Gdzie studiować logistykę?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdzie studiować logistykę?"

Transkrypt

1 Piotr Górski Gdzie studiować logistykę? W nr 4/2003 Logistyki opublikowano adresy szkół i uczelni, w których można zdobywać wiedzę z zakresu logistyki. Wykaz ten składał się z 4 tabel, w których zamieszczono informacje o kształceniu logistycznym w: szkołach policealnych, wyższych uczelniach niepaństwowych i państwowych szkołach wyższych, a także osobno o podyplomowych studiach logistycznych. Była to pierwsza próba zebrania i podania w syntetycznej formie tych informacji, która jak się później okazało rychło znalazła naśladowców w niektórych innych mediach logistycznych. Ze względu na fakt, iż poprzedni, pierwszy układ informacji m.in. nie wskazywał uczelni szczególnie nastawionych na kształcenie logistyczne, a ponadto łączył kilka kręgów odbiorców informacji (w jednym miejscu znalazły się dane dla osób pogłębiających wykształcenie średnie [szkoły pomaturalne], zdobywających status licencjata i magistra [studia wyższe] oraz uzupełniających swą wiedzę na poziomie podyplomowym, a w tej samej tabeli i bez jakiegokolwiek odróżnienia znalazły się uczelnie, w których są kierunki logistyczne i takie, gdzie np. inżynier mechanik lub oficer nabywa specjalizację logistyczną), zdecydowaliśmy się uszczegółowić obecne zestawienie. Zgodnie z pytaniem postawionym w tytule, przedstawiamy uczelnie, w których można studiować logistykę i osobno takie, w których ta dziedzina wiedzy jest przedmiotem specjalizacji przy innych profesjach. Zestawienie ma charakter wyłącznie orientacyjny. O szczegóły należy pytać w odpowiednich dziekanatach, względnie we właściwych dla danej uczelni komisjach rekrutacyjnych. Nie należy polegać na informacjach podanych w Internecie, ponieważ dość rzadko są one aktualizowane, a dane przestarzałe nie są kasowane. Kalkulując koszty edukacji należy uwzględnić fakt niezbyt chętnego ujawniania przez władze uczelni wszystkich obciążeń. Niemal powszechne jest też ukrywanie merytorycznych efektów studiów. Specjalności zazwyczaj są wprowadzane dopiero na ostatnich latach i nigdy nie ma pewności, czy podejmując decyzje o kierunku studiów jednocześnie gwarantujemy sobie daną specjalizację. Należy wyrazić przekonanie, że logistykę najpełniej poznamy w uczelniach nastawionych na tę dziedzinę wiedzy. Zastosowane skróty: M stacjonarne, jednolite studia magisterskie 5 letnie Z stacjonarne studia zawodowe licencjackie lub inżynierskie 3-3,5 letnie SUM stacjonarne magisterskie studia uzupełniające 2 letnie Z-MU stacjonarne studia dwustopniowe 3,5 letnie studia zawodowe + 1,5 letnie magisterskie studia uzupełniające M-Z stacjonarne magisterskie z możliwością ich ukończenia po 3-3,5 latach na poziomie zawodowym z tytułem licencjata lub inżyniera Mz niestacjonarne jednolite studia magisterskie 5 letnie niestacjonarne studia zawodowe licencjackie lub inżynierskie 3-3,5 letnie niestacjonarne uzupełniające studia magisterskie 2 letnie EL zawodowe (licencjackie) przez Internet EM magisterskie przez Internet EMU- uzupełniające magisterskie przez Internet. Województwo Nazwa i adres uczelni Strona WWW Wydział, kierunki, specjalizacje DOLNOŚLĄSKIE Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu ul. Sołtysowicka 19B Wrocław tel. (071) fax (071) logistyka Z Tryb studiów Opłaty Rekrutacyjna Wpisowe 300 zł. i nie podlega zwrotowi Czesne Opłata miesięczna za studia dzienne wynosi 600 zł a studia zaoczne 480 zł (przez 10 miesięcy). Uwagi Akademia Ekonomiczna im. O. Langego ul. Komandorska 118/120, Wrocław tel fax: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5a Legnica; tel fax edu.pl; sekretariat: pwsz.legnica.edu.pl W: Wydział Zarządzania i Informatyki: K: zarządzanie i marketing: S: logistyka, K: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: S.: logistyka, Mz, SU Odpłatność oraz opłata rekrutacyjna na rok akad. 2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu. Brak danych (wpisowe jest bezzwrotne) 300 zł za przedmiot (przy różnicach programowych na studiach niestacjonarnych 3-letnich), 200 zł za przedmiot (zaoczne magisterskie studia uzupełniające) zł (za semestr na I roku); zł (za semestr na I roku z bonusem); zł (za semestr na II roku), zł (za semestr na III r.); zł (za semestr na IV r.); zł (za semestr na V rok studiów wraz opłatą za wydanie dyplomu i jego odpisów); zł (za semestr na I roku zaocznych magisterskich studiów uzupełniających), zł (za semestr na II roku zaocznych magisterskich studiów wraz z opłatą za wydanie dyplomu i jego odpisów); Brak danych (wysokość opłat nie została jeszcze ustalona) Studia stacjonarne na AE we Wrocławiu są bezpłatne. Studia stacjonarne są bezpłatne 81

2 290 zł (bezzwrotna) KUJAWSKO- POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego Wrocław tel tel i Bankowości we Wrocławiu Biuro Rekrutacji WSZiB Filii we Wrocławiu ul. Św. Antoniego tel , tel. kom Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary Bydgoszcz tel /49 fax Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ul. Piwna Włocławek tel fax Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Mełgiewska 7/9, Lublin tel./fax Wyższa Szkoła Biznesu ul. Myśliborska Gorzów Wlkp. tel./fax tel./fax Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego Łódź tel informacja o numerach fax Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, Łódź tel Wydział Zamiejscowy WSHE w Koninie ul. Przemysłowa Konin tel.: fax: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej ul. Warszawska Kraków tel i Bankowości w Krakowie ul. Armii Krajowej Kraków tel fax www. wmech.pwr.wroc.pl; lublin.pl W: Mechaniczny: K.: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) (dla kandydatów po studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz inżynierskich kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ); ; K: Zarządzanie i Marketing; K: Ekonomia: S (od IV semestru): Logistyka i Transport W: Ekonomii i Informatyki; K: Ekonomia: w przedsiębiorstwie K: Transport S: Organizacja i logistyka w transporcie K: Zarządzanie i Marketing: (Specjalizacje: Logistyka w fi rmach usługowych; Systemy logistyczne produkcji) W: Organizacji i Zarządzania: K: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: W: Informatyki, Zarządzania i Transportu: K: Transport: K: Transport; S: Zarządzanie w transporcie i logistyce K: Zarządzanie i Marketing; Muz Brak danych Odpłatność za studia niestacjonarne oraz opłata rekrutacyjna na rok akad.2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu Mz, Ue SU Muz, SU, Muz 290 zł (wpłacane po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifi kacyjnej) Brak danych 400 zł licencjackie) Za I semestr licencjacki (opłaty rosną wraz z latami studiów): Dzienne: 2195 zł; Zaoczne: 1665 zł; Eksternistyczne: 1640 zł; Eksternistyczne realizowane za pomocą Internetu: 1700 zł; Wieczorowe: 2085 zł Studia dzienne (1 semestr): 1900 zł; Studia zaoczne (1 sem.): 1850 zł 350 zł 2000 zł (za semestr na studiach stacjonarnych licencjackich); 1600 zł (za semestr na studiach nie stacjonarnych licencjackich) 300 zł Stacjonarne (1 semestr); 1800 zł; Zaoczne (1 semestr): 1700 zł Opłata rekrutacyjna: 100 zł do 30 czerwca br.; 200 zł od 1 do 31 lipca br.; 300 zł od 1 sierpnia br. Brak informacji o opłacie rekrutacyjnej 500 zł studia stacjonarne); 500 zł (wpisowe na studia niestacjonarne); 70 zł (opłata za postępowanie kwalifi kacyjne) 3768 zł (dwa semestry studiów stacjonarnych); 3330 zł. (za dwa semestry studiów niestacjonarnych) Dla absolwentów Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ: 1500 (za semestr na 1 roku), 1400 (opłata za semestr na 2 roku); Dla osób pozostałych: 2000,- (za semestr na 1 roku), 1900,- (opłata za semestr na 2 roku) Brak danych o wysokości czesnego 3000 zł (roczna opłata na I roku studiów za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych zaocznych I i II stopnia) 2000 zł (za semestr na studiach stacjonarnych); 1800 zł (za semestr na studiach zaocznych) Studia stacjonarne są bezpłatne Uczelnia ma szereg opłat dodatkowych Na uczelni funkcjonuje cały system opłat dodatkowych (np. za powtarzanie przedmiotu). Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty. Możliwość rozłożenia opłat na raty Opłaty dotyczą roku akademickiego 2005/2006. Odpłatność za studia w nowym roku akademickim i wysokość opłaty rekrutacyjnej Brak regulaminu studiów Rekrutacja odbywa się na określonych wydziałach, natomiast program studiów na I i II roku jest wspólny. W przypadku, gdy na mocy przepisów wyższego rzędu nie będzie możliwe prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przewidzianych do uruchomienia na PK w roku akademickim 2006/07, rekrutacja prowadzona będzie na studia I stopnia. 82

3 MAZOWIECKIE Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie ul. Jagiellońska 82, Warszawa tel /71, fax Politechnika Warszawska Pl. Politechniki Warszawa tel , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Warszawa ul. S. Kaliskiego 2 tel.: , , fax , Wyższa Szkoła Ekonomiczna ul. Wolska Warszawa tel./fax: tel Wydział Ekonomiczny ul. Tarczyńska 19/ Warszawa tel./fax (022) , Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa ul. Świeradowska 43 tel.: (centrala): rekrutacja: tel do -505 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego ul. Malczewskiego Radom tel fax Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach ul. Sokołowska Siedlce tel./fax logistyka międzynarodowa edu.pl; lazarski.pl pr.radom.pl; z.siedlce.pl z.siedlce.pl W: Samochodów i Maszyn Roboczych: K: Mechanika i Budowa Maszyn: S (na studiach II stopnia magisterskich); logistyka w eksploatacji pojazdów i maszyn; W: Transport; K: Transport (Zaoczne studia inżynierskie oraz zaoczne studia magisterskie); S: logistyka i technologia transportu W: Mechaniczny (WME); K: Mechanika i Budowa Maszyn; S.: 1. logistyka i ekologia w motoryzacji; 2.logistyka i zastosowanie produktów naftowych. W: Ekonomiczny; K: Ekonomia; S: zarządzanie logistyczne W: Ekonomii, Zarządzania i Finansów; S: Zarządzanie procesami logistycznymi i sprzedaży K: Zarządzanie i Marketing (Studia pierwszego stopnia licencjackie dzienne i zaoczne): W: Transportu: K: Transport: S. (st. inż.): logistyka i marketing w transporcie; S. (SUM): logistyka i systemy transportowe; W: Mechaniczny; K: Mechanika i Budowa Maszyn; S (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia- mgr); Transport samochodowy i logistyka K: Ekonomia: w organizacjach gospodarczych Z-MU,, SU Z-MU wpisowe (jednorazowo) 500 zł, 85 zł (bezzwrotna opłata rekrutacyjna) Studia dzienne: miesięcznie-500 zł, Studia zaoczne: za semestr zł (od drugiego roku jest możliwość rozłożenia czesnego na miesięczne raty) zł za semestr (jednakowo na obu wydziałach) 2200 zł ( opłata za usługę edukacyjną na WME studia II stopnia niestacjonarne) 600 zł 2850 zł (za semestr na stacjonarnych studiach I stopnia- licencjackich), 1700 zł (za semestr na niestacjonarnych studiach I stopnia), 2850 zł (za semestr na SU 2350 zł (za semestr na ) 300 zł (wpisowe); 100zł (opłata administracyjna) Stacjonarne (za semestr): 2200zł; Niestacjonarne (za semestr): 1800zł 300 zł za I semestr: 2100 zł; od II do VI semestru za każdy semestr: 2400 zł 50 zł (rekrutacyjna) 300 zł (wpisowe) 1300zł -Studia (inż.) transport, (semestr); -1500zł-Studia (SUM) transport, (semestr); zł-studia (SUM) z programem rozszerzonym (semestr) transport 3150 zł (za rok na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych) lub 1630 zł (za każdy semestr tych studiów) 1.Opłaty dotyczą roku akademickiego 2005/2006 do 29 maja br. władze uczelni nie podały opłat na nowy rok akademicki i rekrutacyjnej za studia zaoczne i wieczorowe. Studia stacjonarne są w PW bezpłatne 2.Studia inżynierskie na Wydziale Transportu są prowadzone w systemie dwóch ciągów przesuniętych o semestr (pół roku). Część studentów przyjętych na I rok studiów rozpocznie zajęcia w październiku 2006 r., a druga część w lutym 2007 r. Podziału studentów na dwa ciągi dokonują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Dodatkowe zgłoszenia na wolne miejsca w ciągu lutowym będą przyjmowane od 11 grudnia 2006 do 19 stycznia 2007 r. Informacje dotyczą wyłącznie studiów cywilnych. We wszystkich formach studiów opłaty mogą ulec zmianie istnieje możliwość rozłożenia ich na raty. O zmianach Uczelnia powiadamia przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Studenci zobowiązani są do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku odpowiedniej ilości osób zainteresowanych. Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty. 83

4 OPOLSKIE i Administracji Opole ul. Niedziałkowskiego 18 tel /01, tel./fax zł 400zł (za I semestr studiów w obu trybach); 400 zł (za każdy pozostały semestr) PODKARPACKIE Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ul. Wincentego Pola Rzeszów tel.: fax Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Al. Powstańców Warszawy Rzeszów tel , , , , W: Budowy Maszyn i Lotnictwa: K: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; S: Zarządzanie Logistyczne SU, od 1300 zł do 1900 zł (za semestr) Studia stacjonarne na Politechnice Rzeszowskiej są bezpłatne. Odpłatność oraz opłata rekrutacyjna na rok akad.2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia Stalowa Wola tel./fax ; , K: Ekonomia: Logistyka w przedsiębiorstwie 500 zł (wnoszone jednorazowo na studia dzienne i zaoczne) 575 zł (miesięcznie dla studentów dziennych); 1565 zł (dla studentów zaocznych za semestr) Warunkiem przyjęcia jest dowód wpłaty wpisowego i czesnego za pierwszy miesiąc nauki na studiach dziennych lub za pierwszy semestr nauki na studiach zaocznych (wpłata czesnego jednorazowo lub I rata). POMORSKIE Akademia Morska ul. Morska Gdynia tel fax W: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa; K: Zarządzanie i marketing; S: Logistyka i handel morski, SU 85 zł (bezzwrotna opłata egzaminacyjna) 1800 zł (studia pierwszego stopnia licencjackie, inżynierskie za semestr); 2000 zł (studia drugiego stopnia magisterskie uzupełniające za semestr) Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk tel. centrala lub wew fax W: Ekonomiczny: K: Ekonomia; S: Transport i logistyka SU, Zw, ekonomia (l-3) rok I (zaoczne): 1900 zł (za semestr) albo 3600 zł (za rok); ekonomia (l-3) rok I III (wieczorowe): 1800 zł (za semestr) albo 3420 zł (za rok); ekonomia (m-5) rok II-V; 1800 zł albo 3420 zł (za rok);- ekonomia (m-2) rok I: 1900 zł albo 3600 zł (za rok); ekonomia (m-2) rok II: 1800 zł (za semestr) albo 3420 zł (za rok), ekonomia (m-3) rok I: 950 zł (sem. zimowy), lub 2700 zł (za rok)- ekonomia (m-3) rok I: 1900 zł (za sem.) albo 2700 zł (za rok)- ekonomia (m-3) rok II-III; 1800 zł (za sem.) albo 3420 zł (za rok). Odpłatność dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność za studia niestacjonarne jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu. Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Gdańsku ul. Łagiewniki Gdańsk tel fax ,- zł (jednorazowe wpisowe za cały okres studiów) 2100,- zł (1 semestr -studia stacjonarne), 1900,- zł (1 semestr- studia niestacjonarne) Możliwość rozłożenia opłat na raty; Uczelnia stosuje cały szereg opłat dodatkowych. ŚLĄSKIE Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ul. 1 Maja Katowice tel W: Zarządzania; K: Zarządzanie i Marketing; S: Logistyka SU Mz,,, ZUz 80 zł (opłata rekrutacyjna) 1850 zł (za semestr na jednolitych niestacjonarnych studiach magisterskich); 1800 zł (za sem. na niestacjonarnych studiach I stopnia); 2000 zł (za sem. na studiach drugiego stopnia prowadzonych w Katowicach i Rybniku), 2100 zł (za sem. na studiach drugiego stopnia prowadzonych w Bielsku-Białej) niestacjonarne i opłata rekrutacyjna dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność za studia niestacjonarne jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 nie zostały podane do dnia sporządzenia tego zestawu. Akademia Polonijna w Częstochowie/Akademia Polonijna w Częstochowie Filia w Gliwicach ul. Pułaskiego 4/ Częstochowa tel fax W: Ekonomii i Zarządzania; SU, Z, EL, E EMU 500 zł (opłata wpisowa, jednorazowa) 400 zł (miesięcznie za studia stacjonarne: licencjackie, magisterskie- 3 lata + 2 lata); 450 zł (miesięcznie za stacjonarne uzupełniające studia magisterskie); 270 zł (miesięcznie za zaoczne studia licencjackie, magisterskie 3 lata +2 lata); 450 zł (miesięcznie za zaoczne uzupełniające studia magisterskie); 250 zł (miesięcznie za studia eksternistyczne) Brak adresu i szczegółowych informacji lokalizacyjnych o fi lii w Gliwicach. 84

5 Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa Bielsko-Biała, tel lub 350 Wydział Zarządzania i Informatyki W: Zarządzania i Informatyki; K: Zarządzanie i Marketing; S: Zarządzanie logistyką i jakością SU, 1450 zł (za semestr niestacjonarnych studiów licencjackich); 1550 zł (za semestr magisterskich niestacjonarnych studiów uzupełniających niestacjonarne dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 Politechnika Śląska ul. Akademicka Gliwice Centrala: tel , Wydział Transportu Katowice ul. Krasińskiego 8 tel Tychy ul. Piłsudskiego 10 tel do 7; Bytom ul. Wrocławska 120 tel mater/ W: Transportu; K: Transport: logistyka transportu 1350 zł (za semestr studiów inżynierskich) niestacjonarne dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ul. A. Frycza Modrzewskiego Bytom-Szombierki, tel , K: Ekonomia: S: Ekonomika transportu i logistyka Brak wpisowego (promocja) zł (semestr I stopnia licencjackie, inżynierskie) ŚWIĘTO- KRZYSKIE Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ul. Peryferyjna Kielce tel (wew. 218 lub 219) fax K: Zarządzanie i Marketing; S: Transport i Logistyka 600 zł studia stacjonarne), 500 zł studia niestacjonarne-w systemie zaocznym) 1925 zł (za semestr studia stacjonarne), 1400 zł (za semestr studia niestacjonarne -w systemie zaocznym) Czesne może wzrosnąć o wskaźnik wynikający ze wzrostu kosztów utrzymania uczelni. WARMIŃSKO- MAZURSKIE Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna ul. Lotnicza Elbląg tel , pl W: Nauk Ekonomicznych;, spedycja i transport Brak informacji o wpisowym, opłaty dodatkowe (dot. tylko studiów zawodowych): 50 zł (za seminarium od IV sem.) 60 zł (za dyplom w VI sem.) 150 zł (suplement w VI sem.); 1700 zł (za semestr studia stacjonarne); 1500 zł (za semestr studia zawodowe zaoczne). WIELKOPOLSKIE Wyższa Szkoła Logistyki Poznań ul. Estkowskiego 6 (wejście B od ul. Szyperskiej) tel Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku zarządzanie i marketing w specjalności logistyka i z możliwością wyboru następujących specjalizacji: logistyka przedsiębiorstw przemysłowych; logistyka handlu i dystrybucji elektroniczna gospodarka eurologistyka zarządzanie jakością w Logistyce zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia 300 zł Opłata wpisowa MSU 300 zł (dla licencjatów WSL 100 zł) Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty na I rok MSU, opłata wpisowa zostaje zwrócona Na studiach licencjackich czesne za rok akademicki jest podzielone na 10 miesięcznych rat i wynosi: na studiach dziennych 445 zł miesięcznie na studiach zaocznych 395 zł miesięcznie Magisterskie Studia Uzupełniające MU, Na MSU czesne za rok akademicki jest podzielone na 10 miesięcznych rat i wynosi: na studiach dziennych 445 zł miesięcznie na studiach zaocznych 395 zł miesięcznie 85

6 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu al. Niepodległości Poznań tel fax W: Zarządzania; K: Zarządzanie i marketing; S: logistyka Z-MU, SU,, 1800 zł, (za semestr licencjackich studiów zaocznych); 2300 zł (za semestr na I roku zaocznych studiów uzupełniających), 2400 zł (za semestr na II roku i za sem. na studiach wieczorowych) niestacjonarne dotyczy roku akadem. 2005/2006. Odpłatność jak i wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akad.2006/2007 Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie Poznań Wydział Informatyki i Zarządzania ul. Strzelecka Poznań tel W: Informatyki i Zarządzania; K: Zarządzanie i Marketing; Z-MU,,, 75 zł (opłata rekrutacyjna za każdy złożony komplet dokumentów) 1900 zł (za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia i zaocznych jednolitych magisterskich); 1900 zł (za semestr na studiach niestacjonarnych zaocznych II stopnia, czyli uzupełniających magisterskich) Podana opłata rekrutacyjna dotyczy roku akad.2005/2006. Brak informacji o wysokości tegorocznej opłaty rekrutacyjnej. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych ul. Św. Marcin Poznań tel tel./fax w przedsiębiorstwie Zw, 200 zł 1377,5 zł (za semestr) Możliwość płacenia w ratach. i Bankowości w Poznaniu ul. Robocza Poznań tel fax tel. kom Mz, Mue 290 zł (bezzwrotna) Za I semestr licencjackich (opłaty rosną wraz z latami studiów). Dzienne: 2195 zł; Zaoczne: 1665 zł; Eksternistyczne: 1640 zł; Eksternistyczne realizowane za pomocą Internetu: 1700 zł; Wieczorowe: 2085 zł Za I semestr SUM (opłaty rosną wraz z latami studiów): Dzienne: 2415 zł; Zaoczne: 2010 zł; Eksternistyczne: 1920 zł; Eksternistyczne realizowane za pomocą Internetu: 1700 zł Za I semestr Jednolitych Studiów Magisterskich (opłaty rosną wraz z latami studiów): 2190 zł. Uczelnia ma szereg opłat dodatkowych. ZACHODNIO- POMORSKIE Politechnika Szczecińska al. Piastów Szczecin tel.: Wydział Techniki Morskiej al. Piastów Szczecin tel.: , , mail: W: Techniki Morskiej: K: Oceanotechnika; S: Logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym Z-MU,,, Mue, Brak informacji o czesnym na studiach niestacjonarnych Politechniki Szczecińskiej. Orientacyjny koszt, to 1500 zł za semestr. Politechnika Szczecińska nie wykazuje chęci informowania o kosztach studiów ani o wielu istotnych dla kandydatów na studia sprawach. Brak np. wyszukiwarki na stronach www. tej uczelni. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego Szczecin tel. centrala Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu ul. Henryka Pobożnego Szczecin tel , , , fax W: Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu; K: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym W: Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu; K: Transport; S: Ekologistyka Transportu W: Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu; K: Transport; Transportu Zintegrowanego Brak informacji o wysokości opłaty rekrutacyjnej Brak informacji o wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych Studia stacjonarne są w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie bezpłatne. Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich Koszalin tel fax Wydział Mechaniczny ul. Racławicka Koszalin tel fax tu.koszalin.pl pl/wm/ W: Mechaniczny; K: Mechanika i Budowa Maszyn; S: Logistyka przemysłowa Z-MU, SU Mz,, MUw 80 zł (opłata rekrutacyjna) 1400 zł (za I i II semestr studiów niestacjonarnych i Mz), 1300 zł (za każdy kolejny semestr lub Mz); 1500 zł (za I semestr zaocznych lub wieczorowych magisterskich studiów uzupełniających) 1300 zł (za każdy semestr II-IV zaocznych lub wieczorowych magisterskich studiów uzupełniających). Studia stacjonarne na Politechnice Koszalińskiej są bezpłatne. 86

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 1 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń 28.10.2013.

Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń 28.10.2013. Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów Toruń 28.10.2013. Dotyczy kierunku kształcenia: ADMINISTRACJA Specjalista administracji publicznej (kod 242217)

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Informator ECTS na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Patron uczelni Andrzej Frycz Modrzewski I. Miasto Kraków II. Uczelnia A. Nazwa

Bardziej szczegółowo