą przede wszystkim: z Belgia z Finlandia z Grecja z Hiszpania z Niemcy z Portugalia z Turcja z Wielka Brytania Warunkiem realizacji praktyki w Programie LLP/Erasmus jest przystawalność miejsca stażu do kierunku kształcenia studenta. Może mieć ona charakter obowiązkowy, stanowiąc element programu studiów (student otrzymuje wtedy odpowiednią liczbę punktów ECTS za zrealizowanie praktyki) lub też nieobowiązkowy (wówczas odbyta praktyka wpisana jest do suplementu do dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie studenta). telefon: 61/

16 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Studium Języków Obcych Studium Języków Obcych kieruje nauką języka obcego w ramach obowiązkowych lektoratów z języków angielskiego lub niemieckiego. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania. Język nauczany to zarówno język ogólny jak i biznesowy (w zależności od wydziału), w tym tzw. office-survival language w sposób szczególny przygotowujący do międzynarodowych egzaminów kompetencji językowych (m.in. egzaminu TOEIC). Program nauczania jest budowany w oparciu o najnowsze istniejące na rynku podręczniki i realizowany z dużą dyscypliną i dbałością o jakość. Aby dokumentować poziom rozwoju studenta w trakcie trwania lektoratów, studenci otrzymują w indeksie, oprócz oceny, notę biegłości językowej według Rady Europy: A1, A2, B1, B2, itd. Kadra lektorska to nauczyciele najwyższej próby. Wśród nich znajdują się doświadczeni pedagodzy z długoletnim stażem pracy, w tym: starsi wykładowcy akademiccy, egzaminatorzy OKE, egzaminatorzy ETS (przeprowadzający egzaminy m.in. TOEIC). Lektorzy są regularnie oceniani przez studentów, co pozwala na przyjrzenie się własnej pracy z drugiej strony i ujęcie tych spostrzeżeń w dalszych działaniach. Studium Języków Obcych WSUS dużą wagę przywiązuje do indywidualizacji nauczania. Otacza troską wszystkich studentów, zarówno najsłabszych jak i najlepszych. Duży nacisk kładziony jest na pracę wychowawczą i motywowanie studentów do wysiłku. WSUS jest zamkniętym ośrodkiem egzaminacyjnym firmy ETS (z siedzibą w Princeton, USA), oferującym m.in. takie egzaminy i certyfikaty językowe (uznawane na całym świecie) jak: TOEIC, TOEIC-BRIDGE, TOEFL, które proponowane są naszym studentom zamiast końcowego egzaminu z lektoratu bądź w każdym przypadku na życzenie studentów. Lektorat obowiązkowy: z angielski/niemiecki Lektoraty dodatkowe: z francuski z hiszpański z rosyjski telefon: 61/

17 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u System stypendialny Stypendia przyznawane są dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium za wyniki w nauce Stypendium za wyniki w nauce można otrzymać po pierwszym roku nauki, na podstawie złożonego wniosku. Podstawą jego naliczania jest osiągnięcie wyznaczonej średniej ocen uzyskanej z dwóch poprzednich semestrów. Stypendium za wyniki w nauce jest również przyznawane studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeśli uzyskali odpowiednią średnią na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Stypendium za wyniki w sporcie Stypendium za wyniki w sporcie uzyskuje student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, szczególnie jako reprezentant WSUS. Wniosek o jego przyznanie składa zainteresowany. Niezbędne jest pośrednictwo KU AZS WSUS, który przedstawia Komisji Stypendialnej rekomendacje dla studenta i wyraża opinię o jego wynikach sportowych. Stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie Stypendium socjalne, mieszkaniowe lub stypendium na wyżywienie jest przyznawane studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania takiej pomocy jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny studenta, z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, biorąc pod uwagę dochód utracony i uzyskany. Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochód. Konieczne jest spełnienie wymogów dotyczących wysokości osiągniętego dochodu. Wymogi te ustalane są odrębnie na każdy rok akademicki. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane osobom szczególnie wyróżniającym się w nauce oraz posiadającym osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe tym, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczyli kolejny rok studiów. Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Senatu przedstawiony przez Rektora WSUS. Zapomoga Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę przyznaje Dziekan na podstawie umotywowanego i udokumentowanego wniosku studenta. telefon: 61/ Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Można je uzyskać z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej stosownym orzeczeniem. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki. 17

18 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Sport Uczelnia, propagując zdrowy i aktywny tryb życia, stwarza studentom możliwości uczestniczenia w wielu zajęciach rekreacyjno -sportowych: siatkówce, koszykówce, aerobiku, piłce nożnej futsalu, tenisie stołowym. Codziennie dostępna jest siłownia. W 2001 roku został utworzony Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego. Przynależność do AZS, największej studenckiej organizacji w Polsce, stwarza ogromne możliwości uczestniczenia w akademickim życiu sportowym. Reprezentacje WSUS-u występują w Akademickich Ligach Siatkówki, Koszykówki oraz Futsalu, jak również indywidualnych dyscyplinach wchodzących w kalendarz imprez Akademickich Mistrzostw Wielkopolski i Polski. KU AZS WSUS dba o bogate życie sportowe wewnątrz Uczelni. Na zakończenie każdego roku akademickiego odbywa się impreza podsumowująca sezon, podczas której najlepszym zawodnikom, reprezentantom i organizatorom wręczane są nagrody i wyróżnienia. Każda osoba działająca w KU AZS WSUS otrzymuje Międzynarodową Legitymację Studencką - AZS ISIC. To dokument potwierdzający status studenta na całym świecie, zapewniający ubezpieczenie NNW i wiele innych udogodnień (szczegóły na stronach i 18

19 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Wydział Zamiejscowy w Koninie Kierunek Kosmetologia 3 letnie studia pierwszego stopnia Tryb niestacjonarny W ramach kierunku Kosmetologia studenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zabiegów pielęgnujących zdrowie i urodę oraz przeprowadzania korekt w zakresie medycyny kosmetycznej. To studia zawodowe, które umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej. Dzięki różnorodnemu programowi nauczania oraz dużej ilości zajęć praktycznych studenci zapoznają się ze specyficznymi obszarami kosmetologii: fitoterapią i fitokosmetyką oraz stosowaniem naturalnych surowców kosmetycznych zarówno w procesie upiększania jak i w zabiegach o charakterze leczniczym. Absolwenci kierunku Kosmetologia zdobędą umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową związaną z kosmetologią. Będą potrafili planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem; wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd klienta, studia przygotowują absolwentów do wykonywania swojego zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Anatomia z Biochemia z Biofizyka z Biologia i genetyka z Doraźna pomoc z Farmakologia z Fizjologia i patofizjologia z Higiena z Histologia z Mikrobiologia i immunologia PRZEDMIOTY KIERUNKOWE z Chemia kosmetyczna z Dermatologia z Estetyka z Fitokosmetyka z Fitoterapia z Fizjoterapia i masaż z Kosmetologia pielęgnacyjna z Kosmetologia stosowana z Kosmetologia upiększająca z Receptura kosmetyczna PRZEDMIOTY DODATKOWE z Ekonomia z Historia kosmetologii z Komunikacja interpersonalna z Kultura zawodu z Marketing usług z Materiałoznawstwo z Ochrona własności intelektualnej z Podstawy finansów i rachunkowości z Podstawy prawa z Podstawy zarządzania z Psychologia z Technologia informacyjna 19

20 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Współpraca akademicka Współpraca WSUS-u z innymi ośrodkami akademickimi rozpoczęła się wkrótce po powołaniu Uczelni do życia. Już w roku 1999 podpisano porozumienie z Akademią Muzyczną im. I. J Paderewskiego w Poznaniu. W kolejnych latach rozszerzono współpracę o inne wyższe uczelnie, nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całym kraju. Wspólne przedsięwzięcia to między innymi: organizowanie międzyuczelnianych i ogólnopolskich konferencji naukowych, współpraca studentów, wymiana doświadczeń międzybibliotecznych. Przygotowywane wspólnie ze współpracującymi mediami warsztaty pomagają uczniom szkół średnich podejmować decyzje o studiach na wybranym kierunku. Od lat partnerem WSUS-u jest największa uczelnia w Wielkopolsce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie pomiędzy rektorami obydwu szkół wyższych podpisano w roku 2003 i od tej pory kontakty między uczelniami nieustannie się zacieśniają. Aneksy do umowy głównej regulują zasady współpracy z wydziałami UAM, które kształcą prawników i dziennikarzy. W roku 2004 aneks do umowy rektorów pozwolił, wspólnie z ówczesnym Instytutem a obecnie Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, podjąć wspólną inicjatywę pod nazwą Wielkopolskie Centrum Szkolenia Młodych Dziennikarzy. Dalsze rozszerzenie pola współpracy o możliwość prowadzenia zajęć i prac własnych studentów w studio telewizyjnym mieszczącym się w kampusie akademickim na Morasku sprzyja realizacji nowych metod kształcenia podjętych przez WSUS. Współpraca Wydziałów Prawa i Administracji UAM i Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS to przede wszystkim cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone wybranym zagadnieniom prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Ustalenia konferencji przekładają się na grunt praktyki, tematy wiodące ustala się bowiem przy udziale środowisk i organizacji mających do czynienia z prawami autorskimi w praktyce. Wspólne wydawnictwa pokonferencyjne cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem nie tylko w środowiskach akademickich, ale także wśród instytucji i osób mających do czynienia z poruszanymi tam zagadnieniami w pracy zawodowej i działalności publicznej. 20

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: stacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Rok studiów: I Nazwa przedmiotu rogram studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Forma zajęć- liczba godzin W K S Ć L Wr r

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Rekrutacja 2017 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO studia pierwszego stopnia (licencjackie) Szczegółowe informacje: www.kinib.ukw.edu.pl O kierunku Studia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym,

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym, PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Nazwa modułu Historia współczesna dla dziennikarzy Rok studiów: I rogram studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Nazwa przedmiotu Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW.

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE w WYŻSZEJ SZKOLE SZTUKI i PROJEKTOWANIA w ŁODZI w ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 wprowadzone uchwałą Nr 5 z dnia 30 maja 2016 r. Senatu WSSiP w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie w języku angielskim Dla absolwentów wszystkich kierunków (formuła otwarta)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie w języku angielskim Dla absolwentów wszystkich kierunków (formuła otwarta) Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. BZP.243.6.2011.KP Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ SPECJALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ SPECJALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE I N S T Y T U T J Ę Z Y K A P O L S K I E G O UNIWERSYTET ŚLĄSKI pl. Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice (32) 2009 515 http://www.fil.us.edu.pl/ijp/ e-mail: ijp@us.edu.pl KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT!!! OFERTA DLA KAŻDEGO» OD EKONOMISTY PO ARCHITEKTA WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SPOŁECZNY EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ EUROPEISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo