VideoTEL 5.5. VideoTEL Document revision: g876c24. Document last changed: Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VideoTEL 5.5. VideoTEL 5.5 1. Document revision: g876c24. Document last changed: 2011-11-24. Spis treści"

Transkrypt

1 VideoTEL VideoTEL 5.5 Document revision: g876c24 Document last changed: Spis treści I. Instrukcja użytkownika 1. Opis ogólny systemu VideoTEL 5.5 Czym jest VideoTEL 5.5 Przegląd podstawowej funkcjonalności 2. Pierwsze kroki Uruchomienie aplikacji Ścieżka pobierania informacji z banku. Ścieżka przygotowania zleceń 3. Podstawowe pojęcia Dokument Kartoteka SBE Firma i firma własna Bank własny Zlecenie Pytanie Podpis (autoryzacja) Edytor Sesja transmisyjna 4. Dostępne opcje Kartoteki Rachunki własne Rachunki Kartoteka przelewów Kartoteka poleceń zapłaty Kartoteka wszystkich zleceń Kartoteka adresowa (firm) Beneficjenci zagraniczni Kartoteka banków Kartoteka tabel kursowych Skrzynka poczty nadesłanej Skrzynka poczty nadesłanej - Wyciągi Skrzynka poczty nadesłanej - wyciągi dla kart Biuletyn z banku Dokumenty papierowe Kartoteka kredytów Zlecenia VideoTEL 5.5 1

2 2 VideoTEL 5.5 Kategorie zleceń Przygotowywanie zleceń Statusy zleceń w banku Edytory zleceń Przelew krajowy Zlecenie oczekujące Przelew importowy Zlecenie masowe Przelew ZUS Polecenie zapłaty (opcjonalnie) Przelew Skarbowy Zlecenie stałe (opcjonalnie) Lokata Over Night (opcjonalnie) Wydanie książeczki czekowej Zastrzeżenie blankietów czekowych Anulacja zastrzeżenia czeków Anulacja zastrzeżenia blankietów czekowych Odpis wyciągu Poczta do banku Anulatory zleceń Lokaty Wniosek o założenie lokaty, Wniosek o założenie lokaty negocjowanej (opcjonalnie) Wniosek o zerwanie lokaty (opcjonalnie) Szczegóły lokat Dopłata do lokaty Zmiana dyspozycji środkami z lokaty Powiernicze Kartoteka powierzających Historia subrachunków Zamknięcie subrachunku Transfer Import Eksport Menedżer transmisji Administracja Administracja bazy Grupy rachunków Raporty Administrator raportów Raporty domyślne Raporty zaawansowane Parametry raportów Dodawanie raportów do bazy raportów 5. Dostosowywanie wyglądu aplikacji Parametry użytkownika Wizualizacje 6. Korzystanie z archiwizatora Opis ogólny Archiwizatora VideoTEL Praca z Archiwizatorem VideoTEL. Uruchomienie Archiwizatora 2 VideoTEL 5.5

3 VideoTEL Tworzenie archiwum bazy operacyjnej Udostępnianie bazy archiwalnej do przeglądania Uprawnienia i parametry użytkowników Parametry użytkownika 7. VideoTEL SDK VideoTEL SDK (opcjonalnie w przygotowaniu) II. Instrukcja administratora 8. Wymagania sprzętowe i programowe Wymagania 9. Instalacja aplikacji Instalacja pakietu VideoTEL 5.5 Zawartość płyty CD Standardowe uprawnienia użytkowe. Instalator VideoTEL 5.5 Reinstalacja oprogramowania Deinstalacja oprogramowania Instalacja czystych baz danych. Aktualizacja programu 10. Konfiguracja systemu VideoTEL Aktywacja wersji edukacyjnej Jak aktywować wersję edukacyjną do komercyjnej Jak aktywować przy użyciu dyskietki. Wprowadzenie Administratora Wstępna administracja bazy Wprowadzenie banku własnego Ustalenie loginu i hasła transmisyjnego Wprowadzanie własnej firmy (firm) Pobranie rachunków własnych z banku Konfiguracja połączeń telekomunikacyjnych z bankiem Konfiguracja krok po kroku Wczytywanie licencji 11. Administracja Administracja systemem VideoTEL Administracja użytkowników Zarządzanie użytkownikami i grupami Administracja bazy Parametry użytkownika Grupy rachunków Kopia zapasowa Środowisko pracy programu Pliki i katalogi Parametry wywołania programu "vtel55.exe" Komunikacja sieciowa Przechowywanie konfiguracji UAC (User Account Control) - Windows Vista i nowsze Spis rysunków 2.1. Wybór wersji językowej 2.2. Okno logowania do programu 2.3. Główny ekran aplikacji VideoTEL Grupa tematyczna Kartoteki na pasku skrótów 4.2. Rachunki własne 4.3. Okno dialogowe Edycja rachunku VideoTEL 5.5 3

4 4 VideoTEL Przykładowy wykres dla zestawienia 4.5. Kartoteka Rachunki 4.6. Edycja rachunku zagranicznego - format rozszerzony i format rozszerzony II 4.7. Edycja rachunku zagranicznego - format podstawowy 4.8. Kartoteka przelewów 4.9. Pole listy statusów lokalnych dokumentów Menu kontekstowe zawierające opcje sposobu odrysowywania drzewa Pasek górny Kartoteki przelewów. Z prawej strony rozwinięta lista wyboru rodzajów dokumentów Wybór dokumentu z w drzewie Kartoteka adresowa Edycja właściciela Beneficjenci zagraniczni Edycja beneficjenta zagranicznego - format rozszerzony i format rozszerzony II Edycja beneficjenta zagranicznego - format podstawowy Kartoteka banków - zakładka Nazwa banku Kartoteka banków - zakładka Numer banku Okno edycji banku Kartoteka tabel kursowych Skrzynka poczty nadesłanej Skrzynka poczty nadesłanej Grupa tematyczna Zlecenia finansowe Grupa tematyczne Zlecenia niefinansowe Wybór zlecenia Edytor zlecenia Nowy blankiet zlecenia Zapisywanie dokumentu Przelew krajowy Zlecenie oczekujące Przelew importowy Przelew importowy w formacie rozszerzonym Przelew importowy w formacie rozszerzonym II Zlecenie masowe Przelew ZUS Polecenie zapłaty Przelew Skarbowy Zlecenie stałe Lokata Over Night Wydanie książeczki czekowej Zastrzeżenie blankietów czekowych Anulacja zastrzeżenia czeków Anulacja zastrzeżenia blankietów czekowych Odpis wyciągu Poczta do banku Pole Anuluj w anulatorze zlecenia Założenie lokaty Zerwanie lokaty Szczegóły lokat Dopłata do lokaty Zmiana dyspozycji środkami z lokaty Grupa tematyczna Transfer Okno dialogowe Import Eksport Eksportowanie zleceń w Kartotece przelewów Wybór formatu eksportu 4 VideoTEL 5.5

5 VideoTEL Menedżer transmisji Terminal Symol formularza Grupy rachunków 5.1. Parametry użytkownika - ustawienia kolorów 5.2. Parametry użytkownika - Inne parametry 5.3. Okno wyboru wizualizacji 6.1. Archiwizator VideoTEL 6.2. Okno Wprowadź parametry archiwum Kreator konfiguracji krok po kroku Konfiguracja krok po kroku. Pobieranie numerów seryjnych Grupa tematyczna Administracja Administracja użytkowników Administracja użytkowników - menu Edycja Administracja użytkowników - menu kontekstowe Okno dodawania nowego użytkownika Okno zmiany hasła Okno aktualizacji hasła klucza Przykład definicji podpisów Przykład definicji podpisów Przykład definicji podpisów Przykład definicji podpisów Przykład definicji podpisów Okienko pomocy Okienko informacyjne Spis tabel 4.1. Zestawienia dostępne w kartotece Rachunki własne 4.2. Zestawienia dostępne w kartotece Rachunki 4.3. Lokalne statusy dokumentów 4.4. Zestawienia dostępne w Kartotece przelewów 4.5. Statusy zleceń 4.6. Pole w kartotece adresowej 4.7. Statusy zleceń w banku 4.8. Format pliku importowego przelewu krajowego 4.9. Format pliku importowego przelewu ZUS Format pliku importowego przelewu skarbowego Format pliku importowego polecenia zapłaty Format podstawowy pliku importowego przelewu importowego Format rozszerzony pliku importowego przelewu importowego Format rozszerzony II pliku importowego przelewu importowego Format pliku importowego rachunków i beneficjentów Format pliku importowego rachunków i beneficjentów zagranicznych Format pliku importowego kartoteki adresowej Opis linii i pól w formacie wąskim Opis linii i pól w formacie szerokim Opis pól w formacie szerokim Format zgodny z MT940 Pola pomiędzy nagłówkiem a stopką Pole stanu terminala Format zbioru konwersji Kartoteka walut Formaty wpisywania parametrów raportu VideoTEL 5.5 5

6 6 Część I. Instrukcja użytkownika Część I. Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Opis ogólny systemu VideoTEL 5.5 Czym jest VideoTEL 5.5 Przegląd podstawowej funkcjonalności 2. Pierwsze kroki Uruchomienie aplikacji Ścieżka pobierania informacji z banku. Ścieżka przygotowania zleceń 3. Podstawowe pojęcia Dokument Kartoteka SBE Firma i firma własna Bank własny Zlecenie Pytanie Podpis (autoryzacja) Edytor Sesja transmisyjna 4. Dostępne opcje Kartoteki Rachunki własne Rachunki Kartoteka przelewów Kartoteka poleceń zapłaty Kartoteka wszystkich zleceń Kartoteka adresowa (firm) Beneficjenci zagraniczni Kartoteka banków Kartoteka tabel kursowych Skrzynka poczty nadesłanej Skrzynka poczty nadesłanej - Wyciągi Skrzynka poczty nadesłanej - wyciągi dla kart Biuletyn z banku Dokumenty papierowe Kartoteka kredytów Zlecenia Kategorie zleceń Przygotowywanie zleceń Statusy zleceń w banku Edytory zleceń Przelew krajowy Zlecenie oczekujące Przelew importowy Zlecenie masowe Przelew ZUS Polecenie zapłaty (opcjonalnie) Przelew Skarbowy Zlecenie stałe (opcjonalnie) Lokata Over Night (opcjonalnie) Wydanie książeczki czekowej 6 Część I. Instrukcja użytkownika

7 Część I. Instrukcja użytkownika 7 Zastrzeżenie blankietów czekowych Anulacja zastrzeżenia czeków Anulacja zastrzeżenia blankietów czekowych Odpis wyciągu Poczta do banku Anulatory zleceń Lokaty Wniosek o założenie lokaty, Wniosek o założenie lokaty negocjowanej (opcjonalnie) Wniosek o zerwanie lokaty (opcjonalnie) Szczegóły lokat Dopłata do lokaty Zmiana dyspozycji środkami z lokaty Powiernicze Kartoteka powierzających Historia subrachunków Zamknięcie subrachunku Transfer Import Eksport Menedżer transmisji Administracja Administracja bazy Grupy rachunków Raporty Administrator raportów Raporty domyślne Raporty zaawansowane Parametry raportów Dodawanie raportów do bazy raportów 5. Dostosowywanie wyglądu aplikacji Parametry użytkownika Wizualizacje 6. Korzystanie z archiwizatora Opis ogólny Archiwizatora VideoTEL Praca z Archiwizatorem VideoTEL. Uruchomienie Archiwizatora Tworzenie archiwum bazy operacyjnej Udostępnianie bazy archiwalnej do przeglądania Uprawnienia i parametry użytkowników Parametry użytkownika 7. VideoTEL SDK VideoTEL SDK (opcjonalnie w przygotowaniu) Rozdział 1. Opis ogólny systemu VideoTEL 5.5 Spis treści Czym jest VideoTEL 5.5 Przegląd podstawowej funkcjonalności Część I. Instrukcja użytkownika 7

8 8 Część I. Instrukcja użytkownika Czym jest VideoTEL 5.5 Jest to program instalowany na lokalnych komputerach u klientów służący do obsługi elektronicznych kanałów dystrybucji produktów bankowych. VideoTEL jest programem typu "offline" co oznacza że klient łączy się z bankiem tylko na czas wymiany danych. Wszelkie operacje przeglądania i wprowadzania danych odbywają się w oparciu o lokalną bazę danych. Praca w trybie rozłączonym obejmuje przeglądanie danych, przygotowywanie zleceń (ręczne lub import danych), autoryzację zleceń. Wymiana danych przeprowadzana jest w sposób szybki i bezpieczny za pośrednictwem linii telefonicznych i sieci komputerowych w tym Internetu. W trakcie wymiany danych odbywa się przekazywanie zleceń do części centralnej SBE oraz pobieranie informacji z części centralnej SBE w celu uaktualnienia danych w lokalnej bazie. VideoTEL jest dostępny w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej. Wybór języka dotyczy wyłącznie interfejsu użytkownika. Nie obejmuje prezentowanych w oknach danych pobranych z bazy danych oraz wydruków załączonych do programu. Przegląd podstawowej funkcjonalności System VideoTEL 5.5 we współpracy z systemem SBE daje zdalny dostęp do następujących usług bankowych: składanie zleceń płatniczych krajowych, zagranicznych, ZUS, przelewów skarbowych, opcjonalnie w zależności od profilu dedykowanego dla danego banku zakładanie i odwoływanie lokat, składanie i odwoływanie zleceń stałych, poleceń zapłaty, anulację zleceń, składanie standardowych zleceń typu: zastrzeżenia i anulowanie zastrzeżenia blankietów i czeków, wydanie książeczki czekowej, odpis wyciągu, składanie zapytań i zleceń niestandardowych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, dostęp do informacji bankowej o bieżącej wysokości salda, wolnych środków i obrotów na rachunkach, dostęp do informacji o kredytach i lokatach użytkownika serwisu, kursach walut opcjonalnie dostęp do informacji bankowej (biuletyn informacyjny) udostępnianej za pomocą poczty elektronicznej (cenniki, warunki kredytowe, informatory itp. ). System VideoTEL 5.5 jest przewidziany do pracy w trybie offline. Tryb ten polega na łączeniu się z bankiem tylko na czas transmisji pytań i zleceń. Wszystkie pozostałe czynności (np. przygotowywanie zleceń i przeglądanie danych bankowych) wykonuje się lokalnie. Tryb offline pracy systemu powoduje zminimalizowanie czasu i liczby połączeń z bankiem. Główne cechy systemu VideoTEL: Bezpieczeństwo System haseł i logów po stronie klienta i banku, Hierarchiczność dostępu do systemu po stronie klienta i banku, Poufność transmisji danych poprzez kodowanie algorytmem DES, Wiarygodność składanych zleceń poprzez zastosowanie wielostopniowego podpisu elektronicznego (algorytm RSA), Klucze elektroniczne (RSA) przechowywane na nośniku w postaci zakodowanej hasłem użytkownika przy wykorzystaniu algorytmu DES, Rejestracja w bazie banku wszystkich zleceń składanych za pomocą systemu, System haseł i logów po stronie banku i klienta, Zabezpieczona lokalna baza danych, co uniemożliwia wejście do niej przy użyciu aplikacji zewnętrznych bez znajomości nazwy i hasła użytkownika, Elastyczność 8 Część I. Instrukcja użytkownika

9 Część I. Instrukcja użytkownika 9 Swoboda dostosowania systemu do wymagań banku i klienta, Bardzo szerokie możliwości administrowania uprawnieniami użytkowników systemu, Możliwość administrowania raportami, Otwartość Możliwość współpracy systemu z dowolnym systemem finansowo księgowym na poziomie importu poleceń przelewu przygotowanych w tym systemie, Możliwość eksportu danych z systemu do aplikacji zewnętrznych. Możliwość składania dowolnych zleceń bankowych. Modułowość Możliwość instalacji u klienta wielu wersji systemu oferującego dostęp do różnych funkcji systemu tak klientom indywidualnym jak i korporacjom, Możliwość dołączania nowych funkcji bankowych (nowe zlecenia) bez konieczności wymiany systemu, Możliwość dołączania nowych modułów bez konieczności reinstalacji systemu. Rozdział 2. Pierwsze kroki Spis treści Uruchomienie aplikacji Ścieżka pobierania informacji z banku. Ścieżka przygotowania zleceń Uruchomienie aplikacji Aby uruchomić program należy uaktywnić ikonę Eksplorator VideoTEL. Przed startem aplikacji pojawi się okno wyboru wersji językowej aplikacji. Rysunek 2.1. Wybór wersji językowej Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do systemu tzn. wprowadzenie nazwy i hasła użytkownika. Administracyjnym użytkownikiem startowym systemu jest użytkownik o nazwie 1 i haśle 1. System posiada rozbudowany system uprawnień, w zależności od zalogowanego użytkownika może prezentować część informacji bądź udostępniać część opcji z całego dostępnego zestawu. Rysunek 2.2. Okno logowania do programu Część I. Instrukcja użytkownika 9

10 10 Część I. Instrukcja użytkownika Po zalogowaniu się prezentowany jest główny ekran systemu z opcjami dostępnymi dla danego użytkownika. Rysunek 2.3. Główny ekran aplikacji VideoTEL 5.5 Na ekranie widoczne są : 1. pulpit roboczy - część ekranu na której wyświetlane sa wszelkie okna programu 2. menu główne - zawiera rozwijalne menu dające dostęp do poleceń sterujących Eksploratorem. Jego skład jest zmienny i zależy od aktualnego kontekstu. tzn., od tego jaka opcja systemu jest aktywna i 10 Część I. Instrukcja użytkownika

11 Część I. Instrukcja użytkownika jakie operacje są na niej wykonywane paski narzędzi wśród których możemy wyróżnić paski funkcyjne i pasek narzędzi podstawowych. Pasek narzędzi podstawowych umożliwia uaktywnienie funkcji operujących na danych. Paski funkcyjne umożliwiają dostęp do opcji programu i są pogrupowane tematycznie: Zlecenia finansowe Zlecenia niefinansowe Kartoteki Powiernicze (opcjonalnie) Lokaty (opcjonalnie) Administracja Transfer Paski funkcyjne mogą być prezentowane w postaci klasycznej (górna część ekranu) i w postaci paska skrótów (lewa część ekranu). Pasek skrótów posiada w swojej dolnej części panel nawigacyjnym. Wybranie któregoś z przycisków panelu nawigacyjnego powoduje wyświetlenie się odpowiedniej grupy tematycznej na pasku skrótów. Widoczność grup tematycznych w postaci paska skrótów jak i klasycznych pasków narzędziowych może być w pełni konfigurowana przez użytkownika. Ścieżka pobierania informacji z banku. Przed rozpoczęciem składania zleceń za pomocą systemu VideoTEL niezbędne jest pobranie podstawowych informacji z banku takich jak numery rachunków. W tym celu korzysta się z Pytania o salda i obroty. Wysłanie tego pytania powoduje m.in. pobranie z banku numerów wszystkich rachunków użytkownika, które są aktywne w systemie. Aby wysłać do banku Pytanie o salda i obroty: 1. Należy uruchomić Menedżer transmisji korzystając z paska narzędziowego lub klikając ikonę Menedżer transmisji w grupie Transfer na pasku skrótów. 2. Menedżer transmisji posiada własny pasek skrótów na których znajdują się ikonki z pytaniami. Trzeba kliknąć ikonę Pytanie o salda i obroty. W oknie Menedżer transmisji w zakładkach Bieżąca sesja i Wszystkie sesje pojawia się odpowiednia pozycja. 3. Należy naciskąć przycisk Prześlij do banku co uaktywnia okno Terminal, a następnie okno dialogowe Połącz z numerem... z listą dostępnych abonentów. 4. Po wybraniu odpowiedniego abonenta wybieramy przycisk Połącz (informacje o stanie sesji są wyświetlane w uaktywniajacym się na czas sesji oknie Terminal), 5. Po nawiązaniu połączenia z serwerem bankowym, pojawia się okno dialogowe w którym należy wpisać nazwę użytkownika i hasło wcześniej uzgodnione z bankiem. 6. Po poprawnej weryfikacji hasła rozpoczyna się sesja transmisyjna. Po jej zakończeniu okno Terminal zamyka się a dane ładowane sa do bazy danych, co potwierdza odpowiedni komunikat. 7. Menedżer transmisji w zakładce Wszystkie sesje wyświetla informacje o przebiegu sesji. Wysłanych zleceń nie widać już w zakładce Bieżące sesje. Po zakończeniu sesji transmisyjnej można obejrzeć pobrane rachunki, salda i operacje na rachunkach w kartotece Rachunki własne otwieranym poprzez wybór ikony Rachunki własne z grupy tematycznej Kartoteki na pasku skrótów. Drugim istotnym w początkowej fazie pracy z programem pytaniem jest Pytanie o banki. Umożliwia ono aktualizację Kartoteki banków. Pytanie to wysyłamy wybierając na pasku skrótów Menedżera transmisji ikonę Pytanie o banki. Ścieżka przygotowania zleceń Przygotowanie zleceń w systemie VideoTEL składa się z kilku następujących po sobie operacji. Przedstawiamy tutaj tylko kolejne następujące po sobie czynności. Szczegółowy opis przygotowania zlecenia Część I. Instrukcja użytkownika 11

12 12 Część I. Instrukcja użytkownika znajduje się w rozdziale opisującym zlecenia. 1. Wybieramy żądane zlecenie z paska skrótów w grupach tematycznych Zlecenia finansowe lub Zlecenia niefinansowe. Zlecenia specjalne z obszaru rachunków powierniczych i lokat są dostępne ze swoich odrębnych pasków skrótów. W obszarze roboczym pojawia się okno edytora zleceń. 2. Wprowadzamy kolejne pola zlecenia aż do samoczynnego dodania kolejnego rekordu. W ten sposób przygotowujemy kolejne zlecenia wchodzące w skład dokumentu. 3. Po skończonej edycji zapisujemy dokument korzystając z opcji Zapisz 4. Zapisany dokument należy podpisać przed wysłaniem do banku. W tym celu mając otwarty dokument trzeba wybrać opcję Podpisz dokument W trakcie podpisywania należy włożyć dyskietkę z kluczem prywatnym użytkownika do napędu lub kartę chipową do czytnika. 5. Wysyłamy dokument do banku wybierając opcję Prześlij do banku. Po prawidłowym zakończeniu sesji transmisyjnej zlecenia wchodzące w skład dokumentu są zarejestrowane na serwerze bankowym. Dane dotyczące wprowadzonych dokumentów można oglądać w oknie Kartoteka przelewów (przelewy) lub Kartoteka wszystkich zleceń otwieranych poprzez wybór odpowiedniej ikony z grupy tematycznej Kartoteki na pasku skrótów. Rozdział 3. Podstawowe pojęcia Spis treści Dokument Kartoteka SBE Firma i firma własna Bank własny Zlecenie Pytanie Podpis (autoryzacja) Edytor Sesja transmisyjna Dokument Dokument w systemie VideoTEL stanowi opakowanie dla zleceń. W dokumencie może być zawartych jedno lub więcej zleceń jednego typu. Dokument po utworzenie i edycji jest zapisywany a następnie podpisywany (autoryzowany) przez użytkownika. Kartoteka Kartoteka jest zbiorem elementów takiego samego rodzaju. Okna kartotek prezentują informacje wprowadzone do systemu przez użytkownika i informacje uzyskane w wyniku wymiany danych z częścią centralną SBE. Kartoteki umożliwiają dokonywanie operacji elementach które zawierają. SBE SBE jest skrótem oznaczającym System Bankowości Elektronicznej. System VideoTEL podczas sesji transmisyjnej komunikuje się z serwerem SBE w celu wymiany danych. 12 Część I. Instrukcja użytkownika

13 Część I. Instrukcja użytkownika 13 Firma i firma własna Firma jest w VideoTELu zdefiniowiana poprzez pozycję w kartotece adresowej. Firma własna jest to firma do której przypisano rachunki udostępnione przez SBE dla użytkownika. W kartotece adresowej firma taka ma zaznaczoną własność użytkownika VT. Bank własny Bank własny jest to bank w którym użytkownik systemu VideoTEL i SBE ma założony rachunek i ma udostepnione usługi bankowości elektronicznej. Użytkownik może mieć więcej niż jeden banków własnych. Zlecenie Zlecenie jest to dyspozycja dla banku. Zlecenie może być finansowe lub niefinansowe. Zlecenia są kolekcjonowane w dokumentach. Zlecenie przed wysłaniem do banku musi być zapisane w dokumencie a dokument musi być autoryzowany. W jednym dokumencie może się znajdować więcej zleceń. Pytanie Pytanie jest dyspozycją dla banku, która w odróżnieniu od zlecenia nie jest autoryzowana. Pytanie umożliwia pobranie danych z serwera SBE, których konkretne pytanie dotyczy. Mogą to być dane słownikowe lub inne dane informacyjne. Podpis (autoryzacja) Podpis czyli autoryzacja jest to podpis cyfrowy (elektroniczny). Dokument przed wysłaniem do serwera SBE musi być podpisany. Podpis elektroniczny jest dodatkową informacją dołączaną do dokumentu w celu zapewnienia autentyczności autorstwa dokumentu, niezaprzeczalności nadania i pewności, że po podpisaniu dokument nie został zmieniony. Jeśli użytkownik chce zmienić zlecenie w dokumencie wtedy podpis zostaje zdjęty. W VideoTELu podpis jest realizowany poprzez okno autoryzacji, gdzie użytkownik podaje nazwę użytkownika i hasło. Edytor Edytor jest to okno edycyjne prezentujące zawartość dokumentu. W edytorze jest możliwa edycja zleceń zawartych w dokumencie. Sesja transmisyjna Sesja transmisyjna jest cyklem działań inicjowanych przez użytkownika podczas którego realizowane jest połączenie z serwerem SBE i wymiana danych. Przed połączeniem z serwerem zlecenia są przygotowywane w trybie offline. Rozdział 4. Dostępne opcje Spis treści Kartoteki Rachunki własne Rachunki Część I. Instrukcja użytkownika 13

14 14 Część I. Instrukcja użytkownika Kartoteka przelewów Kartoteka poleceń zapłaty Kartoteka wszystkich zleceń Kartoteka adresowa (firm) Beneficjenci zagraniczni Kartoteka banków Kartoteka tabel kursowych Skrzynka poczty nadesłanej Skrzynka poczty nadesłanej - Wyciągi Skrzynka poczty nadesłanej - wyciągi dla kart Biuletyn z banku Dokumenty papierowe Kartoteka kredytów Zlecenia Kategorie zleceń Przygotowywanie zleceń Statusy zleceń w banku Edytory zleceń Przelew krajowy Zlecenie oczekujące Przelew importowy Zlecenie masowe Przelew ZUS Polecenie zapłaty (opcjonalnie) Przelew Skarbowy Zlecenie stałe (opcjonalnie) Lokata Over Night (opcjonalnie) Wydanie książeczki czekowej Zastrzeżenie blankietów czekowych Anulacja zastrzeżenia czeków Anulacja zastrzeżenia blankietów czekowych Odpis wyciągu Poczta do banku Anulatory zleceń Lokaty Wniosek o założenie lokaty, Wniosek o założenie lokaty negocjowanej (opcjonalnie) Wniosek o zerwanie lokaty (opcjonalnie) Szczegóły lokat Dopłata do lokaty Zmiana dyspozycji środkami z lokaty Powiernicze Kartoteka powierzających Historia subrachunków Zamknięcie subrachunku Transfer Import Eksport Menedżer transmisji Administracja Administracja bazy 14 Część I. Instrukcja użytkownika

15 Część I. Instrukcja użytkownika 15 Grupy rachunków Raporty Administrator raportów Raporty domyślne Raporty zaawansowane Parametry raportów Dodawanie raportów do bazy raportów Kartoteki Grupa tematyczna Kartoteki dostępna jest po kliknięciu przycisku Kartoteki na panelu nawigacyjnym w lewej dolnej części okna programu. Kartoteki mogą być również wybierane z odpowiedniego paska narzędziowego. Grupa tematyczna Kartoteki obejmuje szereg opcji udostępniających informacje wprowadzone do systemu przez użytkowników, bądź uzyskane w wyniku wymiany danych z częścią centralną SBE. Na danych prezentowanych w oknach kartotek można operować korzystając z paska narzędzi podstawowych lub z menu Edycja. Z poziomu każdego okna kartotek jest możliwość generowania wydruków prezentujących informacje wyselekcjonowane w oknie lub według predefiniowanych formuł selekcji. Poza standardowymi kartotekami istnieją również specjalizowane kartoteki zebrane w grupach tematycznych Lokaty i Powiernicze. Rysunek 4.1. Grupa tematyczna Kartoteki na pasku skrótów Część I. Instrukcja użytkownika 15

16 16 Część I. Instrukcja użytkownika W grupie tematycznej Kartoteki standardowo dostępne są następujące kartoteki: 1. Rachunki własne 2. Rachunki 3. Kartoteka przelewów 4. Kartoteka poleceń zapłaty 5. Kartoteka wszystkich zleceń 6. Kartoteka adresowa 7. Beneficjenci zagraniczni 8. Kartoteka banków 9. Kartoteka tabel kursowych 10. Skrzynka poczty nadesłanej 11. Skrzynka poczty nadesłanej - Wyciągi (opcjonalnie) 12. Skrzynka poczty nadesłanej - wyciągi dla kart 13. Biuletyn z banku (opcjonalnie) 14. Dokumenty papierowe (opcjonalnie) 15. Kartoteka kredytów (opcjonalnie) W grupie tematycznej Lokaty występuje kartoteka: Szczegóły lokat (opcjonalnie) W grupie tematycznej Powiernicze: 16 Część I. Instrukcja użytkownika

17 Część I. Instrukcja użytkownika 17 Kartoteka powierzających (opcjonalnie) Historia subrachunków (opcjonalnie) Rachunki własne Okno Rachunki własne można otworzyć korzystając z paska skrótów poprzez kliknięcie ikony Rachunki własne w grupie Kartoteki lub też wybierając z menu Opcje > Nowy > Kartoteki > Rachunki własne. Okno Rachunki własne grupuje rachunki udostępnione przez bank dla danego klienta. Przeznaczeniem okna jest prezentacja danych pochodzących z części centralnej SBE sald, środków do dyspozycji (opcjonalnie dla wybranych banków dostępne są również: środki wolne na poziomie grupy), zestawień operacji oraz informacji o rachunkach a także bilansów dotyczących tych danych. Dane dotyczące wybranych rachunków prezentowane są w zakładkach prawego górnego panelu okna. Dane są selekcjonowane za pośrednictwem widocznych w oknie selektorów ograniczających zakres czasowy (górny pasek), zestawu rachunków do których się odnoszą (drzewo rachunków w lewym panelu okna) oraz dodatkowych selektorów (prawy dolny panel okna). Jeżeli użytkownik nie posiada uprawnień do rachunku nie są prezentowane informacje na jego temat. W drzewie rachunków taki rachunek wyróżniony jest ikoną z przekreśleniem. Okno daje możliwość dodawania, usuwania oraz edytowania rachunków własnych (pasek narzędzi podstawowych). Rysunek 4.2. Rachunki własne Dane widoczne w kartotece pobierane są przez użytkownika z serwera bankowego za pośrednictwem Pytania o salda i obroty. Rachunki prezentowane są w postaci drzewa rachunków, w którym rachunki sortowane są według różnych kategorii. W zależności od wybranej zakładki według banków, właścicieli, rachunków lub zdefiniowanych w systemie grup rachunków (opcjonalnie). Są trzy sposoby selekcjonowania rachunków w kartotece: wedłu formuły wyszukiwania wpisywanej przez użytkownika, według formy oszczędzania (Bieżący, Kredyt, Lokata) oraz bezpośrednia selekcja na drzewie poszczególnych rachunków lub gałęzi drzewa. Opcjonalnie po włączoniu parametru Włącz obsługę rachunków powierniczych w kartotece mogą być prezentowane również rachunki powiernicze. Wyróżnione są one specjalną ikoną. W kartotece znajdują się także narzędzia do analizy danych w formie bilansów i wykresów. W kartotece można dokonać zmiany waluty realizowanych zestawień wybierając w polu Waluta jedną ze zdefiniowanych w systemie walut. Część I. Instrukcja użytkownika 17

18 18 Część I. Instrukcja użytkownika Dodawanie rachunków własnych Aby dodać rachunek własny: 1. Otwórz kartotekę Rachunki lub Rachunki własne. (Dodawanie rachunków jest możliwe także, w każdym oknie dokumentu. Jeśli dodajemy rachunek z okna dokumentu trzeba kliknąć na drzewie rachunków i dalej postępować zgodnie z poniższym opisem.) 2. Z paska narzędzi podstawowych wybierz ikonę Dodaj lub wybierz z menu Edycja > Dodaj. 3. Pojawi się okno dialogowe Edycja rachunku. W polu Numer wprowadź numer rachunku, który ma zostać dodany. Rysunek 4.3. Okno dialogowe Edycja rachunku 4. W polu Właściciel wybierz z Kartoteki adresowej nazwę firmy, do której należy rachunek. Kartotekę adresową otwiera się za pomocą przycisku z wielokropkiem. Aby wybrać z Kartoteki adresowej firmę klikamy dwukrotnie na jej nazwie. Jeżeli dodajesz rachunek dla własnej firmy sprawdź czy w polu Właściciel w Kartotece adresowej jest napis użytkownik VT - tylko wtedy rachunek ten pojawi się w Kartotece rachunków własnych. 5. W polu Waluta wybierz z listy rozwijalnej symbol waluty rachunku. 6. W polu Rodzaj wybierz z listy rozwijalnej rodzaj rachunku. Domyślnie jest to rachunek bieżący. 7. Jeżeli nazwa rachunku jest inna niż domyślna wpisana dla danej firmy w kartotece adresowej usuń zaznaczenie z pola Domyślna nazwa i polu Nazwa wpisz tę nazwę. Jeżeli nazwa rachunku jest taka sama jak domyślna dla danej firmy to przejdź do następnego kroku. 8. Kliknij przycisk OK aby zatwierdzić wprowadzony rachunek. Nowy rachunek pojawi się w drzewie rachunków. Modyfikacja rachunku własnych Aby zmodyfikować rachunek własny 1. Otwórz kartotekę Rachunki własne. 2. W kartotece Rachunków własnych wybierz z drzewa rachunków rachunek do modyfikacji. 18 Część I. Instrukcja użytkownika

19 Część I. Instrukcja użytkownika Wybierz polecenie Edycja > Edytuj lub wybierz ikonę Edytuj oknie Edycja rachunku dokonaj żądanych zmian. 4. Zatwierdź modyfikację rachunku przyciskiem OK. z odpowiedniego paska narzędzi i w Usuwanie rachunków własnych Aby usunąć rachunek własny 1. Otwórz kartotekę Rachunki własne. 2. W kartotece Rachunków własnych wybierz z drzewa rachunków rachunek lub rachunki do usunięcia. Kilka rachunków do usunięcia można wybrać trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. 3. Na paska Narzędzia podstawowe kliknij ikonę Usuń lub wybierz z menu Edycja > Usuń. 4. Zatwierdź usunięcie rachunku przyciskiem OK. Selekcja i sortowanie rachunków własnych Korzystając z lewej części okna kartoteki Rachunki własne rachunki możemy wybierać posługując się poniższymi sposobami selekcji: 1. Właściciele / Rachunki / Banki / Grupy - ten rodzaj sortowania jest dostępny po wybraniu właściwej zakładki 2. Formuła wyszukiwania. W tym miejscu można wpisać ciąg znaków reprezentujących rachunki, właścicieli lub banki. Sposób selekcji zależy od wybranej zakładki. Jeżeli w pole okna wpiszemy ciąg znaków to uzyskamy selekcję na drzewie rachunków. 3. Typ - sortowanie pozwala wybrać rachunek typu Kredyt lub Lokata lub Bieżący. Opcjonalnie ustawione są wszystkie typy rachunków. Przy selekcji rachunków należy pamiętać o pozostałych warunkach selekcji ustawionych w oknie Rachunki własne. Mają one wpływ na dane o rachunkach przedstawione w kartotece. Przeglądanie zestawień W kartotece Rachunki własne można przeglądać zestawienia. Domyślnie w zestawieniach prezentowane są informacje z bieżącego tygodnia. Jeżeli zestawienie jest puste lub nieaktualne oznacza to, że jeszcze nie zostały pobrane nowe dane z serwera bankowego przekazywane w odpowiedzi na Pytanie o salda i obroty. Zestawienie można przeprowadzić dla wybranej grupy rachunków według zadanych kryteriów selekcji informacji. Można dokonywać zmiany waluty realizowanych zestawień wybierając w polu Waluta jedną z zdefiniowanych w systemie walut. Jest kilka możliwości sortowania i wyboru operacji i rachunków. Stworzenie zestawienia polega na wybraniu odpowiedniego rachunku lub rachunków i okresu, w którym odbywały się operacje, a następnie kliknięciu na interesującej nas zakładce zestawienia. Możliwe zestawienia zebrano w tabeli: Tabela 4.1. Zestawienia dostępne w kartotece Rachunki własne Nazwa zestawienia Salda Środki do dyspozycji Operacje Opis zestawienia Prezentuje stany sald wybranych rachunków, w zakładce salda - bilans posumowania sald, w zakładce salda-wykres zestawienie sald przedstawione w postaci wykresów Prezentuje środki do dyspozycji wybranych rachunków, w zakładce środki wolne - bilans posumowania środków, w zakładce środki do dyspozycji-wykres środki przedstawione w postaci wykresów Prezentuje zestawienie z danymi dotyczącymi operacji m.in. kwota, tytułem itp. Część I. Instrukcja użytkownika 19

20 20 Część I. Instrukcja użytkownika Operacje Wn/Ma Informacja Blokady Prezentuje dla każdego z wybranych rachunków zestawienie kwot operacji z rozróżnieniem wpłat i wypłat, saldo wyliczone po każdej operacji oraz bilans tych wartości na każdy dzień Prezentuje podstawowe informacje na temat rachunków (rodzaj, waluta itp) Prezentuje informacje na temat aktualnych blokad środków na rachunkach. Opcjonalnie dla wybranych banków w zakładkach: Operacje i Operacje (Wn/Ma) można selekcjonować operacje będące odsetkami. Po zaznaczeniu pola Czy odsetka wyświetlone zostaną tylko operacje odsetkowe. Przeglądanie sald Zestawienie Salda prezentuje stany sald rachunków wybranych przez użytkownika w drzewie rachunków. Informacje posortowane są według daty a następnie rachunku. Domyślnie w zestawieniu prezentowane są salda bieżące tzn. z ostatniego tygodnia. Jeżeli zestawienie jest puste lub nieaktualne oznacza to, że jeszcze nie zostały pobrane nowe dane z serwera bankowego przekazywane w odpowiedzi na Pytanie o salda i obroty (dane bieżące) lub nie zaktualizowane dane archiwalne z serwera bankowego przekazywane w odpowiedzi na Pytanie o wyciąg. Zestawienie można przeprowadzić dla wybranej grupy rachunków oraz wybranego zakresu sald. W celu wyboru zakresu sald należy wypełnić pola Zakres salda: a następnie zatwierdzić wybór klawiszem Enter. Zestawienie mozna otrzymać w postaci zbilansowanej w zakładce Salda - bilans. Dla zestawienia można obejrzeć wykres w zakładce Salda - wykres. Przeglądanie środków do dyspozycji Zestawienie Środki do dyspozycji prezentuje środki do dyspozycji rachunków wybranych przez użytkownika w drzewie rachunków. Informacje posortowane są według daty a następnie rachunku. Jeżeli zestawienie jest puste lub nieaktualne oznacza to, że jeszcze nie zostały pobrane nowe dane z banku przekazywane w odpowiedzi na Pytanie o salda i obroty. Środki do dyspozycji są aktualne na dany moment, dlatego aktualizacja danych za pośrednictwem Pytania o wyciąg powoduje wyzerowanie środków za dni poprzednie. Zestawienie można przeprowadzić dla wybranej grupy rachunków oraz wybranego zakresu środków. W celu wyboru zakresu środków należy wypełnić pola Zakres środków: a następnie zatwierdzić wybór klawiszem Enter. Zestawienie można otrzymać w postaci zbilansowanej w zakładce Środki do dyspozycji - bilans. Dla zestawienia można obejrzeć wykres w zakładce Środki do dyspozycji - wykres. Przeglądanie operacji Zestawienie Operacje prezentuje dane dotyczące operacji na wybranych rachunkach. Operacje posortowane są według daty a następnie rachunku. Domyślnie w zestawieniu prezentowane są operacje z ostatniego tygodnia. Jeżeli zestawienie jest puste lub nieaktualne oznacza to, że jeszcze nie zostały pobrane nowe dane z serwera bankowego przekazywane w odpowiedzi na Pytanie o salda i obroty (dane bieżące) lub nie zaktualizowane dane archiwalne z serwera bankowego przekazywane w odpowiedzi na Pytanie o wyciąg. Zestawienie można przeprowadzić dla wybranej grupy rachunków oraz wybranej podgrupy operacji. Dla zestawienia można otrzymać trzy rodzaje wykresów : wykres wpłat wypłat i wyjres obrotów. Można je obejrzeć po wybraniu odpowiednich zakładek: Wpłaty - wykres, Wypłaty - wykres oraz Obroty - wykres. Przeglądanie operacji w układzie wn/ma Zestawienie Operacje (Wn/Ma) prezentuje dane o kwotach wszystkich operacji na wybranych rachunkach w wybranym okresie. Operacje posortowane są według daty. Operacje Wpłata i Wypłata wyświetlane są w oddzielnych kolumnach oraz po każdej operacji wyliczane jest saldo danego rachunku. Domyślnie w zestawieniu prezentowane są operacje z ostatniego tygodnia. Jeżeli zestawienie jest puste lub nieaktualne oznacza to, że jeszcze nie zostały ściągnięte nowe dane z banku odsyłane w odpowiedzi na Pytanie o salda i obroty. Zestawienie można przeprowadzić dla wybranej grupy rachunków. 20 Część I. Instrukcja użytkownika

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

BOSCOM. Zdalna obsługa zleceń klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU. wersja 6.8.xx.xx

BOSCOM. Zdalna obsługa zleceń klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU. wersja 6.8.xx.xx BOSCOM Zdalna obsługa zleceń klienta wersja 6.8.xx.xx INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Styczeń, 2010 BOSCOM opis modułu klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BOSCOM IADOMOŚCI STĘPNE...5 YMAGANIA SPRZĘTOE DLA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo