Gdzie studiować logistykę?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdzie studiować logistykę?"

Transkrypt

1 Piotr Górski Gdzie studiować logistykę? W nr 4/2003 Logistyki opublikowano adresy szkół i uczelni, w których można zdobywać wiedzę z zakresu logistyki. Wykaz ten składał się z 4 tabel, w których zamieszczono informacje o kształceniu logistycznym w: szkołach policealnych, wyższych uczelniach niepaństwowych i państwowych szkołach wyższych, a także osobno o podyplomowych studiach logistycznych. Była to pierwsza próba zebrania i podania w syntetycznej formie tych informacji, która jak się później okazało rychło znalazła naśladowców w niektórych innych mediach logistycznych. Ze względu na fakt, iż poprzedni, pierwszy układ informacji m.in. nie wskazywał uczelni szczególnie nastawionych na kształcenie logistyczne, a ponadto łączył kilka kręgów odbiorców informacji (w jednym miejscu znalazły się dane dla osób pogłębiających wykształcenie średnie [szkoły pomaturalne], zdobywających status licencjata i magistra [studia wyższe] oraz uzupełniających swą wiedzę na poziomie podyplomowym, a w tej samej tabeli i bez jakiegokolwiek odróżnienia znalazły się uczelnie, w których są kierunki logistyczne i takie, gdzie np. inżynier mechanik lub oficer nabywa specjalizację logistyczną), zdecydowaliśmy się uszczegółowić obecne zestawienie. Zgodnie z pytaniem postawionym w tytule, przedstawiamy uczelnie, w których można studiować logistykę i osobno takie, w których ta dziedzina wiedzy jest przedmiotem specjalizacji przy innych profesjach. Zestawienie ma charakter wyłącznie orientacyjny. O szczegóły należy pytać w odpowiednich dziekanatach, względnie we właściwych dla danej uczelni komisjach rekrutacyjnych. Nie należy polegać na informacjach podanych w Internecie, ponieważ dość rzadko są one aktualizowane, a dane przestarzałe nie są kasowane. Kalkulując koszty edukacji należy uwzględnić fakt niezbyt chętnego ujawniania przez władze uczelni wszystkich obciążeń. Niemal powszechne jest też ukrywanie merytorycznych efektów studiów. Specjalności zazwyczaj są wprowadzane dopiero na ostatnich latach i nigdy nie ma pewności, czy podejmując decyzje o kierunku studiów jednocześnie gwarantujemy sobie daną specjalizację. Należy wyrazić przekonanie, że logistykę najpełniej poznamy w uczelniach nastawionych na tę dziedzinę wiedzy. Zastosowane skróty: M stacjonarne, jednolite studia magisterskie 5 letnie Z stacjonarne studia zawodowe licencjackie lub inżynierskie 3-3,5 letnie SUM stacjonarne magisterskie studia uzupełniające 2 letnie Z-MU stacjonarne studia dwustopniowe 3,5 letnie studia zawodowe + 1,5 letnie magisterskie studia uzupełniające M-Z stacjonarne magisterskie z możliwością ich ukończenia po 3-3,5 latach na poziomie zawodowym z tytułem licencjata lub inżyniera Mz niestacjonarne jednolite studia magisterskie 5 letnie niestacjonarne studia zawodowe licencjackie lub inżynierskie 3-3,5 letnie niestacjonarne uzupełniające studia magisterskie 2 letnie EL zawodowe (licencjackie) przez Internet EM magisterskie przez Internet EMU- uzupełniające magisterskie przez Internet. Województwo Nazwa i adres uczelni Strona WWW Wydział, kierunki, specjalizacje DOLNOŚLĄSKIE Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu ul. Sołtysowicka 19B Wrocław tel. (071) fax (071) logistyka Z Tryb studiów Opłaty Rekrutacyjna Wpisowe 300 zł. i nie podlega zwrotowi Czesne Opłata miesięczna za studia dzienne wynosi 600 zł a studia zaoczne 480 zł (przez 10 miesięcy). Uwagi Akademia Ekonomiczna im. O. Langego ul. Komandorska 118/120, Wrocław tel fax: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5a Legnica; tel fax edu.pl; sekretariat: pwsz.legnica.edu.pl W: Wydział Zarządzania i Informatyki: K: zarządzanie i marketing: S: logistyka, K: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: S.: logistyka, Mz, SU Odpłatność oraz opłata rekrutacyjna na rok akad. 2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu. Brak danych (wpisowe jest bezzwrotne) 300 zł za przedmiot (przy różnicach programowych na studiach niestacjonarnych 3-letnich), 200 zł za przedmiot (zaoczne magisterskie studia uzupełniające) zł (za semestr na I roku); zł (za semestr na I roku z bonusem); zł (za semestr na II roku), zł (za semestr na III r.); zł (za semestr na IV r.); zł (za semestr na V rok studiów wraz opłatą za wydanie dyplomu i jego odpisów); zł (za semestr na I roku zaocznych magisterskich studiów uzupełniających), zł (za semestr na II roku zaocznych magisterskich studiów wraz z opłatą za wydanie dyplomu i jego odpisów); Brak danych (wysokość opłat nie została jeszcze ustalona) Studia stacjonarne na AE we Wrocławiu są bezpłatne. Studia stacjonarne są bezpłatne 81

2 290 zł (bezzwrotna) KUJAWSKO- POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego Wrocław tel tel i Bankowości we Wrocławiu Biuro Rekrutacji WSZiB Filii we Wrocławiu ul. Św. Antoniego tel , tel. kom Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary Bydgoszcz tel /49 fax Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ul. Piwna Włocławek tel fax Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Mełgiewska 7/9, Lublin tel./fax Wyższa Szkoła Biznesu ul. Myśliborska Gorzów Wlkp. tel./fax tel./fax Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego Łódź tel informacja o numerach fax Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, Łódź tel Wydział Zamiejscowy WSHE w Koninie ul. Przemysłowa Konin tel.: fax: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej ul. Warszawska Kraków tel i Bankowości w Krakowie ul. Armii Krajowej Kraków tel fax www. wmech.pwr.wroc.pl; lublin.pl W: Mechaniczny: K.: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) (dla kandydatów po studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz inżynierskich kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ); ; K: Zarządzanie i Marketing; K: Ekonomia: S (od IV semestru): Logistyka i Transport W: Ekonomii i Informatyki; K: Ekonomia: w przedsiębiorstwie K: Transport S: Organizacja i logistyka w transporcie K: Zarządzanie i Marketing: (Specjalizacje: Logistyka w fi rmach usługowych; Systemy logistyczne produkcji) W: Organizacji i Zarządzania: K: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: W: Informatyki, Zarządzania i Transportu: K: Transport: K: Transport; S: Zarządzanie w transporcie i logistyce K: Zarządzanie i Marketing; Muz Brak danych Odpłatność za studia niestacjonarne oraz opłata rekrutacyjna na rok akad.2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu Mz, Ue SU Muz, SU, Muz 290 zł (wpłacane po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifi kacyjnej) Brak danych 400 zł licencjackie) Za I semestr licencjacki (opłaty rosną wraz z latami studiów): Dzienne: 2195 zł; Zaoczne: 1665 zł; Eksternistyczne: 1640 zł; Eksternistyczne realizowane za pomocą Internetu: 1700 zł; Wieczorowe: 2085 zł Studia dzienne (1 semestr): 1900 zł; Studia zaoczne (1 sem.): 1850 zł 350 zł 2000 zł (za semestr na studiach stacjonarnych licencjackich); 1600 zł (za semestr na studiach nie stacjonarnych licencjackich) 300 zł Stacjonarne (1 semestr); 1800 zł; Zaoczne (1 semestr): 1700 zł Opłata rekrutacyjna: 100 zł do 30 czerwca br.; 200 zł od 1 do 31 lipca br.; 300 zł od 1 sierpnia br. Brak informacji o opłacie rekrutacyjnej 500 zł studia stacjonarne); 500 zł (wpisowe na studia niestacjonarne); 70 zł (opłata za postępowanie kwalifi kacyjne) 3768 zł (dwa semestry studiów stacjonarnych); 3330 zł. (za dwa semestry studiów niestacjonarnych) Dla absolwentów Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ: 1500 (za semestr na 1 roku), 1400 (opłata za semestr na 2 roku); Dla osób pozostałych: 2000,- (za semestr na 1 roku), 1900,- (opłata za semestr na 2 roku) Brak danych o wysokości czesnego 3000 zł (roczna opłata na I roku studiów za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych zaocznych I i II stopnia) 2000 zł (za semestr na studiach stacjonarnych); 1800 zł (za semestr na studiach zaocznych) Studia stacjonarne są bezpłatne Uczelnia ma szereg opłat dodatkowych Na uczelni funkcjonuje cały system opłat dodatkowych (np. za powtarzanie przedmiotu). Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty. Możliwość rozłożenia opłat na raty Opłaty dotyczą roku akademickiego 2005/2006. Odpłatność za studia w nowym roku akademickim i wysokość opłaty rekrutacyjnej Brak regulaminu studiów Rekrutacja odbywa się na określonych wydziałach, natomiast program studiów na I i II roku jest wspólny. W przypadku, gdy na mocy przepisów wyższego rzędu nie będzie możliwe prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przewidzianych do uruchomienia na PK w roku akademickim 2006/07, rekrutacja prowadzona będzie na studia I stopnia. 82

3 MAZOWIECKIE Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie ul. Jagiellońska 82, Warszawa tel /71, fax Politechnika Warszawska Pl. Politechniki Warszawa tel , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Warszawa ul. S. Kaliskiego 2 tel.: , , fax , Wyższa Szkoła Ekonomiczna ul. Wolska Warszawa tel./fax: tel Wydział Ekonomiczny ul. Tarczyńska 19/ Warszawa tel./fax (022) , Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa ul. Świeradowska 43 tel.: (centrala): rekrutacja: tel do -505 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego ul. Malczewskiego Radom tel fax Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach ul. Sokołowska Siedlce tel./fax logistyka międzynarodowa edu.pl; lazarski.pl pr.radom.pl; z.siedlce.pl z.siedlce.pl W: Samochodów i Maszyn Roboczych: K: Mechanika i Budowa Maszyn: S (na studiach II stopnia magisterskich); logistyka w eksploatacji pojazdów i maszyn; W: Transport; K: Transport (Zaoczne studia inżynierskie oraz zaoczne studia magisterskie); S: logistyka i technologia transportu W: Mechaniczny (WME); K: Mechanika i Budowa Maszyn; S.: 1. logistyka i ekologia w motoryzacji; 2.logistyka i zastosowanie produktów naftowych. W: Ekonomiczny; K: Ekonomia; S: zarządzanie logistyczne W: Ekonomii, Zarządzania i Finansów; S: Zarządzanie procesami logistycznymi i sprzedaży K: Zarządzanie i Marketing (Studia pierwszego stopnia licencjackie dzienne i zaoczne): W: Transportu: K: Transport: S. (st. inż.): logistyka i marketing w transporcie; S. (SUM): logistyka i systemy transportowe; W: Mechaniczny; K: Mechanika i Budowa Maszyn; S (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia- mgr); Transport samochodowy i logistyka K: Ekonomia: w organizacjach gospodarczych Z-MU,, SU Z-MU wpisowe (jednorazowo) 500 zł, 85 zł (bezzwrotna opłata rekrutacyjna) Studia dzienne: miesięcznie-500 zł, Studia zaoczne: za semestr zł (od drugiego roku jest możliwość rozłożenia czesnego na miesięczne raty) zł za semestr (jednakowo na obu wydziałach) 2200 zł ( opłata za usługę edukacyjną na WME studia II stopnia niestacjonarne) 600 zł 2850 zł (za semestr na stacjonarnych studiach I stopnia- licencjackich), 1700 zł (za semestr na niestacjonarnych studiach I stopnia), 2850 zł (za semestr na SU 2350 zł (za semestr na ) 300 zł (wpisowe); 100zł (opłata administracyjna) Stacjonarne (za semestr): 2200zł; Niestacjonarne (za semestr): 1800zł 300 zł za I semestr: 2100 zł; od II do VI semestru za każdy semestr: 2400 zł 50 zł (rekrutacyjna) 300 zł (wpisowe) 1300zł -Studia (inż.) transport, (semestr); -1500zł-Studia (SUM) transport, (semestr); zł-studia (SUM) z programem rozszerzonym (semestr) transport 3150 zł (za rok na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych) lub 1630 zł (za każdy semestr tych studiów) 1.Opłaty dotyczą roku akademickiego 2005/2006 do 29 maja br. władze uczelni nie podały opłat na nowy rok akademicki i rekrutacyjnej za studia zaoczne i wieczorowe. Studia stacjonarne są w PW bezpłatne 2.Studia inżynierskie na Wydziale Transportu są prowadzone w systemie dwóch ciągów przesuniętych o semestr (pół roku). Część studentów przyjętych na I rok studiów rozpocznie zajęcia w październiku 2006 r., a druga część w lutym 2007 r. Podziału studentów na dwa ciągi dokonują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Dodatkowe zgłoszenia na wolne miejsca w ciągu lutowym będą przyjmowane od 11 grudnia 2006 do 19 stycznia 2007 r. Informacje dotyczą wyłącznie studiów cywilnych. We wszystkich formach studiów opłaty mogą ulec zmianie istnieje możliwość rozłożenia ich na raty. O zmianach Uczelnia powiadamia przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Studenci zobowiązani są do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku odpowiedniej ilości osób zainteresowanych. Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty. 83

4 OPOLSKIE i Administracji Opole ul. Niedziałkowskiego 18 tel /01, tel./fax zł 400zł (za I semestr studiów w obu trybach); 400 zł (za każdy pozostały semestr) PODKARPACKIE Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ul. Wincentego Pola Rzeszów tel.: fax Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Al. Powstańców Warszawy Rzeszów tel , , , , W: Budowy Maszyn i Lotnictwa: K: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; S: Zarządzanie Logistyczne SU, od 1300 zł do 1900 zł (za semestr) Studia stacjonarne na Politechnice Rzeszowskiej są bezpłatne. Odpłatność oraz opłata rekrutacyjna na rok akad.2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia Stalowa Wola tel./fax ; , K: Ekonomia: Logistyka w przedsiębiorstwie 500 zł (wnoszone jednorazowo na studia dzienne i zaoczne) 575 zł (miesięcznie dla studentów dziennych); 1565 zł (dla studentów zaocznych za semestr) Warunkiem przyjęcia jest dowód wpłaty wpisowego i czesnego za pierwszy miesiąc nauki na studiach dziennych lub za pierwszy semestr nauki na studiach zaocznych (wpłata czesnego jednorazowo lub I rata). POMORSKIE Akademia Morska ul. Morska Gdynia tel fax W: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa; K: Zarządzanie i marketing; S: Logistyka i handel morski, SU 85 zł (bezzwrotna opłata egzaminacyjna) 1800 zł (studia pierwszego stopnia licencjackie, inżynierskie za semestr); 2000 zł (studia drugiego stopnia magisterskie uzupełniające za semestr) Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk tel. centrala lub wew fax W: Ekonomiczny: K: Ekonomia; S: Transport i logistyka SU, Zw, ekonomia (l-3) rok I (zaoczne): 1900 zł (za semestr) albo 3600 zł (za rok); ekonomia (l-3) rok I III (wieczorowe): 1800 zł (za semestr) albo 3420 zł (za rok); ekonomia (m-5) rok II-V; 1800 zł albo 3420 zł (za rok);- ekonomia (m-2) rok I: 1900 zł albo 3600 zł (za rok); ekonomia (m-2) rok II: 1800 zł (za semestr) albo 3420 zł (za rok), ekonomia (m-3) rok I: 950 zł (sem. zimowy), lub 2700 zł (za rok)- ekonomia (m-3) rok I: 1900 zł (za sem.) albo 2700 zł (za rok)- ekonomia (m-3) rok II-III; 1800 zł (za sem.) albo 3420 zł (za rok). Odpłatność dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność za studia niestacjonarne jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu. Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Gdańsku ul. Łagiewniki Gdańsk tel fax ,- zł (jednorazowe wpisowe za cały okres studiów) 2100,- zł (1 semestr -studia stacjonarne), 1900,- zł (1 semestr- studia niestacjonarne) Możliwość rozłożenia opłat na raty; Uczelnia stosuje cały szereg opłat dodatkowych. ŚLĄSKIE Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ul. 1 Maja Katowice tel W: Zarządzania; K: Zarządzanie i Marketing; S: Logistyka SU Mz,,, ZUz 80 zł (opłata rekrutacyjna) 1850 zł (za semestr na jednolitych niestacjonarnych studiach magisterskich); 1800 zł (za sem. na niestacjonarnych studiach I stopnia); 2000 zł (za sem. na studiach drugiego stopnia prowadzonych w Katowicach i Rybniku), 2100 zł (za sem. na studiach drugiego stopnia prowadzonych w Bielsku-Białej) niestacjonarne i opłata rekrutacyjna dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność za studia niestacjonarne jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu. Akademia Polonijna w Częstochowie/Akademia Polonijna w Częstochowie Filia w Gliwicach ul. Pułaskiego 4/ Częstochowa tel fax W: Ekonomii i Zarządzania; SU, Z, EL, E EMU 500 zł (opłata wpisowa, jednorazowa) 400 zł (miesięcznie za studia stacjonarne: licencjackie, magisterskie- 3 lata + 2 lata); 450 zł (miesięcznie za stacjonarne uzupełniające studia magisterskie); 270 zł (miesięcznie za zaoczne studia licencjackie, magisterskie 3 lata +2 lata); 450 zł (miesięcznie za zaoczne uzupełniające studia magisterskie); 250 zł (miesięcznie za studia eksternistyczne) Brak adresu i szczegółowych informacji lokalizacyjnych o fi lii w Gliwicach. 84

5 Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa Bielsko-Biała, tel lub 350 Wydział Zarządzania i Informatyki W: Zarządzania i Informatyki; K: Zarządzanie i Marketing; S: Zarządzanie logistyką i jakością SU, 1450 zł (za semestr niestacjonarnych studiów licencjackich); 1550 zł (za semestr magisterskich niestacjonarnych studiów uzupełniających niestacjonarne dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 Politechnika Śląska ul. Akademicka Gliwice Centrala: tel , Wydział Transportu Katowice ul. Krasińskiego 8 tel Tychy ul. Piłsudskiego 10 tel do 7; Bytom ul. Wrocławska 120 tel mater/ W: Transportu; K: Transport: logistyka transportu 1350 zł (za semestr studiów inżynierskich) niestacjonarne dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ul. A. Frycza Modrzewskiego Bytom-Szombierki, tel , K: Ekonomia: S: Ekonomika transportu i logistyka Brak wpisowego (promocja) zł (semestr I stopnia licencjackie, inżynierskie) ŚWIĘTO- KRZYSKIE Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ul. Peryferyjna Kielce tel (wew. 218 lub 219) fax K: Zarządzanie i Marketing; S: Transport i Logistyka 600 zł studia stacjonarne), 500 zł studia niestacjonarne-w systemie zaocznym) 1925 zł (za semestr studia stacjonarne), 1400 zł (za semestr studia niestacjonarne -w systemie zaocznym) Czesne może wzrosnąć o wskaźnik wynikający ze wzrostu kosztów utrzymania uczelni. WARMIŃSKO- MAZURSKIE Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna ul. Lotnicza Elbląg tel , pl W: Nauk Ekonomicznych;, spedycja i transport Brak informacji o wpisowym, opłaty dodatkowe (dot. tylko studiów zawodowych): 50 zł (za seminarium od IV sem.) 60 zł (za dyplom w VI sem.) 150 zł (suplement w VI sem.); 1700 zł (za semestr studia stacjonarne); 1500 zł (za semestr studia zawodowe zaoczne). WIELKOPOLSKIE Wyższa Szkoła Logistyki Poznań ul. Estkowskiego 6 (wejście B od ul. Szyperskiej) tel Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku zarządzanie i marketing w specjalności logistyka i z możliwością wyboru następujących specjalizacji: logistyka przedsiębiorstw przemysłowych; logistyka handlu i dystrybucji elektroniczna gospodarka eurologistyka zarządzanie jakością w Logistyce zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia 300 zł Opłata wpisowa MSU 300 zł (dla licencjatów WSL 100 zł) Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty na I rok MSU, opłata wpisowa zostaje zwrócona Na studiach licencjackich czesne za rok akademicki jest podzielone na 10 miesięcznych rat i wynosi: na studiach dziennych 445 zł miesięcznie na studiach zaocznych 395 zł miesięcznie Magisterskie Studia Uzupełniające MU, Na MSU czesne za rok akademicki jest podzielone na 10 miesięcznych rat i wynosi: na studiach dziennych 445 zł miesięcznie na studiach zaocznych 395 zł miesięcznie 85

6 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu al. Niepodległości Poznań tel fax W: Zarządzania; K: Zarządzanie i marketing; S: logistyka Z-MU, SU,, 1800 zł, (za semestr licencjackich studiów zaocznych); 2300 zł (za semestr na I roku zaocznych studiów uzupełniających), 2400 zł (za semestr na II roku i za sem. na studiach wieczorowych) niestacjonarne dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie Poznań Wydział Informatyki i Zarządzania ul. Strzelecka Poznań tel W: Informatyki i Zarządzania; K: Zarządzanie i Marketing; Z-MU,,, 75 zł (opłata rekrutacyjna za każdy złożony komplet dokumentów) 1900 zł (za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia i zaocznych jednolitych magisterskich); 1900 zł (za semestr na studiach niestacjonarnych zaocznych II stopnia, czyli uzupełniających magisterskich) Podana opłata rekrutacyjna dotyczy roku akad.2005/2006. Brak informacji o wysokości tegorocznej opłaty rekrutacyjnej. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych ul. Św. Marcin Poznań tel tel./fax w przedsiębiorstwie Zw, 200 zł 1377,5 zł (za semestr) Możliwość płacenia w ratach. i Bankowości w Poznaniu ul. Robocza Poznań tel fax tel. kom Mz, Mue 290 zł (bezzwrotna) Za I semestr licencjackich (opłaty rosną wraz z latami studiów). Dzienne: 2195 zł; Zaoczne: 1665 zł; Eksternistyczne: 1640 zł; Eksternistyczne realizowane za pomocą Internetu: 1700 zł; Wieczorowe: 2085 zł Za I semestr SUM (opłaty rosną wraz z latami studiów): Dzienne: 2415 zł; Zaoczne: 2010 zł; Eksternistyczne: 1920 zł; Eksternistyczne realizowane za pomocą Internetu: 1700 zł Za I semestr Jednolitych Studiów Magisterskich (opłaty rosną wraz z latami studiów): 2190 zł. Uczelnia ma szereg opłat dodatkowych. ZACHODNIO- POMORSKIE Politechnika Szczecińska al. Piastów Szczecin tel.: Wydział Techniki Morskiej al. Piastów Szczecin tel.: , , mail: W: Techniki Morskiej: K: Oceanotechnika; S: Logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym Z-MU,,, Mue, Brak informacji o czesnym na studiach niestacjonarnych Politechniki Szczecińskiej. Orientacyjny koszt, to 1500 zł za semestr. Politechnika Szczecińska nie wykazuje chęci informowania o kosztach studiów ani o wielu istotnych dla kandydatów na studia sprawach. Brak np. wyszukiwarki na stronach www. tej uczelni. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego Szczecin tel. centrala Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu ul. Henryka Pobożnego Szczecin tel , , , fax W: Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu; K: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym W: Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu; K: Transport; S: Ekologistyka Transportu W: Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu; K: Transport; Transportu Zintegrowanego Brak informacji o wysokości opłaty rekrutacyjnej Brak informacji o wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych Studia stacjonarne są w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie bezpłatne. Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich Koszalin tel fax Wydział Mechaniczny ul. Racławicka Koszalin tel fax tu.koszalin.pl pl/wm/ W: Mechaniczny; K: Mechanika i Budowa Maszyn; S: Logistyka przemysłowa Z-MU, SU Mz,, MUw 80 zł (opłata rekrutacyjna) 1400 zł (za I i II semestr studiów niestacjonarnych i Mz), 1300 zł (za każdy kolejny semestr lub Mz); 1500 zł (za I semestr zaocznych lub wieczorowych magisterskich studiów uzupełniających) 1300 zł (za każdy semestr II-IV zaocznych lub wieczorowych magisterskich studiów uzupełniających). Studia stacjonarne na Politechnice Koszalińskiej są bezpłatne. 86

ZESTAWIENIE SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH NAUCZANIE W ZAKRESIE LOGISTYKI. kierunki, specjalizacje. www.msl.com.pl logistyka Z Zz

ZESTAWIENIE SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH NAUCZANIE W ZAKRESIE LOGISTYKI. kierunki, specjalizacje. www.msl.com.pl logistyka Z Zz ZESTAWIENIE SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH NAUCZANIE W ZAKRESIE LOGISTYKI Województwo Nazwa i adres uczelni Stro WWW Wydział, kierunki, specjalizacje Tryb Opłaty Uwagi Rekrutacyj Czesne Uwagi Międzyrodowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Forma

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Forma Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

opłaty dla kontynuujących studia - opłaty dla przyjętych od r.a. 2012/2013 wszyscy studenci * Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty

opłaty dla kontynuujących studia - opłaty dla przyjętych od r.a. 2012/2013 wszyscy studenci * Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Forma Niestacjonarne studiów**

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Forma Niestacjonarne studiów** Załącznik nr I/6 do Zarządzenia nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki czas

Lp. Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki czas WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW, NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI FINAŁU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP BEZ EGZAMINÓW lub są zwolnieni z egzaminu lub egzaminów. Skróty: L - laureat olimpiady

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

pierwszego drugiego trzeciego pierwszego drugiego trzeciego

pierwszego  drugiego trzeciego pierwszego drugiego trzeciego ZARZĄDZENIE nr 3/2015 Kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat wpisowego, opłaty rekrutacyjnej i czesnego w Wyższej Szkole Biznesu

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin za studia w WSB w Gdańsku str 1 REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W WSB W GDAŃSKU W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 /2010 Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach z dnia 29.05.2010 r.

Zarządzenie nr 14 /2010 Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach z dnia 29.05.2010 r. Zarządzenie nr 14 /2010 Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach z dnia 29.05.2010 r. w sprawie opłat za studia w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie 9 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji:

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji: Uchwała nr 1A/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2013 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 Senat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE KANCLERZA. Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. z dnia 27 maja 2013 roku

ZARZĄDZENIE KANCLERZA. Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. z dnia 27 maja 2013 roku ZARZĄDZENIE KANCLERZA Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: Regulaminu opłat Na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi zarządzam:

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

System mobilności studentów MOSTECH

System mobilności studentów MOSTECH System mobilności studentów MOSTECH System mobilności studentów MOSTECH ma na celu: wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia, ułatwienie krajowej wymiany studentów. I. Założenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy Nr oferty WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy 1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki 2 RADOMSKA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r.

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. LP Nazwa uczelni Adres Dane teleadresowe 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 3. Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2013/2014 POZNAŃ 2013 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT za studiowanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Regulamin opłat za studia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki Czas 1 Akademia Pedagogiki Spec. im. M.Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 WARSZAWA

Lp. Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki Czas 1 Akademia Pedagogiki Spec. im. M.Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 WARSZAWA WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI FINAŁU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP BEZ EGZAMINÓW lub są zwolnieni z egzaminu(ów). Skróty: L laureat zawodów stopnia centralnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 ZARZĄDZENIE Nr 54/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku test ujednolicony na dzień 1 października 2014r. ze zm. wprowadzoną Zarz. 4/14/15 w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne

Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne 1. Czesne jest opłatą za naukę objętą programem studiów w danym roku akademickim i nie obejmuje opłat dodatkowych. 2. Czesne można wnosić:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty

Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty Załącznik nr I/7 do Zarządzenia nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 1 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2014/2015 POZNAŃ 2014 Strona 2 z 7 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r. Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016 na studiach STACJONARNYCH Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016 na studiach STACJONARNYCH Nauk Ekonomicznych i Zarządzania załącznik nr I/6 do zarządzenia 42/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Na trudnym polskim rynku pracy

Na trudnym polskim rynku pracy ????????????? Na studia, ale jakie Studia nie dają gwarancji pracy ani wysokich zarobków, ale bez nich nie ma co liczyć na ponadprzeciętne dochody i choć odrobinę wolności w wyborze miejsca zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin konkurs 1/POKL/4.1.2/2012 1 005 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 109,5 2012-11-12

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 1 1. Ustalam odpłatność w kwocie 2.000 zł. za ponowne studiowanie na I roku studiów dziennych dla osób, które zostały skreślone z listy

Bardziej szczegółowo