Podręcznik użytkownika. Rev-X. Nakładka na oprogramowanie Autodesk Revit Skontaktuj się z nami: Infolinia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika. Rev-X. Nakładka na oprogramowanie Autodesk Revit 2015. Skontaktuj się z nami: www.ytong-silka.pl Infolinia: 801 122 227"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Rev-X Nakładka na oprogramowanie Autodesk Revit 2015 Skontaktuj się z nami: Infolinia:

2 1 Instalacja oprogramowania 1.1 Wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Windows 7 SP1 64-bit Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium Microsoft Windows 8 64-bit Windows 8 Enterprise, Pro, lub Windows 8 Microsoft Windows bit Windows 8.1 Enterprise, Pro, or Windows 8.1 Autodesk Revit 2015 Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy Pamięć RAM 4GB lub więcej MS Outlook (lub inny program pocztowy) Połączenie internetowe (aktywacja) Uprawnienia administratora (instalacja) 1.2 Instalacja aplikacji Rev-X Krok pierwszy Ostrzeżenie o zabezpieczeniach W oknie poniżej kliknij przycisk: Uruchom 1

3 Krok drugi Umowa licencyjna Aby przejść do następnego kroku instalacji przeczytaj, a następnie zaakceptuj Umowę Licencyjną poprzez wciśnięcie przycisku: Akceptuj Krok trzeci Formularz danych użytkownika Wpisz w formularzu swoje dane, zaznacz jedno z pól wyboru, a następnie kliknij przycisk: Dalej 2

4 Krok czwarty Wybór folderu instalacji Wskaż miejsce na swoim komputerze, gdzie aplikacja ma być zainstalowana, a następnie kliknij przycisk: Instaluj Krok piąty zakończenie instalacji Po udanej instalacji pojawi się poniższy komunikat, gdzie należy kliknąć: Zakończ 3

5 1.3 Aktywacja aplikacji Rev-X Krok pierwszy Uruchom program Autodesk Revit, a następnie odszukaj kartę: Rev-X Krok drugi Na wstążce, kliknij na dowolne narzędzie znajdujące się na panelu: Ytong Silka Multipor, np.: Krok trzeci okienko: Kod Aktywacyjny Dostępne przyciski: Kontynuuj (pozostało 10 dni) naciśnięcie powoduje uruchomienie wersji próbnej na 10 dni. Po upływie tego czasu, należy wkleić kod aktywacyjny w polu tekstowym OK przycisk staje się aktywny po wpisaniu prawidłowego kodu aktywacyjnego. Aktywuje aplikację. AKTYWUJ umożliwia wysłanie automatycznej wiadomości do producenta aplikacji, w celu uzyskania kodu aktywacyjnego. UWAGA: Jeżeli program nie znajdzie zdefiniowanego klienta poczty elektronicznej, na ekranie pojawi się komunikat: W takim wypadku, należy postępować zgodnie z instrukcją i wysłać plik rejestracyjny o nazwie: aktywacja.xml, zlokalizowany w folderze: C:\Users\_nazwa użytkownika_\appdata\roaming\rev-x, na adres: 4

6 Krok czwarty wprowadzanie Kodu Aktywacyjnego Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, skopiuj kod aktywacyjny znajdujący się w treści wiadomości i wklej go w polu edycyjnym, w okienku: Kod Aktywacyjny Wciśnij przycisk: OK. Krok piąty Zakończenie aktywacji Na ekranie pojawi się komunikat: Po naciśnięciu OK, możesz rozpocząć pracę z programem. 5

7 2 Opis poszczególnych funkcji aplikacji Rev-X 2.1 Dobierz ściany Narzędzie pozwalające na dobór materiałów Ytong, Silka, Multipor do wskazanych w modelu ścian, według ściśle określonych parametrów. Tabela wykaz rozwiązań konstrukcyjnych ścian, spełniających kryteria określone w obszarze: Parametry Domyślnie w tabeli wyświetlane są 3 typy ścian spełniające kryteria. Aby wyświetlić wszystkie rozwiązania spełniające kryteria, wciśnij przycisk: Pokaż więcej rozwiązań Obszar: Parametry Użytkownik może dobrać odpowiednie rozwiązanie materiałowe ściany poprzez definicję następujących parametrów: Przeznaczenie - można wybrać dowolną wartość z predefiniowanej, rozwijalnej listy: Dowolne Zewnętrzna nośna Wewnętrzna nośna Wewnętrzna działowa 6

8 Akustyczna Piwniczna lub fundamentowa Graniczna wartość współczynnika U [W/(m²K)] - edytowalne pole tekstowe, w którym należy wpisać wartość liczbową Grubość warstwy nośnej [mm] - można wybrać dowolną wartość z predefiniowanej, rozwijalnej listy Klasa wytrzymałości [MPa] - można wybrać dowolną wartość z predefiniowanej, rozwijalnej listy Użytkownik może zmieniać wartości parametrów dowolną ilość razy. Tabela aktualizuje się w sposób automatyczny po każdej ze zmian. UWAGA: Klikając na nagłówek wybranej kolumny, można sortować listę rozwiązań wg wartości wskazanego parametru. Wprowadzanie wybranego rozwiązania do modelu Dla uprzednio zaznaczonych ścian Liczba w nawiasie oznacza ilość podświetlonych w modelu ścian, do których zostanie przypisane wybrane rozwiązanie Kliknij w tabeli Lewym Przyciskiem myszy (LP) na wiersz zawierający poszukiwane rozwiązanie Kliknij OK. 7

9 Bez wcześniejszego wskazywania ścian Kliknij LP na przycisk: Zaznacz ściany W oknie pracy, zaznacz ściany, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk: Finish W oknie: Dobierz ściany, kliknij w tabeli Lewym Przyciskiem myszy (LP) na wiersz zawierający poszukiwane rozwiązanie Kliknij OK 8

10 Zmiana typu ściany Zmiana typu ściany na inny z oferty Xella, powinna być wykonywana również za pomocą narzędzia: Dobierz ściany. Tylko wtedy zestawienia materiałów będą zawierały wiarygodne dane. Wskazówka: Podczas zmiany typu ściany za pomocą narzędzia: Dobierz ściany, może pojawić się komunikat o naruszeniu więzów pomiędzy ścianą, a krawędzią stropu. Dzieje się tak przeważnie, gdy szkic stropu tworzony jest poprzez wskazywanie podpór. Aby tego uniknąć, szkicuj stropy za pomocą opcji: Linia. 2.2 Dobierz nadproża Narzędzie pozwala na dobór i wstawienie do modelu systemowych nadproży Ytong. Rodzaje wstawianych nadproży: Nadproża Ytong YN Nadproża zespolone Ytong YF lub YD Nadproża w kształtce U Belka żelbetowa Parametry brane pod uwagę podczas doboru nadproża Szerokość otworu Grubość warstwy nośnej zaznaczonej ściany Przeznaczenie ściany Aplikacja automatycznie pobiera z modelu informacje o szerokościach otworów znajdujących się w wybranej ścianie. Pod uwagę brane są otwory utworzone następującymi metodami: Narzędziami: Drzwi oraz Okno Poprzez edycję kształtu ściany Narzędziem: Otwór 9

11 Szczegółowy algorytm doboru nadproży znajduje się na stronie: Na podstawie ww. parametrów, aplikacja wyświetla możliwe do zastosowania warianty. Algorytm postępowania Wskaż na ekranie pojedynczą ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka, do której chcesz wstawić nadproża, a następnie kliknij na ikonę: Jeżeli przed uruchomieniem narzędzia nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: Kliknij LP przycisk OK, a następnie kliknij na odpowiednią ścianę. UWAGA: Jeżeli ustawisz kursor w pobliżu ściany nie zbudowanej z materiałów Ytong lub Silka, przyjmuje on postać znaku zakazu! Narzędzie akceptuje tylko ściany zbudowane z produktów Xella. W oknie: Dobierz nadproża odszukaj tabelę zawierającą listę otworów w zaznaczonej ścianie Kliknij LP w dowolną komórkę w pierwszym wierszu tak, aby podświetlił się na niebiesko. Zauważ, że w modelu zostało podświetlone okno, którego ten wiersz dotyczy. 10

12 W kolumnie: Rodzaj nadproża, kliknij LP na przycisk z rozwijalną listą Z listy dostępnych nadproży wybierz to, które chcesz zastosować Wykonaj tą czynność dla wszystkich otworów, a następnie zatwierdź przyciskiem OK Nadproża zostały wstawione w ścianie Mechanizmy sprawdzające wykonalność Aplikacja posiada wbudowane mechanizmy sprawdzające poprawność konstrukcji. Jeżeli górna krawędź otworu jest za blisko górnej krawędzi ściany tak, że żadne nadproże z oferty Xella nie mieści się w ścianie, wówczas aplikacja wyświetla komunikat o braku możliwości wstawienia nadproża: 11

13 Jeżeli górna krawędź otworu znajduje się blisko górnej krawędzi ściany, ale na tyle daleko, że możliwe jest dobranie odpowiedniego nadproża, wówczas w tabelce będzie wyświetlone tylko to nadproże, które może być wstawione. 2.3 Wstaw wieniec w kształtce Narzędzie pozwala na wstawienie we wskazanych ścianach wieńców w kształtkach U, a także dodanie do modelu elementów docieplenia wieńca Ytong i Multipor Rodzaje wstawianych elementów Wieniec ocieplony kształtką Multipor EDW Wieniec ocieplony kształtką Ytong EDW Wieniec w kształtce U Murłata Wstawianie Wieńców ocieplonych kształtką Multipor EDW Podświetl LP ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce. Jednocześnie można zaznaczyć więcej niż jedną ścianę. Jeżeli przed kliknięciem ikonki nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: 12

14 Kliknij LP OK W oknie pracy podświetl ściany, do których chcesz wstawić wieńce, a następnie kliknij: Finish W oknie: Wstaw wieniec w kształtce, kliknij LP na przycisk: Wieniec ocieplony kształtką Multipor EDW W obszarze: Parametry w polu rozwijalnym: Grubość kształtki [cm] wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji: 12 lub 14 w polu: Wysokość wieńca [cm], wpisz wartość zawierającą się w przedziale: <15, 39>cm 13

15 Po zdefiniowaniu obydwu parametrów, kliknij LP przycisk: OK Wstawianie Wieńców ocieplonych kształtką Ytong EDW Podświetl LP ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce UWAGA: Jednocześnie można zaznaczyć więcej niż jedną ścianę. Jeżeli przed kliknięciem ikonki nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: Kliknij LP OK W oknie pracy podświetl ściany, do których chcesz wstawić wieńce, a następnie kliknij: Finish 14

16 W oknie: Wstaw wieniec w kształtce, kliknij LP na przycisk: Wieniec ocieplony kształtką Ytong EDW W obszarze: Parametry w polu rozwijalnym: Grubość kształtki [cm], wybierz jedną z trzech dostępnych opcji: 9 (Ytong 5 cm, wełna mineralna 4 cm) 11,5 (Ytong 7,5 cm, wełna mineralna 4 cm) 14 (Ytong 10 cm, wełna mineralna 4 cm) w polu: Wysokość wieńca [cm], wybierz jedną z dostępnych wartości <16, 20, 24, 25, 28, 30, 34 cm>. Po zdefiniowaniu obydwu parametrów, kliknij LP przycisk: OK. Wstawianie Wieńców w kształtce U Podświetl LP ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce UWAGA: Jednocześnie można zaznaczyć więcej niż jedną ścianę! 15

17 Jeżeli przed kliknięciem ikonki nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: Kliknij LP OK W oknie pracy podświetl ściany, do których chcesz wstawić wieńce, a następnie kliknij: Finish W oknie: Wstaw wieniec w kształtce, kliknij LP na przycisk: Wieniec w kształtce U W oknie: Wstaw wieniec w kształtce pojawi się tabelka z liczbą wierszy odpowiadającą liczbie podświetlonych w modelu ścian. Każdy wiersz umożliwia wstawienie wieńca w jednej ścianie. Jednocześnie można zdefiniować kilka różnych wieńców, w kilku ścianach. 16

18 Poszczególne kolumny tabeli: Grubość [cm] grubość warstwy nośnej ściany odczytana z modelu Wysokość [cm] wysokość kształtki U, która ma być zastosowana Ocieplenie wew. [cm] grubość dodatkowego ocieplenia umieszczanego od wewnętrznej strony kształtki. Puste pole oznacza brak dodatkowego ocieplenia. Automatyczny dobór zaznaczenie tego pola powoduje, że aplikacja automatycznie dobierze odpowiednią kształtkę Kształtka U typ kształtki, która będzie wstawiona do modelu UWAGA: Aby wstawienie wieńców do modelu było możliwe, we wszystkich wierszach w tabeli muszą być zdefiniowane kształtki U. Wówczas przycisk OK staje się aktywny. Kliknij OK, aby wstawić wieńce do modelu. Wieńce niestandardowe Cechy charakterystyczne wieńców niestandardowych: leżą w płaszczyźnie innej niż pozioma, ich długość może być mniejsza niż długość ściany i jest definiowana przez użytkownika poprzez wskazanie na ekranie dwóch punktów. Metodyka wstawiania wieńca niestandardowego Podświetl LP ścianę (np. ścianę szczytową) zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce. W oknie: Wstaw wieniec w kształtce, kliknij LP na przycisk: Wieniec w kształtce U 17

19 Kliknij LP przycisk: Wieniec niestandardowy. Wybrana ściana zostanie wyizolowana z modelu Za pomocą narzędzia View Cube, znajdującego się domyślnie w prawym górnym rogu okna pracy, obróć ścianę aby ułatwić sobie szkicowanie Kliknij na powierzchni ściany LP w punktach, pomiędzy którymi ma być wstawiony wieniec. Naciśnij Esc, aby powrócić do okna: Wstaw wieniec w kształtce. Na przycisku: Wieniec niestandardowy (), w nawiasie pojawiła się 1 oznaczająca,że jeden taki wieniec został zdefiniowany w modelu. 18

20 W tabeli zdefiniuj parametry kształtki U, a następnie LP kliknij OK Wstawianie Murłaty Zaznacz LP myszy ścianę, w której jest wstawiony wieniec Kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce Murłata W tabeli, w kolumnie: Grubość murłaty, określ wielkość przekroju murłaty. Masz do dyspozycji: 12x12cm, 14x14cm, 16x16cm, 18x18cm. Z każdym z tych przekrojów, spięta jest kształtka U odpowiednich rozmiarów. Obniżanie wieńca Zaznaczenie tego parametru powoduje, że wieniec jest obniżany o wysokość murłaty (rozmiar murłaty + grubość ścianki kształtki U) Kliknij LP myszy przycisk OK, aby wstawić Murłatę do modelu. 2.4 Wstaw słup Narzędzie pozwala na wstawianie do modelu filarków żelbetowych w kształtkach U. Filarki stosuje się m.in. w ściankach kolankowych lub pomiędzy otworami okiennymi. 19

21 Typy filarków Filarek żelbetowy obudowany pojedynczą kształtką U Filarek żelbetowy obudowany podwójną kształtką U Wstawianie filarków do modelu Podświetl LP ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw słup Jeżeli przed kliknięciem ikonki nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: Kliknij LP OK W oknie pracy kliknij LP na ścianę, do której chcesz wstawić filarki 20

22 Po kliknięciu, na ekranie pojawi się okno: Wstaw słup Wybierz LP odpowiedni typ filarka Określ wartość parametru: Wysokość płaszczyzny cięcia Parametr ten definiuje odsunięcie płaszczyzny cięcia widoku od piętra, na którym stoi ściana. Kliknij przycisk OK. W oknie pracy przesuń kursor w miejsce wstawienia filarka, a następnie LP myszy wstaw filarek. UWAGA: Aby odpowiednio obrócić filarek przed wstawieniem, naciśnij spację. Po wstawieniu naciśnij 2 razy Esc UWAGA: Aby precyzyjnie ustawić filarek w ścianie,wykorzystaj natywne narzędzia Revitowe takie, jak: Przesuń lub Wyrównaj 2.5 Generuj zestawienie Narzędzie pozwala na wygenerowanie zestawienia materiałów Ytong, Silka, Multipor wraz z akcesoriami. Zestawienie zintegrowane jest z cennikiem Xella, dzięki czemu użytkownik otrzymuje kompletny raport przedmiarowo kosztowy dotyczący projektowanego budynku. Zestawienie uwzględnia tylko i wyłącznie materiały z oferty Xella. Zestawienie można wygenerować, jeżeli choćby jeden element z oferty Xella został wstawiony do modelu. Zasady działania narzędzia Aby uruchomić narzędzie, kliknij LP myszy na ikonkę: Generuj zestawienie W oknie: Zestawienie, znajdują się dwie zakładki: Dane Inwestycji i Projektanta Opcje Zestawienia Zakładka: Dane Inwestycji i Projektanta - znajdują się dwa obszary z parametrami tekstowymi, które można wypełnić odpowiednimi danymi: 21

23 Obszar: Dane Inwestycji wypełnia użytkownik przed wygenerowaniem pierwszego zestawienia. Dane te są zapamiętywane przez aplikację i przechowywane wraz z projektem. Będą automatycznie wstawiane podczas tworzenia kolejnych zestawień. Obszar: Dane Projektanta - informacje pobierane są z formularza wypełnianego podczas instalacji aplikacji. Dane te można edytować. Zakładka: Opcje zestawienia tu projektant decyduje o kategoriach obiektów, jakie powinny być uwzględnione w zestawieniu, a także o wielkości zapasu na docinki. Podgląd zestawienia Aby wyświetlić podgląd, kliknij LP myszy przycisk Podgląd Zapisywanie zestawienia na dysku. LP myszy kliknij przycisk: Zapisz i wybierz jeden z dwóch dostępnych formatów: xls pdf 22

24 W oknie: Zapisywanie jako w polu: Nazwa pliku, wpisz nazwę pod jaką chcesz zapisać zestawienie i kliknij: Zapisz 23

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający.

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający. Sigma moduł Arkusz Jak przydzielić do zajęć nauczyciela wspomagającego? W klasach integracyjnych zajęcia powinny być prowadzone przed dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić...

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić... Jak zrobić... W tym dziale prezentujemy przepisy "krok po kroku" jak stworzyć różne aplikacje multimedialne w generatorze lekcji learningpanel. APLIKACJA I: Zestaw ćwiczeń i zadań testowych. Przykład aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Jak nadać dokumentowi żądany numer?

Jak nadać dokumentowi żądany numer? Finanse Jak nadać dokumentowi żądany numer? Aplikacja Finanse automatycznie nadaje tworzonym dokumentom kolejne numery, zgodnie ze wzorcem numeracji zdefiniowanym dla danego typu dokumentów. Wzorce numeracji

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji /30 WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ Instrukcja obsługi aplikacji Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo