Podręcznik użytkownika. Rev-X. Nakładka na oprogramowanie Autodesk Revit Skontaktuj się z nami: Infolinia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika. Rev-X. Nakładka na oprogramowanie Autodesk Revit 2015. Skontaktuj się z nami: www.ytong-silka.pl Infolinia: 801 122 227"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Rev-X Nakładka na oprogramowanie Autodesk Revit 2015 Skontaktuj się z nami: Infolinia:

2 1 Instalacja oprogramowania 1.1 Wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Windows 7 SP1 64-bit Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium Microsoft Windows 8 64-bit Windows 8 Enterprise, Pro, lub Windows 8 Microsoft Windows bit Windows 8.1 Enterprise, Pro, or Windows 8.1 Autodesk Revit 2015 Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy Pamięć RAM 4GB lub więcej MS Outlook (lub inny program pocztowy) Połączenie internetowe (aktywacja) Uprawnienia administratora (instalacja) 1.2 Instalacja aplikacji Rev-X Krok pierwszy Ostrzeżenie o zabezpieczeniach W oknie poniżej kliknij przycisk: Uruchom 1

3 Krok drugi Umowa licencyjna Aby przejść do następnego kroku instalacji przeczytaj, a następnie zaakceptuj Umowę Licencyjną poprzez wciśnięcie przycisku: Akceptuj Krok trzeci Formularz danych użytkownika Wpisz w formularzu swoje dane, zaznacz jedno z pól wyboru, a następnie kliknij przycisk: Dalej 2

4 Krok czwarty Wybór folderu instalacji Wskaż miejsce na swoim komputerze, gdzie aplikacja ma być zainstalowana, a następnie kliknij przycisk: Instaluj Krok piąty zakończenie instalacji Po udanej instalacji pojawi się poniższy komunikat, gdzie należy kliknąć: Zakończ 3

5 1.3 Aktywacja aplikacji Rev-X Krok pierwszy Uruchom program Autodesk Revit, a następnie odszukaj kartę: Rev-X Krok drugi Na wstążce, kliknij na dowolne narzędzie znajdujące się na panelu: Ytong Silka Multipor, np.: Krok trzeci okienko: Kod Aktywacyjny Dostępne przyciski: Kontynuuj (pozostało 10 dni) naciśnięcie powoduje uruchomienie wersji próbnej na 10 dni. Po upływie tego czasu, należy wkleić kod aktywacyjny w polu tekstowym OK przycisk staje się aktywny po wpisaniu prawidłowego kodu aktywacyjnego. Aktywuje aplikację. AKTYWUJ umożliwia wysłanie automatycznej wiadomości do producenta aplikacji, w celu uzyskania kodu aktywacyjnego. UWAGA: Jeżeli program nie znajdzie zdefiniowanego klienta poczty elektronicznej, na ekranie pojawi się komunikat: W takim wypadku, należy postępować zgodnie z instrukcją i wysłać plik rejestracyjny o nazwie: aktywacja.xml, zlokalizowany w folderze: C:\Users\_nazwa użytkownika_\appdata\roaming\rev-x, na adres: 4

6 Krok czwarty wprowadzanie Kodu Aktywacyjnego Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, skopiuj kod aktywacyjny znajdujący się w treści wiadomości i wklej go w polu edycyjnym, w okienku: Kod Aktywacyjny Wciśnij przycisk: OK. Krok piąty Zakończenie aktywacji Na ekranie pojawi się komunikat: Po naciśnięciu OK, możesz rozpocząć pracę z programem. 5

7 2 Opis poszczególnych funkcji aplikacji Rev-X 2.1 Dobierz ściany Narzędzie pozwalające na dobór materiałów Ytong, Silka, Multipor do wskazanych w modelu ścian, według ściśle określonych parametrów. Tabela wykaz rozwiązań konstrukcyjnych ścian, spełniających kryteria określone w obszarze: Parametry Domyślnie w tabeli wyświetlane są 3 typy ścian spełniające kryteria. Aby wyświetlić wszystkie rozwiązania spełniające kryteria, wciśnij przycisk: Pokaż więcej rozwiązań Obszar: Parametry Użytkownik może dobrać odpowiednie rozwiązanie materiałowe ściany poprzez definicję następujących parametrów: Przeznaczenie - można wybrać dowolną wartość z predefiniowanej, rozwijalnej listy: Dowolne Zewnętrzna nośna Wewnętrzna nośna Wewnętrzna działowa 6

8 Akustyczna Piwniczna lub fundamentowa Graniczna wartość współczynnika U [W/(m²K)] - edytowalne pole tekstowe, w którym należy wpisać wartość liczbową Grubość warstwy nośnej [mm] - można wybrać dowolną wartość z predefiniowanej, rozwijalnej listy Klasa wytrzymałości [MPa] - można wybrać dowolną wartość z predefiniowanej, rozwijalnej listy Użytkownik może zmieniać wartości parametrów dowolną ilość razy. Tabela aktualizuje się w sposób automatyczny po każdej ze zmian. UWAGA: Klikając na nagłówek wybranej kolumny, można sortować listę rozwiązań wg wartości wskazanego parametru. Wprowadzanie wybranego rozwiązania do modelu Dla uprzednio zaznaczonych ścian Liczba w nawiasie oznacza ilość podświetlonych w modelu ścian, do których zostanie przypisane wybrane rozwiązanie Kliknij w tabeli Lewym Przyciskiem myszy (LP) na wiersz zawierający poszukiwane rozwiązanie Kliknij OK. 7

9 Bez wcześniejszego wskazywania ścian Kliknij LP na przycisk: Zaznacz ściany W oknie pracy, zaznacz ściany, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk: Finish W oknie: Dobierz ściany, kliknij w tabeli Lewym Przyciskiem myszy (LP) na wiersz zawierający poszukiwane rozwiązanie Kliknij OK 8

10 Zmiana typu ściany Zmiana typu ściany na inny z oferty Xella, powinna być wykonywana również za pomocą narzędzia: Dobierz ściany. Tylko wtedy zestawienia materiałów będą zawierały wiarygodne dane. Wskazówka: Podczas zmiany typu ściany za pomocą narzędzia: Dobierz ściany, może pojawić się komunikat o naruszeniu więzów pomiędzy ścianą, a krawędzią stropu. Dzieje się tak przeważnie, gdy szkic stropu tworzony jest poprzez wskazywanie podpór. Aby tego uniknąć, szkicuj stropy za pomocą opcji: Linia. 2.2 Dobierz nadproża Narzędzie pozwala na dobór i wstawienie do modelu systemowych nadproży Ytong. Rodzaje wstawianych nadproży: Nadproża Ytong YN Nadproża zespolone Ytong YF lub YD Nadproża w kształtce U Belka żelbetowa Parametry brane pod uwagę podczas doboru nadproża Szerokość otworu Grubość warstwy nośnej zaznaczonej ściany Przeznaczenie ściany Aplikacja automatycznie pobiera z modelu informacje o szerokościach otworów znajdujących się w wybranej ścianie. Pod uwagę brane są otwory utworzone następującymi metodami: Narzędziami: Drzwi oraz Okno Poprzez edycję kształtu ściany Narzędziem: Otwór 9

11 Szczegółowy algorytm doboru nadproży znajduje się na stronie: Na podstawie ww. parametrów, aplikacja wyświetla możliwe do zastosowania warianty. Algorytm postępowania Wskaż na ekranie pojedynczą ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka, do której chcesz wstawić nadproża, a następnie kliknij na ikonę: Jeżeli przed uruchomieniem narzędzia nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: Kliknij LP przycisk OK, a następnie kliknij na odpowiednią ścianę. UWAGA: Jeżeli ustawisz kursor w pobliżu ściany nie zbudowanej z materiałów Ytong lub Silka, przyjmuje on postać znaku zakazu! Narzędzie akceptuje tylko ściany zbudowane z produktów Xella. W oknie: Dobierz nadproża odszukaj tabelę zawierającą listę otworów w zaznaczonej ścianie Kliknij LP w dowolną komórkę w pierwszym wierszu tak, aby podświetlił się na niebiesko. Zauważ, że w modelu zostało podświetlone okno, którego ten wiersz dotyczy. 10

12 W kolumnie: Rodzaj nadproża, kliknij LP na przycisk z rozwijalną listą Z listy dostępnych nadproży wybierz to, które chcesz zastosować Wykonaj tą czynność dla wszystkich otworów, a następnie zatwierdź przyciskiem OK Nadproża zostały wstawione w ścianie Mechanizmy sprawdzające wykonalność Aplikacja posiada wbudowane mechanizmy sprawdzające poprawność konstrukcji. Jeżeli górna krawędź otworu jest za blisko górnej krawędzi ściany tak, że żadne nadproże z oferty Xella nie mieści się w ścianie, wówczas aplikacja wyświetla komunikat o braku możliwości wstawienia nadproża: 11

13 Jeżeli górna krawędź otworu znajduje się blisko górnej krawędzi ściany, ale na tyle daleko, że możliwe jest dobranie odpowiedniego nadproża, wówczas w tabelce będzie wyświetlone tylko to nadproże, które może być wstawione. 2.3 Wstaw wieniec w kształtce Narzędzie pozwala na wstawienie we wskazanych ścianach wieńców w kształtkach U, a także dodanie do modelu elementów docieplenia wieńca Ytong i Multipor Rodzaje wstawianych elementów Wieniec ocieplony kształtką Multipor EDW Wieniec ocieplony kształtką Ytong EDW Wieniec w kształtce U Murłata Wstawianie Wieńców ocieplonych kształtką Multipor EDW Podświetl LP ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce. Jednocześnie można zaznaczyć więcej niż jedną ścianę. Jeżeli przed kliknięciem ikonki nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: 12

14 Kliknij LP OK W oknie pracy podświetl ściany, do których chcesz wstawić wieńce, a następnie kliknij: Finish W oknie: Wstaw wieniec w kształtce, kliknij LP na przycisk: Wieniec ocieplony kształtką Multipor EDW W obszarze: Parametry w polu rozwijalnym: Grubość kształtki [cm] wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji: 12 lub 14 w polu: Wysokość wieńca [cm], wpisz wartość zawierającą się w przedziale: <15, 39>cm 13

15 Po zdefiniowaniu obydwu parametrów, kliknij LP przycisk: OK Wstawianie Wieńców ocieplonych kształtką Ytong EDW Podświetl LP ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce UWAGA: Jednocześnie można zaznaczyć więcej niż jedną ścianę. Jeżeli przed kliknięciem ikonki nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: Kliknij LP OK W oknie pracy podświetl ściany, do których chcesz wstawić wieńce, a następnie kliknij: Finish 14

16 W oknie: Wstaw wieniec w kształtce, kliknij LP na przycisk: Wieniec ocieplony kształtką Ytong EDW W obszarze: Parametry w polu rozwijalnym: Grubość kształtki [cm], wybierz jedną z trzech dostępnych opcji: 9 (Ytong 5 cm, wełna mineralna 4 cm) 11,5 (Ytong 7,5 cm, wełna mineralna 4 cm) 14 (Ytong 10 cm, wełna mineralna 4 cm) w polu: Wysokość wieńca [cm], wybierz jedną z dostępnych wartości <16, 20, 24, 25, 28, 30, 34 cm>. Po zdefiniowaniu obydwu parametrów, kliknij LP przycisk: OK. Wstawianie Wieńców w kształtce U Podświetl LP ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce UWAGA: Jednocześnie można zaznaczyć więcej niż jedną ścianę! 15

17 Jeżeli przed kliknięciem ikonki nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: Kliknij LP OK W oknie pracy podświetl ściany, do których chcesz wstawić wieńce, a następnie kliknij: Finish W oknie: Wstaw wieniec w kształtce, kliknij LP na przycisk: Wieniec w kształtce U W oknie: Wstaw wieniec w kształtce pojawi się tabelka z liczbą wierszy odpowiadającą liczbie podświetlonych w modelu ścian. Każdy wiersz umożliwia wstawienie wieńca w jednej ścianie. Jednocześnie można zdefiniować kilka różnych wieńców, w kilku ścianach. 16

18 Poszczególne kolumny tabeli: Grubość [cm] grubość warstwy nośnej ściany odczytana z modelu Wysokość [cm] wysokość kształtki U, która ma być zastosowana Ocieplenie wew. [cm] grubość dodatkowego ocieplenia umieszczanego od wewnętrznej strony kształtki. Puste pole oznacza brak dodatkowego ocieplenia. Automatyczny dobór zaznaczenie tego pola powoduje, że aplikacja automatycznie dobierze odpowiednią kształtkę Kształtka U typ kształtki, która będzie wstawiona do modelu UWAGA: Aby wstawienie wieńców do modelu było możliwe, we wszystkich wierszach w tabeli muszą być zdefiniowane kształtki U. Wówczas przycisk OK staje się aktywny. Kliknij OK, aby wstawić wieńce do modelu. Wieńce niestandardowe Cechy charakterystyczne wieńców niestandardowych: leżą w płaszczyźnie innej niż pozioma, ich długość może być mniejsza niż długość ściany i jest definiowana przez użytkownika poprzez wskazanie na ekranie dwóch punktów. Metodyka wstawiania wieńca niestandardowego Podświetl LP ścianę (np. ścianę szczytową) zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce. W oknie: Wstaw wieniec w kształtce, kliknij LP na przycisk: Wieniec w kształtce U 17

19 Kliknij LP przycisk: Wieniec niestandardowy. Wybrana ściana zostanie wyizolowana z modelu Za pomocą narzędzia View Cube, znajdującego się domyślnie w prawym górnym rogu okna pracy, obróć ścianę aby ułatwić sobie szkicowanie Kliknij na powierzchni ściany LP w punktach, pomiędzy którymi ma być wstawiony wieniec. Naciśnij Esc, aby powrócić do okna: Wstaw wieniec w kształtce. Na przycisku: Wieniec niestandardowy (), w nawiasie pojawiła się 1 oznaczająca,że jeden taki wieniec został zdefiniowany w modelu. 18

20 W tabeli zdefiniuj parametry kształtki U, a następnie LP kliknij OK Wstawianie Murłaty Zaznacz LP myszy ścianę, w której jest wstawiony wieniec Kliknij na ikonkę: Wstaw wieniec w kształtce Murłata W tabeli, w kolumnie: Grubość murłaty, określ wielkość przekroju murłaty. Masz do dyspozycji: 12x12cm, 14x14cm, 16x16cm, 18x18cm. Z każdym z tych przekrojów, spięta jest kształtka U odpowiednich rozmiarów. Obniżanie wieńca Zaznaczenie tego parametru powoduje, że wieniec jest obniżany o wysokość murłaty (rozmiar murłaty + grubość ścianki kształtki U) Kliknij LP myszy przycisk OK, aby wstawić Murłatę do modelu. 2.4 Wstaw słup Narzędzie pozwala na wstawianie do modelu filarków żelbetowych w kształtkach U. Filarki stosuje się m.in. w ściankach kolankowych lub pomiędzy otworami okiennymi. 19

21 Typy filarków Filarek żelbetowy obudowany pojedynczą kształtką U Filarek żelbetowy obudowany podwójną kształtką U Wstawianie filarków do modelu Podświetl LP ścianę zbudowaną z materiałów Ytong lub Silka i na panelu: Ytong Silka Multipor, kliknij na ikonkę: Wstaw słup Jeżeli przed kliknięciem ikonki nie została podświetlona żadna ściana, na ekranie pojawi się komunikat: Kliknij LP OK W oknie pracy kliknij LP na ścianę, do której chcesz wstawić filarki 20

22 Po kliknięciu, na ekranie pojawi się okno: Wstaw słup Wybierz LP odpowiedni typ filarka Określ wartość parametru: Wysokość płaszczyzny cięcia Parametr ten definiuje odsunięcie płaszczyzny cięcia widoku od piętra, na którym stoi ściana. Kliknij przycisk OK. W oknie pracy przesuń kursor w miejsce wstawienia filarka, a następnie LP myszy wstaw filarek. UWAGA: Aby odpowiednio obrócić filarek przed wstawieniem, naciśnij spację. Po wstawieniu naciśnij 2 razy Esc UWAGA: Aby precyzyjnie ustawić filarek w ścianie,wykorzystaj natywne narzędzia Revitowe takie, jak: Przesuń lub Wyrównaj 2.5 Generuj zestawienie Narzędzie pozwala na wygenerowanie zestawienia materiałów Ytong, Silka, Multipor wraz z akcesoriami. Zestawienie zintegrowane jest z cennikiem Xella, dzięki czemu użytkownik otrzymuje kompletny raport przedmiarowo kosztowy dotyczący projektowanego budynku. Zestawienie uwzględnia tylko i wyłącznie materiały z oferty Xella. Zestawienie można wygenerować, jeżeli choćby jeden element z oferty Xella został wstawiony do modelu. Zasady działania narzędzia Aby uruchomić narzędzie, kliknij LP myszy na ikonkę: Generuj zestawienie W oknie: Zestawienie, znajdują się dwie zakładki: Dane Inwestycji i Projektanta Opcje Zestawienia Zakładka: Dane Inwestycji i Projektanta - znajdują się dwa obszary z parametrami tekstowymi, które można wypełnić odpowiednimi danymi: 21

23 Obszar: Dane Inwestycji wypełnia użytkownik przed wygenerowaniem pierwszego zestawienia. Dane te są zapamiętywane przez aplikację i przechowywane wraz z projektem. Będą automatycznie wstawiane podczas tworzenia kolejnych zestawień. Obszar: Dane Projektanta - informacje pobierane są z formularza wypełnianego podczas instalacji aplikacji. Dane te można edytować. Zakładka: Opcje zestawienia tu projektant decyduje o kategoriach obiektów, jakie powinny być uwzględnione w zestawieniu, a także o wielkości zapasu na docinki. Podgląd zestawienia Aby wyświetlić podgląd, kliknij LP myszy przycisk Podgląd Zapisywanie zestawienia na dysku. LP myszy kliknij przycisk: Zapisz i wybierz jeden z dwóch dostępnych formatów: xls pdf 22

24 W oknie: Zapisywanie jako w polu: Nazwa pliku, wpisz nazwę pod jaką chcesz zapisać zestawienie i kliknij: Zapisz 23

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu KOMA

Podręcznik użytkownika programu KOMA Podręcznik użytkownika programu KOMA Spis treści 1. Jak zainstalować program.... 2 2. Wstęp... 2 3. Interfejs... 4 3.1. Panele w interfejsie programu... 7 3.1.1. Panel Spis pozycji... 8 3.1.2. Panel Pozycja...

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2015-01-26 Spis treści 1. SPIS TREŚCI 1 Spis treści 1. Spis treści... 1 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu AS

Instrukcja obsługi programu AS Instrukcja obsługi programu AS Wsparcie techniczne i użytkowe świadczone jest przez producenta programu firmę m6 software za pośrednictwem: e-maila: tuw@m6.pl strony internetowej: www.tuw.m6.pl oraz numerów

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 19.0)... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE... 5 ROBOT

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo