ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój Warszawa Tel:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl"

Transkrypt

1 Dr Joanna BARAN KONTAKT Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój Warszawa Tel: WYKSZTAŁCENIE Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, 2010 r. Magister kierunek Zarządzanie i Marketing - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 2006 r. Studia podyplomowe: Studia Podyplomowe Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw Menedżer Logistyki - Wyższa Szkoła Logistyki przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 2012 r. Studia Podyplomowe Logistyka - Wyższa Szkoła Logistyki przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 2008 r. Równoległe Studia Pedagogiczne - Wydział Ekonomiczno Rolniczy SGGW, 2006 r. MIEJSCE PRACY, STANOWISKA Benten Sp. zo.o. Delitissue Sp. z o.o. Europejska Grupa Doradcza Sp. z o. o. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie Adiunkt Kierownik Studiów Podyplomowych Logistyka Konsultant Trener szkoleń z zakresu logistyki Trener szkoleń z zakresu Balanced Scorecard Wykładowca DYDAKTYKA Prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne: Podstawy logistyki, Zarządzanie logistyczne, Logistyka zaopatrzenia i produkcji, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Gospodarka magazynowa i opakowania, Planowanie sieci logistycznej, Przewóz i magazynowanie towarów niebezpiecznych, Zarządzanie. OBSZAR NAUKOWY Główna linia badawcza ekonomika przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie. Problemy szczegółowe: metody oceny efektywności przedsiębiorstw (w szczególności metoda Data Envelopment Analysis (DEA) i funkcja produkcji),

2 systemy logistyczne w agrobiznesie, zarządzanie i planowanie logistyczne w przedsiębiorstwach, logistyka zaopatrzenia i produkcji, magazynowanie, zarządzanie strategiczne, w tym szczególnie koncepcja Balanced Scorecard, wielokryterialne metody wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach. WYKAZ PUBLIKACJI Rozprawa doktorska: Efektywność skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka 1. Oryginalne opublikowane prace twórcze: 1. Baran J., 2013: Efficiency of the production scale of polish dairy companies based on Data Envelopment Analysis, Acta Scientiarum Oeconomia, 2013 nr 2, s Baran J., Żak J., Multiple Criteria Evaluation of transportation performance for selected agribusiness companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Baran J., Górecka A., Efficiency of air transport based on Data Envelopment Analysis, Logistics&Sustainable Transport Conference, June 2013, Celje, Słowenia [Dokument elektroniczny] 4. Baran J., Mayer T., 2012: Aspekty ekonomiczne zmiany systemu dystrybucji w przedsiębiorstwie studium przypadku, Total logistic management : XVI konferencja logistyki stosowanej: Zakopane 6-8 grudnia 2012 r. [Dokument elektroniczny]. - Zakopane, 2012, s Baran J., 2012: Differentiation of logistics excellence in selected agribusiness companies, Carpathian Logistics Congress: November 7th - 9th 2012, Priessnitz Spa, Jeseník, Czech Republic, EU [Dokument elektroniczny], Jesenik, 2012, s Baran J., 2012: The production scale of Polish dairy companies and their economic and financial result, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 6, s Baran J., 2012: Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności portów, Logistyka 2012, nr 4, CD nr 1, s Baran J., 2012: Organizacja transportu w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 2012/4, CD2, s Baran J., Żak A., 2012: Logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsa, Logistyka 2012/2, CD 2, s Baran J., 2012: Skala działania a rozwiązania w zakresie magazynowania i transportu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka, Logistyka 2012, nr 2, CD nr 2, s Helbrecht G., Baran J., 2012: Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa jako element sieci komunikacji podmiejskiej miasta Warszawy, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s Palewicz J., Baran J., 2012: Organizacja łańcucha dostaw w branży odzieżowej, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s Pietrzak M., Baran J., 2012: Zastosowanie metody DEA do benchmarkingu spółdzielni mleczarskich na przykładzie uczestników V Rankingu FSM, Przegląd Mleczarski 2012, nr 4, s Szepietowska E., Baran J., 2012: Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s Wysokiński M., Baran J., 2012: Automatyzacja doju krów mlecznych, Logistyka 2012, nr 2, CD nr 2, s Zych M., Baran J., 2012: Organizacja autobusowych przystanków na żądanie w Warszawie, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s Zych M., Baran J., 2012: Porównanie organizacji komunikacji miejskiej w wybranych miastach świata i Polski, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s Baran J., Chomicki T., 2011: Zastosowanie analizy ABC/XYZ w przedsiębiorstwie przetwórstwa mleka studium przypadku, Logistyka 2011 nr 6, CD nr 4, s Baran J.: Balanced Scorecard jako narzędzie implementacji strategii w kole naukowym logistyki, Logistyka 2011 nr 6, CD nr 4, s Baran J., 2011: Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Logistyka 2011 nr 3, s Baran J., Jałowiecki P., Wysokiński M., 2011: Rozwiązania w zakresie sterowania zapasami w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 2011 nr 2, CD, s Baran J., 2011: Korzyści skali a forma prawna przedsiębiorstw przetwórstwa mleka, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s Baran J., 2011: Zastosowanie Balanced Scorecard do oceny efektywności fuzji i przejęć w sektorze mleczarskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2011 nr 640 (38), s Baran J., 2011: Koło Naukowe Logistyki działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW - najlepszym kołem logistycznym w Polsce, Wieś Jutra 2011, nr 5/6, s Baran J., 2011: Tradycyjne a nowoczesne metody pomiaru efektywności przedsiębiorstw agrobiznesu, Wieś Jutra 2011, nr 5/6, s Pietrzak M., Baran J., 2011: Dodatek metodyczny V rankingu spółdzielni mleczarskich oraz oceny metodą DEA, IX Forum Spółdzielczości Mleczarskiej Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, Augustów 2011.

3 27. Baran J., Pietrzak M., 2010: Wdrożenie Balanced Scorecard w Studenckim Kole Naukowym, [w:] Pietrzak M., Gąsiorowska E. (red): Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, PWSZ w Ciechanowie, Ciechanów, s Baran J., Pietrzak M., 2010: Skala działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego a rozwiązania w zakresie gospodarowania zapasami, Logistyka 3/ Baran J., Pietrzak M., 2010: Motywy i korzyści fuzji i przejęć w sektorze przetwórstwa mleka w opinii zarządzających spółdzielniami mleczarskimi, [w:] VIII Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej szanse i zagrożenia, Augustów, s Pietrzak M., Baran J., Maciejczak M., 2010: Zakres i rola logistyki w przedsiębiorstwach mleczarskich, Wieś Jutra nr 1(138) 2010, s Baran J., Kołyska J., 2009: Porównanie wykorzystania zasobów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w latach , Equilibrium, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009 nr 1(2), Toruń, s Baran J., Kołyska J., 2009: Wydatki publiczne na rolnictwo w Polsce w latach w ujęciu regionalnym, Equilibrium, Wydawnictwo Naukowe UMK, nr 2 (3), Toruń, s Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M., 2009: Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim cz.3, Przegląd Mleczarski, nr 1, s Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M., 2009: Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim cz. 4, Przegląd Mleczarski, nr 2, s Baran J., Pietrzak M., 2009: Skala a efektywność spółdzielni mleczarskich w latach , Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, T 96, Zeszyt 1, s Baran J., 2009: Korzyści skali a wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw przetwórstwa mleka w latach , Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Nr 76 (2009), s Baran J., 2009: Metody uzupełniania zapasów w spółdzielni mleczarskiej studium przypadku, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Zeszyt 1, Warszaw-Poznań-Olsztyn, s Baran J., 2009: Porównanie wyników ekonomiczno-finansowych spółdzielni z wynikami przedsiębiorstw o innych formach prawnych działających w przemyśle mleczarskim,[w:] Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, T. 1, Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków, s Baran J., 2009: Parametryczne i nieparametryczne metody badania efektywności skali spółdzielni mleczarskich, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomiki Rolnictwa, T 96, Zeszyt 3, s Baran J., 2008: Efektywność skali produkcji spółdzielni mleczarskich w Polsce w 2005 r., [w:] Balcerzak A., Rogalska E.: Konkurencyjność gospodarki Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s Baran J., Pietrzak M., 2008: Ocena efektywności spółdzielni mleczarskich w oparciu o wskaźniki finansowe i metodę DEA- analiza porównawcza, [w:] T. Dudycz (red): Wartość jako kryterium efektywności, T1, Wrocław, s Baran J., 2008: Efektywność techniczna a wyniki finansowe spółdzielni mleczarskich w latach , Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Nr 64 (2008), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Baran J., 2008: Przychody ze sprzedaży a poziom zapasów w spółdzielniach mleczarskich, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Nr 37, Łomża, s Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M., 2008: Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim cz.1, Przegląd Mleczarski, nr 11, s Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M., 2008: Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim cz.2, Przegląd Mleczarski, nr 12, s Pietrzak M., Baran J. 2008: Studiowanie jako forma przedsiębiorczości intelektualnej [w:] Krzyżanowska K. (red): Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Baran J., 2007: Ocena przedsiębiorstw w oparciu o zrównoważoną kartę wyników (Balanced Scorecard) na przykładzie wiodących spółdzielni mleczarskich, Przegląd Mleczarski, nr 6, s Baran J., Pietrzak M., 2007: Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 3, Warszawa- Poznań-Kraków, s Baran J., 2007: Czynniki sukcesu spółdzielni mleczarskich w Polsce w latach , Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Nr 62 (2007), Warszawa, s Baran J., 2007: Analiza porównawcza Liderów spółdzielczości mleczarskiej studia przypadków, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja nr 444, Sesja Naukowa, Z 93, T 1, Kraków, s

4 51. Baran J., 2007: Efektywność spółdzielni mleczarskich i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, T. 94, Z 1, Warszawa, s Baran J., Pietrzak M., 2006: Identyfikacja czynników sukcesu spółdzielni mleczarskich na podstawie analizy benchmarkingowej Liderów, Średniaków i Słabeuszy, Przegląd Mleczarski, nr 12, s Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczny: 1. Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L., 2008: Logistyka- wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 2. Pietrzak M., Baran J., 2007: Podstawy zarządzania - studia przypadków i inne ćwiczenia aktywizujące, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 3. Giełdowski P., Saganowska E., Baran J., 2007: Zarządzanie projektami [w:] red. zbiorowa: Metody i techniki menedżerskie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Inne publikacje: 1. Baran J., 2009: Stan i perspektywy produkcji oraz przetwórstwa mleka, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2009 nr 2, s KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE r., wykonawca grantu pt.: Efektywność skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka r., wykonawca grantu pt.: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolnospożywczego 2011 r., kierownik tematu badawczego pt.: Gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka analiza obecnych rozwiązań i rekomendacje w tym zakresie 2012 r., kierownik tematu badawczego pt.: Porównanie systemów logistycznych funkcjonujących w agrobiznesie w Polsce i na świecie r., kierownik tematu badawczego pt.: Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji do rozwiązywania problemów w logistyce i transporcie OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADRY Pełnienie funkcji promotora w 13 pracach magisterskich zakończonych obroną (lata ) Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w 1 przewodzie doktorskim POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA Warsztaty pt: Projektowanie miejskiej sieci transportowej, 2013 r. Szkolenie pt.: Transport i magazynowanie ADR, 2012 r. Warsztaty pt.: Analiza i ocena zarządzania zapasami na przykładzie wykorzystania Systemu informatycznego Monza, 2012 r. Warsztaty pt.: Forum Towarów Niebezpiecznych Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych, 2012 r. Warsztaty pt.: Jak przygotować i opublikować artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej?, 2012r. Szkolenie pt.: Niestereotypowe zarządzanie własną karierą, 2011 r. Szkolenie pt.: Komercjalizacja badań w świetle założeń strategii rozwoju kraju i regionu oraz analiza obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawa, 2011 r. Szkolenie pt.: Źródła i zasady finansowania projektów badawczo-rozwojowych, 2011 r. Szkolenie pt.: Prawo patentowe. Ochrona własności intelektualnej, 2011 r. Szkolenie pt.: Zarządzanie projektami badawczymi i marketing technologii, 2011 r. Szkolenie pt.: Zaawansowana Obsługa Pakietu Oprogramowania Komputerowego, 2011 r. Szkolenie pt.: Transport drogowy materiałów niebezpiecznych, 2011 r. Szkolenie pt.: Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych, 2011 r. Wizyta studyjna w Parkach Technologicznych w Aachen i Dortmundzie, 2011 r. Szkolenie pt.: Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów, 2009 r. Szkolenie pt.: Analizy wielowymiarowe, 2009 r. Szkolenie pt.: Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA Szkolenie pt.: MS Excel Zaawansowany, 2007 r.

5 PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA SGGW Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Członek Międzynarodowej Rady Naukowej Czasopisma Logistyka Odzysku WYRÓŻNIENIA I NAGRODY Główna nagroda w kategorii Mistrz Motywacji w ramach Plebiscytu Mistrzowie Edukacji, którego organizatorem była Rada Uczelniana Samorządu Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2013 r.) Medal Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej (2013 r.) Wyróżnienie w kategorii młody pracownik nauki za artykuł prezentowany na XX Kongresie SERiA w Rzeszowie (2013 r.) Wyróżnienie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych dla rozprawy doktorskiej pt. Efektywność skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka (2010 r.) Dyplom uznania od JM Rektora SGGW za osiągnięcia dydaktyczne (2009 r.) OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE Opiekun Koła Naukowego Logistyki działającego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW (od 2011 r.) Kierownik Studiów Podyplomowych Logistyka (od 2012 r.) Członek komisji ds. współpracy z ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi działającej na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW (w latach ) Członek Rektorskiej Komisji Rekrutacyjnej SGGW (2013 r.) Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Warszawskich Dni Logistyki (2012 r., 2013 r.) Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji z okazji 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych (2013 r.) Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu 19th International Farm Management Association (2013 r.)

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218 E-mail: adam_was@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218 E-mail: adam_was@sggw.pl dr Adam WĄS KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Organizacji i Zarządzania ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie WYDANIE: 2013 WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport roczny z funkcjonowania Wydziałowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Agroekonomia TRYB - STACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo