Rozmowa z Adamem Łąckim, prezesem Krajowego Rejestru Długów i Mirosławem Sędłakiem, prezesem Krajowego Biura Informacji Kredytowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmowa z Adamem Łąckim, prezesem Krajowego Rejestru Długów i Mirosławem Sędłakiem, prezesem Krajowego Biura Informacji Kredytowej."

Transkrypt

1 Rozmowa z Adamem Łąckim, prezesem Krajowego Rejestru Długów i Mirosławem Sędłakiem, prezesem Krajowego Biura Informacji Kredytowej. Dlaczego Krajowy Rejestr Długów zdecydował się zostać głównym udziałowcem Krajowego Biura Informacji Kredytowej? Adam Łącki: O tym, że banki spółdzielcze planują utworzenie konkurencyjnego biura informacji kredytowej wiedzieliśmy od dawna. Obserwowaliśmy to z boku, byliśmy zapraszani do współpracy jako biuro informacji gospodarczej i wreszcie postanowiliśmy to przyspieszyć, a także skorzystać z okazji i stać się głównym udziałowcem spółki. W tej chwili KRD jest w posiadaniu 80 proc. udziałów w KBIK. Oprócz nas udziałowcami jest 30 banków spółdzielczych i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, czyli izba gospodarcza niezbędna do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Jest to lustrzane odbicie organizacji BIK połączonego z Biurem Informacji Gospodarczej. Teraz KRD utworzy z KBIK tandem, żeby jak najlepiej zagospodarować obszar informacji gospodarczej i finansowej z sektora bankowego. W pierwszej kolejności chcemy tworzyć bazę informacji kredytowej o firmach, bo tej wiedzy bankom najbardziej brakuje, a zapotrzebowanie na nią jest olbrzymie. Firmy po kryzysie zaczynają inwestować i to korzystając z kredytów bankowych. Mirosław Sędłak: Mamy już odzew ze strony banków komercyjnych, które wysłały zapytania ofertowe dotyczące współpracy z KBIK. W jaki sposób będzie wyglądała współpraca KRD z KBIK? Adam Łącki: Przede wszystkim KBIK będzie korzystało z doświadczenia KRD i wiedzy o rynku. Wykorzystany zostanie know-how w zdobywaniu klientów, najnowsze rozwiązania informatyczne. Mirosław Sędłak: Odbiorcą informacji kredytowej są te same instytucje, które potrzebują informacji gospodarczej. KRD dawno przetarł już szlaki, ma relacje, znaną markę, odpowiednie zaufanie. Jeżeli tym samym szlakiem pójdzie podmiot równoległy, co prawda regulowany innym prawodawstwem, bo Ustawą o prawie bankowym, to będzie miał otwartych wiele drzwi. Ponadto startujemy dużo później niż nasz główny konkurent i dzięki temu możemy uniknąć błędów popełnionych przez BIK. Chcemy się bardziej wsłuchać w opinie klientów, którzy po tak długim czasie mają już wyrobione zdanie na temat informacji kredytowej, w jakiej formie i czego oczekują, w jakich formatach chociażby wymiana tych danych powinna się odbywać. Chcemy wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne jak najwięcej problemów i prac przejąć od klienta na siebie. Chcemy zaoferować klientom tańszą, lepszej jakości usługę i dostosować programy scoringowe ocen kredytowych do dzisiejszej rzeczywistości. Położyć nacisk na poprawność danych, ich higienę, żeby nie było takich kuriozalnych sytuacji, że ktoś za przysłowiową złotówkę, którą gdzieś przeoczył, nie dostaje kredytowania, bo cała ocena scoringowa jest mu przez to zaniżana. Przykładem takiego błędu w ocenie obecnie wydawanej przez BIK jest sytuacja, gdy klient po tym, gdy bank złożył o niego zapytanie do BIK, rezygnuje 1 / 9

2 z kredytu, bo np. gdzie indziej otrzyma lepsze warunki, a automatycznie ma obniżoną ocenę scoringową, bo system BIK-u przyjmuje to jako odmowę udzielenia kredytu. Będziemy chcieli zrobić to lepiej. Czy istnienie dwóch biur informacji kredytowej nie utrudni bankom dostępu do pełnej informacji o konkretnym kliencie? Mirosław Sędłak: Absolutnie nie. W prawie każdym kraju Unii Europejskiej funkcjonuje po kilka biur informacji kredytowej. W Hiszpanii i w Holandii są to dwa biura, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech są po trzy biura. Ponadto można zauważyć, że w tych krajach, w których jest konkurencja na rynku informacji kredytowej, informacja jest do pozyskania taniej i jest ona wyższej jakości. Monopol z zasady tak działa, żeby mu było wygodnie, niekoniecznie klientowi. Na naszym rynku bankowym mamy bardzo różne podmioty i nie wszystkie ze względu na specyfikę swojej działalności potrzebowały tego, co im BIK oferował. Teraz będą miały wybór. Będą mogły wybrać taką ofertę jaka jest im potrzebna. Będziemy na pewno bardzo elastycznie nastawieni na oczekiwania naszych klientów. Odzew ze strony banków komercyjnych już na starcie naszej działalności pokazuje, że niezadowolenie z usług BIK istnieje i banki szukają rozwiązania, które będzie lepiej do nich dopasowane. Ponadto będziemy nastawieni na współpracę. Nie wyobrażamy sobie, że konkurując z BIK-iem nie będziemy współpracować. Zresztą prawo to dopuszcza. Ustawa mówi wyraźnie, że można współpracować. Gdyby trzeba było współpracować, prawdopodobnie KBIK by nie powstał. KRD od kilku lat zabiegał o współpracę z BIK-iem, ale ciągle były jakieś przeszkody. Bardzo się dziwię, że BIK nie dopuścił do tej współpracy, bo związałby KRD z sobą i nie powstałaby konkurencja. Przykładem, że współpraca pomimo konkurencji jest możliwa, są trzy biura informacji gospodarczej, które stworzyły nawet platformę, dzięki której klient składając jedno zapytanie dostaje informacje z trzech instytucji. Konkurencja sprawi, że szybko cena zapytania do dwóch BIK-ów będzie niższa niż obecnie do jednego. Adam Łącki: Położymy bardzo duży nacisk na pozyskiwanie informacji na temat rachunków bankowych przedsiębiorców i będziemy tworzyć scoringi kredytowe przedsiębiorstw. Tej informacji w tej chwili praktycznie na rynku nie ma. BIK-owi pomimo kliku lat działań nie udało się takiej bazy stworzyć, a KRD jest największą w Polsce bazą danych o zaległościach płatniczych przedsiębiorców. Czy konkurowanie z instytucją należącą do izby stworzonej przez banki Związku Banków Polskich nie odbije się negatywnie na współpracy KRD z bankami? Adam Łącki: Byłoby to nierozsądne ze strony banków, ponieważ KBIK działa na korzyść banków i całego rynku finansowego. Poprawi jakość funkcjonowania całego sektora. Jeżeli przeważą zapędy monopolistyczne, to możemy się spodziewać jakichś utrudnień, ale powinno to być natychmiast zauważone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zresztą Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest izbą równorzędną ze Związkiem Banków 2 / 9

3 Polskich. Zanim zaczął pan zarządzać KRD, przez wiele lat pracował pan w różnych firmach windykacyjnych. Jak w ciągu tych lat zmieniała się branża windykacyjna w Polsce? Adam Łącki: Gdy zaczynałem pracę w firmach windykacyjnych, nowoczesne formy windykacji praktycznie nie były znane. Chcąc sprzedać tę usługę musieliśmy mocno tłumaczyć, na czym polega profesjonalna windykacja, że nie jest to oddziaływanie kijem czy pałką, a stosowanie odpowiednich komunikatów do dłużnika, zastosowanie środków prawnych, które przeciwdziałają powstawaniu długu, czyli prowadzenie działań polubownych zanim przejdą one na etap sądowy. W tym czasie przedsiębiorcy nie potrafili napisać sami pozwu do sądu. Dopiero w następnych latach sytuacja zaczęła się zmieniać. Przedsiębiorcy poznali, na czym polega profesjonalna windykacja, zmieniły się ceny usług, nastąpiła ewolucja, która z windykacji polubownej przeszła w elektroniczne bazy danych o dłużnikach. Pierwszą bazą szerzej znaną, z którą mieliśmy do czynienia była Krajowa Giełda Wierzytelności. Następnie nastała era biur informacji gospodarczej i trwa do tej pory. Jest to dodatkowe wzmocnienie etapu polubownego windykacji, ale nie tylko. Biura informacji gospodarczej mogą być wykorzystywane na każdym etapie dochodzenia swoich należności. Mając możliwość kierowania kilkoma różnymi firmami windykacyjnymi przechodziłem przez te wszystkie etapy i wspólnie z rynkiem poznawałem nowe sposoby postępowania. Działania, które były skuteczne 15 lat temu, niekoniecznie przynoszą skutek teraz. Korzystamy z innych, nowych, lepszych narzędzi. Czy rozwój przełożył się na mniejszą liczbę niespłacanych należności, czy one rosną wraz ze wzrostem obrotu gospodarczego? Adam Łącki: Należności, które podlegają windykacji zmieniają się wraz ze strukturą rynku. Gdy jest lepsza koniunktura i przedsiębiorstwa lepiej sobie radzą, płacą, bo mają z czego. Generalnie jednak firmy windykacyjne zawsze mają co robić, bo przedsiębiorcy bardzo często po prostu kredytują się kosztem innych firm. Jest to najtańsza forma kredytu. Jeżeli mówimy o zaległościach względem sektora finansowego, względem banków, to te narastają. Akcje kredytowe są prowadzone systematycznie od wielu lat i był okres, gdy były one bardzo agresywne. Okres spowolnienia gospodarczego wyhamował je trochę w odniesieniu i do konsumentów i przedsiębiorców może nawet przede wszystkim do tych drugich. W tej chwili zadłużenie przedsiębiorstw doszło do 225,2 mld zł. W tym jest też część wierzytelności przeterminowanych według naszych ostatnich raportów jest to około 27 mld zł, w tym 18 mld przysługuje małym i średnim przedsiębiorstwom, czyli duże przedsiębiorstwa są znacznie lepszymi płatnikami. Także sektor konsumencki jest coraz bardziej zadłużony, zaciągamy coraz więcej kredytów i tym samym zbliżamy się do stopnia ukredytowania występującego w krajach zachodnich, chociaż jeszcze nam do tego daleko. Jasne jest, że im więcej kredytów, tym więcej należności nie spłaconych na czas. Nie tylko wolumen ma na to wpływ, ale także kondycja gospodarki. Gdy koniunktura jest dobra, ludzie mają pracę, nie ma wahań kursów walutowych, lepiej wywiązują się ze swoich zobowiązań. W okresach dekoniunktury liczba kredytów zagrożonych wzrasta. Różnice obserwuje się też w spłacaniu różnych rodzajów kredytów. Najlepiej spłacają się kredyty hipoteczne. Lepiej spłacane są kredyty walutowe niż złotówkowe 3 / 9

4 najlepiej te zaciągnięte we franku szwajcarskim. Gorzej spłacamy kredyty gotówkowe. Czy istnieje próg zadłużenia, którego nie powinniśmy przekroczyć? Ponad 2 mln Polaków ma problemy ze spłatą swoich należności. To dużo czy w normie? Mirosław Sędłak: Myślę, że na tę liczbę należy patrzeć poprzez pryzmat 2,5 mln bezrobotnych w Polsce. Te liczby bardzo korespondują z sobą. Myślę, że to jest jeden z czynników, które należy brać pod uwagę określając, jaki poziom niespłacanych kredytów jest wysoki, a jaki mieszczący się w dopuszczalnej normie. Adam Łącki: Jeśli spojrzeć na polską gospodarkę jako całość, to poziom zadłużenia i firm i gospodarstw domowych w relacji do PKB nie jest niepokojący. Jest on poniżej średniej europejskiej. Niepokojący jest właśnie poziom niespłacanego zadłużenia w kredytach konsumpcyjnych. Na koniec 2009 roku ok. 13 proc. z nich było zagrożonych, a na koniec 2010 roku już 17 proc. To ponad 25 mld zł. Mamy 100 tys. osób, które zaciągnęły 10 kredytów i więcej, z czego ok. 80 tys. nie spłaca co najmniej jednego. I w tym fragmencie, sporym przecież, możemy mówić o przekredytowaniu. Osobny problem, to kredyty hipoteczne. Te na szczęście dobrze się spłacają, bo tu wskaźnik kredytów trudnych wynosi zaledwie 1,8 proc., ale trzeba pamiętać, że mamy ok. 100 tys. rodzin, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich w 2 i 3 kwartale 2008 roku, kiedy frank kosztował ok. 2 zł. Dzisiejszy kurs tej waluty to 3,21 zł. I tu jest potencjalne niebezpieczeństwo zepsucia się portfela kredytowego, gdyby gwałtownie pogorszyła się koniunktura i te osoby straciły zdolność spłaty coraz większych rat. Ale na szczęście prognozy co do wzrostu gospodarczego są umiarkowanie optymistyczne, mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Mirosław Sędłak: Myślę też, że regulator zaciąga hamulec ręczny, ponieważ ostatnie rekomendacje S i T mocno utrudniają nieprzemyślane zadłużanie się Polaków. Banki, nawet gdyby chciały podejmować duże ryzyko, ze względu na wytyczne regulatora nie mogą tego robić. Myślę, że skala złego zadłużenia nie powinna rosnąć. Jedyną rzeczą, która może sytuację diametralnie pogorszyć, to jakieś tąpnięcie polskiej gospodarki, jakaś lawina związana z Grecją, Portugalią, horrendalny wzrost kursu franka szwajcarskiego, w którym wiele rodzin ma zaciągnięte kredyty hipoteczne. Po upadku Lehman Brothers banki profilaktycznie wstrzymały akcję kredytową. Czy to spowodowało, że zaległych należności przybyło, czy zmniejszyły się? Adam Łącki: Od października 2008 roku obserwowaliśmy gwałtowny wzrost pobieranych raportów, czyli poszczególne podmioty zaczęły się bardziej skrupulatnie sprawdzać. Jednocześnie przedsiębiorcy, gdy tylko było ich na to stać, płacili swoje zobowiązanie, żeby zniknąć z KRD. Nagle okazało się, że baza zaczęła nam gwałtownie maleć. Tak się działo do początku 2009 roku. Od marca znowu zaczęła rosnąć, czyli kryzys się pogłębił i słabsi przedsiębiorcy znowu zaczęli trafiać na listę KRD. Mirosław Sędłak: Podobnie było z konsumentami. Nie było to zresztą dla nas zaskoczeniem. Tracili oni pracę na jesieni, następnie tracili oszczędności, a na przednówku kapitału zabrakło. Adam Łącki: Na rynku mocno zaczęło brakować pieniędzy i przedsiębiorcy nie mieli finansowania zewnętrznego. W marcu 2008 miesięczna akcja kredytowa względem 4 / 9

5 przedsiębiorców wynosiła 4 mld zł. W marcu 2009 akcja kredytowa wynosiła już tylko 400 mln, czyli dziesięciokrotnie mniej pieniądza do zainwestowania. Więc przedsiębiorcy zaczęli się kredytować na dostawcach. Ci, którzy mieli gorszą sytuację finansową przestawali płacić i nasza baza zaczęła rosnąć. Teraz znowu obserwujemy trend podobny do tego z 2008, czyli ubywa zadłużonych przedsiębiorstw dopisywanych do rejestru długów. O ile na początku 2011 roku było ich około 400 tys. łącznie z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność to teraz ta liczba spadła poniżej 330 tys. Czy to na pewno wynika z poprawy koniunktury? Przecież mamy do czynienia ze wzrostem cen i podatków. Adam Łącki: Wydaje mi się, że pomimo tych czynników mamy do czynienia z poprawą koniunktury. Prowadzimy wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych od 2009 roku cykliczne badanie, które nazywa się Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Co kwartał pytamy prawie 2 tys. przedsiębiorców z całej Polski, ze wszystkich branż i różnych wielkości firmy na temat prognoz następnego kwartału, oraz o sytuację bieżącą. Zbierane są informacje, jak wygląda ich sytuacja finansowa, jakie są ich zaległości, jak długo oczekują na zapłatę, jaka część ich faktur nie jest płacona na czas itd. Szeroko oceniamy ich sytuację finansową. Z raportu na raport te wyniki są coraz lepsze. Ostatni raport informuje, że zatory płatnicze maleją. Już 17 proc. firm deklaruje, że nie ma żadnych problemów z odzyskaniem należności, podczas gdy pod koniec 2010 roku było ich 13 proc. Coraz więcej też przedsiębiorców z optymizmem ocenia przyszłość. Firmy zaczynają też coraz chętniej inwestować i to nie tylko z własnych pieniędzy, ale sięgając także po kredyty bankowe. Na razie sytuacja nie jest jeszcze na tyle stabilna, żeby mówić o dużej chęci inwestowania, ale można zauważyć początek pozytywnego trendu. Podejmowanie długoterminowych zobowiązań wiąże się z dużym ryzykiem i robią to w sposób bardzo ostrożny. Mirosław Sędłak: Wynik tego badania jest po raz pierwszy tak dobry od 2009 roku, a odsetek przedsiębiorców przewidujących, że w następnym roku ich sytuacja się poprawi jest czterokrotnie wyższy od procentu przedsiębiorców, którzy twierdzą, że się pogorszy 44 do 10 proc. Czy system prawny w Polsce sprzyja temu, żeby odzyskiwać swoje pieniądze? Mirosław Sędłak: Ciągle mamy nierównowagę pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Dotyczy to szczególnie dłużnika konsumenta. Po jego stronie stoi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W tej chwili bank może sprawdzić klienta w rejestrze gospodarczym tylko w ciągu 30 dni od podpisania odpowiedniego pozwolenia przez klienta. Często dzieje się tak, że klient zanim zacznie ubiegać się o kredyt spłaca wszystkie zaległości, przez okres wspomnianych 30 dni ma czyste konto, a później znowu ma zaległości w spłatach, ale wtedy bank nie może już ponownie sprawdzić tego konsumenta, a jest to bardzo ważne, ponieważ najczęściej kłopoty wcześniej widać w BIG-u niż w BIK-u. Bank musiałby znowu poprosić klienta o zgodę na sprawdzenie go w rejestrze gospodarczym, a wiadomo, że jeżeli wie, że jego ocena tam nie jest dobra, nie zgodzi się na to. Mamy nadzieję, że w ramach prowadzonego właśnie przeglądu tej ustawy uda się zmienić zapis o biurach informacji gospodarczej, żeby takie oświadczenie 5 / 9

6 podpisane przez konsumenta było ważne na cały czas trwania stosunku prawnego pomiędzy nim a instytucją finansową. To pozwalałoby wierzycielowi z wyprzedzeniem zareagować na pogarszającą się sytuację konsumenta. Adam Łącki: Chciałbym dodać, że sytuacja trochę poprawiła się w zakresie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jeszcze rok temu z biur informacji gospodarczej nie mogli korzystać wierzyciele wtórni. Są to głównie firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne, które odkupują wierzytelności m.in. od banków i operatorów telefonicznych. W przypadku odkupienia przez taki podmiot długu, informacja o zaległości znikała z bazy, ponieważ dotychczasowy wierzyciel był zobowiązany do wykreślenia jej w ciągu 14 dni, a nowy nie mógł jej wpisać. W ten sposób dłużnicy w cudowny sposób odzyskiwali wiarygodność płatniczą. Sytuacja się zmieniła. Od 14 czerwca ubiegłego roku ustawa pozwala na dopisywanie informacji gospodarczych przez wierzycieli wtórnych. Jest to olbrzymia liczba informacji, która trafiła z powrotem na rynek. Patrząc przez ten pryzmat sytuacja do windykacji uległa poprawie. Jak wygląda sytuacja dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej? Adam Łącki: Sytuacja nadal nie jest dobra, ale okres oczekiwania na odzyskanie należności poprzez sąd uległ znacznemu skróceniu. Jeszcze cztery lata temu, według danych Banku Światowego, polski przedsiębiorca oczekiwał średnio na zapłatę, jeżeli skierował sprawę do sądu, 1000 dni. W tej chwili trwa to około 830 dni. To jest nadal bardzo długo w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, nadal jesteśmy na szarym końcu. Wejście w życie e-sądów spowodowało także łatwiejszy dostęp dochodzenia swoich wierzytelności. Są one szczególnie wykorzystywane przez firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne. Mirosław Sędłak: Czytałem ostatnio opracowanie z zeszłego roku na temat sądownictwa, gdzie zrobiono analizę efektywności sądownictwa w Polsce. Okazuje się, że różnie to wygląda w różnych rejonach Polski. Efektywność sądów zależy m.in. od tego czy w składzie danego sądu pełnione są funkcje administracyjne np. czy zawodowy sędzia przy okazji jest prezesem sądu. To powoduje, że im mniej liczebny sąd, a pełnionych funkcji więcej, tym gorsza efektywność sądu. Z drugiej strony sędziowie chętnie obejmują te funkcje, bo mają dodatki finansowe za ich pełnienie. Gdyby nie było tych dodatków, więcej sędziów byłoby do dyspozycji do prowadzenia spraw. Bardzo pouczające było dla mnie spotkanie w tamtym roku z byłym ministrem sprawiedliwości mec. Zbigniewem Ćwiąkalskim. Zaprezentował on badania pokazujące, że mitem jest, że liczba sędziów decyduje o efektywności wymiaru sprawiedliwości. Jako przykład podał Niemcy. W Niemczech pracuje 3 tys. sędziów, populacja wynosi 80 mln ludzi i kilka milionów przedsiębiorstw, a sprawność sądów gospodarczych jest kilka razy wyższa niż w Polsce, gdzie jest 40 mln ludzi, a w wymiarze sprawiedliwości pracuje 9 tys. sędziów. Czyli na dwa razy mniej mieszkańców przypada trzy razy więcej sędziów. Czy sytuację mogłoby poprawić zlikwidowanie sądów gospodarczych i przeniesienie prowadzonych przez nich spraw do sądów powszechnych? Mirosław Sędłak: Jest taka propozycja i ja ją popieram, bo to zwiększa efektywność systemu. Podział na sądy gospodarcze i pozostałe jest reliktem poprzedniego systemu. To 6 / 9

7 powoduje, że ta tak zwana specjalizacja wprowadza duże ograniczenia systemu sprawiedliwości. Czy biura informacji gospodarczej są przydatne dla przedsiębiorców współpracujących z zagranicznymi firmami? Adam Łącki: Zgodnie z prawem możemy wymieniać się informacjami z podobnymi instytucjami działającymi w innych krajach. Odpowiednie relacje są w tej chwili nawiązywane i za pośrednictwem KRD będzie można zadać pytanie np. niemieckiemu biuru informacji gospodarczej. Podobnie będzie to działać w przeciwnym kierunku i polscy nierzetelni przedsiębiorcy nie będą mogli liczyć, że mając złą opinię w kraju, będą mogli pozyskiwać finansowanie za granicą. Cały czas mówimy o użyteczności biur informacji gospodarczej czy kredytowej dla firm, a czy przeciętny Kowalski może skorzystać z tych instytucji, żeby odzyskać swoje należności? Adam Łącki: Jak najbardziej tak. Wierzyciel będący konsumentem może dopisać innego konsumenta lub przedsiębiorstwo, które są mu winne zaległe płatności, ale tylko wtedy, gdy posiada wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności, tzw. tytuł wykonawczy. Informacje takie może dopisać do Krajowego Rejestru Długów w bardzo prosty sposób za pośrednictwem tzw. Serwisu Ochrony Konsumenta. Do tej pory konsumenci dokonali już 12 tys. wpisów, z czego 22 proc. dotyczy przedsiębiorców. Często są to pracodawcy, którzy zalegają z pensją. Jest więc to nowe narzędzie poprawiające przestrzeganie praw pracowniczych i pozwalające wyeliminować z rynku nieuczciwe firmy. Czy korzystał pan z informacji zawartych w bazie KRD? Adam Łącki: Tak. Sprawdzałem np. biuro podróży, z którym planowałem wyjechać za granicę, żeby uniknąć później ewentualnych nieprzyjemności w przypadku jego niewypłacalności. Okazało się zresztą, że korzystałem z usług rzetelnej firmy. Moja ostrożność w tym zakresie wiąże się z obserwowanym przez nas wzrostem w ciągu 2 lat o 80 proc. liczby biur podróży, które trafiły do naszej bazy danych. W lipcu 2009 roku było ich 92 głównie firmy średniej wielkości. W tej chwili mamy ich w bazie 166. Znacznie wzrosła także ich kwota zadłużenia. Dwa lata temu było to 1 mln 350 tys. zł. W tej chwili są to 2 mln 170 tys. zł. Biura podróży nie płacą głównie za materiały reklamowe, noclegi, przewozy, ale i składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC, z którego ich klienci powinni dostać odszkodowanie w razie plajty biura. Które branże, oprócz turystycznej, zanotowały w ostatnich miesiącach duży wzrost zaległych należności? 7 / 9

8 Adam Łącki: W tym rankingu od dwóch lat prowadzi branża budowlana. Zatory płatnicze osiągnęły wartość prawie 2 mld zł. Branża ta króluje też pod względem liczby upadłości. Także branża meblarska nie miała się najlepiej. Nastąpiło dużo upadłości. Mirosław Sędłak: Często nie z własnej winy te firmy mają kłopoty, czego przykładem mogą być podwykonawcy chińskiej firmy Covec, która buduje część autostrady A2 i przestała im płacić. Adam Łącki: Przy okazji trzeba zwrócić uwagę, że zamówienia publiczne poważnie zmalały, odnotowuje się w tej branży niskie marże, dużą konkurencję i to wszystko powoduje, że nie jest dobrze. A czy firmy windykacyjne mają problemy z płatnościami? Mirosław Sędłak: W Polsce jest ponad 500 firm windykacyjnych, więc jest spora konkurencja. Przede wszystkim, żeby taką firmę uruchomić trzeba mieć na początek spory kapitał, doświadczonych ludzi i dobrą organizację. Dużo też zależy od przyjętego modelu biznesowego. Te firmy między sobą poważnie się różnią jedne się specjalizują w zobowiązaniach konsumenckich, inne w telekomach lub przedsiębiorstwach. Są takie, które zajmują się przede wszystkim monitoringiem płatności. Adam Łącki: Jest to też branża bardzo czuła na koniunkturę. Gdy gospodarka zwalnia, firmom windykacyjnym przybywa zleceń i na początku są to dla nich żniwa. Później robi się dołek, bo zleceń przybywa, ale na rynku nie ma już pieniądza, który można byłoby ściągnąć. Czy do Krajowego Rejestru Długów są dopisywane banki? Adam Łącki: Zdarzają się takie przypadki. Jeden z dużych banków został dopisany do rejestru długów przez firmę, która wynajmowała bankowi powierzchnię pod oddział. Był to efekt konfliktu pomiędzy dyrektorem oddziału a właścicielem nieruchomości. Wpis ten został zresztą w ciągu kilku godzin zdjęty. Na liście znalazł się też prezes dużego banku. Wynikało to z tego, że po sprzedaży mieszkania nie poinformował o tym dostarczycieli mediów gazu, prądu, wody. Nowy właściciel skorzystał z tego i pobierał surowce, a nie płacił za nie. Prezes dowiedział się o tym dopiero wtedy, gdy dostał informację, że został dopisany do listy dłużników. Szybko spłacił zadłużenie i wypowiedział umowy. Wiadomo, że jest to branża, w której reputacja jest podstawą funkcjonowania. Do Gazety Bankowej często przychodzą skargi od osób, które znalazły się jako nierzetelni dłużnicy na liście BIK, a tymczasem swoje zadłużenie dawno spłacili lub było ono sporne, a czasami w ogóle nie istniało. Czy da się uniknąć takich sytuacji? Adam Łącki: Namawiam, żeby korzystać z Serwisu Ochrony Konsumenta. Pozwala on na monitorowanie informacji o nas, które pojawiają się w bazie KRD, a także tego, kto te informacje chce pozyskać lub dodać. Zupełnie inna sprawa jest z BIK-iem. Mirosław Sędłak: Problemy tego typu z BIK wynikają głównie z bardzo ogólnych regulacji prawnych np. w biurach informacji gospodarczej trzeba aktualizować wpis w ciągu 14 dni od 8 / 9

9 zmiany sytuacji, w biurach informacji kredytowej nie ma takiego obowiązku. Częstotliwość aktualizacji danych zależy od woli kredytodawcy. Jeżeli bank ma te procesy ustalone i uporządkowane, to nanoszenie zmian jest częste. Inni robią to raz w miesiącu lub rzadziej, a jeszcze inni tylko częściowo. Stąd też pojawiają się takie sytuacje, że klient spłacił zadłużenie, a w banku ktoś zapomniał o tym poinformować BIK. Zawarcie nieprawdziwej informacji w BIG-u grozi karą do 30 tys. zł. W przypadku BIK-u takiej sankcji nie ma. Czy istnieje szansa, że bazy danych biur informacji kredytowych zostaną tak powiązane z bazami banków, że informacje o zmianie statusu wierzytelności będą przekazywane automatycznie, bez konieczności angażowania pracowników banku do przesyłania ich? Mirosław Sędłak: Zasadniczo tak to powinno funkcjonować i zarówno KRD, jak i KBIK dążą do tego, żeby przekazywanie informacji odbywało się nie manualnie z zaangażowaniem pracownika, ale poprzez stałe spięcie obydwu baz. Baza banku będzie regularnie wysyłać aktualizację np. do KBIK-u, a w KBIK-u informacja powtarzająca się będzie niezmieniana, a nowa zostanie nadpisana w systemie. Dzięki temu eliminuje się błąd człowieka. Problemem w takiej sytuacji pozostaje jedynie błędne wpisanie informacji na samym początku, w banku. Problemem jest też to, że wiele banków w ostatnich latach łączyło się. Często efektem tego jest nie do końca zsynchronizowana baza danych w samym banku np. informacja o kredytobiorcach może być zlokalizowana w kilku miejscach i w różnych aplikacjach. Spięcie baz danych banków z bazami informacji kredytowej sprawi, że każdy kredytobiorca będzie pod stałym monitoringiem. Nie wszystkim się podoba taka stała kontrola. Adam Łącki: Dla osób uczciwych będzie to bardzo dobre rozwiązanie. Po pierwsze, w bazie nie znajdą się żadne nieprawdziwe informacje o nich. Po drugie, dostęp do lepszej informacji pozwoli bankom zminimalizować koszty akcji kredytowych, dzięki czemu cena kredytu będzie mogła być obniżona. Działamy w interesie zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Maciej Goniszewski 9 / 9

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać + magazyn klientów GBS Bank 02/2012 (05) Nie wszystko złoto co się świeci czyli jak bezpiecznie oszczędzać Banki spółdzielcze stabilizatorem rynku finansowego Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 7/2013 listopad 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA. 28 września 4 października 2012 r.

WINDYKACJA. 28 września 4 października 2012 r. 20 28 września 4 października 2012 r. WINDYKACJA PORTRET POLSKIEGO DŁUŻNIKA Spoglądając w przeszłość i analizując przebieg ostatnich 10 lat w branży windykacyjnej pod kątem profilu dłużnika, pozornie możnaby

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 6/2013 październik 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach k w a r t a l n i k Ustawa wciąż zła Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w prawie. Zmieni się niewiele i na gorsze, a założenia projektu są nieadekwatne do oczekiwań Młodzi a pożyczki Jak zadłużają

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 4 / wiosna 2011 Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Henryk Niedośpiał RMF FM Sukces na falach eteru fot. okładka:

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 109 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 1/2014 styczeń Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze...2. Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3

SPIS TREŚCI. Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze...2. Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3 SPIS TREŚCI Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze....2 Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3 Kto przychodzi do wywiadowni gospodarczych?...5 Skąd wywiadowcy czerpią informacje?...6

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY FINANSE l ZARZĄDZANIE l STRATEGIE MSP Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 Debata MSP Faktoring w firmie v 4 Musimy wykorzystać potencjał infrastruktury rozmowa z Arturem

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo.

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo. czerwiec 2009 1 DWULETNIA (180 zł) PREZENT: PROGRAM ANTYWIRUSOWY DLA FIRM OUTPOST PRO Security Suite wersja dla 3 komputerów na 1 rok Pakiet bezpieczeństwa dla profesjonalistów: C antywirus i antyspyware

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Futbol a pieniądze. W numerze: W numerze: Nowa ustawa deweloperska Wskazówki dla oszczędzających ABC ubezpieczeń mieszkaniowych Buduj EKO i oszczędzaj

Futbol a pieniądze. W numerze: W numerze: Nowa ustawa deweloperska Wskazówki dla oszczędzających ABC ubezpieczeń mieszkaniowych Buduj EKO i oszczędzaj magazyn finansów osobistych nr 4 (12) kwiecień 2012 W numerze: W numerze: Futbol a pieniądze Nowa ustawa deweloperska Wskazówki dla oszczędzających ABC ubezpieczeń mieszkaniowych Buduj EKO i oszczędzaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Marzec 2015 Nr 2 Newsletter Spis treści: Polskiego Związku Windykacji 1.Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji 2015 5.Nowy członek Związku 5.20-lecie firmy AOW Faktoring 6.Polski Związek

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo